KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA"

Transkrypt

1 KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA Prowadzący: mgr Mirosława Rowińska Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Malborku. TEMAT: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Klasa: Liczba ćwiczących 14 chłopców i dziewcząt Czas trwania: 45min. Sprzęt: kije, piłeczki, bramki, stojaki, ławeczki, laski gimnastyczne. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe prowadzenie piłeczki, podanie i przyjęcie piłki Motoryczność podnoszenie poziomu szybkości i zwinności Wiadomości poznanie prawidłowego prowadzenia piłeczki. Wychowawcze bezpieczne posługiwanie się kijem, współdziałanie w zespole Metody usamodzielniające;, programowego usprawniania. Metody twórcze;, metoda problemowa. Formy organizacyjne;, indywidualna, pary Tok lekcji Czynności uczniazadania Czas, ilość Część I Wstępna 15min. Czynności nauczyciela Czynności ucznia Stoją na zbiórce w 0s Nauczyciel wita się, wyznaczonym miejscu sali sprawdza obecność i gimnastycznej, przywitanie wygląd. z nauczycielem. 1. Zorganizowanie grupy, sprawdzenie gotowości do zajęć. Motywacja do zajęć. Rozgrzewka psychomotorycz na 4. Ćwiczenia kształtująceprzygotowujące do realizacji zadań 1. Stoją jak wyżej. 1min Zapoznają się z zadaniami lekcji doskonalonymi i nauczanymi umiejętnościami oraz, kształtowanymi cechami motorycznymi. 1.Zabawa Ruchomy kij - 4razy Nauczyciel zadaje pytania; jaka jest strona forhendowa i bekhendowa. Nauczyciel podaje komendy, nakazuje wsiąść kij- laski gimnastyczne, podaje miejsce ćwiczeń. Znają zadania lekcji Pobudzają i przygotowują organizm do wysiłku fizycznego.

2 Ćw. nn 1.Poruszają się z kijem w wyznaczonym kierunku na sygnał prowadzącego zmieniają kierunek biegu.. 0s Nauczyciel podaje komendy do wykonania zwrotu w tył, dalej podaje sygnały ćwiczącym W dalszym ciągupobudzaj ą i przygotowują organizm do wysiłku Ćw. nn..wykonują Skip A z kijem 0s Wzmacniają mięśnie nóg Ćw. tuł.. W leżeniu przodem 0s Pokazuje ćwiczenie unoszą do góry ramiona trzymające kij, powrót do pozycji wyjściowej. Ćw. tuł. 4. W leżeniu tyłem skłony tułowia z kijem trzymanym w rękach. 1 min Ćw. nn. Ćw. tuł. 5. Trzymają kij na plecach w zgiętych rękach, wykonują skip C. 6. Wykonują ćwiczenia rozciągające z kijem; skłony tułowia, 0s. 1 min Określa miejsce ćwiczenia, podaje sygnał. Ćw. nn, rr, tuł. Ćw. nn 7. Zabierają piłki, prowadzą je w truchcie stroną bekhendową i forhendową. 8.Odkładają kije, prowadzą piłkę stopami. 1min 0s Podaje sygnał i określa kierunek biegu. Demonstruje prawidłowe prowadzenie piłki Poprawiają koordynacje ruchową. Ćw. nn, rr Ćw. nn, rr Ćw. nn, rr, tuł. 9. Podają i przyjmują piłkę stroną forhendową z wykorzystaniem ławeczek. 10.Podają i przyjmują piłkę stroną bekhendową z wykorzystaniem ławeczek. 11.Ćwiczą w parach podania piłki w marszu na całej sali gimnastycznej 1 min. W ćwiczeniach 9,10, nauczyciel wybiera uczniów do prawidłowego pokazu. 1 min Uczniowie wykorzystują Wzmacniają mięśnie nóg, ramion, tułowia ławeczki. 1 min Prawidłowo współdziałają w zespołach dwuosobowyc h

3 Ćw. nn, rr 1.Ćwiczą w dwójkachpodania piłki w biegu na całej sali gimnastycznej. 1 min Bezpiecznie posługują się kijem. Część II Główna 5 min Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności, realizacja głównych zadań lekcji Ćw. techniki 1.W dwóch szeregach wzdłuż sali, stoją naprzeciw siebie po podziale na parzyste i nieparzyste..w ustawieniu jak wyżej podają i przyjmują piłki stroną bekhendową kija. min. min Nauczyciel, ustawia młodzież w dwóch szeregach naprzeciw siebie wzdłuż sali gimnastycznej, dalej obowiązuje podział jak wyżej, daje znak do rozpoczęcia. Zwraca uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń. Poznają prawidłową technikę podań i przyjęć piłki stroną forhendową i bekhendową kija. Prawidłowo współdziałają w zespołach dwuosobowych. W ustawieniu jak wyżej podają bez przyjęcia piłki stroną forhendową kija. 4. W ustawieniu jak wyżej podają bez przyjęcia piłki stroną bekhendową kija. 5. W ustawieniu jak wyżej podają ze zmianą forhendem i bekhendem. 6. Ćwiczący w ustawieniu jak wyżej, parzyste prowadzą piłeczkę obiegają kolegę wracają na swoje miejsce, wykonują podanie, to samo nieparzyste. min. min min min Nauczyciel zwraca uwagę na podanie bez przyjęcia piłki. Nauczyciel sprawdza wszystkich ćwiczących, aby podawali piłkę po przełożeniu jej z lewej na prawą. I odwrotnie Pokazuje chwyt wąski kija. Daje znak do rozpoczęcia ćwiczenia. Bezpiecznie posługują się kijem Umieją zastosować prawidłową technikę w czasie ćwiczeń w biegu. Umieją posługiwać się wąskim chwytem kija.

4 7. Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach, prowadzą piłki w slalomie. min Podaje hasło do zmiany ustawienia, nakazuje rozstawienie chorągiewek, daje sygnał do wykonania ćwiczenia. Gra szkolna Ćwiczenia korektywne i uspakajające. Ćw. korektywne 1. Więcej piłek grają w dwóch zespołach. Parzyste stoją naprzeciwko nieparzystych w szeregach naprzeciwko, wszyscy uczniowie posiadają piłki i kije, pomiędzy nimi znajdują się ustawione ławeczki gimnastyczne. Na podaną komendę uczniowie starają się umieścić jak największą liczbę piłeczek przy pomocy łopatek kija po stronie przeciwników. Próba wykonywana jest razy. Liczone są piłki pozostające po stronie przeciwników. Piłki podają nad ustawionymi ławkami.. Mini gra podział na cztery zespoły, rozgrywają krótkie mecze na połowach sali, zmiana przeciwników tak by wszystkie zespoły spotkały się. 4min 7 min Część III Końcowa 5min. 1.W marszu w podporze tyłem toczą piłeczki stopami 0 s Podaje hasło do zmiany ustawienia, dalej obowiązuje podział na parzyste i nieparzyste nakazuje rozłożenie ławeczek, wyjaśnia zasady zabawy, informuje o ilościach powtórzeń, określa zwycięzców podaje komendę do rozpoczęcia zabawy. Nauczyciel nakazuje podział na cztery zespoły, wyznacza kolejność meczy, nakazuje odłożyć piłeczki przez część ćwiczących. Nauczyciel podaje komendę do odłożenia kijów. Każe, aby te osoby, które nie mają piłeczek, wzięły je, podaje hasło pozycja w podporze tyłem. Zapoznają się z zasadami gier szkolnych Więcej piłek. Pobudzają własną aktywność twórczą. Umieją zastosować prawidłową technikę w czasie gry. Rozumieją reguły gier, akceptują wyniki. Prawidłowo współdziałają w zespołach wieloosobowyc h. Korygują własną sylwetkę. Uspokojenie organizmu.wykonują ćw. koordynacyjne kończyn górnych z wykorzystaniem piłeczek do unihokeja. Uczniowie w postawie stojąc próbują podrzucać i chwytać piłkę ręką prawą i lewą. kilka razy Pokazuje ćwiczenia które naśladują ćwiczący. Uspakajają organizm, poprawiają koordynacje, kształtują refleks.

5 Czynności organizacyjnowychowawcze Zbierają przybory z sali Omawiają zadania lekcji z zakresu umiejętności, wiadomości, motoryczności i celów wychowawczych. min Podaje hasło do zebrania przyborów. Omawia zadania lekcji, wyróżnia najlepszych uczniów.

6 KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA KLASY 6 dziewcząt SZKOŁY PODSTAWOWEJ Prowadzący: mgr Mirosława Rowińska Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Malborku. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę. Cele operacyjne lekcji: Kształcący: doskonalenie prowadzenie piłki, podań i przyjęć, rozwijanie szybkości, zwinności, koordynacji ruchowej, Wychowawczy: wpływ współdziałania w grupie na doskonalenie umiejętności, kształtowanie postaw koleżeńskich, kształtowanie poszanowania dla sprzętu i przyborów sportowych Poznawczy: uczniowie poznają nowe dyscypliny sportu, zasady poruszania się z piłką, podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja, technika podania, przyjęcia i prowadzenia piłki, technika strzału na bramkę. Metody usamodzielniające; bezpośredniej celowości ruchu, programowego usprawniania. Płeć: dziewczęta, czas trwania: 45 min. Pomoce: Kije, piłeczki, słupki, laski gimnastyczne, szarfy, bramki Tok lekcji Nazwa zabawy gry ćwiczenia Czas (min) Wskazówki organizacyjnometodyczne Uwagi Część wstępna Moment organizacyjnoporządkowy Zbiórka, sportowe przywitanie, sprawdzenie obecności i ubioru, podanie tematu zajęć Ustawienie grupy w dwuszeregu. Zabawa o charakterze ożywiającym Zmień kij Dziewczęta ustawione w kole, każda trzyma laskę gimnastyczną w prawej ręce, pionowo opartą o podłoże. Na sygnał zmieniają pozycję o jedną zgodnie ze wskazówkami zegara, zostawiając kij pionowo a przechwytując kij koleżanki. Odległości między ćwiczącymi powinny być takie same. Laskę gimnastyczną trzymamy od góry. Berek unihokej Dziewczęta poruszają się po całym boisku, Można zwiększyć liczbę

7 prowadząc piłki kijami. Zawodniczka bez piłki stara się odebrać piłkę dowolnej osobie. Zawodniczka, która straci piłkę, staje się berkiem zawodniczek bez piłki. Część główna Zabawa zwiększająca wyczucie piłki i kija Żonglerka Ćwiczący starają się podbijać piłkę na łopatce kija, wprowadzamy zmianę pozycji kija np. pozycja kuczna Dziewczęta ćwiczą na zmianę licząc punkty koleżance Ćwiczenia kształtujące (ćwiczenia w biegu) 4 Grupa ćwiczących porusza się środkiem w dwóch rzędach między ćwiczącymi -kij trzymamy w PR wyprostowanej w połowie długości, przenosimy PR z boku w przód i powrót -jak wyżej LR -kij trzymamy oburącz skręty RR w płaszczyźnie czołowej -uchwyt kija jw., na sygnał zatrzymanie i skłon w przód -uchwyt kija jw., na wysokości bioder przed sobą, próba skipu A - uchwyt kija jw., na pośladkach skip C -w parach twarzami do siebie poruszamy się krokiem odstawnodostawnym z jednoczesnym trzymaniem kija przed sobą - bieg bez dotykania kijów, nogi na zmianę w polach pomiędzy kijami Kije kładziemy na podłodze w rzędach, odległości pomiędzy nimi wynoszą 60 cm Zabawa doskonaląca prowadzenie piłki i podanie. Podaj piłkę Ćwiczący ustawieni w rzędach, na sygnał prowadzą piłkę po linii prostej do chorągiewki 1 Pierwsze ćwiczenie (próba) w marszu. Rywalizacja między drużynami na poszczególnych polach gry.

8 wracają omijając chorągiewkę numer przy której podają piłkę Która drużyna pierwsza wróci do ustawienia pierwotnego. Gra doskonaląca celność podania Kto celniej strzela? Podania piłki przez ustawiony pomiędzy ćwiczącymi cel, mała bramka. Punkt zdobywa zawodnik, który wykona podanie przez bramkę. Dowolna technika wykonania podania. Współzawodnictwo indywidualne i zespołowe. Zabawa doskonaląca prowadzenie piłki i kształtująca orientację Doskonalenie umiejętności celnego podania i przyjęcia piłki. Zabawa doskonaląca celność strzału Piłka przy kiju Piłka do podającego Strzał do bramki Dziewczęta ustawione w dwójkach naprzeciwko siebie. Każda para ma jedną piłkę. Pierwsza ćwicząca prowadzi piłkę omijając koleżankę wraca na miejsce i podaje piłkę do partnerki Ćwiczące ustawione jw., jedna z pary odwrócona druga podaje piłkę na gwizdek. W momencie sygnału zawodniczka stojąca tyłem odwraca się i przyjmuje podanie. Ćwiczące ustawione dwójkami na wprost bramek. Każda zawodniczka wykonuje po trzy strzały do bramki (ławka). Ćwiczenie wykonywane w marszu i biegu. Zwrócenie uwagi na prawidłowe prowadzenie piłki. Zmiana podającej Ćwiczenie wykonywane naprzemiennie. Rywalizacja indywidualna i drużynowa. Gra uproszczona Gra x x4 4-6 drużyn na dwóch połowach boiska. Drużyny dwuosobowe. Obrona i atak. Wymiana drużyn na boiskach. Zwycięzcy i pokonani. Część końcowa Moment porządkowy Zebranie przyborów, zbiórka, pochwała najlepszych, ukazanie Ustawienie w dwuszeregu. Poznanie kilku przepisów dotyczących gry w unihokeja Czas na przebranie ćwiczących x4 minuty wliczony w czas trwania lekcji.

9 błędów.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY.

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie

Spis treści. Sterowanie 1 Sterowanie 15 Rozgrywka: wskazówki i porady 16 Przygotowanie gry 16 Rozgrywka 17 ea SportS Football Club Match Day 17 ea SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Spis treści Sterowanie Uwaga: opcje

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo