Sprawozdanie Zarządu z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w roku 2012.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w roku 2012."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku jest organizacją pożytku publicznego, działającą w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę o rachunkowości i Statut UTW w Rybniku. Po rezygnacji z członkostwa w UTW przez p. Helenę Oman i zgonie p. Henryka Wilka Zarząd działał w następującym składzie: Maria Białek - prezes Urszula Motyka - zastępca prezesa Maria Kołodziej - skarbnik Romuald Wita - sekretarz, kronikarz Członkowie: Maria Krzemień, Barbara Natkaniec, Jerzy Lazar, Irma Sobiś oraz Edmund Korzuch, pełniący funkcję pełnomocnika Zarządu ds. ekonomicznych. Komisja Rewizyjna działała w składzie: Szczepan Balicki - przewodniczący, Aniela Kempińska i Stanisław Rudny - członkowie. Przewodniczącą Rady Programowej jest dr Astrid Koterwa, a jej członkami: Stanisława Mielimąka z Uniwersytetu Śląskiego, Eugeniusz Dyrda, Jerzy Frelich, Alicja Godlewska, Henryk Kaletka, Aniela Kempińska, Maria Budny-Malczewska i Urszula Motyka. Dnia 8 marca 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków UTW Rybnik, na którym dokonano zmian w Statucie organizacji. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Krajowy Rejestr Sądowy w dn r. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 89 osób. W 2012 roku odbyło się 18 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 13 uchwał. Rok 2012 był rokiem bardzo ważnym dla seniorów. Unia Europejska ogłosiła go Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W Polsce ogłoszony został Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Konsekwencją wszystkich działań związanych z obchodami Roku UTW było opracowanie Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez ich aktywność społeczną. Dla naszego stowarzyszenia był również rokiem ważnym, bowiem obchodziliśmy dziesięciolecie działalności. W/w wydarzenia miały wpływ na organizację zajęć w 2012r. Dla uczczenia jubileuszu zorganizowano konferencję naukową pt. Kultura i tożsamość Śląska. Opracowane i wydane zostały następujące wydawnictwa: folder i Biuletyn Jubileuszowy zawierające informacje o historii i działalności UTW oraz tomik Późne debiuty, w którym przedstawiono wybrane utwory autorstwa członków Salonu Poetyckiego, bogato ilustrowane dziełami plastycznymi członkiń sekcji Impresja. W konferencji połączonej z zakończeniem roku akademickiego wzięło udział 240 osób. Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent Rybnika Adam Fudali, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW Krystyna Lewkowicz, parlamentarzyści, członkowie koła seniorów SITG, przedstawiciele władz samorządowych oraz śląskich uniwersytetów trzeciego wieku. 4 osoby: Danuta Mrozek, Aniela Kempińska, Alicja Godlewska i Szczepan Balicki zostały

2 uhonorowane przez Prezydenta Miasta, a 30 osób otrzymało dyplomy gratulacyjne od Zarządu w podziękowaniu za działalność społeczną na rzecz stowarzyszenia. Liczba członków na dzień 31.XII.2012r. wynosiła 398 osób, w tym 325 pań - 81,7% i 73 panów - 18,3%. Nie zmieniła się ilość członków w stosunku do 31.XII.2011r., co ma związek ze zmianą sposobu rekrutacji nowych członków. Zmniejszył się jednak procentowy udział panów z 19,6% na 18,3%. W roku 2012 przyjęto 70 nowych członków i ubyło tyle samo. 67 osób zostało wykluczonych na podstawie 17 pkt 2 Statutu UTW Rybnik, 2 osoby złożyły pisemną rezygnację z członkostwa, jedna osoba zmarła. 2 UTW Rybnik główny nacisk kładzie na edukację, poprawę sprawności fizycznej członków oraz na rozwijanie własnych zainteresowań. W 2012r. odbyło się 45 wykładów, których wysłuchało 2160 osób. 36 wykładów różnotematycznych osób 9 wykładów o tematyce medycznej 431 osób, dodatkowo 62 osoby wzięły udział w warsztatach psychologicznych. 17 wykładów wygłosili nasi członkowie. Wśród pozostałych wykładowców gościliśmy m.in. panią prof. Katarzynę Olbrycht, dr Józefa Musioła, dr Bogdana Klocha, literata Zbigniewa Święcha, parlamentarzystów, przedstawicieli koła seniorów SITG oraz mgr Helenę Kisielewską. Lektoraty. Przez 9 miesięcy odbywały się lektoraty z następujących języków ( 1 h zegarowa w tygodniu): 6 grup - j. angielski j. niemiecki w I połowie roku - 3 grupy, w drugiej 2 grupy po 1 grupie z j.francuskiego i włoskiego. Ponadto odbywały się konwersacje z j.niemieckiego 2 grupy, j.włoskiego 3 grupy i 1 grupa j.rosyjskiego. Grupa sympatyków łaciny to 4 osoby, które spotykają się co 2 tygodnie. Razem ok.165 osób. W I połowie 2012r. grupa ok.30 osób korzystała z bezpłatnych zajęć z j.angielskiego w szkole językowej LOGMAR. Zajęcia prowadził wolontariusz z Hiszpanii. W kursach i warsztatach komputerowych wzięło udział ok. 35 osób. Dyżury prawnicze odbywały się 2 x w miesiącu. Troje prawników udzieliło około 80 porad prawnych, nie tylko naszym członkom. Sekcje zainteresowań: 1. Biblioteka liczy ok.110 stałych czytelników. Księgozbiór wzbogacił się o 22 nowe pozycje i liczy obecnie 2354 woluminy. 2. Sekcja brydżowa liczy 25 czynnych członków. Brydżyści spotykają się 2x w tygodniu. Rozegrali 2 turnieje towarzyskie z brydżystami Katowickiego UTW i 1 turniej z przedstawicielami Wodzisławskiego UTW. W maju 2012r. odbyły się Mistrzostwa Śląska Uniwersytów III Wieku, z których przywieziono 2 puchary. Za zajęcie 2 miejsca Maria Białek i Edmund Korzuch i 3 miejsca - Barbara Gorczyca i Kazimierz Łysiak.

3 3 W listopadzie odbył się IV Turniej Brydża Sportowego i Szachów organizowany przez Bytomski Ośrodek Edukacji, na którym nasi przedstawiciele: Zbigniew Domagała i Marek Wesołowski zajęli II miejsce. W obu turniejach startowały reprezentacje śląskich uniwersytetów trzeciego wieku. 3. Zespół wokalny Moderato. W 2012r. zespół występował w Domu Kultury w Chwałowicach, podczas akademii z okazji inauguracji i zakończenia roku akademickiego. Odbył się koncert noworoczny i koncert z okazji Dnia Otwartego. Zespół wraz z solistami wziął udział w koncercie adwentowo-wigilijnym w Domu Kultury w Niedobczycach oraz na rynku, podczas miejskiej wigilijki. W maju 2012r. zespół Moderato uczestniczył w przeglądzie zespołów artystycznych uniwersytetów III wieku podczas Rudzkiego Forum Seniorów. Zespołowi Moderato towarzyszą soliści: Dorota Gatnar i Stanisław Pająk, którzy razem z p. Romaną Kurowiec utworzyli Trio Kameralne. Trio Kameralne reprezentowało nasz uniwersytet na piątych, ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku w Warszawie zdobywając I nagrodę w kategorii duetów. W tej samej kategorii I nagrodę za dobór repertuaru, przygotowanie solistów do występów i akompaniament otrzymała Romana Kurowiec. W kategorii solistów Stanisław Pająk zdobył I nagrodę, a Dorota Gatnar wyróżnienie. 4. Bardzo prężnie działa sekcja rękodzieła artystycznego. Członkinie sekcji przygotowały wystawę swoich prac z okazji Dnia Otwartego i na Jubileusz. Dbają również o estetyczny wygląd naszych pomieszczeń. Bardzo aktywnie włączyły się do współpracy z Przedszkolem nr 9, realizując wspólny program z okazji Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W ramach tego programu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego (wspólne wykonywanie ozdób świątecznych), jesienne spotkanie z poezją, wspólne kolędowanie, dzieci wysłuchały dwóch pogadanek na temat proekologicznych zachowań oraz o Hucie Silesia. Koordynatorem programu współpracy z przedszkolem nr 9 jest Barbara Natkaniec. 5. Grupa plastyczna Impresja również włączyła się w realizację w/w planu przygotowując dla dzieci warsztaty malowania na tkaninie. W sekcji Impresja działa obecnie 14 pań. Panie przygotowały dwie wystawy swoich prac: podczas konferencji z okazji Jubileuszu oraz w galerii Oblicza w Rybnickim Centrum Kultury. Stale doskonalą swoje umiejętności. W listopadzie uczestniczyły w warsztatach malowania na szkle w ramach realizacji projektu ASOS finansowanego przez MP i PS. 6. Sekcja szachowa liczy obecnie 6 panów. Zorganizowano następujące imprezy: - miniturniej szachowy podczas Dnia Otwartego UTW, w którym wzięło udział 10 panów ( członkowie koła szachowego ZNP + nasi członkowie) - indywidualny turniej szachowy o Puchar Starosty Rybnickiego, zorganizowany z okazji dziesięciolecia UTW Rybnik. W turnieju wzięło udział 14 zawodników, reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku z Bytomia i Katowic, Nauczycielski Klub Szachowy oraz gospodarzy. 4 panów wzięło udział w IV Turnieju Szachowym organizowanym przez Bytomski Ośrodek Edukacji oraz w Memoriale im.władysława Leciejewskiego, który corocznie organizuje Klub Szachowy ZNP. 7. Sekcja tenisa stołowego liczy obecnie 7 osób: 2 panie i 5 panów. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w sali gimnastycznej Fundacji Elektrowni Rybnik. 8. We wrześniu powstał Teatrzyk na pięterku 60+, którego organizatorem

4 a zarazem reżyserem jest Jerzy Frelich. Przyspieszony, ale bardzo udany debiut odbył się w styczniu 2013r. podczas wojewódzkiego finału WOŚP Sekcja turystyczna. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wycieczki organizowane przez sekcję turystyczną. Odbyło się 5 wycieczek jednodniowych, podczas których zwiedzono: Ostrawę i okolice, Wrocław, Radzionków i Tychy, Katowice ( zwiedzanie teatru śląskiego, Nikiszowca i Giszowca) oraz Szlak Orlich Gniazd. Zorganizowano dwie 3 - dniowe wycieczki do Karpacza i Zakopanego oraz 4 - dniową na Suwalszczyznę i Litwę. Ogółem w wycieczkach uczestniczyło 357 osób. Ponadto 43 osoby uczestniczyły w wycieczce do Rud Raciborskich, którą organizował Wydział Transportu UM, z okazji Dnia Zrównoważonego Transportu. 10. Zajęcia gimnastyki rekreacyjnej i pływanie. W każdy poniedziałek i czwartek w naszych pomieszczeniach prowadzone były zajęcia gimnastyczne (qui gong, tai chi). W środę odbywają się zajęcia przy muzyce - razem ok.20 osób W czerwcu 2012r przeprowadzono szkolenie dla 13 nowych amatorów nordic walking, a w czasie wakacji odbywały się wspólne marsze. Ponadto od września ok.30 osobowa grupa naszych członków bierze udział w bezpłatnych zajęciach tai chi, salsy i judo w ramach programu ASOS. Od września 2012r. ok. 40 osobowa grupa naszych słuchaczy uczęszczała na basen. Odbywał się kurs nauki pływania i doskonalenia stylów pływackich. 11. Imprezy towarzysko integracyjne. Odbyły się następujące spotkania towarzysko- integracyjne: - spotkanie osób z 10-letnim stażem członkowskim w UTW 70 osób - 3 pikniki( jubileuszowy, na Piaskach i w nadleśnictwie) osób - jajeczko, spotkanie opłatkowe i karnawałowe 180 osób - spotkanie urodzinowe 80-latków - spotkanie z seniorami z Portugalii Odbywają się również spotkania towarzyskie w grupach zainteresowań ( np. urodziny, spotkania opłatkowe czy na zakończenie zajęć) 12. Zorganizowano dwa wspólne wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gliwicach na spektakle: Hrabina Marica i Wiedeńska krew. 19 maja 2012 odbyła się IV Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach. Nasz Uniwersytet reprezentowało 15 osób. W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy 11 miejsce, a startowały zespoły z 23 uniwersytetów. Natomiast indywidualnie: Kazimierz Panek zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą, a Władysława Swacha brązowy medal w biegu na 60 m. W czerwcu 2012r. promowaliśmy nasze stowarzyszenie w ZUS z okazji Dnia Seniora. Dwie osoby: Alicja Godlewska i Barbara Natkaniec zostały uhonorowane tytułem Student Roku 2011/2012 w uznaniu za ich aktywną pracę na rzecz stowarzyszenia. Liczna grupa studentów aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno - kulturalnym Miasta Rybnika, poprzez udział w uroczystościach rocznicowych oraz wystawach i wernisażach organizowanych przez Rybnickie Centrum Kultury i Muzeum Miasta. W 2012r. realizowaliśmy 3 projekty dotowane przez Urząd Miasta Rybnika: Pasja i ciekawość warunkiem rozwoju w każdym wieku, Recepta na zdrową, twórczą i aktywną starość

5 oraz Jubileusz X lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku ( dofinansowanie do wydawnictw jubileuszowych). 5 Od października2012r. realizujemy nowy, dwuletni projekt Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych razem z Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido. Jest to dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.. W ramach tego zadania odbyły się w 2012r. następujące działania: - warsztaty malowania na szkle w bibliotece miejskiej - Gwarki w DK w Niedobczycach, w których wzięło udział 155osób - udział zespołu wokalnego Moderato w koncercie w DK Niedobczycach oraz podczas wigilijki na rynku - zakupione zostały materiały na warsztaty malowania na jedwabiu oraz bidding boksy dla brydżystów - korzystamy z bezpłatnych zajęć gimnastyki z elementami jogi, tai chi, nauki salsy zajęcia te odbywają się w ośrodku Bushido (ok.30 osób) - odbyły się 2 wykłady przedstawiciela UTW, Edmunda Korzucha w dzielnicach miasta ( Nowiny, Boguszowie) na temat sprawdzonych sposobów aktywizacji osób starszych. Praca Zarządu to nie tylko posiedzenia i codzienna praca, ale również udział w szkoleniach i konferencjach regionalnych i ogólnopolskich. W 2012r. nasi przedstawiciele wzięli udział w następujących uroczystościach: Kongresie UTW w W-wie i w Katowicach, uroczystościach z okazji 35-lecia UTW im. Haliny Szwarc w Warszawie, z okazji X-lecia UTW w Jastrzębiu, V-lecia UTW w Wodzisławiu i Zawierciu, w Rudzkim Forum Seniorów, Forum UTW w Krynicy, Ogólnopolskiej Konferencji w Zielonej Górze i Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Akademickiego w Gliwicach oraz w Konferencji podsumowującej obchody Roku UTW w Sejmie. W roku Jubileuszu podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do jego organizacji oraz do wszystkich, którzy wsparli nas finansowo. Dziękuję za wpłaty 1% podatku i proszę o wpłaty na działalność UTW Rybnik przy wypisywaniu deklaracji podatkowych za rok 2012r. Serdeczne podziękowania za pracę społeczną na rzecz naszego stowarzyszenia kieruję do członków Zarządu i Rady Programowej, wszystkich wykładowców, liderów grup programowych, pana Edmunda Korzucha, pani Magdaleny Kościańskiej i Marii Waliszewskiej, dyżurnych, pań przygotowujących spotkania klubowe oraz pana Mieczysława Reclika. Zał. lista liderów Maria Białek Prezes UTW Rybnik

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych.

Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych. Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych. Rys historyczny W społeczeństwach krajów rozwiniętych coraz większą grupę stanowią seniorzy. Rośnie odsetek osób,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego ul. Pawliczka 16, 41 800 Zabrze tel./fax (032) 370 15 34, kom. 0692998247

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010 Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi Platon Drodzy Słuchacze MU3W! Ten kwiecień pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako czas bardzo

Bardziej szczegółowo

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku ul. Tamka 34 lok. 14, 00-355 Warszawa tel./fax: (22) 828 13 06 e-mail: tdw@tdw.org.pl, http://www.tdw.org.pl SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2013 rok Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo