ISSN NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA"

Transkrypt

1 ISSN NR MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

2

3 Schizofrenia jest chorobą niezwykłą. Chorobą tajemniczą i niepojętą. Swego czasu mówiono o niej - choroba królewska. Bynajmniej nie dlatego, że chorowali na nią królowie, czy też chorzy za królów się uważali, ale ze względu na ogromne bogactwo objawów. Tym bogactwem dzielili się artyści chorzy na schizofrenię. Z tego bogactwa czerpali też artyści niecierpiący na tę chorobę, ale fascynujący się jej niesamowitością. Ale schizofrenia to również ogromne cierpienie, to przerażające doznania, lęk, poczucie osamotnienia i odrzucenia. To również cierpienie rodzin, które nie rozumieją, nie wiedzą, jak dotrzeć do bliskich, są bezsilne wobec siły tej choroby i jakże często bezradności medycyny. Schizofrenia to również bezradność społeczeństw. I lęk przed nieznanym i nieprzewidywalnym - bo ludzie boją się tego, czego nie są w stanie pojąć. I jakże często agresja. I odrzucenie na margines tych, którzy do tej społeczności przecież należą. Bo w obiegowej opinii osoby chore na schizofrenię, to ludzie groźni i niepoczytalni - szaleńcy - choć większe zagrożenie dla społeczeństwa niosą ludzie tak zwani zdrowi. I najwyższy czas, żeby zdjąć odium z tej choroby, podejść do niej z rozsądkiem i zrozumieniem, jak do każdego ludzkiego cierpienia. Pozwoliłoby to ludzkości wznieść się na wyższy szczebel rozwoju, a tym, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią, a których często nazywamy schizofrenikami - godniej i bezpieczniej żyć. Redaktor naczelny Dariusz Wasilewski WYDAWCA Wydawnictwo WIATR, REDAKCJA ul. Pasaż Ursynowski 7/ Warszawa, tel./fax (22) , REDAKTOR NACZELNY dr n. med. Dariusz Wasilewski, Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO mgr Joanna Chatizow, RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski, prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz, dr n. med. Sławomir Murawiec, dr n. med. Michał Skalski, dr n. med. Włodzimierz Szyszkowski, dr n. med. Marcin Wojnar WSPÓŁPRACA Jacek Dobrowolski, Barbara Turbińska (Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI - www. depresja. org) mgr Monika Główczak-Polak, mgr Sylwia Stankiewicz, mgr Monika Jaromin OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD Leszek Kosmalski (www.cosma.waw.pl) Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma (art. 36 pkt 4 prawa prasowego) oraz interesem Wydawnictwa. PSYCHE INFO jest znakiem towarowym pod ochroną i używanie go przez kogokolwiek w kraju, zarówno w znaczeniu słownym, jak i graficznym, w celu oznaczenia swojego towaru jest bezprawne. 1

4 SPIS TREŚCI PSYCHIATRIA Współpraca z chorymi na schizofrenię - prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz 4 Schizofrenia w rodzinie - dr n. med. Włodzimierz Szyszkowski 6 11 Zaburzenia psychotyczne w przebiegu padaczki - dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb 8 Alarm! Chory sen - lek. med. Karolina Androsiuk Dlaczego boimy się psychicznie chorych? - rozmowa z doc. dr hab. n. med. Joanną Meder z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 14 Nie traćmy zmysłów - rozmowa z prof. dr hab. n. med. Jackiem Wciórką z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 24 Psychodermatologia - dr n. med. Dariusz Wasilewski 28 PSYCHOLOGIA Uniwersalny język sztuki 18 Nie odrzucać samych siebie - dr n. med. Sławomir Murawiec 20 FARMAKOLOGIA I FARMAKOTERAPIA Nowoczesne leczenie depresji i lęku - dr n. med. Sławomir Murawiec 22 FRAGMENT WIĘKSZEJ CAŁOŚCI... Mój przyjaciel schizofrenik - Mieczysław B. Klimek 30 HISTORIA CHOROBY Wielcy inni PROMOCJA ZDROWIA Schizofrenia w oczach Polaków - Barbara Turbińska 36 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego Zdrowie psychiczne Polaków - palący problem społeczny List otwarty Poparcie dla idei poprawy jakości życia chorych na choroby psychiczne oraz ich rodzin

5

6 PSYCHIATRIA WSPÓŁPRACA Z CHORYMI NA SCHIZOFRENIĘ prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Wprowadzenie leków przeciwpsychotycznych - najpierw typowych, z pierwszą chlorpromazyną w 1952 r., a później leków atypowych - zmodyfikowało możliwości terapeutyczne i jakość życia osób cierpiących na schizofrenię. Jednak pomimo syntetyzowania i udostępniania kolejnych, nowych leków, część pacjentów nie uzyskuje zadowalającej poprawy. Brak odpowiedzi na kurację lekiem przeciwpsychotycznym nie musi być jednak wyrazem biologicznej, uwarunkowanej zmianami biochemicznymi czy neurofizjologicznymi, oporności na lek. Wprowadzono w związku z tym nie do końca sprecyzowane pojęcie lekooporności. Przyjmuje się, że do określenia choroby za lekooporną upoważnia brak zadowalającej odpowiedzi na co najmniej dwie kuracje w odpowiednich dawkach i przez odpowiednio długi czas, dwoma różnymi neuroleptykami. Compliance, to stopień, do którego zachowanie pacjenta zgodne jest z zaleceniem lekarza lub innej osoby z dziedziny ochrony zdrowia. Oczywistą i podstawową kwestią przy braku odpowiedzi na leczenie jest wyjaśnienie zaawansowania compliance, czyli na ile pacjent współpracuje - czy w ogóle zażywa lek lub czy zmienia dawkowanie bez porozumienia z lekarzem. Przyczyny gorszej współpracy zależą od samego pacjenta, od jego rodziny i otoczenia, ale także od postawy lekarza. Zwłaszcza na początku choroby pacjent i jego rodzina mogą zaprzeczać jej istnieniu, boją się stygmatyzacji, naznaczenia społecznego, które nadal dotyka osoby chore psychicznie. Może to doprowadzić do szybkiego odstawienia leków po uzyskaniu względnej poprawy. W ocenie braku efektów terapii oraz braku współpracy, należy uwzględnić również kontekst osobisty i kulturowy. Często na leki patrzy się, jak na swego rodzaju podporę stosowaną przez osoby niezdolne do samodzielnego osiągnięcia sukcesu w życiu. Niektórzy pacjenci uważają leki za substancje podobne do narkotyków, bojąc się uzależnienia. Obecny może być również lęk przed spowodowaniem przez leki trwałych uszkodzeń somatycznych lub neurologicznych, np. późnych dyskinez. Może się również zdarzyć, że pacjent lub jego rodzina naciskają na stosowanie niesprawdzonych, pozamedycznych metod terapii. W tych przypadkach lekarz może być odbierany jako przeszkoda na drodze do pełnego wyleczenia. Powody braku współpracy mogą być różne. Na przykład subiektywne, niekorzystne przeżycia pacjenta związane z lekiem często nie są komunikowane lekarzowi. Trudności w komunikacji zaś mogą wynikać z choroby lub niepełnego kontaktu terapeutycznego. Dowody wskazują na wieloczynnikowe podłoże braku współpracy. Może to być związane z: pacjentem, np. narodowość, używanie narkotyków, niestabilna sytuacja mieszkaniowa, stosunek do choroby i leczenia oraz noncompliance w wywiadzie, chorobą, np., nasilone objawy psychotyczne, objawy afektywne, brak wglądu w czasie zaostrzeń, lekami, np. objawy uboczne takie jak: akatyzja, złe sa- 4

7 PSYCHIATRIA mopoczucie po lekach, niedostateczna edukacja pacjenta na temat leczenia, środowiskiem, np. jakość opieki ze strony rodziny i społeczności lokalnej, osobami leczącymi, np. słaby kontakt lekarz-pacjent lub nastawienie personelu. Compliance jest często używanym słowem w warunkach klinicznych, gdzie współpraca w leczeniu pozostaje jednym z najważniejszych problemów dla lekarzy, pacjentów i ich rodzin. Niestety, z badań wynika, że w leczeniu schizofrenii aż 80 proc. pacjentów ambulatoryjnych nie w pełni współpracuje w przyjmowaniu leków; poniżej 50 proc. pacjentów przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami tylko przez 1 miesiąc po hospitalizacji, a jedynie poniżej 30 proc. stosuje prawidłową farmakoterapię przez 2 lata. Pacjenci przestający współpracować zwykle zaczynają od opuszczenia kilku dawek leków w okresie kilku dni lub tygodni, czego nie jest świadomy lekarz ani rodzina pacjenta. Ponadto, niektórzy pacjenci mogą nie przyjmować leku przez kilka dni, a następnie zacząć od pełnej dawki, powodując nieprzewidziane nasilenie objawów ubocznych. Często zdarza się, że pacjenci w końcu tracą zaufanie do siebie, lekarzy i opiekunów. Słaba współpraca w leczeniu wiąże się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla pacjenta, jego rodziny, jak również i lekarza. Pacjenci niebiorący leków miewają częstsze nawroty choroby, są częściej hospitalizowani wbrew ich woli, z dłuższymi pobytami w szpitalu. Noncompliance ma niekorzystny wpływ na pacjenta w zakresie pojęcia suboptymalnego efektu klinicznego. Ponadto, może być też najczęstszą przyczyną nawrotów, których liczba i nasilenie z biegiem czasu mogą się zwiększać, a co za tym idzie, w miarę kolejnych nawrotów pacjent i jego rodzina mogą przyjmować coraz bardziej pesymistyczną postawę wobec choroby i jej leczenia. Wydawałoby się, że z powodu upośledzenia woli, pacjenci z objawami negatywnymi będą współpracować lepiej. Bardziej jednak prawdopodobne jest to, że właśnie z powodu osłabienia woli i apatii, nie mogą oni zmotywować się w wystarczającym stopniu do regularnego zgłaszania się do miejsca podawania leku. Mogą również być obojętni wobec choroby i potrzeby jej leczenia. Pacjenci z alogią (znacznym zubożeniem mowy na tle kłopotów z organizacją toku myślenia) mogą nie posiadać wystarczającego zrozumienia choroby i potrzeby przyjmowania leków, a także mogą mieć trudności w kontaktach społecznych i w komunikacji, związanych z wizytami, pojęciem celu otrzymywania leków. Objawy negatywne mogą również powodować, że pacjenci nie korzystają z możliwości rehabilitacji, której elementem mogłoby być zachęcenie do leczenia. Hospitalizacja może poprawiać compliance w okresie bezpośrednio po wypisie, natomiast kolejne nawroty choroby nie powodują zrozumienia potrzeby dokładnego stosowania się do zaleceń lekarskich. A tymczasem pacjenci niewspółpracujący w okresie od 6 m-cy do 2 lat mają średnio 3,7 razy wyższe ryzyko nawrotu niż pacjenci współpracujący. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na compliance wydaje się być wsparcie rodzinne i społeczne. Obecność rodziny lub przyjaciół doglądających przyjmowania leków jest ściśle związana ze współpracą w leczeniu ambulatoryjnym. Lepsze funkcjonowanie społeczne i silniejsza sieć wsparcia społecznego związane są z korzystniejszym nastawieniem do przyjmowania leków. Negatywne i stresogenne interakcje społeczne negatywnie wpływają na compliance. Znaczenie motywacji i wiary w możliwość poprawy stanu zdrowia - czynników, których rola w leczeniu chorób somatycznych (np. onkologicznych) jest znana i wykorzystywana, w psychiatrii ma także zasadnicze znaczenie. Ograniczenie się do leczenia farmakologicznego, zaniedbanie oddziaływań psychospołecznych, pozostawienie pacjenta w sytuacji izolacji społecznej prowadzi do, co najmniej, niezadowalających efektów leczenia. O efektach terapeutycznych, a co za tym idzie uleczalności lub nieuleczalności schizofrenii, często decyduje głębokie przekonanie pacjenta na ten temat. Zdarza się, że przeświadczenie o nieuleczalności może spowolnić lub usprawiedliwić brak aktywnego leczenia, bierność, rezygnację i minimalizowanie celów terapii. Inaczej mówiąc, przekonanie o nieuleczalności - jak bywało w przeszłości i, zapewne, zdarza się również współcześnie - kieruje wyobraźnię leczących raczej w kierunku celów opieki paliatywnej, niż aktywnych działań terapeutycznych. Brak aktywnej wyobraźni terapeutycznej może w konsekwencji prowadzić do świadomych i nieświadomych zaniechań pogarszających wyniki leczenia oraz spełniających pesymistyczne rokowania. Także z drugie strony, u doświadczającej jej pacjentów - wyobrażenie schizofrenii jako choroby nieuleczalnej może sprzyjać rezygnacji i bierności w leczeniu, a dalej - na zasadzie samospełniającej się przepowiedni, niekorzystnemu przebiegowi choroby. Teza o nieuleczalności może być wykorzystana jako społeczno-polityczny, społeczno-ekonomiczny, społeczno- -kulturowy argument do odraczania lub lekceważenia potrzeb zdrowotnych i życiowych tej grupy obywateli, do ograniczenia ich dostępu do kosztowniejszych form leczenia lub oparcia społecznego, do wypominania im nieopłacalności nakładów, do marginalizacji i dyskryminacji ich praw i potrzeb. Podsumowując, niestosowanie się do zaleceń lekarza jest jednym z głównych wyzwań w prowadzeniu pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi. Noncompliance prowadzi do powtórnych hospitalizacji i gorszego wyniku leczenia. Bardzo wysokie są ponadto koszty ekonomiczne noncompliance. Intensywne interwencje psychospołeczne są również pomocne w procesie rehabilitacji, ale nie wystarczają do zapewnienia trwałego, korzystnego wyniku u nie współpracującego pacjenta. n 5

8 PSYCHIATRIA SCHIZOFRENIA W RODZINIE dr n. med. Włodzimierz Szyszkowski W latach badacze z Anglii i USA zajmowali się wpływem panującej w rodzinie atmosfery na przebieg schizofrenii. Powstało wtedy kilka teorii, które narobiły sporo zamieszania, a obecnie mają raczej znaczenie historyczne. Taką teorią jest m. in. opisana przez naukowców z Palo Alto w Kalifornii tzw. rodzina schizofrenogenna i matka schizofrenogenna. Otóż schizofrenogenna matka miała być nadopiekuńcza wobec potencjalnie chorego na schizofrenię syna i nadmiernie go kontrolująca. Ojciec zaś bierny, wycofujący się itp. Naukowcy ci stworzyli też pojęcie tzw. podwójnego związania (ang. double bind), jakie miało sprzyjać rozwojowi schizofrenii. Przekazy wysyłane przez rodziców dziecku, zawierać miały jednocześnie dwie sprzeczne informacje, np. Dobrze dziecko, jak już koniecznie chcesz iść do kina, to idź, nieważne, że będę czuła się samotna. Taki przekaz, powtarzany oczywiście wielokrotnie, miał powodować, tak typowe dla schizofrenii, rozszczepienie. Teorie te w efekcie spowodowały efekt odwrotny do terapeutycznego, rodziny z piętnem schizofrenogennych czuły się winne choroby dziecka, a poczucie winy nie jest przecież uczuciem konstruktywnym i nie można na tym budować terapii w rodzinie. Nadal natomiast za pożyteczną uważa się koncepcję expressed emotion (EE), czyli poziomu wyrażanych emocji w rodzinie. Badacze stwierdzili, że chorzy z rodzin z dużym poziomem EE mają częstsze nawroty choroby. Najczęściej wyraża się to nadmiernym, wrogim krytykowaniem chorego, lub nadmiernym zaangażowaniem emocjonalnym. Nie wyjaśnia to przyczyn schizofrenii, ale pozwala zrozumieć, jak rodzina może wpływać na przebieg tej choroby. Ważne, aby zamiast obwiniać rodzinę chorego, poka- 6

9 PSYCHIATRIA zać że wszyscy jej członkowie mogą być potencjonalnym źródłem pomocy i wsparcia dla niego. Rodzina ma swoje potrzeby, ale i mocne strony, których rolę trzeba właśnie podkreślić w radzeniu sobie z problemami, jakie niesie choroba. Terapia powinna być wielokierunkowa, ale obecnie najczęściej zawiera psychoedukację oraz ustrukturalizowaną terapię rodzinną, z podkreśleniem technik poznawczo- -behawioralnych. Terapeuta powinien być w klasycznym, rogersowskim stylu ciepły, empatyczny i autentyczny. Współcześnie podkreśla się ogromną rolę psychoedukacji dotyczącą objawów schizofrenii, jej przyczyn i przebiegu oraz leczenia. Rodzina w wyniku zachorowania jednego z jej członków, często doświadcza uczucia żalu i straty To już nie jest ta sama osoba co kiedyś, straciłam/łem ją/jego. Doświadcza się też utraty oczekiwań, które się miało wobec chorego, szczególnie kiedy jest to dziecko. Często choroba rozpoczyna się w okresie adolescencji i wczesnej młodości, kiedy to rodzice oczekują, że ich pociecha osiągnie wiele w życiu. A tu zdarza się, że młody człowiek przerywa naukę, studia, rzuca pracę, urywa kontakty towarzyskie i społeczne. Utrzymywanie nierealistycznych oczekiwań wobec chorego prowadzić może do ciągłych rozczarowań, napięć i w efekcie nawrotów choroby. Często rodzice kurczowo trzymają się wspomnień, jakie to kiedyś było ich dziecko. Chory czuje to i odbiera jako brak akceptacji dla jego osoby. Czasem działa tu też mechanizm zaprzeczania chorobie. Zadaniem terapeuty jest pomóc rodzinie uświadomić sobie stratę bez utraty jednak widzenia pozytywnych stron, które przecież nadal istnieją. Należałoby obniżyć nieco oczekiwania i zaplanować realistyczne zamierzenia życiowe. Ważnym problemem, z którym radzić sobie musi rodzina, jest stygmat choroby psychicznej. Społeczeństwo w większości ma stereotypowe poglądy na chorobę psychiczną. Ten stereotyp zakłąda, że schizofrenik może być agresywny, najczęściej nieprzewidywalny i cierpi na rozdwojenie osobowości. Zarówno sam pacjent, jak i jego rodzina, mogą doświadczać lub subiektywnie odczuwać odrzucenie ze strony innych krewnych, sąsiadów, znajomych. Temu poczuciu odrzucenia towarzyszyć może poczucie winy, złości bądź bezsilności. Często więc fakt choroby psychicznej się ukrywa. Rodzina ogranicza kontakty ze światem zewnętrznym do niezbędnego minimum, aby tylko się to nie wydało. Stygmatyzacja więc i lęk przed odrzuceniem może spowodować większe problemy, niż sama choroba, bo często jest to w istocie antycypacja odrzucenia. Unika się ludzi, którzy mogą się stać źródłem pomocy czy wsparcia (np. życzliwi sąsiedzi, przyjaciele z pracy itp.). Jeżeli choruje któryś z małżonków to dość często partner krytykuje go za zachowania, które w istocie wynikają z objawów negatywnych schizofrenii mała aktywność, wycofanie, niezajmowanie się dziećmi, pogarszanie się statusu ekonomicznego rodziny. Podstawą dobrego małżeństwa są ciepłe uczucia i wzajemne wspieranie się. Schizofrenia jest chorobą, która może upośledzać oba te warunki. Zdrowy współmałżonek może nie postrzegać tego problemu w kategoriach objawów choroby, ale przypisywać partnerowi świadome wycofywanie się z obowiązków. Może doświadczać depresji, czy szukać wsparcia u kogoś spoza małżeństwa, co z kolei budzi zazdrość chorego. Schizofrenia sama w sobie może upośledzać funkcje seksualne, ale mogą też to robić leki. Lekarze bardzo rzadko pytają o tę sferę życia, a pacjenci w związku z tym o tym nie mówią. Terapia powinna uwzględniać także ten aspekt życia. Szczególnie trudnym problemem jest radzenie sobie dziecka z chorobą jednego z rodziców. Niektórzy chorzy potrafią ukrywać swoje urojenia i halucynacje lub kontrolować je. Wtedy dziecko nie jest narażone na stres związany z taką demonstracją ostrych objawów. Jeśli objawy są często eksponowane, dziecko może być zestresowane i chronicznie smutne. Jest zdezorientowane, nie rozumie, co się dzieje z mamą czy tatą. Trzeba to dziecku wyjaśnić, bo może się zdarzyć, że będzie się czuło winne chorobie rodzica i będzie ją przypisywać swemu złemu zachowaniu. Ważny jest przebieg choroby, jeśli rzuty są rzadkie i remisje długie, dziecko może odróżnić zdrowe zachowanie rodzica od zaburzonego. W przypadku chronicznego występowania objawów i zaburzonego zachowania, dziecko może nie umieć tego odróżnić. Ma to oczywiście niekorzystny wpływ na jego dorastanie. Ale postawa zdrowego rodzica wobec chorego jest też istotna dla rozwoju osobowości dziecka. Jeśli zdrowy rodzic jest bardzo krytykujący bądź wrogi wobec swego chorego partnera, dziecko może przyjąć tę samą postawę, albo odwrotnie, zacznie chronić i bronić chorego rodzica. Najbardziej dramatyczna sytuacje jest wtedy, gdy dziecko znajdzie się w systemie urojeniowym ojca czy matki. Wówczas należy poważnie zastanowić się nad odseparowaniem dziecka od chorego rodzica, choćby na okres ostrego rzutu choroby. Inny problem, to długie i częste hospitalizacje, kiedy to dziecko praktycznie nie widuje matki czy ojca i nie doświadcza jego obecności. Na zakończenie warto podkreślić, że poza terapią, bardzo pomocne dla rodzin osób chorych na schizofrenię są grupy samopomocowe. Rodziny mogą tu wymieniać się doświadczeniami i stanowić wzajemnie dla siebie ogromne wsparcie. n 7

10 PSYCHIATRIA ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE W PRZEBIEGU PADACZKI dr n. med. Ałbena Grabowska Grzyb Bywają sekundy, nie więcej jak pięć, sześć, kiedy się czuje znienacka obecność wieczystej harmonii, osiągniętej całkowicie. To nie są rzeczy ziemskie. Nie mówię, że idą z nieba, lecz mówię, że człowiek, jako istota ziemska, nie może tego znieść. Trzeba się odmienić fizycznie lub umrzeć. Jest to uczucie wyraźne i bezsporne. Raptem jak gdyby odczuwa się całą przyrodę i człowiek mówi sobie: Tak, to jest prawda. (...) Najstraszniejsza rzecz, że jest tak przerażająco jasno i tak radośnie. Gdyby to trwało dłużej niż pięć sekund dusza nie wytrzymałaby i musiałaby zniknąć. Przez te pięć sekund przeżywam całe życie i za te sekundy oddałbym całe życie, bo warto. Fiodor Dostojewski Biesy zpadaczka jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Nie jest chorobą psychiczną, mimo że napady padaczkowe mogą czasem wyglądać jak zaburzenia psychiczne. Wśród chorych na padaczkę, współwystępujące zaburzenia o typie psychoz są jednak znacznie częstsze niż w populacji ogólnej. Występują także częściej u chorych na padaczkę niż wśród chorych z innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego (choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane) oraz z innymi chorobami przewlekłymi, takimi jak np. cukrzyca czy astma. Rozpowszechnienie zaburzeń psychotycznych wśród chorych na padaczkę jest trudne do oceny. Wydaje się, że psychoza może występować u 2 do 10 proc. chorych na padaczkę, w zależności od lokalizacji miejsca z którego generowane są napady padaczkowe (tak zwanego ogniska). Diagnostyka stanów psychotycznych w padaczce jest bardzo trudna. Postawienie poprawnej diagnozy jest tym trudniejsze, że często mamy do czynienia z wzajemnym oddziaływaniem zaburzeń psychicznych u pacjenta, z pobudzeniem występującym przy samym napadzie padaczkowym. Psychoza okołonapadowa jest ściśle związana z padaczką i wymaga zwykle leczenia przeciwpadaczkowego, a stany urojeniowe z halucynacjami i inne psychozy międzynapadowe wymagają leczenia neuroleptykami. Podziały zaburzeń psychotycznych u pacjentów z padaczką są bardzo różne. Posługując się kryteriami klinicznymi możemy wyróżnić: 1. Psychozy napadowe 2. Psychozy ponapadowe 3. Psychozy okołonapadowe 4. Psychozy alternatywne 5. Psychozy międzynapadowe Psychozy napadowe Choć zaburzenia psychiczne są często jedynym objawem klinicznym, psychozy napadowe nie spełniają kryteriów definicji z powodu występowania zaburzeń świadomości. Diagnoza jest stawiana na podstawie zasadniczego w padaczce badania elektroencefalograficznego (EEG), gdzie stwierdza się występowanie charakterystycznych dla stanu padaczkowego zmian, a leczenie jest tożsame z terapią stanu padaczkowego (ciągłych 8

11 PSYCHIATRIA wyładowań padaczkowych w zapisie EEG). Psychozy napadowe są zatem zwykle stanami padaczkowymi, w których jedynymi objawami są zaburzenia psychiczne, a drgawki nie są obserwowane (stany padaczkowe niedrgawkowe). Objawy takiego stanu to przykładowo spowolnienie myślenia, splątanie, majaczenie, znieruchomienie bądź okresowe zastyganie mylone z katatonią, powtarzające się ruchy dotykania, głaskania, skubania (automatyzmy) oraz znaczne pobudzenie włącznie z agresją. Stan padaczkowy napadów częściowych prostych, przebiegających bez zaburzeń świadomości, może się manifestować omamami wzrokowymi z zaniewidzeniem, bądź węchowymi zaburzeniami uwagi oraz objawami afektywnymi, takimi jak niepokój, lęk o różnym stopniu nasilenia, a nawet myśli samobójcze. W przebiegu stanu padaczkowego napadów częściowych złożonych (charakterystyczne są zaburzenia świadomości o różnym stopniu nasilenia), mogą wystąpić zaburzenia mowy (konfabulacje, perseweracje, echolalia, koprolalia, stereotypia), zaburzenia myślenia logicznego i abstrakcyjnego, złudzenia i omamy, zachowania agresywne oraz automatyzmy ruchowe. Zaburzenia świadomości mogą się manifestować jako dezorientacja, lęk oraz myśli natrętne lub niepamięć. Psychozy ponapadowe Ich odrębność jest często poddawana w wątpliwość poprzez konieczne do rozpoznania kryterium czasu. Psychozy ponapadowe manifestują się jako urojenia, omamy lub zmiany w zachowaniu występujące po napadach padaczkowych, ale między napadem a wystąpieniem zaburzeń psychotycznych musi upłynąć od jednego do sześciu dni. Występują one przeważnie po ciężkim epizodzie padaczkowym, po napadach gromadnych lub stanie padaczkowym, najczęściej drgawkowym, ale także po gromadnych napadach częściowych złożonych, z ogniskiem w lewym płacie skroniowym, choć tak bezpośredni związek z rodzajem napadu nie został jednoznacznie potwierdzony. Przyczyna jest zatem niejasna. Często występowaniu psychozy towarzyszy nasilenie zmian napadowych w zapisie EEG lub zwolnienie zapisu w porównaniu z zapisem sprzed wystąpienia zaburzeń psychicznych. Sugeruje się, że psychozy ponapadowe mają głębokie podłoże organiczne i są odpowiedzią mózgu na zmiany metaboliczne wywołane ciężkim i przedłużającym się napadem padaczkowym. Objawy psychoz ponapadowych są dość różnorodne. Najczęściej opisywane są urojenia, zwykle wielkościowe lub religijne, zaburzenia nastroju (aż do głębokiej depresji, rzadziej manii) lub zmiany zachowania, określane jako zachowania obronne, a które mogą być odbierane jako zachowania antyspołeczne. U pacjentów z padaczką z ogniskiem w płacie czołowym, w objawach psychoz dominują zaburzenia zachowania, podejrzliwość oraz pobudzenie psychoruchowe. Mogą im towarzyszyć zaburzenia świadomości, od niewielkiego splątania, aż do stanu pomrocznego pokrytego niepamięcią. W leczeniu psychoz ponapadowych zwykle stosuje się terapię typową dla przerwania stanu padaczkowego. Często konieczna jest także optymalizacja leczenia przeciwpadaczkowego. Stosowane są także niewielkie dawki neuroleptyków, ale ich skuteczność jest dyskusyjna. Psychozy okołonapadowe Objawy psychoz okołonapadowych pojawiają się i narastają wraz ze zwiększającą się częstotliwością napadów padaczkowych, co różni je zasadniczo od psychoz ponapadowych. Najczęściej opisywane są u pacjentów, którym nagle odstawiono leki przeciwpadaczkowe, zatem znaczna z nich część to również nierozpoznane stany padaczkowe. Świadczy o tym bardzo dobra reakcja w przypadku optymalizacji leczenia przeciwpadaczkowego, bądź leczenia zgodnego z leczeniem stanu padaczkowego. Objawy psychoz są podobne do innych, zdecydowanie częściej opisywane są typowe zaburzenia świadomości i niepamięć, co utrudnia zaliczenie ich do grupy psychoz, a dodatkowo przemawia za ich etiologią padaczkową. Psychozy alternatywne Jest to osobna grupa zaburzeń psychicznych, będących następstwem procesu padaczkowego, ale niewynikających bezpośrednio z samych napadów. Stanowią około 10 proc. wszystkich psychoz u pacjentów chorych na padaczkę. Psychozy alternatywne występują zawsze w okresie nagłego ustąpienia napadów padaczkowych, bądź znacznego zmniejszenia się ich częstości. Psychozy alternatywne charakteryzują się występowaniem różnego rodzaju zmian zachowania, zwykle ostrych psychoz, z omamami, zmianą nastroju (depresja, mania, hipomania) oraz lękiem, którym towarzyszy normalizacja lub znaczna poprawa zapisu EEG w porównaniu z zapisem spoczynkowym. Etiologia psychoz alternatywnych nie została do końca wyjaśniona. Wydaje się jednak, że przynajmniej część psychoz alternatywnych ma swoją przyczynę we wprowadzeniu nowych, skutecznych leków przeciwpadaczkowych, które spowodowały nagłe ustąpienie dotychczas lekoopornych napadów padaczkowych u pacjentów oraz poprawę zapisu EEG. Poprawa zapisu EEG została nazwana wymuszoną normalizacją. Towarzysząca jej psychoza alternatywna jest pojęciem klinicznym, podczas gdy termin wymuszona normalizacja jest określeniem neurofizjologicznym. Objawy psychoz mogą ustępować samoistnie. W leczeniu zwykle stosuje się optymalizację leczenia przeciwpadaczkowego, niekiedy stan kliniczny chorego zmusza do podania niewielkich dawek neuroleptyków. Opisywane są ustępujące psychozy alternatywne po wystąpieniu napadu padaczkowego wywołanego najczęściej zmniejszeniem dawki leków przeciwpadaczkowych. Psychozy międzynapadowe Psychozy międzynapadowe występują bez związku cza- s 9

12 PSYCHIATRIA sowego z napadami padaczkowymi. Częstość ich występowania określa się na 5 proc. w populacji chorych na padaczkę, ale nawet do 15 proc. w padaczce lekoopornej, choć inne doniesienia mówią, że stanowią one nawet do 30 proc. zaburzeń psychotycznych występujących u chorych na padaczkę. Ze względu na zbliżony obraz kliniczny do schizofrenii, psychozy międzynapadowe zostały nazwane schizofrenopodobnymi. Psychozy te jednak zasadniczo różnią się od obrazu klinicznego klasycznej schizofrenii. W psychozach padaczkowych nie stwierdza się zaburzeń afektu oraz rzadko występują objawy negatywne i zaburzenia myślenia. Pacjenci zachowują także silne emocjonalne związki z otoczeniem. Częściej niż w schizofrenii opisywane są natomiast objawy wytwórcze, przede wszystkim omamy wzrokowe, a także charakterystyczne urojenia natury mistycznej i religijnej. Przebieg kliniczny psychoz międzynapadowych nie jest typowy. Początek choroby może być nagły, jak też i podstępny ze stopniowo nasilającymi się urojeniami, mającymi najczęściej charakter prześladowczy, wielkościowy, mistyczny lub mieszany. Omamy słuchowe występują u większości (do 75 proc.) pacjentów. Etiologia psychoz międzynapadowych u pacjentów z padaczką nie jest do końca jasna. Wiadomo, że czynnikiem predysponującym do wystąpienia psychoz schizofrenopodobnych jest płeć (psychozy są częściej opisywane u kobiet). Nie ma znaczenia wywiad rodzinny, gdyż nie stwierdzano częstszego występowania schizofrenii lub innych psychoz wśród krewnych. Psychozy międzynapadowe częściej są opisywane u pacjentów z ciężkim przebiegiem padaczki (lekoopornością), częstymi hospitalizacjami, przebytymi stanami padaczkowymi oraz zmianami w badaniach neuroobrazujących (tomografii komputerowej oraz magnetycznym rezonansie jądrowym). We wcześniejszych doniesieniach oraz próbach interpretacji, padaczka i psychoza przedstawiane były jako zjawiska przeciwstawne. Na powyższej teorii wydaje się opierać stosowanie elektrowstrząsów w terapii ostrych zaburzeń psychotycznych. Inne interpretacje dotyczą teorii powinowactwa opartej na twierdzeniu, że ryzyko współwystępowania obu chorób podwaja się w przypadku zaistnienia u chorego jednej z nich. Występowanie niektórych postaci psychoz u pacjentów z padaczką traktowano wyłącznie jako objaw uboczny leków przeciwpadaczkowych, zwłaszcza u pacjentów leczonych więcej niż jednym lekiem oraz dużymi dawkami tych leków. Inne wyjaśnienie opiera się na koncepcji dwojakiej roli, jaką układ dopaminergiczny odgrywa w padaczce i psychozach. Bardzo jednak często podkreślaną zależnością jest niemal stały czas trwania padaczki pomiędzy pierwszymi napadami a wystąpieniem psychozy, który wynosi lat. Ta zależność wskazywałaby na potencjalną rolę mechanizmu kindlingu (zjawiska utrwalania się zmian w komórkach nerwowych, przy powtarzaniu negatywnych bodźców, które leży u podstaw padaczki) w powstawaniu schizofrenopodobnej psychozy padaczkowej. Najczęstszym rodzajem napadów u pacjentów z psychozą są napady częściowe złożone, z ogniskiem w płacie skroniowym. Wśród tych pacjentów zdecydowanie przeważają osoby z umiejscowieniem ogniska w płacie skroniowym lewej (dominującej) półkuli oraz zmianami w badaniach neuroobrazujących, także obecnymi w tej okolicy mózgu. Podwyższone ryzyko wystąpienia psychozy międzynapadowej opisywano u pacjentów z objawami sugerującymi włączenie się w obszar wyładowań układu limbicznego (struktury odpowiedzialne za kontrolę pamięci i emocje), czyli tych z objawami śródnapadowego lęku, złudzeniami (błędnie rozpoznane spostrzeżenie realnie istniejących przedmiotów, którym towarzyszy sąd realizujący), a także z niepamięcią napadu padaczkowego. U pacjentów ze schizofrenią podkreśla się ostatnio rolę uszkodzenia prawego płata skroniowego jako jedną z przyczyn schizofrenii. Psychozy międzynapadowe występują także u chorych z ogniskiem w płacie czołowym, ale mają nieco inną symptomatologię. W grupie tej występują najczęściej zaburzenia emocjonalne (zwykle wycofanie), dezorganizacja myślenia oraz spowolnienie ruchowe, zaburzenia zachowania, podejrzliwość oraz pobudzenie psychoruchowe. Leczenia zaburzeń psychicznych u pacjentów z padaczką Pierwszym krokiem u pacjenta z zaburzeniami psychotycznymi w przebiegu padaczki, powinno być wykluczenie stanu padaczkowego niedrgawkowego jako przyczyny zaburzeń psychotycznych, co wobec charakterystycznych zmian w zapisie EEG nie powinno nastręczać trudności. Jeśli konieczne jest leczenie przeciwpsychotyczne, wówczas lek należy wybrać, uwzględniając następujące czynniki: wpływ leku przeciwpsychotycznego na próg drgawkowy (ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego w trakcie leczenia), wzajemny wpływ leku przeciwpsychotycznego oraz leków przeciwpadaczkowych, niebezpieczeństwo w przypadku przedawkowania. Neuroleptyki o najmniejszym wpływie na próg drgawkowy, to haloperidol, pimozid, kwetiapina oraz sulpiryd. Zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej skutecznej dawki i bardzo powolne ich zwiększanie, jeśli istnieje taka potrzeba. U pacjentów z padaczką nie należy podawać klozapiny, pochodnych fenotiazyny, tioksantenów. Osobnym zagadnieniem jest leczenie zaburzeń psychotycznych wywołanych zjawiskiem wymuszonej normalizacji. Zaleca się w takim przypadku stopniowe odstawianie leku przeciwpadaczkowego, który zahamował wystąpienie napadów. Z reguły wystąpienie napadu padaczkowego przerywa objawy psychotyczne. U chorego z psychozą alternatywną należy wprowadzać leki przeciwpadaczkowe w taki sposób, aby nie zaistniały objawy psychotyczne, a jednocześnie u pacjenta występowało jak najmniej napadów 10

13 PSYCHIATRIA ALARM! CHORY SEN lek. med. Karolina Androsiuk Śpisz zbyt długo, nie możesz zmrużyć oka, chrapiesz, dręczą cię koszmary? To tylko kilka objawów, które mogą przysporzyć ci cierpienia w nocy. Może najwyższy czas, żeby udać się do lekarza. Przesypiasz 1/3 życia. Śpisz po to, żeby zregenerować zasoby energetyczne komórek nerwowych mózgu zmęczonych całodziennym czuwaniem. Znaczenie dobrego snu doceniali już starożytni Grecy. Bóg snu nie jest jednak dla wszystkich łaskawy, potrafi sen skrócić, wydłużyć, pofragmentować. Bywa, że zsyła sen nagle w ciągu dnia, w czasie, gdy cała twoja rodzina czuwa. Nieprawidłowemu wypoczynkowi nocnemu może towarzyszyć chrapanie, uczucie niepokoju w nogach, chodzenie, zgrzytanie zębami, gwałtowne ruchy, koszmary, panika, plądrowanie lodówki czy nadużywanie leków nasennych. Zapraszamy cię w krótką wędrówkę po najczęstszych zaburzeniach snu. Białe noce Jeśli dłużej niż miesiąc masz kłopoty z zasypianiem, wybudzaniem, zbyt wczesnym budzeniem, nie potrafisz drzemać w ciągu dnia i boisz się każdej kolejnej nieprzespanej nocy, to prawdopodobnie cierpisz na bezsenność. Konsekwencje, to zaburzenia uwagi, zmęczenie, drażliwość, trudności z wykonywaniem codziennych zajęć i w kontaktach z bliskimi. s 11

14 PSYCHIATRIA Ach, te nogi Zespół niespokojnych nóg, to dolegliwość często występująca, bo u 5 15 proc. ogólnej populacji. Bywa, że występuje u kilku członków rodziny. Objawy nasilają się wieczorem, kiedy dłużej pozostajemy w pozycji siedzącej i po położeniu się do łóżka. Polegają na uczuciu niepokoju, drętwienia, pieczenia, bólu nóg, mrowienia, które uniemożliwiają zaśnięcie, zmuszając do poruszania kończynami. Kiedy on przestanie chrapać Chrapanie jest sztandarowym objawem bezdechu w czasie snu, często towarzyszą mu przerwy w oddychaniu dłuższe niż 10 sek., zauważalne dla partnera, z którym chrapacz dzieli łóżko. Bezdech nocny występuje często, bo u 6 proc. naszej populacji. Częściej chorują mężczyźni zwykle ci z brzuszkiem. Konsekwencje mogą być poważne, te osoby częściej cierpią na nadciśnienie, choroby serca i cukrzycę. Bywają ofiarami wypadków komunikacyjnych, bo zasypiają za kierownicą. Sen napada Dolegliwości polegają na nadmiernej senności w ciągu dnia. Możesz zasnąć nawet w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach, np. w czasie rozmowy. Sen może trwać od kilku minut do kilku godzin. Przyczyną skarg na nadmierną senność może być wspomniany wcześniej bezdech w czasie snu. Szczególną postacią jest jednak narkolepsja. W tej rzadkiej chorobie poza napadami snu w ciągu dnia, zdarzają się nagłe utraty napięcia mięśniowego, mogące powodować upadek. Dochodzi do nich często w sytuacjach dużego pobudzenia emocjonalnego, np. śmiechu czy złości i nazywane są katapleksją. Choroba uniemożliwia wykonywanie niektórych zawodów i znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. Dolegliwość ta jest mało znana również w środowisku lekarzy, dlatego pacjenci bywają często niesłusznie traktowani jako symulanci lub osoby leniwe. Właściwe rozpoznanie stawiane jest zwykle po długim okresie choroby. Do rozpoznania potrzebne jest wykonanie badania polisomnograficznego (specjalistyczne badanie snu). Lęk napada Lęk nocny przeważnie pojawia się w pierwszej połowie nocy. Dotknięci tą dolegliwością zwykle nagle siadają na łóżku, krzyczą, pocą się, szybko oddychają, a na ich twarzach maluje się przerażenie. Epizody te trwają od 0,5 do 5 minut, ustępują spontanicznie, na ogół pokryte są niepamięcią, bo nie powodują wybudzenia. Lęki nocne występują głównie u dzieci w wieku 5-7 lat. Maluchy zwykle z tego wyrastają, a u dorosłych mogą pojawić się w czasie ciąży lub podczas wysokiej gorączki. A ja czuwam, kiedy śpisz Jeśli cierpisz na zaburzenia rytmu dobowego, to zasypiasz i śpisz bez problemów, tylko nie w porze, kiedy robią to inni śmiertelnicy. To tak, jakbyś po zmianie strefy czasowej nie potrafił/a się przystosować do nowej rzeczywistości taki chroniczny zespół odrzutowca (ang. jet lag syndrom). Sen zatem nie jest zsynchronizowany z porą nocną, Kiedy ty śpisz - inni pracują, kiedy ty chcesz pracować - inni właśnie układają się do snu. Do powstania dolegliwości przyczynia się brak systematycznego rytmu snu i czuwania, np. wiele lat pracy zmianowej, nocnych dyżurów. Nocny marek Somnambulizm to legendarne schorzenie znane od dawna, zwane niegdyś lunatyzmem. Polega na aktywności ruchowej w czasie snu, np. wstawaniu, chodzeniu - bez przebudzenia. Dolegliwość jest dość częsta w wieku szkolnym (około 15 proc. dzieci), a u dorosłych jej rozpowszechnienie wynosi 3-5 proc. Często jest przedmiotem kpin i żartów, ale konsekwencje tej choroby bywają niebezpieczne dla pacjenta. Zdarzają się poważne wypadki, np. zranienia o stłuczoną szybę. Chory na ogół nie pamięta przebytego epizodu. Znów koszmary Koszmary senne objawiają się zwykle napadami lęku, związanymi z aktualnie przeżywanymi marzeniami sennymi o przerażającej treści, np. śnisz o tym, że uciekasz, jesteś w pułapce, wypadają ci zęby, czai się niebezpieczeństwo. Budzisz się, ale koszmarny sen pamiętasz niekiedy bardzo długo. Zrzyt, zgrzyt, zgrzyt Bruksizm polega na rytmicznym zgrzytaniu, zaciskaniu zębów w czasie snu. Towarzyszą mu bóle głowy, dziąseł, mięśni twarzy, zniszczenie powierzchni zębów oraz kiepski sen partnera łóżkowego. Objawy mogą nasilać się pod wpływem stresu. Tylko tabletka Dwie trzecie osób zgłaszających się do poradni zaburzeń snu jest już uzależnionych od leków nasennych. Wtedy leczenie bezsenności zaczyna się od żmudnego i przykrego dla uzależnionego odstawiania środka nasennego. Leki te przyjmowane przewlekle, dzień w dzień przez co najmniej miesiąc, mogą pogarszać sen. Jeśli bez tabletki już nie możesz spać, albo zwiększasz jej dawkę, jest to sygnał, że należy zwrócić się po pomoc. n Gdy stwierdzisz u siebie podobne objawy, udaj się do poradni zaburzeń snu, być może twoja bezsenność wynika z rozpoczynających się innych kłopotów: nadciśnienia, bólów kręgosłupa czy depresji. Jeśli lekarz zapisze ci leki, zapytaj, jak długo możesz je brać i czy można się od nich uzależnić. Często do zwalczenia bezsenności wystarczy zmiana trybu życia, poprawa strategii rozwiązywania problemów mogą w tym pomóc warsztaty grupowe terapii bezsenności. 12

15 DOBRZE SPAĆ DOBRZE ŻYĆ warsztaty grupowej terapii bezsenności pokonaj bezsenność bez tabletki nasennej Klinika Psychiatryczna Warszawskiej Akademii Medycznej Poradnia Leczenia Bezsenności przy Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie zapraszają osoby cierpiące na bezsenność, które chcą spać bez stosowania leków, osoby, które chcą brać leki nasennej, rzadziej i w mniejszych dawkach, osoby ze skłonnością do reagowania na stres, trudnościami w zasypianiu lub częstym budzeniem się w nocy, kobiety w ciąży, które chciałyby nauczyć się radzenia sobie z problemami ze snem w oczekiwaniu na dziecko. Prowadzący: dr Karolina Androsiuk mgr Małgorzata Fornal Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu ul. Nowowiejska 27, Warszawa tel Poradnia Leczenia Bezsenności ul. Nabielaka 6 lok. 2, Warszawa tel ,

16 PSYCHIATRIA DLACZEGO BOIMY SIĘ PSYCHICZNIE CHORYCH? Z doc. dr hab. n. med. Joanną Meder dyrektorem ds. lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozmawia Joanna Chatizow Wciąż boimy się osób chorych psychicznie - tak jak wszystkiego, czego nie potrafimy zrozumieć. Zwłaszcza schizofrenicy budzą irracjonalny społeczny lęk. Dlaczego tak się dzieje? Chciałabym zacząć od zwrócenia uwagi na samo nazewnictwo - nie mówmy schizofrenik - to uderza w godność człowieka. My lekarze staramy się mówić osoba chorująca na schizofrenię, tak jak nie mówimy cukrzyk na osobę z cukrzycą. Chorzy cierpiący na tę chorobę zbyt często spotykają się z nietolerancją, brakiem zaufania, naznaczeniem, a zwykle są to osoby o nadmiernej wrażliwości, zwłaszcza na swoim punkcie. Stereotypy, które społecznie funkcjonują, określają tych ludzi jako agresywnych, mogących wyrządzić krzywdę, zachować się niezrozumiale. Jest to bardzo krzywdzące, ponieważ badania wykazały, że chorzy ci - zwłaszcza którzy się leczą - są zdecydowanie spokojniejsi i mniej agresywni niż większość zdrowych osób. Generalnie jako społeczeństwo niewiele wiemy o tej chorobie - postrzegamy ją jako bardzo groźną, niemalże stanowiącą wyrok dla chorego, ale też i dla całej jego rodziny. Uciekamy więc jak najdalej nie tylko od takich osób, ale także od wszelkiej wiedzy na ich temat. To bardzo charakterystyczne myślenie - jeśli mnie coś nie dotyczy, nie ja jestem chory, to po co mam się w ten problem zagłębiać. Niestety takie chowanie głowy w piasek nie zmieni faktu, że na schizofrenię choruje jeden procent populacji, i że choroba ta może dotknąć każdego z nas. Nigdy nie wiadomo, kto i kiedy na nią zachoruje. Najczęściej chorują młodzi ludzie: mężczyźni w wieku lat, kobiety 2-3 lata później. Początek choroby jest również wielkim dramatem dla ro- 14

17 PSYCHIATRIA dziny osoby po raz pierwszy hospitalizowanej, ponieważ sam chory otoczony jest opieką medyczną, otrzymuje wszechstronne wsparcie. Osoby mu bliskie najczęściej zostają same ze swoim bólem, lękiem, często z wyrzutami sumienia, że umieścili w szpitalu syna lub córkę. Stąd też od kilku lat staramy się, aby już w tym pierwszym etapie leczenia rodzina skorzystała z pomocy psychoterapeutycznej. Jak ta choroba się zaczyna? Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu naszych bliskich i kiedy zwrócić się o pomoc do specjalisty? Każda osoba choruje indywidualnie, ale warto podać pewne symptomy, na które należy zwrócić uwagę, jeśli ktoś w naszym najbliższym otoczeniu zachowuje się w sposób odbiegający od swojego typowego sposobu funkcjonowania. Jeśli zauważymy, że ktoś bliski przeżywa załamanie, staje się inny niż dotychczas, np. z osoby bardzo towarzyskiej zmienia się w zamkniętego w sobie samotnika, przestaje sobie radzić z sytuacjami, w których dotychczas normalnie funkcjonował, staje się niespokojny, nadwrażliwy, nieprzewidywalny - trzeba zastanowić się, czy nie należy zasięgnąć pomocy specjalisty. Psychoza narasta najczęściej przez kilka, kilkanaście dni. Chory nie ma zupełnie poczucia choroby, a jedynie nasilające się poczucie zagrożenia - wydaje mu się, że wszyscy są przeciwko niemu - podsłuchują go, obserwują, zatruwają jedzenie. Krąg ludzi życzliwych i próbujących zrozumieć chorego zaczyna się szybko kurczyć, zwłaszcza w sytuacji powtarzających się, niezrozumiałych zarzutów. Wreszcie nawet najbliżsi, zaczynają sugerować konieczność wizyty u lekarza. Chory nagle czuje się osaczony, każda uwaga o ewentualnej chorobie potwierdza jego uczucie wyobcowania, uważa, że widzi więcej niż inni, dostrzega zagrożenie, z którego inni nie zdają sobie sprawy i tym bardziej się w owym zagrożeniu utwierdza. Wreszcie dochodzi do tego, że najbliżsi wzywają karetkę, chory zostaje w szpitalu, a za drzwiami pozostaje zrozpaczona rodzina, często z ogromnym poczuciem winy, że zdecydowała się na tak drastyczny krok. W szpitalu natomiast, pacjent zostaje poddany leczeniu farmakologicznemu, które dość szybko usuwa objawy psychotyczne, co paradoksalnie wcale nie stanowi ulgi dla chorego. W głowie, w której dotychczas bardzo wiele się działo - wciąż odzywały się głosy, następowały przemyślenia, natłok i gonitwa myśli, lęki - zapada nagle głęboka cisza. Jest to niebezpieczny moment, ponieważ cisza ta jest bardzo trudna do zniesienia, a ponadto dochodzi świadomość choroby i izolacji w szpitalu psychiatrycznym. W tym czasie notuje się największą liczbę prób samobójczych. Wówczas też dochodzi do pewnej społecznej izolacji - na ogół znajomi, sąsiedzi, nawet przyjaciele, nie bardzo wiedzą, jak się zachować i najczęściej po prostu unikają kontaktów z taką osobą. Jeśli ktoś przejdzie zawał, wszyscy starają się mu pomóc, pytają, czy czegoś nie potrzebuje. W przypadku choroby psychicznej, najczęściej następuje pewnego rodzaju odrzucenie. Problem więc zaczyna być jeszcze bardziej bolesny, a chory zepchnięty na margines, odizolowany i zostawiony samemu sobie zaczyna rozważać najgorsze rozwiązanie. Dlatego też, właśnie ten moment jest szczególnie niebezpieczny i ważny w terapii schizofrenii. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na pomoc choremu w powrocie do codzienności. Niezmiernie istotna jest również edukacja społeczna w tym zakresie. Środowisko psychiatryczne stara się od lat przełamywać pewne stereotypy, uczyć prawidłowych zachowań, minimalizować lęk przed kontaktem z chorymi psychicznie, a tym samym zmniejszać ich marginalizację i odrzucenie. Należy zdać sobie sprawę, że każdy z nas jest potencjalnie zagrożony chorobą psychiczną, jak zresztą każdą inna chorobą, w związku z tym należy jak najwięcej wiedzieć na ten temat, a przede wszystkim pamiętać, żeby podać rękę tym, których ten problem bezpośrednio dotknął. s 15

18 PSYCHIATRIA Hospitalizacja prędzej czy później się kończy. W jaki sposób przebiega dalsza terapia osób chorujących na schizofrenię? Co dzieje się z chorym po wypisaniu ze szpitala? ka zieloną tabletkę na noc, a dwie różowe na dzień. Partnerstwo polega na współpracy, wspólnym leczeniu, ale i zapobieganiu nawrotom choroby. Pacjent musi nauczyć się sam rozpoznawać najwcześniejsze, nieprawidłowe objawy i umieć sobie z nimi radzić. Powinien wiedzieć, co w takim przypadku zrobić i gdzie od razu się zgłosić. Tylko wówczas jest szansa, aby przy kolejnym epizodzie uniknąć hospitalizacji, a poprzestać jedynie na leczeniu ambulatoryjnym, umożliwiającym normalne funkcjonowanie społeczne. Choroba psychiczna to nie jest wyrok. U proc. pacjentów nie występuje jej nawrót. Jeśli chory podejmie leczenie, będzie skrupulatnie zażywał leki (to absolutna konieczność), podda się psychoterapii, będzie współpracował z lekarzem - zyskuje szansę na pełny powrót do zdrowia. Staramy się udostępnić pacjentom różnorodne możliwości rehabilitacji - każdy człowiek jest inny i innej potrzebuje drogi, aby powrócić do zdrowia. Jednym potrzebny jest oddział dzienny, innym grupa wsparcia we własnym środowisku i szybki powrót do pracy. Globalnie w skali kraju niezbędne jest stworzenie jak największej ilości hosteli i mieszkań chronionych, umożliwiających powolny powrót do samodzielnego życia, otwartych ośrodków pomocy, do których można przyjść w momencie gorszego samopoczucia, bez konieczności przechodzenia wszelkich procedur rejestracyjnych. Czy edukacja społeczna poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjne skierowane do szerszego odbiorcy - np. Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi - przynoszą wymierny skutek? Najgorsze co może się zdarzyć, to zostawienie wówczas pacjenta samemu sobie, bez żadnych wytycznych, wskazówek, co robić dalej i jak wrócić do normalnego życia. Niezmiernie ważna jest długofalowa współpraca, edukacja i rehabilitacja takich osób. Uświadomienie konieczności współpracy z lekarzem, brania leków minimalizujących możliwość nawrotu choroby i psychoterapii uczącej żyć ze swoją chorobą. To szalenie istotne, aby zmotywować pacjenta by był partnerem w leczeniu. Nie dobrym uczniem, który ły- Staramy się w czasie tego typu akcji przybliżać społeczeństwu sam problem choroby, przez co przeciwdziałać stygmatyzacji chorych. Ogromne wrażenie robi zawsze pokazywanie twórczości tych osób, które często właśnie przez swoją chorobę są bardziej uwrażliwione na sztukę i potrafią w ogromnie ekspresyjny sposób przekazać własne emocje. Chorzy ci piszą piękne wiersze, opowiadania, malują, tkają gobeliny, są prawdziwymi artystami, dla których sztuka stała się terapią. To wszystko ma za zadanie uświadomienie społeczeństwu, że chorzy ci mają takie samo prawo do funkcjonowania, że są tacy sami jak inni, a przede wszystkim, że choroba nie wyklucza ich z normalnego życia. Staramy się wpłynąć na środowiska opiniotwórcze - kościół, szkołę - aby potrafiły umiejętnie zareagować na zauważony problem psychiczny u osób, które właśnie tam zwracają się po pomoc. Uczymy potencjalnych pracodawców odpowiedniego podejścia do pracowników mających problemy psychiczne, przełamywania stereotypów mówiących m. in., że taka osoba jest nieprzewidywalna, czy niesumienna - ponieważ na ogół jest właśnie odwrotnie. A co najważniejsze, próbujemy nauczyć samych pacjentów panowania i kierowania swoją chorobą, nie poddawania się jej, po to, aby mogli świadomie i bez lęku funkcjonować na wszystkich płaszczyznach społecznych. Bardzo dziękuję za rozmowę n. 16

19 PSYCHIATRIA Gobeliny wykonane przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 17

20 PSYCHOLOGIA PAWEŁ KAMINSKI BEZ TYTUŁU UNIWERSALNY JĘZYK SZTUKI... Osoby chorujące psychicznie dobrze znają milczenie, jakie ich otacza. Wyczuwają strach ludzi w zetknięciu z nimi. Czują uciekający od nich wzrok, widzą swoje rozpadające się związki. Z czasem przyzwyczajają się do wyobcowania i osamotnienia, wynikającego jedynie z faktu, że cierpią na chorobę psychiczną, która przecież jest chorobą taką samą, jak każda inna i może spotkać każdego w dowolnym momencie życia... 18

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak?

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud tworzył podstawy nowoczesnej psychoterapii, poszukując sposobów znoszenia objawów zaburzeń psychicznych dostrzeganych

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia?

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? Z tak i podobnie postawionymi pytaniami w swojej praktyce zawodowej spotykam się dość często. Największy problem z odpowiedzią polega na tym,

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia Kwartalnik Nr 2 (11) ISSN 2082-2073 egzemplarz bezpłatny 2014 Parkinson Polska Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Oda do zdrowia O! Jakby to dobrze było, gdybyś do mnie powróciło, zdrówko moje!

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Rozdział 20 Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 20.1. Wprowadzenie Wspólnota Anonimowych Alkoholików AA stanowi najbardziej znaną na świecie i powszechnie dostępną formę wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo