niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 187 112 75"

Transkrypt

1 Dostępność w tygodniu / Access during the Biblioteki i filie usytuowane / Library and branches situatet Połączone z innymi jednostkami / Merged structures Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych w 2012 r. / Performance of public libraries in 2012 (Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego) / (Based on the Central Statistical Office GUS data) STAN I ORGANIZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH / NUMBER AND ORGANISATION OF PUBLIC LIBRARIES Biblioteki i filie biblioteczne ogółem, w tym: / libraries and branches in total, including: czynne / open ogółem / total publiczno-szkolne / public-school w strukturze ośrodka/domu kultury innej instytucji lkultury / in the structure of the cultural centre or other cultural inistituion w strukturze innej instytucji / within the structure of other entities Oddziały dla dzieci / Children s divisions Punkty biblioteczne / Library sernice points DOSTĘPNOŚĆ, INFRASTRUKTURA / ACCESS TO LIBRARY SERVICE, INFRASTRUCTURE Powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych w m 2 / Library space (in sq. m.) w odrębnych budynkach / in a separate building w lokach współużytkowanych / in a shaered building w obiektach przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych / in buildings adapted to wheelbound users ogółem / total na wózkach inw./ wejście do budynku / entrance to the building on wheelchairs udogodnienia wewnątrz budynku / facilities insiade the building niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted w obiektach zabytkowych / in historical building Miejsca dla czytelników / Number of seats available w tym dla osób niepełnosprawnych / including number of seats for the disabled Liczba dni otwarcia / Number of opening days ogółem / total Liczba godzin otwarcia / Number of opening ogółem / total hours po godz. 16 / after 4 p. m Placówki czynne / Open w sobotę / on Saturday w niedzielę / on Sunday

2 Liczba użytkowanych komputerów Number of PCs used Biblioteki i filie wyposażone w komputery Libraries and branches equipped with PCs Działaności podstawowej Library staff PRACOWNICY / STAFF ogółem osób / total persons osoby pełnozatrudnione / persons employed full-time ogółem etatów / total full-time jobs , , ,89 ogółem osób / total persons osoby pełnozatrudnione / persons employed full-time ogółem etatów / total full-time jobs , , ,78 ogółem / total osób z wykształceniem bibliotekarskim / staff with professional library education wyższym / tertiary grade średnim / others Doskonalenie zawodowe / Professional development liczba uczestników / number of participants liczba godzin / number of hours KOMPUTERYZACJA, USŁUGI ELEKTRONICZNE / COMPUTERIZATION, E-SERVICES ogółem / total w tym filie / including branches w tym filie dla dzieci / including branches for children dostępne dla czytelników / accessible to users ogółem / total podłączone do Internetu / PCs connected to the Internet dla czytelników / accessible to users użytkujące programy biblioteczne / using library software z dostępem do katalogu on-line / with access to the OPAC ogółem / total dostępnych dla czytelników / accessible to users podłączonych do do Internetu / PCs connected to the Internet wykorzystywanych do prac biblioteczno- -bibliograficznych / used in library and bibliographic work z dostępem wyłącznie do katalogu on-line / with access to the OPAC only ogółem / total w tym dostępnych dla czytelników / accessible to users ogółem / total do opracowania / acquisitions and/or processing do ewidencji czytelników i udostępnień / in user and loans registration

3 Liczba / Number Biblioteki tworzące Library creating: Biblioteki i filie oferujące usługi elektroniczne: Libraty and branches e-services Biblioteki i filie zapewniające Libraries and branches providing podłączenie własnego komputera / computer plugs dostęp do gniazda internetowego / access to the Internet socket korzystanie z Internetu bezprzewodowego / wireless connection korzystanie z Internetu szerokopasmowego / broadband connection co najmniej jedną z poniższych usług / at least one the services below katalog on-line / OPAC zamawianie materiałów bibliotecznych / ordering of library materials rezerwacja materiałów bibliotecznych / reservation of library materials prolongata zwrotów materiałów bibliotecznych / prolonging of borrowed library materials powiadamianie o terminach zwrotu ( /sms) / notification of return date dostęp do zasobów licencjonowanych, spoza sieci instytucji / access to licensed resources outside the institution s network komunikatory, czat, itp. / instant messaging, chat etc e-learning / e-learning blogi biblioteczne, kanał RSS / library bogs, RSS, channel formularz zapytań do bibliotekarza / Ask a librarian contact form forum dyskusyjne, księga gości / discussion forums, guestbook profile na portalach społecznościowych / profiles on social media bazy danych / databases X X bibliotekę cyfrową / a digital library X X baz danych / databases X X obiektów dodanych w danym roku (dotyczy bibliotek cyfrowych) / items addend (pertains to digital libraries) X X

4 Elektroniczne licencjonowane Electronic licences Inne nieelektroniczne Others nonelectronic Księgozbiór (w wol.) Holdings (in vol.) ZBIORY / HOLDINGS w dniu 31.XII.2011 r. / total stock as at 31 Dec., przybyło w ciągu roku / acquisitions w tym książki z zakupu / including purchases ubyło w ciągu roku / withdrawals throughout the year ogółem w dniu 31.XII.2012r. / total stock as at 31 Dec., w tym czasopisma / including periodicals ogółem w dniu 31.XII.2012 r., w tym / total stock as at 31 Dec., 2012, including: w tym audiowizualne / audiovisual materials Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane / registered e-holdings on physical media ogółem / total w tym / książki elektroniczne / e-books including czasopisma elektroniczne / e-periodicals bazy danych / databases inne / other Materiały zdigitalizowane przez bibliotekę / materials digitalized by the library WYDATKI NA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE (W ZŁ) / ACQUISITIONS EXPENDITURE (in PLN) książeki / books pozostałe nieelektroniczne / other non-electronic publications w tym audiowizualne / including audiovisual materials elektroniczne zinwentaryzowane / registered electronic publications licencjonowane elektroniczne / licensed electronic publications prenumeratę / subscription expenditure

5 Wypożyczenia na zewnątrz / Loans Czytelnicy według zajęcia / Readers by occupation Czytelnicy według wieku / Readers by age groups UŻYTKOWNICY, CZYTELNICY, ODWIEDZINY, USŁUGI / USERES, READERS, VISITS, SERVICES Odwiedziny w ciągu roku / library visits throughout the year Użytkownicy zarejestrowani w ciągu roku / registered users throughout the year Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku / registered readers throughout the year do 5 lat / under X X 6-12 lat / X X lat / X X lat / X X lat / X X lat / X X lat / X X powyżej 60 lat / 60 (and more) X X uczniowie / pupils X X studenci / students X X pracownicy umysłowi / white collars X X robotnicy / blue collars X X rolnicy / farmers X X inni zatrudnieni / other employed X X niezatrudnieni / unemployed X X ogółem, w tym: / total, including: księgozbioru (w wol.) / holdings (in vol.) pozostałych nieelektronicznych (w jedn. inw.) / other non-electronic publications (registered items) ogółem / total książek / books czasopism / periodicals ogółem / total w tym audiowizualnych / including audiovisiual materials e-dokumentów (na nośniku fizycznym) / e-holdings on physical media

6 Działalność promocyjna i szkoleniowa / Promotional and training activity Wydawnictwa własne / Own publishing activity Punkty biblioteczne / Library sernice points Udostępnienia na miejscu / In-house use ogółem, w tym: / total, including: księgozbioru (w wol.) / ogółem / total holdings (in vol.) książek / books pozostałych nieelektronicznych (w jedn. inw.) / other non-electronic publications (registered items) czasopism / periodicals ogółem / total w tym audiowizualnych / including audiovisiual materials e-dokumentów (na nośniku fizycznym) / e-holdings on physical media PUNKTY BIBLIOTECZNE / LIBRARY SERNICE POINTS czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku / registered readers throughout the year wypożyczenia księgozbioru w wol. / books and periodicals loans (in vols) wypożyczenia pozostałych zbiorów / other holdings loans DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, PROMOCYJNA, SZKOLENIOWA / PUBLISHING, PROMOTIONAL, TRAINING ACTIVITY ogółem / total wydawnictwa zwarte / non-serial publications w tym elektroniczne / including electronic publications wydawnictwa ciągłe / periodicals and serial publications w tym elektroniczne / including electronic publications szkolenia biblioteczne użytkowników / library training for users szkolenia bibliotekarzy z innych bibliotek i studentów / library training for students and librarians from other libraries imprezy organizowane dla użytkowników / events for users konferencje, seminaria / conferences, seminars działania / events uczestnicy / participants godziny / hours działania / events uczestnicy / participants godziny / hours działania / events uczestnicy / participants działania / events uczestnicy / participants godziny / hours

niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 220 129 91

niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 220 129 91 Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych w 2013 r. / Performance of public libraries in 2013 (Opracowano

Bardziej szczegółowo

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKOW KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 WARSZAWA WARSAW 2013 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE STATISTICAL

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

z lat 2008-2012 Warszawa 2012

z lat 2008-2012 Warszawa 2012 z lat 2008-2012 Warszawa 2012 Opracowanie pulikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM

STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (38) 2014, s. 109-118 ISSN 1426-3777 Anna Wałek 1 STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM Postęp technologiczny i zmieniające

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych

Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych SESJA POSTEROWA 391 Ewa Piotrowska, Renata M. Zając Akademia Pedagogiczna w Krakowie Biblioteka Główna Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych W artykule przedstawiono definicje wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

VII. Biblioteka Uczelniana

VII. Biblioteka Uczelniana VII. Biblioteka Uczelniana 1. Wiadomości ogólne Rok akademicki 2012/2013 był 15 rokiem funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała i uzupełniała swoje zbiory,

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych e-edukacja w kraju ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych Grzegorz Gmiterek Po wprowadzeniu w 2010 roku na rynek tabletu ipad dosyć

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Community Welcome Pack

Community Welcome Pack Community Welcome Pack East Ethnic Support Network East Housing Executive District Office March 2011 Local services directory Katalog lokalnych usług Polish/Polski/English Witamy w naszej społeczności

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo