Nr 914. Informacja. Sektor telekomunikacji w krajach kandydujących do Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 914. Informacja. Sektor telekomunikacji w krajach kandydujących do Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor telekomunikacji w krajach kandydujących do Unii Europejskiej Sierpień 2002 Adam Kucharz Informacja W Informacji przedstawiono stosunki właścicielskie i procesy liberalizacyjne w sektorze telekomunikacji krajów kandydujących do Unii Europejskiej Informacja jest znacznym rozszerzeniem danych zawartych w odpowiedziach na pytania z obszaru telekomunikacji jakie były kierowane do BSE w ostatnim czasie, indywidualnie przez Posłów i Komisję Gospodarki. Nr 914

2 BSiE 1 I. Wstęp. Dostosowanie prawa telekomunikacyjnego w krajach kandydujących do prawa Unii Europejskiej We wszystkich krajach kandydujących do Unii Europejskiej proces liberalizacji rynku telekomunikacyjnego przebiegał (lub przebiega) podobnie. Poszczególne kraje różniły się zakresem wprowadzanych zmian, ich tempem, niekiedy założoną datą pełnej liberalizacji. Jednakże w każdym przypadku rozpoczynano od stosownych zmian przepisów prawa telekomunikacyjnego, które pozwalały, przede wszystkim, na rozdzielenie sektora telekomunikacyjnego od sektora pocztowego. Następnie przekształcano operatora krajowego w spółkę ze 100% udziałem właścicielskim państwa. Kolejnym krokiem była sprzedaż udziałów (czy też akcji) inwestorom prywatnym. W poszczególnych krajach proces ten przebiegał i przebiega różnie i choć celem jest, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, wyeliminowanie ze spółek telekomunikacyjnych kapitału państwowego, cel ten osiągnięto tylko na Węgrzech. Spośród trzynastu kandydujących krajów tylko państwo węgierskie nie posiada akcji firm telekomunikacyjnych, przy czym rząd węgierski posiada tzw. złotą akcję, pozwalającą wpływać na strategiczne decyzje firmy MATAV, która przed prywatyzacją była wyłączną własnością państwa. Udział właścicielski przekraczający 50,0% zachowały w firmach dawnych operatorów narodowych rządy Czech, Łotwy, Rumunii, Słowenii a rządy Cypru i Bułgarii dysponują udziałem 100%. Czechy i Estonia, jako pierwsze spośród krajów kandydujących do Unii Europejskiej, zliberalizowały swój rynek telekomunikacyjny od 1 stycznia 2001 roku. Słowenia, która planowała taką samą datę, z powodu opóźnień procesu legislacyjnego, przesuneła pełną otwartość o kilka miesięcy. Węgry wprowadziły pełną liberalizację od 1 stycznia 2002 r. Pozostałe kraje planują pełną otwartość rynku telekomunikacyjnego od 1 stycznia 2003 r., za wyjątkiem Cypru i Turcji, gdzie ma to nastąpić rok później. II. Prezentacja poszczególnych krajów Informacja została oparta przede wszystkim na danych zawartych na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych firm telekomunikacyjnych, w tym na sprawozdaniach rocznych. Bardzo pomocnymi okazały się ponadto: Communications Outlook 1999, OECD, Paris, An Evaluation of Phare-financed telecommunications and posts programmes, final report, april 2000, Study on universal service in the accession countries, country report, june 30, 2001 by Cullen International S.A. Natomiast wszystkie zawarte w tej informacji dane liczbowe pochodzą z okresu od 31 grudnia 1999 r. do 30 czerwca 2002 r. Wszędzie, gdzie to było możliwe podawano konkretne daty. 1. BUŁGARIA Władze bułgarskie stoją na stanowisku, iż zbyt szybka prywatyzacja sektora telekomunikacyjnego mogłaby doprowadzić do znaczącego spadku dochodów państwowej firmy telekomunikacyjnej BTC (Bulgarian Telecomunications Company). W związku z tym pozostanie ona do 31 grudnia 2002 r. wyłącznym operatorem sieci telekomunikacyjnych stacjonarnych. Liberalizacja bułgarskiego rynku telekomunikacyjnego rozpoczęła się w 1994 roku od wydania licencji krajowemu operatorowi sieci GSM firmie Mobiltel, w której BTC nie posiada żadnych udziałów. Nowe prawo telekomunikacyjne zostało przyjęte przez parlament w sierpniu 1998 roku, a kolejna zmiana nastąpiła w lipcu 2000 roku.

3 2 BSiE Narodowy operator bułgarski, którego, jak już wspomniano wyżej, specjalne prawa wygasają w dniu 31 grudnia 2002 roku, posiada licencje na usługi: telefonii głosowej, automatów telefonicznych (43,0% udziału w rynku), uprzywilejowanego dostępu do sieci dla osób dotkniętych inwalidztwem, bezpłatnej telefonii alarmowej, informacji telefonicznej. W obecnej chwili BTC jest w 100% własnością państwa. Rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, konsorcjum grecko-holenderskim OTE/KPN w sierpniu 2000 r. skończyły się fiaskiem (dotyczyło sprzedaży 51% akcji za sumę około 600 milionów USD). BTC posiada udziały m.in. w: RTC Mobikom 39%, Bulfon 34%, GOCIS 40,0%. Na rynku telefonii komórkowej działają trzy firmy (stan na 30 czerwca 2001 r.): -RTC Mobikom, MobilTel i Cosmo Bulgaria Mobile. Firma RTC Mobikom posiadająca 27% rynku telefonii komórkowej (stan na początku 2001 roku) została założona w 1992 r. jako joint venture między: - Cable & Wireless plc 49%, Bulgarian Telecommunications Company 39% i Radio Electronic System 12%. W związku z tym, iż dwie ostatnie firmy są państwowe, państwo posiada w RTC udział większościowy. RTC posiada 100% udziałów w firmie Betcom. RTC oferuje usługi telefonii komórkowej w systemie analogowym NMT 450 a ponadto poprzez firmy córki: Mobipage - usługi przywoławcze (posiada 83,0% udziału w rynku); Mobisurf, dostęp do internetu i Mobika - płatne automaty telefoniczne. Licencje wydane firmie zachowują ważność do 16 marca 2005 roku. Firma MobilTel posiadająca 73% rynku telefonii komórkowej (stan na początku 2000 roku) została założona w 1994 roku i była własnością trzech firm: Eastern Market Telecom Fund (firma zarejestrowana na terytorium Szwajcarii) 94,93%, MCG Holding 4,99% i Bul Sim 0,08%. W grudniu 2000 roku akcje firmy zostały kupione przez konsorcjum trzech firm izraelskich. MobilTel oferuje usługi telefonii komórkowej w systemie GSM 900. MobilTel posiada udziały w bułgarskich firmach telekomunikacyjnych: - Teleport Bulgaria AD satelitarna łączność telefoniczna - 80,0%, - GPS Bulgaria AD GPS - 80,0%, - M -Tel Net AD transmisja danych i dostęp do internetu - 45,0%. Licencje wydane firmie zachowują ważność do 8 czerwca 2006 roku. Firma Cosmo Bulgaria Mobile AD, firma córka greckiej firmy telekomunikacyjnej OTE otrzymała licencję na drugiego operatora telefonii komórkowej w systemie GSM w dniu 19 stycznia 2001 roku i rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2001 roku. Obecnie na bułgarskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, kilkanaście firm różnej wielkości, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to między innymi: Betcom, płatne automaty telefoniczne (27,0% udziału w rynku), firma jest własnością RTC, Bulfon, płatne automaty telefoniczne (30,0% udziału w rynku), firma jest joint venture między grecką firmą Intracom (66,0%) i BTC (34,0%), Link Page, usługi przywoławcze (druga spośród trzech firm świadczących tego rodzaju usługi posiadająca 14,0% udziału w rynku),

4 BSiE 3 Scortel, usługi przywoławcze (trzecia firma o lokalnym zasięgu posiadająca 3,0% udziału w rynku), Global One Communications and Information Services (GOCIS), funkcjonuje na rynku od 1993 r. początkowo pod nazwą Sprint Business Communications Service Ltd. GO- CiS jest obecnie joint venture między amerykańską firmą Global One (60,0%) i BTC (40,0%). Firma oferuje usługi transmisji danych. Bankservice AD, spółka akcyjna zawiązana przez grupę banków komercyjnych w 1995 roku, oferuje usługi transmisji danych, Poza tym na rynku działa (stan na koniec 2001 r.) około 700 licencjonowanych operatorów telewizji kablowej posiadających około abonentów. Rynek zdominowany jest przez pięciu operatorów największy operator Cable Bulgaria, własność kapitału amerykańskiego i irlandzkiego, posiada ponad abonentów, kolejni Evrotur SAT i Centrum Group, odpowiednio i abonentów. Dostęp do internetu w Bułgarii zapewnia około 200 firm, przy czym 75% rynku należy do BTC, GOCIS, RTC, Orbitel, MobilTel i Digital System Varna. 2. CZECHY Rok 1999 uważa się za przełomowy w procesie liberalizacji czeskiego rynku telekomunikacyjnego, wtedy bowiem przyjęto nową politykę w obszarze telekomunikacji na lata , w której założono między innymi, iż: - pełna otwartość rynku nastąpi od dnia 1 stycznia 2001 roku, - w 2001 roku należy sprzedać akcje firmy Cesky Telecom należące do państwa, - należy wprowadzić w życie nowe prawo telekomunikacyjne. Początki prywatyzacji rynku telekomunikacyjnego w Czechach sięgają roku 1995, kiedy to rząd czeski podjął decyzję o wyborze partnera strategicznego dla narodowego operatora firmy SPT Telecom. Wybrany partner TelSource NV (konsorcjum KPN 51% i Swisscom 49%) nabył 27% akcji SPT Telecom. W grudniu 1998 r. holenderska firma KPN (wspomniany już wyżej udziałowiec TelSource) kupiła 6,5% akcji SPT Telecom. Z dniem 1 stycznia 2000 r. nazwę narodowego operatora zmieniono na Cesky Telecom, przy czym firma zachowała wyłączne prawa na usługi telekomunikacyjne międzynarodowe i międzystrefowe do końca 2000 r. W chwili obecnej jest praktycznie monopolistą obsługując blisko 3,8 mln. klientów, podczas gdy populacja liczy 10,3 mln. Nowe prawo telekomunikacyjne weszło w życie w dniu 1 lipca 2000 roku. Cesky Telecom, zatrudniający ponad 17 tys. osób (stan na koniec 2000 r.), oferuje usługi: telefonii stacjonarnej w sieciach kablowych i światłowodowych o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym, transmisji danych i dostępu do internetu. Licencja udzielona firmie jest ważna aż do 2015 roku. Struktura właścicielska przedstawia się następująco (stan na koniec 2000 r.): państwo 51,1%, Telsource + KPN Telecom 33,5% oraz fundusze inwestycyjne i inwestorzy indywidualni 15,4%. Ponadto Cesky Telecom posiada udział większościowy (51,0%) w czeskiej firmie EuroTel Praha spol, s. r. o. Drugą firmą telekomunikacyjną z udziałem kapitału państwowego, zatrudniającą niespełna 300 osób (stan na koniec czerwca 2001 r.), jest Ceske Radiokomunikace a.s. (C R a). Firma oferuje usługi: telefonii stacjonarnej o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym, telefonii satelitarnej, transmisji danych i transmisję sygnałów radiowych i telewizyjnych. Licencja udzielona firmie jest ważna do 12 maja 2021 roku.

5 4 BSiE Struktura właścicielska przedstawia się następująco (stan na koniec czerwca 2001 roku): - państwo 51,0%, - The Bank of New York 28,2%, - Tele DanmarkA/S (Dania) 20,8%. Ponadto C R a posiada udziały w dwóch czeskich firmach telekomunikacyjnych: - Contactel s. r. o. 50,0%, - RadioMobil a. s. 39,2%. Nim nastąpiła pełna liberalizacja tj. przed dniem 1 stycznia 2001 r. działało na czeskim rynku telekomunikacyjnym kilka firm obsługujących połączenia lokalne w 16 lokalnych sieciach, cztery z nich to: - Dattel, którego najważniejsi udziałowcy to: GTS 51% i Nuon International 42%, - Kabel Plus, który jest w 98% własnością United Pan-Europe Communications, - Telecom 21, którego najważniejszym udziałowcem jest Rann Globalnet, - Factcom, w 100% zależny od Rann Globalnet. O wybitnie lokalnym charakterze wymienionych operatorów świadczy poniższe zestawienie ilości obsługiwanych linii telefonicznych: Nazwa firmy Ilość obsługiwanych linii Cesky Telecom Dattel Kabel Plus Telecom Factcom Na rynku telefonii komórkowej, który rozwija się niezwykle dynamicznie (penetracja rynku wzrosła na przestrzeni 2000 roku z 18,95 do 42,3%) działa trzech operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): Eurotel, RadioMobil i Cesky Mobil. Firma Eurotel posiadająca 50% rynku telefonii komórkowej jest joint venture między Cesky Telecom (51,0%) i Atlantic West (49,0%), która jest, z kolei, konsorcjum złożonym z Bell Atlantic (50,0%) i Media One International (50,0%). Eurotel jest operatorem trzech systemów: NMT 450 (od 1991 r.), GSM 900 (od 1996 r.) i GSM 1800 (od 2000 r.). Licencje wydane firmie Eurotel zachowują ważność aż do końca 2016 r. Firma RadioMobil, posiadająca 47% rynku jest własnością dwóch firm: Ceske Radiokomunikace (51,0%) i Cmobil (49,0%),która jest firm: T-Mobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH (84,55%), TIM Telecom Italia Mobile (12,0%) i trzech czeskich firm lokalnych (3,45%). RadioMobil jest operatorem dwóch systemów: GSM 900 (od 1996 r.) i GSM 1800 (od 2000 r.). Licencje wydane firmie zachowują ważność aż do końca 2016 r. Firma Cesky Mobil, posiadająca 7% rynku, jest konsorcjum trzech firm: Telesystem International Wireless (85,5%), Investicni a postowni banka (14%) i Priority Telecom (0,5%), która jest w 100% własnością United Pan-Europe Communications. Cesky Mobil jest operatorem systemu GSM 900/1800 (od marca 2000 r.). Obecnie na czeskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, sto kilkadziesiąt firm, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to m.in.: - Aliatel transmisja danych, stosunki właścicielskie: RWE Teliance 60%, REAS 60%, - Etel, telefonia stacjonarna,

6 BSiE 5 - Kiwwi telefonia stacjonarna, - BT (Worldwide) Ltd, telefonia stacjonarna, - Globaltel, telefonia stacjonarna, - Memorex, telefonia stacjonarna, - Callino, telefonia stacjonarna, - Globix, telefonia stacjonarna, - Telex Communicatons, telefonia stacjonarna, - Contactel, transmisja danych, internet, stosunki właścicielskie: TeleDanmark 50%, Ceske Radiokomunikace 50%, - GTS Czech, transmisja danych, internet, - GTS CzechNet, łączność satelitarna, - Pragonet, transmisja danych, internet, własność miasta Praga, - PVT, transmisja danych, internet, - Rann Globalnet, transmisja danych, - Telenor, transmisja danych, - Czech On Line, transmisja danych, internet, - Intratel telefonia stacjonarna, - Sitel, telefonia stacjonarna, - Gity, transmisja danych, - Global One Communication, transmisja danych, internet, - Kabel Plus, transmisja danych, telewizja kablowa, - KPNQwest, transmisja danych, internet, - TES Litvinov, telewizja kablowa, - KT Ostrawa Jih, telewizja kablowa, - Dattelkabel, telewizja kablowa, - HB TV, telewizja kablowa, - MetroNet, transmusja danych, internet, własność kilku firm z terenu Pragi, - GlobalStar, łączność satelitarna, - Iridium, łączność satelitarna, - Cesnet, internet, - Luko Czech Net, internet, - BohemiaNet, internet, - InWay, internet, - IPNet, internet, - World on Line, internet. 3. ESTONIA Zmiany na estońskim rynku telekomunikacyjnym zostały zapoczątkowane w 1991 roku, wtedy to rozdzielono funkcje operatorskie (przedsiębiorstwo telekomunikacyjne) od funkcji regulacyjnych (ministerstwo) oraz powołano do życia estońsko-fińsko-szwedzką firmę joint venture Eesti Telekom (Estonian Telecom), która już w 1994 r. stała się spółką giełdową. Rynek telekomunikacyjny został praktycznie otwarty z jednym ważnym wyjątkiem. Operator narodowy, firma Eesti Telefon otrzymała od rządu estońskiego koncesję gwarantującą do 31 grudnia 2001 r. wyłączność usług operatorskich w telefonicznych połączeniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych w sieciach o charakterze stacjonarnym oraz wyłączność na usługi telegraficzne i teleksowe w tychże sieciach. Nowe prawo telekomunikacyjne, które weszło w życie w Estonii 1 marca 2000 r. wprowadziło pełną liberalizację rynku telekomunikacyjnego od dnia 1 stycznia 2001 roku.

7 6 BSiE Obecnie (koniec 2001 r.) struktura właścicielska Eesti Telekom przedstawia się następująco: Sonera (Finlandia) 24,5%, Telia (Szwecja) 24,5%, państwo 27,3% i inwestorzy indywidualni 23,7%. Eesti Telekom jest jedynym właścicielem Eesti Telefon (w publikacjach anglojęzycznych dominuje nazwa Estonian Telephone Company) oraz Eesti Mobiiltelefon (w publikacjach angielskojęzycznych Estonian Mobile Telephone). Eesti Telefon jest także największą firmą telekomunikacyjną na terytorium Estonii, oferującą połączenia lokalne, międzystrefowe i międzynarodowe w sieciach telefonii stacjonarnej, również usługi transmisji danych i internetu. Eesti Telefon posiada udziały w pięciu firmach telekomunikacyjnych: - Telefonipood (sprzedaż usług telekomunikacyjnych w powiązaniu ze sprzedażą wyposażenia) 100%, - Connecto (budowa i zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi) 100%, - Intergate (handel elektroniczny) 50,0% - Esdata (transmisja danych i internet) 30,0%, - Sertifitseerimiskeskus (usługi certyfikacyjne) 25,0%. Na estońskim rynku telefonii komórkowej dominują trzy firmy (według stanu na koniec 2000 r., około 40,0% populacji posiadało telefony komórkowe): Eesti Mobiiltelefon, Radiolinja Eesti i Ritabell. Firma Eesti Mobiiltelefon w 100% należąca do Eesti Telefon, jest obecna na rynku od 1991 r. i prowadzi usługi w sieci analogowej NMT 450 oraz w sieci GSM 900/1800. Firma Radiolinja Eesti należąca w 100% do fińskiej firmy Finnet Group jest obecna na rynku od 1995 roku i prowadzi usługi w sieci 900 GSM. W 2001 roku Radiolinja, działając w kooperacji z firmą Globalstar, rozpoczęła oferowanie usług łączności satelitarnej. Firma Ritabell należąca w 94,8% do szwedzkiej firmy NetCom Systems AB (Tele 2) jest obecna na rynku od 1997 r. i prowadzi usługi w sieci 900 GSM. Obecnie na estońskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi (jeśli poniżej znajduje się firma wymieniona wcześniej, uczyniono tak dla pokazania stosunków właścicielskich), kilkadziesiąt firm, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to m.in.: - Baltcom Eesti Ltd., usługi przywoławcze, joint venture między amerykańską firmą Metromedia International (85,0%) i lokalnymi wspólnikami (15,0%), posiada abonentów i operuje na 60% powierzchni kraju, - Estonian Paging Ltd., usługi przywoławcze, - Tallinn Cable Television Ltd. (Levicom BroadBand), telewizja kablowa, internet, - STV, telewizja kablowa, - Starman Cable Television Ltd., telewizja kablowa, - EsData Ltd, transmisja danych, interrnet, - stosunki właścicielskie: Eesti Telefon - 30,0%, Sonera 70,0%, - Unineti Andmeside Ltd, transmisja danych, - Data Telecom Ltd, transmisja danych, - Microlink, transmisja danych, - ESIF, telefonia stacjonarna na potrzeby instytucji państwowych, w 100% własność państwa, - Intergate AS, handel elektroniczny, stosunki właścicielskie: Eesti Telefon 50,0%, Uhispank 50,0%, - Sertifitseerimiskeskus, certyfikacja, stosunki właścicielskie: Eesti Telefon 25,0%, 75,0% - Hansapank i Uhispank,

8 BSiE 7 - Estonian Paging Ltd., usługi przywoławcze, stosunki właścicielskie: Eesti Telekom 60,0% i Teleko Finland 40,0% - do dnia 1 marca 1998 r., po tej dacie 100% udziałów należy do prywatnej estońskiej firmy EE Investments Ltd., - KPNQwest Estonia, telefonia stacjonarna, właścicielem jest spółka joint venture między KPN (Holandia) i Qwest (USA). 4. WĘGRY Restrukturyzacja węgierskiego rynku telekomunikacyjnego przebiegała w czterech fazach. W pierwszej fazie, przypadającej na lata , celem strategicznym była budowa cyfrowej infrastruktury sieciowej jako bazy rozwoju telekomunikacji w następnych okresach. Jednocześnie w 1990 r. rozdzielono państwowe przedsiębiorstwo działające w sektorze radiowo-telewizyjnym, pocztowym i telekomunikacyjnym na trzy niezależne przedsiębiorstwa, w tym węgierskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne MATAV (Magyar Tavkozlesi Vallalat), które, z kolei, w końcu 1991 r. zostało przekształcone w spółkę akcyjną. W 1992 r. uchwalono nowe prawo telekomunikacyjne. W drugiej fazie, w latach , nastawiono się na wprowadzenie nowych usług, szczególnie dla biznesu oraz na automatyzację sieci telefonicznych. W 1997 r. znowelizowano prawo telekomunikacyjne. W fazie trzeciej, która obejmowała lata skoncentrowano się na wprowadzaniu różnego rodzaju usług telekomunikacyjnych i informatycznych dla biznesu dążąc jednocześnie do zróżnicowania i relatywnego obniżenia opłat za usługi. Czwarta faza, po 2000 roku, to wprowadzanie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych z udziałem tzw. inteligentnych technologii. Obecnie, dominujący operator węgierski MATAV posiadał wyłączne prawa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w połączeniach krajowych i międzynarodowych do dnia 22 grudnia 2001 roku, a na świadczenie usług w połączeniach lokalnych, w wybranych strefach wyłączne prawa wygasną 1 listopada 2002 r. MATAV, zatrudniająca ponad 16,5 tys. osób (stan na koniec 2001 r.) świadczy szeroki zakres usług telekomunikacyjnych: telefonia stacjonarna o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym, płatne automaty telefoniczne, telefonia komórkowa, transmisja danych, internet, usługi telexowe i telegraficzne, łączność satelitarna i wydzierżawianie linii telefonicznych. MATAV niektóre wymienione wyżej usługi świadczy także poprzez firmy-córki, w których ma 100% udziałów, np.: firma MATAVkabelTV Service jest operatorem telewizji kablowej, a MATAVNet zapewnia dostęp do internetu. Ponadto firma posiada udziały w firmach telekomunikacyjnych działających na terytorium Węgier, co jest pokazane przy okazji ich omawiania. Struktura właścicielska przedstawia się następująco (stan na początek lipca 2000 r.): - Deutsche Telekom 59,53%, - Inwestorzy indywidualni 40,47%, przy czym rząd posiada złotą akcję zapewniającą prawo veta w przypadku podejmowania strategicznych dla firmy decyzji, ma też prawo delegowania swoich przedstawicieli do zarządu i rady nadzorczej. MATAV wygrał przetargi na koncesje na świadczenie lokalnych usług telefonicznych w 36 podstawowych obszarach telekomunikacyjnych (Węgry są podzielone na 54 podstawowe obszary telekomunikacyjne), włączając stolicę oraz na świadczenie usług telekomunikacyjnych międzystrefowych i międzynarodowych. Ogółem MATAV obsługuje linii telefonicznych (stan na początek 2000 r.).

9 8 BSiE Najważniejsi pozostali lokalni operatorzy to: - VIVENDI Telecom Hungaria (dawniej Matel), firma rozpoczęła działalność w styczniu 1997 r. i posiada większościowe udziały w następujących firmach (operatorzy lokalni): - Digitel 2002, - Deltav, - Jasz-Tel, - UTI (United Telecom Investment) Rt, firma rozpoczęła działalność w lutym 1995 r., jest w 96,0% własnością firmy Alcatel i jest wyłącznym właścicielem czterech operatorów lokalnych: - UTI Bakonytel Rt, - UTI Dunatel Rt, - Egom Com Rt, - UTI Kisduna Com Rt, - HTCC (Hungarian Telephone and Cable Corporation), firma rozpoczęła działalność w 1998 roku, najwięksi udziałowcy firmy to: Tele Danmark International, Danish Fund i Postabank. HTCC posiada udziały większościowe w czterech firmach (operatorzy lokalni): - Hungarotel, - Kelet Nograd Corn, - Papatel, - Rabacom. - Monor Telefon Tarsasag (MTT), firma jest filią United Pan Europe Communications i obejmuje swoim zasięgiem jeden obszar telekomunikacyjny. Poza świadczeniem usług telefonii stacjonarnej, firma jest operatorem telewizji kablowej i zapewnia dostęp do internetu. - Emitel, firma jest joint venture między MATAV (50,0%) i Aphrodite (50,0%), która jest holenderską filią izraelskiej firmy BezeQ. Emitel prowadzi działalność w trzech obszarach telekomunikacyjnych. Dominującą rolę firmy MATAV, jako operatora telekomunikacyjnego obrazuje poniższa tabela (stan na początek 2000 r.). Nazwa firmy Ilość obsługiwanych linii Udział linii cyfrowych w% MATAV ,0 VIVENDI ,0 UTI ,0 HTCC ,0 MTT brak Emitel ,0 Na rynku telefonii komórkowej, który rozwija się dynamicznie (penetracja rynku wzrosła od początku 1996 r. do końca 1999 r. z 2,6% do 16,2%) działa czterech operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): Westel Radiotefon, Westel 900, Pannon GSM i Vodafone. Firma Westel Radiotelefon, posiadająca 3,3% rynku telefonii komórkowej jest operatorem systemu NMT 450. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: - MATAV 51,0%, - Deutsche Telekom 49,0%.

10 BSiE 9 Firma Westel 900, posiadająca 52, 8% rynku jest operatorem systemu GSM 900 (koncesja została wydana w kwietniu 1994 r. na przeciąg 15 lat) oraz systemu DCS 1800 (koncesja została wydana w końcu 1999 r.).stosunki własnościowe przedstawiają się następująco: - MATAV 51,0%, - Deutsche Telekom 49,0%. Firma Pannon GSM, posiadająca 38,7% rynku jest operatorem systemu GSM 900 (koncesja została wydana w kwietniu 1994 r. na przeciąg 15 lat) oraz systemu DCS 1800 (koncesja została wydana w końcu 1999 r.). Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: - KPN Telecom BV 26,79%, - Telenor Invest 23,43%, - Tele Danmark 3,87%, - Sonera Holding NV 20,90%, - MediaTel Holding Ltd. 15,18%, - Pansource Hungary Vagyonkezelo Ltd. 2,69%, - Tele Danmark Hungary Tlivkozlesi Ltd. 2,69%, - Telenor Hungary Tlivkozlesi Ltd. 2,35%, - Sonera Management Ltd. 2,10%. Firma Vodafone, posiadająca 5,2% rynku nie prowadziła jeszcze w połowie 2001 r. samodzielnej działalności, ponieważ jej sieć GSM była ciągle w budowie. Swoją obecność na rynku zawdzięczała kooperacji z firmami Pannon GSM i Westel 900. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: Vodafone AirTouch 50,1%, RWE Telliance 19,9%, Antenna Hungaria 20,0% i Hungarian Post 10,0%. Obecnie na węgierskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, kilkadziesiąt firm, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to m.in.: - Antenna Hungaria, transmisja danych, telewizja ogólnokrajowa, transmisja radiowa, stosunki właścicielskie (najważniejsi udziałowcy): państwo 83,2%, samorządy lokalne 3,5%, inwestorzy indywidualni 9,3%, - PartnerCom, transmisja danych dla biznesu, - Novacom, transmisja danych dla biznesu, stosunki właścicielskie: RWE Telliance AG 50,0%, ELMO Rt. 25,0%, Telecommunikationes Holding Sudwest GmbH 25,0%, - PanTel, transmisja danych i dostęp do internetu dla biznesu, stosunki właścicielskie: KPN 75,2%, PT Ivest Rt. 14,7%, MAV (węgierskie koleje państwowe) 10,1%, - GTS Hungary, usługi telekomunikacyjne dla państwowych i międzynarodowych firm finansowych na Węgrzech przy użyciu sieci światłowodowych i mikrofalowych. GTS Hungary jest filią firmy Global TeleSystem Group, Inc., - UPC Magyarorszag, telewizja kablowa, internet, stosunki właścicielskie: United Pan Europe Communications udziały większościowe, Elso Magyar Alap 20, 75%, - DataNet, internet firma jest filią Global TeleSystems Group, Inc., - Elender Informatikai, internet, - EuroWeb, internet, - Euro-Hivo Hungary Go., usługi przywoławcze, - EasyCall Hungary Go., usługi przywoławcze, - Bank Net, łączność satelitarna.

11 10 BSiE 5. LITWA Restrukturyzacja rynku telekomunikacyjnego na Litwie rozpoczęła się od prywatyzacji w początkach 1997 r. narodowego operatora państwowej firmy Lietuvos Telecomas, powstałej w 1992 r. po odseparowaniu litewskiego systemu telekomunikacyjnego od systemu telekomunikacyjnego Związku Radzieckiego. W lipcu 1998 r. 60% akcji Lietuvos Telecomas zostało sprzedanych szwedzko fińskiemu konsorcjum Sonera Ltd. i Telia AB, które występuje pod nazwą Amber Teleholdings. Własność pozostałych akcji przedstawiała się następująco: państwo 35,0% i pracownicy firmy 5,0%. 12 czerwca 35,0% akcji będących w posiadaniu państwa zostało wystawionych do sprzedaży w ofercie publicznej na giełdzie w Wilnie i Londynie, sprzedano tylko 25,0% akcji, z czego ponad 6,0% zakupili obywatele litewscy a blisko 19,0% akcji zakupiła sama firma Lietuvos Telecomas, a 10,0% akcji pozostało w rękach państwa. Obecnie, według sprawozdania za 2001 r. (AB Lietuvos Telekomas Annual Report 2001), stan właścicielski przedstawia się następująco: Amber Teleholding AS 60,0%, państwo 10,03%, UAB Lintcom 4,67%, a pozostali zagraniczni i krajowi akcjonariusze 25,3%. Nowe prawo telekomunikacyjne, które weszło w życie 9 czerwca 1998 r. gwarantuje firmie Lietuvos Telekomas monopol na usługi telefonii stacjonarnej o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym do dnia 31 grudnia 2002 r. Lietuvos Telekomas (LT) prowadzi różnego rodzaju działalność na polu telekomunikacji poprzez sześć firm całkowicie lub częściowo zależnych: - UAB Lietuvos Telekomo, transmisja danych, zintegrowane rozwiązania dla biznesu, 100% własnosci LT, - UAB Lintel, usługi telemarketingowe, 100% własności LT, - UAB Comliet, telefonia komórkowa, projektowanie i wykonawstwo obiektów telekomunikacyjnych, 100% własności LT, - UAB Voicecom, internet, 60,0% własności LT, - UAB Verso portalas Lithuania, obsługa portalu verslas.com., 30,0% własności LT, - UAB Baltijos, informacja techniczna, 100% własności LT. Na rynku telefonii komórkowej, który rozwija się bardzo dynamicznie (liczba użytkowników wzrosła z 66 tys. w 1996 r. do blisko 311 tys. w 1999 r.) działa czterech operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): Omnitel, Mobilios Telekom (Bite) GSM, Comliet i Levi & Kuto. Firma Omnitel, posiadająca około 293 tys. abonentów i obejmująca swoim zasięgiem ponad 90,0% terytorium kraju, jest konsorcjum firm szwedzkich, fińskich i amerykańskich, przy czym 55,0% udziałów posiada konsorcjum firm Telia i Sonera. Firma jest operatorem systemu GSM. Poza usługą telefonii komórkowej firma zapewnia dostęp do internetu oraz prowadzi usługi przywoławcze, ponadto jest operatorem satelity geostacjonarnego. Ostatnio firma podpisała umowę z litewskim bankiem Noras na obsługę usług bankowych przy pomocy sieci GSM. Firma Mobilios Telekom, posiadająca 204 tys. abonentów jest wyłączną własnością firmy TeleDenmark. Firma jest operatorem systemu GSM. Poza usługą telefonii komórkowej firma zapewnia bardzo szybką transmisję danych i dostęp do internetu. Firma Comliet prowadzi regionalne usługi telefoniczne i podstawowe usługi radiokomunikacyjne a ceny usług są zbliżone do cen usług telefonii stacjonarnej. Firma jest wyłączną własnością firmy Lietuvos Telekomas. Firma jest operatorem systemu NMT-450.

12 BSiE 11 Firma Levi & Kuto rozpoczęła działalność w ostatnich miesiącach 1999 r. na terenie Wilna, obecnie oferuje usługi na terenie jeszcze trzech miast: Kowna, Kłajpedy i Pałangi. Firma jest operatorem systemu DSC Obecnie na litewskim rynku telekomunikacyjnym, działa poza wymienionymi, kilkadziesiąt firm prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, świadczy o tym chociażby ilość wydanych licencji (stan na 2000 r.): Rodzaj usługi Liczba licencji Transmisja danych 8 Radiokomunikacja ruchoma (w tym telefonia komórkowa) 6 Usługi przywoławcze 4 Łączność satelitarna 8 Dostęp do internetu 51 Telewizja kablowa ŁOTWA Restrukturyzacja rynku telekomunikacyjnego na Łotwie rozpoczęła się od powołania w 1992 r. narodowego operatora państwowej firmy Lattelekom, która z kolei na początku 1994 r. została częściowo sprywatyzowana drogą sprzedaży 49,0% udziałów firmie Tilts Communications, która z kolei należy do: Sonera Holding BV - 90,0% i International Finance Corporation (World Bank) - 10,0%. Jednocześnie została zawarta umowa pomiędzy trzema stronami: rządem łotewskim, Lattelekom i Tilts Communications - tzw. Umbrella Agreement, gwarantująca wyłączność praw na telekomunikacyjne usługi podstawowe i infrastrukturę firmie Lattelekom aż do 2013 r. W międzyczasie weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne (1993 r.). Przez wiele lat Łotwa usiłowała renegocjować Umbrella Agreement. Ostatecznie sprawa oparła się o Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlu, który na jesieni 2001 r. zadecydował skrócenie o 10 lat terminu wygaśnięcia praw przyznanych Lattelekom umową Umbrella Agreement tj. w dniu 31 grudnia 2002 r. Jednocześnie, po wielu latach dyskusji nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego (rozpoczęła się w 1998 r.), w dniu 1 listopada 2001 r. parlament łotewski przyjął nową ustawę, w której zapisano m.in. pełną liberalizację łotewskiego rynku telekomunikacyjnego od dnia 1 stycznia 2003 r. Lattelekom jest obecnie największą firmą telekomunikacyjną na Łotwie, zatrudniając osób i obsługując linie telefoniczne (stan na koniec 2001 r. wg Lattelekom Annual Report 2001). Struktura właścicielska: Tilts Communications 49,0% i państwo 51,0%. Stan ten pozostaje bez zmian od początku 1994 r. tj. daty pierwszej sprzedaży akcji, mimo, iż rząd planował sprzedać swoje akcje już w połowie 1999 r. Firma prowadzi podstawowe usługi telekomunikacyjne (posiada tu wyłączność, która, jak już wspomniano wyżej wygasa 31 grudnia 2002 r.), wydzierżawia linie telekomunikacyjne, zapewnia dostęp do internetu, oferuje zintegrowane rozwiązania telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw, klientów indywidualnych i instytucji państwowych, oferuje transmisję danych i obsługę handlu elektronicznego. Niektóre usługi firmy Lattelekom są oferowane pod własnymi nazwami handlowymi: - Verdi, doradztwo w dziedzinie technologii, - Apollo, dostęp do internetu (53,0% udziału w rynku 31 grudnia 2001 r.). Lattelekom posiada udziały w:

13 12 BSiE - SIA Lattelekom Sakaru Sistemas, budowa i wyposażenie systemów telekomunikacyjnych, 100%, - AS First Closed Pension Fund, największy prywatny fundusz emerytalny w krajach bałtyckich, 48,0%, - SIA Latvijas Mobilais Telefons, telefonia komórkowa, 23,0%. Na rynku telefonii komórkowej, który rozwija się dość dynamicznie (w ciągu 2000 r. penetracja rynku wrosła z 12,0 do 15,8%) działają dwaj operatorzy (stan na 31 grudnia 2001 r.): - SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT), - Baltcom GSM. Firma LMT, z 262 tys. abonentów (stan na 1 grudnia 2000 roku), posiada około 70,0% rynku telefonii komórkowej na Łotwie. Firma jest operatorem dwóch systemów NMT 450 i GSM 900. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: - Lattelekom 23,0%, - Sonera 24,5%, - Telia 24,5%, - państwowe radio i telewizja 23,0%, - agencja prywatyzacji 5,0%. Firma Baltcom GSM, z ponad 110 tys. abonentów (stan na 1 grudnia 2000 r.) i posiada około 30,0% rynku. Firma jest operatorem systemu GSM 900. Wyłącznym właścicielem jest firma Tele2 (Netcom Group). W 2002 r. spodziewane jest wejście na rynek trzeciego operatora telefonii komórkowej pracującego w systemie UMTS Obecnie, poza wymienionymi, na łotewskim rynku telekomunikacyjnym działa kilkadziesiąt firm prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji. Najważniejsze z nich to: - Delfi, internet (około 40,0% rynku), - Parks, internet, - Viking, internet (własność firmy Telia), - Latnet, internet, - Baltcom TV, telewizja kablowa (własność prywatnej firmy Alina), - Livas TV, telewizja kablowa, - Baltcom plus, usługi przywoławcze, - Info, usługi przywoławcze, - Telia, telewizja kablowa, - JL Balt, telewizja kablowa. Ilość licencji wydanych na działalność telekomunikacyjną do końca 2000 roku kształtowała się następująco: Rodzaj działalności Telefonia stacjonarna Ilość wydanych licencji 1 (monopol Lattelekom do końca 2002 roku) Telefonia komórkowa 2 Telewizja kablowa 43 Usługi przywoławcze 2 Łączność satelitarna 20

14 BSiE RUMUNIA Restrukturyzacja rumuńskiego rynku telekomunikacyjnego została zapoczątkowana w 1991 r. przyjęciem szeregu rozwiązań legislacyjnych, które pozwoliły na liberalizację wybranych obszarów działalności telekomunikacyjnej: - urządzenia końcowe od 1991 r., - transmisja danych od 1992 r., - radiokomunikacja ruchoma od 1992 r., - łączność satelitarna od 1992 roku. Mimo tego monopol narodowego operatora, największej firmy telekomunikacyjnej Rumunii Romtelecom został złamany dopiero w 1996 r., kiedy to wydano trzy licencje na prowadzenie telefonii komórkowej (jedną analogową i dwie cyfrowe), 25 licencji na prowadzenie lokalnych usług przywoławczych i dwie licencje na prowadzenie transmisji danych. Nowe prawo telekomunikacyjne, które weszło w życie w lipcu 1996 r. spowodowało, iż w dniu 5 września 1997 r. Romtelecom otrzymał licencję zapewniająca wyłączność na prowadzenie usług telefonii stacjonarnej w połączeniach lokalnych, międzystrefowych i międzynarodowych aż do dnia 31 grudnia 2002 r. Wydana licencja nakładała też na Romtelecom pewne obowiązki m.in. uzyskanie penetracji rynku telefonów stacjonarnych dla klientów indywidualnych w wysokości 25,0% do końca 2005 r. oraz sfinansowanie z własnych środków rozwoju sieci płatnych automatów telefonicznych tak, aby do końca 2003 r. osiągnąć stan jeden automat na 1000 mieszkańców. Dekretem Rządu rumuńskiego nr 673/97 opublikowanym dnia 25 października 1997 r. został zmieniony status Romtelecom z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną ze 100% własnością państwa. W listopadzie 1998 r. 35,0% akcji firmy zostało sprzedanych greckiej firmie telekomunikacyjnej OTE, jako inwestorowi strategicznemu z jednoczesnym zapewnieniem 51,0% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W chwili obecnej (stan na początek 2001 r.) stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: OTE 35,0% i państwo 65,0%. Planuje się akcje należące do państwa sprzedać na giełdzie w Bukareszcie, przy czym wiadomo jest, iż rząd zatrzyma złotą akcję. Romtelecom zatrudnia osób i obsługuje 3,8 mln abonentów telefonii stacjonarnej, na którą to działalność, jak już wspomniano wyżej, posiada wyłączność do końca 2002 r. Firma jest wyłącznym właścicielem dwóch firm: Cosmorom - telefonia komórkowa i AR- Telecom internet oraz utworzyła firmę joint venture Rompac z firmą Transpac, z własnością France Telecom oferującą usługę transmisji danych. Na rumuńskim rynku telefonii komórkowej, który jest jednym z najszybciej się rozwijających wśród krajów Europy Centralnej i Wschodniej (ilość abonentów wzrosła z pod koniec 1996 roku do w grudniu 1999 i pod koniec 2000 roku) działa czterech operatorów: Mobifon, MobilRom, Suntel, Cosmorom. Firma Mobifon obecna na rynku od kwietnia 1997 r. posiada obecnie (początek 2001 r.) około 1,1 mln. abonentów, działa w systemie GSM 900. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: - Telesystems International Wireless Communications of Canada 39,9%, - Airtouch Communications, Imc. of USA 10,0%,

15 14 BSiE - rumuńskie firmy: Posta Romana, Ana Electronics, Logic Telecom, ISAF i rumuński fundusz inwestycyjny 50,1%. Firma MobilRom obecna na rynku od czerwca 1997 r. posiada ponad 1,6 mln abonentów, działa w systemie GSM 900. Stosunki właścicielskie (stan na 31 grudnia 2001 r.): - France Telecom 67,81%, - rumuńskie firmy: MediaPro, Computerland, Tomen i Alcatel 32,19%. Firma Suntel (dawniej Telemobil) obecna na rynku od maja 1999 r. posiada około abonentów. Jej system telefonii komórkowej bazuje na systemie NMT 450, którego operatorem była od 1992 roku firma Telemobil (joint venture między Telefonica de Espana i Romtelecom). Obecnie firma Suntel należy do konsorcjum dwóch firm Qualcom i Inquam. Firma Cosmorom obecna na rynku od maja 2000 r. posiada około abonentów, działa w systemie DCS Jej jedynym właścicielem jest Romtelecom. Obecnie na rumuńskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, kilkadziesiąt firm prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji: - Global One Communications Romania, transmisja danych, internet, stosunki właścicielskie: Global One 50,5% i Romtelecom 49,5%, - Logic Telecom, transmisja danych, internet, - Radiocom, operator sieci mikrofalowych, łączność satelitarna, stosunki właścicielskie: państwo 100%, - Digicom, internet, - Rokura, internet, - Radiotel, internet, - PC Net, internet, - Kappa, internet. Ponadto działa kilkudziesięciu operatorów telewizji kablowej, w tym 10 o zasięgu ogólnokrajowym. 8. SŁOWACJA Restrukturyzacja słowackiego rynku telekomunikacyjnego przebiegała etapowo, zadania każdego etapu określone były stosownym dokumentem Projekt Telekomunikacyjny nr 1 obejmował lata W 1992 r. dokonano poprawek w obowiązującym, uchwalonym jeszcze w 1964 r., prawie telekomunikacyjnym oraz w pełni zliberalizowano rynek telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. W 1993 r. wprowadzono kolejne poprawki do prawa telekomunikacyjnego oraz oddzielono sektor telekomunikacyjny od sektora pocztowego. Rozwój sektora telekomunikacyjnego w latach określał Projekt Telekomunikacyjny nr 2. W 1999 r., po kilku latach dyskusji, przedsiębiorstwo państwowe Slovenske Telekomunikacie (ST) (w dokumentach anglojęzycznych Slovak Telecom) zostało przekształcone w spółkę akcyjną ze 100% własnością państwa. W tym samym roku rząd podjął decyzję o prywatyzacji firmy i ogłosił międzynarodowy przetarg. W lipcu 2000 r. Deutsche Telekom stał się właścicielem 51,0% akcji ST, reszta tj. 49,0% pozostała w rękach państwa. Obecnie realizowane są założenia państwowej polityki telekomunikacyjnej na lata , zawarte w przyjętej w czerwcu 2000 r. rezolucji rządowej nr 440/2000. W lipcu 2000 r. weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne. W chwili obecnej na słowackim rynku telekomunikacyjnym jest tylko jeden operator sieci stacjonarnych firma Slovenske Telekomunikacie a. s., monopolista na wszystkie usługi

16 BSiE 15 telekomunikacji stacjonarnej do dnia 1 stycznia 2003 r. ST jest największą firmą telekomunikacyjną na Słowacji, zatrudniając ponad osób (stan na koniec 1999 roku) i obsługując 1,67 mln użytkowników (stan na początek 2001 r.). Struktura właścicielska pozostaje bez zmian od chwili pierwszej sprzedaży akcji. Firma prowadzi podstawowe usługi telekomunikacyjne (posiada tu wyłączność, która, jak już wspomniano wyżej wygasa w dniu 1 stycznia 2003 r.), wydzierżawia linie telekomunikacyjne, zapewnia dostęp do internetu, oferuje transmisję danych, obsługuje sieć płatnych automatów telefonicznych. Firma Slovenske Telekomunikacie posiada 51,0% udziałów w firmie Eurotel Bratisłava a. s., telefonia komórkowa, transmisja danych, łączność satelitarna. Obecnie (stan na początek 2001 r.), na Słowacji działa dwóch operatorów sieci komórkowych: Globtel a. s. i Eurotel Bratislava a. s. Firma Globtel a. s. (Orange Slovensko) z abonentów posiada 57,0% słowackiego rynku telefonii komórkowej (czerwiec 2002 r.). Firma jest operatorem dwóch systemów: GSM 900 (od 1997 r.) i GSM 1800 (od końca 1999 r.). Stosunki właścicielskie w połowie 2001 r. przedstawiały się następująco: - France Telecom Mobiles International 35,0%, - Slovatel Bratislava a. s. - 29,0%, - Slovenskie elektrarne 21,1%, - Slovensky plynarensky priemysel 5,9%, - trzech lokalnych państwowych dystrybutorów energii elektrycznej 9,0%. Od 27 marca 2002 r. firma zmieniła nazwę na Orange Slovensko a.s., zmieniły się też stosunki właścicielskie: - France Telecom 64,0%, - pozostałych właściciele, o których brak danych 36,0%. Firma Eurotel Bratislava a. s. posiada pozostałą część rynku telefonii komórkowej tj. 43,0%. Firma jest operatorem trzech systemów: NMT 450 (od 1991 r.), GSM 900 (od 1997 r.) i GSM 1800 (od końca 1999 r.). Firma jest joint venture pomiędzy Slovenske Telekomunikacie (51,0%) i Atlantic West (49,0%), która jest z kolei konsorcjum firm Bell Atlantic (50,0%) i Media one International (50,0%). Obecnie, poza wymienionymi, na słowackim rynku telekomunikacyjnym działa kilkadziesiąt firm prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji. Najważniejsze z nich to: - WRX Slovakia, usługi przywoławcze, - BeePage, usługi przywoławcze, - NECT Slovakia, usługi przywoławcze - Edivan, transmisja danych, handel elektroniczny, firma jest joint venture miedzy kilkoma słowackimi firmami informatycznymi, ST i Bank Clearing Centre, - ViaPVT, transmisja danych, - Corinex, transmisja danych, - Tronet, transmisja danych, - Sistel Kosice, łączność satelitarna, - GiTy, łączność satelitarna, - NECT, łączność satelitarna, - Nextra, łączność satelitarna, - ISYS, łączność satelitarna, - UPC Slovensko s. r. o., telewizja kablowa, - KABEL PLUS a. s., telewizja kablowa,

17 16 BSiE - Satro s. r. o., telewizja kablowa, - Martico s.r.o., telewizja kablowa, - Telenor Internet, internet, - GTS Slovakia, internet, własność amerykańskiej firmy Global Tele Systems, - EuroWeb, internet, własność amerykańskiej firmy inwestycyjnej. Ilość licencji wydanych na działalność telekomunikacyjną do końca 2000 roku kształtowała się następująco: Rodzaj działalności Telefonia stacjonarna Ilość wydanych licencji 3 (monopol ST do końca 2002 roku) Telefonia komórkowa 5 Telewizja kablowa 119 Usługi przywoławcze 6 Łączność satelitarna 31 Transmisja danych 23 Internet SŁOWENIA Zmiany na słoweńskim rynku telekomunikacyjnym rozpoczęły się w związku z proklamowaniem niepodległości Republiki Słoweńskiej w dniu 26 czerwca 1991 r., PTT Slovenia (państwowe przedsiębiorstw pocztowo telekomunikacyjne) rozpoczęło autonomiczną działalność w połowie 1991 r. W 1995 r. dokonano podziału przedsiębiorstwa na część pocztową (Poczta Słoweńska) i telekomunikacyjną powołując do życia przedsiębiorstwo państwowe Telekom Slovenije, które z kolei, w roku 1999 przekształcono w spółkę akcyjną ze 100% własnością państwa. Wprowadzone w maju 1997 r. nowe prawo telekomunikacyjne otworzyło wszystkie pola telekomunikacji na swobodną konkurencję, poza telefonią stacjonarną, na którą monopol (zgodnie z układem stowarzyszeniowym między Unią Europejską a Słowenią) posiadała do końca 2000 r. firma Telekom Slovenije (monopol ten obejmował również strukturę telekomunikacyjną). Telekom Slovenija poza usługami podstawowymi, oferuje również większość usług telekomunikacyjnych, bezpośrednio i przez firmy całkowicie lub częściowo zależne. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco (stan na 1 września 2001 r.): - państwo 66,52%, - słoweński fundusz emerytalny 24,57%, - akcjonariusze indywidualni (pracownicy) 8,91%. Spółki zależne od Telekom Slovenija: - Mobitel d. d., telefonia komórkowa, 100% udziałów, - SiOL, internet, 100% udziałów, - Impulz, doradztwo techniczne, 100% udziałów, - Teleray, usługi przywoławcze, joint venture ze słoweńskim kapitałem prywatnym Na rynku telefonii komórkowej działa dwóch operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): Mobitel d. d. i Si.mobil. Firma Mobitel powstała w 1991 r. jako całkowicie zależna od Telekom Slovenije i taką pozostaje w dalszym ciągu, posiada abonentów. Firma jest operatorem dwóch systemów: NMT 450 (od 1991 r.) i GSM 900 (od 1995 r.) a we wrześniu 2000 r. otrzymała licencję na system GSM 1800.

18 BSiE 17 Firma Si.mobil ma głównego udziałowca w postaci szwedzkiej firmy Telia 29,0%. Pozostałe 71,0% posiadają słoweńskie firmy o różnym profilu: Intereuropa, Iskratel, Iskrabenz, PID, Probanka Maribor, Medaljon Maribor.Firma jest operatorem systemu GSM 900 a we wrześniu 2000 roku otrzymała licencję na system GSM Ponadto licencję na system GSM 1800 otrzymała, w tym samym czasie, firma Western Wireless International. Obecnie na słoweńskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, kilkadziesiąt firm prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, najbardziej znane to: - Teleray, usługi przywoławcze (firma działa od 1989 roku obejmując obecnie swoim zasięgiem 99,0% populacji), - Telemach, internet, telewizja kablowa, stosunki właścicielskie: Emerging Markets Partnership (USA) 51,0% i trzy słoweńskie firmy: Gorenje d. d., BTC d. d. i EON d. o. o. 49,0%, - Slovenia Online, internet, - Impuls, płatne automaty telefoniczne na nadmorskich obszarach turystycznych. Ponadto, około 80 operatorów prowadzi usługi telewizji kablowej, ale żaden nie uzyskał znaczącej przewagi na rynku. Dostęp do internetu zapewnia 34 operatorów. 10. MALTA Od czasu uzyskania niepodległości przez Maltę w 1964 r. jej rynek telekomunikacyjny przeszedł szereg istotnych przeobrażeń, ostatecznie w dniu 31 grudnia 1997 r., pod nowym prawem telekomunikacyjnym, powstała spółka Maltacom (ze 100% udziałem kapitału państwowego), która w dniu 10 sierpnia 1998 r. otrzymała 25-letnią licencję na usługi telekomunikacyjne, w tym wyłączne prawa na usługi telefonii stacjonarnej (do 2010 r.). W czerwcu 1998 r. 40,0% akcji zostało sprzedanych w ofercie publicznej 20,0% inwestorom krajowym (60,0% z nich to klienci indywidualni) i 20,0% w ofercie międzynarodowej. W 2000 r. nastąpiły stosowne zmiany w prawie telekomunikacyjnym, które ograniczyły wyłączne prawa Maltacom do dnia 31 grudnia 2002 r., co spowodowało, iż pełna otwartość maltańskiego rynku telekomunikacyjnego nastąpi 1 stycznia 2003 roku. Maltacom prowadzi również usługi telekomunikacyjne poprzez firmy całkowicie lub częściowo od niej zależne: - Vodafone Malta Ltd., telefonia komórkowa, 20,0% udziałów, - Datatrak Holdings plc, krajowy system radiowej lokacji i śledzenia pojazdów, 30,0% udziałów, - Terranet Ltd., internet, handel elektroniczny, 100% udziałów, - Maltacom College International Ltd., szkolenia z różnych dziedzin telekomunikacji, 100% udziałów, - Datastream Ltd., transmisja danych, 100% udziałów, - Allcom Ltd., sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, 100% udziałów, - Telepage Ltd., monopol na prowadzenie usług przywoławczych aż do 2005 r., joint venture zawiązany w kwietniu 1995 r. między Telemalta Corporation (poprzednik Maltacom) 80,0% udziałów i Valletta Ivesttment Bank, APS Bank i Mobile Telecommunications Corp. 20,0%, - Elsacom Malta Ltd. prowadzi międzynarodowe usługi telekomunikacyjne poprzez satelitę i stacjonarną sieć telekomunikacyjną należącą do Maltacom. Firma jest własnością Maltacom, włoskiej firmy Elsag Bailey i koreańskiej Hyundai, - Technical and Management Services Ltd., usługi konsultacyjne z obszaru telekomunikacji, 100% udziałów,

19 18 BSiE - Worldwide Communications Ltd., międzynarodowe, wielojęzyczne centrum informacji telefonicznej, 100% udziałów, - Monitoring Services Ltd., firma bada możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału technologicznego, 100% udziałów, - Innovate Sofware Ltd., instalacja, bezpieczeństwo, rozwój oprogramowania, 100% udziałów, - Wirenet Ltd., projektowanie, budowa, rozwój telekomunikacyjnej infrastruktury sieciowej, 100% udziałów, - Innovate Ltd., systemy administracyjne, 100% udziałów. Na rynku telefonii komórkowej działa dwóch operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): - Vodafone Malta Ltd., - Mobisle Communications Ltd. Firma Vodafone Malta Ltd. zatrudniająca 203 pracowników posiada ponad 93 tys. abonentów (stan na koniec 2000 r.). Firma jest operatorem systemu GSM 900, oprócz telefonii komórkowej zapewnia usługę transmisji danych. Licencja na usługi wygasa 18 września 2010 r. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco (stan na koniec 2001 r.): - Vodafone Group plc (Wielka Brytania) 80,0%, - Maltacom plc 20,0%. Firma Mobisle Communications Ltd. (występuje również pod nazwą go mobile) zatrudnia około 120 osób, posiada od dnia 19 września 2000 r., 10-letnią licencję na świadczenie usług telefonii komórkowej w systemie GSM Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco (stan na 17 września 2001 r.) : - państwo 60,0%, - maltańscy inwestorzy indywidualni 40,0%. Obecnie na maltańskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, kilkaście firm telekomunikacyjnych prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, najważniejsza z nich to: - Melita Cable plc., na podstawie 15-letniej licencji prowadzi usługę telewizji kablowej dla abonentów zamieszkałych wyspy Malta i Gozo. 50,0% udziałów posiada amerykańska firma UPC Corp., a pozostałe 50,0% inwestorzy maltańscy. Ponadto, 13 firm prowadzi usługi dostępu do internetu na podstawie licencji wydanych na 10 lat pierwsze licencje wydano w 1995 roku. 11. CYPR Telefonia głosowa i jej infrastruktura, jak również radiokomunikacja ruchoma, w tym telefonia komórkowa są wyłącznym monopolem firmy Cyprus Telecommunications Authority (CY.T.A.) będącej w 100% własnością państwa. Na Cyprze obowiązuje prawo telekomunikacyjne jeszcze z 1954 r., w chwili obecnej trwają jednak prace nad nowym prawem telekomunikacyjnym, którego przepisy będą w zgodzie z prawem Unii Europejskiej oraz ustalą monopol firmy CY.T.A. do dnia 31 grudnia 2003 r. Stan telekomunikacji lokuje Cypr na wysokim miejscu pośród rozwiniętych krajów zachodnioeuropejskich: penetracja linii telefonicznych wzrosła z 56,5% w 1995 r. do 64,75% w 2000 r., ilość płatnych automatów telefonicznych wynosiła w końcu 2000 r. 3,5 na 1000 mieszkańców, a penetracja telefonii komórkowej 31,95%. Poza wymienionymi wyżej usługami telekomunikacyjnymi CY.T.A. prowadzi działalność na różnych polach telekomunikacji, poprzez spółki-córki: - CYTAGSM, telefonia komórkowa, - CYTANET, internet,

20 BSiE 19 - POCSAG, usługi przywoławcze, - CYTAPAC, transmisja danych oraz oddziały firmy: - departament lotnictwa cywilnego, obsługa centrum kontroli lotów w Nikozji oraz wież kontrolnych lotnisk w Larnace i Pophos, - sektor usług morskich, pełne usługi telekomunikacyjne dla statków, promów oraz morskich służb ratowniczych, - departament meteorologiczny, techniczne wsparcie systemyu radarów meteorologicznych. Obecnie, stan liberalizacji na wszystkich polach telekomunikacji na Cyprze przedstawia się następująco: kategoria sieci lub usługi Publiczne sieci telekomunikacyjne Lokalne sieci telefonii głosowej Linie dzierżawione Alternatywna struktura telekomunikacyjna Telewizja kablowa Połączenia lokalne Połączenia międzystrefowe Połączenia międzynarodowe Usługi głosowe dla zamkniętej grupy użytkowników Telefonia komórkowa analogowa Telefonia komórkowa GSM Telefonia komórkowa DCS 1800 Usługi przywoławcze Łączność satelitarna Transmisja danych Usługi dodatkowe internet status Zliberalizowano Zliberalizowano Zliberalizowano Zliberalizowano Według stanu na 30 czerwca 2001 r., usługę dostępu do internetu świadczyły, poza firmą CY.T.A. jeszcze cztery firmy. 12. TURCJA Dopiero w styczniu 2000 r. zmieniono, z resztą najważniejsze tylko, przepisy starego prawa telekomunikacyjnego ustanowionego jeszcze w 1924 r., dotyczące usług podstawowych wobec czego wiele przepisów musi być zmienionych następną nowelizacją. istą na tureckim rynku telekomunikacyjnym, przede wszystkim w dziedzinie telefonii stacjonarnej, pozostaje firma Turk Telekom, będąca w 100% własnością państwa. wygasa dopiero w dniu 1 stycznia 2004 roku. Firma prowadzi usługi: - telefonii stacjonarnej lokalnej, międzystrefowej i międzynarodowej, - telefonii komórkowej analogowej i cyfrowej, - przywoławcze, - łączności satelitarnej w systemach GMPCS, SPCS, VSAT, - transmisji danych, - dostępu do internetu,

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A.

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A. Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa TP S.A. I. W dniu 6 listopada 1998 roku Skarb Państwa posiadał 1.400.000.000 TP S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania 100%

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 lipca 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Duże spółki najlepszą inwestycją I półrocza Autor: Jacek Mysior I połowa 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Jerzy Kubasik Wybrane telekomy Europy Środkowej Český Telecom Matáv Telekomunikacja Polska S.A. Historia PPT Monopol Wydzielenie telekomu

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A.

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A. Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w TP S.A. I. W dniu 6 listopada 1998 r. Skarb Państwa posiadał 1 400 000 000 akcji TP S.A., stanowiących 100 % kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia 01.07.2015r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu marca 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu marca 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 marca 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.03 PAP: Netia spodziewa się do końca roku kilku tys. klientów nowej sieci NGA Autor: Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Cennik obowiązuje dla umów podpisanych od dnia 23.11.2017 Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Opis usługi. Usługi głosowe S-NET Biznes Voice mogą być dostarczane w ramach 4 dostępnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

ZNACZENIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ DLA POLSKIEJ GOSPODARKI ZNACZENIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Justyna Romanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA, 12 GRUDNIA 2014 R.

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Warszawa, 4 luty 2008 r. Krzysztof Surgowt Prezes Zarządu, ASTRA Polska Cyfryzacja gospodarstw domowych tv w Europie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 24 30 stycznia 2011 r. Prasa o Nas Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce Dziennik Gazeta Prawna: Spółka tygodnia - Cyfrowy Polsat Spółka zamknęła tydzieo 6,2-proc. wzrostem,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 18 24 lutego 2013 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 19.02 Dziennik Gazeta Prawna: Play pójdzie do sądu w sprawie cen rozmów Play, czwarty pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Postanowienia ogólne 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, którzy są stroną pisemnej umowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I ZAŁĄCZNIK A Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I AKTY, O KTÓRYCH MOWA W POROZUMIENIU EOG ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU

RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Nr 978. Informacja. Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) w krajach Unii Europejskiej i w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 978. Informacja. Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) w krajach Unii Europejskiej i w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Sierpień 2003 Adam Kucharz Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Faza przemian mediów w Czechach wg B. Ociepki

Faza przemian mediów w Czechach wg B. Ociepki Czechy CzechoSłowacja W okresie istnienia federacji używano obu języków (czeskiego i słowackiego) zamiennie, od parlamentu po telewizję. W gazetach artykuły po słowacku sąsiadowały z tekstami po czesku,

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie.

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie. Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 Prywatyzacja PKP Energetyka 2 NAJWIĘKSZA PRYWATYZACJA 2015 JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROCESÓW NA RYNKU ZAOFEROWANA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu dla klientów indywidualnych ofert na abonament z dnia 30 kwietnia 2016 roku 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, będących konsumentami

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore. W Ras al Khaimah.

Spółka offshore. W Ras al Khaimah. W Ras al Khaimah Spółka offshore w Ras al Khaimah (RAK) 2 spis treści ogólne informacje na temat Ras al Khaimah 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat Ras

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 lutego 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.02 Rzeczpospolita: Komórkowi giganci nie sięgnęli po unijne miliardy na internet Autor: Urszula

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 22 28 września 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 22 28 września 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 22 28 września 2014 24.09 Puls Biznesu: Orange zaczyna odcinać kupony Orange i T-Mobile, które od maja 2012 r. za pośrednictwem joint venture Networks! współpracują przy rozbudowie

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VIKINGCO POLAND SP. Z O.O. OBOWIĄZUJE OD 12.11.2014 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 czerwca 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Spółki odporne na spadki Inwestor, który chce chronić kapitał przed spadkami, może postawić na spółki

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 141/06)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 141/06) 22.4.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 141/7 Streszczenie decyzji Komisji z dnia 4 lutego 2016 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Taryfy ISDN w Polsce i w Europie Środkowej

Taryfy ISDN w Polsce i w Europie Środkowej 1 Taryfy ISDN w Polsce i w Europie Środkowej Jerzy Kubasik V Warsztaty ISDN Wrocław 2002, 11-12 kwietnia 2002 roku ISDN: Klucze do sukcesu 2 Internet druga linia telefoniczna usługi dodatkowe leaders:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku Raport miesięczny za grudzień 2013 roku 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lipca 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lipca 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 10 16 lipca 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 10.07 Puls Biznesu: Play ciągle najlepiej odbiera Autor: MZAT Play kolejny kwartał z rzędu jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2016 r. COM(2016) 303 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie

Bardziej szczegółowo

Aster łączy się z UPC. Wspólne wyzwania i plany rozwojowe

Aster łączy się z UPC. Wspólne wyzwania i plany rozwojowe Aster łączy się z UPC Wspólne wyzwania i plany rozwojowe Warszawa, 04.10.2011 Simon Boyd, Prezes UPC i Aster Jarosław Pijanowski, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu, UPC Polska Patrycja Gołos,

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce PAIiIZ Warszawa, 4 października 2006 Największe BIZ według wartości skumulowanych Inwestor France Telecom Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Fiat KBC

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Wyniki badania realizowanego w latach 2010-2012 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Nr projektu: N N112

Bardziej szczegółowo

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok.

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok. akwizycja NetTravel przez Invia.cz 30 czerwca 2009 MCI a Invia MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 43 polnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ZAŁĄCZNIK A Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I AKTY, O KTÓRYCH MOWA W POROZUMIENIU EOG ZE

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 15 21 września 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 16.09 Puls Biznesu: Orange sprzedaje kanał sportowy Orange ogłosiło w poniedziałek, że w najbliższych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Ile wynosi wartość rynku usług dodanych i multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Argumenty za i przeciw zmianie aktualnych warunków rozliczeń za SMS/MMS w rozliczeniach międzyoperatorskich

Argumenty za i przeciw zmianie aktualnych warunków rozliczeń za SMS/MMS w rozliczeniach międzyoperatorskich Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Argumenty za i przeciw zmianie aktualnych warunków rozliczeń za SMS/MMS w rozliczeniach międzyoperatorskich 1 Uwarunkowania prawne otoczenie regulacyjne cz. 1

Bardziej szczegółowo

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce Październik 2001 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i osiągnięcia ARR S.A. w ramach projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji

Doświadczenia i osiągnięcia ARR S.A. w ramach projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Doświadczenia i osiągnięcia ARR S.A. w ramach projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji 28-29

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 16 22 kwietnia 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 16.04 Dziennik Gazeta Prawna: Media zagrają na smartfonach Sieci komórkowe przestają się różnić od siebie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu października 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu października 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 5 11 października 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 5.10 Puls Biznesu: Właściciele P4 znów sondują rynek Autor: Magdalena Wierzchowska Dziennik

Bardziej szczegółowo

Enterprise Venture Fund I

Enterprise Venture Fund I Enterprise Venture Fund I Warszawa, 26 kwietnia 2010 Kim jesteśmy Enterprise Venture Fund I Jesteśmy pierwszym funduszem typu venture capital w grupie Enterprise Investors, która zarządza funduszami w

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo