Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza"

Transkrypt

1 Życie naukowe 265 Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza Ludzie, których życie jest pięknesą elitą i nadzieją każdego narodu. Dla Narodu Polskiego są oni nadzieją jedyną. (T. Łopuszański, Tezy, Warszawa-Rydzyna 2000, s. 111) Życie i praca śp. dr. med. Zdzisława Jaroszewskiego ( ), wybitnego psychiatry, twórczego przedstawiciela nauk medycznych, wielkiego społecznika i nieprzeciętnego organizatora naszego szpitalnictwa niewątpliwie jest nie tylko przykładem pięknego osobistego życia, wbrew okolicznościom czy warunkom zewnętrznym, lecz również obrazem, o znaczeniu ogólnoludzkim, dramatycznych dziejów polskiej psychiatrii. Całe swe życie poświęcił chorobom psychicznym i nerwowym, w tym i alkoholizmowi oraz narkomanii, będąc m.in. aktywnym członkiem Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości, wykładowcą Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości oo. Kapucynów w Zakroczymiu, członkiem Prezydium Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, motywowany zawsze narodowo-katolickim ideałem Polski trzeźwej. By w pełni ocenić pracę i wkład Zdzisława Jaroszewskiego, trzeba wspomnieć zarówno o naszych zaniedbaniach na tym polu, jak i klęskach, które ją spotkały w ostatnich wojnach, zwłaszcza II wojnie światowej. Opieka nad chorymi psychicznie była jednak w Polsce, a zwłaszcza w Królestwie, jednym z najczarniejszych punktów naszego życia społecznego", a więc i narodowego 1. Tytułem przykładu: liczba łóżek w szpitalach psychiatrycznych przed I wojną światową wynosiła około 60% koniecznego na nie zapotrzebowania, a wobec obojętności rosyjskich władz zaborczych w tej dziedzinie lecznictwo psychiatryczne, w tym i duży szpital w Drewnicy pod Warszawą, było utrzymywane głównie z ofiarności prywatnych darczyńców, o czym się dzisiaj prawie nic nie wie; podobnie jak nic nie mówią dzisiejszemu społeczeństwu tak wybitne nazwiska polskich psychiatrów, jak: Rafała Radziwiłłowicza, Witolda Chodźki i Władysława Mazurkiewicza, choć ostatni jest bardziej znany, ponieważ zorganizował ucieczkę pewnego więźnia politycznego, nazwiskiem Józef Piłsudski, ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu... A jednak niewiele osób pamięta dzisiaj o lekarzach i pielęgniarzach, którzy w latach , nie chcąc opuścić swoich chorych, godzili się na wspólną z nimi śmierć. A wśród nich lekarz Halina Jankowska ze Szpitala Bonifratrów w Warszawie, która odmówiła jego opuszczenia, ginąc wraz z chorymi pod gru- 1 W. Chodźko, Stan opieki nad umysłowo chorymi w Królestwie Kongresowym w ostatnich latach okupacji rosyjskiej i w chwili obecnej, w: Księga Pamiątkowa Szpitala Kochanówka", Łódź 1918.

2 266 Życie naukowe zami zbombardowanego budynku szpitalnego. Notabene, wmurowaniu w 1970 r. tablicy ku jej czci na murze byłego Szpitala oraz wybiciu, z inicjatywy dr. Jaroszewskiego, pamiątkowego medalu ku jej czci sprzeciwiło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych! Listę zasłużonych dla Polski psychiatrów należy niewątpliwie powiększyć 0 nazwisko Zdzisława Jaroszewskiego, którego osobowość ukształtowała tradycja rodzinna i narodowa oraz środowisko społeczno-zawodowe, w tym i pamięć zbiorowa o patriotycznym i jednocześnie dramatycznym dziedzictwie psychiatrii polskiej 2. Zdzisław wychowywał się w bardzo katolickiej i patriotycznej rodzinie polskiej w Lubawie, w ówczesnym zaborze pruskim, zaledwie 30 kilometrów od pól bitewnych Grunwaldu. Jego ojciec, Franciszek, był tam wybitnym działaczem społeczno-narodowym, kierownikiem polskiego Banku Konsumowego, prezesem miejscowego Sokoła", co już samo przez się wiele mówi o jego światopoglądzie. W pamięci Zdzisława utkwił szczególny fakt z dzieciństwa: nocna pielgrzymka całej rodziny na pola Grunwaldu w 1910 r., w pięćsetną rocznicę wielkiej bitwy, decydującej o losie Polski. Wielką rolę w tradycji rodzinnej odegrał cioteczny dziadek Zdzisława, Teofil Rzepnikowski, lekarz, uczestnik powstania styczniowego, działacz narodowy 1 organizator instytucji oświatowych i społeczno-gospodarczych na Warmii i Mazurach. Doktor Jaroszewski pisze w swoich wspomnieniach (użyczonych mi łaskawie przez jego córkę): żyliśmy od dziecka w zorganizowanym społecznie oporze przeciwko naporowi niemczyzny, a żywymi wzorami postaw obywatelskich byli: matka, ojciec i dziadek cioteczny". W ich ślady wstępuje Zdzisław. Już jako uczeń w progimnazjum pruskim jest sekretarzem filomackiego koła im. Tomasza Zana, a jako student medycyny w Poznaniu działa w katolicko-narodowym Towarzystwie Oświatowym Praca" oraz w młodzieżowym ruchu abstynenckim. Na pograniczu pomorsko-wielkopolskich ziem tworzy się charakterystyczny dla nich żywy społeczny nurt, katolicki i narodowy (oba dobrze do siebie przylegały), walczący z naporem niemczyzny, przestrzegający jednak praworządnych zasad państwa pruskiego, a następnie i polskiego (co najmniej do 1926 r.). Oddziałało to niewątpliwie na postawy i zachowanie dr. Jaroszewskiego. Dwa fakty o tym świadczące są warte tu przypomnienia: po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza (1922) zrywa Jaroszewski z bliską mu ideologicznie Narodową Demokracją na znak protestu wobec pewnej próby gloryfikacji przez nią zabójcy; lecz po zamachu majowym (1926), sprzeciwiając się temu rokoszowi, wstępuje do Obozu Wielkiej Polski (OWP), a nawet pod koniec swoich studiów zostaje przewodniczącym tej organizacji w Poznaniu; a pracując już jako lekarz 2 Z. Jaroszewski, Chwila refleksji: Dramatyczna droga polskiej psychiatrii, w: Psychiatria Polska", t. XXXIII, 1999^ nr 1.

3 Życie naukowe 267 w szpitalu w Świeciu, zakłada w okolicznych miejscowościach koła Młodzieży Wszechpolskiej, co z kolei spotyka się z pewnymi represjami ze strony sanacyjnych władz lokalnych, zgodnie jednak z przepisami, i w formie dość eleganckiej. W konsekwencji zmusza to jednak dr. Jaroszewskiego parokrotnie do zmiany miejsca pracy. Po Świeciu pracuje m.in. w szpitalu w Gnieźnie, by w 1934 r. objąć stanowisko ordynatora w Zakładzie Psychiatrycznym w Drewnicy pod Warszawą, a następnie awansować na stanowisko lekarza-prymariusza w Owińskach koło Poznania (1937), gdzie pracuje do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Okupacja niemiecka to dramatyczna karta jego życia, lecz również i całej polskiej medycyny. Kończy kampanię wrześniową jako dowódca I Kompanii Sanitarnej Obrony Warszawy. Zwolniony z niewoli jako lekarz, wraca do swego miejsca pracy w Owińskach, gdzie staje się przypadkowo bezradnym świadkiem ostatniego transportu chorych, którymi są dzieci, ku - jak się okazało - śmierci w VII Forcie w Poznaniu, co było, zapewne, pierwszą egzekucją przez zagazowanie ludzi w Europie. W Generalnym Gubernatorstwie jest lekarzem Ubezpieczalni w Biłgoraju, mając pod opieką lekarską również tamtejsze getto. Aresztowany przez gestapo jako podejrzany o konspirowanie, lecz rychło zwolniony za wstawiennictwem wysokiego urzędnika niemieckiego, którego żonę wyleczył z poważnej choroby, znajduje azyl w Warszawie pod przybranym - oczywiście - nazwiskiem. Dalej konspiruje (ze swym młodszym bratem, aresztowanym w 1943 r. i rozstrzelanym) w śląsko-wielkopolskiej organizacji Ojczyzna - Omega", kierując tu m.in. wydziałem zdrowia i opieki nad wysiedlonymi i przygotowując lekarstwa i medykamenty na ewentualność wybuchu powstania; jednocześnie pracuje, dzięki życzliwości prof. Kazimierza Dąbrowskiego, w filii Instytutu Higieny Psychicznej przy ul. Wolność w Warszawie. Organizacja Ojczyzna" przygotowuje kadry oraz plany zagospodarowania ziem zachodnich, zwłaszcza nadodrzańskich, które - jak się spodziewano - przypadną Polsce po klęsce Niemiec. Ten pozytywistyczny program nie uchroni jednak wielu jej działaczy przed więzieniem już w PRL. Lecz z inicjatywy członków kierujących Ojczyzną", (znany historyk - prof. Zygmunt Wojciechowski, ponadto Kirył Sosnowski, Juliusz Kolipiński, Jan Jacek Nikisch, Edward Serwański, Zdzisław Jaroszewski i inni) powstaje zaraz po wojnie Instytut Zachodni w Poznaniu. Gdy wybucha Powstanie Warszawskie dr Jaroszewski, znajduje się przypadkowo w Zalesiu pod Warszawą, wobec czego służy doraźną pomocą lekarską partyzantom w pobliskich Lasach Chojnowskich. A po zakończeniu wojny włącza się natychmiast w odbudowę lecznictwa, również na ziemiach zachodnich, by wkrótce zostać dyrektorem szpitala w Kocborowie ( ), podejmując jednocześnie wykłady z psychiatrii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika.

4 268 Życie naukowe A gdy znowu w 1952 r. znajdzie się w Drewnicy już jako dyrektor Zakładu, spisanego zresztą na straty przez Ministerstwo Zdrowia, podejmuje olbrzymi wysiłek nie tylko odbudowy szpitala, lecz i jego rozbudowy i doprowadza tę placówkę do stanu budzącego szacunek zarówno Ministerstwa, jak i personelu leczącego i administracyjnego, który widząc jego ofiarność i sukcesy staje się jego sojusznikiem, nie wyłączając Podstawowej Organizacji Partyjnej i komendanta ORMO, co zasługuje tu na podkreślenie. Szacunek i uznanie zaczynają mu okazywać również goście zagraniczni, w tym i psychiatra francuski prof. Eugene Minkowski, który w tętniącej życiem Drewnicy dopatruje się genius loci. Jednocześnie dr Jaroszewski troszczy się, podobnie jak Kocborowie, o stałe dokształcanie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. A wobec powojennego braku fachowych książek, rozszerza i pogłębia napisane tam skrypty, wydając w Drewnicy (wspólnie z prof. Janem Jaroszyńskim i Stefanem Lederem) podstawowy dla tej dyscypliny podręcznik: Choroby psychiczne i pielęgniarstwo psychiatryczne, który ma sześć wydań! Jednocześnie Doktor udziela się społecznie: jest trzykrotnie prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a następnie jego członkiem honorowym; jest nie tylko członkiem wspomnianych już instytucji przeciwalkoholowych, lecz z dr. Józefem Rybickim - korowcem" i swoim serdecznym przyjacielem - prowadzą w latach Warszawski Społeczny Komitet p/a, rozwijając z nim akcję na niespotykaną wówczas skalę; ponadto jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a po przejściu na emeryturę prowadzi tam Pracownię Historii Psychiatrii Polskiej; jest również członkiem dwóch zagranicznych towarzystw naukowych i trzech redakcji najpoważniejszych w Polsce czasopism naukowych: Psychiatrii Polskiej", Szpitalnictwa Polskiego" i Problemów Alkoholizmu". W swojej pracy zawodowej miał Doktor, podobnie jak wielu innych bezpartyjnych fachowców, trudności natury ideologicznej", będąc pod stałą presją czynników politycznych, wywieraną przed 1956 r. bezpośrednio, a po tej dacie - pośrednio. W pierwszym okresie pełnili tę rolę osławieni zastępcy dyrektora ds. polityczno-wychowawczych (choć już w połączeniu tych dwóch działań kryła się wewnętrzna sprzeczność!), która to funkcja została zniesiona pod naciskiem społecznym, m.in. XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów Polskich w Poznaniu (30 listopada-1 grudnia 1956 r.). Natomiast pośrednio presja ideologiczna była wywierana poprzez kontrolę" różnych delegacji oraz instalowanie konfidentów wśród personelu, mających na sumieniu jakieś przekroczenia, czy drobne nadużycia. Dobrym przykładem dla pierwszego okresu może być wydarzenie w szpitalu w Kocborowie podczas, zorganizowanego przez dyrektora Jaroszewskiego, pokazu przypadków chorobowych dla zaproszonych prawników i przedstawicieli administracji. Oto jeden z chorych, z objawami porażenia postępującego i uro-

5 Życie naukowe 269 jeń wielkości, oświadczył nagle, że okradł go generalissimus", którym to tytułem określano wówczas Józefa Stalina. Obecny na pokazie prokurator (po sześciomiesięcznym kursie!) natychmiast zaczął przygotowywać przeciwko dyrektorowi szpitala proces polityczny, oskarżając go m.in. o okupacyjną działalność w Ojczyźnie", o obrazę Stalina oraz próbę obalenia przemocą demokratycznego ustroju PRL. A ponieważ sprawa ta przybierała niepokojący obrót, dr Jaroszewski wystosował list do prokuratora generalnego Jerzego Sawickiego, który był - na szczęście - obecny na tym pokazie, z prośbą o interwencję. Ten wprawdzie nie odpowiedział na jego list, lecz nieoczekiwanie przeniósł owego nadgorliwego prokuratora do innej miejscowości, przerywając tym samym bieg przygotowywanego procesu". Przykładem próby ideologizacji" psychiatrii w drugim wspomnianym tu okresie była walka z tzw. religianctwem chorych! Żądano m.in. od dyrektora Jaroszewskiego wydania zakazu noszenia przez niektórych chorych krzyżyków względnie posiadania świętych obrazków, do czego się on jednak nie zastosował. Poważniejszą sprawą było polecenie likwidacji kaplicy szpitalnej (notabene ufundowanej w 1911 r. przez żonę sławnego budowniczego mostów, Stanisława Kierbedzia), a wyremontowanej przez dr. Jaroszewskiego. Oto zgłasza się do niego delegacja z Urzędu Wojewódzkiego, żądając urządzenia w kaplicy tajnego magazynu wojskowego". Dyrektor odmawia, oferując na ten cel jeden z magazynów, co jednak zostaje odrzucone. Mimo nacisków i wywołanego tym napięcia, dyrektor nie ustępuje, a co dziwniejsze, pozostaje na tym stanowisku. Być może konsekwencję jego odmowy poniósł szpital, któremu nagle cofnięto przyznaną już subwencję na budowę nowoczesnych, wedle wzorów francuskich, paru pawilonów, zaś dokumentację projektu, owoc kilku lat pracy i podróży studialnej do Francji, trzeba było zapisać na straty. Psychiatria jest niewątpliwie tą szczególną dziedziną medycyny, która jest najbliższa naukom humanistycznym. Warto tu przytoczyć słowa dr. Jaroszewskiego wypowiedziane na Krajowej Naradzie Psychiatrów (1958 r.): Psychiatria wymaga bardziej niż inne dyscypliny lekarskie wglądania i sięgania w życie chorego i w życie społeczne [...]. Zadaniem psychiatrii jest przede wszystkim leczenie chorych [...] łagodzenie ich cierpień i skutków choroby [...] a za cel leczenia musimy uznać przynajmniej adaptację pacjenta do środowiska [...] zadaniem najważniejszym w leczeniu jest uspołecznienie chorego", co z kolei wymaga od leczących szczególnych predyspozycji psychicznych, otwartości na inne dyscypliny oraz kontaktów osobistych zarówno z ludźmi nauki, jak i działaczami społecznymi". A miał ich wiele, by np. wymienić bliskie kontakty ze wspomnianym już pedagogiem i działaczem abstynenckim Józefem Rybickim, również teologiem o. Piotrem Rostworowskim, s. Katarzyną (dr Zofią Steinbergową) z Lasek, oraz wieloma lekarzami-psychiatrami, również z zagranicy, m.in. ze wspomnianym już E. Minkowskim z Paryża.

6 270 Życie naukowe Dr Jaroszewski utrzymywał przyjazne kontakty i cieszył się wsparciem prymasa Stefana Wyszyńskiego i ks. kardynała Karola Wojtyły, o czym świadczą Jego - już jako papieża - listy do Doktora. W jednym z ich pisze: Pragnę przekazać pozdrowienia i błogosławieństwo wszystkim psychiatrom w Polsce, lecz w szczególności Drogiemu Panu Dyrektorowi. Jan Paweł. PS. Wspominam nasze dawniejsze spotkania". Zdzisław Jaroszewski umiał godzić burzliwy przebieg swojej pracy zawodowej z licznymi obowiązkami społecznymi i z pracą naukową. Był m.in. pionierem metodyki opracowań statystycznych chorób psychicznych, docenionej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wskazując m.in. na korelację pozytywną między ilością spożywanego w społeczeństwie alkoholu (na głowę) a liczbą przyjęć do szpitali z powodu psychoz alkoholowych. Poza wymienionym już podręcznikiem pielęgniarstwa psychiatrycznego, ma dr Jaroszewski w swoim dorobku około 120 publikacji naukowych, nie tylko w języku polskim, zarówno z dziedziny psychiatrii, jak i pokrewnych nauk, w tym i deontologii lekarskiej. Stawiając sobie wysokie wymagania etyczne, troszczył się o ich przestrzeganie przez pracowników podległych mu Zakładów, rozumiejąc, że wymagania te należy wspierać opracowaniami teoretycznymi. Żywo reagując na zniekształcenie przysięgi Hipokratesa, czy propagowanie aborcji i eutanazji, opracował wspólnie z prof. Antonim Chróścickim projekt przyrzeczenia lekarskiego, przyjęty przez Komisję Etyki Izby Lekarskiej w Warszawie (1990). Duże znaczenie, przekraczające granice Polski, miał artykuł Doktora opublikowany w Paryżu w 1961 r. o zagładzie chorych psychicznie podczas II wojny w Polsce. Młody psychiatra niemiecki, prof. Klaus Dorner, zainteresowany tą nieznaną w Niemczech zbrodnią hitlerowską i przejęty jej moralną wymową, nawiązuje osobisty kontakt z dr. Jaroszewskim, publikując jednocześnie jego francuski artykuł w Niemczech. Jest to pierwsza w języku niemieckim publikacja o masowej eksterminacji chorych, dokonanej w imię czystości rasowej i wielkości" Trzeciej Rzeszy. Doniosłą konsekwencją obu artykułów jest nie tylko kontakt z niektórymi psychiatrami niemieckimi, lecz i inicjatywa dr. Jaroszewskiego wydania w dwóch językach: polskim i niemieckim, bogato udokumentowanej książki pt. Zagłada chorych psychicznie w Polsce (wydanej przez PWN w 1993 r.), której jest autorem i redaktorem, przy współautorstwie K. Dornera i dr. T. Nasierowskiego. Ojciec Święty po otrzymaniu tej książki napisał do dr. Jaroszewskiego: Wstrząsająca lektura, i zarazem moralna przestroga dla przyszłych pokoleń". Ten bolesny zarówno dla zbiorowej pamięci Niemców, jak i europejskiej psychiatrii problem przedstawia Doktor na międzynarodowym Zjeździe Psychiatrii w Norymberdze w 1996 r., zamykając tym swoją ważną akcję ujawnienia opinii światowej nieznanej jej dotąd (i zapewne utajnianej) zbrodni hitlerowskiej.

7 Życie naukowe 271 To twórcze i pracowite życie śp. Zdzisława Jaroszewskiego jest niewątpliwie -jak określono je na początku - życiem pięknym" 3. Pozwala nam ono na postawienie trzech socjologicznych hipotez: 1. O wynikach pracy zawodowej i społecznej, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, nie decyduje taka czy inna przynależność organizacyjna, w tym i polityczna, bo jest ona najczęściej wynikiem różnych, często przypadkowych okoliczności, lecz indywidualna, osobista jakość człowieka. Pozwala mu ona w trudniejszych sytuacjach życiowych wznieść się ponad partykularne czy grupowe interesy i przezwyciężyć stereotypy myślowe, motywując się jednak - co wydaje się konieczne - osobistą bezinteresowną odpowiedzialnością za własny odcinek pracy i działalności. 2. Gorący patriotyzm, ukształtowany w trudnych warunkach (zabory, okupacja) może stać się u wielu ludzi - jak miało to miejsce w wypadku Doktora - silnym motywem działania i zachowania, nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, lecz również w czasach normalnych, pokojowych. Jeśli tak się często nie dzieje, to wynika to zarówno z niewłaściwej edukacji (przede wszystkim rodzinnej), jak i braku odpowiednich metod przetwarzających emocje i postawy patriotyczne w wypełnianie codziennych zajęć i obowiązków. 3. Wydaje się jednak, na przykładzie życia Doktora, że najsilniejszym bodźcem w wypełnianiu obowiązków i zadań, zwłaszcza w takich dziedzinach jak psychiatria i edukacja, jest motywacja religijna, jeśli tylko jest ona odpowiednio głęboka. Pozwala ona trwać na swoim posterunku mimo przeszkód i zagrożeń, wypełniając swoje obowiązki do końca. Doktor Jaroszewski, żonaty z poznaną na studiach Marią Smoluchowską, ojciec sześciorga dzieci, doczekawszy się nawet prawnuków, prosił Boga, podobnie jak Jan XXIII, o śmierć w pełnej świadomości. I tak się stało. Spoczął na cmentarzu w Laskach 3 lipca 2000 r. obok swej Małżonki i syna Wojciecha. Pozostanie w pamięci wielu z nas, nie tylko ludzi wierzących równie żarliwie jak On. A słowa nekrologu 4 : Całe życie służył psychiatrii mądrej i godnej, wiernej swemu powołaniu: - odpowiadają w pełni prawdzie! Zbigniew T. Wierzbicki 3 T. Łopuszański, Tezy, Warszawa-Rydzyna 2000, s Dr Jaroszewski poznał osobiście autora, będąc w 1930 r. lekarzem na obozie (nad jeziorem Serwy) młodzieży Gimnazjum doświadczalnego w Rydzynie, którego dyrektorem był Łopuszański. 4 Tygodnik Powszchny" z 22 października 2000 r.

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI Przed II wojną światową: Jak każdemu wiadomo ZHP miało początek w roku 1910 kiedy to Andrzej Małkowski wpadł na genialny pomysł założenia organizacji bliźniaczej do skautingu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz

Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz Historia Muzeum mieści się w dawnej fabryce Samuela Abbego u zbiegu ulic Sowińskiego i Zgierskiej. W okresie okupacji niemieckiej znajdowało

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Grabowska Katarzyna Panius Łukasz Kępski Malte Mansholt. Potulice jedno miejsce, dwie pamięci. Przewodnik po Miejscu Pamięci Potulice

Małgorzata Grabowska Katarzyna Panius Łukasz Kępski Malte Mansholt. Potulice jedno miejsce, dwie pamięci. Przewodnik po Miejscu Pamięci Potulice Małgorzata Grabowska Katarzyna Panius Łukasz Kępski Malte Mansholt Potulice jedno miejsce, dwie pamięci Przewodnik po Miejscu Pamięci Potulice Oldenburg Toruń 2009 1. Hitlerowski kompleks obozowy Potulice

Bardziej szczegółowo

Pan. Z wielką troską i niepokojem obserwuję sytuację, w jakiej znajdują się pacjenci

Pan. Z wielką troską i niepokojem obserwuję sytuację, w jakiej znajdują się pacjenci RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ Pan 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Z wielką troską i

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Podstawy prawa zdrowia publicznego Kierunek studiów Zdrowie Publiczne Marketing i Zarządzanie Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

Bardziej szczegółowo

Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów

Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów Patronat Honorowy: Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza na obchody, upamiętniające 75. rocznicę utworzenia przez Niemców w Kutnie, getta

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE

STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę : STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć prawa pacjenta

Zrozumieć prawa pacjenta Zrozumieć prawa pacjenta Historia praw dziecka w pigułce 1819 r. - Wielka Brytania, Robert Owen proponuje prawem zagwarantowany zakaz zatrudnienia małych dzieci w kopalniach i fabrykach; 1908 r. zakaz

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych Razem ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24. 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24.

Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24. 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24. Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24. 2 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak. przyjaciel dzieci

Janusz Korczak. przyjaciel dzieci Janusz Korczak przyjaciel dzieci Janusz Korczak o lekarz o pedagog o wychowawca o pisarz Dzieciństwo, młodość i edukacja Janusz Korczak (właściwe nazwisko Henryk Goldszmit) urodził się 22 lipca 1878 roku

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r Miejsca Pamięci MIEJSCA PAMIĘCI DATY ODSŁONIĘCIA FORDON. Tablica Pamiątkowa na centralnym Więzieniu dla Kobiet 10.05.1992r. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ODMOWY WYKONANIA ABORCJI?

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ODMOWY WYKONANIA ABORCJI? JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ODMOWY WYKONANIA ABORCJI? Aborcja to świadczenie gwarantowane finansowane ze środków publicznych i kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W załączniku do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej.

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej. Wycieczka klas 2 A i 2 D Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w dniu 26 września 2014 roku - - Dąbrowa Tarnowska - cmentarz I wojny światowej nr 248 i Ośrodek Spotkania Kultur Park Historyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia przedmiotu Jednostka realizująca Instytut

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku.

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku. Prace należy przesłać do 2.06.2013r. na adres mailowy edytao@op.pl lub na CD na adres szkoły. Poszczególne prace będą zaprezentowane i opatrzone komentarzem słownym przez dwóch przedstawicieli grupy, która

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu. oraz. Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. zapraszają

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu. oraz. Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. zapraszają Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM

Bardziej szczegółowo

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa Pierwszy budynek Szpitala Powiatowego wł. fot. A. Burlewicz Oddział dziecięcy i oddział zakaźny Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Przedwojenny wzorcowy system opieki zdrowotnej.

Przedwojenny wzorcowy system opieki zdrowotnej. Przedwojenny wzorcowy system opieki zdrowotnej. Wzorcowy - bo przetrwał sanację, okupację i dał podwaliny opiece zdrowotnej PRL-u. Nie przetrwał jednak w III RP Zbierając artefakty do utworzonej przeze

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki 1.1. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej, niezbędne do zrozumienia zasad etyki lekarskiej i bioetyki..................................... 1 1.2. Pojęcia dobra

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pan Ziemowit Maślanka urodził się w 1924r. w miejscowości Witosówka pow. Trembowla w woj. Tarnopolskim na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wileńska i jej wpływ na rozwój medycyny polskiej

Szkoła Wileńska i jej wpływ na rozwój medycyny polskiej Szkoła Wileńska i jej wpływ na rozwój medycyny polskiej Częstochowa znów stała się miejscem spotkania Polonii Medycznej z wielu krajów. Szkoła Wileńska i jej wpływ na rozwój medycyny polskiej to temat

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 19. im. Zbigniewa Herberta. we Wrocławiu. zaprasza. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. do udziału

Gimnazjum nr 19. im. Zbigniewa Herberta. we Wrocławiu. zaprasza. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. do udziału Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM Temat pracy konkursowej: Zbigniew Herbert

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

KOMUNIKAT Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka KOMUNIKAT Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: Nie zabijaj!. Dlatego stanowisko katolików

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar Prawo w psychiatrii Marcin Wojnar Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) Art. 22 1. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler,

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, BIOGRAFIA Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, Sendler z domu Krzyżanowska - ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 w Warszawie. Polska działaczka społeczna. Swoje dzieciństwo,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Czas Cele Temat Metody Materiały

Czas Cele Temat Metody Materiały Aleksandra Kalisz, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Konspekt dnia studyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau "Dyskryminacja, prześladowanie,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo