Nr 914. Informacja. Sektor telekomunikacji w krajach kandydujących do Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 914. Informacja. Sektor telekomunikacji w krajach kandydujących do Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor telekomunikacji w krajach kandydujących do Unii Europejskiej Sierpień 2002 Adam Kucharz Informacja W Informacji przedstawiono stosunki właścicielskie i procesy liberalizacyjne w sektorze telekomunikacji krajów kandydujących do Unii Europejskiej Informacja jest znacznym rozszerzeniem danych zawartych w odpowiedziach na pytania z obszaru telekomunikacji jakie były kierowane do BSE w ostatnim czasie, indywidualnie przez Posłów i Komisję Gospodarki. Nr 914

2 BSiE 1 I. Wstęp. Dostosowanie prawa telekomunikacyjnego w krajach kandydujących do prawa Unii Europejskiej We wszystkich krajach kandydujących do Unii Europejskiej proces liberalizacji rynku telekomunikacyjnego przebiegał (lub przebiega) podobnie. Poszczególne kraje różniły się zakresem wprowadzanych zmian, ich tempem, niekiedy założoną datą pełnej liberalizacji. Jednakże w każdym przypadku rozpoczynano od stosownych zmian przepisów prawa telekomunikacyjnego, które pozwalały, przede wszystkim, na rozdzielenie sektora telekomunikacyjnego od sektora pocztowego. Następnie przekształcano operatora krajowego w spółkę ze 100% udziałem właścicielskim państwa. Kolejnym krokiem była sprzedaż udziałów (czy też akcji) inwestorom prywatnym. W poszczególnych krajach proces ten przebiegał i przebiega różnie i choć celem jest, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, wyeliminowanie ze spółek telekomunikacyjnych kapitału państwowego, cel ten osiągnięto tylko na Węgrzech. Spośród trzynastu kandydujących krajów tylko państwo węgierskie nie posiada akcji firm telekomunikacyjnych, przy czym rząd węgierski posiada tzw. złotą akcję, pozwalającą wpływać na strategiczne decyzje firmy MATAV, która przed prywatyzacją była wyłączną własnością państwa. Udział właścicielski przekraczający 50,0% zachowały w firmach dawnych operatorów narodowych rządy Czech, Łotwy, Rumunii, Słowenii a rządy Cypru i Bułgarii dysponują udziałem 100%. Czechy i Estonia, jako pierwsze spośród krajów kandydujących do Unii Europejskiej, zliberalizowały swój rynek telekomunikacyjny od 1 stycznia 2001 roku. Słowenia, która planowała taką samą datę, z powodu opóźnień procesu legislacyjnego, przesuneła pełną otwartość o kilka miesięcy. Węgry wprowadziły pełną liberalizację od 1 stycznia 2002 r. Pozostałe kraje planują pełną otwartość rynku telekomunikacyjnego od 1 stycznia 2003 r., za wyjątkiem Cypru i Turcji, gdzie ma to nastąpić rok później. II. Prezentacja poszczególnych krajów Informacja została oparta przede wszystkim na danych zawartych na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych firm telekomunikacyjnych, w tym na sprawozdaniach rocznych. Bardzo pomocnymi okazały się ponadto: Communications Outlook 1999, OECD, Paris, An Evaluation of Phare-financed telecommunications and posts programmes, final report, april 2000, Study on universal service in the accession countries, country report, june 30, 2001 by Cullen International S.A. Natomiast wszystkie zawarte w tej informacji dane liczbowe pochodzą z okresu od 31 grudnia 1999 r. do 30 czerwca 2002 r. Wszędzie, gdzie to było możliwe podawano konkretne daty. 1. BUŁGARIA Władze bułgarskie stoją na stanowisku, iż zbyt szybka prywatyzacja sektora telekomunikacyjnego mogłaby doprowadzić do znaczącego spadku dochodów państwowej firmy telekomunikacyjnej BTC (Bulgarian Telecomunications Company). W związku z tym pozostanie ona do 31 grudnia 2002 r. wyłącznym operatorem sieci telekomunikacyjnych stacjonarnych. Liberalizacja bułgarskiego rynku telekomunikacyjnego rozpoczęła się w 1994 roku od wydania licencji krajowemu operatorowi sieci GSM firmie Mobiltel, w której BTC nie posiada żadnych udziałów. Nowe prawo telekomunikacyjne zostało przyjęte przez parlament w sierpniu 1998 roku, a kolejna zmiana nastąpiła w lipcu 2000 roku.

3 2 BSiE Narodowy operator bułgarski, którego, jak już wspomniano wyżej, specjalne prawa wygasają w dniu 31 grudnia 2002 roku, posiada licencje na usługi: telefonii głosowej, automatów telefonicznych (43,0% udziału w rynku), uprzywilejowanego dostępu do sieci dla osób dotkniętych inwalidztwem, bezpłatnej telefonii alarmowej, informacji telefonicznej. W obecnej chwili BTC jest w 100% własnością państwa. Rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, konsorcjum grecko-holenderskim OTE/KPN w sierpniu 2000 r. skończyły się fiaskiem (dotyczyło sprzedaży 51% akcji za sumę około 600 milionów USD). BTC posiada udziały m.in. w: RTC Mobikom 39%, Bulfon 34%, GOCIS 40,0%. Na rynku telefonii komórkowej działają trzy firmy (stan na 30 czerwca 2001 r.): -RTC Mobikom, MobilTel i Cosmo Bulgaria Mobile. Firma RTC Mobikom posiadająca 27% rynku telefonii komórkowej (stan na początku 2001 roku) została założona w 1992 r. jako joint venture między: - Cable & Wireless plc 49%, Bulgarian Telecommunications Company 39% i Radio Electronic System 12%. W związku z tym, iż dwie ostatnie firmy są państwowe, państwo posiada w RTC udział większościowy. RTC posiada 100% udziałów w firmie Betcom. RTC oferuje usługi telefonii komórkowej w systemie analogowym NMT 450 a ponadto poprzez firmy córki: Mobipage - usługi przywoławcze (posiada 83,0% udziału w rynku); Mobisurf, dostęp do internetu i Mobika - płatne automaty telefoniczne. Licencje wydane firmie zachowują ważność do 16 marca 2005 roku. Firma MobilTel posiadająca 73% rynku telefonii komórkowej (stan na początku 2000 roku) została założona w 1994 roku i była własnością trzech firm: Eastern Market Telecom Fund (firma zarejestrowana na terytorium Szwajcarii) 94,93%, MCG Holding 4,99% i Bul Sim 0,08%. W grudniu 2000 roku akcje firmy zostały kupione przez konsorcjum trzech firm izraelskich. MobilTel oferuje usługi telefonii komórkowej w systemie GSM 900. MobilTel posiada udziały w bułgarskich firmach telekomunikacyjnych: - Teleport Bulgaria AD satelitarna łączność telefoniczna - 80,0%, - GPS Bulgaria AD GPS - 80,0%, - M -Tel Net AD transmisja danych i dostęp do internetu - 45,0%. Licencje wydane firmie zachowują ważność do 8 czerwca 2006 roku. Firma Cosmo Bulgaria Mobile AD, firma córka greckiej firmy telekomunikacyjnej OTE otrzymała licencję na drugiego operatora telefonii komórkowej w systemie GSM w dniu 19 stycznia 2001 roku i rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2001 roku. Obecnie na bułgarskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, kilkanaście firm różnej wielkości, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to między innymi: Betcom, płatne automaty telefoniczne (27,0% udziału w rynku), firma jest własnością RTC, Bulfon, płatne automaty telefoniczne (30,0% udziału w rynku), firma jest joint venture między grecką firmą Intracom (66,0%) i BTC (34,0%), Link Page, usługi przywoławcze (druga spośród trzech firm świadczących tego rodzaju usługi posiadająca 14,0% udziału w rynku),

4 BSiE 3 Scortel, usługi przywoławcze (trzecia firma o lokalnym zasięgu posiadająca 3,0% udziału w rynku), Global One Communications and Information Services (GOCIS), funkcjonuje na rynku od 1993 r. początkowo pod nazwą Sprint Business Communications Service Ltd. GO- CiS jest obecnie joint venture między amerykańską firmą Global One (60,0%) i BTC (40,0%). Firma oferuje usługi transmisji danych. Bankservice AD, spółka akcyjna zawiązana przez grupę banków komercyjnych w 1995 roku, oferuje usługi transmisji danych, Poza tym na rynku działa (stan na koniec 2001 r.) około 700 licencjonowanych operatorów telewizji kablowej posiadających około abonentów. Rynek zdominowany jest przez pięciu operatorów największy operator Cable Bulgaria, własność kapitału amerykańskiego i irlandzkiego, posiada ponad abonentów, kolejni Evrotur SAT i Centrum Group, odpowiednio i abonentów. Dostęp do internetu w Bułgarii zapewnia około 200 firm, przy czym 75% rynku należy do BTC, GOCIS, RTC, Orbitel, MobilTel i Digital System Varna. 2. CZECHY Rok 1999 uważa się za przełomowy w procesie liberalizacji czeskiego rynku telekomunikacyjnego, wtedy bowiem przyjęto nową politykę w obszarze telekomunikacji na lata , w której założono między innymi, iż: - pełna otwartość rynku nastąpi od dnia 1 stycznia 2001 roku, - w 2001 roku należy sprzedać akcje firmy Cesky Telecom należące do państwa, - należy wprowadzić w życie nowe prawo telekomunikacyjne. Początki prywatyzacji rynku telekomunikacyjnego w Czechach sięgają roku 1995, kiedy to rząd czeski podjął decyzję o wyborze partnera strategicznego dla narodowego operatora firmy SPT Telecom. Wybrany partner TelSource NV (konsorcjum KPN 51% i Swisscom 49%) nabył 27% akcji SPT Telecom. W grudniu 1998 r. holenderska firma KPN (wspomniany już wyżej udziałowiec TelSource) kupiła 6,5% akcji SPT Telecom. Z dniem 1 stycznia 2000 r. nazwę narodowego operatora zmieniono na Cesky Telecom, przy czym firma zachowała wyłączne prawa na usługi telekomunikacyjne międzynarodowe i międzystrefowe do końca 2000 r. W chwili obecnej jest praktycznie monopolistą obsługując blisko 3,8 mln. klientów, podczas gdy populacja liczy 10,3 mln. Nowe prawo telekomunikacyjne weszło w życie w dniu 1 lipca 2000 roku. Cesky Telecom, zatrudniający ponad 17 tys. osób (stan na koniec 2000 r.), oferuje usługi: telefonii stacjonarnej w sieciach kablowych i światłowodowych o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym, transmisji danych i dostępu do internetu. Licencja udzielona firmie jest ważna aż do 2015 roku. Struktura właścicielska przedstawia się następująco (stan na koniec 2000 r.): państwo 51,1%, Telsource + KPN Telecom 33,5% oraz fundusze inwestycyjne i inwestorzy indywidualni 15,4%. Ponadto Cesky Telecom posiada udział większościowy (51,0%) w czeskiej firmie EuroTel Praha spol, s. r. o. Drugą firmą telekomunikacyjną z udziałem kapitału państwowego, zatrudniającą niespełna 300 osób (stan na koniec czerwca 2001 r.), jest Ceske Radiokomunikace a.s. (C R a). Firma oferuje usługi: telefonii stacjonarnej o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym, telefonii satelitarnej, transmisji danych i transmisję sygnałów radiowych i telewizyjnych. Licencja udzielona firmie jest ważna do 12 maja 2021 roku.

5 4 BSiE Struktura właścicielska przedstawia się następująco (stan na koniec czerwca 2001 roku): - państwo 51,0%, - The Bank of New York 28,2%, - Tele DanmarkA/S (Dania) 20,8%. Ponadto C R a posiada udziały w dwóch czeskich firmach telekomunikacyjnych: - Contactel s. r. o. 50,0%, - RadioMobil a. s. 39,2%. Nim nastąpiła pełna liberalizacja tj. przed dniem 1 stycznia 2001 r. działało na czeskim rynku telekomunikacyjnym kilka firm obsługujących połączenia lokalne w 16 lokalnych sieciach, cztery z nich to: - Dattel, którego najważniejsi udziałowcy to: GTS 51% i Nuon International 42%, - Kabel Plus, który jest w 98% własnością United Pan-Europe Communications, - Telecom 21, którego najważniejszym udziałowcem jest Rann Globalnet, - Factcom, w 100% zależny od Rann Globalnet. O wybitnie lokalnym charakterze wymienionych operatorów świadczy poniższe zestawienie ilości obsługiwanych linii telefonicznych: Nazwa firmy Ilość obsługiwanych linii Cesky Telecom Dattel Kabel Plus Telecom Factcom Na rynku telefonii komórkowej, który rozwija się niezwykle dynamicznie (penetracja rynku wzrosła na przestrzeni 2000 roku z 18,95 do 42,3%) działa trzech operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): Eurotel, RadioMobil i Cesky Mobil. Firma Eurotel posiadająca 50% rynku telefonii komórkowej jest joint venture między Cesky Telecom (51,0%) i Atlantic West (49,0%), która jest, z kolei, konsorcjum złożonym z Bell Atlantic (50,0%) i Media One International (50,0%). Eurotel jest operatorem trzech systemów: NMT 450 (od 1991 r.), GSM 900 (od 1996 r.) i GSM 1800 (od 2000 r.). Licencje wydane firmie Eurotel zachowują ważność aż do końca 2016 r. Firma RadioMobil, posiadająca 47% rynku jest własnością dwóch firm: Ceske Radiokomunikace (51,0%) i Cmobil (49,0%),która jest firm: T-Mobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH (84,55%), TIM Telecom Italia Mobile (12,0%) i trzech czeskich firm lokalnych (3,45%). RadioMobil jest operatorem dwóch systemów: GSM 900 (od 1996 r.) i GSM 1800 (od 2000 r.). Licencje wydane firmie zachowują ważność aż do końca 2016 r. Firma Cesky Mobil, posiadająca 7% rynku, jest konsorcjum trzech firm: Telesystem International Wireless (85,5%), Investicni a postowni banka (14%) i Priority Telecom (0,5%), która jest w 100% własnością United Pan-Europe Communications. Cesky Mobil jest operatorem systemu GSM 900/1800 (od marca 2000 r.). Obecnie na czeskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, sto kilkadziesiąt firm, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to m.in.: - Aliatel transmisja danych, stosunki właścicielskie: RWE Teliance 60%, REAS 60%, - Etel, telefonia stacjonarna,

6 BSiE 5 - Kiwwi telefonia stacjonarna, - BT (Worldwide) Ltd, telefonia stacjonarna, - Globaltel, telefonia stacjonarna, - Memorex, telefonia stacjonarna, - Callino, telefonia stacjonarna, - Globix, telefonia stacjonarna, - Telex Communicatons, telefonia stacjonarna, - Contactel, transmisja danych, internet, stosunki właścicielskie: TeleDanmark 50%, Ceske Radiokomunikace 50%, - GTS Czech, transmisja danych, internet, - GTS CzechNet, łączność satelitarna, - Pragonet, transmisja danych, internet, własność miasta Praga, - PVT, transmisja danych, internet, - Rann Globalnet, transmisja danych, - Telenor, transmisja danych, - Czech On Line, transmisja danych, internet, - Intratel telefonia stacjonarna, - Sitel, telefonia stacjonarna, - Gity, transmisja danych, - Global One Communication, transmisja danych, internet, - Kabel Plus, transmisja danych, telewizja kablowa, - KPNQwest, transmisja danych, internet, - TES Litvinov, telewizja kablowa, - KT Ostrawa Jih, telewizja kablowa, - Dattelkabel, telewizja kablowa, - HB TV, telewizja kablowa, - MetroNet, transmusja danych, internet, własność kilku firm z terenu Pragi, - GlobalStar, łączność satelitarna, - Iridium, łączność satelitarna, - Cesnet, internet, - Luko Czech Net, internet, - BohemiaNet, internet, - InWay, internet, - IPNet, internet, - World on Line, internet. 3. ESTONIA Zmiany na estońskim rynku telekomunikacyjnym zostały zapoczątkowane w 1991 roku, wtedy to rozdzielono funkcje operatorskie (przedsiębiorstwo telekomunikacyjne) od funkcji regulacyjnych (ministerstwo) oraz powołano do życia estońsko-fińsko-szwedzką firmę joint venture Eesti Telekom (Estonian Telecom), która już w 1994 r. stała się spółką giełdową. Rynek telekomunikacyjny został praktycznie otwarty z jednym ważnym wyjątkiem. Operator narodowy, firma Eesti Telefon otrzymała od rządu estońskiego koncesję gwarantującą do 31 grudnia 2001 r. wyłączność usług operatorskich w telefonicznych połączeniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych w sieciach o charakterze stacjonarnym oraz wyłączność na usługi telegraficzne i teleksowe w tychże sieciach. Nowe prawo telekomunikacyjne, które weszło w życie w Estonii 1 marca 2000 r. wprowadziło pełną liberalizację rynku telekomunikacyjnego od dnia 1 stycznia 2001 roku.

7 6 BSiE Obecnie (koniec 2001 r.) struktura właścicielska Eesti Telekom przedstawia się następująco: Sonera (Finlandia) 24,5%, Telia (Szwecja) 24,5%, państwo 27,3% i inwestorzy indywidualni 23,7%. Eesti Telekom jest jedynym właścicielem Eesti Telefon (w publikacjach anglojęzycznych dominuje nazwa Estonian Telephone Company) oraz Eesti Mobiiltelefon (w publikacjach angielskojęzycznych Estonian Mobile Telephone). Eesti Telefon jest także największą firmą telekomunikacyjną na terytorium Estonii, oferującą połączenia lokalne, międzystrefowe i międzynarodowe w sieciach telefonii stacjonarnej, również usługi transmisji danych i internetu. Eesti Telefon posiada udziały w pięciu firmach telekomunikacyjnych: - Telefonipood (sprzedaż usług telekomunikacyjnych w powiązaniu ze sprzedażą wyposażenia) 100%, - Connecto (budowa i zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi) 100%, - Intergate (handel elektroniczny) 50,0% - Esdata (transmisja danych i internet) 30,0%, - Sertifitseerimiskeskus (usługi certyfikacyjne) 25,0%. Na estońskim rynku telefonii komórkowej dominują trzy firmy (według stanu na koniec 2000 r., około 40,0% populacji posiadało telefony komórkowe): Eesti Mobiiltelefon, Radiolinja Eesti i Ritabell. Firma Eesti Mobiiltelefon w 100% należąca do Eesti Telefon, jest obecna na rynku od 1991 r. i prowadzi usługi w sieci analogowej NMT 450 oraz w sieci GSM 900/1800. Firma Radiolinja Eesti należąca w 100% do fińskiej firmy Finnet Group jest obecna na rynku od 1995 roku i prowadzi usługi w sieci 900 GSM. W 2001 roku Radiolinja, działając w kooperacji z firmą Globalstar, rozpoczęła oferowanie usług łączności satelitarnej. Firma Ritabell należąca w 94,8% do szwedzkiej firmy NetCom Systems AB (Tele 2) jest obecna na rynku od 1997 r. i prowadzi usługi w sieci 900 GSM. Obecnie na estońskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi (jeśli poniżej znajduje się firma wymieniona wcześniej, uczyniono tak dla pokazania stosunków właścicielskich), kilkadziesiąt firm, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to m.in.: - Baltcom Eesti Ltd., usługi przywoławcze, joint venture między amerykańską firmą Metromedia International (85,0%) i lokalnymi wspólnikami (15,0%), posiada abonentów i operuje na 60% powierzchni kraju, - Estonian Paging Ltd., usługi przywoławcze, - Tallinn Cable Television Ltd. (Levicom BroadBand), telewizja kablowa, internet, - STV, telewizja kablowa, - Starman Cable Television Ltd., telewizja kablowa, - EsData Ltd, transmisja danych, interrnet, - stosunki właścicielskie: Eesti Telefon - 30,0%, Sonera 70,0%, - Unineti Andmeside Ltd, transmisja danych, - Data Telecom Ltd, transmisja danych, - Microlink, transmisja danych, - ESIF, telefonia stacjonarna na potrzeby instytucji państwowych, w 100% własność państwa, - Intergate AS, handel elektroniczny, stosunki właścicielskie: Eesti Telefon 50,0%, Uhispank 50,0%, - Sertifitseerimiskeskus, certyfikacja, stosunki właścicielskie: Eesti Telefon 25,0%, 75,0% - Hansapank i Uhispank,

8 BSiE 7 - Estonian Paging Ltd., usługi przywoławcze, stosunki właścicielskie: Eesti Telekom 60,0% i Teleko Finland 40,0% - do dnia 1 marca 1998 r., po tej dacie 100% udziałów należy do prywatnej estońskiej firmy EE Investments Ltd., - KPNQwest Estonia, telefonia stacjonarna, właścicielem jest spółka joint venture między KPN (Holandia) i Qwest (USA). 4. WĘGRY Restrukturyzacja węgierskiego rynku telekomunikacyjnego przebiegała w czterech fazach. W pierwszej fazie, przypadającej na lata , celem strategicznym była budowa cyfrowej infrastruktury sieciowej jako bazy rozwoju telekomunikacji w następnych okresach. Jednocześnie w 1990 r. rozdzielono państwowe przedsiębiorstwo działające w sektorze radiowo-telewizyjnym, pocztowym i telekomunikacyjnym na trzy niezależne przedsiębiorstwa, w tym węgierskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne MATAV (Magyar Tavkozlesi Vallalat), które, z kolei, w końcu 1991 r. zostało przekształcone w spółkę akcyjną. W 1992 r. uchwalono nowe prawo telekomunikacyjne. W drugiej fazie, w latach , nastawiono się na wprowadzenie nowych usług, szczególnie dla biznesu oraz na automatyzację sieci telefonicznych. W 1997 r. znowelizowano prawo telekomunikacyjne. W fazie trzeciej, która obejmowała lata skoncentrowano się na wprowadzaniu różnego rodzaju usług telekomunikacyjnych i informatycznych dla biznesu dążąc jednocześnie do zróżnicowania i relatywnego obniżenia opłat za usługi. Czwarta faza, po 2000 roku, to wprowadzanie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych z udziałem tzw. inteligentnych technologii. Obecnie, dominujący operator węgierski MATAV posiadał wyłączne prawa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w połączeniach krajowych i międzynarodowych do dnia 22 grudnia 2001 roku, a na świadczenie usług w połączeniach lokalnych, w wybranych strefach wyłączne prawa wygasną 1 listopada 2002 r. MATAV, zatrudniająca ponad 16,5 tys. osób (stan na koniec 2001 r.) świadczy szeroki zakres usług telekomunikacyjnych: telefonia stacjonarna o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym, płatne automaty telefoniczne, telefonia komórkowa, transmisja danych, internet, usługi telexowe i telegraficzne, łączność satelitarna i wydzierżawianie linii telefonicznych. MATAV niektóre wymienione wyżej usługi świadczy także poprzez firmy-córki, w których ma 100% udziałów, np.: firma MATAVkabelTV Service jest operatorem telewizji kablowej, a MATAVNet zapewnia dostęp do internetu. Ponadto firma posiada udziały w firmach telekomunikacyjnych działających na terytorium Węgier, co jest pokazane przy okazji ich omawiania. Struktura właścicielska przedstawia się następująco (stan na początek lipca 2000 r.): - Deutsche Telekom 59,53%, - Inwestorzy indywidualni 40,47%, przy czym rząd posiada złotą akcję zapewniającą prawo veta w przypadku podejmowania strategicznych dla firmy decyzji, ma też prawo delegowania swoich przedstawicieli do zarządu i rady nadzorczej. MATAV wygrał przetargi na koncesje na świadczenie lokalnych usług telefonicznych w 36 podstawowych obszarach telekomunikacyjnych (Węgry są podzielone na 54 podstawowe obszary telekomunikacyjne), włączając stolicę oraz na świadczenie usług telekomunikacyjnych międzystrefowych i międzynarodowych. Ogółem MATAV obsługuje linii telefonicznych (stan na początek 2000 r.).

9 8 BSiE Najważniejsi pozostali lokalni operatorzy to: - VIVENDI Telecom Hungaria (dawniej Matel), firma rozpoczęła działalność w styczniu 1997 r. i posiada większościowe udziały w następujących firmach (operatorzy lokalni): - Digitel 2002, - Deltav, - Jasz-Tel, - UTI (United Telecom Investment) Rt, firma rozpoczęła działalność w lutym 1995 r., jest w 96,0% własnością firmy Alcatel i jest wyłącznym właścicielem czterech operatorów lokalnych: - UTI Bakonytel Rt, - UTI Dunatel Rt, - Egom Com Rt, - UTI Kisduna Com Rt, - HTCC (Hungarian Telephone and Cable Corporation), firma rozpoczęła działalność w 1998 roku, najwięksi udziałowcy firmy to: Tele Danmark International, Danish Fund i Postabank. HTCC posiada udziały większościowe w czterech firmach (operatorzy lokalni): - Hungarotel, - Kelet Nograd Corn, - Papatel, - Rabacom. - Monor Telefon Tarsasag (MTT), firma jest filią United Pan Europe Communications i obejmuje swoim zasięgiem jeden obszar telekomunikacyjny. Poza świadczeniem usług telefonii stacjonarnej, firma jest operatorem telewizji kablowej i zapewnia dostęp do internetu. - Emitel, firma jest joint venture między MATAV (50,0%) i Aphrodite (50,0%), która jest holenderską filią izraelskiej firmy BezeQ. Emitel prowadzi działalność w trzech obszarach telekomunikacyjnych. Dominującą rolę firmy MATAV, jako operatora telekomunikacyjnego obrazuje poniższa tabela (stan na początek 2000 r.). Nazwa firmy Ilość obsługiwanych linii Udział linii cyfrowych w% MATAV ,0 VIVENDI ,0 UTI ,0 HTCC ,0 MTT brak Emitel ,0 Na rynku telefonii komórkowej, który rozwija się dynamicznie (penetracja rynku wzrosła od początku 1996 r. do końca 1999 r. z 2,6% do 16,2%) działa czterech operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): Westel Radiotefon, Westel 900, Pannon GSM i Vodafone. Firma Westel Radiotelefon, posiadająca 3,3% rynku telefonii komórkowej jest operatorem systemu NMT 450. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: - MATAV 51,0%, - Deutsche Telekom 49,0%.

10 BSiE 9 Firma Westel 900, posiadająca 52, 8% rynku jest operatorem systemu GSM 900 (koncesja została wydana w kwietniu 1994 r. na przeciąg 15 lat) oraz systemu DCS 1800 (koncesja została wydana w końcu 1999 r.).stosunki własnościowe przedstawiają się następująco: - MATAV 51,0%, - Deutsche Telekom 49,0%. Firma Pannon GSM, posiadająca 38,7% rynku jest operatorem systemu GSM 900 (koncesja została wydana w kwietniu 1994 r. na przeciąg 15 lat) oraz systemu DCS 1800 (koncesja została wydana w końcu 1999 r.). Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: - KPN Telecom BV 26,79%, - Telenor Invest 23,43%, - Tele Danmark 3,87%, - Sonera Holding NV 20,90%, - MediaTel Holding Ltd. 15,18%, - Pansource Hungary Vagyonkezelo Ltd. 2,69%, - Tele Danmark Hungary Tlivkozlesi Ltd. 2,69%, - Telenor Hungary Tlivkozlesi Ltd. 2,35%, - Sonera Management Ltd. 2,10%. Firma Vodafone, posiadająca 5,2% rynku nie prowadziła jeszcze w połowie 2001 r. samodzielnej działalności, ponieważ jej sieć GSM była ciągle w budowie. Swoją obecność na rynku zawdzięczała kooperacji z firmami Pannon GSM i Westel 900. Stosunki właścicielskie przedstawiają się następująco: Vodafone AirTouch 50,1%, RWE Telliance 19,9%, Antenna Hungaria 20,0% i Hungarian Post 10,0%. Obecnie na węgierskim rynku telekomunikacyjnym działa, poza wymienionymi, kilkadziesiąt firm, prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, są to m.in.: - Antenna Hungaria, transmisja danych, telewizja ogólnokrajowa, transmisja radiowa, stosunki właścicielskie (najważniejsi udziałowcy): państwo 83,2%, samorządy lokalne 3,5%, inwestorzy indywidualni 9,3%, - PartnerCom, transmisja danych dla biznesu, - Novacom, transmisja danych dla biznesu, stosunki właścicielskie: RWE Telliance AG 50,0%, ELMO Rt. 25,0%, Telecommunikationes Holding Sudwest GmbH 25,0%, - PanTel, transmisja danych i dostęp do internetu dla biznesu, stosunki właścicielskie: KPN 75,2%, PT Ivest Rt. 14,7%, MAV (węgierskie koleje państwowe) 10,1%, - GTS Hungary, usługi telekomunikacyjne dla państwowych i międzynarodowych firm finansowych na Węgrzech przy użyciu sieci światłowodowych i mikrofalowych. GTS Hungary jest filią firmy Global TeleSystem Group, Inc., - UPC Magyarorszag, telewizja kablowa, internet, stosunki właścicielskie: United Pan Europe Communications udziały większościowe, Elso Magyar Alap 20, 75%, - DataNet, internet firma jest filią Global TeleSystems Group, Inc., - Elender Informatikai, internet, - EuroWeb, internet, - Euro-Hivo Hungary Go., usługi przywoławcze, - EasyCall Hungary Go., usługi przywoławcze, - Bank Net, łączność satelitarna.

11 10 BSiE 5. LITWA Restrukturyzacja rynku telekomunikacyjnego na Litwie rozpoczęła się od prywatyzacji w początkach 1997 r. narodowego operatora państwowej firmy Lietuvos Telecomas, powstałej w 1992 r. po odseparowaniu litewskiego systemu telekomunikacyjnego od systemu telekomunikacyjnego Związku Radzieckiego. W lipcu 1998 r. 60% akcji Lietuvos Telecomas zostało sprzedanych szwedzko fińskiemu konsorcjum Sonera Ltd. i Telia AB, które występuje pod nazwą Amber Teleholdings. Własność pozostałych akcji przedstawiała się następująco: państwo 35,0% i pracownicy firmy 5,0%. 12 czerwca 35,0% akcji będących w posiadaniu państwa zostało wystawionych do sprzedaży w ofercie publicznej na giełdzie w Wilnie i Londynie, sprzedano tylko 25,0% akcji, z czego ponad 6,0% zakupili obywatele litewscy a blisko 19,0% akcji zakupiła sama firma Lietuvos Telecomas, a 10,0% akcji pozostało w rękach państwa. Obecnie, według sprawozdania za 2001 r. (AB Lietuvos Telekomas Annual Report 2001), stan właścicielski przedstawia się następująco: Amber Teleholding AS 60,0%, państwo 10,03%, UAB Lintcom 4,67%, a pozostali zagraniczni i krajowi akcjonariusze 25,3%. Nowe prawo telekomunikacyjne, które weszło w życie 9 czerwca 1998 r. gwarantuje firmie Lietuvos Telekomas monopol na usługi telefonii stacjonarnej o zasięgu lokalnym, międzystrefowym i międzynarodowym do dnia 31 grudnia 2002 r. Lietuvos Telekomas (LT) prowadzi różnego rodzaju działalność na polu telekomunikacji poprzez sześć firm całkowicie lub częściowo zależnych: - UAB Lietuvos Telekomo, transmisja danych, zintegrowane rozwiązania dla biznesu, 100% własnosci LT, - UAB Lintel, usługi telemarketingowe, 100% własności LT, - UAB Comliet, telefonia komórkowa, projektowanie i wykonawstwo obiektów telekomunikacyjnych, 100% własności LT, - UAB Voicecom, internet, 60,0% własności LT, - UAB Verso portalas Lithuania, obsługa portalu verslas.com., 30,0% własności LT, - UAB Baltijos, informacja techniczna, 100% własności LT. Na rynku telefonii komórkowej, który rozwija się bardzo dynamicznie (liczba użytkowników wzrosła z 66 tys. w 1996 r. do blisko 311 tys. w 1999 r.) działa czterech operatorów (stan na 30 czerwca 2001 r.): Omnitel, Mobilios Telekom (Bite) GSM, Comliet i Levi & Kuto. Firma Omnitel, posiadająca około 293 tys. abonentów i obejmująca swoim zasięgiem ponad 90,0% terytorium kraju, jest konsorcjum firm szwedzkich, fińskich i amerykańskich, przy czym 55,0% udziałów posiada konsorcjum firm Telia i Sonera. Firma jest operatorem systemu GSM. Poza usługą telefonii komórkowej firma zapewnia dostęp do internetu oraz prowadzi usługi przywoławcze, ponadto jest operatorem satelity geostacjonarnego. Ostatnio firma podpisała umowę z litewskim bankiem Noras na obsługę usług bankowych przy pomocy sieci GSM. Firma Mobilios Telekom, posiadająca 204 tys. abonentów jest wyłączną własnością firmy TeleDenmark. Firma jest operatorem systemu GSM. Poza usługą telefonii komórkowej firma zapewnia bardzo szybką transmisję danych i dostęp do internetu. Firma Comliet prowadzi regionalne usługi telefoniczne i podstawowe usługi radiokomunikacyjne a ceny usług są zbliżone do cen usług telefonii stacjonarnej. Firma jest wyłączną własnością firmy Lietuvos Telekomas. Firma jest operatorem systemu NMT-450.

12 BSiE 11 Firma Levi & Kuto rozpoczęła działalność w ostatnich miesiącach 1999 r. na terenie Wilna, obecnie oferuje usługi na terenie jeszcze trzech miast: Kowna, Kłajpedy i Pałangi. Firma jest operatorem systemu DSC Obecnie na litewskim rynku telekomunikacyjnym, działa poza wymienionymi, kilkadziesiąt firm prowadząc działalność na różnych polach telekomunikacji, świadczy o tym chociażby ilość wydanych licencji (stan na 2000 r.): Rodzaj usługi Liczba licencji Transmisja danych 8 Radiokomunikacja ruchoma (w tym telefonia komórkowa) 6 Usługi przywoławcze 4 Łączność satelitarna 8 Dostęp do internetu 51 Telewizja kablowa ŁOTWA Restrukturyzacja rynku telekomunikacyjnego na Łotwie rozpoczęła się od powołania w 1992 r. narodowego operatora państwowej firmy Lattelekom, która z kolei na początku 1994 r. została częściowo sprywatyzowana drogą sprzedaży 49,0% udziałów firmie Tilts Communications, która z kolei należy do: Sonera Holding BV - 90,0% i International Finance Corporation (World Bank) - 10,0%. Jednocześnie została zawarta umowa pomiędzy trzema stronami: rządem łotewskim, Lattelekom i Tilts Communications - tzw. Umbrella Agreement, gwarantująca wyłączność praw na telekomunikacyjne usługi podstawowe i infrastrukturę firmie Lattelekom aż do 2013 r. W międzyczasie weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne (1993 r.). Przez wiele lat Łotwa usiłowała renegocjować Umbrella Agreement. Ostatecznie sprawa oparła się o Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlu, który na jesieni 2001 r. zadecydował skrócenie o 10 lat terminu wygaśnięcia praw przyznanych Lattelekom umową Umbrella Agreement tj. w dniu 31 grudnia 2002 r. Jednocześnie, po wielu latach dyskusji nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego (rozpoczęła się w 1998 r.), w dniu 1 listopada 2001 r. parlament łotewski przyjął nową ustawę, w której zapisano m.in. pełną liberalizację łotewskiego rynku telekomunikacyjnego od dnia 1 stycznia 2003 r. Lattelekom jest obecnie największą firmą telekomunikacyjną na Łotwie, zatrudniając osób i obsługując linie telefoniczne (stan na koniec 2001 r. wg Lattelekom Annual Report 2001). Struktura właścicielska: Tilts Communications 49,0% i państwo 51,0%. Stan ten pozostaje bez zmian od początku 1994 r. tj. daty pierwszej sprzedaży akcji, mimo, iż rząd planował sprzedać swoje akcje już w połowie 1999 r. Firma prowadzi podstawowe usługi telekomunikacyjne (posiada tu wyłączność, która, jak już wspomniano wyżej wygasa 31 grudnia 2002 r.), wydzierżawia linie telekomunikacyjne, zapewnia dostęp do internetu, oferuje zintegrowane rozwiązania telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw, klientów indywidualnych i instytucji państwowych, oferuje transmisję danych i obsługę handlu elektronicznego. Niektóre usługi firmy Lattelekom są oferowane pod własnymi nazwami handlowymi: - Verdi, doradztwo w dziedzinie technologii, - Apollo, dostęp do internetu (53,0% udziału w rynku 31 grudnia 2001 r.). Lattelekom posiada udziały w:

Nr 978. Informacja. Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) w krajach Unii Europejskiej i w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 978. Informacja. Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) w krajach Unii Europejskiej i w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Sierpień 2003 Adam Kucharz Informacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA 2 3 raport roczny 2010 4 spis treści 5 List Prezesa Zarządu Comarch SA do Akcjonariuszy... 6 Organy spółki... 8 Zarząd... 8 Rada Nadzorcza... 8 Akcjonariat stan na dzień 31 grudnia 2010... 18 Kurs giełdowy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I Sekretariat Ministra

M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I Sekretariat Ministra M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I Sekretariat Ministra Informacja nt. prywatyzacji pracowniczej i akcjonariatu pracowniczego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w USA Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku 1. Wprowadzenie informacja dotycząca jednostki dominującej Grupa kapitałowa Elektrim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo