Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy."

Transkrypt

1 Znak: DIN-ZP Podegrodzie, dn r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) udziela odpowiedzi oraz stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: PYTANIE 1 W przedmiarze robót w pozycjach 289, 290, 291, 292, 293, 294 występują aparaty po 1 szt., proszę o sprecyzowanie, jakie urządzenia Wykonawca ma przyjąć w tych pozycjach. To samo dotyczy poz szt. aparatów. ODPOWIEDŹ 1 - poz 289 rozdzielnia oznaczona symbolem TG - poz 290 rozdzielnia TE-1 - poz 291 rozdzielnia TTECH - poz 292 rozdzielnia THS - poz 293 zestaw ZPP+TL - poz 294 wyłącznik p. poz ( typ WP-4S Elektromet ) Schematy ideowe rozdzielni i tablic wskazane zostały na schematach ideowych tablic w dokumentacji projektowej, pozycja wskazuje montaż 8 sterowników rolet typ STR-421. Szczegółowy opis sterowników wskazuje dokumentacja projektowa. PYTANIE 2 W przedmiarze robót pozycje od 277- do 284 dotyczą przewodów kabelkowych. Proszę o sprecyzowanie jakich przewodów dotyczą (rodzaj, przekrój, itp.). ODPOWIEDŹ 2 - poz 277 Przewody kabelkowe YLY5*16mm 2 - poz 278 Przewody kabelkowe YLY 5* 10 mm 2 - poz 279 Przewody izolowane YLY5*6 mm 2 - poz 280 Przewody izolowane YDY 5*4 mm 2 - poz 281 Przewody kabelkowe YDY 2/3 *1.5 - poz 282 Przewody kabelkowe YDY 3*2.5 - poz 283 Przewody izolowane jednożyłowe -DY poz 284 Przewody izolowane jednożyłowe DY2.5. PYTANIE 3 W przedmiarze robót pozycje Gruntowanie i malowanie tynków zewnętrznych. Czego dotyczy, jeżeli ściany maja być pokryte tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1 mm. ODPOWIEDŹ 3

2 Anuluje się podstawę wyceny i opis oraz przedmiar tj. do poz. 162 i 163. W załączeniu: 1) aktualny przedmiar robót. PYTANIE 4 W jakiej pozycji zostało ujęte malowani elewacji do wys. 2 m farbą antygrafiti? Jeżeli nie zostało ujęte prosimy o podanie ilości oraz podstawę do wyceny. ODPOWIEDŹ 4 W miejsce pozycji 162 wprowadza się: podst. wyceny; KNR AT ; przedmiar = 300,68 m 2. W miejsce pozycji 163 wprowadza się: podst. wyceny; KNR AT ; przedmiar = 300,68 m 2. W załączeniu: 1) aktualny przedmiar robót. PYTANIE 5 W przedmiarze robót pozycja 67 ułożenie styropapy w spadku. Czy styropapą ma być pokryty cały dach zaplecza? ODPOWIEDŹ 5 Dach zaplecza pokryty Styropapą. PYTANIE 6 Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego rodzaju płyt maja być wykonane sufity podwieszane. Chodzi o sufit na Sali gimnastycznej oraz zaplecza. Występują rozbieżności w opisie i na rysunkach w dokumentacji. \ Występują płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, cementowo-włóknowe, Rigips-Rigimetr. ODPOWIEDŹ 6 Wykończenie sufitu sali gimnastycznej między wiązarami z drewna klejonego z płyt G-K Zaplecze Pomieszczenie 1.15 bez sufitu podwieszanego Płyty gipsowo-włóknowe w pomieszczeniu 1.1; 1.2; 1.3; 1.13; 1.14; częściowo w pomieszczeniu 1.16 Płyty cementowo-włóknowe w pomieszczeniu 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; ; PYTANIE 7 Czy ocieplenie zewn. gr. 30 cm ma być wykonane jako dwuwarstwowe czy jednowarstwowe? ODPOWIEDŹ 7 Ocieplenie zewnętrzne gr. 30 cm ma być wykonane jako jednowarstwowe. PYTANIE 8 Prosimy o sprecyzowanie czy drzwi wewnętrzne maja być wykonane jako drewniane obite blachą malowaną proszkowo i wzmacniane wewnątrz rurkami, tak jak w opisie do zestawienia stolarki, czy mogą to być drzwi płycinowe, okleinowane, ewentualnie wzmacniane płytą wiórową otworową lub pełną? ODPOWIEDŹ 8 Drzwi wewnętrzne takie jak w opisie do zestawienia stolarki. PYTANIE 9

3 Prosimy o sprecyzowanie materiału na obróbki okapowe z desek. W jednym opisie występują jako deski z modrzewia, olejowane z okleiną drewnopodobną, natomiast w innym jako deski modrzewiowe, zabezpieczone ogniowo i impregnowane. ODPOWIEDŹ 9 Okapy budynku wykonane z deski elewacyjnej drewno modrzew syberyjski zabezpieczony ogniowo (preparat bezbarwny) następnie impregnowane preparatem bezbarwnym, powłoka wykończeniowa olejowana środkiem konserwującym Minimalne parametry drewna: waga: kg / m3 (wilgotność ok. 12%)Gęstość drewna: 0,59 g/cm 3 wytrzymałość na ściskanie: N/mm 2, wytrzymałość na rozciąganie: N/mm 2, wytrzymałość na zginanie: N/mm2 wytrzymałość na ścinanie: 9,0 N/mm 2. PYTANIE 10 Prosimy o wskazanie pozycji, w której została opisana konstrukcja stalowa pod montaż desek okapowych z modrzewia. Jeżeli jej brak prosimy o podanie ilości oraz podstawy wyceny. ODPOWIEDŹ 10 Pozycja przedmiaru 74 i 84. PYTANIE 11 Prosimy o wskazanie, w której pozycji opisano dociepleni na suficie podwieszanych? ODPOWIEDŹ 11 W dziale Dach nad zapleczem po pozycji 79 dodaje się pozycje 80 i 81 Poz. 80- KNR AT warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - ułożenie folii ochronnej w ilości 120 m2, Poz.81- KNR Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm układanymi nad sufitem podwieszanym w ilości 120 m2. W załączeniu: 1) aktualny przedmiar robót. PYTANIE 12 Czy drabinki gimnastyczne mają być o wym. 1,4x2,42. Wiąże się to z indywidualną wyceną, ponieważ nie jest to wymiar standardowy. ODPOWIEDŹ 12 Drabinki gimnastyczne o wymiarach 140 x 242 cm. PYTANIE 13 Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane okna, z PCV czy z aluminium, ponieważ występuje rozbieżność w opisie. ODPOWIEDŹ 13 Okna wykonane z PCV montowane za pomocą tzw. ciepłego montażu zgodnie z zaleceniami producenta systemu. PYTANIE 14

4 Prosimy o sprecyzowanie czy drzwi zewn. aluminiowe należy wycenić tak jak w opisie na str. 216 specyfikacji (chodzi o szerokość profili) czy też jako standardowe, ponieważ wiąże się to z wyższą ceną o ok. 15%. ODPOWIEDŹ 14 Drzwi zewnętrzne aluminiowe zgodnie z opisem na str. 216 ST. PYTANIE Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemowej podłogi o następujących parametrach: - deska pokryta 7 warstwami lakieru sportowego w fazie produkcji - wysokość systemu 75 [mm] - grubość deski 15 [mm] - szerokość deski 207 [mm] - długość deski 2200 [mm] - atest trudnopalności Cfl-S1 - złącze BarClick - system spełnia wszystkie 12 parametrów Normy sportowej PN-EN gwarancję zapewnia tylko montaż przez firmę z Certyfikatem na montaż podłóg sportowych Parametry techniczne - zgodność z Normą sportową PN-EN 14904: Parametr Stara norma Nowa norma dla podłóg typu A4 płaszczyznowoelastycznych DIN PN-EN cz.2 SporteXtreme Absorpcja energii uderzenia KA / amortyzacja min. 53 % % 60% Odkształcenia standardowe StVv / pionowe min. 2,3 [mm] 2,3-5,0 [mm] 3,2 [mm] Ugięcie powierzchniowe w poprzek osi podłogi W500 max: 15 % - 14% Odbicie piłki BR min. 90 % min. 90 % 92% min. 0,4 - max. 0,6-0,5-0,51 Współczynnik tarcia GV Obciążenie toczne VRL 1500 N 1500 N 1500 N Odporność na zużycie - max 80 mg 34,3 mg Reakcja na ogień - trudnopalny Cfl-S1 trudnopalny Emisja formaldehydu - E1 < 0,124 mg/m 3 E1 = 0,006 mg/m 3 Zawartość pentachlorofenolu - max 0,1% masy nie stwierdzono Odbicie światła połysk przy kącie 85 o - max 45% 34% Odporność na wgłębienie - max 0,5 [mm] brak uszkodzeń Odporność na uderzenie - max 0,5 [mm] 0,22 [mm] ODPOWIEDŹ 15 Można zastosować analogiczny system innej firmy posiadający stosowne atesty oraz odpowiednie parametry techniczne ale pod warunkiem zachowania wysokości konstrukcyjnej nawierzchni sportowej sali gimnastycznej ze względu na rozmieszczenie pod nią systemu ogrzewania podłogowego. Przedstawione parametry techniczne podłogi sportowej w zakresie zgodności z normą PN-EN można uznać za równoważne pod warunkiem dostosowania wysokości nawierzchni

5 sportowej ponadto Wykonawca powinien wykazać iż system proponowanej nawierzchni sportowej będzie współpracował z projektowanym ogrzewaniem podłogowym Sali. PYTANIE 16 W dokumentacji projektowej w zestawieniu stolarki przyjęto okna aluminiowe, natomiast ich opis tj. 6 komorowe ze wzmocnieniem stalowym dotyczy okien PCV. W przedmiarze robót okna podane są jako PCV z siłownikami elektrycznymi. Prosimy o podanie jakie okna w wykonawca powinien przyjąć do wyceny - aluminiowe czy PCV ODPOWIEDŹ 15 Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 okna wykonane z PCV montowane za pomocą tzw. ciepłego montażu według wytycznych producenta systemu. Załącznik: Zmieniony przedmiar robót. W związku z powyższym zmienione zostają również zapisy w SIWZ: 1) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu r. o godz ) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia r. 3) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia r., do godziny ) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Oferta złożona po terminie tj. dnia r. po godzinie 9 00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania., 5) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń: Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248 Oferta na Przetarg Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy UWAGA: nie otwierać przed r. godziną 9 15 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 6) pkt SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie pokój nr 15 w dniu r. o godzinie Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do r.

6 Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia r., godz Niniejsze pismo jest integralną częścią SIWZ.

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Numer ogłoszenia: 89305-2014 ; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r.

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania.

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania. 1. W przedmiarze brak robót demontażowych tj. rynien, rur spustowych, zadaszenia wejścia ( do odzysku i ponownego montażu czy będzie montowane nowe zadaszenie?), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Augustów 05.06.2013 DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Zapytania oferenta nr 2. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane polegające na Remoncie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo