INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 OFERTA EDUKACYJNA Wydział IV Wkaln-Aktrski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalnść: śpiew slwy i aktrstw studia licencjackie, stacjnarne, 4-letnie Wydział przygtwuje wkalnie i aktrsk młdych adeptów sztuki zarówn d pracy w teatrach muzycznych perze, peretce, musicalu, jak i d działalnści na estradach kncertwych w różnych frmach wkalnych pieśń, kantata, ratrium. Prgram studiów bejmuje przedmity zapewniające pracę nad techniką wkalną (śpiew slwy), przygtwanie wkalne repertuaru z zakresu różnych frm i stylistyki (praca z pianistą, pracwanie partii perwych współpraca z Teatrem Wielkim Operą Nardwą i Warszawską Operą Kameralną, studium recytatywu, zagadnienia wyknawcze muzyki barkwej, kameralistyka, zespły wkalne), jak i w pszerznym wymiarze przygtwanie sceniczne (aktrstw, dykcja, prza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca na Wydziale V UMFC, Szkłą Wizażu). Wydział ma w swjej fercie przedmity gólnmuzyczne, humanistyczne i inne niezbędne d rzwijania umiejętnści i pszerzania wiedzy współpraca z Katedrą Humanistyki, Katedrą Psychlgii. Daje mżliwść nabycia umiejętnści praktycznych pprzez udział w perach, kncertach raz wydarzeniach muzycznych prezentwanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych współpraca m.in. z Filharmnią Grzwską, Filharmnią Świętkrzyską, Filharmnią Pdkarpacką, Musicakademie Rheinsberg. sprawdzenie predyspzycji aktrskich i ruchwych kształcenie słuchu sprawdzian ustny egzamin dwustpniwy, kandydat przygtwuje trzy dwlne utwry z bszaru muzyki kameralnej, ratryjnej lub perwej, z akmpaniamentem frtepianu: 1 etap: wyknanie 1 utwru z wybru kandydata, 2 etap: wyknanie 2 utwrów (jeden z wybru kandydata, drugi z wybru kmisji, dpuszczalne jest pwtórzenie utwru z 1 etapu). Na każdym etapie kmisja mże sprawdzić skalę głsu. sprawdzenie predyspzycji aktrskich i ruchwych 1. predyspzycje aktrskie: d przygtwania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: prza raz wiersz (współczesny lub klasyczny) ba teksty z własną interpretacją, zadania zadawane kandydatm w trakcie egzaminu: zadania aktrskie na przygtwanych przez kandydata tekstach (umiejętnść dejścia d przygtwanej interpretacji): zadania i etiudy aktrskie na zadany temat (bez tekstu, wybraźnia i imprwizacja), zadania dykcyjne i ddechwe, ćwiczenia sprawdzające sprawnść aparatu artykulacyjneg w zakresie mwy jak i pprawnść dykcyjną pszczególnych głsek, 2. predyspzycje taneczn ruchwe: badanie znajmści krków plskich tańców nardwych (plnez, krakwiak, kujawiak, berek, mazur), badanie uruchmienia emcji w ciele, wybraźni przestrzennej ciała, kreatywnści ruchwej pprzez realizację etiudy taneczn-ruchwej wyknanej d pdkładu dźwiękweg (tematy etiud i utwry muzyczne przygtwuje egzaminujący). Wymagany ubiór umżliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchwe i gimnastyczne, buwie 1

2 d tańców ludwych i buwie d ćwiczeń gimnastycznych. kształcenie słuchu sprawdzenie predyspzycji i umiejętnści słuchwych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rzpznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrtach i dminanty septymwej, rzpznawanie akrdów dur, mll, zmniejsznych i zwiększnych, sprawdzenie predyspzycji pamięci muzycznej. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu ze śpiewu, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. Specjalnść: śpiew slwy studia licencjackie, niestacjnarne, 3-letnie Wydział przygtwuje wkalnie i aktrsk młdych adeptów sztuki zarówn d pracy w teatrach muzycznych perze, peretce, musicalu, jak i d działalnści na estradach kncertwych w różnych frmach wkalnych pieśń, kantata, ratrium. Prgram studiów bejmuje zarówn przedmity zapewniające pracę nad techniką wkalną (śpiew slwy), przygtwanie wkalne repertuaru z zakresu różnych frm i stylistyki (praca z pianistą, pracwanie partii perwych współpraca z Teatrem Wielkim Operą Nardwą i Warszawską Operą Kameralną, studium recytatywu, zagadnienia wyknawcze muzyki barkwej, kameralistyka, zespły wkalne), jak i przygtwanie sceniczne (pdstawy gry aktrskiej, dykcja, taniec, styl i gest, charakteryzacja współpraca Akademią Teatralną, Zakładem Tańca na Wydziale V UMFC, Szkłą Wizażu). Wydział ma w swjej fercie przedmity gólnmuzyczne, humanistyczne i inne niezbędne d rzwijania umiejętnści i pszerzania wiedzy. Daje mżliwść nabycia umiejętnści praktycznych pprzez udział w perach, kncertach raz wydarzeniach muzycznych prezentwanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych współpraca m.in. z Filharmnią Grzwską, Filharmnią Świętkrzyską, Filharmnią Pdkarpacką, Musicakademie Rheinsberg. sprawdzenie predyspzycji aktrskich i ruchwych kształcenie słuchu sprawdzian ustny egzamin dwustpniwy, kandydat przygtwuje trzy dwlne utwry z bszaru muzyki kameralnej, ratryjnej lub perwej, z akmpaniamentem frtepianu: 1 etap wyknanie 1 utwru z wybru kandydata, 2 etap wyknanie 2 utwrów (jeden z wybru kandydata, drugi z wybru kmisji, dpuszczalne jest pwtórzenie utwru z 1 etapu). Na każdym etapie kmisja mże sprawdzić skalę głsu. sprawdzenie predyspzycji aktrskich i ruchwych 1. predyspzycje aktrskie: d przygtwania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: prza raz wiersz (współczesny lub klasyczny) ba teksty z własną interpretacją, zadania zadawane kandydatm w trakcie egzaminu: zadania aktrskie na przygtwanych przez kandydata tekstach (umiejętnść dejścia d przygtwanej interpretacji) zadania i etiudy aktrskie na zadany temat (bez tekstu, wybraźnia i imprwizacja), zadania dykcyjne i ddechwe, ćwiczenia sprawdzające sprawnść aparatu artykulacyjneg w zakresie mwy jak i pprawnść dykcyjną pszczególnych głsek, 2. predyspzycje taneczn ruchwe: 2

3 badanie znajmści krków plskich tańców nardwych (plnez, krakwiak, kujawiak, berek, mazur), badanie uruchmienia emcji w ciele, wybraźni przestrzennej ciała, kreatywnści ruchwej pprzez realizacje etiudy taneczn-ruchwej wyknanej d pdkładu dźwiękweg (tematy etiud i utwry muzyczne przygtwuje egzaminujący). Wymagany ubiór umżliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchwe i gimnastyczne, buwie d tańców ludwych i buwie d ćwiczeń gimnastycznych. kształcenie słuchu Sprawdzenie predyspzycji i umiejętnści słuchwych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rzpznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrtach i dminanty septymwej, rzpznawanie akrdów dur, mll, zmniejsznych i zwiększnych, sprawdzenie predyspzycji pamięci muzycznej. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu ze śpiewu, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Specjalnść: śpiew slwy studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie Studia magisterskie na kierunku wkalistyka (specjalnść śpiew slwy) na Wydziale Wkaln- Aktrskim UMFC są wg przyjętej i wdrżnej kncepcji studiami specjalizacyjnymi, ukierunkwanymi na studiwanie wybranych bszarów umiejętnści zawdwych zgdnych z preferencjami głswymi lub zdefiniwanymi pasjami artystycznymi. Prgram studiów składa się z mdułów kształcenia i umżliwia spry zakres swbdy w zakresie indywidualneg ukształtwania prgramu studiów. Student jest zbwiązany d realizacji mdułu pdstawweg, raz jedneg z trzech mdułów specjalizacyjnych (perwy, muzyka dawna, kameralistyka). Pzstała część prgramu jest uzupełniana wg indywidualneg wybru studenta z bszerneg katalgu przedmitów fakultatywnych dstępnych w fercie uczelni, w tym pakietu multimedia i pakietu studium pedaggiczne. kształcenie słuchu rzmwa kwalifikacyjna kandydat zbwiązany jest d przedstawienia k. 20 min prgramu. Prgram winien zawierać bwiązkw dwa z pniższych elementów: perwa aria barkwa lub klasyczna z recytatywem, perwa aria rmantyczna lub współczesna, aria ratryjn-kantatwa, pieśni z różnych stylistycznie epk. Pzstała część prgramu złżna z pzycji wg wybru kandydata. Kandydat wyknuje jedną, wybraną przez siebie pzycję, kmisja z pzstałej części prgramu wybiera jedną lub dwie pzycje. kształcenie słuchu egzamin trzyczęściwy związany z realizacją trzech zadań: czytanie a vista zadaneg fragmentu linii meldycznej, czytanie a vista z twarzyszeniem frtepianu jedneg z zadanych głsów z partytury (frtepian egzaminatr realizuje inny głs), czytanie przebiegu rytmiczneg. Materiały z kształcenia słuchu przygtwuje kmisja. rzmwa kwalifikacyjna kandydat przygtwuje 10 minutwą wypwiedź na jeden z pdanych pniżej tematów: 3

4 4 ulubina frma muzyczna dlaczeg, przykłady, przykłady cykli pieśni kmpzytrzy, budwa frmalna, preferencje, rdzaje recytatywu przykłady, ulubina perwa partia wkalna uzasadnienie, aktualne wystawienie perwe w Plsce pis inscenizacji, festiwale muzyczne w Plsce na wybranym przykładzie spłeczna funkcja, zakres ddziaływania, filmwe realizacje per zalety i wady, na wybranym przykładzie, wielkie pstaci światwej wkalistyki w przeszłści lub becnie mówienie gatunku głsu, najważniejsze wydarzenia w karierze, znaczenie, ratrium pis frmy i rzwju przez epki muzyczne, przykłady zastswania flklru w muzyce wkalnej plskiej i bcej, ulubiny kmpzytr z bszaru muzyki pważnej uzasadnienie, przykłady sakralnych dzieł wkalnych różnrdnść frm, musical rzwój, cechy charakterystyczne, frmy inscenizacji na wybranych retryka w muzyce barku, teria afektów i typlgia figur retrycznych na wybranych pera czy peretka scenariusz dyskusji dwóch ekspertów przeciwstawnych pglądach. Kmisja p wysłuchaniu wypwiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z pwyższeg katalgu temat. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu ze śpiewu kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC Specjalnść: śpiew slwy studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Studia magisterskie na kierunku wkalistyka (specjalnść śpiew slwy) na Wydziale Wkaln- Aktrskim UMFC są wg przyjętej i wdrżnej kncepcji studiami specjalizacyjnymi, ukierunkwanymi na studiwanie wybranych bszarów umiejętnści zawdwych zgdnych z preferencjami głswymi lub zdefiniwanymi pasjami artystycznymi. Prgram studiów składa się z mdułów kształcenia i umżliwia spry zakres swbdy w zakresie indywidualneg ukształtwania prgramu studiów. Student jest zbwiązany d realizacji mdułu pdstawweg, raz jedneg z trzech mdułów specjalizacyjnych (perwy, muzyka dawna, kameralistyka). Pzstał część prgramu jest uzupełniana wg indywidualneg wybru studenta z bszerneg katalgu przedmitów fakultatywnych dstępnych w fercie uczelni, w tym pakietu multimedia i pakietu studium pedaggiczne. kształcenie słuchu rzmwa kwalifikacyjna kandydat zbwiązany jest d przedstawienia k. 20 min prgramu, prgram winien zawierać bwiązkw dwa z pniższych elementów: perwa aria barkwa lub klasyczna z recytatywem, perwa aria rmantyczna lub współczesna, aria ratryjn-kantatwa, pieśni z różnych stylistycznie epk. Pzstała część prgramu złżna z pzycji wg wybru kandydata. Kandydat wyknuje jedną, wybraną przez siebie pzycję, kmisja z pzstałej części prgramu wybiera jedną lub dwie

5 pzycje. kształcenie słuchu egzamin trzyczęściwy związany z realizacją trzech zadań: czytanie a vista zadaneg fragmentu linii meldycznej, czytanie a vista z twarzyszeniem frtepianu jedneg z zadanych głsów z partytury (frtepian egzaminatr realizuje inny głs), czytanie przebiegu rytmiczneg. Materiały z kształcenia słuchu przygtwuje kmisja. rzmwa kwalifikacyjna Kandydat przygtwuje 10 minutwą wypwiedź na jeden z pdanych pniżej tematów: ulubina frma muzyczna dlaczeg, przykłady, przykłady cykli pieśni kmpzytrzy, budwa frmalna, preferencje, rdzaje recytatywu przykłady, ulubina perwa partia wkalna uzasadnienie, aktualne wystawienie perwe w Plsce pis inscenizacji, festiwale muzyczne w Plsce na wybranym przykładzie spłeczna funkcja, zakres ddziaływania, filmwe realizacje per zalety i wady, na wybranym przykładzie, wielkie pstaci światwej wkalistyki w przeszłści lub becnie mówienie gatunku głsu, najważniejsze wydarzenia w karierze, znaczenie, ratrium pis frmy i rzwju przez epki muzyczne, przykłady zastswania flklru w muzyce wkalnej plskiej i bcej, ulubiny kmpzytr z bszaru muzyki pważnej uzasadnienie, przykłady sakralnych dzieł wkalnych różnrdnść frm, musical rzwój, cechy charakterystyczne, frmy inscenizacji na wybranych retryka w muzyce barku, teria afektów i typlgia figur retrycznych na wybranych pera czy peretka scenariusz dyskusji dwóch ekspertów przeciwstawnych pglądach. Kmisja p wysłuchaniu wypwiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z pwyższeg katalgu temat. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu ze śpiewu, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. Specjalnść: śpiew slwy, język wykładwy angielski studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Studia magisterskie na kierunku wkalistyka (specjalnść śpiew slwy) na Wydziale Wkaln- Aktrskim UMFC są wg przyjętej i wdrżnej kncepcji studiami specjalizacyjnymi, ukierunkwanymi na studiwanie wybranych bszarów umiejętnści zawdwych zgdnych z preferencjami głswymi lub zdefiniwanymi pasjami artystycznymi. Prgram studiów składa się z mdułów kształcenia i umżliwia spry zakres swbdy w zakresie indywidualneg ukształtwania prgramu studiów. Student jest zbwiązany d realizacji mdułu pdstawweg, raz jedneg z trzech mdułów specjalizacyjnych (perwy, muzyka dawna, kameralistyka). Pzstałą część prgramu jest uzupełniana wg indywidualneg wybru studenta z bszerneg katalgu przedmitów fakultatywnych dstępnych w fercie uczelni, w tym pakietu multimedia i pakietu studium pedaggiczne. kształcenie słuchu rzmwa kwalifikacyjna 5

6 kandydat zbwiązany jest d przedstawienia k. 20 min prgramu, prgram winien zawierać bwiązkw dwa z pniższych elementów: perwa aria barkwa lub klasyczna z recytatywem, perwa aria rmantyczna lub współczesna, aria ratryjn-kantatwa, pieśni z różnych stylistycznie epk. Pzstała część prgramu złżna z pzycji wg wybru kandydata. Kandydat wyknuje jedną, wybraną przez siebie pzycję, kmisja z pzstałej części prgramu wybiera jedną lub dwie pzycje. kształcenie słuchu Egzamin trzyczęściwy związany z realizacją trzech zadań: czytanie a vista zadaneg fragmentu linii meldycznej, czytanie a vista z twarzyszeniem frtepianu jedneg z zadanych głsów z partytury (frtepian egzaminatr realizuje inny głs), czytanie przebiegu rytmiczneg. Materiały z kształcenia słuchu przygtwuje kmisja. rzmwa kwalifikacyjna Kandydat przygtwuje 10 minutwą wypwiedź na jeden z pdanych pniżej tematów: ulubina frma muzyczna dlaczeg, przykłady, przykłady cykli pieśni kmpzytrzy, budwa frmalna, preferencje, rdzaje recytatywu przykłady, ulubina perwa partia wkalna uzasadnienie, aktualne wystawienie perwe w Plsce pis inscenizacji, festiwale muzyczne w Plsce na wybranym przykładzie spłeczna funkcja, zakres ddziaływania, filmwe realizacje per zalety i wady, na wybranym przykładzie, wielkie pstaci światwej wkalistyki w przeszłści lub becnie mówienie gatunku głsu, najważniejsze wydarzenia w karierze, znaczenie, ratrium pis frmy i rzwju przez epki muzyczne, przykłady zastswania flklru w muzyce wkalnej plskiej i becnej, ulubiny kmpzytr z bszaru muzyki pważnej uzasadnienie, przykłady sakralnych dzieł wkalnych różnrdnść frm, musical rzwój, cechy charakterystyczne, frmy inscenizacji na wybranych retryka w muzyce barku, teria afektów i typlgia figur retrycznych na wybranych pera czy peretka scenariusz dyskusji dwóch ekspertów przeciwstawnych pglądach. Kmisja p wysłuchaniu wypwiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z pwyższeg katalgu temat. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu ze śpiewu, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. 6

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo