Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych Szczecin czerwca 2007

2 Komitet Honorowy: Minister Zdrowia Zbigniew Religa Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek Wojewoda Zachodniopomorski Robert Krupowicz Marszałek Województwa Norbert Obrycki Przewodniczący Rady Miasta Szczecina Bazyli Baran Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej Przemysław Nowacki Dyrektor SPS ZOZ Zdroje Danuta Śliwa Dyrektor SPSK Nr 1 Maria Ilnicka-Mądry Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz (Kraków) Prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (Bydgoszcz) Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro (Kraków) Dr hab. Przemysław Bieńkowski (Warszawa) Prof. dr hab. Leszek Bidzan (Gdańsk) Prof. dr hab. Adam Bilikiewicz (Gdańsk) Prof. dr hab. Jacek Bomba (Kraków) Dr hab. Alina Borkowska (Bydgoszcz) Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (Warszawa) Dr hab. Andrzej Czernikiewicz (Białystok) Dr n. med. Mirosław Dąbkowski (Toruń/Bydgoszcz) Dr hab. Dominika Dudek (Kraków) Prof. dr hab. Antoni Florkowski (Łódź) Prof. dr hab. Anna Grzywa (Lublin) D n. med. Bogusław Habrat (Warszawa) Dr hab. Janusz Heitzman (Warszawa) Dr hab. Robert Hese (Tarnowskie Góry) Prof. dr hab. Jan Horodnicki (Szczecin) Dr hab. Jan Jaracz (Poznań) Prof. dr hab. Marek Jarema (Warszawa) Prof. dr hab. Andrzej Kiejna (Wrocław) Prof. dr hab. Iwona Kłoszewska (Łódź) Prof. dr hab. Józef Kocur (Łódź) Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka (Warszawa) Prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk (Katowice) Prof. dr hab. Jerzy Landowski (Gdańsk) Dr hab. Bartosz Łoza (Warszawa) Prof. dr hab. Halina Marmurowska-Michałowska (Lublin) Prof. dr hab. Marek Masiak (Lublin) Dr hab. Joanna Meder (Warszawa) Prof. dr hab. Irena Namysłowska (Warszawa) Prof. dr hab. Zbigniew Nowicki (Gdańsk) Dr hab. Tadeusz Parnowski (Warszawa) Prof. dr hab. Stanisław Pużyński (Warszawa) Prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska (Łódź) Prof. dr hab. Andrzej Rajewski (Poznań) Prof. dr hab. Janusz Rybakowski (Poznań) Prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska (Warszawa) Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec (Szczecin) Dr hab. Sławomir Sidorowicz (Wrocław) Prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi (Warszawa) Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Gdańsk) Prof. dr hab. Waldemar Szelenberger (Warszawa) Prof. dr hab. Joanna Twarowska-Hauser (Poznań) Prof. dr hab. Jacek Wciórka (Warszawa) Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk (Warszawa) Prof. dr hab. Maria Załuska (Warszawa) Prof. dr hab. Andrzej Zięba (Kraków) Dr hab. Marcin Ziółkowski (Bydgoszcz) Komitet Organizacyjny: Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Samochowiec Skarbnik: lek. med. Maria Czech Sekretarz: lek. med. Izabela Gorzkowska Sekretariat Zjazdu: Anna Sadkowska, mgr Agnieszka Biernat Członkowie: Jolanta Kucharska-Mazur Barbara Moręgiel-Naprawa Iwona Niedzielska Justyna Pełka-Wysiecka Zofia Piotrowska Agnieszka Samochowiec Piotr Tybura Michał Wroński Serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom ze Szczecińskiego Oddziału PTP za ich wkład w organizację XLII Zjazdu Psychiatrów Polskich. Składamy również podziękowania wszystkim Sponsorom za ich udział w Zjeździe. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Jerzy Samochowiec

3 GODZINA Opera na Zamku Foyer Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Plac Zwycięstwa 1 (przy Bramie Portowej), Szczecin Rejestracja Msza Święta Opera na Zamku CEREMONIA OTWARCIA ZJAZDU SPOTKANIE POWITALNE Przerwa Dzień pierwszy Czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy czwartek, 14 czerwca 2007 r Dziedziniec Duży Sesja nr 1 Prowadzący: Janusz Rybakowski, Jacek Wciórka Wykład inauguracyjny Some Current Problemes of Diagnosis in Psychiatry Mario Maj Lunch Galeria Północna II I SESJA PLAKATOWA Autorzy obecni Dziedziniec Duży Sesja nr 2 Forum reformy opieki psychiatrycznej w Polsce Część I Doświadczenia reformowania opieki psychiatrycznej Przewodniczący: Jacek Wciórka, Andrzej Cechnicki 1. Reforma włoska prawo Basaglii po 30 latach K. Prot 2. Reforma opieki psychiatrycznej w Niemczech A. Cechnicki 3. Środowisko lokalne jako dogodna platforma wprowadzania nowych rozwiązań doświadczenia w reformowaniu opieki psychiatrycznej w warszawskiej dzielnicy Targówek P. Bronowski 4. Doświadczenia reformowania opieki psychiatrycznej w województwie małopolskim A. Cechnicki, A. Przewłocka 5. Dyskusja: co wynika z doświadczeń? Moderatorzy: K. Prot, A. Przewłocka, P. Bronowski, A. Cechnicki, J. Wciórka XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona

4 czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy GODZINA Dziedziniec Duży Część II Reformowanie opieki psychiatrycznej w Polsce, kraju członkowskim UE Przewodniczący: Jacek Wciórka, Czesław Czabała 1. Europejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Cz. Czabała 2. Polityka wobec reformy opieki psychiatrycznej w Polsce W. Sidorowicz 3. Reformowanie opieki psychiatrycznej w Polsce J. Wciórka 4. Dyskusja: jak reformować opiekę psychiatryczną w Polsce? Moderatorzy: Cz. Czabała, W. Sidorowicz, J. Wciórka Opera na Zamku Sesja nr 3 Zaburzenia lękowe od neurobiologii do psychopatologii Przewodniczący: Jurgen Deckert, Jolanta Kucharska Mazur 1. Neuroobrazowanie genomiki w zaburzeniach lękowych typu panicznego, Imaging Genomics in panic disorder J. Deckert 2. Analiza haplotypów polimorfizmów genu DRD2 w zaburzeniach lękowych J. Kucharska-Mazur, A. Grzywacz, A. Hajduk, J. Samochowiec 3. Genetyczne, neurofizjologiczne i temperamentalne mechanizmy zaburzeń lękowych J. Samochowiec 4. Obraz kliniczny zespołu lęku panicznego od zespołu da Costa y do DSM V A. Czernikiewicz 5. Oddzielne czy mieszane zespoły zaburzeń nerwicowych? Analiza współwystępowania objawów nerwicy J. Sobański Piwnica przy Krypcie Podziemie Sesja nr 4 Zaburzenia węchu i smaku: od psychopatologii do neuropatologii Przewodniczący: Halina Sienkiewicz-Jarosz, Anna Ścińska 1. Metody badania zmysłów chemicznych A. Ścińska 2. Reaktywność na bodźce smakowe i zapachowe w depresji: anhedonia czy hiperhedonia? Ł. Święcicki 3. Utrata węchu w chorobie Alzheimera: wczesny objaw, wczesna diagnoza H. Sienkiewicz-Jarosz 4. Czy można rozpoznać schizofrenię na podstawie biopsji nabłonka węchowego? P. Bieńkowski Strona 4

5 GODZINA Sala Bogusława Parter Sala Świętoborzyców Sesja nr 5 Psychoterapia w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży: szkolenie, uprawnienia, praktyczne możliwości stosowania Przewodniczący: Jacek Bomba, Mirosław Dąbkowski 1. Rola rodziny w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży I. Namysłowska 2. O celowości szkolenia zintegrowanego politeoretycznego vs. szkolenia monoteoretycznego J. Bomba 3. Zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży A. Bryńska 4. Podejście eriksonowskie możliwości i ograniczenia w trakcie szkolenia psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą R. Antkowiak 5. Psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży szkolenie, zastosowanie, badania C. Żechowski Sesja nr 6 Znaczenie badań psychofizjologicznych w psychiatrii Przewodniczący: Waldemar Szelenberger, Bartosz Łoza, Michał Skalski dzień pierwszy czwartek, 14 czerwca 2007 r. 1. Czynnościowy rezonans magnetyczny w zaburzeniach dwubiegunowych: początek badań w Polsce B. Łoza, T. Wolak, L. Królicki, K. Papierski, W. Szeszkowski, R. Kuriata, M. Orzechowski, P. Bogorodzki, I. Patejuk-Mazurek, R. Andrysiak, A. Roszkowska, A. Mosiołek 2. Analiza potencjałów wywołanych w badaniu patomechanizmu zaburzeń lękowych B. Gmaj, P. Januszko, D. Myszka, M. Kopera, D. Wołyńczyk, W. Szelenberger 3. Spektroskopia rezonansu magnetycznego w zaburzeniach dwubiegunowych A. Roszkowska Górska, B. Łoza, T. Wolak, I. Patejuk-Mazurek, W. Szeszkowski, R. Kuriata, M. Orzechowski, P. Bogorodzki, K. Papierski, L. Królicki, R. Andrysiak 4. Ocena funkcji OUN metodą potencjałów wywołanych u osób uzależnionych od alkoholu I. Nowosad, M. Kopera, B. Gmaj, J. Żmigrodzki, P. Januszko, M. Wojnar, M. Jaroszyńska, T. Piotrowski, W. Szelenberger 5. Mapowanie czynności bioelektrycznej mózgu a zaburzenia języka i komunikacji w schizofrenii I. Patejuk - Mazurek 6. Neuroobrazowanie snu M. Skalski XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona

6 czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy GODZINA Sala Mirosławy Sesja nr 7 Postępy badań biologicznych w zaburzeniach odżywiania Przewodniczący: Andrzej Rajewski, Małgorzata Janas Kozik 1. Rola greliny w jadłowstręcie psychicznym M. Janas-Kozik 2. Związek zaburzeń odżywiania u kobiet z wysoką aktywnością transferazy amin katecholowych uwarunkowaną czynnościowym polimorfizmem genu COMT E. Mikołajczyk, J. Samochowiec 3. Badania asocjacyjne genów związanych z dopaminową, serotoninową i neurorozwojową koncepcją jadłowstrętu psychicznego M. Dmitrzak Węglarz, A. Słopień, F. Rybakowski, M. Skibińska, A. Rajewski, J. Hauser 4. Cechy osobowości a prognoza leczenia farmakologicznego w bulimii F. Rybakowski 5. Ocena narządu głosu u dziewcząt z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego doniesienie wstępne A. Rajewska-Rager, B. Maciejewska, A. Rajewski, B. Wiskirska-Woźnica, A. Obrębowski Galeria Gotycka Podziemie Sesja nr 8 Zaburzenia psychiczne u chorych neurologicznie Przewodniczący: Iwona Kłoszewska, Jarosław Sławek 1. Zespoły otępienne w chorobach jąder podstawy (choroba Parkinsona, inne zespoły parkonisonowskie, choroba Huntingtona): patogeneza i aspekty diagnostyki różnicowej J. Sławek 2. Zaburzenia psychotyczne a parkinsonizm R. Magierski, T. Sobów, I. Kłoszewska 3. Zaburzenia psychiczne po udarze mózgu: rozpowszechnienie i postępowanie według zasad EBM M. Wojtera 4. Zaburzenia psychiczne w padaczce: obraz kliniczny i opcje terapeutyczne T. Sobów Strona 6

7 GODZINA Galeria Południowa Parter Sala Konferencyjna nr 101 Sesja nr 9 Wpływ leków psychotropowych na funkcje poznawcze Przewodniczący: Alina Borkowska, Janusz Rybakowski 1. Wpływ leków przeciwdepresyjnych na funkcje poznawcze J. Rybakowski 2. Wpływ leków neuroleptycznych na funkcje poznawcze A. Borkowska 3. Farmakologiczne możliwości poprawy procesów pamięciowych J. Vetulani 4. Wpływ leków normotymicznych na funkcje poznawcze A. Suwalska 5. Wpływ elektrowstrząsów na funkcje poznawcze W. Datka, D. Dudek, G. Mączka, M. Siwek, D. Balachowska Sesja nr 10 Religia i duchowość a psychiatria Przewodniczący: Andrzej Trojanowski 1. Postawa lekarza psychiatry w spotkaniu z duchowością A. Mnich 2. Demonologia wobec psychologii, psychiatrii i psychoterapii A. Posacki 3. Zjawisko chorób psychicznych o podłożu duchowym i demonicznym A. Trojanowski dzień pierwszy czwartek, 14 czerwca 2007 r Kino Przerwa kawowa Sesja nr 11 Powroty do codzienności - aspekty procesu zdrowienia osób chorych psychicznie Przewodniczący: Czesław Czabała, Marta Anczewska 1. Coming home: comparing user association, family association and healthcare professional points of view T. Greacen 2. Trudna droga ku zdrowiu psychicznemu K. Muskat 3. Dyskryminacja chorych psychicznie na rynku pracy P. Świtaj, M. Anczewska 4. Kontakt z opieką psychiatryczną - uzyskanie pomocy czy zło konieczne? B. Pisarska, 5. Instytucja ucząca się - nowy sposób sprawowania opieki psychiatrycznej M. Anczewska, Z. Pelc Opera na Zamku Sesja nr 12 JANSSEN-CILAG Dylematy nowoczesnej farmakoterapii schizofrenii 1. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leków J. Woroń 2. Objawy pozytywne i ponadto M. Jarema 3. Lekooporność rzekoma J. Meder XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona 7

8 czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy GODZINA Piwnica przy Krypcie Podziemie Sala Bogusława Parter Sesja nr 13 Rola układu glutaminianergicznego w patogenezie i leczeniu schizofrenii Przewodniczący: Adam Płaźnik, Jolanta Rabe Jabłońska 1. Aminokwasy pobudzające: rola w czynności fizjologicznej i patologicznej mózgu A. Płaźnik 2. Rola układu glutaminianergicznego w patogenezie schizofrenii D. Strzelecki 3. Farmakologiczne oddziaływanie na układ glutaminianergiczny J. Rabe Jabłońska 4. Geny układu glutaminergicznego, a funkcje poznawcze w schizofrenii: badania własne genu kinazy FYN J. Rybakowski, A. Borkowska, M. Skibińska, J. Hauser Sesja nr 14 SERVIER Chory na depresję współczesne spojrzenie 1. Mózg i depresja J. Vetulani 2. Mity i fakty terapii zaburzeń depresyjnych B. Łoza 3. Teoria i praktyka sprawdźmy, co wiemy o depresji? J. Heitzman Sala Świętoborzyców Sesja nr 15 Jadłowstręt psychiczny dziś. Czynniki etiologiczne, metody terapii Przewodniczący: Irena Namysłowska 1. Neuroendokrynne mechanizmy regulacyjne w jadłowstręcie psychicznym M. Śmiarowska 2. Czynniki rodzinne w zaburzeniach odżywiania się B. Józefik 3. Postępy w leczeniu zaburzeń odżywiania się zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów C. Żechowski 4. Tam i wtedy hospitalizacja w relacjach pacjentek z jadłowstrętem psychicznym 6 lat po wypisie badania jakościowe C. Żechowski Strona 8

9 GODZINA Sala Mirosławy Galeria Gotycka Podziemie Sesja nr 16 Badania genetyczne w zaburzeniach psychicznych Przewodniczący: Jerzy Samochowiec, Joanna Hauser 1. Skazani na chorobę? Czy geny odpowiadają za schizofrenię? B. Godlewska, L. Olajossy Hilkesberger, J. Landowski 2. Poznawcze znaczenie badania haplotypów u rodzin obciążonych zespołem zależności alkoholowej A. Grzywacz, J. Samochowiec 3. Znaczenie polimorfizmów genów układu serotoninowego w przewidywaniu ryzyka nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu M. Wojnar, K. Brower, M. Burmeister, H. Matsumoto, A. Jakubczyk, A. Klimkiewicz, A. Ślufarska, I. Żmigrodzka, R. Zuker 4. Czy cechy temperamentu pośredniczą we wpływie genów na ryzyko wystąpienia jadłowstrętu psychicznego? F. Rybakowski, A. Słopień, M. Dmitrzak-Węglarz, A. Rajewski, J. Hauser Sesja nr 17 Przemoc i zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży Przewodniczący: Susan Bailey, Mirosław Dąbkowski dzień pierwszy czwartek, 14 czerwca 2007 r Galeria Południowa Parter Sala Konferencyjna nr Children and Adolescents victims and perpetrators of aggression and violence S. Bailey 2. Następstwa doznanej przemocy fizycznej u młodzieży A. Gmitrowicz 3. Nieletni sprawcy przemocy seksualnej Z. Izdebski 4. Psychospołeczny kontekst przemocy rówieśniczej (bullyingu) wśród uczniów M. Dąbkowski Sesja nr 18 SANOFI-AVENTIS CHAD kameleon psychopatologii Przewodniczący: Ewa Praglowska Warsztaty interaktywne Agnieszka Popiel Sesja nr 19 Opętanie a inne zaburzenia dysocjacyjne Przewodniczący: Aleksander Araszkiewicz, Bogdan de Barbaro 1. Trans a opętanie: perspektywa teologiczna J. Prusak 2. Opętanie - perspektywa konstrukcjonizmu społecznego B. de Barbaro 3. Zaburzenia identyfikacji tożsamości (osobowość mnoga) jak daleko do porady klinicznej? A. Araszkiewicz 4. Psychopatologia opętania J. Aleksandrowicz XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona 9

10 czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy Kino Sesja nr 20 Co nowego w filmowej psychiatrii i psychiatrycznym filmie Przewodniczący: Andrzej Czernikiewicz Warsztat Strona 10

11 SCHIZOFRENIA IA, IB Sesja plakatowa Czwartek, 14 czerwca, godz Autorzy obecni przy plakatach Galeria Północna II, II piętro IA Schizofrenia, zaburzenia i choroby psychiczne a choroby somatyczne, choroby neurologiczne a zaburzenia psychiczne 1. Terapia zajęciowa w psychiatrii Agata Bednarek 2. Odrębności semantyczne w schizofrenii Krystyna Bednarska-Półtorak, Dagmara Nowak, Marek Krzystanek, Paweł Czaja, Monika Hyper-Ochalik, Anna Majcherczyk-Jureczko, Irena Krupka-Matuszczyk, Marta Fox 3. Sezonowość przyjęć pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii w Polsce Andrzej Bembenek 4. Wybrane elementy funkcji poznawczych w aspekcie stanu klinicznego pacjentów z pierwszym epizodem psychozy i przewlekłym wywiadem schizofrenii Daniel Bibułowicz, Andrzej Czernikiewicz 5. INDIGO międzynarodowe badanie doświadczania piętna i dyskryminacji przez osoby z diagnozą schizofrenii Anna Bielańska 6. Samotność jako pomijany rodzaj doświadczenia u osób chorujących na schizofrenię Anna Bieniarz 7. Psychoedukacja wśród osób chorych na schizofrenię - badania na temat sposobów prowadzenia zajęć i oczekiwań. Doniesienie wstępne Małgorzata Chądzyńska, Beata Kasperek-Zimowska, Maryla Sawicka 8. XXI wiek ewolucja czy rewolucja w obrazie schizofrenii paranoidalnej? Maciej Dziurkowski, Ewelina Dziurkowska 9. Porównanie skuteczności leków przeciwpsychotycznych I i II generacji w leczeniu zaburzeń psychotycznych Marcin Flirski, Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska 10. Dysfunkcja metaboliczna okolicy skroniowej w pierwszym epizodzie schizofrenii badanie spektroskopii protonowej MR Beata Galińska, Agata Szulc, Eugeniusz Tarasów, Bożena Kubas, Wojciech Dzienis, Andrzej Czernikiewicz, Jerzy Walecki 11. Prospektywna ocena przebiegu schizofrenii - różnice u kobiet i mężczyzn Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybakowski 12. Wsparcie społeczne u chorych na schizofrenię - wyniki wstępne Krystyna Górna, Lidia Wrzyszczyńska, Krystyna Jaracz 13. Czy schizofrenia może być rozważana jako proces neurodegeneracyjny? - badania przy użyciu H1 MRS Hanna Karakuła, Josef Parnas, Marek Masiak, Anna Grzywa, Justyna Pawęzka, Barbara Billewicz-Bobek, Elżbieta Szmycińska, Rafał Piszczek 14. Czy komplikacje położnicze mogą mieć wpływ na funkcje neuropsychologiczne, neurofizjologiczne i neurometaboliczne pacjentów ze schizofrenią? Hanna Karakuła, Josef Parnas, Anna Grzywa, Justyna Pawęzka, Katarzyna Szajer, Kinga Szymona, Agnieszka Sekunda, Katarzyna Ziniuk, Anna Zaborska, Marzena Wieczerzak-Jarząbek, Katarzyna Tomkiewicz, Jolanta Masiak, Rafał Piszczek dzień pierwszy czwartek, 14 czerwca 2007 r. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona 11

12 czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy 15. Poczucie koherencji i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób opiekujących się bliskimi chorymi psychicznie Beata Kasperek-Zimowska, Maryla Sawicka, Małgorzata Chądzyńska 16. Rola i doświadczenie ojców w opiece nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię Beata Kasperek-Zimowska, Katarzyna Spiridonow 17. Teorie i modele badawcze ujmujące zjawisko opieki nad dorosłą osobą chorą psychicznie Beata Kasperek-Zimowska 18. Studium przypadku podwójnej tożsamości osoby chorej na schizofrenię Karina Kosznik 19. Falochron program profilaktyczno-terapeutyczny dla krewnych osób chorych na schizofrenię Magdalena Kotlicka-Antczak, Jolanta Rabe-Jabłońska, Urszula Libera, Aleksandra Lewandowska 20. Ocena i samoocena współpracy w leczeniu a wybrane cechy osobowości pacjentów z zaburzeniem schizoafektywnym Halina Marmurowska Michałowska, Gustaw Kozak, Marzena Wieczerzak- Jarząbek, Grzegorz Małaj, Aldona Stodulska Blaszke, Piotr Skubis 21. Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii Krzysztof Krysta, Agnieszka Koźmin, Joanna Dusik, Justyna Jarnot, Anna Krawiec, Kinga Jęczmińska, Agnieszka Piwowarczyk 22. Ocena przydatności klinicznej skali GEOPTE narzędzia do samooceny funkcji poznawczych w schizofrenii Andrzej Bembenek, Katarzyna Krasuska, Piotr Świtaj, Justyna Waszkiewicz, Ewa Schaeffer, Jacek Wciórka 23. Wpływ leczenia przeciwpsychotycznego na funkcje poznawcze u chorych na schizofrenię uzależnionych od substancji psychoaktywnych Krzysztof Krysta, Adam Klasik, Irena Krupka-Matuszczyk 24. Opinie pacjentów na temat możliwości przyjmowania leków neuroleptycznych w postaci implantów o długości działania przez jeden rok Aleksandra Kucharska, Janusz Rybakowski 25. Ocena zaburzeń emocjonalnych i poznawczych pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii Dorota Kukulska, Dorota Parnowska 26. Diagnoza schizofrenii jako błąd sztuki lekarskiej Mieczysław Janiszewski, Wioletta Jarosz - Nowakowska, Jan Koziełł, Maciej Masztalerz 27. Ocena przydatności Wisconsin Card Sorting Test (WCST) w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię paranoidalną Anna Mosiołek, Bartosz Łoza, Iwona Mazurek-Patejuk 28. Specyficzność pomiarów funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię Anna Mosiołek, Bartosz Łoza, Klaudiusz Papierski 29. Charakterystyka kliniczna schizofrenii paranoidalnej a obraz i patofizjologia funkcji poznawczych: analiza związków Anna Mosiołek, Bartosz Łoza, Iwona Mazurek Patejuk 30. Model czynnikowy wymiarów poznawczych Anna Mosiołek, Bartosz Łoza 31. Ustępowanie urojeń w trakcie leczenia psychoz - ujecie integracyjne Sławomir Murawiec 32. Teoria umysłu a obraz kliniczny zaburzeń w schizofrenii Izabela Niedźwiedzka 33. Świadomość choroby a funkcjonowanie poznawcze i umiejętności teorii umysłu u chorych na schizofrenię Izabela Niedźwiedzka 34. Inteligencja emocjonalna u chorych na schizofrenię Dorota Parnowska, Grażyna Cikowska, Agata Jarek, Dorota Kukulska, Tomasz Szafrański 35. Zjawisko przeniesienia w leczeniu psychoanalitycznym pacjentów z psychozą - od Z. Freuda do J. Lacana Dorota Parnowska, Agnieszka Chojnowska 36. Mechanizmy obronne a stan zdrowia psychicznego młodych dorosłych obciążonych schizofrenią jednego z rodziców Jolanta Paszko 37. Mapowanie czynności bioelektrycznej mózgu w schizofrenii Iwona Patejuk Mazurek, Jonathan Brittman, Bartosz Łoza 38. Wpływ olanzapiny na funkcje poznawcze u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej w trakcie sześciomiesięcznej obserwacji Adam Klasik, Krzysztof Krysta, Jacek Przybyło 39. Styl pracy z osobami chorymi na schizofrenię - lekarzy i psychologów Maryla Sawicka, Małgorzata Chądzyńska, Beata Kasperek-Zimowska Strona 12

13 40. Współpraca w leczeniu a poziom psychopatologii w schizofrenii paranoidalnej i zaburzeniu schizoafektywnym - analiza porównawcza Halina Marmurowska Michałowska, Piotr Skubis, Marzena Wieczerzak-Jarząbek, Grzegorz Małaj, Halina Dubas-Ślemp, Gustaw Kozak 41. Czy mężczyźni mają trudniej? Schizofrenia u kobiet i mężczyzn Katarzyna Spiridonow 42. Ocena wpływu różnych form leczenia biologicznego na długość hospitalizacji i okresy poprawy u pacjentów z przewlekłą schizofrenią w latach oraz Marek Stankiewicz, Agata Szulc, Przemysław Zieja 43. Wpływ glicyny na funkcje poznawcze w schizofrenii Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska 44. Wpływ glicyny na ruchy gałek ocznych w schizofrenii Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska 45. Poprawa funkcji poznawczych a wyniki spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego mózgu w schizofrenii Agata Szulc, Beata Galińska, Eugeniusz Tarasów, Bożena Kubas, Wojciech Dzienis, Beata Konarzewska, Regina Popławska, Andrzej Czernikiewicz, Jerzy Walecki 46. Obciążenia socjalne w schizofrenii - analiza porównawcza par rodzeństwa Bożena Śpila, Rafał Łoś, Monika Majdan-Chmielowiec, Krystyna Kopeć, Justyna Stawowy, Marta Makara 47. Płeć chorych a różnice w obrazie psychopatologicznym w schizofrenii Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński 48. Psychologiczne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn chorych na schizofrenię Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński 49. Zaburzenia procesów emocjonalnych i poznawczych we wczesnych i późnych stadiach procesu schizofrenicznego Aneta Tylec, Katarzyna Kucharska-Pietura, Andrzej Czernikiewicz 50. Zaburzenia funkcji społecznej komunikacji niewerbalnej u pacjentów chorych na schizofrenię leczonych typowymi i atypowymi neuroleptykami Aneta Tylec, Katarzyna Kucharska-Pietura, Andrzej Czernikiewicz, Marta Stryjecka-Zimmer 51. Ocena i samoocena współpracy w leczeniu a wybrane cechy osobowości pacjentów ze schizofrenią paranoidalną Halina Marmurowska-Michałowska, Piotr Skubis, Marzena Wieczerzak-Jarząbek, Grzegorz Małaj, Aldona Stodulska-Blaszke, Halina Dubas- Ślemp 52. Pacjenci chorzy psychicznie źle współpracujący w leczeniu - analiza uwarunkowań Halina Marmurowska-Michałowska, Halina Dubas- Ślemp, Piotr Skubis, Marzena Wieczerzak-Jarząbek, Grzegorz Małaj 53. Współpraca w leczeniu a poziom depresji u pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi Halina Marmurowska-Michałowska, Marzena Wieczerzak-Jarząbek, Piotr Skubis, Grzegorz Małaj, Halina Dubas-Ślemp 54. Przystosowanie do choroby a poziom depresji w zaburzeniach schizofrenicznych Halina Marmurowska- Michałowska, Grzegorz Małaj, Halina Dubas-Ślemp, Marzena Wieczerzak-Jarząbek, Piotr Skubis 55. Badanie progu bólowego w schizofrenii Adam Woźniak 56. Ocena wartości psychometrycznej i przydatności klinicznej narzędzia diagnostycznego PSP (Przegląd Stanu Psychicznego) Piotr Woźniak, Jacek Wciórka 57. Zmiany parametrów populacji limfocytów w schizofrenii i w depresji pod wpływem farmakoterapii Paweł Wójciak, Janusz Rybakowski, Artur Kostrzewa 58. Badanie reaktywności układu glutaminergicznego i receptorów NMDA u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej Michał Wroński, Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski 59. Metody badania podłoża genetycznego chorób kompleksowych na przykładzie poszukiwania genów odpowiedzialnych za powstawanie chorób psychicznych Janusz Zimowski, Elżbieta Nidziańska 60. Specyfika masek depresji u chorych na schizofrenię: psychopatologia, terapia Maciej Żerdziński dzień pierwszy czwartek, 14 czerwca 2007 r. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona 13

14 czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy ZABURZENIA I CHOROBY PSYCHICZNE A CHOROBY SOMATYCZNE 61. Wpływ stanu psychicznego na jakość życia pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego Karina Badura-Brzoza, Piotr Zając, Jerzy Matysiakiewicz, Magdalena Piegza, Robert T. Hese, Bogdan Koczy, Jacek Semenowicz 62. Ocena wpływu stosowania bromokryptyny na stan psychiczny pacjentek i występującą u nich hiperprolaktynemię po lekach psychotropowych Zbigniew Barszcz, Sławomir Mucha, Jolanta Rabe-Jabłońska 63. Poważne psychiatryczne skutki uboczne terapii interferonem-alfa u chorych z wzw typu C Wiktor Dróżdż, Marzena Ziółkowska-Kochan, Dorota Dybowska, Dorota Kozielewicz, Alina Borkowska, Waldemar Halota 64. Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w chorobie Gravesa i Basedowa Karolina Jabłkowska, Katarzyna Nowakowska, Grażyna Adamiak, Alina Borkowska 65. Zaburzenia nastroju i funkcje poznawcze u chorych z subkliniczną niedoczynnością tarczycy Jan Jaracz, Karolina Gattner, Aleksandra Kucharska, Aleksandra Rajewska Rager, Katarzyna Łącka 66. Przedoperacyjne czynniki ryzyka majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Tomasz Pawełczyk, Piotr Okoński, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska 67. Kryteria diagnostyczne DSM-IV i ICD-10 oraz Memorial Delirium Assessment Scale w diagnozowaniu majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Wojciech Fendler, Piotr Okoński, Andrzej Banyś, Ryszard Jaszewski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska 68. Oczekiwania lekarzy innych specjalności od psychiatry konsultanta - analiza konsultacji psychiatrycznych w szpitalu wielospecjalistycznym Wojciech Kosmowski 69. Ocena stanu psychicznego i parametrów jakości życia u pacjentów z niewydolnością krążenia Maciej Kowman, Tomasz Sobów, Jarosław Drożdż, Marcin Dominiak, Iwona Kłoszewska 70. Cechy osobowości osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym Krzysztof Małyszczak, Angelika Chachaj, Andrzej Szuba, Wojciech Kucharski, Krystian Pyszel, Joanna Lukas, Ryszard Andrzejak 71. Poziom cechy aleksytymii u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym Krzysztof Małyszczak, Angelika Chachaj, Andrzej Szuba, Wojciech Kucharski, Joanna Lukas, Krystian Pyszel, Ryszard Andrzejak 72. Atopowe zapalenie skóry u pacjentki z ostrą reakcją na stres Ewa Ogłodek, Luiza Marek, Aleksander Araszkiewicz, Waldemar Placek 73. Aleksytymia u osób chorujących na dystymię i łuszczycę Luiza Marek, Ewa Ogłodek, Waldemar Placek, Aleksander Araszkiewicz 74. Funkcjonowanie psychospołeczne kobiet w okresie klimakterium Agata Orzechowska, Dariusz Typel, Adam Wysokiński, Monika Talarowska-Bogusz, Wojciech Gruszczyński 75. Zaburzenia nastroju i funkcji poznawczych u chorych z HCV Dorota Parnowska, Tadeusz Parnowski, A Gietka, E Gliwińska 76. Organiczne zaburzenia nastroju towarzyszące leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska 77. Obraz kliniczny zaburzeń depresyjnych towarzyszących leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska 78. Zaburzenia poznawcze towarzyszące leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) pegylowanym IFN alfa i rybawiryną (peg-ifn/rbw) Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska 79. Ustępowanie zaburzeń poznawczych po leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) peg-interferonem alfa i rybawiryną (peg-ifn/rbw) Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska Strona 14

15 80. Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych w przebiegu zakażenia HCV na podstawie 4-letniej analizy konsultacji psychiatrycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym im. Dłuskiego w Białymstoku Marek Stankiewicz, Wojciech Łapiński, Aleksandra Laskowska 81. Ocena funkcjonowania poznawczego u pacjentów chorujących na cukrzycę - doniesienia wstępne Monika Talarowska-Bogusz, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Agata Orzechowska, Piotr Gałecki 82. Wpływ terapii poznawczo-behawioralnej na stan psychiczny i jakość życia chorych na nowotwory Ewa Wojtyna CHOROBY NEUROLOGICZNE A ZABURZENIA PSYCHICZNE 83. Rozpowszechnienie dystorsji percepcyjnych (nieprawidłowych spostrzeżeń) w populacji nieklinicznej Mirosław Dąbkowski, Patryk Wasilewski, Wojciech Jaraczewski, Marek Machiński, Kinga Ochocka, Maciej Kontny, Agnieszka Paradowska 84. Deficyty poznawcze i objawy depresyjne u chorych po udarze mózgu Grażyna Adamiak, Karolina Jabłkowska, Aleksandra Lewandowska, Katarzyna Nowakowska, Agnieszka Stetkiewicz, Alina Borkowska 85. Zastosowanie programów komputerowych RehaCom w neurorehabilitacji dysfunkcji poznawczych u pacjenta z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym. Opis przypadku Monika Mak, Karolina Korwin-Piotrowska 86. Ocena jakości życia w występowaniu wybranych chorób: ziarnicy złośliwej, udaru mózgu oraz stwardnieniu rozsianym Małgorzata Szpilewska, Antoni Florkowski, Marta Strombek, Dominik Obzejta 87. Test Sortowania Kart Wisconsin a polimorfizm genów związanych z rozwojem mózgu w grupie osób zdrowych Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Joanna Hauser, Janusz Rybakowski, Aleksandra Szczepankiewicz, Alina Borkowska 88. Problemy diagnostyczne w zespole płata czołowego Anna Ryś, Anna Miodek, Paweł Szemraj, Zbigniew Łucki, Józef Kocur, Tomasz Nowakowski 89. Znaczenie domeny prd białka huntingtyny dla patogenezy choroby Huntingtona Daniel Bąk, Dorota Hoffman-Zacharska, Michał Milewski 90. Opis przypadku: Choroba Creutzfeldta-Jakoba Edyta Tetera dzień pierwszy czwartek, 14 czerwca 2007 r. IB Psychiatria dzieci i młodzieży: schizofrenia, autyzm, varia SCHIZOFRENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY 91. Komiks jako narzędzie wspomagające psychoedukację w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży Anita Bryńska, Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Wojciech Giza 92. Zastosowanie klozapiny w leczeniu zespołów schizofrenicznych u dzieci i młodzieży Monika Fryze 93. Wpływ leczenia risperidonem na zaburzenia czynności poznawczych u młodzieży leczonej z powodu epizodu psychozy doniesienie wstępne Barbara Remberk AUTYZM 94. Trudności w rozpoznawaniu zespołu Aspergera na podstawie analizy historii chorób pacjentów Magdalena Grygo, Anna Resler-Maj, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska, Agata Brzozowska, Monika Gajdzik, Elżbieta Stawicka, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Magdalena Witkowska XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona 15

16 czwartek, 14 czerwca 2007 r. dzień pierwszy 95. Ocena częstości występowania dysmorfii w grupie dzieci z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera Agnieszka Kapinos-Gorczyca, Piotr Gorczyca, Robert Hese 96. Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera Beata Joanna Kozielec 97. Inny to znaczy podobny Terapia dzieci i młodzieży z rozpoznaniem zespołu Aspergera w grupie wielorozpoznaniowej Katarzyna Sitnik, Agnieszka Kapinos Gorczyca, Piotr Gorczyca 98. Współwystępowanie zespołu Aspergera i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Studium przypadku Elżbieta Stawicka, Magdalena Witkowska, Karolina Michalak VARIA 99. Analiza wybranych czynników rodzinnych u młodocianych pacjentów leczonych psychiatrycznie Grażyna Kierszniewska, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Gmitrowicz 100. Zastosowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży - placebo, leczenie wspomagające, czy alternatywa Magdalena Grygo 101. Predyktory funkcjonowania społecznego a przemoc w okresie dzieciństwa Marlena Sokół Strona 16

17 GODZINA Dzień drugi Piątek, 15 czerwca 2007 r Dziedziniec Duży Sesja nr 21 Pacjent z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu ogólnym aspekt biomedyczny i psychospołeczny Przewodniczący: Czesław Czabała, Maria Załuska 1. Wieloczynnikowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych u pacjenta szpitala ogólnego M. Załuska 2. Objawy psychiatryczne w zaburzeniach endokrynnych L. Bednarek-Papierska 3. Przyczyny i przebieg hiponatremii u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi B. Janota, M. Załuska, A. Bajgus, L. Papierska 4. Depresja i objawy depresyjne po zawale serca i ich uwarunkowania psychospołeczne W. Krzyżkowiak 5. Komunikacja z pacjentem jako przedmiot konsultacji w grupie Balinta C. Brykczyńska, M. Załuska, M. Kszczotek, B. Janota, K. Panasiuk dzień drugi piątek, 15 czerwca 2007 r Opera na Zamku Sesja nr 22 Nowe kierunki patomechanizmu i diagnostyki zaburzeń depresyjnych Przewodniczący: Janusz Heitzman, Jerzy Samochowiec 1. Genetyka zaburzeń depresyjnych J. Samochowiec 2. Czego dowiedzieliśmy się o chorobach psychicznych na podstawie badań neuroobrazowych? J. Jaracz 3. Najnowsze kierunki leczenia zaburzeń depresyjnych J. Heitzman XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona 17

18 piątek, 15 czerwca 2007 r. dzień drugi GODZINA Piwnica przy Krypcie Podziemie Sala Bogusława Parter Sesja nr 23 Psychoonkologia Przewodniczący: Marek Jarema, Alina Jarema 1. Psychiczne aspekty chorób nowotworowych M. Jarema 2. Reakcje emocjonalne pacjentów chorych onkologicznie, na różnych etapach rozwoju choroby M. Kosowicz 3. Rola kapłana w leczeniu onkologicznopaliatywnym L. Woroniecki 4. Wpływ zachorowania na białaczkę w wieku dziecięcym i jej leczenia na funkcjonowanie psychiczne pacjentów M. Podbielska 5. Brzemię rodziny chorych na choroby nowotworowe A. Jarema Sesja nr 24 ADAMED Najważniejsze kwestie farmakoterapii schizofrenii Wprowadzenie: Andrzej Czernikiewicz Sala Świętoborzyców 1. Jak rozwiązać kwestie lekooporności? Dyskutują: J. Landowski, M. Rzewuska Podsumowanie: A. Czernikiewicz 2. Jak osiągnąć funkcjonalną poprawę? Dyskutują: A. Czernikiewicz, B. Łoza Podsumowanie: J. Landowski Sesja nr 25 Przymus w psychiatrii badanie EUNOMIA Przewodniczący: Andrzej Kiejna, Joanna Rymaszewska 1. Charakterystyka międzynarodowego badania EUNOMIA A. Kiejna, J. Rymaszewska 2. Hospitalizacja bez zgody jako źródło odczuwania przymusu T. Pawłowski 3. Przymus bezpośredni w trakcie hospitalizacji badanie EUNOMIA T. Hadryś 4. Stosunek bliskich do stosowania przymusu T. Adamowski 5. Funkcjonowanie społeczne i jakość życia pacjentów hospitalizowanych bez zgody J. Rymaszewska, T. Adamowski, T. Hadryś, T. Pawłowski, J. Zając, A. Kiejna 6. Służby publiczne a przymus wobec chorych psychicznie J. Zając Strona 18

19 GODZINA Sala Mirosławy Galeria Gotycka Podziemie Sesja nr 26A Dream Matrix marzenia senne w kontekście grupy Przewodniczący: Krzysztof Rutkowski, Łukasz Muldner-Nieckowski Warsztat Sesja nr 26B Przyczyny umieralności chorych w trakcie hospitalizacji psychiatrycznej Przewodniczący: Irena Krupka-Matuszczyk Warsztat Sesja nr 27 Psychiatria a endokrynologia Przewodniczący: Jolanta Rabe Jabłońska 1. Analiza związku gospodarki hormonalnej z natężeniem lęku, depresji oraz funkcjami seksualnymi u chorych na nowotwór zarodkowy jądra wiele lat po skutecznym leczeniu onkologicznym P. Wiechno, K. Kubiak, M. Sadowska, T. Demkow, J. Kamińska 2. Czy stosować terapię HTZ u chorych z zaburzeniami psychicznymi S. Krogulski 3. Wpływ antykoncepcji hormonalnej na stan psychiczny U. Libera 4. Psychologiczne aspekty i następstwa niepłodności S. Sobieszczańska, J. Rabe-Jabłońska dzień drugi piątek, 15 czerwca 2007 r Galeria Południowa Parter Sesja nr 28 Zaburzenia psychiczne w padaczce Przewodniczący: Tomasz Wolańczyk, Joanna Jędrzejczak 1. Podziały zaburzeń psychicznych u chorych na padaczkę T. Wolańczyk 2. Niedrgawkowy stan padaczkowy pułapki diagnostyczne? J. Jędrzejczak 3. Czynniki ryzyka wystąpienia depresji u pacjentów chorych na padaczkę A. Grabowska-Grzyb XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, czerwca 2007 r. Strona 19

20 piątek, 15 czerwca 2007 r. dzień drugi GODZINA Sala Konferencyjna nr 101 Sesja nr 29 Problemy kliniczne i terapeutyczne w CHAD Przewodniczący: Andrzej Zięba, Dominika Dudek 1. Diagnostyka choroby afektywnej dwubiegunowej A. Zieba, D. Dudek, M. Siwek 2. Współpraca z pacjentem. Pacjenci i lekarze wobec choroby afektywnej dwubiegunowej D. Dudek, W. Datka, G. Mączka, M. Skalski, M. Siwek 3. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych z chorobą afektywną dwubiegunową B. Grabski, W. Datka, D. Dudek 4. Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej M. Siwek, D. Dudek 5. Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) G. Mączka Kino Przerwa kawowa Sesja nr 30 Psychiatria wojskowa Przewodniczący: Stanisław Ilnicki, Antoni Florkowski 1. Turnus profilaktyczno-terapeutyczny jako forma psychologicznego wsparcia weteranów misji wojskowych S. Ilnicki, S. Dobkowska, M. Zbyszewski, R. Tworus, P. Ilnicki 2. Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w zaburzeniach stresowych, bojowych i operacyjnych S. Ilnicki, R. Tworus, A. Radzikowski, P. Ilnicki Dziedziniec Duży Sesja nr 31 Psychiatria konsultacyjna Przewodniczący: Aleksander Araszkiewicz, Maria Siwiak-Kobayashi 1. Problemy diagnozy zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie M. Siwiak-Kobayashi 2. Zaburzenia psychiczne o obrazie somatycznym A. Araszkiewicz 3. Zaburzenia lękowe i depresyjne w chorobach układu krążenia A. Wykrętowicz 4. Zaburzenia psychiczne w klinice endokrynologii R. Junik 5. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i schorzeń dermatologicznych E. Ogłodek, L. Marek, A. Araszkiewicz, W. Placek 6. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) w chorobach układu nerwowego W. Kozubski, J. Jędrzejczak Strona 20

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nota o Autorach... 19

Spis treści. Nota o Autorach... 19 Spis treści Wstęp................................................................... 17 Nota o Autorach........................................................... 19 Rozdział 1. Rys historyczny, terminologia,

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia Kwartalnik Nr 2 (11) ISSN 2082-2073 egzemplarz bezpłatny 2014 Parkinson Polska Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Oda do zdrowia O! Jakby to dobrze było, gdybyś do mnie powróciło, zdrówko moje!

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

chorych psychicznie strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka

chorych psychicznie strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka Psychoterapia 4 (155) 2010 strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego leczenia osób chorych psychicznie Ho m e -c a r e s e rv i c

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY WYDZIELANIEM NEUROPRZEKAŹNIKÓW A POWSTAWANIEM CHORÓB PSYCHICZNYCH NA SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONYM PRZYKŁADZIE DEPRESJI*

ZWIĄZEK MIĘDZY WYDZIELANIEM NEUROPRZEKAŹNIKÓW A POWSTAWANIEM CHORÓB PSYCHICZNYCH NA SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONYM PRZYKŁADZIE DEPRESJI* N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 2 0 1 1 P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e 55 59 AGATA EWA MARKOWICZ-NARĘKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU TREŚCI SZKOLNYCH PODRĘCZNIKÓW DO BIOLOGII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo