Dorobek naukowy w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorobek naukowy w latach 2009-2012"

Transkrypt

1 Dorobek naukowy w latach pracowników Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Prace oryginalne: 1. Małgorzata Janas-Kozik: Regulacyjna rola oreksyny A, oreksyny B, greliny i leptyny u chorych z jadłowstrętem psychicznym leczonych psychoterapią w trakcie 6-cio miesięcznej obserwacji. 2009r. rozprawa habilitacyjna 2. Siwiec Andrzej, Surma Dorota, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena, Hyrnik Joanna, Jakubczyk Aneta, Jelonek Ireneusz.: Dylematy w zarządzaniu Oddziałem Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu w latach doświadczenia własne. Wiadomości Psychiatr. 2009,T 12, nr 1, MNiI: 3 3. Janas-Kozik Małgorzata, Stachowiak Ewa: Obsessive-compulsive symptoms, depressiveness and anxiety in the course of anorexia nervosa. Own suggestions regarding their understanding in the light of adolescence. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2009; No 4 p MNiI:7 4. Lisik Małgorzata, Sieroń Aleksander, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena: Psychological well-being of mothers of children with fragile X syndrome. New Medicine 2010; No1.Vol. XIVp.7-11 MNiI:5 5. Janas-Kozik Małgorzata, Krzystanek Marek, Stachowicz Małgorzata. Krupka-Matuszczyk Irena, Janas-Adam, Rybakowski K.J.: Bright light treatment of depressive symptoms in patients with restictive type pf anorexia nervosa. J. Affect. Disord. 2010; No 130,p MNiI: 35 IF: Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena, Janas Adam, Krysta Krzysztof, Rybakowski K. Janusz.: Plasma levels of leptin and orexin A in a restrictive type of anorexia nervosa Regul. Pept.2011; 168p. 5-9 MNiI: 25 IF: Dębska Ewa, Janas Adam, Bańczyk Wojciech, Janas-Kozik Małgorzata : Depression or depressiveness In patients diagnosed with anorexia nervosa and bulimia nervosa pilot research. Psychiatria Danubina 2011;Vol. 23.Suppl. 1, p MNiI: 15 IF: 0.444

2 8. Pawlak Adam, Krejca Michał, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena, Rajewska Jolanta, Bochenek Andrzej: Ocena lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Psychiatr.Pol T.46 No 1 s IF: MNiI: Krysta Krzysztof, Krzystanek Marek, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena: Bright light therapy in the treatment of childhood and adolescence depression, antepartum depression, and eating disorders. Journal of Neuronal Transmission 2012; DOI /s on-line IF: MNiI: Krysta Krzysztof, Krupka-Matuszczyk Irena, Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata, Szymszal Jan, Rybakowski K. Janusz: Inferior performance on selected neuropsychological tests in abstinent schizophrenia patients who have used cannabis. Med Sci Monit.2012;18(8):s. MNiI: Krzystanek Marek, Krzystanek Ewa, Trzeciak I. Henryk, Małecki Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena., Janas-Kozik Małgorzata, Rybakowski K., Janusz: Effects of olanzapine and paroxetine on phospholipase D activity in the rat brain (short communication). Pharmacological Reports2013,65, in press IF: MNiI: 25 Kazuistyka: 12. Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata: Dialog w milczeniu rozumienie i terapia pacjentki mutystycznej. Psychoterapia 2009, nr 1 (148), s MNiI: Nowak Marta, Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata: Nieprawidłowo kształtująca się osobowość w okresie adolescencji trudności diagnostyczne oraz dylematy terapeutyczne. Psychiatr. Psychol. Klin Vol.10 nr 1 s MNiI: Gawęda Agnieszka, Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata: Diagnoza ADHD pomoc czy przeszkoda? Psychiatr. Psychol. Klin Vol.10 nr 2 s MNiI: Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Prowokacja odrzucenia czy pragnienie bliskości? Znaczenie relacji rodzic zastępczy - dziecko dla niwelowania deficytów wynikających z diagnozy zaburzenia więzi. Psychiatr. Psychol. Klin Vol.11 nr 1(11) s MNiI: 4

3 16. Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Zjawisko euro sieroctwa a kierunki pracy terapeutycznej i leczenia psychiatrycznego prezentacja przypadku. Psychiatr.Pol T.XLVI No 2 s MNiI: 15 IF: Barabasz Aleksandra, Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: Pomiędzy wiarą a nauką: zniewolenie duszy czy zaburzenia dysocjacyjne? Prezentacja przypadku. Psychiatr.Pol T.XLVI No 2 s MNiI: 15 IF: Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Gawęda, Marta Nowak, Cezary Żechowski, Antoni Jakubczyk, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik: Różne oblicza anoreksji - model jej leczenia na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. Psychoterapia2012, nr 2(161), s MNiI: 5 Prace poglądowe: 19. Stochel Martyna, Janas-Kozik Małgorzata: Przyjaciółki wirtualnej Any zjawisko pro anoreksji w sieci internetowej. Psychiatr. Pol.2010, T. 44 nr 5; MNiI: Janas-Kozik Małgorzata, Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Siwiec Andrzej: Autyzm wczesnodziecięcy objawy, zasady kierowania do specjalisty. Lekarz 2010,12;61-67 MNiI: Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Fizjologiczny rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Seksuologia Pol. 2010; Vol.8, nr2, s MNiI: Janas-Kozik Małgorzata, Gawęda Agnieszka, Cichoń-Lenart Agata, Klecka Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena: Manifestacja kliniczna zespołu depresyjnego u dziecka z poalkoholowym uszkodzeniem płodu. Psychiatr. Psychol. Klin Vol.11 nr 1(11) s MNiI: Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena: Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych przegląd narzędzi diagnostycznych. Psychiatr. Psychol. Klin Vol.10 nr 4 s MNiI: Lisik Z. Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata, Krupka-Matuszczyk Irena, Sieroń L. Aleksander: Zespół łamliwego chromosomu X problem dziecka i rodziców. Psychiatr.Pol T.XLV No 3 s MNiI: 13

4 25. Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Autyzm. Zaburzenia spektrum autystycznego w ujęciu teorii umysłu. Nuroscience. Fakty Vol.3,No2 (5),s Janas-Kozik Małgorzata: Komentarz [do art.: Interwencje psychobiospołeczne w autyzmie.] Psychiatr.Dypl.2012; T.9, nr 4, s MNiI: Janas-Kozik Małgorzata, Zejda Jan, Stochel Martyna, Brożek Grzegorz, Janas-Adam, Jelonek Ireneusz: Ortoreksja nowe rozpoznanie? Psychiatr.Pol T.46 No 3 s IF: MNiI: 15 Podręczniki i skrypty: 1. Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata: Dziecko z FASD: rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Warszawa: Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009 MNiI: Janas-Kozik Małgorzata: Zespół Aspergera. Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s MNiI: 4 3. Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia więzi. Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s MNiI: 4 4. Janas-Kozik Małgorzata: Nastolatek z FASD. Adolescencja jako faza rozwojowa. Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s MNiI: 4 5. Janas-Kozik Małgorzata: Poalkoholowe spectrum zaburzeń rozwojowych (FASD). Zaburzenia (objawy) wtórne. Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s MNiI: 4 6. Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia zachowania i pojęcie agresji. Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s MNiI: 4 7. Janas-Kozik Małgorzata: Depresja, depresja młodzieńcza i depresyjność. Warszawa. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s MNiI: 4 8. Krupka-Matuszczyk Irena, Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia odżywiania choroba czy sposób na życie? W: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej. Red. K. Popiołek, A. Bańka. Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2010, s MNiI: 4

5 9. Janas-Kozik Małgorzata: Ból w psychiatrii rozwojowej. W: Ból i depresja. Red. Dudek D. Wyd. TerMedia, Poznań2011, s MNiI: Krupka-Matuszcztk Irena, Janas-Kozik Małgorzata, Krzystanek Marek: Zaburzenia psychiczne u kobiet w wieku podeszłym. W: Kryzysy, katastrofy, kataklizmyw perspektywie psychologicznej. Red. K. Popiołek, A. Bańka. Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2011, s MNiI: Janas-Kozik Małgorzata: Anoreksja, bulimia u dziewcząt współczesny pogląd. W: Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Red.V.Skrzypulec-Plinta, S.Radowicki. Wyd. Bielsko-Biała 2011, s MNiI: Janas-Kozik Małgorzata: Wybrane zagadnienia z psychiatrii rozwojowej. W: Psychiatria dla studentów fizjoterapii. (Red.): I. Krupka-Matuszczyk. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2011, s MNiI: Krysta Krzysztof, Krupka-Matuszczyk Irena, Janas-Kozik Małgorzata and Stachowicz Małgorzata (2011). Comorbidity of a Serious Mental Illness with an Addiction to Psychoactive Substances. In book: Psychiatric Disorders -Trends and Developments, Toru Uehara (Ed.), ISBN: , InTech, Rijeka, Croatia., p MNiI:5 14. Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata, Janas Adam, Jelonek Ireneusz, Krysta Krzysztof, Krupka-Matuszczyk Irena: The role of ghrelin, orexin A and leptin in restrictive type of Anorexia Nervosa. In book: Eating Disorders. Toru Uehara (Ed.), ISBN: , InTech, Rijeka, Croatia, p MNiI: Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata: Dieťa s FASD - Diferenciálna diagnostika a základy terapie, Bratislava, Návrat o.z MNiI: 5 Prace przedstawione na konferencjach krajowych, których streszczenia wydrukowano w recenzowanych czasopismach polskich 1. Janas-Kozik Małgorzata: Biologiczny kontekst jadłowstrętu psychicznego. Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut O , streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata: Wybrane zagadnienia w psychiatrii rozwojowej a miejsce walproinianów. Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut O , streszcz. s. 52

6 3. Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz, Hyrnik Joanna.: Zespół Munchhausena z przeniesienia. Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut O , streszcz. s Hyrnik Joanna, Nowak Marta, Janas-Kozik Malgorzata.: Nieprawidłowo kształtująca się osobowość problemy diagnozy i terapii w pracy z pacjentem młodzieżowym. Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut O , streszcz. s Witucka Eleonora, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Prezentacja Oddziału Dziennego Psychiatrii i Psychoterapii wieku rozwojowego w Sosnowcu. Psychiatr. Psychol. Klin. 2009, Nr1, Vol konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Łańcut O , streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Stachowicz Małgorzata, Jelonek Ireneusz: Jadłowstręt psychiczny w aspekcie badań na poziomie peptydów i macierzy oligonukleotydowych doświadczenia własne. Psychiatr. Pol T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań , streszcz. s.149. MNiI: Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna: Przyjaciólki wirtualnej Any zjawisko pro anoreksji w sieci internetowej. Psychiatr. Pol T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań , streszcz. s.145. MNiI: Janas-Kozik Małgorzata, Klecka Małgorzata : Poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD) diagnoza i terapia. Psychiatr. Pol T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań , streszcz. s.145. MNiI: Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata: Rola rodzicielstwa zastępczego we wczesnym rozponaniu poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD Fetal Alcohol Spectrum Disorder ). Psychiatr. Pol T.44 Nr 3 Supl.: Świat współczesny a psychiatria - 43 Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań , streszcz. s.145. MNiI: 13

7 10. Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz, Stochel Martyna, Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Hyrnik Joanna: W kręgu jadłowstrętu psychicznego nowe spojrzenie. Endokrynologia. Otyłość i zaburzenia przemiany materii 2011, T.7, nr 2: III zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Olsztyn VIII.2011, streszcz. s Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: Oblicza anoreksji. Psychoterapia pacjentek w okresie adolescencji w warunkach oddziału stacjonarnego doświadczenia własne. Prezentacja wybranych przypadków klinicznych. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego wspólne cele - 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław , streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Klecka Małgorzata: Spectrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych a zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego wspólne cele - 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław , streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna: Zaburzenia odżywiania się współczesne spojrzenie. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego wspólne cele - 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław , streszcz. s Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata: Śląski model interdyscyplinarnej pomocy terapeutycznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011, Nr1, Supl.. Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego wspólne cele - 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław , streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Jelonek Ireneusz, Stochel Martyna. Hyrnik Joanna: Hipoteza lęku i hipoteza nagrody w zaburzeniach odżywiania się. Wiadomości Psychiatr. 2012,T:15, Supl.Poznanie i funkcjonowanie społeczne-zaburzenia u dzieci i młodzieży. 26 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa r., streszcz. s.27 MNiI: 3

8 Prace przedstawione na konferencjach zagranicznych, których streszczenia wydrukowano w recenzowanych czasopismach zagranicznych 1. Klasik A., Krupka-Matuszczyk I., Przybyło J., Janas-Kozik M, Krysta K.: Improvement in cognitive functioning in schizophrenia after 6-month treatment with olanzapine. World J.Biol.Psychiatry 2009 Vol.10 Suppl.1: 9 th World Congress of Biological Psychiatry, Paris [France] , abstr. p.314[p ]. MNiI: 3 2. Janas-Kozik M., Stachowicz M., Krupka-Matuszczyk I., Mazurek U., Krysta K., Jelonek I., Janas A.: The panel of selected genes involving In regulation of food intake in anorexia nervosa patients. Eur. Neuropsychopharmacol.2009 Vol.19 Suppl.3: 22 nd ECNP Conggress of the European College of Neuropsychopharmacollogy, Istanbul [Turkey] abstr.p.694 [P.8.a.002] IF: MNiI: Krysta K., Woźnica A., Krzych L., Pawlak A., Skarysz J., Eysmontt Z., Krupka-Matuszczyk I., Bochenek A., CisowskiM., Janas-Kozik M.: Analysis of correlation between intensity of ankiety, depression and cognitive functions nefore and after coronary artery bypass surgery. Eur. Psychiatr Vol.25 Suppl.1: 18 th Association of European Psychiatrists Congress, Munich [Germany] , abstr. On CD-Rom [P ]. IF:1.273 MNiI: Stochel M., Łosiak W., Janas-Kozik M.: quo me nutrit, me destrukt the pro-anorexia phenomenon: research on the Polish pro-ana virtual community. Eur. Neuropsychopharmacol.2010 Vol.20 Suppl.3: 23 nd ECNP Conggress of the European College of Neuropsychopharmacollogy, Amsterdam [The Netherlands] 28 VIII abstr.p.s 619 [P.7.b.002] IF: MNiI: Krysta K., Brzezicki J., Lech M., Janas-Kozik M., Klasik A.: Personality and help-seeking attitudes of pe ople with mental health problems. Eur. Neuropsychopharmacol.2010 Vol.20 Suppl.3: 23 nd ECNP Conggress of the European College of Neuropsychopharmacollogy, Amsterdam [The Netherlands] 28 VIII abstr.p.s 306 [P.1.f.002] IF: MNiI: Stachowicz M., Janas-Kozik M., Jelonek I., Janas A., Krupka-Matuszczyk I., Krysta K.: The roles of ghrelin and orexin A in patients with the binge-purging type of anorexia nervosa: preliminary study. Eur. Neuropsychopharmacol.2011 Vol.21 Suppl.3: 24 nd ECNP Conggress of the European College of Neuropsychopharmacollogy, Paris [France] abstr.p.s 599 [P.7.a.001] IF: MNiI: 24

9 Prace przedstawione na zjazdach, sympozjach i posiedzeniach naukowych krajowych 1. Janas-Kozik Małgorzata: Lęk i depresja u dzieci i młodzieży. W: Ogólnopolska Konferencja Postępy w pediatrii. Katowice r. streszcz. online Janas-kozik Małgorzata: Zaburzenia psychosomatyczne w psychiatrii rozwojowej. W: 11 Konferencja Naukowa - Postępy w neurologii i psychiatrii. Sesja psychiatryczna: Psychosomatyka czyli między ciałem i duszą. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: Pacjent młodzieżowy i dorosły z jadłowstrętem psychicznym możliwości psychiatry. W:III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła XII.2009 streszcz. s Hyrnik Joanna, Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata: Nieprawidłowo kształtująca się osobowość w adolescencji trudności diagnostyczne oraz dylematy terapeutyczne. W:III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła XII.2009 streszcz. s Witucka Eleonora, Janas-Kozik Małgorzata, Gawęda Agnieszka: Struktura osobowości borderline u młodzieży leczenie szpitalne czy ambulatoryjne? W:III Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła XII.2009 streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia pozorowane. W:III Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła XII.2009 streszcz. s Stochel Martyna, Bogaczyk Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata: Czy anoreksją można się zarazić? zjawisko pro-anoreksji w sieci internetowej. Poster nagrodzony. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna. Wisła XII.2009 streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata: Zaburzenia psychiczne w okresie rozwojowym, a bóle głowy. W: 12 Konferencja Naukowa - Postępy w neurologii i psychiatrii. Sesja psychiatryczna: Bóle głowy w psychiatrii i nie tylko- problem diagnostyczny i terapeutyczny. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna: Ortoreksja- w kręgu zaburzeń odżywiania czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych? W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s Gawęda Agnieszka, Nowak Marta, Janas-Kozik Małgorzata: Adolescencja prorozwojowe i patologizujące mechanizmy obronne ego. Studia przypadków. W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s

10 10. Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata: Kiedy kobiecość nie pozwala żyć prezentacja przypadku pacjentki anorektycznej. W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata : Różne oblicz autyzmu. Na czym polega fenomen autyzmu? W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s Witucka Eleonora, Stochel Martyna, Janas-Kozik Małgorzata: Użyteczność arteterapii w psychiatrii rozwojowej. W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii.. Wisła 9-11.XII.2010 streszcz. s Hyrnik Joanna, Janas-Kozik Małgorzata: Oblicza anoreksji. Prezentacja wybranych przypadków klinicznych. 3 Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Anoreksja i bulimia psychiczna. Kultura, ciało, leczenie. Kraków streszcz.s Janas-Kozik Małgorzata, Gawęda Agnieszka, Nowak Marta: Choroba afektywna dwubiegunowa wieku rozwojowego. W: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne. Pacjent trudny w terapii. Polańczyk X.2011, streszcz s Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna: Ortoreksja-w kręgu zaburzeń odżywiania czy zaburzeń obsesyjno kompulsywnych. W:Konferencja Naukowa. Otyłość problem interdyscyplinarny. Kraków 15.X.2011 streszcz.s Janas-Kozik Małgorzata, Stochel Martyna, Jelonek Ireneusz, Hyrnik Joanna: Zaburzenia odżywiania się nie tylko anoeksja W: II Ogólnopolska Konferencja Pediatria 2011 Medforum. Wisła XI.2011r. streszcz. s Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: ADHD objawy kliniczne i metody pracy. Prezentacja przypadków. W: II Ogólnopolska Konferencja Pediatria 2011 Medforum. Wisła XI.2011r. streszcz. s.19-20

11 18. Stochel Martyna, Witucka Eleonora, Janas-Kozik Małgorzata: Dziecko z problemem emocjonalnym Co robić? Gdzie kierować? W: II Ogólnopolska Konferencja Pediatria 2011 Medforum. Wisła XI.2011r. streszcz. s Hyrnik Joanna, Jelonek Ireneusz, Janas-Kozik Małgorzata, Barabasz Aleksandra: Pomiędzy wiarą a nauką zniewolenie duszy czy zaburzenia dysocjacyjne? W: V międzynarodowa konferencja Psychiatria 2011 Medforum. Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Wisła, 8-10.XII.2011r. streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Nowak /Marta, Gawęda Agnieszka, Hyrnik Joanna, Jelonek Ireneusz: Anorexia Nervosa w dialogu W: V Międzynarodowa Konferencja Psychiatria 2011 Medforum. Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Wisła, 8-10.XII.2011r. streszcz. s Nowak Marta, Gawęda Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata, Jelonek Ireneusz: Rola jakości więzi i modelu deficytu w powstawaniu zaburzeń zachowania praca na przypadkach. W: V Międzynarodowa Konferencja Psychiatria 2011 Medforum. Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Wisła, 8-10.XII.2011r. streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata, Klecka Małgorzata: FAS i FASD w praktyce lekarza psychiatry. W: Konferencja Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: Trzeźwa matka-zdrowe dziecko. Sosnowiec r.streszcz. 23. Janas-Kozik Małgorzata: Dziecko z limbicznym zapaleniem mózgu miejsce pediatry, neurologa i psychiatry. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatria konsultacyjna. Innowacje w pediatrii.wisła, r. streszcz. s Janas-Kozik Małgorzata: Kiedy psychiatrzy się mylą? Streszczenie on-line. W:VI Międzynarodowa Konferencja Psychiatria Medrofum Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne. Wisła r. 25. Janas-Kozik Małgorzata, Martyna Stochel, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik. Ortoreksja. Streszczenie on-line. W:VI Międzynarodowa Konferencja Psychiatria Medrofum Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne. Wisła r.

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Psychiatr. Pol. 2015; 49(1):119 134 PL ISSN 0033-2674 www.psychiatriapolska.pl DOI: 10.12740/PP/25962 Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Validation of ORTO-15

Bardziej szczegółowo

Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna uregulowania prawne. Opis przypadku

Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna uregulowania prawne. Opis przypadku Psychiatria Polska 2013, tom XLVII, numer 3 strony 531 539 Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna uregulowania prawne. Opis przypadku The possibility or coercion treatment? Anorexia nervosa

Bardziej szczegółowo

strony: 77 88 Małgorzata Talarczyk

strony: 77 88 Małgorzata Talarczyk Psychoterapia 1 (148) 2009 strony: 77 88 Małgorzata Talarczyk Godne życie... a zaburzenia odżywiania się A dignified life and eating disorders Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu Kierownik

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 105-111 KAROLINA MALISZEWSKA, KRZYSZTOF PREIS TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Klinika

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):95-104 artykuł poglądowy opinion article Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment Joanna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nota o Autorach... 19

Spis treści. Nota o Autorach... 19 Spis treści Wstęp................................................................... 17 Nota o Autorach........................................................... 19 Rozdział 1. Rys historyczny, terminologia,

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania

Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 3, 307 315 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania Alcohol addiction as a result of

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rachel l, Agnieszka Turkot 2

Wojciech Rachel l, Agnieszka Turkot 2 Psychoterapia 1 (172) 2015 strony: 59-71 Jak pomóc opiekunom pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera? How can we help caregivers of patients with Alzheimer s dementia? Wojciech Rachel l, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

A c a s e s t u d y o f t h e b o r d e r l i n e p e r s o n a l i t y d i s o r d e r pat i e n t h o s p i ta l i z e d

A c a s e s t u d y o f t h e b o r d e r l i n e p e r s o n a l i t y d i s o r d e r pat i e n t h o s p i ta l i z e d Psychoterapia 3 (146) 2008 strony: 53 63 Aleksandra Wieczorek Analiza przypadku pacjentki z zaburzeniami osobowości typu borderline hospitalizowanej na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

Czynne uczestnictwo w konferencjach: Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. II Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne. Udział w Radzie programowej, moderowanie sesji wykładowej: Różne perspektywy

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia osobowości w świetle ICD-10

Zaburzenia osobowości w świetle ICD-10 Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 435-441 Zaburzenia osobowości w świetle ICD-10 Personality disordersin the light oj the ICD-10 ANNA SAROL-KULKA Z Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY NAKŁADAJĄCY SIĘ NA PROCES NEURODEGENERACYJNY W PRZEBIEGU CHOROBY HUNTINGTONA OPIS PRZYPADKU

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY NAKŁADAJĄCY SIĘ NA PROCES NEURODEGENERACYJNY W PRZEBIEGU CHOROBY HUNTINGTONA OPIS PRZYPADKU Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 71-79 AGNIESZKA KONKEL 1,2, EMILIA J. SITEK 1,2, WITOLD SOŁTAN 1, JAROSŁAW SŁAWEK 1,2 ZESPÓŁ AMNESTYCZNY NAKŁADAJĄCY SIĘ NA PROCES NEURODEGENERACYJNY W PRZEBIEGU CHOROBY

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

chorych psychicznie strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka

chorych psychicznie strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka Psychoterapia 4 (155) 2010 strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego leczenia osób chorych psychicznie Ho m e -c a r e s e rv i c

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo