Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje"

Transkrypt

1 Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie ludźmi. Zatrudnienie najlepszych i utrzymanie ich. Szkolenie pracowników. Marketing w handlu krajowym i zagranicznym. Pozyskiwanie informacji o rynku docelowym. Wybór strategii działania na rynku krajowym i zagranicznym, wybór kanału dystrybucji. Pośrednicy w handlu krajowym i zagranicznym. Analiza otoczenia metodą PEST. Analiza branżowa rynku branżowego desk i field research Badanie rynków zagranicznych i pozyskiwanie informacji o ewentualnych partnerach handlowych. Badania strukturalne Badania koniunkturalne Badania elementów marketingu (marketing-mix) Reklama, promocja, wizytacja rynków zagranicznych. Rodzaje strategii marketingowych w handlu krajowym i zagranicznym. Wybór strategi ze względu na pozycję rynkową i atrakcyjność rynku Wybór strategi ze względu na metodę zdobywania rynku Wybór strategi w zależności od zajmowanej pozycji rynkowej. Podstawowe elementy korespondencji z kontrahentami w handlu krajowym i zagranicznym. Technika organizacji i realizacji transakcji handlowych. Podstawy i techniki negocjacji z kontrahentami w kraju i za granicą. Manipulacje w negocjacjach. Negocjacje z kontrahentami w wybranych krajach (Europa Zachodnia, USA, kraje WNP, Chiny, Japonia, kraje arabskie). 1

2 WSTĘP Być przedsiębiorcą to brzmi dumnie! Jednakże, sama chęć nie wystarczy, aby stać się przedsiębiorcą. Oprócz pomysłu na biznes trzeba posiadać jeszcze odpowiednią wiedzę. Prowadząc firmę jesteś osoba, która powinna posiadać spora wiedzę nie tylko na temat zasad i reguł funkcjonowania gospodarki rynkowej, instrumentów niezbędnych do sprawnego zarządzania i finansowania działalności. Od menadżera oczekuje się również umiejętność w zakresie tworzenia i kierowania zespołem pracowników (współpracowników), motywowania innych, umiejętności dobrego negocjatora, marketingowca. Menedżer w Małej i Średniej Firmie Menadżer zarządzający firmą ma na celu osiąganie lub branie udziału w osiąganiu celów wytyczonych przez firmę (organizacje). Główną funkcją każdej organizacji jest wdrażanie dóbr (produktów lub usług) odpowiadającym określonym potrzebom społecznym. Aby spełnić te funkcje, konieczne jest wykonanie wielu funkcji cząstkowych. Funkcja organizowania Na funkcję organizowania składa się: proces ustalania nośników, doboru odpowiednich warunków i środków działania oraz ich uporządkowania w przestrzeni i czasie. Określenie celów, uporządkowanie warunków i środków działania umożliwia spełnienie kolejnej funkcji zarządzania- motywowania. Istotą tej funkcji jest oddziaływanie, mające na celu pobudzenie wykonawców do wykonywania zadań przy określonej organizacji. Menadżer do odpowiedniego motywowania ma cały szereg bodźców: administracyjne, ekonomiczne, psychologiczne i moralne. Nawet jednak najlepsze wypełnianie funkcji motywacyjnej nie zwalnia kierownika od dokonania konfrontacji wyników działalności zrealizowanej z uprzednio ustalonymi celami i zadaniami, i właśnie to stanowi istotę funkcji kontrolowania. W praktyce trudno jest czynności kierownicze jednoznacznie zakwalifikować do poszczególnych funkcji zarządzania, w istocie bowiem funkcje te zazębiają się i przenikają. Wszystkie wymienione funkcje zarządzania dotyczą każdej działalności kierowniczej, niezależnie od miejsca zajmowanego przez dane stanowisko kierownicze w hierarchii przedsiębiorstwa. W zależności od szczebla zarządzania zmienia się jednak ranga poszczególnych funkcji. Na przykład na szczeblu najwyższym (dyrekcja przedsiębiorstwa) szczególną rolę odgrywa planowanie i organizowanie, w miarę przechodzenia na niższe szczeble zarządzania relatywnie wzrasta znaczenie motywowania i kontrolowania, maleje zaś udział planowania i organizowania. Istotną częścią zarządzanie jest komunikowanie się. Bez niego kierownicy nie mogliby wypełniać swoich 2

3 zadań. Dzięki komunikowaniu się menadżerowie realizują swoje funkcje zawiązane z planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem, i motywowaniem. Dobre zarządzanie wymaga skutecznego komunikowaniem się. Można by rzec, że komunikowanie jest na wejściu i wyjściu funkcji kierowniczych. Kierownicy komunikują się nie tylko z podwładnymi, ale także z swoimi przełożonymi, kierownikami równorzędnych działów, klientami, partnerami z innych firm. Przedsiębiorstwo jest zbiorem pracowników, którzy pełnią różne role wykonują zróżnicowane zadania, mają odmienne potrzeby komunikacyjne, charakteryzują się odmiennymi stylami komunikowania się, lecz każdy z nich, aby skutecznie pracować potrzebuje informacji od różnych osób, w różnej formie i o różnym czasie. Kierownik winien mieć to na uwadze. Planowanie, oraganizacja, motywacja Planowanie celów, jakie stoją przed organizacją, jest możliwe tylko wtedy, gdy zachodzi wymiana informacji. Bez dokładnych informacji kierownik nie może sformułować planów działań. W planowaniu ważne jest komunikowanie dół-góra, gdyż dzięki informacjom płynącym z dołu hierarchii przedsiębiorstwa kierownik może oceniać istniejące zasoby organizacyjne (ludzkie, technologiczne, ekonomiczne itp.), a także możliwości ich wykorzystania. Komunikowanie w drugą stronę (góra-dół) jest także konieczne, ponieważ opracowane plany kierownik musi przekazać na niższe szczeble hierarchii organizacyjnej, czyli podwładnym, którzy będą je wdrażać. Organizowanie, podobnie jak planowanie, wymaga efektywnego porozumiewania się. Organizowanie oznacza, więc ustalanie aktywności pracowników, integrowanie działań w obrębie poszczególnych działów i pomiędzy nimi, wyznaczanie celów działań dla menadżerów różnych szczebli i delegowanie im władzy koniecznej do realizacji ich zadań, a także korzystanie z władzy i informacji, aby koordynować działalność całej struktury organizacji. Tak rozumiane organizowanie wymaga dobrego komunikowania się pomiędzy kierownikami poszczególnych działów, a także skutecznego porozumiewania się w zespołach pracowniczych, realizujących przydzielone im zadania. Motywowanie podwładnych także wymaga od kierownika umiejętności komunikowania się. Kierownik, który potrafi motywować swoich podwładnych, nie tylko przekazuje im informacje, ale również jest dobrym słuchaczem, dzięki czemu orientuje się w potrzebach pracowników i nie, jak do nich trafić, aby wzbudzić chęć działania. Menedżer (przedsiębiorca) firmy ma być przede wszystkim liderem. To, co wyróżnia dobrego lidera to osobowość. Lider zespołu jest odpowiedzialny za organizację zespołu umożliwiająca mu osiąganie celów. By sprostać temu obowiązkowi szef musi mieć strukturalne podejście i umiejętność planowania. Lider zespołu jest również odpowiedzialny za jakość efektów pracy zespołu. Lider musi także posiąść 3

4 umiejętność kontrolowania efektywności zespołu po to by mieć pewność, że efekty i tempo pracy zespołu są właściwe. W miarę rozwoju zespołu jego wymagania wobec szefostwa ulegają zmianie. Na początku zespołowi potrzebne jest mnóstwo wskazówek i ścisła kontrola. W fazie dojrzałości pracuje się o wiele lepiej, gdy szef ingeruje jak najmniej. By umożliwić zespołowi gładkie przechodzenie przez poszczególne fazy rozwoju szef powinien być elastyczny. Jeśli sam narzuca rozwiązania, zespól nie ma możliwości rozwoju. Istnieją naturalne tendencje zespołu do zamykania się w sobie, skupiania uwagi na własnej pracy i ignorowania reszty osób z firmy. By tendencje te nie przybierały większych rozmiarów szef powinien być odpowiedzialny za każdy zespól pracowniczy. Dobrze jest, gdy wszyscy pracownicy realizują cele i misje firmy a nie skupiają się tylko na własnych, krótkich planach i osiągnięciach. Tak więc dobry lider powinien włączyć w sobie dwie cechy: szerokie spojrzenie z umiejętnością zachowania dystansu. Niektóre cechy dobrego menedżera 1. Dobrze rozpoczynaj każdy dzień Twój nastrój wpływa nie tylko na twoją efektywność w pracy ale także na nastrój twoich pracowników. To z kolei wpływa na sposób, w jaki pracownicy traktują klientów i dostawców. 2. Rozmawiaj o problemach Życie w pracy to niekończące się wzloty i upadki. Zdarza się, ze jesteś zły na swojego pracownika, jednakże nie możesz sobie pozwolić na wylądowanie się na nim. Taka nie właściwą reakcja może tylko pogorszyć twoje relacje z pracownikami zachęcić ich do tego by w podobny sposób traktowali klientów. Gdy jesteś zły przede wszystkim postaraj się zachować spokój, następnie omów sprawę w cztery oczy bez obecności innych osób. Wyjaśnij pracownikowi, co spowodowało, ze poczułeś się poirytowany, daj mu również szanse udzielenia odpowiedzi i wyjaśnienia jak się czuje a następnie doprowadź do rozwiązania problemu. 3. Wspieraj decyzje personelu W przypadku, gdy klienci a zdenerwowani lub tez niezadowoleni najczęściej chcą kontaktować się z szefem lub kierownikiem. Jeśli twój pracownik podjął decyzje, która jest zgoda z misja i strategia firmy a ty ja potem odwołujesz- podważasz autorytet pracownika. 4. Wiedz, że nie wszystko wiesz Niektórzy kierownicy sadza, że bycie menedżerem obliguje do znania odpowiedzi na wszystkie pytania. Pamiętaj jednak, ze jesteś tylko człowiekiem i masz prawo się mylić lub czegoś nie wiedzieć. Dlatego nie 4

5 ma co udawać, że jest inaczej. Przyznanie się do własnej niewiedzy to wyraz siły, która pozwala zdobyć zaufanie ludzi, którzy nas otaczają. 5. Uważnie słuchaj Z pewnością znasz powiedzenie, że mowa jest srebrem a milczenie zlotem. Chcąc dobrze sprzedać towar czy usługę musisz nauczyć się słuchać tego, co mówią do ciebie klienci - jakie są ich oczekiwania, jakie chcieliby uzyskać informacje itp., Aby twoi pracownicy umieli słuchać klientów, pokaz im, ze ty również potrafisz ich słuchać. 6. Zaprzyjaźnij się z ludźmi Poznaj swoich pracowników, wiedz kim są, jak lubią spędzać wolny czas, co chcą osiągnąć w życiu. Nie bądź niedostępny- pamiętaj o urodzinach pracowników. To wszystko sprawi, ze będą cię oni traktować nie tylko jak szefa, ale także jak przyjaciela. Niech twoje relacje z pracownikami opierają się na poszanowaniu ich indywidualności a nie tylko na wynikach osiągniętych w pracy. 7. Okazuj wdzięczność Każdy z nas lubi być doceniany i chwalony, działa to bardzo mobilizująco. Nie żałuj podziękowań i komplementów swoim pracownikom, wyrażaj uznanie dla ich umiejętności. Tworząc dobry klimat dla rozwoju i uznając zasługi, zachęcasz swoich pracowników do utrzymywania wysokiego poziomu pracy. 8. Bądź szczery Jeśli musisz stawić czoła trudnym sytuacjom, wypowiadane przez ciebie słowa powinny odpowiadać temu, co sygnalizuje twój język ciała i ton głosu. Będąc uczciwym w stosunku do pracowników zyskujesz ich zaufanie. A jeśli nazywasz rzeczy po imieniu wtedy, gdy coś się nie udaje, to tym cenniejsze będą twoje pochwały w wypadku sukcesów. Przede wszystkim dobry menedżer powinien skupić się na właściwie obranym celu. Należy nauczyć się skupiać na tym, co jest w stanie realizować zachowując odpowiednią jakość. Nie warto robić czegoś byle jak a rozwiązanie jednego problemu w całości jest lepsze niż kilku ale tylko częściowo. Wyrabianie w sobie i w pracownikach poczucia odpowiedzialności jest niezwykle ważne. Elastyczność Bycie sztywnym nie wyjdzie na dobre. Czasami, gdy sytuacja tego wymaga, trzeba nagiąć zasady do rzeczywistości. Naginanie zasad nie powinno być czynnością nagminną, jeśli już to robisz to rób to z powodu zaistniałych okoliczności a nie dla konkretnych osób. Zastosuj zasadę zwana 80/20. Zasada ta ma szerokie zastosowanie w rozwijającej się w firmie. Między innymi dotyczy: 5

6 klientów/ 20% klientów generuje 80% zysków/- skoncentruj swój czas na tych klientach, którzy przynoszą zyski problemów pracowniczych/ 80% problemów pracowniczych dotyczy 20% zatrudnionych w twojej firmie/- zrób cos z tym poprzez szkolenia i motywowanie pracowników lub też zwolnienia wydatków/ 20% źródeł kosztów generuje 80% twoich wydatków/- przyjrzyj się 20 % źródeł kosztów należności/ 80% przeterminowanych należności generuje zaledwie 20% twoich klientów/- określ źródło przeterminowanych należności sukcesu/ 80% twoich sukcesów zależy od 20% starań, jakie wkładasz w ich osiągnięcie/- dowiedz się jak wykorzystać posiadane talenty i jak efektywniej zarządzać dostępnym czasem. Zarządzając w sposób efektywny myśl z wyprzedzeniem, ponieważ błędy popełnione wczoraj mszczą się dzisiaj. W tym celu opracuj i zastosuj dowolny system wczesnego ostrzegania. Obserwuj i ostrzegaj pracowników. Dzięki temu będziesz mieć pełniejszy obraz ich pracy jeszcze przed nadejściem okresu kryzysowego. Dobra firma musi sprawnie funkcjonować przez okrągły rok. Wiadomo, że zawsze są wzloty i upadki, jednakże twoim zadaniem jest zarządzanie firma w dobrych i złych chwilach, aby zminimalizować wpływ ewentualnych opóźnień na wyniki działalności. Podstawa działania wszystkich właścicieli firm także tych małych powinno być zachowanie spokoju, opanowanie i podejmowanie decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania poczekaj aż emocje opadną. Najważniejsze decyzje tak w życiu, jak i w biznesie można podjąć tylko raz i rzadko trafia się szansa poprawienia popełnionego błędu. Rozwiązywanie konfliktów Im więcej zatrudniasz pracowników, tym więcej konfliktów pojawi się w twojej firmie. W miarę rozrastania się firmy sprawy wywołujące konflikty stają się coraz ważniejsze. Dobrzy menedżerowie powinni być biegli w profesjonalnym rozwiązywaniu konfliktów. Rozwiązywanie ich wymaga kompromisów i zrozumienia obu stron. Pamiętaj, że kierując ludźmi nieważne są twoje intencje tylko to, w jaki sposób twoje działanie jest odbierane przez pracowników. Jeśli pokażesz im, że ich problemy są dla ciebie nieistotne oni odpłacą ci tym samym. Jeśli dasz im odczuć, że klient jest dla ciebie tylko problemem, oni będą zachowywać się w podobny sposób. Wrażenie jest elementem najistotniejszym. Treść wypowiedzi nie jest aż tak ważna jak sposób, w jaki zostanie ona przedstawiona. 6

7 Pomimo, że jesteś biznesmenem i sprawy firmy często przysłaniają ci cały świat pamiętaj, że rozwijanie firmy nie powinno być dla ciebie celem nadrzędnym. Sprawy firmowe są nieodłącznym elementem twojego życia, jednak nie wolno ci zapominać o rodzinie, przyjaciołach i zdrowiu. Sukces firmy nie jest aż tak ważny, by poświecić wartości wyższe. Przestrzeganie zasady wielu powodów Jeśli twoja firma odnosi sukcesy, składa się na to wiele czynników. Zatrudnianie właściwych osób, zwalnianie tych nieodpowiednich, dostarczanie wysokiej jakości produktów, zastosowanie odpowiedniego sposobu dystrybucji, właściwe planowania i dobra strategii rozwoju. Tak samo jest w przypadku niepowodzeń. Jeden czynnik nie decyduje o porażce. Jeśli chcesz odnieść sukces i być dobrym menedżerem zdaj sobie sprawę z faktu, że na powodzenie przedsięwzięcia maja wpływ nie tylko rzeczy wielkie, lecz również najdrobniejsze szczegóły a osiągnięcie sukcesu zależy od mnóstwa czynników. Style kierowania Nie ma idealnego stylu zarządzania, który sprawdzałby się w każdym zespole. Dal lidera zespołu najistotniejsze jest uświadomienie sobie, jaki jest jego naturalny styl oraz jakie inne style mogą w danym zespole sprawdzać się lepiej, szef, który zdaje sobie sprawę zarówno ze swoich mocnych, jaki słabych stron może modyfikować swoje zachowanie. Poniżej przedstawiono cztery najczęściej spotykane style kierowania oraz cechy charakterystyczne dla każdego z nich. Spróbuj się zorientować, który styl jest najbliższy twoim predyspozycjom. Styl dyrektywny Jest on użyteczny na początku istnienia zespołu lub wówczas, gdy członkowie potrzebują wiele wskazówek na temat zadań, które maja wykonać. Charakteryzuje się on następującymi cechami: wysoka interakcja kierującego z zespołem komunikacja szefa z zespołem głównie polega na przekazywaniu informacji i instrukcji to szef jest przewodniczącym, który rozdziela prace członkowie zespołu czują do szefa respekt i całkowicie mu podlegają Styl delegujący Jest użyteczny w przypadku kompetentnego, doświadczonego zespołu. Do charakterystycznych cech można zaliczyć: 7

8 niski stopień interakcji lidera z zespołem szef głównie odpowiada na propozycje i sugestii zgłaszane przez zespół, tak wygląda komunikacja między nim a pracownikami członkowie zespołu przewodniczą zebraniom, oraz rozdzielają sobie pracę pracownicy czują się respektowani przez kierownika Styl wspierający Dobry dla zespołów słabych, niepewnych lub przechodzących kryzys. Styl ten jest najbardziej wskazany, jeśli zespół jest jednocześnie w miarę kompetentny. Polega on na: wysokiej integracji szefa zespołem takiej komunikacji szefa z zespołem, która zapewnia mu emocjonalne wsparcie, broni go przed atakami z zewnątrz członkowie zespołu przewodniczą zebraniom, rozdzielają zadania itd. Choć szef może przejąć cześć z tych funkcji, gdy inni są nadmiernie zajęci lub obciążeni członkowie zespołu maja zaufanie do pracodawcy Styl charyzmatyczny Sprawdza się w przypadku kompetentnego zespołu, w sytuacjach wysokiego ryzyka. Cechują go: wysoce zróżnicowany stopień interakcji szefa z zespołem- może on zachowywać dystans lub też nie opuszczać zespołu ani na chwile komunikacja szefa z zespołem ma charakter wizjonerski, motywacyjny szef cieszy się wysokim autorytetem osobistym pracodawca stara się nie angażować w szczegóły zadań członkowie zespołu podziwiają szefa Zatrudnianie i zarządzanie personelem Prowadzisz firmę i w pewnym momencie stwierdzasz, że już sam sobie nie radzisz. Potrzebujesz pracowników. Oczywiście chcesz, żeby byli najlepsi. Jak ich pozyskać, o tym w artykule. Zacznij od najsilniejszych Na początku może ci się wydawać, że dodatkowi ludzie nie są potrzebni twojej firmie, jednak w miarę rozwoju przedsięwzięcia przyjdzie moment, kiedy będziesz musiał zatrudnić kolejną osobę. Istota sprawą przystępując do rekrutacji jest zdawanie sobie sprawy, że pracownicy stanowią wielką siłę, która może przyczynić się do odniesienia sukcesu przez twoją firmę oraz która stwarza możliwości rozwoju dla 8

9 twojej firmy. Ważnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest obsadzenie kluczowych stanowisk dobrymi pracownikami. Jakie są kluczowe stanowiska? Takie, od których zależy sukces lub porażka działań firmy. Między innymi: stanowisko dyrektora generalnego (czyli twoje), stanowisko dyrektora finansowego, dyrektora do spraw sprzedaży, dyrektora do spraw marketingu, dyrektora do spraw produkcji itp. O tym, które z tych stanowisk są kluczowe decyduje wielkość, charakter, specyfika firmy, jak również zakres obowiązków. Dobry pracownik Pierwszym pytaniem, jakie nasuwa się szefowi zdecydowanemu na zatrudnienie nowego pracownika jest: Kim jest super pracownik? Drugie - jak go znaleźć? Tak więc idealny kandydat na super pracownika powinien spełniać następujące wymagania: przyczynić się do rozwoju firmy i jej lepszego prosperowania być lojalnym wobec firmy być kreatywnym i chętnym do dalszej nauki być otwartym na pozytywne zmiany potrafić współpracować w zespole posiadać kompetencje do wykonywania zawodu Kompletowanie zespołu pracowników składa się z trzech etapów: zatrudniania, szkolenia i motywowania. Skoro już wiemy, jaki powinien być dobry pracownik czas przystąpić do działania mającego na celu znalezienie takiego kandydata. Firma ma zwykle do wyboru (podział rekrutacji ze względu na źródło pozyskiwania kandydatów): przeprowadzenie tak zwanej rekrutacji wewnętrznej, mającej na celu wyodrębnienie kandydatów na dane stanowisko z już pracujących w tej organizacji osób lub - rekrutacji zewnętrznej, gdy poszukujemy kandydatów na zewnątrz firmy. Jest to podział rekrutacji ze względu na źródło pozyskiwania kandydatów. 9

10 Rekrutacja wewnętrzna Na taką rekrutację często decydują się firmy duże, o bardzo rozbudowanej strukturze, gdzie przejście z jednego do drugiego działu może oznaczać diametralnie inne warunki i kompetencje. firmy małe, rozpoczynające ekspansję na rynki zagraniczne, tworząc komórkę ds. eksportu, często zatrudniają w niej najpierw osobę, która była odpowiedzialna za sprzedaż na rynek krajowy. Zalety. Osoby dobierane z wewnątrz znają już organizację, jej cele, strategie, misję i członków, co zwiększa prawdopodobieństwo ich powodzenia na nowym stanowisku. Główne wady tej metody to ograniczenie liczby utalentowanych kandydatów, spośród których firma może wybierać oraz zmniejszenie szansy na to, że wejdą do niej ludzie o nowych i świeżych poglądach. Metody rekrutacji wewnętrznej: kontakty osobiste pracowników przedsiębiorstwa, ogłoszenia w miejscu pracy (prasa wewnętrzna, tablice ogłoszeń), konkursy, kooptacje (osoby zarekomendowane przez personel), katalog kandydatów odrzuconych podczas wcześniejszych rekrutacji (bazy danych działu personalnego). Rekrutacja zewnętrzna bezpośrednia Zatrudnianie pracowników na stanowiska nigdy nie powinno być przypadkowe. Przedsiębiorcy najczęściej do zbadania przydatności kandydata stosują najprostszą technikę selekcji: CV, standardowy kwestionariusz, rozmowa. Czasami poważniejsze szkody można ponieść wówczas, gdy zatrudniamy niewykwalifikowany personel. W małej firmie jest to szczególnie istotne, gdyż wpływ pracowników na efekty działalności przedsiębiorstwa jest zasadniczy. Rekrutacja zewnętrzna jest kosztowniejsza i bardziej pracochłonna oraz nie zawsze skuteczna. Dlatego, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia błędów, lub całkowicie je wykluczyć, osoba prowadząca musi się do tego procesu dobrze przygotować, a w czasie jego trwania stosować szerokie spektrum metod i technik rekrutacyjnych. Wśród metod rekrutacji zewnętrznej dokonywanej przez firmę bezpośrednio, do najbardziej popularnych, zalicza się ogłoszenia w środkach masowego przekazu i w instytucjach publicznych (urzędy pośrednictwa pracy, agencje pracy) oraz oferty kandydatów. 10

11 Etapy rekrutacji Rekrutacja to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. Beech McKenna 1. Czy stanowisko jest potrzebne? 2. Dlaczego stanowisko się zwolniło? 3. Należy sporządzić dokładny opis stanowiska pracy (dokument). 4. Należy sporządzić charakterystykę personalną pracownika (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności, znajomość języków obcych, cechy psychologicznospołeczne (odporność na stres, komunikatywność, dyskrecja, umiejętność nawiązywania kontaktów), inne uwarunkowania (wiek, płeć, miejsce zamieszkania), 5. Należy sformułować komunikat zachęcający do objęcia wakatu (powinien zwrócić uwagę, zainteresować, spowodować chęć objęcia stanowiska, spowodować działanie). 6. Przyjmowanie zgłoszeń 7. Dobór to etap rekrutacji, którego celem jest uzyskanie od kandydatów informacji pozwalających przewidzieć, jak mogą się oni sprawdzić na proponowanym stanowisku. Należy dokonać wyboru odpowiednich metod i technik, które pozwolą wyłonić najlepszych kandydatów do pracy. Techniki: 1. Analiza dokumentów kandydata (CV, list motywacyjny, ankieta personalna itd.), badanie pożądanych cech kandydata z punktu widzenia wymagań wcześniej przygotowanego opisu stanowiska. 2. Wywiad (wstępny, pogłębiony, stresujący) 3. Badania testowe, zadania symulacyjne (napisanie listu handlowego, przeprowadzenie autentycznej rozmowy w języku obcym itd.) 4. Obserwacja dynamiki grupowej 5. Inne: gry symulacyjne, grafologia, case study, itd. 6. Podpisanie umowy Końcowy etap to działania zmierzające do podpisania umowy. Jest to standardowy proces doboru, który można zastosować w każdym przedsiębiorstwie, bez ponoszenia wysokich kosztów. Jednak, by można było przystąpić do tych czynności, osoby przeprowadzające rekrutację powinny mieć przygotowane odpowiednie opisy stanowisk pracy. Rekrutacja zewnętrzna pośrednia Analiza baz danych firm specjalizujących się w rekrutacji dla firm, które ze względu na koszty lub 11

12 presję czasu nie decydują się na rozpoczęcie pełnego procesu rekrutacji. Możliwość skorzystania z zasobów baz danych, w których znajdują się aplikacje osób z terenu całego kraju. Konsultanci, po uprzednim ustaleniu potrzeb klienta, wymogów stawianych poszukiwanym kandydatom, przeszukują bazę danych pod katem oczekiwań klienta. Z każdym z potencjalnych kandydatów jest nawiązywany telefoniczny kontakt w celu weryfikacji i uaktualnienia wszystkich danych a także w celu sprawdzenia stopnia zainteresowania ofertą. Ostatecznie Klient otrzymuje aplikacje osób spełniających wymogi formalne stanowiska oraz zainteresowanych ofertą Klienta. Szkolenie i kształcenie pracowników mimo swych kosztów wydaje się być uzasadnionym działaniem marketingowym. Pod pojęciem kształcenie i rozwój personelu rozumiemy proces uzupełniania przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz stwarzania możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany organizacyjnej. Dzięki odpowiednio dobranemu systemowi szkoleń, ich formy oraz metody i poziomu (zaawansowany bardziej lub mniej), znacznie więcej można osiągnąć niż stracić. Wysoko wyszkolona i zaufana kadra pracownicza, to w dzisiejszych czasach coś bardzo istotnego, co zdecydowanie ma wpływ na ekspansywność firmy na rynku gospodarczym. Metody szkolenia Wśród najczęściej stosowanych metod szkolenia można wyróżnić: przyuczenie w działaniu, On-the-job-training czyli przyuczenie w działaniu jest prostą i mało kosztowną metodą szkolenia. Polega ona na tym, że pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku, pod opieką starszego stażem pracownika. Metoda ta może być stosowana w szkoleniu pracowników szeregowych i menedżerów. wykłady i ćwiczenia. Metoda wykładowa może być stosowana w odniesieniu do pracowników wszystkich szczebli i jest szczególnie wskazana przy wprowadzaniu zmian, na przykład w strukturze organizacyjnej czy w technologii. 12

13 W tej metodzie codziennością są wykłady i ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, często pracowników uczelni lub różnych organizacji. Tematycznie dotyczą zazwyczaj nowych procedur i techno logii. Jednak po takim szkoleniu ważne jest, aby pracownicy praktycznie sprawdzili zdobytą wiedzę podczas ćwiczeń. Z kolei taki wymóg pociąga za sobą wzrost niemałych już kosztów. Metody kształcenia Planując kształcenie pracowników z myślą o ich awansowaniu warto skorzystać z kilku poniżej opisanych metod kształcenia: wykłady i ćwiczenia, Wykłady i ćwiczenia to najbardziej klasyczna z przedstawionych metoda kształcenia pracow ników. Jak i w powyższym przypadku szkoleń, tak i tu powinno sprawdzić się umiejętności pracowników po takim kursie. Często taka forma jest przyjmowana na uczelniach czy organizowanych przez nie studium, kursach itp. Jednak z uwagi na fakt, że kształcenie jest zgoła odmienne od szkolenia stąd i porównywanie wpływu tych dwóch podobnych form na kwalifikacje pracownicze nie powinno mieć miejsca. W przypadku kształcenia mamy zazwyczaj do czynienia z cyklem wykładów i ćwiczeń z danego zakresu, a nie z ich jednorazową formą. Kurs prowadzony w formie wykładów może obejmować dziedziny teoretyczne i praktyczne. Ćwiczenia mogą być poświęcone analizowaniu przypadków (case study), praktycznemu projektowaniu itd. Metoda to jest odpowiednia dla pracowników wszystkich szczebli, ale najczęściej bywa wykorzystywana do kształcenia pracowników średniego i wyższego szczebla. gry i symulacje, Gry i symulacje to metoda rozwijająca przede wszystkim umiejętności praktyczne. Mimo swej zabawowej formy z reguły przynoszą lepsze rezultaty niż często nużące i spokojne wykłady. Podobnie jak i dzieci każdy dorosły człowiek uczy się bawiąc. Istnieje wiele rodzajów gier pozwalających uczestnikom poznać nową rzeczywistość, "pobawić się z nią". Są m.in. "gry w rynek", "gry w marketing", "zarządzanie zapasami". Prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji, które są wykorzystywane w grach i symulacjach jest bardzo wysokie. Dlatego prowadzący kurs stara się uwrażliwić uczestników na prawidłowości, interesy różnych stron oraz strategie wygrywające. Metoda ta jest stosowana niemal wyłącz nie w odniesieniu do menedżerów różnych szczebli. rotacja pracowników, Trzecia metoda kształcenia związana jest z poznawaniem przedsiębiorstwa i zadań innych pracowników, stąd nazwa "rotacja pracowników". Dzięki tej formie praco wnicy mogą lepiej poznać swoją organizację, bardziej się z nią związać, utożsamić. W tej metodzie mają za zadanie uczyć się 13

14 nowych zadań i poznawać nowe problemy. Menedżerowie mogą być uczestnikami zwykłej rotacji tub brać udział w tzw. zwiedzaniu firmy (management bywalking around, czyli zarządzanie przez spacerowanie). Rotacja stosowana jest na wszystkich szczeblach organizacji. konferencje. Czwarta metoda, czyli konferencje, jest realizowana zwłaszcza dla grup menedżerów i wysokich specjalistów. Podczas konferencji pracownicy firmy prezentują referaty dotyczące swojej pracy, pomysłów lub ogólnie działania firmy. Czasem na konferencje zapraszani są też goście spoza firmy, na przykład naukowcy, doradcy. Udział w takiej konferencji pozwala nie tylko na poszerzenie wiedzy w wybranej dziedzinie, lecz także umożliwia pracownikom dużych firm nawiązanie kontaktu z innymi jednostkami. Oczywiście konferencje mają miejsce również poza firmą i nie muszą być przez nią organizowane. Specjaliści bywają wysyłani na konferencje naukowe, które - poza celami merytorycznymi, służą integracji uczestników danego środowiska. Metody rozwoju pracowników Istnieje wiele metod rozwoju profesjonalnego (powiedzmy, że służbowego) i osobistego pracowników. Należą do nich: wykłady i ćwiczenia, Wykłady i ćwiczenia podobnie jak w innych przypadkach podnoszenia kwalifikacji pracowniczych obejmują szeroki zakres wiedzy i są organizowane z myślą o pracownikach wszystkich szczebli. Przy kładem takich wykładów mogą być zajęcia z etyki zarządzania lub wykłady o nowoczesnych koncepcjach zarządzania. gry i trening psychologiczny, Gry oraz trening psychologiczny rozwijają umiejętności zachowań międzyludzkich, umiejętności człowieka oraz jego osobowość. Ważne jest, aby były dokładnie dobrane pod indywidualne potrzeby pracownika. Mogą to być gry komputerowe czy symulacje zorientowane na wyrobienie konkretnych zdolności. Mogą to być również gry psychologiczne, psychospołeczne, takie jak na przykład psychodrama, gra ról, trening wrażliwości. Gry mają za zadanie kształcenie umiejętność słuchania, dyskutowania, a także takich postaw jak tolerancja, wrażliwość, udoskonalenie stylu kierowania. Jednakże tego typu metody rozwoju spotykane są praktycznie jedynie na kursach menedżerskich. 14

15 Marketing i badanie rynków Zakres działań marketingowych Marketing jest wiedzą bardzo szeroką począwszy od znajomości psychiki człowieka do znajomości realiów rynku. Jest trudny ponieważ jego istota oparta jest na rozważaniach abstrakcyjnych jak : segmentacja rynku, pozycjonowanie produktu, analiza zachowań klienta czy ocena globalnej sytuacji w branży. Jest ważny ponieważ sukcesy firm w znacznym stopniu opierają się na działaniach opartych na "abstrakcyjnych" analizach marketingowych. Problemy, którymi zajmują się służby marketingowe to: Badanie zachowania klienta Prognozowanie wielkości sprzedaży Analiza dynamiki rynku Analiza konkurencyjna: Źródła przewagi konkurencyjnej : inowacyjność, segmentacja, doskonalenie dystrybucji, doskonalenie promocji. Segmentacja rynku Wykonujemy w celu oceny struktury rynku, lepszego przystosowania produktu do rynku i pozycjonowania produktu. Pozycjonowanie produktu polega na nadaniu mu określonych walorów zgodnie z zapotrzebowaniem segmentu rynku. 2 podstawowe błędy : segmentujemy rynek, który jest jednolity uważamy rynek za jednolity podczas gdy jest on złożony z kilku segmentów. 5 warunków potwierdzających segmenty na rynku : segmenty różnie reagują na te same działania marketingowe segment powinien dać się opisać w sposób umożliwiający kampanię reklamową segment musi być mierzalny musi być rentowny i stabilny Podstawy segmentacji : kupujący, nie kupujący wielkość i częstotliwość zakupów stopień lojalności względem marki poziom zadowolenia z produktu preferencje i zachowania. Trafny wybór kryteriów opisujących segment: geograficzne socjodemograficzne psychologiczne według poszukiwanych korzyści produktu. Produkt : Produkt składa się z trzech elementów mogących stanowić źródło wartości dla klienta : produkt zasadniczy, wartość dodana do produktu, produkt potencjalny, który planujemy rozwijać w przyszłości. czas życia produktu staje się coraz krótszy. Firmy muszą szukać nowych, mniej wymagających, rynków zbytu. pozycjonowanie w segmencie, zgodnie z potrzebą klienta i względem konkurencji. warto pogrupować segmenty produktu na uniwersalne, z tym samym programem marketingowymi w 15

16 każdym kraju i specyficzne. rozwój produktu kontrolowany przez marketing lub adaptacja techniczna oparta wyłącznie na zapotrzebowaniu marketingu jakie elementy produktu decydują o jego sukcesie? stwórzmy coś prostego, co nie pociąga za sobą problemów, a użytkownik ma potrzebę. Należy uczynić produkt łatwym do kupienia i użytkowania. Ważne jest umiejętne zarządzanie marką produktu : marka kreuje wartość emocjonalną dla klienta. Wszystkie jej elementy powinny mieć wyraźną wartość symboliczną i przyciągać oko klienta. Powinna precyzyjnie pozycjonować produkt na rynku, stanowiąc jego definicję, nazwę. Mix komunikacyjny : reklama promocja sprzedaży (prezentacje, targi, konkursy, kupony, próbki, broszury,..) public relations (listy do redakcji, artykuły, wizyty w firmach,..) sprzedaż osobista. Głównym jej zadaniem jest lansowanie rozwiązań na rynku. Celem kampanii reklamowej jest podkreślić cechy wyróżniające produkt z pośród wyrobów konkurencyjnych (pozycjonowanie względem konkurencji) i uczynić ewidentnymi korzyści jakie odniosą klienci zakupując produkt (pozycjonowanie w segmencie). Planowanie marketingowe Etapy : I określenie celów : wielkość sprzedaży udział w rynku poziom zysku II selekcja rynku III strategia marketingowa : wybór segmentu pozycjonowanie produktu marketing mix : produkt, promocja, ceny i kanały dystrybucji. Plan marketingowy : luźny opis sytuacji na rynku, analiza sytuacji rynkowej : okazje i zagrożenia, silne i słabe punkty, rezultaty refleksji, cele operacyjne (segmentacja, pozycjonowanie produktów, marketing mix), plan działania : co?, kto?, kiedy?, budżet, przewidywane rezultaty, kontrola. Szybka, w miarę pełna informacja o docelowych rynkach (krajowym i zagranicznym) i działających na nich przedsiębiorstwach (odbiorcach / dostawcach) odgrywa bardzo ważną rolę w handlu. INFORMACJE O RYNKU DOCELOWYM powinny zawierać wiadomości o charakterze marketingowym (wielkość, chłonność rynku, liczba konsumentów docelowych, kwestie demograficzne i geograficzne, struktura dystrybucji na danym rynku, w danej branży), prawnym (obowiązujące przepisy, zakazy, wymagania, itd.), dot. zwyczajów handlowych, cech kulturowych (religijno cywilizacyjnych), itd. 16

17 Definicja Marketing proces społeczno-gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom (komunikowanie się z otoczeniem), pobieranie informacji, kreowanie na ich podstawie nowych produktów, promowanie ich oraz dostarczanie wytwarzanych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie Marketing można podzielić na: Marketing operacyjny zakres decyzji i działań marketingowych obejmujących planowanie określonych sposobów osiągania ustalonych celów w ramach założonej strategii marketingowej. Marketing strategiczny zarządzanie działaniami marketingowymi polegającymi na systematycznym śledzeniu i przewidywaniu zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, przygotowaniu odpowiednich scenariuszy i planów marketingowych a także ich realizowaniu w taki sposób, aby w optymalnym stopniu wykorzystać pojawiające się na rynku (międzynarodowym) okazje podjęcia korzystnych przedsięwzięć gospodarczych oraz jednocześnie maksymalnie osłabić negatywne oddziaływanie zagrożeń dla przedsiębiorstwa (analiza SWOT). W uproszeniu Marketing Strategiczny to ogół czynności analitycznych i planistycznych związanych z formułowaniem i wdrażaniem strategii marketingowej (na rynkach krajowym i zagranicznych). Marketing strategiczny obejmuje czynności zmierzające ku określeniu: 1. Jakie rynki (bądź segmenty rynku krajowego) są atrakcyjne i perspektywiczne dla firmy? 2. Które rynki są istotne z punktu widzenia interesów i strategii firmy? 3. Jaka występuje na nich konkurencja, kto będzie odbiorcą / dostawcą? 4. Jakie produkty / usługi mają być oferowane na rynku, komu, gdzie, kiedy? 5. Najważniejsze: Kto będzie klientem firmy, jakie są kategorie klientów, jak powinny być zaspokajane ich potrzeby? Działania w ramach Marketingu Operacyjnego powinny odpowiedzieć na pytania: 1. Jak powinny wyglądać produkty / usługi (na danym rynku, z uwzględnieniem jego specyfiki)? 2. Jak powinno wyglądać ich pozycjonowanie, promocja, dystrybucja (w celu osiągnięcia założonych celów)? 3. Jak powinna być kształtowana polityka cenowa? W kontekście Handlu Zagranicznego podstawowym pojęciem jest Marketing Międzynarodowy, za pomocą którego określa się skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwo na rynku (rynkach) zagranicznym zmierzające ku określeniu potrzeb i oczekiwań ewentualnych nabywców 17

18 zagranicznych, otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo, ukształtowanie i rozwój produktów, ustalenie ceny, wybór właściwych kanałów dystrybucyjnych, sposobów komunikowania się z rynkiem, itd. Podstawowa różnica pomiędzy marketingiem krajowym i międzynarodowym > odmienne (czasem krańcowo różne) otoczenie. Na otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym, składają się m.in.: uwarunkowania polityczne, prawne, ekonomiczne, socjo-kulturowe, infrastrukturalne i technologiczne. W marketingu międzynarodowym są brane pod uwagę następujące czynniki: Polityczny: polityka państwa w zakresie ceł i podatków pośrednich, kontroli cen, regulacje dot. reklamy, promocji i dystrybucji produktów (świadczenia usług); Ekonomiczny: poziom dochodów ludności, preferencje konsumenckie, różnice w sferze handlu, logistyki, dystrybucji; Kulturowe (społeczne): przyzwyczajenia, upodobania, zwyczaje handlowe, negocjacyjne, język, różnice mentalnościowe, religia, tradycje, itd.; Geograficzne: liczba ludności, struktura zamieszkania (procentowy udział mieszkańców miast i wsi), warunki klimatyczne; Demograficzne: struktura wiekowa ludności, liczba kobiet i mężczyzn, poziom wykształcenia (lub analfabetyzmu); Technologiczne: dostępność specjalistów w danej dziedzinie, poziom przygotowania zawodowego siły roboczej, baza naukowo-badawcza, wydatki na R&D (B i R), serwis, poziom innowacyjności gospodarki, itd Patrz: Analiza metodą PEST Badania rynków zagranicznych stanowią kompleks czynności zmierzających do poznania procesów zachodzących na określonym rynku, zjawisk rynkowych, ich przyczyn, skutków oraz tendencji w krótkim i długim okresie. 18

19 Ustalenie nabywcy (bądź partnera pośredniczącego w dotarciu do odbiorcy końcowego), nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu to podstawowe czynności sprzyjające wejściu i skutecznemu działaniu firmy na rynku zagranicznym. Te cele można osiągać poprzez: - badania marketingowe; - promocja, oddziaływanie na rynek. Podczas prowadzenia badań rynkowych należy się skupić na: Badaniach strukturalnych Badaniach koniunkturalnych Badaniach elementów marketingu (marketing-mix) Badania strukturalne dotyczą zjawisk i procesów, które nie ulegają zmianą w krótkim okresie czasowym. Dotyczą: - sytuacji politycznej, - czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku (polityka fiskalna, celna, kadrowa, itd.), - obowiązującego poziomu norm technicznych, inne wymagania, - informacji geograficznej, demograficznej, itd. Te badania powinny odpowiedzieć na pytanie czy istnieją formalno-prawne możliwości wejścia na rynek zagraniczny z oferowanym przez naszą firmę produktem bądź usługą. Badania koniunkturalne dotyczą zjawisk i procesów gospodarczych związanych z przebiegiem cyklu koniunkturalnego*. Charakteryzują się znacznym stopniem zmienności. Dotyczą: podaży i popytu, poziomu dynamiki i kierunków eksportu, prognozy koniunktury na wybraną grupę towarów, itd. Ze względu na zmienność koniunktury należy przeprowadzać badania cyklicznie, w pewnych odstępach czasu. Te badania powinny odpowiedzieć na pytanie czy na danym rynku istnieje koniunktura, zapotrzebowanie na oferowane przez naszą firmę produkty bądź usługi, czy popyt na ten towar będzie istniał w przyszłości, jakie są możliwości wzrostu sprzedaży. * Cykl koniunkturalny zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników 19

20 ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Badania elementów marketingu (marketing-mix) Cena, produkt, promocja, dystrybucja. Te badania są najtrudniejsze, kosztowne ale są bardzo istotne dla eksportera. Pozwalają skonfrontować walory i słabsze strony własnego produktu z produktami konkurencyjnymi, które już znajdują się na danym rynku. Pozwalają ocenić skuteczność reklamy, sieć dystrybucji, politykę cenową firmy względem sytuacji na konkretnym rynku, dostosować opakowanie towaru, itd. Badania strukturalne i koniunkturalne można prowadzić samodzielnie nie wychodząc z biura (desk research) opierając się na dane wtórne: raporty, publikacje dostępne w internecie, instytucjach wspierających eksport. Badania elementów marketingu-mix muszą być prowadzone bezpośrednio na rynku (field research) samodzielnie bądź poprzez firmę wyspecjalizowaną. Badania rynków zagranicznych są bardziej złożone z powodu trudności w gromadzeniu niezbędnych danych, kwestii językowych, kulturowych (w tym również religijnych), dotarcia do odbiorców końcowych. Pod tym względem posiadanie dobrego, wiarygodnego i kompetentnego partnera zagranicznego jest niezbędne. Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji: terenowe badania ankietowe (field research) wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne, wywiady pocztowe, 20

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY Mieszko Władysław Mąkowski nr albumu: 111188 Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo