Reklama i zachowania konsumenckie dziecka. dr Anna Kołodziejczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama i zachowania konsumenckie dziecka. dr Anna Kołodziejczyk"

Transkrypt

1 Reklama i zachowania konsumenckie dziecka dr Anna Kołodziejczyk Ogólny cel kursu: Poznanie specyfiki rozumienia rynku i aktywności konsumenckiej w okresie dzieciństwa i dorastania. Prezentacja zagadnień związanych z wiedzą ekonomiczną i kompetencjami konsumenckimi dzieci i młodzieży w perspektywie psychologii zachowań konsumenckich. Problematyka: Systematyczny przegląd psychologicznych umiejętności umożliwiających funkcjonowanie dzieciom i młodzieży na rynku w roli konsumentów. Po wykładzie wprowadzającym w tematykę psychologii zachowań konsumenckich omówione zostaną kolejno zagadnienia dotyczące kształtowania świadomości ekonomicznej u dziecka, jego wiedzy o cenie i pieniądzach, transakcji handlowej, produkcie i jego marce oraz roli reklamy. Przedstawione zostaną dane dotyczące specyfiki procesu podejmowania decyzji konsumenckich przez dziecko i dorastającego oraz rozwoju umiejętności negocjacyjnych i wykorzystywanych strategii wywierania wpływu na decyzje konsumenckie rodziny. W osobnym bloku poruszane będą zagadnienia kontaktu dziecka z reklamą i innymi formami działalności marketingowej (odbiór reklamy, specyfika przekazu reklamowego kierowanego do dzieci, wykorzystywane techniki wywierania wpływu na młodego konsumenta, marketing w Internecie i inne współczesne formy marketingu kierowanego do młodych konsumentów). Podjęte zostaną kwestie kształtowania sfery wartości, oraz zagadnienia dotyczące prawnych i etycznych aspektów marketingu kierowanego do dzieci. Uczestnicy kursu zajmą się również analizą i projektowaniem zajęć treningowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji konsumenckiej. Sposób realizacji: Analiza problemów na podstawie literatury, prezentacje uczestników kursu, dyskusje wokół studiów przypadku, ćwiczenia w analizie przekazów reklamowych kierowanych do młodych odbiorców, praca nad własnymi projektami zajęć edukacyjnych i/lub treningowych. Spodziewany efekt: Wiedza na temat specyfiki zachowań konsumenckich dzieci i młodzieży, którą uczestnicy będą mogli zastosować w działalności praktycznej w sferze psychologii organizacji i marketingu (np. reklama) lub poradnictwie psychologicznym i edukacji (kursy, treningi dla dzieci i wychowawców). Forma realizacji Wykład 15 godz., konwersatorium 30 godz. Wymagania wstępne: Brak Forma zaliczenia: Praca, egzamin

2 Reklama i zachowania konsumenckie dzieci i młodzieży dr Anna Kołodziejczyk 1. Dzieci i młodzież w świecie kultury i ekonomii - mapa problemu. Omówienie zasad uczestnictwa w kursie. 2. Wprowadzenie: Podstawy psychologii ekonomicznej i zachowań konsumenckich. Literatura: Jasielska A. Maksymiuk R.A (2010) Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. (wprowadzenie i rozdział 1 i 2) T. Tyszka (red.) (2004) Psychologia ekonomiczna. R. 14, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Jachnis A. (2007) Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Wydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta. Falkowski A., Tyszka T., (2009) Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP. 3. Dzieci, młodzież i ekonomia: socjalizacja ekonomiczna, socjalizacja konsumencka zakres problematyki, główne podejścia teoretyczne. Specyfika roli i zachowań młodych konsumentów. Kołodziejczyk A (2012) Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej. Psychologia Społeczna, 7 (22) Goszczyńska M (2012) Socjalizacja ekonomiczna zakres problematyki badań i ich metodologia. W: M. Goszczyńska, S. Kołodziej, A. Trzcińska. Uwikłani w świat pieniadza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin Brombosz E. (1995) Socjalizacja ekonomiczna- nowy kierunek socjalizacji. [w:] E. Mandal i R. Stefańska-Klar Współczesne problemy socjalizacji (61-78) Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego McNeal J. (2000), Children as consumers of commercial and social products. Washington: Report published by Pan American Health Organization. 4. Kształtowanie wiedzy ekonomicznej dzieci i młodzieży: odkrycie roli pieniądza w wymianie ekonomicznej. Rozwój rozumienia roli pieniądza a wiedza ekonomiczna dziecka na temat: ceny produktu, posiadania i własności, oszczędzania, zysku, pracy i bezrobocia, biedy i bogactwa, banku. Pieniądz w wymianie dóbr. Praktyczne doświadczenia a postrzegania roli i wartości pieniędzy oszczędzanie, pierwsze praca. Kołodziej S. (2012) Struktura i elementy wiedzy ekonomicznej dzieci i młodzieży. W: M. Goszczyńska, S. Kołodziej, A. Trzcińska. Uwikłani w świat pieniadza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin Kupisiewicz M (2004) Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Otto A. M. C., Schots P.A..M, Westerman J.A.J., Webley P. (2006) Children s use of saving strategies: An experimental approach. Journal of Economic Psychology Furnham A. (2005) Understanding the meaning of tax: Young peoples knowledge of the principles of taxation. The Journal of Socio-Economics 34, Kształtowanie wiedzy konsumenckiej dzieci i młodzieży. Wiedza o produkcie i jego marce, transakcji handlowej i zakupach. Rozumienie marki a lojalność młodych konsumentów. Jasielska A. Maksymiuk R.A. (2010) Rozwój konsumentów, czyli o zmianach postępujacych z wiekiem. W: Jasielska A. Maksymiuk R.A (2010) Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

3 Frączak-Rudnicka B., (2004) Dzieci w roli konsumentów przyspieszona socjalizacja konsumencka [w:] M. Marody (red.) Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji (88-99). Warszawa:Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Lindstrom M., (2005) Dziecko reklamy. Rozdziały 3, 6 i załączniki 1 i 2. Warszawa: Świat książki Leiser, D. Halachmi R.B. (2006) Children s understanding of market forces. Journal of Economic Psychology McAlister, Anna R. Cornwell, T. Bettina (2010) Children's brand symbolism understanding: Links to theory of mind and executive functioning. Psychology & Marketing, 27,3, Wiedza o przekazie marketingowym rozumienie reklamy. Specyfika spostrzegania funkcji reklam w kolejnych okresach życia: Rozumienie perswazyjnego celu reklamy, taktyk i technik reklamowych. Obrona poznawcza przed działaniem reklamy. Zmiany stosunku do przekazu reklamowego fascynacja niechęć. Kołodziejczyk A. (2009) Dziecko w świecie kultury i ekonomii spojrzenie psychologii rozwoju na rozumienie reklamy [w:] M. Kielar-Turska (red.) Studia nad rozwojem i wychowaniem. str Kraków: Wydawnictwo UJ. McAlister, A.R., & Cornwell, T.B. (2009). Preschool children s persuasion knowledge: The contribution of theory of mind. Journal of Public Policy & Marketing, 28, 2, Von Reijmersdal E.A., Rozendaal E. & Buijzen M. (2012). Effects of Prominence, Involvement, and Persuasion Knowledge on Children's Cognitive and Affective Responses to Advergames. Journal of Interactive Marketing Shin, W. Huh J., Faber R.J., (2012). Developmental antecedens to children s responses to online advertising International Journal of Advertising, 31(4), Gunter, B., Oates, C., Blades, M (2005) Advertising to children on TV. Content, Impact and regulation, London: LEA (rozdziały 3, 4, 5) przegląd literatury! 7. Podejmowanie decyzji konsumenckich. Rozwój umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji konsumenckich: poszukiwanie i ocenia informacji o produkcje, ocena produktu (cena, wartość), strategie podejmowania decyzji, wybór i zakup. Emocje w procesie podejmowania decyzji konsumenckich. Trzcińska A. (2012) Aktywność ekonomiczna dzieci młodzieży. W: M. Goszczyńska, S. Kołodziej, A. Trzcińska. Uwikłani w świat pieniadza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin Kołodziejczyk A. (2009) Rozwój socjalizacji konsumenckiej w świetle badań nad dziecięcymi teoriami umysłu. Refleksje nad rozumieniem perswazyjności reklamy i przekonywaniem rodziców do zakupów. Psychologia Rozwojowa, t. 14, 3, Gregan-Paxton J., John D.R., (1997) The emergence of adaptive decision making. Journal of Consumer Research van der Merwe, Daleen; Kempen, Elizabeth L.; Breedt, Sophia; de Beer, Hanli (2010) Food choice: student consumers' decision-making process regarding food products with limited label information. International Journal of Consumer Studies,, 34, 1, Hill, W.W. & Beatty, S.E. (2011). A model of adolescents' online consumer self-efficacy (OCSE). Journal of Business Research 64, Hove, Thomas Paek, Hye-Jin Isaacson, Thomas (2011) Using adolescent ehealth literacy to weight trust in commercial web sites: The more children know, the tougher they are to persuade. Journal of Advertising Research, 51(3), Podejmowanie decyzji konsumenckich: strategie negocjacyjne; wywieranie wpływu na decyzje konsumenckie rodziny. Socjalizacja konsumencka w rodzinie i środowisku rówieśniczym: Czynniki decydujące o procesach

4 rozwojowych oraz różnicach indywidualnych i kulturowych. Jasielska, Maksymiuk (2010) Socjalizacja konsumenta, czyli skąd dzieci wiedzą, jak robić zakupy. W: Jasielska A. Maksymiuk R.A (2010) Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Lindstrom M., (2005) Wpływ rówieśników (r. 8) Dziecko reklamy. Warszawa: Świat książki Buijzen M., Valkenburg P., (2008) Observing Purchase-Related Parent-Child Communication in Retail Environments: A Developmental and Socialization Perspective Human Communication Research vol 34., Rose G., Dalakas V., Kropp F., (2003) Consumer socialization and parental style across cultures: findings from Australia, Greece and India. Journal of Consumer Psychology 13(4) Thomson E., Laing A.W., McKee L. (2007) Family purchase decision making: Exploring child influence behaviour. Journal of Consumer Behaviour vol 6, Chan, K. (2008). Social comparison of material possessions among adolescents. Qualitative Market Research: An International Journal, Rozwój motywacji konsumenckiej. Socjalizacja konsumpcji a świat wartości. Materializm. Dysfunkcjonalne zachowania konsumenckie. Jachnis A (2007) Procesy motywacyjne konsumenta. 5.2 [w:] A. Jachnis Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza: Branta. Goldberg M., Gorn G., Peracchio L., Bamossy (2003) Understanding Materialism Among Youth. Journal of Consumer Psychology, 13(3) Roberts, James A.; Manolis, Chris; Tanner, Jr., John F. "Jeff" (2006). Adolescent autonomy and the impact of family structure on materialism and compulsive buying. Journal of Marketing Theory & Practice, 14, 4, Chan, Kara (2013) Development of materialistic values among children and adolescents. Young Consumers, 14(3), Opree, S.J., Buijzen, M., van Reijmersdal, E.A., Valkenburg, P.M., (2011) Development and validation of the Material Values Scale for children (MVS-c). Personality and Individual Differences 51, Dzieci, młodzież - reklama 10. Reklama a socjalizacja konsumencka. Reklama telewizyjna jako przekaz audiowizualny specyfika budowy a odbiór reklamy z perspektywy nurtu przetwarzania informacji. Odbiór reklamy uwaga i zapamiętywanie przekazu reklamowego w dzieciństwie i adolescencji. Rozumienie treści reklamy. Ćwiczenia: Analiza przekazów reklamowych kierowanych do dzieci i młodzieży. Grochowska A., Bilewicz M., (2005) Poziom rozwoju poznawczego dzieci a odbiór reklam telewizyjnych Czasopismo Psychologiczne. T. 11(1) Bartholomew, A., & O'Donohoe, S. (2003). Everything under control: A child's eye view of advertising. Journal of Marketing Management, 19(3/4), Gunter B, Baluch,B., Duffy L., Furnham A., (2002) Children s memory for television advertising: effects of programme advertisement congruency Applied Cognitive Psychology 16: An, Soontae Stern, Susannah (2011) Mitigating the effects of advergames on children: Do advertising breaks work? Journal of Advertising, Vol 40(1), Hernandez, M.D, Chapa, S. (2010) Adolescents, advergames and snack foods: Effects of positive affect and experience on memory and choice. Journal of Marketing Communications, 16, 1 2, 59 68

5 11. Wpływ reklamy i kampanii marketingowych: wpływ zamierzony i niezamierzony. Techniki perswazyjne stosowane w reklamach kierowanych do dzieci. Ćwiczenia: Analiza reklam z perspektywy stosowanych w nich technik wywierania wpływu i grup docelowych Jasielska A. Maksymiuk R. (2010) Reklama i inne działania promocyjne, czyli jak marketerzy wpływają na konsumenta. (oraz) Społeczne oddziaływanie reklamy, czyli o wpływie niezamierzonym. W: A. Jasielska R.A. Maksymiuk Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Lisowska-Magdziarz M., (2006) Barbie wyrusza do pokonsumpcji ( i nie ma przy sobie gotówki). Trening postaw konsumpcyjnych w magazynach lustrowanych dla dzieci. W: (red.) Małgorzata Boguni-Borowska Dziecko w świecie mediów i konsumpcji. Wydawnictwo UJ Kraków. Gunter B., Oates C., Blades M., (2005) Advertising influence: choice and consumption. [w:] B. Gunter C. Oates, M., Blades Advertising to children on television. Content, Impact, and Regulation. ( ) Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Editors. Panic, K., Cauberghe V., de Pelsmacker, P., (2013). Comparing TV ads and advertgames targeting children: the impact of persuasion knowledge on behavioral response. Journal of Advertising, 42, 2-3, Wpływ reklamy specyfika reklamy społecznej. Reklama jako część "kultury dziecięcej". Dziecko w reklamach kierowanych do widzów dorosłych. Jasielska A., Maksymiuk R.A. (2010) Reklama dla młodych konsumentów, czyli o tworzeniu reklam i ich odbiorze przez najmłodszych. W: A. Jasielska RA. Maksymiuk Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Łaciak B. (2003) wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej. W: B. Łaciak (red.) Dziecko we współczesnej kulturze medialnej ( ) Warszawa: Wydawnictwo IPS Griffiths M., Machin D., (2003) Television and Playground Games as Part of Children s Symbolic Culture. Social Semiotics, 13, 2, Sherr, Susan (1999) Scenes from the political playground: An analysis of the symbolic use of children in presidential... Political Communication, 16, 1, (wydruk u prowadzącej) Douglas, E.W. (2008). Social marketing campaigns and children's media use. The Future of Children, 18(1),. Special issue: Children and electronic media Aspekty edukacyjne i prawne 13. EDUKACJA. Edukacja ekonomiczna i konsumencka. możliwości i ograniczenia. Sposoby i narzędzia edukacji ekonomicznej i konsumenckiej stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą.. Rozwiązania ogólne i problemy szczegółowe. Analiza kampanii : Moje konsumenckie ABC Sawicka T. (2000) Edukacja medialna i czytelnicza. Poradnik. Szkoła podstawowa. I Poradnik. Gimnazjum Toruń: Wydawnictwo: BEA BLEJA s.c.. Filek J. (2006) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Warszawa: GRYF (materiały z kampanii edukacyjnej Moje konsumenckie ABC) 14. PRAWO. Przekaz marketingowy kierowany do dziecka aspekty etyczne i prawne. Co jest zabronione w reklamach skierowanych do dzieci? Porównanie regulacji prawnych różnych krajów. Nowińska E. (2002) Zwalczanie nieuczciwej reklamy. W: Biblioteka Prawa XVIIIa NOZ. Kraków: Universitas.

6 Gunter B., Oates C., Blades M., (2005). Advertising Regulation and Research [w:] B. Gunter C. Oates, M., Blades Advertising to children on television. Content, Impact, and Regulation. ( ) Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Editors. 15. Zajęcia podsumowujące. Prezentacja prac własnych. Uwagi: Do zajęć obowiązuje znajomość literatury podstawowej. Literatura uzupełniająca przygotowana została z myślą o osobach w większym stopniu zainteresowanych tematyka zajęć, także jako punkt wyjścia do przygotowania referatów i prac własnych. Egzamin: pisemny pytania otwarte. Na egzaminie obowiązuje treść wykładów i literatury podstawowej. Referat: przygotowana indywidualnie lub zespołowo prezentacja oparta na analizie literatury (artykułu naukowe)na wybrany temat, wraz z propozycją ćwiczenia aktywizującego dla słuchaczy Praca może mieć formę: a) szczegółowego projektu badań dotyczącego wybranego i omówionego wcześniej z prowadzącą problemu, b) zespołowej realizacji mini-projektu badawczego (jw.), c) szczegółowego scenariusza lekcji lub innych zajęć edukacyjnych w zakresie edukacji konsumenckiej, Kryteria przyznawania oceny z kursu: Ocena końcowa jest wypadkową oceny z referatu i pracy (cz1) oraz egzaminu pisemnego (cz2) w proporcji 50% do 50%. By uzyskać ocenę dst z kursu należy złożyć w wyznaczonym terminie ocenioną pozytywnie pracę oraz uzyskać 50% punktów na egzaminie. Na ocenę bdb student przygotowuje referat i pracę.

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Strategie komunikowania politycznego

Strategie komunikowania politycznego Strategie komunikowania politycznego 1 2 NR 2654 Mariusz Kolczyñski 3 Strategie komunikowania politycznego Wydanie drugie Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2008 4 Redaktor serii: Nauki Polityczne

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce Artykuł pochodzi z publikacji: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (Red.) A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(21) 2011, 5-12 PROCES DECYZYJNY LUDZI MŁODYCH NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW POLSKICH I AUSTRIACKICH

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE MARKETINGOWE

INNOWACJE MARKETINGOWE GRZEGORZ SZYMAŃSKI INNOWACJE MARKETINGOWE W SEKTORZE E-COMMERCE Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski dr hab. Grażyna Rosa, prof. US Redaktor Naukowy

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo