GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO."

Transkrypt

1 GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO. Moja koleżanka w publikacji zatytułowanej wady postawy przedstawiła istotę problemu. Czym zajmuje się gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Scharakteryzowała wady postawy, przedstawiła, w czym się one przejawiają. Jakie są zalecenia, aby je zniwelować. Młodzi ludzie nie lubią jednak tych żmudnych ćwiczeń, które aby przyniosły oczekiwany skutek, muszą być wykonywane regularnie i z zachowaniem określonych zasad. Aby jednak zachęcić uczniów do uczestniczenia w zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, należy wprowadzić elementy rywalizacji, zabawy z wykorzystaniem różnych przyborów. Przedstawiając trzy różne scenariusze zajęć, dotyczące takich wad, jak: plecy okrągłe, plecy wklęsłe i stopy płaskie, pragnę przedstawić różnorodność form i metod, jakie można wykorzystać na tych nudnych podobno zajęciach. SCENARIUSZ LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Zadania główne: Korekcja wad postawy plecy wklęsłe Zadania szczegółowe z zakresu: 1. Motoryczności: Wzmocnienie osłabionych i rozciągniętych: mięśni brzucha (głównie prosty), mięśni pośladkowych wielkich, mięśni kulszowo-goleniowych: Rozciągnięcie nadmiernie napiętych mięśni: Mięśni prostownika grzbietu (głównie odcinka lędźwiowego) 2. Umiejętności: Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy; 3. Wiadomości: Utrwalenie nazw i pozycji ćwiczeń korekcyjnych; 4. Usamodzielniające: Wdrażanie dziecka do samokontroli wykonywania zadań ruchowych i samooceny postawy ciała. 1

2 Zadanie, znaczenie korekcyjne Sposób realizacji Czas Uwagi organizacyjnometodyczne porządkowodydaktyczne Zabawa ożywiająca - utrwalenie pozycji skorygowanych. I. Część wstępna 7 Zbiórka, powitanie, podanie zadania lekcyjnego. 1 Berek zaczarowany Osoba dotknięta przez berka zatrzymuje się kolejno w następujących pozycjach: - leżenie tyłem NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych; - siad skulny, plecy przywierają do ściany; - Klapp niski; - podpór odwrotny, NN ugięte; - siad klęczny, pięty rozsunięte, RR w skrzydełka; - Zuraw stanie na jednej nodze, druga skulnie do brzucha. 5 Ustawienie w szeregu, w postawie skorygowanej. Ćwiczący poruszają się we wspięciu na palce, RR w skrzydełka. Dłonie kontrolują przywieranie odcinka lędźwiowego do podłoża. Dłonie kontrolują wielkość wygięcia lędźwiowego. T równolegle do podłoża. oddechowe Ćwiczący w leżeniu tyłem, NN ugięte, głęboki wdech; - nabrać powietrza do klatki piersiowej, długi wydech; - nabrać powietrza do brzucha, długi wydech. 1 ĆWICZENIA Z LINĄ: - rozciąganie m prostownika grzbietu odcinka II. Część główna 32 Ćwiczący w pozycji na czworakach z nogami wyprostowanymi poruszają się bokiem nad liną (pierwszy bok trójkąta prawym bokiem, drugi lewym bokiem, 14 Lina rozwieszona na drabinkach (3 4 szczebel) tworząc trójkąt. 2

3 lędźwiowego; - rozciąganie mm czworobocznych lędźwi; ściągających łopatki; pośladkowych wielkich; wysklepiających stopy; obręczy barkowej; - rozciągnięcie m prostownika grzbietu. elongacyjne ĆWICZENIA W TUNELU ściągających gładkich; - rozciągnięcie mm prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego; pośladków; ściągających trzeci przodem). Ćwiczący w pozycji podporu odwrotnego poruszają się pod liną (pierwszy bok trójkąta prawym bokiem, drugi lewym, trzeci prowadzą nogi). Ćwiczący w parach naprzeciwko siebie po obu stronach liny - leżenie tyłem z nogami ugiętymi, stopami opartymi o podłogę i rękami ułożonymi w skrzydełka; na sygnał klaśnięcie o stopy partnera nad liną; - p.w. jak wyżej; na sygnał złączone stopy partnerów zataczają kółka, jak przy pedałowaniu na rowerze; - siad z ugiętymi NN, dłonie oparte o podłogę za sobą, T wyprostowany, łopatki ściągnięte; ćwiczący palcami stóp chwytają woreczek, podnoszą w górę i poprzez wyprost NN przerzucają nad liną do partnera. Leżenie tyłem na kocyku, pod liną, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy skrzyżowane nad liną; ćwiczący podciągają się na linie za pomocą rąk wykonując ślizgi. Zwis tyłem na drabinkach; wahadełko niewielki zakres ruchu. - Ćwiczący bokiem do siebie w skłonie podpartym (na czworakach czworakach nogami wyprostowanymi0 tworzą tunel. Skrajny ćwiczący kładzie się na kocyku, odpychając się od podłogi ślizgiem, pokonuje tunel i staje na końcu w skłonie podpartym. - Ćwiczący bokiem do siebie w podporze odwrotnym tworzą tunel. Skrajni ćwiczący leżą przodem na krańcach tunelu, podają piłkę toczeniem po Ćwiczący nie dotykają liny. Ćwiczący nie dotykają liny. Ćwiczący nie dotykają liny nogami. Każdy ćwiczący na oddzielnej drabince. 14 Zbiórka w szeregu, odliczyc do dwóch, dwójki w tył zwrot. 3

4 łopatki; podłodze pod tułowiem tworzących tunel. - Ćwiczący naprzeciwko w leżeniu tyłem, RR w skrzydełka, NN stykają się stopami tworzą tunel. Prowadzący przechodzi wzdłuż tunelu zmuszając ćwiczących do oderwania od siebie stóp i uniesienia NN w górę. - odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego; - wzmocnienie m prostownika grzbietu, - wzmocnienie m pośladkowych; - wzmocnienie m kulszowogoleniowych. - Ćwiczący naprzeciwko siebie w siadzie prostym z ramionami opartymi za sobą. Skrajni ćwiczący w leżeniu przodem na krańcach. Na sygnał prowadzącego ćwiczący podnoszą nogi do góry umożliwiając leżącym podanie piłki tocząc. Ćwiczący kładą się na piłce brzuchem opierając dłonie na podłodze na wysokości barków. Unoszą T i NN do poziomu (nie wyżej) i odpychając się rękoma od podłogi przesuwają się po piłce w przód (do miednicy) i w tył (do klatki piersiowej). 2 Stopy na wysokości kolan sąsiedniego ćwiczącego. W/w warianty ćwiczeń w tunelu należy przeplatać ćwiczeniami oddechowymi. - odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego; pośladkowych. elongacyjne Ćwiczący w leżeniu tyłem na kocykach przy drabinkach. NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy oparte na drabinkach. Dłonie trzymają brzeg kocyka przy barkach. Na sygnał prowadzącego ćwiczący prostują NN, odpychają się od drabinek i wykonują ślizg. Wahadełko zwis na drabinkach przodem. Niewielki zakres ruchu. 2 Wygrywa ćwiczący, który wykona najdłuższy ślizg. 1 Każda osoba ćwiczy na swojej drabince. 4

5 oddechowe Zabawa uspokajająca porządkowowychowawcze III. Część końcowa 4 Ćwiczący dmuchając w piórko utrzymują go w górze. Minutka ćwiczący w leżeniu tyłem, NN ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, RR w skrzydełko. Zbiórka, pożegnanie. Wyróżnienie najlepiej ćwiczących. SCENARIUSZ LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ TEMAT: Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy Zadania szczegółowe: Wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie łuków i decydujących decydujących o wydolności stopy Rozciąganie mięśni przykurczonych (trójgłowy łydki) Utrwalanie nawyku prawidłowego ustawiania stóp Wdrażanie do samokontroli i oceny postawy Tok lekcyjny Znaczenie korekcyjne ćwiczenia Część wstępna Ćw. organizacyjnoporządkowe Zabawa ożywiająca wysklepiających stopy Wyrównanie oddechu brzucha Nazwa i opis ćwiczenia (zabawy) Zbiórka w szeregu, powitanie, podanie tematu lekcji. Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę. Berek dzieci biegają po sali, złapane dziecko dobiega do szarfy i zwija ją pod stopy ruchami zginania palców, bez odrywania pięty od podłogi - złapane dziecko dobiega do szarfy, przyjmuje postawę podporu tyłem i palcami stóp wiesza szarfę na trzecim szczeblu drabinki. oddechowe P.w. leżenie tyłem, NN. ugięte, stopy oparte na podłodze, ręce w pozycji skrzydełek leżą na podłodze, na brzuchu leżą 2 woreczki gimnastyczne - wdech nosem, z uwypukleniem obciążonego woreczkami brzucha, a następnie wydech Uwagi organizacyjne Zbiórka w szeregu, zwrócenie uwagi na prawidłową postawę - bieg na palcach - przygotowanie szarf - dzieci biorą po dwa woreczki kontrola prawidłowego 5

6 Część II główna Ćw. Rozciągające mięśnie (mm.) przykurczone - rozciąganie mm. trójgłowych łydki brzucha Ćw. wzmacniające mm. wysklepiające stopy w odciążeniu Ćw. wzmacniające mm. wysklepiające stóp z przyborami - rozciąganie mm. piersiowych prostownika grzbietu, ściągających łopatki ustami brzuch z woreczkami opada 1. P.w. siad prosty, RR oparte na podłodze z tyłu - maksymalnie zgięcie grzbietowe stóp 2. P.w. siad ugięty, stopy maksymalnie zgięte grzbietowo, pięty oparte na podłodze; dłonie oparte z tyłu na podłodze - uniesienie nóg nad podłogę i naprzemienne lekkie uderzanie piętami o podłogę 3. P.w. w stanie, RR. W pozycji skrzydełek - przysiad na całych stopach bez odrywania pięt od podłogi 4. P.w. siad prosty, NN. W rozkroku, dłonie oparte z tyłu na podłodze - obszerne krążenia stóp 5. P.w. jak w ćw. 4 - naprzemienne maksymalne zgięcia grzbietowe i podeszwowe stóp 6. P.w. siad ugięty, dłonie trzymają podwinięte palce stóp - dążenie do wyprostowania dłońmi palców stóp, z jednoczesnym oporowaniem stopami 7. P.w. siad ugięty, podeszwy stóp złączone, a pomiędzy nimi włożone woreczki gimn. - wyprost nóg w stawach kolanowych, z utrzymaniem złączonych podeszwami stóp 8. P.w. siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z tyłu, stopy zgięte podeszwowo, palce stóp oparte na woreczkach, pięty uniesione nad podłogę - prostowanie nóg, z maksymalnym wysuwaniem woreczków w przód bez dotykania pietami o podłogę - zataczanie woreczkami kółek po podłodze 9. P.w. podpór tyłem z nogami ugiętymi, na brzuchu leżą woreczki gimnastyczne - wspięcia na palce bez opuszczania bioder oddychania - zwracanie uwagi na przyjęcie prawidłowej postawy wyróżnianie dzieci najładniej ćwiczących 6

7 pośladkowych, wysklepiających stopy brzucha i mm. wysklepiających stopy - elongacja kręgosłupa brzucha i wysklepiających stopy prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm. karku wysklepiających stopy Ćw. wysklepiające mm. stóp w odciążeniu z laską gimnastyczną TOR PRZESKÓD - marsz w podporze tyłem do drabinek gimnastycznych 10. P.w. leżenie tyłem, głowa przy drabinkach, nogi ugięte pod stopami woreczki, ręce w pozycji skrzydełek leżą na podłodze, dłonie trzymają pierwszy szczebel drabinki - uniesienie nóg nad podłogę i wykonywanie nimi ruchów jak przy pedałowaniu na rowerze, palce stóp trzymają woreczki. 11. Zabawa Kto dalej wyrzuci woreczek P.w. stanie tyłem do drabinki, rece wyciągnięte w górę trzymają szczebel dosiężny, palce stóp trzymają woreczki - uniesienie nóg i wyrzut woreczka w góre - w tej samej pozycji rowerek 12. P.w. leżenie przodem, nogi wyprostowane, złączone i ustabilizowane; głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę; w dłoniach woreczki - przeniesienie wyprostowanych rąk bokiem w tył i uderzenie woreczkiem o woreczek nad biodrami 13. Zabawa: Kto trafi do kosza Dzieci siadają na obwodzie koła w pozycji siadu ugiętego, pod stopami mają woreczki. - unosząc naprzemiennie nogi starają się trafić woreczkiem do kosza. 14. P.w. siad na ławeczce, przed która na podłodze leży laska; palce stóp oparte na lasce, pięty w górze. - przesuwanie laski jak najdalej w przód, bez dotykania piętami podłogi - naciskanie stopami na laskę i toczenie laski w przód i tył - zawinięcie palców stóp na lasce i przestawianie stóp krokiem dostawnym w bok, z przyciskaniem palców do laski 15. Pokonanie toru przeszkód - marsz w podporze przodem czworakowanie - wejście i zejście z drabinki Wyróżnianie dzieci najładniej ćwiczących - objaśnianie toru przeszkód, pokaz 7

8 Część III Końcowa Zabawa relaksująca Ćw. porządkowe - marsz po jeżyku - zszywanie palcami stóp szarfy - marsz po szczeblach drabinki, leżącej na podłodze - przejście wzdłuż ścianki wspinaczkowej - marsz po ławeczce krokiem dostawnym w bok, palce zawinięte na brzegu ławeczki - przejście po drugim szczeblu drabinek krokiem dostawnym w bok - przejście po równoważni - przesunięcie palcami stóp laski leżącej na podłodze - zwis czynny na drabince Bijemy brawo - siad ugięty, uniesienie nóg nad podłogę; uderzanie stronami podeszwowymi stóp (stopa o stopę) Zbiórka, podsumowanie lekcji, pożegnanie w szeregu KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ WADA: PLECY OKRĄGŁE (DR) Wada zlokalizowana w odcinku piersiowym kręgosłupa pogłębiona kifoza Th MIĘŚNIE NAPIĘTE (PRZYKURCZONE) mm piersiowe większy i mniejszy, zębate przednie MIĘŚNIE ROZCIĄGNIĘTE (OSŁABIONE) prostownik grzbietu odc. Piersiowego, ściągające łopatki czworoboczne, równoległoboczne, najszerszy grzbietu. TEMAT: korygujące plecy okrągłe (DR) Cele: 1. Rozluźnienie i rozciąganie mm piersiowych. 2. Wzmacnianie mm prostowników grzbietu odcinka piersiowego, ściągające łopatki. 3. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy w miejscu i w ruchu. 4. Ocena własnej postawy rozumienie słów nie garb się. 8

9 Część lekcji CZĘŚĆ WSTĘPNA LEKCJI Tok lekcyjny Część organizacyjno porządkowa Zabawa ruchowa z elementami korekcyjnymi oddechowe z elem. Rozciągającymi mm piersiowe Treść Opis ćwiczenia 1. Zbiórka, powitanie 2. Podanie głównego tematu lekcji, przypomnienie prawidłowej postawy. Przypomnienie mięśni, które odpowiadają za proste plecy i za plecy okrągłe Cztery pory roku Ćwiczący biegają w sali w dowolnych kierunkach na komendę (pora roku) przyjmują określoną pozycję. Pw. Siad ugięty przy drabince Ruch uniesienie RR w górę w skos-wdech - opuszczenie RR w dół wydech Liczba powtórzeń 4 5 min 3 min 6 x 2 min Uwagi Uczniowie w siadzie ugiętym - mm czworoboczny, równoległoboczny, zębaty przedni, prostownik grzbietu- mm piersiowy większy i mniejszy Wiosna niska Klappa Lato leżenie tyłem Jesień stanie tyłem do drabinek rr motylek Zima - leżenie przodem broda oparta na dłoniach. Zabawę kończymy na porze roku jesień. Ruchy płynne wdechy nosem, wydech ustami. AWNGŁÓŚĆCZĘ Ćwiczenie rozciągające, wzmacnianie równowagi Pw. Siad ugięty, NN na wałku Ruch przekładanie woreczka wokół bioder i pod kolanami Pw. Siad ugięty na wałku, nn. na wałku Ruch jw. 1 2 min Ćw nie patrzy w dół na woreczek, plecy wyprostowane. 9

10 GŁÓWNACZĘŚĆ Ćw. rozciągające mm piersiowe metodą NRR Pw. leżenie tyłem na wałku NN ugięte RR w górę skos, dłonie podchwytem trzymają pierwszy szczebelek drabinek Ruch próba wyrwania szczebelka w górę, napięcia mm piersiowych, nastepnie opuszczenie RR w dół dociśnięcie barków do podłogi. 4 x 4 min. Wałek na szczycie kifozy piersiowej. Napięcie 5 sek Rozciąganie 15 sek 10

11 CZĘŚĆ GŁÓWNA Ćw. oddechowe elongacyjne kręgosłupa Ćw. rozciągające mm nadmiernie napięte piersiowe Ćw. wzmacniające mm prostowniki grzbietu Ćw. rozciągające mm przykurczone jw Zabawa z elementami wzmacniającym i mm grzbietu Pw. Siad ugięty przy drabincerr.motylek Ruch stopami przytaczamy i odtaczamy wałek stopami Pw. Zwis bierny tyłem Pw. jw. rowerek Pw. Leżenie zwieszone na skrzynce przodem, głowa oparta na wałku, RR motylek Ruch ćwiczący unosi T do poziomu bioder, RR w górę skos wytrzymać 5 sek powrót do pw. Pw., jw. - odbijamy się z podestu T do poziomu bioder RR w bok pośladki napięte szybujemy (5 sek) - zbliżamy się do lustra wody RR w przód maksymalnie prostujemy T przez wyciągnięcie RR przebijamy lustro wody (5 sek) - wypływamy na powierzchnię Styl żabka wypływamy na powierzchnię 4 ruchy RR Pw. Leżenie tyłem na skrzynce RR w bok w dłoniach woreczki, NN ugięte w ST. Biodrowym, stopy oparte na szczebelku na poziomie bioder Ruch krążenia RR w tył 10 x odpoczynek RR w górę skos dociśnięte do podłogi Pw. Siad klęczny RR na szerokość skrzynki, dłonie oparte na powierzchni Ruch skłon T do podłogi do momentu bólu wytrzymaj 15 sek wyprost RR motylek Zabawa Korsarze na morzu Uczestnicy zabawy poruszają się ślizgami w siadzie klęcznym. Między stopami trzymają wałek, 1 min 1 2 min 6 x 6 x 6 x 6 x Stopy pracują w zgięciu podeszwowym Szeroki chwyt Biodra podparte na kolcach przednich górnych, stopy zaczepione poniżej bioder. Improwizacja ruchowa Skok z wieży do wody Przy skłonie w przód nie pogłębiamy 11

12 CZĘŚĆ KOŃCOWA Zabawa uspokajająca Kto zmienił miejsce Ćw. siedzą w kręgu w siadzie skrzyżnym, ćw wywołany przez chwilę zapamiętuje ustawienie grupy, a następnie odwraca się. Po wskazaniu przez prowadzącego dwóch ćw zmienia miejsce. Odwrócony ma za zadanie odgadnąć, kto zmienił miejsce. Podsumowanie, wskazanie najlepiej ćwiczących, wyjaśnienie słów nie garb się 3 x 2 min Zwracamy uwagę na plecy, czy SA proste Ćwiczący w siadzie ugiętym w półkolu 12

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP

ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP Szpital akredytowany Szpital Promujący Zdrowie opracowanie: mgr Joanna Szczerba Krzysztof Kluger

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski )

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) AKINEZJA brak lub upośledzenie wykonywania ruchów, które bardzo często określa się mianem niedowładu. Wywołane jest uszkodzeniem obwodowego narządu ruchu,

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej zadaniem jest przywrócenie tych procesów do

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Edyta Rembisz, Barbara Hersztek Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu Wiek przedszkolny dziecka obejmujący

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

TESTY OZIERECKIEGO (Wg A Brańskiego1963) Rozwój motoryczny 4-16 lat. Wiek w latach

TESTY OZIERECKIEGO (Wg A Brańskiego1963) Rozwój motoryczny 4-16 lat. Wiek w latach TESTY OZERECKEGO (Wg A Brańskiego1963) Rozwój motoryczny 4-16 lat 4 5 Postawa równoważna w wykroku (palce nogi prawej dotykają pięty nogi lewej). Oczy zamknięte. Wytrzymać 15 sekund. Dotknąć palcem wskazującym

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE BÓLOM KRĘGOSŁUPA POPRZEZ ĆWICZENIA HATHA JOGI

ZAPOBIEGANIE BÓLOM KRĘGOSŁUPA POPRZEZ ĆWICZENIA HATHA JOGI Poniższy artykuł ukazał się w Stres i jego modelowanie Pod red. nauk. Janusza Szopy i Mirosława Harciarka, WWZPCz Częstochowa, r. 2004, str. 172-178. ZAPOBIEGANIE BÓLOM KRĘGOSŁUPA POPRZEZ ĆWICZENIA HATHA

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo