WYCHOWANIE FIZYCZNE W GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCHOWANIE FIZYCZNE W GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 HANNA PEDOWSKA WYCHOWANIE FIZYCZNE W GIMNAZJUM Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum o rozszerzonym zakresie wymagań sprawnościowych Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej DKW /00 Wydawnictwo GRAB

2 Konsultacja: Henryka Litwin, Dorota Maciąg Autor: Hanna Pedowska Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum o rozszerzonym zakresie wymagań sprawnościowych ISBN Wydawnictwo GRAB Grabowiec ul. Rynek 2 e mail: 2

3 Spis treści I. Charakterystyka programu II. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania III. Wykaz treści i wymagań IV. Wiadomości V. Procedury osiągania celów VI. i umiejętności osiągniętych przez ucznia - Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w gimnazjum klasa I - Karta osiągnięć ucznia klasa I - Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w gimnazjum klasa II - Karta osiągnięć ucznia klasa II - Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w gimnazjum klasa III - Karta osiągnięć ucznia klasa III VII. Wzór karty informacyjnej osiągnięć ucznia VIII. Osiągnięcia końcowe IX. Piśmiennictwo 3

4 I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program jest opracowany zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r.). Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum obejmuje: cele kształcenia i wychowania, treści i wymagania oraz wiadomości i umiejętności uczniów, a także elementy wychowania prozdrowotnego, ekologii, obrony cywilnej i bhp. W programie uwzględniono również sposoby i metody oceniania uczniów oraz wprowadzono karty osiągnięć uczniów dla poszczególnych klas: kartę szczegółową przeznaczoną dla nauczyciela i dla ucznia do wglądu, kartę zbiorową przeznaczoną dla dyrektora szkoły, kartę informacyjną przeznaczoną dla ucznia i jego rodziców. Przy doborze treści kolejnych lekcji wychowania fizycznego nauczyciel powinien pamiętać o stosowaniu zasady indywidualizacji, ze względu na: stan zdrowia, poziom sprawności i umiejętności, tempo uczenia się, charakter, zainteresowania ucznia. Stosowanie zasady indywidualizacji zapewnia każdemu uczniowi optymalne warunki do pełnego rozwoju. Nauczyciel powinien również pamiętać o modyfikowaniu i odpowiednim doborze zajęć ruchowych biorąc pod uwagę płeć uczniów. U dziewcząt powinny dominować ćwiczenia o charakterze zwinnościowym, u chłopców ćwiczenia wytrzymałościowe. Program umożliwia wybór przez ucznia dwóch dowolnych gier zespołowych. Poszczególne treści zostały podzielone na obowiązkowe oraz ponadobowiązkowe (treści ponadobowiązkowe zaznaczono pochyłą czcionką). Umiejętności uwzględniające podział na dziewczęta i chłopców wyróżniono czcionką pogrubioną. Natomiast czcionką kolorową zostały wyróżnione te umiejętności, które zależą od stopnia sprawności ucznia i indywidualnych możliwości ucznia. Umiejętności przewidziane w programie nauczania uczeń może osiągać w ciągu całego trzeciego etapu kształcenia. AUTOR 4

5 II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej: Permanentne i świadome działanie w wybranych formach aktywności sportowo rekreacyjnej. Dążenie do samodoskonalenia się w zakresie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych. Wdrożenie do zachowań prozdrowotnych: Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia i innych. Kształtowanie psychomotoryki korelacja między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym. Współtworzenie modelu organizowania i spędzania czasu wolnego. Dbałość o higienę osobistą i otoczenie. Wdrożenie zasad udzielania pierwszej pomocy i bhp. Zasady racjonalnego odżywiania oraz higieny przechowywania żywności. Zapobieganie powstawaniu uzależnień od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz sposoby ich zwalczania. Kształtowanie sprawności morfo-funkcjonalnej i kondycyjno korekcyjnej: Wzmocnienie różnych grup mięśniowych mających zapobiegać lub skorygować nabyte we wcześniejszym okresie wady postawy. Zastosowanie ćwiczeń mających na celu wzmocnienie układu kostno stawowo więzadłowego. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej. Zasady funkcjonowania organizmu i regeneracji sił. 5

6 Wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej: Aktywność ruchowa o charakterze rekreacyjno sportowym i turystycznym w wybranych formach indywidualnych i zespołowych. Różne formy aktywności fizycznej uczniów wspierających ich rozwój w różnych okresach życia i stanach zdrowia: - wypoczynek bierny i czynny, - higiena pracy umysłowej i snu, - osoby niepełnosprawne i ich potrzeby. Wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiadomości i umiejętności z zakresu szkolenia sanitarnego: Pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia (udzielanie pierwszej pomocy przy skaleczeniach, zadrapaniach, krwotokach, omdleniu, skręceniu, zwichnięciu, złamaniu oraz przy odmrożeniach i udarze słonecznym). Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju oraz przygotowanie do samoobrony i przeciwstawianie się zagrożeniom czasu pokoju i wojny: Przekazywanie uczniom wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia. Uświadomienie uczniom znaczenia obrony cywilnej i wykształcenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. Zasady zachowania się podczas katastrof drogowych i kolejowych. Niebezpieczeństwo promieniowania jądrowego. 6

7 Dział Zasady bhp podczas zajęć lekcyjnych i w czasie wolnym od nauki. Higiena osobista, otoczenia, pierwsza pomoc, zdrowe odżywianie. Niebezpieczeństwo używek. Samoobrona. Przeciwstawianie się zagrożeniom i katastrofom. Treści nauczania III. Bezpieczeństwo podczas: przechodzenia przez jezdnię, ćwiczeń (gimnastycznych, ruchowych), zabaw i gier z piłką, zabaw na śniegu i lodzie oraz podczas zajęć w czasie wolnym od nauki. Posiadanie nawyków higieny osobistej i żywności. Udzielanie pierwszej pomocy w najczęstszych urazach. Zdrowe odżywianie się ze względu na wiek i stan zdrowia. Choroby wynikające ze stosowania używek i sposoby przeciwdziałania uzależnieniom. Ostrzeganie, alarmowanie i właściwe zachowanie podczas zagrożeń i katastrof. Musztra. Typy wojsk. WYKAZ TREŚCI I WYMAGAŃ zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach, potrafi bezpiecznie przejść na boisko (stadion sportowy), zachowuje ostrożność podczas przebywania poza placem szkolnym (np. gdy piłka wypadnie poza boisko na jezdnię), zachowuje bezpieczeństwo przy wykonywaniu danego ćwiczenia (samoochrona i asekuracja współćwiczącego). potrafi udzielić pierwszej pomocy w najczęstszych urazach. wie jak dbać o czystość i higienę osobistą, potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń i warunków pogodowych, umie dokonać pomiaru tętna najprostszym sposobem, wie jakie konsekwencje wynikają z picia alkoholu, palenia apierosów i zażywania narkotyków, potrafi dobrać dietę w zależności od wysiłku i pory roku, zna różnice między odpoczynkiem czynnym a biernym. potrafi ocenić i rozpoznać rodzaj alarmu oraz odpowiednio zachować się w sytuacji zagrożenia lub katastrofy potrafi wykonać (ustawić) podstawowe szyki kolumn i szeregów, potrafi rozpoznać formacje wojskowe (lądowe, powietrzne, morskie). osiągnięcia uczniów potrafi prawidłowo założyć opatrunek na ranę i zabezpieczyć (złamaną, zwichniętą) kończynę. umie dokonać pomiaru tętna przy użyciu ciśnieniomierza, potrafi ułożyć całodzienny jadłospis. potrafi samodzielnie zaalarmować o wystąpieniu pożaru, potrafi rozróżnić i nazwać stopnie wojskowe. 7

8 Dział Ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała. Ćwiczenia oddechowe w danym typie budowy klatki piersiowej. Treści nauczania Przyjmowanie poprawnej pozycji ciała w różnych sytuacjach (np. pozycje wyjściowe do danych ćwiczeń oraz pozycje po ich zakończeniu). Przyjmowanie pozycji z zamkniętymi oczami. potrafi porównać własną postawę ciała (siedząc, stojąc, chodząc) z wskazanymi przez nauczyciela przykładami, umie dobrać ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała (np. ćwiczenia głowy, tułowia, ramion i nóg), potrafi utrzymać równowagę z zamkniętymi oczami podczas siadu, przysiadu, stania równoważnego, przejścia po ławeczce gimnastycznej z asekuracją. potrafi wykonać co najmniej 3 ćwiczenia oddechowe. osiągnięcia uczniów zna zasady oddychania torem brzusznym i piersiowy. 8

9 Dział Ćwiczenia wytrzymałościowe, szybkościowe i skocznościowe Marsze, biegi, skoki, wspinanie, dźwiganie. Treści nauczania Test Sprawności Fizycznej Marszobieg: m dz./1200 m chł m dz./1500 m chł m dz./1800 m chł. Biegi w szybkim tempie na krótkich odcinkach: - biegi z przyspieszeniem na odcinku m, - bieg krótki na odcinku 60 m z prawidłowym startem, - biegi sztafetowe (4 x 150 m) ze startem niskim. Skoki - kuczne i zawrotne przez skrzynię a) skrzynia 4 częściowa, b) skrzynia 5 częściowa c) skrzynia 5 cz. dz./ 6 cz. chł. - rozkroczne przez kozła (wszerz i wzdłuż), - wzwyż: a) techniką naturalną, b) flopem - w dal Ćwiczenia z użyciem przyrządów: - drabinka dz. i chł., - wspinanie na przyrządy ustawione w różnych płaszczyznach (pionowa rurachł.) - rzuty piłką lekarską oburącz w tył znad głowy: - 3 kg dz., 3-5 kg chł. zna zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym (regulacja oddechu), zna zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi (np. stoper, taśma miernicza) i potrafi się nimi posługiwać, zna znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych (np. przebiec jak najszybciej, aby udzielić pomocy potrzebującemu), potrafi przebiec określony dystans (np. 60 m) w jak najkrótszym czasie, potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów prób i testu (porównując swoje osiągnięcia z wynikami kolegów), prawidłowo przeskoczy przez kozła (wszerz i wzdłuż rozkrocznie), skrzynię (skok kuczny i zawrotny), potrafi skoczyć w dal techniką naturalną i biegową, potrafi skoczyć wzwyż techniką naturalną i flopem, prawidłowo reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe (np. starty z różnych pozycji wyjściowych) potrafi bezpiecznie wspiąć się na drabinkę, rurę (nie ma lęku wysokości), potrafi wykonać prawidłowo rzut piłką lekarską (3-5 kg) w tył znad głowy. osiągnięcia uczniów zna i wykona próby sprawnościowe Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, potrafi wykonać inny rodzaj skoku przez skrzynię. 9

10 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Zastosowanie ww. ćwiczeń w zależności od budowy ciała uczniów ich kondycji, sprawności i możliwości. Gimnastyka. Ww. biegi i skoki w zależności od indywidualnych możliwości i różnic (stan zdrowia, poziom sprawności i umiejętności) między uczniami. Przewrót w przód - z miejsca i marszu z odbicia obunóż do przysiadu podpartego dz. i chł., - z odbicia obunóż z naskokiem na ręce chł. i dz. - z odbicia obunóż z naskokiem na ręce połączony z drugim przewrotem dz. Przewrót w tył - z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji dz., - z siadu prostego do przysiadu podpartego z chwilowym wyprostowaniem nóg chł., - z postawy stojącej skłonem tułowia - w przód przez siad o nogach prostych dz., - z dowolnej pozycji do skłonu podpartego z chwilowym wyprostowaniem nóg chł., - do rozkroku dz. wie jaki mają wpływ ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchową, zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych, potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń, potrafi przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń, wykonuje prawidłowo przewrót - w przód z odbicia obunóż do przysiadu podpartego, - z naskokiem na ręce, - z naskokiem na ręce połączony z drugim przewrotem, wykonuje prawidłowo przewrót - w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji, - z siadu prostego do przysiadu podpartego, - z postawy stojącej skłonem tułowia, - w przód przez siad o nogach prostych, - z dowolnej pozycji do skłonu podpartego z chwilowym wyprostowaniem nóg, - z postawy stojącej skłonem tułowia w przód do rozkroku. 10

11 Dział Gimnastyka (ciąg dalszy). Treści nauczania Przewroty w przód i w tył ze współćwiczącym lub przyborem chł. Przerzuty: - bokiem z postawy bokiem w rozkroku do postawy wyjściowej dz. i chł., - bokiem z 2-3 kroków, marszu na dowolną rękę dz. i chł. Łączone przerzuty bokiem dz. i chł. Stanie na rękach - z postawy stojąc lub z uniku zamachem jednonóż przy drabince z asekuracją dz., - o nogach ugiętych (2-3 sekundy) z przysiadu podpartego odbiciem obunóż chł., - dowolnym sposobem z asekuracją dz. i chł., - połączone z przewrotem w przód (z asekuracją) dz. i chł., Chód i bieg po przyrządach równoważnych chł., Chód po przyrządzie równoważnym z półobrotami w pozycji stojącej i w przysiadzie dz. Chód po równoważni ze zmianami kroku i pozycji, tempa, kierunku dz. i chł. Ćwiczenie dwójkowe lub prostą piramidę wieloosobową wg inwencji własnej dz. i chł. potrafi wykonać przerzut bokiem z miejsca i po kilku krokach, potrafi stanąć na rękach - z postawy stojąc lub z uniku zamachem jednonóż przy drabince z asekuracją; - o nogach ugiętych (2-3 sekundy) - z przysiadu podpartego odbicie obunóż: - dowolnym sposobem z asekuracją; - połączonego z przewrotem w przód, potrafi przejść, przebiec na palcach po równoważni, potrafi przejść po równoważni, wykonuje półobrót w pozycji stojącej i w przysiadzie, potrafi przejść po równoważni ze zmianą kroku i tempa oraz kierunku marszu. UWAGA Ćwiczenia dostosowane do indywidualnych możliwości, umiejętności i potrzeb uczniów. osiągnięcia uczniów potrafi wykonać serię łączonych przerzutów, wykonuje stanie i siad równoważny na równoważni. 11

12 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Koszykówka umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej (jako uczestnik i kibic), zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory, wykonuje prawidłowo podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w ruchu ze zmianą tempa biegu, - podania i chwyty piłki po kozłowaniu, - podania i chwyty piłki sytuacyjne - kozłowanie piłki slalomem ręką prawą i lewą, - prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach, - zbieranie piłki z tablicy, - poruszanie się w obronie, - atak szybki i obrona każdy swego, - krycie każdy swego, - rzut piłką do kosza z biegu po kozłowaniu, - rzut piłką do kosza z biegu z podania partnera (dwutakt), - rzut piłki do kosza z wyskoku, zna podstawowe zasady i przepisy gry, potrafi umiejętnie sędziować. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 12

13 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Piłka siatkowa. prawidłowo wykonuje: - łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym, - łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach, - kierowanie piłki sposobem górnym w określone miejsce na boisku przeciwnika, - odbicia piłki sposobem dolnym w dwójkach, - zbicie piłki z podrzutu własnego lub partnera, - zagrywka sposobem górnym zza linii boiska, - odbicia piłki sposobem górnym z przejściem z postawy wysokiej do niskiej, - zagrywka dolna lub sposobem górnym zza linii 6-8 metrów, - zagrywka sposobem górnym, - z dowolnej odległości, - zagrywka sposobem górnym zza linii boiska, - wystawienie i zbicie piłki w dwójkach, zna podstawowe zasady i przepisy gry, zna przepisy gry i umiejętnie sędziuje. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 13

14 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Piłka nożna. prawidłowo wykonuje: - prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, - prowadzenie piłki w trójkach, - prowadzenie piłki z ominięciem przeciwnika zwodem, - prowadzenie piłki nogą prawą i lewą z omijaniem przeszkód, - prowadzenie piłki prostym podbiciem, - uderzenie piłki sytuacyjnej, - przyjęcie piłki stopą (gaszenie), - uderzenie piłki prostym podbiciem, - przyjęcie piłki udem, - zwody bez piłki, - gra bramkarza w obronie i ataku, - strzał piłką do bramki z podania partnera, - strzał piłką do bramki wewnętrznym podbiciem z ruchu, - strzał piłką do bramki z miejsca i ruchu w określone miejsce, zna podstawowe zasady i przepisy gry, zna przepisy gry i umiejętnie sędziuje. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Piłka ręczna. wykonuje prawidłowo - rzut piłki do bramki z przeskokiem, - rzut piłką do bramki z wyskoku, - rzuty piłką do bramki z różnych pozycji, - atak szybki i obrona każdy swego, - uwalnianie się od obrońcy przez wyminięcie lub zwód, - gra bramkarza poruszanie się w bramce, obrona zna podstawowe zasady i przepisy gry, zna przepisy gry i umiejętnie sędziuje bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. UWAGA zna zasady co najmniej dwóch gier zespołowych i potrafi je umiejętnie sędziować. 14

15 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Gry rekreacyjne i terenowe. Tenis stołowy - gra pojedyncza (singiel) i podwójna (debel), - gra mieszana (mikst). potrafi wykonać zagrywkę i zna podstawowe odbicia (bekhend i forhend) - odebrać piłki (wysoką i niską oraz po ścięciu), - odebrać piłki sytuacyjne, zna zasady i przepisy gry. zna przepisy i potrafi sędziować. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. Podchody - organizacja i wyznaczenie terenu gry, - zasady Fair play. Gry rekreacyjne i terenowe (ciąg dalszy). Badminton (Kometka) - podawanie (serw), - rodzaje podstawowych odbić (bekhend i forhend), - ustawienie zawodników, - gra pojedyncza i podwójna, - zasady i przepisy gry. potrafi zorganizować miejsce do zajęć ruchowych (dobrać sprzęt do ćwiczeń, przygotować boisko), wykazuje się różnymi pomysłami w organizowaniu zabaw i gier, zna podstawowe zasady i przepisy poznanych zabaw i gier, potrafi zorganizować nietypowe przybory do ćwiczeń (np. plastykowe butelki, pudełka po lodach, kartony). Piłka nożna przez siatkę (siatko-noga) - sposoby zagrywki (nogą lub ręką), - wyznaczenie terenu do gry, - prawidłowy odbiór piłki, - formy, zasady i przepisy gry. Rekreacja i turystyka. Marsze, spacery. Wycieczki piesze i rowerowe. zna zasady bezpiecznego poruszania się rowerem, potrafi zorganizować wycieczkę pieszą lub rowerową połączoną z grami i zabawami. 15

16 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Ćwiczenia muzyczno ruchowe. Układy taneczne według inwencji nauczyciela i uczniów (aerobic dz.). Improwizacja ruchowa przy muzyce (dz.). kroki i figury tańca Polonez (dz. i chł.). potrafi wykonać dowolne ćwiczenia w wyznaczonym rytmie lub przy muzyce, umie dobrać i wykonać dany układ taneczny w określonym przez nauczyciela czasie, zna podstawowe kroki i wykona 3 figury tańca (Polonez). Sporty zimowe. Saneczkarstwo - zjazd po stromym zboczu, - zjazd slalomem, - zjazd pojedynczo i w parach. potrafi bezpiecznie i prawidłowo zjechać na sankach ze stoku, potrafi bezpiecznie upaść na stoku. UWAGA W zależności od warunków atmosferycznych. Ćwiczenia siłowe. Rozgrzewka - ćwiczenia kształtujące ramiona, tułów i nogi(dz.), - ćwiczenia gibkościowe i siłowe (chł.). Ćwiczenia zasadnicze - układ ćwiczeń polegający na kształtowaniu swojego ciała (od mięśnia najsłabszego do najmocniejszego). Zastosowanie sprzętu specjalistycznego znajdującego się w siłowni (atlas, sztangi, sztangielki, krążki, rowerek). dba o przybory i przyrządy do ćwiczeń, potrafi przygotować i samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę w grupie, potrafi wykonać ćwiczenia dla kształtowania poszczególnych grup mięśniowych. 16

17 IV. WIADOMOŚCI 1. Wady postawy, przyczyny powstawania, sposób zapobiegania. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzewający organizm. Higiena osobista. Higiena żywienia. Higiena pracy i wypoczynku. Formy aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych i ich potrzeby. Bezpieczeństwo w czasie różnych form aktywności ruchowej w szkole i poza szkołą. Sposoby obrony i samoochrony. Sposoby podnoszenia poziomu sprawności fizycznej. Proste metody pomiaru i oceny zdolności motorycznych. Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności rekreacyjno-sportowej(uczestnik, kibic), wycieczki, zawody sportowe. 1 Przepisy stosowanych zabaw i gier sportowych. Sędziowanie wybranych gier sportowych i rekreacyjnych. 1 Uproszczone zasady organizowania imprez sportowych w wybranych dyscyplinach. 1 Zgubny wpływ używek na rosnący organizm. Zapobieganie chorobom i uzależnieniom. Zasady zachowania się podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Zadania i organizacja sił i środków ochrony cywilnej w czasie pokoju, formacje OC. 17

18 V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW W realizacji programu nauczania treści będą dobierane ze wszystkich działów. Ważnym etapem jest zorientowanie się w możliwościach zdrowotnych i psychofizycznych uczniów. Współpracując z pielęgniarką szkolną wspólnie z nią ustala się ogólną kondycję i możliwości uczniów, na podstawie kart zdrowia, wywiadu środowiskowego i rodzinnego oraz pomiarach wzrostu i ciężaru ciała. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Podczas oceniania zostaną uwzględnione zainteresowania, uzdolnienia, sprawności oraz możliwości poszczególnych uczniów. Oceniając, zastosuje się indywidualizację uczniów, biorąc pod uwagę ich stan wyjściowy tj. zdrowie, poziom sprawności uczniów z różnych szkół, sprawność i możliwości w zależności od płci. Ważnym elementem oceny będzie również ciągła obserwacja ucznia w jego postępach i osiągnięciach, sposób i chęć wykonania danego zadania (ćwiczenia); efekt końcowy jest sprawą mniej ważną. Oceny będą dobierane (stawiane) tak, aby nie stresowały uczniów tzn. umożliwiły uczniowi wybór dwóch dowolnych gier zespołowych oraz ustali się zestawy zadań (ćwiczeń), które pomogą (ułatwią) mu jego późniejsze wykonanie. Podczas oceniania uczniów zastosowana będzie następująca skala ocen oparta na wewnątrzszkolnym systemie oceniania: Ocenę celującą otrzyma uczeń, który opanował 100% umiejętności Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który osiągnął od 95 do 99 % umiejętności Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który osiągnął od 75 do 94 % umiejętności Ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który osiągnął od 50 do 74 % umiejętności Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który osiągnął od 20 do 49 % umiejętności Ocenę niedostateczną otrzyma uczeń, który osiągnął poniżej 20 % umiejętności 18

19 W typowym procesie dydaktycznym są stosowane główne formy organizacyjne zajęć oraz środki dydaktyczne. FORMY ORGANIZACYJNE 1. Lekcja Głównym celem lekcji jest opanowanie elementarnych technik ruchu konkurencji sportowych, rozwoju konkretnych sprawności motorycznych, wzmocnienia konkretnych grup mięśniowych itp. Zajęcia korekcyjne i kompensacyjne Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Specyfika korektywy stwarza pewne wymagania do pozycji, sposobu poruszania się, unikania ruchów niepożądanych czy wręcz szkodliwych dla danej wady. Zajęcia terenowe Zajęcia terenowe mają ogromne znaczenie wychowawcze. Umożliwiają kształtowanie właściwych sposobów zachowań, sprzyjają ujawnianiu się form aktywności poszczególnych uczniów. Aktywizują działania grupowe, integrują klasę. Zajęcia pozalekcyjne Najczęściej przeprowadzane są w ramach SKS. Zajęcia tego typu powinny być prowadzone szczególnie dla uczniów zainteresowanych sportem. Głównym celem takich zajęć jest poprawienie sprawności fizycznej, budowy ciała. Tematyka takich zajęć powinna być dostosowana do zainteresowań uczniów i możliwości bazy dydaktycznej szkoły. 19

20 ŚRODKI DYDAKTYCZNE 1. Jednofunkcyjne przybory typowe i nietypowe Wielofunkcyjne przyrządy typowe i nietypowe Środki dydaktyczne niezbędne do przekazu informacji Urządzenia stałe w sali i w terenie Przybory, przyrządy i urządzenia są typowe wtedy, gdy mają standardowe wymiary i są masowo produkowane przez przemysł. Nietypowymi nazywamy wszystkie pozostałe przybory, przyrządy i urządzenia, które posiadają cechę niekonwencjonalności (opony, butelki, ścieżki zdrowia itp.). Środki dydaktyczne do przekazywania informacji, to: plansze, filmy, instrumenty perkusyjne, podręczniki oraz testy sprawności fizycznej. Urządzenia stałe: w sali gimnastycznej wyposażenie do mini koszykówki, drabinki, w terenie równoważnie, skocznie, bieżnie. 20

21 VI. WYKAZ WYMAGAŃ I UMIEJĘTNOŚCI OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ UCZNIA Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w I klasie gimnazjum oraz karta osiągnięć ucznia. Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w II klasie gimnazjum oraz karta osiągnięć ucznia. Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w III klasie gimnazjum oraz karta osiągnięć ucznia. Karta informacyjna osiągnięć ucznia. 21

22 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności KARTA WYMAGAŃ I UMIEJĘTNOŚCI OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM - KLASA I ZASADY BHP PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I W CZASIE WOLNYM OD NAUKI. zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach (dz. i chł.), potrafi bezpiecznie przejść na boisko (stadion sportowy) (dz. i chł.), zachowuje ostrożność podczas przebywania poza placem szkolnym (np. gdy piłka wypadnie poza boisko na jezdnię) (dz., chł.), zachowuje bezpieczeństwo przy wykonywaniu danego ćwiczenia (samoochrona i asekuracja współćwiczącego) (dz. i chł.). HIGIENA OSOBISTA, OTOCZENIA, PIERWSZA POMOC, ZDROWE ODŻYWIANIE. NIEBEZPIECZEŃSTWO UŻYWEK. potrafi udzielić pierwszej pomocy w najczęstszych urazach (dz. i chł.), potrafi prawidłowo założyć opatrunek na ranę i zabezpieczyć (złamaną, zwichniętą) kończynę,

23 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności wie jak dbać o czystość i higienę osobistą (dz.chł.). potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń i warunków pogodowych (dz. i chł.), umie dokonać pomiaru tętna przy użyciu ciśnieniomierza. SAMOOBRONA. PRZECIWSTAWIANIE SIĘ ZAGROŻENIOM I KATASTROFOM. umie dokonać pomiaru tętna najprostszym sposobem (dz. i chł.). potrafi ocenić i rozpoznać rodzaj alarmu oraz odpowiednio zachować się w sytuacji zagrożenia lub katastrofy (dz. i chł.). potrafi samodzielnie zaalarmować o wystąpieniu pożaru. ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE I KORYGUJĄCE POSTAWĘ CIAŁA. potrafi porównać własną postawę ciała (siedząc, stojąc, chodząc) z wskazanymi przez nauczyciela przykładami. ĆWICZENIA ODDECHOWE W DANYM TYPIE BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ

24 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności potrafi wykonać co najmniej 3 ćwiczenia oddechowe (np. prawidłowe oddechy w siadzie klęcznym, w staniu i leżeniu) (dz.chł.) zna zasady oddychania torem brzusznym i piersiowym. ĆWICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE, SZYBKOŚCIOWE I SKOCZNOŚCIOWE, MARSZE, BIEGI, SKOKI, WSPINANIE I DZWIGANIE. zna zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym (regulacja oddechu) (dz. i chł.), potrafi przebiec określony dystans (np. 60 m) w jak najkrótszym czasie (dz. i chł.), prawidłowo przeskoczy przez kozła (wszerz i wzdłuż rozkrocznie), skrzynię (skok kuczny i zawrotny) (dz. i chł.), potrafi skoczyć w dal z miejsca techniką naturalną (dz. i chł.), potrafi bezpiecznie wspiąć się na drabinkę, rurę (nie ma lęku wysokości) (chł.), potrafi wykonać prawidłowo rzut piłką lekarską (3-5 kg) w tył znad głowy (dz. i chł.) zna i wykona próby sprawnościowe Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, potrafi wykonać inny rodzaj skoku przez skrzynię. 7 24

25 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności prawidłowo reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe (np. starty z różnych pozycji wyjściowych) (dz. i chł.). GIMNASTYKA. wie jaki mają wpływ ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchową (dz.chł.), zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych (dz. i chł.), potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń (dz. i chł.), potrafi przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń, wykonuje prawidłowo przewrót w przód z odbicia obunóż do przysiadu podpartego, wykonuje prawidłowo przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji (dz.), -z siadu prostego do przysiadu podpartego (chł), potrafi wykonać przerzut bokiem z miejsca i po kilku krokach(dz. i chł.), potrafi wykonać serię łączonych przerzutów, 9 25

26 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności potrafi stanąć na rękach - z postawy stojąc lub z uniku zamachem jednonóż przy drabince z asekuracją (dz.), - o nogach ugiętych (2-3 sekundy) z przysiadu podpartego odbicie obunóż (chł.), potrafi przejść, przebiec na palcach po równoważni. wykonuje stanie i siad równoważny na równoważni. UWAGA Ćwiczenia dostosowane do indywidualnych możliwości, umiejętności i potrzeb uczniów. SPORTOWE GRY ZESPOŁOWE. 2 umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej (jako uczestnik i kibic) (dz.chł.), zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory (dz. i chł.). KOSZYKÓWKA prawidłowo wykonuje podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w ruchu ze zmianą tempa biegu (dz. i chł.), kozłowanie piłki slalomem ręką prawą i lewą (dz. i chł.), poruszanie się w obronie, bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 6 26

27 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności rzut piłką do kosza z biegu po kozłowaniu (dz. i chł.), zatrzymanie na tempo (dz. i chł.), zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.). PIŁKA SIATKOWA prawidłowo wykonuje: łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym (dz. i chł.), odbicia piłki sposobem dolnym w dwójkach (dz. i chł.), odbicia piłki sposobem górnym z przejściem z postawy wysokiej do niskiej (dz. i chł.), zagrywka dolna lub sposobem górnym zza linii 6-8 metrów (dz. i chł.), kierowanie piłki sposobem górnym na boisko przeciwnej drużyny, w przód, w tył i na boki, zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.). PIŁKA NOŻNA prawidłowo wykonuje: prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku (dz. i chł.), bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych

28 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności prowadzenie piłki nogą prawą i lewą z omijaniem przeszkód (dz. i chł.), przyjęcie piłki stopą (gaszenie) (dz. i chł.), uderzenie piłki prostym podbiciem (dz. i chł.), strzał piłką do bramki wewnętrznym podbiciem z ruchu (dz. i chł.), zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.). PIŁKA RĘCZNA prawidłowo wykonuje: podania i chwyty piłki w biegu (dz. i chł.), poruszanie się w obronie, rzut piłki do bramki z przeskokiem (dz. i chł.), podanie piłki dowolnym sposobem po wyminięciu obrońcy (dz. i chł.), uwalnianie się od obrońcy przez wyminięcie lub zwód (dz. i chł.), zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.), bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 6 28

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji Wymagania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego dla uczniów klasy I, II, III gimnazjum dostosowane do programu wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA: Opanował

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - opracowany na podstawie autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego w klasie 5-6 szkoły podstawowej autorstwa Alicji Romanowskiej Nr dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 UWAGA- ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE /UZALEŻNIENIE TERMINU

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 Małgor zata Tobi asz Mi r osła w Ma zurki ewi cz, To ma sz Koz ło wski WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY Gimnastyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Warszawa.dn.02.09.2015 r. KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016

Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016 Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2015/2016 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM I.LEKKA ATLETYKA. OCENA NIEDOSTATECZN Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli nie spełnia podstawowych OCENA DOPUSZCZAJĄC A. -wykonuje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁAPACH Łukasz Tarasiuk Jarosław Bagiński Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów:

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Skala ocen celującą uczeń, bardzo dobrą uczeń, dobrą uczeń, dostateczną uczeń, dopuszczającą uczeń, niedostateczną uczeń, Wymagania programowe i kryteria oceniania (załącznik nr 1). OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW Cele kształcenia i wychowania: PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY I CHŁOPCÓW Cele kształcenia i wychowania: PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I 1 OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego,

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Cele nauczania wychowania fizycznego Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy, przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących i korygujących

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Tomasz Ściuba

Opracowanie: Tomasz Ściuba Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Opracowanie: Tomasz Ściuba Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 dotyczących zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku klasy IV-VI I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Program nauczania wychowania fizycznego dla III etapu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla Liceum i Technikum. Kryteria ocen:

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla Liceum i Technikum. Kryteria ocen: Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla Liceum i Technikum ROK SZKOLNY 2015/2016 NUMER PROGRAMU NAUCZNIA Kryteria ocen: Niedostateczny ocenę otrzymuje uczeń, który: 1. Ma lekceważący stosunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 dotyczących zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce klasy IV-VI KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa IV POSTAWY UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 1 2 3 - ma pozytywny stosunek do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć, interesuje się aktywnością ruchową, -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku klasy IV-VI I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 236 I. Przedmiotem kontroli i oceny z wychowania fizycznego jest stopień

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy IV Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Cele nauczania wychowania fizycznego 1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy, przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących

Bardziej szczegółowo