Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza"

Transkrypt

1 Życie naukowe 265 Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza Ludzie, których życie jest pięknesą elitą i nadzieją każdego narodu. Dla Narodu Polskiego są oni nadzieją jedyną. (T. Łopuszański, Tezy, Warszawa-Rydzyna 2000, s. 111) Życie i praca śp. dr. med. Zdzisława Jaroszewskiego ( ), wybitnego psychiatry, twórczego przedstawiciela nauk medycznych, wielkiego społecznika i nieprzeciętnego organizatora naszego szpitalnictwa niewątpliwie jest nie tylko przykładem pięknego osobistego życia, wbrew okolicznościom czy warunkom zewnętrznym, lecz również obrazem, o znaczeniu ogólnoludzkim, dramatycznych dziejów polskiej psychiatrii. Całe swe życie poświęcił chorobom psychicznym i nerwowym, w tym i alkoholizmowi oraz narkomanii, będąc m.in. aktywnym członkiem Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości, wykładowcą Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości oo. Kapucynów w Zakroczymiu, członkiem Prezydium Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, motywowany zawsze narodowo-katolickim ideałem Polski trzeźwej. By w pełni ocenić pracę i wkład Zdzisława Jaroszewskiego, trzeba wspomnieć zarówno o naszych zaniedbaniach na tym polu, jak i klęskach, które ją spotkały w ostatnich wojnach, zwłaszcza II wojnie światowej. Opieka nad chorymi psychicznie była jednak w Polsce, a zwłaszcza w Królestwie, jednym z najczarniejszych punktów naszego życia społecznego", a więc i narodowego 1. Tytułem przykładu: liczba łóżek w szpitalach psychiatrycznych przed I wojną światową wynosiła około 60% koniecznego na nie zapotrzebowania, a wobec obojętności rosyjskich władz zaborczych w tej dziedzinie lecznictwo psychiatryczne, w tym i duży szpital w Drewnicy pod Warszawą, było utrzymywane głównie z ofiarności prywatnych darczyńców, o czym się dzisiaj prawie nic nie wie; podobnie jak nic nie mówią dzisiejszemu społeczeństwu tak wybitne nazwiska polskich psychiatrów, jak: Rafała Radziwiłłowicza, Witolda Chodźki i Władysława Mazurkiewicza, choć ostatni jest bardziej znany, ponieważ zorganizował ucieczkę pewnego więźnia politycznego, nazwiskiem Józef Piłsudski, ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu... A jednak niewiele osób pamięta dzisiaj o lekarzach i pielęgniarzach, którzy w latach , nie chcąc opuścić swoich chorych, godzili się na wspólną z nimi śmierć. A wśród nich lekarz Halina Jankowska ze Szpitala Bonifratrów w Warszawie, która odmówiła jego opuszczenia, ginąc wraz z chorymi pod gru- 1 W. Chodźko, Stan opieki nad umysłowo chorymi w Królestwie Kongresowym w ostatnich latach okupacji rosyjskiej i w chwili obecnej, w: Księga Pamiątkowa Szpitala Kochanówka", Łódź 1918.

2 266 Życie naukowe zami zbombardowanego budynku szpitalnego. Notabene, wmurowaniu w 1970 r. tablicy ku jej czci na murze byłego Szpitala oraz wybiciu, z inicjatywy dr. Jaroszewskiego, pamiątkowego medalu ku jej czci sprzeciwiło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych! Listę zasłużonych dla Polski psychiatrów należy niewątpliwie powiększyć 0 nazwisko Zdzisława Jaroszewskiego, którego osobowość ukształtowała tradycja rodzinna i narodowa oraz środowisko społeczno-zawodowe, w tym i pamięć zbiorowa o patriotycznym i jednocześnie dramatycznym dziedzictwie psychiatrii polskiej 2. Zdzisław wychowywał się w bardzo katolickiej i patriotycznej rodzinie polskiej w Lubawie, w ówczesnym zaborze pruskim, zaledwie 30 kilometrów od pól bitewnych Grunwaldu. Jego ojciec, Franciszek, był tam wybitnym działaczem społeczno-narodowym, kierownikiem polskiego Banku Konsumowego, prezesem miejscowego Sokoła", co już samo przez się wiele mówi o jego światopoglądzie. W pamięci Zdzisława utkwił szczególny fakt z dzieciństwa: nocna pielgrzymka całej rodziny na pola Grunwaldu w 1910 r., w pięćsetną rocznicę wielkiej bitwy, decydującej o losie Polski. Wielką rolę w tradycji rodzinnej odegrał cioteczny dziadek Zdzisława, Teofil Rzepnikowski, lekarz, uczestnik powstania styczniowego, działacz narodowy 1 organizator instytucji oświatowych i społeczno-gospodarczych na Warmii i Mazurach. Doktor Jaroszewski pisze w swoich wspomnieniach (użyczonych mi łaskawie przez jego córkę): żyliśmy od dziecka w zorganizowanym społecznie oporze przeciwko naporowi niemczyzny, a żywymi wzorami postaw obywatelskich byli: matka, ojciec i dziadek cioteczny". W ich ślady wstępuje Zdzisław. Już jako uczeń w progimnazjum pruskim jest sekretarzem filomackiego koła im. Tomasza Zana, a jako student medycyny w Poznaniu działa w katolicko-narodowym Towarzystwie Oświatowym Praca" oraz w młodzieżowym ruchu abstynenckim. Na pograniczu pomorsko-wielkopolskich ziem tworzy się charakterystyczny dla nich żywy społeczny nurt, katolicki i narodowy (oba dobrze do siebie przylegały), walczący z naporem niemczyzny, przestrzegający jednak praworządnych zasad państwa pruskiego, a następnie i polskiego (co najmniej do 1926 r.). Oddziałało to niewątpliwie na postawy i zachowanie dr. Jaroszewskiego. Dwa fakty o tym świadczące są warte tu przypomnienia: po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza (1922) zrywa Jaroszewski z bliską mu ideologicznie Narodową Demokracją na znak protestu wobec pewnej próby gloryfikacji przez nią zabójcy; lecz po zamachu majowym (1926), sprzeciwiając się temu rokoszowi, wstępuje do Obozu Wielkiej Polski (OWP), a nawet pod koniec swoich studiów zostaje przewodniczącym tej organizacji w Poznaniu; a pracując już jako lekarz 2 Z. Jaroszewski, Chwila refleksji: Dramatyczna droga polskiej psychiatrii, w: Psychiatria Polska", t. XXXIII, 1999^ nr 1.

3 Życie naukowe 267 w szpitalu w Świeciu, zakłada w okolicznych miejscowościach koła Młodzieży Wszechpolskiej, co z kolei spotyka się z pewnymi represjami ze strony sanacyjnych władz lokalnych, zgodnie jednak z przepisami, i w formie dość eleganckiej. W konsekwencji zmusza to jednak dr. Jaroszewskiego parokrotnie do zmiany miejsca pracy. Po Świeciu pracuje m.in. w szpitalu w Gnieźnie, by w 1934 r. objąć stanowisko ordynatora w Zakładzie Psychiatrycznym w Drewnicy pod Warszawą, a następnie awansować na stanowisko lekarza-prymariusza w Owińskach koło Poznania (1937), gdzie pracuje do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Okupacja niemiecka to dramatyczna karta jego życia, lecz również i całej polskiej medycyny. Kończy kampanię wrześniową jako dowódca I Kompanii Sanitarnej Obrony Warszawy. Zwolniony z niewoli jako lekarz, wraca do swego miejsca pracy w Owińskach, gdzie staje się przypadkowo bezradnym świadkiem ostatniego transportu chorych, którymi są dzieci, ku - jak się okazało - śmierci w VII Forcie w Poznaniu, co było, zapewne, pierwszą egzekucją przez zagazowanie ludzi w Europie. W Generalnym Gubernatorstwie jest lekarzem Ubezpieczalni w Biłgoraju, mając pod opieką lekarską również tamtejsze getto. Aresztowany przez gestapo jako podejrzany o konspirowanie, lecz rychło zwolniony za wstawiennictwem wysokiego urzędnika niemieckiego, którego żonę wyleczył z poważnej choroby, znajduje azyl w Warszawie pod przybranym - oczywiście - nazwiskiem. Dalej konspiruje (ze swym młodszym bratem, aresztowanym w 1943 r. i rozstrzelanym) w śląsko-wielkopolskiej organizacji Ojczyzna - Omega", kierując tu m.in. wydziałem zdrowia i opieki nad wysiedlonymi i przygotowując lekarstwa i medykamenty na ewentualność wybuchu powstania; jednocześnie pracuje, dzięki życzliwości prof. Kazimierza Dąbrowskiego, w filii Instytutu Higieny Psychicznej przy ul. Wolność w Warszawie. Organizacja Ojczyzna" przygotowuje kadry oraz plany zagospodarowania ziem zachodnich, zwłaszcza nadodrzańskich, które - jak się spodziewano - przypadną Polsce po klęsce Niemiec. Ten pozytywistyczny program nie uchroni jednak wielu jej działaczy przed więzieniem już w PRL. Lecz z inicjatywy członków kierujących Ojczyzną", (znany historyk - prof. Zygmunt Wojciechowski, ponadto Kirył Sosnowski, Juliusz Kolipiński, Jan Jacek Nikisch, Edward Serwański, Zdzisław Jaroszewski i inni) powstaje zaraz po wojnie Instytut Zachodni w Poznaniu. Gdy wybucha Powstanie Warszawskie dr Jaroszewski, znajduje się przypadkowo w Zalesiu pod Warszawą, wobec czego służy doraźną pomocą lekarską partyzantom w pobliskich Lasach Chojnowskich. A po zakończeniu wojny włącza się natychmiast w odbudowę lecznictwa, również na ziemiach zachodnich, by wkrótce zostać dyrektorem szpitala w Kocborowie ( ), podejmując jednocześnie wykłady z psychiatrii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika.

4 268 Życie naukowe A gdy znowu w 1952 r. znajdzie się w Drewnicy już jako dyrektor Zakładu, spisanego zresztą na straty przez Ministerstwo Zdrowia, podejmuje olbrzymi wysiłek nie tylko odbudowy szpitala, lecz i jego rozbudowy i doprowadza tę placówkę do stanu budzącego szacunek zarówno Ministerstwa, jak i personelu leczącego i administracyjnego, który widząc jego ofiarność i sukcesy staje się jego sojusznikiem, nie wyłączając Podstawowej Organizacji Partyjnej i komendanta ORMO, co zasługuje tu na podkreślenie. Szacunek i uznanie zaczynają mu okazywać również goście zagraniczni, w tym i psychiatra francuski prof. Eugene Minkowski, który w tętniącej życiem Drewnicy dopatruje się genius loci. Jednocześnie dr Jaroszewski troszczy się, podobnie jak Kocborowie, o stałe dokształcanie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. A wobec powojennego braku fachowych książek, rozszerza i pogłębia napisane tam skrypty, wydając w Drewnicy (wspólnie z prof. Janem Jaroszyńskim i Stefanem Lederem) podstawowy dla tej dyscypliny podręcznik: Choroby psychiczne i pielęgniarstwo psychiatryczne, który ma sześć wydań! Jednocześnie Doktor udziela się społecznie: jest trzykrotnie prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a następnie jego członkiem honorowym; jest nie tylko członkiem wspomnianych już instytucji przeciwalkoholowych, lecz z dr. Józefem Rybickim - korowcem" i swoim serdecznym przyjacielem - prowadzą w latach Warszawski Społeczny Komitet p/a, rozwijając z nim akcję na niespotykaną wówczas skalę; ponadto jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a po przejściu na emeryturę prowadzi tam Pracownię Historii Psychiatrii Polskiej; jest również członkiem dwóch zagranicznych towarzystw naukowych i trzech redakcji najpoważniejszych w Polsce czasopism naukowych: Psychiatrii Polskiej", Szpitalnictwa Polskiego" i Problemów Alkoholizmu". W swojej pracy zawodowej miał Doktor, podobnie jak wielu innych bezpartyjnych fachowców, trudności natury ideologicznej", będąc pod stałą presją czynników politycznych, wywieraną przed 1956 r. bezpośrednio, a po tej dacie - pośrednio. W pierwszym okresie pełnili tę rolę osławieni zastępcy dyrektora ds. polityczno-wychowawczych (choć już w połączeniu tych dwóch działań kryła się wewnętrzna sprzeczność!), która to funkcja została zniesiona pod naciskiem społecznym, m.in. XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów Polskich w Poznaniu (30 listopada-1 grudnia 1956 r.). Natomiast pośrednio presja ideologiczna była wywierana poprzez kontrolę" różnych delegacji oraz instalowanie konfidentów wśród personelu, mających na sumieniu jakieś przekroczenia, czy drobne nadużycia. Dobrym przykładem dla pierwszego okresu może być wydarzenie w szpitalu w Kocborowie podczas, zorganizowanego przez dyrektora Jaroszewskiego, pokazu przypadków chorobowych dla zaproszonych prawników i przedstawicieli administracji. Oto jeden z chorych, z objawami porażenia postępującego i uro-

5 Życie naukowe 269 jeń wielkości, oświadczył nagle, że okradł go generalissimus", którym to tytułem określano wówczas Józefa Stalina. Obecny na pokazie prokurator (po sześciomiesięcznym kursie!) natychmiast zaczął przygotowywać przeciwko dyrektorowi szpitala proces polityczny, oskarżając go m.in. o okupacyjną działalność w Ojczyźnie", o obrazę Stalina oraz próbę obalenia przemocą demokratycznego ustroju PRL. A ponieważ sprawa ta przybierała niepokojący obrót, dr Jaroszewski wystosował list do prokuratora generalnego Jerzego Sawickiego, który był - na szczęście - obecny na tym pokazie, z prośbą o interwencję. Ten wprawdzie nie odpowiedział na jego list, lecz nieoczekiwanie przeniósł owego nadgorliwego prokuratora do innej miejscowości, przerywając tym samym bieg przygotowywanego procesu". Przykładem próby ideologizacji" psychiatrii w drugim wspomnianym tu okresie była walka z tzw. religianctwem chorych! Żądano m.in. od dyrektora Jaroszewskiego wydania zakazu noszenia przez niektórych chorych krzyżyków względnie posiadania świętych obrazków, do czego się on jednak nie zastosował. Poważniejszą sprawą było polecenie likwidacji kaplicy szpitalnej (notabene ufundowanej w 1911 r. przez żonę sławnego budowniczego mostów, Stanisława Kierbedzia), a wyremontowanej przez dr. Jaroszewskiego. Oto zgłasza się do niego delegacja z Urzędu Wojewódzkiego, żądając urządzenia w kaplicy tajnego magazynu wojskowego". Dyrektor odmawia, oferując na ten cel jeden z magazynów, co jednak zostaje odrzucone. Mimo nacisków i wywołanego tym napięcia, dyrektor nie ustępuje, a co dziwniejsze, pozostaje na tym stanowisku. Być może konsekwencję jego odmowy poniósł szpital, któremu nagle cofnięto przyznaną już subwencję na budowę nowoczesnych, wedle wzorów francuskich, paru pawilonów, zaś dokumentację projektu, owoc kilku lat pracy i podróży studialnej do Francji, trzeba było zapisać na straty. Psychiatria jest niewątpliwie tą szczególną dziedziną medycyny, która jest najbliższa naukom humanistycznym. Warto tu przytoczyć słowa dr. Jaroszewskiego wypowiedziane na Krajowej Naradzie Psychiatrów (1958 r.): Psychiatria wymaga bardziej niż inne dyscypliny lekarskie wglądania i sięgania w życie chorego i w życie społeczne [...]. Zadaniem psychiatrii jest przede wszystkim leczenie chorych [...] łagodzenie ich cierpień i skutków choroby [...] a za cel leczenia musimy uznać przynajmniej adaptację pacjenta do środowiska [...] zadaniem najważniejszym w leczeniu jest uspołecznienie chorego", co z kolei wymaga od leczących szczególnych predyspozycji psychicznych, otwartości na inne dyscypliny oraz kontaktów osobistych zarówno z ludźmi nauki, jak i działaczami społecznymi". A miał ich wiele, by np. wymienić bliskie kontakty ze wspomnianym już pedagogiem i działaczem abstynenckim Józefem Rybickim, również teologiem o. Piotrem Rostworowskim, s. Katarzyną (dr Zofią Steinbergową) z Lasek, oraz wieloma lekarzami-psychiatrami, również z zagranicy, m.in. ze wspomnianym już E. Minkowskim z Paryża.

6 270 Życie naukowe Dr Jaroszewski utrzymywał przyjazne kontakty i cieszył się wsparciem prymasa Stefana Wyszyńskiego i ks. kardynała Karola Wojtyły, o czym świadczą Jego - już jako papieża - listy do Doktora. W jednym z ich pisze: Pragnę przekazać pozdrowienia i błogosławieństwo wszystkim psychiatrom w Polsce, lecz w szczególności Drogiemu Panu Dyrektorowi. Jan Paweł. PS. Wspominam nasze dawniejsze spotkania". Zdzisław Jaroszewski umiał godzić burzliwy przebieg swojej pracy zawodowej z licznymi obowiązkami społecznymi i z pracą naukową. Był m.in. pionierem metodyki opracowań statystycznych chorób psychicznych, docenionej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wskazując m.in. na korelację pozytywną między ilością spożywanego w społeczeństwie alkoholu (na głowę) a liczbą przyjęć do szpitali z powodu psychoz alkoholowych. Poza wymienionym już podręcznikiem pielęgniarstwa psychiatrycznego, ma dr Jaroszewski w swoim dorobku około 120 publikacji naukowych, nie tylko w języku polskim, zarówno z dziedziny psychiatrii, jak i pokrewnych nauk, w tym i deontologii lekarskiej. Stawiając sobie wysokie wymagania etyczne, troszczył się o ich przestrzeganie przez pracowników podległych mu Zakładów, rozumiejąc, że wymagania te należy wspierać opracowaniami teoretycznymi. Żywo reagując na zniekształcenie przysięgi Hipokratesa, czy propagowanie aborcji i eutanazji, opracował wspólnie z prof. Antonim Chróścickim projekt przyrzeczenia lekarskiego, przyjęty przez Komisję Etyki Izby Lekarskiej w Warszawie (1990). Duże znaczenie, przekraczające granice Polski, miał artykuł Doktora opublikowany w Paryżu w 1961 r. o zagładzie chorych psychicznie podczas II wojny w Polsce. Młody psychiatra niemiecki, prof. Klaus Dorner, zainteresowany tą nieznaną w Niemczech zbrodnią hitlerowską i przejęty jej moralną wymową, nawiązuje osobisty kontakt z dr. Jaroszewskim, publikując jednocześnie jego francuski artykuł w Niemczech. Jest to pierwsza w języku niemieckim publikacja o masowej eksterminacji chorych, dokonanej w imię czystości rasowej i wielkości" Trzeciej Rzeszy. Doniosłą konsekwencją obu artykułów jest nie tylko kontakt z niektórymi psychiatrami niemieckimi, lecz i inicjatywa dr. Jaroszewskiego wydania w dwóch językach: polskim i niemieckim, bogato udokumentowanej książki pt. Zagłada chorych psychicznie w Polsce (wydanej przez PWN w 1993 r.), której jest autorem i redaktorem, przy współautorstwie K. Dornera i dr. T. Nasierowskiego. Ojciec Święty po otrzymaniu tej książki napisał do dr. Jaroszewskiego: Wstrząsająca lektura, i zarazem moralna przestroga dla przyszłych pokoleń". Ten bolesny zarówno dla zbiorowej pamięci Niemców, jak i europejskiej psychiatrii problem przedstawia Doktor na międzynarodowym Zjeździe Psychiatrii w Norymberdze w 1996 r., zamykając tym swoją ważną akcję ujawnienia opinii światowej nieznanej jej dotąd (i zapewne utajnianej) zbrodni hitlerowskiej.

7 Życie naukowe 271 To twórcze i pracowite życie śp. Zdzisława Jaroszewskiego jest niewątpliwie -jak określono je na początku - życiem pięknym" 3. Pozwala nam ono na postawienie trzech socjologicznych hipotez: 1. O wynikach pracy zawodowej i społecznej, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, nie decyduje taka czy inna przynależność organizacyjna, w tym i polityczna, bo jest ona najczęściej wynikiem różnych, często przypadkowych okoliczności, lecz indywidualna, osobista jakość człowieka. Pozwala mu ona w trudniejszych sytuacjach życiowych wznieść się ponad partykularne czy grupowe interesy i przezwyciężyć stereotypy myślowe, motywując się jednak - co wydaje się konieczne - osobistą bezinteresowną odpowiedzialnością za własny odcinek pracy i działalności. 2. Gorący patriotyzm, ukształtowany w trudnych warunkach (zabory, okupacja) może stać się u wielu ludzi - jak miało to miejsce w wypadku Doktora - silnym motywem działania i zachowania, nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, lecz również w czasach normalnych, pokojowych. Jeśli tak się często nie dzieje, to wynika to zarówno z niewłaściwej edukacji (przede wszystkim rodzinnej), jak i braku odpowiednich metod przetwarzających emocje i postawy patriotyczne w wypełnianie codziennych zajęć i obowiązków. 3. Wydaje się jednak, na przykładzie życia Doktora, że najsilniejszym bodźcem w wypełnianiu obowiązków i zadań, zwłaszcza w takich dziedzinach jak psychiatria i edukacja, jest motywacja religijna, jeśli tylko jest ona odpowiednio głęboka. Pozwala ona trwać na swoim posterunku mimo przeszkód i zagrożeń, wypełniając swoje obowiązki do końca. Doktor Jaroszewski, żonaty z poznaną na studiach Marią Smoluchowską, ojciec sześciorga dzieci, doczekawszy się nawet prawnuków, prosił Boga, podobnie jak Jan XXIII, o śmierć w pełnej świadomości. I tak się stało. Spoczął na cmentarzu w Laskach 3 lipca 2000 r. obok swej Małżonki i syna Wojciecha. Pozostanie w pamięci wielu z nas, nie tylko ludzi wierzących równie żarliwie jak On. A słowa nekrologu 4 : Całe życie służył psychiatrii mądrej i godnej, wiernej swemu powołaniu: - odpowiadają w pełni prawdzie! Zbigniew T. Wierzbicki 3 T. Łopuszański, Tezy, Warszawa-Rydzyna 2000, s Dr Jaroszewski poznał osobiście autora, będąc w 1930 r. lekarzem na obozie (nad jeziorem Serwy) młodzieży Gimnazjum doświadczalnego w Rydzynie, którego dyrektorem był Łopuszański. 4 Tygodnik Powszchny" z 22 października 2000 r.

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski profesor karel lewit W dniu 18 grudnia 2006 roku w Pałacu Poznańskich odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym wręczono

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. /Józef Piłsudski/

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. /Józef Piłsudski/ Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. /Józef Piłsudski/ Ludzie, miejsca i wydarzenia na drodze ku Niepodległej. Konkurs wiedzy historycznej dla uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw kata. Na podstawie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw kata. Na podstawie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw kata Na podstawie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/14061,2-sierpnia-1940-roku-sformowano-slynny-polski-dywizjon-mysliwski-303-sluzacy-w -n.html Wygenerowano: Piątek, 2 września

Bardziej szczegółowo

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI Przed II wojną światową: Jak każdemu wiadomo ZHP miało początek w roku 1910 kiedy to Andrzej Małkowski wpadł na genialny pomysł założenia organizacji bliźniaczej do skautingu

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Grabowska Katarzyna Panius Łukasz Kępski Malte Mansholt. Potulice jedno miejsce, dwie pamięci. Przewodnik po Miejscu Pamięci Potulice

Małgorzata Grabowska Katarzyna Panius Łukasz Kępski Malte Mansholt. Potulice jedno miejsce, dwie pamięci. Przewodnik po Miejscu Pamięci Potulice Małgorzata Grabowska Katarzyna Panius Łukasz Kępski Malte Mansholt Potulice jedno miejsce, dwie pamięci Przewodnik po Miejscu Pamięci Potulice Oldenburg Toruń 2009 1. Hitlerowski kompleks obozowy Potulice

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Podstawy prawa zdrowia publicznego Kierunek studiów Zdrowie Publiczne Marketing i Zarządzanie Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej STATUT Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej I. Przepisy ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Towarzystwem i posiada

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/294/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok I. Zadania

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz

Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz Historia Muzeum mieści się w dawnej fabryce Samuela Abbego u zbiegu ulic Sowińskiego i Zgierskiej. W okresie okupacji niemieckiej znajdowało

Bardziej szczegółowo

Pan. Z wielką troską i niepokojem obserwuję sytuację, w jakiej znajdują się pacjenci

Pan. Z wielką troską i niepokojem obserwuję sytuację, w jakiej znajdują się pacjenci RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ Pan 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Z wielką troską i

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego

Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego źródło: www.ngopole.pl Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego Udział Wielkopolan w Powstaniu Styczniowym Finał Powiatowy- 20 marca 2013 roku, godz. 09.00 II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/24195,inauguracja-wystawy-pt-powstanie-warszawskie -w-medalierstwie.html Wygenerowano: Środa, 1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVIII ZESZYT 3-4 2011 CZESŁAW DOMAŃSKI LOSY PRZEGLĄDU STATYSTYCZNEGO Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao 1. WPROWADZENIE Głównym celem działalności

Bardziej szczegółowo

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne.

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Religia wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. Wydawnictwo NATAN Lublin 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH Wykorzystanie programu multimedialnego Historia Świata i Polski 1914-1948, Wojny światowe mgr Maria Kosterkiewicz Gimnazjum nr 12

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. Sprawdzian nr 6 Rozdział VI. II wojna światowa GRUPA A 1. Oblicz, ile lat minęło od: odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. 6 zakończenia I wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania Wrocław, 22 kwietnia 2017 Oferta Sponsorska Szanowni Państwo! Organizowana przez nas konferencja stawia czoła zwiększającym

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

JULKA I PSZCZÓŁKA CZYLI O TYM JAK W PRZEDZIWNEJ ROZMOWIE Z PSZCZOŁĄ, JULIA POZNAŁA HISTORIĘ PROFESORA RYSZARDA KOSTECKIEGO

JULKA I PSZCZÓŁKA CZYLI O TYM JAK W PRZEDZIWNEJ ROZMOWIE Z PSZCZOŁĄ, JULIA POZNAŁA HISTORIĘ PROFESORA RYSZARDA KOSTECKIEGO JULKA I PSZCZÓŁKA CZYLI O TYM JAK W PRZEDZIWNEJ ROZMOWIE Z PSZCZOŁĄ, JULIA POZNAŁA HISTORIĘ PROFESORA RYSZARDA KOSTECKIEGO Pomysł i wykonanie: Julia Dąbrowska na podstawie wywiadu z wnukiem i córką Profesora

Bardziej szczegółowo

1. edycja Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od wielu lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2015 / 2016 MISJA SZKOŁY Przez przeszłość i teraźniejszość dążymy ku przyszłości. Uczymy w atmosferze przyjaźni, życzliwości,

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 412-417 2014 BIOGRAFIE WSPOMNIENIA REFLEKSJE Dr Ryszard Żmuda Łódź UM sylwetka

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna a opieka hospicyjna

Opieka paliatywna a opieka hospicyjna Opieka paliatywna a opieka hospicyjna Jolanta Stokłosa TPCh Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie Opieka kierowana do chorych będących w ostatnim okresie życia powstała z potrzeby serca osób, które opiekowały

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE

STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę : STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* *

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* * I ROK STUDIÓW I semestr Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku: Politologia (studia niestacjonarne, I stopnia) 1. Nauka o prawie wykład O Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM GETTO WARSZAWSKIE I POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Utworzenie getta: W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć prawa pacjenta

Zrozumieć prawa pacjenta Zrozumieć prawa pacjenta Historia praw dziecka w pigułce 1819 r. - Wielka Brytania, Robert Owen proponuje prawem zagwarantowany zakaz zatrudnienia małych dzieci w kopalniach i fabrykach; 1908 r. zakaz

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym

Konkurs Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym Konkurs Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym Nasza szkoła, wspólnie ze Starostwem Powiatowym, jest organizatorem regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 7 kwietnia 2014 NAGRODY IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 - ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki 1.1. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej, niezbędne do zrozumienia zasad etyki lekarskiej i bioetyki..................................... 1 1.2. Pojęcia dobra

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów

Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów Patronat Honorowy: Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza na obchody, upamiętniające 75. rocznicę utworzenia przez Niemców w Kutnie, getta

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel. 696 826 381 LUTY 2016 WYDARZENIA OTWARTE WYSTAWY Armia Krajowa 1939 1945 Wystawa w przestępny sposób ukazuje dzieje organizacji

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ODMOWY WYKONANIA ABORCJI?

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ODMOWY WYKONANIA ABORCJI? JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ODMOWY WYKONANIA ABORCJI? Aborcja to świadczenie gwarantowane finansowane ze środków publicznych i kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W załączniku do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu.

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. 19.04.2012 Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. autor: zanetakrzyzostaniak Stanisław Czernik był poetą, powieściopisarzem, dramaturgiem, eseistą i publicystą. Uznany został za twórcę nowego nurtu, zwanego

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

Michał Bojarczuk

Michał Bojarczuk Michał Bojarczuk 1900-1986 EDUKACJA Urodził się 16 sierpnia 1900 roku w Białobrzegach. Zmarł 19 stycznia 1986 roku. W 1911 roku kończy nauczanie elementarne w Bortatyczach W październiku 1916 r. zostaje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Społeczny Ruch Przeciwtytoniowy w Wielkopolsce

Społeczny Ruch Przeciwtytoniowy w Wielkopolsce Społeczny Ruch Przeciwtytoniowy w Wielkopolsce Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego od lat prowadzi różnorodne działania o tematyce antytytoniowej w oparciu o obowiązujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów w Piastowie, ul. 11- listopada 8

Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów w Piastowie, ul. 11- listopada 8 Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów w Piastowie, ul. 11- listopada 8 W roku 1973-im rozpoczęła się w Piastowie działalność Klubu Seniorów Harcerzy i Pożarników, od 1983-go roku po

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo