XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r czerwca 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011"

Transkrypt

1 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011

2 Organizatorzy Organizers Instytut Informatyki Institute of Informatics Sekcja Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych Section of Computer Networks and Distributed Systems Termin i miejsce Date & venue czerwca 2011 June 14-18, 2011 OWR Muflon 32 ul. Sanatoryjna Ustroń, Poland tel.: , , fax: www: Sekretariat sk.polsl.pl Secretary's Office p.515 ul. Akademicka Gliwice, Poland tel.: , fax: WWW Secretary's Office cn.polsl.pl Oficjalny Sponsor Techniczny Polska Sekcja IEEE Official Technical Sponsor IEEE Poland Section Partnerzy Partners 2

3 Konferencja Sieci Komputerowe 2011 Konferencja Sieci Komputerowe jest organizowana przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej rok rocznie od roku W roku 2011 odbywa się jej osiemnasta edycja w tym czwarta edycja o zakresie międzynarodowym. Głównym celem konferencji jest prezentacja bieżących prac badawczych i aplikacyjnych jak również wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętych zagadnień sieci komputerowych. Konferencja jest dedykowana dla wszystkich zainteresowanych tematyką sieci komputerowych, rozproszonych systemów komputerowych jak również molekularnymi sieciami informatyki, technologiami nano i technologiami kwantowymi w informatyce. W szczególności do zagadnień tematycznych konferencji należą: Molekularne sieci informatyki. Zagadnienia sieciowe związane z technologiami nano, molekularnymi i kwantowymi. Nowe technologie związane z sieciami komputerowymi. Podstawy budowy i oprogramowania sieci komputerowych. Sieci Internet. Bezpieczeństwo informacji w systemach sieciowych. Komputerowe sieci przemysłowe. Zastosowanie sieci komputerowych. Konferencja posiada techniczny patronat organizacji IEEE. Podczas tegorocznej, 18 edycji: organizowane jest szkolenie na temat: Mobile Phone Security, Interception and Forensics prowadzony przez Iosifa I. Androulidakisa z Wydziału Telefonii w Centrum Operacji Sieciowych Uniwersytetu w Ioannina z Grecji, organizowana jest specjalna sesja projektu Internet Przyszłości (https://www.iip.net.pl) prowadzona przez prof. Tadeusza Czachórskiego z IITiS PAN z Gliwic, organizowane są warsztaty firmy DELL z tematu: Another Innovative Approach to Virtualized Storage and SAN Network prowadzone przez Dariusza Klar z firmy DELL Polska. W pierwszym dniu konferencji, na sesji plenarnej 14 czerwca wystąpią przedstawiciele partnerów konferencji: Karol Dworak z firmy SAP z wystąpieniem na temat: Oczekiwania rynku pracy wobec absolwenta informatyki (część druga), Grzegorz Fruba z firmy DELL z wystąpieniem na temat: Sieć SAN w oparciu o rozwiązania DELL/Compellent, oraz zaproszeni goście: Profesor Andrzej Grzywak z WSB w Dąbrowie Górniczej zaprezentuje wykład na temat: Computer Continuity Management in Distraction Systems of Management and Steering. Profesor Józef Woźniak z Politechniki Gdańskiej zaprezentuje wykład na temat: Analiza protokołów mobilności w sieciach IP i algorytmów szybkiego przełączania w sieciach wykorzystujących technologię IEEE

4 W drugim dniu konferencji na sesji plenarnej 15 czerwca w ramach sesji projektu Internet Przyszłości wystąpią: profesor Tadeusz Czachórski z IITiS PAN z Gliwic z prezentacją na temat Cele i osiągnięcia projektu IIP, profesor Michele Pagani z Uniwersytetu w Pizie z Włoch z wykładem na temat: Detekcja anomalii na bazie PCA. W trzecim dniu konferencji 16 czerwca odbędzie się sesja specjalna, podczas której swój wykład zaprezentuje profesor Adam Grzech z Politechniki Wrocławskiej. Tematem wykładu będzie: Dostarczanie usług z uwzględnieniem QoS w systemach SOA. Dodatkowo podczas tej sesji przedstawiciel organizacji IEEE Jacek Izydorczyk z Politechniki Śląskiej przedstawi wykład na temat Wskazówki dla uzyskania publikacji w IEEE transactions. Planowane były jeszcze dwa wystąpienia: profesora Tülin Atmaca z Instytutu Łączności z Francji z wykładem na temat: Nowe trendy w sieciach optycznych, profesora Stefana Węgrzyna z IITiS PAN z Gliwic z wykładem na temat: Składy i struktury atomów, molekuł i molekularnych systemów informatyki. Ze względów losowych wykłady zostały odwołane. Materiały z nimi związane można pobrać ze strony WWW konferencji. Podczas konferencji wygłoszone będzie ponad 70 referatów przez prelegentów z 9 krajów. 4

5 Conference Computer Networks 2011 The conference has been organized by the Institute of Informatics every year since In the year 2011, it is the third international and seventeenth Polish national edition of the conference. The main goal of the conference is presentation of current research and application activities as well as exchange of experience associated with general issues involved in computer networks. The Computer Networks (CN) conference is dedicated to all activities related to computer networks, distributed computer systems together with nano and quantum technology and molecular networks. The topics of the conference are planned to be the following: Molecular networks. Network issues related to nano and quantum technology. New technologies related to the computer networks. Fundamentals of computer networks architecture and programming. Internet networks. Data security in network systems. Industrial computer networks. Applications of computer networks. The conference has a technical patronage of the IEEE. The following special events are organized during the CN'11: the tutorial on Mobile Phone Security, Interception and Forensics leaded by Iosif I. Androulidakis, the special guest session of Future Internet Engineering project (https://www.iip.net.pl) leaded by prof. Tadeusz Czachórski form IITiS PAN Gliwice, Poland. the DELL workshop on topic: Another Innovative Approach to Virtualized Storage and SAN Network leaded by Dariusz Klar from DELL Poland. On the first day of the conference, on June 14, during the plenary session: representatives of the invited companies present their speeches: Karol Dworak from SAP Poland on topic: Expectations of Job Market Regarding to Graduate in Computer Science (part two), Grzegorz Fruba from DELL Poland on topic: SAN Based on DELL/Compellent Storage Grid, the key-speakers deliver their lectures: professor Andrzej Grzywak from Business Academy from Dąbrowa Górnicza, Poland, on topic: Computer Continuity Management in Distraction Systems of Management and Steering, professor Józef Woźniak from Gdańsk University of Technology, Poland, on topic: Comparative Analysis of IP-based Mobility Protocols and Fast Handover Algorithms in IEEE Based WLANs. Additionally, on June 15 within the session of the project Future Internet Engineering speak: professor Tadeusz Czachórski from IITiS PAN Gliwice, Poland, speeach topic: 'The Objectives and the Achievements of FIE, professor Michele Pagani from Pisa University, Italy, lecture topic: 'On PCA-based Network Anomaly Detection. 5

6 On the third conference day, June 16, the special session is planned. During this session the lecture: QoS-aware Services Delivery in SOA Based Systems will be delivered by professor Adam Grzech from Wrocław University of Technology, Poland. Additionally, the IEEE speech will be headed by Jacek Izydorczyk from Silesian University of Technology. The topic is Tips for Getting a Transactions Article Published. Two more lectures were planned: professor Tülin Atmaca from National Institute of Telecommunication, France, on topic: 'New Trends in Optical Networks', professor Stefan Węgrzyn from the Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences from Gliwice, Poland, on topic: 'The Compositions and Structures of Atoms, Molecules and Molecular Computing Systems'. Due to the lot sake the lectures were canceled. Materials associated with the lectures can be downloaded from the website of the conference. During the conference over 70 reports will be delivered by participants from 9 countries. 6

7 Historia Konferencji Konferencja Sieci Komputerowe zrodziła się w Instytucie Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w 1993 roku. Głównym pomysłodawcą, organizatorem i przewodniczącym Komitetu Programowego konferencji był profesor dr hab. inż. Andrzej Grzywak, wybitny specjalista od systemów sieciowych. Pierwszych pięć edycji konferencji odbyło się w aulach Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W roku 1999 konferencja została zorganizowana po raz pierwszy jako konferencja wyjazdowa w stolicy Polskich Tatr w Zakopanem. Każda kolejna edycja była od tamtej pory wydarzeniem organizowanym poza Gliwicami i jak do tej pory zawsze w górach. Edycja Termin Miejsce I luty 1993 Wydział AEI, Politechnika Śląska Gliwice II luty 1995 Wydział AEI, Politechnika Śląska Gliwice III luty 1996 Wydział AEI, Politechnika Śląska Gliwice IV luty 1997 Wydział AEI, Politechnika Śląska Gliwice V luty 1998 Wydział AEI, Politechnika Śląska Gliwice VI czerwca 1999 DW Barbara Zakopane VII czerwca 2000 Centralny Ośrodek Sportu Zakopane VIII czerwca 2001 Centrum Konferencyjne PT Czarny Potok Krynica IX czerwca 2002 WZW Zakopane Kościelisko X czerwca 2003 CKiR Orle Gniazdo Szczyrk XI czerwca 2004 WZW Zakopane Kościelisko XII czerwca 2005 OSK Anatałówka Zakopane XIII czerwca 2006 OSK Anatałówka Zakopane XIV czerwca 2007 OSK Anatałówka Zakopane XV czerwca 2008 OSK Anatałówka Zakopane XVI czerwca 2009 Hotel Vestina Wisła XVII czerwca 2010 OWR Muflon Ustroń XVIII czerwca 2011 OWR Muflon Ustroń Od samego początku, przez wiele lat przy organizacji konferencji aktywnie pracowała Pani mgr Halina Węgrzyn stanowiąc trzon komitetu organizacyjnego. Od roku 2007 Przewodniczącym Komitetu Programowego został dr hab. inż. Andrzej Kwiecień prof. w Politechnice Śląskiej, natomiast przewodniczenia organizacji konferencji podjął się dr inż. Piotr Gaj. Zamysłem konferencji była i nadal jest integracja krajowych środowisk naukowych, badawczych i przemysłowych przez umożliwienie polskim naukowcom wymiany informacji dotyczących prac przez nich prowadzonych. Stanowi ona platformę dającą możliwość podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami, a także opublikowania wyników prac badawczych i aplikacyjnych. 7

8 VIII VII VI V IV III II-V I Edycja W roku 2008 formuła konferencji została zmieniona na międzynarodową z dwoma oficjalnymi językami: polskim i angielskim, dając tym samym możliwość uczestnictwa osobom spoza naszych granic. Organizatorzy konferencji zawsze również dbali o kontakt z przemysłem. Dlatego podczas wielu edycji można było spotkać przedstawicieli różnych firm krajowych i zagranicznych, którzy dzielili się z uczestnikami swoja wiedzą i doświadczeniem korzystając jednocześnie z kontaktów ze środowiskami akademickimi. Ambicją organizatorów stało się rozszerzenie formuły konferencji o pewne dziedziny wiedzy, które tylko z pozoru, mogą się wydawać mało tematycznie związane z sieciami komputerowymi. Należy tu mieć na myśli sesje poświęcone nanoinformatyce oraz biologicznym i chemicznym aspektom informatyki. W dziedzinach tych bowiem, łatwo znaleźć analogie wprost odnoszące się do rozproszonych systemów informatycznych, a te przecież z sieciami komputerowymi mają ścisły związek. Przez wiele lat materiały konferencyjne ukazywały się nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej jako Zeszyty Naukowe serii Informatyka wydawanych od roku 2000 jako Studia Informatica. Na bazie referatów konferencji powstały również monografie wydane nakładem WKŁ oraz książki w serii Communications in Computer and Information Science (CCIS) wydawnictwa Springer-Verlag. W roku bieżącym artykuły konferencji są publikowane w serii Studia Informatica oraz CCIS. liczba Publikacja liczba referatów uczest. Wydawnictwo Wolumen zgłoszone opublik. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Studia Informatica 2000 Studia Informatica 2001 seria Informatyka z. 24 nr 1222 PL ISSN seria Informatyka z. 28 nr 1270 PL ISSN seria Informatyka z. 30 nr 1315 PL ISSN seria Informatyka z. 32 nr 1356 PL ISSN seria Informatyka z. 34 nr 1381 PL ISSN seria Informatyka z. 36 nr 1414 PL ISSN vol. 21 nr 1 (39) PL ISSN vol. 22 nr 2, 3, 4 (43, 49, 50) PL ISSN

9 XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX Studia Informatica 2002 Studia Informatica 2003 WNT Warszawa 2004 WNT Warszawa 2005 WKL Warszawa 2006 WKL Warszawa 2007 WKL Warszawa 2008 vol. 23 nr 2A, 2B, 3 (48, 49, 50) PL ISSN vol. 24 nr 2A, 2B, 3 (53, 54, 55) PL ISSN Monografia ISBN Współczesne problemy sieci komputerowych Tom 1. Nowe Technologie Tom 2. Zastosowanie i Bezpieczeństwo Monografia ISBN Wysokowydajne sieci komputerowe Tom 1. Nowe Technologie Tom 2. Zastosowanie i Bezpieczeństwo Monografia ISBN Nowe technologie sieci komputerowych Tom 1 i 2. Monografia ISBN Sieci komputerowe Tom 1. Nowe technologie Tom 2. Aplikacje i zastosowania Monografia ISBN Tom 1. Współczesne Aspekty Sieci Komputerowych Tom 2. Contemporary Aspects of Computer Networks Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Seria Studia Informatica PL ISSN Vol. 29 nr 4B (81) Springer-Verlag 2009 Series CCIS 39 ISSN Computer Networks WKL Warszawa 2009 Monografia ISBN Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych Wydawnictwo PKJS Gliwice 2009 Monografia ISBN Geology & Information Technology 9 9 Springer-Verlag 2010 Series CCIS 79 ISSN Computer Networks WKŁ Warszawa 2010 Monografia ISBN Współczesna problematyka sieci komputerowych

10 XVIII Springer-Verlag 2011 Series CCIS Vol. 160 ISSN Computer Networks Zeszyty Naukowe Politechniki Śl Seria Studia Informatica PL ISSN Vol. 32, No. 3A (98) Od roku 1999 konferencja posiada swoje strony w Internecie (adres: Wszystkie dostępne strony witryny konferencji można odnaleźć przez menu archiwum na stronie edycji bieżącej. Strony WWW prowadzone są dwujęzycznie. Forma i zawartość wersji językowych może się nieznacznie różnić. 10

11 Conference History The 'Computer Networks' conference was established in 1993 in the Institute of Informatics which belongs to the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science of the Silesian University of Technology. The main originator, organizer and chief of the conference Program Committee was professor Andrzej Grzywak, the prominent specialist of network systems. The first five editions of the conference took place in the halls of the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science of the Silesian University of Technology. In 1999 the conference was organized as an open event for the first time. The venue was the capital of the Polish Tatra Mountains, Zakopane. Each of the next editions was organized outside Gliwice, always in the mountains so far. Edition Date Venue I February 1993 AEI Faculty, Silesian University of Technology Gliwice II February 1995 AEI Faculty, Silesian University of Technology Gliwice III February 1996 AEI Faculty, Silesian University of Technology Gliwice IV February 1997 AEI Faculty, Silesian University of Technology Gliwice V February 1998 AEI Faculty, Silesian University of Technology Gliwice VI June 23-26, 1999 Barbara Hotel Zakopane VII June 14-16, 2000 Central Sport Center Zakopane VIII June 18-20, 2001 Conference Center Czarny Potok Krynica IX June 11-14, 2002 Zakopane Military Holiday Center Kościelisko X June 10-13, 2003 Orle Gniazdo Congress & Recreation Center Szczyrk XI June 23-25, 2004 Zakopane Military Holiday Center Kościelisko XII June 22-24, 2005 ECC Anatałówka Zakopane XIII June 21-23, 2006 ECC Anatałówka Zakopane XIV June 17-20, 2007 ECC Anatałówka Zakopane XV June 17-21, 2008 ECC Anatałówka Zakopane XVI June 16-20, 2009 Vestina Hotel Wisła XVII June 15-19, 2010 RCC Muflon Ustroń XVIII June 14-18, 2011 RCC Muflon Ustroń From the very beginning, for many years, Ms Halina Węgrzyn has worked actively during the conference organization, becoming the main stem of the Organization Committee. In 2007, prof. Andrzej Kwiecień became the chief of the Program Committee, whereas Mr Piotr Gaj went in for being in the chair of the Organization Committee. The main intention of the conference was and still is the integration of national and international scientific, research, and industrial environments, by enabling scientists to exchange information 11

12 VII VI V IV III II-V I Edition related to research leaded by them. It became a platform of knowledge, experience, and achievements, possible to be shared, as well as it facilitated the publication of the results of research and applications. In 2008 the conference form was changed into international with two official languages: Polish and English, and it gives guests from abroad the opportunity to participate. Moreover, the conference organizers have always cared about strong contact with industry. Thus, during many editions it was possible to meet representatives of various Polish and foreign companies, who shared their knowledge and experience with our participants, and simultaneously took advantage from obtaining contact with academic society. The extension of the conference formula became an ambition of the organizers. Especially of certain domains of knowledge, which apparently seem to be not directly connected with computer networks. It means domains related to nanoinformatics as well as biological and chemical aspects of informatics. Nevertheless, in these branches, it is easy to find direct similarities regarding distributed computer systems, and these have a strong connection with computer networks after all. For many years the conference materials had been published by University Publishing as Science Copybooks in Informatics series, which had been released since 2000 as series Studia Informatica. In addition, based on the conference papers, monographs had been also created and published by the Polish WKŁ Publishing House, as well as proceedings named Computer Networks had been created in Communications in Computer and Information Science (CCIS) series by Springer-Verlag Publisher from Germany. In the current year the papers are published in series Studia Informatica and CCIS. Number of Publication Partic. papers numb. Publisher Volume subm. publ. Science Copybook of SUT 1993 Science Copybook of SUT 1995 Science Copybook of SUT 1996 Science Copybook of SUT 1997 Science Copybook of SUT 1998 Science Copybook of SUT 1999 Studia Informatica 2000 series Informatyka z. 24 nr 1222 PL ISSN series Informatyka z. 28 nr 1270 PL ISSN series Informatyka z. 30 nr 1315 PL ISSN series Informatyka z. 32 nr 1356 PL ISSN series Informatyka z. 34 nr 1381 PL ISSN series Informatyka z. 36 nr 1414 PL ISSN vol. 21 nr 1 (39) PL ISSN

13 XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII Studia Informatica 2001 Studia Informatica 2002 Studia Informatica 2003 WNT Warszawa 2004 WNT Warszawa 2005 WKL Warszawa 2006 WKL Warszawa 2007 WKL Warszawa 2008 vol. 22 nr 2, 3, 4 (43, 49, 50) PL ISSN vol. 23 nr 2A, 2B, 3 (48, 49, 50) PL ISSN vol. 24 nr 2A, 2B, 3 (53, 54, 55) PL ISSN Monograph ISBN Współczesne problemy sieci komputerowych Vol. 1. Nowe Technologie Vol. 2. Zastosowanie i Bezpieczeństwo Monograph ISBN Wysokowydajne sieci komputerowe Vol. 1. Nowe Technologie Vol. 2. Zastosowanie i Bezpieczeństwo Monograph ISBN Nowe technologie sieci komputerowych Vol. 1 and 2. Monograph ISBN Sieci komputerowe Vol. 1. Nowe technologie Vol. 2. Aplikacje i zastosowania Monograph ISBN Vol. 1. Współczesne Aspekty Sieci Komputerowych Vol. 2. Contemporary Aspects of Computer Networks Science Copybook of SUT 2009 Series Studia Informatica PL ISSN Vol. 29 nr 4B (81) Springer-Verlag 2009 Series CCIS 39 ISSN Computer Networks WKL Warszawa 2009 Monograph ISBN Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych PKJS Gliwice 2009 Monograph ISBN Geology & Information Technology 9 9 Springer-Verlag 2010 Series CCIS 79 ISSN Computer Networks WKŁ Warszawa 2010 Monograph ISBN Współczesna problematyka sieci komputerowych

14 XVIII Springer-Verlag 2011 Series CCIS Vol. 160 ISSN Computer Networks Science Copybook of SUT 2011 Series Studia Informatica PL ISSN Vol. 32, No. 3A (98) Since 1999 the conference has had its own web pages (address: All pages of the previous editions are available via item 'Archive' of the main menu of the current conference edition website. The pages are both in Polish and in English. You can switch the language by clicking the flag symbol in the upper right corner of any page

15 Członkowie honorowi Honorary Members Komitet Programowy SK'11 Program Committee CN'11 Klaus BENDER TU München Germany Zdzisław DUDA Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Jerzy RUTKOWSKI Stefan WĘGRZYN Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Gliwice Polska The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences Gliwice Poland Bogdan M. WILAMOWSKI Auburn University USA 15

16 Członkowie Komitetu Committee Members Anoosh ABDY Realm Information Technologies USA Tülin ATMACA Institut National de Télécommunication France Win AUNG National Science Foundation, Arlington USA Leszek BORZEMSKI Politechnika Wrocławska Polska Wroclaw University of Technology Poland Markus BREGULLA University of Applied Sciences Ingolstadt Germany Tadeusz CZACHÓRSKI Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Andrzej DUDA INP Grenoble France Alexander DUDIN Białoruski Uniwersytet Państwowy Białoruś Belarusian State University Belarus 16

17 Jean-Michel FOURNEAU Université de Versailles France Natalia GAVIRIA Universidad de Antioquia Colombia Roman GIERELAK Zbigniew HUZAR Uniwersytet Zielonogórski Polska University of Zielona Gora Poland Politechnika Wrocławska Polska Wroclaw University of Technology Paland Jürgen JASPERNEITE Ostwestfalen-Lippe University of Applied Science, Germany Jerzy KLAMKA Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Gliwice Polska The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences Gliwice Poland Demetres D. KOUVATSOS University of Bradford UK Stanisław KOZIELSKI Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland 17

18 Henryk KRAWCZYK Andrzej KWIECIEŃ Kevin McNEILL Politechnika Gdańska Poland Gdansk University of Technology Poland Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Engineering Fellow, BAE Systems USA Przewodniczący Chief Nihal PEKERGIN Université de Versailles France Piotr PIKIEWICZ Bolesław POCHOPIEŃ Mirosław SKRZEWSKI Oleg TIKHONENKO Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Polska Academy of Business in Dąbrowa Górnicza Poland Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Gliwice Polska The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences Gliwice Poland 18

19 Kerry-Lynn THOMSON Nelson Mandela Metropolitan University South Africa Sylwester WARECKI Freescale Semiconductor, Inc., Tempe, Arizona USA Tadeusz WIECZOREK Politechnika Śląska Gliwice Polska Silesian University of Technology Poland Bane VASIC University of Arizona, Tucson, Arizona USA Grzegorz ZARĘBA University of Arizona USA 19

20 Komitet Organizacyjny SK'11 Organizing Committee CN'11 Członkowie (Wszyscy członkowie: Politechnika Śląska, Gliwice, Polska) Members (All members: Silesian University of Technology, Gliwice, Poland) Halina Węgrzyn Aleksander CISEK Piotr GAJ Małgorzata GŁADYSZ Jacek IZYDORCZYK Arkadiusz JESTRATJEW Członek honorowy Honorary Member Obsługa techniczna, grafika i multimedia Technical service, graphics & multimedia Przewodniczący Chief Obsługa biura, finanse, akomodacja Office, finance, accommodation Koordynator kosponsoringu technicznego IEEE IEEE PS Chapter Chair Redaktor techniczny publikacji polskojęzycznych Technical editor of Polish language publications Piotr KUŹNIACKI Administrator systemu web Web system administrator Piotr STERA Redaktor techniczny publikacji angielskojęzycznych Technical editor of English language publications Jacek STÓJ Obsługa techniczna i biurowa Technical & office support 20

21 Sponsor techniczny konferencji SK'11 Polska Sekcja Organizacji IEEE W marcu 2011 roku liczba członków organizacji IEEE 1 pierwszy raz w historii przekroczyła Zwiększyła się także liczba członków prawie wszystkich towarzystw w ramach IEEE, a największy wzrost zanotowało IEEE Communications Society, IEEE Computer Society oraz IEEE Power and Energy Society. Wzrost liczby członków IEEE odnotowywany był przez ostatnie siedem lat z rzędu, a w latach , mimo kryzysu, wyniósł on w sumie siedem procent. W tym samym czasie liczba studentów-członków IEEE wzrosła o 21%. Można się spodziewać, że wzrost ten zostanie utrzymany, szczególnie że IEEE w istotny sposób obniżyło składkę członkowską dla osób pracujących w krajach rozwijających się, w tym w Polsce. Czym jest IEEE? Institute of Electrical and Electronics Engineers, w skrócie IEEE, jest największym na świecie stowarzyszeniem inżynierów reprezentujących bardzo szeroko pojęte nauki o elektryczności. Właściwie należałoby mówić raczej o nowych technologiach. Celem stowarzyszenia jest promocja innowacyjności i doskonałości technicznej. Organizacja powołana została do życia przez grupę inżynierów elektryków w Nowym Jorku w roku 1884 pod nazwą American Institute of Electrical Engineers lub krótko AIEE. Założyciele byli niewątpliwie zafascynowani nowymi zdobyczami techniki: telegrafem znanym już wtedy od ponad 40 lat oraz wynalazkami Thomasa Edisona, które doprowadziły do rozwoju sieci elektrycznej, rozpowszechnienia oświetlenia żarowego, a w konsekwencji elektryfikacji wszystkich aspektów współczesnej cywilizacji. Pierwszy prezes AIEE Norvin Green był pracownikiem Western Union i reprezentował sektor przemysłu związanego z telegrafią. Wśród pierwszych członków był Thomas Edison reprezentant sieci elektroenergetycznych oraz Alexander Graham Bell reprezentant telekomunikacji. Niezależnie od AIEE w roku 1912 powołane zostało przez amerykańskie środowisko inżynierów radiotechników stowarzyszenie IRE Institute of Radio Engineers. Niewątpliwym impulsem było w tym przypadku udoskonalenie przez pracownika AT&T Harolda D. Arnolda lampy elektronowej Lee de Foresta i otwarcie w ten sposób bram rozwoju elektroniki. W latach po drugiej wojnie światowej IRE rozwijało się nawet szybciej od AIEE co wiąże się z licznymi wynalazkami czasu wojny, w tym rozpowszechnieniem radaru i łączności w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Ponieważ obie organizacje zrzeszały ludzi działających w blisko spokrewnionych dziedzinach techniki, od 1 stycznia 1963 roku AIEE oraz IRE połączyły się tworząc jedną organizację IEEE. W chwili połączenia IEEE miało członków z czego w USA. Od tego czasu IEEE powoli, ale systematycznie przekształcało się z lokalnego, amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów elektryków w stowarzyszenie o charakterze międzynarodowym, a nawet globalnym. Obecnie IEEE zrzesza członków ze 160 krajów świata z czego 43% członków jest spoza USA. Grupy zainteresowań rozrosły się i przekształciły w IEEE Societies których obecnie jest 38. W ten sposób członkowie IEEE stanowią elitę inżynierów reprezentujących najróżniejsze dziedziny techniki zaczynając od telekomunikacji poprzez informatykę, robotykę, automatykę, elektronikę, mikro i nanotechnologię do biomedycyny i biotechnologii. 1 Czytaj Eye-triple-E 21

22 Korzyści z bycia członkiem IEEE Każdy członek IEEE ma dostęp do zasobów i możliwości, które ułatwią kierowanie swoją karierą zawodową w pożądanym kierunku. Może dostać wiele zniżek, które ułatwią wyjazd na konferencję czy udział w szkoleniu na temat najnowszych technologii. Może poznać nowych kolegów, których poglądy i zaangażowanie w sprawy rozwoju techniki są podobne do jego własnych. Ponadto: 1. Członkowie IEEE mają stały dostęp do wyników najnowszych badań, wiadomości, programów telewizyjnych i zasobów edukacyjnych niezbędnych do uzupełniania swojej wiedzy na bieżąco. 2. Każdy członek IEEE, jest częścią największej na świecie społeczności specjalistów społeczności, która szybko wymienia informacje co jest ważne, a co nie, co działa, a co nie i dlaczego nie działa. 3. Członkowie IEEE mogą osiągnąć więcej niż inni dzięki kursom dokształcającym i certyfikatom oferowanym przez IEEE, oraz konferencjom, konkursom, doradztwu i stypendiom organizowanym przez IEEE. Np. w tym roku IEEE oferuje swym członkom: 1. Gratisowy dostęp poprzez bazę explore do 220 klasycznych tytułów książek dotyczących szeroko pojętej elektryki, a wydanych przez wydawnictwo Wiley. 2. Udział w sieci membernet łączącej wyłącznie członków IEEE na całym świecie. 3. Microsoft for Students program, dzięki któremu oprogramowanie firmy Microsoft jest oferowane członkom-studentom IEEE po bardzo obniżonych cenach. Nie czekaj i zapisz się do nas, bo: Chcemy zachęcić młodych ludzi do współtworzenia przyszłości, a nie tylko do biernej konsumpcji. Chcemy aby studiowali nauki przyrodnicze i techniczne, uczyli się kochać, rozumieć i przekształcać otaczający świat. Chcemy być dla nich wzorem i pomocą. Więcej na temat IEEE: Na podstawie opracował Jacek Izydorczyk, senior member IEEE 22

23 Technical co-sponsor of CN'11 IEEE Poland Section In March 2011 the number of members of IEEE 2 first time in history exceeded th. Also increased the number of members of almost all societies within the IEEE. The largest increase recorded IEEE Communications Society, IEEE Computer Society and IEEE Power & Energy Society. The increase in the number of members of the IEEE was recorded for the last seven years, and in it amounted to a total of seven percent. At the same time, the number of student members of the IEEE has increased by 21%. It can be expected that this growth will continue, especially as the IEEE significantly reduced membership fee for those working in developing countries, including Poland. What is IEEE? Institute of Electrical and Electronics Engineers, in short IEEE, is the largest organization that connect engineers who represent electrical science in the world. Actually, it shall be called new technologies. The point of the organisation is to promote the technical perfection and innovation. The association was brought to life by a group of New York engineers under the name of American Institute of Electrical Engineers or short AIEE. Founders were undoubtedly fascinated of new technical inventions: a telegraph, which has been known already for 40 years and the inventions of Thomas Edison, which evolved the electrical network, popularized the incandescent lighting and consequently electrification of all modern civilization aspects. The first chairman of AIEE Norvin Green was a worker of western union and he represented telegraphic industry. One of the very first members was Thomas Edison representative of electromagnetic networks and Alexander Graham Bell representative of telecommunication. Independently of AIEE, in 1912 an American association was brought to life IRE, Institute of Radio Engineers. The unquestionable impulse was an improvement of Lee de Foust electron lamp by AT&T employee, Harold D. Arnold. This opened gates to electronics evolution. After the second world war IRE evolved even faster than AIEE, what is connected with many war time inventions, including a spread of radars and connection using microwave frequencies. Because both organisations associated people who worked in similar technical areas since 1st January 1963 AIEE and IRE has connected, creating one organisation IEEE. Back then IEEE had members including from USA. Since its set-up it has been slowly transforming from a local, American society of electrical engineers to an international organisation. Now IEEE has members from 160 countries, 43% of those people are from the outside of the USA. Groups of interest grew and evolved into IEEE Societies. Right now there are 38 such groups. IEEE members consist of elite engineers from almost every area of technique, from telecommunication, information technology, robotics, automatics, electronics, micro and nanotechnology up to biomedicine and biotechnology. 2 Read Eye-triple-E 23

24 Benefits of IEEE Membership As a member of IEEE you will be presented with new resources, valuable opportunities and many discounts that will help you advance your career in the right direction. Through IEEE, you can find colleagues who share your vision and commitment those who are moving technology forward today. In particular: 1. IEEE members gain exclusive access to the latest and best research, news, television programs, and educational resources needed to expand their expertise and stay current. 2. As an IEEE member, you are part of the world s largest community of technology professionals a network of communication and learning where innovators share what works, what does not, and what is needed now. 3. IEEE members can achieve more of what matters in your life and career through IEEE programs such as continuing education courses and certifications, conferences, competitions, giving or receiving mentoring, scholarships, and more. E.g. this year we managed to get our members the following benefits: 1. IEEE Press offers members access to over 220 ebooks via IEEE Xplore (IEEE ebooks Classics) 2. IEEE membernet an exclusive benefit of membership, IEEE's online membership directory connects members worldwide. 3. Microsoft Software for Students in conjunction with Microsoft, IEEE offers a wide selection of development software to student members. Join us because: We want to encourage young people to contribute in creating the future, not just to a passive consumption. We want them to study natural and technical science, to learn, love, understand and develop the world around them. We want to be their model and help. More about IEEE: Elaborated on the basis of Jacek Izydorczyk, senior member IEEE. 24

25 Key Speakers Key Speaker: Tülin Atmaca Institut National de Télécommunication, FRANCE Tülin BERBER ATMACA received the PhD degree in Computer Science from The University of Paris XI (ORSAY), in France in 1987, and the HdR (Habilitation à Diriger de Recherche) in July From 1986 to 1988 she has taught in the Department of Computer Science at the University of Paris XI. From 1989 to 1991, she was Assistant Professor in the Computer Science Department at the University of Paris VI. Since January 1992, she has been working at Institut Telecom / Telecom SudParis (ex INT) in France. She is currently a Professor in the Telecommunications Networks and Services department. She was a Visiting Professor in the Computer Science Department of the North Carolina State University, as well as the department of Industrial Engineering of the Rutgers State University. Her research interests are in the areas of performance evaluation of telecommunication networks (Optical Networks, ATM, FR, IP,...), of traffic and congestion control, and Quality of Services aspects in these networks. She is involved in several national and international research projects in the field of the optical packet switching network and their performance (RNRT/ROM, RNRT/ROM- EO, ANR/ECOFRAME, CARRIOCAS, Euro-NGI, Euro-FGI, Euro-NF and Industrial research projects with Alcatel, France Telecom, etc.). She has been a member of several technical program committees (Infocom, IFIP, PCN, IP-QoS,...) and also she was co-chair of various well-known international conferences. Her recent research interests include the optical multi-service networks: QoS aspect in WAN and MAN and the performance of optical access networks. Key-note lecture entitled: `New trends in Optical Networks` Key Speaker: Adam Grzech Wroclaw University of Technology, POLAND Adam Grzech, Ph.D., D.Sc. He is a professor in the Institute of Computer Science, Department of Computer Science and Management, Wrocław University of Technology (WUT). He obtained M.Sc. degree from Department of Electronics, Wrocław University of Technology in 1977, Ph.D. degree from Institute of Technical Cybernetics, Wrocław University of Technology in 1979, D.Sc. degree from Department of Electronics, Wrocław University of Technology in 1989 and professor title in His research interests include design and analysis of computer systems and networks, requirement analysis, modeling and identification of computer networks, design and application of local and wide area computer networks, flow control and congestion avoidance in computer networks, migration and integration of heterogeneous computer systems and networks, services integration in networks, intelligent networks, quality of service aware networks, SOA-paradigm based systems, engineering of the future internet, security of computer systems and networks, agent-based systems and its application in optimization and control and intelligent information systems. He is an author and co-author of 218 papers published in books, journals and conference proceedings, supervisor of 8 completed Ph.D. thesis and supervisor of more than 200 completed M.Sc. thesis in computer communication engineering. Key-note lecture entitled: `QoS-aware services delivery in SOA based systems` Key Speaker: Andrzej Grzywak Academy of Business in Dabrowa Gornicza, POLAND Andrzej Grzywak received the M.S.E.E., Ph.D., and D.Sc. degrees in electrical engineering and informatics from the Silesian University of Technology. Currently he is a Professor in the Department of Automatic Control, Electronics and Computer Science of SUT (Division of Informatics Devices). 25

26 His experiences are connected with the scientific research and his participation in the development of computer industry in 1954 he joined the Department of Automatic Control of the Silesian University of Technology, where he was one of the founders of the Institute of Informatics. From 1976 to 1997 he was the Vice-director for Research and next, from August 31, 1997 to 2000 the Director of the Institute. From 1954 to 1976 he was with the Institute of Mining Mechanization (ZKMPW), where he conducted the works as a Principal Investigator in the design and construction of the first Polish minicomputer (MKJ-25). From 1976 to 1983 he was with the Institute of Controls Systems, where he worked as a director of the Mera 60 computer project. Next he held the position of the Director of that Institute. In 2002 Professor Grzywak joined the Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, where he was a faculty member and a Vice-Rector. Currently he is a Professor and the Rector of the Academy of Business. Professor Grzywak is a member of the Informatics Committee of the Polish Academy of Sciences. He is also a Chairman of the Scientific Council in the Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences. His expertise is in computer design, computer networks, and security of computer systems. Prof. Andrzej Grzywak is an author of over a hundred scientific and technical publications, including six books. 26 doctoral dissertations have been written under Professor Grzywak s supervision. In 1978 he was awarded with the State Prize. Key-note lecture entitled: `Computer Continuity Management in distraction systems of management and steering` Key Speaker: Michele Pagano University of Pisa, ITALY Michele Pagano received laurea (cum laude) in Electronics Engineering in 1994 and a Ph.D. in Electronics Engineering in 1998, both from the University of Pisa. Since 2007, he is an associate professor at the Department of Information Engineering of the University of Pisa, where he is the official instructor of the courses of `Telematics`, `Architectures`, `components and network services`, `Performance of Multimedia Networks` and `Network Security`. His research interests are related to statistical characterization of traffic flows and to network performance analysis, mainly in the framework of architectures able to support Quality of Service. Performance evaluation has been carried through analytical approaches as well as by means of discrete event simulation, including techniques for the simulation of rare events. In the last years he extended his research interests to statistical traffic classification and network security issues, mainly in the framework of Intrusion Detection Systems. He has co-authored around 100 papers published in international journals and presented in leading international conferences. As a member of the Research Unit of Pisa, he has been involved in the activities of the Network of Excellence Euro-NGI and in several national and international projects in the field of telecommunication networks, in particular being the local coordinator for the 2006 PRIN (Research projects of national interest) RECIPE (Robust and Efficient traffic Classification in IP networks) and the 2008 PRIN EFFICIENT (Energy efficient technologies for the Networks of Tomorrow). Moreover, for the period 2009{2012 he is the principal investigator in international cooperation projects on `Modeling Next Generation Internet`, funded by the University of Pisa. Key-note lecture entitled: `On PCA-based Network Anomaly Detection` Key Speaker: Stefan Węgrzyn The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, POLAND Stefan Węgrzyn received his M.Sc. and Ph.D. degrees in electrical engineering from the Silesian University of Technology in 1949 and 1951, respectively. Also in 1949 he published his first book Operational calculus in application to transient states calculation in the electrical circuits with lumped parameters, which was a result of his research performed as a student. That book was a basis of his lectures at the Electrical Engineering Faculty of the SUT. 26

27 In the following years, Professor Węgrzyn published several new books in Poland and abroad: Operational calculus (PWN, Warsaw 1955 and 1960), in Slovak Operatorovy počet v elektrotechnicke (Bratislava 1958), Transients in electrical lines and chain networks (PWN, Warsaw 1958), Operatorenrechnung in der Elektrotechnik Technik (Verlag, Berlin 1962), and Calcul opérationnel en électrotechnique (Gauthier-Villars, Paris 1967). In 1960 he received the Docteur de l Université degree from the University of Toulouse, France. Since 1964 Professor Węgrzyn has been a member of Polish Academy of Sciences and since 1995 a member of the renewed Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). Professor Węgrzyn took the initiative in establishing the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science at the Silesian University of Technology and the Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences in Gliwice. He was the director of this Institute, the Head of Informatics Committee of the Polish Academy of Sciences, and the Editor-in-Chief of the journal Archives of Theoretical and Applied Informatics. He received Honoris Causa doctorates from the University of Lille, France 1973, Universite de Sherbrooke, Canada 1977, SUT in 1988, AGH University of Science and Technology, Cracow 1989, and Rzeszow University of Technology, Professor S. Węgrzyn received an Award in Science of 1st degree from Polish Government and Ordre des Palmes Academiques (chevalier et officier grades) from French Government. Scientific interests of Professor Węgrzyn extend from dynamics of electrical circuits through the control, stability and identification theory (Gille-Węgrzyn equations in control theory, introduction of Banach s metric spaces to the stability analysis and identification), complex control systems theory, informatics, developmental systems, information technology in nanoscience including quantum systems of informatics. This can be illustrated through his selected published books: Fundamentals of automatic control (PWN, Warsaw 1963), Les bases de l automatique industrielle (Dunod, Paris 1965) in coll. with A. Bukowy and Z. Pogoda, Introduction à l étude de la stabilité dans les espaces métrique (Dunod, Paris 1971).in coll. with O. Palusiński, Fundamentals of computer science (PWN, Warsaw 1982), S. Węgrzyn, J.C. Gille, P. Vidal: Developmental systems, at the crossroads of system theory, computer science, and genetic engineering (Springer-Verlag, New York 1990), S. Węgrzyn, J.C. Gille, P. Vidal: The genetics of developmental processes 18 (2nd ed., Informatics, No. 19, Publishers of the SUT, Gliwice-Lille- Quebec 1992), S. Węgrzyn et al.: Nano and quantum systems of informatics, (2nd ed., Publishers of the SUT, Gliwice 2004), S. Węgrzyn et al.: Systems of informatics of the direct materials production (Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, PKJS Publisher, Gliwice 2006). Key-note lecture entitled: `The compositions and structures of atoms, molecules and molecular computing systems` Key Speaker: Józef Woźniak Gdansk University of Technology, POLAND Professor Józef Woźniak received his M.Sc., Ph.D and D.Sc. degrees in electronics and telecommunications from the Faculty of Electronics, Gdańsk University of Technology (GUT), Poland, in 1971, 1976 and 1991, respectively. In January 2002 he became a full professor. In 1993 he was elected Associate Dean of the Faculty of Electronics and in 1994 he was appointed a Professor at GUT. Simultaneously, from October 1994 till September 1996, i.e. up to dissolution of the Franco-Polish School of New Information and Communication Technologies in Poznań, he was a Professor there. In 1996 he was elected, and in 1999 reelected, a Dean of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at GUT. In the years he was Rector's Attonrey in charge of Continuing Engineering Education at GUT. In 2002 he was approved by the GUT Senat as a Chairman of the Commission for Distance Education. Since 2004 he is a member of the Council for Science, taking part in activities of the Committee on Research for the Developement of Science. Prof. Woźniak is also a member of the Committee of Electronics and Telecommunications of the Polish Academy of Scences (PAN), chairing the Telecommunications Section. He is a member of IEEE (chairing Gdańsk IEEE Computers Society Chapter) and IFIP 27

28 (being a vicechair of the Working Group WG6.8 - on Wireless Communications) Prof. J. Woźniak has rich industrial and scientific experience. In February 1984 he participated in research works at the Vrije Universiteit, Brussel. From December 1986 to March 1987 he was a Visiting Scientists at the Dipartimento di Elettronica, Politecnico di Milano. In both cases he was working on modelling and performance analysis of packet radio networks. In 1988/89 he was a Visiting Professor at the Aalborg University Center, lecturing on computer networks and communication protocols. In 2007 he conducted (as a Visiting Erskine Fellow) lectures at the Canterbury University in New Zealand. Prof. Józef Woźniak is author or co-author of more than 200 scientific papers and co-author of four books, e.g., "LAN, MAN, WAN - computer networks and communication protocols" (printed in Polish in 1998) awarded the Ministry of National Education Prize (2nd ed. in 2000) and "Wired and Wireless LANs", issued in 2002 (also awarded the Ministry of National Education Prize in 2003). He is also co-editor of 4 conference proceedings and co-author of 4 student textbooks and great number of unpublished scientific reports. His scientific and research interests include network architectures, analysis of communication systems, network security problems, mobility management in IP networks as well as LAN and MAN operational schemes. Key-note lecture entitled: `Comparative analysis of IP-based mobility protocols and fast handover algorithms in IEEE based WLANs` Based on www or on the materials delivered by the key speakers. 28

29 Partner konferencji SK'11 firma DELL Polska Słuchamy. Uczymy się. Tworzymy. Tak działamy. Od ponad 26 lat firma Dell pomaga krajom, społecznościom i klientom na całym świecie realizować marzenia za pomocą technologii. Klienci ufają, że zapewnimy im rozwiązania technologiczne, które pomogą im więcej zdziałać i osiągnąć w pracy, domu, szkole czy gdziekolwiek indziej. Dell na świecie Jest globalnym dostawcą komputerów, zajmującym 33 miejsce na liście największych firm świata Fortune 500. Dostarcza nowatorskie rozwiązania i usługi dla klientów indywidualnych i firm, oferując szeroką gamę produktów od laptopów i komputerów biurkowych, po projektory, drukarki, rozwiązania z zakresu macierzy dyskowych i serwery. Dell w Polsce Jest obecny już od 15 lat. Główne biuro handlowe mieści się w Warszawie. Od 2007 roku jest też obecny w Łodzi, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w strukturach firmy fabryka. Produkowane w niej komputery trafiają na rynki całej Europy. Budowa łódzkiej fabryki, wartej około 200 milionów euro, rozpoczęła się pod koniec 2006 roku. Już 12 miesięcy później linię produkcyjną opuścił pierwszy komputer z logo Made in Poland. Na ceremonię oficjalnego otwarcia przyjechał do Łodzi prezes i założyciel firmy - Michael Dell. Zaangażowanie lokalne Dell od początku swojej obecności w Łodzi angażuje się w życie miasta i jego okolic wspiera projekty charytatywne, a także inicjatywy władz i łódzkich uczelni. Do tej pory dwie łódzkie szkoły otrzymały sprzęt komputerowy wart 35 tysięcy dolarów w ramach grantu z fundacji Dell. Prowadzone są też inicjatywy ekologiczne. Jedną z nich jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez sadzenie drzew. W 2007 roku Dell sfinansował zasadzenie 130 tysięcy drzew, co pozwoliło zneutralizować 7 tysięcy ton dwutlenku węgla. W 2008 roku dzięki wsparciu firmy zostało zasadzonych 166 tysięcy drzew każde z nich odpowiadało jednemu sprzedanemu w Polsce komputerowi marki Dell. Nagrody dla Dell Działalność Dell w Polsce została doceniona wieloma prestiżowymi nagrodami. Inwestycję w Łodzi uhonorował m.in. miesięcznik Forbes, a także PAIiZ i magazyn The Warsaw Voice. W 2008 roku dzięki głosom studentów Dell znalazł się w gronie Idealnych Pracodawców, a podczas łódzkiej Gali Biznesu otrzymał nagrody w kategorii Firma Roku oraz Najważniejsza Inwestycja Roku. Dell najbardziej zieloną firmą IT na świecie Dell zadeklarował, że stanie się stanie się najbardziej zieloną firmą IT na świecie. Działania te obejmują m.in. projektowanie produktów pod kątem ochrony środowiska (poprzez zwiększanie ich wydajności energetycznej i unikanie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów), recykling zużytego sprzętu i dostosowywanie budynków firmy do surowych wymogów ekologicznych. W programy ochrony środowiska Dell włącza zarówno dostawców i partnerów biznesowych, jak i pracowników oraz klientów. Polityka ekologiczna firmy Dell ilustruje zamierzenia globalnego ruchu ReGeneration (www.regeneration.org), którego celem jest ochrona naturalnego środowiska człowieka w dobie nowoczesnych technologii. Na podstawie 29

30 Conference's Partner DELL Poland Listen. Learn. Deliver. That's what we're about. For more than 26 years, Dell has empowered countries, communities, customers and people everywhere to use technology to realize their dreams. Customers trust us to deliver technology solutions that help them do and achieve more, whether they re at home, work, school or anywhere in their world. Since the first Dell PC was introduced in 1986, Dell has continued to shape the industry by breaking new ground and pioneering critical developments in home, small business and enterprise computing. Dell's research and development (R&D) efforts now span the globe, driven by some of the industry's foremost product designers and engineers. At the core of Dell's innovation approach, however, remains an unwavering commitment to deliver new and better solutions that directly address customer needs. We gather requirements directly through tens of thousands of customer interactions daily, organized events, social media venues and customer panels. Partnerships with a wide variety of key industry software, hardware and component suppliers give us a uniquely broad perspective on the computing landscape. Many innovations begin in-house, led by a global team of top engineers, product designers and technical experts. Others begin as a team effort with Dell's strategic partners. The mission is to deliver innovative and cost-effective solutions that meet today's real-life customer challenges and work seamlessly in existing environments and with other products. Dell is uniquely positioned to impact industry trends. We maintain strong internal development capabilities. We partner, rather than compete, with top industry technology suppliers and original development manufacturers. We steer enabling industry standards and technologies through industry groups and strategic partners. In this way, Dell spurs innovation and delivers value to customers Dell Compellent Fluid Data Storage Dell Compellent Storage Center is an all-in-one storage array that always puts data in the right place at the right time for the right cost. With Fluid Data technology, you can optimize efficiency, agility and resiliency to slash storage costs up to 80 percent, scale on a single platform and secure data against downtime and disaster. Best of all, with Fluid Data, your storage dynamically adapts directly in line with your business needs. Built from the ground up to manage data differently, Dell Compellent Storage Center provides a fully virtualized storage platform that includes: Storage Virtualization that abstracts and aggregates all resources across the entire array, providing a high-performance pool of shared storage Thin Provisioning and Automated Tiered Storage to deliver optimum disk utilization and intelligent data movement Space-Efficient Snapshots and Thin Replication for continuous data protection without wasted capacity Built-in automation and unified storage management to streamline storage provisioning, management, migration, monitoring and reporting Fluid Data technology provides a flexible storage foundation for enterprises and the cloud. Based on 30

31 Warsztaty DELL Temat: Siec SAN w oparciu o rozwiązania DELL Compellent Plan warsztatów: Główne różnice między architekturą klasyczną macierzy a rozwiązaniem DELL Compellent wirtualizacja na poziomie bloku danych Jak działają warstwy Użyty model komunikacji, możliwości swobodnej konfiguracji Swobodne przemieszczanie się LUN Metody zarządzania Skalowalność i możliwości rozbudowy Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Dostępne modele maszyn Opracował Grzegorz Fruba, Dariusz Klar Terminy warsztatów: - wtorek , godz. 19:00-20:30 - środa , godz. 9:00-11:00 (sesja równoległa) Topic: DELL Workshop SAN based on DELL Compellent storage Grid The workshop plan: Main differences between classic and and DELL Compellent architecture block virtualization How Tiering works Front and back end communication model flexibility Live Lun migration Management Scalability and expandability Compatibility Available models Prepared by Grzegorz Fruba, Dariusz Klar Workshop timetable: - Tuesday , 19:00-20:30 - Wednesday , 9:00-11:00 (parallel session) 31

32 Partner konferencji SK'11 firma SAP Polska Pomagamy firmom lepiej zarządzać Firma SAP założona w 1972 r. jako Systems Applications and Products in Data Processing (Systemy, aplikacje i produkty do przetwarzania danych), jest uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki. Jako lider rynku aplikacji dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga firmom dowolnej wielkości i z każdej branży lepiej zarządzać organizacją. Firma SAP kontynuuje tradycje innowacji i wzrostu, jak przystało na prawdziwego lidera branży. Obecnie firma SAP posiada biura sprzedaży i rozwoju oprogramowania w ponad 50 krajach na całym świecie. Aplikacje i usługi firmy SAP umożliwiają ponad 109,000 klientów na całym świecie osiąganie zysków z prowadzonej działalności, ciągłe dostosowywanie się do zmiennych warunków na rynku i zrównoważony rozwój. W biurze czy na sali konferencyjnej, w magazynie czy na wystawie, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach przenośnych produkty SAP pozwalają ludziom i organizacjom współpracować coraz wydajniej oraz efektywniej korzystać z wiedzy biznesowej w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Zapewniamy to dzięki dostępności naszego oprogramowania poprzez instalacje lokalne, w modelu na żądanie i na urządzeniach przenośnych. Jesteśmy przekonani, że potencjał naszych pracowników, produktów i partnerów wyzwala wzrost oraz tworzy nową, istotną wartość dla naszych klientów, dla firmy SAP, a w efekcie także dla poszczególnych branż i całej gospodarki. Naszym celem jest pomaganie firmom każdej wielkości i i z każdej branży w coraz lepszym zarządzaniu. Naszą wizją jest pomóc światu funkcjonować lepiej. SAP w Polsce SAP Polska Sp. z o.o. rozpoczął działalność we wrześniu 1995 roku. Obecnie zatrudnia około 150 pracowników w siedzibie w Warszawie oraz w oddziale we Wrocławiu, gdzie prowadzone są prace nad lokalizacją i rozwojem rozwiązań SAP. Jako jedyny spośród czołowych dostawców zintegrowanych systemów informatycznych oferuje rozwiązania dla dużych organizacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Unikalną ofertą SAP jest ponad 25 rozwiązań branżowych, ściśle dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż i efektywnie obsługujących unikalne procesy w różnych sektorach gospodarki. SAP proponuje również szeroką gamę usług, które obejmują m.in. wdrożenie, konsulting, szkolenia i wsparcie serwisowe. Rozwiązania SAP dla dużych organizacji i koncernów obejmuje platforma SAP Business Suite, natomiast dla małych i średnich firm przeznaczone są rozwiązania SAP Business All-in-One i SAP Business One. Opracowano na podstawie 32

33 Conference's Official Partner SAP Poland Founded in 1972, SAP is the world leader in enterprise applications in terms of software and software-related service revenue. Based on market capitalization, we are the world s third largest independent software manufacturer. We have more than 109,000 customers in over 120 countries. The SAP Group includes subsidiaries in every major country and employs more than 53,000 people. Newly acquired Sybase operates as an independent business unit. SAP markets and distributes its products and services primarily through a worldwide network of local subsidiaries, which are licensed to distribute SAP products to customers in defined territories. Under their license agreements, the subsidiaries pass on to the licensor a certain percentage of the revenue generated by distributing the products. Distributorship agreements are in place with independent resellers in some countries. For a complete list of subsidiaries, associates, and other equity investments, see the Notes to the Consolidated Financial Statements section, Note (35). Our management reporting breaks our activities down into four segments: Product, Consulting, Training, and Sybase. For more information about our segments, see the Notes to the Consolidated Financial Statements section, Note (29). SAP is listed on several exchanges, including the Frankfurt stock exchange and NYSE, under the symbol "SAP." At SAP, innovation is more than developing software it s generating breakthrough technologies and best practices that shape emerging IT trends. Discover how SAP works with leading universities, partners, and customers worldwide to deliver innovation that can help companies of all sizes and industries run better. The SAP Labs Network leverages SAP's rich diversity and technical and business expertise to deliver the best software solutions and services in the IT industry. Located in high-tech centers across the globe, the SAP Labs Network helps SAP engage local ecosystems and enable coinnovation. SAP Research significantly contributes to SAP's product portfolio and extends its leading position in the market by identifying and shaping emerging IT trends and generating breakthrough technologies through applied research. The primary goal of the Global Business Incubator is to identify and accelerate the commercialization of material business opportunities adjacent to SAP's core business by incubating new initiatives within the company. SAP Ventures helps build industry-leading companies globally by partnering with outstanding entrepreneurs and top-tier venture capital firms. This organization is an information technology investor that over the past 15 years has backed more than 100 companies in five continents. SAP seeks out the most talented individuals in the world to help create value and foster innovation for the benefit of our customers. Our more than 53,000 employees work in an environment that encourages open, free expression of innovative ideas. Based on 33

34 Tutorial on Mobile Phone Security, Interception and Forensics Tutorial Description The tutorial has all the necessary theoretical and practical background for the topic. Security and secrets of mobile phones will be discussed, in software and hardware level. Interception, fraud and other malicious techniques against their users will be analyzed. Audience will be able to understand fraudsters modus operandi and will be presented with protection methods. Participants will also learn where forensics data reside in the mobile phone and the network and how to conduct a relevant analysis. There will be hands-on parts, where the techniques will be demonstrated live. Finally, an actual implementation-demonstration of interception of voice and sms with specific equipments will take place (law permitting otherwise it will be presented in video). Who should attend? Police officers and electronic crime units of law enforcement and army forces Staff and managers of Telecom Operators Banking sector Security dpt., m-commerce transactions experts Telecom Fraud department personnel Security department personnel Internal Auditors Top management of Telecom companies Interested individuals, businessmen and students Outline of the presentation Introduction GSM theory Threats-Fraud-Dangers Net Monitor GSM network codes Mobile phones codes AT command set SMS tricks-hacking Bluetooth hacking Software and Hardware Mobile phone forensics introduction Data in the SIM Data in the handset Data in the network Communication protocols Forensics analysis procedure Forensics tools Voice, SMS, IMSI and IMEI interception demonstration Speaker profile Mr Iosif I. Androulidakis is Head of the Telephony Department in the Network Operations Center of the University of Ioannina, Greece where he has worked as a PBX Administrator since This network is one of the biggest private networks in Greece consisting of 13 PBXs (Private Branch Exchanges), 3500 subscribers and 210 central office lines. 34

35 He has an active presence in the ICT security field having authored more than 20 relative papers and having presented more than 45 relative talks and lectures in international conferences and seminars in Greece, Cyprus, Turkey, Lithuania, Slovenia, the United Arab Emirates, Romania, Latvia, Czech Republic and Serbia. His research interests focus on security issues in PBXs (private telephony exchanges) where he has more than 15 years of experience, as well as in mobile phones and embedded systems. Recent collaborations include Greek PTT s Security & Fraud Control Division, the Greek Fiscal and Economic Investigation Service, the Greek Police, the European Public Law Center, the Southeastern Europe Telecommunications & Informatics Research Institute, the Media and private security consulting firms. He was also awarded a patent from Greek Patent Office for an innovative OMR system. Mr Androulidakis holds a BSc in Physics and a PhD and an MSc in Electronics for which he was awarded the Greek State s Scholarships Foundation outstanding performance prize. He has also attended a wealth of seminars, conferences and meetings regarding ICT technologies from companies and institutes such as Alcatel, Cisco, Intracom, Bell Labs, Symbian, Sun Microsystems, MD5, Encode, KPMG, AIT, GRNET, NCSR-Demokritos, FORTH, Onassis Foundation and others. He is a member of IEEE (Technical Committee on Security & Privacy) and ACM (Special Interest Group on Security Audit & Control) and has acted as a reviewer in many conferences and as a chairman in two sessions. Finally, he is a certified ISO9001:2000 quality systems auditor as well as a certified auditor and consultant for ISO27001:2005 Information Security Management Systems. Based on description delivered by Mr. Iosif I. Androulidakis. 35

36 Harmonogram SK'11 Timetable CN'11 Monday 13 June 2010 L Place Start Duration Stop Check In - Main Entrance - Hotel Reception 16:00 7:00 23:00 Tuesday 14 June Morning Sessions L Place Start Duration Stop Conference Check In - Main Entrance - Hotel & CN'11 Reception 8:30 4:30 13:00 Local Tour EN Guided coach trip 9:00 4:00 13:00 Tutorial Small Conference Room A - first floor 9:00 4:00 13:00 Tutorial - part A Iosif I. Androulidakis - University of Ioannina, EN 9:00 1:30 10:30 Mobile Phone Security, Interception and Forensics Greece >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 10:30 0:30 11:00 Tutorial - part B Mobile Phone Security, Interception and Forensics EN Iosif I. Androulidakis - University of Ioannina, Greece 11:00 2:00 13:00 >>LUNCH - HOTEL RESTAURANT 13:00 1:00 14:00 36 Monday/Tuesday

37 Tuesday 14 June Afternoon Sessions L Place Start Duration Stop 1st Special Section - Plenary Key-note lectures Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Andrzej Kwiecień 14:00 3:55 17:55 Topic L Lecturer Start Duration Stop Official Opening - Goals and mission of the CN Conference EN prof. Andrzej Kwiecień - SUT, Poland 14:00 0:25 14:25 Comparative analysis of IP-based mobility protocols and fast handover algorithms in IEEE based WLANs Computer Continuity Management in distraction systems of management and steering EN prof. Józef Woźniak - GUT, Poland 14:25 0:45 15:10 PL prof. Andrzej Grzywak - WSB, Poland 15:10 0:45 15:55 >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 15:55 0:30 16:25 Expectations of job market regarding to graduate in computer science (part two) Another Innovative Approach to Virtualized Storage and SAN Network EN Karol Dworak - SAP Poland 16:25 0:45 17:10 EN Grzegorz Fruba, Dariusz Klar - DELL Poland 17:10 0:45 17:55 >>DINNER - HOTEL RESTAURANT 18:00 1:00 19:00 Program & organization committees meeting EN leader: prof. Andrzej Kwiecień The cafe - Hotel Basement 19:00 1:00 20:00 DELL Workshop - part A Small Conference Room C - first floor 19:00 1:30 20:30 SAN based on DELL Compellent storage Grid EN Dariusz Klar - DELL Poland 19:00 1:30 20:30 Tuesday 37

38 Wednesday 15 June Morning Sessions L Place Start Duration Stop >>BREAKFAST - HOTEL RESTAURANT 8:00 1:00 9:00 DELL Workshop - part B Small Conference Room C - first floor 9:00 2:00 11:00 SAN based on DELL Compellent storage Grid EN Dariusz Klar - DELL Poland 9:00 2:00 11:00 2nd Special Session - Plenary Future Internet Engineering Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Tadeusz Czachórski 9:00 2:50 11:50 Topic L Lecturer Start Duration Stop The objectives and the achievements of FIE EN prof. Tadeusz Czachórski - IITiS PAN, Poland 9:00 0:20 9:20 On PCA-based Network Anomaly Detection EN prof. Michele Pagano - University of Pisa, Italy 9:20 0:45 10:05 Knowledge Management in the IPv6 Migration Process EN Aniela Mrugalska (Krzysztof Nowicki, Mariusz Stankiewicz, Aniela Mrugalska, Tomasz Mrugalski, Józef Woźniak) 10:05 0:20 10:25 Content identification in PI-CAN network EN Mateusz Nowak (Mateusz Nowak, Sławomir Nowak, Piotr Pecka, Krzysztof Grochla) 10:25 0:20 10:45 >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 10:45 0:30 11:15 The impact of the modified weighted moving average on the performance of the RED mechanism PL Joanna Domańska (Joanna Domańska, Adam Domański, Dariusz R. Augustyn) 11:15 0:20 11:35 Virtual museum as an example of 3D content distribution PL Sebastian Opozda (Arkadiusz Sochan, Przemyslaw Glomb, Krzysztof Skabek, Michał Romaszewski, Sebastian Opozda) 11:35 0:15 11:50 38 Wednesday

39 1st Regular Session Network issues related to nano and quantum technology Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Jerzy Klamka 11:50 1:00 12:50 Topic L Lecturer Start Duration Stop Pi-local operations in composite quantum systems with applications to multipartite entanglement Quantum information transfer protocols: a model and its numerical simulations An Impact of the Nanoscale Networks-on-Chip Topology on the Transmission Delay EN EN Roman Gielerak (Roman Gielerak, Marek Sawerwain) Marek Sawerwain (Marek Sawerwain, Roman Gielerak) 11:50 0:20 12:10 12:10 0:20 12:30 EN Remigiusz Olejnik 12:30 0:20 12:50 >>LUNCH - HOTEL RESTAURANT 13:00 1:00 14:00 Wednesday 15 June Afternoon Sessions 0 Place Start Duration Stop 2nd Regular Session New technologies related to the Computer Networks Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Jerzy Klamka 14:00 1:15 15:15 Topic L Lecturer Start Duration Stop The Least Squares SVM Approach for a Non-Linear Channel Prediction in the MIMO System Modelling complex network solutions using soho class computer hardware EN Jerzy Martyna 14:00 0:25 14:25 PL Aurelia Poźniak (Krzysztof Nowicki, Adrian Ostrowski, Aurelia Poźniak, Łukasz Wrzesiński) 14:25 0:20 14:45 Identification of the Web Server PL Krzysztof Zatwarnicki 14:45 0:15 15:00 Maintenance of custom applications in the grid environment - on basis of Oracle Enterprise Manager Grid Control and Logback logging utility PL Łukasz Wyciślik (Łukasz Warchał, Łukasz Wyciślik) 15:00 0:15 15:15 Wednesday 39

40 3rd Regular Session - part A Fundamentals of computer networks architecture and programming Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Stanisław Kozielski 15:15 3:15 18:30 Topic L Lecturer Start Duration Stop Queueing Systems with Common Buffer: A Theoretical Treatment On some results of analysis and optimization of HM-networks and their applications PL Oleg Tikhonenko 15:15 0:20 15:35 PL Michał Matałycki, Olga Kiturko, Katarzyna Koluzajewa 15:35 0:20 15:55 Queuing Networks in analyzing IEEE networks PL Dariusz Eljasz 15:55 0:20 16:15 >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 16:15 0:30 16:45 The comparison of the communication efficiency for the CORBA and DCOM standards in the client-server systems A Markovian Queuing Model of a WLAN Node PL EN Zdzisław Onderka (Zdzisław Onderka, Marek Cichy) Jarosław Bylina (Jarosław Bylina, Beata Bylina) 16:45 0:20 17:05 17:05 0:15 17:20 Performance evaluation of a multiuser interactive networking system a comparison of modelling methods EN Tomasz Nycz (Tadeusz Czachórski, Krzysztof Grochla, Adam Józefiok, Tomasz Nycz) 17:20 0:20 17:40 Operating systems efficiency in virtualization environments EN Dariusz Czerwiński (Dariusz Czerwiński, Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki) 17:40 0:15 17:55 Analysis of time measurements in network systems using decomposition on subprocesses The possibility of the implementation of the multirate algorithm in the IEEE networks EN Stanisław Wideł (Stanisław Wideł, Jarosław Flak, Piotr Gaj) 17:55 0:20 18:15 PL Dariusz Kościelnik 18:15 0:15 18:30 COMMON PICTURE - Hotel main hall or terrace 18:30 0:20 18:50 >>REGIONAL SUPPER - The 'Robber's Hut' Restaurant Gathering at the main entrance; Commuting by bus. 19:30 2:30 22:00 40 Wednesday

41 Thursday 16 June Morning Sessions L Place Start Duration Stop >>BREAKFAST - HOTEL RESTAURANT 8:00 1:00 9:00 4th Regular Session - part A Internet networks Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Tadeusz Wieczorek 9:00 3:55 12:55 Topic L Lecturer Start Duration Stop 3D Web Performance Forecasting Using Turning Bands Method Evaluation of Chaotic Internet Traffic Predictor Using MAPE Accuracy Measure EN EN Anna Kamińska-Chuchmała (Leszek Borzemski, Anna Kamińska- Chuchmała) Marcin Wojtkiewicz (Leszek Borzemski, Marcin Wojtkiewicz) 9:00 0:20 9:20 9:20 0:20 9:40 Lightweight multiresolution jitter analysis in packet networks EN Przemysław Skurowski, Robert Wójcicki 9:40 0:20 10:00 Analyzing outbound network traffic EN Mirosław Skrzewski 10:00 0:20 10:20 Assessment of the QoE in voice services based on the selforganizing network structure Numerical performance in the grid network relies on a Grid- Appliance EN Sławomir Przyłucki 10:20 0:20 10:40 EN Dariusz Czerwiński 10:40 0:15 10:55 >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 10:55 0:30 11:25 Generating Bursty Web Traffic for a B2C Web Server EN Grażyna Suchacka 11:25 0:20 11:45 Scheduling algorithms for different approaches to Quality of Service provisioning DDoS Detection Algorithm using the Bidirectional Session Coloring VBR streams inside the DiffServ domain Cloud computing testbed EN EN PL PL Jakub Mieszczanin (Agnieszka Brachman, Jakub Mieszczanin) HeeKyoung Yi (HeeKyoung Yi, PyungKoo Park, Seungwook Min, JaeCheol Ryou) Daniel Sawicki (Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki) Daniel Sawicki (Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki) 11:45 0:20 12:05 12:05 0:15 12:20 12:20 0:20 12:40 12:40 0:15 12:55 >>LUNCH - HOTEL RESTAURANT 13:00 1:00 14:00 Thursday 41

42 Thursday 16 June Afternoon Sessions 0 Place Start Duration Stop 3rd Special Session - Plenary IEEE & FIE 0 Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Andrzej Kwiecień 14:00 1:30 15:30 Topic L Lecturer Start Duration Stop QoS-aware services delivery in SOA based systems EN prof. Adam Grzech - WUT, Poland 14:00 0:45 14:45 Tips for Getting a Transactions Article Published PL Jacek Izydorczyk - SUT, IEEE, Poland 14:45 0:45 15:30 4th Regular Session - part B Internet networks Main Conference Room AB - first floor Chief: dr. Mirosław Skrzewski 15:30 2:10 17:40 Topic L Lecturer Start Duration Stop Silesian Cloud idea of cloud computing built in IAAS model Internet performance measurements a case study Bandwidth Efficient TCP Frame Design without Acknowledgment Number field Incorporating Small Length Data Cells in TCP Frame to Reduce Retransmission of Corrupted Packets PL PL EN EN Piotr Kandziora (Piotr Kandziora, Stanisław Kozielski) Ziemowit Nowak (Ziemowit Nowak, Dawid Smorawski) Asjad Amin (Asjad Amin, Kanwal Afreen, Abida Shaheen, Tayyabah Nadeem, Nida Rashid) Asjad Amin (Asjad Amin, Danyal Shafi, Zeeshan Ahmed, Waqas Anjum, Muhammad Owais, Muhammad Faheem Akram) 15:30 0:20 15:50 15:50 0:20 16:10 16:10 0:15 16:25 16:25 0:15 16:40 >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 16:40 0:30 17:10 Use of Holt-Winters method in the analysis of network traffic. Case study Measurement of performance of popular web servers PL PL Maciej Szmit (Maciej Szmit, Anna Szmit) Anna Zatwarnicka (Anna Zatwarnicka, Krzysztof Zatwarnicki) 17:10 0:15 17:25 17:25 0:15 17:40 42 Thursday

43 5th Regular Session - part A Data security in distributed systems Main Conference Room AB - first floor Chief: dr. Mirosław Skrzewski 17:40 0:55 18:35 Topic L Lecturer Start Duration Stop Information protection based on the theory of Ateb-functions EN Ivanna Dronjuk (Ivanna Dronjuk, Mariya Nazarkevych, Oleksandra Myroniuk) 17:40 0:20 18:00 Revocable Anonymity in Network Monitoring Systems EN Krystian Baniak 18:00 0:20 18:20 Traffic analysis based on IP packet size PL Tomasz Bilski 18:20 0:15 18:35 >>GRILL&BEER - HOTEL CAMPFIRE PLACE 19:30 2:30 22:00 Thursday 43

44 Friday 17 June Morning Sessions L Place Start Duration Stop >>BREAKFAST - HOTEL RESTAURANT 8:00 1:00 9:00 5th Regular Session - part B Data security in distributed systems Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Leszek Borzemski 9:00 2:00 11:00 Topic L Lecturer Start Duration Stop Flow based algorithm for malware traffic detection EN Mirosław Skrzewski 9:00 0:20 9:20 On scalable security audit for web application according to ISO On effect of the communication factors on the protocol's goal availability service in high performance real-time Wireless Sensor Networks Time validity of credentials in rtt+ language The problem of mobile devices security DNS Pseudo-Random Number Generators Weakness Analysis of similarities in malicious domain names EN PL PL PL PL PL Wojciech Bylica (Wojciech Bylica, Bogdan Księżopolski) Bogdan Księżopolski (Damian Rusinek, Bogdan Księżopolski, Zbigniew Kotulski) Anna Felkner (Anna Felkner, Adam Kozakiewicz) Teresa Mendyk-Krajewska (Teresa Mendyk-Krajewska, Zygmunt Mazur) Maciej Szmit (Anna Szmit, Maciej Szmit) Krzysztof Lasota (Adam Kozakiewicz, Krzysztof Lasota) 9:20 0:15 9:35 9:35 0:20 9:55 9:55 0:20 10:15 10:15 0:15 10:30 10:30 0:15 10:45 10:45 0:15 11:00 >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 11:00 0:30 11:30 44 Friday

45 6th Regular Session - part A Industrial computer networks Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Leszek Borzemski 11:30 1:20 12:50 Topic L Lecturer Start Duration Stop Using HTTP as Field Network Transfer Protocol Genius Network Communication Process Registration and Analysis The method of reducing the cycle of programmable logic controller (PLC) vulnerable to "avalanche of events Industrial networks in explosive atmospheres EN PL PL PL Arkadiusz Jestratjew (Arkadiusz Jestratjew, Andrzej Kwiecień) Jacek Stój (Andrzej Kwiecień, Jacek Stój) Andrzej Kwiecień (Andrzej Kwiecień, Marcin Sidzina) Karol Opielka (Andrzej Kwiecień, Karol Opielka) 11:30 0:20 11:50 11:50 0:20 12:10 12:10 0:20 12:30 12:30 0:20 12:50 >>LUNCH - HOTEL RESTAURANT 13:00 1:00 14:00 Friday 45

46 Friday 17 June Afternoon Sessions 0 Place Start Duration Stop 6th Regular Session - part B Industrial computer networks Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Andrzej Kwiecień 14:00 2:30 16:30 Topic L Lecturer Start Duration Stop OPC Historical Data Access - OPC Foundation Toolkit improvement suggestions Field Level Industrial Ethernet Network Data Analysis Efficiency of OPC UA communication in Java-based implementations Secure position-based addressing scheme for WSN communication Analysis of the open source industrial network solutions based on Ethernet technology EN EN EN PL Michał Bochenek (Michał Bochenek, Marcin Fojcik, Rafał Cupek) Łukasz Huczała (Rafał Cupek, Łukasz Huczała) Kamil Folkert (Kamil Folkert, Marcin Fojcik, Rafał Cupek) Bogdan Księżopolski (Paweł Szałachowski, Zbigniew Kotulski, Bogdan Księżopolski) 14:00 0:20 14:20 14:20 0:20 14:40 14:40 0:15 14:55 14:55 0:15 15:10 PL Wojciech Wójtowicz 15:10 0:15 15:25 Data Acquisition Server for Mini Distributed Control System PL Dariusz Rzońca (Dariusz Rzońca, Andrzej Stec, Bartosz Trybus) 15:25 0:15 15:40 Industrial network software module K:K PL Roman Mielcarek 15:40 0:15 15:55 The concept of a multi-network approach for a dynamic distribution of application relationships Network integration on the control level PL Piotr Gaj 15:55 0:20 16:15 PL Jacek Stój (Błażej Kwiecień, Jacek Stój) 16:15 0:15 16:30 >>BREAK - The cafe - Hotel Basement 16:30 0:30 17:00 46 Friday

47 7th Regular Session Applications of computer networks Main Conference Room AB - first floor Chief: prof. Andrzej Kwiecień 17:00 2:10 19:10 Topic L Lecturer Start Duration Stop Multicast connections in mobile networks with embedded threshold mechanism Instruction Prediction in Microprocessor Unit The Analysis of Microprocessor Instruction Cycle Impact of the intraview prediction on the h264 MVC stream bitrate Self-adapting algorithm for transmission power control in integrated meter reading systems based on wireless sensor networks PL PL PL Piotr Zwierzykowski (Damian Parniewicz, Maciej Stasiak, Piotr Zwierzykowski) Michał Maćkowski (Andrzej Kwiecień, Michał Maćkowski, Krzysztof Skoroniak) Michał Maćkowski (Andrzej Kwiecień, Michał Maćkowski, Krzysztof Skoroniak) 17:00 0:20 17:20 17:20 0:20 17:40 17:40 0:15 17:55 EN Sławomir Przyłucki 17:55 0:15 18:10 EN Artur Frankiewicz 18:10 0:15 18:25 Simulating Performance of a BitTorrent-based P2P TV System EN Arkadiusz Biernacki 18:25 0:15 18:40 Optimization for database migration using network socket option PL Kwiecień Błażej 18:40 0:15 18:55 Conference Closing EN prof. Andrzej Kwiecień - SUT, Poland 18:55 0:15 19:10 >>DINNER - HOTEL RESTAURANT 19:30 1:00 20:30 Friday 47

48 Saturday 18 June 2011 L Place Start Duration Stop >>BREAKFAST - HOTEL RESTAURANT 8:00 1:00 9:00 Check out - HOTEL RECEPTION 7:00 3:00 10:00 48 Saturday

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 19 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 19-23 czerwca 2012

XIX Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 19 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 19-23 czerwca 2012 XIX Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 19 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 19-23 czerwca 2012 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 19-23, 2012 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 17 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s

XVII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 17 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s XVII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 17 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 15-19 czerwca 2010 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 15-19, 2010 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Capgemini IT T@lk Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Wirtualizacja Symulacja zasobów sprzetowych: Procesor Pamięć Sieć komputerowa Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Dział Transferu Technologii ul.rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 36 www.dtt.ppnt.poznan.pl jc@ppnt.poznan.pl

Dział Transferu Technologii ul.rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 36 www.dtt.ppnt.poznan.pl jc@ppnt.poznan.pl KONKURS DLA NAUKOWCÓW Bądź Innowacyjnie Otwarty PROMUJ SIĘ GLOBALNIE!!! Naukowców z poznańskich uczelni, którzy są otwarci na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów badawczych i biznesowych, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców I Międzynarodowa Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources Zasoby Surowcowe Energia Środowisko Nowe Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Piotr Potocki, Inżynier Systemowy APN Promise S.A. NetApp & Microsoft Private Cloud Wirtualizacja Deduplikacja Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo