Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi"

Transkrypt

1 K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems

2 Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Koszty i nakłady pracy związane ze stale rosnącym wolumenem danych i wzrastającymi wymaganiami dopasowania poziomów usług do priorytetów aplikacji stanowią największy problem pracowników personelu informatycznego, z jakim mierzą się podczas spełniania wymagań biznesowych. Większość organizacji informatycznych boryka się z zarządzaniem różnorodnymi, zróżnicowanymi zasobami pamięci masowych na różnych platformach i w różnych lokalizacjach. Zadania polegające na przydzielaniu, monitorowaniu, raportowaniu, rozliczaniu i dostarczaniu właściwych poziomów usług pamięci masowej mogą być czasochłonne i złożone. 1 Organizacje informatyczne muszą zarządzać całą infrastrukturą pamięci masowych od aplikacji, przez sieć, po dysk z zachowaniem widoczności i możliwości centralnego sterowania pamięciami masowymi i zasobami informacyjnymi. Łącząc wspomagane przez oprogramowanie procesy ze sprawdzonymi procedurami, narzędzia do zarządzania pamięcią masową pozwalają organizacji, przy zredukowaniu kosztów, na bliskie dopasowanie do wymagań biznesowych, monitorowanie całej infrastruktury pamięci i zarządzanie wykorzystaniem z wyprzedzeniem. Dzisiejszy model działalności biznesowej wymaga ciągłej dostępności informacji i scentralizowanego wykorzystania pojemności w celu zapewnienia lepszej elastyczności w heterogenicznych środowiskach pamięci masowych. Zintegrowana platforma pamięci masowej z oprogramowaniem do scentralizowanego zarządzania jest rozwiązaniem dla organizacji sektora przetwarzania informacji, które służy do wykorzystania jednej platformy na potrzeby zarządzania danymi aplikacji i uzyskania dostępu do strukturalnych i niestrukturalnych danych, niezależnie od miejsca ich przechowywania. Firma Hitachi Data Systems oferuje system Hitachi Storage Command Suite, programowe rozwiązanie do zarządzania pamięciami masowymi ukierunkowane na potrzeby aplikacji, oraz usługi integrujące sprawdzone procedury zarządzania usługami technologii informatycznej (Information Technology Infrastructure Library - ITIL), służące do uproszczenia zarządzania heterogeniczną infrastrukturą pamięci masowych. Oprogramowanie Hitachi Storage Command Suite umożliwia stosowanie podejścia rozwiązań pamięci masowych zorientowanych na usługi w celu zredukowania złożoności infrastruktury pamięci masowych, kosztu i ryzyka w trakcie zarządzania poziomami usług i dynamicznego dopasowywania zasobów technologii informacyjnej do wymagań biznesowych. Ta metodologia zarządzania pamięcią masową gwarantuje dostępność i wydajność krytycznych aplikacji biznesowych oraz umożliwia zarządzanie zależnymi zasobami informatycznymi za pomocą pojedynczego zestawu narzędzi. Jednocześnie zapewnia wszechstronne zarządzanie, sterowanie i wyszukiwanie na poziomie usług pamięci masowych dla bloku, pliku i treści.

3 Obsługa aplikacji Głównym przeznaczeniem pamięci masowej jest dostarczanie danych aplikacjom, niezależnie od tego, czy są to dane o tradycyjnej strukturze (blok), takie jak baza danych, dane transakcyjne i hurtowni danych, czy dane pozbawione struktury, jak pliki i obiekty, bądź wiadomości , które są danymi częściowo strukturalnymi. Efektywność systemu pamięci masowej jest mierzona pojęciem jakości usługi (QoS, quality of service) świadczonej dla aplikacji. Czy infrastruktura pamięci masowej jest pomocna w zaspokajaniu następujących potrzeb biznesowych? Czy jest wystarczająco szybka, wystarczająco dostępna i niezawodna? Czy nadąża z szybkim przyrostem ilości danych? Czy wtedy, gdy aplikacja tego potrzebuje, dostępna jest wystarczająca ilość pamięci masowej? Czy administrowanie pamięcią masową ma znaczący wpływ na koszt aplikacji? może być procesem pracochłonnym, podatnym na błędy i powolnym. W niektórych przypadkach Firma Hitachi Data Systems może pomóc organizacjom w podejmowaniu tych wyzwań Czy problemy z pamięcią masową opóźniają wprowadzanie nowych aplikacji lub obniżają wydajność aplikacji? Czy dostępne są funkcje zarządzania pamięcią masową na pojedynczej platformie, która integruje sprzęt i oprogramowanie? Czy można w jednolity sposób zarządzać wszystkimi typami danych we wszystkich dostępnych systemach pamięci masowej i ograniczać występowanie wysp pamięci masowej, tj. samodzielnych systemów pamięci masowej lub izolowanych warstw pamięci masowej, które w ciągu lat powstały w centrum danych pamięci typu zapisz raz, czytaj wiele razy (WORM, write once, read many ), sieciowe pamięci masowe (NAS), wirtualne biblioteki taśm, systemy pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowej? Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem zarządzania różnorodnymi, pochodzącymi od kilku dostawców zasobami pamięci masowej, często umieszczonymi w rozproszonych centrach danych i nie połączonych ze sobą sieciach pamięci masowej (SAN, storage area networks), za pomocą różnych interfejsów zarządzania i obsługując wiele aplikacji. Zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej jest coraz bardziej złożone, zważywszy że używane są rozwiązania takie jak hosty HBA (HBA, host bus adapter), przełączniki SAN, serwery, systemy pamięci masowej, urządzenia taśmowe i indywidualne napędy dyskowe. może nawet okazać się niemożliwe do zrealizowania bez odpowiedniej architektury wirtualizacji pamięci masowej. Koszty i nieefektywność w zarządzaniu systemami pamięci masowych w zróżnicowanych środowiskach, które obsługują wiele typów bloków, plików i danych obiektowych zakłócają możliwości działu informatycznego w zakresie zaoferowania odpowiednich poziomów usług pamięci masowej dla krytycznych aplikacji i wszystkich usług aplikacji. W złożonym i wciąż zmieniającym się środowisku pamięci masowej do wyzwań należą: Z arządzanie rosnącą ilością pamięci masowej przy ograniczonych zasobach ludzkich; Z większone wymagania dotyczące szkoleń z zakresu narzędzi do zarządzania i potrzeba zaangażowania ekspertów pamięci masowej w złożonych środowiskach; Trudność w przełożeniu problemów aplikacji na konkretne problemy z pamięcią masową lub siecią; N iewystarczające przydzielanie pamięci masowej prowadzące do problemów z wydajnością lub dostępnością; N admierne przydzielanie pamięci masowej blokujące inwestycje kapitałowe w niewykorzystanym sprzęcie; Opóźnienia we wprowadzaniu do użycia nowych aplikacji; T rudności w zapewnianiu dostępności pamięci masowej i danych; za pomocą rozwiązania zarządzania pamięcią masową, które współpracuje z rodziną Hitachi Universal Storage Platform TM, w celu zaoferowania platformy programowej służącej do ujednoliconego zarządzania całą infrastrukturą pamięci masowej. Pakiet Hitachi Storage Command Suite obsługuje mainframe'owe, otwarte i mieszane zróżnicowane środowiska pamięci masowej za pośrednictwem narzędzi do zarządzania opartych na standardach. W celu osiągnięcia konkretnych wymagań aplikacji i wspieranych przez nie celów biznesowych wykorzystuje on unikalne możliwości systemów pamięci masowej Hitachi do dopasowania jakości usług (QoS), umów określających poziom usług (SLA), wydajności we/wy, parametrów RPO i RTO, jak również wskaźników retencji. Pakiet Hitachi Storage Command Suite rozszerza korzyści osiągane ze wszystkich wydatków na pamięci masowe firmy Hitachi, pozwalając użyć pojedynczej platformy do zarządzania wszystkimi danymi aplikacji za pomocą wspólnego zestawu narzędzi dla danych strukturalnych i pozbawionych struktury. Co obejmuje zarządzanie pamięcią masową? Czy nie mamy już systemu zarządzania pamięcią masową? Rozwiązania zarządzania pamięcią masową udostępniają wspomagane przez oprogramowanie procesy zarządzania całą infrastrukturą pamięci masowej, od woluminu logicznego LUN, przez sieć 2 W celu ułatwienia zarządzania złożoną strukturą pamięci masowej konieczne może być podanie danych przez administratorów systemu pamięci masowej, bazy danych lub aplikacji. Łączenie łańcucha pamięci masowej od dysku do aplikacji Osiąganie biznesowych i aplikacyjnych poziomów usług, jak również dopasowanie wymagań aplikacji do atrybutów pamięci masowej, szczególnie w wysoko skonsolidowanym środowisku pamięci masowej. pamięci masowej, do jakości usług pamięci masowej oferowanej aplikacjom biznesowym oraz wszystkimi komponentami sprzętowymi i oprogramowaniem, jakie leżą między nimi. (Rysunek 1)

4 Wydajne i wszechstronne rozwiązanie do zarządzania pamięcią masową wykracza poza system pamięci masowej i zarządzanie siecią pamięci masowej SAN, dostarczając rozwiązanie dla: Zarządzania siecią pamięci masowej SAN zarządzanie infrastrukturą złożonej sieci pamięci masowej; Zarządzania zasobami pamięci masowej stosowanie zasobów tam i wtedy, gdy są potrzebne; Przydzielania pamięci masowej szybkie wprowadzanie nowych aplikacji do użycia; D opasowywania wymagań aplikacji do atrybutów pamięci masowej; Monitorowania i zapewniania jakości usługi pamięci masowej w aplikacji, zarówno w aspekcie dostępności, jak i wydajności; Mobilności danych niepowodujące zakłóceń przenoszenie danych między warstwami pamięci masowej lub platformami; Integracji różnych produktów do zarządzania pamięcią masową jak specyficzne dla sprzętu rozwiązanie do zarządzania urządzeniem w celu zapewnienia przejrzystości i kontroli pamięci zewnętrznej, od aplikacji, przez sieć, do urządzenia pamięci masowej. Analiza przypadku zarządzania pamięcią masową Zmniejszenie kosztów administrowania Implementacje rozwiązania do zarządzania pamięcią masową oferują dwie podstawowe korzyści: zmniejszone koszty administrowania oraz wyższą wydajność aplikacji i procesu biznesowego. Wiele organizacji podaje, że inwestycje w zarządzanie pamięcią masową może uzasadnić zwykłym obniżeniem udziału gotówki w całkowitym koszcie posiadania (TCO) dla pamięci masowej. Zarządzanie pamięcią masową obniża wskaźnik TCO dla pamięci masowej przez umożliwienie administratorom efektywnego zarządzania większymi wolumenami pamięci masowej. Rozwiązanie zarządzania pamięcią masową firmy Hitachi może uprościć przydzielanie pamięci, ułatwiając optymalizację wydajności aplikacji. Efektywne zarządzanie pamięcią masową poprawia jej wykorzystanie przez lepsze użycie istniejącej pojemności pamięci masowej i odroczenie dodatkowych zakupów. Ponadto pomaga organizacjom dopasować koszt pamięci masowej do wymagań aplikacji i wartości danych, przydzielając mniej krytycznym aplikacjom pamięć masową z tańszymi zasobami pamięciowymi w ramach procesu zwanego warstwowaniem pamięci masowej. Zwiększanie wydajności aplikacji i procesów biznesowych Z perspektywy biznesowej zarządzanie pamięcią masową pomaga działowi informatycznemu oferować poziomy jakości usług (QoS) właściwe dla aplikacji realizujących działalność biznesową. Optymalne konfiguracje pamięci masowej podnoszą wydajność i dostępność aplikacji biznesowych generujących przychód. Użytkownicy aplikacji zauważają szybsze czasy odpowiedzi i mniejszą ilość przestojów, co oznacza wyższą produktywność biznesową. W przypadku uproszczonej, łatwo zarządzanej infrastruktury pamięci masowej, personel działu IT może szybko i łatwo wdrażać nowe aplikacje, korzystać z przewagi technologicznej, obciążać kosztami użycia pamięci masowej właściwe jednostki biznesowe, identyfikować trendy w pamięci masowej i postępować zgodnie z nimi oraz mierzyć poziomy usług. Implementowanie zarządzania pamięcią masową: podejście z użyciem elementów składowych Środowiska charakteryzujące się wysokim wzrostem wymagają elastyczności w skalowaniu infrastruktury pamięci masowej do obsługi dodatkowych aplikacji. Podejście z użyciem elementów składowych, które oferuje taką elastyczność, opiera się na elementach poziomu podstawowego, które dostarczają podstawowe funkcje zarządzania pamięcią masową. Po umieszczeniu wszystkich elementów na swoim miejscu można dodać funkcje poziomu zaawansowanego, zależnie od wymagań biznesowych. To podejście zapewnia uzyskanie natychmiastowych korzyści w postaci obniżenia kosztów podczas budowania niezawodnego i efektywnego rozwiązania zarządzania pamięcią masową w celu otrzymania możliwie najwyższej wartości długoterminowego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI). Jak pokazano na rys. 2, funkcje zarządzania poziomu podstawowego podstawowe funkcje, które są kluczowe w każdej infrastrukturze pamięci masowej obejmują wyszukiwanie, przydzielanie, konfigurowanie i raportowanie. Rys. 3 prezentuje możliwości systemu zarządzania pamięcią masową, które są niezbędne do udostępnienia tych funkcji. Poziom zaawansowany jest budowany na podstawowych możliwościach poziomu podstawowego. Na przykład dopiero po wykryciu i skonfigurowaniu zasobów pamięci masowej (Foundation Storage Resource Management lub SRM) można zaprojektować właściwe zarządzanie danymi lub automatyzację (Advanced SRM). Podobnie podstawowe monitorowanie i rozwiązywanie problemów musi istnieć, zanim zostanie zaimplementowane zarządzanie poziomami usług. Applications Podstawowe zarządzanie zasobami pamięci masowej Pakiet Hitachi Storage Command Suite zawiera 3 funkcje obsługi pamięci masowej, które umożliwiają zarządzanie systemem pamięci masowej firmy Fabric Management SAN Management Storage Management Hitachi i urządzeniami w środowiskach komputerów mainframe i systemach otwartych. Scentralizowane zarządzanie systemami pamięci masowej firmy Hitachi oraz ich konfigurowanie i monitorowanie, pozwala na uproszczenie całej pracy. Ciągły dostęp do informacji o obecnym wykorzystaniu pamięci Storage masowej i jej konfiguracji umożliwia administratorom sterowanie wszystkimi zarządzanymi systemami Storage Res pamięci masowej. Dzięki specjalnym funkcjom przydzielania administratorzy pamięci masowej mogą tworzyć pule pamięci masowej w celu alokacji, filtrowania

5 wybranych zasobów i koordynacji z systemami plików hosta za pomocą najlepszych menedżerów woluminów. Ta funkcja umożliwia także inteligentne wybieranie woluminów, tworzenie pamięci Storage Resource Management Performance Optimization masowej Host Storage Domain oraz automatyczne konfigurowanie po stronie hosta, łącznie z formatowaniem i montowaniem systemu plików. Zarządzanie dodatkowo ułatwiają rozbudowane funkcjonalnie menedżery z graficznym interfejsem użytkownika, które umożliwiają tworzenie i łączenie Advanced Enterprise-wide Management Automation Data Management Service Level Management Performance Tuning Problem Avoidance woluminów logicznych LUN, zabezpieczanie ich, monitorowanie wydajności systemu pamięci masowej, a także sterowanie pamięcią podręczną. Podstawowe funkcje raportów udostępniają menedżery pamięci masowej z widokiem zawierającym informacje o dostępności elementów Foundation Discovery Provision Configure Report Availability Monitor Troubleshoot i sposobie ich użycia do efektywnego zarządzania pamięcią masową oraz dopasowania aplikacji do wymagań biznesowych. Zaawansowane zarządzanie zasobami pamięci masowej W miarę wzrostu zapotrzebowania na pamięć masową, rozrastania się infrastruktury i zwiększania złożoności sieci SAN do lepszego zarządzania tymi środowiskami potrzebne stają się dodatkowe narzędzia. Oprogramowanie do zaawansowanego zarządzania zasobami pamięci masowej mogą Storage Resource Management Performance Optimization być przydatne w rozszerzeniu do wielu systemów pamięci masowej lub centrów danych, implementacji warstw pamięci masowej w celu redukcji kosztów oraz zwiększaniu ilości pamięci zarządzanej przez pojedynczą osobę. Firma Hitachi Data Systems oferuje szeroki zakres zaawansowanych usług, które pomagają klientom Advanced Central Multisite Management Policy-based Automation Tiered Storage and Data Migration Storage Virtualization Heterogeneous Storage Management Dynamic Provisioning Chargeback Advanced Reporting Service Level Reporting Proactive Alerting Optimize Resource Allocation Trending and Forecasting Capacity Planning Active Path Management skorzystać z możliwości platform pamięci masowej i zwiększyć możliwości zarządzania stale rosnącymi pulami pamięci. Zaawansowane funkcje programu Hitachi Device Manager pozwalają administratorom na efektywne zarządzanie wieloma systemami Foundation Resource Discovery Configuration Management Storage Provisioning Storage Asset Reporting Performance and Availability Reporting Root Cause Analysis Capacity Utilization Reporting Path Failover and Load Balancing pamięci masowej po jednokrotnym logowaniu. Wirtualizacja dostarczona przez funkcję dynamic provisioning stanowi ogromny krok w kierunku poprawienia wykorzystania i utylizacji przestrzeni dyskowej w pamięciach masowych. Możliwości wirtualizacji nowej platformy Hitachi Universal Storage Platform V z oprogramowaniem Hitachi Dynamic Provisioning rozwiązaniem uproszonego przydzielania przestrzeni dyskowej firmy Hitachi wprowadzają wykorzystanie pamięci na nowe poziomy. Możliwość automatycznego równoważenia obciążenia ładowanych danych pośród wielu fizycznych zasobów systemu usuwa znaczące obciążenia administratora pamięci masowej związane z zarządzaniem pamięcią masową i optymalizacją oraz oferuje perspektywę samozarządzania i samooptymalizacji sieci SAN. Korporacyjne systemy pamięci masowej firmy Hitachi wykorzystują zaawansowane możliwości wirtualizacji związane z dołączaniem wielu warstw pamięci masowej na pojedynczym urządzeniu i zarządzaniem nimi. Wirtualizacja udostępnia warstwową pamięć masową, dzięki czemu wiele systemów pamięci masowej dołączonych do systemu Hitachi działa jak dodatkowe wewnętrzne zasoby pamięci masowej we wspólnej puli zarządzanej przez programy narzędziowe platformy Hitachi Universal Storage Platform. Zewnętrzne zasoby pamięci masowej można grupować w warstwy na podstawie takich parametrów, jak dostępność, zdolność do odtwarzania pracy po awarii, wydajność i koszty. Jednak z perspektywy oprogramowania do migracji i replikacji danych lub oprogramowania działającego na hostach tego rodzaju zasoby są funkcjonalnie równorzędne wewnętrznym zasobom pamięci masowej. Inne programy umożliwiają aktywne dostosowywanie i równoważenie obciążeń we wspólnej puli pamięci masowej, co zapewnia automatyczne zarządzanie danymi przez cały okres ich używania w warstwach pamięci masowej. Produkty zarządzania pamięcią masową firmy Hitachi, takie jak Hitachi Basic Operating System V i oprogramowanie Hitachi Tiered Storage Manager pozwalają administratorom konfigurować i przenosić dane oraz zarządzać nimi w ramach całej puli 4

6 5 pamięci masowej, łącznie z systemami innych dostawców. W przypadku zintegrowania z pełnym rozwiązaniem zarządzania pamięcią masową, warstwowa pamięć masowa oferuje znaczące oszczędności kosztów związanych ze sprzętem i zarządzaniem. Oprogramowanie związane z zarządzaniem i raportowaniem umożliwia klientom ze zróżnicowanymi systemami pamięci masowej osiągnięcie widoczności w ramach całej sieci SAN, a nie w ramach izolowanego silosu pamięci masowej. Zaawansowane opcje raportowania udostępniają funkcje raportowania na poziomie całego przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania pojemności pamięci masowej, polepszenia wykorzystania pamięci masowej i prognozowania przyszłych wymagań dotyczących jej użycia. Systemy rozliczania optymalizują infrastrukturę i zapewniają jednocześnie, że użytkownicy dostaną to, za co zapłacili. Podstawowe rozwiązania dotyczące wydajności i optymalizacji Poza funkcjami zarządzania administratorzy pamięci masowej potrzebują monitorować działanie pamięci masowej w celu szybkiej i łatwej identyfikacji głównych przyczyn problemów, minimalizacji czasu przestojów i poprawienia wykorzystania zasobów pamięci masowej. Po rozpoznaniu, skonfigurowaniu i zwirtualizowaniu środowiska pamięci masowej firmy Hitachi usługi dotyczące pamięci masowej pakietu Storage Zadanie zarządzania pamięcią masową Obejmuje podstawowe zadania pamięci masowej: przydzielanie, konfigurację, raportowanie, obsługę wielu ścieżek, konsolidację. Dopasowuje wartość danych do odpowiedniej warstwy pamięci masowej. Zmniejsza skalę nadmiernego przydzielania przestrzeni dyskowej i optymalizuje wykorzystanie zasobów pamięci masowej. Optymalizacja działania i rozwiązywanie problemów. Upraszcza zarządzanie heterogenicznymi sieciami SAN i raportowanie Optymalizuje aplikacje krytyczne dla prowadzonej działalności. Oprogramowanie firmy Hitachi Hitachi Basic Operating System, Hitachi Device Manager* i Hitachi Dynamic Link Manager Advanced Hitachi Basic Operating System V i Hitachi Tiered Storage Manager Hitachi Dynamic Provisioning Hitachi Tuning Manager i Hitachi Tiered Storage Manager Hitachi Storage Services Manager i Hitachi Storage Capacity Reporter Hitachi Application Modules for Hitachi Storage Services Manager: programy Hitachi Tuning Manager, Virtual Partition Manager* i Server Priority Manager* Command Suite umożliwiają monitorowanie stanu, wykorzystania i wydajności pamięci masowej oraz infrastruktury. Korzystanie z oprogramowania do obsługi wielościeżkowego dostępu optymalizuje wydajność przez równoważenie obciążenia i dostępności, a także przez przełączenie awaryjne w przypadku zerwanego połączenia. Oprogramowanie wielościeżkowe firmy Hitachi jest zoptymalizowane w celu uzyskania korzyści wynikających ze stosowania systemów pamięci masowej firmy Hitachi. Obejmuje to takie funkcje, jak rozszerzony algorytm round robin, który wywołuje operację odczytu z wyprzedzeniem systemów pamięci masowej firmy Hitachi w dużym stopniu przyspieszającą operacje we/wy, gdy rozpozna wzorzec sekwencyjnego odczytu w aplikacji. Zaawansowane rozwiązania dotyczące wydajności i optymalizacji Dysponując podstawowymi możliwościami zwiększania wydajności, firma Hitachi oferuje rozwiązania raportowania, określania trendów, przewidywania i optymalizacji w celu poprawienia wydajności pamięci masowej i jej wykorzystania bez przerw w pracy widocznych dla użytkownika. Administratorzy działów informatycznych uzyskują precyzyjną kontrolę nad systemami pamięci masowej Hitachi za pośrednictwem oprogramowania wirtualizacji, które może służyć do partycjonowania portów, pamięci podręcznej i dysków w celu utworzenia wirtualnego prywatnego systemu pamięci Wartość Funkcjonalność podstawowa: zwiększenie produktywności administratora pamięci masowej; zapewnienie dostępu aplikacji do odpowiednich usług we współużytkowanym środowisku pamięci masowej. W prosty sposób dopasowuje wymagania aplikacji do heterogenicznych zasobów pamięci masowej w celu kontrolowania kosztów. Obniża wydatki inwestycyjne (CAPEX) przez możliwość odłożenia w czasie zakupów; zwiększa produktywność administratora pamięci masowej. Maksymalizuje wykorzystanie zasobów przez zwiększanie wydajności. Znacząco zwiększa produktywność administratora przez zmniejszenie liczby narzędzi do zarządzania. Optymalizuje bazę danych przedsiębiorstwa i aplikacje Microsoft Exchange. * Zawarty w oprogramowaniu Basic Operating System na platformie Hitachi Universal Storage Platform V i Hitachi Universal Storage Platform VM masowej. Do określonych klientów (serwerów, aplikacji lub grup użytkowników) są przydzielane oddzielne, dedykowane zasoby pamięci masowej nazywane wirtualnymi maszynami pamięci masowej (Hitachi Virtual Storage Machine). Oprócz tego większość spośród krytycznych aplikacji otrzymuje dedykowane segmenty pamięci podręcznej systemu, aby zapewnić osiągnięcie szczytowej wydajności. Dzięki prewencyjnym alarmom administratorzy mogą dowiadywać się o problemach zanim one wystąpią, eliminując potencjalny przestój lub spadek produktywności. Poprzez przydzielenie i dopasowanie zasobów do każdej partycji priorytety systemu, przestrzeń dyskowa oraz warstwy pamięci masowej mogą być zarządzane i używane bardziej wydajnie, zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Jeśli wszystkie zasoby pamięci masowej Hitachi działają już z najwyższą wydajnością, następnym wyzwaniem jest dalsze maksymalne wykorzystanie zasobów pamięci Hitachi w warstwowym środowisku pamięci masowej oraz proaktywne zaplanowanie przyszłej rozbudowy pojemności. Identyfikacja niewydajnych lub niewykorzystanych w pełni zasobów umożliwia zrezygnowanie z zakupu dodatkowych i niepotrzebnych aktualizacji technologii. Systemy pamięci masowej Hitachi dla przedsiębiorstw wspierają przejrzystość wirtualizacji między wieloma dołączonymi systemami pamięci masowej, jak również w warstwowej pamięci masowej w ramach jednego systemu z napędami Fibre Channel i SATA systemów Hitachi Universal Storage Platform V, Hitachi Universal Storage Platform VM, Hitachi Adaptable Modular Storage i Hitachi Workgroup Modular Storage. Systemy pamięci masowej Hitachi gwarantują, że te krytyczne funkcje będą działać we wszystkich warstwach pamięci masowej. Intensywnie używane woluminy są równoważone woluminami używanymi rzadziej w celu zmniejszenia obciążenia pamięci masowej oraz zapewnienia najwyższej wydajności i właściwego czasu odpowiedzi przy jednoczesnej poprawie wykorzystania zasobów. Skutkuje to większą dostępnością, wydajnością i krótszym czasem odpowiedzi oraz zapewnia szybki dostęp do danych. W dzisiejszych złożonych środowiskach, w których do systemu pamięci masowej podłączonych jest wiele serwerów, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości dla aplikacji o newralgicznym znaczeniu. Oprogramowanie firmy Hitachi umożliwia poprawienie wydajności i niezawodności przez zarządzanie dostępem do danych za pośrednictwem wielu ścieżek i portów między serwerami i systemami pamięci masowej. Dodatkowo, oprogramowanie firmy Hitachi zapewnia, że serwery, na których działają takie aplikacje, będą miały priorytetowy dostęp do wymaganej przepustowości, jeśli porty pamięci masowej firmy Hitachi są używane przez wiele serwerów.

7 Oprogramowanie firmy Hitachi do zarządzania pamięcią masową Pakiet Hitachi Storage Command Suite udostępnia zarządzanie pamięcią masową pod kątem potrzeb aplikacji w całej infrastrukturze pamięci masowej. (Tabela 1) Udane rozwiązanie do zarządzania pamięcią masową zapewnia możliwość zarządzania całą infrastrukturą z różnych perspektyw nie tylko pamięci masowej, ale także sieci, ścieżki i aplikacji biznesowej na poziomie wszystkich warstw danych. Jakość usług Jedną z korzyści stosowania zaawansowanego zarządzania pamięcią masową jest możliwość dopasowania poziomów pamięci masowej do wymaganej przez aplikację jakości QoS oraz znaczenia danych w procesie biznesowym. Stosując efektywne oprogramowanie i praktyki zarządzania pamięcią masową, organizacje mogą: Wdrożyć najlepszą pamięć masową dla krytycznych aplikacji; P rzydzielić tańszą i wolniejszą pamięć masową dla mniej krytycznych danych; W miarę potrzeby przenosić dane między warstwami bez zakłóceń w działaniu aplikacji; Z arządzać heterogenicznymi systemami pamięci masowej, korzystając ze standardów przemysłowych; Poprawiać wykorzystanie pamięci masowej; Z arządzać danymi i pamięcią masową za pomocą wspólnych narzędzi; Z apewnić aplikacjom wydajność i bezpieczeństwo wymagane w wysoko skonsolidowanych środowiskach pamięci masowej. Zarządzanie pamięcią masową w działaniu Firma Sealed Air jest światowym producentem innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie materiałów do pakowania, w tym bardzo popularnych zabezpieczeń Bubble Wrap. 50-procentowy przyrost ilości danych w firmie Sealed Air w ciągu roku pogorszył jej możliwości efektywnego przenoszenia danych w ramach istniejącej infrastruktury pamięci masowej. Pojawiła się oczywista potrzeba zastosowania proaktywnej, bardziej zautomatyzowanej platformy, umożliwiającej poprawienie pogarszających się wskaźników wydajności we/wy i odciążenia cennego personelu informatycznego. Pakiet oprogramowania Hitachi Storage Command Suite umożliwił wyznaczenie bardziej odpowiedniego rozwiązania do zarządzania pamięcią masową przez wskazanie zagadnień związanych z wydajnością i dostępnością oraz monitorowanie wykorzystania pojemności w wirtualizowanych systemach. Projektant infrastruktury pamięci masowych w firmie Sealed Air, Bryan Cripps: Dzięki skierowaniu się w stronę pojedynczego centrum sterowania będziemy mogli nadal zmniejszać złożoność zarządzania i koszty posiadania przy zachowaniu płynnego działania naszych procesów biznesowych. Oprogramowanie Hitachi Dynamic Provisioning pozwala na przypisywanie pamięci masowej serwerom bez wymogu fizycznej dostępności wszystkich zasobów pamięci masowej. Oprogramowanie Hitachi Tiered Storage Manager interaktywnie dopasowuje wymagania aplikacji dotyczące poziomu usług QoS do zasobów zróżnicowanej pamięci masowej, przenosząc dane w sposób niezakłócający pracy, aby zaspokoić wymagania dotyczące danych. Oprogramowanie Hitachi Tuning Manager monitoruje pomiary wydajności (od aplikacji do urządzenia pamięci masowej), umożliwiając optymalizację wydajności pod kątem potrzeb aplikacji. Oprogramowanie Hitachi Dynamic Link Manager Advanced, które zawiera program Hitachi Global Link Manager, oferuje solidny mechanizm awaryjnego przełączania ścieżek i wielościeżkowe możliwości równoważenia obciążenia w sieci SAN, a także zintegrowane zarządzanie ścieżkami w celu poprawienia dostępu aplikacji do swoich danych. Oprogramowanie Hitachi Storage Capacity Reporter, wykorzystujące technologię Aptare, udostępnia zaawansowane funkcje raportowania pojemności zróżnicowanej pamięci masowej. Udostępnia dostęp do statystyk i funkcji korelacji informacji o pojemności dyskowej od pamięci masowej do aplikacji, poprawiając poziom wykorzystania oraz planowanie pojemności. Oprogramowanie Hitachi Storage Services Manager zarządza pamięcią masową w heterogenicznych środowiskach pamięci masowej, wykorzystując standardy SMI-S. Do jego funkcji Pakiet Hitachi Storage Command Suite Storage Resource Management Performance Optimization Hitachi Storage Command Suite to w pełni zintegrowany pakiet następujących produktów: Hitachi Basic Operating System w połączeniu z programem Hitachi Device Manager udostępnia scentralizowane zarządzanie rozproszonymi Advanced Hitachi Basic Operating System V Hitachi Tiered Storage Manager Hitachi Universal Volume Manager Hitachi Storage Services Manager Hitachi Dynamic Provisioning Hitachi Storage Capacity Reporter Hitachi Virtual Partition Manager Hitachi Server Priority Manager Hitachi Global Link Manager 6 środowiskami pamięci masowej ze szczegółową kontrolą poszczególnych systemów pamięci masowej firmy Hitachi. Oprogramowanie Hitachi Basic Operating System V w połączeniu z programem Universal Foundation Hitachi Basic Operating System Hitachi Device Manager Hitachi Resource Manager Hitachi Tuning Manager Hitachi Performance Monitor Hitachi Dynamic Link Manager Volume Manager dostarcza mechanizm wirtualizacji pamięci masowej podłączonej z zewnątrz do platformy Hitachi Universal Storage Platform co pozwala na efektywną konsolidację i udostępnia platformę warstwowej pamięci masowej.

8 należą: automatyczne wykrywanie, raportowanie, zarządzanie ścieżkami i możliwości automatyzacji. Do jego opcjonalnych modułów należą następujące programy: Hitachi QoS for Microsoft Exchange Hitachi QoS for Oracle Hitachi QoS for Microsoft SQL Server Hitachi QoS for Sybase Hitachi QoS for Intersystem Caché Hitachi QoS for File Servers Hitachi Chargeback Hitachi Path Provisioning Hitachi Storage Services Manager for NetApp Implementowanie własnego rozwiązania zarządzania pamięcią masową Dzięki podstawowej wiedzy na tematy związane z implementowaniem efektywnego rozwiązania zarządzania pamięcią masową dla organizacji można lepiej dokonywać wyborów pośród dostępnych programów i usług w celu obniżenia kosztów i poprawy wydajności działania przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu zasobów i personelu. Dla uzyskania efektywności oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową wymaga stosowania procedur i najlepszych praktyk. Usługi Hitachi Data Systems Global Solution Services (GSS) mogą służyć pomocą w implementowaniu własnych rozwiązań zarządzania pamięcią. Dzięki praktykom ITIL usługi GSS mogą pomóc w projektowaniu usług szacowania, architektury i rozwiązania, a także w instalacji i konfiguracji produktu i optymalizacji dostosowanej do wymagań użytkownika. Firma Hitachi Data Systems zaleca współpracę z doświadczonym partnerem handlowym w programie Hitachi TrueNorth lub profesjonalną grupą usługodawców w celu uzyskania pomocy przy zakupie i wdrażaniu infrastruktury zarządzania pamięcią, tj.: Identyfikowania i analizy własnych celów biznesowych w ujęciu aplikacji biznesowej i potrzeb infrastruktury pamięci masowej; Identyfikowania celów technicznych w oparciu o aktualny proces biznesowy i środowisko pamięci masowej oraz procesy i procedury zarządzania pamięcią masową; Dokumentowania własnych procedur i procesów dotyczących pamięci masowej; Analizowania potrzeb zarządzania pamięcią masową w ujęciu różnych poziomów zarządzania pamięcią masową; Tworzenia planu implementacji, który zawiera elementy testowania i weryfikowania; Dokumentowania projektu i tworzenia szczegółowego planu implementacji i testowania; Zarządzania fazą implementacji i wykonania; Przeprowadzania ciągłych kontroli stanu w celu optymalizacji środowisk pamięci masowej. Hitachi Data Systems (Polska) Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, Warszawa Informacje: tel.: , faks: , Azja, Ocean Spokojny, Ameryka Północna i Południowa: 750 Central Expressway, Santa Clara, California USA Informacje: tel , Europa: Sefton Park, Stoke Poges, Buckinghamshire SL2 4HD Wielka Brytania Informacje: + 44 (0) , Nazwa Hitachi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hitachi, Ltd. i/lub jej filii w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Nazwa Hitachi Data Systems jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach znakiem towarowym i nazwą usług firmy Hitachi, Ltd. Nazwa Universal Storage Platform jest znakiem towarowym firmy Hitachi Data Systems Corporation. Nazwa Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usług oraz nazwy firm stanowią własność odpowiednich właścicieli. Uwaga: niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi żadnych gwarancji, wyraźnych bądź domniemanych, dotyczących urządzeń lub usług oferowanych teraz lub w przyszłości przez firmę Hitachi Data Systems. W niniejszym dokumencie zostały opisane pewne możliwości, które zależą od umowy zawartej z firmą Hitachi Data Systems oraz od konfiguracji, i które mogą być aktualnie niedostępne. Więcej informacji na temat możliwości i dostępności produktów można uzyskać u regionalnych przedstawicieli handlowych firmy Hitachi Data Systems. Sprzedaż produktów firmy Hitachi Data Systems i sposób ich licencjonowania podlega określonym warunkom, w tym ograniczonej gwarancji. Aby zapoznać się z tymi warunkami przed zakupem produktu lub licencji, należy odwiedzić stronę lub skontaktować się z regionalnym przedstawicielem handlowym w celu otrzymania wersji drukowanej. Nabycie produktu lub licencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych warunków. Hitachi Data Systems Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. SB-002-D-PL DG maj 2008

Rozwiązania w zakresie warstwowej pamięci masowej

Rozwiązania w zakresie warstwowej pamięci masowej K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Rozwiązania w zakresie warstwowej Projekt obniżania kosztów operacyjnych i kapitałowych infrastruktury Hitachi Data Systems Rozwiązania z zakresu warstwowej Projekt

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo Pamięć masowa zdefiniowana programowo Software-Defined-Storage Prosta Wyodrębnia pamięć z macierzy fizycznej i umieszcza ją w pojedyńczej puli Centralizuje zarządzanie pamięcią w ramach wirtualnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem obciążeniem

Bardziej szczegółowo

EMC Storage Resource Management Suite

EMC Storage Resource Management Suite EMC Storage Resource Management Suite Większa kontrola i proaktywność działań z platformą SRM Suite Karol Boguniewicz Tomasz Firek Roland Papp 1 Storage Operations Center (SOC) 2 Zarządzanie infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo Prawdziwa wirtualizacja Karol Boguniewicz, vspecialist, EMC Mirosław Kulka, Systems Engineer, EMC 1 Tradycyjne spojrzenie na Centrum Danych MESSAGING ERP/CRM

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu WNIOSKOMAT

Rozwój systemu WNIOSKOMAT Rozwój systemu WNIOSKOMAT Wersja 1.0 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ISCG Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa Biurowiec

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar OPIS ROZWIĄZANIA Avamar to kompletne rozwiązanie do backupu: oprogramowanie i system (tzw. Appliance) do tworzenia kopii

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management

Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management Uproszczenie zarządzania i obniżenie kosztów administracyjnych dzięki najbardziej zaawansowanemu oprogramowaniu Alcatela-Lucenta Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi#

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi# Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi# Renata Bilecka renata.bilecka@pl.ibm.com! Certified IT Specialist, Storage Consultant! Agenda! Krótko o sposobach

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH W SEKTORZE MŚP Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC 1 Agenda Wspólna droga BZ WBK i EMC do chmury Zapotrzebowanie na stacje robocze w biznesie Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT. Krzysztof Klimczak TSS Sales. Helping business stay in business

Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT. Krzysztof Klimczak TSS Sales. Helping business stay in business Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT Krzysztof Klimczak TSS Sales Helping business stay in business -Wprowadzenie znaczenie usług wsparcia technicznego - Oferta

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie VMware Rafał Szypułka Service Management Solution Architect IBM Software Services for Tivoli

Monitorowanie VMware Rafał Szypułka Service Management Solution Architect IBM Software Services for Tivoli Monitorowanie VMware Rafał Szypułka Service Management Solution Architect IBM Software Services for Tivoli 1 Agenda Monitorowanie środowisk zwirtualizowanych IBM Tivoli Monitoring for Virtual Servers 6.2.3

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment Foundations

HP Matrix Operating Environment Foundations Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL972S HP Matrix Operating Environment Foundations Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy, inżynierowie i konsultanci którzy planują i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SAN

CLOUD COMPUTING NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SAN B3System S.A. jest wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań zarządzania usługami i systemami IT, zapewniających optymalną wydajność, dostępność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym

Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym White Paper 100 Streszczenie Wybierając rozwiązanie do zarządzania fizyczną infrastrukturą sieci informatycznych, należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Jeden, wspólny program partnerski

Jeden, wspólny program partnerski Przedstawiamy nowy program partnerski firmy Symantec Jeden, wspólny program partnerski Program partnerski światowego lidera w dostarczaniu rozwiązań pomagających odbiorcom indywidualnym i przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi II Zimowa Akademia dla Partnerów Handlowych IBM Białka Tatrzańska 5-7.03.2014 Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi Renata Bilecka renata.bilecka@pl.ibm.com

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo