P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2013 r. POZNAŃ

2 Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna 4. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja 5. Ciepłownictwo ogrzewnictwo 7. Filatelistyka 8. Fotointerpretacja i fotogrametria zdjęć 9. Fryzjerstwo 10. Gazownictwo 11. Genetyka sądowa 12. Gospodarka mieszkaniowa Czynsz Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 13. Grzyby uprawne 14. Handel i marketing 15. Hodowla zwierząt i weterynaria 16. Hydrogeologia 17. Hydrotechnika 18. Instalacje sanitarne i gazowe 19. Instrumenty muzyczne 20. Językoznawstwo 21. Język migowy 22. Kolejnictwo 23. Kosmetologia 24. Kosmetyka 25. Kryminalistyka Kryminalistyka Analiza kryminalna Badania biologiczne Grafologia 26. Leśnictwo i drzewnictwo 27. Lęgi drobiu 28. Lotnictwo 29. Meblarstwo i stolarstwo 30. Mechanika Mechanika maszyny Ogumienia samochodowe Pojazdy mechaniczne 31. Medycyna Alergologia Choroby zakaźne Choroby wewnętrzne (inaczej interna) Chirurgia ogólna Chirurgia onkologiczna Diabetologia Dermatologia Endokrynologia Gastroenterologia Genetyka człowieka Ginekologia - położnictwo Implantologia stomatologiczna Kardiologia

3 Laryngologia Medycyna nuklearna Medycyna sądowa Medycyna pracy Neurochirurgia Neurologia Nefrologia Okulistyka Onkologia Otolaryngologia Ortopedia i chirurgia urazowa Psychiatria Pulmonologia Reumatologia Urologia Wenerologia 32. Melioracje 33. Mykologia 34. Nauki ekonomiczne Analiza ekonomiczna Ekonomia Bankowość i finanse Księgowość, rachunkowość i finanse Podatki 35. Nauki społeczne Psychologia Pedagogika 36. Nauki farmaceutyczne 37. Nauki ścisłe Bioinformatyka Biotechnologia Chemia Fizyka Fizykochemia Przemysł chemiczny 38. Nieruchomość Wycena i szacowanie nieruchomościami Obrót nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami 39. Numizmatyka 40. Nurkowanie 41. Obuwie 42. Ochrona środowiska 43. Ochrona własności przemysłowej 44. Odlewnictwo i metalurgia 45. Odzieżownictwo 46. Ogrodnictwo sadownictwo 47. Piekarnictwo 48. Pirotechnika 49. Poligrafia 50. Posadzkarstwo 51. Pożarnictwo 52. Prasoznawstwo 53. Produkty naftowe 54. Przemysł spożywczy

4 55. Przedsiębiorstwo 56. Pszczelarstwo 57. Publiczny obrót papierami wartościowymi 58. Rolnictwo 59. Ruchomość 60. Strukturalne Fundusze Europejskie 61. Gospodarka rybacka i wodna 62. Techniczne systemy zabezpieczeń osób i mienia 63. Technika Akustyka Architektura i urbanistyka Budownictwo Elektroenergetyka Elektronika Elektrotechnika Elektryczność Geodezja i kartografia Informatyka 64. Telekomunikacja 65. Technologia szkła 66. Termografia 67. Tkaniny 68. Toksykologia 69. Transport 70. Turystyka i rekreacja 71. Tworzywa sztuczne 72. Wypadki drogowe 73. Zoopsychologia zwierząt

5 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 dr inż. Kortylewski Bolesław bhp w przemyśle drzewnym kom /patrz: mechanika-maszyny, ruchomości/ 2 mgr inż. Kosicki Marcin minimalne wymagania BHP maszyn i urządzeń tel.d /patrz: mechanika maszyny, pojazdy mechaniczne, kom ruchomość, informatyka/ 3 inż. Łucka Jarosław bezpieczeństwo i higiena pracy tel. dom tel. sł kom mgr inż. Mochnik Kazimierz bhp w leśnictwie i przemyśle drzewnym tel. d kom mgr inż. Nowak Jan bhp w przemyśle drzewnym tel. d kom kom inż. Ratajczak Aleksander bezpieczeństwo i higiena pracy kom mgr inż. Sobczak Włodzimierz bhp w budownictwie kom dr inż. Stawiarski Przemysław bhp przy wykonywaniu robót budowlanych kom /patrz: budownictwo/ 9 mgr inż. Suchanek Andrzej bezpieczeństwo i higiena pracy kom Śmiatacz Eugeniusz bezpieczeństwo i higiena pracy kom dr inż. Tomaszewski Zbigniew zagadnienia bhp obszaru techniki kom /patrz: mechanika-maszyny/ tel. sł w

6 12 inż. Walkowiak Henryk techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy tel. d kom BIBLIOTEKARSTWO 1 mgr Polarczyk Mariusz ** bibliotekarstwo i informatyka naukowa BROŃ PALNA 1 mgr inż. Gogojewicz Stanisław badania broni i balistyka kom Maras Czesław wycena i ocena broni tel. sł * myśliwskiej kom * sportowej * gazowej i palnej krótkiej wykonywanie badań balistycznych 3 mgr inż. Mazur Piotr badania broni kom balistyka 4 Płk rez. dr Przyjemski Władysław broń kom balistyka amunicja 5 Szymkowiak Jacek broń palna tel. sł rusznikarstwo CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I WENTYLACJA 1 dr inż. Gaziński Bolesław instalacje budowlane, klimatyzacyjne i chłodnicze kom kom CIEPŁOWNICTWO-OGRZEWNICTWO 1 mgr inż. Górkowski Mariusz ogrzewnictwo - ciepłownictwo tel. dom / patrz: budownictwo/ kom inż. Jedliński Zbigniew ciepłownie, kotłownie, węzły i sieci cieplne tel. sł /patrz: nieruchomość, gospodarka rybacka i wodna/ kom

7 3 dr inż. Michnikowski Paweł pomiary zużycia ciepła na potrzeby centralnego tel. sł (w godz. 8:00-15:00) ogrzewania i ciepłej wody ze szczególnym kom uwzględnieniem na: * indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania * zużycie ciepłej wody * zużycie zimnej wody 4 dr inż. Mroczkowski Andrzej ciepłownictwo tel. d rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody kom Panas Artur odnawialne źródła energii-pompy ciepła kom z instalacjami towarzyszącymi FILATELISTYKA 1 mgr Berbeka Janusz filatelistyka tel.d FOTOINTERPRETACJA I FOTOGRAMETRIA ZDJĘĆ 1 dr Kijowski Andrzej interpretacja zdjęć lotniczych dla potrzeb ustalenia kom granic działek ewidencyjnych wraz z opisem sytuacji w zakresie użytkowania terenów 2 mgr inż. Łoś Brygida fotogrametria i fotointerpretacja zdjęć lotniczych oraz tel. d satelitarnych 3 mjr mgr Smoluch Krzysztof fotointerpretacja i fotogrametria zdjęć tel. d kom FRYZJERSTWO 1 Miedziak Barbara fryzjerstwo tel. d kom /patrz: kosmetyka/ GAZOWNICTWO 1 dr inż. Głowacki Piotr przemysł gazowniczy tel. d infrastruktura gazownicza kom wpływ branży gazowniczej na środowisko /patrz: elektroenergetyka, przemysł chemiczny/

8 GENETYKA SĄDOWA 1 mgr inż. Kułdo Tomasz wykonywanie opinii z badań genetycznych, kom w tym: ocena zabezpieczenia dowodów rzeczowych, typowania śladów do badań, wyboru metod badawczych, uzyskanych wyników oraz sformułowanych wniosków, analiz mieszanin DNA /patrz: kryminalistyka/ 2 mgr Wróblewska-Kabba Sylwia genetyczna analiza osobnicza tel. sł ustalanie pokrewieństwa ustalanie ojcostwa Czynsz GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 inż. Sewkowski Marek określanie czynszów wolnorynkowych tel. sł odszkodowania za zajmowanie nieruchomości bez kom tytułu prawnego /patrz: budownictwo, nieruchomości/ 2 mgr Szczechowiak Rafał ustalanie czynszów oraz odszkodowań za samowolnie tel. sł zajęte lokale mieszkalne i nieruchomości bez tytułu kom prawnego /patrz: przedsiębiorstwo, ekonomia, księgowość, rachunkowość i finanse, podatki, nieruchomości, analiza ekonomiczna, gospodarka zasobami mieszkaniowymi/ 3 Turkowska Maria ustalanie czynszów i odszkodowań za samowolnie zajęte mieszkania bez tytułu prawnego Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 1 mgr Szczechowiak Rafał gospodarka zasobami mieszkaniowymi tel. sł prawno-finansowe aspekty funkcjonowania wspólnot kom mieszkaniowych i współwłasności zatwierdzenie sprawozdań z zarządu zarządców sądowych (przymusowych) /patrz: przedsiębiorstwo, ekonomia, czynsz, księgowość, rachunkowość i finanse, podatki, nieruchomości, analiza ekonomiczna/ GRZYBY UPRAWNE 1 prof. dr hab. Gapiński Marian grzyby uprawne tel. d grzybnia

9 HANDEL I MARKETING 1 dr Gryskowski Jerzy handel-marketing-zarządzanie przedsiębiorstwem kom handlowym 2 mgr Lis Markiewicz Przemysław zarządzanie sprzedażą kom pozyskiwanie klientów zarządzanie przedstawicielami handlowymi projektowanie wyrobów wdrażanie nowych wyrobów kompanie promocyjne /patrz: nauki ekonomiczne, przedsiębiorstwo, strukturalne fundusze europejskie/ HODOWLA ZWIERZĄT I WETERYNARIA 1 mgr inż. Bulińska Joanna hodowla i biologia koni tel. d użytkowanie rekreacyjne i sportowe koni kom /patrz: zoopsychologia zwierząt/ 2 dr inż. Łakota Paweł lęgi, żywienie i hodowla drobiu (kur, indyków, kaczek, tel. d przepiórek, bażantów i gęsi) kom mgr inż. Piepenborn Przemysław drobiarstwo kom dr inż. Pospiech Marek hodowla drobiu kom produkca drobiarska HYDROGEOLOGIA 1 mgr Hałuszczak Bogusław budowa ujęć wód podziemnych tj. studni wierconych tel. d /patrz: budownictwo/ tel. sł kom HYDROTECHNIKA 1 mgr inż. Wrzeszczyński Andrzej budownictwo hydrotechniczne tel. d kom

10 INSTALACJE SANITARNE I GAZOWE 1 inż. Libiszowski Szczęsny instalacje sanitarne wewnętrzne i sieci zewnętrzne tel. d wodno kanalizacyjne o powszechnie znanych kom rozwiązaniach konstrukcyjnych /patrz: budownictwo/ 2 mgr inż. Signetzki Roman instalacje wodno kanalizacyjne zewnętrzne tel. d i wewnętrzne kom centralne ogrzewanie instalacje gazowe i wentylacyjne /patrz: budownictwo/ 3 mgr inż. Sofuł Kazimierz instalacje sanitarne tel. d kom /patrz: budownictwo/ INSTRUMENTY MUZYCZNE 1 Baranowski Mariusz elektryczne i klasyczne instrumenty muzyczne tel. sł (centrala) (z wyj. instrumentów lutniczych) kom sprzęt nagłaśniający i studyjny oświetlenie estradowe i sceniczne 2 mgr Henglewski Romuald ** instrumenty lutnicze 3 Koczy Marek instrumenty muzyczne klawiszowe tel. d kom mgr Niewczyk Benedykt instrumenty strunowe, smyczkowe i szarpane oraz tel. sł smyczki kom JĘZYKOZNAWSTWO 1 dr Liberek Jarosław wszelkiego typu problemy związane ze współczesnym tel. d językiem polskim kom mgr Moros Natalia gramatyka języka angielskiego kom dr Szymański Leszek jązyk polski i język angielski

11 JĘZYK MIGOWY 1 Adamska Tamara język migowy kom. sł Gano Ewa Maria* język migowy 3 Lech Eunika język migowy kom Szostak Ewa język migowy kom Wujewska Paulina język migowy kom KOSMETOLOGIA 1 Bilińska-Fiałkowska Marzena kosmetyki lecznicze kom kosmetyki pielęgnacyjne kosmetyki upiększające KOSMETYKA 1 Miedziak Barbara kosmetyka tel. d kom /patrz: fryzjerstwo/ Kryminalistyka KRYMINALISTYKA 1 mgr Andrzejewska Bożena badania daktyloskopijne kom mgr inż. Augustyniak Piotr badania mechanoskopijne kom oznaczenia produkcyjne pojazdów 3 mgr Bielak Jan kryminalistyka badania dokumentów w zakresie kom badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i pieczęci /patrz: grafologia/ 4 mgr Budzyła Adam kryminalistyka rekonstrukcja wypadków drogowych kom

12 5 mgr inż. Handke Jerzy kryminalistyczne badania traseologiczne kom mgr Jasinski Adam badania identyfikacyjne i grafologiczne pisma ręcznego kom i podpisów 7 mgr inż. Jankowska Katarzyna kryminalistyczne badania daktyloskopijne kom mgr Jankowska Ewa biologia kryminalistyczna kom * badania śladów biologicznych w postaci krwi * badania śladów biologicznych w postaci nasienia * badania śladów biologicznych w postaci śliny * badania śladów biologicznych w postaci włosów 9 inż. Kaczmarkiewicz Andrzej kryminalistyczne badania daktyloskopijne kom inż. Kamiński Czesław badania mechanoskopijne i traseologiczne tel. d identyfikacja pojazdów kom /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ 11 mgr Kasprzyk Henryk badania daktyloskopijne i inne metody identyfikacji osób tel. d (automatyczna sekretarka) tel. kom inż. Kaźmierczak Zbigniew mechanoskopia i identyfikacja pojazdów kom samochodowych 13 mgr Koguciuk Urszula ujawnienie i wizualizacja śladów linii papilarnych kom w ramach dyscypliny badań daktyloskopijnych 14 mgr Koźmiński Leszek kryminalistyczne badania dokumentów kom strona internetowa: 15 mgr Królikowski Piotr biologia kryminalistyczna badanie śladów tel. d biologicznych w postaci krwi, nasienia, śliny i włosów kom mgr inż. Kułdo Tomasz badania biologiczne w zakresie identyfikacji kom metodami biologii molekularnej /patrz: genetyka sądowa/

13 17 Lange Lechosław badania daktyloskopijne kom badania śladów rękawiczek mgr Lewandowski Wojciech kryminalistyczne badania pisma, podpisów tel. d i dokumentów kom /patrz: grafologia/ mgr inż. Łoza Jarosław mechanoskopia i identyfikacja pojazdów tel. sł kom inż. Marcinowski Marek identyfikacja i ujawnianie śladów linii papilarnych tel. sł kom mgr inż. Mucha Adam badania traseologiczne kom badania mechanoskopijne oznaczenia identyfikacyjne pojazdów 22 prof. dr hab. Owoc Mirosław techniczne badania dokumentów tel. d tel. sł /patrz: grafologia/ 23 mgr inż. Pawlicki Marek badania daktyloskopijne kom mgr Pilarska Iwona badania chemiczne: badania śladów odurzających i kom substancji psychotropowych, badania alkoholi 25 mgr Pilarska - Żabińska Katarzyna techniczne badanie dokumentów kom /patrz: grafologia/ 26 mgr Pilarski Maciej badania dokumentów kom mgr inż. Polerowicz Jacek badania mechanoskopijne i identyfikacja pojazdów kom samochodowych 28 mgr Ptak Mieczysław** badanie autentyczności dokumentów, pism i podpisów

14 29 inż. Rybicki Ryszard badanie identyfikacyjne pojazdów, tel. sł mechanoskopia, kom /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ inż. Spieszalski Jacek badania mechanoskopijne kom identyfikacja pojazdów samochodowych 31 inż. Stach Mariusz wizualizacja śladów daktyloskopijnych kom mgr Strabel Andrzej kryminalistyczne badania daktyloskopijne tel. d kom mgr Tomaszczak Waldemar badania mechanoskopijne kom identyfikacja pojzadów Analiza kryminalna 1 mgr inż. Holdenmajer Dariusz analiza bilingów telefonicznych, kom analiza finansowo ekonomiczna, analiza powiązań osobowo przedmiotowych, analiza przepływu towarów (np. narkotyki), analiza powiązań przestępczych, spraw i baz danych na podstawie akt sprawy w celu porównania i weryfikacji zebranych informacji 2 Puk Tomasz Waldemar analiza bilingów telefonicznych, kom analiza przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych analiza przepływu towarów (np. narkotyki), analiza powiązań osobowo-przedmiotowych analiza działalności i struktury grup przestępczych analiza i weryfikacja przebiegu zdarzenia Badania biologiczne 1 mgr inż. Laskowska Justyna identyfikacja metodami biologii molekularnej kom mgr Lis Arkadiusz identyfikacja metodami biologii molekularnej kom

15 Grafologia 1 mgr Babrzyńska Agnieszka badanie pisma ręcznego kom mgr Bielak Jan kryminalistyka badania dokumentów w zakresie kom badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i pieczęci /patrz: kryminalistyka/ 3 mgr Lewandowski Piotr badanie pisma ręcznego kom badanie dokumentów 4 mgr Lewandowski Wojciech kryminalistyczne badania pisma, podpisów tel. d i dokumentów kom /patrz: kryminalistyka/ home.pl 5 mgr Lewicki Aleksander grafologia kom badanie techniczne dokumentów 6 mgr Linkowska Katarzyna klasyczne badania dokumentów kom mgr Maćkowiak Zygfryd badanie techniczne dokumentów kom badanie pisma ręcznego, podpisów i pieczęci 8 mgr Muślewska Katarzyna klasyczne badania dokumentów kom badania odsłuchowe audiodokumentów 9 mgr Nowakowska Henryka grafologia kom badania techniczne dokumentów 10 mgr Ochim Jarosław grafologia tel. sł badania techniczne dokumentów kom prof. dr hab. Owoc Mirosław grafologia tel. d tel. sł mgr Pilarska - Żabińska Katarzyna badanie pisma ręcznego i podpisów kom /patrz: kryminalistyka/ /patrz: kryminalistyka/

16 LEŚNICTWO I DRZEWNICTWO 1 mgr inż. Domagalski Lech ekspertyza w zakresie gospodarki leśnej, w tym: wycena kom gospodarka leśna, inwentaryzacja, ocena stanu, urządzanie lasu, odszkodowania, opłaty, wyłączenie z produkcji /patrz: nieruchomość/ 2 inż. Drzymała Bogumił leśnictwo kom mgr inż. Flisykowski Jerzy tel. d tel. sł kom zasady klasyfikacji, normalizacji, wartościowania surowca drzewnego i drzewostanów 4 mgr inż. Łachowski Artur Marian hodowla lasu kom urządzanie drewna użytkowanie lasu 5 inż. Pieniowski Kazimierz hodowla lasu, tel. d pozyskanie drewna, ochrona oraz ocena stanu lasu 6 inż. Szczepanik Jacek leśnictwo tel. d wycena drzew, drzewostanów i gruntów kom LĘGI DROBIU 1 dr inż. Łakota Paweł lęgi, żywienie i hodowla drobiu tel. sł (kur, indyków, przepiórek, bażantów, kaczek i gęsi) kom LOTNICTWO 1 dr inż. pil. Milkiewicz Antoni lotnictwo wojskowe i cywilne tel. d kom Pomietlak Artur spadochroniarstwo tel. d kom dr inż. Werenicz Juliusz samoloty jednosilnikowe, wielosilnikowe, śmigłowce tel. d oraz szybowce kom ocena stanu technicznego, wycena, analiza i ocena zdarzeń lotniczych

17 MEBLARSTWO I STOLARSTWO 1 inż. Cwityński Tomasz meblarstwo w technologii nowoczesnej oraz tradycyjnej tel. sł wyroby z drewna, materiałów drewnopochodnych, kom drewnopodobnych ergonomia projektowa wystroju wnętrz w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności i poprawności konstrukcyjnej mebli drzewnictwo przemysł drzewny 2 dr inż. Mamet Andrzej meblarstwo tel. d. sł drzewnictwo kom przemysł drzewny 3 dr inż. Owczarzak Jerzy stolarka budowlana tel. d / patrz: budownictwo/ kom dr inż. Peretiatkowicz Erazm stolarka budowlana i meblarstwo tel. d kom mgr inż. Sroka Leonard przemysł drzewny tel. d meblarstwo kom wyroby z drewna 6 Stalęga Kazimierz wyroby z drewna tel. d wyroby drewnopochodne kom inż. Żurawski Janusz meblarstwo i stolarka budowlana kom Mechanika - maszyny MECHANIKA 1 Barszcz Daniel zabezpieczenia mechaniczne i służba kluczowa tel. d kom mgr inż. Brzozowski Witold komputerowe wspomaganie projektowania tel. d technologii kom konstrukcja maszyn i pojazdów

18 3 dr inż. Demut Stanisław mechanika samochodów, maszyn budowlanych kom i dźwigowych projektowanie i wycena dokumentacji technicznej PRZERWA W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI BIEGŁEGO SĄDOWEGO 4 inż. Gajda Andrzej budowa i wycena maszyn, urządzeń i wyposażenia tel. d. /fax zaliczanych do grup 3 do 8 według klasyfikacji kom środków trwałych 5 dr inż. Galinowski Jan technologia maszyn i urządzeń, obrabiarek i narzędzi tel. d oraz ich wycena kom inż. Góral Jan maszyny rolnicze tel. d wózki widłowe kom inż. Halec Roman wycena wartości sprzętu, maszyn i urządzeń kom mgr inż. Januchta Piotr Sebastian wycena wartości maszyn budowlanych kom wycena wartości maszyn rolniczych i kosztów napraw 9 mgr inż. Jurdziak Romuald mechanika maszyn kom /patrz: ochrona własności przemysłowej/ 10 inż. Kandulski Jan wycena maszyn i urządzeń tel. d kom dr inż. Kortylewski Bolesław obrabiarki i narzędzia kom /patrz: nieruchomość/ /patrz: bhp, ruchomość/ 12 mgr inż. Kosicki Marcin ocena stanu technicznego, technologii, konstrukcji, tel. d eksploatacji, projektu, dokumentacji, kom wyceny części, detali, zespołów, produktów, narzędzi, wyposażenia dla maszyn, urządzeń i pojazdów minimalne wymagania BHP maszyn i urządzeń certyfikacja maszyn na znak CE dyrektywy i normy zharmonizowane Unii Europejskiej /patrz: pojazdy mechaniczne, ruchomość, bhp, informatyka/

19 13 mgr inż. Mańkowski Stefan wycena oraz jakość maszyn i urządzeń technicznych tel. d kom mgr inż. Mojżeszewicz Jan wycena maszyn, urządzeń i pojazdów tel. d tel. sł kom mgr inż. Naparty Stanisław budowa i eksploatacja maszyn tel. d./fax /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ kom e-mial: e-mial: 16 mgr inż. Opaliński Jędrzej mechanika ogólna maszyn przemysłowych kom /patrz: poligrafia/ 17 dr n. techn. Przybył Marek technologia i budowa maszyn tel. d kom mgr inż. Roszak de Tolkmitt Wojciech wycena maszyn i urządzeń technicznych tel. d (budowlanych) kom /patrz: budownictwo/ 19 mgr inż. Stachowiak Andrzej ** szacowanie maszyn i urządzeń 20 mgr inż. Szułczyński Janusz wycena i szacowanie wartości maszyn i urządzeń tel. d technicznych kom /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ 21 mgr inż. Świerczyński Henryk ustalanie stanu technicznego oraz wycena wartości tel. d maszyn i urządzeń tel. sł kom inż. Świerczyński Jerzy wycena maszyn i urządzeń : tel. d * rolniczych kom * w przetwórstwie rolno-spożywczym tel. sł ekspertyza i wycena pojazdów * ciągników rolniczych * przyczep wycen szkód w uprawach: * rolniczych * sadowniczo warzywniczych

20 23 inż. Szymański Stanisław urządzenia dźwignicowe tel. d kom dr inż. Tomaszewski Zbigniew maszyny i technologia obróbki plastycznej, kom maszynoznawstwo ogólne tel. sł w. 181 /patrz: bezpieczeństwo i higiena pracy/ 25 Wituski Maciej maszyny i urządzenia związane z gruntem kom /patrz: nieruchomość, przedsiębiorstwo/ 26 mgr inż. Wnuk Tomasz wycena pojazdów, maszyn i urządzeń kom /patrz: wypadki drogowe, pojazdy mechaniczne/ 27 Wojdyło Wojciech maszyny i urządzenia związane z gruntem kom /patrz: nieruchomość, przedsiębiorstwo/ 28 dr inż. Zajęcki Maciej wycena maszyn kom Ogumienia samochodowe 1 prof. dr hab. inż. Dudziak Marian ogumienia pojazdów oraz przekładni mechanicznych kom /patrz: pojazdy mechaniczne, wypadki drogowe/ 2 inż. Warszczyński Jerzy badanie ogumienia pojazdów tel. sł kom Pojazdy mechaniczne 1 mgr inż. Anioła Marek technika samochodowa kom mgr inż. Bąk Paweł technika samochodowa kom wycena pojazdów i kalkulacja napraw 3 inż. Bobrowski Łukasz technika samochodowa kom wycena wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych

21 4 inż. Bobrowski Stefan technika samochodowa kom wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych 5 mgr inż. Boś Konrad technika samochodowa tel. dom ocena jakości napraw i obsługi pojazdów samochodowych kom wycena wartości pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wycena kosztów napraw pojazdów samochodowych w systemie Audatex, Eurotax instalacje gazowe samochodowe - ocena jakości obsługi, serwisowania i montażu tachografy samochodowe - analiza zapisów na wykresówkach tachografów analogowych oraz na plikach cyfrach z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy instalacje alarmowe i zabezpieczenia antykradzieżowe samochodowe - ocena jakości montażu, poprawności działania 6 mgr inż. Buczyński Marcin technika samochodowa tel. sł eksploatacja pojazdów kom mgr inż. Burdzy Paweł technika samochodowa kom wycena i kalkulacja napraw pojazdów 8 mgr inż. Chęć Andrzej technika samochodowa tel. d kom inż. Ciesielski Tomasz technika samochodowa tel. d wycena wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów kom samochodowych 10 inż. Derychowski Leszek technika samochodowa tel. d wycena pojazdów kom mgr inż. Dłużyński Dariusz technika samochodowa kom mgr inż. Dubas Mariusz technika samochodowa tel. d kom

22 13 mgr inż. Dudkiewicz Andrzej eksploatacja pojazdów tel. sł technika samochodowa kom wycena pojazdów wycena kosztów napraw pojazdów w systemie Audatex i Eurotax 14 dr inż. Dudziak Bartłomiej technika samochodowa kom identyfikacja i wycena pojazdów samochodowych kalkulacji szkód samochodowych w systemie: Audatex i Eurotax 15 prof. dr hab. inż. Dudziak Marian technika pojazdów kom badania elementów i materiałów oraz wytrzymałość /patrz: ogumienia pojazdów, wypadki drogowe/ 16 dr inż. Dudziak Walenty eksploatacja pojazdów tel. d technika samochodowa kom identyfikacja i wycena pojazdów samochodowych kalkulacja szkód samochodowych w systemie Audatex i Eurotax 17 dr inż. Feliczak Grzegorz technika samochodowa kom dr inż. Fredyk Krzysztof technika samochodowa kom ocena jakości napraw i obsługi pojazdów samochodowych wycena wartości rynkowej pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wycena kosztów napraw pojazdów samochodowych w systemie Audatex, Eurotax 19 dr inż. Garbatowski Wiesław technika samochodowa tel. d kalkulacja napraw i wycena pojazdów kom mgr inż. Giżewski Paweł technika samochodowa kom identyfikacja i wycena wartości pojazdów samochodowych, kalkulacja naprawy pojazdóww systemie : audatex, eurotax, info-eksport 21 inż. Halec Roman technika samochodowa kom wycena pojazdów samochodowych wycena jakości i kosztów napraw pojazdów nie uszkodzonych i powypadkowych /patrz: mechanika-maszyny/

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Innowacje procesowe i produktowe w firmie TOMTEX

Innowacje procesowe i produktowe w firmie TOMTEX ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Informacja na temat projektów złożonych, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo