ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Numer dopuszczenia DKW /99 Rok szkolny2012/2013 1

2 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu ucznia przez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie układu ruchowego, sercowego-naczyniowego, oddechowego i nerwowego 2. Osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o zdrowie: Wyposażenie uczniów w zasób wiadomości na temat charakteru związków między ciałem człowieka z jednej strony a zdrowym stylem życia, zapobieganiem chorobom i racjonalnie prowadzoną rekreacją ruchową-z drugiej Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu sfer wzajemnie się przenikających: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej Wyposażenie w zasób wiedzy i umiejętności dokonywania korekty, kompensacji i profilaktyki powstawania wad postawy Uwzględnienie potrzeb dzieci o słabej koordynacji ruchowej z wadami postawy, problemami nadwagi, cukrzycą, astmą, o bardzo niskim poziomie sprawności fizycznej oraz ukierunkowanie ich działania Pomoc uczniom w przygotowaniu do okresu dojrzewania Hartowanie ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne 3. Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno- koordynacyjnych 4. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się 5. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej 6. Wyposażenie wychowanków w wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych latem i zimą, w różnych warunkach, indywidualnie i w grupie rówieśniczej 7. Kształtowanie postaw osobowościowych 2

3 KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI MORFOFUNKCJONALNEJ Przez wykonywanie ćwiczeń i zadań stymulujących, adaptacyjnych i korygujących funkcjonowanie układów w organizmie człowieka. 1. układu krążenia i oddychania- pobudzenie pracy serca i oddechu dla: wyrównywania niedotlenienia organizmu (siedzący tryb życia, pomieszczenia z barkiem świeżego powietrza) przystosowania układu krążenia i oddychania do długotrwałego oraz krótkotrwałego intensywnego wysiłku- stosowanie ćwiczeń oddechowych o charakterze dynamicznym 2. układu ruchowego (mięśniowo i kostno- stawowego): wykonywanie ćwiczeń kształtujących o korygujących postawę ciała stosowanie ćwiczeń kompensacyjnych w zależności od rodzaju zajęć czy wykonywanych czynności ruchowych stosowanie ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych zgodnie z potrzebami ucznia pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI KONDYCYJNEJ 1. Kształtowanie siły poprzez: a) ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion i obręczy barkowej ( krążenia, wznosy, opusty, skoki zajęcze, zwisy, rzuty na odległość itp.) b) ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, stóp i pasa biodrowego (wznosy, opusty) 3

4 KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI KOORDYNACYJNEJ 1. Kształtowanie równowagi poprzez: a) ćwiczenia rozwijające umiejętności działania w różnych płaszczyznach i na zmiennym podłożu ( wbieganie, wspinanie po płaszczyźnie o różnym kącie nachylenia) b) ćwiczenia ze zmianą płaszczyzny podparcia ( przejścia po odwróconej ławeczce, krawężnikach) 2. Kształtowanie orientacji poprzez: a) kształtowanie umiejętności kontrolowania położenia ciała i jego części w przestrzeni( kroki taneczne, układy tańca, przetaczania bokiem, przewroty w przód, tył) b) kształtowanie umiejętności wzrokowej i słuchowej oceny dystansu osób i przedmiotów (omijanie przeszkód, przemieszczanie się w kierunku skąd pochodzi sygnał) 3. Kształtowanie czucia przez: a) kształtowanie umiejętności stosowania optymalnych wysiłków (rzuty, podania i chwyty, odbicia, skoki wolne i mieszane, kozłowanie piłki) b) kształtowanie precyzji i ekonomii ruchu (żonglerka z piłką, elementy gimnastyki artystycznej z piłką, obręczą) c) kształtowanie umiejętności dostosowania własnych ruchów do zmieniających się warunków otoczenia ( doganianie toczącego się przyboru, chwytanie przyborów podrzucanych przez siebie) 4. Kształtowanie rytmizacji ruchu ( ekspresja ruchowa przy muzyce, improwizacja ruchowa przy muzyce, stosowanie zmian tempa i kierunku ruchu) 4

5 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia 1. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa 2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń 3. Utrwalenie nawyku higieny osobistej 4. Kształtowanie nawyku higieny i estetyki miejsca ćwiczeń 5. Wykonywanie i dobór ćwiczeń kształtujących o korygujących postawę ciała 6. Uświadomienie przyczyn powstawanie wad postawy i wskazanie działań profilaktycznych 7. Wykonywanie wzajemnej kontroli i oceny prawidłowej postawy ciała 8. Uświadomienie konieczności ćwiczeń w domu (zadania domowe) 9. Przygotowanie ucznia do samokontroli i samooceny sprawności i umiejętności ruchowych 10. Uświadomienie uczniom znaczącej roli ćwiczeń relaksacyjnych 11. Pomoc uczniom w rozluźnieniu się, w odstresowaniu II Kształtowanie umiejętności doskonalenia sprawności fizycznej 1. Samodzielne prowadzenie rozgrzewki 2. Promowanie pomysłowości uczniów 3. Pozwolenie inwencji w organizacji zabaw i gier 4. Wskazanie różnych form organizacji zajęć ruchowych z wykorzystaniem naturalnych warunków terenowych 5. Organizacja różnych form ćwiczeń oraz zabaw i gier rekreacyjnych z użyciem przyborów nietypowych 6. Przeprowadzenie określonego testu sprawności 7. Szkolenie młodych organizatorów sportowych 5

6 III Kształtowanie umiejętności ruchowych, rekreacyjno-sportowych KLASA IV Gimnastyka podstawowa 1. Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborami i ze współćwiczącym (wymachy, krążenia, wznosy, skurcze, skłony, skręty, wspięcia, przysiady, podskoki) 2. Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód przewroty w tył leżenie przewrotne przerzut bokiem 3. Ćwiczenia z użyciem przyrządów (drabinki, ławeczki, skrzyni): półzwisy, zwisy skoki zawrotne przez ławeczkę, skoki kuczne przez skrzynię przejścia równoważne po odwróconej ławeczce 4. ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne tułowia i nóg, ćwiczenia poczucia prawidłowej postawy w różnych pozycjach Gimnastyka artystyczna 1. Elementy rytmiczno- taneczne, np. krok polkowy w przód, w tył, w obrocie, klękanie, siadanie, kładzenie w różnych rytmach, pozy równoważne obunóż i jednonóż z różnym ułożeniem nogi wolnej, rąk, głowy, zawroty, obroty, podskoki 2. Ćwiczenia z przyborami: ze wstążką i z obręczą Lekkoatletyka biegi i marszobiegi w terenie, biegi na krótkich odcinkach, skok w dal sposobem naturalnym, rzuty różnymi przyborami na odległość 6

7 Minikoszykówka podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu, w ruchu oraz jednorącz ręką prawą i lewą chwyty piłki oburącz dolne o górne poruszanie się po boisku bez piłki, zatrzymanie na jedno i dwa tempa rzuty do kosza z miejsca prawą i lewą ręką rzuty do kosza w biegu po kozłowaniu kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku poruszania się rzut z biegu (w rytmie dwutaktu) po chwycie piłki i po kozłowaniu, obrót na jednej nodze krycie każdego swego Minisiatkówka postawa siatkarska i sposoby poruszania się po boisku przyjęcia i podania piłki w formie odbicia oburącz górnego i dolnego zagrywka dolna Minipiłka ręczna podania piłki w miejscu i w ruchu jednorącz chwyt piłki oburącz (górnej, dolnej i bocznej) kozłowanie piłki ręką prawą i lewą rytm trzech kroków rzuty do bramki Minipiłka nożna żonglerka różnymi piłkami- prawą i lewą nogą oraz głową uderzenie, przyjęcie i prowadzenie piłki nogą prawą, lewą oraz strzał na bramkę 7

8 Sporty zimowe zabawy i gry na śniegu i ze śniegiem- budowanie figur śniegowych, rzuty na odległość i do celu śnieżkami, dźwiganie i przenoszenie przedmiotów lub kul śniegowych Rytm- muzyka- taniec ekspresja ruchowa przy muzyce improwizacja ruchowa przy muzyce- aerobik tworzenie małych układów tanecznych w rytm muzyki według inwencji uczennic Tenis stołowy gra pojedyncza i gra podwójna nauka i doskonalenie odbić przez siatkę nauka i doskonalenie serwowania nauka i doskonalenie prawidłowych zmian przy serwisie i odbiorze przepisy gry sędziowanie pojęcie strefy liczenie punktów starty w szkolnej lidze tenisa stołowego KLASA V Gimnastyka podstawowa 1. Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborami i ze współćwiczącym 2. Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód z miejsca, np. ze skłonu podpartego w rozkroku do przysiadu przewroty w tył z miejsca- z przysiadu do klęku podpartego przerzut bokiem stanie na rękach z ochroną i samoochroną 8

9 3. Ćwiczenia z użyciem przyrządów: zwisy czynne i bierne wejście i zejścia różnego rodzaju chody po przyrządach równoważnych typowych i nietypowych skoki kuczne, rozkroczne przez współćwiczącego 4. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne Gimnastyka artystyczna elementy rytmiczno- taneczne ćwiczenie z przyborami: z piłką, ze wstążką Lekkoatletyka marszobiegi atletyka terenowa biegi sztafetowe zasady startu wysokiego i niskiego starty na sygnały i przyspieszenie na odcinku startowym skok w dal sposobem naturalnym rzut piłeczką palantową Minikoszykówka poruszanie się po boisku bez piłki rzuty w biegu (w rytmie dwutaktu) po kozłowaniu podanie z biegu po kozłowaniu kozłowanie ze zmianą kierunku i ręki kozłującej obrona- krycie każdy swego rozegranie sytuacji 1*1, 2*2 stosowanie opanowanych elementów w grze uproszczonej według zasad minipiłki koszykowej, w grze właściwej 9

10 Minisiatkówka poruszanie się po boisku oraz przyjmowanie prawidłowej postawy na sygnał kierowanie piłki sposobem górnym na boisko przeciwnika stosowanie opanowanych elementów w grze uproszczonej według zasad minipiłki siatkowej, w grze właściwej Minipiłka ręczna poruszanie się w zmiennym tempie bez piłki podania piłki sposobem półgórnym w miejscu i w ruchu wykonywanie rzutów dowolnym sposobem w ruchu i do bramki gra uproszczona według zasad minipiłki ręcznej, gra właściwa Minipiłka nożna żonglerka stopą, udem uderzenia piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy i zewnętrznym podbiciem prowadzenie piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem zwody bez piłki gra uproszczona według zasad minipiłki nożnej, gra właściwa Sporty zimowe zabawy, gry i konkursy na śniegu i ze śniegiem- rzuty na odległość i do celu śnieżkami, bieg po śladach, budowanie figur śniegowych Rytm- muzyka- taniec improwizacja ruchowa przy muzyce ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki tworzenie małych układów tanecznych (według inwencji uczennic) 10

11 KLASA VI Gimnastyka podstawowa 1. Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborami i ze współćwiczącym 2. Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód z naskoku, z marszu, przez przeszkodę przewroty w tył łączenie przewrotów w przód i w tył stanie na rękach dowolnym sposobem z samoochroną lub asekuracją przerzut bokiem 3. Ćwiczenia z użyciem przyrządów: zwis przewrotny i przerzutny ćwiczenia równoważne na przyrządach typowych i nietypowych o różnej wysokości ze zmianami pozycji i form ruchu przeskok kuczny przez skrzynię (3 lub 4 części) z asekuracją 4. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne tułowia i nóg Gimnastyka artystyczna elementy rytmiczno- taneczne- krok walca ćwiczenie z przyborami: tworzenie małych układów gimnastycznych z dowolnym przyborem według inwencji uczennic przy muzyce Lekkoatletyka gry i zabawy lekkoatletyczne marszobiegi biegi na krótkich dystansach ze startu niskiego i wysokiego zmiany pałeczki sztafetowej skok w dal sposobem naturalnym rzut piłeczką palantową z rozbiegu Minikoszykówka prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem 11

12 prowadzenie piłki ręką prawą i lewą ze zmianą tempa rzuty do kosza z miejsca z różnych pozycji podanie z biegu po kozłowaniu poruszanie się w obronie, krycie każdy swego stosowanie poznanych elementów w grze minikoszykówce Minisiatkówka odbicia piłki sposobem górnym i dolnym zagrywka sposobem górnym ręką dowolną kierowanie piłki sposobem górnym i dolnym na boisko przeciwnika współpraca w zespole dwójkowym stosowanie poznanych elementów w grze Minipiłka nożna żonglerka różnymi piłkami stopą i udem uderzenie, prowadzenie piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem inne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i w obronie bez piłki i z piłką gra uproszczona i właściwa Sporty zimowe zabawy, gry i konkursy na śniegu według inwencji własnej ucznia Rytm- muzyka- taniec ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki z przyborem i bez przyboru-według inwencji ucznia podstawowe kroki tańca narodowego- poloneza improwizacja ruchowa przy wybranej przez nauczyciela ciekawej muzycedowolna interpretacja 12

13 IV Kształtowanie umiejętności, wykorzystanie opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno- sportowej zabawy i gry terenowe zabawy z przyborem indywidualnie i w małej grupie konkursy skoków, biegów i rzutów do celu i na odległość z zastosowaniem przyrządów i przyborów typowych i nietypowych według inwencji własnej uczniów małe układy taneczne przy muzyce według inwencji uczennic zaprezentowane w trakcie meczów oraz zawodów sportowych gry zespołowe- udział w rozgrywkach szkolnych festyn rekreacyjno- sportowy z okazji Dnia Dziecka PRZEKAZ WIADOMOŚCI I Związanych z funkcjonowaniem organizmu wpływ ćwiczeń na rozwój organizmu czystość i higiena osobista warunkiem zdrowia zmiany zachodzące w organizmie dojrzewającej dziewczynki i dojrzewającego chłopca zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych sposoby udzielenie pierwszej pomocy wpływ ćwiczeń gimnastycznych na estetykę ruchu dobór ćwiczeń kształtujących i korygujących postawę ciała dobór ćwiczeń ruchowych do wszechstronnego przygotowania organizmu do wysiłku przyczyny powstawania wad postawy i sposoby korekcji zmiany zachodzące w organizmie przy danej wadzie postawy wypoczynek czynny i bierny, różnice, zasady stosowania w życiu codziennym wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych 13

14 znaczenie ćwiczeń kompensacyjnych wpływ ruchu na samopoczucie pokonanie lęku sprawność fizyczna i jej rola w życiu prywatnym i społecznym sposoby organizacji czasu wolnego II Związanych z kształtowaniem sprawności posługiwanie się przyborami pomiarowymi wykorzystanie warunków terenowych do ćwiczeń utrwalenie i prawidłowe rozumienie pojęć związanych ze zdolnościami motorycznymi, orientacja, refleks, rytm znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych wskazanie wpływu wykonywanych zadań ruchowych na rozwój sprawności kondycyjno- koordynacyjnej zapoznanie uczniów z różnymi testami sprawności fizycznej III Związanych z organizacją zajęć ruchowych zasady i przepisy gier i zabaw zasady bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych w terenie latem i zimą kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej: kultura kibicowania podczas zabaw i gier oraz na zawodach sportowych, przestrzeganie zasad fair play znajomość kierunków i stron świata przepisy ruchu drogowych samoochrona i asekuracja sposoby wykorzystania naturalnych warunków środowiskowych i klimatycznych do organizacji różnego typu zajęć ruchowych sposoby dokonywania samokontroli i samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych 14

15 prawidłowa terminologia w określaniu nazw przyrządów, przyborów oraz ćwiczeń stosowanych na zajęciach DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowiem własne oraz drugiego człowieka powierzanie odpowiedzialnych funkcji: pełnienie przez ucznia roli organizatorapomocnika oraz pomoc podczas wykonywanego zadania-pomoc słabszym egzekwowanie zasad bezpieczeństwa, ochrony (asekuracji) i samoochrony w czasie wykonywania zadań ruchowych rozwijanie umiejętności doboru ćwiczeń kształtujących odpowiednie partie ciała wdrażanie uczniów do samodzielnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych zgodnie z potrzebami indywidualnymi ucznia wdrażanie uczniów do przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczeń i w innych sytuacjach kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych rozwijanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca do ćwiczeń rozwijanie odwagi i śmiałości podczas wykonywania różnych zadań ruchowych rozwijanie poszanowania przyrządów i przyborów do ćwiczeń wskazanie sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych II Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności egzekwowanie zasad współpracy w zespole: wdrażanie do współdziałania, przestrzeganie zasad fair play egzekwowanie rzetelnej oceny przez współćwiczącego podczas wykonywania zabaw i gier ruchowych współdziałanie z partnerem w celu bezpiecznej i skutecznej realizacji zadania współpraca i pomoc uczniów w organizacji zajęć 15

16 kształtowanie umiejętności korzystania z pomocy kolegi wzajemna pomoc podczas wykonywania ćwiczeń-pomoc słabszym III Kształtowanie postawy samokontroli i samooceny ukazywanie celowości dokonywania samokontroli i samooceny dla samodoskonalenie sprawności funkcjonowania organizmu oraz sprawności fizycznej samoocena i samokontrola umiejętności działania na rzecz zdrowia samokontrola przygotowania do lekcji samokontrola utrzymania prawidłowej postawy samokontrola i samoocena dokładności i staranności oraz poprawności wykonywania zadań w trakcie ich realizacji samokontrola i samoocena własnej aktywności i postawy na lekcji samokontrola własnej koncentracji na lekcji samoocena sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych zadań, prób i testów IV Kształtowanie percepcji, twórczej ekspresji i inwencji eksponowanie pomysłowości uczniów w doborze zabaw, gier ruchowych samodzielne prowadzenie przez uczniów ćwiczeń kształtujących rozwijanie umiejętności doboru przez ucznia ćwiczeń kształtujących do zadania lekcji rozwijanie pomysłowości w doborze dowolnego przyboru do realizacji określonego zadania pokonywanie oraz układanie według pomysłowości ucznia toru przeszkód kształtującego cechy motoryczne oraz doskonalącego poznane umiejętności ruchowe organizowanie gier i zabaw terenowych według inwencji własnej ucznia lub grupy zaangażowanie uczniów do przygotowania oraz zorganizowania typowych i nietypowych przyborów do ćwiczeń (szycie woreczków, wstążek do gimnastyki artystycznej) 16

17 pełnienie roli organizatora- pomocnika rozwijanie inwencji własnej ucznia w tworzeniu małych układów tanecznych przy muzyce realizacja a czasie lekcji zestawów zadań i ćwiczeń opracowanych przez uczniów ukazywanie celowości kształtowania estetyki ruchu rozwój emocjonalny związany z przeżywaniem radości i satysfakcji ze stopnia opanowania umiejętności ruchowych eksponowanie działań i osiągnięć uczniów KOMPETENCJE (INSTRUEMNTALNE I KIERUNKOWE) UCZNIA KOŃCZĄCEGO II ETAP KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń powinien: umieć stosować zasady bezpieczeństwa, asekuracji w czasie wykonywania zadań ruchowych oraz organizacji miejsca ćwiczeń, gier i zabaw umieć dbać o higienę osobistą oraz estetykę miejsca ćwiczeń znać zasady przestrzegania higieny pracy i wypoczynku znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu wykonać i dobrać ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała oraz rozumieć celowość wykonywania ćwiczeń zapobiegających powstawaniu wad postawy znać i umieć zastosować ćwiczenia wyrównawcze w zależności od rodzaju stwierdzonej wady umieć ocenić poziom swojego ciężaru i wysokości ciała i tętna umieć przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące- przygotowujące organizm do większego wysiłku fizycznego umieć dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych ćwiczeń, zadań, prób i testów współorganizować i uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych prowadzonych w różnych warunkach pogodowych, na sali i małym pomieszczeniu umieć przygotować i poprowadzić zabawy lub gry na sali oraz w warunkach naturalnych według inwencji własnej uczestniczyć i współorganizować zawody w minigrach zespołowych 17

18 znać zasay i przepisy poznanych zabaw i gier umieć odpowiednio zachować się w sytuacjach zwycięstwa i porażki oraz przestrzegać zasady fair play znać i przestrzegać zasady kulturalnego kibicowania rozumieć znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych wykonać wybrane ćwiczenia ruchowe przy muzyce z przyborami lub bez-inwencja własna wykonać mały układ gimnastyczny z wybranym przedmiotem- inwencja własna wykonać podstawowy krok taneczny polki, poloneza, walca opanować technikę poznanych konkurencji lekkoatletycznych opanować poznane umiejętności techniczne z gier zespołowych opanować poznane umiejętności ruchowe z gimnastyki umieć zorganizować zabawy lub konkursy z wykorzystaniem śniegu według inwencji własnej OPIS PROCEDUR OSIĄGANIA CELÓW w realizacji programu należy na każdych zajęciach dobierać treści ze wszystkich działów. Dobór treści powinien być taki, aby się one wzajemnie wspierały i uzupełniały dobór środków dydaktycznych powinien zależeć od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów, a zakres ich stosowania od warunków i możliwości szkoły metody i formy organizacyjne należy dostosować do faktycznych potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanka wprowadzać szeroko rozumiane nowatorstwo pedagogiczne poprzez zastosowanie oryginalnych form aktywności ruchowej, metod, środków dydaktycznych, przyborów, przyrządów prowadzić zajęcia w korelacji z innymi przedmiotami zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne winny być prowadzone głównie na świeżym powietrzu o każdej porze roku i w każdych warunkach na każdej lekcji trzeba stawiać przed uczniami różnorodne zadania, nie ograniczając się do nauki wybranej umiejętności ruchowej 18

19 w toku zajęć wychowania fizycznego stosować szeroko rozumianą indywidualizację oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych uwzględnić należy potrzeby dzieci o słabej koordynacji ruchowej, z wadami postawy, z problemami nadwagi, cukrzycą, astmą w bardzo dużej mierze stosować muzykę w szerokim zakresie należy realizować gimnastykę podstawową i zdrowotną obowiązkowo prowadzić ćwiczenia kompensacyjno- korekcyjne należy wykorzystywać naturalną motywację do ćwiczeń prowadzić dużo ćwiczeń w formie współzawodnictwa eksponować należy indywidualne możliwości i upodobania wychowanka wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą ucznia należy przygotować uczniów do samokontroli i samooceny rozwoju sprawności fizycznej zajęcia wychowania fizycznego powinny być tak prowadzone, aby zapewnić wszystkim ćwiczącym: całkowite bezpieczeństwo, odpowiednie warunki higieniczne, atrakcyjność i efektywność ćwiczeń, dużo ruchu, atmosferę radości, kierowanej swobody oraz ekspresji twórczej udział w zawodach, rozgrywkach, festynach rekreacyjno- sportowych nauczyciel powinien pozostawiać uczniom oraz większą swobodę w przygotowaniu i przeprowadzaniu zajęć- stać się doradcą 19

20 OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘC UCZNIÓW ORAZ PROPOZYCJE METOD ICH OCENY KLASA IV Opis założonych osiągnięć ucznia Propozycje metod ich oceny 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń oraz warunków pogodowych 3. Potrafi przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń i Obserwujemy postępowanie umiejętności ruchowych ucznia na zajęciach i 4. Wie, jak należy przygotować się do ćwiczeń w premiujemy plusami a celu hartowania organizmu karzemy minusami 5. Zna zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym i potrafi wykonać co najmniej 3 ćwiczenia oddechowe 6. Umie właściwie wykonać ćwiczenia ramion, tułowia i nóg 7. Umie dokonać pomiaru tętna Sprawdzamy tę umiejętność podczas pomiarów tętna po różnych ćwiczeniach u zadaniach oraz przed ich wykonaniem 8. Potrafi porównać własną postawę ciała z Sprawdzamy, czy uczeń sam wskazanymi przez nauczyciela przykładami potrafi krytycznie ocenić swoją postawę i dokonywać poprawy w trakcie wykonywanych zadań w ciągu całego cyklu 9. Umie dokonać prostej próby sprawności ruchowej- skoków, biegu wytrzymałościowego 10. Potrafi zorganizować miejsce do zajęć ruchowych dobrać sprzęt do ćwiczeń, przygotować boisko) 11. Potrafi zorganizować nietypowy przybór do ćwiczeń 12. Zna próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej 13. Wie jak dbać o czystość i higienę osobistą 14. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach kształcenia Stawiamy przed uczniami konkretne zadania, np. przyniesienie z magazynku przyborów Premiujemy plusami pomysłowość dzieci w zorganizowaniu nietypowego przyboru do ćwiczeń Sprawdzamy wiadomości w trakcie różnych zajęć wychowania fizycznego. 20

21 15. Wie, jaki wpływ mają ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchu 16. Wie, jak ruch może wpłynąć na prawidłową postawę ciała 17. Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych 18. Zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych 19. Zna znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych 20. Zna zasady bezpiecznej drogi do szkoły Odpowiedzi prawidłowe premiujemy plusami, złe minusami 21. Umie i zna zasadę posługiwania się przyrządami Pomiarowymi (stoper, taśma miernicza) 22. Zna podstawowe zasady i przepisy poznanych zabaw i gier 23. Umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej 24. Potrafi i chce pomóc słabszym uczniom podczas wykonywanego ćwiczenia czy zadania 25. Potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń 26. Zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory 27. Potrafi dokonywać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów, prób i testu 27. Wykazuje się inwencją w doborze ćwiczeń kształtujących 28. Wykazuje się różnymi pomysłami w organizowaniu zabaw i gier 29. Potrafi wykonać dowolne ćwiczenia w wyznaczonym rytmie lub muzyce Uczeń potrafi wykonać: Gimnastyka podstawowa przewrót w przód dowolnym sposobem z prawidłowym ułożeniem głowy przewrót w tył dowolnym sposobem z prawidłowym ułożeniem nóg ćwiczenia równoważne po odwróconej ławce Podczas wykonywania prób sprawnościowych np. rzut piłką lekarską, uczeń sam posługuje się taśmą, mierząc odległość rzutu kolegi. Respektowanie przepisów zabaw i gier oraz zasady kulturalnego kibicowania określamy w trakcie poszczególnych zajęć Obserwujemy zachowanie się oraz reakcje ucznia w różnych sytuacjach na zajęciach Po przeprowadzeniu sprawdzianów, prób czy testu analizujemy wspólne osiągnięte wyniki, ich poprawę czy pogorszenie Premiujemy konkretną oceną inwencję twórczą zarówno w doborze ćwiczeń kształtujących, jak i w organizowaniu zabaw i gier Oceniamy, dokonując w dowolnej formie sprawdziany wybranych umiejętności ruchowych 21

22 dowolnym krokiem Gimnastyka artystyczna wybrane ćwiczenia z obręczą i wstążką podstawowy krok polkowy Lekkoatletyka bieg w szybkim tempie na wyznaczonym odcinku bieg ciągły w czasie 5 minut w dowolnym tempie rzut z miejsca małym przyborem prawą i lewą ręką rzut oburącz piłki lekarską Muzyka- taniec podstawowy krok polki, cza-cza Minikoszykówka podanie i chwyt piłki oburącz w miejscu podanie piłki w dowolnym tempie ręką prawą i lewą w miejscu i w ruchu rzut piłki do kosza dowolnym sposobem wykonać poznane elementy techniczne w trakcie gry Minisiatkówka poruszanie się krokiem odstawno-dostawnym zagrywka dolna zza linii 3 m (dowolną ręką) odbicie piłki sposobem górnym Oceniamy w warunkach naturalnych, a nie w wyizolowanych, czyli oceniamy wykorzystanie poznanych elementów technicznych i umiejętności ruchowych podczas gry Minipiłka ręczna podania piłki jednorącz w miejscu i w ruchu chwyt piłki oburącz w miejscu i w ruchu kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu rzut do bramki jednorącz dowolnym sposobem poznane elementy techniczne w trakcie gry Minipiłka nożna prowadzenie piłki nogą prawą i lewą ze zmianą kierunku uderzenie i przyjęcie piłki nogą prawą i lewą strzał piłki do bramki dowolnym sposobem poznane elementy techniczne w grze Sporty zimowe 22

23 bezpiecznie upadać na śnieg KLASA V Opis założonych osiągnięć ucznia Propozycje metod ich oceny 1. Potrafi w jak najkrótszym czasie pokonać dłuższy dystans, aby udzielić pomocy potrzebującemu 2. Zna podstawowe przepisy ruchu drogowegobezpieczna droga do szkoły 3. Umie wykonać odpoczynek czynny i bierny w Zostawiając swobodę uczniom, zależności od rodzaju wysiłku 4. Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych określamy zachowanie się po wysiłku fizycznym, czyli określamy umiejętność stosowania odpoczynku czynnego i biernego oraz znajomość znaczenia stosowania ćwiczeń oddechowych 5. Umie dokonać pomiaru tętna Sprawdzamy umiejętność pomiaru tętna 6. Umie prowadzić rozgrzewkę 7. Potrafi zorganizować przynajmniej 2 zabawy ruchowe 8. Potrafi dobrać ćwiczenia kształtujące z przyborem nietypowym 9. Potrafi wykazać się inicjatywą własną w przeprowadzaniu rozgrzewki 10. Potrafi przeprowadzić przynajmniej 2 zabawy, gry lub konkursy według inwencji własnej 11. Potrafi dokonać pomiaru siły ( np. rzut piłką lekarską), szybkości (np. bieg na 60 m- posługując się stoperem) i zwinności (bieg 4*6m) 12. Potrafi pomóc w organizacji i przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej 13. Umie i zna zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi 14. Zna zasady i przepisy poznanych gier 15. Umie i zna zasady kulturalnego kibicowania podczas zabaw i gier 16. Potrafi współpracować z innymi uczniami w celu Pomocy w organizacji zajęć ruchowych Nagradzamy konkretną oceną inwencję własną w przeprowadzaniu rozgrzewki bez przyboru oraz z przyborem nietypowym, w zorganizowaniu przynajmniej dwóch zabaw ruchowych, gier lub konkursów Podczas wykonywania prób sprawnościowych określamy umiejętność przeprowadzenia określonej próby w małych grupach Respektujemy przepisy oraz zasady kulturalnego kibicowania w trakcie zabaw i gier Obserwujemy reakcje ucznia oraz jego zachowanie się w 23

24 17. Potrafi szanować przyrządy i przybory do Ćwiczeń 18. Potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów, prób, testów (porównując swoje osiągnięcia z wynikami kolegów i koleżanek) 19. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy zranieniach i omdleniach 20. Zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory Uczeń potrafi wykonać: Gimnastyka przewrót w przód z marszu, trakcie realizacji przez grupę określonego zadania Respektowanie poszanowania przyborów i przyrządów przez cały rok Prowadzimy analizę porównawczą osiągniętych wyników na sprawdzianach, próbach sprawnościowych i testach Obserwujemy reakcje ucznia na różne sytuacje w trakcie zajęć wychowania fizycznego i innych Rytm- muzyka-taniec określone ćwiczenia w rytm muzyki lub klaskania poprowadzić dowolne ćwiczenia przy muzyce samodzielnie wybranej uczeń potrafi wykorzystać z poznanych ćwiczeń, zadań i umiejętności ruchowych wybrane elementy w grach i zabawach ruchowych Nagradzamy konretną oceną inwencję własną w ćwiczeniach przy muzyce Oceniamy, dokonując sprawdzianu danej umiejętności Premiujemy konkretną oceną umiejętność wykorzystania poznanych ćwiczeń, zadań i umiejętności ruchowe w organizacji zabaw i gier KLASA VI Opis założonych osiągnięć ucznia Propozycje metod ich oceny 1. Umie organizować bezpieczne miejsce do pracy, Przydzielamy konkretne zabaw i gier zarówno w szkole, jak i poza nią zadanie do wykonania 2. Zna zasady higieny po wysiłku fizycznym 3. Zna zasady i sposoby hartowania organizmu 4. Wie, jak zachować się w trakcie miesiączki i zna zasady higieny osobistej z tym związanej Sprawdzamy wiadomości w 5. Wie, jaki wpływ mają ćwiczenia gimnastyczne na trakcie zajęć wychowania estetykę ruchu fizycznego zadając pytania. 6. Wie, jaki ruch może wpłynąć na prawidłową Prawidłowe odpowiedzi postawę ciała nagradzamy plusami, złe 7. Zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń minusami 24

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - opracowany na podstawie autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego w klasie 5-6 szkoły podstawowej autorstwa Alicji Romanowskiej Nr dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa IV POSTAWY UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 1 2 3 - ma pozytywny stosunek do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć, interesuje się aktywnością ruchową, -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji Wymagania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego dla uczniów klasy I, II, III gimnazjum dostosowane do programu wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA: Opanował

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 UWAGA- ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE /UZALEŻNIENIE TERMINU

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 Małgor zata Tobi asz Mi r osła w Ma zurki ewi cz, To ma sz Koz ło wski WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY Gimnastyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Cele nauczania wychowania fizycznego Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy, przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących i korygujących

Bardziej szczegółowo

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy IV Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Poziom podstawowy. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Poziom rozszerzony. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie wychowania umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I 1 OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka podstawowa

Gimnastyka podstawowa PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom )

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEMIOTOWY SYSTEM OENINI Z WYHOWNI FIZYZNEGO SPOSÓ WYSTWINI OENY SEMESTRLNEJ I ROZNEJ SPRWZINY, PR N LEKJI, ĆWIZENI KTYWNOŚĆ, ZWOY WG 1 WG 2 WG 3 50 % 30 % 20 % ŚRENI x 0,5 + ŚRENI x 0,3 + SRENI x 0,2

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Tomasz Ściuba

Opracowanie: Tomasz Ściuba Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Opracowanie: Tomasz Ściuba Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 dotyczących zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁAPACH Łukasz Tarasiuk Jarosław Bagiński Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Cele nauczania wychowania fizycznego 1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy, przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka / 16h/ Gimnastyka /18h/ Piłka siatkowa /11h/ Piłka koszykowa /11h/ Piłka nożna /4h/ R-M-T /4h/ Gry i zabawy /63h/ EP /10h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP) Omawianie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z PIŁKI NOŻNEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z PIŁKI NOŻNEJ PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z PIŁKI NOŻNEJ Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) Temat: Łączenie opanowanych wcześniej ćwiczeń na torze przeszkód Zadania zajęć: Umiejętności Korygowanie postawy ciała w różnych pozycjach

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania w klasach : IV-VI

Zasady oceniania w klasach : IV-VI Zasady oceniania w klasach : IV-VI Przedmiot WF oceny. Kryteria ocen. Przy ustalaniu oceny z WF bierz się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego klasa VI.

Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego klasa VI. Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego klasa VI. Miesiąc Dział Umiejętności WRZESIEŃ LEKKOATLETYKA 8 h 1. Lekcja organizacyjna- BHP na lekcjach w. f. 2. Gry i zabawy lekkoatletyczne w terenie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 dotyczących zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W EŁKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W EŁKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W EŁKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI 1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2.Uczeń zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrz szkolnym Systemem Oceniania, oraz z zarządzeniem MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku klasy IV-VI I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ WIERZBICA 2009 Opracowanie: Na podstawie Autorskiego programu wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej nr dopuszczenia DKW 4014-68/99 i jego modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory.

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory. SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI Temat lekcji (zadania główne): Gimnastyka. Piramidy trójkowe i wieloosobowe według inwencji uczniów i nauczyciela. Zadania szczegółowe (cele operacyjne)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny ucznia z Wychowania Fizycznego Szkoła Podstawowa

Kryteria oceny ucznia z Wychowania Fizycznego Szkoła Podstawowa Kryteria oceny ucznia z Wychowania Fizycznego Szkoła Podstawowa Zgodnie ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DKW - 4014-88/01 LEKKA ATLETYKA Przygotowanie do konkurencji L.A. startu niskiego i biegu na dys. 100m (dz) i 200m (chł) Bieg na dystansie 60m (próba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE Uczeń bierze udział w części ćwiczeń fizycznych Wykazuje minimalne postępy w zakresie

Bardziej szczegółowo