Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi"

Transkrypt

1 K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems

2 Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Koszty i nakłady pracy związane ze stale rosnącym wolumenem danych i wzrastającymi wymaganiami dopasowania poziomów usług do priorytetów aplikacji stanowią największy problem pracowników personelu informatycznego, z jakim mierzą się podczas spełniania wymagań biznesowych. Większość organizacji informatycznych boryka się z zarządzaniem różnorodnymi, zróżnicowanymi zasobami pamięci masowych na różnych platformach i w różnych lokalizacjach. Zadania polegające na przydzielaniu, monitorowaniu, raportowaniu, rozliczaniu i dostarczaniu właściwych poziomów usług pamięci masowej mogą być czasochłonne i złożone. 1 Organizacje informatyczne muszą zarządzać całą infrastrukturą pamięci masowych od aplikacji, przez sieć, po dysk z zachowaniem widoczności i możliwości centralnego sterowania pamięciami masowymi i zasobami informacyjnymi. Łącząc wspomagane przez oprogramowanie procesy ze sprawdzonymi procedurami, narzędzia do zarządzania pamięcią masową pozwalają organizacji, przy zredukowaniu kosztów, na bliskie dopasowanie do wymagań biznesowych, monitorowanie całej infrastruktury pamięci i zarządzanie wykorzystaniem z wyprzedzeniem. Dzisiejszy model działalności biznesowej wymaga ciągłej dostępności informacji i scentralizowanego wykorzystania pojemności w celu zapewnienia lepszej elastyczności w heterogenicznych środowiskach pamięci masowych. Zintegrowana platforma pamięci masowej z oprogramowaniem do scentralizowanego zarządzania jest rozwiązaniem dla organizacji sektora przetwarzania informacji, które służy do wykorzystania jednej platformy na potrzeby zarządzania danymi aplikacji i uzyskania dostępu do strukturalnych i niestrukturalnych danych, niezależnie od miejsca ich przechowywania. Firma Hitachi Data Systems oferuje system Hitachi Storage Command Suite, programowe rozwiązanie do zarządzania pamięciami masowymi ukierunkowane na potrzeby aplikacji, oraz usługi integrujące sprawdzone procedury zarządzania usługami technologii informatycznej (Information Technology Infrastructure Library - ITIL), służące do uproszczenia zarządzania heterogeniczną infrastrukturą pamięci masowych. Oprogramowanie Hitachi Storage Command Suite umożliwia stosowanie podejścia rozwiązań pamięci masowych zorientowanych na usługi w celu zredukowania złożoności infrastruktury pamięci masowych, kosztu i ryzyka w trakcie zarządzania poziomami usług i dynamicznego dopasowywania zasobów technologii informacyjnej do wymagań biznesowych. Ta metodologia zarządzania pamięcią masową gwarantuje dostępność i wydajność krytycznych aplikacji biznesowych oraz umożliwia zarządzanie zależnymi zasobami informatycznymi za pomocą pojedynczego zestawu narzędzi. Jednocześnie zapewnia wszechstronne zarządzanie, sterowanie i wyszukiwanie na poziomie usług pamięci masowych dla bloku, pliku i treści.

3 Obsługa aplikacji Głównym przeznaczeniem pamięci masowej jest dostarczanie danych aplikacjom, niezależnie od tego, czy są to dane o tradycyjnej strukturze (blok), takie jak baza danych, dane transakcyjne i hurtowni danych, czy dane pozbawione struktury, jak pliki i obiekty, bądź wiadomości , które są danymi częściowo strukturalnymi. Efektywność systemu pamięci masowej jest mierzona pojęciem jakości usługi (QoS, quality of service) świadczonej dla aplikacji. Czy infrastruktura pamięci masowej jest pomocna w zaspokajaniu następujących potrzeb biznesowych? Czy jest wystarczająco szybka, wystarczająco dostępna i niezawodna? Czy nadąża z szybkim przyrostem ilości danych? Czy wtedy, gdy aplikacja tego potrzebuje, dostępna jest wystarczająca ilość pamięci masowej? Czy administrowanie pamięcią masową ma znaczący wpływ na koszt aplikacji? może być procesem pracochłonnym, podatnym na błędy i powolnym. W niektórych przypadkach Firma Hitachi Data Systems może pomóc organizacjom w podejmowaniu tych wyzwań Czy problemy z pamięcią masową opóźniają wprowadzanie nowych aplikacji lub obniżają wydajność aplikacji? Czy dostępne są funkcje zarządzania pamięcią masową na pojedynczej platformie, która integruje sprzęt i oprogramowanie? Czy można w jednolity sposób zarządzać wszystkimi typami danych we wszystkich dostępnych systemach pamięci masowej i ograniczać występowanie wysp pamięci masowej, tj. samodzielnych systemów pamięci masowej lub izolowanych warstw pamięci masowej, które w ciągu lat powstały w centrum danych pamięci typu zapisz raz, czytaj wiele razy (WORM, write once, read many ), sieciowe pamięci masowe (NAS), wirtualne biblioteki taśm, systemy pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowej? Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem zarządzania różnorodnymi, pochodzącymi od kilku dostawców zasobami pamięci masowej, często umieszczonymi w rozproszonych centrach danych i nie połączonych ze sobą sieciach pamięci masowej (SAN, storage area networks), za pomocą różnych interfejsów zarządzania i obsługując wiele aplikacji. Zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej jest coraz bardziej złożone, zważywszy że używane są rozwiązania takie jak hosty HBA (HBA, host bus adapter), przełączniki SAN, serwery, systemy pamięci masowej, urządzenia taśmowe i indywidualne napędy dyskowe. może nawet okazać się niemożliwe do zrealizowania bez odpowiedniej architektury wirtualizacji pamięci masowej. Koszty i nieefektywność w zarządzaniu systemami pamięci masowych w zróżnicowanych środowiskach, które obsługują wiele typów bloków, plików i danych obiektowych zakłócają możliwości działu informatycznego w zakresie zaoferowania odpowiednich poziomów usług pamięci masowej dla krytycznych aplikacji i wszystkich usług aplikacji. W złożonym i wciąż zmieniającym się środowisku pamięci masowej do wyzwań należą: Z arządzanie rosnącą ilością pamięci masowej przy ograniczonych zasobach ludzkich; Z większone wymagania dotyczące szkoleń z zakresu narzędzi do zarządzania i potrzeba zaangażowania ekspertów pamięci masowej w złożonych środowiskach; Trudność w przełożeniu problemów aplikacji na konkretne problemy z pamięcią masową lub siecią; N iewystarczające przydzielanie pamięci masowej prowadzące do problemów z wydajnością lub dostępnością; N admierne przydzielanie pamięci masowej blokujące inwestycje kapitałowe w niewykorzystanym sprzęcie; Opóźnienia we wprowadzaniu do użycia nowych aplikacji; T rudności w zapewnianiu dostępności pamięci masowej i danych; za pomocą rozwiązania zarządzania pamięcią masową, które współpracuje z rodziną Hitachi Universal Storage Platform TM, w celu zaoferowania platformy programowej służącej do ujednoliconego zarządzania całą infrastrukturą pamięci masowej. Pakiet Hitachi Storage Command Suite obsługuje mainframe'owe, otwarte i mieszane zróżnicowane środowiska pamięci masowej za pośrednictwem narzędzi do zarządzania opartych na standardach. W celu osiągnięcia konkretnych wymagań aplikacji i wspieranych przez nie celów biznesowych wykorzystuje on unikalne możliwości systemów pamięci masowej Hitachi do dopasowania jakości usług (QoS), umów określających poziom usług (SLA), wydajności we/wy, parametrów RPO i RTO, jak również wskaźników retencji. Pakiet Hitachi Storage Command Suite rozszerza korzyści osiągane ze wszystkich wydatków na pamięci masowe firmy Hitachi, pozwalając użyć pojedynczej platformy do zarządzania wszystkimi danymi aplikacji za pomocą wspólnego zestawu narzędzi dla danych strukturalnych i pozbawionych struktury. Co obejmuje zarządzanie pamięcią masową? Czy nie mamy już systemu zarządzania pamięcią masową? Rozwiązania zarządzania pamięcią masową udostępniają wspomagane przez oprogramowanie procesy zarządzania całą infrastrukturą pamięci masowej, od woluminu logicznego LUN, przez sieć 2 W celu ułatwienia zarządzania złożoną strukturą pamięci masowej konieczne może być podanie danych przez administratorów systemu pamięci masowej, bazy danych lub aplikacji. Łączenie łańcucha pamięci masowej od dysku do aplikacji Osiąganie biznesowych i aplikacyjnych poziomów usług, jak również dopasowanie wymagań aplikacji do atrybutów pamięci masowej, szczególnie w wysoko skonsolidowanym środowisku pamięci masowej. pamięci masowej, do jakości usług pamięci masowej oferowanej aplikacjom biznesowym oraz wszystkimi komponentami sprzętowymi i oprogramowaniem, jakie leżą między nimi. (Rysunek 1)

4 Wydajne i wszechstronne rozwiązanie do zarządzania pamięcią masową wykracza poza system pamięci masowej i zarządzanie siecią pamięci masowej SAN, dostarczając rozwiązanie dla: Zarządzania siecią pamięci masowej SAN zarządzanie infrastrukturą złożonej sieci pamięci masowej; Zarządzania zasobami pamięci masowej stosowanie zasobów tam i wtedy, gdy są potrzebne; Przydzielania pamięci masowej szybkie wprowadzanie nowych aplikacji do użycia; D opasowywania wymagań aplikacji do atrybutów pamięci masowej; Monitorowania i zapewniania jakości usługi pamięci masowej w aplikacji, zarówno w aspekcie dostępności, jak i wydajności; Mobilności danych niepowodujące zakłóceń przenoszenie danych między warstwami pamięci masowej lub platformami; Integracji różnych produktów do zarządzania pamięcią masową jak specyficzne dla sprzętu rozwiązanie do zarządzania urządzeniem w celu zapewnienia przejrzystości i kontroli pamięci zewnętrznej, od aplikacji, przez sieć, do urządzenia pamięci masowej. Analiza przypadku zarządzania pamięcią masową Zmniejszenie kosztów administrowania Implementacje rozwiązania do zarządzania pamięcią masową oferują dwie podstawowe korzyści: zmniejszone koszty administrowania oraz wyższą wydajność aplikacji i procesu biznesowego. Wiele organizacji podaje, że inwestycje w zarządzanie pamięcią masową może uzasadnić zwykłym obniżeniem udziału gotówki w całkowitym koszcie posiadania (TCO) dla pamięci masowej. Zarządzanie pamięcią masową obniża wskaźnik TCO dla pamięci masowej przez umożliwienie administratorom efektywnego zarządzania większymi wolumenami pamięci masowej. Rozwiązanie zarządzania pamięcią masową firmy Hitachi może uprościć przydzielanie pamięci, ułatwiając optymalizację wydajności aplikacji. Efektywne zarządzanie pamięcią masową poprawia jej wykorzystanie przez lepsze użycie istniejącej pojemności pamięci masowej i odroczenie dodatkowych zakupów. Ponadto pomaga organizacjom dopasować koszt pamięci masowej do wymagań aplikacji i wartości danych, przydzielając mniej krytycznym aplikacjom pamięć masową z tańszymi zasobami pamięciowymi w ramach procesu zwanego warstwowaniem pamięci masowej. Zwiększanie wydajności aplikacji i procesów biznesowych Z perspektywy biznesowej zarządzanie pamięcią masową pomaga działowi informatycznemu oferować poziomy jakości usług (QoS) właściwe dla aplikacji realizujących działalność biznesową. Optymalne konfiguracje pamięci masowej podnoszą wydajność i dostępność aplikacji biznesowych generujących przychód. Użytkownicy aplikacji zauważają szybsze czasy odpowiedzi i mniejszą ilość przestojów, co oznacza wyższą produktywność biznesową. W przypadku uproszczonej, łatwo zarządzanej infrastruktury pamięci masowej, personel działu IT może szybko i łatwo wdrażać nowe aplikacje, korzystać z przewagi technologicznej, obciążać kosztami użycia pamięci masowej właściwe jednostki biznesowe, identyfikować trendy w pamięci masowej i postępować zgodnie z nimi oraz mierzyć poziomy usług. Implementowanie zarządzania pamięcią masową: podejście z użyciem elementów składowych Środowiska charakteryzujące się wysokim wzrostem wymagają elastyczności w skalowaniu infrastruktury pamięci masowej do obsługi dodatkowych aplikacji. Podejście z użyciem elementów składowych, które oferuje taką elastyczność, opiera się na elementach poziomu podstawowego, które dostarczają podstawowe funkcje zarządzania pamięcią masową. Po umieszczeniu wszystkich elementów na swoim miejscu można dodać funkcje poziomu zaawansowanego, zależnie od wymagań biznesowych. To podejście zapewnia uzyskanie natychmiastowych korzyści w postaci obniżenia kosztów podczas budowania niezawodnego i efektywnego rozwiązania zarządzania pamięcią masową w celu otrzymania możliwie najwyższej wartości długoterminowego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI). Jak pokazano na rys. 2, funkcje zarządzania poziomu podstawowego podstawowe funkcje, które są kluczowe w każdej infrastrukturze pamięci masowej obejmują wyszukiwanie, przydzielanie, konfigurowanie i raportowanie. Rys. 3 prezentuje możliwości systemu zarządzania pamięcią masową, które są niezbędne do udostępnienia tych funkcji. Poziom zaawansowany jest budowany na podstawowych możliwościach poziomu podstawowego. Na przykład dopiero po wykryciu i skonfigurowaniu zasobów pamięci masowej (Foundation Storage Resource Management lub SRM) można zaprojektować właściwe zarządzanie danymi lub automatyzację (Advanced SRM). Podobnie podstawowe monitorowanie i rozwiązywanie problemów musi istnieć, zanim zostanie zaimplementowane zarządzanie poziomami usług. Applications Podstawowe zarządzanie zasobami pamięci masowej Pakiet Hitachi Storage Command Suite zawiera 3 funkcje obsługi pamięci masowej, które umożliwiają zarządzanie systemem pamięci masowej firmy Fabric Management SAN Management Storage Management Hitachi i urządzeniami w środowiskach komputerów mainframe i systemach otwartych. Scentralizowane zarządzanie systemami pamięci masowej firmy Hitachi oraz ich konfigurowanie i monitorowanie, pozwala na uproszczenie całej pracy. Ciągły dostęp do informacji o obecnym wykorzystaniu pamięci Storage masowej i jej konfiguracji umożliwia administratorom sterowanie wszystkimi zarządzanymi systemami Storage Res pamięci masowej. Dzięki specjalnym funkcjom przydzielania administratorzy pamięci masowej mogą tworzyć pule pamięci masowej w celu alokacji, filtrowania

5 wybranych zasobów i koordynacji z systemami plików hosta za pomocą najlepszych menedżerów woluminów. Ta funkcja umożliwia także inteligentne wybieranie woluminów, tworzenie pamięci Storage Resource Management Performance Optimization masowej Host Storage Domain oraz automatyczne konfigurowanie po stronie hosta, łącznie z formatowaniem i montowaniem systemu plików. Zarządzanie dodatkowo ułatwiają rozbudowane funkcjonalnie menedżery z graficznym interfejsem użytkownika, które umożliwiają tworzenie i łączenie Advanced Enterprise-wide Management Automation Data Management Service Level Management Performance Tuning Problem Avoidance woluminów logicznych LUN, zabezpieczanie ich, monitorowanie wydajności systemu pamięci masowej, a także sterowanie pamięcią podręczną. Podstawowe funkcje raportów udostępniają menedżery pamięci masowej z widokiem zawierającym informacje o dostępności elementów Foundation Discovery Provision Configure Report Availability Monitor Troubleshoot i sposobie ich użycia do efektywnego zarządzania pamięcią masową oraz dopasowania aplikacji do wymagań biznesowych. Zaawansowane zarządzanie zasobami pamięci masowej W miarę wzrostu zapotrzebowania na pamięć masową, rozrastania się infrastruktury i zwiększania złożoności sieci SAN do lepszego zarządzania tymi środowiskami potrzebne stają się dodatkowe narzędzia. Oprogramowanie do zaawansowanego zarządzania zasobami pamięci masowej mogą Storage Resource Management Performance Optimization być przydatne w rozszerzeniu do wielu systemów pamięci masowej lub centrów danych, implementacji warstw pamięci masowej w celu redukcji kosztów oraz zwiększaniu ilości pamięci zarządzanej przez pojedynczą osobę. Firma Hitachi Data Systems oferuje szeroki zakres zaawansowanych usług, które pomagają klientom Advanced Central Multisite Management Policy-based Automation Tiered Storage and Data Migration Storage Virtualization Heterogeneous Storage Management Dynamic Provisioning Chargeback Advanced Reporting Service Level Reporting Proactive Alerting Optimize Resource Allocation Trending and Forecasting Capacity Planning Active Path Management skorzystać z możliwości platform pamięci masowej i zwiększyć możliwości zarządzania stale rosnącymi pulami pamięci. Zaawansowane funkcje programu Hitachi Device Manager pozwalają administratorom na efektywne zarządzanie wieloma systemami Foundation Resource Discovery Configuration Management Storage Provisioning Storage Asset Reporting Performance and Availability Reporting Root Cause Analysis Capacity Utilization Reporting Path Failover and Load Balancing pamięci masowej po jednokrotnym logowaniu. Wirtualizacja dostarczona przez funkcję dynamic provisioning stanowi ogromny krok w kierunku poprawienia wykorzystania i utylizacji przestrzeni dyskowej w pamięciach masowych. Możliwości wirtualizacji nowej platformy Hitachi Universal Storage Platform V z oprogramowaniem Hitachi Dynamic Provisioning rozwiązaniem uproszonego przydzielania przestrzeni dyskowej firmy Hitachi wprowadzają wykorzystanie pamięci na nowe poziomy. Możliwość automatycznego równoważenia obciążenia ładowanych danych pośród wielu fizycznych zasobów systemu usuwa znaczące obciążenia administratora pamięci masowej związane z zarządzaniem pamięcią masową i optymalizacją oraz oferuje perspektywę samozarządzania i samooptymalizacji sieci SAN. Korporacyjne systemy pamięci masowej firmy Hitachi wykorzystują zaawansowane możliwości wirtualizacji związane z dołączaniem wielu warstw pamięci masowej na pojedynczym urządzeniu i zarządzaniem nimi. Wirtualizacja udostępnia warstwową pamięć masową, dzięki czemu wiele systemów pamięci masowej dołączonych do systemu Hitachi działa jak dodatkowe wewnętrzne zasoby pamięci masowej we wspólnej puli zarządzanej przez programy narzędziowe platformy Hitachi Universal Storage Platform. Zewnętrzne zasoby pamięci masowej można grupować w warstwy na podstawie takich parametrów, jak dostępność, zdolność do odtwarzania pracy po awarii, wydajność i koszty. Jednak z perspektywy oprogramowania do migracji i replikacji danych lub oprogramowania działającego na hostach tego rodzaju zasoby są funkcjonalnie równorzędne wewnętrznym zasobom pamięci masowej. Inne programy umożliwiają aktywne dostosowywanie i równoważenie obciążeń we wspólnej puli pamięci masowej, co zapewnia automatyczne zarządzanie danymi przez cały okres ich używania w warstwach pamięci masowej. Produkty zarządzania pamięcią masową firmy Hitachi, takie jak Hitachi Basic Operating System V i oprogramowanie Hitachi Tiered Storage Manager pozwalają administratorom konfigurować i przenosić dane oraz zarządzać nimi w ramach całej puli 4

6 5 pamięci masowej, łącznie z systemami innych dostawców. W przypadku zintegrowania z pełnym rozwiązaniem zarządzania pamięcią masową, warstwowa pamięć masowa oferuje znaczące oszczędności kosztów związanych ze sprzętem i zarządzaniem. Oprogramowanie związane z zarządzaniem i raportowaniem umożliwia klientom ze zróżnicowanymi systemami pamięci masowej osiągnięcie widoczności w ramach całej sieci SAN, a nie w ramach izolowanego silosu pamięci masowej. Zaawansowane opcje raportowania udostępniają funkcje raportowania na poziomie całego przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania pojemności pamięci masowej, polepszenia wykorzystania pamięci masowej i prognozowania przyszłych wymagań dotyczących jej użycia. Systemy rozliczania optymalizują infrastrukturę i zapewniają jednocześnie, że użytkownicy dostaną to, za co zapłacili. Podstawowe rozwiązania dotyczące wydajności i optymalizacji Poza funkcjami zarządzania administratorzy pamięci masowej potrzebują monitorować działanie pamięci masowej w celu szybkiej i łatwej identyfikacji głównych przyczyn problemów, minimalizacji czasu przestojów i poprawienia wykorzystania zasobów pamięci masowej. Po rozpoznaniu, skonfigurowaniu i zwirtualizowaniu środowiska pamięci masowej firmy Hitachi usługi dotyczące pamięci masowej pakietu Storage Zadanie zarządzania pamięcią masową Obejmuje podstawowe zadania pamięci masowej: przydzielanie, konfigurację, raportowanie, obsługę wielu ścieżek, konsolidację. Dopasowuje wartość danych do odpowiedniej warstwy pamięci masowej. Zmniejsza skalę nadmiernego przydzielania przestrzeni dyskowej i optymalizuje wykorzystanie zasobów pamięci masowej. Optymalizacja działania i rozwiązywanie problemów. Upraszcza zarządzanie heterogenicznymi sieciami SAN i raportowanie Optymalizuje aplikacje krytyczne dla prowadzonej działalności. Oprogramowanie firmy Hitachi Hitachi Basic Operating System, Hitachi Device Manager* i Hitachi Dynamic Link Manager Advanced Hitachi Basic Operating System V i Hitachi Tiered Storage Manager Hitachi Dynamic Provisioning Hitachi Tuning Manager i Hitachi Tiered Storage Manager Hitachi Storage Services Manager i Hitachi Storage Capacity Reporter Hitachi Application Modules for Hitachi Storage Services Manager: programy Hitachi Tuning Manager, Virtual Partition Manager* i Server Priority Manager* Command Suite umożliwiają monitorowanie stanu, wykorzystania i wydajności pamięci masowej oraz infrastruktury. Korzystanie z oprogramowania do obsługi wielościeżkowego dostępu optymalizuje wydajność przez równoważenie obciążenia i dostępności, a także przez przełączenie awaryjne w przypadku zerwanego połączenia. Oprogramowanie wielościeżkowe firmy Hitachi jest zoptymalizowane w celu uzyskania korzyści wynikających ze stosowania systemów pamięci masowej firmy Hitachi. Obejmuje to takie funkcje, jak rozszerzony algorytm round robin, który wywołuje operację odczytu z wyprzedzeniem systemów pamięci masowej firmy Hitachi w dużym stopniu przyspieszającą operacje we/wy, gdy rozpozna wzorzec sekwencyjnego odczytu w aplikacji. Zaawansowane rozwiązania dotyczące wydajności i optymalizacji Dysponując podstawowymi możliwościami zwiększania wydajności, firma Hitachi oferuje rozwiązania raportowania, określania trendów, przewidywania i optymalizacji w celu poprawienia wydajności pamięci masowej i jej wykorzystania bez przerw w pracy widocznych dla użytkownika. Administratorzy działów informatycznych uzyskują precyzyjną kontrolę nad systemami pamięci masowej Hitachi za pośrednictwem oprogramowania wirtualizacji, które może służyć do partycjonowania portów, pamięci podręcznej i dysków w celu utworzenia wirtualnego prywatnego systemu pamięci Wartość Funkcjonalność podstawowa: zwiększenie produktywności administratora pamięci masowej; zapewnienie dostępu aplikacji do odpowiednich usług we współużytkowanym środowisku pamięci masowej. W prosty sposób dopasowuje wymagania aplikacji do heterogenicznych zasobów pamięci masowej w celu kontrolowania kosztów. Obniża wydatki inwestycyjne (CAPEX) przez możliwość odłożenia w czasie zakupów; zwiększa produktywność administratora pamięci masowej. Maksymalizuje wykorzystanie zasobów przez zwiększanie wydajności. Znacząco zwiększa produktywność administratora przez zmniejszenie liczby narzędzi do zarządzania. Optymalizuje bazę danych przedsiębiorstwa i aplikacje Microsoft Exchange. * Zawarty w oprogramowaniu Basic Operating System na platformie Hitachi Universal Storage Platform V i Hitachi Universal Storage Platform VM masowej. Do określonych klientów (serwerów, aplikacji lub grup użytkowników) są przydzielane oddzielne, dedykowane zasoby pamięci masowej nazywane wirtualnymi maszynami pamięci masowej (Hitachi Virtual Storage Machine). Oprócz tego większość spośród krytycznych aplikacji otrzymuje dedykowane segmenty pamięci podręcznej systemu, aby zapewnić osiągnięcie szczytowej wydajności. Dzięki prewencyjnym alarmom administratorzy mogą dowiadywać się o problemach zanim one wystąpią, eliminując potencjalny przestój lub spadek produktywności. Poprzez przydzielenie i dopasowanie zasobów do każdej partycji priorytety systemu, przestrzeń dyskowa oraz warstwy pamięci masowej mogą być zarządzane i używane bardziej wydajnie, zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Jeśli wszystkie zasoby pamięci masowej Hitachi działają już z najwyższą wydajnością, następnym wyzwaniem jest dalsze maksymalne wykorzystanie zasobów pamięci Hitachi w warstwowym środowisku pamięci masowej oraz proaktywne zaplanowanie przyszłej rozbudowy pojemności. Identyfikacja niewydajnych lub niewykorzystanych w pełni zasobów umożliwia zrezygnowanie z zakupu dodatkowych i niepotrzebnych aktualizacji technologii. Systemy pamięci masowej Hitachi dla przedsiębiorstw wspierają przejrzystość wirtualizacji między wieloma dołączonymi systemami pamięci masowej, jak również w warstwowej pamięci masowej w ramach jednego systemu z napędami Fibre Channel i SATA systemów Hitachi Universal Storage Platform V, Hitachi Universal Storage Platform VM, Hitachi Adaptable Modular Storage i Hitachi Workgroup Modular Storage. Systemy pamięci masowej Hitachi gwarantują, że te krytyczne funkcje będą działać we wszystkich warstwach pamięci masowej. Intensywnie używane woluminy są równoważone woluminami używanymi rzadziej w celu zmniejszenia obciążenia pamięci masowej oraz zapewnienia najwyższej wydajności i właściwego czasu odpowiedzi przy jednoczesnej poprawie wykorzystania zasobów. Skutkuje to większą dostępnością, wydajnością i krótszym czasem odpowiedzi oraz zapewnia szybki dostęp do danych. W dzisiejszych złożonych środowiskach, w których do systemu pamięci masowej podłączonych jest wiele serwerów, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości dla aplikacji o newralgicznym znaczeniu. Oprogramowanie firmy Hitachi umożliwia poprawienie wydajności i niezawodności przez zarządzanie dostępem do danych za pośrednictwem wielu ścieżek i portów między serwerami i systemami pamięci masowej. Dodatkowo, oprogramowanie firmy Hitachi zapewnia, że serwery, na których działają takie aplikacje, będą miały priorytetowy dostęp do wymaganej przepustowości, jeśli porty pamięci masowej firmy Hitachi są używane przez wiele serwerów.

7 Oprogramowanie firmy Hitachi do zarządzania pamięcią masową Pakiet Hitachi Storage Command Suite udostępnia zarządzanie pamięcią masową pod kątem potrzeb aplikacji w całej infrastrukturze pamięci masowej. (Tabela 1) Udane rozwiązanie do zarządzania pamięcią masową zapewnia możliwość zarządzania całą infrastrukturą z różnych perspektyw nie tylko pamięci masowej, ale także sieci, ścieżki i aplikacji biznesowej na poziomie wszystkich warstw danych. Jakość usług Jedną z korzyści stosowania zaawansowanego zarządzania pamięcią masową jest możliwość dopasowania poziomów pamięci masowej do wymaganej przez aplikację jakości QoS oraz znaczenia danych w procesie biznesowym. Stosując efektywne oprogramowanie i praktyki zarządzania pamięcią masową, organizacje mogą: Wdrożyć najlepszą pamięć masową dla krytycznych aplikacji; P rzydzielić tańszą i wolniejszą pamięć masową dla mniej krytycznych danych; W miarę potrzeby przenosić dane między warstwami bez zakłóceń w działaniu aplikacji; Z arządzać heterogenicznymi systemami pamięci masowej, korzystając ze standardów przemysłowych; Poprawiać wykorzystanie pamięci masowej; Z arządzać danymi i pamięcią masową za pomocą wspólnych narzędzi; Z apewnić aplikacjom wydajność i bezpieczeństwo wymagane w wysoko skonsolidowanych środowiskach pamięci masowej. Zarządzanie pamięcią masową w działaniu Firma Sealed Air jest światowym producentem innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie materiałów do pakowania, w tym bardzo popularnych zabezpieczeń Bubble Wrap. 50-procentowy przyrost ilości danych w firmie Sealed Air w ciągu roku pogorszył jej możliwości efektywnego przenoszenia danych w ramach istniejącej infrastruktury pamięci masowej. Pojawiła się oczywista potrzeba zastosowania proaktywnej, bardziej zautomatyzowanej platformy, umożliwiającej poprawienie pogarszających się wskaźników wydajności we/wy i odciążenia cennego personelu informatycznego. Pakiet oprogramowania Hitachi Storage Command Suite umożliwił wyznaczenie bardziej odpowiedniego rozwiązania do zarządzania pamięcią masową przez wskazanie zagadnień związanych z wydajnością i dostępnością oraz monitorowanie wykorzystania pojemności w wirtualizowanych systemach. Projektant infrastruktury pamięci masowych w firmie Sealed Air, Bryan Cripps: Dzięki skierowaniu się w stronę pojedynczego centrum sterowania będziemy mogli nadal zmniejszać złożoność zarządzania i koszty posiadania przy zachowaniu płynnego działania naszych procesów biznesowych. Oprogramowanie Hitachi Dynamic Provisioning pozwala na przypisywanie pamięci masowej serwerom bez wymogu fizycznej dostępności wszystkich zasobów pamięci masowej. Oprogramowanie Hitachi Tiered Storage Manager interaktywnie dopasowuje wymagania aplikacji dotyczące poziomu usług QoS do zasobów zróżnicowanej pamięci masowej, przenosząc dane w sposób niezakłócający pracy, aby zaspokoić wymagania dotyczące danych. Oprogramowanie Hitachi Tuning Manager monitoruje pomiary wydajności (od aplikacji do urządzenia pamięci masowej), umożliwiając optymalizację wydajności pod kątem potrzeb aplikacji. Oprogramowanie Hitachi Dynamic Link Manager Advanced, które zawiera program Hitachi Global Link Manager, oferuje solidny mechanizm awaryjnego przełączania ścieżek i wielościeżkowe możliwości równoważenia obciążenia w sieci SAN, a także zintegrowane zarządzanie ścieżkami w celu poprawienia dostępu aplikacji do swoich danych. Oprogramowanie Hitachi Storage Capacity Reporter, wykorzystujące technologię Aptare, udostępnia zaawansowane funkcje raportowania pojemności zróżnicowanej pamięci masowej. Udostępnia dostęp do statystyk i funkcji korelacji informacji o pojemności dyskowej od pamięci masowej do aplikacji, poprawiając poziom wykorzystania oraz planowanie pojemności. Oprogramowanie Hitachi Storage Services Manager zarządza pamięcią masową w heterogenicznych środowiskach pamięci masowej, wykorzystując standardy SMI-S. Do jego funkcji Pakiet Hitachi Storage Command Suite Storage Resource Management Performance Optimization Hitachi Storage Command Suite to w pełni zintegrowany pakiet następujących produktów: Hitachi Basic Operating System w połączeniu z programem Hitachi Device Manager udostępnia scentralizowane zarządzanie rozproszonymi Advanced Hitachi Basic Operating System V Hitachi Tiered Storage Manager Hitachi Universal Volume Manager Hitachi Storage Services Manager Hitachi Dynamic Provisioning Hitachi Storage Capacity Reporter Hitachi Virtual Partition Manager Hitachi Server Priority Manager Hitachi Global Link Manager 6 środowiskami pamięci masowej ze szczegółową kontrolą poszczególnych systemów pamięci masowej firmy Hitachi. Oprogramowanie Hitachi Basic Operating System V w połączeniu z programem Universal Foundation Hitachi Basic Operating System Hitachi Device Manager Hitachi Resource Manager Hitachi Tuning Manager Hitachi Performance Monitor Hitachi Dynamic Link Manager Volume Manager dostarcza mechanizm wirtualizacji pamięci masowej podłączonej z zewnątrz do platformy Hitachi Universal Storage Platform co pozwala na efektywną konsolidację i udostępnia platformę warstwowej pamięci masowej.

8 należą: automatyczne wykrywanie, raportowanie, zarządzanie ścieżkami i możliwości automatyzacji. Do jego opcjonalnych modułów należą następujące programy: Hitachi QoS for Microsoft Exchange Hitachi QoS for Oracle Hitachi QoS for Microsoft SQL Server Hitachi QoS for Sybase Hitachi QoS for Intersystem Caché Hitachi QoS for File Servers Hitachi Chargeback Hitachi Path Provisioning Hitachi Storage Services Manager for NetApp Implementowanie własnego rozwiązania zarządzania pamięcią masową Dzięki podstawowej wiedzy na tematy związane z implementowaniem efektywnego rozwiązania zarządzania pamięcią masową dla organizacji można lepiej dokonywać wyborów pośród dostępnych programów i usług w celu obniżenia kosztów i poprawy wydajności działania przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu zasobów i personelu. Dla uzyskania efektywności oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową wymaga stosowania procedur i najlepszych praktyk. Usługi Hitachi Data Systems Global Solution Services (GSS) mogą służyć pomocą w implementowaniu własnych rozwiązań zarządzania pamięcią. Dzięki praktykom ITIL usługi GSS mogą pomóc w projektowaniu usług szacowania, architektury i rozwiązania, a także w instalacji i konfiguracji produktu i optymalizacji dostosowanej do wymagań użytkownika. Firma Hitachi Data Systems zaleca współpracę z doświadczonym partnerem handlowym w programie Hitachi TrueNorth lub profesjonalną grupą usługodawców w celu uzyskania pomocy przy zakupie i wdrażaniu infrastruktury zarządzania pamięcią, tj.: Identyfikowania i analizy własnych celów biznesowych w ujęciu aplikacji biznesowej i potrzeb infrastruktury pamięci masowej; Identyfikowania celów technicznych w oparciu o aktualny proces biznesowy i środowisko pamięci masowej oraz procesy i procedury zarządzania pamięcią masową; Dokumentowania własnych procedur i procesów dotyczących pamięci masowej; Analizowania potrzeb zarządzania pamięcią masową w ujęciu różnych poziomów zarządzania pamięcią masową; Tworzenia planu implementacji, który zawiera elementy testowania i weryfikowania; Dokumentowania projektu i tworzenia szczegółowego planu implementacji i testowania; Zarządzania fazą implementacji i wykonania; Przeprowadzania ciągłych kontroli stanu w celu optymalizacji środowisk pamięci masowej. Hitachi Data Systems (Polska) Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, Warszawa Informacje: tel.: , faks: , Azja, Ocean Spokojny, Ameryka Północna i Południowa: 750 Central Expressway, Santa Clara, California USA Informacje: tel , Europa: Sefton Park, Stoke Poges, Buckinghamshire SL2 4HD Wielka Brytania Informacje: + 44 (0) , Nazwa Hitachi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hitachi, Ltd. i/lub jej filii w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Nazwa Hitachi Data Systems jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach znakiem towarowym i nazwą usług firmy Hitachi, Ltd. Nazwa Universal Storage Platform jest znakiem towarowym firmy Hitachi Data Systems Corporation. Nazwa Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usług oraz nazwy firm stanowią własność odpowiednich właścicieli. Uwaga: niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi żadnych gwarancji, wyraźnych bądź domniemanych, dotyczących urządzeń lub usług oferowanych teraz lub w przyszłości przez firmę Hitachi Data Systems. W niniejszym dokumencie zostały opisane pewne możliwości, które zależą od umowy zawartej z firmą Hitachi Data Systems oraz od konfiguracji, i które mogą być aktualnie niedostępne. Więcej informacji na temat możliwości i dostępności produktów można uzyskać u regionalnych przedstawicieli handlowych firmy Hitachi Data Systems. Sprzedaż produktów firmy Hitachi Data Systems i sposób ich licencjonowania podlega określonym warunkom, w tym ograniczonej gwarancji. Aby zapoznać się z tymi warunkami przed zakupem produktu lub licencji, należy odwiedzić stronę lub skontaktować się z regionalnym przedstawicielem handlowym w celu otrzymania wersji drukowanej. Nabycie produktu lub licencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych warunków. Hitachi Data Systems Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. SB-002-D-PL DG maj 2008

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo