4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Pomoc psychologiczna w Warszawie"

Transkrypt

1 TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Specjaliści zajmujący się profesjonalną pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną Formy pomocy psychologicznej Więcej o psychoterapii Formy psychoterapii Ośrodki interwencji kryzysowej i pomocy społecznej w Warszawie Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ośrodki Pomocy Społecznej w których można uzyskać również pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną Ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym Telefony zaufania w Warszawie Wykaz Poradni Zdrowia Psychicznego w woj. mazowieckim Opis wybranych ośrodków, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Centrum Praw Kobiet Caritas Archidiecezji Warszawskiej Centrum Charytatywne Res Sacra Miser Ośrodek Pomocy Psychologicznej Fundacja RUCH POMOCY RODZINIE - Centrum Zdrowia Rodziny Komitet Ochrony Praw Dziecka Centrum Interwencyjne Powiślańska Fundacja Społeczna Towarzystwo Pomocy Młodzieży Centrum Promocji Kobiet Warszawa Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Warszawa La Strada Warszawa Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu Liga Kobiet Polskich -Zarząd Główny Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Polskie Towarzystwo Higieny Psychologicznej Fundacja Zielone Domy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas Archidiecezji Warszawskiej Fundacja DZIECI NICZYJE Stowarzyszenie Damy Radę

3 1. Wstęp Zdarza się, że w pewnym momencie naszego życia stwierdzamy, że trudności i problemy, które nas spotykają są ponad miarę naszych sił, że nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Czasem nie dajemy sobie rady z mętlikiem w naszych głowach, nie potrafimy ułożyć sobie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, mamy obniżony nastrój, nic nas nie cieszy, mamy problemy w pracy i w życiu rodzinnym, jesteśmy ciągle zestresowani. Mamy poczucie piętrzących się trudności, towarzyszącego nieustannie lęku czy zmęczenia, co odbija się na naszym funkcjonowaniu w wielu dziedzinach życia, niejednokrotnie bardzo je utrudniając. Jest to moment, który wiele osób lekceważy licząc, że jakoś się ułoży, albo Ci bardziej odważni, zwraca się o pomoc do rodziny czy przyjaciół. Często jednak doświadczamy, takich kryzysów z którymi trudno jest sobie poradzić samemu, a bliscy mimo szczerych chęci nie są wstanie nam pomóc. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi w trudnych dla nich okresach, specjalistów w dziedzinie pomocy psychologicznej, czyli do psychologa lub psychoterapeuty. Niestety korzystanie z pomocy psychologicznej w naszym kraju wciąż jeszcze obarczone jest piętnem, choć ta sytuacja na pewno zmienia się na lepsze, szczególnie w dużych miastach. Coraz bardziej powszechny dostęp do ośrodków psychoterapeutycznych, kampanie społeczne na rzecz promocji zdrowia psychicznego i poprawy jakości życia wpływają, że nasza świadomość w tym obszarze zmienia się. Ten zeszyt powstał właśnie dlatego, aby szerzyć i udostępniać informacje o miejscach w których w trudnych sytuacjach i momentach życiowych można szukać dla siebie pomocy i że warto o taką pomoc prosić. W opracowaniu tym znaleźć można informacje na temat dostępnych form pomocy psychologicznej, a także wykazy ośrodków i krótkie opisy placówek w Warszawie, które pomoc taką oferują. 2. Specjaliści zajmujący się profesjonalną pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną Specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym są osoby, z różnym przygotowaniem zawodowym, kwalifikacjami i wiedzą specjalistyczną. Co za tym idzie, swoje usługi świadczą w wybranych obszarach, choć często ze sobą współdziałając 3

4 w leczeniu zaburzeń czy rozwiązywaniu problemów ludzkich. Dlatego też, aby uzyskać najlepszą pomoc dla siebie warto wiedzieć, do kogo konkretnie, w danej sytuacji należałoby się zwrócić. Każdy z niżej wymienionych specjalistów posiada pewne przygotowanie do udzielenia pomocy psychologicznej, ale nie każdy posiada wystarczające kompetencje i wiedzę do profesjonalnego jej świadczenia. Tym, co odróżnia te osoby od siebie to przede wszystkim poziom posiadanych przez nie umiejętności i wiedzy. Poniżej, za portalem zostały scharakteryzowane zawody związane z pomocą psychologiczną. Pedagog to osoba, która ukończyła studia wyższe pedagogiczne, np. o specjalności resocjalizacyjnej czy opiekuńczej lub absolwent innych studiów np. biologii pracujący w szkole, bądź też osoba, która przeszła tzw. kurs pedagogiczny. Pedagog przygotowany jest do prowadzenia działań wychowawczych, reedukacyjnych, szkoleniowych czy diagnozy pedagogicznej, nie posiada natomiast odpowiedniego przygotowania do głębszej pracy z klientem, np. do prowadzenia psychoterapii. Pedagodzy zwykle pracują w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach penitencjarnych, centrach pomocy rodzinie, niekiedy w placówkach medycznych. Pracownik socjalny to osoba, której praca polega na opiekowaniu się ludźmi np. w szpitalu, na pomocy i udzielaniu rad np. bezrobotnym, bezdomnym, rodzinom patologicznym, oraz na współpracy z różnego rodzaju instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej. Pracownik socjalny może mieć wykształcenie pomaturalne lub studia wyższe o kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika, psychologia lub inne pokrewne przygotowujące go do interwencji środowiskowych w placówkach pomocy społecznej, nie zaś do pracy psychoterapeutycznej. Psychiatra jest lekarzem specjalistą przygotowanym do diagnozowania zaburzeń psychicznych i do stosowania farmakoterapii w celu ich leczenia. Część psychiatrów niezależnie przechodzi specjalistyczne całościowe szkolenie w psychoterapii i może wówczas uprawiać zarówno zawód psychoterapeuty, jak i zawód psychiatry. Psycholog wg. obowiązującego polskiego prawa psycholog, to osoba, która uzyskała w dyplom magistra psychologii oraz odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę. Praca psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią, 4

5 psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej. W praktyce jednak, psychologowie najczęściej pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach oświatowych, w pomocy społecznej, w służbach mundurowych, w lecznictwie, ośrodkach diagnostycznych, w biznesie. Prowadzą też prywatne praktyki psychologiczne, aby jednak prowadzić psychoterapię przechodzą dodatkowe szkolenia. Psycholog kliniczny to absolwent psychologii, który ma za sobą kilkuletnie szkolenie podyplomowe w psychologii klinicznej (nie mniej niż 3 lata) i zdany odpowiedni egzamin państwowy. Ma gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne nie jest jednak psychoterapeutą. Psycholog kliniczny potrafi diagnozować zaburzenia psychiczne i stosować niektóre metody pomocy psychologicznej oraz prowadzić badania naukowe. Najczęściej pracuje w szpitalach psychiatrycznych i poradniach zdrowia psychicznego oraz innych placówkach opieki zdrowotnej. Terapeuta uzależnień ma wyższe wykształcenie, przeszedł specjalistyczne szkolenie w terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin i zdał egzamin certyfikacyjny z tego zakresu. Prowadzi terapię uzależnień od środków psychoaktywnych. Jego klientami mogą być osoby uzależnione i ich rodziny. Część terapeutów uzależnień przechodzi także odrębne szkolenie w psychoterapii. Terapeuta zajęciowy prowadzi dla pacjentów terapię zajęciową np. polegającą na działaniach artystycznych, organizacji wolnego czasu, kinezyterapii czy nauczaniu umiejętności społecznych. Nie musi posiadać umiejętności psychoterapeutycznych ani przechodzić szkolenia w psychoterapii. Część terapeutów prowadzących artterapię jest jednak w pełni wyszkolonymi psychoterapeutami. Instruktor terapii uzależnień ma wąskie przygotowanie do asystowania terapeucie uzależnień, mimo że przeszła odpowiednie szkolenie, praktyczne nie ma jednak uprawnień do samodzielnego prowadzenia terapii uzależnień. Często jest to osoba, która sama przeszła leczenie z uzależnienia lub tzw. współuzależnienia. Trener i superwizor treningu grupowego, coach, life coach, doradca są to osoby o bardzo różnym stopniu przygotowania do szkolenia swoich klientów lub doradzania im. Część ma wyższe wykształcenie i potwierdzone przez jakąś organizację szkoleniową przygotowanie do prowadzenia zajęć kształcących rozmaite umiejętności, także psychologiczne. Potrafi na przykład prowadzić trening interpersonalny albo szkolić w technikach komunikowania czy oddychania holotropowego. Trener (po angielsku: coach) czy doradca (po angielsku counselor) nie jest psychoterapeutą. 5

6 3. Formy pomocy psychologicznej W poprzednim rozdziale pokazano, że osoby zajmujące się pomocą psychologiczną różnią się poziomem kompetencji, zakresem posiadanych umiejętności i wiedzy. Nie oznacza to jednak, że jedni nadają się bardziej inni mniej do pomagania innym ludziom. Daje natomiast wiedzę, że jest wielość poziomów, na którym można w obszarze naszego zdrowia i życia psychicznego pracować, oraz że w różnych sytuacjach można szukać pomocy u różnych specjalistów. Pomoc, jaką może nam udzielić psychiatra jest na pewno inna od tej, którą uzyskamy od psychologa czy psychoterapeuty, a główną różnicą będzie przede wszystkim problem jakiego doświadczamy, stopień odczuwalnego przez nas dyskomfortu, czy cierpienia w życiu codziennym, ewentualnie stopień naszego niedostosowania społecznego, zaburzenia czy choroby. Wyróżnić można następujące formy pomocy psychologicznej: 1. Konsultacja to spotkanie, którego podstawowym celem jest rozpoznanie problemu oraz motywu z jakim dana osoba zgłasza się do specjalisty, a także określenie przez terapeutę najkorzystniejszego sposobu pomocy. Na konsultacje do specjalisty mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które odczuwają dyskomfort w swoim życiu, także małżeństwa i rodziny. 2. Porada psychologiczna może być udzielana podczas spotkania indywidualnego, rozmowy telefonicznej bądź listownie, a obecnie coraz bardziej popularne są porady on-line. Celem porady jest udzielenie osobie szukającej rozwiązania dla swojej sytuacji, informacji na interesujący ją temat takiej, aby możliwe było rozwiązanie jej kłopotu. 3. Psychoedukacja - jest to formą oddziaływania psychologicznego, która ma na celu zmianę postaw i zachowań ludzi, a jej podstawowym zadaniem jest uczenie nowych umiejętności np. interpersonalnych lub radzenia sobie w trudnych sytuacjach np. z chorobą. Oddziaływania psychoedukacyjne prowadzone są w formie ustrukturalizowanych zajęć treningowych lub grup dyskusyjno-edukacyjnych. Osoba poszukująca pomocy uzyskuję więc informacje ze wskazaniem możliwych sposobów postępowania. 4. Interwencja psychologiczna/kryzysowa - to pokierowanie przez eksperta-terapeutę zachowaniem klienta (osoby, rodziny) będącego w sytuacji kryzysowej wymagającej 6

7 szybkiego działania, np. w sytuacji potencjalnego lub rzeczywistego zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby lub kogoś z członków rodziny. 5. Psychoterapia - dłużej trwająca forma regularnej pomocy psychologicznej mająca na celu zrozumienie źródeł, usunięcie objawów dyskomfortu psychicznego i cierpienia osoby zgłaszającej się po pomoc. Czas trwania terapii i jej intensywność zależy od wagi problemu oraz szkoły terapeutycznej, w której pracuje terapeuta Więcej o psychoterapii Psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej, którego celem jest głównie leczenie zaburzenia psychicznych, leczenie zaburzeń i problemów emocjonalnych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oraz rozwój osobowości. Celem psychoterapii tak więc może być osiągniecie poprawy w zakresie objawów np. pozytywne zmiany zachowania, polepszenie kontaktów z innymi ludźmi lub poprawy polegającej na zmianach postaw i pewnych cech osobowości, np. zredukowanie poziomu lęku, czy podwyższenie samooceny. Psychoterapia we wszystkich swoich formach jest najbardziej skuteczna w pomaganiu pacjentom ogólnie zdrowym psychicznie, którzy mają rozmaite problemy ze swoim życiem i osobowością, natomiast wspólną cechą wszystkich technik leczących w psychoterapii jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. W obecnym rozumieniu medycznym należy jednak podzielić to, co popularnie nazywa się psychoterapią, na dwie istotnie różniące się od siebie dziedziny - psychoterapię i pomoc psychospołeczną. Psychoterapia sensu stricto jest metodą posiadająca największa w leczeniu zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) i zaburzeń osobowości. Pomoc psychospołeczna jest to "pomaganie" - tam gdzie nie ma zdefiniowanej choroby ani zaburzenia, ale jednak pacjent potrzebuje czyjejś pomocy. Decydując się na psychoterapię należy zdawać sobie sprawę, że nie polega ona na udzielaniu rad przez terapeutę, jak postąpić w konkretnych sprawach życiowych, ale na jego pomocy w budowaniu wewnętrznej siły klienta, jego suwerennej dojrzałości i zdolności do przeżywania życia zgodnie ze swoimi autonomicznymi celami. Trzeba mieć także świadomość, że poziom naszego zaangażowania w proces zdrowienia i pomocy samemu sobie, ma w psychoterapii szczególne znaczenie. Nie można więc liczyć na to, że psycholog, psychoterapeuta czy inny specjalista nam pomoże, jeżeli samemu nie będziemy chcieli sobie pomóc. 7

8 3.2. Formy psychoterapii Psychoterapia może być prowadzona w różnych formach. Te najbardziej popularne to: Psychoterapia indywidualna - gdzie pacjent/klient sam spotyka się z psychoterapeutą i pracuje nad indywidualnymi problemami. Psychoterapia grupowa, w której kilka lub kilkanaście osób pracuje jednocześnie z jednym lub dwójką terapeutów. Ta forma uwzględnia interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami grupy i wykorzystuje dynamikę grupy do wywołania pożądanych zmian. Praca taka może odbywać się w grupach zamkniętych, gdzie wszyscy członkowie grupy w tym samym czasie kończą i rozpoczynają terapię oraz w grupach otwartych, które nie spełniają tego warunku i można do nich dołączyć oraz opuścić je w dowolnym momencie. Za czynniki leczące w grupie psychoterapeutycznej uznaje się np. nadzieję na pozbycie się problemu (skoro udaje się innym, uda się też mnie), poczucie przynależności (nie ja jeden mam taki problem), wsparcie udzielane przez grupę czy dostarczanie wzorców konstruktywnego zachowania. Psychoterapia rodzinna, która umożliwia spotkanie całej rodziny i daje możliwość analizowania wzajemnych stosunków i interakcji pomiędzy jej członkami. Przedmiotem tej formy terapii jest struktura rodziny, rodzaje więzi, komunikacja oraz cały system rodzinny i jego podsystemy. W zależności od problemu z jakim klient zwraca się na psychoterapię może ona trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Biorąc więc pod uwagę czas terapii, można wyróżnić: psychoterapię krótkoterminową, która umożliwia pomoc w konkretnej sytuacji, takiej jak kryzys, konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej czy rozwiązanie konkretnego problemu. Taka psychoterapia trwa najczęściej od kilku do kilkudziesięciu spotkań, nie więcej jednak niż 20; psychoterapię długoterminową, nastawioną na głębokie poznanie siebie i gruntowną zmianę w życiu. Trwa co najmniej dwa lata. 4. Ośrodki interwencji kryzysowej i pomocy społecznej w Warszawie 4.1. Ośrodki Interwencji Kryzysowej 1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adamus (działający w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny) 8

9 Warszawa, ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. (022) , (022) Ośrodek oferuje: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych, konsultacje psychiatryczne, schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie (hostel), terapię indywidualną i grupową oraz grupy wsparcia. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (działający w ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO) Warszawa, ul. Dalibora 1, tel. (022) Ośrodek prowadzi: interwencje kryzysowe, porady i konsultacje psychologiczne, krótkoterminową psychoterapię indywidualną i małżeńską, warsztaty i treningi psychologiczne (treningi umiejętności, interpersonalne, komunikacja, asertywność), warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych, grupy wsparcia, porady prawne, poradnictwo socjalne, telefon zaufania, Hostel, świetlicę socjoterapeutyczną. 3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Warszawa, ul. Polska 33 A i B, tel. (022) Ośrodek oferuje: pomoc psychologiczną, prawną i socjalną, grupy wsparcia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, zajęcia umiejętności wychowawczych, schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie (hostel). 4) Ośrodek DOM dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Warszawa, ul. Walecznych 59, tel. (022) Ośrodek prowadzi: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, grupy wsparcia, terapię indywidualną i grupową, konsultacje psychiatryczne, pediatryczne, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, Hotel - schronisko dla osób doznających przemocy w rodzinie Ośrodki Pomocy Społecznej w których można uzyskać również pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną 1) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , mail: 2) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa, ul. Antalla 4, tel: (0 22) , , , 9

10 fax: (0 22) , , mail: 3) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel: (0 22) (73, 74) (95), , , , fax: (0 22) , mail: 4) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa, ul. Falęcka 10, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 5) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Warszawa, ul. Przemyska 11, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 6) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Warszawa, ul. Prochowa 49, tel: (0 22) , (64), fax: (0 22) , mail: 7) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Warszawa, ul. Szymanowskiego 6/61, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , , wew. 25, mail: 8) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 9) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Warszawa, ul. Żurawia 43, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 10) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Warszawa, ul. Chodecka 2, tel: (0 22) , fax: (0 22) wew. 13, mail: 10

11 11) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Warszawa, Pl. Czerwca 1967 r. nr 1, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 12) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Warszawa, ul. Cybisa 7, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 13) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Warszawa, ul. Korkowa 119/123, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , , wew. 13, mail: 14) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Warszawa Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 21A, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , mail: 15) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Warszawa, ul. St. Kostki-Potockiego 20, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 16) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Warszawa, ul. Czereśniowa 35, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , wew. 110, mail: 17) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Syreny 18, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 18) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Warszawa, ul. Dembińskiego 3, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , mail: 11

12 5. Ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 1) Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17 paw Warszawa tel. 022/ ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Rejonowa 28/30 Warszawa (Włochy) tel.: ) SPL-Vitamed: przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Wileńska 18 Warszawa (Praga Północ) tel.: ) Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Bellottiego 1 Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Wojskowa Akademia Techniczna: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu ul. Kartezjusza 2 Warszawa (Bemowo) tel.: ) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Solidarności 67 Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel.: ) COTUA dla osób bezdomnych (Markot) ul. Marywilska Warszawa (Białołęka) tel.:

13 10) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kondratowicza Warszawa (Targówek) tel.: ) Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu ul. Łokietka Warszawa (Targówek) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Jagiellońska Warszawa (Praga Północ) tel.: ) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel.: ) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu (COTUA) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Belgijska Warszawa (Mokotów) tel.: ) Młodzieżowa Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin ul. Dąbrowskiego 75A Warszawa (Mokotów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Zamiany Warszawa (Ursynów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Goplańska Warszawa (Wilanów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Elektoralna Warszawa (Sródmieście) tel.:

14 20) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Żeromskiego Warszawa (Bielany) tel.: ) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu (COTUA) oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kolska 2/ Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Pawińskiego Warszawa (Ochota) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Czumy Warszawa (Bemowo) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Żelazna Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Solec 30a Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Al. Jerozolimskie 47m Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzki Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza Warszawa tel Telefony zaufania w Warszawie 1) Adopcyjny - telefon wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (022) (pn., wt., pt. w godzinach 9-14, śr., czw. w godzinach 9-19) 2) AIDS - całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia Bądź z Nami (022) (wt., czw. w godzinach dyżur lekarza, śr. w godzinach dyżur psychologa) 14

15 3) Anonimowy Przyjaciel - internetowy telefon zaufania Towarzystwa Pomocy Telefonicznej 4) Bemowski Telefon Zaufania - Problemy rodzinne i osobiste (022) (pn.-pt. w godzinach 14-20) Ośrodek Pomocy Społecznej (022) (w godzinach 22-6) 5) Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodziców małych dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - telefon Ruchu Samopomocy Kobiet (022) (pn. w godzinach 9-14), (022) (pt. w godzinach 9-14) 6) Biuro Służby Krajowej AA (022) (pn.-pt. w godzinach 9-21) 7) Dla diabetyków - infolinia medycznej firmy Hand Prod (w godzinach 9-16) 8) Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat (022) ) Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA (022) (pn.-pt. w godzinach 15-18) 10) Dla gejów, lesbijek i ich bliskich - telefon Stowarzyszenia Lambda (022) (wt. w godzinach dyżur grupy gejów-chrześcijan; śr. w godzinach dyżur lesbijek; pt. w godzinach gejów) 11) Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (022) (pn.-pt. w godzinach 16-20) 12) Dla kobiet przed i po mastektomii - telefon klubu Amazonki (022) (śr. w godzinach 16-18), (022) i (022) (pn. w godzinach 16-18) 13) Dla kobiet w ciąży (022) , (pn.-pt. w godzinach 9-18) 14) Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku (022) (pn.-pt. w godzinach 9-12) 15) Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (022) (w godzinach i 21-22), 16) Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich (022) (pn. w godzinach 10-19, wt.-pt. w godzinach 9-17) 17) Dla osób z chorobą Alzheimera (022) (pn.-pt. w godzinach 8-16, konsultacje lekarskie wt. i czw. w godzinach 14-17) 18) Dla osób z problemem alkoholowym - telefon Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (022) (pn.-pt. w godzinach 15-20) 15

16 19) Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA (022) (pn.-czw. w godzinach 17-21) 20) Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych tel/fax: (022) , dyżur: wtorki w godz ) Gdy Twoim problemem jest ciąża - telefon Fundacji Pro Familia (022) (pn.-pt. w godzinach 10-18) 22) Edukacja. Praca - kompleksowe bezpłatne porady dla młodzieży Młodzieżowej Agencji Informacyjnej (022) (pn.-pt. w godzinach 11-17) 23) Infolinia nt. chorób reumatycznych - Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków, koło w Warszawie (pt.-nd. w godzinach 11-19) 24) Infolinia Psychiatryczna (pt.-nd. 1 w godzinach 6-22) 25) Komitetu Ochrony Praw Dziecka (022) (pn., śr.-pt. w godzinach 9-14, wt. w godzinach 9-18) 26) La Strada - telefon Fundacji przeciwko Handlowi Kobietami (022) (wt. w godzinach 9-21, śr. w godzinach dyżur w jęz. ros.) 27) Linia Żadnych Pytań - dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia (022) (nd. w godzinach 17-21) 28) Mokotowski Telefon Interwencyjny (w godzinach 8-24) 29) Narkomania - Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego (022) (pn.-pt. w godzinach 11-19, sb. w godzinach 11-15) 30) Narkotyki-narkomania - Ogólnopolski Telefon Zaufania (w godzinach 16-21) 31) Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem - infolinia , biuro ) Niebieska Linia - infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w godzinach 10-6, przerwa 6-10) 33) Nocny Telefon Zaufania - dla mieszkańców Pragi-Pd. z problemem alkoholowym, ich rodzin i osób doświadczających przemocy domowej (022) (w godzinach 21-7 oprócz nocy z pn. na wt. i świątecznych) 34) Onkologiczny - telefon Polskiego Komitetu Zwalczania Raka (022) (pn.-wt., cz. w godzinach 13-16) 35) Policyjny Telefon Zaufania ) Pomarańczowa Linia - pomaga rodzicom, których dzieci upijają się (w godzinach 16-21) 16

17 37) Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny (022) (pn.-pt. w godzinach 15-20) 38) Poradnia Pomocy Palącym - infolinia Fundacji Promocji Zdrowia (w godzinach 9-20), (022) (wt. w godzinach 14-18) 39) Rodzinny - telefon Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (022) (w godzinach 9-15), (022) (w godzinach 18-21) 40) Ruch Pomocy Rodzinie (022) (pn.-pt. w godzinach 10-17) 41) Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste (022) (codziennie w godzinach 21-4, wt. 9-17) 42) STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją (022) (pn.-pt. w godzinach 10-15) 43) Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, oddziału Warszawa , 44) Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (022) (wt., czw. w godzinach 15-17) 45) Stołeczne Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona (022) (wt., czw. w godzinach 11-15) 46) Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej (całą dobę) 47) Straży Granicznej - rejestruje informacje o naruszeniach prawa przez funkcjonariuszy SG, nielegalnym pobycie cudzoziemców w Polsce itp ) Towarzystwa Pomocy Młodzieży (022) (w godzinach 14-18) 49) Uzależnienia - telefon gminy Centrum i Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar (022) (w godzinach 9-21) 50) Wenerologiczny i AIDS - telefon Instytutu Wenerologii AM (022) (w godzinach 16-21, wt.-czw konsultacje lekarskie) 51) Zielona Linia - porady i informacje nt. HIV/AIDS (022) (pn., śr. w godzinach 13-19, wt., czw.-pt. w godzinach 10-16) 52) Żydowski - telefon Forum Żydowskiego dla osób mających problemy z żydowskim pochodzeniem (022) (czw. w godzinach ) 7. Wykaz Poradni Zdrowia Psychicznego w woj. mazowieckim 17

18 Grodzisk Mazowiecki Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Daleka 11, tel. (22) Ostrołęka Przychodnia Zdrowia Psychicznego NZOZ ul. Gen. Gorbatowa 5a/1A tel. (29) Otwock Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Mickiewicza 8 tel. (22) Piaseczno Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kościuszki 9 tel. (22) Płońsk Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Sienkiewicza 7 tel. (23) Pruszków Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kraszewskiego 18 tel. (22) Siedlce Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kilińskiego 29 tel. (25) Szydłowiec Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kościuszki 170 tel. (48) Warszawa-Mokotów Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Chełmska 13/17 tel. (22) Warszawa-Śródmieście Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Twarda 1 tel. (22) Warszawa-Wola Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Płocka 49 tel. (22) Warszawa-Ochota Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Pawińskiego 2 tel. (22) Warszawa Praga-Południe Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Gruzińska 6 tel. (22) Wołomin Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Legionów 78 tel. (22) Ząbki k/warszawy Poradnia Zdrowia Psychicznego "Drewnica" ul. Rychlińskiego 1 tel.. (22)

19 8. Opis wybranych ośrodków, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną 8.1. Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie ul. Zielna 45 (w biurze Zarządu TPD Dzielnicy Śródmieście) Wejście od strony ul. Królewskiej tel Zadaniem CENTRUM jest wspieranie rodzin potrzebujących pomocy lub porady (przede wszystkim z terenu Warszawy), w tym szczególnie rodzin wychowanków Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD. W Centrum oprócz porad psychologa i pedagoga można również uzyskać pomoc prawną. Każda wizyta powinna być poprzedzona telefonicznym kontaktem z pracownikami Centrum. Dyżury: Poniedziałek: Porady psychologa: Porady pedagoga: Mediacje (I i II poniedziałek miesiąca) Wtorek Poradnictwo dla rodzin uchodźców: Środa Porady pedagoga: Czwartek Porady psychologa: (ul. Kredytowa 1A, ) Porady psychologa: (ul. Zielna 45) Piątek Porady prawnika Sobota Prowadzenie grupy wsparcia (I i III sobota miesiąca) 8.2. Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok Warszawa tel. (022) tel./faks (022)

20 porady prawne porady psychologiczne Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad psychologicznych oraz prawnych kobietom będącym ofiarami przemocy ze strony męża lub partnera, ofiarom przestępstw na tle seksualnym, kobietom doświadczającym mobbingu oraz wszystkim kobietom znajdującym się w ogólnie trudnej sytuacji życiowej. Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad z następujących dziedzin prawa: Prawo cywilne, w tym głównie prawo rodzinne i opiekuńcze W ramach poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą problematyki rozwodów, separacji, świadczeń alimentacyjnych, podziału majątku i zasiłków rodzinnych; Prawo karne W ramach poradnictwa z zakresu prawa karnego, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą przestępstw związanych z przemocą domową i przestępstw na tle seksualnym; Prawo pracy W ramach poradnictwa z zakresu prawa pracy, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą urlopów macierzyńskich i wychowawczych, mobbingu, molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz niesłusznych zwolnień z pracy. Porady psychologiczne oraz prawne udzielane są w formach: W siedzibie Fundacji konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny z Fundacją pod numerem telefonu: (022) Drogą ową należy przesłać zapytanie na adres: lub Drogą telefoniczną kontakt telefoniczny ( ) z psychologiem możliwy jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 10:00-15:00, porady prawne udzielane są natomiast w czwartki od godziny 10:00 do 16:00. Drogą listowną W celu uzyskania informacji prawnej drogą listowną, należy przesłać list z jasno sformułowanym problemem na adres Fundacji. Fundacja Centrum Praw Kobiet prowadzi także schronisko TEMIDA, w którym kobiety doświadczające przemocy ze strony partnera mogą uzyskać niezbędną i fachową pomoc.. Adres schroniska nie jest powszechnie ujawniany, więc jego mieszkanki mogą czuć się w nim bezpiecznie. Koordynatorem schroniska jest Grażyna Mlonka, osoba ta pełni 20

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA. Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie

TECZKA INFORMACYJNA. Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓ RYCH MÓŻ NA UŻYSKAC PÓMÓC NA TERENIE M.ST. WARSŻAWY.

MIEJSCA, W KTÓ RYCH MÓŻ NA UŻYSKAC PÓMÓC NA TERENIE M.ST. WARSŻAWY. WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Formy Dział Interwencji Kryzysowej Punkt Interwencyjny Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. 6 Sierpnia 1/5 02-843

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. (placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2017 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. Vitamed przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp Ciechanów 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp ul. Sienkiewicza 71B 06-413 Ciechanów tel.: 023 672-32-50, 023 670-22-53 2. przychodnia/poradnia terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. I. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Liczba miejsc Formy i terapii OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. 6 Sierpnia

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi Tabela 1 BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym?

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Bezpłatną pomoc oferują : I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie z/s w Urzędzie Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32, tel. 24 261 34

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Strata/żałoba. mgr Marzena Damięcka

Strata/żałoba. mgr Marzena Damięcka mgr Marzena Damięcka Psycholog, psychoterapeuta, coach pracujący w nurcie psychoterapii zintegrowanej. Udziela porad, konsultacji i pomocy psychologicznej oraz terapii dorosłym oraz parom. Zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie, udzielając pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Pedagog szkolny 22.02.2010. Pedagogiem szkolnym jest Małgorzata Archuticz, pracująca w szkole od września 2006r. Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S-I EK Rzeszów,

S-I EK Rzeszów, PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.24.2017.EK Rzeszów, 2017-06-29 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie)

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie) I. Organizacje pozarządowe Lp. Nazwa podmiotu 1. Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES 2. Stowarzyszenie KONTAKT 3. Stowarzyszenie STOP Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24 JESTEŚMY DLA CIEBIE! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania (działania na rzecz osób doświadczających ) Organizacje pozarządowe Prowadzenie przy ul. Niecałej 18/3 w Lublinie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku www.mopspl.pl/oik.php Siedziba: Płock,

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

Program Osłonowy dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy - zaproszenie.

Program Osłonowy dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy - zaproszenie. Od września 2013 r. rusza II edycja Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego na mocy porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych:

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych: W ramach niniejszego projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne telefon zaufania - 32 426 00 33 wew. 11 program psychoedukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych,,szkoła dla rodziców

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PLACÓWKACH I ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ

INFORMATOR O PLACÓWKACH I ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ INFORMATOR O PLACÓWKACH I ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ 1. Instytucje i urzędy koordynujące działania profilaktyczne placówek oświatowych NAZWA ADRES WYBRANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: / Centrum Informacji Młodzieżowej www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2012

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2014 Pomocne strony internetowe: www.plasterek.pl

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Marzec, 214 Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Bardziej szczegółowo

Fundacja MEDERI pomóżmy dzieciom

Fundacja MEDERI pomóżmy dzieciom Adres: e-mail: mederi@czd.pl Fundacja Mederi 04-730 Warszawa Al. Dzieci Polskich 20 tel.:(22) 111 00 36 Sprawozdanie z działalności Fundacji MEDERI w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 W 2016 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? - adresy i informacje o działalności instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. Oferuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów:

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie MGOPS Tuchów ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel.: 14 652

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia.

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Na terenie Wrocławia działa 16 Punktów Poradnictwa Rodzinnego prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których mieszkańcy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Warszawa, październik 2015 r. Specyfika sytuacji rodziny z małym dzieckiem Specyfika sytuacji rodziny z małym

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle, sierpień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo