Innowacja o charakterze. programowo - organizacyjnym. I etap kształcenia (kl. I-III),,Roztańczona klasa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacja o charakterze. programowo - organizacyjnym. I etap kształcenia (kl. I-III),,Roztańczona klasa"

Transkrypt

1 Innowacja o charakterze programowo - organizacyjnym I etap kształcenia (kl. I-III),,Roztańczona klasa Opracował zespół nauczycieli w składzie: mgr Elżbieta Błaszczyk - nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Izabela Muszyńska nauczyciel muzyki mgr Piotr Sieradzki - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor tańca mgr Katarzyna Pasiak nauczyciel wychowania fizycznego

2 Wstęp Od zarania dziejów człowiek wypowiadał się poprzez działalność kulturową. Jednym z elementów tej działalności jest taniec. Przekazywanie form tanecznych od wieków odbywało się w naturalnym kontekście życia każdej społeczności. Bezpośredni przekaz kulturowy tańca występuje w szerokim zakresie również w czasach nam współczesnych, bowiem posiada on walory kształcące i wychowawcze. Taniec to pewien sposób na życie, który pozwala na twórcze wypowiadanie się. Taniec to ruch, który jest najbardziej charakterystyczną, naturalną cechą człowieka. Dlatego ważne jest, aby pielęgnować i podtrzymywać jego naturalne formy, a jednocześnie sterować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności ruchowe przede wszystkim dzieci. Zatem najbardziej odpowiednim miejscem do realizacji tego przedsięwzięcia jest szkoła (edukacja muzyczna i motoryczno - zdrowotna), w której dzieci spędzają znaczną część swojego życia. W roku szkolnym 2011/12 na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batko w Łodzi, chcemy utworzyć klasę o profilu tanecznym. Na naszą decyzję ma wpływ wiele powodów. Najważniejsze z nich to: ćwiczenia muzyczno - ruchowe są tymi formami uaktywniania ruchowego, które wpływają na podniesienie poziomu kultury tak muzycznej jak i ruchowej, kształcą sprawność ruchową prowadząc do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu, mają niewątpliwy wpływ na wzbogacenie cech osobowości ucznia, rozwijają i doskonalą nawyki muzyczno- ruchowe, wyrabiają wreszcie poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych;,,taniec łagodzi obyczaje. W obecnych czasach pełnych agresji i dzieci nadpobudliwych, taniec jest wspaniałą formą wyciszenia się, rozładowania stresu i agresji; ruch przy muzyce stosowany jest w różnych formach terapii fizycznej, której celem jest wywieranie korzystnego wpływu zarówno na umysł i emocje

3 człowieka, jak i na siłę, kształt i sposób w jaki on wykorzystuje możliwości swego ciała; bardzo wiele dzieci ma wady postawy. Duża ilość zajęć ruchowych przewidziana w tej klasie na pewno przeciwdziałać będzie wadom postawy lub ich pogłębianiu się. Zajęcia te wpływać będą na wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny dzieci; taniec od zarania ludzkości służył człowiekowi jako forma życia towarzyskiego, zabawa, rozrywka, sposób na odprężenie; jest środkiem komunikacji międzyludzkiej i specyficznym rodzajem ruchowej aktywności; chcemy to robić, bo mamy doświadczenie w działaniach sportowych, wokalnych i tanecznych. Szczycimy się sukcesami w zawodach sportowych m.in. Turnieju gier i zabaw, Konkursie 5 milionów, Trójboju lekkoatletycznym i innych. Nasz zespół wokalny,,tuzinki i chór szkolny odnoszą również duże sukcesy. działające już od 2008 klasy taneczne mają na swym koncie sukcesy zespołowe i indywidualne w konkursach tańca międzyszkolnych,,roztańczona Szkoła i,,szpagat i ogólnopolskich.

4 Założenia organizacyjno-metodyczne Projekt nasz dotyczy rozszerzenia edukacji motorycznej o elementy tańca, śpiewu i rytmiki. Skierowany jest do uczniów, którzy od września rozpoczną naukę w klasie pierwszej naszej szkoły. Będą to dzieci wykazujące predyspozycje do tańca, mające poczucie rytmu. Zainteresowane dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyć w trzech zajęciach warsztatowych (styczeń, luty, marzec) z instruktorami zespołu,,czarne Stopy. Prowadzący instruktorzy będą bacznie obserwować dzieci. Po ostatnich zajęciach nastąpi sprawdzian kwalifikacyjny. Zakładamy, że klasa będzie to 20 osobowy zespół. O zakwalifikowaniu uczniów do klasy o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego, z zakresu tańca nowoczesnego będzie decydować Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Warunkiem przyjęcia do klasy będzie: a) złożenie przez rodziców wskazanych dokumentów w sekretariacie szkoły, w odpowiednim terminie, b) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi oraz pisemną opinią lekarza sportowego na temat braku przeciwwskazań do uprawiania tańca sportowego, c) potwierdzenie swoich umiejętności tanecznych, muzycznych oraz ruchowych na przesłuchaniu, które odbędzie się w terminie wyznaczonym przez szkołę, d) pisemna zgoda rodziców na udział w sportowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. W programie klasy znajdą się trzy godziny zajęć ogólnorozwojowych, których treści zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia. Dodatkowe zajęcia ruchowe to program szkolenia z zakresu tańca nowoczesnego, ludowego i rytmiki, w wymiarze pięciu godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. Z tego trzy godziny zajęć z tańca nowoczesnego i ćwiczeń stretchingowych, jedna godzina tańca ludowego oraz jedna godzina zajęć muzyczno-rytmicznych. Są to programy autorskie stworzone przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły. Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę specjalnie przystosowaną do prowadzenia taneczno-ruchowych zajęć, wyposażoną w sprzęt audio i pianino, pracownię muzyczną, szatnie

5 z natryskami, a także obiekty sportowe na powietrzu: boiska do piłki nożnej, koszykówki, bieżnię, skocznię do skoku w dal, tereny trawiaste. Oprócz zajęć planujemy również starty indywidualne i grupowe w turniejach tańca nowoczesnego oraz obozy taneczne w czasie wakacji. Zakładamy, że część kosztów związanych z działalnością klasy będą musieli pokryć rodzice. Dotyczy to przede wszystkim zakupu strojów, wykupienia licencji tancerza, pokrycia kosztów wyjazdów na turnieje i obozy taneczne letnie i zimowe. Wysokość tych kosztów będzie przedyskutowana na pierwszym zebraniu z rodzicami. Program realizowany będzie przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego mgr Elżbietę Błaszczyk, instruktora tańca mgr Piotra Sieradzkiego, nauczyciela wychowania fizycznego mgr Katarzynę Pasiak i nauczyciela muzyki mgr Izabelę Muszyńską.

6 Kwalifikacje, doświadczenie (osobiste, zawodowe) osób realizujących program. - Mgr Elżbieta Błaszczyk nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Ukończone studia pedagogiczne na UŁ, pracuje w szkole od 1985 roku. Nauczyciel mianowany z zamkniętym stażem na nauczyciela dyplomowanego. Czynny instruktor ZHP od 1976 roku, dobry organizator. Posiadane uprawnienia: wychowawców kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku, dla dzieci i młodzieży, kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Ukończone kursy: koncepcja wychowania muzycznego C. Orffa, gry na keyboardzie, pedagogiki zabawy, jak radzić sobie z agresją, obecnie studia podyplomowe z edukacji regionalnej oraz inne kursy i warsztaty wspomagających pracę pedagogiczną i wychowawczą. Doświadczenia osobiste była zawodniczka sekcji siatkówki w RTS Widzew, a później KS Anilana. Współorganizator licznych imprez sportowych dla kl. I-III na terenie szkoły. Przygotowywane przez nauczycielkę, do startów w konkursach sportowych międzyszkolnych dzieci mają na swym koncie kilka sukcesów: 5 miejsce w Łodzi w Trójboju Lekkoatletycznym klas III, indywidualnie uczniowie zajęli 1 i 3 w biegach na 40m a uczennica 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej, 1 miejsce w finale pierwszego konkursu,,5 milionów, później 2 i 3 miejsce,,w grach i zabawach klas I-III. Corocznie od 1993 roku prowadzi zgrupowania obozów harcerskich Hufca Łódź- Bałuty,,Promienistych, współorganizuje różne wyjazdy kształceniowe, wycieczki i biwaki. Posiadane odznaczeni: Przyjaciel dziecka, Zasłużony dla Hufca Łódź-Widzew, Zasłużony dla Hufca Łódź-Bałuty,,Promienistych, Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP, Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP. Mgr Piotr Sieradzki ukończył wyższe studia pedagogiczne na UŁ ze specjalnością Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Posiada uprawnienia: instruktora tańca współczesnego, instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki, instruktora sportu- specjalność taniec sportowy, sędziego Polskiej Federacji Tańca. Uczestniczył w szkoleniach i warsztatach: Europejskie Spotkania Taneczne Equrrola Dance Studio

7 Warszawa- 3 kolejne edycje, lata , Hip Hop Mania Equrrola Dance studio 3 kolejne edycje, lata , Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego-Kielce 2005, Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego i Nowoczesnego w Łodzi- kolejne edycje w latach , udział w telewizyjnym programie Carefree Dance Academy Od 1991 roku jest tancerzem w Zespole Tańca Nowoczesnego Czarne Stopy. Ma za sobą bogate osiągnięcia w dziedzinie tańca: pięciokrotne Mistrzostwo Polski oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w tańcu hip hop, dwukrotny finalista Mistrzostw Świata w tańcu break dance, Mistrz Polski w tańcu disco show Od roku 2002 jest również instruktorem tańca break dance w Zespole Tańca Nowoczesnego Czarne Stopy. Prowadzony przez niego zespół ma także wiele osiągnięć: Mistrzostwo Polski w tańcu break dance Łódź 2002, 2003, finał Mistrzostw Świata w tańcu break dance Bremen Będąc instruktorem tańca hip hop w Zespole Tańca Nowoczesnego Czarne Stopy zdobył wraz z nim trzykrotne Mistrzostwo Polski oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w tańcu hip hop. Prowadził i prowadzi obecnie wiele warsztatów tanecznych w zespołach łódzkich oraz na terenie całej Polski, m.in. Zespół Tańca Nowoczesnego Raptis Zamość. Pracował również jako instruktor tańca hip hop w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi. Opracowywał także choreografię do wielu programów telewizyjnych. Mgr Katarzyna Pasiak nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na UŁ ze specjalnością Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Jest nauczycielem z kilkuletnim stażem pracy i doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Od zawsze interesuje się tańcem i wszystkim co jest z nim związane. Przez pięć lat studiów była członkiem reprezentacyjnej części Zespołu Pieśni i Tańca Kujon Uniwersytetu Łódzkiego, który ma na swoim koncie liczne wyróżnienia i zwycięstwa w konkursach, również międzynarodowych. Poza tańcem regionalnym interesuję się również fitnesem i jego różnymi odmianami. Ukończyła kurs dla instruktorów fitness oraz posiada z tego zakresu różne certyfikaty. Od momentu podjęcia pracy w szkolnictwie swój rozwój ukierunkowuje pod kontem tańca. W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego, który również chce prowadzić pod kontem tańca oraz prowadzenia zajęć przy muzyce. Przez dwa lata prowadziła zajęcia z aerobiku dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, w której pracowała.

8 Uczestniczyła także, w kursach doskonalących z zakresu ruch, muzyka i taniec organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz instytucje prywatne. Mgr Izabela Muszyńska dyplomowany nauczyciel muzyki. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne wychowanie muzyczne na UŁ, studia podyplomowe,,sztuka w zreformowanej szkole na WSHE i kurs muzykoterapii. Od wielu lat oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi w ramach zajęć pozalekcyjnych zespoły wokalne i chóry z dziećmi z kl. I-III, V-VI i ma w tej dziedzinie duże osiągnięcia. Do najważniejszych zaliczyć można: realizację nagrań studyjnych kilkunastu piosenek (w tym piosenek autorskich), oraz kolęd i pastorałek, realizację programu z udziałem zespołu,,tuzinki dla TV Łódź, występy w łódzkich teatrach i filharmonii podczas różnych uroczystości, realizację w listopadzie br. nagrań pieśni patriotycznych dla TVP emitowanych dn. 11 listopada w programie I TVP, uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Od lat uczestniczy także w konkursach muzycznych, w których odnosi wiele sukcesów min: I miejsce w Międzynarodowym i Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tomaszowska Wiosna Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Twórczości Dla Dzieci i Młodzieży Do Re Mi Prowadzone przez nią zespoły i chóry wielokrotnie zdobywały I i II miejsca w następujących konkursach: - Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek - Konkurs Piosenki o Łodzi - Konkurs Piosenki Angielskiej - Konkurs Piosenki Europejskiej - Konkurs Piosenki Turystycznej -Wojewódzki Konkurs Piosenki i Tańca Aleksandrowska Wiosna - Wojewódzki Konkurs Piosenki Niepodległościowej Elementy rytmiki realizuje podczas zajęć edukacyjnych od 14 lat, opierając się na programie dwóch wybitnych muzyków pedagogów: Emila Jaques-Dalcroze a i Carla Orffa.

9 Cele ogólne: - zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu, - wszechstronny rozwój fizyczny, - rozwijanie koordynacji i sprawności ruchowej oraz płynności i estetyki ruchu, - rozwijanie zainteresowań dziecka różnymi formami aktywności fizycznej, - kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym: wpajanie takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, współpraca w grupie, tolerancja, szacunek dla innych ludzi, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, - rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia, - wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem okresów krytycznych dla poszczególnych zdolności motorycznych przypadających na dany wiek, - rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, - kształtowanie wrażliwości, aktywności intelektualnej i samodzielności podczas działań twórczych, - propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego, - budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu własnego siebie i wiary we własne siły, - kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej, - przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych, - wpływanie na postawy, obyczaje i kulturę uczniów, - aktywny udział w życiu szkoły i promowanie jej na zewnątrz, - przedstawienie historii wybranych tańców regionalnych takich jak Polka, Krakowiak i Polonez, - pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności fizycznej, - przygotowanie dzieci do turniejów i pokazów,

10 1. Treści programowe a) w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej wynikające z podstawy programowej Cele szczegółowe: - Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych, korzystania z sali gimnastycznej, przyborów i przyrządów gimnastycznych; - Poznanie zabaw i gier ruchowych ze śpiewem, orientacyjno- porządkowych na czworakach, bieżnych, rzutnych, skocznych i na wesoło; - Rozwijanie sprawności psychomotorycznych takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność, zręczność itp.; - Kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych indywidualnych i ze współćwiczącym; - Kształtowanie określonych umiejętności technicznych dotyczących gier zespołowych; - Poznanie i przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych, grach zespołowych; - Kształtowanie koordynacji ruchowej; - Zwiększanie wydolności organizmu i ogólnej sprawności; - Poprawianie pracy układów: krążeniowego, oddechowego i narządów ruchu; - Ukształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach życiowych; - Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw ruchowych na powietrzu i podczas ćwiczeń terenowych. Klasa I W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną: - reagowanie na polecenia nauczyciela oraz określone sygnały i znaki;

11 - zabawy orientacyjno- porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych; - zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych; - przepisy i reguły gier i zabaw ruchowych opanowanie wybranych umiejętności: - podrzut przyboru (piłeczka, woreczek, kółko ringo) w górę, w przód; - rzuty piłeczką na odległość z miejsca (prawą i lewą ręką); - podania piłki do partnerów; - podania piłki po obwodzie koła; - kozłowanie piłki w pozycji wysokiej i niskiej w miejscu, w marszu i w biegu; - kozłowanie piłki z partnerem; - trafianie do celu piłką małą, dużą, lekarską; - podania piłki między partnerami; - chwytanie prawą i lewą ręką; - chwyty piłki: oburącz dolne i górne; - toczenie piłki; - doganianie i przeganianie toczącej się piłki; - odbijanie piłki stopą, kolanem; - podanie piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem do partnera; - rzuty przyborem (prawą i lewą ręką i z prawidłowym chwytem przyboru); - rzuty do obręczy zawieszonej na rożnych wysokościach; - biegi w terenie; - bieg z pokonywaniem niskich przeszkód terenowych; - przeskoki przez przeszkody terenowe; - bieg z pokonywaniem na czas toru przeszkód; - przejście z chodu wolnego, szybkiego w bieg; - przyspieszanie i zwalnianie biegu; - marszobieg za prowadzącym; - bieg szybki ze startu wysokiego; - bieg na sygnał; - bieg na 30 m (na czas);

12 - bieg wolny z wysokim podnoszeniem kolan; - bieg sztafetowy z przekazywaniem pałeczki; -ćwiczenia równoważne na ławeczce; - siad równoważny; - skoki jednonóż, obunóż; - skoki proste z odbicia jednonóż i obunóż; - skoki w dal z miejsca; - skoki w dal z rozbiegu; - skoki przez skakankę; - skoki wzwyż przez przeszkodę; - gry i zabawy orientacyjno porządkowe, bieżne, ze śpiewem, skoczne, rzutne, na czworakach; - ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące: zbiórki: w rzędzie, szeregu, dwuszeregu, kolumnie, kole, szachownicy i innych szykach; - reagowanie na polecenia nauczyciela oraz określone sygnały i znaki; - elementy musztry; -czworakowanie pod przeszkodą, pełzanie pod ławeczkami, nogami współćwiczących; - ćwiczenia kształtujące z przyborami (skakanka, kółko ringo, laska gimnastyczna; piłeczki, krążki, przybory nietypowe); - ćwiczenia kształtujące ze współćwiczącym; Osiągnięcia: W zakresie kształtowania sprawności fizycznej uczeń: współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, umie toczyć i kozłować piłkę, potrafi sprawnie pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne potrafi wykonać ćwiczenia równoważne, skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem i czworakowaniem,

13 reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych) W zakresie elementów wychowania zdrowotnego: wiedza na temat ochrony własnego zdrowia - nauka przyjmowania postawy prawidłowej, skorygowanej; -wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i w siadzie; prawidłowa postawa podczas siedzenia w ławce, przy stole, pisania; zapobieganie chorobom przez prawidłowe odżywianie się, przestrzeganie higieny i aktywność fizyczną; rola szczepień i lekarstw w walce z chorobami; właściwe zachowanie podczas choroby; właściwa higiena jamy ustnej i wizyty u stomatologa. zasady zachowania wobec niepełnosprawnych. - poznaje trudne życie osób niepełnosprawnych i sposoby pomocy im. Osiągnięcia: W zakresie elementów wychowania zdrowotnego uczeń: dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce, przy stole itp.; wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia; wie, że chorobom można zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny; wie, że należy stosować konieczne dla zdrowia zabiegi higieniczne (np. mycie włosów i codzienne mycie całego ciała, mycie zębów); wie, że należy kontrolować stan zębów u stomatologa; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw; wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji, pomaga im.

14 Klasa II W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, - przepisy i reguły gier i zabaw ruchowych; - zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych opanowanie wybranych umiejętności: - przyjmowanie podstawowych pozycji wyjściowych - stanie równoważne; - skoki zajęcze; - kombinacje ruchowe na drabinkach; - zwis przewrotny ze ze zwisu podpartego; - wygięcie -,,kołyska w przód i w tył; - przeskok zawrotny przez ławeczkę; - serie skoków przez skakankę; - wyskok na przyrząd z rozbiegu skośnego i na wprost, zeskok do półprzysiadu i przysiadu podpartego; - wyskok kuczny na skrzynię; - bieg w terenie; - bieg wolny z wysokim podnoszeniem kolan; - bieg szybki na 30 m ze startu wysokiego (na czas); - start niski; - przewrót w przód; - swobodne rzuty piłeczką palantową; -rzuty przyboru do celu górą i dołem; - rzuty piłeczką na odległość z marszu (prawą i lewą ręką i z prawidłowym chwytem przyboru); - wieloskoki (obónóż); - skok w dal z rozbiegu;

15 - skok wzwyż z rozbiegu stylem naturalnym; - podania piłki w dwójkach i trójkach; - podania piłki oburącz; - kozłowanie piłki z utrudnieniem; - wyścig z piłką (liczenie trafionych koszy); - rzuty do celu; - kierowanie dużej piłki plażowej odbiciami jednorącz w określone miejsce; - wyścig piłek w dwóch rzędach (odbicie piłki jak przy zagrywce dolnej); - przechwytywanie odbijanej oburącz piłki; - trafianie piłką do celu stałego i ruchomego; - kozłowanie w miejscu, w marszu, w biegu, prawą i lewą ręką; - odbicia i stopowanie piłek w dwójkach; -wymijanie partnera, prowadząc piłkę zewnętrznym lub wewnętrznym podbiciem stopy; - odbicia piłki o ścianę, trafianie do małej bramki; - małe gry 2x2 i 3x3 i 4x4; - zasady minisiatkowki, mini koszykówki, mini piłki nożnej, mini piłki ręcznej, ringo; - rzuty kółka ringo jednorącz do góry, na odległość; - rzuty i chwyty kółka jednorącz; - ćwiczenia ramion: wznosy opusty, wymachy, krążenia, skurcze: - ćwiczenia szyi w czterech płaszczyznach; Osiągnięcia: W zakresie kształtowania sprawności fizycznej uczeń: uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych, potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, umie toczyć i kozłować piłkę potrafi sprawnie pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne potrafi wykonywać ćwiczenia równoważne skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

16 pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, czworakowaniem reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności ( zabawy orientacyjno porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych), zna zasady wybranych gier zespołowych i stosuje je w praktyce. W zakresie elementów wychowania zdrowotnego: wiedza na temat ochrony własnego zdrowia: - nauka przyjmowania postawy prawidłowej, skorygowanej; - wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i w siadzie; prawidłowa postawa podczas siedzenia w ławce, przy stole, pisania; zapobieganie chorobom przez prawidłowe odżywianie się, przestrzeganie higieny i aktywność fizyczną; rola szczepień i lekarstw w walce z chorobami; właściwe zachowanie podczas choroby; - właściwa higiena jamy ustnej i wizyty u stomatologa zasady zachowania wobec niepełnosprawnych. - poznaje trudności z jakimi spotykają się dzieci niepełnosprawne w obecnej rzeczywistości; - poznaje zasady i sposoby pomocy dzieciom niepełnosprawnym. W zakresie elementów wychowania zdrowotnego uczeń: wie, jak prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny wie, że należy stosować konieczne dla zdrowia zabiegi higieniczne (np. mycie włosów i codzienne mycie całego ciała, mycie zębów) wie, że należy kontrolować stan zębów u stomatologa zna wartość aktywności fizycznej i właściwego odżywiania się dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

17 właściwie zachowuje się w sytuacji choroby wie, że nie można samodzielnie zażywać żadnych leków ani stosować środków chemicznych wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i pomaga im. Klasa III W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną - przepisy i reguły gier i zabaw ruchowych; - zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych. opanowanie wybranych umiejętności - leżenie przewrotne i przerzutne; - chód na czworakach przodem i tyłem; - podpór tyłem; - wspinanie się po linie - zwis postawny przodem i tyłem; - zwis wolny przodem i tyłem; - przerzut bokiem, - odmyk; - bieg szybki na sygnał (ze startu wysokiego i niskiego); - bieg szybki ze startu wysokiego na 40m - marszobieg za prowadzącym; - trucht; - rzuty piłeczką palantową na odległość z rozbiegu (pomiar odległości); - rzuty piłeczką palantową na odległość z miejsca (prawą i lewą ręką); - gra w dwa ognie;

18 -rzuty piłką lekarską 1-kg oburącz w przód znad głowy, z pomiarem odległości. -wieloskoki na prawej, lewej nodze i obunóż; - skoki kroczne przez piłki lekarskie; - przeskoki kroczne przez przybory (ławeczki, skrzynia); - skoki w dal z miejsca i z rozbiegu; Osiągnięcia: W zakresie kształtowania sprawności fizycznej uczeń: -uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami, współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych, potrafi realizować marszobieg trwający co najmniej 15 minut umie wykonać próbę siły mięśni brzucha potrafi wykonać próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa -zna zasady wybranych gier sportowych i stosuje je w praktyce W zakresie treningu zdrowotnego: wykonywanie zadań gimnastycznych: - przyjmowanie podstawowych pozycji wyjściowych i ustawień do ćwiczeń; - ćwiczenia nóg: przysiady, półprzysiady, wypady; - ćwiczenia tułowia w czterech płaszczyznach; - przewrót w przód; - łączenie czworakowania z przewrotem w przód; - przewrót w tył Osiągnięcia: W zakresie treningu zdrowotnego uczeń: umie przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, potrafi wykonać przewrót w przód,

19 W zakresie sportów całego życia i wypoczynku: opanowania wybranych umiejętności z zakresu mini gier. - podania piłki: oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu, w marszu, w biegu i jednorącz, ręką lewą i prawą; - rzuty do kosza ręką lewą i prawą, oburącz, sprzed klatki piersiowej; - rzuty do kosza z miejsca, z marszu i z biegu, po kozłowaniu; - przyjęcia i podania piłki w formie odbicia górnego i dolnego; - odbicie łączone górne i dolne; - kierowanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt; - postawa siatkarska i poruszanie się na boisku; - przerzucanie piłki nad głową z ręki do ręki; - podrzut piłki w górę i chwyt w wyskoku; - rzut piłki o ścianę, obrót i chwyt; - rzut piłką do bramki w marszu i w biegu; - wieloskoki z odbicia nogą prawą i lewą; - uderzenie, przyjęcie i prowadzenie piłki nogą lewą i prawą oraz strzał na bramkę; - strzał do bramki z miejsca i biegu; - żonglerka rożnymi piłkami nogą lewą i prawą oraz głową - jazda na rowerze i wrotkach zasady bezpiecznego poruszania się po drogach; Osiągnięcia: W zakresie sportów całego życia i wypoczynku uczeń: chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość rzuca i chwyta piłkę, kozłuje, odbija i prowadzi ją umie toczyć piłkę umie jeździć na rowerze i wrotkach przestrzega zasad poruszania się po drogach bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych uczestniczy w zawodach sportowych potrafi respektować reguły i podporządkować się decyzjom sędziego

20 wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: elementarna wiedza na temat ochrony własnego zdrowia, - nauka przyjmowania postawy prawidłowej, skorygowanej; - wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i w siadzie; prawidłowa postawa podczas siedzenia w ławce, przy stole, pisania; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa -zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, przyrządów i przyborów gimnastycznych; - zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych - zna telefony alarmowe i kogo powiadomić w sytuacji zagrożenia - poznaje miejsca, gdzie można bawić się bezpiecznie i uprawiać sport; zasady zachowania wobec niepełnosprawnych: - poznaje problemy ludzi niepełnosprawnych i sposoby zachowania wobec nich. Osiągnięcia: W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej uczeń: zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole zna zasady zachowania podczas zajęć ruchowych i stara się ich przestrzegać potrafi posługiwać się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem umie wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zna numery służb ratunkowych i ogólnopolski numer alarmowy 112 zasady zachowania wobec niepełnosprawnych wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i pomaga im.

21 b) w zakresie edukacji muzycznej - rytmika Cele szczegółowe: - Rozwijanie koncentracji, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo ruchowej - Rozwój własnej sprawności i kontroli własnego ciała; kształtowanie prawidłowej postawy - Ukształtowanie umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi. - Ukształtowanie umiejętności koordynacji ruchów ciała z linią melodyczną. - Doskonalenie umiejętności zachowania się w rysunku tanecznym - Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu zasad muzyki - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu muzyki - Doskonalenie techniki śpiewu i ekspresji ruchowej - Zapoznanie z dziełami muzycznymi wybitnych kompozytorów - Kształtowanie i doskonalenie percepcji wizualnej i słuchowej - Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej - Wspieranie aktywności twórczej dzieci i samodzielnego tworzenia układów muzyczno ruchowych do piosenek - Rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej - Rozwijanie ekspresji ruchowej i wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych związanych z odbiorem muzyki poprzez ruch. - Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii na temat koncepcji, możliwości twórczych, obrony poglądów i postaw - Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej - Kształcenie tolerancji wobec innych ludzi - Kształtowanie wrażliwości estetycznej. Program Zabawy ruchowe ze śpiewem: - zabawy ilustracyjne ilustrowanie treści piosenki dowolnymi ruchami naśladującymi -zabawy taneczne oparte na prostych tańcach ludowych są

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III Nauka może stać się dla dzieci ciekawą i zajmującą, jeżeli będzie opromieniona jasnym światłem myśli, uczuć, twórczości, piękna i zabawy W. Suchomliński Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Fragmenty załącznika nr 2 rozporządzenia) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wpro wadza

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo