Anna Stankiewicz. tel , ul. Kujawska 24C/4, Sopot Profil zawodowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Stankiewicz. email: aniastankiewicz@wp.pl, tel. 602 185 217, ul. Kujawska 24C/4, 81-862 Sopot www.annastankiewicz.pl Profil zawodowy:"

Transkrypt

1 tel , ul. Kujawska 24C/4, Sopot Profil zawodowy: Terapeuta II Stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu Wysoko wykwalifikowany psycholog i ekonomista. Doświadczony trener, coach i doradca zawodowy. Ekspert w obszarach HR oraz marketingu. Biegła znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego, podstawowa znajomość języka hiszpańskiego i rosyjskiego. Samodzielny pracownik, pełen energii i inicjatywy, kreatywny i otwarty na nowe wyzwania. Wykształcenie: Studium doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim; Wydział Nauk Społecznych; Kierunek Psychologia Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; Kierunek: Psychologia; Specjalizacja: Psychologia człowieka dorosłego. Tytuł: Magister Psychologii. Praca magisterska: Osobowość zabójców seryjnych na tle seksualnym studium przypadku Wampira z Bytowa Stypendium zagraniczne w ramach programu Sokrates w Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie. Średnia ocen: 1, Wydział Ekonomi Uniwersytetu Gdańskiego; Specjalizacja: Marketing. Zakończone uzyskaniem podwójnego dyplomu z tytułem Magistra Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kauffrau Internationale Business Studies Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie. Praca magisterska: Społeczne czynniki kształtujące zachowania młodzieży na przykładzie rynku odzieży. Zrealizowane cele: Marketingowe Prowadzenie szeregu projektów w dużych firmach jako działające systemy (KODAK Newsletter, system motywacji w Rolls Royce). Szereg Planów Marketingowych i ich realizacja. Wprowadzenie różnych linii produktów zagranicznych na polski rynek (różne branże). Doświadczenie w budowaniu identyfikacji całościowej firm. Szeroka baza teleadresowa (różne branże). Psychologiczne ZZL Doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem, rozwiązywania problemów pracowniczych, doradztwa zawodowego, rekrutacji, motywacji i pracy pod presją. Prowadzenie szeregu szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania, kontaktów międzyludzkich oraz radzenia sobie ze stresem. Praca jako terapeuta, trener oraz coach. Naukowe Społeczne Szereg publikacji oraz doświadczenie dydaktyczne i terapeutyczne w różnych odmianach kontaktu z uczniem i klientem; ciągły rozwój naukowy. Praca z młodzieżą, zaangażowanie w życie społeczne Sopotu. Poznanie różnic kulturowych i obyczajowych w całej Europie i USA.

2 Doświadczenie zawodowe: obecnie obecnie Terapeuta, coach, doradca: SUKURS Gabinet psychologiczny Doradca zawodowy, psycholog, trener, broker edukacyjny: Fundacja Gospodarcza w Gdyni Prowadzenie terapii indywidualnej, w małych grupach oraz terapii par. Szkolenia, doradztwo oraz coaching. Pisanie i realizacja projektów unijnych, marketing i tworzenie strategii, doradztwo zawodowe i psychologiczne, brokering edukacyjny, szkolenia psychologiczne, testy kompetencji, doradztwo z zakresu ZZL obecnie Szkolenia i coaching dla pracowników firm, kadry managerskiej wyższego i niższego szczebla, doradztwo zawodowe - zlecenia Trener, doradca zawodowy, coach w projektach: United Nations Development Program: "4 kroki - Wsparcie Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy II" ZRG NSZZ Solidarność: Nowe kwalifikacje receptą na kryzys Nowe kwalifikacje receptą na kryzys - BIS P.P.U.H. PROGRESS: Dobrym kierownikiem, mistrzem, brygadzistą być Wiedza na trudne czasy Coaching z zakresu rozwoju zawodowego i prywatnego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe. Szkolenia z zakresu: mowy ciała, autoprezentacji, pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i wypaleniem zawodowym, negocjacji, motywacji, rozwoju pracownika, zarządzania czasem oraz marketingu Marketing Manager: VELAVES Hotel SPA & Night Club we Władysławowie 2007 Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży - Doradca Zarządu: PRIMER Spedycja Międzynarodowa Prowadzenie działu marketingu & PR, szkolenie kadry (marketing, PR, podejście do klienta) i menagerów (zarządzanie), audyt, tworzenie i realizacja Marketing Planu oraz Media Planu, współpraca przy tworzeniu całościowej identyfikacji wizualnej. Wprowadzenie strategii wejścia na rynek nowego produktu usługi oraz consulting; tworzenie systemu CRM; Szkolenia pracowników z zakresu marketingu, sprzedaży i CRM (równolegle) Specjalista ds. HR - Inspektor w Sekcji Psychologów: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Rekrutacja, doradztwo zawodowe, szkolenia, projekty z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Kierownik działu marketingu i sprzedaży: PCB Service Sp. z o. o. - KODAK Polska Całość działań marketingowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz PR; rozwój marki i linii. Projekty krajowe i międzynarodowe. Czuwanie nad zespołami sprzedażowymi rekrutacja, motywacja oraz realizacja i rozliczanie z planów. Szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży, kontaktu z klientem oraz negocjacji Działalność Gospodarcza: Wprowadzanie zagranicznych produktów na polski rynek. Szkolenia zewnętrzne dla firm

3 Praktyki biznesowe Praktyki społeczno - pedagogiczne Arrangement & Marketing Services Anna Stankiewicz Agencja Reklamowo - Wydawnicza GLM Communications, Inc., Nowy York; Motoren Franke, Drezno; Ulstein FAMA Sp. z o. o. z grupy Rolls-Royce. Oddział Terapeutyczny Więzienia w Stargardzie Gdańskim; Nauczycielka języka niemieckiego w klasach V-VIII w SP nr 9 w Sopocie; Członek Młodzieżowej Kadry Instruktorskiej ZHP; Wiceprezes Stowarzyszenia Młodzieży Sopockiej; Korepetycje z języka niemieckiego. z zakresu marketingu, badań marketingowych, psychologii konsumenta oraz negocjacji. Organizacja i koordynowanie akcji promocyjnych. Optymalizacja produkcji. Projekt wdrażania norm ISO. System motywacji pracowników. System badania satysfakcji klienta. Współpraca w programach terapeutycznych oraz edukacyjnych więźniów; Realizacja autorskiego programu edukacyjnego - podstawowy kurs języka niemieckiego; Opieka i praca z dziećmi; Projekty dla młodzieży; reprezentacja stowarzyszenia za granicą; Dodatkowe kwalifikacje: Przygotowanie pedagogiczne Prawo jazdy kat. B. Zaświadczenie o dostępie do dokumentów niejawnych o stopniu tajnym Kursy, szkolenia i uprawnienia: 2015 Wykorzystywanie modeli biznesowych w planowaniu kariery zawodowej - Busines Model CANVAS 2015 Wykorzystywanie modeli biznesowych w planowaniu kariery zawodowej - Model Biznesowy TY 2015 Kurs Delft University of Technology; Solving Complex Problems 2014 Kurs University of California, Berkeley: The Science of Happiness 2014 Kurs University of Queensland Australia: The Psychology of Criminal Justice 2014 Kurs University of Queensland Australia: The Science of Everyday Thinking 2014 Kurs HawardX: Unlocking the Immunity to Change: A New Approach to Personal Improvement 2013 Certyfikat Expert PerformanSe Doskonalenie umiejętności stosowania systemów PerformanSe 2013 Terapia małżeństw i par p-i-e; Polski Instytut Ericsonowski 2014 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - stopień II 2014 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - stopień I 2004 Certyfikat: NLP Practitioner 2004 Szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej 2002 Kurs Stress und stressmanagement na Technische Universität w Dreźnie

4 2002 Kurs Retoryki i prowadzenia szkoleń i prezentacji, Drezno Inne informacje: 2004 III Nagroda w konkursie Prac Magisterskich im. Prof. W. Kuli Prace sezonowe za granicą, w czasie wakacji: Frankfurt nad Menem 1999, Londyn 2000, Nowy York Kurs pilota wycieczek zagranicznych. Zainteresowania: Sztuka, podróże, kultura, życie społeczne, sporty ekstremalne, literatura, film grozy. Zał. 1 Szczegółowy wykaz zrealizowanych działań. Zał. 1. Szczegółowy wykaz zrealizowanych działań. Doświadczenie zawodowe: Okres Miejsce pracy Zadania obecnie SUKURS Gabinet Psychologiczny; Trójmiasto obecnie Fundacja Gospodarcza Broker edukacyjny w Projekcie Laboratorium Edukacji Doradca zawodowy, psycholog 2012 UNITED NATIONS Development Program Projekt "4 kroki - Wsparcie Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy II" Terapia, poradnictwo psychologiczne, coaching biznesowy i osobisty, doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe, porady psychologiczne, szkolenia, pisanie projektów, marketing Doradztwo zawodowe, porady psychologiczne, szkolenia psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia obecnie Firmy zlecające Szkolenia pracowników, kadry managerskiej wyższego i niższego szczebla, coaching, doradztwo zawodowe 2012 ZRG NSZZ Solidarność Projekt Nowe kwalifikacje receptą na kryzys - BIS P.P.U.H. PROGRESS Projekt Dobrym kierownikiem, mistrzem, brygadzistą być oraz Wiedza na trudne czasy trener Doradztwo zawodowe; szkolenia z zakresu mowy ciała, autoprezentacji, pewności siebie, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz wsparcie psychologiczne i coaching Szkolenia z zakresu negocjacji, motywacji, rozwoju pracownika, zarządzania czasem oraz marketingu. Coaching z zakresu rozwoju zawodowego i prywatnego 2011 ZRG NSZZ Solidarność Doradztwo zawodowe; szkolenia

5 Projekt Nowe kwalifikacje receptą na kryzys 2008 VELAVES Hotel SPA & Night Club we Władysławowie Marketing Manager 2007 PRIMER Spedycja Międzynarodowa; Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży - doradca zarządu równolegle Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Specjalista ds. HR - Inspektor w Sekcji Psychologów PCB Service Sp. Z o. o. - KODAK Polska Kierownik działu marketingu i sprzedaży Arrangement & Marketing Services ; Praktyki biznesowe Praktyki społeczno - pedagogiczne Działalność gospodarcza Agencja Reklamowowydawnicza GLM Communications, Inc., Nowy York; Motoren Franke Drezno; Ulstein FAMA Sp. z o. o. z grupy Rolls-Royce. Oddział Terapeutyczny Więzienia w Stargardzie Gdańskim; Nauczycielka języka niemieckiego w klasach V-VIII w SP nr 9 w Sopocie; Członek Młodzieżowej Kadry z zakresu mowy ciała, autoprezentacji, pewności siebie, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz wsparcie psychologiczne Prowadzenie działu marketingu & PR, Szkolenie kadry (marketing; PR; podejście do klienta) i menagerów (zarządzanie) audyt, tworzenie i realizacja Marketing Planu oraz Media Planu; współpraca przy tworzeniu całościowej identyfikacji wizualnej Wprowadzenie strategii wejścia na rynek nowego produktu usługi oraz consulting; tworzenie systemu CRM; Szkolenia pracowników z zakresu marketingu, sprzedaży i CRM Rekrutacja, doradztwo zawodowe, szkolenia, projekty z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Całość działań marketingowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz PR; rozwój marki i linii; Projekty krajowe i międzynarodowe. Czuwanie nad zespołami sprzedażowymi rekrutacja, motywacja oraz realizacja i rozliczanie z planów. Szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży, kontaktu z klientem oraz negocjacji. Wprowadzanie zagranicznych produktów na polski rynek. Szkolenia zewnętrzne dla firm z zakresu marketingu, badań marketingowych, psychologii konsumenta, negocjacji oraz kontaktu z klientem. Organizacja i koordynowanie akcji promocyjnych; Optymalizacja produkcji; Projekt wdrażania norm ISO; System motywacji pracowników; System badania satysfakcji klienta Współpraca w programach terapeutycznych oraz edukacyjnych więźniów; Realizacja autorskiego programu edukacyjnego z zakresu podstawowego kursu języka niemieckiego;

6 Instruktorskiej ZHP; Wiceprezes Stowarzyszenia Młodzieży Sopockiej; Korepetycje z języka niemieckiego. Opieka i praca z dziećmi; Projekty dla młodzieży; reprezentacja stowarzyszenia za granicą; Nauka języka niemieckiego na różnych poziomach Prowadzenie szkoleń dla pracowników takich firm i instytucji jak: Urząd Miasta Gdynia Sport & Future Kinetic Bank Spółdzielczy Rumia FERAX Łódź KODAK Polska Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku VELAVES Hotel SPA & Night PRIMER Spedycja Międzynarodowa PCB Service Sp. z o. o. Stocznia Remontowa Stocznia Marynarki Wojennej SA NSZZ Solidarność Zarząd morskiego portu Gdynia Bałtycki Terminal Drobnicowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Gdyni Morski Terminal Masowy UNITED NATIONS Development Program Publikacje: A. Stankiewicz Implozja zespołu 7 grzechów głównych Styczeń 2015; A. Stankiewicz Jak zostać szefem z prawdziwego zdarzenia Grudzień 2014; A. Stankiewicz Ciemna i jasna strona rywalizacji czyli jak rywalizować, aby się rozwijać, a nie hamować Listopad 2014; A. Stankiewicz "Etyka z czym to się je? Październik 2014; A. Bocianowska, M. Bruszewski, M. Naleziński, M. Piątkowski, A. Salamon, A. Stankiewicz, P. Tomczuk, K. Zajt, M. Zielińska Shell, BP, Orlen Programy lojalnościowe (w:) Marketing studia przypadków pod red Anna M. Nikodemska Wołowik, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002 A. Stankiewicz, Społeczne czynniki kształtujące zachowanie młodzieży na rynku (w:) Nasze Studia, Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego UG nr 1/2003 Odczyt w czasie zamknięcia festiwalu filmowego Marcello w Sopocie Peter Kurtain masowy morderca w Niemczech inspiracja filmu M Morder A. Hitchcocka. Odczyty w czasie projekcji DKF Kurort Podświadomość w filmach Hitchcocka Spellbound ( Urzeczona ) Projekty szkoleniowe (współautorstwo): Otwieram Drzwi kariery dla Fundacja Gospodarcza Szansa na sukces dla Fundacja Gospodarcza Projekty badawcze: Redakcja Biuletynu informacyjnego PCB Service ( )

7 Badanie całościowe rynku restauracji i barów w trójmieście dla firmy Red Bull (2003) Badanie uczniów klas II SP nr 1 w Sopocie Ukryte programy w nauczaniu początkowym. Identyfikacja ról społecznych z płcią (2003) Czy specyfika młodzieży gimnazjalnej może pomóc w dostosowaniu środków marketingowych adresowanych do tej grupy docelowej (2003) Kwestionariusz osobowości Postawa wobec kultury zachodu (2001) Zakres prowadzonych szkoleń: Temat szkolenia Coaching biznesowy: - wykorzystanie Internetu w biznesie - Facebook jako forma reklamy - strategie marketingowe (4P i 7P) Skuteczna Komunikacja Interpersonalna Motywacja pracowników Forma, metoda Rozmowa, dyskusja, badania marketingowe i ćwiczenia, coaching moderowana. Warsztaty, rozmowy plenarne i ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, testy i ankiety, Techniki Sprzedaży Profesjonalna Obsługa klienta Konflikt geneza i sposoby rozwiązywania Rekrutacja, adaptacja i szkolenie pracowników Zarządzanie stresem Asertywność Zarządzanie zespołem Strategie Marketingowe, coaching, superwizja, coaching, superwizja., testy psychologiczne, testy psychologiczne, coaching, superwizja

8 . Studium przypadku. Tworzenie strategii w grupach Mowa ciała Współpraca w zespole, budowanie i motywacja zespołu Doradztwo personalne Psychologiczne wsparcie poszkodowanych Gender equality Podświadome programy komunikacyjne Negocjacje Trening kreatywnego myślenia Warsztaty psychologiczne dla młodzieży niesłyszącej Warsztaty psychologiczne dla młodzieży z otoczenia osób niesłyszących zmiana postaw Warsztaty psychologiczne dla dorosłych z otoczenia osoby niesłyszącej zmiana postaw Wywiad i rozmowa z użyciem materiałów mm.. Rozmowa. Testy psychologiczne Wywiad i rozmowa z użyciem materiałów mm.. Rozmowa. Testy psychologiczne moderowana. Warsztaty, dyskusje plenarne i ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, testy i ankiety, moderowana. Warsztaty, dyskusje plenarne i ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, testy i ankiety,, coaching

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS

PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS 1. Małgorzata Wasilewska 2. Paweł Kacprzak 3. Paweł Frątczak 4. Piotr Stapiński 5. Łukasz Janiec 6. Anna Kozera 7. Ewa Olbrychska 8.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Katalog Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa + 48 22 522 84 32 szkolenia@akn.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo