MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO"

Transkrypt

1 MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO To open an account, you will need Two (2) pieces of identification [one (1) with a photograph]. We accept: Driver s Licence, Passport, Certificate of Canadian Citizenship, Canadian Immigration Identification Card, Permanent Residents. Social Insurance Number (SIN). Simply visit any branch of our Credit Union to open your new account. Each new member shall purchase (10) ten membership Shares valued at ($10) ten-dollar each. The membership Shares will be deposited to your Membership Share Account. The CHILD and YOUTH Account (for age 6-15) can be opened with purchase of (1) one membership Share valued at ($10) ten-dollar. The Account is opened under the child s name and a parent or guardian also signs the Application since the child is a minor. STUDENTS (age 16-25) must have full Credit Union membership, and shall purchase (10) ten membership Shares valued at ($10) ten-dollar each. No parent or legal guardian signature is required to open an Account. Aby otworzyć konto potrzebne są Dwa (2) dokumenty identyfikacyjne [jedno (1) ze zdjęciem]. Akceptujemy: prawo jazdy, paszport, kartę obywatelstwa, karty wydane przez urząd imigracyjny, dokument stałego pobytu. Social Insurance Number (SIN). Konto otworzyć można w każdym oddziale naszej Credit Union. Aby zostać członkiem Credit Union należy wpłacić dziesięć (10) pełnych udziałów członkowskich w wysokości dziesięciu dolarów ($10) każdy. Udziały te będą zdeponowane na Członkowskim Koncie Udziałowym. DZIECI I MŁODZIEŻ (wiek 6-15 lat) uzyskują członkostwo po wpłaceniu jednego (1) pełnego udziału w wysokości dziesięciu dolarów ($10). Konto otwarte jest na imię i nazwisko dziecka, ale na aplikacji potrzebny jest także podpis osoby pełnoletniej - rodzica lub prawnego opiekuna. STUDENCI (wiek lat) otwierają konto jako pełnoletni członkowie wpłacając dziesięć (10) pełnych udziałów członkowskich w wysokości dziesięciu dolarów ($10) każdy. Przy otwarciu konta nie jest wymagany dodatkowy podpis osoby pełnoletniej. Tel: Toll Free Head Office / Główne biuro St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited 220 Roncesvalles Avenue Toronto, Ontario M6R 2L7

2 MEMBERSHIP - WARUNKI CZŁONKOSTWA BY-LAW NO. 1 St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited (November 19, 2011) (Extract from the By-Law No. 1) MEMBERSHIP Bond of Association 2.01 Membership in the Credit Union shall be limited to: (a) i) Members of Roman Catholic Parishes which are predominantly Polish in character and are located in the Province of Ontario; and ii) persons of Polish descent residing in Ontario; (b) For greater certainty, employees of the Credit Union; (c) Related persons or entities of such members qualifying under paragraph (a) and (b) hereof, and under the Act; (d) Her Majesty the Queen in right of Ontario or in right of Canada; corporations, including municipalities as defined in the Municipal Affairs Act; unincorporated associations; or partnerships registered under the Business Names Act or a predecessor thereof, subject to any conditions that may be imposed by the Act; (e) Persons or entities not otherwise qualifying for membership under the Credit Union s bond of association, as long as the aggregate number of such members does not exceed 3% of the number of members of the Credit Union, the admission to membership of such persons or entities has been specifically approved by the Board, and the names of such persons or entities admitted to membership on this basis are identified as such in the records of the Credit Union; and (f) A person or entity who originally qualified for and became a member under paragraphs (a) or (b) above, and who no longer qualifies under paragraphs (a) or (b) above. Membership Shares 2.03 No person shall become a member of the Credit Union until that person has fully paid for one (1) ten-dollar ($10.00) membership Share of the Credit Union. Every member who is an individual over the age of sixteen (16) years shall acquire, within three months after the later of his or her acceptance into membership or attaining the age of sixteen (16) years, a further nine (9) ten-dollar ($10.00) membership Shares of the Credit Union. Every member who is an entity shall acquire, within three months after its acceptance into membership, a further nine (9) ten-dollar ($10.00) membership Shares of the Credit Union. Every member shall maintain ownership of at least the required minimum number of membership Shares in order to keep his, her or its voting rights. The maximum number of membership shares the Credit Union may issue to a member is an additional one hundred (100) ten-dollar ($10.00) membership shares to the minimum membership share requirement outlined above. STATUT NR 1 St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited (19 listopada 2011 r.) (Wyciąg przepisów ze Statutu nr 1) CZŁONKOSTWO Warunki członkostwa 2.01 Członkostwo w Credit Union ograniczone jest do: (a) i) Członków polskich parafii rzymskokatolickich w prowincji Ontario; ii) Osób polskiego pochodzenia, mieszkających w Ontario; (b) Pracowników Credit Union; (c) Rodzin lub krewnych osób będących członkami Credit Union, którzy kwalifikują się zgodnie z klauzulą (a) i (b) powyżej oraz z Ustawą i przepisami; (d) Wszelkich jednostek i podmiotów Rządu Federalnego Kanady lub Prowincji Ontario; korporacji włącznie z instytucjami miejskimi i gminnymi zdefiniowanymi na podstawie Municipal Affairs Act; niezinkorporowanych stowarzyszeń oraz spółek zarejestrowanych w Business Names Act, które kwalifikują się według klauzul i wymagań niniejszego Statutu lub Ustawy; (e) Osób lub jednostek, które nie kwalifikują się do członkostwa w oparciu o w/w kategorie pod warunkiem, że liczba takich członków nie przekroczy trzy procent (3%) ogólnej liczby członków Credit Union a kwalifikacja członkowska takich osób i jednostek jest podmiotem specjalnej aprobaty przez Radę Dyrektorów i nazwiska/nazwy tak przyjętych osób/jednostek widniały będą w rejestrze członkowskim z adnotacją o warunkach/sposobie ich przyjęcia; (f) Osób lub jednostek które pierwotnie kwalifikowały się do tego, by być członkiem i uzyskały członkostwo zgodnie z klauzulą (a) lub (b) powyżej i które przestały się kwalifikować według klauzuli (a) lub (b) powyżej. Udziały członkowskie 2.03 Aby zostać członkiem Credit Union należy wpłacić jeden (1) pełny udział członkowski w wysokości dziesięciu dolarów ($10.00). Każdy członek w wieku powyżej szesnastu (16) lat musi w czasie trzech miesięcy od akceptacji na członka lub osiągnięcia wieku szesnastu (16) lat (w zależności, która z tych sytuacji wystąpi pierwsza), wpłacić następne dziewięć (9) dziesięciodolarowych ($10.00) udziałów członkowskich. Każdy członek, który jest podmiotem prawnym musi w czasie trzech miesięcy od akceptacji na członka wpłacić następne dziewięć (9) dziesięciodolarowych ($10.00) udziałów członkowskich. Każdy członek musi utrzymać wymagane minimum udziałów członkowskich w celu posiadania prawa do głosowania w wyborach. Maksymalna ilość udziałów członkowskich jaką Credit Union może wydać każdemu członkowi w opcji dodatkowej, do wymaganego minimum udziałów opisanego powyżej, wynosi sto (100) dziesięciodolarowych ($10.00) udziałów członkowskich.

3 Head Office / Główne biuro: 220 Roncesvalles Avenue Toronto, Ontario M6R 2L7 Tel Fax About us O nas We are St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited, which is an integral part of the social fabric of the Roman Catholic Parishes in the Polish Community throughout the province of Ontario (Canada). Our Credit Union was founded on August 9, It was established by Oblate Fathers - Rev. Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus R.C. Parish in Toronto and Rev. Michael Smith, OMI. The first office was opened on the premises of St. Stanislaus Parish in In 1958 a second office opened up at St. Casimir s Parish in Toronto. At present we are the largest Parish-based Credit Union in the world. We are providing full range of financial products and services to our individual and corporate members, that include an attractive selection of mortgages and investment products, electronic services via the telephone, ATMs THE EXCHANGE Network, INTERAC DIRECT and the Internet. Our Credit Union also own and operate the Polish Studio TV program aired weekly every Saturday on the CityTV - largest independent television station in Canada, from 11:00 am to 12:00 pm (EST). Jesteśmy Credit Union rzymskokatolickich parafii św. Stanisława i św. Kazimierza, stanowiąc integralną część polskiej społeczności zamieszkałej w prowincji Ontario (Kanada). Akt uznania przyznany został naszej Credit Union w dniu 9 sierpnia 1945 roku. Do powstania tej instytucji bezpośrednio przyczynili się Misjonarze Oblaci - O. Stanisław Puchniak, OMI proboszcz parafii św. Stanisława w Toronto i O. Michał Smith, OMI. Pierwsze biuro otwarte zostało w 1945 r. w pomieszczeniach parafii św. Stanisława. Otwarcie drugiego biura nastąpiło w 1958 r. przy parafii św. Kazimierza w Toronto. Obecnie jesteśmy największą instytucją finansową na świecie powstałą na bazie parafii. Oferujemy pełny zakres usług finansowych dla członków indywidualnych i przedsiębiorstw, a w tym atrakcyjny wybór pożyczek hipotecznych i usług inwestycyjnych, usługi elektroniczne przez telefon, bankomaty, bezpłatną sieć bankomatową THE EXCHANGE, przez INTERAC DIRECT oraz internet. Nasza Credit Union posiada własny program telewizyjny Polish Studio nadawany w języku polskim. Program emitowany jest co sobotę, w godz. 11:00-12:00, na popularnym kanale torontońskiej stacji CityTV. Fr. Stanley Puchniak OMI Fr. Michael Smith OMI We are an enthusiastic member of our Community and we support the interests which are dearest to Your heart. *** Jesteśmy entuzjastycznym członkiem naszej Społeczności i popieramy sprawy bliskie Twojemu sercu.

4 MEMBERSHIP BENEFITS Full Service plus Low Fees and Competitive Rates Our Credit Union offers all the products and services you should expect from any Canadian financial institution. Our account fees are often better than the competition s. We offer competitive interest rates. We offer innovative financial services for every member of your family. We don t earn commission or push products, we simply recommend banking solutions that are best for you. Secure Access to your Account Our Internet, Mobile and Telephone Banking service provides both convenient and secure, round-theclock access to your accounts. Your ATM Debit card grants full access to the Interac Network and surcharge-free access to THE EXCHANGE Network, allowing you Canada-wide banking at thousands of ATMs. Professional and friendly service in both English and Polish - your choice Your Money Is Safe With Us Your deposits at our Credit Union are insured through the Deposit Insurance Corporation of Ontario (DICO), so your money is safe with us. DICO is part of a comprehensive protection program backed by provincial legislation, providing insurance coverage for members of Ontario credit unions and caisses populaire. Your DICO coverage includes: Up to $100,000 on deposits held in your name Up to $100,000 on deposits held jointly Unlimited coverage on deposits held in registered savings plans such as RRSP s, RRIF s and TFSA s. Note: As with all Canadian financial institutions, mutual funds are not insured. Visit for more information. KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA Pełny zakres usług, niskie opłaty i konkurencyjne oprocentowania Nasza Credit Union oferuje wszystkie produkty i usługi jakie oczekujemy od każdej kanadyjskiej instytucji finansowej. Nasze opłaty za serwis są często niższe, w porównaniu do konkurencji. Oferujemy konkurencyjne oprocentowania. Oferujemy innowacyjne usługi finansowe dla każdego członka rodziny. Nie pobieramy prowizji i dlatego zawsze polecamy usługi finansowe, które są najlepsze dla Ciebie. Bezpieczny dostęp do konta Nasze usługi przez internet, urządzenia mobilne i połączenia telefoniczne zapewniają wygodny i bezpieczny 24 h / 7 dni w tygodniu dostęp do kont. Karta debetowa ATM daje pełny dostęp do sieci Interac oraz bezpłatny dostęp do bankomatów w sieci THE EXCHANGE w całej Kanadzie. Profesjonalna i miła obsługa w języku polskim i angielskim. Ubezpieczenie depozytów Twoje depozyty w naszej Credit Union są ubezpieczone przez Deposit Insurance Corporation of Ontario (DICO). DICO jest częścią kompleksowego programu ubezpieczeń pod nadzorem Rządu prowincji Ontario, zapewniając bezpieczeństwo depozytów członkom credit unions i caisses populaire. Ubezpieczenie DICO pokrywa: Do dolarów w depozytach ulokowanych na koncie personalnym. Do dolarów na koncie wspólnym. Nieograniczone ubezpieczenie wszystkich depozytów ulokowanych w rejestrowanych planach oszczędnościowych takich jak RRSP, RRIF i TFSA. Uwaga: Tak, jak w przypadku wszystkich kanadyjskich instytucji finansowych, inwestycje w mutual funds nie podlegają ubezpieczeniu. Dokładne informacje znajdziesz na stronie internetowej

5 Financial services / Oferta finansowa OUR CREDIT UNION OFFERS A FULL RANGE OF FINANCIAL SERVICES AT VERY COMPETITIVE RATES AND TERMS. / OFERUJEMY PEŁNY ZAKRES USŁUG FINANSOWYCH NA KORZYSTNYCH, KONKURENCYJNYCH WARUNKACH Mortgages Mortgages CMHC(from 5% downpayment) Personal Loans Business Loans Lines of Credit: Overdraft Personal Home Equity Student Line of Credit Membership Share Accounts Personal Chequing Accounts Business Chequing Accounts Joint Accounts Trust Accounts Organizational Accounts CYS Accounts - service fee FREE services for Children (6-9 year old), Youth (10-15) and Students (16-25) Silver 60+ Saving Accounts T-Bill Accounts Term Deposit Certificates(CAD, USD) GIC s - Guaranteed Investment Certificates TFSA RRSP RRIF Canada Savings Bonds, Canada Premium Bonds, Ontario Savings Bonds INVESTMENT DEPARTMENT (tel ext. 1201) - Mutual Funds, Money Market Funds, RESP, RRSP and more Transfer of the pensions from Poland to Canada Western Union Money Transfers Currency exchange (USD, CAD) Bill payments Safety Deposit Boxes ATM Card in worldwide INTERAC system ATM Card for Personal and Business Accounts Point of Sale - use your ATM card in stores Service fee FREE transactions in our ATMs and THE EXCHANGE network in Canada MasterCard (8 types of card) Internet Banking Telephone Banking Mobile Banking MasterCard and VISA Merchant Services Insurance Pożyczki hipoteczne Pożyczki hipoteczne CMHC (od 5% wkładu) Pożyczki personalne Pożyczki biznesowe Linie kredytowe: czekowa personalna hipoteczna studencka Członkowskie konta udziałowe Personalne konta czekowe Konta czekowe dla biznesów Konta wspólne Konta powiernicze Trust Konta organizacyjne Konta CYS - zwolnione z opłat konta dla dzieci (6-9), młodzieży (10-15) i studentów (16-25) Srebrne konta oszczędn. 60+ Konta T-Bill Lokaty terminowe (CAD, USD) GIC (gwarantowane lokaty inwestycyjne) TFSA - konto oszcz. zwolnione z podatku dochodowego RRSP - oszczędnościowy plan emerytalny RRIF - dochodowy plan emerytalny Rządowe obligacje skarbowe: Canada Savings Bonds, Canada Premium Bonds, Ontario Savings Bonds DZIAŁ INWESTYCJI (tel wewn. 1201) - Mutual Funds, plany edukacyjne RESP, RRSP, TFSA i inne Transfer emerytur z Polski (ZUS do BGŻ do naszej CU) Przekazy pocztowe Western Union Wymiana walut (USD, CAD) Opłaty rachunków Skrytki bankowe Karty ATM w międzynarodowej sieci INTERAC karty ATM dla kont personalnych i biznesowych Opłaty kartą ATM w punktach usługowych - Point of Sale Bezpłatne transakcje w maszynach CU i sieci maszyn THE EXCHANGE w Kanadzie MasterCard (8 rodzajów kart kredytowych) Bankowość internetowa Bankowość telefoniczna Bankowość mobilna Serwis MasterCard i VISA dla biznesów Ubezpieczenia

6 C-Y-S Account ZWOLNIONE Z OPŁAT KONTA DLA DZIECI - MŁODZIEŻY - STUDENTÓW C-Y-S Account is a premium savings account for Child, Youth and Student members up to 25 years of age. The account offers an expanding array of features and benefits through each age segment inclusive of savings, chequing, electronic services, and a specially priced and featured Line of Credit product for Students. A premium rate of interest is paid up to a specified dollar amount. KONTA C-Y-S DLA DZIECI - MŁODZIEŻY - STUDENTÓW CHILD Account YOUTH Account STUDENT Account Age / Wiek posiadacza konta CYS Monthly Maintenance Fee No No No Minimum monthly balance required* No No No Savings Account (CAD) - Premium Interest Rate; calculated daily, paid monthly Yes Yes Yes Deposits - UNLIMITED No. of Transactions Free Free Free Withdrawals - UNLIMITED No. of Transactions Free Free Free Chequing Account Yes Yes Personalized Cheques Free Free Monthly Statement from Chequing Acc. Free Free Bill Payments - UNLIMITED No. of Transactions Free Free ATM / DEBIT Card Free Free Free ATM / DEBIT Card replacement Free Free Free ATM / DEBIT Card - POINT OF SALE UNLIMITED No. of Transactions Free Free ATM Withdrawals or Deposits Free Free ATM Withdrawals at other institutions ATMs - UNLIMITED No. of Transactions NO CHARGE by our Credit Union; but OTHER institutions charges apply NO CHARGE by our Credit Union; but OTHER institutions charges apply Internet / Mobile Banking - Unlimited Free Free Free Telephone Banking - Unlimited Free Free Free Overdraft Protection Yes Student Line of Credit * PRIME + 1% Student MasterCard Available Access to expanded financial services Available Annual Inactive Account Charge** No No No The Child an Youth Account holder must be Credit Union Member and own 1 Share valued at $10. The Account is opened under the child s name and a parent or legal guardian also signs the Application since the child is a minor. The Student Account holder have FULL Credit Union Membership, and must own 10 Shares valued at $10 each. NO parent or legal guardian signature required to open an Account. * The Student Line of Credit is issued based upon approved credit application ** Regular charges apply outside of the CYS Plan Transactions.

7 POLISH STUDIO TV The Polish Studio program was founded in It is owned and operated by our Credit Union since The program is produced in the Polish language with occasional use of English content. It is aired weekly every Saturday from 11:00 am to 12:00 noon (North American Eastern Standard Time EST ) from the Citytv - largest independent television station in Canada (www.citytv.com). Our program is potentially watched by over 500,000 viewers in Canada. Polish Studio is highly respected in Canada s Polish community and enjoys a close rapport with loyal viewers. PROGRAM TELEWIZYJNY POLISH STUDIO Program Polish Studio powstał w 1988 roku. W 1992 roku przejęty został przez naszą Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza. Program ten przeznaczony jest dla kanadyjskiej Polonii. Produkowany w języku polskim, z okazjonalnym wykorzystaniem języka angielskiego. Program oglądać można co sobotę od godziny 11:00 do 12:00 w południe (North American Eastern Standard Time EST ), na stacji CityTV. Jest to największa niezależna stacja telewizyjna w Kanadzie (www.citytv.com). Polish Studio oglądane jest w telewizji przez ponad 500 tys. widzów w Kanadzie. Przez internet program ten oglądać można na całym świecie. CHANNEL INFORMATION Citytv Toronto: Rogers 7, HD 519 / ShawDirect 344 / ExpressVU 214 Citytv Calgary: Shaw 8 / Telus - 8 / Express Vu 246 / Star Choice 328. Citytv Edmonton: Shaw - 7 / Telus - 7 / Express Vu / Star Choice 347. Citytv Vancouver: Shaw - 13 / Telus - 13 / Express Vu / Star Choice 359. Citytv Winnipeg: Shaw - 8 / Express Vu 228. POLISH STUDIO TV 220 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario M6R 2L7 Tel ext

8 FR. STANLEY PUCHNIAK, OMI ( ) Fr. Stanley Puchniak OMI was the first Oblate to come to the Archdiocese of Toronto in 1935 at the invitation of Cardinal McGuigan to serve the Polish community. He was the founder of St.Stanislaus-St. Casimir s Polish Parishes Credit Union in Toronto (1945) which is the largest parish based credit union in the world. In 1947, Fr. S. Puchniak became pastor of Sts. Peter and Paul Church, Wellend. He was instrumental in establishing the first Roman Catholic school in 1953 and the Catholic School board in Welland. He was responsible for building three schools, two in Wellend and one in Fenwick. It was at his request that the Felician Sisters came to Toronto (from USA) in 1954 to teach at the new school, which was called Sts. Peter and Paul Catholic Elementary School. Following his retirement, Fr. S. Puchniak was awarded the Pro Ecclesia et Pontifice medal for his many years of service to the Church. He was a priest, teacher and preacher but above all he was a missionary. He had a tremendous love and care for immigrants, the poor and abandoned. He was a proud member of the Missionary Oblates of Mary Immaculate... A religious community of men which contributed much to the building up of Canada and helped in weaving the fabric of our society. Source: News and Views Assumption Province Newsletter, March 2011 Zdjęcie z książki Potomności na pamiątkę, Ojcowie Oblaci Duszpasterze Parafii Św. Kazimierza, Toronto, Ontario 1975 wydanej z okazji 25-lecia Parafii Św. Kazimierza w Toronto

9 FR. MICHAEL SMITH, OMI ( ) Fr. Michael was born in 1911 near Edmonton (Alberta). He did part of his Oblate scholasticate in Battleford and part of it in Poland at Obra where he was ordained a priest on June 12,1938. In 1939 he received an obedience for his Province of origin St. Mary s of Regina. My first appointment was to Ashern, Manitoba in The priest who brought me there left me on Friday the 1st of September with these words, Here s a $500 cheque for you from the Catholic Church Extension Society. You are to go up the road 60 miles straight north. At the end don t worry you won t get lost because that will be the end of the road. There somewhere in THE bush you ll find ten or twelve Catholic families. You are to build a chapel for these people. It was my first experience at building. That Christmas we had our first Mass in a brand-new chapel. The place was Gypsumville. There had been a colony of Polish Catholics there for 20 or 30 years. It was visited only intermittently. As soon as the good news of the Father s arrival spread everyone rushed to help him build. In 24 days the church was up. It was dedicated to the Little Saint Theresa. Fr. Michael was later sent to St. Stanislaus Parish in Toronto where the parish priest Fr. Stanley Puchniak put him in charge of the youth. After two years of hard work we had the largest youth organization in the city. A variety of programmes spiritual educational and recreational. With the end of World War II in 1945 thousands of immigrants began arriving in Toronto most penniless. They sought help at the parish but there were no funds available. Fr. Puchniak and I decided to organize a Credit Union to answer the financial needs of the new arrivals... The arrival of the Polish immigrants led to the creation of St. Casimir s Parish. I was entrusted with the responsibility of founding it. Upon the return of the men from the military there were many weddings. The young couples began seeking help in adjusting to a new life. This was when I began dreaming of a centre whose primary focus would be couple relationship and family life. After five years of dreaming Queen of Apostles Renewal Centre was built in More than 5000 couples have taken part in Marriage Encounter sessions there. In 1956 the Superior General decided to create Assumption Province detaching it from St. Mary s of Regina Province. Its principal ministry will be among old and new Canadians of Polish descent. Fr. Michael Smith became its first Provincial. The Province had 61 Oblates in After serving nine years as Provincial, Fr. Michael went on to spend nineteen years as Provincial Treasurer. In the early 70 s several parishioners and I shared concerns about the aging sector of the Polish population who had no family to care for them. We began dreaming of providing suitable accommodations for them and Copernicus Lodge was born in 1979 with 250 beds. Time has shown that this facility is insufficient as we have presently over 200 seniors on a waiting list. There is still much to be done... I continue to pray that someone will be able to take over the work of building Phase III there. In the meantime I refuse to give up to sit back and begin a life of retirement. As long as the need exists for a part I can play in fulfilling it, I will be there... Father Michael Smith, Chairman Emeritus of the Board of Directors, was a visionary. He took his idea of building a home for the elderly within the Polish community to the Oblate Fathers in 1972 at their annual retreat. It was then that he was entrusted with the task of developing that dream and in 1979 it became a reality when Copernicus Lodge opened its doors. After 91 years, of which 64 years were as a Roman Catholic Priest, Fr. Michael Smith passed away peacefully at Copernicus Lodge in Toronto on October 26, He will be known as a man who not only served the Oblates and the Polish Community but also his country. Interview by Fr. Janusz Błazejak, OMI (Provincial) for News and Views the Province Newsletter

10 the first years - pierwsze lata Tadeusz Gonsik, Chairman, Bord of Directors; J. Stocker, CEO Stanley Haidasz, MD Senator, In office Member of Parliament, (The first Corporate Secretary of our Credit Union) Zdjęcia z książki Potomności na pamiątkę, Ojcowie Oblaci Duszpasterze Parafii Św. Kazimierza, Toronto, Ontario 1975

11 CREDIT UNION ŚW. STANISŁAWA I ŚW. KAZIMIERZA blisko współpracuje ze społecznością polskiego pochodzenia zamieszkałą w południowym Ontario. Wspomagamy polskie parafie, organizacje i stowarzyszenia. Popieramy polski język, kulturę, tradycje i wartości. Służymy naszej Społeczności od 1945 r! Our Credit Union is proudly working with and supporting our Polish Parishes; organizations and associations in encouraging and promoting Polish language, culture, traditions and values. Serving our Community since 1945!

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi UsłUgi internetowe wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi Bankowość internetowa Płatność rachunków Dodatkowe systemy zabezpieczenia Zapobieganie oszustwom internetowym 1 800 297-2181

Bardziej szczegółowo

Community Welcome Pack

Community Welcome Pack Community Welcome Pack East Ethnic Support Network East Housing Executive District Office March 2011 Local services directory Katalog lokalnych usług Polish/Polski/English Witamy w naszej społeczności

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r.

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. IP/09/297 Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego oraz roczne sprawozdania sieci SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela: poziom wdrożenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo