Z Żuławskim Tulipanem dookoła świata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z Żuławskim Tulipanem dookoła świata"

Transkrypt

1 BIULETYN GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI BeZPŁAtny Biuletyn DlA MiesZkAŃcÓW GMiny PRusZcZ GDAŃski GMINNE Projekt herbu gminy Pruszcz Gdański STRONY GMinA PRusZcZ GDAŃski - logistycznie idealna issn NR 3 (41) czerwiec 2015 Tomasz Steifer del BIEG ŻUŁAWSKI str. 16 NOWE INWESTYCJE str. 3 POMYSŁY NA WAKACJE str. 6-7 Z Żuławskim Tulipanem dookoła świata str. 8-9 GMINNE STRONY 3/2015 1

2 Aktualności Najlepsi w dwóch kategoriach! Certyfikat Marki Lokalnej Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej przyznawany jest w trzech kategoriach. W dwóch z nich certyfikaty powędrowały do gminy Pruszcz Gdański. Radna i sołtys Danuta Czerwińska (po lewej) odebrała z rąk prezes LGD Trzy Krajobrazy Emilii Grzyb nagrodę w kategorii Aktywni w Trzech Krajobrazach. Czy wiesz że... Wójt Magdalena Kołodziejczak odebrała nagrodę w kategorii Zdrowie i Rekreacja w Trzech Krajobrazach. W Kategorii Aktywni w Trzech Krajobrazach wyróżniono Danutę Czerwińską, radną i sołtys Rokitnicy. Zaś nagrodę w kategorii Zdrowie i Rekreacja w Trzech Krajobrazach z rąk prezes LGD Trzy Krajobrazy Emilii Grzyb odebrała wójt Magdalena Kołodziejczak za inwestycję pn. Budowa Integracyjnego Nowe chodniki i ścieżki rowerowe Gmina Pruszcz Gdański podpisała porozumienie z Zarządem Powiatu Gdańskiego dotyczące wspólnej realizacji inwestycji na naszym terenie. 9,3 mln zł gmina Pruszcz Gdański przeznaczy w tym roku na rozbudowę obiektów oświatowych 21 mln zł pochłonie w bieżącym roku budowa dróg na terenie gminy (dodatkowe 2 mln wyniosą remonty dróg) Inwestycje, których realizację zaplanowano na lata , będą dotyczyły poprawy bezpieczeństwa w obrębie dróg powiatowych. Gmina Pruszcz Gdański chce realizować projekty budowy chodników i ścieżek rowerowych w: Wiślince (ul. Szkolna), Bogatce (połączenie drogi powiatowej z wojewódzką w kierunku Sobieszewa) i Radunicy (połączenie ul. Podmiejskiej z Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego). Zadania, jeśli zatwierdzi je Rada Gminy, będą realizowane ze środków gminy oraz powiatu. parku Rekreacji Prozdrowotnej w Straszynie. Prezes LGD pogratulowała wójt i Radzie Gminy uruchomienia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych. Dzięki takiemu posunięciu stowarzyszenia z naszej gminy wiodą prym w pozyskiwaniu środków unijnych. 900 tys. zł zagospodarowano na budowę placów zabaw i rekreacji w 2015 r. 2 GMINNE STRONY 3/2015 Biuletyn informacyjny Gminne Strony. Redaktor naczelny: Magdalena Bielicka, projekt, przygotowanie do druku: 21 Grafik Anna Tybel Adres Redakcji: Urząd Gminy Pruszcz Gdański,ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański,

3 Wiślina. Powstaje sala gimnastyczna przy szkole Inwestycje Gmina Pruszcz Gdański rozstrzygnęła przetarg na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wiślinie. Zadanie o wartości 2,5 mln zł zrealizuje firma Tym-Bud z Pruszcza Gdańskiego. Obiekt o powierzchni użytkowej 674,49 m 2. zostanie połączony z budynkiem szkoły łącznikiem. Sama sala gimnastyczna będzie miała wymiary 12 x 24 m. Nad nią, a więc na piętrze nowego budynku, będą mieściły się dwie salki do zajęć pozalekcyjnych. Termin realizacji inwestycji koniec lutego 2016 r. Nowe drogi i siłownia pod chmurką Jagatowo,. Rotmanka Jagatowo. Dobiega końca budowa nowego układu drogowego w Jagatowie. Powstają nowe nawierzchnie z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową, a także zbiornik retencyjny i siłownia zewnętrzna. Budowa ulic Czeremchowej, Górnej i części Kolonii oraz stworzenie miejsca rekreacji nad zbiornikiem retencyjnym to koszt rzędu 3,5 mln zł. Rotmanka. Trwa budowa ulic Faustyny i Kościelnej (fragment) w Rotmance. Powstaje też parking. Obie ulice będą miały nawierzchnię bitumiczną, obustronne chodniki i oświetlenie w technologii LED. Koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł. GMINNE STRONY 3/2015 3

4 AktuAlności Odbiór odpadów i składanie reklamacji ZMIANY Przez najbliższe cztery lata, a dokładnie od 1 lipca br. do 30 czerwca 2019 r. odpady będą odbierane z większą częstotliwością. Odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych do siedmiu lokali będzie się odbywał co 7 dni w miesiącach od czerwca do sierpnia, a odbiór odpadów z tworzyw sztucznych w tym samym okresie co 14 dni. W pozostałych miesiącach roku odpady zmieszane odbierane będą co 14 dni, a tworzywa sztuczne raz w miesiącu. Zmiana nastąpi również w okresie odbioru odpadów zielonych - będą one odbierane od kwietnia do listopada każdego roku co 14 dni. Częstotliwość odbioru odpadów z papieru i szkła pozostanie taka sama jak dotychczas. Nie ulegnie zmianie częstotli- wość odbioru odpadów z nieruchomości wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali. Zmieni się również sposób odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Odpady te będą odbierane raz w roku w kwietniu sprzed posesji i wiat śmietnikowych. Powyższe zmiany zostały uczynione na prośbę mieszkańców. W najbliższym czasie nie planuje się zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmieni się również sposób zgłaszania reklamacji. Będzie je można zgłaszać: - wypełniając formularz dostępny w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański lub w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul Sportowa 25, Rotmanka, - wypełniając formularz elektroniczny na stronie internetowej - telefonicznie pod nr Zgłaszając reklamację należy podać szczegółowe informacje tj. imię, na- zwisko, dokładny adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów, termin nieodebranych odpadów, numer telefonu kontaktowego lub adres . Mieszkańcy będą miali możliwość zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wypełniając formularz papierowy lub elektroniczny oraz telefonicznie. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy będą mieli obowiązek zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości. Po tym terminie reklamacja nie będzie rozpatrywana. Wprowadzony system składania reklamacji ma za zadanie ułatwić mieszkańcom ich składanie oraz będzie on podstawą do naliczenia kar umownych firmie za niewywiązywanie się z umowy. Strażnicy gminni kontrolują nieruchomości strażnicy Gminy Pruszcz Gdański sukcesywnie odwiedzają kolejne nieruchomości, kontrolując je pod względem ładu i porządku oraz przestrzegania przepisów i regulaminów. Przejazdowo pomyślnie przeszło kontrolę Straży Gminnej - Sprawdzamy czy nieruchomość posiada numer porządkowy, czy pies ma aktualne szczepienia, czy na posesji znajduje się pojemnik na odpady wymienia Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański. Przyglądamy się odprowadzaniu ścieków, a w przypadku miejscowości skanalizowanych, weryfikujemy podłączenie nieruchomości do sieci. Za Strażą Gminną kompleksowa kontrola miejscowości Przejazdowo. - Na 138 skontrolowanych nieruchomości odnotowaliśmy 6 uchybień, które mieszkańcy zobowiązali się dopełnić, więc można powiedzieć, że Przejazdowo pod względem ładu i porządku wypada bardzo dobrze dodaje komendant. 4 GMINNE STRONY 3/2015

5 Konkurs Kwiecista Gmina 2015 rozstrzygnięty! inwestycje II edycja ogłoszonego przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański konkursu pn. Kwiecista Gmina spotkała się z dużym zainteresowaniem. Swoje projekty zgłosiły 23 sołectwa. To o 18 więcej niż w ubiegłym roku! Komisja konkursowa obradowała przez kilka godzin, oceniając projekty i notując uwagi. Jury bardzo dobrze oceniło wszystkie projekty zgłoszone na konkurs - Cieszymy się, że w tym roku tak wiele sołectw zdecydowało się powalczyć o granty na ukwiecenie swoich miejscowości. Niektóre z nich korzystały z takiej formy wsparcia w minionym roku i teraz zabiegają o środki na rozbudowę placów powiedziała Katarzyna Kwiatek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i jedna z jurorek. Granty otrzymały wszystkie sołectwa, które przystąpiły do konkursu: Przejazdowo, Świńcz, Rotmanka, Straszyn, Rusocin, Rekcin, Wiślina, Borzęcin, Borkowo, Bystra Osiedle, Krępiec, Bogatka, Będzieszyn, Radunica, Wojanowo, Bystra Wieś, Łęgowo, Rokitnica, Cieplewo, Żukczyn, Mokry Dwór, Roszkowo i Wiślinka. 23 sołectwa otrzymają kwoty o jakie wnioskowały, czyli od 3,3 tys. zł do 5 tys. zł. Konkursy grantowe to jeden ze sposobów gminy Pruszcz Gdański nie tylko na upiększenie miejscowości, ale również na pobudzanie aktywności, podnoszenie świadomości i sprzyjanie integracji mieszkańców. Innym, od lat funkcjonującym i przynoszącym efekty sposobem jest udzielanie przez gminę bezprocentowych pożyczek dla stowarzyszeń ubiegających się o środki unijne. Park po rewitalizacji REKCIN Dotąd zaśmiecony i zachwaszczony teren przy ul. Spacerowej stanowi obecnie przyjemne miejsce wypoczynku. Park w Rekcinie został oczyszczony ze śmieci, chwastów i jednorocznych krzewów. Stare drzewa zostały odmłodzone (przycięte), a w ich sąsiedztwie pojawiły się nowe drzewka, krzewy i byliny. Zagospodarowano również sadzawkę. Niedawno zostały wysiane trawniki. Na terenie parku pojawiła się mała architektura w postacie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz wiaty piknikowej. Inwestycja kosztowała gminę ok. 113 tys. zł. GMINNE STRONY 3/2015 5

6 Atrakcje Wakacje Twojego dziecka sprawdź nasze propozycje Obóz sportowy czy kurs językowy? A może półkolonie żeglarskie? Zorganizowanie wakacji dziecku, zwłaszcza kiedy oboje rodzice pracują, nie jest sprawą łatwą. Postanowiliśmy pomóc przybliżając kilka propozycji firm i instytucji z terenu naszej gminy. Oferują one zarówno wypoczynek na miejscu, jak i na wyjeździe. Półkolonie żeglarskie Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański wraz z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim organizują półkolonie żeglarskie w stanicy w Wiślince. W okresie od 29 czerwca do 31 lipca odbędzie się w sumie 5 turnusów (każdy od poniedziałku do piątku). Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Pruszcz Gdański w wieku od 7 do 17 lat. Na łodziach typu Optymist, Puck, Orion, RIB i MECH 01, pod okiem instruktorów, uczestnicy półkolonii poznawać będą tajniki żeglarstwa oraz uroki miejscowej przyrody podczas rejsów na akwenach Martwej Wisły, Wisły Śmiałej, Pętli Żuławskiej i Gdańska od strony Motławy. Całkowity koszt półkolonii wynosi 400 zł za jeden pełny turnus. W programie także śniadanie, obiad i podwieczorek. Zgłoszenia na półkolonie można dokonać em: lub telefonicznie: W zgłoszeniu należy podać wybrany turnus lub turnusy: I. turnus ; II. turnus ; III. turnus ; IV. turnus ; V. turnus Wpłaty należy dokonywać na konto: Pomorski Związek Żeglarski, Al. Jana Pawła II, nr 11, Gdynia, NIP , konto bankowe Polbank EFG: Należy podać: imię i nazwisko uczestnika, termin i nr turnusu. Obozy sportowe Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański organizuje dwa wakacyjne obozy. Pierwszy z nich to obóz w miejscowości Swornegacie na Kaszubach w terminie od 3 do 11 sierpnia. Skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Program obozu przewiduje: zajęcia taneczne, doskonalenie umiejętności sportowych, gry i zabawy rekreacyjne, zajęcia twórcze, naukę i rozwijanie zdrowego stylu życia poprzez właściwy ruch, odżywianie, higienę i dbałość o zdrowie oraz utrwalanie nawyku uprawiania sportu. Na uczestników czekają też takie atrakcje jak: wycieczka do Aqua Centrum w Kościerzynie oraz rejs statkiem po Jeziorze Wdzydzkim. Organizator planuje również gry i zabawy ruchowe na terenie kąpieliska, gdzie będzie możliwość korzystania z kajaków i rowerów wodnych. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji obiekty sportowe: halę sportową, naturalne boisko trawiaste do piłki nożnej i tereny zielone przy szkole. Kadrę obozową stanowić będą trenerzy i instruktorzy sportowi oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Zakwaterowanie - Bursa Zespołu Szkół w Swornegaciach, pokoje 4-6 osobowe. Wyżywienie - 4 posiłki dziennie. Planowany koszt to 690 zł. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Marek Gotartowski, z-ca dyr. OKSiBP ds. sportu, tel.: ; Drugi obóz odbędzie się w terminie od 13 do 24 sierpnia w miejscowości Wiele na Kaszubach. Oferta adresowana głównie jest do adeptów koszykówki z GTS Karol Rotmanka, GTS Straszyn i grupy naborowej oraz wszystkich chętnych, którzy stworzą grupę rekreacyjno - sportową. Pierwszeństwo udziału będą miały dzieci uczestniczące w realizowanych przez OKSiBP treningach koszykówki. Głównym celem obozu będzie doskonalenie umiejętności sportowych ze szczególnym uwzględnieniem gry w koszykówkę. Dla grupy rekreacyjnej przewidziano takie zajęcia jak: piłka nożna, siatkówka, gry i zabawy ruchowe. Program zajęć obejmuje rozwijanie zdrowego stylu życia, nawyku uprawiania sportu poprzez właściwy ruch, odpowiednie odżywianie, higienę i dbałość o zdrowie. Ponadto w programie: wycieczki do Aqua Centrum w Kościerzynie i rejs statkiem po Jeziorze Wdzydzkim, a także zajęcia rekreacyjne, tenis stołowy, zabawy na terenie kąpieliska, możliwość korzystania z kajaków i rowerów wodnych, wycieczki edukacyjne. 6 GMINNE STRONY 3/2015

7 Atrakcje Kadrę będą stanowić trenerzy koszykówki, nauczyciele wychowania fizycznego. Zakwaterowanie w salach lekcyjnych (do 10 osób w jednym pomieszczeniu) Zespołu Szkół nr 2 w Wielu, ul. Rogali 1. Wyżywienie - 4 posiłki dziennie. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji obiekty sportowe: halę sportową, boisko ORLIK, boisko wielofunkcyjne oraz naturalne do siatkówki. Planowany koszt to 900 zł. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Marek Gotartowski OKSiBP, tel.: ; Roman Pawłowski GTS Karol Rotmanka, tel.: Półkolonie i obozy pełne przygód SENSEI Centrum Przygody z Żuławki proponuje zarówno półkolonie na miejscu, jak i obozy na Kaszubach. Stacjonarną formę wypoczynku stanowią półkolonie. Dla dzieci od 7 r. ż. w terminach lipca i 3 7 sierpnia SENSEI organizuje Półkolonie Przygody w Żuławce. Koszt takich wakacji to 450 zł (400 zł w przypadku stałych klientów). Cena zawiera opiekę w godzinach 7:30 16:30, wykwalifikowaną kadrę realizującą program, obiad i ubezpieczenie. W Programie m.in: robotyka, zajęcia warsztatowe, alpinistyka, japońskie klimaty. Z kolei w dniach 29 czerwca 3 lipca oraz sierpnia w Żuławce będą miały miejsce półkolonie pn. Ekstremalna Przygoda. Koszt takiej formy wypoczynku to 450 zł (400 zł w przypadku stałych klientów). Trzecią opcją wakacji w Żuławce jest półkolonia militarno survivalowa dla dzieci od 7 r. ż. Koszt zajęć w dniach od 3 do 7 sierpnia to 500 zł (stali klienci płacą 450 zł). W ofercie SENSEI znajdują się również obozy wyjazdowe: 29 czerwca - 10 lipca oraz 4-15 sierpnia - SENSEI Centrum Przygody zaprasza dzieci od 6 r. ż. do Skrzeszewa na Kaszubach na obóz pn. Przygoda na wsi. Koszt dwutygodniowego pobytu to 1500 zł. 29 czerwca - 10 lipca - obóz sportów wodnych w Załakowie na Kaszubach. Koszt pobytu to 1500 zł. 29 czerwca - 10 lipca - obóz teatralno muzyczny w Załakowie dla dzieci powyżej 6 r. ż. Koszt pobytu to 1500 zł. 29 czerwca - 10 lipca - obóz piłkarsko przygodowy w Załakowie dla dzieci od 7r. ż. Koszt pobytu to 1500 zł. 29 czerwca - 10 lipca oraz 4-15 sierpnia - obóz militarno survivalowy w Skrzeszewie dla młodzieży od 12 r. ż. Koszt pobytu to 1550 zł. 29 czerwca - 10 lipca oraz 4-15 sierpnia - obóz przygodowy w Załakowie i Skrzeszewie. Koszt pobytu to 1500 zł. 29 czerwca - 10 lipca - obóz Młodego agenta specjalnego w Załakowie dla dzieci od 8 r. ż. Koszt pobytu to 1500 zł. 29 czerwca -10 lipca - obóz Dziewczęta górą w Załakowie. Dla dzieci od 8 r. ż. Koszt pobytu to 1500 zł lipca - wypoczynek w Jurze Krakowsko Częstochowskiej. Koszt pobytu to 1600 zł. Kontakt:tel.: lub , mail: Organizator przewiduje rabaty dla stałych klientów oraz dla rodzin. Zielona Farma Zielona Farma z Rokitnicy agroturystyka na 10 tys. m kw. - oferuje półkolonie z wyżywieniem w przyjemnych okolicznościach przyrody. Sąsiedztwo łąk sprawia, że można tu spotkać bażanty, kuropatwy, bociany, sarny i zające. Atutem Zielonej Farmy jest Mini Zoo z królikami, kurkami, kaczkami, kózką, konikiem Malezją, psem Bernardynem i kotami. Dla dzieci organizator półkolonii przygotował takie atrakcje jak: pneumatyczna zjeżdżalnia, nadmuchiwany tor przeszkód i pałac do skakania oraz góra do wspinania o dwóch zboczach: łagodnym i stromym. Zaplanowano zróżnicowane i dopasowane do potrzeb oraz wieku uczestników półkolonii zajęcia (np. zabawa w małych biologów i odkrywców, obserwacja ptaków, poznawanie roślin na łące, eksperymenty w kuchennym laboratorium, budowanie konstrukcji z klocków lego, warsztaty plastyczne i in.). W przypadku niepogody Zielona Farma dysponuje halą ze stołami do ping ponga, cymbergajem, piłkarzykami i różnymi grami planszowymi. Na pięciodniowe turnusy (w godz. od 7:30 do 16:30) organizator zaprasza od 29 czerwca do 28 sierpnia. Kosz turnusu to 395 zł. Kontakt: Kurs językowo-sportowy Wypoczynek można połączyć również z praktyczną nauką języka angielskiego. Szkoła językowa Greg s Language Academy z Borkowa oferuje wakacyjne pięciodniowe kursy dla dzieci. Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 (z możliwością przedłużenia) będą miały formę zabawy (organizator zaplanował m.in. zajęcia z angielskiego, zumbę, Kurs Małego Fotografa, warsztaty śpiewu, tenis ziemny i in.). Szkoła językowa zapewnia uczestnikom śniadanie oraz obiad w Restauracji 5 Smaków. Cena za kurs to 490 zł. Kontakt pod numerem lub mailowo: GMINNE STRONY 3/2015 7

8 relacje Z Żuławskim Tulipanem dookoła świata Zabieraliśmy Was do krainy bajek, Chopina i piłki nożnej. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam cały świat! Kontynenty, róża wiatrów, ośmiornica i portret Forsterów, słynnych podróżników, z których jeden urodził się w Mokrym Dworze te i wiele innych elementów można było rozpoznać obserwując tulipanowe dywany ze specjalnego podestu lub 54-metrowego (!) wysięgnika. Podczas oficjalnego otwarcia ze sceny poleciały plażowe piłki globusy 8 GMINNE STRONY 3/2015 Jagódki zabrały nas w muzyczną podróż dookoła świata. Byliśmy z nimi w Rosji, Anglii, Hiszpanii, Francji, na Bałkanach, a nawet w Afryce!

9 Relacje Kąpiel w płatkach tulipanów to najbardziej wyczekiwany przez wielu punkt imprezy Budowa statku słynnych podróżników zajęła Wiesławowi Zbroińskiemu współorganizatorowi i gospodarzowi imprezy pięć tygodni! Na statku spotkaliśmy kapitana Cooka i jego towarzyszy Forsterów. Najmłodszych najbardziej zainteresowała skrzynia pełna czekoladowych dukatów Konkurs na własny tulipanowy dywan pochłonął całe rodziny i grupy przyjaciół Dla laureatów czekały kosze pełne smakołyków oraz gadżety Keep calm and układaj tulipany parafraza znanego internetowego mema była hasłem tegorocznych przygotowań Bitwa morska takiego pokazu fajerwerków w naszej gminie jeszcze nie było! Żuławski Tulipan odwiedzili znani podróżnicy. Rafał Kośnik zabrał publiczność na wyprawę po Amazonii GMINNE STRONY 3/2015 9

10 O nas Roboty to ich nowa pasja Gimnazjum w Przejazdowie było organizatorem i gospodarzem Ogólnopolskiego Konkursu Robotyki BOTforYOU, który stanowił eliminacje do zmagań światowych w USA. Nagrody finansowe od 500 do 2000 zł (ufundowane przez Gminę Pruszcz Gdański), a dla najlepszych także wyjazd do USA i możliwość rywalizacji na poziomie światowym 16 drużyn z całej Polski (w tym aż 5 z naszej gminy) miało motywację, by skonstruowane i zaprogramowane przez siebie roboty zaprezentować z jak najlepszej strony. Drużyny miały trzy zadania. Pierwsze z nich polegało na pokonaniu przez robota labiryntu i zabraniu znajdującego się tam klocka, drugie na przetransportowaniu piłeczek golfowych, a trzecie na jak najszybszym przejechaniu labiryntu. O pierwszych dwóch zadaniach uczestnicy konkursu zostali poinformowani dużo wcześniej, a o trzecim w dniu zmagań. Musieli więc wykazać się także umiejętnością szybkiego przeprogramowania swojego robota. Pomysłodawczynią konkursu była Tatiana Bartkowska, nauczyciel informatyki w Gimnazjum Publicznym w Przejazdowie. Pani Tatiana, która wcześniej z wielkim powodzeniem organizowała tego typu konkursy w jednym z gdańskich liceów, po rozpoczęciu pracy w naszej gminie (we wrześniu ub. r.) postanowiła zarazić robotyczną pasją młodzież z Przejazdowa oraz Wiślinki. - Zainteresowanie jest bardzo duże. Obecnie, wspólnie ze szkołą w Wiślince udało się nam zakupić pięć zestawów robotów i stworzyć pięć drużyn wyjaśnia nauczycielka, której wychowankowie z Gdańska, laureaci ogólnopolskich konkursów robotycznych oraz dwukrotni uczestnicy zmagań światowych (raz w Los Angeles i raz Honolulu na Hawajach) to dziś studenci Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej. Podczas konkursu w Przejazdowie pełnili rolę jurorów. - Roboty to wspaniała pasja. Uczy kreatywności i inżynierskiego myślenia przekonywali studenci. Po całym dniu zmagań ogłoszono zwycięzców. I miejsce, a więc 2 tys. zł i kwalifikację do konkursu światowego w USA zdobyła drużyna Power Control z gimnazjum w Chwiramie. II miejsce i 1 tys. zł przyznano drużynie GG2 z Grodziska Górnego. III miejsce i 500 zł otrzymała ekipa ORION S TEAM z Trąbek Wielkich. IV miejsce i rzeczowe nagrody od sponsorów powędrowały do drużyny Roboty i My ze Szkoły Podstawowej w Wiślince. 10 GMINNE STRONY 3/2015

11 kultura Profesjonalny teatr aktorów amatorów Ponad 1700 osób obejrzało trzy spektakle wyprodukowane w sezonie wiosennym 2015 przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie. Przygotowania do spektaklu Zgubiona lalka. trwały najdłużej, ale też rozmach inscenizacyjny tego przedsięwzięcia był największy. Fot. Aleksander Domański Królowa śniegu to nowoczesna, intrygująca adaptacja baśni Andersena. Fot.: Aleksander Domański Premiera pierwszego z nich odbyła się w Sali Kinowo-Teatralnej im. Władysława Starewicza 8 marca. Tego dnia dwukrotnie wystawiono Królową Śniegu, wyreżyserowaną przez Tomasza Podsiadłego, na co dzień związanego ze scenami teatralnymi w Gdyni. Była to już druga sztuka zrealizowana w Cieplewie we współpracy z gdyńskimi twórcami (za scenografię i kostiumy odpowiedzialna była Magdalena Kurek). Tym razem świat bohaterów, czyli kraina lodu, została wyczarowana z kilku tysięcy starych płyt CD i DVD, dostarczonych na apel ośrodka przez stałych bywalców i placówki zaprzyjaźnione z OKSiBP. W przedstawieniu wystąpiła jedenastoosobowa ekipa amatorów (głównie dzieci i młodzież z gminy Pruszcz Gdański i okolicznych miejscowości), wyłoniona w otwartym przesłuchaniu. Praca nad spektaklem wymagała od młodych pasjonatów sporo wysiłku i dyscypliny. Na wspólne próby poświęcili bowiem dużo wolnego czasu. Mieli zajęcia z gry aktorskiej, taneczne i wokalne. Musieli też nauczyć się pracy w zespole i pokonywać tremę przed wymagającą publicznością. Wyzwań nie brakowało. Jednak o tym, że warsztaty teatralne pod okiem profesjonalistów, zakończone występem na prawdziwej scenie w światłach rampy, to fascynująca i niezwykle wciągająca przy- goda, można się było przekonać, patrząc na obsadę. Częściowo stanowili ją bowiem wykonawcy, którzy w ubiegłorocznej inscenizacji Małego Księcia w Cieplewie stawiali swe pierwsze sceniczne kroki. Jak choćby występujący wówczas w roli tytułowej Tymon Cichocki, tym razem grający Kaja. Cieplewska Królowa śniegu to nowoczesna, intrygująca adaptacja baśni Andersena, rozgrywająca się w świecie zdominowanym przez ulotne informacje, układy scalone komputerów oraz telewizję. W świecie, w którym często to, co naprawdę dzieje się między ludźmi, jest mniej istotne niż życie w cyberprzestrzeni. Druga w tym sezonie artystycznym premiera spektaklu wyprodukowanego przez OKSiBP, to Kot w butach, czyli historia z gminy Pruszcz Gdański. Bajka została zrealizowana wspólnie z Marcinem Marcem, aktorem i lalkarzem z teatru BARNABY. Najmłodsza publiczność obejrzała znaną wszystkim baśń H. Perrault o przebiegłym i mądrym kocie w butach, który wykorzystując swój spryt i wrodzoną mądrość potrafił sprawić, by jego pan odniósł sukces. Lalki wyrzeźbione w lipowym drewnie, kostiumy animatora i marionetek oraz dekoracje powstały w pracowniach ośrodka. Również ścieżka dźwiękowa do spektaklu została zrealizowana przy użyciu sprzętu audio, stanowiącego wyposażenie placówki. - Naszym ostatnim teatralnym dzieckiem jest Zgubiona lalka. Przygotowania do niej trwały najdłużej, ale też rozmach inscenizacyjny tego przedsięwzięcia był największy przyznaje Grzegorz Cwaliński, dyrektor OKSiBP Cieplewo. Bilans przygotowań do premiery to osiem godzin castingu, ponad setka chętnych, dwie godziny obrad poświęconych na wybór aktorów. Do tego około 120 godzin prób czytanych i scenicznych oraz dwa miesiące pracy nad przygotowaniem kostiumów dla wykonawców, wykonaniem lalek i licznych elementów scenografii. Sztuka została zrealizowana w konwencji teatru przedmiotu, ale na scenie pojawiają się także lalki i aktorzy w tzw. żywym planie. W sumie, w dwóch obsadach występuje 26 wykonawców, a dwie kolejne osoby odpowiadają za technikę sceniczną w kulisach. Warto podkreślić edukacyjny wymiar przedstawienia adresowanego do dzieci w wieku 6-10 lat. Najmłodsi widzowie wraz z tytułową bohaterką poznają zasady bezpieczeństwa na drodze i kultury osobistej w środkach komunikacji zbiorowej. Dowiadują się też jak ważne jest segregowanie śmieci czy dbanie o porządek. Nieco starszej publiczności twórcy przypominają o takich wartościach jak przyjaźń i poświęcenie. Autorskie przedstawienie w reżyserii Jacka Pietruskiego muzycznie ubarwił Krzysztof Zaremba. Obaj artyści na co dzień są związani z teatrem Baj Pomorski w Toruniu i Teatrem Impresaryjnym Afisz. Produkcję wsparli: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, GTC Autostrada Amber One, Stowarzyszenie Motocyklistów Lotor North oraz Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański, która po spektaklach wręczała dzieciom odblaskowe gadżety. Prawdopodobnie Kot w butach i Zgubiona lalka wróci do repertuaru cieplewskiej sceny po wakacjach. GMINNE STRONY 3/

12 O nas Odwiedzamy świetlice wiejskie cz. 3 Prezentujemy ostatnie 6 z 18 świetlic wiejskich, w których odbywają się regularne zajęcia. Ich uczestnikami są zarówno maluchy, młodzież, jak i dorośli. Łęgowo Nawet 30 osób przychodzi na regularne zajęcia w świetlicy wiejskiej w Łęgowie. W ferie liczba uczestników wynosiła 50! Tak liczną grupę nie łatwo upilnować, ale na szczęście świetliczanka Katarzyna Sulima może liczyć na mamy dzieci, które również mają oko na maluchy, a przy okazji włączają się w różnego rodzaju zajęcia plastyczne.- Robimy lampiony z balonów, figurki z masy solnej, budujemy domki z patyczków, kwiaty z wacików, wycinamy, wyklejamy i składamy modele opowiada pani Katarzyna, która ciągle uczy się nowych technik, by je potem zaprezentować na zajęciach. Świetlica wiejska w Łęgowie czynna jest we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 15 do 19. Straszyn Pod budynkiem świetlicy wiejskiej w Straszynie już na kilkanaście minut przed otwarciem czeka grupa dzieci, stałych uczestników zajęć z Aleksandrą Gąsiorowską. Dzieciaki zza ogrodzenia obserwują drogę i dyskutują podekscytowane. Jedzie już!, To nie pani Ola, Teraz jedzie! Nie, pani Ola ma inny samochód słyszymy. Kiedy świetliczanka faktycznie podjeżdża, dzieciaki biegną się przywitać. Przy okazji pomagają nieść zakupy składniki na dzisiejszą pizzę.- Najbardziej ze wszystkich zajęć lubimy gotowanie zdradzają nam i wyliczają: - Robiliśmy pierogi, frytki, pączki, faworki i oponki. A dziś będzie pizza. Świetlica wiejska w Straszynie czynna jest w środy w godz. od 16 do 19:30, w czwartki i piątki od 16 do 18 oraz w soboty od 10 do 15. Żuława Decoupage czy papierowa wiklina nie stanowią dla stałych bywalców świetlicy wiejskiej w Żuławie żadnej tajemnicy. Dzieciaki tworzą tu prawdziwe cudeńka. Najróżniejsze techniki wyplatania, wyklejania czy szydełkowania uskutecznia z dzieciakami Małgorzata Tutkowska. Świetliczanka jest samoukiem, ale nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, a nowymi umiejętnościami dzieli się w świetlicy. Tym samym po każdym zajęciach dzieci przynoszą do domów najróżniejsze ozdoby: lampiony, zawieszki, koszyczki i inne. Tematyka zajęć często podyktowana jest kalendarzem. Kiedy odwiedziliśmy uczestników świetlicy, wykonywali ozdoby wielkanocne. Świetlica wiejska w Żuławie czynna jest w poniedziałki, wtorki i w czwartki w godzinach od 15 do 19. Jagatowo Dzieciaki ze świetlicy wiejskiej w Jagatowie wzięły się za prace ogrodnicze. Świetliczanka Małgorzata Radelska instruuje więc małych ogrodników. Pokazuje jak sypać ziemię, jak ją mieszać z odżywką i jak siać nasiona. Za trzy dni z małych silikonowych doniczek coś wykiełkuje. Ale co? Tego nie wiadomo, bo świetliczanka postanowiła nie zdradzać dzieciom nazw nasion, by potem miały niespodziankę (a przy okazji zabawę w zgadywanie). Stali bywalcy świetlicy wiejskiej w Jagatowie uczą się nie tylko fachu ogrodnika. Przede wszystkich odbywają się tu zajęcia artystyczne. Tym samym świetlica wypełniona jest pracami dzieci wazonami i koszyczkami z papierowej wikliny oraz kwiatkami z bibuły. Świetlica czynna jest w poniedziałki i środy od 15 do 19 oraz w piątki od 15:30 do 19:30. Juszkowo W świetlicy wiejskiej w Juszkowie możemy podziwiać dwie wystawy prac. Pierwszą autorstwa dzieci, a drugą ich mam. W świetlicy już w kilka minut po otwarciu jest gwarno i wesoło. Przychodzą maluchy z mamami, a także młodzież. Młodsi uwielbiają prace plastyczne, a starszaki preferują gotowanie. - Podczas ferii i wakacji robimy obiady z dwóch dań. Składniki przynoszą rodzice wyjaśnia świetliczanka Grażyna Kusio. Na co dzień w świetlicy goszczą słodkie wypieki pączki, drożdżówki czy placki z jabłkami. Świetlica zlokalizowana jest przy Centrum Rekreacji w Juszkowie. Kiedy więc dopisuje pogoda, zajęcia odbywają się na zewnątrz. Świetlica czynna jest w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 16 do GMINNE STRONY 3/2015

13 Rekcin - Najchętniej nie wychodzilibyśmy z kuchni - przyznaje Izabela Okrój, świetliczanka z Rekcina. Najczęściej pieczemy ciasta i babeczki. W świetlicy wiejskiej w Rekcinie spotkamy zarówno maluchy i ich mamy, jak i straszą młodzież. Z uwagi na duży przedział wiekowy, nie organizuję jednolitych zajęć. Każdy robi to, na co akurat ma ochotę wyjaśnia pani Iza. Maluchy mają do dyspozycji zabawki i plac zabaw na zewnątrz, starsze dzieci wybierają gry planszowe, a młodzież oblega piłkarzyki. Wszyscy zaś uwielbiają gotować, a już najbardziej degustować. Świetlica wiejska czynna jest we wtorki, środki i czwartki w godz. od 16:15 do 19:15, w soboty od 10 do 13 oraz w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:15 do 18:15. Weekend za pół ceny w naszej gminie Gmina Pruszcz Gdański po raz pierwszy włączyła się do popularnej w Trójmieście akcji Weekend za pół ceny. Rozsmakuj się w Metropolii. o nas W dniach kwietnia mieliśmy okazję nie tylko zasmakować w smacznej kuchni, ale również zakupić konwersacyjny kurs języka angielskiego oraz spróbować swoich sił np. w wspinaczce. I wszystko to za pół ceny! - Zainteresowanie naszą restauracją zdecydowanie przekroczyło nasze oczekiwania mówił nam Arkadiusz Mazurkiewicz, menadżer Restauracji & Pizzerii Filmowej z Rotmanki.- Cieszymy się, że trafiliśmy w gusta gości i już teraz możemy zapewnić, że z chęcią weźmiemy udział w kolejnych edycjach tej akcji. Poza lokalem z Rotmanki, do akcji przyłączyli się: Restauracja Hito Sushi z Borkowa, Oberża Pod Lipami z Bystrej, Hotel Czarna Perła z Przejazdowa, Restauracja Pod Lipami z Łęgowa, a także Greg s Language Academy z Borkowa i SENSEI Centrum Przygody z Żuławki. Mała Zuzia Adamowicz i jej mama Izabela w Oberży Pod Lipami w Bystrej GMINNE STRONY 3/

14 kronika Diamentowe gody dwóch par Państwo Zofia i Gabriel Gubkin z Rusocina oraz Państwo Genowefa i Józef Sekuła z Przejazdowa obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 97. urodziny Pani Stanisławy Stanisława Bednarek z Wiślinki obchodziła 97. urodziny. Jubilatkę z życzeniami i upominkiem odwiedziły wójt Magdalena Kołodziejczak i Dorota Gierada z GOPS. Państwo Gubkin (na zdjęciu po lewej) pochodzą z Białorusi. Do Polski przyjechali w 1955 r. Początkowo mieszkali w Przemyślu, potem w Mirowie, a od 1975 r. są mieszkańcami Rusocina. Pani Zofia to emerytowana nauczycielka, a Pan Gabriel emerytowany mechanik maszyn rolniczych i mistrz kowalstwa. Państwo Gubkin doczekali się trzech synów, czwórki wnuków i jednej prawnuczki. Państwo Sekuła mieszkają w Przejazdowie od 1954 r. Pani Genowefa pochodzi spod Warszawy, a Pan Józef z lubelskiego. Diamentowi jubilaci doczekali się syna, dwójki wnuków i czwórki prawnuków. Jubileusz Pani Gertrudy Gertruda Zmuda Trzebiatowska ze Straszyna obchodziła 95. urodziny. Pogodną jubilatkę odwiedziła Beata Megger z GOPS. Pani Stanisława mieszka z córką i, jak z zaznacza z wiernym psem Cykusiem. Po domu kręci się też kilka kotów. A dwa razy w tygodniu seniorkę odwiedza opiekunka. Jubilatka, która jest niezwykle pogodną i rodzinną osobą, doczekała się dwójki dzieci, pięciorga wnucząt, pięciorga prawnucząt i dwójki praprawnucząt! Jubileusz Pani Józefy Józefa Sobieska z Wiślinki skończyła 94 lata. Niezwykle pogodną jubilatkę z życzeniami i upominkiem odwiedziła Dorota Gierada z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Józefa jest matką, babcią i prababcią. Cieszy się dobrym zdrowiem. Codziennie dogląda gospodarstwa i osobiście karmi swoje kury. Jubilatka czuje się bardzo dobrze. Aby być w formie, zarówno fizycznej, jak i umysłowej, gimnastykuje się i dużo czyta głównie prasę. Lubi też oglądać telewizję. Jej ulubionym programem od lat jest Expres Reporterów. Pani Gertruda ma dużą rodzinę, która wspaniale się nią opiekuje. 14 GMINNE STRONY 3/2015

15 sport Krwotok, hipotermia, zadławienie gimnazjaliści z Rotmanki wiedzą jak postępować z osobą poszkodowaną. Ostatnio podsumowali półroczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Chętni gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Rotmance przez pół roku uczęszczali na zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Prowadzili je m.in. strażnicy Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański oraz strażacy ochotnicy z Łęgowa. Warsztaty zakończył pokaz ratownictwa medycznego dla wszystkich pozostałych gimnazjalistów (którzy dotąd poznali tylko podstawy w tym zakresie). Uczniowie zaprezentowali jak postępować w przypadku krwotoku z zatrzymaniem krążenia, Uczyli się ratować ludzkie życie w hipotermii z utratą przytomności i przy zadławieniu u niemowlęcia. Wszystkie scenki były omawiane i na bieżąco komentowane. Na koniec uczniowie obejrzeli pokaz w wykonaniu strażaków z OSP Łęgowo, którzy zainscenizowali pożar samochodu, wydobycie z niego kierowcy oraz udzielenie mu pierwszej pomocy. Przy okazji imprezy podsumowującej warsztaty była okazja, by sprawdzić swoje możliwości na specjalnym fantomie Straży Gminnej. Ostatnie sukcesy Pana Jana 57-letni Jan Gołąbek z Rotmanki odnotował kolejne dwa sukcesy: na mistrzostwach o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Podczas Mistrzostw Polski w Chorzowie pan Jan zajął II miejsce w wyciskaniu sztangi na ławce w swojej kategorii wiekowej. Wycisnął 170 kg, ustępując jedynie przed mistrzem świata Mariuszem Hadrysiakiem. Również z Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Zalesiu mieszkaniec Rotmanki przywiózł srebro. Obecnie pan Jan przygotowuje się do startu w czerwcowych Mistrzostwach Europy w Pradze. Mieszkaniec zaczął swoją przygodę z siłownią po 50 r. ż. Podwójnie złota Marta 20-letnia Marta Krajewska ze Straszyna zdobyła dwa złote medale w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym. - Wrażenia z mistrzostw są nie do opisania opowiada Marta, która złote krążki zdobyła w grze deblowej oraz mieszanej. - Nigdy wcześniej na jednych mistrzostwach nie udało mi się zdobyć tak wiele. Marta ma 20 lat. Tenis stołowy trenuje od 7 roku życia. Zaczynała w LUKS Straszyn pod okiem trenera Witolda Chylińskiego. Obecnie reprezentuje MRKS Gdańsk. Zawodniczka trenuje nawet pięć razy w tygodniu. Na co dzień Marta studiuje transport morski. GMINNE STRONY 3/

16 sport Ponad trzy setki na starcie Chłód i wiatr nie zniechęcił 315 zawodników, którzy wzięli udział III Wojewódzkim Biegu Żuławskim. Sam bieg główny na trasie Wiślina Lędowo Wiślina przyciągnął aż 196 osób z całego regionu. Najszybszy na pięcioipółkilometrowej trasie biegu głównego był Bartosz Mazerski ze Sztumu. Pokonał dystans w 17 minut i 41 sekund. Dla porównania, zawodnik z ostatniego miejsca potrzebował 46 minut i 42 sekund. Dla najlepszych w swoich kategoriach płci i wieku czekały puchary i nagrody finansowe. Klasyfikacja biegów skrzatów: Dziewczynki i mł.: 1. Dylik Anna 2. Gromadzińska Anna 3. Skrzek Paulina Chłopcy 2008 i mł. 1. Duda Bartosz 2. Grządziela Hubert 3. Warmowski Mikołaj Dziewczynki : 1. Grządziela Łucja 2. Kownacka Lidia 3. Nilsson Pola Chłopcy Kunowski Tomasz 2. Duda Borys 3. Paprocki Adam Dziewczynki : 1. Piernicka Bianka 2. Zarach Marzena 3. Droździk Aleksandra Chłopcy Prańczak Kacper 2. Smulnicki Bartosz 3. Rogalewski Dominik Klasyfikacja biegu młodzieżowego: Dziewczęta: 1. Mikszuta Emilia 2. Śliwińska Natalia 3. Świeca Michalina Chłopcy 1. Ickowski Tomasz 2. Paprocki Maciej 3. Piskała Jakub Klasyfikacja biegu głównego: Kobiety Kat. 0-17: 1. Maczuga Agata 2. Dargiewicz Ewa 3. Gładkowska Aleksandra Mężczyźni Kat. 0-17: 1. Kopecki Michał 2. Keller Adam 3. Chmulak Marcin Kobiety Kat : 1. Czapiewska Monika 2. Łagownik Marta 3. Wibik Joanna Mężczyźni Kat : 1. Taras Daniel 2. Karwiński Michał 3. Skocelas Grzegorz Kobiety Kat : 1. Tuwalska Magdalena 2. Dobrowolska Joanna 3. Gdańska Magdalena Mężczyźni Kat : 1. Mazerski Bartosz 2. Sosnowski Wiesław 3. Serocki Adam Kobiety Kat : 1. Znarowska Bożena 2. Mueran- Nowicka Hanna 3. Nabakowska Barbara Mężczyźni Kat : 1. Żebrowski Piotr 2. Kaszubowski Zenon 3. Cechmonn Andrzej Kobiety Kat. 60 i więcej: 1. Polinceusz Małgorzata 2. Kamińska Barbara Mężczyźni Kat. 60 i więcej: 1. Gabski Zbigniew 2. Filipów Tadeusz 3. Bąkowski Zbigniew 16 GMINNE STRONY 3/2015

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NASZA GMINA ŻABIA WOLA BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 31/2014 PAŹDZIERNIK 2014 R. UKAZUJE SIĘ NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAKŁAD 2500 SZT. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Plon niesiemy plon- Nowy chleb na

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

na Twoich stronach: Krajobraz po burzy Szkody, jakie wyrządziła burza z gradobiciem

na Twoich stronach: Krajobraz po burzy Szkody, jakie wyrządziła burza z gradobiciem b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 24/291 18 czerwca 2013 ISSN 1730-5098 na Twoich stronach: Łukasz Sobala Inwestycje w szpitalach Sportowcy dla hospicjum Ponad 100 goli padło

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

Remonty, modernizacje, przebudowy, czyli - miasto na dobrej drodze Wakacje to dla wielu z nas

Remonty, modernizacje, przebudowy, czyli - miasto na dobrej drodze Wakacje to dla wielu z nas W NUMERZE: Prezydent Częstochowy promuje budżet obywatelski. Podczas wizyt w domach mieszkańców zachęca do zgłaszania pomysłów na wydanie 1 proc. z przyszłorocznego budżetu miasta. Do wykorzystania mamy

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne NUMER 7/103 LIPIEC 2011 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Bardziej szczegółowo

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA Nr 7 (112) ISSN 1426-5389 www.zawadzkie.pl LIPIEC / SIERPIEŃ 2008 Cena: 1 zł Dni Zawadzkiego uważam za otwarte takimi słowami Burmistrz Zawadzkiego

Bardziej szczegółowo

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 3 (17) / 2012 N la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów iejskich jest ważnym źródłem D dofinansowania w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo