Kolekcja przedszkolaka jest spójna merytorycznie z pakietami przygotowującymi do szkoły Szkoła nas woła i Szkoła coraz bliżej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolekcja przedszkolaka jest spójna merytorycznie z pakietami przygotowującymi do szkoły Szkoła nas woła i Szkoła coraz bliżej."

Transkrypt

1

2 Dziecko w swoim żywiole! Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu. Chcą być aktywne: działać, tworzyć, poznawać, odczuwać Ich żywiołem jest zabawa. Zadaniem nauczyciela jest twórcze ukierunkowanie tej żywiołowej, dziecięcej aktywności i wpisanie jej w proces dydaktyczny służący wszechstronnemu rozwojowi. Takie założenia przyświecają naszej nowej serii do wychowania przedszkolnego, czyli Kolekcji przedszkolaka. Seria Kolekcja przedszkolaka to podróż przez żywioły, które funkcjonują jak parasol rozłożony nad porami roku: ziemia nad jesienią, ogień nad zimą, woda nad wiosną, a powietrze nad latem. Tematy kompleksowe tworzą konsekwentną całość pozwalającą odczuć różne oblicza żywiołów od bezpośredniego kontaktu przez łączące się z nimi barwy, zjawiska, emocje, skojarzenia. Koncepcja serii skłania do aktywności poznawczej, która jest podstawą do przyswajania wiedzy i umiejętności, ponieważ dziecko najlepiej pamięta to, czego samo doświadczy, co samo przeżyje. zi er n lis ik, top ad wrz es ień,p aź d Kolekcja przedszkolaka jest spójna merytorycznie z pakietami przygotowującymi do szkoły Szkoła nas woła i Szkoła coraz bliżej. 1

3 Zalety serii: solidne przygotowanie do szkoły rozpoczęte już w najmłodszej grupie wiekowej rozbudzanie naturalnych zainteresowań dziecka, twórczych poszukiwań nauczanie czynnościowe: dziecko działa, tworzy, odczuwa, poznaje świat wszystkimi zmysłami zwrócenie uwagi na umiejętności szczególnie ważne dla młodszych dzieci: samoobsługa, samodzielność, zasady społeczne i kontakty z rówieśnikami indywidualizacja: dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci, stopniowanie trudności, polecenia łatwiejsze i trudniejsze, ćwiczenia dodatkowe wszechstronny i harmonijny rozwój: rozwijanie i doskonalenie wielu umiejętności integracja różnorodnych zajęć i aktywności nie pozostawia miejsca na nudę tematy bliskie dzieciom elastyczne materiały dla nauczyciela, możliwość indywidualnego doboru treści przyjazna dziecku szata graficzna 2

4 ZIEMIA Halo, Ziemio! Tutaj dzieci! Chcemy poznać twe sekrety! Zdobyć góry, brykać w dżungli i na łąkach rwać bukiety! OGIEŃ Ciepło, cieplej Uff! Gorąco! Już iskierki idą w tany! Płomyk pląsa po węgielkach, jakby był zaczarowany. POWIETRZE Czasem szumi, czasem pachnie, chcesz je poczuć stań na wietrze. Coś ci zrywa z głowy czapkę? Tak, to właśnie jest powietrze! WODA Kapu, kapu kapie woda. Leci z kranu, spada z nieba. Płynie rzeką, pluska w morzu wszędzie dużo jej potrzeba! Rafał Witek Seria Kolekcja przedszkolaka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3 do 5 lat ze względu na swój elastyczny charakter i indywidualne podejście do każdego dziecka. Ułatwia stawienie czoła wyzwaniu, jakim jest praca z dziećmi rozwijającymi się w różnym tempie lub praca z grupami mieszanymi wiekowo. Zawiera łatwiejsze i trudniejsze polecenia oraz propozycje zabaw o różnym stopniu trudności. Celem nadrzędnym serii jest solidne przygotowanie do szkoły rozpoczęte już w najmłodszej grupie wiekowej. Kluczowe obszary rozwijane w poszczególnych grupach wiekowych: trzylatki: rozwój społeczny i ruchowy (samodzielność i samoobsługa) czterolatki: rozwój społeczny i poznawczy (funkcjonowanie w grupie i wiedza) pięciolatki i sześciolatki: rozwój poznawczy i emocjonalny (wiedza i dojrzałość emocjonalna) Seria Kolekcja przedszkolaka jest skorelowana z pakietami dla zerówek Szkoła nas woła oraz Szkoła coraz bliżej. 3

5 CZTEROLATKI Dla dziecka Karty pracy. Ziemia Karty pracy. Ogień Karty pracy. Woda Karty pracy. Powietrze Teczka małego artysty Pomoce przedszkolaka Baj i Bajeczka. Nasza książeczka Dziecko rozwijające się z Kolekcją przedszkolaka: lepiej i szybciej przyswaja wiedzę i umiejętności dzięki ćwiczeniom oddziałującym na wszystkie zmysły nigdy się nie nudzi, ponieważ ma do wyboru aktywności dostosowane do każdego rodzaju charakteru i temperamentu zaczyna dostrzegać korelacje między zjawiskami i uczy się grupować wiedzę zostaje ośmielone do wyrażania swoich emocji na wiele różnych sposobów rozwija się harmonijnie, gdyż ćwiczenia aktywizują wszystkie obszary rozwojowe wartości myślenie percepcja wzrokowa przyroda wychowanie przez sztukę edukacja matematyczna sprawność manualna 4

6 Dla nauczyciela Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego dobre praktyki Plan pracy i szkice zajęć. Ziemia Plan pracy i szkice zajęć. Ogień Plan pracy i szkice zajęć. Woda Plan pracy i szkice zajęć. Powietrze Wybór zabaw Instrukcje do Teczki małego artysty Wybór tekstów literackich CD Piosenki i Utwory do słuchania Nauczyciel pracujący z Kolekcją przedszkolaka: ma do dyspozycji wiele materiałów umożliwiających indywidualny styl pracy: gotowe scenariusze na zajęcia bazowe oraz dodatkowe materiały do dowolnego wykorzystania wie, że od najmłodszej grupy wiekowej kształtuje umiejętności dzieci niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej może być pewien, że dzięki zaproponowanym materiałom i pomysłom na zajęcia dzieci nie będą się nudzić dysponuje narzędziami niezbędnymi do utrzymywania stałych i dobrych kontaktów z rodzicami 5

7 TRZYLATKI Dla dziecka Karty pracy. Żywioły Pomoce przedszkolaka Baj i Bajeczka. Pierwsza książeczka Dla nauczyciela Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego dobre praktyki Plan pracy i szkice zajęć. Ziemia Plan pracy i szkice zajęć. Ogień Plan pracy i szkice zajęć. Woda Plan pracy i szkice zajęć. Powietrze Wybór zabaw Wybór tekstów literackich CD Piosenki i Utwory do słuchania 6

8 Program opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez MEN zbiór dobrych praktyk nauczycieli i psychologów źródło wiedzy i dobrych rad

9 Program Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego to owoc pracy nauczycieli i psychologów, teoretyków i praktyków, który zawiera: wiele odwołań do literatury związanej z tematem podstawowe regulacje prawne: podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz informacje o programie wychowania przedszkolnego założenia teoretyczne, najważniejsze hasła realizowane szczegółowo w planach pracy, scenariuszach zajęć i pakiecie dla dziecka (wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, indywidualizm, integracja różnorodnych zajęć i aktywności, nauka przez działanie) charakterystykę poszczególnych grup wiekowych w przedszkolu z uwzględnieniem etapów ich rozwoju wskazówki przydatne do prowadzenia obserwacji i metody przeprowadzania analizy gotowości szkolnej najważniejsze aspekty dotyczące współpracy placówki z rodzicami (formy współpracy, rady dotyczące adaptacji dziecka do warunków przedszkola, informacje o wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka oraz wskazówki do przeprowadzania rozmów z rodzicami) szczegółowe cele kształcenia i wychowania i sposoby ich realizacji w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych (cele ujęto w tabeli pokazującej realizację poszczególnych punktów z podstawy programowej) Podstawa programowa 2,5 3-latki 4-latki 5 6-latki Treści ponadprogramowe 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 1.1 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy Wprowadzanie zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach (przykład nauczyciela), uprzejme zwracanie się do innych, zabawy z maskotkami lub pacynkami, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji. Przygotowywanie prostych laurek i obdarowywanie nimi najbliższych. Doskonalenie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach, uprzejme zwracanie się do innych scenki dramowe, ćwiczenia w zapamiętywaniu prostych poleceń, rozpoznawanie i nazywanie uczuć oraz emocji na podstawie mimiki, gestów i ekspresji ciała (wykorzystanie plansz dydaktycznych, buziek mimicznych, literatury), ćwiczenia relaksacyjne, zabawy integracyjne, przygotowywanie Utrwalanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach, uprzejme zwracanie się do innych scenki dramowe, ćwiczenia w zapamiętywaniu poleceń, rozpoznawanie i nazywanie uczuć oraz emocji na podstawie mimiki, gestów i ekspresji ciała wykorzystanie plansz dydaktycznych, buziek mimicznych, literatury, układanki typu memory i domino, scenki dramowe, rysowanie uczuć, łączenie emocji z kolorem, muzyką, ruchem, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy integracyjne. 8

10 Program 1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych 1.3 w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań Wprowadzenie zasad korzystania z zabawek, zachęcanie do zabaw w zespołach, prowadzenie rozmów na temat zgodności w zabawie, stworzenie obrazkowego kodeksu zachowań, wskazywanie konsekwencji niewłaściwych zachowań w konkretnych sytuacjach. Wprowadzenie umiejętności proszenia o pomoc w różnych sytuacjach zabawy z pacynkami, zabawy typu Co się stanie, gdy, ponoszenie konsekwencji własnych zachowań (np. wylałem wodę muszę zetrzeć), pełnienie drobnych upominków i obdarowywanie nimi najbliższych. Doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy, zabawy w zespołach, wspólne zabawy w kącikach tematycznych, wykorzystanie literatury dziecięcej na temat zgodności w zabawie i reguł obowiązujących w grupie, opracowanie kodeksu dobrego przedszkolaka, wskazywanie konsekwencji niewłaściwych zachowań w konkretnych sytuacjach z wykorzystaniem historyjek obrazkowych i literatury, przyzwyczajanie dzieci do kolejnego wypowiadania się i czekania na swoją kolej zabawy typu rundka. Doskonalenie samodzielności w różnych sytuacjach, wykorzystywanie codziennych sytuacji w celu ćwiczenia umiejętności werbalizacji swoich uczuć i potrzeb, zabawy typu Co się stanie, gdy, ponoszenie konsekwencji własnych zachowań (np. wylałem wodę muszę zetrzeć, pogniotłem pracę Przygotowywanie upominków i obdarowywanie nimi najbliższych. Utrwalanie umiejętności zgodnej zabawy, zabawy w zespołach, wspólne zabawy w kącikach tematycznych, wykorzystanie literatury dziecięcej na temat zgodności w zabawie próby oceny zachowania bohaterów, opracowanie kodeksu dobrego przedszkolaka, wdrażanie do wspólnego planowania kącików zainteresowań, budzenie poczucia współodpowiedzialności za wygląd sali i atmosferę w grupie, wskazywanie konsekwencji niewłaściwych zachowań w konkretnych sytuacjach z wykorzystaniem historyjek obrazkowych i literatury, opracowanie systemu motywacyjnego, wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych, organizowanie konkursów, gier, wyścigów i olimpiad z elementem współzawodnictwa, doskonalenie umiejętności kontrolowania siły głosu, utrwalanie umiejętności czekania na swoją kolej zabawy typu rundka, kto ma piłkę, ten mówi. Utrwalanie umiejętności werbalizacji swoich uczuć i potrzeb w codziennych sytuacjach, zabawy typu Co się stanie, gdy wykorzystanie historyjek obrazkowych i literatury dziecięcej, ponoszenie konsekwencji własnych zachowań, doskonalenie umiejętności proszenia o pomoc scenki dramowe, wdrażanie do mówienia odważnym głosem, wypowiadanie się na forum 9

11 Program funkcji dyżurnych i zapoznanie z zakresem ich obowiązków (początkowo jedno, dwa zadania), wdrażanie do werbalizacji swoich uczuć i potrzeb. koleżanki muszę przeprosić i przynieść nową kartkę), doskonalenie umiejętności proszenia o pomoc zabawy z pacynkami, pełnienie funkcji dyżurnych i rozumienie zakresu ich obowiązków. grupy, pełnienie funkcji dyżurnych i poszerzanie zakresu ich obowiązków, wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania konfliktów w atmosferze spokoju. 1.4 wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych Wprowadzenie do rozmów tematyki chwalenia się bogactwem, zwrócenie uwagi na niestosowność takiego zachowania, wytwarzanie miłego nastroju podczas wspólnych zabaw, wspólne obchodzenie urodzin. Wytwarzanie miłego nastroju podczas wspólnych zabaw, wspólne obchodzenie urodzin, przygotowywanie laurek i drobnych upominków dla bliskich, stwarzanie okazji do czerpania radości z obdarowywania innych, rozmowy o tolerancji, prawach człowieka, wartościach na podstawie literatury. Wytwarzanie miłego nastroju podczas wspólnych zabaw, wspólne obchodzenie urodzin, przygotowywanie laurek i drobnych upominków dla bliskich, stwarzanie okazji do czerpania radości z obdarowywania innych, rozmowy o tolerancji, prawach człowieka, wartościach na podstawie literatury, wdrażanie do pomocy słabszym i potrzebującym. 1.5 umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje. Wprowadzenie umiejętności przedstawiania się, zabawy typu dokończ zdanie : Mam na imię i lubię, Mam na imię a to jest mój miś. Doskonalenie umiejętności przedstawiania się podawanie pełnego imienia i nazwiska, rozmowy na temat osób, którym można podawać informacje o sobie. Utrwalanie umiejętności przedstawiania się podawanie imienia, nazwiska, próby zapamiętania adresu, rozmowy na temat osób, którym można podawać informacje o sobie i konsekwencji podawania informacji niewłaściwym osobom. Tak opracowano wszystkie punkty podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Udział w akcjach charytatywnych i różnego rodzaju zbiórkach na rzecz potrzebujących, podejmowanie działań na rzecz innych koncerty, przedstawienia, kartki świąteczne. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji i straży miejskiej. 10

12 Plan pracy i szkice zajęć możliwość indywidualnego doboru treści przez nauczyciela numeryczne odniesienia do punktów z podstawy programowej zapisy do dziennika

13 Plan pracy Plan pracy krąg tematyczny: Poszukiwacze skarbów Krąg tematyczny: Poszukiwacze skarbów Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Orientowanie się w symbolach narodowych, poznanie hymnu, mapy, stolicy (herb) z elementami edukacji regionalnej (małe ojczyzny) Dostrzeganie charakterystycznych elementów krajobrazu Polski (góry, morze, jezioro, krajobraz własnego regionu) Badanie faktury ziemi. Prowadzenie obserwacji w kąciku badawczym ze skarbami ziemi: kamienie, kamienie szlachetne, bursztyny, węgiel, sól Budzenie zainteresowania odległymi czasami i prehistorycznymi zwierzętami Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia dziecka Pomoce Realizowane obszary podstawy programowej 16. Polska moja ojczyzna I. Zabawy ruchowe II. Symbole narodowe pogadanka połączona z prezentacją godła, flagi i hymnu Polski; wskazywanie Warszawy na mapie Polski (karta pracy) Krajobrazy Polski zabawa dydaktyczna z elementami ćwiczeń ruchowych, zapoznanie dzieci z mapą Polski III. Zabawy słowno-ruchowe doskonali sprawność ruchową kształtuje świadomość narodową rozpoznaje symbole narodowe wie, że stolicą Polski jest Warszawa, i zna jej herb wie, jak wygląda mapa Polski dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazu wykorzystuje zabawy polisensoryczne do podnoszenia świadomości własnego ja Wybór zabaw godło i flaga Polski, herb Warszawy, CD Piosenki i Utwory Mazurek Dąbrowskiego, Karty pracy cz. 1 s. 8 mapa Polski Wybór zabaw , , Moje rodzinne strony I. Zabawy ruchowe. Przeglądanie albumów o cudach natury i przyrodzie Polski II. Wędrówka po polskich regionach pogadanka o bogactwach naturalnych regionów Polski, wykonanie ćwiczenia na karcie pracy Skarby wokół nas zabawa badawcza, wzbogacenie kącika badawczego doskonali sprawność ruchową umie opowiadać o krajobrazie własnego regionu bada właściwości różnych przedmiotów, eksperymentuje Wybór zabaw Karty pracy cz. 1 s. 9, kredki bursztyn, serwetka, wełniana tkanina, płaskie naczynie, czarny brystol, szklanka z wodą, gorzka sól, brystol, węgiel do rysowania, biała kreda, biały i czarny papier 5.4.,

14 Plan pracy 18. Skarby w kłosie zamknięte 19. Podwórkowy odkrywca Ziemia planeta cała nauka piosenki i zabawa rytmiczno- -naśladowcza przy piosence III. Zabawy słowno-ruchowe. Oglądanie eksponatów zgromadzonych w kąciku badawczym I. Zabawy logopedyczne II. Jak powstaje chleb? pogadanka połączona z prezentacją ilustracji Każdy może upiec chleb zabawa badawcza, wyrabianie ciasta na chleb, wzbogacenie kącika badawczego III. Zabawy ruchowe. Zabawy słowno-ruchowe I. Zabawy ruchowe. Zabawy w kąciku badawczym II. Podwórkowy odkrywca słuchanie i omawianie treści wiersza T. Plebańskiego, doskonalenie pamięci słuchowej i koncentracji uwagi Wyprawa odkrywców zabawa badawcza w ogrodzie, badanie właściwości piasku i kamieni, poszukiwanie ciekawych okazów przyrody Co można zrobić z kamienia? zabawa manipulacyjna i plastyczna, rozwijanie wyobraźni III. Zabawy słowno-ruchowe rozwija pamięć, koncentrację i doskonali umiejętności wokalne wykorzystuje zabawy polisensoryczne do podnoszenia świadomości własnego ja doskonali artykulację dowiaduje się, skąd się bierze chleb poznaje dawne metody pozyskiwania mąki doskonali sprawność ruchową wykorzystuje zabawy polisensoryczne do podnoszenia świadomości własnego ja doskonali sprawność ruchową uważnie słucha czytanego tekstu wie, kto to jest odkrywca bada właściwości piasku i kamieni układa kompozycje z kamieni wykorzystuje zabawy polisensoryczne do podnoszenia świadomości własnego ja CD Piosenki i Utwory Ziemia planeta cała, pojemniki i butelki plastikowe, żwirek, drobne kamyki, patyczki, piasek Wybór zabaw Wybór zabaw Karty pracy cz. 1 s. 10 składniki na ciasto: 1 kg mąki, 5 dkg drożdży, 1 szklanka mleka, 4 łyżki oliwy, 2 płaskie łyżki grubej soli, 1 łyżka cukru, letnia woda oraz miska, łyżki, sito, blacha Wybór zabaw Wybór zabaw T. Plebański Podwórkowy odkrywca [w:] Świerszczyk nr 12/2011, s. 3 łopatki, wiaderka, sitka pojemniki, kamienie, cienkie pędzelki, farby, klej Wybór zabaw 8.1., , , , 4.3., , ,

15 Plan pracy 20. Kiedy żyły dinozaury? I. Oglądanie książek o dinozaurach, zabawy figurkami dinozaurów przyniesionymi z domu II. W dawnych czasach pogadanka na temat prehistorii Ziemi i dinozaurów, wyjaśnienie znaczenia pojęcia paleontolog wykazuje zainteresowanie książkami wykazuje zainteresowanie prehistorią Ziemi wie, czym zajmuje się paleontolog Dinozaur zabawa plastyczna rozwijająca umiejętności manualne, zorganizowanie wystawy dinozaurów Dbamy o zdrowie ćwiczenia gimnastyczne III. Zabawy z elementem tańca lub swobodna interpretacja ruchowa muzyki samodzielnie wykonuje sylwetę dinozaura doskonali sprawność i koordynację ruchową improwizuje ruchem do muzyki Plan pracy dotyczący jednego kręgu tematycznego (1 krąg 1 tydzień). książki i figurki przyniesione z domu albumy, książki, ilustracje przedstawiające dinozaury Teczka małego artysty Dinozaur, klej, kredki lub farby i pędzel , , ,

16 Szkice zajęć Krąg tematyczny: Poszukiwacze skarbów Temat 16.: Polska moja ojczyzna Zapis w dzienniku: I. Zabawy ruchowe. II. Symbole narodowe pogadanka połączona z prezentacją godła, flagi i hymnu Polski; wskazywanie Warszawy na mapie Polski (karta pracy). Krajobrazy Polski zabawa dydaktyczna z elementami ćwiczeń ruchowych, zapoznanie dzieci z mapą Polski. III. Zabawy słowno-ruchowe. Przewidywane osiągnięcia: kształtuje świadomość narodową, rozpoznaje symbole narodowe, wie, że stolicą Polski jest Warszawa, i zna jej herb, wie, jak wygląda mapa Polski, dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazu. Przebieg zajęć głównych: Symbole narodowe pogadanka połączona z prezentacją godła, flagi i hymnu Polski. Nauczyciel prezentuje flagę i godło Polski. Wyjaśnia ich znaczenie dla państwa (symbol znak, wyróżnik, który pozwala rozpoznać kraj). Tłumaczy, że każde państwo ma swoją flagę, którą wywiesza się w czasie ważnych narodowych świąt i wydarzeń. Nauczyciel zwraca uwagę na kolory symboli narodowych. Wyjaśnia, że ludzie, którzy urodzili się w Polsce, to Polacy. Polska jest ich ojczyzną. Polacy mówią po polsku. Stolicą Polski jest Warszawa, a herbem Warszawy Syrenka. Nauczyciel prezentuje herb Warszawy. Opowiada również, że z białym orłem w polskim godle jest związana legenda. Przytacza jej fragment: Dawno temu rycerze, jadący pod wodzą Lecha, szukali miejsca na nocny obóz. I właśnie wtedy ich oczom ukazał się ogromny biały orzeł, który uwił swoje gniazdo na tych terenach. Wojownicy uznali, że to dobry znak, i założyli tu swoje państwo Polskę, a orzeł został jego symbolem. Następnie proponuje wysłuchanie fragmentu hymnu polskiego. Wyjaśnia, jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania i śpiewania hymnu. Na zakończenie dzieci utrwalają wiadomości, wykonując ćwiczenie na karcie pracy. Naklejają symbole Polski i zaznaczają na mapie Polski stolicę. Pomoce: godło i flaga Polski, herb Warszawy, CD Piosenki i Utwory Mazurek Dąbrowskiego, Karty pracy cz. 1 s. 8 Krajobrazy Polski zabawa dydaktyczna z elementami ćwiczeń ruchowych, zapoznanie dzieci z mapą Polski. Dzieci oglądają mapę Polski. Wypowiadają się na temat jej kształtu. Nauczyciel objaśnia kolorystykę mapy: góry są pomarańczowo-czerwone, najwyższe szczyty w górach brązowe, wyżyny żółte, niziny zielone, oceany, morza, jeziora i rzeki niebieskie. Zwraca uwagę na oznaczenia miast. Wskazuje Warszawę oraz rodzinne miasto dzieci. Następnie prosi, aby dzieci pokazały na mapie, gdzie chciałyby pojechać i jakim środkiem transportu. Kiedy dzieci wybierają: samochód biegną po sali w jednym kierunku, naśladując ruch kierowania samochodem, pociąg ustawiają się w rzędzie, trzymają się za ramiona i poruszają po sali, samolot biegną po sali z rozpostartymi ramionami. 15

17 Szkice zajęć Kończąc każdą podróż, wykonują czynności w zależności od miejsca, które wskazały na mapie: miejscowości nadmorskie kładą się na plecach, zamykają oczy i naśladują szum morza, góry naśladują wspinaczkę po górach, tereny nizinne kładą się na brzuchu, unoszą lekko głowę i ramiona, układają dłonie w kształt lornetki, podglądają dzikie zwierzęta, pojezierze naśladują ruch pływania kajakiem (skręty tułowia w siadzie skrzyżnym). Dzieci mogą wybrać kilka miejsc, które chciałyby odwiedzić. Nauczyciel powtarza zabawę tak długo, jak dzieci wykazują zainteresowanie. Pomoce: mapa Polski Temat 17.: Moje rodzinne strony Zapis w dzienniku: I. Zabawy ruchowe. Przeglądanie albumów o cudach natury i przyrodzie Polski. II. Wędrówka po polskich regionach pogadanka o bogactwach naturalnych regionów Polski, wykonanie ćwiczenia na karcie pracy. Skarby wokół nas zabawa badawcza, wzbogacenie kącika badawczego. Ziemia planeta cała nauka piosenki i zabawa rytmiczno-naśladowcza przy piosence. III. Zabawy słowno-ruchowe. Oglądanie eksponatów zgromadzonych w kąciku badawczym. Przewidywane osiągnięcia: umie opowiadać o krajobrazie własnego regionu, bada właściwości różnych przedmiotów, eksperymentuje, rozwija pamięć, koncentrację i doskonali umiejętności wokalne. Przebieg zajęć głównych: Wędrówka po polskich regionach pogadanka o bogactwach naturalnych poszczególnych regionów Polski, wykonanie ćwiczenia na karcie pracy. Nauczyciel opowiada dzieciom o bogactwach Polski, pokazując omawiane miejsca na mapie: tereny nadmorskie ryby, rybacy na kutrach, plaże jako miejsce wypoczynku, bursztyny (złoto północy, materiał na biżuterię), pojezierze kraina jezior, żeglowanie, lasy i zwierzęta, Puszcza Białowieska stare lasy, żubry, Sudety kopalnie złota, Wieliczka kopalnia soli, Śląsk kopalnie węgla kamiennego. Dzieci opowiadają bardziej szczegółowo o krajobrazie i bogactwach miejsca, w którym mieszkają. Na zakończenie wykonują zadanie na karcie pracy. Pomoce: Karty pracy cz. 1 s. 9, kredki Skarby wokół nas zabawa badawcza, wzbogacenie kącika badawczego. Nauczyciel wzbogaca kącik badawczy o nowe eksponaty: pojemnik z solą gorzką, węgiel, bursztyn i kredę. Następnie wspólnie z dziećmi wykonuje doświadczenia: doświadczenie z bursztynami: pocieranie bursztynu o wełniany materiał i sprawdzanie, czy przyciąga drobinki papierowej serwetki, założenie hodowli gorzkiej soli: płaskie naczynie należy wyłożyć czarnym brystolem. W ¼ szklanki wody rozpuścić łyżkę stołową gorzkiej soli i wylać otrzymany roztwór na brystol. Naczynie trzeba postawić 16

18 Szkice zajęć w dobrze nasłonecznionym miejscu. Kiedy woda odparuje, na czarnym brystolu powstaną spiczaste kryształy soli, rysowanie białą kredą na czarnym papierze i węglem na białym. Pomoce: bursztyn, serwetka, wełniana tkanina, płaskie naczynie, czarny brystol, szklanka z wodą, gorzka sól, brystol, węgiel do rysowania, biała kreda, biały i czarny papier Ziemia planeta cała nauka piosenki i zabawa rytmiczno-naśladowcza przy piosence. Dzieci powtarzają fragmenty piosenki zaprezentowane przez nauczyciela na zasadzie echa, a następnie śpiewają poznaną część piosenki. Po opanowaniu całej piosenki nauczyciel przeprowadza zabawę rytmiczno-naśladowczą. Dzieci tworzą duże koło wiązane. Podczas pierwszej zwrotki dzieci, śpiewając, maszerują miarowym krokiem dookoła. Na ostatnie dwa wersy (ćwierćnuty) zatrzymują się i odpowiednim gestem pokazują, jak rośnie zboże, oraz naśladują grabienie. Na refren zatrzymują się i wykonują następujące ruchy i gesty: na słowo Ziemia dwa klaśnięcia w dłonie, a następnie podczas pauz dwa tupnięcia; łąka zielona naśladowanie rękami szumiących traw; Ziemia dwa klaśnięcia w dłonie, a następnie podczas pauz dwa tupnięcia; to piasek w dłoniach pocieranie dłońmi przed sobą; Ziemia (j.w.), to glina i skała naśladowanie rękami lepienia z gliny lub rysowanie w powietrzu różnych kształtów skał; Ziemia planeta cała rysowanie w powietrzu obiema rękami przed sobą kształtu ziemi (koła). Podczas drugiej zwrotki poruszają się po kole, naśladując samoloty (ręce rozłożone na boki). Na ostatnie dwa wersy dzieci zatrzymują się i, robiąc z dłoni daszek nad oczami, patrzą raz prawą, raz w lewą stronę na raz i trzy. Na ostatni wers obracają się dookoła własnej osi z rękami na biodrach. Refren wykonują tak jak poprzednio. Następnie dzieci wykonują marakasy z plastikowych butelek i pojemników. Wykorzystują do wykonania instrumentów skarby ziemi: piasek, żwir, drobne kamyki, patyczki. Gdy instrumenty są gotowe, dzieci słuchają brzmienia poszczególnych marakasów i próbują zauważyć i określić różnice brzmieniowe. Wykorzystują swoje instrumenty do akompaniowania podczas śpiewania piosenki Ziemia planeta cała. Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. W jednej grupie każde dziecko otrzymuje po dwa średnie kamyki. W drugiej nauczyciel rozdaje marakasy. Dzieci śpiewają piosenkę Ziemia planeta cała i w refrenie na słowa: Ziemia grają dwa razy marakasy, a następnie w tym samym takcie podczas pauzy również dwa razy grają dzieci na kamykach (stukając kamykiem o kamyk jak na klawesach). W taki sposób dzieci grają w taktach: 14, 16 i 18 (nie licząc przedtaktu). Pomoce: CD Piosenki i Utwory Ziemia planeta cała, pojemniki i butelki plastikowe, żwirek, drobne kamyki, patyczki, piasek Temat 18.: Skarby w kłosie zamknięte Zapis w dzienniku: I. Zabawy logopedyczne. II. Jak powstaje chleb? pogadanka połączona z prezentacją ilustracji. Każdy może upiec chleb zabawa badawcza, wyrabianie ciasta na chleb, wzbogacenie kącika badawczego. III. Zabawy ruchowe. Zabawy słowno-ruchowe. Przewidywane osiągnięcia: dowiaduje się, skąd się bierze chleb, poznaje dawne metody pozyskiwania mąki. Przebieg zajęć głównych: Jak powstaje chleb? pogadanka połączona z prezentacją ilustracji. Nauczyciel pokazuje dzieciom poszczególne obrazki na karcie pracy i o każdym z nich opowiada: rolnik na traktorze sieje pszenicę lub żyto, zboże rośnie i dojrzewa w słońcu, 17

19 Szkice zajęć kombajn ścina dojrzałe kłosy i oddziela ziarna w młynie ziarna są mielone, powstaje z nich mąka, z mąki piekarz piecze chleb i bułki, gotowe pieczywo można kupić w sklepie lub w piekarni. Następnie dzieci wykonują zadanie na karcie pracy. Pomoce: Karty pracy cz. 1 s. 10 Każdy może upiec chleb zabawa badawcza, wyrabianie ciasta na chleb, wzbogacenie kącika badawczego. Dzieci myją ręce i zakładają fartuszki. Nauczyciel rozkłada na stole produkty potrzebne do wypieku chleba i pyta, czy dzieci wiedzą, co to jest. Po krótkiej prezentacji produktów nauczyciel rozdziela zadania. Dzieci wyrabiają ciasto na chleb. Pojemniki z różnymi ziarnami zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, owies) nauczyciel ustawia w kąciku badawczym. Przepis na chleb: drożdże rozpuścić w letnim mleku, dodać cukier, garść mąki i odstawić do wyrośnięcia. Mąkę przesiać do miski, wsypać sól, wlać olej. Kiedy drożdże podwoją objętość, wlać do mąki. Dodawać letnią wodę i mieszać. Jeżeli ciasto wyjdzie za twarde, dodać wody. Wyrobić. Można dodać ziarno słonecznika lub siemię lniane. Ułożyć na blachach do wyrośnięcia. Poczekać, aż wyrośnie. Piec w temperaturze 200 C, aż ciasto zacznie odchodzić od blachy i ładnie się zarumieni (ok. 45 min). Pomoce: składniki na ciasto: 1 kg mąki, 5 dkg drożdży, 1 szklanka mleka, 4 łyżki oliwy, 2 płaskie łyżki grubej soli, 1 łyżka cukru, letnia woda oraz miska, łyżki, sito, blacha Temat 19.: Podwórkowy odkrywca Zapis w dzienniku: I. Zabawy ruchowe. Zabawy w kąciku badawczym. II. Podwórkowy odkrywca słuchanie i omawianie treści wiersza T. Plebańskiego, doskonalenie pamięci słuchowej i koncentracji uwagi. Wyprawa odkrywców zabawa badawcza w ogródku przedszkolnym, badanie właściwości piasku i kamieni, poszukiwanie ciekawych okazów przyrody. Co można zrobić z kamienia? zabawa manipulacyjna i plastyczna, rozwijanie wyobraźni. III. Zabawy słowno-ruchowe. Przewidywane osiągnięcia: uważnie słucha czytanego tekstu, wie, kto to jest odkrywca, bada właściwości piasku i kamieni, układa kompozycje z kamieni. Przebieg zajęć głównych: Podwórkowy odkrywca słuchanie i omówienie treści wiersza T. Plebańskiego, doskonalenie pamięci słuchowej i koncentracji uwagi. Dzieci opowiadają, zgodnie z własną wiedzą, kto to jest odkrywca. Nauczyciel podsumowuje: Odkrywca to osoba ciekawa świata, która podróżuje i poszukuje rzeczy lub miejsc, których nikt wcześniej nie widział. Dawno temu, żył pewien żeglarz i podróżnik Krzysztof Kolumb. Podczas jednej ze swoich wypraw dopłynął statkiem do nieznanego lądu. Okazało się, że odkrył Amerykę. Wcześniej ludzie mieszkający w Europie nie wiedzieli, że daleko za morzem jest taki duży kontynent, jak Ameryka. A czy wiecie, kto to jest podwórkowy odkrywca? Posłuchajcie i zastanówcie się, czy wy już kiedyś czegoś nie odkryliście. Nauczyciel czyta wiersz: 18

20 Szkice zajęć Podwórkowy odkrywca Foremka w kształcie półciężarówki, złamane grabki, trzy zdechłe mrówki, zeszłojesienne liście topoli, kłujące igły sosny, au! boli!, kawałek auta (dach oraz szyba), gwóźdź, kapsel, szmatka, kęs jabłka (chyba), kamyk, żarówka, cukierek, guzik, lepka, blee!, guma (wypluta z buzi), coś, co podobne jest do niczego, zepsuty zamek, kluczyk do niego, kawałek cegły (wypadł ze ściany?), cztery żołędzie i trzy kasztany oraz kawałek zeschłej dżdżownicy. To wszystko skarby z tej piaskownicy. Tomasz Plebański Następnie nauczyciel zadaje pytania, np. Czy znaleźliście coś kiedyś w piaskownicy? Czy można podnieść i zabrać wszystko, co znajdziemy? Czego podwórkowy odkrywca nie powinien ruszać i dlaczego? (połamane zabawki, gwóźdź, kapsel, resztki jedzenia, guma do żucia, żarówka) Co można znaleźć na podwórku i zabrać ze sobą? (kamyki i muszelki z piaskownicy, kasztany, żołędzie, jesienne liście), i rozmawia z dziećmi na temat ich doświadczeń. Po zakończeniu rozmowy nauczyciel zabiera dzieci na wyprawę odkrywców do ogródka. Pomoce: T. Plebański Podwórkowy odkrywca [w:] Świerszczyk nr 12/2011, s. 3 Wyprawa odkrywców zabawa badawcza w ogródku, badanie właściwości piasku i kamieni, poszukiwanie ciekawych okazów przyrody. Dzieci otrzymują łopatki, sitka i wiaderka. Zadaniem każdego dziecka jest odnalezienie jakiegoś skarbu: kamienia, kasztana, patyczka, żołędzia. Pomoce: łopatki, wiaderka, sitka Co można zrobić z kamienia? zabawa manipulacyjna i plastyczna, rozwijanie wyobraźni. Nauczyciel dzieli grupę na zespoły. Każdy zespół otrzymuje pojemnik z kamykami, z których układa wybrany wzór. Może to być naszyjnik, dowolny obrazek lub wieża z kamieni według pomysłu dzieci. Następnie każdy wybiera jeden kamień i ozdabia go farbami wymieszanymi z odrobiną kleju. Pomoce: pojemniki, kamienie, cienkie pędzelki, farby, klej Temat 20.: Kiedy żyły dinozaury? Zapis w dzienniku: I. Oglądanie książek o dinozaurach, zabawy figurkami dinozaurów przyniesionymi z domu. II. W dawnych czasach pogadanka na temat prehistorii Ziemi i dinozaurów, wyjaśnienie znaczenia pojęcia paleontolog. Dinozaur zabawa plastyczna rozwijająca umiejętności manualne, zorganizowanie wystawy dinozaurów. Dbamy o zdrowie ćwiczenia gimnastyczne. III. Zabawy z elementem tańca lub swobodna interpretacja ruchowa muzyki. 19

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr1 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne Scenariusz zajęć ruchowych w grupie dzieci 6-letnich w ramach realizacji akcji Szkoła w ruchu odbytych dnia 6 marca 2014r. w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie Temat

Bardziej szczegółowo

Ruch w przedszkolu (obszar nr 1)

Ruch w przedszkolu (obszar nr 1) Ruch w przedszkolu (obszar nr 1) Wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego Scenariusz spotkania integrującego, promującego zdrowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Chciałbym być matematykiem 2. Chciałbym być muzykiem Luty tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Chciałbym

Bardziej szczegółowo

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi Z końca świata, czy zza ściany, to przyjaciel Nasz kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi I Wspólne przygotowanie ilustracji do zajęć. Zabawa

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny: wrzesień

Plan miesięczny: wrzesień Plan miesięczny: wrzesień JA I MOJA RODZINA TYDZIEŃ 1 POZNAJEMY SIĘ Poznanie dzieci, integracja grupy. Dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie Socjalizacja dzieci

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna.

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna. Scenariusz zajęć Temat: Wakacyjne podróże. Cele operacyjne: Uczeń: wskazuje elementy krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego, tworzy zbiory elementów o takich samych cechach, porównuje wielkości

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce!

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015 Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! Wstęp W procesie wychowawczo dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA BEZ PRZYBORÓW

ĆWICZENIA BEZ PRZYBORÓW ĆWICZENIA BEZ PRZYBORÓW 1 Zegar Dzieci siedzą naprzeciwko siebie w siadzie skrzyżnym i wykonują: skłony głowy w bok (w prawo i w lewo) mówiąc jednocześnie cyk cyk (zegar chodzi), skłony głowy w przód i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN Agnieszka Janielak 1 PROJEKT EDUKACYJNY Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPA: MISIE MIESIĄC: GRUDZIEŃ

GRUPA: MISIE MIESIĄC: GRUDZIEŃ Opowiadamy Swobodne rozmowy - wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami - swobodne wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych i grupowych. Interesujemy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE. Scenariusz zajęcia z zakresu aktywności ruchowej

OBSZAR 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE. Scenariusz zajęcia z zakresu aktywności ruchowej OBSZAR 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nasze przedszkole mieści się w budynku, który łączy pokolenia, bowiem sąsiaduje z Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Stało się to okazją do podjęcia szerokiej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. KLASA I a

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. KLASA I a SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat: Bawimy się i ćwiczymy. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna KLASA I a Przybory i sprzęt: gazeta dla każdego ucznia, 20 30 kulek wykonanych z gazet lub białego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Data: 8.01.2014r. Grupa wiekowa: 3,4latki Miejsce: sala przedszkolna Temat zajęć: Wesołe zabawy z woreczkami. Treści programowe: współdziałanie w zabawach i sytuacjach zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat;

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat; MARZEC Tematy kompleksowe: 1. Muzyka jest wszędzie. 2. Poznajemy pracę krawcowej. 3. Wiosna tuż tuż. 4. Wiosna idzie przez świat. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 1. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca. SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca. Temat: Zajęcia ruchowe z elementami wiedzy o zdrowiu Wiosenny promyk zdrowia. Cele główne:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) Temat: Łączenie opanowanych wcześniej ćwiczeń na torze przeszkód Zadania zajęć: Umiejętności Korygowanie postawy ciała w różnych pozycjach

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2015. Idę do przedszkola Magiczne słowa Domki z klocków Samochody. Nasza szatnia Mały zuch Mały i duży Znam znaki drogowe

WRZESIEŃ 2015. Idę do przedszkola Magiczne słowa Domki z klocków Samochody. Nasza szatnia Mały zuch Mały i duży Znam znaki drogowe WRZESIEŃ 2015 PLAN PRACY MALUCHÓW WRZESIEŃ Idę do przedszkola Przedszkolaczek Lubimy się bawić Pierwszy dzień w przedszkolu Kolorowe znaczki Lubimy się bawić Jestem bezpieczny na ulicy Jestem bezpieczny

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Poznajemy Wietnam. Hoan opowiada o Wietnamie.

Bardziej szczegółowo

Ulubione zajęcia i zabawy przedszkolaków

Ulubione zajęcia i zabawy przedszkolaków Rysowanie Zabawy z kolegami Zabawy klockami Praca z książką Zajęcia ruchowe Zajęcia plastyczne Zabawy w kąciku kuchennym Zabawy w kole Nauka piosenek i wierszy Taniec Zabawy ze śpiewem Zabawę w "dyrygenta"

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA STÓP PŁASKICH I PŁASKO KOŚLAWYCH W KLASIE I

SCENARIUSZ LEKCJI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA STÓP PŁASKICH I PŁASKO KOŚLAWYCH W KLASIE I Opracowała: Ewa Bastecka SCENARIUSZ LEKCJI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA STÓP PŁASKICH I PŁASKO KOŚLAWYCH W KLASIE I TEMAT: GRY I ZABAWY RUCHOWE PRZECIWKO PŁASKOSTOPIU Z PRZYBOREM NIETYPOWYM. Cele główne

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Literka.pl Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Data dodania: 2013-04-01 23:57:52 Autor: Anna Helak Gry i zabawy z elementem korekcji wzmacniające krótkie mięsnie stóp GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Zwiększanie sprawności fizycznej: rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Na wiejskim podwórku pies i kot. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: uczestniczy w zabawach parateatralnych;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Data: 11.03.2014 Grupa wiekowa: 3 i 4 latki Prowadzący: Monika Korzeniowska Temat kompleksowy: W zdrowym ciele zdrowy duch. Temat dnia: Sport to zdrowie.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka Poznajmy się PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich Treści programowe Temat tygodnia Temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele operacyjne Czas

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne:

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne: Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja.

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: III Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących: 20 chłopców Przyrządy i przybory: kije i piłki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Temat: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną. Ćwiczenia gimnastyczne Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Miś muzykant. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: na podstawie wyglądu

Bardziej szczegółowo

Część I Wstępna 15min.

Część I Wstępna 15min. OBSZAR 1 Lekcje wychowania fizycznego UNIHOKEJ Przykładowy scenariusz Temat: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIESIĄC: CZERWIEC GRUPA: CYTRYNKI. 1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny 2. Moje podwórko 3. Wakacje, znów będą wakacje

PLAN PRACY MIESIĄC: CZERWIEC GRUPA: CYTRYNKI. 1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny 2. Moje podwórko 3. Wakacje, znów będą wakacje PLAN PRACY MIESIĄC: CZERWIEC GRUPA: CYTRYNKI 1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny 2. Moje podwórko 3. Wakacje, znów będą wakacje Czerwiec tydzień I Tematyka: Lubimy to sami, ale każdy jest inny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl. II. Temat: Wkrótce wakacje. Czy bezpiecznie spędzamy czas nad wodą? Cele:

Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl. II. Temat: Wkrótce wakacje. Czy bezpiecznie spędzamy czas nad wodą? Cele: Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl. II Temat: Wkrótce wakacje. Czy bezpiecznie spędzamy czas nad wodą? Cele: - wyrabianie poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiednich zachowań nad wodą; - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki"

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki" Czerwiec tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Dzieci z całego świata Nasza Ziemia Poznawanie świata nazywanie

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. TYDZIEŃ I "JESIEŃ DAJE NAM OWOCE" - W sadzie - Jabłka, gruszki, śliwki... - Kosz z owocami - owocowe smakołyki - Wiemy dużo o owocach - Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Zakupy. Zakupy. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Zakupy. Zakupy. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Z rodziną i przyjaciółmi Dobry opiekun i kolega. tygodniowy Temat dnia Zakupy. Zakupy. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II

Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II Prowadząca: Irena Etryk, Ewa Stanek Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Temat:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 4-latków

Scenariusz zajęć dla 4-latków Scenariusz zajęć dla 4-latków Autor: Agnieszka Wysocka Obszar podstawy programowej: 15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Grupa wiekowa: 4-latki Blok tematyczny: Jestem dumny ze swojej rodziny,

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ Temat: Układanie koszyczka - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce do odbicia sposobem oburącz górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności: -układanie dłoni

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 4. Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie

Scenariusz nr 4. Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Zima w przyrodzie Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Zima w przyrodzie Scenariusz nr 4 I. Tytuł scenariusza: W górach. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna, matematyczna,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć Temat: Jak bezpiecznie się bawić i spędzać czas?

Scenariusz zajęć Temat: Jak bezpiecznie się bawić i spędzać czas? Scenariusz zajęć Temat: Jak bezpiecznie się bawić i spędzać czas? Cele operacyjne: Uczeń: pokonuje sztuczne przeszkody, posługuje się piłką: rzuca i chwyta, wskazuje, gdzie można bezpiecznie organizować

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ Opracowanie: mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie mgr Wiesław Jóźwiak nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TEMAT ZAJĘĆ:

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny Wrzesień 2015- grupa czterolatków

Plan miesięczny Wrzesień 2015- grupa czterolatków Plan miesięczny Wrzesień 2015- grupa czterolatków Tydzień I od 1.09-7.09 Krąg tematyczny: Powiedz, jak masz na imię Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI Temat: Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe. Zadania lekcji: Umiejętności: Uczeń wykonuje proste piramidy dwójkowe i trójkowe; Sprawność: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. TYDZIEŃ I CZEKAMY NA MIKOŁAJA - W krainie Mikołaja - Mikołaj I Elfy szykują prezenty - Worek pełen prezentów - Mikołaj spełnia marzenia - Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III. Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III. I. Jesień daje nam warzywa. Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna: rozpoznaje i nazywa warzywa; rozumie znaczenie jedzenia

Bardziej szczegółowo

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne 1. Święty Mikołaj w przedszkolu - piosenka o Mikołaju Dzyo, dzyo, dzyo Mikołaju Święty z pokazywaniem - malowanie farbami ozdób z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I Katarzyna Bronowska SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I 1. Zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Rozgrzanie poszczególnych części ciała 3. Zapoznanie z podstawowymi krokami używanymi w

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA?

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? - poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; - kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem; - zwracanie uwagi na przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 4-latków

Scenariusz zajęć dla 4-latków Scenariusz zajęć dla 4-latków Autor: Agnieszka Wysocka Obszar podstawy programowej: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Wykaz nabywanych umiejętności (ujętych w podstawie programowej, jako osiągnięcia dziecka kończącego przedszkole): Dziecko:

Scenariusz zajęć. Wykaz nabywanych umiejętności (ujętych w podstawie programowej, jako osiągnięcia dziecka kończącego przedszkole): Dziecko: Scenariusz zajęć Autor: Anna Hendżak Obszar podstawy programowej: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

W przedszkolu Nikt w przedszkolu się nie nudzi Oj nie, nie! Oj nie, nie! Nie grymasi, nie marudzi, Bo tu nam fajnie jest.

W przedszkolu Nikt w przedszkolu się nie nudzi Oj nie, nie! Oj nie, nie! Nie grymasi, nie marudzi, Bo tu nam fajnie jest. SMERFY WRZESIEŃ W tym miesiącu zajmowaliśmy się tematami takimi jak: Jestem przedszkolakiem i Bawimy się razem. Poprzez aktywność społeczną i zdrowotną dzieci nauczyły się zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klas II Zabawy i gry ruchowe wprowadzające do mini piłki siatkowej. Oswajanie z piłką do siatkówki.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klas II Zabawy i gry ruchowe wprowadzające do mini piłki siatkowej. Oswajanie z piłką do siatkówki. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klas II Zabawy i gry ruchowe wprowadzające do mini piłki siatkowej. Oswajanie z piłką do siatkówki. Zadania: 1. Opanowanie umiejętności podrzucania i chwytania

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania: pokaz, pogadanka, inscenizacja, ćwiczenia praktyczne, praca plastyczna.

Metody i techniki nauczania: pokaz, pogadanka, inscenizacja, ćwiczenia praktyczne, praca plastyczna. Scenariusz zajęć Temat: Za co kocham lato? Cele operacyjne: Uczeń: formułuje wypowiedzi poprawne stylistycznie, opowiada, co znajduje się na ilustracji, ilustruje ruchem treść krótkiego opowiadania, dodaje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNY WG. METODY DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ

PLAN WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNY WG. METODY DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ PLAN WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNY WG. METODY DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ Data Temat zajęć ruchowa muzyczna plastyczna polonistyczna Rozwijanie sprawności manualnej 05.09.2012 Dziadek Olek i jego Wycieczka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka Ewa Sprawka SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V (dziewczęta) Rodzaj zajęć: lekcja wychowania fizycznego Temat zajęć: Fryderyk Chopin w pierwszej klasie Metody kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

Klasa II, edukacja społeczna, krąg tematyczny Stolice mojej Ojczyzny Temat: Warszawa stolica Polski

Klasa II, edukacja społeczna, krąg tematyczny Stolice mojej Ojczyzny Temat: Warszawa stolica Polski 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 46, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_2_46, do zastosowania z: uczeń_2_46 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

Projekt. Miesiąc aktywnego słuchania muzyki

Projekt. Miesiąc aktywnego słuchania muzyki Projekt Miesiąc aktywnego słuchania muzyki Założenia projektu Ideą jest zaproponowanie zorganizowania ciekawych zajęć muzycznych, ruchowych, jak i przerw śródlekcyjnych. Rozwijanie u uczniów uwrażliwienia

Bardziej szczegółowo

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI Tematy tygodniowe: Tydzień 1. Liście złote, kolorowe Tydzień 2. Ostrożnie! Ulica! Tydzień 3. Dbamy o naszą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 4-latków. Obszar podstawy programowej: 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Scenariusz zajęć dla 4-latków. Obszar podstawy programowej: 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Scenariusz zajęć dla 4-latków Autor: Anna Koźba Obszar podstawy programowej: 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Grupa wiekowa: 4-latki Blok tematyczny: Dbam o swoje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Taniec nowoczesny hip - hop nauka podstawowych kroków i elementów tanecznych.

Temat: Taniec nowoczesny hip - hop nauka podstawowych kroków i elementów tanecznych. Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Temat: Taniec nowoczesny hip - hop nauka podstawowych kroków i elementów tanecznych. Kl. 3b SP Data: 27.03.2014r. Cele główne lekcji: Poznanie kroków i elementów

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne:

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne: Marzec 2009 W świecie sztuki Cele ogólne: Kształtowanie wrażliwości na piękno sztuki Uwrażliwianie na piękno sztuki: malarstwo, rzeźba Kształtowanie wrażliwości plastycznej Umiejętność klasyfikowania spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI 6 PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI Zabawki jako pomoce dydaktyczne Proponowane ćwiczenia Budowanie MATEMATYKA: podstawowe pojęcia matematyczne odkrywanie podstawowych cech przedmiotów kolor rozpoznawanie liczby

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w przedziale

Bardziej szczegółowo

WIERSZ "Na wakacje ruszać czas" Za dni kilka o tej porze będę witać polskie morze. Bo najbardziej mi się marzy żeby bawić się na plaży.

WIERSZ Na wakacje ruszać czas Za dni kilka o tej porze będę witać polskie morze. Bo najbardziej mi się marzy żeby bawić się na plaży. WIERSZ "Na wakacje ruszać czas" Za dni kilka o tej porze będę witać polskie morze. Bo najbardziej mi się marzy żeby bawić się na plaży. A ja chciałbym dotknąć chmury i dlatego jadę w góry. Razem z mamą,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Polska naszą ojczyzną. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Realizowany cel

Bardziej szczegółowo

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD Integralny ośrodek tematyczny: JESIEŃ w PARKU Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią zmiana koloru i opadanie liści. - Poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KWIECIEŃ CYTRYNKI

PLAN PRACY KWIECIEŃ CYTRYNKI PLAN PRACY KWIECIEŃ CYTRYNKI I. Jestem Polakiem i Europejczykiem II. Chciałbym zostać sportowcem III. Chciałbym być kosmonautą IV. Dbamy o Ziemię Kwiecień tydzień I Tematyka: Jestem Polakiem i Europejczykiem

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESIENNE OBSERWACJE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznajemy siebie i kolegów Co nas łączy? tygodniowy Temat dnia Wspominamy lato Moja wakacyjna przygoda

Bardziej szczegółowo

Będę silny i zdrowy Scenariusz zajęć gimnastycznych w grupie 4 latków.

Będę silny i zdrowy Scenariusz zajęć gimnastycznych w grupie 4 latków. Będę silny i zdrowy Scenariusz zajęć gimnastycznych w grupie 4 latków. Przygotowanie i prowadzenie : Iwona Suchożebrska CEL OGÓLNY: Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie zręczności. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat: Ekspresje ruchowe do różnych rodzajów muzyki rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Klasa: 1-3 szkoła podstawowa Ilość uczestników: 6 Miejsce zajęć: sala

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne rozwijające sprawność ręki, przygotowujące do pisania. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne rozwijające sprawność ręki, przygotowujące do pisania. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne rozwijające sprawność ręki, przygotowujące do pisania. Autor: Karina Jedynak Grupa wiekowa: 3 - latki Temat: Budowle. Wieża. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: ćwiczy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ INTEGRACYJNYCH BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH ZAJĘĆ OTWARTYCH W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ INTEGRACYJNYCH BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH ZAJĘĆ OTWARTYCH W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM autor scenariusza: mgr Barbara Milewska PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ INTEGRACYJNYCH BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH ZAJĘĆ OTWARTYCH W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM 1. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr

Bardziej szczegółowo

Program rozwijania uzdolnień plastycznych u dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Artystą być. Agnieszka Janas

Program rozwijania uzdolnień plastycznych u dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Artystą być. Agnieszka Janas Program rozwijania uzdolnień plastycznych u dzieci w wieku od 6 do 11 lat Artystą być Agnieszka Janas Spis treści: 1.Wprowadzenie 2. Cele programu 3. Metody i formy pracy 4. Treści 5. Osiągnięcia uczniów

Bardziej szczegółowo

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc rzesień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich iewiórki Tematyka: 1. przedszkolu 2. Droga do przedszkola 3. Nadeszła jesień 4. Co robią zwierzęta jesienią? Treści

Bardziej szczegółowo

Kostka gimnastyczna...22 potrafię...23 Dziecięce pojazdy...24. To jest moja lewa stopa...5 Zanim zrobię to ja ...6. Budujemy tunele...

Kostka gimnastyczna...22 potrafię...23 Dziecięce pojazdy...24. To jest moja lewa stopa...5 Zanim zrobię to ja ...6. Budujemy tunele... Opanowanie przez dziecko niektórych umiejętności zależne jest od wsparcia osoby dorosłej. Na rozwijanie zdolności językowych, plastycznych oraz ruchowych małego dziecka bardzo duży wpływ ma pomoc kogoś,

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć ruchowych w klasie I w dniu

Konspekt zajęć ruchowych w klasie I w dniu Konspekt zajęć ruchowych w klasie I w dniu Opracowała: Maria Szczepańska Klasa: I Liczebność: 25 Czas trwania : 45 minut Temat : Utrwalenie figur geometrycznych i zasad ruchu drogowego w zabawach i grach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć adaptacyjnych w grupie dzieci 3-4-letnich

Scenariusz zajęć adaptacyjnych w grupie dzieci 3-4-letnich Scenariusz zajęć adaptacyjnych w grupie dzieci 3-4-letnich Prowadzenie: Jolanta Łupierz Data: 31.08.2012r. TEMAT: Poznajmy się. Cele: - poznanie imion dzieci, - wzbudzenie zaufania do nauczyciela, - zapewnienie

Bardziej szczegółowo

3-latek 4-latek 5-latek

3-latek 4-latek 5-latek Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Obszar podstawy programowej: 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Grupa zróżnicowana wiekowo (3-latki, 4-latki, 5-latki) Blok tematyczny: Jestem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć Temat: "Skarby w kłosie zamknięte" Prowadzący: 1. Cele ogólne: 2. Cele operacyjne: Dziecko: 3. Metody pracy: 4.

Scenariusz zajęć Temat: Skarby w kłosie zamknięte Prowadzący: 1. Cele ogólne: 2. Cele operacyjne: Dziecko: 3. Metody pracy: 4. Scenariusz zajęć Temat: "Skarby w kłosie zamknięte" Prowadzący: Joanna Miarka - Żukowska 1. Cele ogólne: wdrażanie do skupiania uwagi na treści przedstawienia poznanie etapów powstawania chleba; rozwijanie

Bardziej szczegółowo