INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015"

Transkrypt

1 NANO+ INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, Częstochowa, tel

2 Spis treści 1 Opis ogólny Zmiana trybu pracy Praca według zegara Praca świąteczna Praca ręczna Praca urlopowa Wymuszenie realizacji CWU Ekrany informacyjne Pompa ciepła Kocioł na paliwo stałe Pompa ciepła Powietrzna pompa ciepła Mieszacz SolarComp MENU NASTAWY ZEGARA USTAWIENIA SERWIS JĘZYK Sterowanie dezynfekcją zasobnika CWU Sygnalizacja alarmów Montaż Warunki środowiskowe Wybór właściwej lokalizacji Instrukcja montażu Podłączenie Opis złącza NANO Interfejs cyfrowy Zasilanie Czujnik temperatury...16 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

3 1 Opis ogólny Tryb pracy Połączenie z siecią C14 Zegar Numer NANO+ Temperatura pomieszczenia Temperatura zadana pomieszczenia Dzienny program ogrzewania lub wybrany tryb pracy Temperatura zewnętrzna Strefa grzewcza Klawiatura dotykowa 2 Zmiana trybu pracy Naciśnij klawisz, termostat wyświetli ekran wyboru trybu pracy. Naciskając klawisze Wybór zatwierdź klawiszem Naciśnij ponownie klawisz lub wybierz nowy tryb.. aby powrócić do głównego ekranu. 3

4 2.1 Praca według zegara Termostat utrzymuję temperaturę zadaną według harmonogramu wyświetlonego w dolnej części ekranu. Zaprogramowanie harmonogramu polega na ustawieniu stref komfortu dla każdego dnia tygodnia oddzielnie. Strefy te ustawia się w menu A.NASTAWY ZEGARA. W strefach komfortu obowiązuje temperatura dzienna, poza nimi temperatura nocna. Temperatury te ustawia się w oknie temperatur zadanych. W oknie tym naciskając klawisz podświetla się jedną z temperatur. Wartość podświetlonej temperatury można zmienic korzystając z klawiszy i. W każdej chwili można wyjść z trybu zmiany temperatury nacisjkając klawisz. 4

5 2.2 Praca świąteczna Termostat utrzymuję temperaturę zadaną według harmonogramu ustawionego dla dni świątecznych. Harmonogram ten ustawia się w menu A.NASTAWY ZEGARA. 2.3 Praca ręczna Termostat utrzymuję zadaną ręcznie temperaturę pomieszczenia. Żeby zmienić temperaturę zadaną należy nacisnąć klawisz kiedy termostat wyświetla ekran podstawowy. Wartość temperatury zadanej zostanie podświetlona jak na poniższej ilustracji. Klawisze, umożliwiają zmianę temperatury zadanej. Wyjście z trybu edycji następuje po naciśnięciu klawisza lub. 5

6 2.4 Praca urlopowa Termostat utrzymuje temperaturę urlopową. Temperaturę urlopową ustawia się w oknie temperatur zadanych. 3 Wymuszenie realizacji CWU Jeżeli regulator pracuje z obniżoną temperatura zasobnika CWU (z powodu trybu pracy CWU lub aktualnego stanu zegara) to funkcja ta pozwala na zrealizowanie ładowania zasobnika z normalną temperaturą. Można wymusić na regulatorze, aby przez ustawiony czas temperatura zadana zasobnika CWU nie była korygowana zegarem lub wybranym trybem pracy. Funkcję włącza się przytrzymując przez 3 sekundy klawisz, kiedy NANO+ wyświetla ekran główny. NANO+ potwierdza włączenie funkcji wyświetlając okienko z napisem WYMUSZENIE REALIZACJI CWU. Gdy wymuszenie realizacji CWU jest aktywne na głównym ekranie wyświetlany jest symbol. Żeby wyłączyć wymuszenie należy ponownie przytrzymać przez 3 sekundy klawisz. Wyłączenie wymuszenia realizacji CWU jest potwierdzone przez NANO+ wyświetleniem okienka KONIEC WYMUSZENIA CWU. Czas trwania wymuszenia ustawia się w parametrze B.05 CZAS TRWANIA WYMUSZENIA CWU. 6

7 4 Ekrany informacyjne NANO+ umożliwia podgląd stanu urządzeń komunikujących się ze sobą za pomocą protokołu C14. Temperatura zmierzona CWU 4.1 Pompa ciepła Praca CO Praca CWU Praca BIWAL CWU Temperatura utrzymywana Temperatura zadana Praca BIWAL PC Rozmrażanie Praca sprężarki Temperatura górnego źródła Tryb LATO/ZIMA 4.2 Kocioł na paliwo stałe Temperatura zmierzona CWU (tutaj CWU wyłączone) Praca CO Praca CWU Temperatura utrzymywana Temperatura zadana Numer kotła Praca kotła Poziom opału Temperatura kotła Tryb LATO/ZIMA 7

8 4.3 Pompa ciepła Temperatura zmierzona CWU (tutaj CWU wyłączone) Praca CO (tutaj wyłączone) Praca CWU Numer pompy ciepła Temperatura górnego źródła Praca pompy ciepła 4.4 Powietrzna pompa ciepła Tryb pracy PPC Temperatura zmierzona CWU Temperatura powietrza Praca wentylatora Praca sprężarki Sygnalizacja presostatu Praca pompy CWU Praca grzałki Temperatura zadana CWU 8

9 4.5 Mieszacz Stałe oznaczenie mieszacza Nazwa obwodu Temperatura zmierzona Praca obwodu Temperatura zadana Temperatura utrzymywana Obniżenie temperatury 4.6 SolarComp Nazwa obwodu Temperatura kolektora Licznik energii uzyskanej Dzienny licznik energii Moc kolektora Temperatura górna zasobnika Praca grzałki Temperatura dolna zasobnika Praca pompy solarnej 9

10 5 MENU Nastawy NANO+ zostały podzielone na 4 kategorie. Aby wejść do wybranej kategorii należy wcisnąć klawisz. W przypadku nastaw klawisz powoduje rozpoczęcie edycji wybranego parametru. W trybie edycji zmianę wartości parametru dokonuje się klawiszami i. Parametry są natychmiast zapisywane do pamięci - nie wymagają zatwierdzania. 5.1 NASTAWY ZEGARA Widok ekranu Opis Ustawianie zegara. Ustawianie stref działania komfortu dla poniedziałku. Dla kolejnych dni tygodnia strefy działania ogrzewania ustawia się tak samo. Ustawianie stref komfortu dla dni świątecznych. 5.2 USTAWIENIA Widok ekranu B.USTAWIENIA 01.SYGNAŁ AKUSTYCZNY AWARII TAK 10 Opis Sygnał akustyczny awarii. Ustawienie TAK powoduje, że w przypadku zgłoszenia stanu awaryjnego przez jakikolwiek regulator podłączony do tej samej sieci co NANO+, rozlegle się przerywany sygnał akustyczny.

11 Widok ekranu B.USTAWIENIA 02.SYGNAŁ AKUSTYCZNY KLAWIATURY Opis Sygnał akustyczny klawiatury. TAK MIN 0 MAX 20 B.USTAWIENIA 03.HISTEREZA TERMOSTATU Histereza termostatu. 1.0K MIN 0.0 MAX 5.0 B.USTAWIENIA 04.CZAS TRWANIA WYMUSZENIA CWU Czas trwania wymuszenia CWU. 30min MIN 0 MAX 120 B.USTAWIENIA 05.JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA W WYGASZENIU 2 MIN 0 MAX 10 Jasność wyświetlacza w wygaszeniu. Podczas obsługi wyświetlacz jest maksymalnie podświetlony. Po 240 sekundach od naciśnięcia ostatniego klawisza zostaje przyciemniony do ustawionego tutaj poziomu. Zmniejszenie wartości do 0 powoduje wyświetlenie napisu WYŁĄCZONE co oznacza że podświetlenie nie będzie przygaszane. 11

12 5.3 SERWIS Widok ekranu C.SERWIS USTAW KOD SERWISOWY Opis Ustawienie właściwego kodu serwisowego umożliwia edycję poniższych parametrów C.SERWIS 01.WIDCZNE EKRANY URZĄDZEŃ Widok, wybór obwodów które będą wyświetlane. BEZ EKRANÓW URZĄDZEŃ WSZYSTKIE URZĄDZENIA KOCIOŁ1 / PC1 BEZ EKRANÓW URZĄDZEŃ KOCIOŁ 2 GRUNTOWA PC (R451) MIN 0 MAX 7 POWIETRZNA PC (R430) MIESZACZ 1 MIESZACZ 2 MIESZACZ 3 MIESZACZ 4 MIESZACZ 5 SOLAR 1 C.SERWIS 02.KOREKTA CZUJNIKA TEMP.POMIESZCZENIA Korekta czujnika temperatury pomieszczenia. Pozwala skompensować niedokładność pomiaru temperatury pomieszczenia. 0.0K MIN-10.0 MAX 10.0 C.SERWIS 03.CZY JEST CZUJNIK TEMP.ZEWNĘTRZNEJ? NIE C.SERWIS 04.NUMER NANO+ Czy jest czujnik temperatury zewnętrznej? Jeśli w sieci jest regulator, do którego jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej to można ustawić w tym parametrze odpowiedź TAK. Wtedy na głównym ekranie pojawi się wartość temperatury zewnętrznej. Jeżeli wybrana jest odpowiedź NIE to na głównym ekranie zamiast temperatury zewnętrznej wyświetlana jest temperatura kotła. Numer NANO+. Każde NANO+ w sieci musi mieć niepowtarzalny numer. W tym parametrze można go ustawić. 1 MIN 0 MAX 20 C.SERWIS 05.PRZEYWROCIC NASTAWY FABRYCZNE Przewrócić nastawy fabryczne. Zmiana wartości na TAK powoduje natychmiastowe wpisanie nastaw fabrycznych NANO+. NIE 12

13 5.4 JĘZYK Widok ekranu D.JĘZYK POLSKI Opis Wybór języka. Ta wersja programu ma tylko jeden język. 5.5 Sterowanie dezynfekcją zasobnika CWU Termostat NANO+ wysyła sygnał dezynfekcji zasobnika CWU w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 1:00 a 2:00 w nocy. 5.6 Sygnalizacja alarmów Połączenie cyfrowe umożliwia sygnalizację alarmów pojawiających się w regulatorze podłączonym do sieci C14. Alarm może być sygnalizowany przerywanym sygnałem dźwiękowym jeśli funkcja B.01 SYGNAŁ AKUSTYCZNY AWARII = TAK. Rysunek 1: Przykład sygnalizacji alarmu na termostacie NANO+. Regulator informuje o przyczynie alarmu krótkim tekstem wyjaśniającym. 13

14 6 Montaż Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 6.1 Warunki środowiskowe Regulator został zaprojektowany do użytkowania w środowisku mieszkalnym, (2 stopień zanieczyszczenia wg PN-EN ). Temperatura otoczenia regulatora nie może przekraczać zakresu C. 6.2 Wybór właściwej lokalizacji Aby zapewnić prawidłową pracę termostatu, należy go zainstalować na wewnętrznej ścianie budynku. Należy wybrać miejsce reprezentatywne np.: pokój dzienny. Termostat powinien być zamontowany na wysokości około 150cm od podłogi, z dala od źródeł ciepła (np.: grzejnik, lodówka, telewizor lub komputer). Należy unikać miejsc narażonych na działanie promieni słonecznych oraz znajdujących się blisko drzwi i okien. 6.3 Instrukcja montażu Termostat NANO+ mocuje się do ściany za pomocą dwóch kołków rozporowych. Aby zdemontować tylną ściankę regulatora, należy za pomocą śrubokręta wcisnąć zatrzask a następnie otworzyć obudowę tak jak na poniższym rysunku. Rysunek 2: Sposób demontażu tylnej ścianki termostatu. Zdemontowaną tylną ściankę należy przykręcić do ściany za pomocą kołków montażowych i wkrętów. 14

15 Otwór montażowy na wkręt fi 3mm Otwór montażowy na wkręt fi 3mm Wycięcie do wyprowadzenia przewodów Rysunek 3: Widok tylnej ścianki termostatu NANO+ Po zamontowaniu tylnej ścianki regulatora, należy połączyć go zgodnie z opisem dotyczącym odpowiedniego modelu regulatora. Podłączony termostat NANO+ zatrzaskuje się zawieszając go na górnych zatrzaskach i dociskając dół tak aby nastąpiło zatrzaśniecie się dolnego zatrzasku. Należy upewnić się, że nie można zdjąć termostatu bez użycia narzędzia. 6.4 Podłączenie Opis złącza NANO+ Po zdjęciu tylnej ścianki zobaczyć można listwę zaciskową przedstawiona na rysunku poniżej. Legenda 1, 2 zworka czujnika wbudowanego NANO 3 2, 4 zaciski czujnika zewnętrznego U plus zasilania G minus zasilania B, A zaciski interfejsu cyfrowego U G B A Rysunek 4: Wyprowadzenia NANO Interfejs cyfrowy Interfejs cyfrowy można przyłączać tylko do regulatora przystosowanego do komunikacji cyfrowej z termostatem NANO+. Zalecamy stosowanie skrętki o przekroju żył nie mniejszym niż 0,14mm2, maksymalna długość przewodu 1000m. W przypadku połączeń dłuższych niż 30m zalecamy stosowanie rezystorów terminujących o wartości 100Ω na końcach linii. Połączenie należy wykonać tak jak na poniższym rysunku. 15

16 A B R 100Ω A B R 100Ω NANO Regulator Zasilanie Jeżeli regulator współpracujący jest przystosowany do zasilania termostatu NANO+, to zaciski U,G termostatu NANO+ należy przyłączyć do odpowiedniego złącza regulatora. Do zasilania należy użyć przewodu o odpowiednim przekroju. NANO U G B A U G B A Regulator kotłowy Przy założeniu, że odległość pomiędzy regulatorem a termostatem NANO+ jest nie większa niż 30m, przekrój żył zasilających nie powinien być mniejszy niż 0,35mm 2. Przy większych odległościach należy użyć przewodów o większym przekroju. Można stosować wielożyłowy przewód do zasilania i transmisji równocześnie. Jeżeli regulator nie udostępnia napięcia zasilającego, termostat NANO+ należy zasilić z oddzielnego zasilacza napięcia stałego o napięciu nominalnym 9V i prądzie minimum 100mA. 16

17 Zasilacz 9V= 100mA + - NANO U G B A U G B A Regulator kotłowy Czujnik temperatury Termostat NANO+ używa wbudowanego czujnika temperatury. Zamiast wbudowanego czujnika można podłączyć czujnik zewnętrzny. Przed podłączeniem czujnika zewnętrznego należy usunąć zworkę łączącą zaciski 1 i 2. Następnie czujnik podłączyć do zacisków 2 i 4. Jak to jest przedstawione na poniższym rysunku. Czujnik temperatury Np: T1007, T1001 NANO U G B A Rysunek 5: Połączenie czujnika zewnętrznego. 17

18 DEKLARACJA ZGODNOŚCI COMPIT Piotr Roszak ul. Wielkoborska Częstochowa Deklaruję, że produkt CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY z funkcją termostatu pokojowego typ: NANO+ Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji obsługi producenta, spełnia następujące wymagania: 1. Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia Państw Członkowskich odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390 z , s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE) Wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi wymienionych dyrektyw: PN-EN :2006, EN : A1: A11: A12: A2:2005, w połączeniu z PN-EN : A12: A13: A14:2006, EN : A11: A12: A13: A1: A14:2005 Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 15 Częstochowa, Piotr Roszak, właściciel

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u4.x, wydanie 1, styczeń 2016 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 KOMPATYBILNY Z SOLATO Pb COMPIT, ul. Wielkoborska

Bardziej szczegółowo

NANO ONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 KOMPATYBILNY Z SOLATO

NANO ONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 KOMPATYBILNY Z SOLATO NANO ONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u4.x, wydanie 1, luty 2016 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 KOMPATYBILNY Z SOLATO Pb COMPIT, ul.

Bardziej szczegółowo

NANO 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO

NANO 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO NANO 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 2.x, wydanie 2, listopad 2011 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 2.x, wydanie 2, listopad 2011 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO NANO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 2.x, wydanie 2, listopad 2011 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 3.x, wydanie 2, wrzesień 2013 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 3.x, wydanie 2, wrzesień 2013 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO NANO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 3.x, wydanie 2, wrzesień 2013 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji termostatu 1.x, wydanie 2, grudzień 2012 RADIOWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji termostatu 1.x, wydanie 2, grudzień 2012 RADIOWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO NANO RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji termostatu 1.x, wydanie 2, grudzień 2012 RADIOWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji STEROWNIK POMP CO I CWU Instrukcja obsługi i instalacji program u0.x, wydanie 1, luty 2015 Pb Wstęp Sterownik jest przeznaczony do sterowania pracą pomp CO i CWU. Funkcjonalności: Pomiar temperatury kotła

Bardziej szczegółowo

R803BB. INSTRUKCJA INSTALACJI do wersji u2.x, wydanie 1, lipiec 2015 MODUŁ MIESZACZA Z FUNKCJĄ STEROWANIA CYRKULACJĄ CWU

R803BB. INSTRUKCJA INSTALACJI do wersji u2.x, wydanie 1, lipiec 2015 MODUŁ MIESZACZA Z FUNKCJĄ STEROWANIA CYRKULACJĄ CWU R803BB INSTRUKCJA INSTALACJI do wersji u2.x, wydanie 1, lipiec 2015 MODUŁ MIESZACZA Z FUNKCJĄ STEROWANIA CYRKULACJĄ CWU Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel. (34) 362 88 95 www.compit.pl

Bardziej szczegółowo

ignis one P ignis one PW INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI REGULATOR KOMINKA do wersji regulatora u1.x, wydanie 1 h,

ignis one P ignis one PW INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI REGULATOR KOMINKA do wersji regulatora u1.x, wydanie 1 h, ignis one P ignis one PW INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1 h, 2016-09-05 REGULATOR KOMINKA Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343 62 88 95 www.compit.pl

Bardziej szczegółowo

R314 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI TERMOSTAT Z POMIAREM DWÓCH TEMPERATUR I OBSŁUGĄ PROTOKOŁU C14. do wersji regulatora u1.

R314 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI TERMOSTAT Z POMIAREM DWÓCH TEMPERATUR I OBSŁUGĄ PROTOKOŁU C14. do wersji regulatora u1. R314 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.0, wydanie 4 TERMOSTAT Z POMIAREM DWÓCH TEMPERATUR I OBSŁUGĄ PROTOKOŁU C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel. 343 62 88

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u7.x, wydanie 2, 2017-06-27 TERMOSTAT POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ CYFROWĄ OBSŁUGUJĄCY PROTOKÓŁ C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM Instrukcja obsługi i instalacji

Moduł GSM Instrukcja obsługi i instalacji Moduł GSM Instrukcja obsługi i instalacji do wersji u0.xx, wydanie 5, 18 grudzień 2014 Pb Wstęp Moduł GSM umożliwia zdalną kontrolę regulatorów COMPIT posługujących się protokołem transmisji C14. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI IGNIS KOLOR P IGNIS KOLOR PW INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1b, 2016-10-14 REGULATOR KOMINKA Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343 62 88 95 www.compit.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u6.x, wydanie 1, 2017-03-03 TERMOSTAT POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ CYFROWĄ OBSŁUGUJĄCY PROTOKÓŁ C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji program u09, wydanie 4, wrzesień 2014 Pb Wstęp SOLARCOMP S1 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konwerter C14 - Radio INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI wydanie 1, wrzesień 2016

Konwerter C14 - Radio INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI wydanie 1, wrzesień 2016 Konwerter KZ-1 C14 Konwerter C14 - adio INSTUKCJA OBSŁUI I INSTALACJI wydanie 1, wrzesień 2016 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88 95 www.compit.pl 1 Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA ZASYPOWEGO. Instrukcja obsługi i instalacji program u0, wydanie 3, sierpień 2016

STEROWNIK KOTŁA ZASYPOWEGO. Instrukcja obsługi i instalacji program u0, wydanie 3, sierpień 2016 P2 STEROWNIK KOTŁA ZASYPOWEGO Instrukcja obsługi i instalacji program u0, wydanie 3, sierpień 2016 Pb Realizowane funkcje Sterownik P2 służy do sterowania kotłem zasypowym z wentylatorem nadmuchowym i

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGI I INSTALACJI

OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u6.x, wydanie 1, 2017-03-03 TERMOSTAT POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ CYFROWĄ OBSŁUGUJĄCY PROTOKÓŁ C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

R451. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, STEROWNIK POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA.

R451. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, STEROWNIK POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA. R451 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, 13.10.2016 STEROWNIK POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel. 343 62 88 95 www.compit.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-283

Instrukcja obsługi ST-283 Tech Instrukcja obsługi ST-283-1 - ST 283 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 83/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora nb1.0, wydanie 1, 5 lipiec 2013 STEROWNIK UKŁADU OGRZEWANIA ZASILANEGO Z KOMINKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora nb1.0, wydanie 1, 5 lipiec 2013 STEROWNIK UKŁADU OGRZEWANIA ZASILANEGO Z KOMINKA IGNIS INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora nb1.0, wydanie 1, 5 lipiec 2013 STEROWNIK UKŁADU OGRZEWANIA ZASILANEGO Z KOMINKA Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Mini R1 Sterownik kotła CO z podajnikiem program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Mini R1 jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę, podajnik i pompę obiegu centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora nb1.0, wydanie 1, 2 sierpnia 2013

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora nb1.0, wydanie 1, 2 sierpnia 2013 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora nb1.0, wydanie 1, 2 sierpnia 2013 STEROWNIK UKŁADU OGRZEWANIA ZASILANEGO Z TURBOKOMINKA "MAKROTERM" Agata i Krzysztof Wąchała - Spółka Jawna, ul. Pasternik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

PANEL POKOJOWY. ROOMSTER RTx INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

PANEL POKOJOWY. ROOMSTER RTx INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września, Polska www.elster.w.com.pl mail: elster@post.pl fax: +48 6143 67 690 tel.: +48 6143 77690 PANEL POKOJOWY ROOMSTER

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI gruntowej pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI gruntowej pompy ciepła INSTRUKCJA OBSŁUGI gruntowej pompy ciepła Dla użytkownika REGULATOR POMPY CIEPŁA GRUNTOWEJ 1 Spis treści 1 Opis regulatora...3 1.1 Przykładowy schemat obsługiwanej instalacji...5 2 Obsługa regulatora...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u2.x, wydanie 1, 16 styczeń 2014 STEROWNIK UKŁADU OGRZEWANIA ZASILANEGO Z KOMINKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u2.x, wydanie 1, 16 styczeń 2014 STEROWNIK UKŁADU OGRZEWANIA ZASILANEGO Z KOMINKA IGNIS mini INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u2.x, wydanie 1, 16 styczeń 2014 STEROWNIK UKŁADU OGRZEWANIA ZASILANEGO Z KOMINKA Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Rapid mini Sterownik kotła zasypowego program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Rapid mini jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę i pompę obiegu centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI REGULATOR R470NR470P DO POMP CIEPŁA POWIETRZNYCH I GRUNTOWYCH CE PB Instrukcja do wersji programu u5.x, wydanie, 06.03.07 r. Spis treści Opis regulatora... 3. Realizowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208G REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ. Wersja 5819

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208G REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ. Wersja 5819 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208G REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ Wersja 5819 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208G... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony opis działania regulatora RT 208G...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech - 1 - ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 88/2013

Deklaracja zgodności nr 88/2013 tech -1- ST 296 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 88/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-296

Bardziej szczegółowo

termostat pomieszczeniowy TR-104

termostat pomieszczeniowy TR-104 SPIS TREŚĆI 1. DANE TECHNICZNE 2. OPIS 3. INSTALACJA 4. OBSŁUGA 4.1. Wyświetlacz 4.2. Klawiatura 4.3. Ustawianie zegara 4.4. Programowanie kalendarza 4.5. Podgląd i zmiana temperatury 4.6. Ręczna zmiana

Bardziej szczegółowo

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 Notatki ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 PILOT G Wyprodukowany przez (producenta oraz serwisanta panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

R313. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 1.x, wydanie 4 PRECYZYJNY TERMOSTAT C

R313. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 1.x, wydanie 4 PRECYZYJNY TERMOSTAT C R313 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 1.x, wydanie 4 PRECYZYJNY TERMOSTAT -90..+40 C Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88 95 www.compit.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 Notatki ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 PILOT G Wyprodukowany przez (producenta oraz serwisanta panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje 4 2 Użytkowanie Ekran główny Ekran kotła Struktura menu 5

1 Podstawowe informacje 4 2 Użytkowanie Ekran główny Ekran kotła Struktura menu 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje 4 2 Użytkowanie 4 2.1 Ekran główny 4 2.2 Ekran kotła 5 2.3 Struktura menu 5 3 Podłączenie i konfiguracja 6 4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 7 estyma electronics

Bardziej szczegółowo

PANEL POKOJOWY. ecoster TOUCH DO REGULATORA KOTŁA ECOMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU. WYDANIE: 1.0 WERSJA PROGRAMU: v01.xx.xx

PANEL POKOJOWY. ecoster TOUCH DO REGULATORA KOTŁA ECOMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU. WYDANIE: 1.0 WERSJA PROGRAMU: v01.xx.xx PANEL POKOJOWY ecoster TOUCH DO REGULATORA KOTŁA ECOMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WYDANIE: 1.0 WERSJA PROGRAMU: v01.xx.xx 05-2015 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE I BEZPIECZEŃSTWO... 4 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8b

Instrukcja obsługi R-8b Instrukcja obsługi R-8b PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Obsługa sterownika 4 IV. Rejestracja regulatora pokojowego w wybranej strefie 5 V. Zmiana

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

RAPID 750T. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u3.xx, wydanie 1, 22 grudzień 2014 REGULATOR KOTŁA ZASYPOWEGO.

RAPID 750T. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u3.xx, wydanie 1, 22 grudzień 2014 REGULATOR KOTŁA ZASYPOWEGO. RAPID 750T Parametry serwisowe można edytować po ustawieniu parametru KOD DOSTĘPU = 99 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u3.xx, wydanie 1, 22 grudzień 2014 REGULATOR KOTŁA ZASYPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi Pokojowy Regulator Temperatury Instrukcja Obsługi -1- A.Charakterystyka Produktu jest cyfrowym termostatem z wyświetlaczem LCD. Posiada możliwość tygodniowego programowania i przystosowany jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

ST-292v4 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi. ST-292v4

ST-292v4 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi. ST-292v4 ST-292v4 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-292v4 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8z

Instrukcja obsługi R-8z Instrukcja obsługi R-8z PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 5 IV. Obsługa sterownika 7 V. Rejestracja czujnika pokojowego w wybranej

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTALOWANIE BATERII

INSTALOWANIE BATERII OPIS TERMOSTATU ThermoTronic T-300 to termostat przeznaczony do ogrzewania podłogowego lub innego elektrycznego o mocy do 3500W. Posiada on hermetyczny czujnik temperatury zamontowany w przewodzie o dł.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora VER

Instrukcja obsługi regulatora VER Instrukcja obsługi regulatora VER-15 2016-01 Instrukcja obsługi 2 VER-15 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 III.a) Schematy podłączeń... 6 IV. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013 ST-104 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 80/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-104

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo