PROGRAM AUTORSKI GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA BOCZNE SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM AUTORSKI GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA BOCZNE SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP"

Transkrypt

1 PROGRAM AUTORSKI GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA BOCZNE SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP Autor programu: mgr Agata Golasińska - nauczyciel rehabilitant ruchowy w Zespole Szkół Integracyjny Nr 1 we Włocławku Włocławek 2014

2 I. KONCEPCJA PROGRAMU Od dziewięciu lat pracuję w Zespole Szkół Integracyjnych na stanowisku rehabilitanta. Wcześniej pięć lat pracowałam jako fizjoterapeuta w Szpitalu Wojewódzkim. Większość pacjentów zgłaszających się na rehabilitację to osoby, które nigdy nie zwracały uwagi na znaczenie, według nich, zachowań powodujących nieodwracalne wady postawy. Na początku jest to nieprawidłowe noszenie tornistra, później siedzenie w ławce, następnie w pracy, czy nawet zwykłe zachowania ruchowe podczas wykonywania jakichkolwiek prac i zadań. Kiedy zatem zaczęłam pracę w placówce, gdzie uczy się i rehabilituje dzieci i młodzież doszłam do wniosku, że to właśnie w tym miejscu najlepiej zacząć wdrażać do prawidłowych nawyków. Z tego powodu zdecydowałam się na napisanie i wdrożenie odpowiedniego programu działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych. Młodszy wiek szkolny jest okresem zwiększonego zagrożenia występowania nieprawidłowej postawy, dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest eliminowanie zjawisk wiążących się z powstawaniem lub pogłębianiem już istniejących wad i zaburzeń. Wszystkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programów szkolnych i pozaszkolnych. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych. Aby osiągnąć taki cel należy stosować kilka zadań: wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej, wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka, opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanego z wadą już istniejącą. 2

3 Jak już wcześniej zaznaczyłam, w znacznym stopniu warunkuje to zdrowie i powodzenie w całym jego życiu. Każdego roku w ramach Zespołu Zdrowotno Rozwojowego przeprowadzam badania pod kątem wad postawy. Najczęściej występującą wadą u dzieci w wieku szkolnym jest boczne skrzywienie kręgosłupa. Wczesne wykrycie wszelkiego rodzaju skolioz stwarza możliwość skutecznego zapobiegania powstawaniu dużych deformacji kręgosłupa, co może uchronić przed usztywniającym zabiegiem operacyjnym. II. ORGANIZACJA PRACY 1. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 2. Liczebność grupy: 8 uczniów 3. Programem objęci będą uczniowie wymagający dodatkowych zajęć korekcyjnych z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała. 4. Przy badaniu ocenia się: ogólną symetrię sylwetki, symetrię klatki piersiowej w pozycji stojącej, krzywizny fizjologiczne kręgosłupa tj. kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej symetrię talii przy swobodnie opuszczonych kończynach górnych symetrię barków przy swobodnie opuszczonych kończynach górnych długości kończyn dolnych: w pozycji stojącej ocena wysokości kolców biodrowych przednich górnych oraz ocena wysokości kolców biodrowych tylnych górnych. linię wyrostków kolczystych kręgów tzw. test zgięciowy tj. wizualną ocenę symetrii okolic przykręgosłupowych w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa podczas skłonu do przodu - w kierunku obecności garbu żebrowego oraz wału lędźwiowego 5. Struktura godzinowa: jedna jednostka lekcyjna raz w tygodniu 6. Miejsce spotkań : salka rehabilitacji ruchowej 3

4 III. ZADANIA SZKOŁY Środowiskiem i drugim domem ucznia jest szkoła. Dzieci spędzają w niej wiele godzin dziennie. Szkoła więc ma ogromny wpływ na rozwój zdrowia dzieci i młodzieży, na przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównanie odchyleń fizjologicznych. Zadaniem szkoły musi być też nieustanna współpraca z służbą zdrowia (lekarz, pielęgniarka szkolna), która obejmuje opiekę nad zdrowiem i prawidłowym rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży. W szkole integracyjnej zajęcia wychowania fizycznego w poszczególnych grupach wiekowych uzupełniane są przez zajęcia rehabilitacji ruchowej. Zajęcia te prowadzą doskonale do tego przygotowani rehabilitanci. Niektórzy z nich pracują już kilkanaście lat w zawodzie. Odbywa się to w sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Często zajęcia odbywają się w warunkach typowych czyli na schodach czy korytarzach szkolnych, gdzie dzieci doskonalą się w podstawowych zasadach poruszania po obiekcie. Wszystkie dzieci podlegające rehabilitacji kierowane są na zajęcia przez lekarzy specjalistów. Podlegają również na początku i końcu roku szkolnego badaniom typu: test rozwoju ruchowego dla dzieci z porażeniem mózgowym, test samoobsługi, test mięśniowy Lovetta oraz test sprawności ogólnej. Cykliczność tych testów ma na celu ocenę progresji w usprawnianiu indywidualnym dziecka. Placówka, w której pracuję jest więc szczególnie dobrze przygotowana do usprawniania dzieci mających już problemy zdrowotne oraz przeciwdziałania różnorodnym wadom powstającym w okresie rozwoju dziecka. Ze względu na to zadaniem szkoły jest: stała współpraca ze służbą zdrowia konsultacje z lekarzem, pielęgniarką szkolną, rehabilitantem, ścisła współpraca z rodzicami, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich czynników, które mogą pogłębić i utrwalić istniejące zaburzenia, pedagogizacja rodziców w dziedzinie profilaktyki i częstości występowania wad, ich rodzajów zagrożeń, 4

5 współpraca nauczycieli rehabilitacji ruchowej z pielęgniarką szkolną w celu określenia stanu zdrowia i odchyleń w postawie uczniów, zapewnienie wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej bazy i sprzętu do prowadzenia zajęć, zapewnienie dziecku w czasie nauki w szkole higienicznych warunków, racjonalnego rozkładu pracy i wypoczynku z uwzględnieniem zabawy i ruchu, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie odbywających się zajęć. IV. CELE GŁÓWNE PROGRAMU 1. Korekcja istniejących wad. 2. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. 3. Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń. 4. Wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego. 5. Pozytywne oddziaływanie na własne słabości pod hasłem ćwiczę, więc wygram, nie potrafię, ale się nauczę, nie znam, ale poznam. 6. Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady. 7. Uaktywnienie układów : narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego oraz zainteresowanie środowiska rodzinnego trójtorowym działaniem korekcyjnokompensacyjnym w dążeniu do założonego celu. V. CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego. 5

6 2. Doprowadzenie sprawności fizycznej dzieci do stanu uznanego za prawidłowy. 3. Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. 4. Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa. 5. Usunięcie dystonii mięśniowej. 6. Rozciągnięcie mięśni przykurczonych. 7. Wzmacnianie mięśni osłabionych. 8. Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci. 9. Zwiększenie pojemności życiowej płuc. 10. Utrzymania stałego kontaktu z rodzicami w/w dzieci. 11. Zrozumienie przez ucznia celowości uczenia się i utrwalania zasad i technik ruchu korekcyjnego, na który składa się pozycja wyjściowa, kierunek ruchu i pozycja końcowa. VI. SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELÓW 1. Metody i formy nauczania Wybór metody stosowanej podczas prowadzenia zajęć powinien zależeć od właściwości organizmu i jego funkcji na określonym etapie rozwoju fizycznego dziecka. Wiek wczesnoszkolny charakteryzuje się na ogół dużą plastycznością aparatu ruchowego, ale jeszcze stosunkowo słabą koordynacją ruchów. Dzieci w tym wieku są zdolne do intensywnego wysiłku, lecz krótkotrwałego ruchu. Uwzględniając ten fakt należy stosować ćwiczenia intensywne o małej częstotliwości i krótkim czasie trwania. Oczywiście w miarę upływu czasu dzieci zaczynają się interesować efektami wykonywanych czynności oraz odczuwają zadowolenie z każdego nowego ćwiczenia. To właśnie nauczyciel jest zobligowany do doboru odpowiednich metod, aby dzieci uzyskiwały coraz lepsze wyniki. 6

7 Metody: A. ZABAWOWO-NAŚLADOWCZA oparta na wyobrażeniach zdobytych przez dzieci w toku bezpośredniej obserwacji lub wywołanych przez nauczyciela takich treści, które nawiązują do przeżyć dzieci. Ruchy dziecka nie muszą dokładnie i ściśle odwzorowywać podanych treści. Należy umożliwić dzieciom maksimum swobody w ruchach pobudzając ich fantazję i inicjatywę: Przykładowe ćwiczenia: stać jak żołnierz na warcie, idą karły i olbrzymy, wykonać koci grzbiet, policjant regulujący ruchem ulicznym, leci mały i duży ptaszek, chodzimy po (gorących, zimnych, ostrych...) kamieniach. B. BEZPOŚREDNIEJ CELOWOŚCI RUCHU stanowi ona formę przejściową od ruchów naśladowczo zabawowych do zadań wykonywanych ściśle wg polecenia. Realizuje się ją często z użyciem różnych przyborów. Polegająca na celowym zestawieniu odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej z przemyślanym i przewidzianym przebiegiem ruchu. Przykładowe ćwiczenia: ustawcie się w parach, na sygnał wszyscy się rozbiegają, na powtórny sygnał zbiórka w parach, ustawcie się według wzrostu, usiądźcie skrzyżnie, podrzućcie piłką w górę, wykonajcie klaśnięcie 7

8 i złapcie piłkę, potoczcie piłkę i idźcie za nią na czworakach. C. ZADANIOWA ŚCISŁA polegająca na ruchu odwzorowanym z pokazu. Prowadzący ćwiczenia tą metodą powinien wymagać dużej dokładności. Wykonuje się je jednakowo na komendę w podanym rytmie Przykładowe ćwiczenia : -klęk podparty, uniesienie lewego ramienia w przód i prawej nogi w tył, zwis czynny tyłem na drabince, stanie w rozkroku, ręce na karku skłon tułowia w przód. D. RUCHOWEJ EKSPRESJI TWÓRCZEJ (METODA IMPROWIZACJI RUCHOWEJ) daje prowadzącemu dużą swobodę wyboru zadań. Ćwiczącym podaje się wyjaśnienia co mają robić, natomiast w jaki sposób, będzie wynikało z inwencji twórczej dzieci, ich pomysłowości, fantazji i doświadczeń ruchowych. Opisywane metody ukierunkowane są na nauczaniu ruchu, doskonaleniu jego jakości i zwiększaniu powtórzeń. W celu zwiększenia aktywności ruchowej podczas ćwiczeń stosuje się również metody intensyfikujące w celu lepszego wykorzystania czasu na ruch. Metodami tymi i formami są: 1. METODA STACYJNA - Liczba stacji i stopień trudności zależy od liczebności grupy, sprawności i wieku ćwiczących. Idealnie jest jeżeli stacji jest tyle samo co ćwiczących. Praca mięśni powinna być naprzemienna na poszczególnych stacjach następujących po sobie. Powinny być też ćwiczenia które dadzą odprężenie uczniowi wprowadzając element rozluźnienia. Zadania na każdym stanowisku powinny być dokładnie omówione i zademonstrowane. 2. TOR PRZESZKÓD (ŚCIEŻKA ZDROWIA) Przeszkody, których pokonanie wymaga od dziecka wysiłku w granicach jego możliwości, muszą być mu znane, a ćwiczenia już wcześniej opanowane. Pokonanie toru powtarzamy kilka razy. 8

9 Zestawienie atrakcyjnych układów ćwiczeń za pomocą prostych przyborów oraz wykorzystania terenu z jego naturalnymi przeszkodami daje ćwiczącym wiele zadowolenia. Rozwija przy tym sprawność motoryczną i takie cechy jak: zwinność, szybkość i wytrzymałość. 3. ZADANIA DODATKOWE To ćwiczenia ruchowe, które stosujemy w przerwach między ćwiczeniami głównymi. To proste, łatwe, nie wymagające wysiłku ani dużej koncentracji ćwiczenie. 4. WPROWADZENIE WSPÓŁZAWODNICTWA Z pewnością uaktywnia do ćwiczeń, potęguje siły do działania, a przy tym podnosi poziom sprawności. Współzawodnictwo z pewnością podciąga słabszych i budzi w nich ambicję dorównania rówieśnikom (oczywiście w granicach ich możliwości). Osiągnięty cel staje się źródłem zdrowego optymizmu i chęci do dalszego działania. Bardzo ważna jest praca w zespole, która dla dzieci jest interesująca, atrakcyjna, a ponadto zmusza do działania na rzecz całego zespołu. 5. RYTM I MUZYKA To muzyka wprowadza do zajęć ruchowych nastrój pogody, radości, a jednocześnie ład i dyscyplinę. Często jest ona treścią, która inspiruje ćwiczących do wyrażania ruchem swoich wrażeń, przeżyć i odczuć. Pod wpływem muzyki często znikają zahamowania, niepewność i nieśmiałość, a wytwarza się nastrój aktywnego zainteresowania, atmosfera radości i zadowolenia. VII. TREŚCI NAUCZANIA 1. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej. 2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy. 3. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. kręgosłupa /czynne i bierne, w różnych pozycjach niskich i wysokich/. 4. Ćwiczenia dla przeciwdziałania utraty fleksyjności kręgosłupa /usztywniania się kręgosłupa w części Th7 Th12/. 5. Wzmocnienia mięśni osłabionych i rozciągniętych: mięśni brzucha, 9

10 mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego, mięśni pośladkowych, mięśni ściągających łopatki, mięśni karku, mięśni obręczy barkowej. 6. Ćwiczenia dla pokonania przykurczów: redresja abduktorów biodra, redresja mięśnia prostego uda i wszystkich zginaczy biodra, redresja tkanek po stronie wklęsłej skoliozy lędźwiowej i piersiowej. 7. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych 8. Ćwiczenia oddechowe. 9. Zwiększenie aktywności ruchowej. VIII. CHARAKTERYSTYKA BOCZNEGO SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA Skolioza, zwana bocznym skrzywieniem kręgosłupa, jest wadą polegającą na wielopłaszczyznowym odchyleniu kręgosłupa od stanu prawidłowego. Odchylenie to może występować w trzech płaszczyznach : czołowej kręgosłup wygina się w bok: w lewo lub w prawo strzałkowej pogłębia się wygięcie lordotyczne lub kifotyczne poprzecznej następuje rotacja, czyli obrót kręgów i to prowadzi do powstania garbu Skolioza powoduje zmiany w układzie ruchu, krążenia, oddechowym. Obniża sprawność fizyczną i wydolność organizmu, może powodować tez zmiany w niektórych narządach wewnętrznych, np. serce, płuca. W zależności od stopnia zaawansowania zmian ortopedzi wyróżniają cztery stadia skoliozy. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej pracuję z dziećmi mającymi postawę skoliotyczną lub skoliozę. 10

11 Postawa skoliotyczna - to wstępne stadium wady, w którym występuje asymetria barków, łopatek, trójkątów talii- nie dochodzi jeszcze do skrzywienia bocznego kręgosłupa lub jest ono bardzo małe- jeszcze. Skolioza I stopnia - to skrzywienie, którego kąt dochodzi do 30 stopni, zmiany dotyczą tylko układu mięśniowo- wiązadłowego, nie doszło jeszcze do zniekształceń kostnych. Bardziej zaawansowane zmiany skoliotyczne wymagają indywidualnej pracy z rehabilitantem lub leczenia operacyjnego. W postępowaniu korekcyjnym należy koniecznie: uświadomić dziecku i rodzicom istnienie wady i związanych z nią zagrożeń, zwrócić uwagę na warunki środowiska, w którym przebywa dziecko. działania korekcyjne moje i rodziców (w domu) muszą dotyczyć likwidacji przykurczów mięśniowych. W bocznych skrzywieniach kręgosłupa dochodzi do asymetrii napięć mięśni przykręgosłupowych, mm jednej strony ulęgają osłabieniu i pozwalają kręgosłupowi na skrzywienie, a mm strony przeciwnej- przykurczają się i powodują utrwalenie skrzywienia. uczyć dziecko przyjmowania postawy skorygowanej, wzmacniać mm posturalne kształtować nawyk postawy skorygowanej. Przyczyny bocznego skrzywienia kręgosłupa: asymetria długości kończyn, jednostronne płaskostopie, jednostronne zwichnięcie biodra, niedostosowanie ławki szkolnej do wzrostu dziecka, siedzenie na podkurczonej nodze, stałe obciążanie jednej ręki, nawykowe stanie na jednej nodze, spanie na tym samym boku, noszenie tornistra na plecach z nie wyregulowanymi paskami, obronna pozycja przed bólem, jednostronne osłabienie wzroku lub słuchu, noszenie młodszego rodzeństwa na jednym ręku, 11

12 osłabienie mięśni tułowia. Skutki: zaburzenie symetrii budowy ciała, zniekształcenie kręgosłupa i żeber, zmniejszenie pojemności życiowej płuc, przedwczesne zmiany przeciążeniowe, zwyrodnienia, zaburzenia czynności narządów wewnętrznych, Zalecenia: wpajanie dziecku nawyku do pracy nad własnym ciałem (autokorekcja przed lustrem), - przez cały dzień razem z dzieckiem poprawiać postawę, - należy zwrócić uwagę, by dziecko jak najczęściej przebywało w postawie odciążającej kręgosłup od ucisku osiowego (mało stać, dużo leżeć, klęczeć w podporze, zwisać na rękach i na podudziach.), - zwrócenie uwagi na pozycję dziecka podczas wykonywania codziennych czynności (np. odrabianie lekcji, czytanie, oglądanie telewizji.), - łóżko o twardym, nie uginającym się materacu, - płaska poduszka, - plecak z symetrycznie rozstawionymi paskami, - właściwy rozmiar ławki i krzesła. Sporty wskazane: jazda na rowerze, pływanie stylem grzbietowym, kraulem, delfinem, (szczególnie na plecach), nurkowanie, jazda na nartach. Przeciwwskazania: noszenie torby po stronie obniżonego barku, skoki, przewroty, rzuty jedną ręką, mostki. intensywne i długotrwałe biegi szczególnie po twardym podłożu, długotrwałe marsze, kołyska na brzuchu. 12

13 IX. ZAŁOŻENIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU UCZEŃ BIORACY UDZIAŁ W PROGRAMIE: Jest świadomy i posiada podstawową wiedzę o przyczynach i powstaniu swojej wady, Zna sens, cel i zasady stosowane podczas ćwiczeń i zabaw korekcyjnych, Potrafi określić jak wygląda prawidłowa i nieprawidłowa postawa ciała. Ma świadomość potrzeby i sensu swoich działań na rzecz poprawy swojej wady postawy, Umie kontrolować swoją postawę w ciągu całego dnia i w różnych sytuacjach, respektując zalecenia lekarza i nauczyciela, Stosuje podstawowe zasady higieny, Potrafi stosować ćwiczenia oddechowe i zna ich cel, Wyraża gotowość przeciwdziałania złym nawykom ruchowym (sposób siedzenia, odrabiania lekcji, oglądania TV itp.), Uczestniczy w różnego rodzaju formach aktywności ruchowej, pamiętając i kontrolując swoją postawę, Wyraża gotowość do pokonania własnych słabości i zmęczenia przez systematyczne uczestnictwo w zajęciach, Potrafi respektować i dostosować się do zasad i ustaleń obowiązujących w zabawach i grach, 13

14 X. EWALUACJA PROGRAMU Z uwagi na specyfikę zajęć trudno jest nauczycielowi prowadzącemu ćwiczenia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dokonać pomiaru osiągnięć ucznia i zmierzyć efekty jego pracy. Jedynie częściowo możliwe jest sprawdzenie osiągniętych celów poprzez: okresowe wyniki badań u lekarza ortopedy umiejętność podejmowania działań na rzecz własnej korektywy systematyczny oraz chętny udział samych dzieci wywiady i rozmowy z rodzicami, wsparcie rodziców w podejmowaniu działań przez uczniów podniesienie poziomu wiedzy ucznia identyfikacji słabych i mocnych stron umiejętność animowania zdrowego stylu życia 14

15 BIBLIOGRAFIA 1. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie. Kraków Kołodziej J., Kołodziej K., Momola J.: Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w szkole. Fosze Rzeszów Kutzner Kozińska M., Wlaźnik K.: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP Warszawa Malina H.: Wady kończyn dolnych. Postępowanie korekcyjne. Kacper s.c. Kraków Owczarek S., Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP Warszawa Romanowska A.: Gimnastyka korekcyjno kompensacyjna. Wyd. Korepetytor Płock Sawczyn S., Karniewicz J., Kochanowicz K., Drabik A., Szewc W.: Gimnastyka korekcyjna w szkole cz. I i II. Wyd. Sport Bydgoszcz Zeyland- Malawka E.: Ćwiczenia korekcyjne. AWF Gdańsk

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Edyta Rembisz, Barbara Hersztek Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu Wiek przedszkolny dziecka obejmujący

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo