Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza"

Transkrypt

1 Życie naukowe 265 Dramatyczne dzieje polskiej psychiatrii w świetle życiorysu wybitnego lekarza Ludzie, których życie jest pięknesą elitą i nadzieją każdego narodu. Dla Narodu Polskiego są oni nadzieją jedyną. (T. Łopuszański, Tezy, Warszawa-Rydzyna 2000, s. 111) Życie i praca śp. dr. med. Zdzisława Jaroszewskiego ( ), wybitnego psychiatry, twórczego przedstawiciela nauk medycznych, wielkiego społecznika i nieprzeciętnego organizatora naszego szpitalnictwa niewątpliwie jest nie tylko przykładem pięknego osobistego życia, wbrew okolicznościom czy warunkom zewnętrznym, lecz również obrazem, o znaczeniu ogólnoludzkim, dramatycznych dziejów polskiej psychiatrii. Całe swe życie poświęcił chorobom psychicznym i nerwowym, w tym i alkoholizmowi oraz narkomanii, będąc m.in. aktywnym członkiem Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości, wykładowcą Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości oo. Kapucynów w Zakroczymiu, członkiem Prezydium Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, motywowany zawsze narodowo-katolickim ideałem Polski trzeźwej. By w pełni ocenić pracę i wkład Zdzisława Jaroszewskiego, trzeba wspomnieć zarówno o naszych zaniedbaniach na tym polu, jak i klęskach, które ją spotkały w ostatnich wojnach, zwłaszcza II wojnie światowej. Opieka nad chorymi psychicznie była jednak w Polsce, a zwłaszcza w Królestwie, jednym z najczarniejszych punktów naszego życia społecznego", a więc i narodowego 1. Tytułem przykładu: liczba łóżek w szpitalach psychiatrycznych przed I wojną światową wynosiła około 60% koniecznego na nie zapotrzebowania, a wobec obojętności rosyjskich władz zaborczych w tej dziedzinie lecznictwo psychiatryczne, w tym i duży szpital w Drewnicy pod Warszawą, było utrzymywane głównie z ofiarności prywatnych darczyńców, o czym się dzisiaj prawie nic nie wie; podobnie jak nic nie mówią dzisiejszemu społeczeństwu tak wybitne nazwiska polskich psychiatrów, jak: Rafała Radziwiłłowicza, Witolda Chodźki i Władysława Mazurkiewicza, choć ostatni jest bardziej znany, ponieważ zorganizował ucieczkę pewnego więźnia politycznego, nazwiskiem Józef Piłsudski, ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu... A jednak niewiele osób pamięta dzisiaj o lekarzach i pielęgniarzach, którzy w latach , nie chcąc opuścić swoich chorych, godzili się na wspólną z nimi śmierć. A wśród nich lekarz Halina Jankowska ze Szpitala Bonifratrów w Warszawie, która odmówiła jego opuszczenia, ginąc wraz z chorymi pod gru- 1 W. Chodźko, Stan opieki nad umysłowo chorymi w Królestwie Kongresowym w ostatnich latach okupacji rosyjskiej i w chwili obecnej, w: Księga Pamiątkowa Szpitala Kochanówka", Łódź 1918.

2 266 Życie naukowe zami zbombardowanego budynku szpitalnego. Notabene, wmurowaniu w 1970 r. tablicy ku jej czci na murze byłego Szpitala oraz wybiciu, z inicjatywy dr. Jaroszewskiego, pamiątkowego medalu ku jej czci sprzeciwiło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych! Listę zasłużonych dla Polski psychiatrów należy niewątpliwie powiększyć 0 nazwisko Zdzisława Jaroszewskiego, którego osobowość ukształtowała tradycja rodzinna i narodowa oraz środowisko społeczno-zawodowe, w tym i pamięć zbiorowa o patriotycznym i jednocześnie dramatycznym dziedzictwie psychiatrii polskiej 2. Zdzisław wychowywał się w bardzo katolickiej i patriotycznej rodzinie polskiej w Lubawie, w ówczesnym zaborze pruskim, zaledwie 30 kilometrów od pól bitewnych Grunwaldu. Jego ojciec, Franciszek, był tam wybitnym działaczem społeczno-narodowym, kierownikiem polskiego Banku Konsumowego, prezesem miejscowego Sokoła", co już samo przez się wiele mówi o jego światopoglądzie. W pamięci Zdzisława utkwił szczególny fakt z dzieciństwa: nocna pielgrzymka całej rodziny na pola Grunwaldu w 1910 r., w pięćsetną rocznicę wielkiej bitwy, decydującej o losie Polski. Wielką rolę w tradycji rodzinnej odegrał cioteczny dziadek Zdzisława, Teofil Rzepnikowski, lekarz, uczestnik powstania styczniowego, działacz narodowy 1 organizator instytucji oświatowych i społeczno-gospodarczych na Warmii i Mazurach. Doktor Jaroszewski pisze w swoich wspomnieniach (użyczonych mi łaskawie przez jego córkę): żyliśmy od dziecka w zorganizowanym społecznie oporze przeciwko naporowi niemczyzny, a żywymi wzorami postaw obywatelskich byli: matka, ojciec i dziadek cioteczny". W ich ślady wstępuje Zdzisław. Już jako uczeń w progimnazjum pruskim jest sekretarzem filomackiego koła im. Tomasza Zana, a jako student medycyny w Poznaniu działa w katolicko-narodowym Towarzystwie Oświatowym Praca" oraz w młodzieżowym ruchu abstynenckim. Na pograniczu pomorsko-wielkopolskich ziem tworzy się charakterystyczny dla nich żywy społeczny nurt, katolicki i narodowy (oba dobrze do siebie przylegały), walczący z naporem niemczyzny, przestrzegający jednak praworządnych zasad państwa pruskiego, a następnie i polskiego (co najmniej do 1926 r.). Oddziałało to niewątpliwie na postawy i zachowanie dr. Jaroszewskiego. Dwa fakty o tym świadczące są warte tu przypomnienia: po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza (1922) zrywa Jaroszewski z bliską mu ideologicznie Narodową Demokracją na znak protestu wobec pewnej próby gloryfikacji przez nią zabójcy; lecz po zamachu majowym (1926), sprzeciwiając się temu rokoszowi, wstępuje do Obozu Wielkiej Polski (OWP), a nawet pod koniec swoich studiów zostaje przewodniczącym tej organizacji w Poznaniu; a pracując już jako lekarz 2 Z. Jaroszewski, Chwila refleksji: Dramatyczna droga polskiej psychiatrii, w: Psychiatria Polska", t. XXXIII, 1999^ nr 1.

3 Życie naukowe 267 w szpitalu w Świeciu, zakłada w okolicznych miejscowościach koła Młodzieży Wszechpolskiej, co z kolei spotyka się z pewnymi represjami ze strony sanacyjnych władz lokalnych, zgodnie jednak z przepisami, i w formie dość eleganckiej. W konsekwencji zmusza to jednak dr. Jaroszewskiego parokrotnie do zmiany miejsca pracy. Po Świeciu pracuje m.in. w szpitalu w Gnieźnie, by w 1934 r. objąć stanowisko ordynatora w Zakładzie Psychiatrycznym w Drewnicy pod Warszawą, a następnie awansować na stanowisko lekarza-prymariusza w Owińskach koło Poznania (1937), gdzie pracuje do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Okupacja niemiecka to dramatyczna karta jego życia, lecz również i całej polskiej medycyny. Kończy kampanię wrześniową jako dowódca I Kompanii Sanitarnej Obrony Warszawy. Zwolniony z niewoli jako lekarz, wraca do swego miejsca pracy w Owińskach, gdzie staje się przypadkowo bezradnym świadkiem ostatniego transportu chorych, którymi są dzieci, ku - jak się okazało - śmierci w VII Forcie w Poznaniu, co było, zapewne, pierwszą egzekucją przez zagazowanie ludzi w Europie. W Generalnym Gubernatorstwie jest lekarzem Ubezpieczalni w Biłgoraju, mając pod opieką lekarską również tamtejsze getto. Aresztowany przez gestapo jako podejrzany o konspirowanie, lecz rychło zwolniony za wstawiennictwem wysokiego urzędnika niemieckiego, którego żonę wyleczył z poważnej choroby, znajduje azyl w Warszawie pod przybranym - oczywiście - nazwiskiem. Dalej konspiruje (ze swym młodszym bratem, aresztowanym w 1943 r. i rozstrzelanym) w śląsko-wielkopolskiej organizacji Ojczyzna - Omega", kierując tu m.in. wydziałem zdrowia i opieki nad wysiedlonymi i przygotowując lekarstwa i medykamenty na ewentualność wybuchu powstania; jednocześnie pracuje, dzięki życzliwości prof. Kazimierza Dąbrowskiego, w filii Instytutu Higieny Psychicznej przy ul. Wolność w Warszawie. Organizacja Ojczyzna" przygotowuje kadry oraz plany zagospodarowania ziem zachodnich, zwłaszcza nadodrzańskich, które - jak się spodziewano - przypadną Polsce po klęsce Niemiec. Ten pozytywistyczny program nie uchroni jednak wielu jej działaczy przed więzieniem już w PRL. Lecz z inicjatywy członków kierujących Ojczyzną", (znany historyk - prof. Zygmunt Wojciechowski, ponadto Kirył Sosnowski, Juliusz Kolipiński, Jan Jacek Nikisch, Edward Serwański, Zdzisław Jaroszewski i inni) powstaje zaraz po wojnie Instytut Zachodni w Poznaniu. Gdy wybucha Powstanie Warszawskie dr Jaroszewski, znajduje się przypadkowo w Zalesiu pod Warszawą, wobec czego służy doraźną pomocą lekarską partyzantom w pobliskich Lasach Chojnowskich. A po zakończeniu wojny włącza się natychmiast w odbudowę lecznictwa, również na ziemiach zachodnich, by wkrótce zostać dyrektorem szpitala w Kocborowie ( ), podejmując jednocześnie wykłady z psychiatrii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika.

4 268 Życie naukowe A gdy znowu w 1952 r. znajdzie się w Drewnicy już jako dyrektor Zakładu, spisanego zresztą na straty przez Ministerstwo Zdrowia, podejmuje olbrzymi wysiłek nie tylko odbudowy szpitala, lecz i jego rozbudowy i doprowadza tę placówkę do stanu budzącego szacunek zarówno Ministerstwa, jak i personelu leczącego i administracyjnego, który widząc jego ofiarność i sukcesy staje się jego sojusznikiem, nie wyłączając Podstawowej Organizacji Partyjnej i komendanta ORMO, co zasługuje tu na podkreślenie. Szacunek i uznanie zaczynają mu okazywać również goście zagraniczni, w tym i psychiatra francuski prof. Eugene Minkowski, który w tętniącej życiem Drewnicy dopatruje się genius loci. Jednocześnie dr Jaroszewski troszczy się, podobnie jak Kocborowie, o stałe dokształcanie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. A wobec powojennego braku fachowych książek, rozszerza i pogłębia napisane tam skrypty, wydając w Drewnicy (wspólnie z prof. Janem Jaroszyńskim i Stefanem Lederem) podstawowy dla tej dyscypliny podręcznik: Choroby psychiczne i pielęgniarstwo psychiatryczne, który ma sześć wydań! Jednocześnie Doktor udziela się społecznie: jest trzykrotnie prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a następnie jego członkiem honorowym; jest nie tylko członkiem wspomnianych już instytucji przeciwalkoholowych, lecz z dr. Józefem Rybickim - korowcem" i swoim serdecznym przyjacielem - prowadzą w latach Warszawski Społeczny Komitet p/a, rozwijając z nim akcję na niespotykaną wówczas skalę; ponadto jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a po przejściu na emeryturę prowadzi tam Pracownię Historii Psychiatrii Polskiej; jest również członkiem dwóch zagranicznych towarzystw naukowych i trzech redakcji najpoważniejszych w Polsce czasopism naukowych: Psychiatrii Polskiej", Szpitalnictwa Polskiego" i Problemów Alkoholizmu". W swojej pracy zawodowej miał Doktor, podobnie jak wielu innych bezpartyjnych fachowców, trudności natury ideologicznej", będąc pod stałą presją czynników politycznych, wywieraną przed 1956 r. bezpośrednio, a po tej dacie - pośrednio. W pierwszym okresie pełnili tę rolę osławieni zastępcy dyrektora ds. polityczno-wychowawczych (choć już w połączeniu tych dwóch działań kryła się wewnętrzna sprzeczność!), która to funkcja została zniesiona pod naciskiem społecznym, m.in. XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów Polskich w Poznaniu (30 listopada-1 grudnia 1956 r.). Natomiast pośrednio presja ideologiczna była wywierana poprzez kontrolę" różnych delegacji oraz instalowanie konfidentów wśród personelu, mających na sumieniu jakieś przekroczenia, czy drobne nadużycia. Dobrym przykładem dla pierwszego okresu może być wydarzenie w szpitalu w Kocborowie podczas, zorganizowanego przez dyrektora Jaroszewskiego, pokazu przypadków chorobowych dla zaproszonych prawników i przedstawicieli administracji. Oto jeden z chorych, z objawami porażenia postępującego i uro-

5 Życie naukowe 269 jeń wielkości, oświadczył nagle, że okradł go generalissimus", którym to tytułem określano wówczas Józefa Stalina. Obecny na pokazie prokurator (po sześciomiesięcznym kursie!) natychmiast zaczął przygotowywać przeciwko dyrektorowi szpitala proces polityczny, oskarżając go m.in. o okupacyjną działalność w Ojczyźnie", o obrazę Stalina oraz próbę obalenia przemocą demokratycznego ustroju PRL. A ponieważ sprawa ta przybierała niepokojący obrót, dr Jaroszewski wystosował list do prokuratora generalnego Jerzego Sawickiego, który był - na szczęście - obecny na tym pokazie, z prośbą o interwencję. Ten wprawdzie nie odpowiedział na jego list, lecz nieoczekiwanie przeniósł owego nadgorliwego prokuratora do innej miejscowości, przerywając tym samym bieg przygotowywanego procesu". Przykładem próby ideologizacji" psychiatrii w drugim wspomnianym tu okresie była walka z tzw. religianctwem chorych! Żądano m.in. od dyrektora Jaroszewskiego wydania zakazu noszenia przez niektórych chorych krzyżyków względnie posiadania świętych obrazków, do czego się on jednak nie zastosował. Poważniejszą sprawą było polecenie likwidacji kaplicy szpitalnej (notabene ufundowanej w 1911 r. przez żonę sławnego budowniczego mostów, Stanisława Kierbedzia), a wyremontowanej przez dr. Jaroszewskiego. Oto zgłasza się do niego delegacja z Urzędu Wojewódzkiego, żądając urządzenia w kaplicy tajnego magazynu wojskowego". Dyrektor odmawia, oferując na ten cel jeden z magazynów, co jednak zostaje odrzucone. Mimo nacisków i wywołanego tym napięcia, dyrektor nie ustępuje, a co dziwniejsze, pozostaje na tym stanowisku. Być może konsekwencję jego odmowy poniósł szpital, któremu nagle cofnięto przyznaną już subwencję na budowę nowoczesnych, wedle wzorów francuskich, paru pawilonów, zaś dokumentację projektu, owoc kilku lat pracy i podróży studialnej do Francji, trzeba było zapisać na straty. Psychiatria jest niewątpliwie tą szczególną dziedziną medycyny, która jest najbliższa naukom humanistycznym. Warto tu przytoczyć słowa dr. Jaroszewskiego wypowiedziane na Krajowej Naradzie Psychiatrów (1958 r.): Psychiatria wymaga bardziej niż inne dyscypliny lekarskie wglądania i sięgania w życie chorego i w życie społeczne [...]. Zadaniem psychiatrii jest przede wszystkim leczenie chorych [...] łagodzenie ich cierpień i skutków choroby [...] a za cel leczenia musimy uznać przynajmniej adaptację pacjenta do środowiska [...] zadaniem najważniejszym w leczeniu jest uspołecznienie chorego", co z kolei wymaga od leczących szczególnych predyspozycji psychicznych, otwartości na inne dyscypliny oraz kontaktów osobistych zarówno z ludźmi nauki, jak i działaczami społecznymi". A miał ich wiele, by np. wymienić bliskie kontakty ze wspomnianym już pedagogiem i działaczem abstynenckim Józefem Rybickim, również teologiem o. Piotrem Rostworowskim, s. Katarzyną (dr Zofią Steinbergową) z Lasek, oraz wieloma lekarzami-psychiatrami, również z zagranicy, m.in. ze wspomnianym już E. Minkowskim z Paryża.

6 270 Życie naukowe Dr Jaroszewski utrzymywał przyjazne kontakty i cieszył się wsparciem prymasa Stefana Wyszyńskiego i ks. kardynała Karola Wojtyły, o czym świadczą Jego - już jako papieża - listy do Doktora. W jednym z ich pisze: Pragnę przekazać pozdrowienia i błogosławieństwo wszystkim psychiatrom w Polsce, lecz w szczególności Drogiemu Panu Dyrektorowi. Jan Paweł. PS. Wspominam nasze dawniejsze spotkania". Zdzisław Jaroszewski umiał godzić burzliwy przebieg swojej pracy zawodowej z licznymi obowiązkami społecznymi i z pracą naukową. Był m.in. pionierem metodyki opracowań statystycznych chorób psychicznych, docenionej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wskazując m.in. na korelację pozytywną między ilością spożywanego w społeczeństwie alkoholu (na głowę) a liczbą przyjęć do szpitali z powodu psychoz alkoholowych. Poza wymienionym już podręcznikiem pielęgniarstwa psychiatrycznego, ma dr Jaroszewski w swoim dorobku około 120 publikacji naukowych, nie tylko w języku polskim, zarówno z dziedziny psychiatrii, jak i pokrewnych nauk, w tym i deontologii lekarskiej. Stawiając sobie wysokie wymagania etyczne, troszczył się o ich przestrzeganie przez pracowników podległych mu Zakładów, rozumiejąc, że wymagania te należy wspierać opracowaniami teoretycznymi. Żywo reagując na zniekształcenie przysięgi Hipokratesa, czy propagowanie aborcji i eutanazji, opracował wspólnie z prof. Antonim Chróścickim projekt przyrzeczenia lekarskiego, przyjęty przez Komisję Etyki Izby Lekarskiej w Warszawie (1990). Duże znaczenie, przekraczające granice Polski, miał artykuł Doktora opublikowany w Paryżu w 1961 r. o zagładzie chorych psychicznie podczas II wojny w Polsce. Młody psychiatra niemiecki, prof. Klaus Dorner, zainteresowany tą nieznaną w Niemczech zbrodnią hitlerowską i przejęty jej moralną wymową, nawiązuje osobisty kontakt z dr. Jaroszewskim, publikując jednocześnie jego francuski artykuł w Niemczech. Jest to pierwsza w języku niemieckim publikacja o masowej eksterminacji chorych, dokonanej w imię czystości rasowej i wielkości" Trzeciej Rzeszy. Doniosłą konsekwencją obu artykułów jest nie tylko kontakt z niektórymi psychiatrami niemieckimi, lecz i inicjatywa dr. Jaroszewskiego wydania w dwóch językach: polskim i niemieckim, bogato udokumentowanej książki pt. Zagłada chorych psychicznie w Polsce (wydanej przez PWN w 1993 r.), której jest autorem i redaktorem, przy współautorstwie K. Dornera i dr. T. Nasierowskiego. Ojciec Święty po otrzymaniu tej książki napisał do dr. Jaroszewskiego: Wstrząsająca lektura, i zarazem moralna przestroga dla przyszłych pokoleń". Ten bolesny zarówno dla zbiorowej pamięci Niemców, jak i europejskiej psychiatrii problem przedstawia Doktor na międzynarodowym Zjeździe Psychiatrii w Norymberdze w 1996 r., zamykając tym swoją ważną akcję ujawnienia opinii światowej nieznanej jej dotąd (i zapewne utajnianej) zbrodni hitlerowskiej.

7 Życie naukowe 271 To twórcze i pracowite życie śp. Zdzisława Jaroszewskiego jest niewątpliwie -jak określono je na początku - życiem pięknym" 3. Pozwala nam ono na postawienie trzech socjologicznych hipotez: 1. O wynikach pracy zawodowej i społecznej, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, nie decyduje taka czy inna przynależność organizacyjna, w tym i polityczna, bo jest ona najczęściej wynikiem różnych, często przypadkowych okoliczności, lecz indywidualna, osobista jakość człowieka. Pozwala mu ona w trudniejszych sytuacjach życiowych wznieść się ponad partykularne czy grupowe interesy i przezwyciężyć stereotypy myślowe, motywując się jednak - co wydaje się konieczne - osobistą bezinteresowną odpowiedzialnością za własny odcinek pracy i działalności. 2. Gorący patriotyzm, ukształtowany w trudnych warunkach (zabory, okupacja) może stać się u wielu ludzi - jak miało to miejsce w wypadku Doktora - silnym motywem działania i zachowania, nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, lecz również w czasach normalnych, pokojowych. Jeśli tak się często nie dzieje, to wynika to zarówno z niewłaściwej edukacji (przede wszystkim rodzinnej), jak i braku odpowiednich metod przetwarzających emocje i postawy patriotyczne w wypełnianie codziennych zajęć i obowiązków. 3. Wydaje się jednak, na przykładzie życia Doktora, że najsilniejszym bodźcem w wypełnianiu obowiązków i zadań, zwłaszcza w takich dziedzinach jak psychiatria i edukacja, jest motywacja religijna, jeśli tylko jest ona odpowiednio głęboka. Pozwala ona trwać na swoim posterunku mimo przeszkód i zagrożeń, wypełniając swoje obowiązki do końca. Doktor Jaroszewski, żonaty z poznaną na studiach Marią Smoluchowską, ojciec sześciorga dzieci, doczekawszy się nawet prawnuków, prosił Boga, podobnie jak Jan XXIII, o śmierć w pełnej świadomości. I tak się stało. Spoczął na cmentarzu w Laskach 3 lipca 2000 r. obok swej Małżonki i syna Wojciecha. Pozostanie w pamięci wielu z nas, nie tylko ludzi wierzących równie żarliwie jak On. A słowa nekrologu 4 : Całe życie służył psychiatrii mądrej i godnej, wiernej swemu powołaniu: - odpowiadają w pełni prawdzie! Zbigniew T. Wierzbicki 3 T. Łopuszański, Tezy, Warszawa-Rydzyna 2000, s Dr Jaroszewski poznał osobiście autora, będąc w 1930 r. lekarzem na obozie (nad jeziorem Serwy) młodzieży Gimnazjum doświadczalnego w Rydzynie, którego dyrektorem był Łopuszański. 4 Tygodnik Powszchny" z 22 października 2000 r.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok dodatek specjalny do miesięcznika Wieści znad Orzyca Nr 9(65) www.tpzk.pl www.naszkrasnosielc.tpzk.pl

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy Publikacja non profit, nieprzeznaczona do sprzedaży, wydana z darowizny 10 000 zł otrzymanej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie a panią

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem w

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo