Trening sensomotoryczny 1. Propriocepcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trening sensomotoryczny 1. Propriocepcja"

Transkrypt

1 Trening sensomotoryczny 1. Propriocepcja Czucie głębokie, czyli czucie proprioceptywne, razem z towarzyszącymi mechanizmami nerwowo-mięśniowego sprzężenia zwrotnego, stanowią istotny element funkcjonalnej stabilizacji stawów. Kontrola nerwowo-mięśniowa i stabilizacja stawu jest kierowana pierwotnie przez ośrodkowy układ nerwowy. Receptory odbierające bodźce zewnętrzne, tzn. mechanoreceptory oraz receptory znajdujące się w narządzie wzroku i przedsionkowym, przesyłają informacje do mózgu i rdzenia przedłużonego, gdzie są przetwarzane. Suma odbiorczych informacji przejawia się w świadomej zdolności rozpoznawania poruszania i położenia stawów, nieświadomej stabilizacji stawów, za którą odpowiadają zabezpieczające odruchy rdzeniowe [4]. Propriocepcja, inaczej kinestezja lub czucie głębokie jest zdolnością do rozpoznawania ułożenia poszczególnych części ciała względem siebie oraz ruchów w danym stawie. Dzięki temu zmysłowi wiemy jak ułożone są nasze kończyny bez kontroli wzroku. Proprioreceptory które odpowiedzialne są za odbieranie tych bodźców znajdują się w mięśniach, ścięgnach, podwięziach, okostnej, torebkach stawowych i więzadłach. Dostarczają mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. Układ propriocepcji odbiera bodźce związane z uciskiem, rozciągnięciem, ustawieniem i ruchem ciała wobec siebie. Prawidłowa integracja w obrębie tego układu jest niezbędna do dobrego rozwoju odruchów, planowania i prowadzenia ruchu, regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji pracy mięśni. Jest więc niezbędna do osiągnięcia prawidłowej koordynacji ruchowej, niezbędnej w każdym sporcie [3, 4]. Struktury torebkowo- więzadłowe były dotychczas uważane za dominujące czynniki stabilizujące i integrujące staw. Jednak coraz więcej badań naukowych potwierdza, że czynnikiem funkcjonalnej stabilności stawów są mechanizmy działające na zasadzie neurologicznych sprzężeń zwrotnych, które zapoczątkowywane są w strukturach stawowych i mięśniowo-ścięgnistych. Wśród receptorów proprioceptywnych wyróżnia się receptory znajdujące się w torebkach stawowych (stawowe), w ścięgnach i więzadłach połączonych torebką stawową, oraz w mięśniach szkieletowych (mięśniowe). Ośrodki wzrokowe i przedsionkowe, dostarczają również informacji dotyczącej pozycji ciała i równowagi [4].

2 Kontrola nerwowo-mięśniowa stawów, przebiegająca za pośrednictwem propriocepcji uwzględnia trzy różne poziomy aktywacji motorycznej w ramach centralnego układu nerwowego. Odruchy na poziomie rdzeniowym pośredniczą w przekazywaniu wzorców ruchu pochodzących z wyższych poziomów układu nerwowego. Działanie takie prowadzi do stabilizacji odruchów stawowych w warunkach nienormalnego obciążenia w okolicy stawu. Drugi poziom kontroli motorycznej, zlokalizowany w obrębie pnia mózgu otrzymuje informacje wejściową z mechanoreceptorów oraz oczu (informacja wzrokowa). Jego zadaniem jest utrzymanie postawy i równowagi ciała. Najwyższy poziom oddziaływania centralnego układu nerwowego (kora motoryczna, zwoje podstawowe i móżdżek) powiązany jest ze świadomością pozycji i ruchów ciała, w której biorą swój początek komendy motoryczne, odpowiedzialne za ruchy dowolne. Użycie drogi korowej pozwala realizować ruchy powtarzane i przechowywane w charakterze komend centralnych, bez ciągłego odwoływania się do świadomości (ryc. 5) [3]. Ryc. 5. Ścieżki kontroli nerwowo-mięśniowej (wg. Lepharta i Henry'ego) [3]. 2. Wykorzystanie treningu sensomotorycznego w przygotowaniach do sezonu oraz w rehabilitacji pourazowej. Trening sensomotoryczny polega na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. Funkcję proprioceptorów można poprawić na drodze specjalistycznych ćwiczeń. Wykonujemy je po to, by nasz aparat ruchu pracował w sposób bardziej skoordynowany i był gotowy na wykonywanie zadań, które stawia przed nami działanie w naturalnych warunkach. Klasycznym przykładem dowodzącym konieczności stosowania tego typu ćwiczeń jest przygotowanie do sezonu snowboardowego i windsurfingowego. Stosując trening sensomotoryczny wykonujemy ćwiczenia równoważne

3 statyczne i dynamiczne w pozycjach niestabilnych. Trening ten możemy wykorzystywać jako przygotowanie w każdej dyscyplinie sportowej, a więc jako wzmacnianie wzorca ruchowego charakterystycznego dla danej dyscypliny [1]. Techniki stymulacji sensorycznej są to techniki, które polegają na stymulowaniu określonych typów receptorów, dzięki czemu otrzymujemy odpowiedź w postaci zmiany napięcia mięśniowego oraz tkanek okołostawowych. Sportowiec lepiej analizujący położenie własnego ciała w przestrzeni i odbierający precyzyjniej wielkość napięcia swoich mięśni może skuteczniej i szybciej uczyć się nowych czynności ruchowych. Sprawność procesu sterowania ruchami ciała człowieka w celu utrzymania równowagi jest ważnym elementem kształtowania czynności składających się na technikę. Zdolność kinestetycznego różnicowania ruchu jest jedną z najważniejszych predyspozycji człowieka umożliwiającą adaptację do zmiennych warunków otoczenia oraz racjonalne zachowania się w środowisku [2]. Każdy sportowiec wie, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do sezonu startowego. Spędzają wtedy wiele czasu na siłowni, salach gimnastycznych wykonując specjalistyczne ćwiczenia. Profesjonalni sportowcy ciągle pracują nad rozwojem siły, dynamiki i koordynacji żeby móc wykonywać coraz to nowe i trudniejsze ewolucje. Większość problemów ortopedycznych wynika z zaburzeń o charakterze biomechanicznym. Ćwiczenia sensomotoryczne działają tu prewencyjnie zmniejszając ryzyko odniesienia kontuzji. Funkcję proprioreceptorów można poprawić na drodze specjalistycznych ćwiczeń. Wykonujemy je po to by nasz aparat ruchu pracował w sposób bardziej skoordynowany i był gotowy na wykonywanie zadań, które stawia przed nami działanie w naturalnych warunkach. Stosując trening sensomotoryczny wykonujemy ćwiczenia równoważne statyczne i dynamiczne w pozycjach stabilnych i niestabilnych [4]. Na rynku istnieje wiele przyrządów, które możemy wykorzystać do takiego treningu: piłki gimnastyczne i rehabilitacyjne piłki fasolki BOSU Balance Trainer trener równowagi dyski i poduszki sensomotoryczne materace trampoliny

4 Urazy tkanek zawierające receptory mechaniczne mogą być powodem powstawania zaburzeń proprioceptywnych. Dlatego ze względu na osłabione proprioceptywne sprzężenie zwrotne, istnieje większa podatność na ponowne urazy (ryc. 13). Ryc. 13. Paradygmaty stabilność funkcjonalnej, obrazująca progresję niestabilności funkcjonalnej (wg. Lepharta i Henry'ego) [3]. Współczesne badania ukazują możliwość odbudowania kinestezji i odczuwania pozycji stawów w procesie rehabilitacyjnym. W przypadku zdiagnozowania zaburzeń czucia proprioceptywnego, powstałego w wyniku uszkodzenia, powinno się zapoczątkować właściwy program ćwiczeń rehabilitacyjnych, zawierające trzy poziomy kontroli motorycznej. Dla wzmocnienia funkcji motorycznych na poziomie rdzenia powinno się wykonywać ćwiczenia równowagi i utrzymania odpowiedniej pozycji ciała. Takie ćwiczenia należy wykonywać zarówno z kontrolą jak i bez kontroli wzroku. Tego typu ćwiczenia muszą zapewniać progresję, dlatego z ćwiczeń z otwartymi oczami przechodzimy do ćwiczeń z zamkniętymi oczami, z ćwiczeń statycznych do dynamicznych, z ćwiczeń na powierzchni stabilnej do ćwiczeń na powierzchni niestabilnej. Rehabilitacja powinna także uwzględniać ćwiczenia wzmacniające odruchową, nieświadomą stabilizację stawu, co możemy uzyskać przez ćwiczenia na niestabilnych podłożach. Odzyskanie kontroli nerwowo-mięśniowej po uszkodzeniu lub interwencji chirurgicznej jest koniecznym warunkiem wstępnym dla sportowców chcących kontynuować uprawiane sportu [4].

5 3. Systematyka ćwiczeń czucia głębokiego i przykładowy trening sensomotoryczny Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane w treningu sensomotorycznym: 1. Ćwiczący stoi na dysku sensomotorycznym lub trenerze równowagi. Zadaniem ćwiczącego jest rzucanie piłki o ścianę, raz lewą raz prawa ręką. Druga ręka trzymana za plecami. Wykonujemy 3 serie po 10 rzutów na każdą rękę, na każdej nodze. (ryc. 14). podłożu rzuty piłki o ścianę (źródło własne). Ryc. 14. W staniu na jednej nodze na niestabilnym 2. Ćwiczący stoi na dysku sensomotorycznym lub trenerze równowagi na jednej nodze, lekko ugiętej w kolanie. Zadaniem ćwiczącego jest przetaczanie piłki lekarskiej dookoła nogi postawnej. Wykonujemy serie po 8 okrążeń na każdą nogę (ryc. 15). Ryc. 15. W staniu na jednej nodze na niestabilnym podłożu toczenie piłki wokół nogi podstawnej (źródło własne).

6 3. Ćwiczący stoi na dwóch dyskach sensomotorycznych lub trenerach równowagi. Trzymając się za drabinki wykonuje przysiad. Dla zwiększenia trudności może puścić drabinki, a następnie zrobić to samo z zamkniętymi oczami. Wykonujemy serie po przysiadów (ryc. 16). Ryc. 16. Przysiady w staniu na niestabilnym podłożu (źródło własne). 4. Ćwiczący stoi na dwóch dyskach sensomotorycznych lub trenerach równowagi z taśmą Thera-Band pod stopami. Zadaniem jest unoszenie rąk w górę raz obie ręce w przód, następnie obie ręce w bok, i naprzemiennie prawa w przód lewa w tył i odwrotnie. Wykonujemy 3 serie po 16 powtórzeń (ryc. 17). Ryc. 17. W staniu na niestabilnym podłożu rozciąganie taśmy Thera-Band (źródło własne).

7 5. Ćwiczący stoi na dysku sensomotorycznym lub trenerze równowagi owinięty taśmą Thera-Band na wysokości pasa. Partner wytrąca nas z równowagi, a zadaniem ćwiczącego jest utrzymanie równowagi. Partner stara się wytrącić z równowagi do tyłu, do przodu i na boki. Wykonujemy 3 serie po 6-8 ruchów prowadzących do wytrącenia z równowagi (ryc. 18). utrzymywanie równowagi (źródło własne). Ryc. 18. W staniu na niestabilnym podłożu 6. Ćwiczący stoją na dysku sensomotorycznym lub trenerze równowagi naprzeciwko siebie. Zadaniem jest wytrącanie się z równowagi przez przyłożenie dłoni do dłoni. Wykonujemy 3 serie po 6-8 ruchów prowadzących do wytrącenia z równowagi (ryc. 19). utrzymywanie równowagi (źródło własne). Ryc. 19. W staniu na niestabilnym podłożu

8 7. Żonglowanie z jednoczesnym utrzymaniem równowagi. Ćwiczący klęczy na dużej piłce gimnastycznej i jednocześnie żongluje 3 piłeczkami tenisowymi. Ćwiczenie wykonujemy ok min (ryc. 20). piłeczkami tenisowymi (źródło własne). Ryc. 20. W klęku na piłce gimnastycznej żonglowanie 8. Podnoszenie ciężarka, stojąc na niestabilnym podłożu. Ćwiczący staje jedna nogą na dysku sensomotorycznym. Zadaniem jest podniesienie ciężarka z ziemi wykonując skłon tułowia w przód na jednej nodze (nie uginamy nogi w kolanie). Podnosimy ciężarek i przenosimy go na druga stroną. Następnie zmiana nogi. Wykonujemy 3 serie po 20 powtórzeń na każdej nodze (ryc. 21). Ryc. 21. W staniu na jednej nodze na niestabilnym podłożu przenoszenie ciężarka (źródło własne).

9 9. Przeskoki na krążkach(dyskach, platformach sensomotorycznych). Ustawiamy 4 krążki na krzyż i wchodzimy na dwa z nich. Zadaniem jest przeskakiwanie na krążkach według własnego schematu przeskakując jednocześnie obiema nogami (ryc. 22). Ryc. 22. Przeskoki na dyskach sensomotorycznych (źródło własne). 10. Dynamiczne zatrzymanie na trampolinie. Zawodnik wykonuje podskok na trampolinie, a następnie lądowanie z zatrzymaniem raz na lewej raz na prawej nodze (ryc. 23). trampolinie (źródło własne). Ryc. 23. Skoki i dynamiczne zatrzymania na

10 11. Brzuszki z odbijaniem piłki o ścianę. Ustawiamy piłkę ok. 1m. od ściany. W pozycji leżenie tyłem układamy pięty na piłce gimnastycznej tak aby był kąt prosty w stawach kolanowych i biodrowych. Mniejszą piłkę trzymamy nad głową ręce wyprostowane w stawach łokciowych. Zadaniem jest wykonanie skłonu tułowia z jednoczesnym wyrzutem piłki i zatrzymaniem w tej pozycji do momentu złapania odbitej od ściany piłki. Następnie wracamy do pozycji wyjściowej (ryc. 24). Ryc. 24. W leżeniu tyłem z nogami na piłce gimnastycznej rzuty piłki o ścianę ze skłonem tułowia (źródło własne). 12. Odbijanie piłki z utrzymaniem równowagi. Siad równoważny na piłce gimnastycznej, nogi oparte o druga mniejszą piłkę przylegającą do ściany, trzecią piłkę trzymamy w rękach nad głową. Zadaniem jest utrzymanie równowagi i równoczesnym odbijaniem piłki o ścianę (ryc. 25). Ryc. 25. W siadzie na piłce gimnastycznej z nogami opartymi na drugiej piłce rzuty piłki o ścianę (źródło własne).

11 13. Kozłowanie piłki z utrzymaniem równowagi. Ćwiczący kładzie się na dwóch dużych piłkach gimnastycznych (jedna pod brzuchem druga w okolicach podudzi i stóp. Ćwiczący ma za zadanie kozłować piłkę przed sobą na wysokości głowy cały czas utrzymując równowagę (ryc. 26). Ryc. 26. W leżeniu przodem na dwóch piłkach gimnastycznych kozłowanie piłki na wysokości twarzy (źródło własne). 14. Przetoczenie po piłkach. Ustawiamy trzy piłki gimnastyczne w odległości dwóch metrów od siebie. Zadaniem zawodnika jest przetoczenie się przez pierwszą i drugą piłkę, złapanie trzeciej i zatrzymanie ruchu przetaczania. Następnie stabilizujemy pozycję i staramy się wykonać pięć pompek na piłkach (ryc. 27). Ryc. 27. Przetoczenie po piłkach gimnastycznych z zatrzymaniem na ostatniej i wykonaniem pompki (źródło własne).

12 Piśmiennictwo 1. Jakubowski J., Magiczny świat ćwiczeń z oporem zewnętrznym Trening sensomotoryczny, Magazyn Trenera, październik 2011 nr Kozłowski R., Techniki stymulacji sensorycznej stosowane w zaburzeniach kontroli motorycznej, Terapia Manualna w modelu holistycznym, Listopad 2002 Nr.3 3. Lephart S.M., Pincivero D.M., Giraldo J.L., Fu F.H., Aktualne poglądy na znaczenie propriocepcji w leczeniu i rehabilitacji urazów sportowych, Rehabilitacja Medyczna 1998 nr 1, str Stolarczyk A., Śmigielski R., Adamczyk G., Propriocepcja w aspekcie medycyny sportowej, Medycyna Sportowa 6/2000, nr 107, str Traczyk W.Z., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa Snowboard Magazyn dla snowboarderów, 52/2011

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski Porady metodyczne 55 Projektowanie specjalnych środków treningowych/ćwiczeń rozwijających dyspozycje zawodnika uprawiającego daną dyscyplinę sportu musi poprzedzić gruntowana analiza ujawniająca jej charakter

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT CO JEST DOZWOLONE A CO ZABRONIONE...

SPRZĘT CO JEST DOZWOLONE A CO ZABRONIONE... BAREBOW łuk goły czyli jaki? Materiał informacyjny opracowany na podstawie FITA FIELD ARCHERY GUIDELINES Redakcja i tłumaczenie: Członkowie Stowarzyszenia Łuczniczy Marymont Spis treści: 1. WSTĘP... 2

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny Teoria treningu Istotną cechą kierowania procesem treningu jest ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na podopiecznych, dostosowywanie jego form do

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej zadaniem jest przywrócenie tych procesów do

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo