Innowacja o charakterze. programowo - organizacyjnym. I etap kształcenia (kl. I-III),,Roztańczona klasa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacja o charakterze. programowo - organizacyjnym. I etap kształcenia (kl. I-III),,Roztańczona klasa"

Transkrypt

1 Innowacja o charakterze programowo - organizacyjnym I etap kształcenia (kl. I-III),,Roztańczona klasa Opracował zespół nauczycieli w składzie: mgr Elżbieta Błaszczyk - nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Izabela Muszyńska nauczyciel muzyki mgr Piotr Sieradzki - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor tańca mgr Katarzyna Pasiak nauczyciel wychowania fizycznego

2 Wstęp Od zarania dziejów człowiek wypowiadał się poprzez działalność kulturową. Jednym z elementów tej działalności jest taniec. Przekazywanie form tanecznych od wieków odbywało się w naturalnym kontekście życia każdej społeczności. Bezpośredni przekaz kulturowy tańca występuje w szerokim zakresie również w czasach nam współczesnych, bowiem posiada on walory kształcące i wychowawcze. Taniec to pewien sposób na życie, który pozwala na twórcze wypowiadanie się. Taniec to ruch, który jest najbardziej charakterystyczną, naturalną cechą człowieka. Dlatego ważne jest, aby pielęgnować i podtrzymywać jego naturalne formy, a jednocześnie sterować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności ruchowe przede wszystkim dzieci. Zatem najbardziej odpowiednim miejscem do realizacji tego przedsięwzięcia jest szkoła (edukacja muzyczna i motoryczno - zdrowotna), w której dzieci spędzają znaczną część swojego życia. W roku szkolnym 2011/12 na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batko w Łodzi, chcemy utworzyć klasę o profilu tanecznym. Na naszą decyzję ma wpływ wiele powodów. Najważniejsze z nich to: ćwiczenia muzyczno - ruchowe są tymi formami uaktywniania ruchowego, które wpływają na podniesienie poziomu kultury tak muzycznej jak i ruchowej, kształcą sprawność ruchową prowadząc do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu, mają niewątpliwy wpływ na wzbogacenie cech osobowości ucznia, rozwijają i doskonalą nawyki muzyczno- ruchowe, wyrabiają wreszcie poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych;,,taniec łagodzi obyczaje. W obecnych czasach pełnych agresji i dzieci nadpobudliwych, taniec jest wspaniałą formą wyciszenia się, rozładowania stresu i agresji; ruch przy muzyce stosowany jest w różnych formach terapii fizycznej, której celem jest wywieranie korzystnego wpływu zarówno na umysł i emocje

3 człowieka, jak i na siłę, kształt i sposób w jaki on wykorzystuje możliwości swego ciała; bardzo wiele dzieci ma wady postawy. Duża ilość zajęć ruchowych przewidziana w tej klasie na pewno przeciwdziałać będzie wadom postawy lub ich pogłębianiu się. Zajęcia te wpływać będą na wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny dzieci; taniec od zarania ludzkości służył człowiekowi jako forma życia towarzyskiego, zabawa, rozrywka, sposób na odprężenie; jest środkiem komunikacji międzyludzkiej i specyficznym rodzajem ruchowej aktywności; chcemy to robić, bo mamy doświadczenie w działaniach sportowych, wokalnych i tanecznych. Szczycimy się sukcesami w zawodach sportowych m.in. Turnieju gier i zabaw, Konkursie 5 milionów, Trójboju lekkoatletycznym i innych. Nasz zespół wokalny,,tuzinki i chór szkolny odnoszą również duże sukcesy. działające już od 2008 klasy taneczne mają na swym koncie sukcesy zespołowe i indywidualne w konkursach tańca międzyszkolnych,,roztańczona Szkoła i,,szpagat i ogólnopolskich.

4 Założenia organizacyjno-metodyczne Projekt nasz dotyczy rozszerzenia edukacji motorycznej o elementy tańca, śpiewu i rytmiki. Skierowany jest do uczniów, którzy od września rozpoczną naukę w klasie pierwszej naszej szkoły. Będą to dzieci wykazujące predyspozycje do tańca, mające poczucie rytmu. Zainteresowane dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyć w trzech zajęciach warsztatowych (styczeń, luty, marzec) z instruktorami zespołu,,czarne Stopy. Prowadzący instruktorzy będą bacznie obserwować dzieci. Po ostatnich zajęciach nastąpi sprawdzian kwalifikacyjny. Zakładamy, że klasa będzie to 20 osobowy zespół. O zakwalifikowaniu uczniów do klasy o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego, z zakresu tańca nowoczesnego będzie decydować Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Warunkiem przyjęcia do klasy będzie: a) złożenie przez rodziców wskazanych dokumentów w sekretariacie szkoły, w odpowiednim terminie, b) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi oraz pisemną opinią lekarza sportowego na temat braku przeciwwskazań do uprawiania tańca sportowego, c) potwierdzenie swoich umiejętności tanecznych, muzycznych oraz ruchowych na przesłuchaniu, które odbędzie się w terminie wyznaczonym przez szkołę, d) pisemna zgoda rodziców na udział w sportowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. W programie klasy znajdą się trzy godziny zajęć ogólnorozwojowych, których treści zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia. Dodatkowe zajęcia ruchowe to program szkolenia z zakresu tańca nowoczesnego, ludowego i rytmiki, w wymiarze pięciu godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. Z tego trzy godziny zajęć z tańca nowoczesnego i ćwiczeń stretchingowych, jedna godzina tańca ludowego oraz jedna godzina zajęć muzyczno-rytmicznych. Są to programy autorskie stworzone przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły. Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę specjalnie przystosowaną do prowadzenia taneczno-ruchowych zajęć, wyposażoną w sprzęt audio i pianino, pracownię muzyczną, szatnie

5 z natryskami, a także obiekty sportowe na powietrzu: boiska do piłki nożnej, koszykówki, bieżnię, skocznię do skoku w dal, tereny trawiaste. Oprócz zajęć planujemy również starty indywidualne i grupowe w turniejach tańca nowoczesnego oraz obozy taneczne w czasie wakacji. Zakładamy, że część kosztów związanych z działalnością klasy będą musieli pokryć rodzice. Dotyczy to przede wszystkim zakupu strojów, wykupienia licencji tancerza, pokrycia kosztów wyjazdów na turnieje i obozy taneczne letnie i zimowe. Wysokość tych kosztów będzie przedyskutowana na pierwszym zebraniu z rodzicami. Program realizowany będzie przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego mgr Elżbietę Błaszczyk, instruktora tańca mgr Piotra Sieradzkiego, nauczyciela wychowania fizycznego mgr Katarzynę Pasiak i nauczyciela muzyki mgr Izabelę Muszyńską.

6 Kwalifikacje, doświadczenie (osobiste, zawodowe) osób realizujących program. - Mgr Elżbieta Błaszczyk nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Ukończone studia pedagogiczne na UŁ, pracuje w szkole od 1985 roku. Nauczyciel mianowany z zamkniętym stażem na nauczyciela dyplomowanego. Czynny instruktor ZHP od 1976 roku, dobry organizator. Posiadane uprawnienia: wychowawców kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku, dla dzieci i młodzieży, kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Ukończone kursy: koncepcja wychowania muzycznego C. Orffa, gry na keyboardzie, pedagogiki zabawy, jak radzić sobie z agresją, obecnie studia podyplomowe z edukacji regionalnej oraz inne kursy i warsztaty wspomagających pracę pedagogiczną i wychowawczą. Doświadczenia osobiste była zawodniczka sekcji siatkówki w RTS Widzew, a później KS Anilana. Współorganizator licznych imprez sportowych dla kl. I-III na terenie szkoły. Przygotowywane przez nauczycielkę, do startów w konkursach sportowych międzyszkolnych dzieci mają na swym koncie kilka sukcesów: 5 miejsce w Łodzi w Trójboju Lekkoatletycznym klas III, indywidualnie uczniowie zajęli 1 i 3 w biegach na 40m a uczennica 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej, 1 miejsce w finale pierwszego konkursu,,5 milionów, później 2 i 3 miejsce,,w grach i zabawach klas I-III. Corocznie od 1993 roku prowadzi zgrupowania obozów harcerskich Hufca Łódź- Bałuty,,Promienistych, współorganizuje różne wyjazdy kształceniowe, wycieczki i biwaki. Posiadane odznaczeni: Przyjaciel dziecka, Zasłużony dla Hufca Łódź-Widzew, Zasłużony dla Hufca Łódź-Bałuty,,Promienistych, Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP, Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP. Mgr Piotr Sieradzki ukończył wyższe studia pedagogiczne na UŁ ze specjalnością Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Posiada uprawnienia: instruktora tańca współczesnego, instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki, instruktora sportu- specjalność taniec sportowy, sędziego Polskiej Federacji Tańca. Uczestniczył w szkoleniach i warsztatach: Europejskie Spotkania Taneczne Equrrola Dance Studio

7 Warszawa- 3 kolejne edycje, lata , Hip Hop Mania Equrrola Dance studio 3 kolejne edycje, lata , Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego-Kielce 2005, Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego i Nowoczesnego w Łodzi- kolejne edycje w latach , udział w telewizyjnym programie Carefree Dance Academy Od 1991 roku jest tancerzem w Zespole Tańca Nowoczesnego Czarne Stopy. Ma za sobą bogate osiągnięcia w dziedzinie tańca: pięciokrotne Mistrzostwo Polski oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w tańcu hip hop, dwukrotny finalista Mistrzostw Świata w tańcu break dance, Mistrz Polski w tańcu disco show Od roku 2002 jest również instruktorem tańca break dance w Zespole Tańca Nowoczesnego Czarne Stopy. Prowadzony przez niego zespół ma także wiele osiągnięć: Mistrzostwo Polski w tańcu break dance Łódź 2002, 2003, finał Mistrzostw Świata w tańcu break dance Bremen Będąc instruktorem tańca hip hop w Zespole Tańca Nowoczesnego Czarne Stopy zdobył wraz z nim trzykrotne Mistrzostwo Polski oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w tańcu hip hop. Prowadził i prowadzi obecnie wiele warsztatów tanecznych w zespołach łódzkich oraz na terenie całej Polski, m.in. Zespół Tańca Nowoczesnego Raptis Zamość. Pracował również jako instruktor tańca hip hop w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi. Opracowywał także choreografię do wielu programów telewizyjnych. Mgr Katarzyna Pasiak nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na UŁ ze specjalnością Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Jest nauczycielem z kilkuletnim stażem pracy i doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Od zawsze interesuje się tańcem i wszystkim co jest z nim związane. Przez pięć lat studiów była członkiem reprezentacyjnej części Zespołu Pieśni i Tańca Kujon Uniwersytetu Łódzkiego, który ma na swoim koncie liczne wyróżnienia i zwycięstwa w konkursach, również międzynarodowych. Poza tańcem regionalnym interesuję się również fitnesem i jego różnymi odmianami. Ukończyła kurs dla instruktorów fitness oraz posiada z tego zakresu różne certyfikaty. Od momentu podjęcia pracy w szkolnictwie swój rozwój ukierunkowuje pod kontem tańca. W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego, który również chce prowadzić pod kontem tańca oraz prowadzenia zajęć przy muzyce. Przez dwa lata prowadziła zajęcia z aerobiku dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, w której pracowała.

8 Uczestniczyła także, w kursach doskonalących z zakresu ruch, muzyka i taniec organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz instytucje prywatne. Mgr Izabela Muszyńska dyplomowany nauczyciel muzyki. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne wychowanie muzyczne na UŁ, studia podyplomowe,,sztuka w zreformowanej szkole na WSHE i kurs muzykoterapii. Od wielu lat oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi w ramach zajęć pozalekcyjnych zespoły wokalne i chóry z dziećmi z kl. I-III, V-VI i ma w tej dziedzinie duże osiągnięcia. Do najważniejszych zaliczyć można: realizację nagrań studyjnych kilkunastu piosenek (w tym piosenek autorskich), oraz kolęd i pastorałek, realizację programu z udziałem zespołu,,tuzinki dla TV Łódź, występy w łódzkich teatrach i filharmonii podczas różnych uroczystości, realizację w listopadzie br. nagrań pieśni patriotycznych dla TVP emitowanych dn. 11 listopada w programie I TVP, uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Od lat uczestniczy także w konkursach muzycznych, w których odnosi wiele sukcesów min: I miejsce w Międzynarodowym i Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tomaszowska Wiosna Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Twórczości Dla Dzieci i Młodzieży Do Re Mi Prowadzone przez nią zespoły i chóry wielokrotnie zdobywały I i II miejsca w następujących konkursach: - Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek - Konkurs Piosenki o Łodzi - Konkurs Piosenki Angielskiej - Konkurs Piosenki Europejskiej - Konkurs Piosenki Turystycznej -Wojewódzki Konkurs Piosenki i Tańca Aleksandrowska Wiosna - Wojewódzki Konkurs Piosenki Niepodległościowej Elementy rytmiki realizuje podczas zajęć edukacyjnych od 14 lat, opierając się na programie dwóch wybitnych muzyków pedagogów: Emila Jaques-Dalcroze a i Carla Orffa.

9 Cele ogólne: - zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu, - wszechstronny rozwój fizyczny, - rozwijanie koordynacji i sprawności ruchowej oraz płynności i estetyki ruchu, - rozwijanie zainteresowań dziecka różnymi formami aktywności fizycznej, - kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym: wpajanie takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, współpraca w grupie, tolerancja, szacunek dla innych ludzi, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, - rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia, - wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem okresów krytycznych dla poszczególnych zdolności motorycznych przypadających na dany wiek, - rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, - kształtowanie wrażliwości, aktywności intelektualnej i samodzielności podczas działań twórczych, - propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego, - budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu własnego siebie i wiary we własne siły, - kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej, - przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych, - wpływanie na postawy, obyczaje i kulturę uczniów, - aktywny udział w życiu szkoły i promowanie jej na zewnątrz, - przedstawienie historii wybranych tańców regionalnych takich jak Polka, Krakowiak i Polonez, - pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności fizycznej, - przygotowanie dzieci do turniejów i pokazów,

10 1. Treści programowe a) w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej wynikające z podstawy programowej Cele szczegółowe: - Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych, korzystania z sali gimnastycznej, przyborów i przyrządów gimnastycznych; - Poznanie zabaw i gier ruchowych ze śpiewem, orientacyjno- porządkowych na czworakach, bieżnych, rzutnych, skocznych i na wesoło; - Rozwijanie sprawności psychomotorycznych takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność, zręczność itp.; - Kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych indywidualnych i ze współćwiczącym; - Kształtowanie określonych umiejętności technicznych dotyczących gier zespołowych; - Poznanie i przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych, grach zespołowych; - Kształtowanie koordynacji ruchowej; - Zwiększanie wydolności organizmu i ogólnej sprawności; - Poprawianie pracy układów: krążeniowego, oddechowego i narządów ruchu; - Ukształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach życiowych; - Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw ruchowych na powietrzu i podczas ćwiczeń terenowych. Klasa I W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną: - reagowanie na polecenia nauczyciela oraz określone sygnały i znaki;

11 - zabawy orientacyjno- porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych; - zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych; - przepisy i reguły gier i zabaw ruchowych opanowanie wybranych umiejętności: - podrzut przyboru (piłeczka, woreczek, kółko ringo) w górę, w przód; - rzuty piłeczką na odległość z miejsca (prawą i lewą ręką); - podania piłki do partnerów; - podania piłki po obwodzie koła; - kozłowanie piłki w pozycji wysokiej i niskiej w miejscu, w marszu i w biegu; - kozłowanie piłki z partnerem; - trafianie do celu piłką małą, dużą, lekarską; - podania piłki między partnerami; - chwytanie prawą i lewą ręką; - chwyty piłki: oburącz dolne i górne; - toczenie piłki; - doganianie i przeganianie toczącej się piłki; - odbijanie piłki stopą, kolanem; - podanie piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem do partnera; - rzuty przyborem (prawą i lewą ręką i z prawidłowym chwytem przyboru); - rzuty do obręczy zawieszonej na rożnych wysokościach; - biegi w terenie; - bieg z pokonywaniem niskich przeszkód terenowych; - przeskoki przez przeszkody terenowe; - bieg z pokonywaniem na czas toru przeszkód; - przejście z chodu wolnego, szybkiego w bieg; - przyspieszanie i zwalnianie biegu; - marszobieg za prowadzącym; - bieg szybki ze startu wysokiego; - bieg na sygnał; - bieg na 30 m (na czas);

12 - bieg wolny z wysokim podnoszeniem kolan; - bieg sztafetowy z przekazywaniem pałeczki; -ćwiczenia równoważne na ławeczce; - siad równoważny; - skoki jednonóż, obunóż; - skoki proste z odbicia jednonóż i obunóż; - skoki w dal z miejsca; - skoki w dal z rozbiegu; - skoki przez skakankę; - skoki wzwyż przez przeszkodę; - gry i zabawy orientacyjno porządkowe, bieżne, ze śpiewem, skoczne, rzutne, na czworakach; - ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące: zbiórki: w rzędzie, szeregu, dwuszeregu, kolumnie, kole, szachownicy i innych szykach; - reagowanie na polecenia nauczyciela oraz określone sygnały i znaki; - elementy musztry; -czworakowanie pod przeszkodą, pełzanie pod ławeczkami, nogami współćwiczących; - ćwiczenia kształtujące z przyborami (skakanka, kółko ringo, laska gimnastyczna; piłeczki, krążki, przybory nietypowe); - ćwiczenia kształtujące ze współćwiczącym; Osiągnięcia: W zakresie kształtowania sprawności fizycznej uczeń: współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, umie toczyć i kozłować piłkę, potrafi sprawnie pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne potrafi wykonać ćwiczenia równoważne, skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem i czworakowaniem,

13 reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych) W zakresie elementów wychowania zdrowotnego: wiedza na temat ochrony własnego zdrowia - nauka przyjmowania postawy prawidłowej, skorygowanej; -wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i w siadzie; prawidłowa postawa podczas siedzenia w ławce, przy stole, pisania; zapobieganie chorobom przez prawidłowe odżywianie się, przestrzeganie higieny i aktywność fizyczną; rola szczepień i lekarstw w walce z chorobami; właściwe zachowanie podczas choroby; właściwa higiena jamy ustnej i wizyty u stomatologa. zasady zachowania wobec niepełnosprawnych. - poznaje trudne życie osób niepełnosprawnych i sposoby pomocy im. Osiągnięcia: W zakresie elementów wychowania zdrowotnego uczeń: dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce, przy stole itp.; wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia; wie, że chorobom można zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny; wie, że należy stosować konieczne dla zdrowia zabiegi higieniczne (np. mycie włosów i codzienne mycie całego ciała, mycie zębów); wie, że należy kontrolować stan zębów u stomatologa; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw; wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji, pomaga im.

14 Klasa II W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, - przepisy i reguły gier i zabaw ruchowych; - zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych opanowanie wybranych umiejętności: - przyjmowanie podstawowych pozycji wyjściowych - stanie równoważne; - skoki zajęcze; - kombinacje ruchowe na drabinkach; - zwis przewrotny ze ze zwisu podpartego; - wygięcie -,,kołyska w przód i w tył; - przeskok zawrotny przez ławeczkę; - serie skoków przez skakankę; - wyskok na przyrząd z rozbiegu skośnego i na wprost, zeskok do półprzysiadu i przysiadu podpartego; - wyskok kuczny na skrzynię; - bieg w terenie; - bieg wolny z wysokim podnoszeniem kolan; - bieg szybki na 30 m ze startu wysokiego (na czas); - start niski; - przewrót w przód; - swobodne rzuty piłeczką palantową; -rzuty przyboru do celu górą i dołem; - rzuty piłeczką na odległość z marszu (prawą i lewą ręką i z prawidłowym chwytem przyboru); - wieloskoki (obónóż); - skok w dal z rozbiegu;

15 - skok wzwyż z rozbiegu stylem naturalnym; - podania piłki w dwójkach i trójkach; - podania piłki oburącz; - kozłowanie piłki z utrudnieniem; - wyścig z piłką (liczenie trafionych koszy); - rzuty do celu; - kierowanie dużej piłki plażowej odbiciami jednorącz w określone miejsce; - wyścig piłek w dwóch rzędach (odbicie piłki jak przy zagrywce dolnej); - przechwytywanie odbijanej oburącz piłki; - trafianie piłką do celu stałego i ruchomego; - kozłowanie w miejscu, w marszu, w biegu, prawą i lewą ręką; - odbicia i stopowanie piłek w dwójkach; -wymijanie partnera, prowadząc piłkę zewnętrznym lub wewnętrznym podbiciem stopy; - odbicia piłki o ścianę, trafianie do małej bramki; - małe gry 2x2 i 3x3 i 4x4; - zasady minisiatkowki, mini koszykówki, mini piłki nożnej, mini piłki ręcznej, ringo; - rzuty kółka ringo jednorącz do góry, na odległość; - rzuty i chwyty kółka jednorącz; - ćwiczenia ramion: wznosy opusty, wymachy, krążenia, skurcze: - ćwiczenia szyi w czterech płaszczyznach; Osiągnięcia: W zakresie kształtowania sprawności fizycznej uczeń: uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych, potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, umie toczyć i kozłować piłkę potrafi sprawnie pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne potrafi wykonywać ćwiczenia równoważne skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

16 pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, czworakowaniem reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności ( zabawy orientacyjno porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych), zna zasady wybranych gier zespołowych i stosuje je w praktyce. W zakresie elementów wychowania zdrowotnego: wiedza na temat ochrony własnego zdrowia: - nauka przyjmowania postawy prawidłowej, skorygowanej; - wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i w siadzie; prawidłowa postawa podczas siedzenia w ławce, przy stole, pisania; zapobieganie chorobom przez prawidłowe odżywianie się, przestrzeganie higieny i aktywność fizyczną; rola szczepień i lekarstw w walce z chorobami; właściwe zachowanie podczas choroby; - właściwa higiena jamy ustnej i wizyty u stomatologa zasady zachowania wobec niepełnosprawnych. - poznaje trudności z jakimi spotykają się dzieci niepełnosprawne w obecnej rzeczywistości; - poznaje zasady i sposoby pomocy dzieciom niepełnosprawnym. W zakresie elementów wychowania zdrowotnego uczeń: wie, jak prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny wie, że należy stosować konieczne dla zdrowia zabiegi higieniczne (np. mycie włosów i codzienne mycie całego ciała, mycie zębów) wie, że należy kontrolować stan zębów u stomatologa zna wartość aktywności fizycznej i właściwego odżywiania się dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

17 właściwie zachowuje się w sytuacji choroby wie, że nie można samodzielnie zażywać żadnych leków ani stosować środków chemicznych wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i pomaga im. Klasa III W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną - przepisy i reguły gier i zabaw ruchowych; - zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych. opanowanie wybranych umiejętności - leżenie przewrotne i przerzutne; - chód na czworakach przodem i tyłem; - podpór tyłem; - wspinanie się po linie - zwis postawny przodem i tyłem; - zwis wolny przodem i tyłem; - przerzut bokiem, - odmyk; - bieg szybki na sygnał (ze startu wysokiego i niskiego); - bieg szybki ze startu wysokiego na 40m - marszobieg za prowadzącym; - trucht; - rzuty piłeczką palantową na odległość z rozbiegu (pomiar odległości); - rzuty piłeczką palantową na odległość z miejsca (prawą i lewą ręką); - gra w dwa ognie;

18 -rzuty piłką lekarską 1-kg oburącz w przód znad głowy, z pomiarem odległości. -wieloskoki na prawej, lewej nodze i obunóż; - skoki kroczne przez piłki lekarskie; - przeskoki kroczne przez przybory (ławeczki, skrzynia); - skoki w dal z miejsca i z rozbiegu; Osiągnięcia: W zakresie kształtowania sprawności fizycznej uczeń: -uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami, współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych, potrafi realizować marszobieg trwający co najmniej 15 minut umie wykonać próbę siły mięśni brzucha potrafi wykonać próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa -zna zasady wybranych gier sportowych i stosuje je w praktyce W zakresie treningu zdrowotnego: wykonywanie zadań gimnastycznych: - przyjmowanie podstawowych pozycji wyjściowych i ustawień do ćwiczeń; - ćwiczenia nóg: przysiady, półprzysiady, wypady; - ćwiczenia tułowia w czterech płaszczyznach; - przewrót w przód; - łączenie czworakowania z przewrotem w przód; - przewrót w tył Osiągnięcia: W zakresie treningu zdrowotnego uczeń: umie przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, potrafi wykonać przewrót w przód,

19 W zakresie sportów całego życia i wypoczynku: opanowania wybranych umiejętności z zakresu mini gier. - podania piłki: oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu, w marszu, w biegu i jednorącz, ręką lewą i prawą; - rzuty do kosza ręką lewą i prawą, oburącz, sprzed klatki piersiowej; - rzuty do kosza z miejsca, z marszu i z biegu, po kozłowaniu; - przyjęcia i podania piłki w formie odbicia górnego i dolnego; - odbicie łączone górne i dolne; - kierowanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt; - postawa siatkarska i poruszanie się na boisku; - przerzucanie piłki nad głową z ręki do ręki; - podrzut piłki w górę i chwyt w wyskoku; - rzut piłki o ścianę, obrót i chwyt; - rzut piłką do bramki w marszu i w biegu; - wieloskoki z odbicia nogą prawą i lewą; - uderzenie, przyjęcie i prowadzenie piłki nogą lewą i prawą oraz strzał na bramkę; - strzał do bramki z miejsca i biegu; - żonglerka rożnymi piłkami nogą lewą i prawą oraz głową - jazda na rowerze i wrotkach zasady bezpiecznego poruszania się po drogach; Osiągnięcia: W zakresie sportów całego życia i wypoczynku uczeń: chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość rzuca i chwyta piłkę, kozłuje, odbija i prowadzi ją umie toczyć piłkę umie jeździć na rowerze i wrotkach przestrzega zasad poruszania się po drogach bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych uczestniczy w zawodach sportowych potrafi respektować reguły i podporządkować się decyzjom sędziego

20 wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: elementarna wiedza na temat ochrony własnego zdrowia, - nauka przyjmowania postawy prawidłowej, skorygowanej; - wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i w siadzie; prawidłowa postawa podczas siedzenia w ławce, przy stole, pisania; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa -zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych - zna telefony alarmowe i kogo powiadomić w sytuacji zagrożenia - poznaje miejsca, gdzie można bawić się bezpiecznie i uprawiać sport; zasady zachowania wobec niepełnosprawnych: - poznaje problemy ludzi niepełnosprawnych i sposoby zachowania wobec nich. Osiągnięcia: W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej uczeń: zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole zna zasady zachowania podczas zajęć ruchowych i stara się ich przestrzegać potrafi posługiwać się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem umie wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zna numery służb ratunkowych i ogólnopolski numer alarmowy 112 zasady zachowania wobec niepełnosprawnych wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i pomaga im.

21 b) w zakresie edukacji muzycznej - rytmika Cele szczegółowe: - Rozwijanie koncentracji, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo ruchowej - Rozwój własnej sprawności i kontroli własnego ciała; kształtowanie prawidłowej postawy - Ukształtowanie umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi. - Ukształtowanie umiejętności koordynacji ruchów ciała z linią melodyczną. - Doskonalenie umiejętności zachowania się w rysunku tanecznym - Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu zasad muzyki - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu muzyki - Doskonalenie techniki śpiewu i ekspresji ruchowej - Zapoznanie z dziełami muzycznymi wybitnych kompozytorów - Kształtowanie i doskonalenie percepcji wizualnej i słuchowej - Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej - Wspieranie aktywności twórczej dzieci i samodzielnego tworzenia układów muzyczno ruchowych do piosenek - Rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej - Rozwijanie ekspresji ruchowej i wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych związanych z odbiorem muzyki poprzez ruch. - Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii na temat koncepcji, możliwości twórczych, obrony poglądów i postaw - Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej - Kształcenie tolerancji wobec innych ludzi - Kształtowanie wrażliwości estetycznej. Program Zabawy ruchowe ze śpiewem: - zabawy ilustracyjne ilustrowanie treści piosenki dowolnymi ruchami naśladującymi -zabawy taneczne oparte na prostych tańcach ludowych są

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIERWSZĄ: 1. W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: a) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; b) współpracuje z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) Temat: Łączenie opanowanych wcześniej ćwiczeń na torze przeszkód Zadania zajęć: Umiejętności Korygowanie postawy ciała w różnych pozycjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia. dr Marek LEWANDOWSKI

Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia. dr Marek LEWANDOWSKI Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia dr Marek LEWANDOWSKI Cywilizacja PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA Wzorce kulturowe UCZEŃ RODZICE p Biosfera SZKOŁA NAUCZYCIEL dr Marek Lewandowski Polityka oświatowa

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Podstawa programowa Klasa I Klasa II Klasa III 1. Uczeń wie jak ludzie wykorzystywali dawniej siły przyrody. proste zabawki zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja.

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: III Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących: 20 chłopców Przyrządy i przybory: kije i piłki

Bardziej szczegółowo

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory.

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory. SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI Temat lekcji (zadania główne): Gimnastyka. Piramidy trójkowe i wieloosobowe według inwencji uczniów i nauczyciela. Zadania szczegółowe (cele operacyjne)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Poziom podstawowy. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Poziom rozszerzony. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie wychowania umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy ZAD. GŁOWNE: Nauczanie rzutu jednorącz z wyskoku ZAD. DODATKOWE: Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki,tempa i kierunku biegu. CELE: Umiejętności -Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących.

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności wzmocni mm obręczy

Bardziej szczegółowo

Cele: Forma realizacji:

Cele: Forma realizacji: Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej dziewcząt realizowany w klasach I III Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu Cele: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Data: 23.02.2009 r. Klasa IV b Liczba uczniów: 25 Nauczyciel prowadzący: Mariola Senyk Temat: Doskonalenie przewrotu w tył. Temat zgodny z podstawą programową. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ:

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: Tchoukball Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: jest pozbawiona agresji, możliwość wystąpienia kontuzji ogranicza się do minimum, dostarcza wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Autor mgr Lech Nowak WSTĘP Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej został opracowany jako dopełnienie programu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ Opracowanie: mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie mgr Wiesław Jóźwiak nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TEMAT ZAJĘĆ:

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU Nazwisko i imię prowadzącego: Data prowadzenia lekcji: ROGOWSKI Gabriel 20 kwietnia 2013 r. Miejsce zajęć: Hala sportowa ZS nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 49 Grupa: Przybory: klasa I PG gr. mieszana

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Temat lekcji: Nauka zwodu pojedynczego. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W zakresie motoryczności uczeń: kształtuje szybkość, zwinność i skoczność, rozwija koordynację ruchową,

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek - kozłowanie, rzuty, chwyty.

Temat lekcji: Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek - kozłowanie, rzuty, chwyty. Scenariusze zajęć wychowania fizycznego w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach (opracowała Renata

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

Część I Wstępna 15min.

Część I Wstępna 15min. OBSZAR 1 Lekcje wychowania fizycznego UNIHOKEJ Przykładowy scenariusz Temat: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Zadanie główne: Doskonalenie techniki zagrywki piłki siatkowej górnym Cele operacyjne w zakresie: 1. Sprawności

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka Ewa Sprawka SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V (dziewczęta) Rodzaj zajęć: lekcja wychowania fizycznego Temat zajęć: Fryderyk Chopin w pierwszej klasie Metody kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy IV Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania Wydział Rytmiki Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania Wydział Rytmiki Technika Ruchu i Taniec Klasa I Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania Wydział Rytmiki Technika Ruchu i Taniec 1. Zdobycie następujących umiejętności w zakresie wykonywania wskazanych ćwiczeń: Semestr I i II? Techniczne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ Temat: Układanie koszyczka - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce do odbicia sposobem oburącz górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności: -układanie dłoni

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym.

Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym. Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym. Zabawy ruchowe obok zabaw manipulacyjnych, naśladowczych konstrukcyjnych i gier dydaktycznych stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat: Ekspresje ruchowe do różnych rodzajów muzyki rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Klasa: 1-3 szkoła podstawowa Ilość uczestników: 6 Miejsce zajęć: sala

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej.

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: I Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2 SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI WF Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Administracja I

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III.

Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III. Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III. Muzyka w nauczaniu zintegrowanym spełnia różnorakie funkcje. Stanowi jeden z elementów barwnej, pełnej treści mozaiki tworzonej wspólnie na zajęciach

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego Elżbieta Gontarczyk

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego Elżbieta Gontarczyk Prowadzący: - nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna Klasa: III a Liczba uczniów: 25 Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Ośrodek tygodniowy: Wynalazki Ośrodek dzienny: Na wystawie techniki Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Hospitacja_diagnozujaca

Hospitacja_diagnozujaca Zbigniew Grzegorczyk Gimnazjum nr 3 w Zawierciu Hospitacja_diagnozujaca Hospitacja diagnozująca jako forma nadzoru pedagogicznego polega w szczególności na obserwacji i analizie osiągnięć ( wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy.

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy. KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI Temat: Doskonalenie ćwiczeń dwójkowych statycznych i dynamicznych. Klasa: IIIAC dziewczęta Miejsce: Sala gimnastyczna Przybory i przyrządy: materace Czas: 45 Cele główne: Motoryczność:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 UWAGA- ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE /UZALEŻNIENIE TERMINU

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo