Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON"

Transkrypt

1 Półroczne sprawozdanie na 30 czerwca 2010 r. niezweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa inwestujące zgodnie z warunkami Dyrektywy 85/611/ EWG OPCVM (Instytucja Zbiorowego Inwestowania w Papiery Wartościowe) Niniejsze sprawozdanie nie stanowi w żadnym wypadku podstawy do zapisów na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa dokonywane są wyłącznie po bezpłatnym przekazaniu skrótu prospektu lub prospektu.

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Sicav 1.1. Organizacja Sicav 1.2. Sprawozdanie zarządu Informacje dla uczestników Ogólna prezentacja rynków 1.3. Bilans skonsolidowany 1.4. Rachunek wyników skonsolidowany 1.5. Streszczenie zasad księgowania i wyceny Streszczenie zasad Kursy wymiany 1.6. Skład aktywów Skład aktywów Beechwood Structured Finance plc Skład aktywów Opal Financial Products plc Skład aktywów Recolte Securities plc Skład aktywów Silverstate Financial Investments plc Skład aktywów Vespucci Structured Financial Products plc Skład aktywów Eperon Finance plc Skład aktywów Vigado Capital plc Skład aktywów Voyce Investments plc Skład aktywów Nimrod Capital plc Skład aktywów Waterford Capital Investments plc Skład aktywów Profile Finance plc Skład aktywów Espaccio Securities plc Skład aktywów Brookfields Capital plc Skład aktywów Waves Financial Investments plc Skład aktywów Amethyst Structured Finance plc Skład aktywów Greenstreet Structured Financial Products plc Skład aktywów Venice Finance plc Skład aktywów Infinity Finance plc Skład aktywów Sierra Finance plc Skład aktywów Zulma Finance plc Skład aktywów D-Star Finance Plc R Skład aktywów portfeli częściowych Infinity Finance Plc, Sierra Finance Plc, Venice Finance Plc, Zulma Finance Plc i D-STAR Finance Plc R Skład aktywów Arcade Finance plc R Skład aktywów Arcade Finance plc R Skład aktywów Arcade Finance plc R Skład aktywów D-Star Finance plc R5 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SICAV 1.1. ORGANIZACJA SICAV SIEDZIBA SPÓŁKI Avenue du Port 2, B-1080 Bruksela, Belgia DATA UTWORZENIA SPÓŁKI 22 lutego 1993 r. CZAS TRWANIA SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ: Nieozaczony ZARZĄD Prezes: Wouter Vanden Eynde, Członek Zarządu Pełnomocny KBC Asset Management S.A. Osoby fizyczne odpowiedzialne za faktyczne zarządzanie Sicav: Wouter Vanden Eynde, Członek Zarządu pełnomocny KBC Asset Management S.A., Dirk Thiels, Szef ds. Aktywnie Zarządzanych Funduszy Akcyjnych KBC Asset Management SA. Inni członkowie Zarządu: Guido Billon, Szef ds. Bezgotówkowych środków płatniczych Centea S.A. Eric de Vos, Członek Zarządu Pełnomocny CBC Banque S.A., Theo Peeters, niezależny członek zarządu SPOSÓB ZARZĄDZANIA Sicav powołało spółkę zarządzającą instytucjami wspólnego inwestowania. Spółką zarządzającą jest KBC Asset Management S.A. avenue du Port 2, 1080 Bruksela. DATA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ: 30 grudnia 1999 r. NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ Prezes: D. De Raymaeker Członkowie zarządu: A. Termote, Przewodniczący Komitetu Dyrekcji 3

4 J. Aerts, Niezależny członek zarządu P. Buelens, Członek zarzadu pełnomocny J. Daemen, Członek zarzadu niewykonawczy M. Debaillie, Niezależny Członek zarzadu J. Dewolfs, Członek zarzadu pełnomocny K. Heyndrickx, Członek zarzadu pełnomocny J. Thijs, Członek zarzadu niewykonawczy B. Van Bauwel, Niezależny członek zarządu W. Vanden Eynde, Członek zarzadu pełnomocny I. Van Oortegem, Członek zarzadu pełnomocny NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM POWIERZONO FAKTYCZNY ZARZĄD SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ: A. Termote, Przewodniczący Komitetu Dyrekcji P. Buelens, Członek zarzadu pełnomocny J. Dewolfs, Członek zarzadu pełnomocny K. Heyndrickx, Członek zarzadu pełnomocny W. Vanden Eynde, Członek zarzadu pełnomocny I. Van Oortegem, Członek zarzadu pełnomocny Ww. osoby mogą być również członkami zarządu innych Sicav. BIEGŁY REWIDENT SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ LUB NAZWA SPÓŁKI BIEGŁYCH REWIDENTÓW ORAZ NAZWISKO OSOBY JĄ REPREZENTUJĄCEJ Ernst& Young Reviseurs d entreprises SCRL, reprezentowana przez Marc Van Steenvoort, biegłego rewidenta przy Komisji Bankowej, Finansowej i Ubezpieczeniowej, Avenue Marcel Thiry 204, B-1200 Bruksela. STATUS: Sicav złożona z wielu subfunduszy inwestujące zgodnie z warunkami dyrektywy 85/611/EWG, które w zakresie funkcjonowania inwestycji podlega ustawie z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie niektórych form zarządzania zbiorowego portfelami inwestycyjnymi. ZARZĄDZANIE FINANSOWE PORFTELEM Odnośnie do umocowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym, dane te zawarte są w informacjach dotyczących subfunduszu. OBSŁUGA FINANSOWA Obsługę finansową w Belgii zapewnia : Centea S.A. Mechelsesteenweg 180, B-2019 Antwerpia KBC Bank S.A. avenue du Port 2, B-1080 Bruksela CBC Banque S.A. Grand Place 5, B-1000 Bruksela DEPOZYTARIUSZ : 4

5 KBC Bank S.A. avenue du Port 2, B-1080 Bruksela ZARZĄDZANIE ADMINISTRACYJNE I KSIĘGOWE : KBC Asset Management N.V. avenue du Port 2, B-1080 Bruksela BIEGŁY REWIDENT SICAV : Deloitte Réviseurs d entreprises SC s.f.d. SCRL, reprezentowana przez Pana Frank Verhaegen, biegłego rewidenta przy Komisji Bankowej, Finansowej i Ubezpieczeniowej, Lange Lozanastraat 270, B-2018 Antwerpia. DYSTRYBUTOR : KBC Asset Management SA, 5 Place de la Gare, L-1616 Luksemburg PROMOCJA : KBC LISTA SUBFUNDUSZY HORIZON 1. Access Fund Asian Infrastructure 2. Access Fund Brazil 3. Access Fund China 4. Access Fund Russia 5. Access Fund Vietnam 6. Access India Fund 7. Commodity 1 8. CSOB Asian Growth 5 9. CSOB Beverages SKK CSOB Bonusovy Fond CSOB Bonusovy Fond CSOB Bonusovy Fond CSOB Byci a Medvedi CSOB Central Europe Frontier CSOB Central Europe Frontier CSOB Central Europe SKK CSOB Central European Currencies CSOB Commodity CSOB Digitalni Reverzni CSOB Duo Coupon CSOB Duo Coupon CSOB ECO World SKK CSOB Emerging Forex CSOB Europe Lookback CSOB Europe Real Estate Growth CSOB Europe Real Estate Growth CSOB Financial Growth CSOB Fix Upside CSOB Fix Upside Click CSOB Fixovaneho Rustu CSOB Fixovaneho Rustu CSOB Global Growth Plus CSOB Global Growth Plus CSOB Global Growth Plus CSOB Globalniho Rustu Plus CSOB Globalniho Rustu Plus 9 5

6 37. CSOB Government Bonds CSOB Growth Potential CSOB Growth Potential CSOB Growth Potential CSOB Growth Potential CSOB Growth Potential CSOB Jumper Plus CSOB Komoditni Fond 45. CSOB Kratkodobeho Evropskeho Rustu CSOB Kratkodobeho Globalniho Rustu CSOB Kratkodobeho Globalniho Rustu CSOB Kratkodobeho Rustu CSOB Pharma and Finance CSOB Private Banking Asian Click CSOB Private Banking Asian Jumpstart CSOB Private Banking BRIC CSOB Private Banking Central Europe Winners CSOB Private Banking Central Europe Winners CSOB Private Banking Emerging Markets CSOB Private Banking Emerging Markets CSOB Private Banking Europe Declining Jumper CSOB Private Banking Europe Entry Optimizer CSOB Private Banking Europe Index Jumper CSOB Private Banking Europe Lookback CSOB Private Banking Jumpstart CSOB Private Banking Luxury and Growth Stocks CSOB Private Banking Variable Participation CSOB Private Banking World Jumper CSOB Private Banking World Lookback CSOB Rozvojove Trhy CSOB Short Term Global Growth CSOB Short Term Global Growth CSOB Short Term Growth CSOB Spectrum CSOB Stredoevropske Meny CSOB Svetoveho Rustu USD CSOB Svetovy Jumper CSOB Svetovy Lookback CSOB Svetovy Lookback CSOB World Growth Plus CSOB World Growth Plus CSOB World Growth Plus CSOB World Jumper CSOB World Jumper CSOB World Lookback Duo Coupon Kredyt Bank BRIC Kredyt Bank BRIC Jumper Kredyt Bank CE Champions Kredyt Bank Emerging Markets Kredyt Bank Exposure Quick Booster Kredyt Bank Fix Upside Coupon Kredyt Bank Fix Upside Coupon Kredyt Bank Fix Upside Coupon Kredyt Bank Global Cap Kredyt Bank Global Stocks Kredyt Bank Global Stocks Kredyt Bank Poland Jumper 2 6

7 95. Kredyt Bank Private Banking Kredyt Bank Reverse Click Kredyt Bank SME Sustainables SKK 1 W razie rozbieżności między wersją niderlandzką sprawozdania (pół)rocznego a publikacjami w innych językach wiążąca będzie wersja niderlandzka. SUBFUNDUSZE, KTÓRYCH TERMIN ZAPADALNOŚCI PRZYPADŁ NA BADANY OKRES: 1. CSOB Central European Currencies 1 2. CSOB Growth Potential 3 3. CSOB Growth Potential 4 4. CSOB Growth Potential 5 5. CSOB Private Banking Attractive Sectors 1 6. CSOB Private Banking Europe Booster 1 7. Kredyt Bank Poland Jumper SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Informacje dla uczestników Nie dotyczy OGÓLNA PREZENTACJA RYNKÓW Latem 2009 roku świat wyszedł z głębokiej recesji Załamanie gospodarki rzadko było tak głębokie i równoczesne, albowiem żaden kraj, sektor czy podmiot nie został oszczędzony. Zaufanie producentów, konsumentów i inwestorów osiągnęło bezprecedensowe dno. Co chwila padały smutne rekordy. Jednocześnie użyto ogromnych środków w celu neutralizacji kryzysu. W ostatnich miesiącach imponująca seria wskaźników makroekonomicznych potwierdziła sukces tych interwencji. Nie można już dziś przeczyć, że koniunktura zaczęła powracać. W trakcie roku 2010, powstało pytanie o trwałość powrotu koniunktury. Wymknięcie się spod kontroli finansów publicznych, ewentualnie środki zaradcze i ich wpływ na wzrost gospodarczy zasiały niepokój w umysłach. Huśtawkę nastrojów przerwała w kwietniu spektakularna poprawa koniunktury zapoczątkowana w marcu 2009 roku. Koniunktura lepsza, lecz niesolidna Skutki kryzysu kredytowego lat pozostają nadal odczuwalne. Nieokiełznana eksplozja podaży kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych (w Stanach Zjednoczonych) w katach i wymknięcie się spod kontroli sytuacji majątkowej amerykańskich rodzin są podstawowym powodem kryzysu kredytowego. Przenominowanie na rynku amerykańskich bonów skarbowych aktywów rosyjskich i chińskich na dolary pozwoliło na utrzymanie na sztucznie niskim poziomie stóp procentowych i dolało oliwy do ognia. Innowacja finansowa (polegająca na sekurytyzacji kredytów, które w ten sposób wyłączone zostały z bilansów instytucji finansowych) spowodowała poluzowanie polityki udzielania kredytów. Spadek cen mieszkań i kursów akcji naruszył równowagę miedzy aktywami i pasywami oraz doprowadził do pęknięcia bańki kredytowej. Sukces techniki sekurytyzacji kredytów przesunął ryzyko kredytowe na liczną rzeszę inwestorów końcowych tworząc w ten 7

8 sposób okazję do powstania efektu dźwigni na etapie udzielania kredytów. Sytuacja ta przyspieszyła tempo rozprzestrzeniania się kryzysu. Kryzys kredytowy osiągnął apogeum wraz z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Cały świat wstrzymał oddech. Zaufanie producentów i konsumentów legło w gruzach. Tylko środki płynne zachowały jeszcze wartość. Szczególnie ucierpiał na tym międzynarodowy przemysł i handel. Świat pogrążył się w najgłębszej recesji od lat 30 ubiegłego wieku. Pierwsze (niemrawe) jaskółki poprawy koniunktury pojawiły się wiosną 2009 roku. Masowe zachęty budżetowe oraz agresywna polityka kredytowa zaczęły dawać owoce. W trakcie roku powrót koniunktury zyskał silniejsze podstawy niemniej pozostał w dużym stopniu uzależniony od zachęt publicznych. Sprzedaż samochodów i nieruchomości ponownie stanęły w Stanach Zjednoczonych, kiedy wyczerpały się budżety przeznaczone na premie za złomowanie i skończyły odliczenia podatkowe na zakup pierwszego mieszkania. Kraje zorientowane na eksport i posiadające szerokie zaplecze przemysłowe jak Niemcy i większość gospodarek azjatyckich wskazywały już wówczas pozytywny wzrost. Jak na razie, nie ma mowy o trwałej spirali wzrostowej napędzonej przez wzrost płac, powrót popytu, wzrost zatrudnienia i poszerzenie zdolności wytwórczych. Spadek poziomu zatrudnienia został wyhamowany w Stanach Zjednoczonych w roku 2009, lecz siła nabywcza nie ulegnie poprawie tak długo, jak poziom likwidowanych miejsc pracy przekraczać będzie liczbę nowopowstających. Sytuacja uległa zmianie pod koniec 2009 roku na początku 2010 roku. Liczba nowych miejsc pracy przekroczyła nareszcie liczbę likwidowanych w ostatnich miesiącach, lecz w niewystarczającym stopniu, żeby spowodować spadek stopy bezrobocia (9,7% w maju). Dobra wiadomość polega jednak na przedłużeniu średniego czasu pracy, sukcesie rozwiązania polegającego na wykonywaniu pracy dorywczej i powrocie popytu na dobra inwestycyjne. Szybki powrót zysków przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, jako pierwsze skorzystały zarówno z wysokiej koniunktury lat jak i z globalizacji. Odnotowały one znaczący wzrost wydajności, zaś ich zyski eksplodowały. Początkowo tendencja do zwiększania marż zysków i do wzrostu zysków mogła utrzymywać się w okresie załamania koniunktury, w szczególności w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w czwartym kwartale 2009 roku, kiedy to spowolnienie koniunktury przekształciło się w głębokie załamanie, powodując po raz pierwszy znaczący spadek (-45,6%) zysków S&P 500 (bez uwzględnienia sektora finansowego). Tendencja ta kontynuowana była w trzech pierwszych kwartałach 2009 roku. Załamanie się poziomu zysków w okresie recesji było równie spektakularne, jak ich powrót w czwartym kwartale. Powrót koniunktury na Zachodzie jest skromny, lecz całkiem inaczej jest jeśli chodzi o zyski przedsiębiorstw. Ich mocny powrót (+66% w ostatnim kwartale 2009 roku i + 72% w pierwszym kwartale 2010 roku dla wszystkich przedsiębiorstw z indeksu S&P 500) nie jest skutkiem nadzwyczajnych zdarzeń, ponieważ dotyczy niemal wszystkich sektorów. Wynika on bardziej z drastycznego ograniczenia kosztów (pracowniczych) niż z przyspieszenia wzrostu obrotów. Brak inflacji w oczy kole... 8

9 Po zawirowaniach lat , w badanym okresie rynek ropy naftowej wypłynął na stosunkowo spokojne wody. Pod koniec 2008 roku, kurs surowca (Brent) spadł do 35 USD za baryłkę, co było bezpośrednim skutkiem inflacji, to jest na najniższy poziom od lipca 2004 roku. Tendencja wzrostowa wróciła wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w roku 2009 by osiągnąć poziom 77 USD w roku W 2010 roku, cena baryłki wahała się między 75 a 85 USD. Tendencja była wzrostowa w okresie od stycznia do marca i spadkowa od kwietnia do czerwca, co wiązało się z panującym pesymizmem co do koniunktury. Obawa przed powrotem recesji powstrzymała też poważne wzrosty cen metali. W okresie od kwietnia 2009 do kwietnia 2010, ceny (w USD) aluminium (43%), cynku (65%), miedzi (74%) i niklu (132%) eksplodowały. W dwóch ostatnich miesiącach nastąpiła ich korekta. Globalna inflacja była pod silnym wpływem wahań ceny ropy naftowej. Spadła ona do poziomów ujemnych w 2009 roku, by ponownie powrócić do poziomu dodatniego na początku 2010 roku. Niemniej ważniejsze jest to, że informacja bazowa (bez uwzględnienia sektora żywnościowego i naftowego, dzięki czemu obraz czynników bazowych jest bardziej precyzyjny) ulegała dalszemu ograniczeniu. Spadła do poziomu 1% w maju w Stanach Zjednoczonych i w Strefie Euro, co potwierdza spóźniony cykliczny charakter zjawiska. Nadwyżki potencjału będącej pochodną recesji nie można szybko wyeliminować w pierwszej fazie powrotu koniunktury, co utrudnia zdolność ustalania cen. Obecnie z sytuacją taka do czynienia mamy w większym stopniu niż w poprzednich cyklach, jako że nadwyżka potencjału jest aktualnie wyższa, zaś presja wywierana na ceny przez kraje o niskich poziomach zarobków jest znacznie silniejsza. Polityka (niemal) darmowego pieniądza Rezerwa federalna obniżyła stopy interwencyjne już na samym początku kryzysu. Pierwsza interwencja nastąpiła we wrześniu 2007 roku, to jest jeden miesiąc wcześniej niż w Banku Anglii. Centralny Bank Europejski, reagujący zazwyczaj później niż Fed, odczekał tym razem jeszcze dłużej i dokonał pierwszej obniżki stopy interwencyjnej dopiero we wrześniu 2008 roku w obliczu pogłębiającego się kryzysu. Między wrześniem 2008 roku a majem 2009 roku, stopa EBC spadła z 4,25% do 1,00%. Od tego czasu pozostała na niezmienionym poziomie. Stopa rynkowa uległa dalszym spadkom wskutek niekonwencjonalnych działań (tj. bezpośrednich interwencji na rynku pieniężnym). 30 czerwca 2010 roku, stopa trzymiesięczna wyniosła 0,75%. Nerwowość na rynkach obligacji Panika, która zapanowała na rynkach finansowych w ostatnich miesiącach 2008 roku wywołała ucieczkę w stronę bezpiecznych pożyczek państwowych. W połączeniu ze spektakularnym poluzowaniem polityki pieniężnej, taka reakcja wywołała załamanie się stóp obligacji. Amerykańska stopa oprocentowania obligacji spadła do poziomu 2,25% pod koniec 2008 roku. Stopa niemieckich obligacji przebiła dno z 2005 by uplasować się na poziomie 2,95%. Ulga wywołana pierwszymi oznakami powrotu koniunktury zmieniła tendencję zniżkową stóp procentowych. Stopy obligacji ponownie podskoczyły w Stanach Zjednoczonych i w Strefie Euro, a wręcz znacznie przyspieszyły kadencję w maju i czerwcu 2009 roku, by uplasować się na poziomie 3,95% w przypadku dziesięcioletnich amerykańskich obligacji państwowych i 3,75% w przypadku tego rodzaju obligacji niemieckich w połowie czerwca Niepokój związany z możliwością absorpcji przez rynek masowych emisji papierów dłużnych (przeznaczonych do sfinansowania utraty kontroli budżetowej) również prawdopodobnie odegrało niemałą rolę. Począwszy od połowy

10 roku, stopy obligacji ponownie poszły w dół w związku z niepokojem co do koniunktury, która powróciła na przełomie kwietnia maja 2010 roku. Na 30 czerwca 2010 roku, stopa dziesięcioletnia wynosiła w Stanach Zjednoczonych 2,95%. Dziesięcioletnia stopa procentowa w Niemczech zasadniczo podąża za rozwojem sytuacji na amerykańskim rynku obligacyjnym. Jednak jesienią 2009, stopy te rozjechały się. Zapowiedź silnego niedoszacowania sytuacji budżetowej przez rząd grecki zasiała ziarna paniki i wywołała falę wyprzedaży greckich obligacji państwowych (w późniejszym czasie obligacji innych państw ze Strefy Euro, których finanse publiczne znacząco naruszyły dyscyplinę budżetową), a także ucieczkę w kierunku wiarygodnych dłużników (takim były Niemcy). Porozumienie szefów państw europejskich osiągnięto nie bez trudności: pierwsze porozumienie dotyczące 110 miliardów euro na sfinansowanie greckiego długu miało miejsce 25 kwietnia, zaś drugie dotyczące 750 miliardów euro zawarto dwa tygodnie później w celu rozwiązania ewentualnych problemów finansowych wszystkich krajów członkowskich. Zabrakło jednak spójności w strefie euro, a niesnaski między liderami europejskimi zaniepokoiły rynki. Pod koniec kwietnia Standard & Poor s zaklasyfikował grecką pożyczkę do kategorii papierów złej jakości, a z rozpędu również rating Hiszpanii i Portugalii został odpowiednio obniżony o jeden i dwa poziomy. Decyzje te, co oczywiste, nie przywróciły spokoju. Różnica w poziomie oprocentowania między Belgią a Niemcami również ucierpiała na napięciach w strefie Euro. Pod koniec badanego okresu, belgijska stopa dziesięcioletnia przekraczała o 90 punktów bazowych poziom stopy niemieckiej, co stanowi ok. 55 bazowych różnicy w porównaniu z okresem sprzed wybuchu kryzysu greckiego i 85 punktów bazowych powyżej średniej osiągniętej w latach (5 punktów bazowych). Obligacje przedsiębiorstw: nierealistyczna waloryzacja Kryzys kredytowy wyniósł różnice między oprocentowaniem pożyczek państwowych i obligacji przedsiębiorstwa na niesłychane poziomy. Różnice te przejawiały się z jednej strony na wyższym wynagrodzeniu ryzyka dłużników i na cenie płynności (liquidity premium) związanej za paraliżem obrotu wtórnego. Całkowita cena brała pod uwagę prognozę, że jedna trzecia przedsiębiorstw ogłosi upadłość w okresie pięciu lat i nie będzie w związku z tym w stanie spłacić bieżących pożyczek. Ta apokaliptyczna wizja nie ziściła się. Przeciwnie, zaskakująco kryzys doprowadził do ograniczonej liczby przypadków upadłości i niewielkich strat kredytowych przedsiębiorstw. Różnice w oprocentowaniu uległy wskutek tego znacznemu ograniczeniu w trakcie 2009 roku. Obligacje przedsiębiorstw (w szczególności kredyty podporządkowane udzielone przez instytucje finansowe) należą do kategorii aktywów generujących najlepszy wynik. Niechęć do ryzyka kredytowego powróciła w roku Zamieszkanie spowodowane kryzysem zadłużenia greckiego miało równie szkodliwe dla rynku kredytów dla przedsiębiorstw konsekwencje. Różnice w oprocentowaniu obligacji przedsiębiorstw i niemieckich obligacji państwowych ponownie wzrosły. Pod koniec badanego okresu, obligacje przedsiębiorstw osiągnęły poziom waloryzacji zgodny z prognozą wedle której skumulowane ryzyko niewypłacalności wynosi 12% w okresie pięcioletnim, scenariusz całkowicie nierealistyczny. Niepewność co do dolara i euro 10

11 Na koniec 2009 roku dolar amerykański wymieniany był na EUR po kursie 1,342 USD za EUR. Euro szybko traciło na wartości w 2010 roku. Jego reputację przyćmił kryzys zadłużenia greckiego, brak skutecznego systemu przeciwdziałania deficytowi budżetowemu w strefie Euro, brak dynamiki zdolnej zakończyć kryzys i nieporozumienia miedzy europejskimi liderami. 30 czerwca 2010 dolar notowany był po kursie 1,218 USD za Euro. Estonia przystąpi do strefy Euro 1 stycznia 2011 roku. Dania, Litwa i Łotwa znajdują się w poczekalni Strefy Euro w ramach systemu ERM-II. Pozytywna ocena po co najmniej dwuletnim okresie funkcjonowania w systemie kursów powiązanych, utrzymanie kursu wymiany w widełkach +/-15% wokół kursu centralnego to jedne z warunków przystąpienia do Strefy Euro. Niektóre waluty skandynawskie padły ofiarą zawirowań w Islandii i kryzysu finansowego w Krajach Bałtyckich. Korona islandzka ucierpiała wskutek kryzysu kredytowego. Sytuacja ta zmusiła Bank centralny Szwecji do poluzowania polityki pieniężnej w jeszcze większym stopniu niż EBC, mimo skoku poziomu inflacji i większego popytu wewnętrznego. Riksbank obniżył swoje oprocentowanie do poziomu 0,25%. Różnica w oprocentowaniu obligacji szwedzkich i niemieckich początkowo osiągnęła poziomy alarmowe, lecz w 2009 uległa całkowitemu zniwelowaniu, osiągając na jakiś czas dodatnie wartości. Kryzys bankowy uległ intensyfikacji na Litwie. Tymczasem banki szwedzkie silnie zaangażowały się w system finansowy Krajów Bałtyckich. W konsekwencji niebezpieczeństwo greckie stało się większym niebezpieczeństwem dla Niemiec niż ryzyko ze strony Krajów Bałtyckich dla Szwecji. Różnica w oprocentowaniu osiągnęła wartości ujemne. Korona szwedzka ucierpiała na tej zmienności nastrojów, regularnie dotykając kolejnego historycznego dna i będzie mogła w znacznym stopniu odrobić straty w pierwszym kwartale 2010 roku. Kryzys nie oszczędził gospodarki norweskiej mimo efektu amortyzującego w postaci obfitych zasobów ropy naftowej. Nadal opiera się ona kryzysowi znacznie lepiej niż reszta Europy. Korona norweska znalazła się ponadto pod presją w okresie apogeum kryzysu finansowego, niemniej sytuacja wedle wszelkiego prawdopodobieństw uległa zmianie w ostatnich miesiącach. Poprawa sytuacji gospodarczej winna następować w sposób bardziej dynamiczny w Norwegii niż w strefie Euro, co Bank Norwegii przewidział z wyprzedzeniem podnosząc swoją stopę interwencyjną do poziomu 1,75%. Interwencja ta dała w ostatnich miesiącach silny impuls koronie norweskiej. Zamknęła ona badany okres na poziomie 7,90 NOK za 1 EUR, co stanowi 5% wzrost wartości w porównaniu z końcem 2009 roku. W okresie kryzysu, gospodarka brytyjska zachowywała się podobnie jak gospodarka amerykańska. Również w Wielkiej Brytanii faza wcześniejszego wzrostu opierała się na nadmiernym wzroście kredytu, bańce kredytów hipotecznych i niepohamowanej konsumpcji. W konsekwencji, gospodarka brytyjska uległa załamaniu. Finanse publiczne wymknęły się całkowicie spod kontroli. Nowy rząd koalicyjny zdecydował się w konsekwencji wprowadzić w życie 22 czerwca budżet kryzysowy, jako uzupełnienie budżetu uchwalonego w marcu przez poprzedni rząd. Oba programy są równie drastyczne i winny ograniczyć deficyt budżetowy z 10,1% w roku 2010 do 1,1% w roku W tym celu Brytyjczycy winni ponieść w tym okresie koszt równy 11% PKB (większość wysiłku koncentruje się na dwóch pierwszych latach), z czego 33% pochodzić będzie z podwyżki podatków zaś 67% z obniżenia wydatków. Plany te nie zostaną osiągnięte bezproblemowo. Uznaje się je bowiem za jedną z największych operacji budżetowych dwudziestu ostatnich lat na Zachodzie. Porównuje się ją do operacji greckiej, niemniej jest ona mniej drakońska niż operacje wdrożone przez kraje skandynawskie w latach dziewięćdziesiątych. W każdym razie, 11

12 zapewniło to utrzymanie ratingu AAA dla brytyjskiego długu. Zapowiedziane działania nie zdziwiły rynków finansowych. Europa Środkowa silnie ucierpiała na kryzysie gospodarczym i finansowym. Słowacja zdążyła w ostatniej chwili przystąpić do strefy Euro. Recesja w Europie środkowej bezpośrednio ugodziła w gospodarki eksportowe Czech i Węgier. Polska, której gospodarka jest mniej otwarta, została znacznie słabiej nim dotknięta. Węgry z kolei weszły już w recesję. Uzdrowienie finansów publicznych hamuje ich wzrost od 2006 roku. Narosłe zadłużenie w dewizach (systematyczny wzrost wartości forinta wpłynął na rozpowszechnienie się techniki kredytów we frankach szwajcarskich o niskiej rentowności) wywołało kryzys pieniężny. W sytuacji recesji, bank centralny zmuszony został w listopadzie 2008 roku podnieść stopę interwencyjną o 300 punktów bazowych, zaś MFW narzucił dodatkowe oszczędności w zamian za program pomocowy. Kryzys w Krajach Bałtyckich wzniecił nerwowość w Europie Środkowej. Pojawił się on równocześnie z pogłoskami o konieczności wycofania się wielu zachodnich banków działających w Europie Środkowej. Erozja ich bazy kapitałowej na rynku wewnętrznym i rosnący niepokój co do jakości portfela kredytów w Europie Środkowej wzmogły spekulacje na temat chaotycznego wycofywania się banków naruszającego stabilność finansową regionu. Najgorsze ostatecznie nie nastąpiło. Sytuacja zaczęła ulegać stopniowej poprawie na wiosnę 2009 roku. W 2010 roku kryzys zadłużenia greckiego rozlał się na Europę Środkową, w szczególności na Węgry. Nowy rząd premiera Orbana znalazł się w pułapce wyborczych obietnic i konieczności podjęcia działań naprawczych. Zdołał on uspokoić swój elektorat łatwiej niż rynki finansowe. Na koniec badanego okresu, korona czeska zyskała 2,4% wartości, zaś złoty polski i forint węgierski straciły odpowiednio o 1,8% i 5,8% w porównaniu z końcem 2009 roku. Szkodliwy jen japoński Przy 5% wzroście rocznym w pierwszym kwartale 2010 roku, Japonia znacznie wyprzedza Stany Zjednoczone (+3,0%) i Strefę Euro (0,8%). Po raz kolejny motorem wzrostu okazał się eksport. Japońscy eksporterzy skorzystali w ostatnich miesiącach na szybkiej poprawie sytuacji u jej azjatyckich sąsiadów, zwłaszcza Chin, ale też na wzroście popytu w USA i w Europie. Po raz pierwszy od czterech lat, do wzrostu przyczyniły się wszystkie składniki PKB. Inwestycje przedsiębiorstw i konsumpcja wzrosły, również zapasy przyczyniły się dodatnio do wzrostu. Niemniej wzmocnienie popytu wewnętrznego uzależnione jest od podjęcia działań budżetowych. Stąd trudno jest obecnie mówić o trwałości powrotu koniunktury. W nadchodzących miesiącach, wzrost japoński ulegnie pewnemu spowolnieniu. Wolniejsza poprawa niektórych zaawansowanych wskaźników i konkretniejszych danych, takich jak produkcja przemysłowa, prowadzą do wniosku, że nie powróci ona do dawnych maksymalnych poziomów w nadchodzących miesiącach. Mimo poprawy w ostatnich kwartałach, różnica w poziomie produkcji pozostaje na wysokim poziomie. Krajowi niezmiennie zagraża ryzyko deflacji. Centralny Bank Japonii utrzymał elastyczną politykę pieniężną w ostatnich miesiącach i nie jest gotów na radykalną zmianę. W tym kontekście zrozumiałe jest, że władze niechętnym okiem patrzą na wigor jena (który wymieniany był w stosunku 93 JPY za 1 USD 30 czerwca 2010, co stanowi niemal rekord w ostatnich dziesięciu latach). Dolar australijski (+4% w stosunku do dolara amerykańskiego w badanym okresie) i dolar nowozelandzki (+2%) w 2010 roku nadal podążały w rytmie z lat poprzednich. Powrót 12

13 apetytu na ryzyko wzmógł zainteresowanie tymi funding currencies, które nabrały również impetu dzięki wzrostowi cen surowców. Gospodarka australijska oparta na eksporcie surowców skorzystała na podwyżce cen metali. Bank centralny podniósł stopę interwencyjną 6 października 2009 roku. To pierwsza gospodarka, która weszła w cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Po tej pierwszej miały jeszcze miejsce cztery podwyżki stóp tak, że stopa interwencyjna wynosi już 4,50 %. Imponujący powrót koniunktury w Azji. Brazylia mocnym ogniwem na mapie Ameryki Łacińskiej Recesja i pierwsza faza powrotu koniunktury wiele nas nauczyły na temat roli, jaką odgrywają kraje wschodzące w światowej koniunkturze. Pozostają one w ścisłej zależności od eksportu. Mimo znaczącej intensyfikacji międzyregionalnej wymiany handlowej w Azji, konsument amerykański pozostaje głównym czynnikiem wzrostu w regionie. Teza ta potwierdzona została w ostatnim kwartale 2008 roku i pierwszym kwartale 2009 roku. Recesja, która rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych zaraziła równocześnie Azję. Takie kraje jak Korea, Tajwan czy Singapur zanotowały spadek wzrostu do poziomy 20% poniżej zera. Jednakże w Chinach wzrost pozostał na plusie. Rozmach środków podjętych przez rząd (program przywrócenia 18% wzrostu chińskiego PKB, porzucenie polityki stopniowej rewaloryzacji pieniądza, elastyczność w przyznawaniu kredytu etc.) pokazuje, że kryzys był znacznie głębszy niżby to mogło wynikać z oficjalnych raportów na temat PKB. Powrót koniunktury gospodarczej obserwowany od drugiego kwartału 2009 roku był równie spektakularny, co jej załamanie. Azja jest bowiem lepiej przygotowana na kryzysy finansowe niż w przeszłości. Finanse publiczne są zdrowe, bilans bieżący jest na ogół zrównoważony (w Chinach wykazuje on wręcz astronomiczną nadwyżkę), oszczędności wewnętrzne są na wysokim poziomie. Bilanse banków są mniej skażone toksycznymi aktywami niż ma to miejsce w bankach zachodnich. Rozwój gospodarczy w Azji nie jest już uzależniony od stabilności kapitałów zagranicznych. Niezależność finansowa odróżnia azjatyckie kraje wschodzące od innych regionów będących w fazie wzrostu. W Ameryce Łacińskiej, Brazylia jest pierwszy krajem, do którego w drugim kwartale 2009 roku powrócił wzrost. W porównaniu z Meksykiem, drugą gospodarką Ameryki Łacińskiej, mogła ona ograniczyć straty spowodowane światową recesją przede wszystkim dzięki wigorowi wewnętrznego popytu. Ekspansja gospodarcza i masowy napływ kapitałów zagranicznych doprowadziły do znacznego wzrostu wartości reala brazylijskiego, który to wzrost rząd próbował zahamować opodatkowując napływ kapitałów. Natomiast Meksyk odnotował ujemny wzrost w drugim kwartale po raz czwarty z rzędu zaś skumulowany PKB skurczył się o blisko 10%, to jest ponad dwukrotnie więcej niż w Brazylii. W dużo większym stopniu niż Brazylia Meksyk uzależniony jest od eksportu, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych tam skierowane jest 80% meksykańskiego eksportu. Nadwyżka rentowności południowoamerykańskich i azjatyckich obligacji publicznych uległa w ostatnich latach załamaniu osiągając historyczne dna w połowie 2008 roku. Zmniejszenie różnic w oprocentowaniu amerykańskich obligacji państwowych wynikło w szczególności z poprawy jakości kredytu (główni dłużnicy jak Brazylia i Rosja wykorzystali zwyżki na rynkach surowców do ograniczenia swojego zadłużenia zewnętrznego). Sytuacja uległa radykalnej zmianie w 2008 roku. W październiku 2008 roku światowy kryzys kredytów i środków płynnych, a także ucieczka kapitałów z Rosji sprowadziły różnicę w oprocentowaniu względem amerykańskiej pożyczki państwowej do poziomów z 2004 roku. Mimo znacznego 13

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo