SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 21 stycznia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ASLAN W OKRESIE 1 STYCZNIA 31 GRUDNIA 2009 R. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI: 1) Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ASLAN 2) Adres: ul. Nowolipie 17, Warszawa 3) Telefon, fax: ) E mail, strona www 5) Miejsce realizacji programów: ul. Nowolipie 17, Warszawa 6) Nr konta: BRE BANK S.A. oddział w Warszawie II. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ASLAN W 2009 ROKU: Zajęcia realizowane były 6 dni w tygodniu w godzinach 9:00 20:00 (hostel czynny był 7 dni w tygodniu) w Warszawie przy ul. Nowolipie 17. W roku 2009 Stowarzyszenie zatrudniało na podstawie umowy o pracę 5 psychologów oraz 2 pedagogów (łącznie 4,5 etatu). Dodatkowo w ramach umowy zlecenia i/lub umowy o dzieło współpracowało z nami 5 psychologów i lekarz psychiatra. Realizatorzy zadania posiadają udokumentowane kwalifikacje uprawniające do prowadzenia poradnictwa, terapii indywidualnej, grupowej oraz terapii rodzin.

2 Ponadto zatrudnialiśmy dodatkowo instruktora nauki gry na instrumentach muzycznych, instruktora tańca oraz korepetytorów dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi problemami i poważnymi zaległościami w nauce szkolnej (łącznie 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia). W pracach Stowarzyszenia pomagało nam 20 wolontariuszy. Działaniami Stowarzyszenia nieodpłatnie kierował Zarząd. Zrealizowano następujące zadania: 1) Poradnictwo psychologiczno pedagogiczne: W sprawozdawanym okresie odnotowano 595 zgłoszeń pierwszorazowych oraz przyjęć powtórnych. Do zadań psychologów należało: diagnoza psychologiczna problemów osób o nasilonych zaburzeniach zachowania i dysfunkcjach w funkcjonowaniu społeczno emocjonalnym, kwalifikowanie do różnych form działań samopomocowych, konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, opieka psychologiczna nad osobami wymagającymi szczególnych oddziaływań tj. psychoterapii indywidualnej oraz terapii rodzinnej, organizowanie i prowadzenie interwencji kryzysowych oraz konsultacji wychowawczych (zwłaszcza w przypadku ofiar przemocy), współpraca z sądem i specjalistycznymi placówkami służby zdrowia. Do zadań pedagogów należało: diagnoza pedagogiczna trudności rodzinnych, społecznych i szkolnych dzieci i młodzieży, interwencje szkolne, rodzinne i sądowe, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, pomoc w nauce osobom z zaległościami szkolnymi, pomoc młodym ludziom, którzy przerwali naukę w szkołach ponadpodstawowych w zdobyciu zawodu lub w znalezieniu pracy, organizowanie i prowadzenie konsultacji wychowawczych oraz porad dla rodziców. 2) Pomoc psychiatryczna: W okresie 1 stycznia 31 grudnia 2009 r. psychiatra przyjął 172 pacjentów, w tym 76 pierwszorazowych. 3) Grupy terapeutyczne: W omawianym okresie działało 15 grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych lub edukacyjno rozwojowych. Wzięło w nich udział 120 osób. Łącznie w 2009 roku zrealizowano godzin zajęć grup. 2

3 4) Terapia rodzin: W roku 2009 zrealizowano 276 godzin zajęć (92 spotkania) terapii rodzin, z której skorzystało 36 rodzin. 5) Zajęcia ogólnorozwojowe: Prowadzono następujące zajęcia: Zajęcia teatralne; Zajęcia kulinarne; Zajęcia filmowo dyskusyjno muzyczne na temat innych kultur. Zajęcia te służyły rozwojowi zainteresowań dzieci i młodzieży, zdobyciu przez nich nowych umiejętności. Oprócz zajęć w/w odbywały się także zajęcia z rysunków, gotowania, origami, które prowadzone były nieodpłatnie przez wolontariuszy. Ogółem w zajęciach ogólnorozwojowych wzięło udział 73 osoby. 6) Prowadzenie hostelu dla młodzieży ofiar przemocy: W sprawozdawanym okresie z hostelu skorzystało 12 osób (w tym trzy zamieszkiwały przez dłuższy czas 3 5 miesięcy); 17 osób korzystało okresowo ze schronienia, pomocy materialnej, psychologicznej, lekarskiej. Razem z działania skorzystało 29 osób z rodzin dysfunkcyjnych w wieku lat z terenu Warszawy i okolic. 7) Zimowe i letnie turnusy terapeutyczne: Ogółem w sześciu dwutygodniowych zimowych i letnich turnusach terapeutycznych dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wzięło udział 100 dzieci i młodzieży. 8) Asystent wspomagający dzieci i młodzież zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodziny. Celem projektu była pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych dzieciom i młodzieży ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych aby powstrzymać pogłębiający się podział w dostępie do edukacji i kultury. Z projektu skorzystało do 60 osób, w tym 30 dzieci i młodzieży w wieku 7 18 lat i 30 rodziców z dzielnic Warszawy najbardziej dotkniętych nierównościami (Praga Północ, Wola, Targówek, okolice Muranowa). Istotą podejmowanych działań było przydzielenie każdemu dziecku i jego rodzinie asystenta psychologa lub pedagoga z doświadczeniem w pracy z adolescentami i rodzicami. Jego zadaniem była szczegółowa diagnoza trudności i zasobów dziecka i jego otoczenia, zindywidualizowana pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowych i edukacyjnych, zaangażowanie rodziców we wspieranie dzieci i wyposażenie ich w konieczne do tego umiejętności. Nacisk w działaniach asystenta został położony nie na tym co mają robić dziecko i rodzice, ale na pokazaniu jak poprzez dawanie wzorców, modelowanie, konkretny instruktaż. Zadaniem asystenta była również koordynacja działań wszystkich osób zaangażowanych w pomoc 3

4 (nauczycieli, instruktorów zajęć rozwijających zainteresowania).każde dziecko skorzystało z 158 godzin różnych zajęć, a rodzice/ opiekunowie z 36 godzin. 9) Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych W ramach realizacji tego projektu zorganizowaliśmy następujące działania: Czas wolny w ASLANIE, w tym: nauka tańca nowoczesnego (10 godzin); grupa gier fabularnych RPG (15 godzin); klub filmowy (20 godzin). Spotkania z osobami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. W trakcie tych spotkań przeznaczonych dla młodzieży w wieku zostały poruszone następujące zagadnienia: mechanizmy powstawania uzależnień, współuzależnienie i wzrastanie w rodzinie z problemem alkoholowym; umiejętności pomagające w życiu bez nałogów (ćwiczenie asertywności, rozwiązywanie problemów bez agresji, radzenie sobie ze stresem); planowanie przyszłości bez alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. Dzień w Mieście. W ramach tego działania zorganizowaliśmy uczestnikom projektu wspólne wyjścia do kina i na wystawy edukacyjne (Muzeum Powstania Warszawskiego). Ponadto odbywały się mecze koszykówki i piłki nożnej, a także terenowe zajęcia fotograficzne wspólne wycieczki podczas których uczestnicy robili zdjęcia. Soboty z przyjaciółmi. Dzieci i młodzież przygotowali program trzygodzinnych imprez sportowo profilaktyczno edukacyjnych, na które zaprosili rodzeństwo i kolegów. Podczas tych zajęć odbywały się mecze piłki nożnej, ping ponga, gry planszowe itp. W programie w okresie wzięło udział 30 osób dzieci i młodzież w wieku 9 18 lat z dzielnicy Śródmieście pochodzący ze środowisk zwiększających prawdopodobieństwo podjęcia zachowań ryzykownych, w tym picia alkoholu i stosowania innych środków psychoaktywnych. 10) Gimnazjum dwóch światów W ramach realizacji tego programu zrealizowaliśmy następujące działania: a) Warsztaty profilaktyczne edukacyjne. W okresie 1 września 10 grudnia 2009 roku zorganizowaliśmy 12 trzygodzinnych warsztatów (dla dwóch dziesięcioosobowych grup). Wykorzystane zostały metody treningu grupowego, mini wykłady z określonej tematyki, ćwiczeń integracyjnych, psychodrama. Program zajęć dla jednej grupy: Umiejętności społeczne: jak dobrze komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi (np. uważne słuchanie, dobre przekonywanie o swoich racjach); jak skutecznie szukać pomocy (np. definiowanie problemu, jak szukać rozwiązań i sojuszników); jak skutecznie rozwiązywać konflikty (np. obrona własnych praw, reagowanie na zaczepki, unikanie kłopotów i bójek z rówieśnikami, alternatywne rozwiązywanie konfliktów). Umiejętności radzenia sobie z emocjami: jak kontrolować własne emocje (identyfikowanie i umiejętne wyrażanie ich); jak radzić sobie z własną złością; jak radzić sobie ze złością 4

5 innych; jak radzić sobie ze strachem i lękiem; jak dostrzegać i rozumieć uczucia innych; jak nauczyć się samokontroli. Umiejętności radzenia sobie ze stresem: czym jest stres, kiedy i jak go odczuwamy; jak radzić sobie ze wstydem; jak radzić sobie z odrzuceniem i niechęcią innych; jak radzić sobie z niepowodzeniem; jak radzić sobie z oskarżeniem; jak przygotować się do trudnej rozmowy; podejmowanie decyzji i ocena ich konsekwencji. Umiejętności asertywne: papierosy, alkohol i narkotyki jak odmawiać, reagowanie na namawianie; jak radzić sobie z presją grupy. b) Impreza profilaktyczna Bawmy się bez alkoholu. W związku z zakończeniem realizacji programu uczestnicy przygotowali program imprezy (wspólnej dla obu grup), na którą zaprosili swoich kolegów oraz rodzeństwo. W imprezie uczestniczyło łącznie 48 osób. 11) Program edukacyjny dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym, pozwalający rozpoznawać zjawisko przemocy w rodzinie. W ramach realizacji programu zrealizowaliśmy następujące działania: a) Indywidualną pomoc psychologiczną, której celem było przepracowanie urazów emocjonalnych związanych z doświadczeniem bycia ofiarą i świadkiem przemocy. b) Warsztaty edukacyjno terapeutyczne (łącznie 80 godzin zajęć), podczas których uczestniczki nauczyły się rozmawiać o doświadczeniu przemocy, lęku przed nią oraz opanowały techniki radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 12) Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV/AIDS, w tym wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie działania w obszarze profilaktyki i ograniczenia skutków uzależnień i przemocy w rodzinie. Celem projektu było dostarczenie rodzicom zgłaszających się do Stowarzyszenia dzieci i młodzieży umiejętności wychowawczych niezbędnych do wspierania rozwoju oraz ułatwiających porozumienie i egzekwowanie różnych wymagań bez uciekania się do gróźb i stosowania przemocy. 13) Tworzenie systemu wsparcia środowiskowego dla młodzieży zagrożonej społeczną marginalizacją. Uczestnikami programu było 20 osób młodzież w wieku lat z rodzin dysfunkcyjnych z województwa mazowieckiego. W ramach realizacji programu zrealizowaliśmy następujące działania: Warsztat: Cele osobiste i wizja własnego rozwoju. W trakcie trwania warsztatów każdy z uczestników mógł poszukać odpowiedzi na pytanie: Kim jestem i kim chcę być? Tematyka warsztatu: Moja droga życiowa. Jak radzę sobie z sytuacjami trudnymi i stresem korzyści i koszty. Wybór indywidualnych strategii zarządzania stresem. Jak wytyczać cele bliskie i dalekie, aby zminimalizować stres. 5

6 Strategie wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej i możliwość wykorzystania jej w różnych sytuacjach. Kontrola nad sytuacją i osiąganie wyznaczonych celów scenariusze działań i podejmowanie decyzji. Warsztat: Komunikowanie się i radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych, umiejętność wywierania wpływu na innych. Celem warsztatu było opanowanie przez uczestników umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania społecznego oraz umiejętności sprzyjających wzrostowi zaradności i podejmowaniu różnych aktywności społecznych. Tematyka warsztatu: Zasady skutecznej ekspresji i dobrej komunikacji. Optymalne poziomy otwarcia się w różnych sytuacjach. Zasady radzenia sobie w sytuacjach konfliktu lub nacisku grupy (style komunikacji, strategie asertywne, zasady uczciwej kłótni oraz prowadzenia negocjacji). Komunikowanie się w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych. Sztuka konwersacji. Umiejętność autoprezentacji w różnych sytuacjach. Sprawne zarządzanie czasem. Warunki odnoszenia sukcesów osobistych i społecznych (wprowadzanie pozytywnych zmian we własnym życiu). Spotkania grup wsparcia: Moje plany osobiste i relacje interpersonalne. W ramach realizacji zadania odbywały się dwie dziesięcioosobowe grupy. Spotkania miały pomóc każdemu uczestnikowi w tworzeniu i weryfikacji osobistych planów działań. Uczestnicy wzajemnie sobie pomagali w jednoznacznym i precyzyjnym formułowaniu celów dalekich i bliskich oraz w doborze skutecznych sposobów ich realizacji. Na zakończenie każdego spotkania przeprowadzone było podsumowanie, podczas którego grupa oceniała realność i jakość zawartych w planie pomysłów. 14) Inicjatywy służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Projekt adresowany był do młodzieży w wieku lat (z terenu województwa mazowieckiego), wzrastającej w marginalizowanych społecznie ubogich rodzinach dysfunkcyjnych. Do udziału w programie zostali zaproszeni Ci z młodych ludzi, u których występują niepowodzenia szkolne, zaburzenia zachowania, zachowania ryzykowne i trudności adaptacyjne utrudniające w znacznym stopniu wyrównanie szans edukacyjnych i pozytywną integrację społeczną. W projekcie trwającym od maja do grudnia 2009 uczestniczyło 20 osób. 6

7 15) Inicjatywy propagujące wolontariat, zwłaszcza wśród słuchaczy, studentów i starszej młodzieży szkolnej, kształtujące właściwe postawy wolontariuszy i działaczy organizacji pozarządowych, realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Celem programu było przygotowanie 15 wolontariuszy (uczniów i studentów w wieku lat), do propagowania wśród rówieśników postaw prozdrowotnych i modelowania zachowań wolnych od środków zmieniających świadomość. Celem pośrednim zadania było obniżenie częstotliwości występowania zachowań ryzykownych oraz optymalizacja funkcjonowania społecznego i osobistego dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią i/lub eksperymentujących z narkotykami poprzez kontakt z wyszkolonymi wolontariuszami na terenie Stowarzyszenia i poza nim. 7

8 OCENA EFEKTÓW REALIZACJI ZADANIA: POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I EKSPERYMENTUJĄCYCH Z NARKOTYKAMI. Dr Maria Piszczek Warszawa, styczeń Metody oceny efektywności programu i przebieg badania. Głównym celem programu było obniżenie częstotliwości występowania zachowań ryzykownych oraz poprawa funkcjonowania społecznego i osobistego dzieci i młodzieży z rodzin funkcyjnych zagrożonych uzależnieniem i eksperymentujących z narkotykami. W ramach tego celu wyodrębniono cztery cele szczegółowe : 1.1. Ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocja postaw prozdrowotnych prowadzących do obniżenia prawdopodobieństwa eksperymentowania z narkotykami a w przypadku młodzieży, która już zaczęła okazjonalnie zażywać obniżenie częstotliwości występowania takich prób. Osiągnięcie celu zostało sprawdzone po przeprowadzeniu ilościowej i jakościowej analizy wyników badania Ankiecie Budowanie hierarchii wartości sprzyjających autonomicznemu i odpowiedzialnemu rozwiązaniu problemów osobistych i społecznych oraz wykształcenie motywacji do uczenia się. Osiągnięcie celu zostało sprawdzone w badaniach zmodyfikowanych kwestionariuszem autorstwa Olesia pt. Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu. Przeprowadzono również analizę sytuacji edukacyjnej czterdziestu losowo wybranych uczestników programu Wzrost umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w sytuacjach problemowych (konflikt, presja grupy) oraz wypracowanie pozytywnych wzorców regulowania trudnych emocji. Stopień realizacji został określony po przeprowadzeniu badań zmodyfikowanym kwestionariuszem RTSS autorstwa Boreckiej Biernat. Ponadto profesjonaliści prowadzący zajęcia wypełnili ankietę określając opanowanie przez uczestników umiejętności psychologicznych koniecznych do efektywnego funkcjonowania osobistego i społecznego Poprawa funkcjonowania rodzin dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie i przeciwdziałanie narastaniu manifestowanych przez dzieci zaburzeń dzięki możliwości uzyskiwania wsparcia emocjonalnego od rodziców w przypadku pojawienia się trudności osobistych i życiowych. Realizacja celu została po wypełnieniu przez rodziców i młodzież Ankiety 3. W ramach oceny skuteczności programu przeprowadzono dwukrotnie badania tym samym zestawem ankiet i kwestionariuszy. Wstępne badania ewaluacyjne zostały przeprowadzone w styczniu 2009 roku (na początku realizacji zadania) natomiast ponowne badania w tych samych grupach osób przeprowadzono w grudniu 2009 roku (po zakończeniu realizacji zadania). Trwające 2 godziny badania ankietowe 8

9 przeprowadzono w dwóch grupach młodzieży oraz w grupie rodziców (badanie tej grupy trwało 20 minut). Przed wypełnieniem ankiet badani byli proszeni o wypełnienie metryczki zawierającej następujące dane: wiek, płeć, pseudonim. Powyższe dane pozwoliły po zakończeniu badań zidentyfikować komplet ankiet wypełnionych przez tą samą osobę. 2. Wyniki badań i wnioski Realizacja celu szczegółowego nr 1. W ramach oceny stopnia realizacji tego celu 40 losowo wybranych badanych wypełniło przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu Ankietę 1. W tabeli 1 zostały podane wyniki uzyskane przez uczestników programu w części A Ankiety 1. Tabela 1. Wyniki uzyskane przez uczestników programu w części A Ankiety 1. Częstotliwość używania: a) nie używa b) jednorazowy eksperyment c) okazjonalnie d) okresowo e) regularnie (ale nie jest uzależniony) Rodzaj substancji: Alkohol Narkotyki Nikotyna Przed Po Przed Po Przed Po 9 22,5% 6 15% 17 42,5% 6 15% 2 5% 9 22,5% 4 10% 19 47% 7 17,5% 1 2,5% 3 7,5% 16 40% 10 25% 7 17,5% 4 10% 31 77,5% 2 5% 4 10% 2 5% 1 2,5% 10 25% 5 12,5% 15 37,5% 5 12,5% 10 25% 9 22,5% 10 25% 16 40% Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli większość badanej młodzieży twierdzi, że po zakończeniu programu nie zażywa narkotyków (77,5%). Pozytywnych zmian w okresowym i okazjonalnym narkotyzowaniu się nie stwierdzono jedynie u sześciu osób. Jeden uczestnik programu stwierdził, że regularnie zażywa narkotyki, ale nie jest od nich uzależniony. Jakościowa analiza wyników przeprowadzonych badań niestety wskazuje, że uczestnicy programu okazjonalnie i okresowo piją alkohol (dotyczy to 64,5% badanych). Po zakończeniu programu nie zmalała również częstotliwość palenia przez młodzież papierosów a okazjonalni palacze zaczęli palić okresowo lub regularnie. Wszyscy badani, którzy zażywali narkotyki lub tylko z nimi eksperymentowali wypełnili podczas pierwszego badania część D Ankiety 1. Jak wynika z jakościowej analizy ich odpowiedzi najczęściej podawanymi przez nich przyczynami sięgania po narkotyki był: chęć poprawienia sobie nastroju, ciekawość oraz chęć odprężenia się i dobrej zabawy. Wyżej wymienione powody podawało aż 87,5% młodzieży z tej grupy. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko 7 rodziców zauważyło, że ich dziecko eksperymentuje z narkotykami i usiłowało jakoś na to zareagować. Także niewielu uczestników programu (bo tylko 18,9%) twierdziło, że ich eksperymenty z narkotykami mają negatywny wpływ na wywiązywanie się z domowych i szkolnych obowiązków oraz, że 9

10 wpłynęły na zmianę dotychczasowej opinii. Jak wynika z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych zrealizowany przez Stowarzyszenie program pozytywnie wpłynął na zmianę intencji i postaw jego uczestników. Wzrósł również stopień postrzegania przez nich ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych. Uczestnicząca w nim młodzież opanowała również umiejętności z odpieraniem presji rówieśników namawiających do picia alkoholu i używania narkotyków. Pytania dotyczące wyżej wymienionych zagadnień były zawarte w części B i C Ankiety 1. W celu stwierdzenia istotności zmian zachodzących pod wpływem uczestnictwa w programie porównano odpowiedzi udzielone przez poszczególne osoby w pierwszym i w drugim badaniu. W obliczeniach posłużono się testem t studenta, a wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Wyniki uzyskane przez uczestników programu w części B i C Ankiety 1. Wskaźnik 1. Intencje używania 2. Postaw y 3. Spostrz eżenie ryzyka 4. Aserty wność Wartość + Poziom ufności 2,84 0,01 3,72 0,01 2,28 0,05 4,17 0,01 Jak wynika z przedstawionych w powyższej tabeli danych wszystkie zmiany występujące u uczestników programu były istotne statystycznie Realizacja celu szczegółowego nr W celu określenia wpływu realizacji zadania na wystąpienie pozytywnych zmian w procesie wartościowania u objętej nim młodzieży posłużono się kwestionariuszem KKW autorstwa Olesia KKW (Kwestionariusz Kryzysu w Wartościowaniu) obejmuje 25 pytań i wyróżniono w nim cztery skale, mające następujące oznaczenia: Skala (H) trudności uporządkowania systemu w hierarchię wartości, Skala (Z) poczucie zagubienia wartości, Skala (D) dezintegracja wartościowania, Skala (R) poczucie niezrealizowania wartości. W celu obliczenia istotności różnic pomiędzy wynikami uczestników w tym kwestionariuszu (przed rozpoczęciem cyklu zajęć i po ich zakończeniu) posłużono się testem t studenta. Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w tabeli nr 3. 10

11 Tabela 3. Wyniki wykazane przez młodzież w kwestionariuszu KKW Skala KKW: Wartość t: Poziom ufności: H 2,19 0,05 Z 2,95 0,01 D 2,41 0,05 R 2,03 0,05 Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższej tabeli chociaż na początku uczestnicząca w programie młodzież przedstawiała się jako osoby, które doświadczają dużych trudności w wyborze, akceptacji i realizacji wartości, to pod koniec jego realizacji nie przeżywała już tak silnie kryzysu w wartościowaniu. Istotne pod względem statystycznym obniżenie trudności związanych z wartościowaniem powinno pozytywnie wpłynąć na podejmowanie i skuteczną realizację różnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji edukacyjnej i życiowej Wyeliminowanie niepowodzeń dydaktycznych: W przeprowadzonych badaniach ograniczyliśmy się jednak jedynie do oceny aktualnej sytuacji edukacyjnej czterdziestu losowo wybranych uczestników programu. Z rozmów przeprowadzonych z młodzieżą oraz z rodzicami wynika, że po zakończeniu działań zaplanowanych w programie: 16 osób (40%) uzyskuje lepsze oceny szkolne z jednego lub z dwóch przedmiotów, 11 osób (27,5%) uzyskuje lepsze oceny szkolne z więcej niż dwóch przedmiotów, 2 osoby podjęły przerwaną naukę. Można więc stwierdzić, że pozytywne zmiany w dotychczasowej sytuacji edukacyjnej wystąpiły u 29 osób, czyli u 72,5% osób badanych Realizacja celu szczegółowego nr Radzenie sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Aby ocenić wpływ zrealizowanego programu na występowanie korzystnych zmian w stosowanych przez młodzież strategiach radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych posłużono się kwestionariuszem RTSS. Zawiera on opis 30 sytuacji trudnych społecznie. Dla każdej sytuacji podano trzy zachowania wyrażające sposób radzenia sobie w sytuacji trudnej: pierwsze odnosi się do agresywnego radzenia, drugie do unikowego radzenia, a trzecie do racjonalnego radzenia sobie w sytuacji trudnej. W celu obliczenia wartości różnic pomiędzy wynikami 40 losowo wybranych uczestników programu (przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu) posłużono się testem t studenta. Wyniki przeprowadzonych obliczeń podano w Tabeli nr 4. 11

12 Tabela 4. Wynik w kwestionariuszu RTSS. Skala RTSS: Wartość t: Poziom ufności: A 3,82 0,01 U 2,05 0,05 R 2,34 0,05 Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli: uczestnicy programu po jego zakończeniu częściej stosują racjonalną strategię radzenia sobie w społecznie trudnych sytuacjach (to znaczy podejmują konkretne działania zmierzające do rozwiązania problemu lub zmniejszenia i złagodzenia wywołanych przez niego negatywnych skutków), rzadziej natomiast stosują strategie agresywne i unikowe Opanowanie umiejętności psychologicznych koniecznych do efektywnego funkcjonowania osobistego i społecznego. Potwierdzeniem powyżej opisanych rezultatów jest ocena umiejętności społecznych dokonana u czterdziestu losowo wybranych osób przez 2 sędziów kompetentnych na podstawie obserwacji ich zachowań podczas zajęć. W Ankiecie 2 sporządzonej na podstawie prac Goldsteina wyróżniono 6 grup zachowań. Częstotliwość stosowania tych zachowań była oceniona na początku realizacji programu oraz podczas zajęć końcowych. W celu obliczenia istotności statystycznej różnic pomiędzy wynikami pierwszej i drugiej oceny posłużono się testem t studenta. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli nr 5. Tabela 5. Opanowanie przez młodzież umiejętności psychologicznych koniecznych do efektywnego funkcjonowania osobistego i społecznego. Grupa umiejętności: Wartość t: Poziom ufności: podstawowe zachowania społeczne 2,09 0,05 zaawansowane zachowania społeczne 2,32 0,05 zachowanie ułatwiające panowanie nad emocjami 2,45 0,02 zachowania alternatywne do okazywania agresji 3,84 0,01 zachowania ułatwiające radzenie sobie ze stresem 4,01 0,01 umiejętności ułatwiające planowanie 4,14 0,01 Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli u uczestników programu po zakończeniu zajęć można stwierdzić istotny pod względem statystycznym wzrost częstotliwości stosowania zachowań ze wszystkich ujętych w ankiecie grup. Wśród umiejętności, których wzrost zaobserwowano u 75% badanych 12

13 należy wymienić: umiejętność uważnego słuchania i prowadzenia rozmów; udzielania innym istotnych wskazówek i informacji oraz ich przekonywania i prowadzenia negocjacji; rozumienia własnych emocji i stosownego ich wyważania; radzenie sobie z lękiem, złością, zakłopotaniem, niepowodzeniem oraz z naciskami grupy, a także umiejętności związane z wyznaczaniem celów, dokonywaniem wyborów i planowaniem realizacji różnych zadań i działań Realizacja celu szczegółowego nr 4. Aby określić zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu rodziny została zbadana losowo wybrana grupa 30 rodziców korzystających z poradnictwa rodzinnego oraz ich dzieci. Badani dwukrotnie (przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu wypełnili Ankietę 3. Zawierała ona 28 stwierdzeń. Rodzice wypełniali pierwszą część ankiety, a ich dzieci część drugą (każda z tych części zawierała 14 stwierdzeń). W celu stwierdzenia istotności zmian zachodzących pod wpływem uczestnictwa w programie posłużono się testem t studenta. Wartości t w poszczególnych grupach wynoszą: w grupie rodziców wartość t = 2,07 różnica jest istotna powyżej poziomu ufności 0,05 w grupie dzieci wartość t = 2,75 różnica jest istotna powyżej poziomu ufności 0,05 Można zatem uznać, że dzięki poradnictwu rodzinnemu nastąpiły pozytywne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu rodziny. Dotyczyły one obniżenia częstotliwości występowania różnych konfliktów domowych. Rodzice zaczęli również częściej stosować różne strategie zapobiegające powstawaniu konfliktów, a w przypadku wystąpienia korzystali ze strategii łagodzących. Istotnie zwiększyło się również subiektywne poczucie młodzieży związane z uzyskiwaniem od rodziców akceptacji i wsparcia emocjonalnego oraz niezbędnej pomocy w trudnych sytuacjach. Wymienione powyżej pozytywne zmiany wystąpiły u 73% badanych. 13

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Starachowice, 2016 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 1. Zadania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna programu: Rozporządzenie MEN z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w 2015 r. w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa na 2015 rok oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/16 2016/17 ,, Personalistyczna koncepcja rozwoju młodego człowieka Wprowadzenie,Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi szkoły. Powstał na podstawie diagnozy problemów

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012 2015 Przyjęty do realizacji od 14.09.2012 Łubianka 2012 1 Wstęp Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Wprowadzenie Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ZESPOŁU: -dbamy o bezpieczeczne zachowania uczniów. -dbamy o bezpieczne otoczenie. -przeciwdziałamy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2008-2013 Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna dla działań profilaktycznych (zapisy postulujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do MPPN

Załącznik Nr 1 do MPPN Załącznik Nr 1 do MPPN KATALOG KATEGORII DZIAŁAŃ I RODZAJÓW CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ZLECANIA PODMIOTOM W RAMACH REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU LP. KATEGORIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVII L.O. im. J. Dąbrowskiego w Warszawie rok szkolny 2016/2017 Opracował Zespół RP: Bogdan Madej dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Katarzyna Jaśkiewicz Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych w Katolickim Zespole Edukacyjnym - Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Program UNPLUGGED Ogólne informacje na temat programu Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów Unplugged opracowany został w ramach

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 4 W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BĘDZINIE rok szkolny 2016/17 oraz aneks do roku szkolnego 2015/16 ZAOPINIOWANO: RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW PODSTAWA PRAWNA: Rozp.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Stop uzależnieniom

Program profilaktyczny Stop uzależnieniom Załącznik 1 Program profilaktyczny Stop uzależnieniom a) cele - Podniesienie wiedzy i świadomości na temat środków uzależniających. - Zwiększenie świadomości na temat osobistych i społecznych skutków ryzykownych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy:

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowany w szkole Program Profilaktyki dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, opisuje w

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM WSTĘP Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 2015/2016 1 WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki ZSP w Bytowie opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu zmierzającego do:

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo