Zasady oceniania w klasach : IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady oceniania w klasach : IV-VI"

Transkrypt

1 Zasady oceniania w klasach : IV-VI Przedmiot WF oceny. Kryteria ocen. Przy ustalaniu oceny z WF bierz się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Uczeń otrzymuje w ciągu roku szkolnego oceny cząstkowe oraz ocenę semestralna i roczna. Oceny cząstkowe otrzymywane przez ucznia dzieli się na następujące : 1.Sprawność motoryczną oceniając sprawność motoryczną posługujemy się znormalizowanymi testami sprawności motorycznej każdemu wynikowi odpowiada ocena. Do zbadania szybkości, siły, wytrzymałości posługujemy się testem Chromińskiego Dziewczęta Szybkości 60 m piłka lekarska 2 kg wytrzymałość 600m Cel Bdb Db Dst Dop Cel Bdb Db Dst Dop Cel Bdb Db Dst dop 10 10,3 10,7 11,3 12,5 5,10 5,10 4,50 3,90 3,30 2,70 2,34 2,43 2,58 3,13 3, ,5 11,1 11,7 12,3 5,80 5,20 4,60 4,00 3,40 2,33 2,42 2,57 3,12 3, ,7 10,1 10,7 11,3 11,9 6,50 5,80 5,20 4,60 4,00 2,28 2,35 2,50 3,05 3, ,5 9,9 10,5 11,1 11,7 7,10 6,50 5,90 5,30 4,70 2,27 2,32 2,47 3,02 3,17 CHŁOPCY Szybkośc 60 m piłka lekarska 3 kg wytrzymałość 1000 m Cel Bdb Db Dst Dop Cel Bdb Db Dst Dop Cel Bdb Db Dst dop 10 10,1 10,3 10,9 11,5 12,1 5,20 4,30 3,90 3,50 3,10 4,10 4,23 4,35 4,47 5, ,9 10,1 10,7 11,3 11,9 5,60 4,80 4,30 3,80 3,30 4,04 4,17 4,28 4,39 4, ,6 9,7 10,3 10,9 11,5 6,50 5,60 5,10 4,60 4,10 3,58 4,08 4,20 4,32 4, ,2 9,3 9,9 10,5 11,11 8,00 6,70 6,10 5,50 4,90 3,50 3,59 4,11 4,23 4,35 2. Umiejętności ruchowe ocena umiejętności ruchowych ucznia jest adekwatna do zgodności wykonywanych ćwiczeń z prawidłową techniką. Przy ocenie umiejętności bierze się pod uwagę indywidulanych postęp osiągnięć uczniów w opanowaniu danych umiejętności, warunki fizyczne ucznia. 3.Postawa i aktywność na lekcji na ocenę z postawy i aktywności ma wpływ stosunek do przedmiotu wyrażający się : Systematycznym i aktywnym uczęszczaniem na lekcje : Mniej niż 30% aktywnego uczestnictwa w lekcji ocena ndst % aktywnego uczestnictwa w lekcji ocena dopuszczająca 50-70% aktywnego uczestnictwa w lekcji ocena dostateczna 70-80% aktywnego uczestnictwa w lekcji ocena dobra 80-99% aktywnego uczestnictwa w lekcji ocena bardzo dobra 100% aktywnego uczestnictwa w lekcji ocena celująca Przygotowaniem do lekcji : Posiadanie odpowiedniego stroju sportowego : biała koszulka,granatowe lub czarne spodenki i obuwie sportowe (na Sali halówki). Brak odpowiedniego stroju oznacza się skrótem ST, i na trzech godzinach braku stroju traktowany jest jako ocena nast. uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na trzech godzinach wf,za każde następne otrzymuje ocenę nast. z aktywności. Zgłoszenie nieprzygotowania na lekcjach łączonych traktowana jest jako np.. x2.

2 Rozwijaniem swojej sprawności fizycznej na zajęciach sportowych poza szkoła ( Narciarstwo piłka nożna, karate, łucznictwo, tańce itp.) Udziałem w zawodach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 4.Działania wychowawcze Klasa IV Postepowanie indywidualne i zespołowe Kształtowanie umiejętności współdziałania w małej grupie. Kształtowanie umiejętności współpracy ucznia z nauczycielem Zachowanie się w różnych zmiennych sytuacjach codziennego życia Klasa V Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej Kształtowanie umiejętności współdziałanie w grupie Rywalizacja sportowa Dokonanie wzajemnej kontroli i oceny zachowań. Klasa VI Współdziałanie w różnych formach aktywności ruchowej Tworzenie korzystnych postaw. Zaangażowania do kulturalnego dopingu własnych zespołów Kształtowanie pożądanych postaw wobec uczniów mniej sprawnych fizycznie Współpraca uczniów z nauczycielami w organizacji zawodów sportowych i imprez Współdziałanie zespołowe Współdziałanie uczniów w kontroli i ocenie realizacji zadań Kształtowanie pożądanych postaw zawodnika i kibica sportowego Stosowanie zasad fair-play umiejętności poszanowania przeciwnika 5.Wiadmości Klasa IV Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa używania przyborów i sprzętu sportowego Reguły i przepisy gier i zabaw sportowych Higiena osobista po zajęciach ruchowych Wdrażanie do samodyscypliny Organizowanie zawodów na śniegu i lodzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa Samodzielna organizacja i prowadzenie prostych zabaw ruchowych Wpływ ćwiczeń ruchowych na organizm, hartowanie organizmu Klasa V Organizacja miejsca do dokonania pomiaru odległości rzutu piłką lekarską Bezpieczne korzystanie w przyborów i przyrządów sportowych Samodzielna organizacja zabaw ruchowych Zapoznanie z regułami zabaw i gier sportowych Kształtowanie umiejętności asekuracji i sam ochrony oraz odpowiedzialności za własne zdrowie Mierzenie długości skoku różnymi sposobami Organizacja bezpiecznego czynnego wypoczynku Wpływ ćwiczeń ruchowych czynnego wypoczynku Wpływ ćwiczeń ruchowych na prawidłową postawę Postepowanie przy urazach

3 Klasa VI Dokonywanie pomiaru szybkości różnymi sposobami Wykorzystywanie warunków terenowych do organizacji zajęć ruchowych Organizacja przez uczniów małych zawodów Sędziowanie zabaw i gier ruchowych Określanie intensywności wysiłku za pomocą pomiaru tętna Samodzielne prowadzenie zajęć przez uczniów- fragmentów lekcji Samokontrola, asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Oceny semestralne [roczne] otrzymywane przez uczniów wynikając z ocen cząstkowych. Ocenę roczną, semestralna ustala się biorąc pod uwagę 1. Ocenę z postawy i aktywności 60% 2. Oceny z umiejętności technicznych i wiadomości 30% 3. Oceny sprawności motorycznej 10% Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć WF. Decyzje o zwolnieniu ucznia zajęć WF podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie podania rodziców i zwolnienia lekarskiego. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się zwolniony. Jeśli uczeń ma zwolnienie tylko w drugim semestrze to oceną końcowo-roczną jest ocena za pierwszy semestr OCENA Z UMIEJETNOSCI TECHNICZNYCH Z POSZCZEGOLNYCH DYSYPLIN SPORTOWYCH Gimnastyka Kl.IV Kl.V KL.VI Ocenia podlegają elementy gimnastyczne -przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu -przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu -przejście po przyrządzie równoważnym -Tor przeszkód z zastosowaniem różnych skoków Ocenie podlegają elementy gimnastyczne -z uniku podpartego odbiciem jednonóż przewrót w przód do przysiadu podpartego i przewrót w tył do uniku podpartego -leżenie przewrotne i przerzutne -wyskok kuczny 3-4 części skrzyni Ocenie podlegają elementy gimnastyczne -przewrót w przód z naskoku na RR połączony w tył postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji -układ ćw. na równoważni z przyborem (chód bokiem, tyłem, obrotami) -skok kuczny z rozbiegu na wprost 4-5 części skrzyni Oceny z gimnastyki uwzględniają pozycje wyjściową, technikę wykonania, płynność wykonania, cechę gimnastyczną, wrażenie artystyczne, zakończenie ćwiczenia.

4 RYTM MUZYKA TANIEC Wykonanie podstawowego kroku wybranego tańca regionalnego (krakowiaka, polka ) Cel-płynność wykonania prawidłowy krok, tempo, rytm Bdb- prawidłowy krok, rytm, tempo Db-prawidłowy krok, problemy z rytmem, zachwiane tempo Dst-Błędy w opanowaniu kroków, nieprawidłowe tempo, rytm Krok podstawowy polonez w parach Cel- nienaganne wykonanie elementów tańca, właściwe tempo, estetyka wykonania Bdb- prawidłowy krok, rytm, tempo Db-prawidłowy krok, problemy z rytmem, zachwiane tempo Dst-błędy w opanowaniu kroków nieprawidłowe tempo, rytm Wykonanie krótkiej improwizacji ruchowej z dowolnym przyborem(ćw. taneczne RR,NN,kroki taneczne, obroty, fale, podskoki taneczne) Cel-ćw wykonanie dynamicznego a zarazem swobodnie, pomysłowe rozwiązania, wdzięk, harmonia ruchów Bdb-jw. Lecz mało dynamiczne, mała obszerności ruchów Db-jw. Lecz występują trudności w manipulowaniem przyborem tempem dst-jw.ćw. mało oryginalne, brak płynności, pomyłki w wykonaniu Lekkoatletyka Skok w dal Ocena Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Cel 3,10 i wiecej 3,40 i wiecej 3,40 i więcej 3,80 i więcej 3,60 i więcej 4,20 i więcej Bdb 2,90 3,20 3,15 3,60 3,40 4,00 db 2,75 3,00 3,00 3,30 3,20 3,70 dst 2,40 2,75 2,85 3,10 3,00 3,40 dop 2,00 2,50 2,60 2,90 2, ndst Rzut piłeczką palantową Ocena Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Cel 25m i wiecej 30m i wiecej 30m i więcej 35mi więcej 35m i więcej 40m i więcej Bdb db dst dop ndst Ponadto: KL.IV- technika startu niskiego KL.V Technika skoku wzwyż tech.naturalną KL.VI- tech.przekazywania pałeczki sztafetowej w biegu

5 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Mini piłka nożna 1.Prowadzenie piłki slalomem i strzał do bramki [dowolnie,2 próby] 2.Żonglerka piłki na ilość nogą 10-cel 7-9- bdb 5-6-db 3-4-dst 0-2-dop 1.Prowadzenie piłki slalomem strzał prostym podbiciem [2 próby]. 2. Podania wew. częścią stopy w parach 3. Żonglerka piłki nogą 15-cel bdb 10-11=db 7-9-dst 0-6-dop 1.Prowadzenie piłki slalomem, strzał po zwodzie poj. [strzał prostym pod.] 2.Podania biegu wew. Cz stopy 3.Żonglerka piłki nogą 20-cel bdb db dst 0-9-dop

6 MINI PIŁKA KOSZYKOWA 1.Kozłowanie piłki w dowolnym tempie i kierunku ze zmiana ręki kozłującej Cel-ć wykonywanie są z właściwą techniką pewnie w odpowiednim tempie, dokładnie bdb-właściwa technika lecz słabe tempo wykonania db-ćw wykonywanie prawidłowe lecz nie dość dokładnie z małymi błędami tech. dst-ć wykonywane niepewnie w nieodpowiednim tempie z wieloma błędami technicznymi. Dop-ćw uczeń wykonuje niechętnie z 2.Rzut do kosza oburącz z miejsca (6x) cel- 6 Celnych trafień bdb- 5-6 trafień db 3-4 trafień dst 1-2 trafień dop 0-1 trafień 1.Podanie i chwyt piłki oburącz w ruchu ze współpartnerem cel-ćw wykonywanie są z właściwą techniką pewnie w odpowiednim tempie, dokładnie bdb-ćw. Wykonane poprawnie techniczne, lecz mało dynamiczne db-ćw Wykonywane prawidłowo lecz nie dośc dokładnie z małymi błędami techn. dst-ćw, wykonywanie niepewnie w błędami technicznymi dop-ćw. Uczeń wykonuje niechętnie z 2.rzut do kosza wybranym sposobem: oburącz sprzed klatki piersiowej, oburącz znad głowy (6x) cel- 6 poprawnych technicznie rzutów bdb-5-6 trafień popr. Techn db 3-4 trafień dst 1-2 trafień dop 0-1 trafień 1.Rzut piłki do kosza z dwutaktu po kozłowaniu piłki 2.Tor zwinnościowy z wykorzystaniem poznanych elementów ( kozłowanie, podanie, chwyt, zatrzymanie na jedno i dwa tempa, rzut do kosza) cel-ćw wykonywanie są właściwą techniką, pewnie, odpowiednim tempie, dokładnie, celne rzuty bdb- ćw. Wykonane jw. Lecz niecelne rzuty db-ćw. Wykonywane prawidłowo lecz nie dośc dokładnie z małymi błędami techn. Rzuty niecelne dst.ćw wykonywane niepewnie w błędami technicznymi dop-ćw uczeń wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi Kozłowanie piłki ręką prawą i lewą po linii prostej, rzut piłki do bramki dowolnym sposobem cel-ćw. Wykonywane są z właściwą techniką. Pewnie, w odpowiednim tempie, dokładnie celny rzut na bramkę bdb-wykonanie ćw, jak wyżej lecz słabsze tempo. Mało dynamicznie dbćw wykonywanie prawidłowo lecz nie dość dokładnie z małymi błędami techn. dst-ćw. Wykonywane prawidłowo lecz nie dość dokładnie z małymi błędami techn. dst. Wykonywane niepewnie w błędami techn. dop-ćw. Uczeń wykonuje niechętnie z MINI PIŁKA RĘCZNA Kozłowanie miedzy stojakiem ze zmianą ręki kozłującej zakończenie rzutem d bramki cel-ćw. Wykonywane są z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim tempie, dokładnie, celne rzuty na bramkę bdb-ćw wykonane z małymi błędami, dynamicznie, pewnie, celny rzut na bramkę. db-ćw. Wykonywane prawidłowo lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi dst-ćw. Wykonywane niepewnie w błędami technicznymi dop-ćw uczeń wykonuje niechętnie z Zwinnościowy tor przeszkód z wykorzystaniem poznanych elementów technicznych(podanie, przyjecie piłki, kozłowanie, rzut z wyskoku) ocena jak w kl. v

7 MINI PIŁKA SIATKOWA Kl.IV kl.v Kl.VI 1.Odbicia piłki sposobem dolnym i górnym indywidualnie cel- właściwa technika odbić, utrzymywanie ciągłość ćwiczenia, ćw.wyk pewnie odpowiednia wysokości odbić bdb-niewielkie błędy w technice odbić piłki, ciągłość w wykonaniu ćwiczenia wykonanie ćw, nie sprawia trudności db- technika odbić poprawna ciągłość ćwiczeń w miarę utrzymana dst- wyraźne błędy w technice,ćw. wykonane niepewnie, trudności z dłuższym utrzymaniem piłki powietrzu dop- duże braki w technice wykonania 2.Zagrywka sposobem dolnym zza linii 5 metrów (8x) cel-przynajmniej 6 zagrywek poprawnie technicznie bdb-5 zagrywek db-4 zagrywki dst- 3 zagrywki dop- 2-0 zagrywek 1. Odbicia sposobem górnym i dolnym w dwójkach cel- nienaganna technika odbić piłki, ciągłość wykonania bdb- Właściwa technika odbić utrzymywana ciągłość ćwiczenia ćw.wyk pewnie, dokładnie db- technika odbić poprawna ciągłość ćwiczeń w miarę utrzymana dst- wyraźnie błędy w technice, ćw. Wykonane niepewnie, trudności z dłuższym utrzymaniem piłki w powietrzu dop- duże braki w technice wykonania ćwiczenia 2.Zagrywka dolna lub górna 4-5 metrów (8x) Kryteria ocen jak w klasie VI 1.Zagrywka sposobem górnym zza linii boiska do mini siatkówki (8x) cel- przynajmniej 6 zagrywek poprawnych technicznie Bdb- 5 Zagrywek db- 4 zagrywki dst- 3 zagrywki dop- 2-0 zagrywek 2.odbicia wiązane (raz sposobem górnym a raz dolnym) cel- nienaganna technika odbić utrzymywana ciągłości ćw. bdb- właściwa technika odbić utrzymywania ciągłość ćw ćw.wyk. pewne db- technika odbić poprawna ciągłość ćwiczeń w miarę utrzymana dst- wyraźne błędy w technice,ćw. Wykowane niepewnie, trudności z dłuższym utrzymywaniem piłki w powietrzu dop- duże braki w technice wykonania Uczeń, który nie podszedł do próby oceny z umiejętności z powodu: nieobecności, nieprzygotowania lub innych przyczyn ma czas w ciągu miesiąca podejść do prób w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną z zakresu umiejętności objętych oceną. Czas ten może się wydłużyć z powodu nieobecności nauczyciela, przedłużającej się choroby lub niekorzystnych warunków atmosferycznych/la/.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo