Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON"

Transkrypt

1 Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa inwestujące zgodnie z warunkami Dyrektywy 85/611/ EWG OPCVM (Instytucja Zbiorowego Inwestowania w Papiery Wartościowe) Niniejsze sprawozdanie nie stanowi w żadnym wypadku podstawy do dokonywania zapisów na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa dokonywane są wyłącznie na podstawie nieodpłatnie udostępnionego skrótu prospektu lub prospektu.

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Sicav 1.1. Organizacja Sicav 1.2. Sprawozdanie zarządu Informacje dla uczestników Ogólna sytuacja rynkowa 1.3. Sprawozdanie biegłego rewidenta 1.4. Bilans skonsolidowany 1.5. Rachunek wyników skonsolidowany 1.6. Streszczenie zasad wyceny Streszczenie zasad Kursy wymiany 1.7 Skład aktywów 1,7.1..Skład aktywów Beechwood Structured Finance plc Skład aktywów Opal Financial Products plc Skład aktywów Recolte Securities plc Skład aktywów Silverstate Financial Investments plc Skład aktywów Vespucci Structured Financial Products plc Skład aktywów Eperon Finance plc Skład aktywów Vigado Capital plc Skład aktywów Voyce Investments plc Skład aktywów Nimrod Capital plc Skład aktywów Waterford Capital Investments plc Skład aktywów Profile Finance plc Skład aktywów Espaccio Securities plc Skład aktywów Brookfields Capital plc Skład aktywów Waves Financial Investments plc Skład aktywów Amethyst Structured Finance plc Skład aktywów Greenstreet Structured Financial Products plc skład aktywów Amber Protective bond portfolio limited skład aktywów Carmine Protective bond portfolio limited skład aktywów Coral Protective bond portfolio limited skład aktywów Emerald Protective bond portfolio limited skład aktywów Indigo Protective bond portfolio limited skład aktywów Ivory Protective bond portfolio limited skład aktywów Magenta Protective bond portfolio limited skład aktywów Sepia Protective bond portfolio limited skład aktywów Taupe Protective bond portfolio limited skład aktywów Vermillion Protective bond portfolio plc Skład aktywów portfeli amber Protective bond portfolio limited, Carmine Protective bond portfolio limited, Coral Protective bond portfolio limited, Emerald Protective bond portfolio limited, Indigo Protective bond portfolio limited, Ivory Protective bond portfolio limited, Magenta Protective bond portfolio limited, Sepia Protective bond portfolio limited, Taupe Protective bond portfolio limited en Vermillion Protective bond portfolio plc 1.9 Skład aktywów portfeli częściowych Fairport Capital Investments plc Skład aktywów Arcade Finance plc R Skład aktywów Arcade Finance plc R17

3 Skład aktywów D-Star Finance plc R5

4 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SICAV 1.1. ORGANIZACJA SICAV SIEDZIBA SPÓŁKI Avenue du Port 2, B-1080 Bruksela, Belgia DATA UTWORZENIA SPÓŁKI 22 lutego 1993 r. CZAS TRWANIA SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ: Nieozaczony ZARZĄD Prezes: Luc Vanderhaegen, Dyrektor Siedziby Private Banking KBC Bank NV Osoby fizyczne odpowiedzialne za faktyczne zarządzanie Sicav: Wouter Vanden Eynde, Członek Zarządu pełnomocny KBC Asset Management S.A., Christine Deleye, Szef Rozwoju wsparcia dystrybucji i sprzedaży KBC Asset Management SA Inni członkowie Zarządu: René Van den Berghe, Dyrektor Generalny CBC Banque S.A., Filip Abraham, Niezależny Członek Zarzadu Theo Peeters, niezależny członek zarządu Guido Billon, Szef ds. Bezgotówkowych środków płatniczych Centea S.A. SPOSÓB ZARZĄDZANIA Sicav powołało spółkę zarządzającą instytucjami wspólnego inwestowania. Spółką zarządzającą jest KBC Asset Management S.A. avenue du Port 2, 1080 Bruksela. DATA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ: 30 grudnia 1999 r.

5 NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ Prezes: D. De Raymaeker Członkowie zarządu: J. Lema, Przewodniczący komitetu dyrekcji J. Aerts, niezależny Członek zarządu P. Buelens, Członek zarządu pełnomocny J. Daemen, Członek zarządu bez funkcji wykonawczych M. Debaillie, niezależny Członek zarządu J. Verschaeve, Członek zarządu pełnomocny G. Rammeloo, Członek zarządu pełnomocny J. Thijs, Członek zarządu bez funkcji wykonawczych B. Van Bauwel, niezależny Członek zarządu W. Vanden Eynde, Członek zarządu pełnomocny C. Sterckx, Członek zarządu pełnomocny P. Marchand, Członek zarządu pełnomocny NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM POWIERZONO FAKTYCZNY ZARZĄD SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ: J. Lema, Przewodniczący komitetu dyrekcji P. Buelens, Członek zarządu pełnomocny J. Verschaeve, Członek zarządu pełnomocny G. Rammeloo, Członek zarządu pełnomocny W. Vanden Eynde, Członek zarządu pełnomocny C. Sterckx, Członek zarządu pełnomocny P. Marchand, Członek zarządu pełnomocny Ww. osoby mogą być również członkami zarządu innych Sicav. BIEGŁY REWIDENT SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ LUB NAZWA SPÓŁKI BIEGŁYCH REWIDENTÓW ORAZ NAZWISKO OSOBY JĄ REPREZENTUJĄCEJ Ernst& Young Reviseurs d entreprises SCRL, reprezentowana przez Christel Weymeersch, biegłego rewidenta przy Urzędzie Usług i Rynków Finansowych, Avenue de Kleet 2, B-1831 Diegem. STATUS: Sicav złożona z wielu subfunduszy inwestujące zgodnie z warunkami dyrektywy 85/611/EWG, które w zakresie funkcjonowania inwestycji podlega ustawie z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie niektórych form zarządzania zbiorowego portfelami inwestycyjnymi. ZARZĄDZANIE PORFTELEM

6 Odnośnie do umocowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym, dane te zawarte są w informacjach dotyczących subfunduszu. OBSŁUGA FINANSOWA Obsługę finansową w Belgii zapewnia : Centea S.A. Mechelsesteenweg 180, B-2019 Antwerpia KBC Bank S.A. avenue du Port 2, B-1080 Bruksela CBC Banque S.A. Grand Place 5, B-1000 Bruksela DEPOZYTARIUSZ : KBC Bank S.A. avenue du Port 2, B-1080 Bruksela ZARZĄDZANIE ADMINISTRACYJNE I KSIĘGOWE : KBC Asset Management N.V. avenue du Port 2, B-1080 Bruksela BIEGŁY REWIDENT SICAV : Deloitte Réviseurs d entreprises SC s.f.d. SCRL, reprezentowana przez Pana Franck Vergaegen, biegłego rewidenta przy Urzędzie Usług i Rynków Finansowych, Avenue de Kleet 2, B-1831 Diegem. DYSTRYBUTOR : KBC Asset Management SA, 5 Place de la Gare, L-1616 Luksemburg PROMOCJA : KBC LISTA SUBFUNDUSZY HORIZON 1. Access Fund Asian Infrastructure 2. Access Fund Brazil 3. Access Fund China 4. Access Fund CSOB Cesky Akciovy (PX ) 5. Access Fund Global Trends 6. Access Fund Russia 7. Access Fund Vietnam 8. Access India Fund 9. CSOB Asian Growth CSOB Beverages SKK CSOB Bonusovy Fond CSOB Bonusovy Fond CSOB Bonusovy Fond CSOB Byci a Medvedi CSOB Central Europe Frontier CSOB Central Europe SKK CSOB Commodity CSOB Digitalni Reverzni 3

7 19. CSOB Duo Coupon CSOB Duo Coupon CSOB Duo Coupon CSOB Duo Coupon CSOB Duo Coupon CSOB Duo Coupon CSOB Europe Lookback CSOB Europe Real Estate Growth CSOB Europe Real Estate Growth CSOB Exclusive Airbag Jumper CSOB Exclusive Inflation Plus CSOB Fix Upside Click CSOB Fixovaneho Rustu CSOB Fixovaneho Rustu CSOB Global Growth Plus CSOB Global Growth Plus CSOB Global Growth Plus CSOB Globalniho Rustu Plus CSOB Globalniho Rustu Plus CSOB Government Bonds CSOB Growth Potential CSOB Growth Potential CSOB Inflation Plus CSOB Jump Start CSOB Jumper Plus CSOB Komoditni Fond 45. CSOB Kratkodobeho Rustu CSOB Pharma and Finance CSOB Private Banking Asian Click CSOB Private Banking Asian Jumpstart CSOB Private Banking Central Europe Winners CSOB Private Banking Emerging Markets CSOB Private Banking Emerging Markets CSOB Private Banking Europe Declining Jumper CSOB Private Banking Europe Entry Optimizer CSOB Private Banking Europe Index Jumper CSOB Private Banking Europe Lookback CSOB Private Banking Jumpstart CSOB Private Banking Luxury and Growth Stocks CSOB Private Banking World Jumper CSOB Private Banking World Lookback CSOB Rozvojove Trhy CSOB Spectrum CSOB Svetoveho Rustu USD CSOB Svetovy Jumper CSOB Svetovy Lookback 2

8 65. CSOB Svetovy Lookback CSOB World Growth Plus CSOB World Growth Plus CSOB World Jumper CSOB World Jumper CSOB World Lookback Duo Coupon Kredyt Bank BRIC Kredyt Bank CE Champions Kredyt Bank Emerging Markets Kredyt Bank Exposure Quick Booster Kredyt Bank Fix Upside Coupon Kredyt Bank Fix Upside Coupon Kredyt Bank Fix Upside Coupon Kredyt Bank Global Stocks Kredyt Bank Private Banking Kredyt Bank Reverse Click Kredyt Bank SME Private Banking Active Stock Selection 84. Sustainables SKK 1 SUBFUNDUSZE, KTÓRYCH TERMIN ZAPADALNOŚCI PRZYPADŁ W TRAKCIE BADANEGO OKRESU: 1. Commodity 1 2. CSOB Central Europe Frontier 1 3. CSOB ECO World SKK 1 4. CSOB Emerging Forex 1 5. CSOB Financial Growth 2 6. CSOB Fix Upside 4 7. CSOB Growth Potential 8 8. CSOB Jumper Plus 1 9. CSOB Kratkodobeho Evropskeho Rustu CSOB Kratkodobeho Globalniho Rustu CSOB Kratkodobeho Globalniho Rustu CSOB Private Banking BRIC CSOB Private Banking Central Europe Winners CSOB Private Banking Variable Participation CSOB Short Term Growth CSOB World Growth Plus Kredyt Bank BRIC Jumper Kredyt Bank Global Cap Kredyt Bank Global Stocks Kredyt Bank Poland Jumper 2 KLASY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA Szczegóły dotyczące poszczególnych klas tytułów uczestnictwa podano w prospekcie. Istnieje klasa tytułów uczestnictwa Classic Shares dotyczaca poniższych subfunduszy:

9 Access Fund Asian Infrastructure Access Fund China Access India Fund Istnieje klasa tytułów uczestnictwa Institutional B Shares dotyczaca poniższych subfunduszy: Access Fund Asian Infrastructure Access Fund China Access India Fund W razie rozbieżności między wersją francuską sprawozdania (pół)rocznego a publikacjami w innych językach wiążąca będzie wersja francuska.

10 1.2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW Zgodnie z art. 96 Kodeksu spółek, przekazaniu podlegają poniższe informacje Bilans i rachunek zysku i strat odzwierciedlający wiernie rozwój i wyniki instytucji wspólnego inwestowania. W Rozdziale Ogólna sytuacja rynkowa zaprezentowano opis głównych ryzyk i niepewności, na które napotyka instytucja wspólnego inwestowania Żadne znaczące wydarzenie nie miało miejsca po zamknięciu roku obrotowego Informacje dotyczące zdarzeń mających znaczący wpływ na rozwój instytucji wspólnego inwestowania podano w paragrafie Prognozy w rozdziale Ogólna sytuacja rynkowa niniejszego sprawozdania, Instytucja wspólnego inwestowania nie prowadzi działalności badawczo- rozwojowej Instytucja wspólnego inwestowania nie posiada zakładów zależnych, Stworzenie i zastosowanie zasad waloryzacji każdorazowo opiera się na zasadzie ciągłości działalności instytucji wspólnego inwestowania, nawet wówczas, gdy rachunek zysku i strat wykazuje stratę w kolejnych latach obrotowych Wszystkie dane, które zgodnie z Kodeksem Spółek winny zostać zawarte w sprawozdaniu zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu Profil ryzyka instytucji wspólnego inwestowani, o którym mowa w prospekcie, zawiera skrótowe informacje dotyczące kontroli ryzyka OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW Ogólna prezentacja rynków W połowie 2009 roku gospodarka światowa wyszła z dołka, niemniej jej odbicie związane było ściśle z podjętymi działaniami wsparcia budżetowego i pieniężnego. Po ustaniu tych działań w 2011 roku, gospodarka amerykańska nie była w stanie sama kontynuować wzrostu. Niepewność związana z poprawą koniunktury gospodarczej stała się w konsekwencji głównym czynnikiem kształtującym klimat inwestycyjny w 2011 roku. Dodatkowo coraz większy niepokój budzi przyszłość amerykańskich finansów publicznych. W Europie, kryzys długu publicznego nie stracił na sile. Po zapaści w Grecji, Irlandii i Portugalii również inne kraje znalazły się pod czujną obserwacją rynków. Do tego stopnia, że zaczęto w wątpliwość poddawać szanse przetrwania wspólnej waluty. Kryzys euro stawia europejski system finansowy pod presją od niemal dwóch lat. Na szczęście istnieje przeciwwaga w postaci wysokiej koniunktury azjatyckiej. Spowolnienie wzrostu czy załamanie koniunktury? W 2010 i 2011 roki w Stanach Zjednoczonych stosunek nowotworzonych miejsc pracy do likwidowanych był korzystny, niemniej tempo wzrostu pozostało skromne. W kontekście słabego wzrostu zatrudnienia i nieznacznego przyrostu poziomu płac, wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych w dużej mierze oparty był na zachętach podatkowych, które stymulowały konsumpcję. W USA wzrost (niespełna +1,2% rok do roku dla trzech pierwszych kwartałów 2011 r.) został spowolniony działaniami naprawczymi finansów

11 stanowych i administracji lokalnej, a także znacznym wypływem dewiz spowodowanym importem. W Europie wzrost przyspieszył (+2,3%) w pierwszym półroczu. Niemniej istnieje poważny rozdźwięk między poszczególnymi krajami. Wzrost był dość silny (powyżej 4%) w Niemczech, Austrii i krajach skandynawskich. Popyt wewnętrzny (spadek bezrobocia, ograniczenie stopy oszczędnościowej, powrót inwestycji przedsiębiorstw, nadrabianie zaległości w budownictwie) poparty był eksportem stymulującym wzrost. Grecja, Irlandia, Włochy i Hiszpania, których eksport jest dość ograniczony mają zbyt niską dynamikę, by móc zamortyzować szok restrykcyjnej polityki budżetowej i nie potrafiły zapobiec ujemnemu wzrostowi. Koszt działań naprawczych ponownie dał się we znaki w trzecim kwartale. Niemiecka lokomotywa również dostaje zadyszki. W konsekwencji wzrost w trzecim kwartale 2011 roku znacznie spowolnił (+0,3% w Strefie Euro). Przy wzroście 2,6% rok do roku w pierwszym półroczu i 0,1% w trzecim kwartale, Belgia znajduje się bliżej twardego jądra strefy euro niż jej niepewnych peryferii. Recesja w pierwszej fazie powrotu koniunktury wiele mówi nam na temat znaczenia krajów wschodzących dla światowej koniunktury. Są one uzależnione od eksportu. Zachód (tj. amerykański konsument) pozostaje motorem wzrostu gospodarczego, lecz ta zależność traci na znaczeniu wraz z intensyfikacją handlu regionalnego w Azji. Obserwowany od początku drugiego kwartału 2009 roku powrót koniunktury w gospodarce azjatyckiej był równie spektakularny co jej załamanie. Wzrosty kontynuowane były w 2010 i 2011 roku. Azja jest dziś bardziej odporna na kryzysy finansowe niż w przeszłości. Jej finanse publiczne są zdrowe, bilans bieżący na ogół stabilny (w Chinach mamy wręcz do czynienia z astronomiczną nadwyżką), zaś oszczędności wewnętrzne wysokie. Jej rozwój gospodarczy przestał być uzależniony od zawirowań na zagranicznych rynkach kapitałów. Azje stała się bezsprzecznie obszarem wzrostu gospodarki światowej. Eksport, inwestycje infrastrukturalne i konsumpcja są czynnikami sprawczymi wzrostu. W 2010 roku Chiny pozbawiły USA pozycji światowego lidera na rynku samochodowym. Ku stopniowemu rozwiązaniu kryzysu euro, zbyt powolnemu według rynków Na przełomie 2009 i 2010 roku obserwatorzy obawiali się eksplozji kryzysu kredytu w 2010 roku, która zdaniem pesymistów byłaby fatalna w skutkach. Ten scenariusz nie ziścił się. Amerykański rynek mieszkaniowy nie skurczył się, ale też nie odzyskał wigoru. Sprzedaż domów utrzymuje się na niskim poziomie z 2009 roku. Zaufanie deweloperów i przedsiębiorców nie uległo zmianie. Od wiosny 2009 roku ceny domów oscylują wokół bocznej tendencji o blisko 25% niższej niż rekordy z września 2005 roku. Nie było masowych bankructw. Poziom wypłacalności i płynności przedsiębiorstw niefinansowych rzadko był tak atrakcyjny jak obecnie. Znaczne ryzyko wiązane jest obecnie z obligacjami państwowymi, niegdyś całkowicie bezpiecznymi. To, co początkowo należało do odosobnionych przypadków i zdarzało się na peryferiach strefy euro, przerodziło się w problem wiarygodności unii walutowej i jej instytucji. Począwszy od jesieni 2009 roku stało się jasne, że sytuacja budżetowa Grecji jest znacznie poważniejsza, niż ha przedstawiały oficjalne statystyki. Kredytodawcy stracili wszelkie zaufanie, kraj stanął na progu bankructwa. W wyniku licznych negocjacji Unia

12 Europejska we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym opracowała w kwietniu 2010 roku pierwszy plan pomocowy opiewający na 110 miliardów EUR, przeznaczony na zapewnienie finansowania długu publicznego Grecji do połowy 2013 roku. Nie zażegnało to kryzysu. Nawet zakładając jego pełną realizację, plan naprawczy greckiego rządu jakkolwiek drakoński, okazał się niewystarczający dla ustabilizowania zadłużenia, nawet długoterminowo. Nastroje były pełne sceptycyzmu. Jednocześnie problemy pojawiły się w realizacji planu. Przeprowadzona w maju 2011 roku wycena pośrednia pokazała, że statystyki dotyczące przeszłości wymagają ponownej korekty oraz, że wyniki budżetowe bieżącego roku nie były realizowane zgodnie z harmonogramem. Jasne stało się, że fundusz pomocowy wyczerpany zostanie wcześniej (w marcu 2012 roku) niż planowano (koniec 2013 roku). Unia Europejska i FMI zażądały dodatkowych oszczędności, co przyjęte zostało z rosnącą wrogością ze strony społeczeństwa. 21 lipca Unia Europejska odpowiedziała na ten gest uchwalając dodatkowy pakiet pomocy w wysokości 109 miliardów EUR. Finansowanie państwa greckiego ma obecnie zostać zagwarantowane do końca 2014 roku. UE i MFI nie chcą jednak samodzielnie ponosić tego kosztu. Uznano, że konieczne jest solidarne wsparcie ze strony prywatnych posiadaczy greckich papierów wartościowych. Niemniej negocjacje z europejskim sektorem bankowym na temat zasad dobrowolnego umorzenia długu (planuje się umorzenie ok. 50% zobowiązań) są bardzo pracochłonne. Sytuacja coraz bardziej wymykała się spod kontroli. Kiedy premier Grecji, Jeorgios Papandreu zagroził poddaniem planu restrykcji budżetowych pod referendum (31 października) Grecja znalazła się na progu bankructwa. Na szczęście premier wycofał groźbę. Wprowadzenie planu pomocowego dla Grecji w kwietniu 2010 roku stanowiło precedens. Po nich Grecja, Portugalia, Irlandia, Hiszpania a nawet Belgia znalazły się pod bacznym okiem rynków. Utworzenie Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (FESF, kwiecień 2010) dysponującego kwotą 440 miliardów EUR przeznaczoną na pokrycie zadłużenia innych krajów ze Strefy Euro nie przyniósło uspokojenia. Irlandzkie domino rozsypało się w ostatni weekend listopada 2010 roku, po nim portugalskie w drugi weekend kwietnia 2011 r. Niekończąca się obawa o zapaść w Hiszpanii i/lub Włoszech (w przypadku tych ostatnich oświadczenia Sylvio Berlusconiego przyniosły więcej szkód niż pożytku) zachęciły przywódców europejskich do znacznego wzmocnienia siły uderzeniowej FESF. Jego zakres został poszerzony na Szczycie europejskim z 21 lipca, zaś na szczycie z 26 października stworzono też odpowiedni arsenał finansowy. Ostateczny bilans prowizoryczny wszystkich tych operacji to uruchomienie przez Unię Europejską we współpracy z MFI ponad 900 miliardów Euro w latach w celu zagwarantowania finansowania długu publicznego krajów strefy euro. Do tego dochodzi uruchomienie 1 lipca 2012 roku funduszu pomocowego, tym razem stałego, zasilonego również kwotą 550 miliardów EUR i aktywna interwencja Europejskiego Banku Centralnego, który wykupuje pożyczki państwowe, w szczególności hiszpańskie i włoskie. Nadmierne zadłużenie niektórych krajów nie jest jedynym problemem strefy euro. Różnice w konkurencyjności płac ulegają nieprzerwanie pogłębieniu. Wraz z upływem czasu Włochy, Hiszpania, Portugalia i Grecja znalazły się w sytuacji, w której dziś poziom wynagrodzeń jest od 30 do 35% niższy niż w Niemczech. Chroniczny deficyt bilansu płatniczego (Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, a nawet Francji) stanowi nie mniejszy problem. 24 marca 2011 roku liderzy europejscy doprowadzili do historycznego przełomu przyjmując Pakt dla Euro, tworzący ramy dla harmonizacji polityki socjogospodarczej partnerów europejskich i sprzyjania konwergencji makroekonomicznej. Postanowiono, że do marca 2012 roku opracowana zostanie konkretna procedura, przewidująca stworzenie i monitorowanie planów działania dla poszczególnych krajów członkowskich.

13 Kryzys gospodarczy i niezbędna interwencja państw w celu wsparcia sektora finansowego zdestabilizowała zachodnie finanse publiczne. Reakcja władz różna jest w zależności od kraju. W Wielkiej Brytanii i krajach strefy euro wprowadza się dobrowolnie lub wskutek nacisków drakońskie środki oszczędnościowe. Debata budżetowa wywołała impas polityczny w Stanach Zjednoczonych. To wystarczyło agencji Standard & Poor s do obniżenia noty amerykańskiego długoterminowego długu publicznego z AAA na AA+ z perspektywą ujemną. Nie są wykluczone kolejne obniżki ratingów. Możliwość obniżenia ratingu pojawiła się już w czerwcu. Ogłoszenie go nie było zatem zaskoczeniem. Obniżenie noty jest skutkiem braku porozumienia polityków amerykańskich, co do sposobu uzdrowienia finansów publicznych. Rozdźwięk ideologiczny między Republikanami (mającymi większość w Izbie Reprezentantów) a Demokratami (dominującymi w Senacie) jest poważny. Mając świadomość niemożności określenia jednolitej polityki i w obawie przed impasem zdolnym wywołać niekontrolowaną eksplozję długu, partie wpisały do ustawy mechanizm automatycznych cięć budżetowych przewidujących ograniczenie deficytu budżetowego do 3% PKB w perspektywie dziesięciu lat. Konkretne środki zastosowane w tym celu zmuszają zarówno Demokratów jak i Republikanów do rewizji priorytetów. Mało prawdopodobne jest zbliżenie stanowisk w 2012 roku, kiedy to odbędą się wybory prezydenckie. Zawrotny przyrost zysków przedsiębiorstw Degrengolada zysków przedsiębiorstw w okresie recesji była równie spektakularna, co ich wzrost począwszy od czwartego kwartału 2009 roku. Koniunktura powraca na Zachód niemrawo, zupełnie inaczej niż zyski przedsiębiorstw. Po odzyskaniu wartości dodatnich w ostatnim kwartale 2009 roku zysk na akcję wszystkich przedsiębiorstw z indeksu S&P 500 wzrósł średnio o 48% w czterech kwartałach 2010 roku i o 18% w podczas trzech kwartałów 2011 roku. Ta imponująca poprawa nie jest skutkiem czynników nadzwyczajnych bowiem dotyczy niemal wszystkich sektorów. Niska koniunktura na Zachodzie nie powstrzymała eksplozji obrotów (wzrost roczny osiągnął średnio 10% w trzech pierwszych kwartałach 2011 roku). Gospodarki wschodzące przezywające okres wysokiej koniunktury stają się coraz większymi rynkami zbytu dla przedsiębiorstw zachodnich. Wzrost zysków tłumaczyć należy jednak bardziej drastycznym ograniczeniem kosztów (pracowniczych) niż przyspieszeniem przyrostu obrotów. Drogie surowce: to więcej niż oznaka powrotu koniunktury Cena ropy naftowej przez długi czas oscylowała wokół USD za baryłkę, lecz zaczęła ponownie rosnąć w ostatnich miesiącach 2010 roku. Na koniec grudnia baryłka ropy sprzedawana była już po 93 USD, tj. 20% więcej niż na koniec 2009 roku. Tendencja ta utrzymywała się w pierwszych miesiącach 2011 roku. Rewolucja na Bliskim Wschodzie i wstrzymanie produkcji ropy w Libii wzmocniła tendencję wzrostu cen, lecz nic poza tym. Wzrost zatrzymany został w czerwcu, niemniej bez odwrócenia tendencji, po tym jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zdołała uzyskać zgodę na uwolnienie 60 milionów baryłek ze strategicznych rezerw zachodnich. Na koniec badanego okresu baryłka ropy Brent sprzedawana była po 108 USD, tj. 16,7% drożej niż pod koniec 2010 roku. Eksplozja cen zatrzymała się wcześniej na większości innych rynków surowcowych. Ceny wielu metali przemysłowych i produktów rolnych osiągnęły szczyt w połowie lutego. Korekty tych ostatnich wahają się między 10 a 15%. Tendencję tę można również tłumaczyć jako oznakę większych obaw co do rozwoju koniunktury.

14 Presja na wzrost inflacji utrzymywała się na ograniczonym poziomie. W listopadzie 2011 roku roczny wzrost indeksu cen konsumpcyjnych osiągnął 3,4 % w USA, 3,0% w Strefie Euro. Inflacja bazowa, tj. wzrost indeksu ceny bez produktów żywnościowych i ropy naftowej nie była stymulowana przyspieszeniem inflacji i utrzymała się w ostatnich miesiącach na poziomie ok. 1,5%. W kontekście zdecydowanie wysokiej stopy bezrobocia, zdolności do generowania nadwyżek, umiarkowanych płac i kontroli kosztów, trudno byłoby wyobrazić sobie inną sytuację. Polityka (niemal) darmowego pieniądza i inne niekonwencjonalne działania Rezerwa federalna obniżyła stopę interwencyjną już na samym początku kryzysu. Interweniowała po raz pierwszy we wrześniu 2007 roku, kiedy stopa interwencyjna wynosiła jeszcze 5,25%. W grudniu 2008 roku spadła ona do symbolicznego poziomu 0,25%. Europejski Bank Centralny odczekał znacznie dłużej i pierwsze poluzowanie polityki pieniężnej ogłosił dopiero we wrześniu 2008 roku. Między wrześniem 2008 a majem 2009 roku, stopa interwencyjna EBC spadła z 4,25% do 1,00%. Doświadczenie uczy, że potrzeba około 6 miesięcy, aby obniżenie stóp procentowych znalazło pozytywne odbicie w realnej gospodarce i 18 miesięcy, aby jego efekty ustały. Nie dziwi zatem, że rezerwa federalna poszukuje innych rozwiązań. Interweniowała bezpośrednio na rynkach obligacji i dokonała masowego wykupu papierów dłużnych w nadziei utrzymania niskiego poziomu stóp w perspektywie długoterminowej. W kontekście wzrostu cen surowców i zastrzyków gotówkowych stopniowo wiele banków centralnych poza Stanami Zjednoczonymi coraz bardziej zaczęło obawiać się inflacji niż ryzyka związanego ze wzrostem, zwłaszcza w Europie, Ameryce Łacińskiej i w Azji. Wiele z nich (zwłaszcza centralny bank Chin) rozpoczęły działania w kierunku podwyższenia stóp. Również EBC zmienił front 7 kwietnia podnosząc stopę z 1,00% do 1,25%. Uzasadnia to faktem, że w związku ze spadkiem poziomu bezrobocia w Niemczech, przyspieszenie tempa inflacji może wywołać efekt drugiej fali wzrostu wynagrodzeń, co z kolei mogłoby utrzymać tendencje inflacyjne. Na początku lipca, EBC ponownie podniósł stopę interwencyjną (do 1,50%) zapewne ignorując ostrzeżenia związane z rozwojem koniunktury. 1 listopada, Włoch Mario Draghi zastąpił Francuza, Jean-Claude Trichet na stanowisku prezesa EBC. Był to idealny moment zmiany kierunku działań. Stopa interwencyjna obniżona została po raz pierwszy do 1,25% 3 listopada, a następnie do 1% - 8 grudnia. Nerwowość na rynkach obligacji W roku 2010 stopy obligacji długo przejawiały tendencję spadkową. Na koniec sierpnia 2010 roku, dziesięcioletnia stopa niemiecka osiągnęła najniższy (tymczasowy) pułap 2,10%. Zwłaszcza dzięki nowym zachęcającym informacjom koniunkturalnym sytuacja ta uległa zmianie między sierpniem 2010 a marcem 2011 roku i stopa niemieckich obligacji skoczyła do 3,35%. Przez ostatnie dziewięć miesięcy wzrost obaw co do koniunktury ponownie pogrążył stopy europejskich obligacji, zwłaszcza w okresie apogeum kryzysu euro. 22 września dziesięcioletnia stopa niemiecka osiągnęła historycznie niski poziom 1,65%. Zacieśnienie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny miał ograniczony jeśli nie znikomy wpływ na sytuację, jako że EBC ogłosiło z góry zmianę polityki. Stopy obligacji rozwijały się w sposób podobny jak w Stanach Zjednoczonych. Masowy wykup obligacji państwowych przez Rezerwę Federalną, mający jednoznacznie na celu

15 utrzymanie niskiego poziomu stóp długoterminowych lub jeszcze większe ich obniżenie zdają się bezskuteczne. Zakwestionowanie przez S&P noty AAA amerykańskich bonów skarbowych nie wywołało wielu reakcji. Na koniec grudnia 2011 roku, amerykańska stopa dziesięcioletnia była na poziomie 1,90%. Doszło do ogromnych zmian w portfelach obligacji. Mimo międzynarodowych gwarancji kwestionowane obligacje państw europejskich zostały zamienione na tytułu niemieckie. Różnica w oprocentowaniu między Belgią a Niemcami również ucierpiała wskutek napięć w strefie euro. Czasy, kiedy Belgia mogła zaciągać pożyczki na takich samych warunkach jak Niemcy dawno minęły. Różnica oprocentowania między Belgią a Niemcami pogłębiła się, jakkolwiek taka sytuacja dotknęła cały rynek. Ogromny dług publiczny, problemy sektora finansowego, nierównowaga finansowa między władzami federalnymi a krajowymi, brak zgody społecznej na trwałą politykę oszczędności, wewnętrzne siły odśrodkowe... wywołały wzrost nieufności zagranicznych inwestorów. 25 listopada różnica stóp procentowych między Belgią a Niemcami osiągnęła szczytową wartość 365 punktów bazowych. Atutem Belgii pozostaje jednak zdolność do finansowania się na rynku wewnętrznym. Nie musi zatem odwoływać się do zagranicznych inwestorów. Sukces emisji bonów skarbowych w listopadzie 2011 roku był tego najlepszym dowodem. W ostatnich dniach badanego okresu nerwowość nieco zelżała. 31 grudnia, dziesięcioletnia stopa belgijska wynosiła 225 punktów bazowych powyżej stopy niemieckiej. Kondycja banków europejskich jest ściśle związana z kryzysem euro. Pesymizm wobec kryzysu wspólnej waluty w impasie zmieniający się w optymizm w związku radykalnymi przełomami wywoływał raz panikę raz nadzieję co do wypłacalności europejskich banków. Stąd wystąpiły zasadnicze różnice w warunkach refinansowania banków na rynku międzybankowym. Różnice w oprocentowaniu stosowanym wobec dłużników niefinansowych ucierpiały wskutek obaw o ryzyko kredytowe. Nie wzięto pod uwagę faktu, że dłużnicy ci w większości pochwalić się mogli doskonałymi wynikami. Różnice w oprocentowaniu uległy zatem dalszemu pogłębieniu w 2011 roku. Kryzysowe nastroje na rynkach akcji Władze publiczne muszą pilnie uzdrowić finanse. Pomoc publiczna zostanie zatem ograniczona lub zlikwidowana, co jedynie wzmacnia niepewność co do trwałości powrotu koniunktury zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Pierwszej fazie powrotu koniunktury gospodarczej towarzyszył wielki rajd giełdowy windując na koniec kwietnia 2010 roku indeks S&P 500 na poziom o 75% wyższy niż jego dolna wartość z 9 marca 2009 roku. Rynkom akcji trudno jednak złapać drugi oddech. Kryzys euro i obawa przed zapaścią europejskiego sektora bankowego rzecz jasna na długo zdominowały sytuację na rynku. Lecz to nie wszystko. Dobre dane koniunkturalne i zyski pierwszych miesięcy 2011 roku nie były przekonujące. Rynek żył w strachu przed negatywnymi skutkami dla wzrostu w przypadku, gdyby cały zachodni świat (nie tylko peryferyjne kraje UE ale też wielkie kraje, a także Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) miały jednocześnie zastosować restrykcje budżetowe. Polityka pieniężna jest już obecnie bardzo poluzowana i wsparcie z jej potencjał wsparcia został wyczerpany. Obawa przed powrotem recesji bierze się też z zastoju na rynku mieszkaniowym w USA, strachu przed niewystarczającą liczbą nowotworzonych miejsc pracy, nadwerężeniem siły nabywczej gospodarstw domowych przez wysoką cenę ropy naftowej oraz zaufania konsumentów, a także widmem niedoboru podaży kredytów. Klimat poprawił się jedynie na około pół roku

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo