ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY"

Transkrypt

1 ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej uzdolnionej sportowo grupy chłopców i dziewcząt z rocznika 2002 z terenu Leska i okolic, którzy będą kontynuować naukę w klasie sportowej o profilu piłka nożna chłopców. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lesku. Określenie wymagań jakie muszą spełniać kandydaci: bardzo dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego; ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie niższa niż poprawna; zdanie egzaminu sprawnościowego z jak najwyższym wynikiem. Etapy działania: 1. Wstępna selekcja kandydatów: wywiad wśród nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych oraz trenerów grup młodzieżowych klubów piłki nożnej na temat uczniów i zawodników mających predyspozycje do uprawiania sportu- marzec. 2. Egzamin sprawnościowy (selekcja właściwa): Termin egzaminu - 22 maja 2015r. godz. 15:00 Miejsce przeprowadzenia egzaminu hala sportowa PG w Lesku, Euroboisko Wymagania dotyczące egzaminu. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji dokument stwierdzający tożsamość, pisemną zgodę rodzica na udział dziecka w próbach sprawnościowych (załącznik 1). Powinien także posiadać strój sportowy, (koszulkę, spodenki lub spodnie z dresu, obuwie do ćwiczeń na hali). Opis egzaminu TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ 1. PRÓBA SZYBKOŚCI BIEGOWEJ bieg na 60 metrów, Wykonanie: Kandydat jest ustawiony na linii startu, na komendę gotów przyjmuje pozycję startową ( start wysoki ), po komendzie start wykonuje bieg z maksymalną szybkością na dystansie 60 metrów. Próbę wykonuje się dwukrotnie, pomiar dokonywany jest ręcznie z dokładnością do 0,01 s, zalicza się lepszy wynik z dwóch prób. 2. PRÓBA MOCY ( SIŁY ) NÓG skok w dal z miejsca, Wykonanie: Kandydat jest ustawiony na linii, w miejscu odbicia, w małym rozkroku, ugina kolana a następnie wykonuje zamach rękoma w przód i odbijając się mocno stopami od podłoża wykonuje jak najdłuższy skok z lądowaniem na

2 obydwie stopy. Próbę wykonuje się dwukrotnie, pomiar dokonywany jest z dokładnością do 1 cm, zalicza się lepszy wynik z dwóch prób. 3. PRÓBA KOORDYNACYJNO SZYBKOŚCIOWA bieg wahadłowy 4 x 10metrów, Wykonanie: Kandydat jest ustawiony na linii startu, na komendę gotów przyjmuje pozycję startową ( start wysoki ), po komendzie start wykonuje bieg na dystansie 10 metrów do linii, na której umieszczone są 2 woreczki gimnastyczne, zabiera jeden z nich i wraca z powrotem umieszczając woreczek na linii startu. Tą samą czynność powtarza z drugim woreczkiem. Próbę wykonuje się dwukrotnie, pomiar dokonywany jest ręcznie z dokładnością do 0,01 s, zalicza się lepszy wynik z dwóch prób. 4. PRÓBA SIŁY MIĘŚNI BRZUCHA brzuszki, Wykonanie: Kandydat wykonuje leżenie tyłem na macie, nogi ugięte w kolanach pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na odległość około 30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Kandydat na sygnał start wykonuje z leżenia tyłem skłony tułowia w przód, dotyka dwoma łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak, by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem i znowu wykonuje skłon tułowia w przód. Ocenę stanowi liczba poprawnych skłonów wykonanych w czasie 30 sekund. 5. PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI bieg na 800 metrów, Wykonanie: Kandydat jest ustawiony na linii startu, na komendę gotów przyjmuje pozycję startową ( start wysoki ), po komendzie start wykonuje bieg z indywidualną szybkością na dystansie 800 metrów. Próbę wykonuje się na bieżni lekkoatletycznej, pomiar dokonywany jest ręcznie z dokładnością do 1 sekundy. 1. ŻONGLERKA PIŁKI TEST SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ Wykonanie: Próba jest wykonywana w wyznaczonym kwadracie 8 m x 8 m. Próbę rozpoczyna kandydat bez komendy, podrzuca nogą piłkę nożną ( rozmiar 4 ) znajdującą się na podłożu. Kandydat uderza (podbija) piłkę w powietrzu (nogą, głową, udem) jednak nie więcej niż 5 razy z rzędu tą samą częścią ciała. Liczy się ilość uderzeń piłki bez upadku na podłoże. Czas wykonania próby 30 sekund. Próbę wykonuje się dwukrotnie, zalicza się lepszy wynik z dwóch prób. 2. PROWADZENIE PIŁKI SLALOMEM Wykonanie: Próba jest wykonywana w wyznaczonym prostokącie 15 m x 10 m. Wzdłuż dłuższych boków prostokąta są ustawione 2 rzędy składające się z 5 tyczek ( pachołków ) rozstawionych co 3 metry. Kandydat na komendę gotów

3 start ma za zadanie przeprowadzić piłkę slalomem między tyczkami prowadząc ją prawą i lewą nogą w jak najkrótszym czasie. Kandydat rozpoczyna próbę z linii startu/mety znajdującej się na krótszym boku prostokąta, prowadzi piłkę slalomem między tyczkami, zmienia kierunek i po przekątnej prowadzi piłkę do drugiego rzędu tyczek, ponownie prowadzi piłkę slalomem między tyczkami, ponownie zmienia kierunek i po przekątnej prowadzi piłkę na linię startu/mety. Próbę wykonuje się dwukrotnie, pomiar dokonywany jest ręcznie z dokładnością do 0,01 s, zalicza się lepszy wynik z dwóch prób. 3. UDERZENIE PIŁKI DO CELU NOGĄ PRAWĄ I LEWĄ. Wykonanie: Próba jest wykonywana w polu karnym boiska piłkarskiego z wykorzystaniem pełnowymiarowej bramki, w której za pomocą taśmy przymocowanej do poprzeczki wyznaczono 2 sektory o szerokości 1,5 metra, do których wykonywane są uderzenia. W obu narożnikach pola karnego znajduje się po 5 piłek (rozmiar 4), w polu karnym wyznaczono linię uderzenia piłki do bramki w odległości 14 metrów od linii bramkowej. Kandydat rozpoczyna próbę w lewym narożniku pola karnego, prowadzi piłkę po przekątnej w kierunku prawego sektora bramki i nie przekraczając wyznaczonej linii (14 m ) uderza piłkę prawą nogą dowolnym sposobem ( wew. cześć stopy, wew. podbicie, proste podbicie, zew. podbicie ) tak aby trafić w wyznaczony prawy sektor bramki. Po wykonaniu uderzenia kandydat przebiega do prawego narożnika pola karnego, zabiera piłkę i prowadzi ja po przekątnej w kierunku lewego sektora

4 bramki i nie przekraczając wyznaczonej linii ( 14 m ) uderza piłkę lewą nogą dowolnym sposobem ( wew. cześć stopy, wew. podbicie, proste podbicie, zew. podbicie ) tak aby trafić w wyznaczony lewy sektor bramki. Kandydat kontynuuje próbę w analogiczny sposób oddając przemiennie 5 uderzeń nogą prawą i 5 uderzeń noga lewą. Pomiar obejmuje liczbę uderzeń, po których piłka trafi w wyznaczony sektor bramki. 1. GRA UPROSZCZONA ocena gry TEST PIŁKARSKI - SPECJALISTYCZNY Wykonanie: Kandydaci podlegają ocenie komisji kwalifikacyjnej pod kątem cech wolicjonalnych, umiejętności techniczno taktycznych oraz wybranych elementów działania w grze ofensywnej i defensywnej w trakcie małych gier. Kandydaci zostają podzieleni w sposób losowy na zespoły 5- osobowe z bramkarzami i na zmniejszonym boisku o wymiarach 30 m x 50 m z bramkami 2 m x 5 m rozgrywają pomiędzy sobą mecze trwające 12 minut. Ocenie podlegają min. takie elementy jak: zaangażowanie, determinacja, waleczność, umiejętność współpracy w zespole, efektywność podejmowanych decyzji, czytanie gry, zachowanie w stosunku do przeciwników i partnerów z zespołu, reakcja na niepowodzenie w grze.

5 Porządek egzaminu: Zbiórka w budynku szkoły- hala sportowa przy ul. Mickiewicza 16, zebranie danych kandydatów oraz zgód rodziców na udział dziecka w egzaminie sprawnościowym; Rozmowa z rodzicami kandydatów. Podanie informacji dotyczących przebiegu egzaminu oraz zasad funkcjonowania klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum w Lesku Właściwy egzamin: - badanie sprawności ogólnej, - badanie sprawności specjalnej, - ocena gry, Obliczanie wyników egzaminu. Wyniki poszczególnych prób obliczane są na zasadzie rankingu (kolejności) zajmowanych przez kandydatów miejsc w danej próbie. Wynik końcowy jest sumą rankingów wszystkich prób. Ogłoszenie kolejności miejsc zajmowanych przez kandydatów po testach sprawnościowych nastąpi dwa dni po terminie egzaminu. 3. Badania lekarskie. Kandydaci, którzy z pozytywnym wynikiem przeszli egzamin sprawnościowy zobowiązani są do odbycia badań lekarskich w Poradni Medycyny Sportowej dla Dzieci i Młodzieży i dostarczenie ich wyników do sekretariatu gimnazjum wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu zewnętrznego. 4. Końcowa selekcja: Analiza wyników testów sprawnościowych, Analiza kwalifikacji do uprawiania sportu uzyskanych podczas badania lekarskiego w poradni medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży, Analiza wyników w nauce i zachowania, uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

6 Załącznik- ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W EGZAMINIE SPRAWNOŚCIOWYM Załącznik nr 1 Lesko, dnia... ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W EGZAMINIE SPRAWNOŚCIOWYM Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki... w egzaminie sprawnościowym kandydatów do klasy sportowej, organizowanym przez Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku w dniu.... Stwierdzam jednocześnie, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w tego typie egzaminie.... Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:56:26 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI Spis treści: 1. Kryteria przyjęć do służby w Policji 2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne 3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego 3.1. Wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZK JEŹDZIECKIEGO Zbiór obowiązujących przepisów, wg stanu na dzień 1 lipca 2013. REGLAMIN NADAWANIA POWSZECHNEJ ODZNAKI JEŹDZIECKIEJ JEŻDŻĘ KONNO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015 PRZEPISY GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ Wydanie 2014/2015 Przepisy te nie mogą być kopiowane lub tłumaczone w całości lub w częściach w żaden sposób bez zgody FIFA. FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie

Spis treści. Sterowanie 1 Sterowanie 15 Rozgrywka: wskazówki i porady 16 Przygotowanie gry 16 Rozgrywka 17 ea SportS Football Club Match Day 17 ea SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Spis treści Sterowanie Uwaga: opcje

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl WSTĘP CELEM GRY JEST ZDOBYWANIE JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ DWIE DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 15, 10, 7 ZAWODNKÓW KAŻDA, ZA POMOCĄ NOSZENIA, PODAWANIA, KOPANIA PIŁKI I KŁADZENIA JEJ NA POLU PUNKTOWYM PRZECIWNIKA,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo