MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO"

Transkrypt

1 MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO To open an account, you will need Two (2) pieces of identification [one (1) with a photograph]. We accept: Driver s Licence, Passport, Certificate of Canadian Citizenship, Canadian Immigration Identification Card, Permanent Residents. Social Insurance Number (SIN). Simply visit any branch of our Credit Union to open your new account. Each new member shall purchase (10) ten membership Shares valued at ($10) ten-dollar each. The membership Shares will be deposited to your Membership Share Account. The CHILD and YOUTH Account (for age 6-15) can be opened with purchase of (1) one membership Share valued at ($10) ten-dollar. The Account is opened under the child s name and a parent or guardian also signs the Application since the child is a minor. STUDENTS (age 16-25) must have full Credit Union membership, and shall purchase (10) ten membership Shares valued at ($10) ten-dollar each. No parent or legal guardian signature is required to open an Account. Aby otworzyć konto potrzebne są Dwa (2) dokumenty identyfikacyjne [jedno (1) ze zdjęciem]. Akceptujemy: prawo jazdy, paszport, kartę obywatelstwa, karty wydane przez urząd imigracyjny, dokument stałego pobytu. Social Insurance Number (SIN). Konto otworzyć można w każdym oddziale naszej Credit Union. Aby zostać członkiem Credit Union należy wpłacić dziesięć (10) pełnych udziałów członkowskich w wysokości dziesięciu dolarów ($10) każdy. Udziały te będą zdeponowane na Członkowskim Koncie Udziałowym. DZIECI I MŁODZIEŻ (wiek 6-15 lat) uzyskują członkostwo po wpłaceniu jednego (1) pełnego udziału w wysokości dziesięciu dolarów ($10). Konto otwarte jest na imię i nazwisko dziecka, ale na aplikacji potrzebny jest także podpis osoby pełnoletniej - rodzica lub prawnego opiekuna. STUDENCI (wiek lat) otwierają konto jako pełnoletni członkowie wpłacając dziesięć (10) pełnych udziałów członkowskich w wysokości dziesięciu dolarów ($10) każdy. Przy otwarciu konta nie jest wymagany dodatkowy podpis osoby pełnoletniej. Tel: Toll Free Head Office / Główne biuro St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 220 Roncesvalles Avenue Toronto, Ontario M6R 2L7

2 MEMBERSHIP - WARUNKI CZŁONKOSTWA BY-LAW NO. 1 St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited (November 19, 2011) (Extract from the By-Law No. 1) MEMBERSHIP Bond of Association 2.01 Membership in the Credit Union shall be limited to: (a) i) Members of Roman Catholic Parishes which are predominantly Polish in character and are located in the Province of Ontario; and ii) persons of Polish descent residing in Ontario; (b) For greater certainty, employees of the Credit Union; (c) Related persons or entities of such members qualifying under paragraph (a) and (b) hereof, and under the Act; (d) Her Majesty the Queen in right of Ontario or in right of Canada; corporations, including municipalities as defined in the Municipal Affairs Act; unincorporated associations; or partnerships registered under the Business Names Act or a predecessor thereof, subject to any conditions that may be imposed by the Act; (e) Persons or entities not otherwise qualifying for membership under the Credit Union s bond of association, as long as the aggregate number of such members does not exceed 3% of the number of members of the Credit Union, the admission to membership of such persons or entities has been specifically approved by the Board, and the names of such persons or entities admitted to membership on this basis are identified as such in the records of the Credit Union; and (f) A person or entity who originally qualified for and became a member under paragraphs (a) or (b) above, and who no longer qualifies under paragraphs (a) or (b) above. Membership Shares 2.03 No person shall become a member of the Credit Union until that person has fully paid for one (1) ten-dollar ($10.00) membership Share of the Credit Union. Every member who is an individual over the age of sixteen (16) years shall acquire, within three months after the later of his or her acceptance into membership or attaining the age of sixteen (16) years, a further nine (9) ten-dollar ($10.00) membership Shares of the Credit Union. Every member who is an entity shall acquire, within three months after its acceptance into membership, a further nine (9) ten-dollar ($10.00) membership Shares of the Credit Union. Every member shall maintain ownership of at least the required minimum number of membership Shares in order to keep his, her or its voting rights. The maximum number of membership shares the Credit Union may issue to a member is an additional one hundred (100) ten-dollar ($10.00) membership shares to the minimum membership share requirement outlined above. STATUT NR 1 St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited (19 listopada 2011 r.) (Wyciąg przepisów ze Statutu nr 1) CZŁONKOSTWO Warunki członkostwa 2.01 Członkostwo w Credit Union ograniczone jest do: (a) i) Członków polskich parafii rzymskokatolickich w prowincji Ontario; ii) Osób polskiego pochodzenia, mieszkających w Ontario; (b) Pracowników Credit Union; (c) Rodzin lub krewnych osób będących członkami Credit Union, którzy kwalifikują się zgodnie z klauzulą (a) i (b) powyżej oraz z Ustawą i przepisami; (d) Wszelkich jednostek i podmiotów Rządu Federalnego Kanady lub Prowincji Ontario; korporacji włącznie z instytucjami miejskimi i gminnymi zdefiniowanymi na podstawie Municipal Affairs Act; niezinkorporowanych stowarzyszeń oraz spółek zarejestrowanych w Business Names Act, które kwalifikują się według klauzul i wymagań niniejszego Statutu lub Ustawy; (e) Osób lub jednostek, które nie kwalifikują się do członkostwa w oparciu o w/w kategorie pod warunkiem, że liczba takich członków nie przekroczy trzy procent (3%) ogólnej liczby członków Credit Union a kwalifikacja członkowska takich osób i jednostek jest podmiotem specjalnej aprobaty przez Radę Dyrektorów i nazwiska/nazwy tak przyjętych osób/jednostek widniały będą w rejestrze członkowskim z adnotacją o warunkach/sposobie ich przyjęcia; (f) Osób lub jednostek które pierwotnie kwalifikowały się do tego, by być członkiem i uzyskały członkostwo zgodnie z klauzulą (a) lub (b) powyżej i które przestały się kwalifikować według klauzuli (a) lub (b) powyżej. Udziały członkowskie 2.03 Aby zostać członkiem Credit Union należy wpłacić jeden (1) pełny udział członkowski w wysokości dziesięciu dolarów ($10.00). Każdy członek w wieku powyżej szesnastu (16) lat musi w czasie trzech miesięcy od akceptacji na członka lub osiągnięcia wieku szesnastu (16) lat (w zależności, która z tych sytuacji wystąpi pierwsza), wpłacić następne dziewięć (9) dziesięciodolarowych ($10.00) udziałów członkowskich. Każdy członek, który jest podmiotem prawnym musi w czasie trzech miesięcy od akceptacji na członka wpłacić następne dziewięć (9) dziesięciodolarowych ($10.00) udziałów członkowskich. Każdy członek musi utrzymać wymagane minimum udziałów członkowskich w celu posiadania prawa do głosowania w wyborach. Maksymalna ilość udziałów członkowskich jaką Credit Union może wydać każdemu członkowi w opcji dodatkowej, do wymaganego minimum udziałów opisanego powyżej, wynosi sto (100) dziesięciodolarowych ($10.00) udziałów członkowskich.

3 Head Office / Główne biuro: 220 Roncesvalles Avenue Toronto, Ontario M6R 2L7 Tel Fax About us O nas We are St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited, which is an integral part of the social fabric of the Roman Catholic Parishes in the Polish Community throughout the province of Ontario (Canada). Our Credit Union was founded on August 9, It was established by Oblate Fathers - Rev. Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus R.C. Parish in Toronto and Rev. Michael Smith, OMI. The first office was opened on the premises of St. Stanislaus Parish in In 1958 a second office opened up at St. Casimir s Parish in Toronto. At present we are the largest Parish-based Credit Union in the world. We are providing full range of financial products and services to our individual and corporate members, that include an attractive selection of mortgages and investment products, electronic services via the telephone, ATMs THE EXCHANGE Network, INTERAC DIRECT and the Internet. Our Credit Union also own and operate the Polish Studio TV program aired weekly every Saturday on the CityTV - largest independent television station in Canada, from 11:00 am to 12:00 pm (EST). Jesteśmy Credit Union rzymskokatolickich parafii św. Stanisława i św. Kazimierza, stanowiąc integralną część polskiej społeczności zamieszkałej w prowincji Ontario (Kanada). Akt uznania przyznany został naszej Credit Union w dniu 9 sierpnia 1945 roku. Do powstania tej instytucji bezpośrednio przyczynili się Misjonarze Oblaci - O. Stanisław Puchniak, OMI proboszcz parafii św. Stanisława w Toronto i O. Michał Smith, OMI. Pierwsze biuro otwarte zostało w 1945 r. w pomieszczeniach parafii św. Stanisława. Otwarcie drugiego biura nastąpiło w 1958 r. przy parafii św. Kazimierza w Toronto. Obecnie jesteśmy największą instytucją finansową na świecie powstałą na bazie parafii. Oferujemy pełny zakres usług finansowych dla członków indywidualnych i przedsiębiorstw, a w tym atrakcyjny wybór pożyczek hipotecznych i usług inwestycyjnych, usługi elektroniczne przez telefon, bankomaty, bezpłatną sieć bankomatową THE EXCHANGE, przez INTERAC DIRECT oraz internet. Nasza Credit Union posiada własny program telewizyjny Polish Studio nadawany w języku polskim. Program emitowany jest co sobotę, w godz. 11:00-12:00, na popularnym kanale torontońskiej stacji CityTV. Fr. Stanley Puchniak OMI Fr. Michael Smith OMI We are an enthusiastic member of our Community and we support the interests which are dearest to Your heart. *** Jesteśmy entuzjastycznym członkiem naszej Społeczności i popieramy sprawy bliskie Twojemu sercu.

4 MEMBERSHIP BENEFITS Full Service plus Low Fees and Competitive Rates Our Credit Union offers all the products and services you should expect from any Canadian financial institution. Our account fees are often better than the competition s. We offer competitive interest rates. We offer innovative financial services for every member of your family. We don t earn commission or push products, we simply recommend banking solutions that are best for you. Secure Access to your Account Our Internet, Mobile and Telephone Banking service provides both convenient and secure, round-theclock access to your accounts. Your ATM Debit card grants full access to the Interac Network and surcharge-free access to THE EXCHANGE Network, allowing you Canada-wide banking at thousands of ATMs. Professional and friendly service in both English and Polish - your choice Your Money Is Safe With Us Your deposits at our Credit Union are insured through the Deposit Insurance Corporation of Ontario (DICO), so your money is safe with us. DICO is part of a comprehensive protection program backed by provincial legislation, providing insurance coverage for members of Ontario credit unions and caisses populaire. Your DICO coverage includes: Up to $100,000 on deposits held in your name Up to $100,000 on deposits held jointly Unlimited coverage on deposits held in registered savings plans such as RRSP s, RRIF s and TFSA s. Note: As with all Canadian financial institutions, mutual funds are not insured. Visit for more information. KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA Pełny zakres usług, niskie opłaty i konkurencyjne oprocentowania Nasza Credit Union oferuje wszystkie produkty i usługi jakie oczekujemy od każdej kanadyjskiej instytucji finansowej. Nasze opłaty za serwis są często niższe, w porównaniu do konkurencji. Oferujemy konkurencyjne oprocentowania. Oferujemy innowacyjne usługi finansowe dla każdego członka rodziny. Nie pobieramy prowizji i dlatego zawsze polecamy usługi finansowe, które są najlepsze dla Ciebie. Bezpieczny dostęp do konta Nasze usługi przez internet, urządzenia mobilne i połączenia telefoniczne zapewniają wygodny i bezpieczny 24 h / 7 dni w tygodniu dostęp do kont. Karta debetowa ATM daje pełny dostęp do sieci Interac oraz bezpłatny dostęp do bankomatów w sieci THE EXCHANGE w całej Kanadzie. Profesjonalna i miła obsługa w języku polskim i angielskim. Ubezpieczenie depozytów Twoje depozyty w naszej Credit Union są ubezpieczone przez Deposit Insurance Corporation of Ontario (DICO). DICO jest częścią kompleksowego programu ubezpieczeń pod nadzorem Rządu prowincji Ontario, zapewniając bezpieczeństwo depozytów członkom credit unions i caisses populaire. Ubezpieczenie DICO pokrywa: Do dolarów w depozytach ulokowanych na koncie personalnym. Do dolarów na koncie wspólnym. Nieograniczone ubezpieczenie wszystkich depozytów ulokowanych w rejestrowanych planach oszczędnościowych takich jak RRSP, RRIF i TFSA. Uwaga: Tak, jak w przypadku wszystkich kanadyjskich instytucji finansowych, inwestycje w mutual funds nie podlegają ubezpieczeniu. Dokładne informacje znajdziesz na stronie internetowej

5 Financial services / Oferta finansowa OUR CREDIT UNION OFFERS A FULL RANGE OF FINANCIAL SERVICES AT VERY COMPETITIVE RATES AND TERMS. / OFERUJEMY PEŁNY ZAKRES USŁUG FINANSOWYCH NA KORZYSTNYCH, KONKURENCYJNYCH WARUNKACH Mortgages Mortgages CMHC(from 5% downpayment) Personal Loans Business Loans Lines of Credit: Overdraft Personal Home Equity Student Line of Credit Membership Share Accounts Personal Chequing Accounts Business Chequing Accounts Joint Accounts Trust Accounts Organizational Accounts CYS Accounts - service fee FREE services for Children (6-9 year old), Youth (10-15) and Students (16-25) Silver 60+ Saving Accounts T-Bill Accounts Term Deposit Certificates(CAD, USD) GIC s - Guaranteed Investment Certificates TFSA RRSP RRIF Canada Savings Bonds, Canada Premium Bonds, Ontario Savings Bonds INVESTMENT DEPARTMENT (tel ext. 1201) - Mutual Funds, Money Market Funds, RESP, RRSP and more Transfer of the pensions from Poland to Canada Western Union Money Transfers Currency exchange (USD, CAD) Bill payments Safety Deposit Boxes ATM Card in worldwide INTERAC system ATM Card for Personal and Business Accounts Point of Sale - use your ATM card in stores Service fee FREE transactions in our ATMs and THE EXCHANGE network in Canada MasterCard (8 types of card) Internet Banking Telephone Banking Mobile Banking MasterCard and VISA Merchant Services Insurance Pożyczki hipoteczne Pożyczki hipoteczne CMHC (od 5% wkładu) Pożyczki personalne Pożyczki biznesowe Linie kredytowe: czekowa personalna hipoteczna studencka Członkowskie konta udziałowe Personalne konta czekowe Konta czekowe dla biznesów Konta wspólne Konta powiernicze Trust Konta organizacyjne Konta CYS - zwolnione z opłat konta dla dzieci (6-9), młodzieży (10-15) i studentów (16-25) Srebrne konta oszczędn. 60+ Konta T-Bill Lokaty terminowe (CAD, USD) GIC (gwarantowane lokaty inwestycyjne) TFSA - konto oszcz. zwolnione z podatku dochodowego RRSP - oszczędnościowy plan emerytalny RRIF - dochodowy plan emerytalny Rządowe obligacje skarbowe: Canada Savings Bonds, Canada Premium Bonds, Ontario Savings Bonds DZIAŁ INWESTYCJI (tel wewn. 1201) - Mutual Funds, plany edukacyjne RESP, RRSP, TFSA i inne Transfer emerytur z Polski (ZUS do BGŻ do naszej CU) Przekazy pocztowe Western Union Wymiana walut (USD, CAD) Opłaty rachunków Skrytki bankowe Karty ATM w międzynarodowej sieci INTERAC karty ATM dla kont personalnych i biznesowych Opłaty kartą ATM w punktach usługowych - Point of Sale Bezpłatne transakcje w maszynach CU i sieci maszyn THE EXCHANGE w Kanadzie MasterCard (8 rodzajów kart kredytowych) Bankowość internetowa Bankowość telefoniczna Bankowość mobilna Serwis MasterCard i VISA dla biznesów Ubezpieczenia

6 C-Y-S Account ZWOLNIONE Z OPŁAT KONTA DLA DZIECI - MŁODZIEŻY - STUDENTÓW C-Y-S Account is a premium savings account for Child, Youth and Student members up to 25 years of age. The account offers an expanding array of features and benefits through each age segment inclusive of savings, chequing, electronic services, and a specially priced and featured Line of Credit product for Students. A premium rate of interest is paid up to a specified dollar amount. KONTA C-Y-S DLA DZIECI - MŁODZIEŻY - STUDENTÓW CHILD Account YOUTH Account STUDENT Account Age / Wiek posiadacza konta CYS Monthly Maintenance Fee No No No Minimum monthly balance required* No No No Savings Account (CAD) - Premium Interest Rate; calculated daily, paid monthly Yes Yes Yes Deposits - UNLIMITED No. of Transactions Free Free Free Withdrawals - UNLIMITED No. of Transactions Free Free Free Chequing Account Yes Yes Personalized Cheques Free Free Monthly Statement from Chequing Acc. Free Free Bill Payments - UNLIMITED No. of Transactions Free Free ATM / DEBIT Card Free Free Free ATM / DEBIT Card replacement Free Free Free ATM / DEBIT Card - POINT OF SALE UNLIMITED No. of Transactions Free Free ATM Withdrawals or Deposits Free Free ATM Withdrawals at other institutions ATMs - UNLIMITED No. of Transactions NO CHARGE by our Credit Union; but OTHER institutions charges apply NO CHARGE by our Credit Union; but OTHER institutions charges apply Internet / Mobile Banking - Unlimited Free Free Free Telephone Banking - Unlimited Free Free Free Overdraft Protection Yes Student Line of Credit * PRIME + 1% Student MasterCard Available Access to expanded financial services Available Annual Inactive Account Charge** No No No The Child an Youth Account holder must be Credit Union Member and own 1 Share valued at $10. The Account is opened under the child s name and a parent or legal guardian also signs the Application since the child is a minor. The Student Account holder have FULL Credit Union Membership, and must own 10 Shares valued at $10 each. NO parent or legal guardian signature required to open an Account. * The Student Line of Credit is issued based upon approved credit application ** Regular charges apply outside of the CYS Plan Transactions.

7 POLISH STUDIO TV The Polish Studio program was founded in It is owned and operated by our Credit Union since The program is produced in the Polish language with occasional use of English content. It is aired weekly every Saturday from 11:00 am to 12:00 noon (North American Eastern Standard Time EST ) from the Citytv - largest independent television station in Canada (www.citytv.com). Our program is potentially watched by over 500,000 viewers in Canada. Polish Studio is highly respected in Canada s Polish community and enjoys a close rapport with loyal viewers. PROGRAM TELEWIZYJNY POLISH STUDIO Program Polish Studio powstał w 1988 roku. W 1992 roku przejęty został przez naszą Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza. Program ten przeznaczony jest dla kanadyjskiej Polonii. Produkowany w języku polskim, z okazjonalnym wykorzystaniem języka angielskiego. Program oglądać można co sobotę od godziny 11:00 do 12:00 w południe (North American Eastern Standard Time EST ), na stacji CityTV. Jest to największa niezależna stacja telewizyjna w Kanadzie (www.citytv.com). Polish Studio oglądane jest w telewizji przez ponad 500 tys. widzów w Kanadzie. Przez internet program ten oglądać można na całym świecie. CHANNEL INFORMATION Citytv Toronto: Rogers 7, HD 519 / ShawDirect 344 / ExpressVU 214 Citytv Calgary: Shaw 8 / Telus - 8 / Express Vu 246 / Star Choice 328. Citytv Edmonton: Shaw - 7 / Telus - 7 / Express Vu / Star Choice 347. Citytv Vancouver: Shaw - 13 / Telus - 13 / Express Vu / Star Choice 359. Citytv Winnipeg: Shaw - 8 / Express Vu 228. POLISH STUDIO TV 220 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario M6R 2L7 Tel ext

8 FR. STANLEY PUCHNIAK, OMI ( ) Fr. Stanley Puchniak OMI was the first Oblate to come to the Archdiocese of Toronto in 1935 at the invitation of Cardinal McGuigan to serve the Polish community. He was the founder of St.Stanislaus-St. Casimir s Polish Parishes Credit Union in Toronto (1945) which is the largest parish based credit union in the world. In 1947, Fr. S. Puchniak became pastor of Sts. Peter and Paul Church, Wellend. He was instrumental in establishing the first Roman Catholic school in 1953 and the Catholic School board in Welland. He was responsible for building three schools, two in Wellend and one in Fenwick. It was at his request that the Felician Sisters came to Toronto (from USA) in 1954 to teach at the new school, which was called Sts. Peter and Paul Catholic Elementary School. Following his retirement, Fr. S. Puchniak was awarded the Pro Ecclesia et Pontifice medal for his many years of service to the Church. He was a priest, teacher and preacher but above all he was a missionary. He had a tremendous love and care for immigrants, the poor and abandoned. He was a proud member of the Missionary Oblates of Mary Immaculate... A religious community of men which contributed much to the building up of Canada and helped in weaving the fabric of our society. Source: News and Views Assumption Province Newsletter, March 2011 Zdjęcie z książki Potomności na pamiątkę, Ojcowie Oblaci Duszpasterze Parafii Św. Kazimierza, Toronto, Ontario 1975 wydanej z okazji 25-lecia Parafii Św. Kazimierza w Toronto

9 FR. MICHAEL SMITH, OMI ( ) Fr. Michael was born in 1911 near Edmonton (Alberta). He did part of his Oblate scholasticate in Battleford and part of it in Poland at Obra where he was ordained a priest on June 12,1938. In 1939 he received an obedience for his Province of origin St. Mary s of Regina. My first appointment was to Ashern, Manitoba in The priest who brought me there left me on Friday the 1st of September with these words, Here s a $500 cheque for you from the Catholic Church Extension Society. You are to go up the road 60 miles straight north. At the end don t worry you won t get lost because that will be the end of the road. There somewhere in THE bush you ll find ten or twelve Catholic families. You are to build a chapel for these people. It was my first experience at building. That Christmas we had our first Mass in a brand-new chapel. The place was Gypsumville. There had been a colony of Polish Catholics there for 20 or 30 years. It was visited only intermittently. As soon as the good news of the Father s arrival spread everyone rushed to help him build. In 24 days the church was up. It was dedicated to the Little Saint Theresa. Fr. Michael was later sent to St. Stanislaus Parish in Toronto where the parish priest Fr. Stanley Puchniak put him in charge of the youth. After two years of hard work we had the largest youth organization in the city. A variety of programmes spiritual educational and recreational. With the end of World War II in 1945 thousands of immigrants began arriving in Toronto most penniless. They sought help at the parish but there were no funds available. Fr. Puchniak and I decided to organize a Credit Union to answer the financial needs of the new arrivals... The arrival of the Polish immigrants led to the creation of St. Casimir s Parish. I was entrusted with the responsibility of founding it. Upon the return of the men from the military there were many weddings. The young couples began seeking help in adjusting to a new life. This was when I began dreaming of a centre whose primary focus would be couple relationship and family life. After five years of dreaming Queen of Apostles Renewal Centre was built in More than 5000 couples have taken part in Marriage Encounter sessions there. In 1956 the Superior General decided to create Assumption Province detaching it from St. Mary s of Regina Province. Its principal ministry will be among old and new Canadians of Polish descent. Fr. Michael Smith became its first Provincial. The Province had 61 Oblates in After serving nine years as Provincial, Fr. Michael went on to spend nineteen years as Provincial Treasurer. In the early 70 s several parishioners and I shared concerns about the aging sector of the Polish population who had no family to care for them. We began dreaming of providing suitable accommodations for them and Copernicus Lodge was born in 1979 with 250 beds. Time has shown that this facility is insufficient as we have presently over 200 seniors on a waiting list. There is still much to be done... I continue to pray that someone will be able to take over the work of building Phase III there. In the meantime I refuse to give up to sit back and begin a life of retirement. As long as the need exists for a part I can play in fulfilling it, I will be there... Father Michael Smith, Chairman Emeritus of the Board of Directors, was a visionary. He took his idea of building a home for the elderly within the Polish community to the Oblate Fathers in 1972 at their annual retreat. It was then that he was entrusted with the task of developing that dream and in 1979 it became a reality when Copernicus Lodge opened its doors. After 91 years, of which 64 years were as a Roman Catholic Priest, Fr. Michael Smith passed away peacefully at Copernicus Lodge in Toronto on October 26, He will be known as a man who not only served the Oblates and the Polish Community but also his country. Interview by Fr. Janusz Błazejak, OMI (Provincial) for News and Views the Province Newsletter

10 the first years - pierwsze lata Tadeusz Gonsik, Chairman, Bord of Directors; J. Stocker, CEO Stanley Haidasz, MD Senator, In office Member of Parliament, (The first Corporate Secretary of our Credit Union) Zdjęcia z książki Potomności na pamiątkę, Ojcowie Oblaci Duszpasterze Parafii Św. Kazimierza, Toronto, Ontario 1975

11 CREDIT UNION ŚW. STANISŁAWA I ŚW. KAZIMIERZA blisko współpracuje ze społecznością polskiego pochodzenia zamieszkałą w południowym Ontario. Wspomagamy polskie parafie, organizacje i stowarzyszenia. Popieramy polski język, kulturę, tradycje i wartości. Służymy naszej Społeczności od 1945 r! Our Credit Union is proudly working with and supporting our Polish Parishes; organizations and associations in encouraging and promoting Polish language, culture, traditions and values. Serving our Community since 1945!

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

April 26, :00 PM

April 26, :00 PM ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 26, 2017 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 26 kwietnia 2017 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

AGENDA. NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS

AGENDA. NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS The Board of Directors of St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited hereby gives notice that the 69 th Annual General Meeting of

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Founded in August 1945, St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited

Founded in August 1945, St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited Founded in August 1945, St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited has been serving the Polish community in the Province of Ontario to this day. Today, it takes pride in being

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM ? Najczęściej Karta Kredytowa Citi Simplicity zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM Spis treści Table of Contents Rachunek karty 4 Oprocentowanie i odsetki 6 Opłaty 8 Spłata karty 12

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo