ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Numer dopuszczenia DKW /99 Rok szkolny2012/2013 1

2 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu ucznia przez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie układu ruchowego, sercowego-naczyniowego, oddechowego i nerwowego 2. Osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o zdrowie: Wyposażenie uczniów w zasób wiadomości na temat charakteru związków między ciałem człowieka z jednej strony a zdrowym stylem życia, zapobieganiem chorobom i racjonalnie prowadzoną rekreacją ruchową-z drugiej Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu sfer wzajemnie się przenikających: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej Wyposażenie w zasób wiedzy i umiejętności dokonywania korekty, kompensacji i profilaktyki powstawania wad postawy Uwzględnienie potrzeb dzieci o słabej koordynacji ruchowej z wadami postawy, problemami nadwagi, cukrzycą, astmą, o bardzo niskim poziomie sprawności fizycznej oraz ukierunkowanie ich działania Pomoc uczniom w przygotowaniu do okresu dojrzewania Hartowanie ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne 3. Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno- koordynacyjnych 4. Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się 5. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej 6. Wyposażenie wychowanków w wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych latem i zimą, w różnych warunkach, indywidualnie i w grupie rówieśniczej 7. Kształtowanie postaw osobowościowych 2

3 KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI MORFOFUNKCJONALNEJ Przez wykonywanie ćwiczeń i zadań stymulujących, adaptacyjnych i korygujących funkcjonowanie układów w organizmie człowieka. 1. układu krążenia i oddychania- pobudzenie pracy serca i oddechu dla: wyrównywania niedotlenienia organizmu (siedzący tryb życia, pomieszczenia z barkiem świeżego powietrza) przystosowania układu krążenia i oddychania do długotrwałego oraz krótkotrwałego intensywnego wysiłku- stosowanie ćwiczeń oddechowych o charakterze dynamicznym 2. układu ruchowego (mięśniowo i kostno- stawowego): wykonywanie ćwiczeń kształtujących o korygujących postawę ciała stosowanie ćwiczeń kompensacyjnych w zależności od rodzaju zajęć czy wykonywanych czynności ruchowych stosowanie ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych zgodnie z potrzebami ucznia pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI KONDYCYJNEJ 1. Kształtowanie siły poprzez: a) ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion i obręczy barkowej ( krążenia, wznosy, opusty, skoki zajęcze, zwisy, rzuty na odległość itp.) b) ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, stóp i pasa biodrowego (wznosy, opusty) 3

4 KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI KOORDYNACYJNEJ 1. Kształtowanie równowagi poprzez: a) ćwiczenia rozwijające umiejętności działania w różnych płaszczyznach i na zmiennym podłożu ( wbieganie, wspinanie po płaszczyźnie o różnym kącie nachylenia) b) ćwiczenia ze zmianą płaszczyzny podparcia ( przejścia po odwróconej ławeczce, krawężnikach) 2. Kształtowanie orientacji poprzez: a) kształtowanie umiejętności kontrolowania położenia ciała i jego części w przestrzeni( kroki taneczne, układy tańca, przetaczania bokiem, przewroty w przód, tył) b) kształtowanie umiejętności wzrokowej i słuchowej oceny dystansu osób i przedmiotów (omijanie przeszkód, przemieszczanie się w kierunku skąd pochodzi sygnał) 3. Kształtowanie czucia przez: a) kształtowanie umiejętności stosowania optymalnych wysiłków (rzuty, podania i chwyty, odbicia, skoki wolne i mieszane, kozłowanie piłki) b) kształtowanie precyzji i ekonomii ruchu (żonglerka z piłką, elementy gimnastyki artystycznej z piłką, obręczą) c) kształtowanie umiejętności dostosowania własnych ruchów do zmieniających się warunków otoczenia ( doganianie toczącego się przyboru, chwytanie przyborów podrzucanych przez siebie) 4. Kształtowanie rytmizacji ruchu ( ekspresja ruchowa przy muzyce, improwizacja ruchowa przy muzyce, stosowanie zmian tempa i kierunku ruchu) 4

5 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia 1. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa 2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń 3. Utrwalenie nawyku higieny osobistej 4. Kształtowanie nawyku higieny i estetyki miejsca ćwiczeń 5. Wykonywanie i dobór ćwiczeń kształtujących o korygujących postawę ciała 6. Uświadomienie przyczyn powstawanie wad postawy i wskazanie działań profilaktycznych 7. Wykonywanie wzajemnej kontroli i oceny prawidłowej postawy ciała 8. Uświadomienie konieczności ćwiczeń w domu (zadania domowe) 9. Przygotowanie ucznia do samokontroli i samooceny sprawności i umiejętności ruchowych 10. Uświadomienie uczniom znaczącej roli ćwiczeń relaksacyjnych 11. Pomoc uczniom w rozluźnieniu się, w odstresowaniu II Kształtowanie umiejętności doskonalenia sprawności fizycznej 1. Samodzielne prowadzenie rozgrzewki 2. Promowanie pomysłowości uczniów 3. Pozwolenie inwencji w organizacji zabaw i gier 4. Wskazanie różnych form organizacji zajęć ruchowych z wykorzystaniem naturalnych warunków terenowych 5. Organizacja różnych form ćwiczeń oraz zabaw i gier rekreacyjnych z użyciem przyborów nietypowych 6. Przeprowadzenie określonego testu sprawności 7. Szkolenie młodych organizatorów sportowych 5

6 III Kształtowanie umiejętności ruchowych, rekreacyjno-sportowych KLASA IV Gimnastyka podstawowa 1. Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborami i ze współćwiczącym (wymachy, krążenia, wznosy, skurcze, skłony, skręty, wspięcia, przysiady, podskoki) 2. Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód przewroty w tył leżenie przewrotne przerzut bokiem 3. Ćwiczenia z użyciem przyrządów (drabinki, ławeczki, skrzyni): półzwisy, zwisy skoki zawrotne przez ławeczkę, skoki kuczne przez skrzynię przejścia równoważne po odwróconej ławeczce 4. ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne tułowia i nóg, ćwiczenia poczucia prawidłowej postawy w różnych pozycjach Gimnastyka artystyczna 1. Elementy rytmiczno- taneczne, np. krok polkowy w przód, w tył, w obrocie, klękanie, siadanie, kładzenie w różnych rytmach, pozy równoważne obunóż i jednonóż z różnym ułożeniem nogi wolnej, rąk, głowy, zawroty, obroty, podskoki 2. Ćwiczenia z przyborami: ze wstążką i z obręczą Lekkoatletyka biegi i marszobiegi w terenie, biegi na krótkich odcinkach, skok w dal sposobem naturalnym, rzuty różnymi przyborami na odległość 6

7 Minikoszykówka podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu, w ruchu oraz jednorącz ręką prawą i lewą chwyty piłki oburącz dolne o górne poruszanie się po boisku bez piłki, zatrzymanie na jedno i dwa tempa rzuty do kosza z miejsca prawą i lewą ręką rzuty do kosza w biegu po kozłowaniu kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku poruszania się rzut z biegu (w rytmie dwutaktu) po chwycie piłki i po kozłowaniu, obrót na jednej nodze krycie każdego swego Minisiatkówka postawa siatkarska i sposoby poruszania się po boisku przyjęcia i podania piłki w formie odbicia oburącz górnego i dolnego zagrywka dolna Minipiłka ręczna podania piłki w miejscu i w ruchu jednorącz chwyt piłki oburącz (górnej, dolnej i bocznej) kozłowanie piłki ręką prawą i lewą rytm trzech kroków rzuty do bramki Minipiłka nożna żonglerka różnymi piłkami- prawą i lewą nogą oraz głową uderzenie, przyjęcie i prowadzenie piłki nogą prawą, lewą oraz strzał na bramkę 7

8 Sporty zimowe zabawy i gry na śniegu i ze śniegiem- budowanie figur śniegowych, rzuty na odległość i do celu śnieżkami, dźwiganie i przenoszenie przedmiotów lub kul śniegowych Rytm- muzyka- taniec ekspresja ruchowa przy muzyce improwizacja ruchowa przy muzyce- aerobik tworzenie małych układów tanecznych w rytm muzyki według inwencji uczennic Tenis stołowy gra pojedyncza i gra podwójna nauka i doskonalenie odbić przez siatkę nauka i doskonalenie serwowania nauka i doskonalenie prawidłowych zmian przy serwisie i odbiorze przepisy gry sędziowanie pojęcie strefy liczenie punktów starty w szkolnej lidze tenisa stołowego KLASA V Gimnastyka podstawowa 1. Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborami i ze współćwiczącym 2. Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód z miejsca, np. ze skłonu podpartego w rozkroku do przysiadu przewroty w tył z miejsca- z przysiadu do klęku podpartego przerzut bokiem stanie na rękach z ochroną i samoochroną 8

9 3. Ćwiczenia z użyciem przyrządów: zwisy czynne i bierne wejście i zejścia różnego rodzaju chody po przyrządach równoważnych typowych i nietypowych skoki kuczne, rozkroczne przez współćwiczącego 4. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne Gimnastyka artystyczna elementy rytmiczno- taneczne ćwiczenie z przyborami: z piłką, ze wstążką Lekkoatletyka marszobiegi atletyka terenowa biegi sztafetowe zasady startu wysokiego i niskiego starty na sygnały i przyspieszenie na odcinku startowym skok w dal sposobem naturalnym rzut piłeczką palantową Minikoszykówka poruszanie się po boisku bez piłki rzuty w biegu (w rytmie dwutaktu) po kozłowaniu podanie z biegu po kozłowaniu kozłowanie ze zmianą kierunku i ręki kozłującej obrona- krycie każdy swego rozegranie sytuacji 1*1, 2*2 stosowanie opanowanych elementów w grze uproszczonej według zasad minipiłki koszykowej, w grze właściwej 9

10 Minisiatkówka poruszanie się po boisku oraz przyjmowanie prawidłowej postawy na sygnał kierowanie piłki sposobem górnym na boisko przeciwnika stosowanie opanowanych elementów w grze uproszczonej według zasad minipiłki siatkowej, w grze właściwej Minipiłka ręczna poruszanie się w zmiennym tempie bez piłki podania piłki sposobem półgórnym w miejscu i w ruchu wykonywanie rzutów dowolnym sposobem w ruchu i do bramki gra uproszczona według zasad minipiłki ręcznej, gra właściwa Minipiłka nożna żonglerka stopą, udem uderzenia piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy i zewnętrznym podbiciem prowadzenie piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem zwody bez piłki gra uproszczona według zasad minipiłki nożnej, gra właściwa Sporty zimowe zabawy, gry i konkursy na śniegu i ze śniegiem- rzuty na odległość i do celu śnieżkami, bieg po śladach, budowanie figur śniegowych Rytm- muzyka- taniec improwizacja ruchowa przy muzyce ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki tworzenie małych układów tanecznych (według inwencji uczennic) 10

11 KLASA VI Gimnastyka podstawowa 1. Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborami i ze współćwiczącym 2. Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód z naskoku, z marszu, przez przeszkodę przewroty w tył łączenie przewrotów w przód i w tył stanie na rękach dowolnym sposobem z samoochroną lub asekuracją przerzut bokiem 3. Ćwiczenia z użyciem przyrządów: zwis przewrotny i przerzutny ćwiczenia równoważne na przyrządach typowych i nietypowych o różnej wysokości ze zmianami pozycji i form ruchu przeskok kuczny przez skrzynię (3 lub 4 części) z asekuracją 4. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne tułowia i nóg Gimnastyka artystyczna elementy rytmiczno- taneczne- krok walca ćwiczenie z przyborami: tworzenie małych układów gimnastycznych z dowolnym przyborem według inwencji uczennic przy muzyce Lekkoatletyka gry i zabawy lekkoatletyczne marszobiegi biegi na krótkich dystansach ze startu niskiego i wysokiego zmiany pałeczki sztafetowej skok w dal sposobem naturalnym rzut piłeczką palantową z rozbiegu Minikoszykówka prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem 11

12 prowadzenie piłki ręką prawą i lewą ze zmianą tempa rzuty do kosza z miejsca z różnych pozycji podanie z biegu po kozłowaniu poruszanie się w obronie, krycie każdy swego stosowanie poznanych elementów w grze minikoszykówce Minisiatkówka odbicia piłki sposobem górnym i dolnym zagrywka sposobem górnym ręką dowolną kierowanie piłki sposobem górnym i dolnym na boisko przeciwnika współpraca w zespole dwójkowym stosowanie poznanych elementów w grze Minipiłka nożna żonglerka różnymi piłkami stopą i udem uderzenie, prowadzenie piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem inne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i w obronie bez piłki i z piłką gra uproszczona i właściwa Sporty zimowe zabawy, gry i konkursy na śniegu według inwencji własnej ucznia Rytm- muzyka- taniec ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki z przyborem i bez przyboru-według inwencji ucznia podstawowe kroki tańca narodowego- poloneza improwizacja ruchowa przy wybranej przez nauczyciela ciekawej muzycedowolna interpretacja 12

13 IV Kształtowanie umiejętności, wykorzystanie opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno- sportowej zabawy i gry terenowe zabawy z przyborem indywidualnie i w małej grupie konkursy skoków, biegów i rzutów do celu i na odległość z zastosowaniem przyrządów i przyborów typowych i nietypowych według inwencji własnej uczniów małe układy taneczne przy muzyce według inwencji uczennic zaprezentowane w trakcie meczów oraz zawodów sportowych gry zespołowe- udział w rozgrywkach szkolnych festyn rekreacyjno- sportowy z okazji Dnia Dziecka PRZEKAZ WIADOMOŚCI I Związanych z funkcjonowaniem organizmu wpływ ćwiczeń na rozwój organizmu czystość i higiena osobista warunkiem zdrowia zmiany zachodzące w organizmie dojrzewającej dziewczynki i dojrzewającego chłopca zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych sposoby udzielenie pierwszej pomocy wpływ ćwiczeń gimnastycznych na estetykę ruchu dobór ćwiczeń kształtujących i korygujących postawę ciała dobór ćwiczeń ruchowych do wszechstronnego przygotowania organizmu do wysiłku przyczyny powstawania wad postawy i sposoby korekcji zmiany zachodzące w organizmie przy danej wadzie postawy wypoczynek czynny i bierny, różnice, zasady stosowania w życiu codziennym wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych 13

14 znaczenie ćwiczeń kompensacyjnych wpływ ruchu na samopoczucie pokonanie lęku sprawność fizyczna i jej rola w życiu prywatnym i społecznym sposoby organizacji czasu wolnego II Związanych z kształtowaniem sprawności posługiwanie się przyborami pomiarowymi wykorzystanie warunków terenowych do ćwiczeń utrwalenie i prawidłowe rozumienie pojęć związanych ze zdolnościami motorycznymi, orientacja, refleks, rytm znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych wskazanie wpływu wykonywanych zadań ruchowych na rozwój sprawności kondycyjno- koordynacyjnej zapoznanie uczniów z różnymi testami sprawności fizycznej III Związanych z organizacją zajęć ruchowych zasady i przepisy gier i zabaw zasady bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych w terenie latem i zimą kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej: kultura kibicowania podczas zabaw i gier oraz na zawodach sportowych, przestrzeganie zasad fair play znajomość kierunków i stron świata przepisy ruchu drogowych samoochrona i asekuracja sposoby wykorzystania naturalnych warunków środowiskowych i klimatycznych do organizacji różnego typu zajęć ruchowych sposoby dokonywania samokontroli i samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych 14

15 prawidłowa terminologia w określaniu nazw przyrządów, przyborów oraz ćwiczeń stosowanych na zajęciach DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowiem własne oraz drugiego człowieka powierzanie odpowiedzialnych funkcji: pełnienie przez ucznia roli organizatorapomocnika oraz pomoc podczas wykonywanego zadania-pomoc słabszym egzekwowanie zasad bezpieczeństwa, ochrony (asekuracji) i samoochrony w czasie wykonywania zadań ruchowych rozwijanie umiejętności doboru ćwiczeń kształtujących odpowiednie partie ciała wdrażanie uczniów do samodzielnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych zgodnie z potrzebami indywidualnymi ucznia wdrażanie uczniów do przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczeń i w innych sytuacjach kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych rozwijanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca do ćwiczeń rozwijanie odwagi i śmiałości podczas wykonywania różnych zadań ruchowych rozwijanie poszanowania przyrządów i przyborów do ćwiczeń wskazanie sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych II Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności egzekwowanie zasad współpracy w zespole: wdrażanie do współdziałania, przestrzeganie zasad fair play egzekwowanie rzetelnej oceny przez współćwiczącego podczas wykonywania zabaw i gier ruchowych współdziałanie z partnerem w celu bezpiecznej i skutecznej realizacji zadania współpraca i pomoc uczniów w organizacji zajęć 15

16 kształtowanie umiejętności korzystania z pomocy kolegi wzajemna pomoc podczas wykonywania ćwiczeń-pomoc słabszym III Kształtowanie postawy samokontroli i samooceny ukazywanie celowości dokonywania samokontroli i samooceny dla samodoskonalenie sprawności funkcjonowania organizmu oraz sprawności fizycznej samoocena i samokontrola umiejętności działania na rzecz zdrowia samokontrola przygotowania do lekcji samokontrola utrzymania prawidłowej postawy samokontrola i samoocena dokładności i staranności oraz poprawności wykonywania zadań w trakcie ich realizacji samokontrola i samoocena własnej aktywności i postawy na lekcji samokontrola własnej koncentracji na lekcji samoocena sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych zadań, prób i testów IV Kształtowanie percepcji, twórczej ekspresji i inwencji eksponowanie pomysłowości uczniów w doborze zabaw, gier ruchowych samodzielne prowadzenie przez uczniów ćwiczeń kształtujących rozwijanie umiejętności doboru przez ucznia ćwiczeń kształtujących do zadania lekcji rozwijanie pomysłowości w doborze dowolnego przyboru do realizacji określonego zadania pokonywanie oraz układanie według pomysłowości ucznia toru przeszkód kształtującego cechy motoryczne oraz doskonalącego poznane umiejętności ruchowe organizowanie gier i zabaw terenowych według inwencji własnej ucznia lub grupy zaangażowanie uczniów do przygotowania oraz zorganizowania typowych i nietypowych przyborów do ćwiczeń (szycie woreczków, wstążek do gimnastyki artystycznej) 16

17 pełnienie roli organizatora- pomocnika rozwijanie inwencji własnej ucznia w tworzeniu małych układów tanecznych przy muzyce realizacja a czasie lekcji zestawów zadań i ćwiczeń opracowanych przez uczniów ukazywanie celowości kształtowania estetyki ruchu rozwój emocjonalny związany z przeżywaniem radości i satysfakcji ze stopnia opanowania umiejętności ruchowych eksponowanie działań i osiągnięć uczniów KOMPETENCJE (INSTRUEMNTALNE I KIERUNKOWE) UCZNIA KOŃCZĄCEGO II ETAP KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń powinien: umieć stosować zasady bezpieczeństwa, asekuracji w czasie wykonywania zadań ruchowych oraz organizacji miejsca ćwiczeń, gier i zabaw umieć dbać o higienę osobistą oraz estetykę miejsca ćwiczeń znać zasady przestrzegania higieny pracy i wypoczynku znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu wykonać i dobrać ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała oraz rozumieć celowość wykonywania ćwiczeń zapobiegających powstawaniu wad postawy znać i umieć zastosować ćwiczenia wyrównawcze w zależności od rodzaju stwierdzonej wady umieć ocenić poziom swojego ciężaru i wysokości ciała i tętna umieć przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące- przygotowujące organizm do większego wysiłku fizycznego umieć dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych ćwiczeń, zadań, prób i testów współorganizować i uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych prowadzonych w różnych warunkach pogodowych, na sali i małym pomieszczeniu umieć przygotować i poprowadzić zabawy lub gry na sali oraz w warunkach naturalnych według inwencji własnej uczestniczyć i współorganizować zawody w minigrach zespołowych 17

18 znać zasay i przepisy poznanych zabaw i gier umieć odpowiednio zachować się w sytuacjach zwycięstwa i porażki oraz przestrzegać zasady fair play znać i przestrzegać zasady kulturalnego kibicowania rozumieć znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych wykonać wybrane ćwiczenia ruchowe przy muzyce z przyborami lub bez-inwencja własna wykonać mały układ gimnastyczny z wybranym przedmiotem- inwencja własna wykonać podstawowy krok taneczny polki, poloneza, walca opanować technikę poznanych konkurencji lekkoatletycznych opanować poznane umiejętności techniczne z gier zespołowych opanować poznane umiejętności ruchowe z gimnastyki umieć zorganizować zabawy lub konkursy z wykorzystaniem śniegu według inwencji własnej OPIS PROCEDUR OSIĄGANIA CELÓW w realizacji programu należy na każdych zajęciach dobierać treści ze wszystkich działów. Dobór treści powinien być taki, aby się one wzajemnie wspierały i uzupełniały dobór środków dydaktycznych powinien zależeć od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów, a zakres ich stosowania od warunków i możliwości szkoły metody i formy organizacyjne należy dostosować do faktycznych potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanka wprowadzać szeroko rozumiane nowatorstwo pedagogiczne poprzez zastosowanie oryginalnych form aktywności ruchowej, metod, środków dydaktycznych, przyborów, przyrządów prowadzić zajęcia w korelacji z innymi przedmiotami zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne winny być prowadzone głównie na świeżym powietrzu o każdej porze roku i w każdych warunkach na każdej lekcji trzeba stawiać przed uczniami różnorodne zadania, nie ograniczając się do nauki wybranej umiejętności ruchowej 18

19 w toku zajęć wychowania fizycznego stosować szeroko rozumianą indywidualizację oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych uwzględnić należy potrzeby dzieci o słabej koordynacji ruchowej, z wadami postawy, z problemami nadwagi, cukrzycą, astmą w bardzo dużej mierze stosować muzykę w szerokim zakresie należy realizować gimnastykę podstawową i zdrowotną obowiązkowo prowadzić ćwiczenia kompensacyjno- korekcyjne należy wykorzystywać naturalną motywację do ćwiczeń prowadzić dużo ćwiczeń w formie współzawodnictwa eksponować należy indywidualne możliwości i upodobania wychowanka wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą ucznia należy przygotować uczniów do samokontroli i samooceny rozwoju sprawności fizycznej zajęcia wychowania fizycznego powinny być tak prowadzone, aby zapewnić wszystkim ćwiczącym: całkowite bezpieczeństwo, odpowiednie warunki higieniczne, atrakcyjność i efektywność ćwiczeń, dużo ruchu, atmosferę radości, kierowanej swobody oraz ekspresji twórczej udział w zawodach, rozgrywkach, festynach rekreacyjno- sportowych nauczyciel powinien pozostawiać uczniom oraz większą swobodę w przygotowaniu i przeprowadzaniu zajęć- stać się doradcą 19

20 OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘC UCZNIÓW ORAZ PROPOZYCJE METOD ICH OCENY KLASA IV Opis założonych osiągnięć ucznia Propozycje metod ich oceny 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń oraz warunków pogodowych 3. Potrafi przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń i Obserwujemy postępowanie umiejętności ruchowych ucznia na zajęciach i 4. Wie, jak należy przygotować się do ćwiczeń w premiujemy plusami a celu hartowania organizmu karzemy minusami 5. Zna zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym i potrafi wykonać co najmniej 3 ćwiczenia oddechowe 6. Umie właściwie wykonać ćwiczenia ramion, tułowia i nóg 7. Umie dokonać pomiaru tętna Sprawdzamy tę umiejętność podczas pomiarów tętna po różnych ćwiczeniach u zadaniach oraz przed ich wykonaniem 8. Potrafi porównać własną postawę ciała z Sprawdzamy, czy uczeń sam wskazanymi przez nauczyciela przykładami potrafi krytycznie ocenić swoją postawę i dokonywać poprawy w trakcie wykonywanych zadań w ciągu całego cyklu 9. Umie dokonać prostej próby sprawności ruchowej- skoków, biegu wytrzymałościowego 10. Potrafi zorganizować miejsce do zajęć ruchowych dobrać sprzęt do ćwiczeń, przygotować boisko) 11. Potrafi zorganizować nietypowy przybór do ćwiczeń 12. Zna próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej 13. Wie jak dbać o czystość i higienę osobistą 14. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach kształcenia Stawiamy przed uczniami konkretne zadania, np. przyniesienie z magazynku przyborów Premiujemy plusami pomysłowość dzieci w zorganizowaniu nietypowego przyboru do ćwiczeń Sprawdzamy wiadomości w trakcie różnych zajęć wychowania fizycznego. 20

21 15. Wie, jaki wpływ mają ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchu 16. Wie, jak ruch może wpłynąć na prawidłową postawę ciała 17. Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych 18. Zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych 19. Zna znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych 20. Zna zasady bezpiecznej drogi do szkoły Odpowiedzi prawidłowe premiujemy plusami, złe minusami 21. Umie i zna zasadę posługiwania się przyrządami Pomiarowymi (stoper, taśma miernicza) 22. Zna podstawowe zasady i przepisy poznanych zabaw i gier 23. Umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej 24. Potrafi i chce pomóc słabszym uczniom podczas wykonywanego ćwiczenia czy zadania 25. Potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń 26. Zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory 27. Potrafi dokonywać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów, prób i testu 27. Wykazuje się inwencją w doborze ćwiczeń kształtujących 28. Wykazuje się różnymi pomysłami w organizowaniu zabaw i gier 29. Potrafi wykonać dowolne ćwiczenia w wyznaczonym rytmie lub muzyce Uczeń potrafi wykonać: Gimnastyka podstawowa przewrót w przód dowolnym sposobem z prawidłowym ułożeniem głowy przewrót w tył dowolnym sposobem z prawidłowym ułożeniem nóg ćwiczenia równoważne po odwróconej ławce Podczas wykonywania prób sprawnościowych np. rzut piłką lekarską, uczeń sam posługuje się taśmą, mierząc odległość rzutu kolegi. Respektowanie przepisów zabaw i gier oraz zasady kulturalnego kibicowania określamy w trakcie poszczególnych zajęć Obserwujemy zachowanie się oraz reakcje ucznia w różnych sytuacjach na zajęciach Po przeprowadzeniu sprawdzianów, prób czy testu analizujemy wspólne osiągnięte wyniki, ich poprawę czy pogorszenie Premiujemy konkretną oceną inwencję twórczą zarówno w doborze ćwiczeń kształtujących, jak i w organizowaniu zabaw i gier Oceniamy, dokonując w dowolnej formie sprawdziany wybranych umiejętności ruchowych 21

22 dowolnym krokiem Gimnastyka artystyczna wybrane ćwiczenia z obręczą i wstążką podstawowy krok polkowy Lekkoatletyka bieg w szybkim tempie na wyznaczonym odcinku bieg ciągły w czasie 5 minut w dowolnym tempie rzut z miejsca małym przyborem prawą i lewą ręką rzut oburącz piłki lekarską Muzyka- taniec podstawowy krok polki, cza-cza Minikoszykówka podanie i chwyt piłki oburącz w miejscu podanie piłki w dowolnym tempie ręką prawą i lewą w miejscu i w ruchu rzut piłki do kosza dowolnym sposobem wykonać poznane elementy techniczne w trakcie gry Minisiatkówka poruszanie się krokiem odstawno-dostawnym zagrywka dolna zza linii 3 m (dowolną ręką) odbicie piłki sposobem górnym Oceniamy w warunkach naturalnych, a nie w wyizolowanych, czyli oceniamy wykorzystanie poznanych elementów technicznych i umiejętności ruchowych podczas gry Minipiłka ręczna podania piłki jednorącz w miejscu i w ruchu chwyt piłki oburącz w miejscu i w ruchu kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu rzut do bramki jednorącz dowolnym sposobem poznane elementy techniczne w trakcie gry Minipiłka nożna prowadzenie piłki nogą prawą i lewą ze zmianą kierunku uderzenie i przyjęcie piłki nogą prawą i lewą strzał piłki do bramki dowolnym sposobem poznane elementy techniczne w grze Sporty zimowe 22

23 bezpiecznie upadać na śnieg KLASA V Opis założonych osiągnięć ucznia Propozycje metod ich oceny 1. Potrafi w jak najkrótszym czasie pokonać dłuższy dystans, aby udzielić pomocy potrzebującemu 2. Zna podstawowe przepisy ruchu drogowegobezpieczna droga do szkoły 3. Umie wykonać odpoczynek czynny i bierny w Zostawiając swobodę uczniom, zależności od rodzaju wysiłku 4. Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych określamy zachowanie się po wysiłku fizycznym, czyli określamy umiejętność stosowania odpoczynku czynnego i biernego oraz znajomość znaczenia stosowania ćwiczeń oddechowych 5. Umie dokonać pomiaru tętna Sprawdzamy umiejętność pomiaru tętna 6. Umie prowadzić rozgrzewkę 7. Potrafi zorganizować przynajmniej 2 zabawy ruchowe 8. Potrafi dobrać ćwiczenia kształtujące z przyborem nietypowym 9. Potrafi wykazać się inicjatywą własną w przeprowadzaniu rozgrzewki 10. Potrafi przeprowadzić przynajmniej 2 zabawy, gry lub konkursy według inwencji własnej 11. Potrafi dokonać pomiaru siły ( np. rzut piłką lekarską), szybkości (np. bieg na 60 m- posługując się stoperem) i zwinności (bieg 4*6m) 12. Potrafi pomóc w organizacji i przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej 13. Umie i zna zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi 14. Zna zasady i przepisy poznanych gier 15. Umie i zna zasady kulturalnego kibicowania podczas zabaw i gier 16. Potrafi współpracować z innymi uczniami w celu Pomocy w organizacji zajęć ruchowych Nagradzamy konkretną oceną inwencję własną w przeprowadzaniu rozgrzewki bez przyboru oraz z przyborem nietypowym, w zorganizowaniu przynajmniej dwóch zabaw ruchowych, gier lub konkursów Podczas wykonywania prób sprawnościowych określamy umiejętność przeprowadzenia określonej próby w małych grupach Respektujemy przepisy oraz zasady kulturalnego kibicowania w trakcie zabaw i gier Obserwujemy reakcje ucznia oraz jego zachowanie się w 23

24 17. Potrafi szanować przyrządy i przybory do Ćwiczeń 18. Potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów, prób, testów (porównując swoje osiągnięcia z wynikami kolegów i koleżanek) 19. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy zranieniach i omdleniach 20. Zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory Uczeń potrafi wykonać: Gimnastyka przewrót w przód z marszu, trakcie realizacji przez grupę określonego zadania Respektowanie poszanowania przyborów i przyrządów przez cały rok Prowadzimy analizę porównawczą osiągniętych wyników na sprawdzianach, próbach sprawnościowych i testach Obserwujemy reakcje ucznia na różne sytuacje w trakcie zajęć wychowania fizycznego i innych Rytm- muzyka-taniec określone ćwiczenia w rytm muzyki lub klaskania poprowadzić dowolne ćwiczenia przy muzyce samodzielnie wybranej uczeń potrafi wykorzystać z poznanych ćwiczeń, zadań i umiejętności ruchowych wybrane elementy w grach i zabawach ruchowych Nagradzamy konretną oceną inwencję własną w ćwiczeniach przy muzyce Oceniamy, dokonując sprawdzianu danej umiejętności Premiujemy konkretną oceną umiejętność wykorzystania poznanych ćwiczeń, zadań i umiejętności ruchowe w organizacji zabaw i gier KLASA VI Opis założonych osiągnięć ucznia Propozycje metod ich oceny 1. Umie organizować bezpieczne miejsce do pracy, Przydzielamy konkretne zabaw i gier zarówno w szkole, jak i poza nią zadanie do wykonania 2. Zna zasady higieny po wysiłku fizycznym 3. Zna zasady i sposoby hartowania organizmu 4. Wie, jak zachować się w trakcie miesiączki i zna zasady higieny osobistej z tym związanej Sprawdzamy wiadomości w 5. Wie, jaki wpływ mają ćwiczenia gimnastyczne na trakcie zajęć wychowania estetykę ruchu fizycznego zadając pytania. 6. Wie, jaki ruch może wpłynąć na prawidłową Prawidłowe odpowiedzi postawę ciała nagradzamy plusami, złe 7. Zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń minusami 24

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo