TEST LABORATORYJNY RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST LABORATORYJNY RAPORT"

Transkrypt

1 TEST LABORATORYJNY RAPORT Macierze linii IBM DS5000 Wydajność wirtualnych systemów w rzeczywistym świecie Brian Garrett i Claude Bouffard Tłumaczenie: Storagefocus wrzesień 2008 r.

2 Spis treści TEST ESG LAB Wstęp... 1 Macierze linii IBM DS Test ESG Lab... 4 Metodologia w testach symulujących pracę macierzy w świecie rzeczywistym... 4 Aplikacje... 5 Fizyczne stanowisko testowe... 6 Konfiguracja dysków... 6 Konfiguracja wirtualnych maszyn... 7 Wyniki... 8 Surowa, zagregowana przepustowość... 8 Wykorzystanie wirtualnych maszyn Skalowalność IOPS w rzeczywistym świecie Praca przy dużych obciążeniach Skalowalność wydajności na poziomie aplikacji ESG Lab najważniejsze dane Kwestie do rozważenia ESG Lab - podsumowanie Dodatek Raporty ESG Lab Celem raportów opracowywanych przez ESG Lab jest edukowanie profesjonalistów IT w zakresie nowych technologii i rozwiązań stosowanych w takich obszarach jak systemy pamięci masowych, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo systemów IT. Raporty ESG Lab nie mają na celu zastąpienie całego procesu oceny rozwiązań przed ich zakupem, ale dają ogólny wgląd w nowe technologie. Prezentowanie są najważniejsze funkcjonalności oferowane przez produkty i sposoby ich wykorzystania do rozwiązywania różnych problemów. Laboratorium buduje własne stanowiska testowe, biorąc pod uwagę sugestie zgłaszane przez użytkowników, którzy sami eksploatują oceniane rozwiązania w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Prezentowany przez ESG Lab raport był sponsorowany przez LSI. O Storagefocus Niniejszy raport został przetłumaczony przez zespół redakcyjny serwisu internetowego Storagefocus (www.storagefocus.pl) - centrum wiedzy poświęconego profesjonalnym systemom przechowywania i ochrony danych. Serwis Storagefocus jest kierowany do osób odpowiedzialnych za projektowanie rozwiązań pamięci masowych, administrowanie nimi oraz ich rozwój. W Storagefocus można znaleźć aktualności z branży, raporty, badania rynku, wywiady, testy i opisy produktów, a także porady ekspertów. Dla czytelników przygotowano także kalendarium wydarzeń związanych z rynkiem storage. Wszystkie nazwy znaków towarowych są własnością odpowiednich firm. Informacje zawarte w tej publikacji uzyskano ze źródeł, które są według Enterprise Strategy Group (ESG) godne zaufania, ale ESG nie daje na to żadnych gwarancji. Publikacja zawiera opinie sformułowane przez ESG, które mogą zostać z czasem zmienione. Publikacja jest chroniona prawem autorskim, którego właścicielem jest Enterprise Strategy Group Inc oraz - w zakresie tłumaczenia - Platforma ITfocus, do której należy serwis internetowy Storagefocus. Jakiekolwiek reprodukowanie lub powielanie publikacji, w całości lub częściowe, w formie materiałów drukowanych lub elektronicznych, lub przekazywanie je osobom nie mającym do tego uprawnień, bez zgody Enterprise Strategy Group, Inc., jest pogwałceniem prawa autorskiego i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. W przypadku jakikolwiek pytań proszę się kontaktować z oddziałem ESG Client Relations, tel. (+1-508) lub redakcją serwisu Storagefocus, tel. (22) i -

3 Wstęp TEST ESG LAB Coraz więcej firm instaluje sieciowe systemy pamięci masowych wraz z rozwiązaniami do wirtualizacji serwerów. Wdrożenia takie pozwalają konsolidować systemy, obniżać koszty i zwiększać dostępność szczególnie ważnych aplikacji pracujących w firmie, takich jak bazy danych i serwery poczty elektronicznej. Badania przeprowadzone przez ESG pokazują, że dla administratorów systemów IT zainteresowanych konsolidacją serwerów i systemów pamięci masowych szczególnie ważne jest zagadnienie wydajności. Niniejszy raport przedstawia wyniki nowej metodologii testowania wydajności pamięci masowej SAN IBM DS5300. Metoda testowania została tak zaprojektowana, że symuluje pracę takiej pamięci w warunkach rzeczywistych, tak jak ma to miejsce w wysoce zwirtualizowanych centrach danych, w których zastosowano technologię konsolidowania serwerów. Technologią wirtualizowania serwerów interesuje się obecnie na całym świecie coraz więcej firm każdej wielkości ze wszystkich sektorów gospodarki. Przeprowadzona ostatnio przez ESG ankieta pokazała, że 52% firm posiada już takie systemy, a 48% zamierza je wdrożyć. 1 Biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne wynikające z wirtualizowania serwerów oraz faktu, że firmy muszą ograniczać pobór mocy oraz wydatki związanie z chłodzeniem centrów danych, ESG przewiduje, że w dającej się przewidzieć przyszłości technologia wirtualizowania serwerów będzie się cieszyć dużym powodzeniem. Badania przeprowadzone przez ESG pokazują, że znakomita większość (bo 87%) firm, które wdrożyły u siebie technologię wirtualizowania serwerów, decyduje się też na podobny krok w odniesieniu do sieciowych systemów pamięci masowych. W porównaniu z oddzielnymi wyspami, jakimi są systemy pamięci masowych typu DAS, po wdrożeniu aplikacji współużytkujących jedną pulę pamięci masowych, zarówno wydajność jak i wykorzystanie systemu pamięci masowej znacznie wzrasta. Aplikacje uruchamiane na wirtualnych maszynach współużytkują wszystkie pamięci masowe i są bardziej dostępne niż aplikacje korzystające z usług pamięci typu DAS. RYC. 1. WYZWANIA ZWIĄZANE Z WIRTUALIZOWANIEM SERWERÓW I SIECIOWYCH SYSTEMÓW PAMIĘCI MASOWYCH 1 ESG Research Report, Wpływ wirtualizacji serwerów na pamięci masowe, Grudzień

4 Korzyści wynikające z wdrażania wirtualnych serwerów i sieciowych systemów pamięci masowych są oczywiste. Jednak przed administratorami stoi wtedy szereg wyzwań związanych z zarządzaniem aplikacjami uruchamianymi w takiej zwirtualizowanej infrastrukturze IT. Tak jak pokazano na Ryc. 1, dwa główne problemy dotyczą takich kwestii jak wydajność i brak wiedzy oraz najlepszych praktyk. Uwaga ta dotyczy firm o różnych wielkościach, niezależnie od liczby zwirtualizowanych serwerów. Biorąc pod uwagę fakt, iż 46% ankietowanych użytkowników podaje, że pracujące u nich aplikacje warstwy pierwszej są zainstalowane na wirtualnych maszynach (a 33% deklaruje, że zamierza to zrobić w przyszłości), problem wydajności takich środowisk nabiera szczególnego znaczenia. Macierze linii IBM DS5000 IBM wprowadził ostatnio na rynek rozwiązanie noszące nazwę System Storage DS jest to pamięć masowa turbo typu SAN, pracująca cztery razy wydajniej niż pamięć masowa poprzedniej generacji DS4800 i osiem razy wydajniej niż pamięć DS4700. Urządzenie DS5300 zostało tak zaprojektowane, aby spełniało oczekiwania stawiane przez najbardziej wymagające systemy IT eksploatowane przez duże przedsiębiorstwa. Macierz pracuje bardzo wydajnie i została zoptymalizowana do pracy w środowiskach, w których są uruchamiane różne aplikacje biznesowe. Macierz DS5300 daje się elastycznie skalować (dotyczy to tak wydajności, jak i pojemności), cechuje się wysoką dostępnością i oferuje zaawansowane funkcjonalności, takie jak wykonywanie kopii zapasowych danych i zdalne replikowanie danych. Jak widać na Ryc. 2, macierz DS5300 zawiera dwa kontrolery i może obsługiwać do 16 interfejsów FC 4 Gb/s, do 256 dysków (FC lub SATA), do 16 GB pamięci podręcznej (cache) i ma wewnętrzną przepustowość 1 Gb/s. RYC. 2. DS NAJWAŻNIEJSZE DANE - 2 -

5 Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące wydajności macierzy DS5300. IBM twierdzi, że macierze nadają się idealnie do obsługiwania aplikacji wymagających obecności wydajnych systemów pamięci masowych uruchamianych w środowiskach, w których zastosowano technologię wirtualizowania zasobów. Raport pokazuje w szczególności, że macierz DS5300: Oferuje zagregowaną, stałą przepustowość 6,2 GB/s. Może obsługiwać mieszankę ważnych biznesowych aplikacji, uruchamianych na szesnastu wirtualnych maszynach, skonfigurowanych na dwóch fizycznych serwerach. Może obsługiwać do użytkowników używających oprogramowanie Microsoft Exchange JetStress; wykonywać 9164 IOPS (obsługując bazę danych Oracle Orion; krótkie operacje I/O); wykonywać 4551 IOPS (obsługując serwer WWW); oferować przepustowość 425 MB/s przy odczytywaniu długich bloków danych (dane według oprogramowania Iometer). Może konsolidować zasoby przy krótkich czasach odpowiedzi i skalować swoją wydajność

6 Test ESG Lab ESG Lab badało wydajność macierzy dyskowej IBM DS5300 w laboratorium IBM zlokalizowanym w Gaithersburg (Maryland, USA). Metodologię testowania zaprojektowano w taki sposób, aby badać wydajność jednej macierzy IBM DS5300 współużytkowanej przez wiele wirtualnych serwerów, na których uruchamiano mieszankę aplikacji pracujących w rzeczywistych warunkach. Projekt realizowano w ścisłej współpracy z firmami VMware, IBM i LSI. Należy tu szczególnie podkreślić pomoc firm VMware (która ma duże doświadczenie we wdrażaniu u klientów zwirtualizowanych środowisk IT) oraz IBM (która od lat projektuje i buduje, współpracując z LSI, modularne systemy pamięci masowych). Metodologia w testach symulujących pracę macierzy w świecie rzeczywistym Konwencjonalne testy porównawcze serwerów zostały zaprojektowane z myślą o mierzeniu wydajności jednej aplikacji, uruchamianej na jednym fizycznym serwerze pracującym pod kontrolą jednego systemu operacyjnego. Są to np. takie testy, jak SPEC CPU2000 i CPU2006. Również testy badające wydajność pamięci masowych są uruchamiane w środowiskach składających się z jednej pamięci, z usług której korzysta jedna aplikacja. Przykładem może tu być test porównawczy SPC-1 opracowany przy współudziale IBM przez Storage Performance Council. SPC-1 mierzy wydajność jednego systemu pamięci masowej, wtedy gdy świadczy on swe usługi aplikacji zarządzającej bazą danych, która pracujące w trybie on-line,. Takie tradycyjne testy porównawcze nie pozwalają administratorom ocenić należycie wydajności serwerów i pamięci masowych pracujących w zwirtualizowanych środowiskach IT. Aby temu zaradzić, firma VMware opracowała test porównawczy VMmark. Test jest oparty na pakietach Tile, w skład których wchodzą różne aplikacje. Jest to bardzo elegancka i przejrzysta koncepcja. Pakiet Tile zawiera szereg aplikacji używanych w świecie rzeczywistym (np. , baza danych, serwer WWW). Liczbę pakietów Tile uruchamianych na jednej maszynie można zwiększać do momentu, gdy maszyna pracuje na sto procent swojej wydajności. Badając takie wyniki administratorzy mogą porównywać ze sobą serwery używane do wirtualizowania zasobów. I tak np. wykonany przez ESG Lab test VMmark wykazał, że serwer IBM x3850 ma wydajność 13,5 pakietów Tile. RYC. 3. METODOLOGIA PRACY TESTU PORÓWNAWCZEGO OPARTEGO NA PAKIETACH TILE, MIERZĄCEGO WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW PAMIĘCI MASOWYCH - 4 -

7 Test VMark nadaje się do badania wydajności mieszanki różnych aplikacji uruchamianych tylko na jednym serwerze i został tak zaprojektowany, że nie może poprawnie mierzyć wydajności wtedy, gdy aplikacje zostały zainstalowane na wielu serwerach korzystających z usług jednego systemu pamięci masowej. VMmark bada raczej wewnętrzną wydajność serwera niż serwera w powiązaniu z pamięcią masową. Zaprezentowana w niniejszym raporcie metodologia (wykorzystująca pakiety Tile) koncentruje swoją uwagę bardziej na pamięciach masowych niż na serwerach. Tak jak pokazano na Rys. 3, każdy pakiet Tile zawiera mieszankę czterech aplikacji. W teście wykorzystano dwa fizyczne serwery (na każdym skonfigurowano osiem wirtualnych maszyn), zwiększając stopniowo liczbę pakietów Tile z jednego do czterech. Aplikacje Laboratorium korzystało z następujących standardowych testów porównawczych, które emulują ruch I/O generowany przez cztery typowe aplikacje biznesowe: do generowania ruchu użyto oprogramowania Microsoft JetStress. Podobnie jak Microsoft LoadSimm (używane przez VMmark), JetStress emuluje aktywność typowych użytkowników Microsoft Exchange, którzy wysyłają i odbierają pocztę oraz planują różne zadania. Oprogramowanie JetStress jest jednak mniej wymagające niż LoadSimm. Wykorzystując bazę danych Jet Engine, oprogramowanie JetStress zostało tak zaprojektowane, aby mierzyć dokładnie wydajność systemów pamięci masowych. 2 Baza danych: do generowania ruchu typowego dla baz danych wykorzystano oprogramowanie Orion firmy Oracle. Tak jak JetStress, Orion został zaprojektowany do mierzenia wydajności systemów pamięci masowej. Orion pomaga administratorom dokładnie badać i oceniać wydajność systemu pamięci masowej. Administrator może definiować wąskie gardła ograniczające wydajność eksploatowanego już systemu lub projektować nowe bazy danych bez konieczności budowania i uruchamiania bazy danych Oracle. Oprogramowanie Orion jest używane najczęściej do mierzenia dwóch typów aktywności baz danych: OLTP (transakcje on-line, aplikacje szczególnie czułe na czasy odpowiedzi) i OLAP (analizy wykonywane w trybie on-line, aplikacje szczególnie czułe na ogólną wydajność bazy danych). 3 Serwer WWW: do generowania ruchu WWW użyto oprogramowania Iometer, uruchomionego na fizycznych dyskach. Zdefiniowano parametr I/O składający się z operacji odczytujących przypadkowe bloki danych o różnych długościach (patrz Dodatek). Profil serwera WWW użytego podczas tego testu został opracowany przez firmę Intel, twórcę Iometer (obecnie jest to projekt open source). 4 Skanowanie/czytanie: do symulacji odczytu pojedynczych strumieni danych użyto oprogramowania Iometer. Programy generujące ten typ ruchu, składają się z operacji skanujących i odczytujących informacje z bazy danych oraz z programów wykonujących kopie zapasowe lub przepisujących dane. Aby do profilu I/O odczytującego przypadkowe dane (używanego do testowania interakcyjnych baz danych i serwerów ) dodać bardziej wymagające zadanie, do każdego pakietu Tile dołączono operację sekwencyjnego odczytywania bloków 256 kb. Doświadczeni administratorzy baz danych i systemów storage wiedzą, że operacje I/O zapisujące/odczytujące długie strumienie danych mogą znacznie obniżyć wydajność interaktywnych aplikacji. Zdecydowano się więc uzupełnić test o kilka takich strumieni danych celem przekonania się, czy wpływa to ujemnie na wydajność aplikacji interaktywnych. 5 Każdy z czterech programów pracował równolegle z testem JetStress ( ), do momentu, gdy najdłuższy z nich skończył pracę (co trwało przeciętnie trzy godziny). Oprogramowanie Iometer zatrzymywano ręcznie po zakończeniu pracy testu JetStress. 2 Parametry JetStress, w tym 32 wątki na grupę pamięci, dołączono do wyników JetStress (patrz Dodatek, Rys. 11) 3 Parametry Orion, w tym małe bloki I/O o długości 8 kb i duże bloki I/O o długości 1 MB, dołączono do wyników Orion (patrz Rys. 12). 4 Parametry Iometer dla serwera WWW (www.sourceforge.net/projects/iometer) dołączono do wyników (Rys. 13). 5 Parametry skanowania/czytania dołączono do wyników (Rys. 14)

8 Fizyczne stanowisko testowe Na dwóch wydajnych serwerach IBM xseries 3850 (każdy z czterema czterordzeniowymi procesorami 3 GHz i 128 GB RAM) zainstalowano VMware ESX Server 3.5. Każdy serwer zawierał cztery dwuportowe adaptery HBA FC 4 Gb/s, podłączone do przełącznika Cisco MDS-9513 FC SAN. Macierz DS5300 (zawierającą 256 dysków FC 15 tys. rpm) podłączono do serwerów za pośrednictwem 16 portów FC 4 Gb/s (jak na Ryc. 4). RYC. 4. STANOWISKO TESTOWE ESG LAB Konfiguracja dysków Konfigurację dysków w macierzy DS5300 pokazano w Tabeli 1. W każdym teście korzystano z dwóch grup danych Microsoft Exchange i z dwóch baz danych Oracle. Wolumeny zawierające bazę danych Exchange skonfigurowano jako RAID 10, każdy po osiem dysków. Symulując pracę dwóch aplikacji rozwiązanie skonfigurowano tak, że jedna baza danych Oracle korzystała z RAID 10, a druga z RAID 5. Wolumeny serwera WWW i testu skanowania/czytania skonfigurowano używając schematu 7+1 RAID 5. Wolumeny (obsługiwane przez dwa kontrolery macierzy DS5300) zamapowano równomiernie między szesnastoma interfejsami hostów. 6 TABELA 1. KONFIGURACJA DYSKÓW Aplikacja Liczba jednostek LUN Liczba dysków Poj. użytkowa (GB) Baza danych Exchange ,640 Log Exchange ,704 Oracle ,352 Serwer WWW ,176 Skanowanie/czytanie ,176 Vmdk/OS ,176 Ogółem ,048 6 Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na rysunkach 15 i 16 i w Dodatku. Podczas testów nie używano mechanizmu równoważącego obciążenia 256 dysków (8) lub definiowano je jako zapasowe (8)

9 Konfiguracja wirtualnych maszyn Konfigurację jednej z 16 wirtualnych maszyn pokazano na Ryc. 5. Każdej przypisano 4-rdzeniową jednostkę CPU, 16 GB RAM, wirtualny dysk VMFS do obsługi systemu operacyjnego i jedną lub więcej jednostek LUN. Wszystkie dane w tym pliki wirtualnych dysków VMware (VMDK), obrazy systemu Windows Server 2003, kody wykonywalne i dane aplikacji przechowywano w macierzy DS5300. Wszystkie wolumeny zawierające dane zostały skonfigurowane jako zamapowane surowe jednostki LUN (wolumeny RDM). Warto zwrócić uwagę na sposób w jaki skonfigurowano cztery zamapowane, surowe jednostki LUN: dwie do obsługiwania wolumenów zawierających bazę danych Exchange i dwie do obsługiwania wolumenów zawierających logi Exchange. RYC. 5. KONFIGURACJA WIRTUALNYCH SERWERÓW Dlaczego to ma znaczenie? Badania przeprowadzone przez ESG wskazują, że przy wdrażaniu platform sieciowych pamięci masowych obsługujących wirtualne serwery, najważniejszych zagadnieniem jest wydajność. Prawie 51% ankietowanych użytkowników, którzy eksploatują już wirtualne serwery i systemy pamięci masowych, twierdzi, że to właśnie wydajność jest tym tematem, który interesuje ich najbardziej. Testy porównawcze badające wydajność pamięci masowych koncentrują się historycznie na aplikacji jednego typu i mierzą jeden parametr (czas odpowiedzi lub przepustowość). Testy porównawcze badające wydajność serwerów są uruchamiane na jednym serwerze i nie biorą pod uwagę faktu, że serwer współpracuje z pamięcią masową. Aby klienci IBM dobrze zrozumieli, jak macierz DS5300 obsługuje zwirtualizowane środowiska, opracowano test porównawczy, który mierzy wydajności macierzy wtedy, gdy z jej usług korzysta wiele wirtualnych maszyn

10 Wyniki Testowanie systemów pamięci masowej przypomina do pewnego stopnia analizowanie wydajności samochodu. Specyfikacja techniczna, zawierająca takie dane, jak moc czy przyspieszenie pozwala wstępnie ocenić, jaką wydajność ma samochód. Istnieją jednak inne czynniki, które należy brać pod uwagę - warunki panujące na drodze, umiejętności kierowcy czy zużycie paliwa na sto kilometrów. Dlatego tak jak w przypadku samochodu najlepszą metodą jest jego ocena poprzez test na drodze (czyli w rzeczywistych warunkach), tak i system storage można należycie ocenić po przeprowadzeniu testów symulujących pracę w warunkach produkcyjnych. Surowa, zagregowana przepustowość Analizowanie wydajności rozpoczęto od zbadania, jaką zagregowaną przepustowość ma stanowisko testowe. Testowanie wykonano przy użyciu oprogramowania Iometer uruchomionego na dziesięciu fizycznych serwerach klasy podstawowej (IBM x335), które pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. W tym samym czasie sprawdzono połowę dysków (128), które brały udział w kolejnych testach. Dziesięć serwerów zawierających dwadzieścia portów FC 4 Gb/s podłączono za pośrednictwem przełącznika Cisco MDS 9513 do macierzy DS5300 wyposażonej w 16 aktywnych portów 4 Gb/s. Przetestowano ogółem 16 jednostek LUN. Każda jednostka LUN była skonfigurowana jako grupa dysków (obracających się z szybkością 15 tys. obrotów na minutę) RAID 5, obsługująca schemat parzystości 4+1. Każdy z serwerów Windows testował dwie jednostki LUN korzystające z usług dwóch kontrolerów DS5300. Podczas pierwszego testu, który mierzył surową przepustowość macierzy DS5300, wykorzystano oprogramowanie Iometer, wykonujące operacje sekwencyjnego zapisu i odczytu bloków o długości 1 MB. Po uruchomieniu takiego samego testu, ale z udziałem serwera IBM p595 pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego AIX, uzyskano identyczne wyniki. RYC. 6. AUDYT WYNIKÓW TESTU - 8 -

11 O czym mówią wyniki? Tak jak w przypadku samochodów ważnym parametrem jest moc, tak w przypadku pamięci masowych takim parametrem, mówiącym o wydajności, jest jej przepustowość. Przepustowość pamięci masowej pozwala ocenić, jak wydajnie ona pracuje. Przepustowość można mierzyć na dwa sposoby: badając całkowitą, zagregowaną przepustowość rozwiązania, lub sprawdzając ile strumieni danych może ono obsłużyć. Pod pojęciem strumień należy w tym przypadku rozumieć jedną aplikację lub klienta komunikującego się przez jeden interfejs I/O z jednym urządzeniem. Zagregowana przepustowość informuje o tym, ile danych pamięć masowa może zapisywać/odczytywać, świadcząc swe usługi wszystkim aplikacjom czy klientom. Test przeprowadzony przez ESG Lab potwierdza, że macierz DS5300 oferuje zagregowaną przepustowość 6,2 GB/s przy odczytywaniu danych i 5,85 GB/s przy zapisywaniu danych. Są to mniej więcej cztery razy większe przepustowości niż te, które oferuje macierz poprzedniej generacji IBM DS4800. Dlaczego to ma znaczenie? Pamięć masowa musi być wydajna i mieć modularną architekturę, tak aby mogła obsługiwać mieszankę aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistym świecie. Jednym z parametrów informujących użytkownika o tym, jak wydajnie macierz pracuje, jest jej maks. zagregowana przepustowość. ESG Lab potwierdza, że macierz DS5300 zawierająca dwa razy mniej dysków, niż wtedy, gdy obsługiwała w późniejszych testach mieszankę aplikacji biznesowych - oferuje stałą, doskonałą zagregowaną przepustowość 6,2 GB/s przy sekwencyjnym odczycie długich bloków danych. ESG Lab potwierdza, że w odniesieniu do modularnego systemu pamięci masowej, wyposażonego w dwa kontrolery, jest to doskonały wynik. Pokazują one, że macierze DS5000 mają tak dużą wydajność, że mogą z powodzeniem obsługiwać szeroką gamę aplikacji realizujących takie zadania, jak konsolidowanie serwerów, obsługa aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistym świecie, edytowanie obrazów wideo, przetwarzanie klastrowe oraz obsługa wymagających aplikacji naukowych

12 Wykorzystanie wirtualnych maszyn Po zakończeniu testów niskiego poziomu sprawdzających przepustowość, macierz DS5300 została zrekonfigurowana, tak aby mogła obsługiwać mieszankę aplikacji uruchamianych w rzeczywistym świecie, które uruchomiono na dwóch serwerach IBM x3850. Testy rozpoczęto od szybkiej analizy wykorzystania pamięci serwera i jednostki CPU, aby przekonać się, czy w systemie nie występują zatory między zwirtualizowanymi aplikacjami i macierzą DS5300. Wykorzystanie pamięci i jednostki CPU sprawdzono przy użyciu oprogramowania VMware Infrastructure Manager, a wyniki pokazano na Ryc. 7. RYC. 7. ELEMENTY SYSTEMU (DASHBOARD) Widoczne zrzuty ekranowe zostały zarejestrowane podczas maks. aktywności testu wykorzystującego cztery pakiety Tile. Przy wykorzystaniu pamięci poniżej 50% i jednostki CPU poniżej 25% nie odnotowano żadnych zatorów między zwirtualizowanymi aplikacjami i macierzą IBM DS5000. Skalowalność IOPS w rzeczywistym świecie Metryka IOPS informuje ile operacji pamięć masowa może wykonywać równolegle w ciągu jednej sekundy. Gdy może wykonywać wiele operacji IOPS (obsługując dysk lub bufor na dane), może świadczyć swe usługi jednocześnie większej liczbie użytkowników i aplikacji. Podobnie jak moment obrotowy w przypadku samochodów, parametr IOPS wskazuje na fakt, jak wydajny jest mechanizm systemu pamięci masowej. Bufory na dane mają dużą wydajność IOPS i pokazują, jak szybko pracuje kontroler zainstalowany w macierzy. Oceniając wydajność pamięci masowych (obsługujących typowe aplikacje uruchamiane w centrach danych), bardziej przydatny jest parametr IOPS wskazujący na to, jak szybko pracuje sam dysk. I tak np. interakcyjne bazy danych i systemy z reguły odczytują dane losowo, dlatego pracują wydajnie wtedy, gdy dysk może się pochwalić dobrym wynikiem IOPS. Trzeba to mieć na uwadze, ponieważ aplikacje biznesowe uruchamiane w rzeczywistych warunkach odczytują dane losowo i sekwencyjnie, pobierając je z dysku lub z bufora

13 Parametr IOPS mierzono zwiększając stopniowo liczbę wirtualnych maszyn od czterech do szesnastu. Macierz miała wtedy do czynienia z mieszanką losowych i sekwencyjnych operacji I/O. Pozwala to ocenić czy macierz DS5300 daje się skalować wraz ze zwiększaniem liczby aplikacji konsolidowanych w ramach jednej zwirtualizowanej platformy. Na Ryc. 8 pokazano jak macierz zachowuje się (wydajność IOPS) po obciążeniu jej maks. liczbą zadań. RYC. 8. OBSŁUGUJĄC TĘ MIESZANKĘ SKONSOLIDOWANYCH APLIKACJI MACIERZ PRACOWAŁA NAJWYDAJNIEJ Co mówią wyniki? Wraz ze wzrostem obciążenia macierz wykonuje coraz więcej operacji na sekundę, pracując najwydajniej po uruchomieniu programów Orion (w fazie wykonywania krótkich operacji I/O) i JetStress (sprawdzanie spójności bazy danych). Po uruchomieniu czterech pakietów Tile test wykazał, że macierz może wykonywać maks operacji I/O na sekundę (metryka IOPS), a średnio operacji I/O na sekundę. Wydajność IOPS można skalować w prawie liniowy sposób wraz ze wzrostem ruchu generowanego przez mieszankę aplikacji biznesowych uruchamianych na czterech do szesnastu wirtualnych serwerach. Dlaczego to ma znaczenie? W przypadku uruchamiania mieszanki aplikacji biznesowych współużytkujących jedną pamięć masową istotnym zagadnieniem jest to, czy macierz zwiększa elastycznie swoją wydajność wraz ze wzrostem obciążenia. Duża ilość żądań I/O generowanych przez jedną aplikację (np. przez program sprawdzający spójność bazy danych) może prowadzić do wydłużenia czasów odpowiedzi, utraty produktywności i w najgorszym przypadku do zmniejszenia przychodów. ESG Lab potwierdza, że po uruchomieniu mieszanki aplikacji biznesowych eksploatowanych w rzeczywistym świecie, wydajność IOPS macierzy daje się doskonale skalować

14 Praca przy dużych obciążeniach Podczas monitorowania metryki IOPS zauważono, że macierz pracuje w określonych momentach pod wyjątkowo dużym obciążeniem, co można wytłumaczyć tym, że pewne aplikacje biznesowe zachowują się w określonych momentach w specyficzny sposób, obciążając macierz dużą ilością zadań. Zaobserwowana dwa takie momenty: pierwszy podczas pracy oprogramowania Oracle (test MBPS, długie operacje I/O; symulowanie pracy aplikacji OLAP), a drugi podczas pracy oprogramowania JetStress (sprawdzającego spójność bazy danych). Szczytową przepustowość (zarejestrowaną podczas pracy oprogramowania Orion; faza OLAP) pokazano na Ryc. 9. RYC. 9. SZCZYTOWA PRZEPUSTOWOŚĆ (JEDEN SERWER; CZTERY AKTYWNE PAKIETY TILE; WIDOK WIRTUALNYCH MASZYN) Co mówią wyniki? Po uruchomieniu mieszanki aplikacji biznesowych (na 16 wirtualnych maszynach współużytkujących jedną macierz DS5300) zarejestrowano zagregowaną przepustowość 1,6 GB/s (800 MB/s dla każdego z dwóch fizycznych serwerów, tak jak to widać na Ryc. 9). Podczas gdy przepustowość wzrosła do szczytowego momentu po uruchomieniu oprogramowania Oracle (faza Orion OLAP), wydajność innych pracujących równolegle aplikacji pozostała taka sama. Dlaczego to ma znaczenie? Testy porównawcze pamięci masowych koncentrują się najczęściej na czasie odpowiedzi albo przepustowości macierzy, gdy wykonuje ona sekwencyjnie wiele operacji I/O. Przy aplikacjach biznesowych, korzystających z usług zwirtualizowanego środowiska, ważne są oba parametry. Jest wiele aplikacji (przeszukujących i indeksujących bazy danych, kopiujących dane czy obsługujących strumienie danych wideo), które wymagają systemu pamięci masowych oferującego bardzo dużą przepustowość. System można wtedy rozbudować (instalując np. kolejne macierze), aby dysponował odpowiednio dużą przepustowością. Jest to jednak kosztowne rozwiązanie, więc lepiej jest pomyśleć o wdrożeniu wykorzystującego wirtualizację zasobów. ESG Lab potwierdza, że zagregowana, szczytowa przepustowość macierzy DS5300 wynosi 1,6 GB/s dla Oracle Orion OLAP, równolegle Exchange pracował poprawnie przy krótkich czasach odpowiedzi macierzy

15 Skalowalność wydajności na poziomie aplikacji Skalując wydajność na poziomie poszczególnych aplikacji należy brać pod uwagę dwa parametry: IOPS i przepustowość macierzy DS5300. Aby określić wydajność potrzebną do obsługi poszczególnych aplikacji, posłużono się wynikami uzyskanymi po uruchomieniu standardowych testów porównawczych uruchamianych w zwirtualizowanym środowisku. Microsoft Exchange Do sprawdzenia, jak wielu użytkowników (Exchange) może obsłużyć macierz DS5300, użyto oprogramowania JetStress. Przy końcu każdego przebiegu oprogramowania dla każdej bazy danych JetStress rejestrowano parametr IOPS i czasy odpowiedzi (oraz dodawano wpis do logu). Za zadowalający uważano czas odpowiedzi (przy odczytywaniu informacji z bazy danych) mniejszy niż 20 milisekund. Wartość taka została zdefiniowana przez Microsoft jako próg poniżej którego nie można zejść, gdyż przy większych czasach odpowiedzi użytkownicy odczuwają wolną pracę systemu . ESG wykorzystał następujące zalecenia zawarte w raporcie IBM opisującym wyniki testu macierz DS4800 (IBM System Storage DS4800 Mailbox JetStress Analysis): W firmowym środowisku Exchange 2007 wydajność jest najczęściej projektowana na poziomie ok. 0,5 IOPS na użytkownika, co odpowiada pracującemu intensywnie użytkownikowi Exchange. Należy też przyjąć, że jeden dysk powinien pracować z szybkością co najmniej 100 IOPS i zwiększać ten parametr stosownie do profilu określonego środowiska. 7 Parametry IOPS i czasy odpowiedzi określano posługując się logami Microsoft JetStress, zwiększając liczbę wirtualnych maszyn z czterech do szesnastu. 8 Biorąc pod uwagę iż jeden użytkownik potrzebuje 0,5 IOPS, obliczono potrzebną całkowitą wydajność IOPS, jaką muszą mieć do dyspozycji wszyscy obsługiwani użytkownicy Exchange. Wyniki można zobaczyć na Ryc. 10 i w Tabeli 2. RYC. 10. SKONSOLIDOWANE WYNIKI EXCHANGE 7 IBM System Storage DS4800 Exchange Server ,000 Mailbox JetStress Analysis, David Hartman and David West, November 2007, 8 Przykładowy log JetStress znajduje się w Dodatku na Ryc

16 TABELA 2. WYNIKI WYDAJNOŚCI (OD JEDNEGO DO CZTERECH PAKIETÓW TILE) Co mówią wyniki Tile Osiągnięta wydajność IOPS Użytkownicy (przy profilu 0,5) BD śr. dysk s/czytanie , , , ,01600 Test oparty na jednym pakiecie Tile obsługiwał 7713 użytkowników Exchange przy przeciętnym czasie odpowiedzi bazy danych 14,5 milisekundy. Wydajność skalowała się prawie liniowo do użytkowników, wtedy gdy macierz DS5300 obsługiwała w tym samym czasie szereg innych aplikacji. Wszystkie testy dały zadowalające wyniki, odpowiadające wymogom stawianym przez Microsoft (odpowiedzi w czasie krótszym niż 20 milisekund). Test oparty na czterech pakietach Tile (8756 użytkowników i 64 dyski obsługujące bazę danych) dał wynik 137 IOPS na dysk (czyli dużo więcej niż zalecenia mówiące o wydajności 100 IOPS na dysk). Test korzystał z usług dwóch serwerów i koncentrował się wyłącznie na wydajności pamięci masowej. Macierz IBM DS5300 dysponowała cały czas zapasem mocy wystarczającym do obsługiwania innych aplikacji. Przy 8752 użytkownikach na fizyczny serwer ( użytkowników na dwa serwery) wyniki odpowiadają zaleceniom stawianym przez Microsoft (do użytkowników na serwer). Microsoft nie zaleca większej liczby użytkowników na serwer, ponieważ system może wtedy nie sprostać wymaganiom stawianym przez usługę SLA, dotyczącą czasu potrzebnego do odzyskania danych. W warunkach produkcyjnych należy przestrzegać tego zalecenia. Oracle Orion Do mierzenia przepustowości IOPS przy krótkich operacjach I/O (8 kb), czasu odpowiedzi oraz przepustowości MBPS (długie operacje I/O; 1 MB) użyto oprogramowania Oracle Orion. Przepustowość IOPS przy krótkich operacjach I/O jest szczególnie ważna przy obsłudze interakcyjnych baz danych (np. OLTP) czułych na wielkość czasów odpowiedzi. Przepustowość MBPS jest natomiast ważna przy obsłudze takich aplikacji, jak DSS (hurtownie danych). ESG wykorzystał następujące zalecenia zaprezentowane w 2007 r. podczas konferencji Oracle OpenWorld: Czas odpowiedzi dysku powinien wynosić 5 do 10 milisekund. Wydajność IOPS powinna wynosić 30 IOPS na dysk obsługujący aplikacje typu OLTP i 20 MB/s na dysk obsługujący aplikacje typu DSS. 9 Dla nowych i innych aplikacji należy stosować reguły biznesowe lub inne profile, po to aby zrozumieć co to jest transakcja, a następnie użyć technik ekstrapolacji celem określenia ilości transakcji na sekundę czy na godzinę. Proszę zauważyć, że są to tylko zalecenia. W przypadku aplikacji OLTP można korzystać z następujących zaleceń: Mały system przetwarzania transakcyjnego IOPS lub 200 MB/s Średni system przetwarzania transakcyjnego IOPS lub 600 Mb/s Duży system przetwarzania transakcyjnego IOPS lub 1 Gb/s <- wydajność rzadko osiągana, wymagana przez testy TPC-C 10 9 Current trends in Database Performance, Andrew Holdsworth, Oracle OpenWorld, Nov 2007,

17 Wyniki testu Orion opartego na czterech pakietach Tile pokazano w Tabeli 3. Raport Orion zamieszczono w Dodatku (Rys. 12). TABELA 3. WYNIKI TESTU ORION (WYDAJNOŚĆ) OPARTEGO NA CZTERECH PAKIETACH TILE Pakiety Tile Krótkie IOPS RAID-10 RAID-5 Długie MBPS RAID-10 RAID-5 Małe opóźnienia (ms) RAID-10 RAID Ogółem Co mówią wyniki W skład każdego pakietu Tile wchodziły dwie aplikacje Oracle. Pierwsza aplikacja korzystała z systemu RAID-10, a druga z systemu RAID-5. Test oparty na czterech pakietach Tile (zawierających mieszankę aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistym świecie) dał wyniki 9164 IOPS (krótkie operacje I/O) i 883 MBPS (długie operacje I/O). Biorąc pod uwagę zalecenia sformułowane przez firmę Oracle, jest to wydajność I/O wystarczająca do obsługiwania więcej niż typowego średniego systemu przetwarzania transakcyjnego i niemalże wystarczają do obsługi dużego systemu przetwarzania transakcyjnego. Wynik IOPS uzyskany po uruchomieniu czterech pakietów Tile oznacza, że jeden dysk osiąga doskonałą wydajność 176 IOPS, podczas gdy zalecenia mówią o 30 IOPS na dysk. Czas odpowiedzi dla wolumenów bazy danych korzystających z systemu RAID-10 wynosi 4,6 milisekund, a dla baz danych korzystających z systemu RAID-5 wynosi 5,6 milisekund. Zalecenia firmy Oracle mówią o 5-10 milisekundach. Dlatego ESG Lab uważa, że są to doskonałe wyniki biorąc pod uwagę fakt, że macierz DS5300 wykonywała w tym czasie równolegle wiele innych operacji I/O. 10 Back of the Envelope Database Storage Design, Nitin Vengurlekar, RAC/ASM Development, Oracle Open World, Nov 2007,

18 Serwer WWW i skanowanie/czytanie Wyniki wydajności dla serwera WWW i operacji skanowania/czytania (oprogramowanie Iometer; cztery pakiety Tile) pokazano w Tabeli 4. TABELA 4. WYNIKI TESTU IOMETER OPARTEGO NA CZTERECH PAKIETACH TILE Ilość pakietów Tile Serwer WWW (IOPs) Skanowanie/czytanie (MB/s) 1 1, , , , Ogółem 4, Co mówią wyniki Biorąc pod uwagę fakt, że ruch I/O generowany przez serwery WWW jest generowany przede wszystkim przez żądania odczytywania danych, ESG Lab wyraża przekonanie, że zaprezentowane wyniki wskazują na fakt, iż macierz ma wystarczającą wydajność aby obsługiwać jednocześnie dziesiątki tysięcy żądań odczytu stron WWW. ESG Lab wyraża przekonanie, że wyniki uzyskane po uruchomieniu aplikacji symulującej pracę systemu plików, wyniki będą prawie takie same jak wyniki uzyskane po uruchomieniu aplikacji symulującej ruch WWW. Każdy z czterech strumieni skanowania/czytania obciążał macierz przez cały czas trwania testu ruchem wymagającym przepustowości co najmniej 100 MB/s. Każdy taki strumień mógłby obsługiwać jednocześnie kilka aplikacji wykonujących kopie zapasowe danych lub intensywnie skanujących i indeksujących bazę danych nie wpływając ujemnie na pracujące jednocześnie inne aplikacje. W przypadku domowej instalacji elektrycznej bezpiecznik przepala się dopiero wtedy, gdy podłączymy do niej jednocześnie zbyt wiele urządzeń. Nie ma wtedy żadnego znaczenia ile przewodów znajduje się za ścianą, ale to, jak przewody zostały między sobą połączone, tak aby rozprowadzać energię równomiernie do poszczególnych urządzeń. Testowanie udowodniło, że macierz została tak zaprojektowana, aby dostarczyć każdej zwirtualizowanej aplikacji odpowiednią, potrzebną jej moc. Udowodnił to test oparty na mieszance aplikacji uruchamianych na wirtualnych serwerach. Macierz DS5000 nadaje się idealnie do obsługiwania jednocześnie wielu aplikacji uruchamianych w rzeczywistym świecie w skonsolidowanych i zwirtualizowanych centrach danych. Dlaczego to ma znaczenie Przerwy w pracy aplikacji i długie czasy odpowiedzi przyczyniają się do spadku sprzedaży i produktywności, utraty zaufania klientów i większych kosztów własnych. Coraz więcej firm uruchamia w zwirtualizowanych środowiskach (takich jak VMware) całe pakiety aplikacji biznesowych, poszukując wysoce skalowalnych systemów, których wydajnością można elastycznie zarządzać. Jedną z najważniejszy aplikacji biznesowych jest dzisiaj system oparty na oprogramowaniu Microsoft Exchange. Testy przeprowadzone przez ESG Lab potwierdzają, że macierze DS5000 mogą obsługiwać dużą liczbę użytkowników Exchange i to nawet wtedy gdy świadczy swe usługi innym aplikacjom i tysiącom innych użytkowników, oferując im jednocześnie krótkie czasy odpowiedzi

19 ESG Lab najważniejsze dane Doskonała zagregowana przepustowość 6,2 GB/s, którą zarejestrowano podczas testów korzystających z fizycznych serwerów i 128 dysków. Mieszankę biznesowych aplikacji uruchamiano jednocześnie na szesnastu wirtualnych maszynach, skonfigurowanych na dwóch serwerach IBM x3850. Macierz mogła wtedy obsługiwać jednocześnie: o użytkowników JetStress (profil 0,5). o bazę danych (oprogramowanie Orion), uzyskując wynik 9164 IOPS (krótkie operacje I/O) i 883 MBPS (długie operacje I/O). o serwer WWW, uzyskując wynik 4551 IOPS. o aplikację odczytującą strumień danych, uzyskując wynik 425 MB/s. Doskonały wynik IOPS na dysk (np. 167 po uruchomieniu oprogramowania Oracle OLTP). Zwiększanie liczby wirtualnych maszyn powodowało, że macierz skalowała swoja wydajność prawie liniowo, przy krótkich czasach odpowiedzi 16 ms (JetStress) i 4,6 do 5,8 ms (Oracle Orion). Macierz DS5300 ma taki zapas mocy, że może dodatkowo obsługiwać inne aplikacje (np. kopiujące dane lub wykonujące zadanie zdalnego replikowania danych). Kwestie do rozważenia Projektując test posłużono się ogólnie akceptowanymi i najlepszymi praktykami oraz wykorzystano domyślne ustawienia podawane przez firmę VMware. Tak jak w przypadku większości testów porównawczych, tak i w przypadku tego testu analiza wyników wskazuje na fakt, że po odpowiednim dostrojeniu parametrów macierzy uzyskane wyniki byłyby zapewne trochę lepsze. Użytkownicy decydują się na konfigurowanie coraz większej liczby wirtualnych maszyn, które korzystają z usług pamięci masowych skonsolidowanych w ramach jednej puli. Dlatego ESG wyraża przekonanie, że wyniki testu pomogą administratorom planować wydajność systemów opartych wirtualnych maszynach, które współużytkują macierz DS5300. W porównaniu z macierzami poprzedniej generacji linii DS4000, macierze DS5300 mogą zawierać dwa razy więcej portów hosta FC 4 Gb/s (do 16) i można w nich instalować więcej dysków (do 256). Biorąc pod uwagę dużą wydajność motoru instalowanego w macierzach linii DS5300, będą one mogły w przyszłości obsługiwać szybsze połączenia (np. FC 8 Gb/s) i więcej dysków, co pozwoli użytkownikom konsolidować jeszcze większą liczbę wirtualnych maszyn korzystających z usług pojedynczej puli pamięci masowych. IBM poinformował ESG, że kolejne wersje macierzy będą obsługiwać połączenia FC 8 Gb/s i będzie w nich można instalować do 448 dysków. ESG Lab wyraża nadzieję, że w macierzach DS5000 będą w przyszłości instalowane napędy SSD, tak iż będzie to platforma zdolna obsłużyć jeszcze bardziej wymagające aplikacje, dla których dyski SATA są zbyt wolne. Napędy SSD zwiększą w szczególności wydajność rozbudowanych baz danych i aplikacji zapisujących/odczytujących dużą liczbę plików. IBM zapewnił ESG, że w macierzach DS5300 będą w przyszłości instalowane napędy SSD. Wyniki zaprezentowane w raporcie uzyskano po użyciu standardowych, akceptowanych przez przemysł IT testów porównawczych. Ponieważ każde centrum danych ma swoją specyfikę, zwirtualizowane serwery i pamięci masowe należy zawsze konfigurować po wcześniejszym uwzględnieniu tej specyfiki i przeprowadzeniu odpowiednich testów

20 ESG Lab - podsumowanie Technologiami wirtualizowania serwerów interesuje się coraz więcej firm. Mają one wiele zalet: pozwalają obniżać koszty, zwiększać wykorzystanie posiadanych zasobów oraz modyfikować serwery bez zakłócania pracy całego systemu IT i zwiększać ich dostępność. Wszystkie te korzyści można również osiągnąć poprzez takie skonfigurowanie systemu, że serwery, aplikacje i dane nie są na stałe powiązane z określonymi fizycznymi zasobami. Technologie wirtualizowania systemów pamięci masowych poszerzają te możliwości na kolejny obszar, dzięki czemu firmy mogą wykonać następny krok na drodze budowania całkowicie zwirtualizowanej infrastruktury IT. Chociaż korzyści wynikające z wdrożenia całkowicie zwirtualizowanej infrastruktury IT są oczywiste, problemem dla większości administratorów pozostaje wydajność takiego środowiska. Administratorzy zarządzający serwerami, pamięciami masowymi i sieciami próbują znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Czy środowisko takie będzie pracować na tyle wydanie, że spełni oczekiwania SLA (Service Level Agreement) dotyczące pracy mieszanki ważnych aplikacji biznesowych? Czy system pamięci masowych jest na tyle wydajny, że obsłuży prawidłowo mieszankę różnych aplikacji uruchamianych w rzeczywistych warunkach? Czy system pamięci masowej można tak skalować, aby pracował dalej wydajnie w przypadku rozbudowy systemu IT i skonsolidowania zasobów? IBM, LSI i VMware zwróciły się w 2008 r. do ESG Lab, celem znalezienia odpowiedzi na te pytania. Zaprojektowano testy porównawcze mierzące wydajność podsystemów pamięci masowych, które świadczą swe usługi mieszance aplikacji biznesowych wykorzystujących intensywnie układy I/O. Zamiast projektować test porównawczy oparty na pojedynczej aplikacji (która obciąża intensywnie system pamięci masowej), posłużono się mieszanką różnych aplikacji (takich jak czy bazy danych) pracujących w trybie on-line. Nie skorzystano z testu mierzącego wydajność pojedynczego serwera, ale zaprojektowano test porównawczy, który obciążał intensywnie środowisko składające się z wielu serwerów współużytkujących jeden system pamięci masowej. Mówiąc inaczej test został tak zaprojektowany, aby sprawdzić co się dzieje wtedy, gdy wiele różnych zwirtualizowanych, biznesowych aplikacji, pracujących na wielu serwerach, korzysta z usług jednej skonsolidowanej platformy pamięci masowej. Projektując test posłużono się koncepcją Tile opracowaną przez firmę VMware. Tile to pakiet składający się z czterech aplikacji, każda pracująca na swojej własnej maszynie wirtualnej. Do jednoczesnej obsługi czterech pakietów Tile i szesnastu wirtualnych aplikacji wykorzystano dwa serwery IBM x3850. Jak podaje VMware, każdy z serwerów IBM x3850 ma wydajność 13,5 pakietów Tile (test VMmark). ESG wierzy, że wyniki testu uzupełniają dobrze wyniki uzyskane po przetestowaniu serwerów IBM x3850 za pomocą testu porównawczego VMmark. Firmy IBM i LSI mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkowaniu modularnych systemów pamięci masowych obsługujących połączenia FC, które spełniają pod względem wydajności i cen oczekiwania różnych aplikacji (typu mid-tier, aplikacji uruchamianych w oddziałach firm oraz aplikacji near-line) używanych przez firmy średniej wielkości. Raport opracowany przez ESG Lab zawiera dane dotyczące wydajności ostatniego produktu zaprojektowanego wspólnie przez firmy LSI i IBM - macierzy IBM DS5300. Macierze linii IBM DS5000 zaprojektowano na bazie macierzy poprzedniej generacji należących do linii DS4000. Użytkownicy kupili do tej pory 87 tys. macierzy linii DS4000, przechowując na nich ponad 511 petabajtów danych. Motory macierzy DS5100 i DS5300 pracują na turbo doładowaniu, tak aby mogły sprostać wymaganiom zwirtualizowanych aplikacji biznesowych uruchamianych w rzeczywistych warunkach. Macierze linii DS5000 posiadają dwa razy więcej portów hosta niż macierze linii DS4800 i pracują od nich cztery razy wydajniej, oferując jednocześnie małe opóźnienia i możliwość skalowania, tak iż mogą z powodzenie obsługiwać zwirtualizowane i skonsolidowane środowiska IT. Pierwszy test przeprowadzony przez ESG Lab potwierdził, że macierz DS5300 ma surową zagregowaną przepustowość dochodzącą do 6,2 GB/s - w konfiguracji z połową dysków FC, jakie można zainstalować w macierzy. Już ten wynik wskazuje na fakt, że macierz IBM DS5300 ma na tyle dużą wydajność, iż może z

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO http://www.escapemag.pl 2 DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski Skład i łamanie: Kamil "Cebula" Cebulski Projekt i wykonanie okładki: Maciej "Gilek" Kłak Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager. IBM Tivoli Storage Manager Tape Management

Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager. IBM Tivoli Storage Manager Tape Management IIC MAGAZINE II kwartał 2007 nr 13 Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager IBM Tivoli Storage Manager Tape Management Funkcje HA i DRS w VMware Virtual Infrastructure Nowinki

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo