TEST LABORATORYJNY RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST LABORATORYJNY RAPORT"

Transkrypt

1 TEST LABORATORYJNY RAPORT Macierze linii IBM DS5000 Wydajność wirtualnych systemów w rzeczywistym świecie Brian Garrett i Claude Bouffard Tłumaczenie: Storagefocus wrzesień 2008 r.

2 Spis treści TEST ESG LAB Wstęp... 1 Macierze linii IBM DS Test ESG Lab... 4 Metodologia w testach symulujących pracę macierzy w świecie rzeczywistym... 4 Aplikacje... 5 Fizyczne stanowisko testowe... 6 Konfiguracja dysków... 6 Konfiguracja wirtualnych maszyn... 7 Wyniki... 8 Surowa, zagregowana przepustowość... 8 Wykorzystanie wirtualnych maszyn Skalowalność IOPS w rzeczywistym świecie Praca przy dużych obciążeniach Skalowalność wydajności na poziomie aplikacji ESG Lab najważniejsze dane Kwestie do rozważenia ESG Lab - podsumowanie Dodatek Raporty ESG Lab Celem raportów opracowywanych przez ESG Lab jest edukowanie profesjonalistów IT w zakresie nowych technologii i rozwiązań stosowanych w takich obszarach jak systemy pamięci masowych, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo systemów IT. Raporty ESG Lab nie mają na celu zastąpienie całego procesu oceny rozwiązań przed ich zakupem, ale dają ogólny wgląd w nowe technologie. Prezentowanie są najważniejsze funkcjonalności oferowane przez produkty i sposoby ich wykorzystania do rozwiązywania różnych problemów. Laboratorium buduje własne stanowiska testowe, biorąc pod uwagę sugestie zgłaszane przez użytkowników, którzy sami eksploatują oceniane rozwiązania w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Prezentowany przez ESG Lab raport był sponsorowany przez LSI. O Storagefocus Niniejszy raport został przetłumaczony przez zespół redakcyjny serwisu internetowego Storagefocus ( - centrum wiedzy poświęconego profesjonalnym systemom przechowywania i ochrony danych. Serwis Storagefocus jest kierowany do osób odpowiedzialnych za projektowanie rozwiązań pamięci masowych, administrowanie nimi oraz ich rozwój. W Storagefocus można znaleźć aktualności z branży, raporty, badania rynku, wywiady, testy i opisy produktów, a także porady ekspertów. Dla czytelników przygotowano także kalendarium wydarzeń związanych z rynkiem storage. Wszystkie nazwy znaków towarowych są własnością odpowiednich firm. Informacje zawarte w tej publikacji uzyskano ze źródeł, które są według Enterprise Strategy Group (ESG) godne zaufania, ale ESG nie daje na to żadnych gwarancji. Publikacja zawiera opinie sformułowane przez ESG, które mogą zostać z czasem zmienione. Publikacja jest chroniona prawem autorskim, którego właścicielem jest Enterprise Strategy Group Inc oraz - w zakresie tłumaczenia - Platforma ITfocus, do której należy serwis internetowy Storagefocus. Jakiekolwiek reprodukowanie lub powielanie publikacji, w całości lub częściowe, w formie materiałów drukowanych lub elektronicznych, lub przekazywanie je osobom nie mającym do tego uprawnień, bez zgody Enterprise Strategy Group, Inc., jest pogwałceniem prawa autorskiego i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. W przypadku jakikolwiek pytań proszę się kontaktować z oddziałem ESG Client Relations, tel. (+1-508) lub redakcją serwisu Storagefocus, tel. (22) i -

3 Wstęp TEST ESG LAB Coraz więcej firm instaluje sieciowe systemy pamięci masowych wraz z rozwiązaniami do wirtualizacji serwerów. Wdrożenia takie pozwalają konsolidować systemy, obniżać koszty i zwiększać dostępność szczególnie ważnych aplikacji pracujących w firmie, takich jak bazy danych i serwery poczty elektronicznej. Badania przeprowadzone przez ESG pokazują, że dla administratorów systemów IT zainteresowanych konsolidacją serwerów i systemów pamięci masowych szczególnie ważne jest zagadnienie wydajności. Niniejszy raport przedstawia wyniki nowej metodologii testowania wydajności pamięci masowej SAN IBM DS5300. Metoda testowania została tak zaprojektowana, że symuluje pracę takiej pamięci w warunkach rzeczywistych, tak jak ma to miejsce w wysoce zwirtualizowanych centrach danych, w których zastosowano technologię konsolidowania serwerów. Technologią wirtualizowania serwerów interesuje się obecnie na całym świecie coraz więcej firm każdej wielkości ze wszystkich sektorów gospodarki. Przeprowadzona ostatnio przez ESG ankieta pokazała, że 52% firm posiada już takie systemy, a 48% zamierza je wdrożyć. 1 Biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne wynikające z wirtualizowania serwerów oraz faktu, że firmy muszą ograniczać pobór mocy oraz wydatki związanie z chłodzeniem centrów danych, ESG przewiduje, że w dającej się przewidzieć przyszłości technologia wirtualizowania serwerów będzie się cieszyć dużym powodzeniem. Badania przeprowadzone przez ESG pokazują, że znakomita większość (bo 87%) firm, które wdrożyły u siebie technologię wirtualizowania serwerów, decyduje się też na podobny krok w odniesieniu do sieciowych systemów pamięci masowych. W porównaniu z oddzielnymi wyspami, jakimi są systemy pamięci masowych typu DAS, po wdrożeniu aplikacji współużytkujących jedną pulę pamięci masowych, zarówno wydajność jak i wykorzystanie systemu pamięci masowej znacznie wzrasta. Aplikacje uruchamiane na wirtualnych maszynach współużytkują wszystkie pamięci masowe i są bardziej dostępne niż aplikacje korzystające z usług pamięci typu DAS. RYC. 1. WYZWANIA ZWIĄZANE Z WIRTUALIZOWANIEM SERWERÓW I SIECIOWYCH SYSTEMÓW PAMIĘCI MASOWYCH 1 ESG Research Report, Wpływ wirtualizacji serwerów na pamięci masowe, Grudzień

4 Korzyści wynikające z wdrażania wirtualnych serwerów i sieciowych systemów pamięci masowych są oczywiste. Jednak przed administratorami stoi wtedy szereg wyzwań związanych z zarządzaniem aplikacjami uruchamianymi w takiej zwirtualizowanej infrastrukturze IT. Tak jak pokazano na Ryc. 1, dwa główne problemy dotyczą takich kwestii jak wydajność i brak wiedzy oraz najlepszych praktyk. Uwaga ta dotyczy firm o różnych wielkościach, niezależnie od liczby zwirtualizowanych serwerów. Biorąc pod uwagę fakt, iż 46% ankietowanych użytkowników podaje, że pracujące u nich aplikacje warstwy pierwszej są zainstalowane na wirtualnych maszynach (a 33% deklaruje, że zamierza to zrobić w przyszłości), problem wydajności takich środowisk nabiera szczególnego znaczenia. Macierze linii IBM DS5000 IBM wprowadził ostatnio na rynek rozwiązanie noszące nazwę System Storage DS jest to pamięć masowa turbo typu SAN, pracująca cztery razy wydajniej niż pamięć masowa poprzedniej generacji DS4800 i osiem razy wydajniej niż pamięć DS4700. Urządzenie DS5300 zostało tak zaprojektowane, aby spełniało oczekiwania stawiane przez najbardziej wymagające systemy IT eksploatowane przez duże przedsiębiorstwa. Macierz pracuje bardzo wydajnie i została zoptymalizowana do pracy w środowiskach, w których są uruchamiane różne aplikacje biznesowe. Macierz DS5300 daje się elastycznie skalować (dotyczy to tak wydajności, jak i pojemności), cechuje się wysoką dostępnością i oferuje zaawansowane funkcjonalności, takie jak wykonywanie kopii zapasowych danych i zdalne replikowanie danych. Jak widać na Ryc. 2, macierz DS5300 zawiera dwa kontrolery i może obsługiwać do 16 interfejsów FC 4 Gb/s, do 256 dysków (FC lub SATA), do 16 GB pamięci podręcznej (cache) i ma wewnętrzną przepustowość 1 Gb/s. RYC. 2. DS NAJWAŻNIEJSZE DANE - 2 -

5 Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące wydajności macierzy DS5300. IBM twierdzi, że macierze nadają się idealnie do obsługiwania aplikacji wymagających obecności wydajnych systemów pamięci masowych uruchamianych w środowiskach, w których zastosowano technologię wirtualizowania zasobów. Raport pokazuje w szczególności, że macierz DS5300: Oferuje zagregowaną, stałą przepustowość 6,2 GB/s. Może obsługiwać mieszankę ważnych biznesowych aplikacji, uruchamianych na szesnastu wirtualnych maszynach, skonfigurowanych na dwóch fizycznych serwerach. Może obsługiwać do użytkowników używających oprogramowanie Microsoft Exchange JetStress; wykonywać 9164 IOPS (obsługując bazę danych Oracle Orion; krótkie operacje I/O); wykonywać 4551 IOPS (obsługując serwer WWW); oferować przepustowość 425 MB/s przy odczytywaniu długich bloków danych (dane według oprogramowania Iometer). Może konsolidować zasoby przy krótkich czasach odpowiedzi i skalować swoją wydajność

6 Test ESG Lab ESG Lab badało wydajność macierzy dyskowej IBM DS5300 w laboratorium IBM zlokalizowanym w Gaithersburg (Maryland, USA). Metodologię testowania zaprojektowano w taki sposób, aby badać wydajność jednej macierzy IBM DS5300 współużytkowanej przez wiele wirtualnych serwerów, na których uruchamiano mieszankę aplikacji pracujących w rzeczywistych warunkach. Projekt realizowano w ścisłej współpracy z firmami VMware, IBM i LSI. Należy tu szczególnie podkreślić pomoc firm VMware (która ma duże doświadczenie we wdrażaniu u klientów zwirtualizowanych środowisk IT) oraz IBM (która od lat projektuje i buduje, współpracując z LSI, modularne systemy pamięci masowych). Metodologia w testach symulujących pracę macierzy w świecie rzeczywistym Konwencjonalne testy porównawcze serwerów zostały zaprojektowane z myślą o mierzeniu wydajności jednej aplikacji, uruchamianej na jednym fizycznym serwerze pracującym pod kontrolą jednego systemu operacyjnego. Są to np. takie testy, jak SPEC CPU2000 i CPU2006. Również testy badające wydajność pamięci masowych są uruchamiane w środowiskach składających się z jednej pamięci, z usług której korzysta jedna aplikacja. Przykładem może tu być test porównawczy SPC-1 opracowany przy współudziale IBM przez Storage Performance Council. SPC-1 mierzy wydajność jednego systemu pamięci masowej, wtedy gdy świadczy on swe usługi aplikacji zarządzającej bazą danych, która pracujące w trybie on-line,. Takie tradycyjne testy porównawcze nie pozwalają administratorom ocenić należycie wydajności serwerów i pamięci masowych pracujących w zwirtualizowanych środowiskach IT. Aby temu zaradzić, firma VMware opracowała test porównawczy VMmark. Test jest oparty na pakietach Tile, w skład których wchodzą różne aplikacje. Jest to bardzo elegancka i przejrzysta koncepcja. Pakiet Tile zawiera szereg aplikacji używanych w świecie rzeczywistym (np. , baza danych, serwer WWW). Liczbę pakietów Tile uruchamianych na jednej maszynie można zwiększać do momentu, gdy maszyna pracuje na sto procent swojej wydajności. Badając takie wyniki administratorzy mogą porównywać ze sobą serwery używane do wirtualizowania zasobów. I tak np. wykonany przez ESG Lab test VMmark wykazał, że serwer IBM x3850 ma wydajność 13,5 pakietów Tile. RYC. 3. METODOLOGIA PRACY TESTU PORÓWNAWCZEGO OPARTEGO NA PAKIETACH TILE, MIERZĄCEGO WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW PAMIĘCI MASOWYCH - 4 -

7 Test VMark nadaje się do badania wydajności mieszanki różnych aplikacji uruchamianych tylko na jednym serwerze i został tak zaprojektowany, że nie może poprawnie mierzyć wydajności wtedy, gdy aplikacje zostały zainstalowane na wielu serwerach korzystających z usług jednego systemu pamięci masowej. VMmark bada raczej wewnętrzną wydajność serwera niż serwera w powiązaniu z pamięcią masową. Zaprezentowana w niniejszym raporcie metodologia (wykorzystująca pakiety Tile) koncentruje swoją uwagę bardziej na pamięciach masowych niż na serwerach. Tak jak pokazano na Rys. 3, każdy pakiet Tile zawiera mieszankę czterech aplikacji. W teście wykorzystano dwa fizyczne serwery (na każdym skonfigurowano osiem wirtualnych maszyn), zwiększając stopniowo liczbę pakietów Tile z jednego do czterech. Aplikacje Laboratorium korzystało z następujących standardowych testów porównawczych, które emulują ruch I/O generowany przez cztery typowe aplikacje biznesowe: do generowania ruchu użyto oprogramowania Microsoft JetStress. Podobnie jak Microsoft LoadSimm (używane przez VMmark), JetStress emuluje aktywność typowych użytkowników Microsoft Exchange, którzy wysyłają i odbierają pocztę oraz planują różne zadania. Oprogramowanie JetStress jest jednak mniej wymagające niż LoadSimm. Wykorzystując bazę danych Jet Engine, oprogramowanie JetStress zostało tak zaprojektowane, aby mierzyć dokładnie wydajność systemów pamięci masowych. 2 Baza danych: do generowania ruchu typowego dla baz danych wykorzystano oprogramowanie Orion firmy Oracle. Tak jak JetStress, Orion został zaprojektowany do mierzenia wydajności systemów pamięci masowej. Orion pomaga administratorom dokładnie badać i oceniać wydajność systemu pamięci masowej. Administrator może definiować wąskie gardła ograniczające wydajność eksploatowanego już systemu lub projektować nowe bazy danych bez konieczności budowania i uruchamiania bazy danych Oracle. Oprogramowanie Orion jest używane najczęściej do mierzenia dwóch typów aktywności baz danych: OLTP (transakcje on-line, aplikacje szczególnie czułe na czasy odpowiedzi) i OLAP (analizy wykonywane w trybie on-line, aplikacje szczególnie czułe na ogólną wydajność bazy danych). 3 Serwer WWW: do generowania ruchu WWW użyto oprogramowania Iometer, uruchomionego na fizycznych dyskach. Zdefiniowano parametr I/O składający się z operacji odczytujących przypadkowe bloki danych o różnych długościach (patrz Dodatek). Profil serwera WWW użytego podczas tego testu został opracowany przez firmę Intel, twórcę Iometer (obecnie jest to projekt open source). 4 Skanowanie/czytanie: do symulacji odczytu pojedynczych strumieni danych użyto oprogramowania Iometer. Programy generujące ten typ ruchu, składają się z operacji skanujących i odczytujących informacje z bazy danych oraz z programów wykonujących kopie zapasowe lub przepisujących dane. Aby do profilu I/O odczytującego przypadkowe dane (używanego do testowania interakcyjnych baz danych i serwerów ) dodać bardziej wymagające zadanie, do każdego pakietu Tile dołączono operację sekwencyjnego odczytywania bloków 256 kb. Doświadczeni administratorzy baz danych i systemów storage wiedzą, że operacje I/O zapisujące/odczytujące długie strumienie danych mogą znacznie obniżyć wydajność interaktywnych aplikacji. Zdecydowano się więc uzupełnić test o kilka takich strumieni danych celem przekonania się, czy wpływa to ujemnie na wydajność aplikacji interaktywnych. 5 Każdy z czterech programów pracował równolegle z testem JetStress ( ), do momentu, gdy najdłuższy z nich skończył pracę (co trwało przeciętnie trzy godziny). Oprogramowanie Iometer zatrzymywano ręcznie po zakończeniu pracy testu JetStress. 2 Parametry JetStress, w tym 32 wątki na grupę pamięci, dołączono do wyników JetStress (patrz Dodatek, Rys. 11) 3 Parametry Orion, w tym małe bloki I/O o długości 8 kb i duże bloki I/O o długości 1 MB, dołączono do wyników Orion (patrz Rys. 12). 4 Parametry Iometer dla serwera WWW ( dołączono do wyników (Rys. 13). 5 Parametry skanowania/czytania dołączono do wyników (Rys. 14)

8 Fizyczne stanowisko testowe Na dwóch wydajnych serwerach IBM xseries 3850 (każdy z czterema czterordzeniowymi procesorami 3 GHz i 128 GB RAM) zainstalowano VMware ESX Server 3.5. Każdy serwer zawierał cztery dwuportowe adaptery HBA FC 4 Gb/s, podłączone do przełącznika Cisco MDS-9513 FC SAN. Macierz DS5300 (zawierającą 256 dysków FC 15 tys. rpm) podłączono do serwerów za pośrednictwem 16 portów FC 4 Gb/s (jak na Ryc. 4). RYC. 4. STANOWISKO TESTOWE ESG LAB Konfiguracja dysków Konfigurację dysków w macierzy DS5300 pokazano w Tabeli 1. W każdym teście korzystano z dwóch grup danych Microsoft Exchange i z dwóch baz danych Oracle. Wolumeny zawierające bazę danych Exchange skonfigurowano jako RAID 10, każdy po osiem dysków. Symulując pracę dwóch aplikacji rozwiązanie skonfigurowano tak, że jedna baza danych Oracle korzystała z RAID 10, a druga z RAID 5. Wolumeny serwera WWW i testu skanowania/czytania skonfigurowano używając schematu 7+1 RAID 5. Wolumeny (obsługiwane przez dwa kontrolery macierzy DS5300) zamapowano równomiernie między szesnastoma interfejsami hostów. 6 TABELA 1. KONFIGURACJA DYSKÓW Aplikacja Liczba jednostek LUN Liczba dysków Poj. użytkowa (GB) Baza danych Exchange ,640 Log Exchange ,704 Oracle ,352 Serwer WWW ,176 Skanowanie/czytanie ,176 Vmdk/OS ,176 Ogółem ,048 6 Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na rysunkach 15 i 16 i w Dodatku. Podczas testów nie używano mechanizmu równoważącego obciążenia 256 dysków (8) lub definiowano je jako zapasowe (8)

9 Konfiguracja wirtualnych maszyn Konfigurację jednej z 16 wirtualnych maszyn pokazano na Ryc. 5. Każdej przypisano 4-rdzeniową jednostkę CPU, 16 GB RAM, wirtualny dysk VMFS do obsługi systemu operacyjnego i jedną lub więcej jednostek LUN. Wszystkie dane w tym pliki wirtualnych dysków VMware (VMDK), obrazy systemu Windows Server 2003, kody wykonywalne i dane aplikacji przechowywano w macierzy DS5300. Wszystkie wolumeny zawierające dane zostały skonfigurowane jako zamapowane surowe jednostki LUN (wolumeny RDM). Warto zwrócić uwagę na sposób w jaki skonfigurowano cztery zamapowane, surowe jednostki LUN: dwie do obsługiwania wolumenów zawierających bazę danych Exchange i dwie do obsługiwania wolumenów zawierających logi Exchange. RYC. 5. KONFIGURACJA WIRTUALNYCH SERWERÓW Dlaczego to ma znaczenie? Badania przeprowadzone przez ESG wskazują, że przy wdrażaniu platform sieciowych pamięci masowych obsługujących wirtualne serwery, najważniejszych zagadnieniem jest wydajność. Prawie 51% ankietowanych użytkowników, którzy eksploatują już wirtualne serwery i systemy pamięci masowych, twierdzi, że to właśnie wydajność jest tym tematem, który interesuje ich najbardziej. Testy porównawcze badające wydajność pamięci masowych koncentrują się historycznie na aplikacji jednego typu i mierzą jeden parametr (czas odpowiedzi lub przepustowość). Testy porównawcze badające wydajność serwerów są uruchamiane na jednym serwerze i nie biorą pod uwagę faktu, że serwer współpracuje z pamięcią masową. Aby klienci IBM dobrze zrozumieli, jak macierz DS5300 obsługuje zwirtualizowane środowiska, opracowano test porównawczy, który mierzy wydajności macierzy wtedy, gdy z jej usług korzysta wiele wirtualnych maszyn

10 Wyniki Testowanie systemów pamięci masowej przypomina do pewnego stopnia analizowanie wydajności samochodu. Specyfikacja techniczna, zawierająca takie dane, jak moc czy przyspieszenie pozwala wstępnie ocenić, jaką wydajność ma samochód. Istnieją jednak inne czynniki, które należy brać pod uwagę - warunki panujące na drodze, umiejętności kierowcy czy zużycie paliwa na sto kilometrów. Dlatego tak jak w przypadku samochodu najlepszą metodą jest jego ocena poprzez test na drodze (czyli w rzeczywistych warunkach), tak i system storage można należycie ocenić po przeprowadzeniu testów symulujących pracę w warunkach produkcyjnych. Surowa, zagregowana przepustowość Analizowanie wydajności rozpoczęto od zbadania, jaką zagregowaną przepustowość ma stanowisko testowe. Testowanie wykonano przy użyciu oprogramowania Iometer uruchomionego na dziesięciu fizycznych serwerach klasy podstawowej (IBM x335), które pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. W tym samym czasie sprawdzono połowę dysków (128), które brały udział w kolejnych testach. Dziesięć serwerów zawierających dwadzieścia portów FC 4 Gb/s podłączono za pośrednictwem przełącznika Cisco MDS 9513 do macierzy DS5300 wyposażonej w 16 aktywnych portów 4 Gb/s. Przetestowano ogółem 16 jednostek LUN. Każda jednostka LUN była skonfigurowana jako grupa dysków (obracających się z szybkością 15 tys. obrotów na minutę) RAID 5, obsługująca schemat parzystości 4+1. Każdy z serwerów Windows testował dwie jednostki LUN korzystające z usług dwóch kontrolerów DS5300. Podczas pierwszego testu, który mierzył surową przepustowość macierzy DS5300, wykorzystano oprogramowanie Iometer, wykonujące operacje sekwencyjnego zapisu i odczytu bloków o długości 1 MB. Po uruchomieniu takiego samego testu, ale z udziałem serwera IBM p595 pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego AIX, uzyskano identyczne wyniki. RYC. 6. AUDYT WYNIKÓW TESTU - 8 -

11 O czym mówią wyniki? Tak jak w przypadku samochodów ważnym parametrem jest moc, tak w przypadku pamięci masowych takim parametrem, mówiącym o wydajności, jest jej przepustowość. Przepustowość pamięci masowej pozwala ocenić, jak wydajnie ona pracuje. Przepustowość można mierzyć na dwa sposoby: badając całkowitą, zagregowaną przepustowość rozwiązania, lub sprawdzając ile strumieni danych może ono obsłużyć. Pod pojęciem strumień należy w tym przypadku rozumieć jedną aplikację lub klienta komunikującego się przez jeden interfejs I/O z jednym urządzeniem. Zagregowana przepustowość informuje o tym, ile danych pamięć masowa może zapisywać/odczytywać, świadcząc swe usługi wszystkim aplikacjom czy klientom. Test przeprowadzony przez ESG Lab potwierdza, że macierz DS5300 oferuje zagregowaną przepustowość 6,2 GB/s przy odczytywaniu danych i 5,85 GB/s przy zapisywaniu danych. Są to mniej więcej cztery razy większe przepustowości niż te, które oferuje macierz poprzedniej generacji IBM DS4800. Dlaczego to ma znaczenie? Pamięć masowa musi być wydajna i mieć modularną architekturę, tak aby mogła obsługiwać mieszankę aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistym świecie. Jednym z parametrów informujących użytkownika o tym, jak wydajnie macierz pracuje, jest jej maks. zagregowana przepustowość. ESG Lab potwierdza, że macierz DS5300 zawierająca dwa razy mniej dysków, niż wtedy, gdy obsługiwała w późniejszych testach mieszankę aplikacji biznesowych - oferuje stałą, doskonałą zagregowaną przepustowość 6,2 GB/s przy sekwencyjnym odczycie długich bloków danych. ESG Lab potwierdza, że w odniesieniu do modularnego systemu pamięci masowej, wyposażonego w dwa kontrolery, jest to doskonały wynik. Pokazują one, że macierze DS5000 mają tak dużą wydajność, że mogą z powodzeniem obsługiwać szeroką gamę aplikacji realizujących takie zadania, jak konsolidowanie serwerów, obsługa aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistym świecie, edytowanie obrazów wideo, przetwarzanie klastrowe oraz obsługa wymagających aplikacji naukowych

12 Wykorzystanie wirtualnych maszyn Po zakończeniu testów niskiego poziomu sprawdzających przepustowość, macierz DS5300 została zrekonfigurowana, tak aby mogła obsługiwać mieszankę aplikacji uruchamianych w rzeczywistym świecie, które uruchomiono na dwóch serwerach IBM x3850. Testy rozpoczęto od szybkiej analizy wykorzystania pamięci serwera i jednostki CPU, aby przekonać się, czy w systemie nie występują zatory między zwirtualizowanymi aplikacjami i macierzą DS5300. Wykorzystanie pamięci i jednostki CPU sprawdzono przy użyciu oprogramowania VMware Infrastructure Manager, a wyniki pokazano na Ryc. 7. RYC. 7. ELEMENTY SYSTEMU (DASHBOARD) Widoczne zrzuty ekranowe zostały zarejestrowane podczas maks. aktywności testu wykorzystującego cztery pakiety Tile. Przy wykorzystaniu pamięci poniżej 50% i jednostki CPU poniżej 25% nie odnotowano żadnych zatorów między zwirtualizowanymi aplikacjami i macierzą IBM DS5000. Skalowalność IOPS w rzeczywistym świecie Metryka IOPS informuje ile operacji pamięć masowa może wykonywać równolegle w ciągu jednej sekundy. Gdy może wykonywać wiele operacji IOPS (obsługując dysk lub bufor na dane), może świadczyć swe usługi jednocześnie większej liczbie użytkowników i aplikacji. Podobnie jak moment obrotowy w przypadku samochodów, parametr IOPS wskazuje na fakt, jak wydajny jest mechanizm systemu pamięci masowej. Bufory na dane mają dużą wydajność IOPS i pokazują, jak szybko pracuje kontroler zainstalowany w macierzy. Oceniając wydajność pamięci masowych (obsługujących typowe aplikacje uruchamiane w centrach danych), bardziej przydatny jest parametr IOPS wskazujący na to, jak szybko pracuje sam dysk. I tak np. interakcyjne bazy danych i systemy z reguły odczytują dane losowo, dlatego pracują wydajnie wtedy, gdy dysk może się pochwalić dobrym wynikiem IOPS. Trzeba to mieć na uwadze, ponieważ aplikacje biznesowe uruchamiane w rzeczywistych warunkach odczytują dane losowo i sekwencyjnie, pobierając je z dysku lub z bufora

13 Parametr IOPS mierzono zwiększając stopniowo liczbę wirtualnych maszyn od czterech do szesnastu. Macierz miała wtedy do czynienia z mieszanką losowych i sekwencyjnych operacji I/O. Pozwala to ocenić czy macierz DS5300 daje się skalować wraz ze zwiększaniem liczby aplikacji konsolidowanych w ramach jednej zwirtualizowanej platformy. Na Ryc. 8 pokazano jak macierz zachowuje się (wydajność IOPS) po obciążeniu jej maks. liczbą zadań. RYC. 8. OBSŁUGUJĄC TĘ MIESZANKĘ SKONSOLIDOWANYCH APLIKACJI MACIERZ PRACOWAŁA NAJWYDAJNIEJ Co mówią wyniki? Wraz ze wzrostem obciążenia macierz wykonuje coraz więcej operacji na sekundę, pracując najwydajniej po uruchomieniu programów Orion (w fazie wykonywania krótkich operacji I/O) i JetStress (sprawdzanie spójności bazy danych). Po uruchomieniu czterech pakietów Tile test wykazał, że macierz może wykonywać maks operacji I/O na sekundę (metryka IOPS), a średnio operacji I/O na sekundę. Wydajność IOPS można skalować w prawie liniowy sposób wraz ze wzrostem ruchu generowanego przez mieszankę aplikacji biznesowych uruchamianych na czterech do szesnastu wirtualnych serwerach. Dlaczego to ma znaczenie? W przypadku uruchamiania mieszanki aplikacji biznesowych współużytkujących jedną pamięć masową istotnym zagadnieniem jest to, czy macierz zwiększa elastycznie swoją wydajność wraz ze wzrostem obciążenia. Duża ilość żądań I/O generowanych przez jedną aplikację (np. przez program sprawdzający spójność bazy danych) może prowadzić do wydłużenia czasów odpowiedzi, utraty produktywności i w najgorszym przypadku do zmniejszenia przychodów. ESG Lab potwierdza, że po uruchomieniu mieszanki aplikacji biznesowych eksploatowanych w rzeczywistym świecie, wydajność IOPS macierzy daje się doskonale skalować

14 Praca przy dużych obciążeniach Podczas monitorowania metryki IOPS zauważono, że macierz pracuje w określonych momentach pod wyjątkowo dużym obciążeniem, co można wytłumaczyć tym, że pewne aplikacje biznesowe zachowują się w określonych momentach w specyficzny sposób, obciążając macierz dużą ilością zadań. Zaobserwowana dwa takie momenty: pierwszy podczas pracy oprogramowania Oracle (test MBPS, długie operacje I/O; symulowanie pracy aplikacji OLAP), a drugi podczas pracy oprogramowania JetStress (sprawdzającego spójność bazy danych). Szczytową przepustowość (zarejestrowaną podczas pracy oprogramowania Orion; faza OLAP) pokazano na Ryc. 9. RYC. 9. SZCZYTOWA PRZEPUSTOWOŚĆ (JEDEN SERWER; CZTERY AKTYWNE PAKIETY TILE; WIDOK WIRTUALNYCH MASZYN) Co mówią wyniki? Po uruchomieniu mieszanki aplikacji biznesowych (na 16 wirtualnych maszynach współużytkujących jedną macierz DS5300) zarejestrowano zagregowaną przepustowość 1,6 GB/s (800 MB/s dla każdego z dwóch fizycznych serwerów, tak jak to widać na Ryc. 9). Podczas gdy przepustowość wzrosła do szczytowego momentu po uruchomieniu oprogramowania Oracle (faza Orion OLAP), wydajność innych pracujących równolegle aplikacji pozostała taka sama. Dlaczego to ma znaczenie? Testy porównawcze pamięci masowych koncentrują się najczęściej na czasie odpowiedzi albo przepustowości macierzy, gdy wykonuje ona sekwencyjnie wiele operacji I/O. Przy aplikacjach biznesowych, korzystających z usług zwirtualizowanego środowiska, ważne są oba parametry. Jest wiele aplikacji (przeszukujących i indeksujących bazy danych, kopiujących dane czy obsługujących strumienie danych wideo), które wymagają systemu pamięci masowych oferującego bardzo dużą przepustowość. System można wtedy rozbudować (instalując np. kolejne macierze), aby dysponował odpowiednio dużą przepustowością. Jest to jednak kosztowne rozwiązanie, więc lepiej jest pomyśleć o wdrożeniu wykorzystującego wirtualizację zasobów. ESG Lab potwierdza, że zagregowana, szczytowa przepustowość macierzy DS5300 wynosi 1,6 GB/s dla Oracle Orion OLAP, równolegle Exchange pracował poprawnie przy krótkich czasach odpowiedzi macierzy

15 Skalowalność wydajności na poziomie aplikacji Skalując wydajność na poziomie poszczególnych aplikacji należy brać pod uwagę dwa parametry: IOPS i przepustowość macierzy DS5300. Aby określić wydajność potrzebną do obsługi poszczególnych aplikacji, posłużono się wynikami uzyskanymi po uruchomieniu standardowych testów porównawczych uruchamianych w zwirtualizowanym środowisku. Microsoft Exchange Do sprawdzenia, jak wielu użytkowników (Exchange) może obsłużyć macierz DS5300, użyto oprogramowania JetStress. Przy końcu każdego przebiegu oprogramowania dla każdej bazy danych JetStress rejestrowano parametr IOPS i czasy odpowiedzi (oraz dodawano wpis do logu). Za zadowalający uważano czas odpowiedzi (przy odczytywaniu informacji z bazy danych) mniejszy niż 20 milisekund. Wartość taka została zdefiniowana przez Microsoft jako próg poniżej którego nie można zejść, gdyż przy większych czasach odpowiedzi użytkownicy odczuwają wolną pracę systemu . ESG wykorzystał następujące zalecenia zawarte w raporcie IBM opisującym wyniki testu macierz DS4800 (IBM System Storage DS4800 Mailbox JetStress Analysis): W firmowym środowisku Exchange 2007 wydajność jest najczęściej projektowana na poziomie ok. 0,5 IOPS na użytkownika, co odpowiada pracującemu intensywnie użytkownikowi Exchange. Należy też przyjąć, że jeden dysk powinien pracować z szybkością co najmniej 100 IOPS i zwiększać ten parametr stosownie do profilu określonego środowiska. 7 Parametry IOPS i czasy odpowiedzi określano posługując się logami Microsoft JetStress, zwiększając liczbę wirtualnych maszyn z czterech do szesnastu. 8 Biorąc pod uwagę iż jeden użytkownik potrzebuje 0,5 IOPS, obliczono potrzebną całkowitą wydajność IOPS, jaką muszą mieć do dyspozycji wszyscy obsługiwani użytkownicy Exchange. Wyniki można zobaczyć na Ryc. 10 i w Tabeli 2. RYC. 10. SKONSOLIDOWANE WYNIKI EXCHANGE 7 IBM System Storage DS4800 Exchange Server ,000 Mailbox JetStress Analysis, David Hartman and David West, November 2007, 8 Przykładowy log JetStress znajduje się w Dodatku na Ryc

16 TABELA 2. WYNIKI WYDAJNOŚCI (OD JEDNEGO DO CZTERECH PAKIETÓW TILE) Co mówią wyniki Tile Osiągnięta wydajność IOPS Użytkownicy (przy profilu 0,5) BD śr. dysk s/czytanie , , , ,01600 Test oparty na jednym pakiecie Tile obsługiwał 7713 użytkowników Exchange przy przeciętnym czasie odpowiedzi bazy danych 14,5 milisekundy. Wydajność skalowała się prawie liniowo do użytkowników, wtedy gdy macierz DS5300 obsługiwała w tym samym czasie szereg innych aplikacji. Wszystkie testy dały zadowalające wyniki, odpowiadające wymogom stawianym przez Microsoft (odpowiedzi w czasie krótszym niż 20 milisekund). Test oparty na czterech pakietach Tile (8756 użytkowników i 64 dyski obsługujące bazę danych) dał wynik 137 IOPS na dysk (czyli dużo więcej niż zalecenia mówiące o wydajności 100 IOPS na dysk). Test korzystał z usług dwóch serwerów i koncentrował się wyłącznie na wydajności pamięci masowej. Macierz IBM DS5300 dysponowała cały czas zapasem mocy wystarczającym do obsługiwania innych aplikacji. Przy 8752 użytkownikach na fizyczny serwer ( użytkowników na dwa serwery) wyniki odpowiadają zaleceniom stawianym przez Microsoft (do użytkowników na serwer). Microsoft nie zaleca większej liczby użytkowników na serwer, ponieważ system może wtedy nie sprostać wymaganiom stawianym przez usługę SLA, dotyczącą czasu potrzebnego do odzyskania danych. W warunkach produkcyjnych należy przestrzegać tego zalecenia. Oracle Orion Do mierzenia przepustowości IOPS przy krótkich operacjach I/O (8 kb), czasu odpowiedzi oraz przepustowości MBPS (długie operacje I/O; 1 MB) użyto oprogramowania Oracle Orion. Przepustowość IOPS przy krótkich operacjach I/O jest szczególnie ważna przy obsłudze interakcyjnych baz danych (np. OLTP) czułych na wielkość czasów odpowiedzi. Przepustowość MBPS jest natomiast ważna przy obsłudze takich aplikacji, jak DSS (hurtownie danych). ESG wykorzystał następujące zalecenia zaprezentowane w 2007 r. podczas konferencji Oracle OpenWorld: Czas odpowiedzi dysku powinien wynosić 5 do 10 milisekund. Wydajność IOPS powinna wynosić 30 IOPS na dysk obsługujący aplikacje typu OLTP i 20 MB/s na dysk obsługujący aplikacje typu DSS. 9 Dla nowych i innych aplikacji należy stosować reguły biznesowe lub inne profile, po to aby zrozumieć co to jest transakcja, a następnie użyć technik ekstrapolacji celem określenia ilości transakcji na sekundę czy na godzinę. Proszę zauważyć, że są to tylko zalecenia. W przypadku aplikacji OLTP można korzystać z następujących zaleceń: Mały system przetwarzania transakcyjnego IOPS lub 200 MB/s Średni system przetwarzania transakcyjnego IOPS lub 600 Mb/s Duży system przetwarzania transakcyjnego IOPS lub 1 Gb/s <- wydajność rzadko osiągana, wymagana przez testy TPC-C 10 9 Current trends in Database Performance, Andrew Holdsworth, Oracle OpenWorld, Nov 2007,

17 Wyniki testu Orion opartego na czterech pakietach Tile pokazano w Tabeli 3. Raport Orion zamieszczono w Dodatku (Rys. 12). TABELA 3. WYNIKI TESTU ORION (WYDAJNOŚĆ) OPARTEGO NA CZTERECH PAKIETACH TILE Pakiety Tile Krótkie IOPS RAID-10 RAID-5 Długie MBPS RAID-10 RAID-5 Małe opóźnienia (ms) RAID-10 RAID Ogółem Co mówią wyniki W skład każdego pakietu Tile wchodziły dwie aplikacje Oracle. Pierwsza aplikacja korzystała z systemu RAID-10, a druga z systemu RAID-5. Test oparty na czterech pakietach Tile (zawierających mieszankę aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistym świecie) dał wyniki 9164 IOPS (krótkie operacje I/O) i 883 MBPS (długie operacje I/O). Biorąc pod uwagę zalecenia sformułowane przez firmę Oracle, jest to wydajność I/O wystarczająca do obsługiwania więcej niż typowego średniego systemu przetwarzania transakcyjnego i niemalże wystarczają do obsługi dużego systemu przetwarzania transakcyjnego. Wynik IOPS uzyskany po uruchomieniu czterech pakietów Tile oznacza, że jeden dysk osiąga doskonałą wydajność 176 IOPS, podczas gdy zalecenia mówią o 30 IOPS na dysk. Czas odpowiedzi dla wolumenów bazy danych korzystających z systemu RAID-10 wynosi 4,6 milisekund, a dla baz danych korzystających z systemu RAID-5 wynosi 5,6 milisekund. Zalecenia firmy Oracle mówią o 5-10 milisekundach. Dlatego ESG Lab uważa, że są to doskonałe wyniki biorąc pod uwagę fakt, że macierz DS5300 wykonywała w tym czasie równolegle wiele innych operacji I/O. 10 Back of the Envelope Database Storage Design, Nitin Vengurlekar, RAC/ASM Development, Oracle Open World, Nov 2007,

18 Serwer WWW i skanowanie/czytanie Wyniki wydajności dla serwera WWW i operacji skanowania/czytania (oprogramowanie Iometer; cztery pakiety Tile) pokazano w Tabeli 4. TABELA 4. WYNIKI TESTU IOMETER OPARTEGO NA CZTERECH PAKIETACH TILE Ilość pakietów Tile Serwer WWW (IOPs) Skanowanie/czytanie (MB/s) 1 1, , , , Ogółem 4, Co mówią wyniki Biorąc pod uwagę fakt, że ruch I/O generowany przez serwery WWW jest generowany przede wszystkim przez żądania odczytywania danych, ESG Lab wyraża przekonanie, że zaprezentowane wyniki wskazują na fakt, iż macierz ma wystarczającą wydajność aby obsługiwać jednocześnie dziesiątki tysięcy żądań odczytu stron WWW. ESG Lab wyraża przekonanie, że wyniki uzyskane po uruchomieniu aplikacji symulującej pracę systemu plików, wyniki będą prawie takie same jak wyniki uzyskane po uruchomieniu aplikacji symulującej ruch WWW. Każdy z czterech strumieni skanowania/czytania obciążał macierz przez cały czas trwania testu ruchem wymagającym przepustowości co najmniej 100 MB/s. Każdy taki strumień mógłby obsługiwać jednocześnie kilka aplikacji wykonujących kopie zapasowe danych lub intensywnie skanujących i indeksujących bazę danych nie wpływając ujemnie na pracujące jednocześnie inne aplikacje. W przypadku domowej instalacji elektrycznej bezpiecznik przepala się dopiero wtedy, gdy podłączymy do niej jednocześnie zbyt wiele urządzeń. Nie ma wtedy żadnego znaczenia ile przewodów znajduje się za ścianą, ale to, jak przewody zostały między sobą połączone, tak aby rozprowadzać energię równomiernie do poszczególnych urządzeń. Testowanie udowodniło, że macierz została tak zaprojektowana, aby dostarczyć każdej zwirtualizowanej aplikacji odpowiednią, potrzebną jej moc. Udowodnił to test oparty na mieszance aplikacji uruchamianych na wirtualnych serwerach. Macierz DS5000 nadaje się idealnie do obsługiwania jednocześnie wielu aplikacji uruchamianych w rzeczywistym świecie w skonsolidowanych i zwirtualizowanych centrach danych. Dlaczego to ma znaczenie Przerwy w pracy aplikacji i długie czasy odpowiedzi przyczyniają się do spadku sprzedaży i produktywności, utraty zaufania klientów i większych kosztów własnych. Coraz więcej firm uruchamia w zwirtualizowanych środowiskach (takich jak VMware) całe pakiety aplikacji biznesowych, poszukując wysoce skalowalnych systemów, których wydajnością można elastycznie zarządzać. Jedną z najważniejszy aplikacji biznesowych jest dzisiaj system oparty na oprogramowaniu Microsoft Exchange. Testy przeprowadzone przez ESG Lab potwierdzają, że macierze DS5000 mogą obsługiwać dużą liczbę użytkowników Exchange i to nawet wtedy gdy świadczy swe usługi innym aplikacjom i tysiącom innych użytkowników, oferując im jednocześnie krótkie czasy odpowiedzi

19 ESG Lab najważniejsze dane Doskonała zagregowana przepustowość 6,2 GB/s, którą zarejestrowano podczas testów korzystających z fizycznych serwerów i 128 dysków. Mieszankę biznesowych aplikacji uruchamiano jednocześnie na szesnastu wirtualnych maszynach, skonfigurowanych na dwóch serwerach IBM x3850. Macierz mogła wtedy obsługiwać jednocześnie: o użytkowników JetStress (profil 0,5). o bazę danych (oprogramowanie Orion), uzyskując wynik 9164 IOPS (krótkie operacje I/O) i 883 MBPS (długie operacje I/O). o serwer WWW, uzyskując wynik 4551 IOPS. o aplikację odczytującą strumień danych, uzyskując wynik 425 MB/s. Doskonały wynik IOPS na dysk (np. 167 po uruchomieniu oprogramowania Oracle OLTP). Zwiększanie liczby wirtualnych maszyn powodowało, że macierz skalowała swoja wydajność prawie liniowo, przy krótkich czasach odpowiedzi 16 ms (JetStress) i 4,6 do 5,8 ms (Oracle Orion). Macierz DS5300 ma taki zapas mocy, że może dodatkowo obsługiwać inne aplikacje (np. kopiujące dane lub wykonujące zadanie zdalnego replikowania danych). Kwestie do rozważenia Projektując test posłużono się ogólnie akceptowanymi i najlepszymi praktykami oraz wykorzystano domyślne ustawienia podawane przez firmę VMware. Tak jak w przypadku większości testów porównawczych, tak i w przypadku tego testu analiza wyników wskazuje na fakt, że po odpowiednim dostrojeniu parametrów macierzy uzyskane wyniki byłyby zapewne trochę lepsze. Użytkownicy decydują się na konfigurowanie coraz większej liczby wirtualnych maszyn, które korzystają z usług pamięci masowych skonsolidowanych w ramach jednej puli. Dlatego ESG wyraża przekonanie, że wyniki testu pomogą administratorom planować wydajność systemów opartych wirtualnych maszynach, które współużytkują macierz DS5300. W porównaniu z macierzami poprzedniej generacji linii DS4000, macierze DS5300 mogą zawierać dwa razy więcej portów hosta FC 4 Gb/s (do 16) i można w nich instalować więcej dysków (do 256). Biorąc pod uwagę dużą wydajność motoru instalowanego w macierzach linii DS5300, będą one mogły w przyszłości obsługiwać szybsze połączenia (np. FC 8 Gb/s) i więcej dysków, co pozwoli użytkownikom konsolidować jeszcze większą liczbę wirtualnych maszyn korzystających z usług pojedynczej puli pamięci masowych. IBM poinformował ESG, że kolejne wersje macierzy będą obsługiwać połączenia FC 8 Gb/s i będzie w nich można instalować do 448 dysków. ESG Lab wyraża nadzieję, że w macierzach DS5000 będą w przyszłości instalowane napędy SSD, tak iż będzie to platforma zdolna obsłużyć jeszcze bardziej wymagające aplikacje, dla których dyski SATA są zbyt wolne. Napędy SSD zwiększą w szczególności wydajność rozbudowanych baz danych i aplikacji zapisujących/odczytujących dużą liczbę plików. IBM zapewnił ESG, że w macierzach DS5300 będą w przyszłości instalowane napędy SSD. Wyniki zaprezentowane w raporcie uzyskano po użyciu standardowych, akceptowanych przez przemysł IT testów porównawczych. Ponieważ każde centrum danych ma swoją specyfikę, zwirtualizowane serwery i pamięci masowe należy zawsze konfigurować po wcześniejszym uwzględnieniu tej specyfiki i przeprowadzeniu odpowiednich testów

20 ESG Lab - podsumowanie Technologiami wirtualizowania serwerów interesuje się coraz więcej firm. Mają one wiele zalet: pozwalają obniżać koszty, zwiększać wykorzystanie posiadanych zasobów oraz modyfikować serwery bez zakłócania pracy całego systemu IT i zwiększać ich dostępność. Wszystkie te korzyści można również osiągnąć poprzez takie skonfigurowanie systemu, że serwery, aplikacje i dane nie są na stałe powiązane z określonymi fizycznymi zasobami. Technologie wirtualizowania systemów pamięci masowych poszerzają te możliwości na kolejny obszar, dzięki czemu firmy mogą wykonać następny krok na drodze budowania całkowicie zwirtualizowanej infrastruktury IT. Chociaż korzyści wynikające z wdrożenia całkowicie zwirtualizowanej infrastruktury IT są oczywiste, problemem dla większości administratorów pozostaje wydajność takiego środowiska. Administratorzy zarządzający serwerami, pamięciami masowymi i sieciami próbują znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Czy środowisko takie będzie pracować na tyle wydanie, że spełni oczekiwania SLA (Service Level Agreement) dotyczące pracy mieszanki ważnych aplikacji biznesowych? Czy system pamięci masowych jest na tyle wydajny, że obsłuży prawidłowo mieszankę różnych aplikacji uruchamianych w rzeczywistych warunkach? Czy system pamięci masowej można tak skalować, aby pracował dalej wydajnie w przypadku rozbudowy systemu IT i skonsolidowania zasobów? IBM, LSI i VMware zwróciły się w 2008 r. do ESG Lab, celem znalezienia odpowiedzi na te pytania. Zaprojektowano testy porównawcze mierzące wydajność podsystemów pamięci masowych, które świadczą swe usługi mieszance aplikacji biznesowych wykorzystujących intensywnie układy I/O. Zamiast projektować test porównawczy oparty na pojedynczej aplikacji (która obciąża intensywnie system pamięci masowej), posłużono się mieszanką różnych aplikacji (takich jak czy bazy danych) pracujących w trybie on-line. Nie skorzystano z testu mierzącego wydajność pojedynczego serwera, ale zaprojektowano test porównawczy, który obciążał intensywnie środowisko składające się z wielu serwerów współużytkujących jeden system pamięci masowej. Mówiąc inaczej test został tak zaprojektowany, aby sprawdzić co się dzieje wtedy, gdy wiele różnych zwirtualizowanych, biznesowych aplikacji, pracujących na wielu serwerach, korzysta z usług jednej skonsolidowanej platformy pamięci masowej. Projektując test posłużono się koncepcją Tile opracowaną przez firmę VMware. Tile to pakiet składający się z czterech aplikacji, każda pracująca na swojej własnej maszynie wirtualnej. Do jednoczesnej obsługi czterech pakietów Tile i szesnastu wirtualnych aplikacji wykorzystano dwa serwery IBM x3850. Jak podaje VMware, każdy z serwerów IBM x3850 ma wydajność 13,5 pakietów Tile (test VMmark). ESG wierzy, że wyniki testu uzupełniają dobrze wyniki uzyskane po przetestowaniu serwerów IBM x3850 za pomocą testu porównawczego VMmark. Firmy IBM i LSI mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkowaniu modularnych systemów pamięci masowych obsługujących połączenia FC, które spełniają pod względem wydajności i cen oczekiwania różnych aplikacji (typu mid-tier, aplikacji uruchamianych w oddziałach firm oraz aplikacji near-line) używanych przez firmy średniej wielkości. Raport opracowany przez ESG Lab zawiera dane dotyczące wydajności ostatniego produktu zaprojektowanego wspólnie przez firmy LSI i IBM - macierzy IBM DS5300. Macierze linii IBM DS5000 zaprojektowano na bazie macierzy poprzedniej generacji należących do linii DS4000. Użytkownicy kupili do tej pory 87 tys. macierzy linii DS4000, przechowując na nich ponad 511 petabajtów danych. Motory macierzy DS5100 i DS5300 pracują na turbo doładowaniu, tak aby mogły sprostać wymaganiom zwirtualizowanych aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistych warunkach. Macierze linii DS5000 posiadają dwa razy więcej portów hosta niż macierze linii DS4800 i pracują od nich cztery razy wydajniej, oferując jednocześnie małe opóźnienia i możliwość skalowania, tak iż mogą z powodzenie obsługiwać zwirtualizowane i skonsolidowane środowiska IT. Pierwszy test przeprowadzony przez ESG Lab potwierdził, że macierz DS5300 ma surową zagregowaną przepustowość dochodzącą do 6,2 GB/s - w konfiguracji z połową dysków FC, jakie można zainstalować w macierzy. Już ten wynik wskazuje na fakt, że macierz IBM DS5300 ma na tyle dużą wydajność, iż może z

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć?

Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć? Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć? Piotr Karaszewski EMC 1 Microsoft SQL Server - środowisko pracy dla wielu krytycznych aplikacji Skalowanie pod kątem

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Oferta dysków twardych WD do centrów danych Ewolucja dysków o dużej pojemności

Oferta dysków twardych WD do centrów danych Ewolucja dysków o dużej pojemności Wysokopojemne dyski twarde, które pomogą Ci realizować nowatorskie idee. WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach;

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Innowacje w przetwarzaniu danych Macierze All Flash Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Definicja macierzy Enterprise Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Krzysztof Góźdź, HP 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Rafał

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH ZASTOSOWANIA ZALETY wysoko wydajne serwery aplikacyjne, serwery hostingowe, serwery bazodanowe, serwery gier, platformy wirtualizacyjne, platformy e-commerce,

Bardziej szczegółowo

Przyspiesz swój biznes i obniż koszty dzięki IBM FlashSystems. Artur Król Artur.Krol@pl.ibm.com Senior Storage Sales Consultant

Przyspiesz swój biznes i obniż koszty dzięki IBM FlashSystems. Artur Król Artur.Krol@pl.ibm.com Senior Storage Sales Consultant Przyspiesz swój biznes i obniż koszty dzięki IBM FlashSystems Artur Król Artur.Krol@pl.ibm.com Senior Storage Sales Consultant Agenda Co z tymi danymi? Krótko o sposobach na efektywne gromadzenie, przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1 Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22 W połowie bieżącego roku na rynku pojawiły się profesjonalne nośniki Intel z serii DC S3500. Producent deklaruje, że sprzęt przeznaczony jest do bardziej wymagających zastosowań takich jak centra danych

Bardziej szczegółowo

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. 1 Backup Exec- rozwiązanie uniwersalne 2 Backup Exec 2012- oprogramowanie 3 Backup Exec

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux

Administracja systemem Linux Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Urzadzenia Blokowe Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie VMware Rafał Szypułka Service Management Solution Architect IBM Software Services for Tivoli

Monitorowanie VMware Rafał Szypułka Service Management Solution Architect IBM Software Services for Tivoli Monitorowanie VMware Rafał Szypułka Service Management Solution Architect IBM Software Services for Tivoli 1 Agenda Monitorowanie środowisk zwirtualizowanych IBM Tivoli Monitoring for Virtual Servers 6.2.3

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Renata Słota 1,2, Darin Nikolow 1,2, Marek Pogoda 1, Stanisław Polak 2 and Jacek Kitowski 1,2 1 Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Szczypta historii. 2010 Inteligentne rozmieszczanie. Pierwszy magnetyczny dysk twardy. Macierz RAID. Wirtualizacja. danych

Szczypta historii. 2010 Inteligentne rozmieszczanie. Pierwszy magnetyczny dysk twardy. Macierz RAID. Wirtualizacja. danych Szczypta historii 1956 Pierwszy magnetyczny dysk twardy IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control). 50 dysków o średnicy ok. 60 cm - 5 MB. 1993 Macierz RAID Grupa dysków jest widziana

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pamięci masowe. ATA (Advanced Technology Attachments)

Pamięci masowe. ATA (Advanced Technology Attachments) Pamięci masowe ATA (Advanced Technology Attachments) interfejs systemowy w komputerach klasy PC i Amiga przeznaczony do komunikacji z dyskami twardymi zaproponowany w 1983 przez firmę Compaq. Używa się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH ZASTOSOWANIA ZALETY wysoko wydajne serwery aplikacyjne, serwery hostingowe, serwery bazodanowe, serwery gier, platformy wirtualizacyjne, platformy e-commerce,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 11.0. Aktualizacja dokumentu: 2012-09-05

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 11.0. Aktualizacja dokumentu: 2012-09-05 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 11.0 Aktualizacja dokumentu: 2012-09-05 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Skalowalność systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA... 1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW... 1 OMÓWIENIE... 2 METODYKA TESTOWANIA... 2 TRANSAKCJE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Seria EonStor DS 3000

Seria EonStor DS 3000 DS Seria EonStor DS 000 Szybka i elastyczna pamięć masowa o dużej niezawodności i z przyjaznym zarządzaniem Duża wydajność Przepustowość do, M IOPS obsłuży najbardziej wymagające aplikacje Bezproblemowa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS Rozwiązania NetApp Łukasz Grzesiak ArrowECS 1 Przyrost danych 2015 > 50GB 1985 1991 1998 2004 17KB 1MB 450MB 3.5GB Firma NetApp 15 lat w Polsce, 24 lata na świecie NetApp specjalizuje się w innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu Copyright 2006 COMARCH SA Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 DRIVER ODBC POWODUJĄCY BŁĄD PRZY WYKONYWANIU WYDRUKÓW REPORT WRITER

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo