STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z"

Transkrypt

1 STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie opracowała: mgr Beata Kaim 5

2 Klasa I 6

3 WIADOMOŚCI POZIOM KONIECZNY- OCENA DOPUSZCZAJĄCA 1. Uczeń zna regulamin sali gimnastycznej. 2. Uczeń zna podstawowe przepisy bhp obowiązujące podczas lekcji wf. 3. Uczeń zna kryteria ocen z wychowania fizycznego. 4. Uczeń wie, co to jest prawidłowa postawa ciała. 5. Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę ciała. 6. Uczeń zna rodzaje pozycji wyjściowych do ćwiczeń. 7. Uczeń zna poszczególne dyscypliny sportowe. 8. Uczeń potrafi rozróżnić i dobrać sprzęt sportowy do poszczególnych dyscyplin sportowych. 9. Uczeń wie, co to jest samokontrola intensywności ćwiczeń. 10. Uczeń potrafi zmierzyć swoje tętno. 11. Uczeń wie, jakie jest znaczenie wf i rekreacji dla wszechstronnego rozwoju człowieka. 12. Uczeń wie, jak zachować bezpieczeństwo podczas zajęć z lekkoatletyki. 13. Uczeń wie, jak zachować bezpieczeństwo podczas zajęć z gier sportowych. 14. Uczeń wie, z ilu zawodników składa się drużyna do koszykówki. 15. Uczeń zna rodzaje podań i chwytów piłki w koszykówce. 16. Uczeń wie, co to jest kozłowanie piłki w koszykówce. 17. Uczeń zna rodzaje rzutów piłki do kosza. 18. Uczeń wie, kiedy jest zdobyta bramka w piłce nożnej. 19. Uczeń zna rodzaje postaw siatkarskich. 20. Uczeń wie, jakie są rodzaje odbić siatkarskich (górne, dolne, sytuacyjne). 7

4 1. Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę ciała z różnych form ruchu. 2. Uczeń umie przyjąć prawidłową pozycję wyjściową do ćwiczeń. 3. Uczeń potrafi sklasyfikować pozycje wyjściowe do ćwiczeń. 4. Uczeń wie, co to są płaszczyzny ćwiczeń. 5. Uczeń potrafi rozróżnić poszczególne płaszczyzny ćwiczeń. 6. Uczeń zna ogólną anatomiczną budowę ciała (kości, mięśnie, stawy). 7. Uczeń potrafi nazwać poszczególne części ciała. 8. Uczeń potrafi rozróżnić poszczególne części ciała. 9. Uczeń wie, jak rozpoczyna się mecz koszykówki. 10. Uczeń wie, co to jest rzut sporny. 11. Uczeń wie, ilu zawodników najmniej może być na boisku podczas gry w koszykówkę. 12. Uczeń zna rodzaje zagrywek siatkarskich. 13. Uczeń wie, ile kroków może zrobić zawodnik z piłką w piłce ręcznej. 14. Uczeń wie, z ilu zawodników składa się drużyna piłki nożnej. 15. Uczeń wie, jaka jest odległość rzutu karnego od bramki w piłce nożnej. 16. Uczeń wie, jakie kary stosuje sędzia wobec zawodników niepodporządkowujących się przepisom gry w grach zespołowych. 1. Uczeń potrafi przyjąć prawidłową pozycję wyjściową do ćwiczeń ogólnorozwojowych. 2. Uczeń potrafi podać przykłady ćwiczeń w poszczególnych płaszczyznach. 3. Uczeń umie wymienić duże partie mięśniowe (m.in. tułowia, kończyn, brzucha, barków). 4. Uczeń potrafi określić przyczynę najczęściej występujących kontuzji podczas lekcji wychowania fizycznego. 8

5 5. Uczeń wie, dlaczego zawodnik przed zawodami przeprowadza rozgrzewkę. 6. Uczeń wie, z ilu zawodników składa się drużyna do piłki siatkowej. 7. Uczeń wie, ile punktów zalicza się za kosz uzyskany w czasie gry, a ile za rzut osobisty. 8. Uczeń wie, ile może liczyć drużyna wraz z rezerwowymi w piłce ręcznej. 9. Uczeń wie, kiedy jest rzut rożny, a kiedy wyrzut z autu w piłce nożnej. 10. Uczeń wie, jak dokonuje się pomiaru czasu i z jaką dokładnością w konkurencjach biegowych w 1-a. 11. Uczeń wie, jak brzmi komenda startowa w biegach krótkich. 12. Uczeń wie, jak zmierzyć odległość w skoku w dal. 13. Uczeń wie, kiedy skok w dal jest nieważny (spalony). 14. Uczeń zna podstawowe pojęcia, co to jest aerobic, fitness, wellness. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi zademonstrować ćwiczenia na poszczególne partie mięśniowe. 2. Uczeń wie, czy piłka w czasie zagrywki może dotknąć siatki. 3. Uczeń wie, jakie ćwiczenia zastosować na poszczególne części ciała. 4. Uczeń wie, kiedy zawodnik jest na pozycji spalonej w piłce nożnej. 5. Uczeń zna zasadę przeprowadzenia prawidłowej rozgrzewki. 6. Uczeń wie, jak wygląda prawidłowa postawa wyjściowa do ćwiczeń fitness. 7. Uczeń zna zasadę udzielania pierwszej pomocy współćwiczącemu w przypadku zaistnienia kontuzji na lekcji wychowania fizycznego (Zasada LOPO=LÓD+OPASKA+PODNIESIENIE+ODPOCZYNEK) 1. Uczeń ma w stopniu wysokim opanowane wiadomości klasy I. 9

6 UMIEJĘTNOŚCI GIMNASTYKA 1. Uczeń umie wykonać wszystkie zwisy. 2. Uczeń zna rodzaje figur równoważnych (marsz na palcach, półobroty we wspięciu na palcach, arabeska unik gimnastyczny, waga) i potrafi je wykonać. 3. Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę ciała. 1. Uczeń potrafi przyjąć prawidłową pozycję wyjściową do ćwiczeń ogólnorozwojowych. 2. Uczeń potrafi zademonstrować elementy ćwiczeń równoważnych na podłodze. 1. Uczeń potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu do przysiadu. 2. Uczeń potrafi wykonać przewrót w tył z przysiadu do przysiadu. 3. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać serię skoków zajęczych z miejsca, na materacu. 4. Uczeń potrafi wykonać skoki zawrotne przez ławeczkę. 5. Uczeń umie prawidłowo wykonać naskok i odbicie z odskoczni. 6. Uczeń umie wykonać zwisy do ćwiczeń na mięśnie brzuchu i grzbietu. 7. Uczeń potrafi wykonać elementy ćwiczeń równoważnych na odwróconej ławeczce. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi wykonać przewrót w przód z podstawy z miejsca na postawy. 2. Uczeń potrafi wykonać przewrót w tył z przysiadu do postawy. 3. Uczeń potrafi prawidłowo asekurować współćwiczącego po skoku z odskoczni. 10

7 4. Uczeń potrafi zademonstrować ćwiczenia na poszczególne partie mięśniowe. 1. Uczeń wykonuje bezbłędnie wszystkie elementy gimnastyczne zawarte w zakresie wymagań klasy I oraz wykaże się umiejętnościami gimnastycznymi wykraczającymi poza zakres wymagań klasy I. 2. Uczeń potrafi zastosować ćwiczenia gimnastyczne w dbałości o własne ciało. 3. Uczeń potrafi przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę z uwzględnieniem poszczególnych partii mięśniowych bez przyboru. PIŁKA SIATKOWA 1. Uczeń umie przyjąć prawidłową postawę siatkarską. 2. Uczeń umie wykonać w miejscu odbicia siatkarskie (górne, dolne, sytuacyjne). 1. Uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę siatkarską po: zatrzymaniu, z truchtu i z biegu. 2. Uczeń potrafi przyjąć piłkę w prawidłowej postawie siatkarskiej z podania górnego i dolnego. 1. Uczeń potrafi wykonać prawidłową zagrywkę dolną w grze. 2. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać odbicia dolne i górne w ćwiczeniach ze współćwiczącym. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń umie przyjąć postawę siatkarską w grze. 2. Uczeń w sposób bezbłędny przyjmuje prawidłową postawę siatkarską podczas gry. 11

8 3. Uczeń potrafi bezbłędnie poruszać się po boisku podczas gry z zachowaniem prawidłowego ustawienia no boisku. 1. Uczeń potrafi wykonać odbicia górne i dolne w określonym polu w ciągu 30 sekund. 2. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach SKS siatkówki i reprezentuje szkołę podczas rozgrywek międzyszkolnych. KOSZYKÓWKA 1. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać podanie sprzed piersi oburącz, oburącz z przed piersi kozłem, z nad głowy, z nad głowy kozłem. 2. Uczeń potrafi wykonać prawidłowy chwyt piłki. 3. Uczeń umie kozłować piłkę w miejscu prawą i lewą ręką. 1. Uczeń umie zademonstrować kozłowanie piłki w marszu w przód i w tył, w biegu (prawą i lewą ręką). 2. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać podania i chwyty piłki w biegu. 1. Uczeń potrafi podać i chwycić piłkę, a następnie ją kozłować w biegu. 2. Uczeń potrafi prawidłowo podać i chwycić piłkę podczas gry. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi bezbłędnie wykonać rzut do kosza z biegu z prawej i lewej strony. 2. Uczeń potrafi zastosować ten rzut w grze. 1. Uczeń posiada umiejętności z koszykówki znacznie wykraczające poza zakres wymagań klasy pierwszej. 12

9 2. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach SKS z koszykówki oraz reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych. PIŁKA RĘCZNA 1. Uczeń potrafi wykonać podanie i chwyt piłki w miejscu. 2. Uczeń potrafi prawidłowo kozłować piłkę w miejscu. 1. Uczeń potrafi zademonstrować podanie jednorącz półgórne i chwycić piłkę w sposób prawidłowy. 2. Uczeń potrafi kozłować piłkę w biegu. 1. Uczeń potrafi wykonać podanie i chwyt piłki w biegu. 2. Uczeń potrafi połączyć umiejętności z poziomów wyżej opisanych w grach i zabawach. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi wykonać podania i chwyty piłki w biegu w ćwiczeniach ze współćwiczącym. 2. Uczeń potrafi wykonać podania i chwyty piłki podczas ćwiczeń z partnerem i podczas gier i zabaw z zakresu piłki ręcznej. 1. Uczeń posiada umiejętności znacznie wykraczające poza zakres wymagań klasy pierwszej. 2. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach SKS-u z piłki ręcznej oraz reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych. PIŁKA NOŻNA 13

10 1. Uczeń potrafi bawić się piłką (czucie piłki) wykorzystując wszystkie powierzchnie stopy w ćwiczeniach indywidualnych. 2. Uczeń potrafi wykonać te elementy w ćwiczeniach ze współćwiczącym. 1. Uczeń potrafi wykonać wykonać prawidłowe uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, prostym podbiciem wewnętrznym podbiciem, zewnętrznym podbiciem w ćwiczeniach indywidualnych. 2. Uczeń potrafi wykonać przyjęcie piłki w powietrzu klatka piersiową. 1. Uczeń potrafi wykonać uderzenie piłki nogą j/w w ćwiczeniach ze współćwiczącym. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi przyjęcie piłki w powietrzu udem. 2. Uczeń potrafi wykonać przyjęcie piłki toczącej się po podłożu: wewnętrzną częścią stopy, podeszwą. 1. Uczeń podejmie próbę pełnienia roli bramkarza. 2. Uczeń potrafi prawidłowo ustawić się i poruszać w bramce. 3. Uczeń chętnie uczestniczy w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych. LEKKOATLETYKA 1. Uczeń potrafi wykonać rzut na odległość przyborem o różnym ciężarze (do 5 kg). 2. Uczeń potrafi przyjąć każdą pozycję startową. 1. Uczeń potrafi wykonać bieg z danego startu (wystartować). 2. Uczeń potrafi dokonać pomiaru rozbiegu do skok w dal. 14

11 1. Uczeń potrafi pokonać dystans 60m -200m na czas ze startu niskiego. 2. Uczeń potrafi skoczyć w dal dowolną techniką wykorzystując rozbieg i belkę. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń uczestniczy w sprawdzianach biegowych. 2. Uczeń uczestniczy w sprawdzianach skoku w dal. 1. Uczeń reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych. AEROBIK, FITNESS, WELLNESS 1. Uczeń potrafi zaprezentować podstawowe elementy ruchu w aerobiku. 1. Uczeń podejmie próbę skoordynowania podstawowych elementów ruchu w aerobiku z muzyką. 2. Uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę wyjściową do ćwiczeń fitness. 1. Uczeń potrafi wykonać własny krótki układ aerobiku do muzyki. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi zaprezentować swój układ aerobiku do muzyki i wraz z grupą ćwiczących. 1. Uczeń chętnie przygotowuje własne układy aerobiku do muzyki i prezentuje je ćwicząc z grupą rówieśniczą na lekcji. 15

12 Klasa II 16

13 WIADOMOŚCI 1. Uczeń wie, jaka jest kolejność wykonywania ćwiczeń podczas rozgrzewki. 2. Uczeń wie, co to są zdolności motoryczne oraz potrafi je wymienić. 3. Uczeń wie, do ilu setów toczy się mecz w piłce siatkowej. 4. Uczeń wie, ilu sędziów prowadzi mecz siatkówki oraz zna ich funkcję. 5. Uczeń wie, co to jest wymyk i odmyk na drążku. 6. Uczeń zna rodzaje biegów sztafetowych. 1. Uczeń potrafi zademonstrować po jednym ćwiczeniu na daną zdolność motoryczną. 2. Uczeń potrafi podać przykłady ćwiczeń w poszczególnych płaszczyznach. 3. Uczeń zna podstawowe przepisy z gier zespołowych. 4. Uczeń wie, jakie kary może otrzymać zawodnik za niesportowe zachowanie się w piłce ręcznej. 5. Uczeń wie, na czym polega poruszanie się zawodnika w ataku szybkim w piłce ręcznej. 6. Uczeń wie, jak porusza się zawodnik w obronie strefą 6:0 w piłce ręcznej. 7. Uczeń zna podstawowe pojęcia dotyczące muzyki fitness. 1. Uczeń potrafi dowieść znajomość pozycji wyjściowych do ćwiczeń podczas prowadzonej rozgrzewki. 2. Uczeń potrafi podać po kilka różnych ćwiczeń na poszczególne zdolności motoryczne. 3. Uczeń potrafi podzielić ćwiczenia mięśni na rozciągające i wzmacniające. 17

14 4. Uczeń potrafi dokonywać pomiaru czasu, odległości. 5. Uczeń wie, co to jest pole 3-ch sekund w koszykówce. 6. Uczeń wie, czym różni się rzut wolny pośredni od bezpośredniego w piłce nożnej. 7. Uczeń wie, w jakiej odległości powinni znajdować się zawodnicy drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego. 8. Uczeń wie, w jakim przypadku sędzia dyktuje rzut karny w piłce nożnej i piłce ręcznej. 9. Uczeń wie, co to jest przekazanie pałeczki sztafetowej w strefie zmian. 10. Uczeń zna ogólnie wybrane moduły (aerobik, step, TBC-ćwiczenia siłowo -wytrzymałościowe z przyborem, ATP- jak TBC-ukierunkowane na dolne części ciała). POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA DOBRA 1. Uczeń potrafi dowieść znajomości pozycji wyjściowych do ćwiczeń podczas prowadzonej rozgrzewki na ocenę. 2. Uczeń potrafi skorygować u współćwiczących błędy podczas wykonania pozycji wyjściowych do ćwiczeń ogólnorozwojowych, na bazie zdobytych wiadomości. 3. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo ćwiczenia na poszczególne zdolności motoryczne. 4. Uczeń wie, w jakiej części boiska do piłki ręcznej może nastąpić zmiana zawodnika i bramkarza. 5. Uczeń potrafi dowieść znajomość przepisów ZGS w samodzielnym sędziowaniu. 6. Uczeń wie, w jakich biegach zawodnicy nie biegają po torach. 7. Uczeń wie, jakie przybory i przyrządy można wykorzystać w fitness. 8. Uczeń zna ogólne zasady fitness. 9. Uczeń wie, co to są ćwiczenia aerobowe, wzmacniające, uspokajające, relaksacyjne. 18

15 1. Uczeń potrafi przygotować prawidłową rozgrzewkę z uwzględnieniem poszczególnych partii mięśniowych z przyborem i bez przyboru. 2. Uczeń wie, jakie są systemy rozgrywek sportowych i potrafi je omówić oraz zastosować w turniejach klasowych i szkolnych. UMIEJĘTNOŚCI GIMNASTYKA POZIOM PODSTAWOWY - OCENA DOPUSZCZAJĄCA 1. Uczeń ma opanowane umiejętności z poziomu wymagań koniecznego i podstawowego z klasy I. POZIOM PODSTAWOWY - OCENA DOBRA 1. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać przewrót w tył z postawy o nogach prostych do przysiadu. 2. Uczeń podejmuje próbę wykonania przeskoku zawrotnego przez 4-y cz. skrzyni po odbiciu z odskoczni. 3. Uczeń potrafi wykonać stanie na rękach przy drabince z asekuracją podwójną. 4. Uczeń potrafi wykonać krótki układ ćwiczeń równoważnych na podłodze. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi skorygować błędy w zwisach u innych i zademonstrować wykonanie poprawne. 2. Uczeń potrafi wykonać skok zawrotny przez 5-część skrzyni po odbiciu z odskoczni z asekuracją. 3. Uczeń potrafi wykonać przewrót w przód z rozbiegu do postawy. 4. Uczeń potrafi wykonać przewrót w tył z siadu o nogach prostych do postawy. 19

16 5. Uczeń potrafi wykonać wychwyt z karku w układzie trójkołowym z dwoma asekurującymi. 1. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo wszystkie elementy gimnastyczne, o których mowa w poszczególnych poziomach. 2. Uczeń potrafi zademonstrować po jednym ćwiczeniu na daną zdolność motoryczną. 3. Uczeń potrafi przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę z uwzględnieniem poszczególnych partii mięśniowych. 4. Uczeń potrafi w sposób bezpieczny i prawidłowy asekurować współćwiczącego w zadaniach gimnastycznych. PIŁKA SIATKOWA 1. Uczeń ma opanowane umiejętności z poziomu koniecznego i podstawowego z klasy I. 1. Uczeń potrafi prawidłowo ustawić swoją drużynę do gry na boisku. 1. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać naskok do bloku pojedynczego w ćwiczeniach z piłką przy siatce. 2. Uczeń umie wykonać prawidłowo zagrywkę tenisową w grze 3. Uczeń umie odebrać piłkę po zagrywce (w grze) sposobem dolnym. 1. Swoje umiejętności z zakresu piłki siatkowej uczeń doskonali podczas zajęć szkolnych SKS-u z siatkówki i reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych. 20

17 1. Uczeń potrafi wykonać odbicia górne i dolne w określonym polu w ciągu 30 sekund. 2. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach SKS siatkówki i reprezentuje szkołę podczas rozgrywek międzyszkolnych. KOSZYKÓWKA 1. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać podanie sprzed piersi oburącz, oburącz z przed piersi kozłem, z nad głowy, z nad głowy kozłem. 2. Uczeń potrafi wykonać prawidłowy chwyt piłki. 3. Uczeń umie kozłować piłkę w miejscu prawą i lewą ręką. 1. Uczeń umie zademonstrować kozłowanie piłki w marszu w przód i w tył, w biegu (prawą i lewą ręką). 2. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać podania i chwyty piłki w biegu. 1. Uczeń potrafi podać i chwycić piłkę, a następnie ją kozłować w biegu. 2. Uczeń potrafi prawidłowo podać i chwycić piłkę podczas gry. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi bezbłędnie wykonać rzut do kosza z biegu z prawej i lewej strony. 2. Uczeń potrafi zastosować ten rzut w grze. 1. Uczeń posiada umiejętności z koszykówki znacznie wykraczające poza zakres wymagań klasy pierwszej. 2. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach SKS z koszykówki oraz reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych. 21

18 PIŁKA RĘCZNA 1. Uczeń potrafi wykonać podanie i chwyt piłki w miejscu. 2. Uczeń potrafi prawidłowo kozłować piłkę w miejscu. 1. Uczeń potrafi zademonstrować podanie jednorącz półgórne i chwycić piłkę w sposób prawidłowy. 2. Uczeń potrafi kozłować piłkę w biegu. 1. Uczeń potrafi wykonać podanie i chwyt piłki w biegu. 2. Uczeń potrafi połączyć umiejętności z poziomów wyżej opisanych w grach i zabawach. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi wykonać podania i chwyty piłki w biegu w ćwiczeniach ze współćwiczącym. 2. Uczeń potrafi wykonać podania i chwyty piłki podczas ćwiczeń z partnerem i podczas gier i zabaw z zakresu piłki ręcznej. 1. Uczeń posiada umiejętności znacznie wykraczające poza zakres wymagań klasy pierwszej. 2. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach SKS-u z piłki ręcznej oraz reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych. PIŁKA NOŻNA 1. Uczeń potrafi bawić się z piłką (czucie piłki) wykorzystując wszystkie powierzchnie stopy w ćwiczeniach indywidualnych. 2. Uczeń potrafi wykonać te elementy w ćwiczeniach ze współćwiczącym. 22

19 1. Uczeń umie wykonać brzuchem przyjęcie piłki spadającej z powietrza po koźle. 2. Uczeń potrafi przyjąć piłkę w powietrzu prostym podbiciem. 3. Uczeń potrafi prowadzić piłkę zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem. 4. Uczeń potrafi odebrać piłkę przeciwnikowi z przodu sposobem zasadniczym. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń umie wykonać przyjęcie piłki w powietrzu wewnętrzną częścią stopy. 1. Uczeń potrafi prowadzić piłkę głową. 2. Uczeń uczestniczy w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych. LEKKAATLETYKA 1. Uczeń ma opanowane umiejętności z poziomu wymagań koniecznego, podstawowego i rozszerzonego z klasy I. 1. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo przekazanie pałeczki w strefie zmian biegu sztafetowego. 2. Uczeń potrafi zademonstrować zestaw ćwiczeń skocznościowych. 1. Uczeń potrafi zademonstrować ćwiczenia skocznościowe wspomagające siłę mięśni nóg potrzebną w konkurencjach lekkoatletycznych. 2. Uczeń bierze udział w biegu sztafetowym ze swoją drużyną, pokonując dystans na miarę swoich możliwości fizycznych. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi na bazie umiejętności poprawić błędy u partnerów w biegu sztafetowym i w ćwiczeniach skocznościowych. 23

20 2. Uczeń potrafi pokonać dystans 300m - 400m na czas, ze startu niskiego. 1. Uczeń reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych. AEROBIK, FITNESS, WELLNESS - kl II 1. Uczeń zna podstawowe kroki bazowe (marsz, bieg, step-touch, v-step, hell-back, side to side, knee-up, chase, mambo). 1. Uczeń potrafi zademonstrować zmiany kroków bazowych w układzie choreograficznym. 1. Uczeń potrafi dokonać zmiany kroków w krótkim układzie choreograficznym bez muzyki zaproponowanym przez nauczyciela. 2. Uczeń potrafi połączyć układ kroków bazowych z pracą rąk w układzie, bez muzyki zaproponowanym przez nauczyciela. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY - OCENA BARDZO DOBRA 1. Uczeń potrafi zaproponować własny układ choreograficzny kroków bazowych z pracą rąk przy muzyce. 2. Uczeń potrafi przeprowadzić układ, o którym mowa wyżej z grupą ćwiczących. 1. Uczeń potrafi przeprowadzić dowolnie wybrany moduł fitness (aerobik, step, TBC, ATB) z grupą ćwiczących. 24

21 KLASA III 25

22 Standardy edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA DODATKOWE WYMAGANIA NADOBOWIĄZKOWE LEKKA ATLETYKA Opanowanie abc" umiejętności lekkoat- - Uczeń przejawia inicjatywę poznawania - Uczestniczy w rywalizacji w klasie i letycznych w zakresie: technik lekkoatletycznych szkole - truchtu - Zna przepisy, umie zorganizować i - Bierze udział w zawodach międzyszkol- - skipów przeprowadzić zawody wewnątrzklasowe nych w lekkiej atletyce i biegach przeła- - biegu w różnym tempie - Posiada znajomość komend startowych jowych - biegu ciągłego - wieloskoku - podstawowych ćwiczeń na płotkach - rzutów piłką lekarską - pchnięcie kulą - skoku w dal techniką naturalną - sprintu i biegów wytrzymałościowych GIMNASTYKA I GIMNASTYKA AR- TYSTYCZNA 26

23 - znajomość ćwiczeń kształcących - umiejętność wykonania ćwiczeń równoważnych - znajomość ćwiczeń zwinnośćiowoakrobatycznych (przewroty) - ćwiczenia w zwisach i podporach - skoki gimnastyczne (skok rozkroczny) - ćwiczenia z przyborem do muzyki KOSZYKÓWKA - umiejętność prawidłowego wykonania: dwutaktu z prawej i lewej strony podań kozłowania rzutów na kosz umiejętność krycia każdy swego" zna podstawowe sposoby poruszania się w ataku i obronie - Łączenie elementów gimnastyki w układy - Zwiększanie stopnia trudności ćwiczeń - Samoasekuracja i asekuracja - Samodzielny dobór ćwiczeń w zajęciach rytmiczno-tanecznych - umiejętność zastosowania w grze elementów z zakresem wymagań podstawowych - samodzielne prowadzenie rozgrywki specjalistycznej - umiejętność przeprowadzenia ataku szybkiego - Elegancja ruchu - Samodzielne planowanie i demonstrowanie ćwiczeń - Samodzielny dobór muzyki i przyborów - udział w zajęciach SKS - udział w rozgrywkach klasowych, międzyszkolnych, klubowych 27

24 PIŁKA RĘCZNA - umiejętność wykonania prawidłowego: - potrafi wykorzystać elementy techniki i - samodzielnie przeprowadzenie rozgry- kozłowania taktyki w grze wek wewnątrzklasowych podań rzutów do bramki - samodzielnie prowadzi rozgrywkę - zna przepisy gry - poruszania się w obronie PIŁKA NOŻNA - podanie wew. Stroną stopy - podania podbiciem - gra w klubie - przyjęcie piłki - drybling - udział w zajęciach dodatkowych - żonglerka - małe gry - prowadzenie piłki - gra 1:1 w obronie i ataku - krycie - nauka strzału TAŃCE - poznanie ćwiczeń typowych dla aerobi- - samodzielnie prowadzi aerobik - uczestniczy w dodatkowych zajęciach ku, calanetisu i stepu - prezentuje własny układ kroków tańców (kursy tańca towarzyskiego, w zespołach 28

25 - uczeń zna podstawowe kroki i elementy taneczne wybranych tańców ludowych (polka, krakowiak, walc) - potrafi wykonać proste układy taneczne - zna podstawowe kroki wybranych tańców towarzyskich ĆWICZENIA W SIŁOWNI - uczeń zna wyposażenie siłowni i potrafi obsługiwać maszyny treningowe - potrafi wykonać ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe - potrafi zastosować metodę obwodową i stacyjną w treningu siłowym PIŁKA SIATKOWA - przyjęcie prawidłowej postawy siatkarskiej - umiejętność przyjęć wraz z podaniem ludowych i towarzyskich - potrafi wymienić tańce: regionalne, narodowe i towarzyskie - potrafi wymienić korzyści płynące z regularnego uprawiania ćwiczeń na siłowni - właściwie dobiera obciążenia i ilość powtórzeń w serii - umiejętność dokładnego odbioru zagrywki - umiejętność łączenia odbić górnych i tańca ludowego) - bierze udział w Turniejach tańca - korzysta z siłowni w czasie wolnym - potrafi złożyć samodzielnie obwód treningowy - jest w stanie ułożyć i poprowadzić zestawy ćwiczeń dla siebie i innych - udział w zajęciach SKS - uczestniczy w rozgrywkach między klasowych, międzyszkolnych, klubowych 29

26 sposobem górnym i dolnym - umiejętność wykonania prawidłowej zagrywki - uczeń potrafi prawidłowo wykonać odbiór zagrywki sposobem obręcz z dołu

27 dolnych - uczeń zna przepisy i potrafi samodzielnie sędziować - potrafi samodzielnie przeprowadzić rozgrywkę do piłki siatkowej - wprowadza do gry taktykę 30

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo