Dane zbiorcze: Pyt.157. Co oznacza termin: "Pomieszczenia wielofunkcyjne"? Pyt.158. Co oznacza termin: "Pomieszczenia pozostałe"?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane zbiorcze: Pyt.157. Co oznacza termin: "Pomieszczenia wielofunkcyjne"? Pyt.158. Co oznacza termin: "Pomieszczenia pozostałe"?"

Transkrypt

1 Dane zbiorcze: Pyt.157. Co oznacza termin: "Pomieszczenia wielofunkcyjne"? Pomieszczenia wielofunkcyjne są to takie pomieszczenia, które jednocześnie spełniają różne funkcje, np. są salą lekcyjną i jednocześnie świetlicą Pyt.158. Co oznacza termin: "Pomieszczenia pozostałe"? Kategoria ta służy do wykazania (łącznego) wszystkich pomieszczeń, które nie zostały wykazane w poszczególnych kategoriach (kategoria ta obejmie np. łazienki, pomieszczenia gospodarcze, korytarze itp.). Pyt.159. Jak się rejestruje czytelnię? Czy należy wykazać ją razem z biblioteką? Czytelnia stanowi część pomieszczeń biblioteki, nie jest odrębnie wyróżniana w programie. Pomieszczenie czytelni należy wykazać łącznie z biblioteką, czyli dodać jej powierzchnię do powierzchni biblioteki. Pyt.160. Czym się różni pracownia szkolna od sali lekcyjnej? Sala lekcyjna to pomieszczenie szkolne, w którym prowadzone są zajęcia lekcyjne. Natomiast pracownia jest to sala lekcyjna wyposażona w urządzenia potrzebne do nauki jakiegoś przedmiotu, np. pracownia chemiczna, biologiczna, informatyczna " Pyt.161. Czy wpisujemy stan prawny czy faktyczny - zwłaszcza przy sprzęcie zakupionym ze środków unijnych, którego używamy w szkole? Podstawowym kryterium jest, czy wyposażenie szkoły (placówki), które jest wykazywane jest wpisane do ewidencji środków trwałych (niezależnie od źródła pozyskania środków finansowych na zakup tego wyposażenia). Należy również uznać, ze wyposażenie, które jest wykorzystywane w szkole na podstawie dzierżawy, leasingu, czy użyczenia jeżeli służą do realizacji programu nauczania w danej szkole i o ile nie zostały wydzierżawione lub użyczone krótkoterminowo do celów wykonania konkretnego zadania, też powinny być wykazane. Pyt.162. Czy jako jednostka złożona SOSW mamy wykazać w SIO pomieszczenia znajdujące się w poniższych zabudowaniach: a. budynek szkoły, b. budynek internatu, c. budynek warsztatów, d. oraz inne zabudowania gospodarcze. Tak, należy wykazać wszystkie pomieszczenia w tych budynkach. Pyt.163. Jak i gdzie wykazać w danych zbiorczych basen pływacki, w którym realizowane są zajęcia wychowania fizycznego? Należy w module [Dane Zbiorcze] wybrać kafelek [Pomieszczenia] i wybrać kategorię [Pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego], następnie wpisać odpowiedni wymiar powierzchni w m2 i przejść do wyboru funkcji pomieszczenia. Tam nalezy zaznaczyć "Basen pływacki typu sportowego o wymiarach..." a nastepnie należy kliknąć [Zapisz]. Pyt.164. Gdzie wykazać w danych zbiorczych - boisko do piłki ręcznej? Boisko do piłki ręcznej znajduje się w nastepującej lokalizacji: Powierzchnia gruntów Tereny sportowe Obiekt sportowy Boiska do piłki ręcznej Pyt.165. Czy zarejestrować pomieszczenia: do zajęć lekcyjnych, stołówkę i kuchnię znajdujące się w budynku internatu? Jeżeli Państwo jesteście właścicielami tych pomieszczeń to należy je wykazać. Jeżeli wynajmujecie Państwo te pomieszczenia i korzystacie z nich sami to też należy je wykazać. Jeśli z tych pomieszczeń korzysta też inna szkoła to wtedy nie należy ich wykazywać. Pyt.166. Gdzie i w jaki sposób należy wykazać gabinety: lekarski, pedagogów itp.? Pomieszczenia te należy wskazać w wybierając: moduł Podmiot, kafelek Pomieszczenia, rodzaj pomieszczenia - gabinety. Rodzaj pomieszczenia "gabinety" można dodawać wielokrotnie. Gabinet może mieć tylko JEDNĄ funkcję. Jeżeli jeden gabinet pełni kilka funkcji należy go zarejestrować jako pomieszczenie wielofunkcyjne i dodając funkcję wybrać kilka gabinetów. Pyt.167. Gdzie należy wykazać halę sportową o powierzchni 787 m2? "Halę sportową o powierzchni wiekszej niż 648 m2 można wykazać w formularzu Pomieszczenia: 1. Wybieramy rodzaj pomieszczenia: 'pomieszczenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego' 2. Wpisujemy Liczbę (pomieszczeń) 3. Wpisujemy Powierzchnię: 787m2 4. Klikamy przycisk 1

2 Edytuj/Zobacz funkcję widoczny w tabeli pomieszczeń 5. Otworzy się nowe okno; z listy funkcja pomieszczenia wybieramy hala sportowa Okno funkcji pomieszczeń zamykamy klikając przycisk 'wyjście'." Pyt.168. Gdzie należy wykazać salę gimnaztyczną o powierzchni 350 m2? Salę gimnastyczną o powierzchni 350 m2 można wykazać w formularzu Pomieszczenia. W tym celu należy: 1. wybrać rodzaj pomieszczenia - pomieszczenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 2. uzupełnić Liczbę (pomieszczeń) uzupełnić Powierzchnię: 350 m2 4. kliknąć przycisk Edytuj/Zobacz funkcję widoczny w tabeli pomieszczeń 5. w nowo otwartym oknie wybrać z listy Funkcja pomieszczenia - sala gimnastyczna.." 6. zamknąć okno funkcji pomieszczeń klikając przycisk Wyjście. Pyt.169. Co oznacza informacja i czego dotyczy "pomieszczenia do których można przypisać tylko jedną funkcję raportujemy tylko raz"? Pracownie szkolne mogą mieć tylko 1 funkcję. Jeżeli w szkole funkcjonuje np. pracownia językowa i komputerowa należy wprowadzić dwa razy rodzaj pomieszczenia: pracownia szkolna i w każdej z nich wykazać tylko jedną funkcję. Pyt.170. Mamy kuchnię w budynku przedszkola, kuchnię w budynku szkoły podstawowej oraz pomieszczenie stołówki w budynku szkoły podstawowej. Przy próbie wysłania 3 pomieszczeń typu kuchnia/stołówka nastąpiła informacja "można raportować tylko jedno pomieszczenie typu "kuchnia i stołówka". Po wprowadzeniu 1 kuchni przy próbie wprowadzenia kolejnej pojawiła się informacja że pomieszczenie tego typu już istnieje. Wobec tego jak należy wprowadzić te dwie kuchnie i stołówkę? Dzieje się tak w przypadku gdy kuchnia została już wcześniej wprowadzona do aplikacji SIO. Aby zatem poprawić wprowadzone informacje w tym przypadku kuchnię nalezy postapić następująco: 1. Wejść w formularz pomieszczeń 2. Usunąć rodzaj pomieszczenia' kuchnia i stołowka' z tabeli 3. Zapisać formularz 4. Wysłać formularz do poprawnego przetworzenia przez S.C. w Panelu komunikacji musi się on znaleźć w zakładce ZAKOŃCZONE 5. Jak dane zostaną poprawnie przetworzone należy ponownie wejść do formularza pomieszczeń 6. Wybrać rodzaj pomieszczenia 'kuchnia i stołówkae, w polu 'liczba' nalezy wpisać 3 natomiast w polu 'powierzchnia wykazać sume powierzchni 3 kuchni, 7. W funkcjach pomieszczenia należy wprowadzić kuchnia i stołówka. 8. Formularz ponownie zapisać, a następnie przejść do Panelu komunikacji i wysłać do przetworzenia w S.C. Pyt.201. Czy dane zbiorcze dla szkoły macierzystej i szkoły filialnej wykazujemy łącznie czy oddzielnie? Dane zbiorcze wykazuje się łącznie dla szkoły macierzystej i filii. Pyt.257. Dlaczego mam nieaktywny kafelek "Dane o działalności SCHM"? Kafelek "Dane o działalności SCHM" aktywny jest tylko w szkolnym schronisku młodzieżowym. Pyt.258. Co zrobić gdy pomyliliśmy się wypełniając moduł Dane zbiorcze? W module Dane zbiorcze można modyfikować wszystkie formularze poprzez dodawanie i usuwanie wierszy w poszczególnych tabelach, zarówno przed wysłaniem jak i po wysłaniu formularza do systemu centralnego. Pyt.259. Czy jako Zespół Szkół zarządzający również Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym mamy obowiązek wykazać w SIO pomieszczenia i wyposażenie tego Schroniska (znajdują się w osobnym budynku), takie jak: pokoje przeznaczone do korzystania odpłatnego dla klientów w formie noclegów, łazienki, pomieszczenia gospodarcze, administracyjne? Czy tylko te pomieszczenia, z których korzystają na zajęciach nasi uczniowie? Jeżeli Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład tego zespołu to należy wykazać. Jeżeli nie wchodzi w skład to nie należy wykazywać. Pyt.260. Co należy zrobić gdy po zalogowaniu się do aplikacji okazało się, że wszystkie dane zbiorcze zniknęły? Jeżeli utracone zostały dane z modułu dane zbiorcze należy skorzystać z funkcji odzyskwania bazy danych z systemu centralnego. Procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stronie 2

3 w dziale POMOC > Instrukcje użytkownika > Instrukcje techniczne do obsługi programu. Pyt.262. Podczas próby zapisania formularza "Wydatki" pojawia się komunikat: "Wybierz rozdział, dodaj paragrafy do wszystkich rozdziałów oraz wartości kolumn Forma finansowania, Plan (po zmianach), Wydatki wykonane". Proszę uzupełnić źródła dochodów we wszystkich paragrafach, we wszystkich rozdziałach, we wszystkich kwartałach, które macie Państwo uzupełnione. Pyt.312. Podczas przesyłania pomieszczeń pojawia się błąd Jak poprawnie przetworzyć te dane? W takim wypadku należy wykonać następujące czynności: Usunąć wszystkie pomieszczenia z formularza pomieszczeń Zapisać formularz Przetworzyć go w Panelu Komunikacji Ponownie wprowadzić wszystkie pomieszczenia i funkcje pomieszczeń Przetworzyć dane do systemu centralnego. Pyt.313. Dane zbiorcze były wysłane rok temu. Żadne z tych danych nie uległy zmianie. Czy należy je przesłać ponownie? Jeżeli dane zbiorcze zostały poprawnie wysłane i zweryfikowane i do chwili obecnej nic się nie zmieniło to nie należy ich przesyłać ponownie. Pyt.314. Czy należy wykazywać grunty i pomieszczenia, gdy nie jesteśmy ich właścicielem? Dane zbiorcze grunty, pomieszczenia wykazuje ta placówka, która jest jej właścicielem prawnym i administratorem chyba że jest szkoła, która u niej wynajmuje jedną salę (na wyłączność) wtedy powinna wykazać te dane u siebie. Jeśli Państwo nie jesteście wyłącznym najemcą to nie uzupełniacie tych danych. Pyt.315. Jakie dane przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego powinna wpisać w kafelku "Czas pracy"? Należy wpisać ile godzin dziennie z przedszkola mogą korzystać dzieci od momentu otwarcia do zamknięcia przedszkola oraz ustalony przez organ prowadzących czas, w którym przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty ( czas bezpłatny ). Rubryka czas bezpłatny jest wypełniania wyłącznie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego. Pyt.316. Jakie osoby mogę umieścić w kafelku "Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami" w Danych zbiorczych na stanowiskach urzędniczych? Stanowiska urzędnicze: główny specjalista od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, samodzielny referent, starszy księgowy, starszy referent, starszy intendent, księgowy, referent. Pyt.317. Jakie osoby mogę umieścić w kafelku Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami w Danych zbiorczych na stanowiskach kierowniczych? Stanowiska kierownicze urzędnicze to w odniesieniu do szkół i placówek przede wszystkim główny księgowy i zastępca głównego księgowego. Pyt.318. Jakie osoby mogę umieścić w kafelku Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami w Danych zbiorczych na stanowiskach pomocniczych i obsługi? Stanowiska pomocnicze i obsługi to kierownik obiektów sportowych, kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, dietetyczka, pomoc nauczyciela, robotnik budowlany, opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły), intendent, palacz co, woźny, dozorca, szatniarz, sprzątaczka. Pyt.319. Jakich dokładnie pracowników należy umieścić w kafelku "Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami"? Zgodnie z art. 8 pkt 4 ustawy o systemie informacji oświatowej w SIO gromadzone są dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (Kodeks Pracy). Nie jest pracownikiem osoba wykonująca zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej lub innej umowy. Pyt.320. Jakie dane mam dokładnie wpisać w kafelku "Liczba miejsc"? 3

4 Należy wpisać maksymalną liczbę miejsc (ile wychowanków może być w placówce). Niekoniecznie musi być ona tożsama z obecną liczbą dzieci. Pyt.321. Czy wydatki nanosimy za każdy kwartał oddzielnie czy narastająco tak jak w sprawozdaniu Rb-28S? Dane o wydatkach w SIO mają być wykazywane na tej samej zasadzie, jak jest sporządzane Rb28. Mają być wykazane w każdym kwartale, dane takie, jakie szkoły i placówki wykazały za ten kwartał w sprawozdaniu Rb28. Ponieważ w sprawozdaniu za każdy kolejny kwartał podaje się dane narastająco, tak samo ma to być wykazane w SIO. W związku z tym: - w kwartale I powinny być wykazane wydatki za okres od 1.01 do w kwartale II powinny być wykazane wydatki za okres od 1.01 do w kwartale III za okres od 1.01 do w kwartale IV za okres od 1.01 do Pyt.322. Dlaczego mam nieaktywny kafelek "Wydatki" w Danych zbiorczych? Kafelek "Wydatki" jest nieaktywny w szkołach i placówkach, które są prowadzone przez organy inne niż JST. Pyt.323. Dlaczego mam nieaktywny kafelek "Wydatki i dotacje" w pozostałych danych zbiorczych? Kafelek "Wydatki i dotacje" jest aktywny w szkołach i placówkach, które są prowadzone przez organy inne niż JST. Pyt.324. Dlaczego mam nieaktywny kafelek "Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą"? Kafelek "Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą" jest aktywny tylko w jednostkach pozarejestrowych. Pyt.325. Gdzie należy wykazać gabinet dyrektora? Gabinet dyrektora należy wykazać w pozostałych pomieszczeniach. Pyt.326. Co oznaczają poszczególne cyfry w źródłach dochodu? Oznaczenie źródeł dochodów to: 0 Środki krajowe 1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE 2 Współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE 3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub granów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje 4 Współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje 5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 6 Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 9 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Pyt.379. Czy powinniśmy wykazywać pomieszczenia wynajmowane na np. 1 dzień w miesiącu? Przyjmujemy podobną wykładnię, jak w starym SIO: należy wykazać mienie, którym szkoła lub placówka oświatowa włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca, dzierżawca lub zarządca. W szczególności w szkołach i placówkach niepublicznych, korzystających z pomieszczeń wynajmowanych, pomieszczenia te powinny być wykazane tylko w przypadku, jeżeli szkoła lub placówka jest ich wyłącznym użytkownikiem. W opisanym w pytaniu przypadku taka sytuacja raczej nie zachodzi więc nie należy tych pomieszczeń wykazywać. Instalacja aplikacji: Pyt.26. Co należy zrobić w przypadku gdy nie udaje się zainstalować aplikacji na komputerze z systemem Windows 2003? Dla systemu Windows 2003 należy pobrać instalator który znajduje się pod adresem zapisać na dysku i dopiero rozpocząć proces instalacji. Uwaga! W przypadku użycia przeglądarki Internet Explorer 8 plik 4

5 instalacyjny pobiera się z roszerzeniem *zip. Prosimy o zmianę rozszerzenia na *air przy zapisywaniu go na dysk. Pyt.27. Które porty należy otworzyć, aby zainstalować aplikację? Należy otworzyć port 443 (ssl) i Pyt.28. Co należy zrobić w przypadku gdy plik instalacyjny jest uszkodzony? Plik może zostać uszkodzony jeżeli jest włączony program antywirusowy i podczas pobierania skanuje plik. Jeśli Firewall (na komputerze użytkownika lub w sieci do której uzytkownik jest podpięty) nie ma odpowiednich reguł, może zrywać połączenie z serwerem. Pyt.29. W jaki sposób można sprawdzić czy są otwarte porty niezbędne przy instalacji aplikacji? Skrypt do sprawdzania dostępności portów, 8080, 443 został zamieszczony pod adresem: Jeżeli dany port jest otwarty to po kliknięciu na link pojawi się informacja o otwarciu. Jeżeli dany port nie będzie otwarty to po kliknięciu linku strona się nie wyświetli. Pyt.30. W jaki sposób sprawdzić czy użytkownik jest administratorem systemu? "W przypadku systemu Windows: PPM-> Uruchom, jako administrator. W przypadku uruchomienia aplikacji, jako zwykły użytkownik lub niejawnie, jako administrator, może pojawić się wyskakujące okno z informacją o problemach z prawami dostępu do lokalnej bazy danych. Należy pamiętać, że instalacja lub aktualizacja aplikacji opartej na środowisku Adobe Air wymaga praw administratora." Pyt.31. Czy można zainstalować nowe SIO, jeżeli na tym samym komputerze jest zainstalowane stare SIO? Aplikację modernizowanego SIO należy zainstalować w folderze innym niż, ten w którym została zainstalowana aplikacja SIO używanego obecnie do sprawozdawczości. Pyt.32. Z jakiej przeglądarki internetowej należy skorzystać aby pobrać aplikację modernizowanego SIO? Aplikacja nie jest w żaden sposób związana z rodzajem przeglądarki internetowej za pomocą, której jest pobierana i instalowana, w związku z tym nie ma znaczenia z jakiej przeglądarki będzie się korzystać. Pyt.33. Czy można zainstalować aplikację modernizowanego SIO na komputerze z systemem Mac OS? Tak, można pracować z aplikacją na systemie Mac OS. Pyt.34. Jak zainstalować aplikację na systemie Mac OS? Instrukcja instalacji aplikacji dla systemu operacyjnego Mac OS, dostępna jest na stronie w zakładce POMOC-> Instrukcje użytkownika. Pyt.35. Jak prawidłowo zainstalować program SIO na danym komputerze? Pod linkiem w dolnej części strony znajduje się film instruktażowy instalacji aplikacji. Powinien on przybliżyć sposób instalacji. Pyt.36. Co w przypadku gdy pojawia się komunikat: "wystąpił błąd nie mozna zainstalowac alpikacji z powodu uszkodzenia pliku instalatora, skontaktuj sie z administratorem pliku instalacyjnego"? Należy spróbować na czas instalacji wyłączyć program antywirusowy i zainstalować program z pominięciem katalogu Program Files lub z linku: Pyt.37. Jak należy pobrać aktualizację aplikacji modernizowanego SIO? Aktualizacja aplikacji SIO wykonuje się automatycznie podczas uruchamiania i nie należy ze strony pobierać programu do ponownej instalacji. Jednostki pozarejestrowe: Pyt.103. Czy jednostki samorządu terytorialnego mają rejestrować w RSPO ZEAS-y? 5

6 ZEAS-y nie są wprowadzane do RSPO przez jednostki samorządu terytorialnego. Zostały zarejestrowane w systemie centralnym, jako jednostki pozarejestrowe. Pyt.104. Czy dyrektorzy ZEAS-ów muszą składać wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO? Oczywiście dyrektorzy ZEAS-ów muszą składać wnioski o udzielenie upoważnienia. Pyt.204. Jakie dane do systemu mają wprowadzać ZEASY/GZEASY? Dane, które powinna przekazywać jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek (np. ZEAS, GZEAS, MOAS, DBFO itp.) określone są w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy o systemie informacji oświatowej (liczba pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w jednostce, łączna wysokość ich wynagrodzeń, wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk). Oczywiście dane przekazywane przez te jednostki są danymi zbiorczymi. Pyt.263. Czy posiadając upoważnienie do bazy gminy oraz do bazy ZEAS-u mogę logować się na jednym komputerze? Tak, istnieje taka możliwość. Proszę zapoznać się z instrukcją "Pracy na wielu bazach danych". Pyt.264. Jakie dane Jednostka Samorządu Terytorialnego powinna zarejestrować w module UCZEŃ? W module UCZEŃ należy zarejestrować uczniów, którzy mają/otrzymują pomoc materialną z JST lub spełniają jedną z opcji obowiązku nauki: Przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy Przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce Przez uczęszczanie do szkoły wyższej Przez uczęszczanie do szkoły za granicą Przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty Logowanie/Reset hasła: Pyt.93. Co zrobić w przypadku utraty hasła do logowania się do systemu? Czy można je odzyskać? Nie ma możliwości odzyskania hasła. W przypadku utraty hasła można skorzystać z funkcji "Reset hasła". Pozwala ona ustawić nowe hasło logowania. Po zakończonym sukcesem resecie hasła należy odczekać 5 minut, a następnie uruchomić aplikację i zalogować się nowym hasłem. Pyt.94. Podczas próby logowania pojawił się błąd parsowania xml personalizacji - co to oznacza? Powyższy komunikat oznacza, że podczas logowania aplikacja lokalnej bazy danych SIO miała problem z przetworzeniem informacji przychodzących z systemu centralnego z powodu niezgodności tych informacji. Jeśli pomimo kolejnych prób logowania w różnych odstępach czasowych problem ten będzie nadal się pojawiał prosimy o kontakt na Pyt.95. Czy posiadając dwa osobne loginy i hasła do dwóch różnych placówek, mogę logować się do nich na jednym komputerze? Posiadając dwa różne loginy i hasła do osobnych placówek można logować się nimi na jednym stanowisku komputerowym zapoznając się najpierw z instrukcją "Praca na wielu bazach danych". Pyt.96. Co oznacza komunikat podczas logowania: "brak użytkownika w lokalnej bazie danych"? W takim przypadku proszę skontaktować sie z organem prowadzącym i zapytać czy po wydruku upoważnienia i wydaniu identyfikatora i hasła przeszli do panelu komunikacji i jeszce raz wysłali wniosek, który został już rozpatrzony. Jeżeli tego nie zrobili to nie bedzie można się zalogować w szkole/placówce. Pyt.97. Co oznacza komunikat: "Sprawdź poprawność loginu i hasła. Wprowadź poprawne dane logowania ponownie"? Pojawiający się komunikat oznacza, że zostało wpisane niepoprawne hasło/ login lub dokonano próby zalogowania na inne konto. 6

7 Pyt.98. Co oznacza komunikat: Błąd podczas logowania (powielone idtr w powiadomieniach). Spróbuj ponownie.? Błąd powielone idtr w powiadomieniach świadczy o próbie zalogowania się do bazy danych przypisanej do loginu A używając loginu przypisanego do bazy danych B. Można prowadzić wiele baz danych na jednym komputerze po zapoznaniu się wpierw z instrukcją "Praca na wielu bazach danych". Pyt.99. Co w sytuacji gdy podczas zalogowania pojawia się komunikat: "Błąd podczas logowania (brak autoryzacji w powiadomieniach) Spróbuj ponownie"? Przyczynami tego błędu mogą być: 1) brak przetworzenia wniosku o upoważnienie po wydrukowaniu hasła oraz loginu. W tym przypadku należy skontaktować się z organem wydającym upoważnienia i poprosić o przetworzenie wniosku w aplikacji. W przeciwnym razie konto danego użytkownika nie będzie aktywne, co skutkuje opisanym błędem podczas logowania. 2) błąd aplikacji podczas zmiany hasła. W takiej sytuacji należy skorzystać z funkcji "Reset hasła". 3) błąd podczas wprowadzania hasła. Pyt.100. Po otrzymaniu loginu i hasła dla użytkownika, aplikacja wymusza dokonanie zmiany hasła. Czy zmienione hasło może być wymyślone przeze mnie i jakie znaki powinno zawierać? Hasło może być wymyślone przez użytkownika. Należy podać takie hasło, jakie będzie Państwu łatwo zapamiętać. Musi składać się z conajmniej 8 znaków, powinno zawierać małe i wielkie litery, cyfry. Zmienione hasło musi trafić do systemu centralnego. Autoryzacja hasła w systemie centralnym może trwać kilkanaście minut. Pyt.101. Otrzymaliśmy osobne upoważnienia dla Zespołu Szkół i podmiotów wchodzących w jego skład. Jak mamy się logować do aplikacji SIO? W przypadku zespołu szkół należało złożyć wniosek o upoważnienie tylko dla zespołu szkół, ponieważ dla zespołu szkół jest prowadzona jedna lokalna baza danych. Loginy i hasła dla poszczególnych podmiotów wchodzących w skład zespołu nie będą Państwu do niczego potrzebne. Należy posługiwać się wyłącznie loginem i hasłem przydzielonym dla zespołu. Pyt.102. Co oznacza komunikat: "Błąd komunikacji z serwerem"? Błąd komunikacji z serwerem oznacza brak dostępu do internetu, bądź problem techniczny po stronie CIE. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy wyjść z aplikacji i próbować uruchomić ją ponownie później. Pyt.224. W jaki sposób należy dokonać "resetu hasła"? "Funkcja Reset hasła służy do zmiany hasła, na które użytkownik nie może się zalogować. Aby rozpocząć proces zmiany hasła należy kliknąć przycisk Zaloguj się w pierwszym oknie aplikacji, a następnie Resetuj hasło widoczny obok przycisku Zaloguj w Oknie logowania. Kliknięcie przycisku Resetuj hasło powoduje wywołanie formularza, który należy wypełnić w celu zmiany hasła. Należy wypełnić wszystkie okna formularza, a dane muszą zgadzać się z tymi, które zostały podane we wniosku o upoważnienie do dostępu do aplikacji, który był wysłany do organu rejestrującego szkołę/placówkę. Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru podmiotu. W przypadku zaznaczenia opcji Szkoła/placówka oświatowa wybór można ograniczyć poprzez określenie typu placówki oraz województwa, powiatu i gminy, gdzie szkoła lub placówka oświatowa się znajduje. Poprawny podmiot na liście placówek należy wybrać poprzez kliknięcie wiersza na liście wiersz zmieni kolor na niebieski. Czynność tę należy wykonać przed wysłaniem formularza do systemu centralnego, w przeciwnym wypadku aplikacja zakomunikuje potrzebę wybrania podmiotu. Następny krok to wypełnienie pól formularza. W pierwszym polu należy podać login, dla którego hasło będzie zmienione. Należy pamiętać, aby login odpowiadał Danym podmiotu, czyli aby był loginem do placówki, do której hasło jest zmieniane. Pola PESEL, Imię, Drugie imię, Nazwisko należy wypełnić zgodnie z danymi wprowadzonymi do wniosku o upoważnienie do dostępu do szkoły lub placówki oświatowej, do której otrzymaliśmy login wprowadzony wcześniej. Ostatnie pola, które należy wypełnić to Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Po wypełnieniu tych pól należy kliknąć przycisk Wyślij znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza. " Pyt.225. Jakie wymagania musi spełniać hasło? 7

8 Nowe hasło musi również spełniać minimalne wymagania musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę. Jeśli wprowadzone nowe hasło nie spełnia tych warunków aplikacja zakomunikuje potrzebę wprowadzenia innego hasła. Pyt.265. Co oznacza komunikat przy logowaniu/resecie hasła: "Użytkownik został zablokowany"? Komunikat oznacza, że aktualny login stracił ważność. W związku z tym należy złożyć nowy wniosek o dostęp do aplikacji modernizowanego SIO. Pyt.266. Kiedy mogę skorzystać z funkcji "Reset hasła"? Z funkcji tej korzystamy w przypadku zagubienia aktualnego hasła do modernizowanego SIO oraz jeżeli przez dłuższy czas występuje komunikat "Brak autoryzacji w powiadomieniach ( ) " podczas logowania. Pyt.267. Co należy wpisać w polu "identyfikator" podczas wypełniania formularza Reset Hasła? W polu tym należy wprowadzić login użytkownika otrzymany wraz z upoważnieniem do dostępu do aplikacji modernizowanego SIO. Pyt.268. Nie mogę znaleźć swojej placówki podczas wypełniania formularza reset hasła. Wypełniając formularz należy zwrócić uwagę na poprawność zaznaczonych pól dotyczących danych podmiotu. Wyszukiwanie podmiotu w formularzu należy ograniczyć do Gminy lub Powiatu. Pyt.269. Podczas resetu hasła pojawia się komunikat "Podano nieprawidłowe wartości: należy zaznaczyć podmiot z listy". komunikat oznacza, że nie wybrano podmiotu z listy placówek, do którego wykonujemy reset hasła. Pyt.270. Co zrobić w przypadku gdy "reset hasła nie powiódł się"? Należy sprawdzić poprawność wpisanych i zaznaczonych danych w formularzu reset hasła. Dane w wypełnionym formularzu muszą być zgodne z danymi wpisanymi na upoważnieniu do dostępu do aplikacji modernizowanego SIO. Należy pamiętać aby wpisać login w polu "identyfikator". Pyt.372. Podczas logowania pojawia się komunikat: "nieznany błąd podczas logowania". Co zrobić w takim przypadku? W przypadku komunikatu nieznany błąd podczas próby logowania podczas próby logowania: należy zweryfikować w jaki sposób wprowadzany jest login i hasło. Ma tutaj znaczenie wielkość liter wprowadzanych w loginie - np. login wydany przez organ upoważniający to ZesSzk2, a podczas logowania wprowadzany jest login w formie ZESSZK2, przy próbie zalogowania się może wystąpić nieznany błąd podczas próby logowania. Pyt.373. Zgubiłam login i hasło. Co należy zrobić w takim wypadku? W takim przypadku należy się zgłosić do swojego organu upoważniającego w celu cofnięcia upoważnienia, a następnie złożyć wniosek o nadanie nowego loginu i hasła do SIO. Pyt.374. Czemu nie mogę zalogować się na szkołę podstawową, która weszła w skład zespołu szkół? Jeżeli szkoła weszła do zespołu szkół to należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół i logować się loginem i hasłem wydanym dla zespołu. W momencie włączenia szkoły do zespołu możliwość logowania do szkół podległych jest zablokowana. Nauczyciel: Pyt.105. W jaki sposób wykazać obowiązek dla nauczyciela, który przebywa obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia? W przypadku nauczycieli niepełniących obowiązków można nie rozpisywać im wymiaru zatrudnienia na realizowane obowiązki (podobnie, jak to było w starym SIO). Pyt.106. W jaki sposób wykazać obowiązek dla nauczycielki, która przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim? W przypadku nauczycieli niepełniących obowiązków można nie rozpisywać im wymiaru zatrudnienia na realizowane obowiązki (podobnie, jak to było w starym SIO). 8

9 Pyt.107. W jaki sposób wykazać obowiązek dla nauczyciela, który przebywa obecnie na urlopie wypoczynkowym? W przypadku nauczycieli niepełniących obowiązków można nie rozpisywać im wymiaru zatrudnienia na realizowane obowiązki (podobnie, jak to było w starym SIO). Należałoby wykazać nauczycielowi obowiązki mimo wykazania przyczyny niepełnienia obowiązków, w przypadku gdy nieobecność nauczyciela jest krótka, a w arkuszu organizacyjnym miał przypisane godziny w konkretnych oddziałach. Pyt.108. W jaki sposób edytować błędnie wprowadzone dane dotyczące modułu nauczyciela? Na chwilę obecną istnieje możliwość modyfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela, którego dane zostały poprawnie przetworzone oraz wszystkich danych dziedzinowych. Pyt.109. Czy jest możliwość zarejestrowania kilku umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) dla jednego nauczyciela? W przypadku umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), można wykazać więcej niż jedną taką umowę dla jednego nauczyciela. Pyt.110. Co to jest "Zgoda na pozyskiwanie danych.."? Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy o systemie informacji oświatowej dyrektor szkoły lub placówki oświatowej może, w związku z zatrudnianiem nauczyciela, pozyskać z bazy danych SIO do lokalnej bazy danych SIO takie dane nauczyciela, jak np.: informacja o poziomie wykształcenia, posiadanych kwalifikacjach. Dane te mogą być pozyskane przez dyrektora szkoły (placówki) wyłącznie w przypadku, gdy nauczyciel wyrazi na to zgodę. Zgoda ta jest dobrowolna. Jeżeli nauczyciel wyraził zgodę na pozyskiwanie danych z bazy danych SIO, dyrektor szkoły lub placówki zobowiązany jest posiadać dokument to potwierdzający, czyli zgoda ma być wyrażona na piśmie. Pyt.111. Co to jest: "Zgoda na przechowywanie danych.."? Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej dane ucznia i nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO są przechowywane w tej bazie przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji, po tym okresie zostają z niej niezwłocznie usunięte. Jednak w art. 94 ust. 3 ustawy o systemie informacji oświatowej przewidziano sytuację, w której za zgodą ucznia (rodziców lub opiekunów, w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni) lub nauczyciela dane tych osób mogą być przechowywane w lokalnej bazie danych SIO po upływie okresu 5 lat i nie zostają z niej usunięte. Sytuację ilustruje następujący przykład. Nauczyciel zakończył pracę w danej szkole. W lokalnej bazie danych SIO wprowadzono datę rozwiązania stosunku pracy. Przez 5 lat od wprowadzenia tej informacji dane są przechowywane w lokalnej bazie danych SIO (np. na potrzeby kontroli poprawności przekazanych danych). Po tym okresie dane zostają usunięte z lokalnej bazy danych SIO, chyba, że nauczyciel wyrazi zgodę na dłuższe przechowywanie tych danych, bo na przykład szkoła/placówka będzie chciała wykorzystać dane tego nauczyciela w okresie późniejszym. Zgoda na przechowywanie danych powinna być wyrażona na piśmie. Zgoda jest dobrowolna. Pyt.112. Czy nauczyciel musi wyrazić zgodę na przekazywanie danych do bazy danych SIO? Przekazywanie danych do bazy danych SIO jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej i nie wymaga uzyskiwania żadnej zgody od nauczyciela. Brak zgody na pozyskiwanie danych lub zgody na przechowywanie danych nie uniemożliwia przekazania danych do bazy danych SIO. Pyt.113. Jak poprawnie zarejestrować nauczyciela w bazie SIO? Należy w module NAUCZYCIEL wejść w REJESTRACJĘ NAUCZYCIELA. W danych identyfikacyjnych należy wpisać jedno imię, naziwsko i nr PESEL. Kolejno należy zapisać nowego nauczyciela i przejść do PANELU KOMUNIKACJI w celu wysłaniajego danych do systemu centralnego. Dane nauczyciela są weryfikowane z rejestrem PESEL. Dopiero po poprawnym zweryfikowaniu danych identyfikacyjnych można uzupełniać i wysyłać dostępne dane dziedzinowe Pyt.114. Czy w danych dziedzinowych nauczyciela dotyczących zatrudnienia, w liczniku tygodniowego wymiaru zajęć należy podać łączną tygodniową liczbę godzin razem z godzinami ponadwymiarowymi? Czy tylko tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć? 9

10 W liczniku tygodniowego wymiaru zajęć podajemy tylko tygodniowy, obowiązkowy wymiar. Godziny ponadwymiarowe należy wprowadzić oddzielnie w polu dotyczącym godzin ponadwymiarowych. Pyt.115. Co oznacza termin: "Faktycznie realizowane godziny"? Faktycznie realizowane godziny, to godziny wynikające z planu lekcji, realizowane z danym oddziałem lub grupą międzyoddziałową (w przypadku, gdy zajęcia realizowane są w grupach, do których uczęszczają uczniowie z różnych oddziałów, co zdarza się szczególnie w przypadku nauki języków obcych lub WF). Pyt.116. Kiedy uzupełniając obowiązki nauczyciela zaznaczamy "oddział dodatkowy"? Oddział dodatkowy to sposób wykazania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla osób głęboko upośledzonych umysłowo, nauczania języka mniejszości narodowej dla dzieci i młodzieży spoza szkoły, osób zdających egzaminy eksternistyczne w szkołach artystycznych, kursów kwalifikacyjnych lub oddziały liceum uzupełniającego lub technikum uzupełniającego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Pyt.117. Co to są "grupy międzyoddziałowe"? Grupy międzyoddziałowe są to grupy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204), w ramach których może być realizowane nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tj. grupy, w ramach których uczniowie z różnych oddziałów na poziomie tej samej klasy uczęszczają na określone zajęcia. Pyt.118. Co to są "oddziały łączone"? Oddziały łączone są to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas. Zarejestrowanie obowiązku w oddziale łączonym jest możliwe po zarejestrowaniu oddziału łączonego w module Podmiot i wybraniu opcji "Czy oddział dodatkowy" w formularzu "Obowiązek" danego nauczyciela. Pyt.119. Co oznacza termin: "Zwiększony wymiar zajęć"? O zwiększonym wymiarze zajęć mówi art. 42 ust.2a Karty Nauczyciela: Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ust 4a... Zasadą jest, że jeżeli jest zwiększony wymiar zajęć to nie ma godzin ponadwymiarowych i odwrotnie. Pyt.120. W jaki sposób wykazać godziny karciane? Godziny 'karciane' wykazujemy w Nauczycielu -> Dane dziedzinowe -> Zajęcia, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN. Pyt.121. W jaki sposób poprawić błędnie wpisane dane identyfikacyjne nauczyciela? W przypadku błędnego wpisania danych identyfikacyjnych nauczyciela dane te utkną w panelu komunikacji, w zakładce do wysłania z adnotacją weryfikacja z danymi osobowymi nauczyciela zawartymi w zbiorze PESEL nie powiodła się. Brak możliwości zarejestrowania danych identyfikacyjnych nauczyciela. Prosimy o poprawienie danych identyfikacyjnych. Należy wówczas powrócić na Listę nauczycieli i zaznaczyć błędnie wprowadzonego nauczyciela. Po zaznaczeniu pojawi się aktywny klawisz Podgląd szczegółów. Po wybraniu tego klawisza pojawi się okno dane identyfikacyjne nauczyciela z aktywnym przyciskiem Edytuj. Należy poprawić dane nauczyciela i wybrać przycisk Zapisz. Po wybraniu tego przycisku pojawi się informacja o konieczności dokonania synchronizacji. Należy z panelu komunikacji ponownie wysłać dane zmodyfikowanego nauczyciela. Pyt.122. Jak zapisać zatrudnienie nauczyciela np..9/18 i 13/26? Czy rejestrować nauczyciela dwukrotnie? "Jeżeli nauczyciel ma dwie umowy to w zakładce zatrudnienie należy wpisać dwie umowy. Jeżeli ma różne pensa w ramach jednej umowy to należy uśrednić. Jeśli chodzi o uśrednianie dwóch różnych pensów w ramach jednej umowy to zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 10

11 wymiarze godzin. W SIO obowiązki nauczycieli powinny być wykazane z uwzględnieniem rozwiązań wynikających z przywołanego przepisu. Podobne rozwiązanie było stosowane w dotychczasowych sprawozdaniach SIO." Pyt.123. Czy należy wykazywać nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo? Jeżeli z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo została podpisana umowa to jak najbardziej należy go wykazać. Pyt.124. Jak wykazać zatrudnienie dyrektora szkoły/placówki? W przypadku dyrektora szkoły należy w tygodniowym wymiarze zajęć wykazać takie pensum, na jakie został zatrudniony oraz ewentualne godziny ponadwymiarowe. Zniżkę godzin wynikających z pełnienia funkcji kierowniczej oraz godziny dydaktyczne dyrektora należy wykazać w module 'Obowiązki. Pyt.125. Jak zarejestrować obowiązki dyrektora szkoły/placówki? Obowiązki dydaktyczne tak jak u każdego nauczyciela. Natomiast zniżkę z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej wykazujemy wybierając w Typie obowiązku inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia i kolejno należy wybrać obowiązek zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej. Pyt.126. Dlaczego okno "godziny ponadwymiarowe" jest nieaktywne? "Pole godziny ponadwymiarowe będzie nieaktywne, jeżeli w tygodniowym wymiarze zajęć licznik będzie mniejszy od mianownika, czyli będzie wykazany niepełny etat. Jeśli jednak będzie nieaktywne także przy pełnym etacie to proszę kliknąć w inne pole (np. zwiększony wymiar zajęć) i wtedy pole godziny nadliczbowe powinno się uaktywnić." Pyt.127. Jak wykazać w SIO obowiązek logopedy? Należy wybrać Typ obowiązku - Obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych i kolejno obowiązek Obowiązki nauczyciela logopedy Pyt.128. Jak wykazać w SIO obowiązek pedagoga? Należy wybrać Typ obowiązku - Obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych i kolejno obowiązek Obowiązki nauczyciela pedagoga Pyt.129. Jak wykazać w SIO obowiązek psychologa? Należy wybrać Typ obowiązku - Obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych i kolejno obowiązek Obowiązki nauczyciela psychologa Pyt.130. Co oznacza w zakładce OBOWIĄZKI termin "Liczba godzin"? Liczba godzin to ilość godzin pełnionego obowiązku, np. matematyki, j.polskiego, przedmiotów zawodowych Pyt.131. Jak w zatrudnieniu wykazać uzupełnienie etatu, jeżeli nauczyciel nie ma umowy ze szkołą? "Tak samo jak w starym SIO należy wykazać nauczycieli uzupełniających obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć. Należy dokonać rejestracji takiego nauczyciela i po poprawnym przetworzeniu danych identyfikacyjnych, w danych dziedzinowych wybrać kafelek [ZATRUDNIENIE]. A w podstawie prawnej świadczenia pracy należy wybrać ostatnią pozycję z listy, czyli [uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć]." Pyt.132. W jaki sposób wpisać podstawę prawną zatrudnienia nauczyciela, który w naszej szkole jednocześnie uzupełnia etat oraz jest zatrudniony na umowę o pracę? W podstawie prawnej świadczenia pracy należy wybrać ostatnią pozycję z listy, czyli 'uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć' i tam w tygodniowym wymiarze zajęć wykazać pensum wynikające z uzupełnienia etatu. Aby wykazać drugą umowę należy dodać drugie zatrudnienie, uzupełnić podstawę prawną oraz tygodniowy wymiar zajęć zgodnie z podpisaną umową Pyt.133. Jak prawidłowo zarejestrować nauczyciela z dwuczłonowym nazwiskiem? Nauczyciela z dwuczłonowym nazwiskiem należy wpisać z myślnikiem bez spacji, np. Kowalski- Nowak Pyt.134. Czy rejestrując nauczyciela należy podać obydwa imiona? Rejestrując nauczyciela podajemy tylko pierwsze imię. Drugie zostaje pobrane automatycznie z rejestru PESEL 11

12 Pyt.135. Co oznacza komunikat: "Podany nauczyciel istnieje już w systemie"? Pojawiający się komunikat o tej treści oznacza, że: dany nauczyciel został już raz wprowadzony do lokalnej bazy SIO, a następnie usunięty z listy nauczycieli lub gdy lokalna baza danych prowadzona jest na więcej niż jednym komputerze. W takim przypadku należy skorzystać z funkcji odzyskiwania bazy danych z systemu centralnego. Pyt.136. Jak wykazać u nauczyciela dwie umowy o pracę o tej samej podstawie prawnej świadczenia pracy? Nie można wykazać dwóch umów o tej samej podstawie prawnej, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Pyt.137. Jak wykazać inżyniera, który wykłada w CKU, jeżeli nie wiemy czy osoba ta ma wykształcenie pedagogiczne? Czy ujmować go jako nauczyciela? W systemie informacji oświatowej każda osoba wykonująca zadania nauczyciela jest nauczycielem, zgodnie z definicją w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której osoby te wykonują swoje obowiązki. Pyt.138. Jak wykazać u nauczyciela obowiązek zajęć indywidualnych? Aby wykazać w obowiązkach nauczyciela zajęcia indywidualne należy w 'Typie obowiązku' wybrać 'pozostałe' i kolejno w polu 'Wybierz obowiązek' - 'nauczanie indywidualne' Pyt.139. Jak wykazać u nauczyciela obowiązek zajęć rewalidacyjno-wychowawczych? Aby móc wykazać u nauczyciela obowiązek zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy na etapie wypełniania specyfiki szkoły/placówki zaznaczyć 'TAK' w pytaniu: czy szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze? oraz zarejestrować oddział dodatkowy rewalidacyjno-wychowawczy. Kolejno w OBOWIĄZKACH nauczyciela należy w 'Typie obowiązku' wybrać pozycję 'pozostałe' i obowiązek 'zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze'. Koniecznie trzeba zaznaczyć okienko 'Czy oddział dodatkowy' i wybrać oddział zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Pyt.140. Jak wykazać u nauczyciela obowiązek zajęć rewalidacyjnych? Aby wykazać u nauczyciela obowiązek zajęć rewalidacyjnych należy w 'Typie obowiązku' wybrać 'pozostałe' i kolejno obowiązek 'zajęcia rewalidacyjne w oddziałach' lub 'zajęcia rewalidacyjne bez podziału na oddziały' Pyt.141. Nauczyciel jest zatrudniony na pensum 18/18 i ma 10 godzin ponadwymiarowych. Dlaczego aplikacja nie pozwala wykazać tych 10 godzin? Zgodnie z art. 35 ust.1 Karty Nauczyciela liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi nie może przekraczać połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Pyt.142. Co oznacza termin "umowa obowiązuje od " i jaką datę należy tu wskazać? Należy wpisać datę aktualnie obowiązującej umowy wg. stanu na dn. 31 marca br. Dotyczy to zarówno awansu nauczycieli (jeśli umowa taka została podpisana w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego) jak i emerytów, którzy też podpisali nową umowę na czas określony po przejściu na emeryturę. W związku z tym w polu " umowa obowiązuje od... ", należy wpisać datę od kiedy obowiązuje zatrudnienie na tej podstawie. Np. w przypadku, gdy nauczyciel w danej szkole został zatrudniony jako stażysta, ale obecnie jest zatrudniony na podstawie mianowania, należy wykazać od kiedy umowa tego nauczyciela stała się umową na podstawie mianowania. Pyt.200. Czy wprowadzamy nauczycieli zatrudnionych jako wolontariuszy, np. w młodzieżowym domu kultury, mają umowę wolontariacką? Wprowadzamy tylko nauczycieli, którzy są zatrudnieni na umowę, na podstawie prawnej świadczenia pracy. Pyt.202. W kilku naszych szkołach realizowane są projekty finansowane ze środków unijnych. Zatrudniamy nauczycieli na podstawie karty nauczyciela do realizacji tych projektów, wynagrodzenia są finansowane z tych środków. Czy taki nauczyciel powinien być wprowadzony do zmodernizowanego SIO? Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 (w powiązaniu z ust. 2 i pkt 2-4) ustawy o systemie informacji oświatowej przez nauczycieli należy rozumieć: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy - Karta Nauczyciela, osoby niebędące nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a-1d oraz art. 36 ust. 2 ustawy o systemie 12

13 oświaty, osoby, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kryterium jest tu rodzaj wykonywanych zadań i podstawa prawna ich wykonywania, nie zaś źródło finansowania. W związku z tym osoby wykonujące zadania nauczyciela w szkołach, zatrudnione na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, należy wykazać w SIO. Pyt.203. Jak w zatrudnieniu wpisać uzupełnienie etatu, jeśli nauczyciel nie ma umowy ze szkołą, gdzie uzupełnia ten etat? "Informuje, że tak samo jak w starym SIO należy wykazać nauczycieli uzupełniających obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć. Należy dokonać rejestracji takiego nauczyciela i po poprawnym przetworzeniu danych identyfikacyjnych w danych dziedzinowych wybrać moduł \'zatrudnienie\'. W podstawie prawnej świadczenia pracy należy wybrać ostatnią pozycję z listy, czyli \'uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć\'." Pyt.209. Co oznacza komunikat: Nie możesz synchronizować danych dziedzinowych dla nauczyciela, którego dane identyfikacyjne nie zostały wysłane i zweryfikowane? Komunikat informuje, że dopóki dane identyfikacyjne nie zostaną poprawnie przetworzone dane dziedzinowe nie zostaną zweryfikowane w systemie centralnym i nie trafią do zakładki Zakończone. Pyt.213. Jak wprowadzić obowiązek wczesnego wspomagania? Należy wybrać Typ obowiązku - Pozostałe i kolejno obowiązek - Zajęcia rewalidacyjne bez podziału na oddziały lub Zajęcia rewalidacyjne w oddziałach. Pyt.214. Co oznacza termin Inna podstawa prawna świadczenia pracy? To jest np. możliwość wykazania sytuacji, w której osoba, która prowadzi szkołę uczy w niej np. jednocześnie polskiego. Sama z sobą nie zawiera stosunku pracy, ale jednak zadania nauczyciela wykonuje świadczy pracę. Pyt.235. Co kryje się pod hasłem "podstawa prawna świadczenia pracy"? Regułą jest, że w jednym zakładzie pracy nauczyciel ma jeden stosunek pracy (tj. jedną umowę o pracę). Natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych program dopuszcza wykazanie więcej niż jednej takiej umowy w jednym zakładzie pracy. Podstawę prawną świadczenia pracy wybiera się ze słownika, zawierającego wykaz form zatrudnienia właściwych dla szkół i placówek publicznych, jak i występujących w szkołach i placówkach niepublicznych. Każdego nauczyciela należy wykazać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentów, na podstawie których jest zatrudniony lub świadczy pracę. W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że nauczyciel w jednym zakładzie pracy ma więcej niż jeden stosunek pracy. Przykładem posiadania dwóch umów jest sytuacja, gdy część obowiązków nauczyciela to obowiązki, do których nie ma on przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji należy zarejestrować dwie podstawy prawne świadczenia pracy. Inny przypadek, w którym nauczyciel wykonuje swoje obowiązki na podstawie dwóch umów dotyczy nauczyciela wykonującego obowiązki na podstawie stosunku pracy i dodatkowo realizującego zajęcia (okresowo), np. na podstawie umowy zlecenia. Pyt.236. Co należy wpisać w polu "miejsce nawiązania stosunku pracy"? To pole wypełniane jest automatycznie jest nim szkoła/placówka, w której zarejestrowany jest nauczyciel. Należy zwrócić uwagę, że dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i/lub placówek, a także nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w skład których wchodzą szkoły, miejscem nawiązania stosunku pracy jest odpowiednio zespół lub placówka. Pyt.237. Co należy wpisać w polu "umowa obowiązuje od"? Należy podać datę dzienną początku obowiązywania danej umowy o pracę na wskazanej wcześniej podstawie prawnej. W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę rozpoczęcia pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony. Natomiast w przypadku przekształcenia umowy o pracę zawartej na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) w umowę zawartą przez mianowanie, za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę, od której obowiązuje umowa na podstawie mianowania. Pyt.238. Co należy wpisać w polu "tygodniowy wymiar zajęć"? 13

14 Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy licznik może być wartością ułamkową, np. 9,5/18. Pyt.239. Jakich zajęć dotyczy "tygodniowy wymiar zajęć"? Pojęcie tygodniowy wymiar zajęć odnosi się zasadniczo do zatrudnienia na podstawie KN w szkołach i placówkach publicznych. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN, dotyczy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami (wychowankami). Nie powinien on obejmować innych obowiązków nauczyciela, za wyjątkiem osób pełniących funkcje kierownicze. W przypadku tych osób (dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników) w polu tym wpisujemy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę. Pyt.240. Jak wykazać "tygodniowy wymiar zajęć" dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy? W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu Pracy (dotyczy to publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych), w tygodniowym wymiarze zajęć wykazujemy wyłącznie godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami. Należy więc określić, ile godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami przypada na pełny etat w danej szkole i taki wymiar zajęć wykazać w polu tygodniowy wymiar zajęć. Np. jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo), realizuje 25 godzin zajęć dydaktycznych (wychowawczych lub opiekuńczych) to jego tygodniowy wymiar zajęć w SIO wynosił będzie 25/25. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykazany w SIO tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych powinien oddawać wymiar zatrudnienia tego nauczyciela. Na przykład nauczyciel zatrudniony w wymiarze 20/40 i realizujący w ramach tego wymiaru 15 godzin dydaktycznych w polu tygodniowy wymiar zajęć powinien mieć wpisaną wartość 15/30. Pyt.241. Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy może mieć różnicowane w jednej szkole/placówce pensum? W przypadku zatrudniania na podstawie Kodeksu Pracy, uprawnione jest, podobnie jak w przypadku zatrudniania na podstawie KN, różnicowanie w jednej szkole/placówce pensum nauczyciela, w zależności od rodzaju jego obowiązków, o ile wynika to z przyjętych w tej szkole/placówce reguł. Pyt.242. Co należy wykazać w polu godziny ponadwymiarowe? Należy podać liczbę godzin ponadwymiarowych, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym. Liczba ta może przyjmować wartość ułamkową. Zgodnie z przepisami godziny ponadwymiarowe nie mogą przekroczyć 50% godzin pensum, a także nie mogą być przydzielane osobie, która jest zatrudniona na niepełny etat (dotyczy podstaw prawnych stosunku pracy opartych na przepisach Karty Nauczyciela). Pyt.243. Co należy wykazać w polu "zwiększony wymiar zajęć"? Należy wykazać liczbę godzin zwiększonego wymiaru ponad tzw. pensum, ustaloną dla danego nauczyciela na podstawie art. 42 ust. 2a KN (nie chodzi tu o godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, potocznie zwane godzinami karcianymi). Pyt.244. Czy wykazujemy nieobecność nauczycielowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym? Nieobecność wykazujemy dla nauczycieli, którzy są zatrudnieni w danej szkole lub placówce oświatowej, jednak nie świadczą pracy. Wykazywanie nieobecności nie dotyczy osób, które przebywają na urlopie wypoczynkowym (informacje o urlopach wypoczynkowych nie są gromadzone w SIO). Po wybraniu kafelka Nieobecność, należy wskazać jej przyczynę. Pyt.245. W jaki sposób należy zarejestrować awans nauczyciela? Stopień awansu zawodowego nauczyciela wybiera się ze słownika. Generalnie stopień awansu zawodowego przypisany jest do osoby nauczyciela, dlatego stopień awansu zawodowego wypełniany jest tylko raz, niezależnie od liczby stosunków pracy w danej szkole/placówce. W przypadku 14

15 uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego dyrektor szkoły zmienia ten stopień, zgodnie z ogólnymi zasadami wprowadzania zmian w SIO2. Pyt.246. W jaki sposób wykazać obowiązek nauczyciela? Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Należy wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego słownika wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, oddziału i liczby godzin. Pyt.247. W jaki sposób należy uzupełnić pole "liczba godzin" w obowiązkach nauczyciela? Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik - tygodniowa liczba realizowanych godzin. Licznik może być wyrażony liczbą z dwoma miejscami po przecinku. Pyt.248. W jaki sposób wykazać pełnienie dwóch obowiązków przez nauczyciela? W przypadku pełnienia przez nauczyciela dwóch lub więcej różnych obowiązków należy w pierwszej kolejności wykazać dane o jednym z tych obowiązków, wskazując oddziały, w których ten obowiązek jest realizowany, a następnie kolejne obowiązki i oddziały, w których ten obowiązek jest realizowany. Pyt.249. Co należy wpisać w polu "faktycznie realizowana liczba godzin"? W polu Faktycznie realizowana liczba godzin, wpisujemy liczbę godzin lekcyjnych, które w ramach realizacji danego obowiązku odbywają się bezpośrednio z uczniami, wynikających z planu lekcji (zajęć). Pyt.250. W jaki sposób wykazać obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą? Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane jako faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz jako zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych zniżka godzin odpowiada wymiarowi pensum tego nauczyciela. Analogiczna sytuacja występuję w przypadku, gdy nauczyciel nie pełni obowiązków zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o związkach zawodowych. Pyt.251. W jaki sposób wykazać "tygodniowy wymiar zajęć" nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej? W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia lub umowa o dzieło), nie wyświetla się pole Tygodniowy wymiar zajęć. Liczbę godzin, na realizację których zawarto umowę, realizowanych bezpośrednio z uczniami, należy wykazać w polu Obowiązki. Pyt.252. Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania ma 27/18 i uczy przedmiotów informatycznych. Czy w SIO wykazujemy godziny nauczycieli po uśrednieniu czy rzeczywiste (w maju uczniowie są na praktykach zawodowych i mamy matury)? Czy godziny nauczycieli należy uśrednić? Uśrednianie wymiaru zatrudnienia dotyczy wyłącznie sytuacji opisanej w art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela: nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 (tabela) i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. W związku powyższym należy stwierdzić, że w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony na pełen etat i ustalony dla niego plan zajęć w każdym okresie roku szkolnego wyczerpuje obowiązujący tego nauczyciela tygodniowy wymiar godzin oraz dodatkowo ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, należy wykazać te godziny w wysokości, w której są realizowane. Jeżeli liczba realizowanych godzin ponadwymiarowych w tym wypadku zmienia się w trakcie roku szkolnego, to nie powinna ona ulegać uśrednieniu, ale zostać wykazana w takiej wysokości, jak jest faktycznie realizowana w danym czasie. Pyt.253. Co należy zrobić gdy po zalogowaniu się do aplikacji okazało się, że wszystkie dane nauczycieli zniknęły? 15

16 Jeżeli dane z modułu nauczyciel zostały utracone należy skorzystać z funkcji odzyskiwania danych z lokalnej bazy. Procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stronie w dziale POMOC > Instrukcje użytkownika > Instrukcje techniczne do obsługi programu. Pyt.271. Jak wykazać rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela w danej szkole/placówce oświatowej? Rozwiązanie stosunku pracy należy wprowadzić w polu "Data wygaśnięcia / rozwiązania umowy" w formularzu "Zatrudnienie" danego nauczyciela. Wprowadzoną zmianę należy przetworzyć w Panelu komunikacji. Pyt.272. Co oznacza komunikat "Niepowodzenie potwierdzenia w zbiorze PESEL"? "Najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji danych w zbiorze PESEL, to: Wpisane dwa imiona rozdzielone spacją w polu Imię"", Użycie spacji w dwuczłonowym nazwisku rozdzielonym myślnikiem, np. Kowalski - Nowak"", Kowalski -Nowak"", Kowalki- Nowak"" zamiast Kowalski-Nowak"", Zamienione imię z nazwiskiem, Wprowadzone inne dane niż figurujące w zbiorze PESEL, np.: wielokrotne weryfikowanie tych samych osób w różnej kombinacji liter, wprowadzanie zupełnie innych danych (Kowalski zamiast Nowak), wpisywanie ż"" zamiast ź"" (Jóżwiak zamiast Jóźwiak), brak litery (Kowalki zamiast Kowalski) Brak podanego numeru PESEL w zbiorze PESEL Nieprawidłowy zapis danych przekazany przez organ gminy do zbioru PESEL W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że największa liczba niepoprawnych komunikatów związana była z weryfikacją danych tych samych osób, np. osoba o nazwisku RÓŻDŻKIEWICZ była weryfikowana w następujący sposób: jako RÓŹDŹKIEWICZ, RÓŹDŻKIEWICZ, ROZDZKIEWICZ. Pragniemy zwrócić uwagę, że dane osobowe cudzoziemców w zbiorach meldunkowych rejestrowane są na podstawie dokumentów podróży (np. paszport), w brzmieniu wynikającym z tych dokumentów, np. MIKHAIL a nie MICHAIŁ. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na zweryfikowanie wprowadzanych danych z dokumentami źródłowymi, np. aktualnymi dokumentami tożsamości (zwłaszcza w przypadku cudzoziemców) czy aktami stanu cywilnego. W celu efektywnego wyjaśnienia błędnych weryfikacji pracownicy placówek oświatowych zobowiązani są w pierwszej kolejności skierować zapytanie bezpośrednio do organu gminy zameldowania na pobyt stały osoby, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy zameldowania na pobyt czasowy. To właśnie organ gminy jest źródłem informacji gromadzonych w zbiorze PESEL, zatem tam w pierwszej kolejności powinny być kierowane zapytania. Dopiero po wyeliminowaniu błędów ze strony użytkownika SIO oraz weryfikacji danych w organie gminy (dane wprowadzone do lokalnej bazy danych SIO i do Rejestru PESEL są zgodne) prosimy o kontakt mailowy Pyt.273. W jaki sposób usunąć błędnie wpisanego nauczyciela, który nie został zarejestrowany, ponieważ nie powiodła się weryfikacja z rejestrem PESEL? W przypadku błędnego wpisania danych identyfikacyjnych nauczyciela dane te pozostaną w panelu komunikacji, w zakładce do wysłania z adnotacją Niepowodzenie potwierdzenia w zbiorze PESEL, próba: (numer). Aby usunąć takiego nauczyciela należy powrócić na Listę nauczycieli i zaznaczyć błędnie wprowadzonego nauczyciela. Po zaznaczeniu pojawi się aktywny klawisz Usuń nauczyciela. Pyt.274. W nowym roku szkolnym nauczycielowi zmienił się wymiar zatrudnienia, ale umowa jest ta sama. Jak wykazać to w aplikacji? Modyfikację zatrudnienia dokonujemy po wejściu w Dane dziedzinowe w formularz "Zatrudnienie" danego nauczyciela. Po wejściu w "Podgląd szczegółów" należy kliknąć "Modyfikuj", a następnie poprawić wprowadzone godziny na aktualne. Zmianę należy przesłać w Panelu komunikacji do systemu centralnego. Pyt.275. Podstawa prawna zatrudnienia nauczyciela uległa zmianie. Jak wykazać zmianę w aplikacji? Zmianę podstawy prawnej zatrudnienia dokonujemy po wejściu w Dane dziedzinowe w formularz "Zatrudnienie" danego nauczyciela. "Starą" umowę należy zamknąć wpisując "datę wygaśnięcia / rozwiązania umowy" (przycisk "Modyfikuj"), a następnie zarejestrowanie nowego formularza zatrudnienia za pomocą przycisku "Dodaj". Oba formularze (nowe i stare zatrudnienie) należy przetworzyć w Panelu komunikacji. 16

17 Pyt.276. Przez pomyłkę wpisano nauczycielowi dwie takie same umowy (ta sama podstawa prawna świadczenia pracy). Jak usunąć dodatkowe zatrudnienie? W chwili obecnej nie można usunąć dodanego drugiego zatrudnienia. Pyt.277. Podczas próby pretworzenia obowiązku nauczyciela w Panelu komunikacji pojawia się komunikat "Obowiązek już istnieje dla umowy ( )". Co on oznacza? Aby rozwiązać ten problem należy wykonać następujące czynności: 1. Wejść w kafel obowiązki 2. Zaznaczyć obowiązek 3. Kliknąć przycisk usuń 4. Przetworzyć usunięcie w panelu komunikacji (do zakładki ZAKOŃCZONE) 5. Wprowadzić obowiązek na nowo. Pyt.278. W "Pozostałych danych dziedzinowych" podczas próby zapisania formularza pojawia się komunikat "Proszę zapisać edytowane listy kwalifikacji". Proszę upewnić się, że wszystkie listy kwalifikacji mają aktywny przycisk "Modyfikuj" - wprowadzone dane należy zapisać, a jeśli do danej listy nie będą wprowadzone informacje, należy kliknąć przycisk "Anuluj". Dopiero, gdy wszystkie listy mają zapisane dane lub są nieaktywne będzie można zapisać cały formularz "Pozostałych danych dziedzinowych". Pyt.279. Otrzymuję komunikat "Niepowodzenie potwierdzenia w zbiorze PESEL, próba: 3; Wykonałeś 3 lub więcej prób potwierdzenia tożsamości w zbiorze PESEL. Możesz zarejestrować osobę w trybie tymczasowym. Aby tego dokonać zmodyfikuj odpowiednio formularz rejestracyjny osoby oraz wyślij go ponownie.". Jak zarejestrować nauczyciela w trybie tymczasowym? "Aby zarejestrować nauczyciela w trybie tymczasowym należy:1. upewnić się, że dane identyfikacyjne nauczyciela są w zakładce ""Do wysłania"" 2. wejść na ""listę nauczycieli"" i odnaleźć nauczyciela na liście 3. wybrać ""Podgląd szczegółów"" tego nauczyciela 4. kliknąć przycisk ""Edytuj"" 5. wybrać opcję ""Rejestracja osoby niezweryfikowanej"", a następnie zapisać zmianę w formularzu (przycisk ""Zapisz""). 6. przetworzyć w Panelu komunikacji zmieniony formularz" Pyt.348. Podczas wyboru nieobecności pojawia się pytanie czy zdjąć obowiązki? Co należy tutaj zaznaczyć? Pytanie "czy zdjąć obowiązek" przeznaczone jest głównie do nieobecności długoterminowych typu urlop macierzyński, urlop dla poratowania zdrowia itp. Jeśli zdecydują Państwo o zdjęciu obowiązków nauczyciela to zdejmują Państwo wszystkie, a nie poszczególne obowiązki. W przypadku krótkoterminowych nieobecności proszę nie zdejmować obowiązków. Pyt.349. Jaką kwotę wynagrodzenia należy podać - brutto czy netto? Należy podać kwotę brutto wynagrodzenia nauczyciela. Pyt.350. Czy staż ogólny i pedagogiczny należy modyfikować co roku? Tak, staże należy zmodyfikować co rok. Pyt.351. Czy wynagrodzenie dla nauczyciela trzeba podawać co miesiąc? Tak, należy uzupełnić wynagrodzenie w każdym miesiącu. Pyt.352. Jak w wynagrodzeniu wprowadzić średnią urlopową oraz średnią dodatku uzupełniającego do urlopu? Nie wpisujemy takich elementów wynagrodzeń w modernizowanym SIO. Pyt.353. Czy do formularza wynagrodzenia wprowadzamy dane faktyczne na dany miesiąc, czy wynagrodzenie z umowy? Jeśli nauczyciel był na zwolnieniu lekarskim to wynagrodzenie zasadnicze jest pomniejszone o okres nieobecności? Wprowadzamy faktyczne dane za dany miesiąc. Gromadzimy informacje o otrzymywanych wynagrodzeniach i wypłaconych innych składnikach (par. 27 rozporządzenia w sprawie zakresu danych w SIO), a nie wynikających z umowy. Pyt.354. Jak prawidłowo wykazać obowiązki nauczyciela-bibliotekarza, który w 1/2 wymiaru godzin pracuje, a w 1/2 wymiaru korzysta z urlopu rodzicielskiego? W obowiązkach nauczyciela jest pozycja obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art.186 z indeksem 7 par.1 Kodeksu Pracy należy to wybrać, aby rozpisać całość wymiaru zatrudnienia. Pyt.355. Jestem pracownikiem szkoły, nie mogę wpisac w kafelku "uzykanie następnego awansu zawodowego" nauczyciela, który został mianowany. 17

18 Jeśli nauczyciel otrzymał następny awans zawodowy to : - nauczyciela mianowanego wprowadza JST, - nauczyciela dyplomowanego wprowadza kuratorium. Pyt.356. Jak w obowiązkach nauczyciela wykazać gimnastykę korekcyjną? Obowiązek : Gimnastyka korekcyjną należy wykazać w przedmiotach ogólnokształcących -> zajęcia sprawnościowo-zdrowotne. Pyt.357. Czy w każdym roku szkolnym należy dodać nowe obowiązki? W przypadku, gdy modyfikowane jest zatrudnienie (aneks do umowy) lub w zatrudnieniu nie ma zmian należy zmodyfikować obowiązek; w przypadku gdy obowiązek wynika z nowej umowy należy dodać nowy obowiązek. Pyt.358. W jakim terminie JST powinno wprowadzać informacje odnośnie nadania awansu zawodowego? Zgodnie z art. 30 ustawy o systemie informacji oświatowej dane do SIO przekazywane są w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym. Przepis ten określa również wyjątki od tej zasady, tj. przypadki, w których termin przekazania danych wynika z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Terminy, które są odstępstwem od terminu siedmiodniowego określa 29 ww. rozporządzenia. Wyżej wymienione przepisy nie przewidują innego niż siedmiodniowy terminu na przekazanie danych o uzyskaniu przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego. Zatem dane te powinny zostać przekazane w terminie 7 dni od dnia nadania kolejnego stopnia. Pyt.359. Podczas wysyłania pozostałych danych dziedzinowych nauczyciela wyświetla się komunikat "Proszę zapisać edytowane listy kwalifikacji". Co ten komunikat oznacza? Proszę sprawdzić czy podczas edycji pozostałych danych dziedzinowych nauczyciela modyfikacja wszystkich elementów w formularzu została zapisana (tj. Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, Ukończone formy doskonalenia zawodowego, Ukończone formy kształcenia, Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu). Pyt.360. Podczas wysyłania obowiązków pojawia się komunikat "Niepoprawne żądanie modyfikacji - brak identyfikatora szczegółów grupy obowiązków". Co należy zrobić w takim wypadku? Bardzo proszę spróbować wykonać następujące czynności: 1. Wejść w kafel obowiązku 2. Zaznaczyć obowiązek 3. Kliknąć przycisk usuń 4. Przetworzyć usunięcie w panelu komunikacji (do zakładki ZAKOŃCZONE) 5. Wprowadzić obowiązek na nowo. Pyt.361. Mam nieaktywny kafelek "ogólny staż pracy" i "staż pracy pedagogiczny". Czym to jest spowodowane? Kafelki "ogólny staż pracy" i "staż pracy pedagogiczny" są nieaktywne gdy nauczyciele mają zarejestrowane jedynie umowy cywilno-prawne w podstawie prawnej świadczenia pracy. Pyt.362. Czemu mam w aplikacji nieaktywny kafelek "Wynagrodzenie"? Kafelek wynagrodzenie jest nieaktywny w placówkach, które są prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST lub Minister. Pyt.363. Jakie są rodzaje umów cywilno-prawnych? Rodzaje umów cywilno-prawnych to : a) Umowa zlecenie b) Umowa zlecenie z podmiotem gospodarczym c) Umowa o dzieło Podmiot: Pyt.171. Co oznacza pytanie "Czy prowadzi się zajęcia wczesnego wspomagania?"? Jeżeli w szkole/placówce prowadzi się zajęcia dla dzieci w wieku od zera do siódmego roku życia (w wyjątkowych przypadkach do dziesiątego roku życia), które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej należy na to pytanie 18

19 odpowiedzieć TAK (Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - Dz. U. Nr 23, poz. 133). Pyt.172. Co oznacza pytanie "Czy prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?"? Pytanie to dotyczy dzieci lub młodzieży w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których w danej szkole lub placówce na podstawie orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia te organizuje się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76). Pyt.173. Kiedy należy zaznaczyć zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze? Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o które pada pytanie na początku wypełniania specyfiki szkoły należy zaznaczyć jeżeli w danej szkole/placówce prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dzieci lub młodzieży w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pyt.174. Co oznacza w zakładce dodaj wszystkie specyfiki w szkole pojęcie wielozawodowe? Pojęcie wielozawodowe dotyczy oddziałów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i oznacza, że do jednego oddziału uczęszczają uczniowie uczący się przynajmniej dwóch różnych zawodów, np. połowa uczniów uczy się zawodu ślusarz, a połowa zawodu spawacz. Pyt.175. Co należy zrobić gdy podczas uzupełniania danych dla oddziału nie można wybrać wszystkich zawodów nauczanych w szkole? Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie wykazała w RSPO wszystkich zawodów nauczanych w szkole, zawody te nie będą widoczne podczas uzupełniania danych oddziałów. Jednostka samorządu powinna w RSPO zmodyfikować dane szkoły, tj. uzupełnić zawody. Pyt.176. Co należy zrobić gdy wypełniając specyfikę szkoły zawodowej nie wybrałam specyfiki "wielozawodowa"? Specyfika dodatkowa "wielozawodowa" oznacza, że do jednego oddziału uczęszczają uczniowie uczący się przynajmniej dwóch różnych zawodów. Specyfikę tę należało dodać podczas uzupełniania specyfiki szkoły i wybrać przy uzupełnianiu danych dla konkretnego zarejestrowanego oddziału. Jeżeli specyfika ta nie została wybrana, a dane oddziału zostały już wysłane aplikacja nie pozwoli na wybranie dwóch zawodów. W tej sytuacji trzeba dokonać modyfikacji specyfiki szkoły/placówki, tj. uzupełnić dane o specyfikę dodatkową "wielozawodowa". Pyt.177. W jaki sposób należy zaznaczyć oddziały wielozawodowe? Aby zaznaczyć oddziały wielozawodowe w pierwszej kolejności należy określić specyfikę szkoły. W module PODMIOT należy z listy operacji z lewej strony wybrać "Opis szkoły/placówki oświatowej" i przejść do przycisku "Przejdź do specyfiki podmiotu". Następnie z rozwijalnej listy "Dodaj wszystkie specyfiki w szkole/placówce" należy wybrać wszystkie szpecyfiki wystepujące w szkole, m.in. "wielozawodowe" i kliknąć "Dodaj". Następnie należy zarejestrować oddziały i uzupełnić dane dla tych oddziałów. Najpierw należny uzupełnić pole "Dodaj specyfikę podstawową", a następnie pole "Dodaj pierwszą specyfikę dodatkową" wybierając z rozwijalnej listy "wielozawodowe". Pyt.178. Co należy wybrać podczas uzupełniania danych dla oddziału: wielozawodowe czy ogólnodostępne (bo jedno nie wyklucza drugiego)? Czy mogę wybrać obydwie? Podczas uzupełniania specyfiki szkoły należy dodać wszystkie specyfiki podstawowe oraz dodatkowe występujące w szkole. Kolejno należy zarejestrować oddziały. Podczas uzupełniania danych dla konkretnego oddziału należy wybrać te specyfiki, które opisują dany oddział. Specyfika "ogólnodostępne" jest specyfiką podstawową, natomiast specyfika "wielozawodowe" jest specyfiką dodatkową, którą przy uzupełnianiu danych dla oddziału należy wybrać w polu "Dodaj pierwszą specyfikę dodatkową". Pyt.179. Co oznacza komunikat widoczny podczas uzupełniania danych dla oddziałów "Uwaga! Wybierz grupę takich oddziałów, które mają identyczną specyfikację. Kreator może być uruchamiany wiele razy dla kolejnych grup pasujących do siebie pod względem specyfikacji oddziałów"? 19

20 Komunikat ten podpowiada, że jeśli kilka oddziałów w szkole/placówce ma taką samą specyfikę, to uzupełniając dane dla tych oddziałów można zaznaczyć wszystkie oddziały i określić jednorazowo ich specyfikę. Pyt.180. Gdzie zarejestrować oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej? Rejestracji oddziałów "0" i "poniżej 0" należy dokonać wybierając moduł PODMIOT, następnie 'Rejestracja oddziałów' i w polu "Wybierz klasę dla oddziału" należy wybrać odpowiednio "0" lub "poniżej 0". Pyt.181. W jaki sposób zaktualizować listę podmiotów? Aby zaktualizować listę podmiotów należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk USTAWIENIA. Z listy znajdującej się z lewej strony w okna 'Ustawienia' należy wybrać AKTUALIZACJA PODMIOTÓW. Następnie należy kliknąć przycisk WYCZYŚĆ USTAWIENIA. Aby ponownie zaktualizować podmioty należy wybrać województwo i kliknąć AKTUALIZUJ PODMIOTY. Pyt.182. Co to są "oddziały łączone" i jak je wykazać w SIO? Oddziały łączone są to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas. Pyt.183. Gdzie są widoczne kursy kwalifikacyjne na liście oddziałów? Aby zobaczyć wprowadzone kursy kwalifikacyjne należy w module PODMIOT wybrać Listę oddziałów, a następnie kliknąć przycisk znajdujący się na dole ekranu "Lista oddziałów dodatkowych". Pyt.184. Dlaczego nie widzę zarejestrowanych oddziałów w panelu komunikacji? Zarejestrowane oddziały znajdą się w panelu komunikacji dopiero po uzupełnieniu dla nich danych w zakładce "Uzupełnienie danych-oddziały". Pyt.185. Jak należy w Bibliotece Pedagogicznej uzupełnić specyfikę skoro przycisk "Przejdź do specyfiki podmiotu" jest nieaktywny? Ponieważ Biblioteki Pedagogiczne nie wprowadzają specyfiki placówki przycisk "Przejdź do specyfiki podmiotu" jest nieaktywny. Pyt.186. Czy SOSW, które jest jednostką złożoną ze szkół i internatu powinno widzieć w swojej strukturze internat? W chwili obecnej internat nie jest widoczny z poziomu szkoły/placówki w module PODMIOT. Możliwość taka zostanie udostępniona w jednej z kolejnych wersji aplikacji SIO. Pyt.187. Co oznacza komunikat "Wybrano oddział przedszkolny, ale nie zadeklarowano odpowiedniego etapu edukacyjnego w RSPO."? Komunikat ten pojawia się gdy jednostka samorządu terytorialnego nie wykazała w RSPO oddziałów "0" i "poniżej 0" (lub jednego z wymienionych) etapów edukacji. W związku z powyższym nie ma możliwości wykazania nauczania w oddziale przedszkolnym w aplikacji szkoły podstawowej. W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego powinna zmodyfikować, tj. uzupełnić dane szkoły przekazane do RSPO. Pyt.188. Co to jest "oddział dodatkowy" i co w nim rejestrujemy? Oddział dodatkowy to sposób wykazania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla osób głęboko upośledzonych umysłowo, nauczania języka mniejszości narodowej dla dzieci i młodzieży spoza szkoły, osób zdających egzaminy eksternistyczne w szkołach artystycznych. Pyt.189. W jaki sposób wprowadzić w nowym systemie SIO dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju organizowanym przez szkołę/placówkę? Jeżeli w szkole/placówce prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku od zera do siódmego roku życia (w wyjątkowych przypadkach do dziesiątego roku życia), które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przy wypełnianiu specyfiki szkoły zaznaczyć TAK przy pytaniu o te zajęcia. Następnie należy zarejestrować oddział dodatkowy ze specyfiką wczesnego wspomagania. Dzieci uczestniczące w tych zajęciach należy zarejestrować jako uczniów szkoły. W jednej z kolejnych aktualizacji będzie możliwość przypisania dziecka do oddziału. Pyt.190. Czy jeśli w placówce nie ma języków mniejszości to pole może zostać niewypełnione? 20

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo