Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na: Budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kraśniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na: Budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kraśniku"

Transkrypt

1 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na: Budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kraśniku Kraśnik, dnia r. W związku z koniecznością dokonania modyfikacji SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223, poz z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany: I. Pkt lit a) SIWZ otrzymuje brzmienie: a) kierownik budowy branży ogólnobudowlanej powinien posiadać: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, - niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający uznaje warunek za spełniony w przypadku nadzorowania 1 zadania polegającego na budowie obiektu sportowego (hali sportowej) o powierzchni areny odpowiadającej co najmniej powierzchni boiska do piłki ręcznej (wymiar boiska halowego 20mx40m). II. Pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonanie budowy obiektu sportowego (hali sportowej) o powierzchni areny odpowiadającej co najmniej powierzchni boiska do piłki ręcznej (wymiar boiska halowego 20mx40m). III. Dodaje się do SIWZ pkt o brzmieniu: Dostawę wraz z montaŝem sprzętu szkolnego-sportowego, stanowiącego wyposaŝenie hali sportowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. CPV Artykuły i sprzęt sportowy. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje załącznika i dołączyć do oferty certyfikaty CE i znak bezpieczeństwa B, ( bądź poświadczone kopie) wszystkich pozycji załącznika.

2 Załącznik nr 7 do SIWZ Urządzenia sportowe muszą posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami i Bezpieczeństwa "B" Wymienione niŝej wyposaŝenie musi spełniać wymogi następujących aktów prawnych: - Ustawa z 2 marca o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi), które stanowią przeniesienie do polskiego prawa wymagań jednych z najwaŝniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej tj. Dyrektywy Rady 85/374/EEC - dotyczącej odpowiedzialności za wadliwe wyroby oraz Dyrektywy Rady 92/59/EEC, dotyczącej bezpieczeństwa wyrobów. -Dla wyrobów, które są objęte Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. ( Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz.69) tj. mebli szkolnych i przedszkolnych, sprzętu szkolnego stanowiącego wyposaŝenie sal gimnastycznych i boisk; urządzeń rekreacyjno-sportowych stanowiących wyposaŝenie placów zabaw, producenci i handlowcy tych wyrobów zobowiązani są do poddawania ich procesowi certyfikacji na zgodność z wymaganiami właściwych polskich i europejskich norm. Art. nr Nazwa artykułu 2. Siedziska na trybuny. J.m. Trybuny składane i przesuwne na kółkach pompowanych, pięciorzędowe na długości ściany max 15,60 i 21,60m (wzdłuŝ ściany korytarza) z krzesełkami Monmouth z Kpl. `1 pełnym oparciem w ilości 290 szt. Podzielne na moduły nie dłuŝsze jak 5,40m umoŝliwiające schowanie trybun do magazynku. Trybuny składane i przesuwne na kółkach pompowanych, trzyrzędowe o długości 5,40m (wzdłuŝ ściany z oknami) z krzesełkami Monmouth z pełnym oparciem w ilości 3*28=84 miejsc Il. sztuk C.j. Stawka Wart.netto VAT Wart.brutto netto VAT 3. Koszykówka - boisko główne R-12 Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm MontaŜ konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym do konstrukcji szt 2 hali. 4. Koszykówka treningowa - 3 sztuki od strony ściany z oknami Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 200 cm, mocowana bezpośrednio do konstrukcji stalowej hali, z

3 regulowaną wysokością tablicy R-09 Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 x 120 cm w zakresie cm Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej Osłona dolnej krawędzi tablicy 90 x 120 cm Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm MontaŜ konstrukcji uchylnej do koszykówki szt 3 5. Koszykówka treningowa - 3 sztuki od strony trybun R-12 Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym - naleŝy uwzględnić głębokość trybun i wzmocnienie podłogi pod trybuny (tablica zlokalizowana poza wzmocnieniem podłogi pod trybuny) Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej Osłona dolnej krawędzi tablicy 90 x 120 cm Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm MontaŜ konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym szt 3 6. Siatkówka - słupki - boisko główne Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja kpl. 1 wysokości siatki (moŝliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 75 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku. Zgodne z wymogami FIVB. Tuleja uniwersalna aluminiowa 120/ Rama podłogowa z deklem szt 2 R-01 MontaŜ tulei w podłoŝu boiska do siatkówki 7. Siatkówka - stanowisko sędziowskie Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, szt. 1 oparciem i podstawką do pisania

4 8. Siatkówka - słupki - 2 boiska treningowe Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja kpl. 2 wysokości siatki (moŝliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 75 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku. Zgodne z wymogami FIVB. Tuleja uniwersalna aluminiowa 120/100 szt Rama podłogowa z deklem szt 4 R-01 MontaŜ tulei w podłoŝu boiska do siatkówki szt Siatkówka - akcesoria Siatka do siatkówki profesjonalna, grubość splotu 3 mm, linka szt. 1 kevlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach Siatka do siatkówki turniejowa, grubość splotu 3 mm, linka stalowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 4 punktach Antenka jednoczęściowa z pokrowcem para 3 Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm kpl 1 pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy Przyrząd do mierzenia wysokości siatki Tabliczki zmiany zawodników - 1 komplet na 2 druŝyny szt. 1 kpl Tenis ziemny - boisko główne Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym para 1 naciągiem siatki Tuleja słupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo 7-13 Rama podłogowa z deklem szt R-02 Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem MontaŜ tulei w podłoŝu boiska do tenisa szt Piłka ręczna - boisko główne R-05 Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami para 1 składanymi Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw 1 zestaw uchwytów na 1 parę bramek Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 2- para 1 3,5 mm MontaŜ bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach para 1

5 12. Piłka noŝna halowa - boisko główne R-06 Bramki do piłki noŝnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil 80 x 80 mm, z para 1 łukami składanymi Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw 1 zestaw uchwytów na 1 parę bramek Siatka do bramki do piłki noŝnej turniejowa 5 x 2 m grubość splotu para 1 3,5-4 mm MontaŜ bramek do piłki noŝnej na hali para 1 na talerzykach 13. Tablica wyników sportowych profesjonalna - TZG Dts16P Tablica wyników sportowych DTS 160 Profi, wymiary 390 x 180 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul, syrena, przewinienia druŝyny, przewininienia zawodników indywidualne o numerach 4-15, licznimik kar kpl 1 zawodników do piłki ręcznej, po 3 l;iczniki na stronę, historia meczów w siatkówce), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm z powielonym czasdem gry, pulpit sterowniczy główny, puipit steriwniczy do zegarów 24 sek + 2 manipulatory, wysokość cyfr 28 cm i 22 cm - widoczność 80 m RD16P MontaŜ tablicy wyników kpl Drabinki gimnastyczne H=3,0 m - 10 pól, ćwiczebnych R-22 Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna MontaŜ drabinki podwójnej (łącznie z elementami montaŝowymi) szt 5 szt Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory) R-17 Kotara grodząca "tkanina + siatka" wg wymiarów. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub m2 432 przezroczysty, powyŝej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigarakpl 2 dostosowana do łukowego kształtu dźwigara zmienna wysokość zamocowania od 3,5 do 11 m (patrz rys nr 4 przekrój A_A architektury) MontaŜ konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem szt 2 elektrycznym 16. Siatki ochronne.

6 6-13 R-18 Siatka ochronna na ściany szczytowe i ścianę podłuŝną wg wymiarów, oczka 45 x 45 mm, gr. splotu 3 mm, m2 744,0 kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, Ŝółty, czerwony, biały MontaŜ piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami m2 744,0 montaŝowymi) 17. Liny gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet R-19 Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych MontaŜ szyny jezdnej do lin gimnastycznych szt 1 szt Liny do wspinania L=8 m szt 4 Kołka gimnastyczne na linach Kpl WyposaŜenie gimnastyczne Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie syntetyczne Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, pokrycie skóra naturalna szt 2 kpl Odskocznia gimnastyczna turniejowa szt RównowaŜnia gimnastyczna, długość - 5 m, z regulacją wysokości kpl 1 cm, 2 wózki do transportu Wózek na materace, L=200 cm, B=100 cm, Qmax=250 kg szt. 1 Materac gimnastyczny do zeskoku w skoku wzwyŝ gr 50 cm z Kpl. 1 wyposaŝeniem (stojak + poprzeczki) o wym. 3,0*4,0*0,5 m Wózek na piłki o wym.60*80*89 o pojemności 240l na kółkach zwrotnych, konstrukcja z rurek Ø16 szt. 6 mm oraz pretów Ø 8mm malowanych elektrostatycznie Mata zapaśnicza 12*12 m z materacem superlekkim gr 5 cm wraz Kpl. 1 z pokrowcem 7-15 WyposaŜenie szatni Ławeczki dwustronne wys. ok. 160 mb. 40 cm 7-14 Ławeczki jednostronne mb. 40

7 Podłoga sportowa na ruszcie podwójnie leagrowanym: legar dolny i górny 20 mm x 90 mm, montowany osiowo co 500 mm, na podkładkach gumowych spręŝystych gr. 10 mm, ślepa podłoga z desek 20 mm x 90 mm, dwie warswty płyty wiórowej V 313 o gr. 10 mm kaŝda - nawierzchnia sportowa o gr. min. 9 mm posiadająca certyfikaty międzynarodowych sportowych - FIVB ( siatkówka ) EHF lub IHF ( piłka ręczna ), FIBA ( koszykówka ) - cały system podłogi: nawierzchnia + konstrukcja legarowana musi posiadać certyfikat CE zgodności z normą PN EN Wzmocnienia konstrukcji legarowanej pod trybunami i na trasie przesuwu do magazynu m federacji Nawierzchnia ochronna Bateco - 100% PCV, gr. 1,5 mm, szerokość m roli 150 cm Maszyna do szorowania nawierzchni (szorująco- zbierająca) sznurowa o poj. Zbiornika min. 50 litrów, w Kpl. 1 zestawie komplet PEAD, chwytak do PED i koncentrat min. 20l. Suma: IV. Dodaje się do SIWZ pkt o brzmieniu: Wykonanie podłogi na arenie hali sportowej zgodnie z zał. Nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest podać zastosowany system podłogi oraz przedstawić jako załącznik do oferty certyfikaty CE i znak bezpieczeństwa B, FIVB, FIBA, IHF( lub EHF), ( bądź poświadczone kopie) całego systemu podłogi. Zamawiający nie dopuszcza certyfikatu na samą nawierzchnię. I. System podłogi Zał. Nr 8 do SIWZ OPIS TECHNICZNY: 1. System podłogi ( nawierzchnia sportowa plus konstrukcja legarowana ) 2. Na system skladają się następujące elementy konstrukcyjne: a. Folia izolacyjna gr. 0,2 mm rozkładana na betonie b. Gumowe podkładki spręŝyste o gr. 10 mm montowane pod dolnym legarem w rozstawie co 500 mm c. Legar dolny o gr. 20 mm i szer. 90 mm montowany w rozstawie osiowym co 500 mm, z drewna iglastego kl. II/III d. Legar górny o gr. 20 mm i szer. 90 mm montowany w rozstawie osiowym co 500 mm, z drewna iglastego kl. II/III e. Ślepa podłoga z desek o gr. 20 mm i szer. 90 mm montowana w rozstawie osiowym co 150 mm, z drewna iglastego kl. II/III f. Folia izolacyjna gr. 0,2 mm, paroprzepuszczalna, rozkładana na warstwie śłepej podłogi.

8 g. Dwie warstwy płyt wiórowych gr. 10 mm kaŝda - łącznie 20 mm. Dolna płyta - OSB 3, górna płyta - V 313, układane na "mijankę ". h. Nawierzchnia sportowa rolowana, PCV, o gr. min. 9 mm. Np. Taraflex Performance Plus 3. Wykładzina sportowa - wymagania techniczne i sportowe a. Wykładzina sportowa, rolowana PCV, o grubości min. 9 mm b. Wierzchnia warstwa z czystego PCV o gr. min. 2 mm c. Warstwa spodnia - pianka spręŝysta d. Wykładzina sportowa posiadająca certyfikaty sportowe następujących dyscyplin sportowych: - FIVB - światowa federacja siatkówki - FIBA - światowa federacja koszykówki - IHF lub EHF - światowa ( alternatywnie ) europejska federacja piłki ręcznej - posiada certyfikat CE i znak bezpieczeństwa B 4. Wzmocnienia konstrukcji legarowanej: Pod trybunami rozkładanymi naleŝy wzmocnić układ konstrukcji legarowanej poprzez zagęszczenie górnego i dolnego legara oraz montaŝ dodatkowej gumowej podkładki spręŝystej. Rozstaw osiowy zagęszczonego legara górnego i dolnego - co 250 mm. Wzmocnienia konstrukcji legarowanej - wyłącznie w miejscach planowanego rozsuwania i przesuwania trybun składanych - wzdłuŝ długich ścian hali i ściany szczytowej przy magazynku. Wykonawca zobowiązany jest podać zastosowany system podłogi oraz przedstawić jako załącznik do oferty certyfikat ( bądź poświadczone kopie) całego systemu podłogi. Zamawiający nie dopuszcza certyfikatu na samą nawierzchnię.

9 V. Zmienia się wzór oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ poprzez dodanie do niego zał. Nr 1 i 2 Wykaz sprzętu szkolnego - sportowego Zał. Nr 1 do oferty Lp. Nazwa (firma) Opis Szt. Certyfikat Nr katalogowy...dn.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Zał. Nr 2 do oferty Zastosowany system podłogi Nazwa systemu Opis Certyfikat...dn.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy VI. Zmianie ulega kosztorys branŝy budowlanej Dział 9. PodłoŜa i posadzki (CPV ) w sposób następujący: 1. poz. 137 zmienia się obmiar z 0,25*1773,20+0,2[3838, ,2] na 0,25*1723,13+0,2[3838, ,13] 2. poz. 141 zmienia się obmiar z 1773,2*0,07 na 1723,13*0,07 3. poz. 142 zmienia się obmiar z 1773,20+29,28+163,96+48,21+2,4*1,6 na 1723,13+29,28+163,96+48,21+2,4*1,6 4. zmienia się opis podłogi sportowej poz. 143 poprzez zamianę obmiaru z 1773,20 na 1723,13 i opis podłogi : Podłoga sportowa na ruszcie podwójnie leagrowanym: legar dolny i górny 20 mm x 90 mm, montowany osiowo co 500 mm, na podkładkach gumowych spręŝystych gr. 10 mm, ślepa podłoga z desek 20 mm x 90 mm, dwie warswty płyty wiórowej V 313 o gr. 10 mm kaŝda -

10 nawierzchnia sportowa o gr. min. 9 mm posiadająca certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych - FIVB ( siatkówka ) EHF lub IHF ( piłka ręczna ), FIBA ( koszykówka ) - cały system podłogi: nawierzchnia + konstrukcja legarowana musi posiadać certyfikat CE zgodności z normą PN EN Wzmocnienia konstrukcji legarowanej pod trybunami i na trasie przesuwu do magazynu ZAŁĄCZNIK SYSTEM PODŁOGI 5. poz. 144 zmienia się obmiar z 3838, ,2 na 3838, ,13 6. po poz. 144 naleŝy dodać poprzez wstawienie dodatkowej poz. 144a pogrubienie o 20 mm o obmiarze 3838, ,13 Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił przedłuŝyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące: Termin składania ofert: r. do godz Termin otwarcia ofert: r o godz. 10: 30

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 stycznia 2013r.

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 stycznia 2013r. PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH F.P.H. PESMENPOL inż. Edward Niepsuj 32-425 Trzemeśnia 53, tel. 12 272 0000, fax. 12 273 06 32 www.pesmenpol.com.pl Art. nr Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 kwietnia 2013r.

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 kwietnia 2013r. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Ilość C.j. netto Cena netto VAT VAT (zł) Cena brutto I. KOSZYKÓWKA Obręcze do koszykówki 1-07 Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Brak w przedmiarze balustrad i pochwytów schodowych w ilości 15,0mb. Czy uwzględnić? Odp: TAK Brak w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt.

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt. 1.01 Hala sportowa Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m profil kwadratowy, np.: Art. nr 9-03 PESMENPOL. lub inny porównywalny o nie gorszych parametrach. Bramki aluminiowe, wykonane z kwadratowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22 Firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski to połączenie tradycji i doświadczeń rodzinnych z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki i technologii w produkcji. Zajmujemy się produkcją sprzętu sportowego z

Bardziej szczegółowo

oferujemy następujące wyposażenie: I. Mocowane do przegród

oferujemy następujące wyposażenie: I. Mocowane do przegród Opis oferowanego wyposażenia Załącznik nr 6 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r.

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i

Bardziej szczegółowo

sprzęt sportowy Koszykówka Edycja 2

sprzęt sportowy Koszykówka Edycja 2 sprzęt sportowy Koszykówka 1 Edycja 2 spis treści Zestaw ORLIK 3 Piłka nożna 4-7 Koszykówka 8-25 Tablice wyników 26 Siatkówka 27-31 Piłka ręczna 32-33 Floorball / hokej halowy 34-37 Tenis stołowy 38-43

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA 8 edycja 2 o firmie Nasza firma istnieje od 1983 roku. W roku 1990 uruchomiliśmy produkcję sprzętu sportowego. Trzy lata później nawiązaliśmy współpracę z firmą amerykańską

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne.

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. SPRZĘT SPORTOWY 2011 2 Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. Naszą pasją jest koszykówka więc

Bardziej szczegółowo

Ilość sprzętu. Rodzaj sprzętu 1. piłka do gry w piłkę koszykową

Ilość sprzętu. Rodzaj sprzętu 1. piłka do gry w piłkę koszykową Załącznik nr 3 Lp. Wykaz sprzętu sportowego i wyposaŝenia boisk, jakimi będzie dysponował Zamawiający w 2009 r., na potrzeby realizacji imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Promocja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY WYBÓR! NAJNIŻSZE CENY!

NAJWIĘKSZY WYBÓR! NAJNIŻSZE CENY! CENTRUM PIŁKARSKIE ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław (mapka na końcu) tel. (071) 354 80 05, kom. 0 601 555 323 SPRZĘT SPORTOWY PRZEWODNIK DLA SZKÓŁ W CH PRODUCENTÓW REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NA TERENIE CAŁEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym.

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym. Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz urządzeń zabawowych, ich elementów przewidzianych do montaŝu, robót budowlanych potrzebnych do doposaŝenia ogródków. Katalogi: Muller M, www.muller.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo