KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy"

Transkrypt

1 Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka NOWOŚĆ!

2 Dlaczego warto wybrać kurs MATURA EXPLORER As easy as abc... a) National Geographic Fascynujące materiały National Geographic w postaci tekstów, zdjęć i filmów AMOWĄ R G c) W sparcie WĄ PRO STA Setki ćwiczeń maturalnych w ramach kursu i w materiałach dodatkowych Zapytaj naszych Konsultantów Metodycznych o unikalny program wsparcia dla nauczycieli Szczegóły na OWĄ POD ZN b) M atura ZGODNE

3 Spis treści Lista Konsultantów Metodycznych 2 Słownictwo Alina Łubecka Matura Explorer Pre-intermediate Module 1 Glossary 4 Vocabulary Exercises 6 Przykładowe kartkówki na słownictwo w Modułach Klucz do ćwiczeń 12 Gramatyka Anna Milewska Matura Explorer Elementary Module 1 Grammar Additional exercises 14 Klucz do ćwiczeń 16 Izabela Michalak Matura Explorer Upper Intermediate Module 5 Gramatyka: ćwiczenia na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 17 Klucz do ćwiczeń 20 Strategie maturalne Beata Polit Strategie maturalne: Matura ustna 22 Strategie maturalne: Matura pisemna 24 Klucz odpowiedzi 28 Pisanie Agnieszka Saramowicz-Garstecka Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 30 Klucz odpowiedzi 37 Druk deklaracji wyboru podręcznika Matura Explorer 39 Oferta gratisowa III strona okładki

4 Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie Beata Zabuska Konsultant Metodyczny kujawsko-pomorskie Joanna Biernacka Koordynator Zespołu Konsultantów kujawsko-pomorskie Ewa Białoszycka Konsultant Metodyczny lubelskie Anna Kosowska Konsultant Metodyczny lubuskie, dolnośląskie Patrycja Balcer - Kędracka Konsultant Metodyczny łódzkie Przemysław Ogrodowczyk Koordynator Zespołu Konsultantów łódzkie Anna Kostur Konsultant Metodyczny małopolskie Jerzy Mardaus Konsultant Metodyczny małopolskie Janusz Słupek Konsultant Metodyczny mazowieckie Konsultant Metodyczny mazowieckie Agnieszka Kamińska Konsultant Metodyczny mazowieckie Monika Kasperska Konsultant Metodyczny podkarpackie Dorota Haligowska Konsultant Metodyczny podlaskie Izabela Popławska Konsultant Metodyczny pomorskie Elżbieta Koszyk Konsultant Metodyczny śląskie Michał Cudak Koordynator Zespołu Konsultantów śląskie Adam Englisz Koordynator Zespołu Konsultantów śląskie Zyta Bednarska Konsultant Metodyczny śląskie, opolskie Małgorzata Orzechowska Konsultant Metodyczny świętokrzyskie, mazowieckie Tomasz Kołbus Konsultant Metodyczny warmińsko-mazurskie Anna Daćko Konsultant Metodyczny wielkopolskie Katarzyna Ćwiklińska Konsultant Metodyczny wielkopolskie Marcin Jakubowicz Konsultant Metodyczny zachodniopomorskie Aneta Michalak Konsultant Metodyczny Zapraszamy do kontaktu!

5 SŁOWNICTWO

6 Module 1 Glossary 4 Matura Explorer Pre-intermediate Module Opener, page 5 conservative konserwatywna/y creative kreatywna/y fashion-conscious modna/y generous hojna/y, wspaniałomyślna/y hardworking pracowita/y law-abiding uczciwa/y, szanująca/y prawo open-minded bez uprzedzeń, z otwartym umysłem optimistic optymist/k/a prejudiced uprzedzona/y selfish samolubna/y sociable towarzyska/i Module 1 Part 1A, page 6 Reading appreciate doceniać coś, być wdzięcznym be short of sth/sb brakować czegoś/kogoś chat rozmawiać, gadać community społeczność guest gość have a good time dobrze się bawić homeless bezdomna/y honestly uczciwie, szczerze make a difference (to sb) robić (komuś) różnicę make sb feel good sprawiać, że ktoś się dobrze czuje make breakfast przygotowywać śniadanie provide dostarczać regret żałować (czegoś) rewarding przynoszący satysfakcję, cenny runaway uciekinier/ka shelter schronienie, schronisko someone of their own age ktoś w tym samym wieku study for uczyć się do study in/at studiować w take up one s time poświęcać (swój) czas, zajmować (czyjś) czas teenager młody człowiek, nastolatek / nastolatka up to aż do volunteer ochotnik / ochotniczka What do you get out of it? Co z tego masz? have a good time dobrze się bawić make breakfast przygotowywać śniadanie make a difference (to sb) robić (komuś) różnicę make sb feel good sprawiać, że ktoś się dobrze czuje study for (A levels) uczyć się do (np. matury) study in/at uczyć się w take up one s time poświęcać swój czas, zajmować czyjś czas Module 1 Part 1B, page 8 Listening: CD1/03 a bit of trochę a couple of hours kilka godzin afterwards potem, następnie belong to należeć do be crazy about sth/sb szaleć za czymś/kimś be fond of sth/sb lubić coś/kogoś be keen on sth/sb interesować się czymś/kimś be mad about sth/sb szaleć za czymś/kimś be fascinated by sth/sb być zafascynowanym czymś/kimś drum kit perkusja fascinated by (sth/sb) zafascynowany/a (czymś/kimś) meet face to face spotkać się osobiście (twarzą w twarz) outdoor person osoba lubiąca przebywać na świeżym powietrzu orienteering bieg na orientację own posiadać smell the country air oddychać wiejskim powietrzem social network portal społecznościowy teenagers = teens nastolatki then wtedy, następnie time zone strefa czasowa Module 1 Part 1B, page 9 Reading addicted to uzależniona/y od addiction uzależnienie aim cel; celować attack atak; atakować be at risk (of sth) być zagrożonym (czymś) broadband szerokopasmowy (zasięg) catch up nadrabiać challenging ambitny, stanowiący wyzwanie change sb s mind zmienić zdanie compulsive tu: nałogowy counsellor opiekun/ka, doradca cure sb of sth wyleczyć (kogoś z czegoś) die from exhaustion umrzeć z wycieńczenia / wyczerpania cure (sb of sth) - wyleczyć z suffer from (sth) - cierpieć na treat (sb) - leczyć die from (sth) - umrzeć z emphasize naciskać estimate zakładać, przypuszczać, szacować high-speed duża szybkość in front of przed internet access dostęp do internetu miss school opuszczać zajęcia w szkole mixture mieszanina obsessive obsesyjny, chorobliwy participant uczestnik / uczestniczka participate brać udział pottery garncarstwo provide (with sth) dostarczać (coś), zapewniać (coś) psychiatrist psychiatra punishment kara real world rzeczywisty (realny) świat reduce redukować rescue ratować rescue camp obóz ratowniczy roots korzenie screen ekran severe cases trudne sprawy / przypadki sudden nagły suffer from cierpieć treat leczyć universal wszechstronny unreal world świat nierzeczywisty woodland obszar leśny workshop warsztaty, zajęcia be at risk (of sth) być zagrożonym (czymś) catch up on sleep odsypiać, odrabiać zaległości w śnie climb over assault course pokonać tor przeszkód die from sth umierać / umrzeć (z powodu) play (for hours) on end grać bez przerwy (do upadłego) provide with sth zapewniać coś Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

7 Module 1 Glossary 5 Matura Explorer Pre-intermediate Module 1 Part 1C, page 10 Listening: CD1/05 ambitious ambitna/y character postać I d like to introduce Chciał/a/bym przedstawić ice-skating jazda na łyżwach be interested in interesować się be into sth lubić coś (np. muzykę) enjoy bawić się, cieszyć się z czegoś heroine bohaterka learn the saxophone uczyć się gry na saksofonie live (with sb) mieszkać (z kimś na stałe, np. z rodzicami) mate kolega / koleżanka nickname przezwisko poor biedny, słaby professional player zawodowiec, zawodowy gracz science nauka, nauki ścisłe (chemia, fizyka, biologia) settle down osiedlić się / ustatkować się so far do tej pory stay (with sb) mieszkać (z kimś przez jakiś czas, lub np. w hotelu) stuff rzeczy weird dziwny live vs stay I have been living with my parents in London for 5 years. Susan is going to stay with her aunt / at a hotel in London for the weekend. Module 1 Part 1D, page 13 Reading addition dodatek, dodawanie alongside obok, wraz z, dodatkowo annual event coroczne wydarzenie atmosphere atmosfera art centre centrum sztuki Bangladeshi mieszkaniec Bangladeszu, Banglijczyk/Banglijka the British Empire Imperium Brytyjskie celebrate obchodzić (np. święto) choir chór crowd tłum culture kultura date from datować się na, pochodzić z czasów descendant potomek designer projektant/ka district dzielnica Europe Europa exciting ciekawy, podniecający ex-colonies byłe kolonie fill wypełniać generation pokolenie homeland ziemia ojczysta (rodzinna) immigrant imigrant international międzynarodowy Jewish żydowski, narodowości żydowskiej Londoner Londyńczyk mosque meczet multicultural wielokulturowy murals malowidła na ścianie / ścienne neighbourhood sąsiedztwo new arrivals nowo przybyli nowadays obecnie, dzisiaj population ludność a Protestant protestant push through przepychać (się) recent ostatni, niedawny reflect odzwierciedlać refugee uchodźca remarkable nadzwyczajny, niezwykły subject tu: poddany synagogue synagoga Turkey Turcja Turkish turecki, narodowości tureckiej wave fala Module 1 Part 1E, page 14 Listening: CD1/06 beginner początkująca/y be fit być wysportowanym Come along! Chodź/cie z nami! dangerous niebezpieczna/y enrol for/in/on a course zapisywać się (na kurs, zajęcia) experienced doświadczony find out dowiedzieć się Have you got a moment? Czy masz chwilę? helmet kask hidden artist ukryty artysta How can I help? Czym mogę służyć? Jak mogę pomóc? It doesn t matter. To nieważne. It s first come first served. Obsługa w kolejności zgłoszeń. improve poprawiać, ulepszać in/on installments na raty kayaking wioślarstwo medical certificate świadectwo zdrowia rope lina self-confidence pewność siebie sign a consent form podpisać zgodę special equipment specjalny sprzęt strong mocny supply dostarczać take place mieć miejsce, odbyć się trainers buty sportowe wall climbing wspinanie się na ściance It doesn t matter. To nieważne. No problem. / That s alright. Nie ma sprawy. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

8 Module 1 Vocabulary Exercises 6 Matura Explorer Pre-intermediate Module Opener, page 5 Exercise 1 Match the adjectives on the left with their opposites on the right. ADJECTIVES OPPOSITES 1. careful with money a. generous 2. conservative b. lazy 3. fashion-conscious c. pessimistic 4. hardworking d. narrow-minded 5. open-minded e. modern 6. optimistic f. wasteful 7. selfish g. old-fashioned 8. sociable h. shy Module 1 Part 1B, page 8 Listening: CD1/03 Exercise 4 Fill in the gaps with the suitable words in the box. Sometimes more than one option is possible. crazy about afterwards social networks time zones orienteering text message face to face outdoors belongs to keen on 1. He is online gaming. 2. Josh and Melinda live in two different. Josh lives in New York and Melinda lives in Moscow. 3. Young boys are very often football. 4. Peter sends his girlfriend a almost every hour. 5. This red car the Wilsons. 6. He got up at 7 o clock, went to the bathroom and ate breakfast in the kitchen. 7. The thief and the detective finally met. 8. They like to go on Saturdays. 9. Some people like to work inside the house but others are fond of working. 10. Young people like belonging to. Module 1 Part 1A, page 6 Reading Exercise 2 Complete the sentences with suitable words. The number of dashes corresponds to the number of letters in the missing word. 1. Young girls like c _ on the phone. 2. We are going to have some g _ during the summer holidays. 3. Young people at the age of are often called t. 4. In Great Britain many young people work for their c. 5. Tom wants to be a v in Africa. 6. Working for your community can be r. 7. When people do not have a place to live, they are h _. 8. Young people who escape from homes are r _. Exercise 3 Fill in the missing expressions from the box. Make all the necessary changes. be short of study for have a good time study at make a morning meal make a difference make me feel good take up some of my time 1. Two volunteers for a group of new guests. 2. Peter and Terry at a summer camp. 3. I decided to to help the people in need. 4. Many young people in England aged their A-levels. 5. If you want to the university, you have to take A-levels in 3 4 subjects. 6. We volunteers today, so, we need your help. 7. It when I come to the shelter and help people. 8. Does it to the community if you are old or young? Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

9 Module 1 Vocabulary Exercises 7 Matura Explorer Pre-intermediate Module 1 Part 1B, page 9 Reading Exercise 5 Read the text carefully and find words which mean: 1. young people at the age of (par. 1) t 2. take part in (par. 1) p 3. something that you intend to do (par. 2) - _ 4. possibility of using something, for example the Internet (par. 2) a _ 5. a place where you feel that you belong to (par. 3) r 6. to make an illness or situation disappear (par. 2) c _ 7. a person whose job is to give advice (par. 3) c _ 8. fail to go to school ( par. 4) m _ Exercise 7 Choose the correct answer: a, b or c. 1. A person that eats huge amounts of chocolate every day it. a. is addicted to b. dies from c. hates 2. Young people playing online computer games all day long. a. hate it b. are at risk of addiction c. are clever 3. Some students take part in a pottery where they learn how to make their own pots. a. class b. workshop c. lesson 4. Our is to be excellent students in the future. a. job b. work c. aim Exercise 6 Read the text and fill in the missing expressions. Make all the necessary changes. be at risk suffer from catch up on sleep climb over assault courses cured fascinated with provided with treat 5. Terry and Gary s at a camp is really helpful. a. teacher b. counsellor c. participant 6. Many young Koreans live in a/an playing computer games all day long. a. unreal world b. real world c. science-fiction world Many teenagers all over the world are 1. the Internet. They spend many hours a day playing computer games. They miss school because they have to 2.. They 3. exhaustion and 4. of getting addicted to the Internet. Fortunately, they can be 5. if they are 6. help. For example the South Korean rescue camp 7. the most severe cases, and one of the activities is Teenagers spending too much time gaming on the Internet headaches. a. are fond of b. suffer from c. are addicted to 8. If you help me with maths, I will my absence at school. a. miss b. catch up on c. work out Module 1 Part 1C, page 10 Listening: CD1/05 Exercise 8 Circle the correct word. 1. Sarah went on holiday to Indonesia and stayed / lived with her pen-friend for a couple of days. 2. Peter was into / for music and learnt to play the piano. 3. John was crazy for / about ice-skating. 4. Is he interested / interesting in art? 5. Melinda hates / enjoys learning Japanese because she wants to go to Japan one day. 6. If you like jazz, your friends think you are cool / weird. 7. Greg has just come back from Australia and would like to settle down / on in the UK. 8. Elvis Presley s name / nickname was King of Rock n roll. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

10 Module 1 Vocabulary Exercises 8 Matura Explorer Pre-intermediate Module 1 Part 1C, page 10 Listening: CD 1/05 Exercise 9 Replace the words in bold with a suitable word from the text. 1. The main female character in this film is Becky Sharp. The in this film is Becky Sharp. 2. Teenagers like surfing the Internet. like surfing the Internet. 3. My friend went to New York to see his aunt. My friend went to New York to his aunt. 4. Biology, physics and chemistry are my favourite subjects. is my favourite subject. 5. He likes playing jazz. He is of jazz. 6. Beverly got up, took a shower and later went downstairs to have breakfast. Beverly got up, took a shower and went downstairs to have breakfast. 7. Did he tell you his name? Did he himself to you? 8. They like playing games on the Internet. They like playing games. Exercise 11 Fill in each gap with a suitable word. The first letters of the words have already been given. London with its many 1. n is called a 2. m _ society. You can meet 3. d of 4. s _ of the British 5. E _. In summer in Notting Hill there is a carnival where 6. i _ from the Caribbean are dancing in the streets. The Notting Hill Carnival has a long 7. h. To see all the dancers you have to push 8. t the 9. c _. Module 1 Part 1D, page 13 Reading Exercise 10 Read the text carefully and find the words which mean: 1. for or including people of many different races, languages, religions and customs - 2. all the people who live in a particular place, area - 3. to make somebody interested in something - 4. a person who belongs to the same family as somebody who lived a long time ago - 5. a person living in a country ruled by a king or queen - 6. a person that has been forced to leave his/her country for political or religious reasons - 7. a building where Jewish people go to pray or to study their religion - 8. a building where Muslims meet or worship - 9. a group of people who sing together in churches, schools, opera houses, etc a large picture painted on a building wall - Exercise 12 Complete the following sentences with a word formed from the word given in bold: 1. There are many new from Mexico and Central and South America in San Francisco. ARRIVE 2. They are from North Korea. REFUGE 3. In the there are many immigrants from Pakistan. NEIGHBOUR 4. These songs are known, even in Papua New Guinea. WORLD 5. What are they? NATION 6. He is the of this modern building. DESIGN 7. The British are a society. MANY CULTURES 8. A real lives in the south of London. LONDON Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

11 Module 1 Vocabulary Exercises 9 Matura Explorer Pre-intermediate Module 1 Part 1E, page 14 Listening: CD1/06 Exercise 13 Write ONE word in each gap. Many 1. t, all over the world, like to 2. e on different courses. They like doing different sports and activities like 3. p, 4. k, wall climbing and many others. But some activities are 5. d and the teens parents have to agree for their children to take them up. They have to 6. s a 7. c a medical 8. c form. They also have to have confirming that they are fit. To do these courses they sometimes need special 9. e. Sometimes they can buy it at the club and pay for it in installments, or the club 10. s the equipment. Exercise 15 Circle the correct particle. 1. Terry is crazy about / on movie stars, especially Johnny Depp. 2. What are you fond off / of? 3. The girls are usually keen about / on fashion. 4. The boys are often mad of / about online gaming. 5. Beverly and Sarah had to catch up on / in their two-week absence at school. 6. The Pilgrim Fathers settled at / down in the New World. 7. They are interested in / about the history of Italy. 8. I would like to find out / off more about the history of London. 9. Where does the pottery course take part / place? Exercise 16 Translate into English the words or expressions given in brackets. 1. He likes creating his own pots, so he Exercise 14 Match the words on the left with the words / phrases on the right to make proper collocations. Then write them down. 1. careful A. jazz 2. meet B. of hours 3. severe C. our club 4. make D. your time 5. take up E. a difference 6. a couple F. with money 7. belong to G. from exhaustion 8. keen on H. face to face 9. suffer I. zone 10. rescue J. to alcohol 11. time K. team 12. die L. world 13. addicted M. cases 14. unreal N. from headache (zapisał się na kurs garncarstwa). 2. Peter likes meeting people, so his friends think he is (towarzyski). 3. (Samolubni ludzie) are usually disliked by others. 4. (Pracując na rzecz lokalnej społeczności), Betty spends a lot of time with young (unciekinierami). 5. Being a (ochotnik) in Africa and helping people in Nigeria or Ghana can be a (cennym doświadczeniem). 6. (Nie żałuję) taking up wall climbing, but I was always crazy about (bieg na orientację). 7. I was (uzależniony od) chocolate but a well-known (psychiatra pomógł mi) to overcome my addiction. 8. He (opuścił jeden tydzień szkoły) because he (uczestniczył) in a running competition. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

12 Przykładowe kartkówki na słownictwo w Modułach Matura Explorer Pre-intermediate Matura Explorer Pre-intermediate Modules 1-2 NAME Group 1 Translate the given words and phrases into Polish: 1. conservative 16. creative 2. fashion-conscious 17. generous 3. hardworking 18. law-abiding 4. open-minded 19. optimistic 5. prejudiced 20. selfish 6. sociable 21. appreciate 7. chat (v) 22. community 8. guest 23. homeless 9. honestly 24. make a difference 10. addiction 25. regret 11. rewarding 26. runaway 12. attack (v) 27. take up time 13. teenager 28. up to 14. volunteer 29. a couple of hours 15. a bit of 30. What do you get out of it? Matura Explorer Pre-intermediate Modules 1-2 NAME Group 2 Translate the given words and phrases into Polish: 1. afterwards 16. belong to 2. be crazy about sth 17. be fond of sth/sb 3. be keen on sth 18. be mad about sth 4. drum kit 19. fascinated by 5. meet face to face 20. outdoor person 6. orienteering 21. win 7. smell the country air 22. social network 8. teenager 23. then 9. time zone 24. addicted to 10. provide 25. reduce 11. aim 26. attack (v) 12. shelter 27. be at risk 13. catch up 28. challenging 14. change sb s mind 29. compulsive 15. counselor 30. cure Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

13 Przykładowe kartkówki na słownictwo w Modułach Matura Explorer Pre-intermediate Matura Explorer Pre-intermediate Modules 1-2 NAME Group 3 Translate the given words and phrases into Polish: 1. die from exhaustion 16. emphasize 2. estimate 17. high-speed 3. in front of 18. internet access 4. miss school 19. one third 5. obsessive 20. participant 6. participate 21. pottery 7. provide 22. enroll 8. punishment 23. real world 9. reduce 24. rescue 10. roots 25. screen 11. severe cases 26. sudden 12. suffer from 27. universal 13. unreal world 28. workshop 14. ambitious 29. eventually 15. I d like to introduce 30. in installments Matura Explorer Pre-intermediate Modules 1-2 NAME Group 4 Translate the given words and phrases into Polish: 1. be interested in 16. enjoy 2. heroine 17. mate 3. nickname 18. remarkable 4. professional player 19. science 5. settle down 20. so far 6. stay with 21. stuff 7. weird 22. alongside 8. annual event 23. atmosphere 9. rope 24. Bangladeshi 10. the British Empire 25. celebrate 11. choir 26. culture 12. descendant 27. designer 13. ex-colonies 28. improve 14. generation gap 29. homeland 15. immigrant 30. murals Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Alina Łubecka

14 Module 1 Vocabulary Exercises Answer Key 12 Matura Explorer Pre-intermediate Module Opener, page 5 Exercise 1 1F, 2E, 3G, 4B, 5D, 6C, 7A, 8H Module 1 Part 1A, page 6 Reading Exercise 2 1. chatting, 2. guests, 3. teenagers, 4. communities, 5. volunteer, 6. rewarding, 7. homeless, 8. runaways Exercise 3 1. made a morning meal, 2. had a good time, 3. take up some of my time, 4. study for, 5. study at, 6. are short of, 7. makes me feel good, 8. make a difference Module 1 Part 1B, page 8 Listening: CD1/03 Exercise 4 1. crazy about / keen on, 2. time zones, 3. keen on / crazy about, 4. text message, 5. belongs to, 6. afterwards, 7. face to face, 8. orienteering, 9. outdoors, 10. social networks Module 1 Part 1B, page 9 Reading Exercise 5 1. teenagers, 2. participate, 3. aim, 4. access, 5. roots, 6. cure, 7. councellor, 8. miss Exercise 6 1. fascinated with, 2. catch up on sleep, 3. suffer from, 4. are at risk, 5. cured, 6. provided with, 7. treats, 8. climbing over assault courses Exercise 7 1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B, 8B UWAGA: pracując ze słownictwem w Module 1 Part 1B, warto uczniom zebrać / pokazać / wprowadzić sposób czytania ułamków i procentów 1/3 one third = jedna trzecia 30% thirty per cent/ percent = 30 procent 3 hours a day = trzy godziny dziennie a couple of hours = kilka godzin Module 1 Part D, page 13 Reading Exercise multicultural, 2. community, 3. attract, 4. descendant, 5. subject, 6. refugee, 7. synagogue, 8. mosque, 9. choir, 10. mural Exercise nationalities, 2. multicultural, 3. descendants, 4. subjects, 5. Empire, 6. immigrants, 7. history, 8. through, 9. crowds Exercise arrivals, 2. refugees, 3. neighbourhood, 4. worldwide, 5. nationality, 6. designer, 7. multicultural, 8. Londoner Module 1 Part 1E, page 14 Listening: CD1/06 Exercise teenagers, 2. enrol, 3. pottery, 4. kayaking / karate, 5. dangerous, 6. sign, 7. consent, 8. certificate / check-up, 9. equipment, 10. supplies Exercise 14 1F, 2H, 3M, 4E, 5D, 6B, 7C, 8A, 9N, 10K, 11I, 12G, 13J, 14L Exercise about, 2. of, 3. on, 4. about, 5. on, 6. down, 7. in, 8. out, 9. place Exercise He likes creating his own pots, so he (has) enrolled on a pottery course. 2. Peter likes meeting people, so his friends think he is sociable. 3. Selfish people are usually disliked by others. 4. Working for the local community, Betty spends a lot of time with young runaways. 5. Being a volunteer in Africa and helping people in Nigeria or Ghana can be a rewarding experience. 6. I don t regret taking up wall climbing, but I was always crazy about orienteering. 7. I was addicted to chocolate but a well-known psychiatrist helped me to overcome my addiction. 8. He missed one week at school because he took part / participated in a running competition. Module 1 Part 1C, page 10 Listening: CD1/05 Exercise 8 1. stayed, 2. into, 3. about, 4. interested, 5. enjoys, 6. weird, (chociaż niektórzy uczniowie mogą uznać, że cool ), 7. down, 8. nickname Exercise 9 1. heroine, 2. teens, 3. visit, 4. science, 5. fond, 6. afterwards / then 7. introduce, 8. online Nowa Era Sp. z o.o. Autorka: Alina Łubecka

15 GRAMATYKA

16 Module 1 Grammar additional exercises 14 Matura Explorer Elementary Module 1 Parts 1A and 1B Exercise 1 Translate the parts of the sentences in brackets into English. DO NOT CHANGE anything in the English parts. Example: He (jest) an actor. He is an actor. 1. I have a dog and this is (jego) bowl. 2. (Czy jesteś) from France? 3. Sue (nie ma) a middle initial. 4. This country has got 30 (milionów) citizens. 5. Tom (ma 35 lat) Look at this poor animal! Where is owner? 7. This jacket is expensive it is (czterysta dwadzieścia) PLN. 8. John: Are you from Slovakia? Maria: Nie. 9. Tony is crazy, he has got nine (adresów ). 10. (Czy oni mają) a flat in Cyprus? Module 1 Part 1B Exercise 2 Complete the phrases with apostrophes ( ) in the correct places. Example: Polands national sport Poland s national sport 1. boys room 2. womans child 3. girls brother 4. parents room 5. Marys dog 6. Janes brothers name 7. Janes brothers names 8. Adrianas nationality 9. my sisters friends 10. my best friends telephone number 11. my best friends telephone numbers 12. racing drivers photo Exercise 3 Put the apostrophe ( ) in the correct places in the following sentences. What does s in each sentence stand for? Example: Shes a teacher. She s a teacher is. 1. Paulas got new clothes. 2. I am from Poland and Janes from Great Britain. 3. My sisters best friends names Becky. 4. Georges got four sisters and three brothers. 5. Toms mothers a very nice woman. 6. Hes a singer and his wifes an actress. 7. Bettys dogs very friendly. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Anna Milewska

17 Module 1 Grammar additional exercises 15 Matura Explorer Elementary Module 1 Part 1D Exercise 4 Module 1 Parts 1C, 1D, 1E Exercise 6 Complete the sentences with a/an/the/. Example: They live in France. 1. Sue is from United Kingdom. 2. My home is not in city centre. 3. Tony has got two sisters. 4. Is it your address? 5. This singer has got brother and sister. brother is Andy and sister is Simone. 6. These students are from Czech Republic, Netherlands, Greece and USA. 7. Buddhist monks have got orange clothes. 8. It is not big town. 9. Is she actress or university student? 10. Warsaw is capital of Poland. Read the dialogue and complete the questions about the underlined parts of the answers. Example: A: Where is she from? B: She is from Sweden. John: Hello Peter. Nice to see you. Peter: Hi, nice to see you, too. 1. How? John: My sister? She is fine. Peter: I don t remember What? John: Her name is Mary. Exercise 5 Complete the sentences with plural forms of the words in brackets. The number of dashes corresponds to the number of letters in each word. Example: They are (actor). They are ACTORS. 1. I have got dollars, pounds and other. (currency) 2. In Arabian _ (country) _ (man) often have got two _ (wife). Peter: Oh yes, it is. I think she is married. Right? John: Right. Peter: 3. And what? John: Her husband s name is Sven. Peter: So, he is not English. 4. Where? John: He is from Denmark. But now they are in Spain. 3. I like theatre _. (play) 4. Poles are great. (person) Peter: 5. How John: They are in Spain for three years. for? 5. Susan hates. (tomato) 6. They have got four. (baby) 7. I eat (fish) very often. 8. A week has got seven. (day) Peter: 6. What? I would like to call them. John: Their telephone number is Peter: Thank you, John. See you later! John: See you. Bye. 9. She hasn t got many (photo) from New York. 10. This actor has four (child). Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Anna Milewska

18 Module 1 Grammar additional exercises Answer Key Module 1 Parts 1A and 1B Exercise 1 16 Module 1 Part 1D Exercise 4 Matura Explorer Elementary 1. his (mówiąc o zwierzętach udomowionych możemy używać zaimków osobowych typowych dla ludzi, natomiast w pozostałych przypadkach używamy zaimka osobowego it i dzierżawczego its) 2. Are you (zwracamy uwagę na brak słowa czy w języku angielskim. Pytania z czasownikiem be tworzymy za pomocą inwersji szyku przestawnego) 3. hasn t got 4. million (zwracamy uwagę na brak liczby mnogiej w liczebnikach million, thousand, hundred przy podawaniu konkretnych wartości liczbowych) 5. is zwracamy uwagę, że w tym kontekście używamy w j. angielskim innego czasownika niż w j. polskim) 6. its (patrz: punkt 1) 7. four hundred and twenty (zwracamy uwagę na spójnik and pomiędzy liczbą setek i dziesiątek. ALE: tysiąc dwieście mówimy one thousand, two hundred lub twelve hundred (US)) 8. No, I m not. (zwracamy uwagę na poprawne budowanie krótkich odpowiedzi) 9. addresses (zwracamy uwagę na dodanie końcówki -s do drugiego członu rzeczownika złożonego przy tworzeniu jego liczby mnogiej) 10. Have they got (pytania z czasownikiem have got tworzymy za pomocą inwersji szyku przestawnego) Module 1 Part 1B Exercise 2 1. boy s room pokój jednego chłopca, boys room pokój zajmowany przez co najmniej dwóch chłopców, np. braci 2. woman s child 3. girl s brother jeżeli zakładamy, że jest tylko jedna dziewczyna, girls brother - jeżeli zakładamy, że są co najmniej dwie dziewczyny - siostry; zwracamy uwagę na umiejscowienie apostrofu possessive s 4. parents room pokój obojga rodziców 5. Mary s dog 6. Jane s brother s name 7. Jane s brothers names (zwracamy uwagę uczniów na fakt, że names sugeruje, iż braci jest kilku czyli słowo brothers jest rzeczownikiem w l. mn. i apostrof powinien być postawiony w miejscu właściwym dla l.mn.) 8. Adriana s nationality 9. my sister s friends (jeżeli mam jedną siostrę), my sisters friends (jeżeli mam więcej niż jedną siostrę) 10. my best friend s telephone number (zwracamy uwagę na umiejscowienie possessive s w przypadku rzeczownika poprzedzonego przymiotnikiem); gdybyśmy w tym przypadku napisali: my best friends telephone number oznaczałoby to, że moi najlepsi przyjaciele mają wspólny / jeden numer telefonu) 11. my best friends telephone numbers (zwracamy uwagę na fakt, że numbers sugeruje, iż przyjaciół jest kilku / kilkoro) 12. racing driver s photo (zwracamy uwagę na umiejscowienie possessive s w przypadku rzeczowników dwuczłonowych) Exercise 3 1. Paula s got new clothes. (has got) 2. I am from Poland and Jane s from Great Britain. (is) 3. My sister s / sisters (possessive s w zależności od liczby posiadanych sióstr) best friend s name s Becky. (possesive s, possessive s, is) 4. George s got four sisters and three brothers. (has got) 5. Tom s mother s a very nice woman. (possessive s, is) 6. He s a singer and his wife s an actress. (is, is) 7. Betty s dog s very friendly. (possessive s, is) 1. the (nazwy krajów w liczbie mnogiej lub zawierające w nazwie rzeczownik pospolity np. state, kingdom, republic itd. wymagają the) 2. the ( centre może być tylko jedno, więc wymagane jest the) 3. (nie piszemy a/an przed rzeczownikami w l. mn. ani the przed liczebnikami poprzedzającymi rzeczownik) 4. (nie wstawiamy a/an/the przed possessive adjectives) 5. a, a, the (wspominamy o tej osobie po raz drugi), the (wspominamy o tej osobie po raz drugi) 6. the, the, -, the 7. ( the Buddhist monks oznaczałoby konkretną grupę zakonników a nie mnichów buddyjskich ogólnie), 8. a 9. an, a (jeśli wyraz zaczyna się w wymowie od spółgłoski, to piszemy przed nim a, chociaż w pisowni zaczyna się od samogłoski) 10. the (jest jedna stolica kraju, więc wymagane jest the), Module 1 Part 1D Exercise 5 1. currencies (jeżeli rzeczownik w l. poj. kończy się na -y poprzedzone spółgłoską, to żeby utworzyć liczbę mnogą zmieniamy -y na -i oraz dodajemy -es) 2. countries (patrz: punkt a), wives (man - men nieregularność l. mn.), wives (zwracamy uwagę, że jeśli rzeczownik w l. poj. kończy się na -f/-fe, to w l. mn. -f/-fe zamienia się na -ves) 3. plays (zwracamy uwagę na brak zamiany -y na -i ze względu na fakt, iż -y jest poprzedzone samogłoską, a nie spółgłoską) 4. people (zwracamy uwagę na tę nieregularność: person - people) 5. tomatoes (zwracamy uwagę na fakt, że jeżeli rzeczownik w l. poj. kończy się na -o, to w l. mn. dodajemy do niego końcówkę -es) 6. babies (patrz: punkt 1) 7. fish (zwracamy uwagę na fakt, że w takim kontekście ten rzeczownik nie ma l. mnogiej; słowo fishes pojawia się w kontekście wymieniania konkretnych gatunków ryb, jak np. w zdaniu: I like fishes such as eel, trout and salmon.) 8. days (patrz: punkt 3) 9. photos (zwracamy uwagę na fakt, że jest to wyjątek od reguły podanej w punkcie 5) 10. children (zwracamy uwagę na nieregularność: child - children) Module 1 Parts 1C, 1D, 1E Exercise 6 1. How is your sister? 2. What is her name? 3. What is her husband s name? 4. Where is he (Sven) from? / Where does he come from? 5. How long are they in Spain for? 6. What is their telephone number? Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Anna Milewska

19 Module 5 Gramatyka: Ćwiczenia na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych ZADANIE Matura Explorer Upper-intermediate Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij luki ( ). Z podanych odpowiedzi wybierz tę, która pomoże otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. If I 1.1. to university, I certainly wouldn t be doing what I am now. The great thing about university is that there are so many opportunities to explore different areas and 1.2. you don t take advantage of them, you probably 1.3. out what it is that you really want to do in life. For example, a very good friend of mine had a change of heart in his last year and dropped out before he graduated. If he was a more academic type, he 1.4. a more conventional career path and 1.5. a doctor or a lawyer now. He 1.6. his own prosperous publishing company if he 1.7. his worth in some other way A. didn t go A. if A. would find A. would have followed B. wouldn t go B. until B. wouldn t find B. would follow C. hadn t gone C. unless C. will find C. followed D. wouldn t have gone D. provided D. won t find D. had followed A. have been A. might not start A. proved B. be B. might not started B. had to prove C. become C. might not have started C. hadn t had to prove D. have become D. might haven t started D. didn t have to prove ZADANIE 2. Uzupełnij każde z podanych zdań, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego i wykorzystać słowo podane wytłuszczonym drukiem. Nie zmieniaj podanych fragmentów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych części zdań It s a great pity Paul finds it so difficult to adapt to new cultures. That might have been the reason why he didn t get the best out of his study abroad. WOULD If Paul the best out of his study abroad Unfortunately, Kate had to work part time to fund her life at college, which prevented her from joining in with most of the evening activities on offer. ABLE If Kate to join in with most of the activities on offer Before embarking on a university course in France, Fiona should have brushed up on her French. Now she is really struggling with the language. BE If Fiona with the language If you worry you will not be eligible for any financial aid, remember you can always take out a student loan. CASE Remember you eligible for any financial aid In order to be competitive in the present-day job market, high-level vocational qualifications are a prerequisite. REQUIRED You to be competitive in the present-day job market. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Izabela Michalak

20 Module 5 Gramatyka: Ćwiczenia na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych ZADANIE Matura Explorer Upper-intermediate Uzupełnij każde z niedokończonych zdań, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Nie zmieniaj podanych fragmentów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych części zdań School-leavers are encouraged to apply to top ranking universities on condition they have a competitive spirit and are keen to be challenged. School-leavers are discouraged they have a competitive spirit and are keen to be challenged A bit of give and take is a must if you want to get along with your fellow students. You will find it easier to get along with your fellow students on ready for a bit of give and take Thanks to my tutor s hands-on approach to the subject, I was able to put a lot of the ideas I had learnt into practice. But able to put a lot of ideas I had learnt into practice You stand a great chance of fitting in well quickly. You will just have to show you are a highly motivated and committed student. You stand a great chance of fitting in well quickly as you are a highly motivated and committed student You can always consult a careers advisor but at the end of the day the choice of the field you want to specialize in is yours. At the end of the day it is up the field you want to specialize in. ZADANIE 4. Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania ( ). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów Nowadays hardly anybody with a poor command of languages considers studying abroad, (nieprawdaż)? 4.2. If it hadn t been for his procrastination, Pete (być może nie musiałby) retake so many exams last semester It s high time they got to know about the entry requirements if they want to secure a place at university, (nieprawdaż)? 4.4. How many extra-curricular activities (mieliście) get involved in in your first year? 4.5. As a fresh graduate with excellent academic qualifications and an enquiring mind I am more than likely to embark on a promising career, (nieprawdaż)? 4.6. You will have less difficulty getting along with your fellow students (o ile będziesz) ready for a bit of give and take. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Izabela Michalak

21 Module 5 Gramatyka: Ćwiczenia na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 19 Matura Explorer Upper-intermediate ZADANIE 5. Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij każdą z luk ( ) JEDNYM wyrazem, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Fresher s Week is 5.1. week when you get 5.2. with the university. It s 5.3. chance to settle in without 5.4. to go to lectures. Remember to 5.5. the most of it. For most of you this will be the first time you 5.6. left home but what you 5.7. to remember is that 5.8. is in the same Most of you are probably not used to with people outside your own family. So advice here: you will it easier to get along with your flatmates on you are prepared for a bit of give and take. ZADANIE 5. Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij każdą z luk ( ) JEDNYM wyrazem, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Fresher s Week is 5.1. week when you get 5.2. with the university. It s 5.3. chance to settle in without 5.4. to go to lectures. Remember to 5.5. the most of it. For most of you this will be the first time you 5.6. left home but what you 5.7. to remember is that 5.8. is in the same Most of you are probably not used to with people outside your own family. So advice here: you will it easier to get along with your flatmates on you are prepared for a bit of give and take. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Izabela Michalak

22 Module 5 Gramatyka: Ćwiczenia na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych Zadanie C 1.2. A 1.3. D 1.4. A 1.5. B 1.6. C 1.7. C 20 Matura Explorer Upper-intermediate Zadanie didn t find it so difficult to adapt to new cultures, he would have got 2.2. hadn t had to work part time to fund her life at college, she would have been able 2.3. had brushed up on her French before embarking on a university course in France, she wouldn t be struggling 2.4. can always take out a student loan in case you are not 2.5. are required to have high-level vocational qualifications (in order /so as) Zadanie from applying to top ranking universities unless 3.2. condition (that) you are 3.3. for my tutor s hands-on approach to the subject, I wouldn t have been 3.4. as long as you show 3.5. up to you to choose Zadanie do they 4.2. may/might not have had to 4.3. isn t it 4.4. were you expected to / required to / supposed to 4.5. aren t I 4.6. as long as you are Zadanie the 5.2. acquainted / familiar 5.3. your 5.4. having 5.5. make 5.6. have 5.7. ought/have 5.8. everybody / everyone 5.9. boat living (or other ing verbs that fit logically) some / my find condition Nowa Era Sp. z o.o. Autorka: Izabela Michalak

23 STRATEGIE MATURALNE

24 Strategie maturalne: Matura ustna 22 Matura Explorer: Kompendium MATURA USTNA Ustny egzamin maturalny trwa 15 minut, odbywa się w obecności przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, czyli dwóch osób, z których jedna prowadzi rozmowę, a druga ocenia odpowiedzi zdającego, składa się z rozmowy wstępnej i 3 zadań, jest oceniany maksymalnie na 30 punktów. Zgodnie z podstawą programową zakres tematyczny egzaminu maturalnego obejmuje 15 zagadnień: 1 człowiek 2 dom 3 szkoła 4 praca 5 życie rodzinne i towarzyskie 6 żywienie 7 zakupy i usługi 8 podróżowanie i turystyka 9 kultura 10 sport 11 zdrowie 12 nauka i technika 13 świat przyrody 14 państwo i społeczeństwo 15 elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym. Przykład: relacje z gospodarzem przyjęcia Hello! I m Are you enjoying yourself? How long have you known Graham? We ve known each other since we met on our first holiday in Spain. ZADANIE 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania Trwa ok. 4 minut. Zdający opisuje ilustrację, zawierając w swojej wypowiedzi rozwinięcie trzech aspektów: kto? gdzie? co robi? Następnie egzaminujący zadaje 3 pytania, które znajdują się tylko w jego zestawie. Pytanie 1 odnosi się bezpośrednio do ilustracji. Pytanie 2 wymaga przedstawienia opinii na temat związany z ilustracją. Odpowiedź na pytanie 3 wymaga od zdającego zrelacjonowania wydarzenia z przeszłości, które tematycznie wiąże się z ilustracją. 3a Dokończ zdania opisujące ilustrację. Rozmowa wstępna Trwa ok. 2 minut. Ma służyć rozgrzewce językowej i oswojeniu się zdającego z sytuacją egzaminacyjną. Polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania, które egzaminujący wybiera z listy ok. 70 pytań. Pytania nie pokrywają się tematycznie z zadaniami w wylosowanym zestawie. 1 Odpowiedz na przykładowe pytania i przy każdym z nich podaj temat, którego dotyczy. E: Where do you like spending your free time? Why? życie towarzyskie Z: I like spending my free time in the park, where I often walk my dog or rollerblade. It s close to my house and I love its relaxing atmosphere. 1 What do you usually do on holiday? 2 What s your favourite dish? Why? 3 Where do you prefer watching films: on TV or in the cinema? Why? 4 Is the washing machine an important invention for you? Why (not)? ZADANIE 1. Rozmowa z odgrywaniem roli Trwa ok. 3 minut. Zdający prowadzi rozmowę z egzaminującym, w której porusza zagadnienia zawarte w 4 tzw. chmurkach. Rolą zdającego jest pełne zrealizowanie polecenia, czyli wyczerpujące omówienie wszystkich 4 kwestii. 2 Przygotuj sobie zarys wypowiedzi, których wymaga przedstawione niżej zadanie. Podczas przyjęcia w Anglii zaczynasz rozmowę z nieznajomym Anglikiem. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. relacje z gospodarzem przyjęcia muzyka na przyjęciu Rozmowę rozpoczyna zdający. pogoda menu In the picture there are two. They are sitting. The young woman in the foreground is. She is wearing. I think she is. In the there is a young man who. He is wearing. He is using and I think he is. Both of them seem. 3b Ponumeruj odpowiednio pytania (według powyższych wskazówek), a następnie na nie odpowiedz. When did you last have to use your mobile in the street? Tell us about it. Why has the girl decided to use her laptop in such a place? Do you like being in touch with your friends on the telephone or the Internet? Why (not)? ZADANIE 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania Trwa ok. 5 minut. Zdający powinien się wykazać umiejętnością argumentacji, uzasadnić dokonany wybór i wyjaśnić powód odrzucenia jakiejś propozycji. W drugiej części zadania zdający odpowiada na 2 pytania egzaminującego (wybrane przez niego spośród 4 pytań zawartych w zestawie dla egzaminującego), związane z tematem materiału stymulującego. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Beata Polit

25 Strategie maturalne: Matura ustna 23 Matura Explorer: Kompendium ZADANIE 3 UZASADNIANIE WYBORU Na egzaminie ustnym Zadanie 3 składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. materiał stymulujący, czyli dwie lub trzy ilustracje lub inne elementy graficzne, którym towarzyszy opis sytuacji. Zdający jest proszony o dokonanie wyboru jednego z elementów materiału stymulującego, a następnie o uzasadnienie swojego wyboru oraz podanie przyczyn odrzucenia pozostałych elementów. 1 Zapoznaj się z treścią zadania i odpowiedz na pytania znajdujące się pod fotografiami. Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. Razem z angielskimi przyjaciółmi wybierasz się na wakacje do ciepłych krajów. Wybierz miejsce, które Twoim zdaniem jest najlepsze, i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe pomysły. 1 B The best place for our holiday is in picture. The beach is sandy and looks wonderful. The bungalow is like from a film and I d like to spend the evenings in front of it looking at the sea. Additionally, the lagoon in the distance looks absolutely amazing. C My choice is the place in photograph, which seems ideal for young people. It has almost everything: a good hotel near the beach, a fantastic hotel swimming pool, a lot of paths for walking or riding and I m sure that there is a disco at the complex. 2b Dodaj do każdej wypowiedzi (A C) swoje argumenty, a następnie odegraj rolę wskazaną w zadaniu egzaminacyjnym z ćw. 1. Wybierz miejsce, które Ci naprawdę najbardziej odpowiada. 3a Gdy podajemy powody odrzucenia pozostałych propozycji, zmieniamy nastawienie i zarazem słownictwo. Zdecyduj, o których miejscach z ćw. 1 jest mowa, i które w związku z tym zostało wybrane jako najlepsze. A I don t like the place in picture because it is too crowded and doesn t look natural. The beach isn t as clean as in picture. It also looks less idyllic. B I also don t like the place in photo because it is the most modern and built-up resort of all the places. It looks artificial and makes you feel anonymous b Kierując się przykładami podanymi w ćw. 3a i stopniując przymiotniki, uzasadnij powody odrzucenia miejsc, których nie wybrałeś/aś w ćw. 2b. Druga część Zadania 3 to odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki związanej z materiałem stymulującym. Zestaw czterech pytań znajduje się wyłącznie w scenariuszu dla egzaminującego, ale egzaminujący zadaje tylko dwa z nich. 1. Ile elementów graficznych może być w materiale stymulującym? 2. Ile z nich masz wybrać? 3. Czy trzeba uzasadnić swój wybór? 4. Czy trzeba się odnieść do tego elementu / tych elementów, którego / których nie wybrałeś/aś? 5. Jaką rolę odgrywasz w powyższym zadaniu? 6. Co masz wybrać? 7. Czy wiesz, w jaki sposób należy uzasadnić swój wybór? 2a Zapoznaj się z trzema wypowiedziami (A C) i zdecyduj, do których zdjęć w ćw. 1 się odnoszą. A I like the place in photo most because it looks nice and clean. You can lie on a beach chair close to the sea and the view is excellent because the hotel is on a cliff. It seems very elegant. Pamiętaj! Pytania w tym zadaniu wymagają szerszego spojrzenia na otaczający świat i ludzi. Często są natury społecznej czy filozoficznej. Oczekuje się, że odpowiedzi na nie będą wzbogacone własnymi poglądami zdającego. 4 Rozwiń odpowiedzi na podane poniżej pytania, a następnie udziel samodzielnych odpowiedzi. 1 Why are exotic countries so popular with holidaymakers? They are popular because of their warm climate and 2 Is the type of accommodation important when you are in a tropical country? Why (not)? I think it s very important because if you are in a good hotel, you probably have air conditioning and Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Beata Polit

26 Strategie maturalne: Matura pisemna 24 Matura Explorer: Kompendium KRÓTKI TEKST UŻYTKOWY Krótki Tekst Użytkowy to prosty tekst informacyjny typu: ogłoszenie, pocztówka, zaproszenie, wiadomość (wiadomość ). OGŁOSZENIE W czasie pobytu w amerykańskiej szkole zapisałeś/ aś się do kółka teatralnego. Poszukujecie nowych wykonawców do szkolnego przedstawienia. Napisz ogłoszenie, a w nim podaj informacje na temat: umiejętności wymaganych od kandydatów terminu naboru przygotowania się do naboru składu jury. 1a Uzupełnij zdania stosownymi informacjami wynikającymi z treści zadania. * NEW SCHOOL STARS WANTED * If you can and, come to the which is planned on at. Practise some or before you present them to our jury, consisting of and, of course. Don t miss this opportunity! 1b A teraz napisz podobne ogłoszenie, ale związane ze szkolnym musicalem / pantomimą. POCZTÓWKA W czasie pobytu w USA chcesz wysłać pocztówkę do znajomego Anglika. Napisz w niej: gdzie dokładnie przebywasz jak Ci się to miejsce podoba co Cię zaskoczyło w amerykańskiej szkole co dotychczas zwiedziłeś/aś. 2a Uzupełnij zdania informacjami wynikającymi z treści zadania. Hi Kevin, in San Diego, California. the place and the country very much. I m going to school here and I was at the students self-confidence. to Los Angeles and the incredible zoo there. All the best, Pat 2b Napisz podobną pocztówkę, ale z innego miejsca w USA. ZAPROSZENIE Po rocznym pobycie w USA zamierzasz wrócić do Polski. Chcesz zawiadomić wszystkich znajomych o pożegnalnym spotkaniu. W zaproszeniu napisz: kiedy i gdzie odbędzie się to spotkanie kto je organizuje co jest przewidziane w programie spotkania jak potwierdzić przybycie. 3a Uzupełnij zaproszenie słowami z ramki. programme call invite say canteen watching council cookery exchange Come and goodbye to all the participants of the student at our school. The and the leaving students would like to you to the school on Saturday, 25 th June, at 6 pm. The : the film account of our stay in the USA (30 minutes) Open mic a chance for everybody to speak (1 hour) tea and Polish cakes made in class (1 hour) If you can come, Robert on b Napisz podobne zaproszenie, ale dotyczące innego spotkania. Po powrocie do domu z rocznego pobytu w USA, napisz do swojej najbliższej koleżanki / swojego najbliższego kolegi z Ameryki, a w nim poinformuj: jak Ci minęła podróż jak Cię powitano w domu co najmilej wspominasz z pobytu w USA jakie są Twoje najbliższe plany. 4 Napisz tę wiadomość, wykorzystując poniższe podpowiedzi: tiring / long but without any problems whole family at the airport and then delicious dinner made by grandma breaks and drama club classes meet Polish friends and show photos Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Beata Polit

27 Strategie maturalne: Matura pisemna 25 Matura Explorer: Kompendium DŁUŻSZY TEKST UŻYTKOWY LIST PRYWATNY I FORMALNY Zanim rozpoczniesz pisanie listu, musisz uważnie przeczytać polecenie i zdecydować, czy odbiorcą listu jest osoba, z którą jesteś na stopie prywatnej, czy oficjalnej. Od tego zależeć będzie dobór słownictwa i struktur językowych w Twoim liście. Można powiedzieć, że z wyborem słownictwa jest tak, jak z dostosowaniem stroju do okazji. Innego wyboru dokonasz, udając się na oficjalne przyjęcie, a innego, idąc na imprezę w gronie przyjaciół. 1 W ramach rozgrzewki połącz w pary zwroty nieformalne z ich formalnymi odpowiednikami. 1 look after a postpone 2 say sorry b collect 3 say hello to c tend to 4 you re a star d write 5 call off e give my regards to 6 can t wait to f finished 7 is over g cancel 8 drop a line h apologise 9 call on somebody i look forward to 10 put off j I appreciate what you did 11 pick up k visit somebody Patrząc na prawidłowo napisane listy, widzimy, że mają podobny układ. Kolejne części są w nich oddzielone graficznie: pustą linijką lub wcięciem. Pamiętaj, żeby konsekwentnie stosować jednolity sposób podziału w całym tekście, również przy oddzielaniu każdej nowej myśli w rozwinięciu (część 3). Czy taki układ graficzny listu wystarcza, by uznać, że list zawiera 5 wymaganych elementów? Niestety, bywa tak, że graficznie oddzielone od siebie fragmenty są tak naprawdę tylko elementami jednej z głównych części listu najczęściej rozwinięcia. Wstęp (część 2) i zakończenie listu (część 4) często nie wynikają z treści zadania (nie ma ich w tzw. kropkach) i trzeba je napisać według własnego pomysłu. 3 Przetłumacz na język angielski typowe formuły rozpoczęcia i zakończenia listu prywatnego. Nie zapomnij o stosowaniu skróconych form czasowników (I m, we d, I ll, I ve itd.). Wstęp Przepraszam, że tak długo nie pisałem/am, ale miałem/ am dużo pracy w szkole. Co u Ciebie słychać? Zapomniałeś/aś, że obiecałeś/aś mi list co tydzień? 2a Zaznacz zdania zawierające zwroty formalne. The time I had was really fun. / Thanks a lot for the week we spent together. / I am writing to express my gratitude for your warm hospitality. / Hello Jim, / I especially appreciated the tour of the Old Town that you gave us. / Dear Mr Sanders, / I hope I will have the opportunity to entertain you equally well on your vacation in Poland next year. / All the best, / I d like you to come to Poland next holiday. / Yours sincerely, 2b Powyższe zdania rozmieść w tabeli tak, aby powstały odpowiednio: list formalny i list prywatny (nieformalny). Elementy listu w tabeli: 1 zwrot rozpoczynający list, 2 wstęp, 3 rozwinięcie, 4 zakończenie, 5 zwrot kończący list. Zakończenie Muszę już kończyć, bo Rex bardzo chce wyjść na spacer. Mam nadzieję, że odpiszesz mi szybko, bo musimy zaplanować najbliższe spotkanie. Pamiętaj! Często we wstępie autor podaje cel pisania listu. 4 Wykorzystując zwroty z ćw. 1, przetłumacz na język angielski poniższe przykłady wstępów: FORMAL LETTER INFORMAL LETTER 1. Piszę, żeby podziękować Ci za niesamowite wakacje. 2. Piszę, by Cię przeprosić za to, że nie zaopiekowałem/am się dobrze Twoim mieszkaniem. 3. Piszę, aby odwołać nasz wspólny wyjazd. 4. Piszę, aby Cię poinformować, że będziemy musieli przełożyć nasze spotkanie. 5. Piszę, żeby poprosić Cię o odebranie mnie z lotniska. oraz zakończeń: Nie mogę się doczekać wiadomości o wynikach Twoich egzaminów. 2. Mój wolny czas właśnie się skończył. 3. Napiszę do Ciebie z Nowego Jorku. 4. Pozdrów rodziców i rodzeństwo. 5. Wpadnij do mnie koniecznie na początku sierpnia. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Beata Polit

28 Strategie maturalne: Matura pisemna 26 Matura Explorer: Kompendium ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ZGODNOŚĆ TREŚCI Z TEMATEM ROZPRAWKI Najważniejsze jest zrozumienie tematu rozprawki, a następnie trzymanie się jej głównych założeń. Ten typ rozprawki zakłada obiektywne przedstawienie dobrych i złych stron jakiegoś zjawiska albo prezentację stanowiska za i przeciw wobec jakiejś idei, tezy lub poglądu. 1 Zdecyduj, który sposób omawiania treści jest zgodny z tematem: Napisz rozprawkę ukazującą plusy i minusy zawodowego uprawiania sportu przez nastolatków. 1. Przedstawienie plusów i minusów trybu życia jakiegoś zasłużonego i znanego sportowca zawodowego. 2. Omówienie zalet i wad intensywnego uprawiania sportu przez młodych ludzi. 3. Ukazanie dobrych i złych stron zawodowego zajmowania się sportem przez osoby niepełnoletnie. Tylko 3. sposób jest właściwy. Pierwszy rozmija się z tematem, gdyż nie dotyczy nastolatków. Drugi jest tylko częściowo zgodny z tematem, ponieważ nie uwzględnia uprawiania sportu dla pieniędzy. 2 Zdecyduj, który sposób omawiania treści jest zgodny z tematem: Sportowcy często stają się autorytetami dla młodych ludzi. Napisz rozprawkę przedstawiającą dobre i złe strony tego zjawiska. 1. Opisanie życiorysu sportowca, którego podziwiają młodzi ludzie. 2. Pokazanie wad i zalet traktowania np. niepełnosprawnych sportowców jako wzorów do naśladowania. 3. Przedstawienie plusów i minusów naśladowania kogoś uznanego za autorytet, np. ulubionego koszykarza. Pamiętaj! Pokazanie tylko plusów lub tylko minusów danego zagadnienia nie jest w pełni zgodne z tematem i obniży ocenę. NOTATKI: WSTĘP We wstępie musi się znaleźć teza, której będziemy dowodzić w dalszej części pracy. Teza określa temat wypracowania i informuje, o czym będzie dalej mowa. Dobrze sformułowana teza nawiązuje zarówno do plusów, jak i minusów danego zjawiska. Może mieć również postać pytania. Często sama teza jest już krótkim wstępem. 3 Zaznacz dobre tezy, stawiając obok nich, a złe stawiając obok nich. A In my opinion young people should not do any sports professionally. It only has disadvantages. B I would like to present the advantages and disadvantages of doing sports professionally. C For many young people an early career in a professional sport is a dream. But does it have any disadvantages? Teza jest ważnym, ale nie jedynym elementem wstępu. We wstępie możemy przybliżyć czytelnikowi omawiane zagadnienie lub ukazać je na jakimś tle. 4 Zaproponuj inny początek wstępu. Wymieńcie się swoimi pomysłami z kolegami / koleżankami. ROZWINIĘCIE Jest to najbardziej obszerna i istotna część całej pracy, w której pojawiają się wreszcie nasze argumenty. Bardzo ważne jest uporządkowane przedstawienie argumentów za w jednym akapicie i argumentów przeciw w drugim, lub też napisanie rozwinięcia w trzech akapitach, w których trzy różne kryteria są pokazane zarówno z dobrej, jak i złej strony. Porządkowaniu argumentów służą specjalne spójniki wzmacniające, np. firstly, additionally, however, finally itp. 5 Z wymienionych poniżej argumentów wybierz po trzy plusy i minusy, które według Ciebie najtrafniej określają wady i zalety zjawiska będącego przedmiotem rozprawki. Możesz też wykorzystać własne pomysły. Temat I: Napisz rozprawkę ukazującą plusy i minusy zawodowego uprawiania sportu przez nastolatków. Plusy (Advantages / Pros): a great career opportunity, sport is healthy for young people, making new friends, gaining the respect of friends, earning money, travelling, learning foreign languages Minusy (Disadvantages / Cons): no / little time for studying, too much physical effort, numerous injuries, contact with doping, burning ambitions, missing old friends, disturbed education, shorter childhood Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Beata Polit

29 Strategie maturalne: Matura pisemna 27 Matura Explorer: Kompendium Temat II: Coraz więcej młodych ludzi uprawia sporty ekstremalne. Napisz rozprawkę na temat dobrych i złych stron tego zjawiska. Dobre strony: healthy thrill, improving stamina, passion, new aim in life, strong emotions, unforgettable memories Złe strony: life hazard or permanent injury, addiction to adrenalin, need to use very expensive equipment or sports facilities, limited access (you need to travel to specific places, often long distances; it can be costly and time-consuming) 6 Pamiętając o bogatym słownictwie na poziomie zaawansowanym i stosowaniu właściwego układu tekstu, ułatwiającego porządkowanie argumentów, napisz rozwinięcia do obu tematów z ćw. 5. Temat I: ZAKOŃCZENIE Jest to najkrótsza część wypracowania, ale bardzo ważna, gdyż podsumowuje cały dotychczasowy wywód. Istotne jest, aby końcowe ujęcie tematu było wyrażone innymi słowami, niż te, których użyłeś/aś we wstępie i rozwinięciu. W ramce poniżej znajdują się najbardziej popularne zwroty, od których można rozpocząć zakończenie rozprawki: To sum up, Summing up, In conclusion, All things considered, On balance, All in all, Przykład zakończenia: Summing up, we can see that doing a professional sport can help young people in forming their character and strength, but at the same time can cause serious health or educational problems. 7 Znając już argumenty, których użyłeś/aś w swojej rozprawce, napisz zakończenie, w którym jeszcze raz o nich wspomnisz, ale innymi słowami. Temat II: 8 Przeczytaj napisaną przez siebie rozprawkę, sprawdź kompozycję i układ graficzny, a następnie policz wyrazy (nie możesz przekroczyć limitu słów). Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Beata Polit

30 Strategie maturalne Klucz odpowiedzi 28 Matura Explorer: Kompendium Strategie maturalne: Matura ustna Matura ustna, Zadanie 1 1. podróżowanie i turystyka / życie towarzyskie 2. żywienie 3. kultura / życie towarzyskie 4. dom / nauka i technika Matura ustna, Zadanie 3a (young) people, on the stairs, rather slim and tall / in her teens/twenties, a (white) top, a (blue) blazer/sweater, (black) leggings and high-heeled shoes, reading something on her computer or maybe writing an , background, looks busy/worried, a white shirt and a tie, his mobile phone, texting someone / sending an SMS to someone, focused on something and unaware of the world around them Matura ustna, Zadanie 3b 3, 1, 2 Czyli właściwa kolejność pytań to: 1 Why has the girl decided to use her laptop in such a place? 2 Do you like being in touch with your friends on the telephone or the Internet? Why (not)? 3 When did you last have to use your mobile in the street? Tell us about it. Zadanie 3 uzasadnianie wyboru, Zadanie elementy tak 4. tak 5. Osoby wybierającej miejsce na wakacje. 6. Miejsce w ciepłym kraju, które będzie odpowiednie dla Waszej grupy. 7. odpowiedź własna Zadanie 3 uzasadnianie wyboru, Zadanie 2a A 2, B 1, C 3 Zadanie 3 uzasadnianie wyboru, Zadanie 3a A2, B3, wybrane zostało miejsce na zdjęciu 1 Strategie maturalne: Matura pisemna Krótki Tekst Użytkowy, Zadanie 1a Przykładowa odpowiedź: act, learn long texts by heart, audition, Friday, drama club /school gym, role / sketch, poems, our drama and art teachers, some of the club members. Krótki Tekst Użytkowy, Zadanie 2a I m, I like / enjoy, amazed / surprised, I ve been Krótki Tekst Użytkowy, Zadanie 3a say, exchange, council, invite, canteen, programme, watching, cookery, call Dłuższy Tekst Użytkowy List prywatny i formalny, Zadanie 1 1.c 2.h 3.e 4.j 5.g 6.i 7.f 8.d 9.k 10.a 11.b Dłuższy Tekst Użytkowy List prywatny i formalny, Zadanie 2a The time I had was real fun. / Thanks a lot for the week we spent together. / I am writing to express my gratitude for your warm hospitality. / Hello Jim, / I especially appreciated the tour of the Old Town that you gave us. / Dear Mr Sanders, / I hope I will have the opportunity to entertain you equally well on your vacation in Poland next year. / All the best, / I d like you to come to Poland for your next holiday. / Yours sincerely, Dłuższy Tekst Użytkowy List prywatny i formalny, Zadanie 2b FORMAL LETTER 1. Dear Mr Sanders, 2. I am writing to express my gratitude for your warm hospitality. 3. I especially appreciated the tour of the Old Town that you gave us. 4. I hope I will have the opportunity to entertain you equally well on your vacation in Poland next year. 5. Yours sincerely, INFORMAL LETTER 1. Hello Jim, 2. Thanks a lot for the week we spent together. 3. The time I had was real fun. 4. I d like you to come to Poland for your next holiday. 5. All the best, Dłuższy Tekst Użytkowy List prywatny i formalny, Zadanie 3 Wstęp Sorry, I haven t written for so long, but I ve had a lot of work at school. How are you? Have you forgotten you( ve) promised me to write one/a letter a week? Zakończenie I must finish now because Rex wants me to take him for a walk/to go for a walk. I hope you ll write back soon, because we must plan our next meeting. Dłuższy Tekst Użytkowy List prywatny i formalny, Zadanie 4 Wstępy 1. I m writing / dropping a line to thank you for the marvelous holidays. 2. I m writing to say sorry for not looking after your flat properly. 3. I m dropping a line to call off our trip. 4. I m writing to inform you that we ll have to put off our meeting. 5. I m writing to ask you to pick me up from the airport. Zakończenia 1. I can t wait for / to hear the news about your exams results. 2. My free time is just over. 3. I ll drop you a line from New York. 4. Say hello to your parents and siblings. 5. Absolutely call on me at the beginning of August. Rozprawka Za i przeciw Zgodność treści z tematem rozprawki, Zadanie 2 2 i 3 Rozprawka Za i przeciw Zgodność treści z tematem rozprawki, Zadanie 3 tylko c. jest dobrą tezą Rozprawka Za i przeciw - Zadania 4, 5, 6, 7, 8 wypowiedzi własne Nowa Era Sp. z o.o. Autorka: Beata Polit

31 PISANIE

32 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 30 Matura Explorer: Kompendium WRITING IN PROGRESS NOTATKA / WIADOMOŚĆ to krótki tekst użytkowy (KTU), którego celem jest przekazanie komunikatu (składającego się z 4 informacji) osobie, do której jest on skierowany. W tym zadaniu nie jest określony limit słów, ale należy pamiętać, że aby notatka była czytelna, powinna być zwięzła i precyzyjna. Notatkę / wiadomość piszemy językiem prostym, często używając formy rozkazującej, równoważników zdań oraz skróconych form czasowników. Obecnie najczęściej zostawiamy wiadomości na kartce (a sticky note) lub wysyłamy krótkiego a. UWAGA: Za krótką formę użytkową na egzaminie maturalnym nie uznajemy SMS-a. Podczas pisania KTU nie używamy też emotikonów. 1. Najbardziej typowe sytuacje, w których, ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontaktu, pozostawiamy dla kogoś notatkę / wiadomość to: przepraszanie kogoś za to, że nie możemy być obecni na wcześniej umówionym spotkaniu, podawanie komuś wskazówek, jak ma wykonać jakieś zadanie, prośba do kogoś o zrobienie czegoś, przekazanie komuś wiadomości od osoby trzeciej, przekazanie informacji o spotkaniu. 2. Rodzaje notatek / wiadomości PRYWATNA funkcjonuje wśród osób bliskich = styl nieformalny, skrócone formy czasowników SŁUŻBOWA funkcjonuje wśród osób pozostających na stopie oficjalnej = styl sformalizowany, brak skróconych form czasowników NOTATKA / WIADOMOŚĆ Zdający otrzymuje 1 punkt za poprawność językową, gdy liczba błędów językowych nie przekracza 25% w stosunku do liczby słów w całym tekście. (Np. jeżeli notatka / wiadomość zawiera 60 słów, to przyznajemy 1 punkt za poprawność do 15 błędów językowych - bez względu na to, czy są to błędy ortograficzne, czy gramatyczne.) Oprócz tego, aby otrzymać 1 punkt za poprawność językowa, zdający musi przekazać przynajmniej 3 z 4-ech informacji. Ocenianie 1. Za poprawne napisanie notatki zdający może otrzymać 5 punktów (4 pkt. za informacje i 1 pkt. za poprawność językową). Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Poprawność językowa Razem W krótkiej formie użytkowej za błąd uznajemy: błąd ortograficzny (np. English pisane jako english), błąd gramatyczny (np. She are singing). UWAGA: W pracach osób z udokumentowaną dysleksją nie liczymy błędów ortograficznych pod warunkiem, że błąd ortograficzny nie zmienia znaczenia wyrazu na inny istniejący w języku angielskim, np. słowo deep napisane przez dyslektyka jako dip jest uznawane za błąd językowy, podczas gdy mean napisane jako min jest uznawane za błąd ortograficzny i nie wlicza się go do sumy błędów. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

33 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 31 Matura Explorer: Kompendium Przykłady liczenia punktów w zależności od stopnia realizacji poszczególnych części zadania (informacji): Brakuje jednej informacji. Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Poprawność językowa Razem Brakuje 1 informacji czyli zdający zawarł / przekazał 3 z 4 informacji. Zdający nie przekroczył 25% błędów w stosunku do liczby wszystkich słów w tekście. W związku z tym zdający może otrzymać 1 punkt za poprawność językową. Brakuje informacji nr 2. Brakuje informacji nr 3. Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Poprawność językowa Razem Zdający otrzymuje 0 pkt. za poprawność językową, niezależnie od liczby błędów, ponieważ w notatce / wiadomości przekazał tylko 2 informacje. Phrase Bank 1. W tabeli na str. 30 zostały zamieszczone zwroty przydatne podczas pisania notatki / wiadomości. Zapoznaj się z nimi. UWAGA! Zwroty napisane kursywą są charakterystyczne dla stylu nieformalnego możemy ich więc używać tylko w notatce / wiadomości prywatnej. Nie oznacza to, że pozostałych zwrotów nie możemy zastosować w notatce / wiadomości prywatnej, jeżeli chcemy być wyjątkowo grzeczni. W nieformalnej notatce możemy również pomijać I, jako podmiot zdania. Nie należy natomiast używać zwrotów nieformalnych pisząc notatkę / wiadomość o charakterze służbowym lub inną notatkę / wiadomość oficjalną (np. do osoby starszej lub nauczyciela). 2. Zwróć uwagę na poprawność używanych zwrotów. W tabeli Phrase Bank wytłuszczono struktury gramatyczne stosowane do wyrażania takich funkcji językowych, jak np. rozkazy, prośby, sugestie, upomnienia, itd. 3. Pamiętaj o właściwym użyciu czasów w zależności od sytuacji opisywanej w notatce / wiadomości. PLANS (plany) czasy Present Simple, Present Continuous, Future Simple, konstrukcja to be going to WHAT (HAS) HAPPENED? (Co się wydarzyło?) czasy Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous WHAT S GOING ON? (Co się dzieje?) czas Present Continuous Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

34 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 32 Matura Explorer: Kompendium PHRASE BANK ENGLISH POLISH Początek notatki / wiadomości Hi! / Dear, / Joan, / Miss Kingston, / Mr Brown, / Cześć, / Drogi/a, / Joanno, / Panno Kingston, / Dear Mrs Smith, Panie Brown, / Droga Pani Smith, Powód, dla którego piszemy A quick note to let you know that Krótka notatka, żeby Cię poinformować, że Got a phone call from Odebrałam/em telefon od / Dzwonił/a do mnie Have to leave right now. Sorry. Muszę natychmiast wyjść. Przepraszam. Couldn t wait for you. Nie mogłam/em na Ciebie zaczekać. Had to go to the (shop). Musiałam/em wyjść do (sklepu). I have to leave right now, because Muszę natychmiast wyjść, ponieważ I have just received the news / information that Właśnie otrzymałam/em wiadomość / informację, że X has just called and left a message for you. Właśnie dzwonił X i zostawił dla Ciebie wiadomość. I m leaving earlier because Wychodzę wcześniej, ponieważ I m afraid I will have to Obawiam się, że będę musiał/a I m sorry, but I won t be able to Przykro mi, ale nie będę mógł / mogła Prośba Can you wash up? Czy możesz pozmywać? Please, feed my dog before you leave. Nakarm, proszę, psa zanim wyjdziesz. Don t forget to empty the dustbin! / take the rubbish out! Nie zapomnij wynieść śmieci! Remember to do the shopping! Pamiętaj o zrobieniu zakupów! I would be grateful, if you watered my plants. Był(a)bym wdzięczny/a, gdybyś podlał/a moje kwiaty. Could you please collect my laundry? Czy mogłabyś / mógłbyś odebrać moje pranie? Could you do me a favour? Czy mogłabyś / mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? I wonder if you could help me? Zastanawiam się, czy mógłbyś / mogłabyś mi pomóc. Would you be so kind as to postpone the meeting? Czy był/a/byś uprzejma/y przełożyć spotkanie? Sugestia Let s meet in the evening. Spotkajmy się wieczorem. If you have any problems, call me on my mobile. W razie problemów zadzwoń do mnie na komórkę. Please call back asap (= as soon as possible). Proszę, oddzwoń tak szybko, jak to możliwe. How about jogging in the evening? Co powiesz na bieganie wieczorem? Heat up your lunch. Podgrzej sobie lunch. Back in two hours. Wracam za dwie godziny. You will find the cat s food in the fridge. Jedzenie dla kota znajdziesz w lodówce. Enjoy the meal! Smacznego! Would you mind if we met at 5 pm? Czy miał/a/byś coś przeciwko temu, żebyśmy spotkali się o piątej? If you don t mind, I will let Peter know about it. Jeżeli nie masz nic przeciwko temu, poinformuję o tym Piotra / dam znać Piotrowi. Zakończenie Take care. / See you. Uważaj na siebie. / Do zobaczenia. Cheers. Pa, pa. Thanks. Dzięki. Hope to see you soon. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. I m sorry to bother you. / I am really sorry to bother Przepraszam za kłopot. / Przepraszam za kłopot, ale you, but could you please... czy mógłbyś / mogłabyś I hope we will meet tomorrow. Mam nadzieję, że spotkamy się jutro. Thank you very much for your help. Bardzo dziękuję za pomoc. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

35 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 33 Matura Explorer: Kompendium MODEL (notatki / wiadomości) Zadanie (styl nieformalny): Gościsz u siebie znajomych z Anglii. Poprzedniego dnia zaprosiłeś/aś ich na koncert i ustaliłeś/aś z nimi, że kiedy wrócą do domu po całodniowym zwiedzaniu miasta, zabierzesz ich samochodem do klubu, w którym odbędzie się impreza. Jednak wychodząc do pracy dowiedziałeś/aś się, że będziesz musiał/a zostać dłużej w biurze, więc będą musieli poradzić sobie sami. Napisz do nich krótką notatkę, którą pozostawisz na stole w kuchni. Poinformuj, dlaczego nie zdążysz wrócić do domu. Poproś, aby sami dojechali do miejsca, w którym odbędzie się koncert. Poinformuj, gdzie zostawiłeś/aś bilety. Poproś, aby przed wyjściem wyszli na spacer z psem. Notatka prywatna piszemy do znajomych Susan and Mark, Powód pozostawienia wiadomości I m afraid that I won t be able to collect you before the concert because I have to stay at work until 5:30 pm. Sorry fot that! Propozycja Take a taxi to Odnowa Club. Tickets are on my desk upstairs. Informacja Could you walk my dog before you leave, please? Call me if you have any problems. Informacja 1 Informacja 2 Informacja 3 See you, XYZ Prośba Informacja 4 Ocena: Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Poprawność językowa Ćwiczenie 1 Przeczytaj poniższe zadanie. Zdający otrzymał za jego wykonanie 2 punkty. Uzasadnij tę ocenę, uzupełniając tabelkę. Napisz wiadomość elektroniczną do koleżanki mieszkającej w Australii. Podziękuj jej za przesłanie zdjęć. Napisz, które zdjęcie podoba Ci się najbardziej. Poinformuj, jaka jest pogoda w Polsce. Wyraź nadzieję, że spotkacie się podczas świąt Bożego Narodzenia. Razem Thank you for sending me the photos. Congratulations! You are very good at taking photos. It s autumn in Poland. Hope to meet you at Christmas. Take care, XYZ Ocena: Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Poprawność językowa Razem 2 Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

36 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 34 Matura Explorer: Kompendium Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań. Spróbuj odtworzyć treści zadań i listy informacji, które miał przekazać zdający. A) Hi Mark! I m sorry (ale musiałem wcześniej wyjść) check-up. (Twoja mama dzwoniła, aby ci przypomnieć o) your father s birthday. (Proszę, podlej kwiaty na balkonie) because I had a medical before you leave. (Pamiętaj o zrobieniu zakupów). (Podgrzej sobie) Enjoy the meal! (Wrócę późno). See you, XYZ spaghetti. Treść zadania: B) Hi, (Obawiam się, że nie możemy iść wieczorem do kina) because I have a terrible toothache. (Mam wizytę u dentysty) at 5:00 pm. (Odwołaj rezerwację biletów do kina). (Czy mógłbyś) ask our neighbour (aby jutro nie zastawił samochodem naszej bramy)?. (Dzięki). See you in the evening, XYZ Treść zadania: Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

37 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 35 Matura Explorer: Kompendium Ćwiczenie 3 Przeczytaj wykonane poniżej zadanie. Postaraj się napisać trzy różne wersje notatki (według własnego pomysłu), odpowiadające treści tego zadania. poniżej. Napisz dwie notatki w stylu nieformalnym, a trzecią w stylu formalnym (zakładając, że osobą, do której piszesz, jest nauczyciel języka angielskiego). Przebywasz na obozie językowym w Brighton. Z dwiema innymi osobami chciałeś/aś zorganizować bal przebierańców dla grupy przyjaciół. Okazało się jednak, że jedna ze współorganizatorek nie może wykonać swojego zadania. Napisz notatkę do drugiego współorganizatora, w której: wyjaśnisz, dlaczego pierwsza osoba nie może wykonać zadania, podasz powód, dla którego trzeba odwołać imprezę, poprosisz o powiadomienie zaproszonych gości o zaistniałej sytuacji, zasugerujesz mu/jej, co ma zrobić z zebranymi już pieniędzmi. Hello! Susan has just called to let us know that she is not coming on Saturday because she is taking an important exam on Monday. I m afraid that we will have to cancel our party because she was supposed to prepare colourful decorations and costumes. Call our mates and let them know about the situation, please. Don t forget to give them their money back. Thanks, XYZ Informacja 1 Informacja 2 Informacja 3 Informacja 4 WERSJA 1 WERSJA 2 WERSJA 3 (styl formalny) Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

38 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość 36 Matura Explorer: Kompendium PROGRESS IN WRITING * Zadanie 1 Musisz pilnie wyjść. Zostaw swojej współlokatorce wiadomość, w której: poinformujesz, że musisz wyjść, podasz powód swojego nagłego wyjścia, poinformujesz, o której wrócisz, poprosisz, aby zrobiła zakupy. *treść notatki / wiadomości do napisania przez ucznia od poziomu Elementary Zadanie 2 Wynajmujesz mieszkanie z Hiszpanką / Hiszpanem w Oxfordzie. Jest ostatni dzień miesiąca oraz pora płacenia czynszu za mieszkanie. Właścicielka mieszkania ma przyjść po pieniądze o 15:00. Napisz notatkę do współlokatorki / współlokatora, w której: poinformujesz, dlaczego musisz wyjść przed godziną 15:00, przeprosisz za pozostawiony w pokoju bałagan, podasz powód, dla którego to ona/on ma zapłacić czynsz w tym miesiącu, zaproponujesz, że w zamian w przyszłym miesiącu dodatkowo sama/sam pokryjesz wydatki związane z korzystaniem z Internetu. Zadanie 3 Wracając do domu, znalazłaś/eś na ulicy małego kotka i przyniosłaś/eś go do domu. Musisz wyjść na dodatkowe zajęcia. Napisz wiadomość do Anglików, u których wynajmujesz pokój, w której: poinformujesz, gdzie znalazłaś/eś zwierzątko, wyjaśnisz, dlaczego zdecydowałaś/eś się zabrać je do domu, poprosisz, żeby zatroszczyli się o nie podczas Twojej nieobecności, obiecasz, że pokryjesz koszty wizyty u weterynarza w celu sprawdzenia, czy kot jest zdrowy. Zadanie 4 Pracujesz w biurze w międzynarodowym zespole. Organizujesz z japońską koleżanką spotkanie z okazji trzeciej rocznicy utworzenia firmy. Musisz wcześniej wyjść z pracy, więc zostaw koleżance wytyczne w postaci notatki, w której: poprosisz, żeby jak najszybciej zdobyła dane teleadresowe wszystkich członków zespołu, wyjaśnisz, gdzie ma kupić zaproszenia, poinformujesz, że zarezerwowałeś/aś już jakiś klub na wieczór, poprosisz o zamówienie dekoracji kwiatowych na tę uroczystość. Zadanie 5 W ramach wymiany międzyszkolnej gościsz u siebie francuskiego kolegę. Dzisiaj kolega zadzwonił do Ciebie, aby poinformować, że wraca z zajęć do domu wcześniej, ponieważ źle się czuje, i poprosić o zaopiekowanie się nim po jego powrocie ze względu na wysoką gorączkę. Niestety w międzyczasie okazało się, że nie możesz być obecna / obecny, kiedy kolega dojedzie do domu. Napisz do niego wiadomość, w której: wyjaśnisz powód swojej nieobecności, poradzisz, co powinien zrobić po powrocie do domu, wyjaśnisz, gdzie znajdzie lekarstwa obniżające gorączkę, zaproponujesz, że po swoim powrocie zawieziesz go do lekarza. Nowa Era Sp. z o.o. Materiały do powielania Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

39 Pisanie: Krótki Tekst Użytkowy Notatka / Wiadomość Klucz odpowiedzi 37 Matura Explorer: Kompendium Krótki Tekst Użytkowy: Notatka / Wiadomość, ćwiczenie 1 Inf. 1 = 1 pkt., Inf. 2 = 0 pkt., Inf. 3 = 0 pkt., Inf. 4 = 1 pkt.; ze względu na brak dwóch informacji automatycznie oceniamy poprawność językową na 0 pkt. Krótki Tekst Użytkowy: Notatka / Wiadomość, ćwiczenie 2A Tłumaczenia fragmentów zdań: but I had to leave earlier ; Your mother called to remind you about...; Please, water the plants; Remember to do the shopping; Heat up your ; I ll be back late. Proponowana treść zadania: Mieszkasz z Włoszką / Włochem we wspólnie wynajętym mieszkaniu. Musisz wyjść z domu, kiedy on/a jeszcze śpi. Ponieważ nie chcesz jej/go budzić, piszesz do niej/niego wiadomość, w której: podajesz powód, dla którego musiałaś/eś wcześniej wyjść, informujesz, o czym chciała jej/mu przypomnieć dzwoniąca w międzyczasie mama, przypominasz o zrobieniu zakupów, sugerujesz podgrzanie posiłku. Krótki Tekst Użytkowy: Notatka / Wiadomość, ćwiczenie 2B Tłumaczenia fragmentów zdań: I m afraid we can t go to the cinema this evening ; I have an appointment at the dentist s / dentist ; Please, cancel our ticket reservation; Could you ; not to block our gate with his car tomorrow; Thanks. Proponowana treść zadania: Podczas szkolenia dla wolontariuszy mieszkasz w jednym pokoju z Angielką / Anglikiem. Umówiłyście/liście się na wspólne wyjście wieczorem do kina. Ze względu na zaistniałe okoliczności nie będziesz mógł / mogła pójść do kina. W pozostawionej na lodówce notatce zostaw dla współlokatorki/lokatora następujące informacje: poinformuj o swoich dolegliwościach, napisz, o której masz wizytę lekarską, zasugeruj odwołanie rezerwacji biletów, poproś, aby przekazał/a wiadomość sąsiadowi, żeby nie zastawiał samochodem waszej bramy następnego dnia. Nowa Era Sp. z o.o. Autorka: Agnieszka Saramowicz-Garstecka

40 NOWA ERA Sp. z o.o. ISBN: Warszawa 2012 Autorzy: Alina Łubecka, Izabela Michalak, Anna Milewska, Beata Polit, Agnieszka Saramowicz-Garstecka Redaktorzy: Ewa Kołodziejska, Magdalena Seredyńska Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146D, Warszawa Tel.: ; fax: Infolinia: (z telefonów stacjonarnych) Infolinia: (z telefonów komórkowych) Skład i łamanie: Jerzy Matuszewski Druk i oprawa:

41 DEKLARACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NUMER DEKLARACJI KOD PRZEDSTAWICIELA DANE ADRESOWE SZKOŁY Pełna nazwa szkoły Miejscowość Ulica, nr budynku Kod pocztowy Poczta Powiat Nr tel. stacjonarnego Nr faksu Adres OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w roku szkolnym 2012/2013 następujący nauczyciele będą korzystać z pakietu wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. Imię i nazwisko LICZBA UCZNIÓW Imię i nazwisko LICZBA UCZNIÓW Imię i nazwisko LICZBA UCZNIÓW DATA PIECZĄTKA I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY Nowa Era Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146D, Warszawa, faks: (58) , infolinia czynna pn. pt. od 8 00 do dla połączeń z telefonów stacjonarnych* i komórkowych** (58) , kapitał zakładowy: PLN, nr rachunku bankowego: Nordea Bank Polska S.A , KRS XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE * opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną niezależnie od czasu trwania rozmowy ** opłata zgodnie z cennikiem operatora strona 1 Prosimy o wypełnienie drugiej strony

42 W związku z podpisaniem deklaracji wyboru pakietu Nowej Ery Nauczycielom przysługują do pracy w szkole poniższe bezpłatne publikacje z zadeklarowanej serii (wysyłka realizowana od 15 maja 2012)*: Matura Explorer 1 Elementary Matura Explorer podręcznik z płytą Multi-ROM cz. 1 Matura Explorer zeszyt ćwiczeń z 2 płytami CD-Audio cz. 1 Matura Explorer książka nauczyciela z 3 płytami CD-Audio cz. 1 Matura Explorer płyta DVD cz. 1 Matura Explorer oprogramowanie do tablic multimedialnych cz. 1 Matura Explorer plakat National Geographic cz. 1 Matura Explorer testy poziomujące Proszę o wysłanie... PODPIS NAUCZYCIELA Matura Explorer 2 Pre-intermediate Proszę o wysłanie... PODPIS NAUCZYCIELA Matura Explorer podręcznik z płytą Multi-ROM cz. 2 Matura Explorer zeszyt ćwiczeń z 2 płytami CD-Audio cz. 2 Matura Explorer książka nauczyciela z 3 płytami CD-Audio cz. 2 Matura Explorer płyta DVD cz. 2 Matura Explorer oprogramowanie do tablic multimedialnych cz. 2 Matura Explorer plakat National Geographic cz. 2 Matura Explorer testy poziomujące Proszę o wysłanie... PODPIS NAUCZYCIELA KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU * Bezpłatne publikacje zostaną wysłane tylko do nauczycieli, którzy ich wcześniej nie otrzymali. Proszę o wysłanie Proszę o wysłanie Proszę o wysłanie... PODPIS NAUCZYCIELA... PODPIS NAUCZYCIELA... PODPIS NAUCZYCIELA Matura Explorer 3 Intermerdiate Matura Explorer podręcznik z płytą Multi-ROM cz. 3 Matura Explorer zeszyt ćwiczeń z 2 płytami CD-Audio cz. 3 Matura Explorer książka nauczyciela z 3 płytami CD-Audio cz. 3 Matura Explorer płyta DVD cz. 3 Matura Explorer oprogramowanie do tablic multimedialnych cz. 3 Matura Explorer plakaty egzaminacyjne National Geographic cz. 3 Matura Explorer testy poziomujące KOD ZESTAWU Proszę o wysłanie Proszę o wysłanie Proszę o wysłanie... PODPIS NAUCZYCIELA... PODPIS NAUCZYCIELA... PODPIS NAUCZYCIELA Matura Explorer 4 Upper Intermerdiate Matura Explorer podręcznik z płytą Multi-ROM cz. 4 Matura Explorer zeszyt ćwiczeń z 2 płytami CD-Audio cz. 4 Matura Explorer książka nauczyciela z 3 płytami CD-Audio cz. 4 Matura Explorer płyta DVD cz. 4 Matura Explorer oprogramowanie do tablic multimedialnych cz. 4 Matura Explorer plakaty egzaminacyjne National Geographic cz. 4 Matura Explorer testy poziomujące KOD ZESTAWU Proszę o wysłanie Proszę o wysłanie Proszę o wysłanie... PODPIS NAUCZYCIELA... PODPIS NAUCZYCIELA... PODPIS NAUCZYCIELA strona 2 Prosimy o wypełnienie pierwszej strony

43 u c urs eo hi h z k atg ap cyc kę N gr tają aty ach eo rzys tem, film ą** l G li ko nało ach kaw na ycie uz kst cie io ucz rer te za at na lo ą w ch N 2% a Exp wart jęcia 9 r za zd i aż atu M Oferta gratisowa MATURA EXPLORER Wszyscy nauczyciele, którzy zadeklarują chęć korzystania z serii Matura Explorer na poziomach elementary - upper-intermediate w grupie liczącej minimum dziesięciu uczniów otrzymają bezpłatnie do użytku w szkole: NOWOŚĆ 2012 NOWOŚĆ 2012 Kompendium publikacja zawierająca dziesiątki dodatkowych uzupełniających materiałów do powielania na: słownictwo, gramatykę, pisanie i strategie maturalne. Podręcznik z Repetytorium i płytą Multirom seria zawiera aż 52 przykładowe arkusze egzaminacyjne do części ustnej, 5 do części pisemnej podstawowej i 3 do rozszerzonej * Oprogramowanie do tablic interaktywnych National Geographic Video Library książka z 24 filmami wraz z opracowanymi scenariuszami lekcji, zawierającymi również ćwiczenia maturalne Ćwiczenia z płytami CD audio seria zawiera aż 22 sekcje z ćwiczeniami na maturę pisemną, słowniczek z transkrypcją i praktyczne wskazówki dla maturzystów* Plakaty Książka nauczyciela z płytami CD audio DVD płyty z 22 wspaniałymi filmami National Geographic, do których ćwiczenia znajdują się w podręczniku ze scenariuszami lekcji, przewodnikiem maturalnym, bankiem informacji kulturowych wspierających lekcje oraz bogatym pakietem testów plakaty do matury ustnej ze scenariuszami lekcji na Testy poziomujące Kalendarz Nauczyciela*** Dodatkowo B EZ PŁ ATNY dostęp do b ogatych zasob ów internetowych: Klub Nauczyciela ponad pół tysiąca dodatkowych materiałów, a wśród nich: kartkówki, testy, artykuły metodyczne, lekcje okolicznościowe i wiele innych! Ekspert Egzaminacyjny Informacje o zmianach w egzaminach, przykładowe arkusze maturalne i porady eksperta wszystko w jednym miejscu! Jak to zrobić: Spotkaj się! Zadzwoń! Skontaktuj się z Konsultantem Metodycznym Zadzwoń do Centrum Kontaktu - ich dane teleadresowe znajdziesz na stronie pod (z telefonów stacjonarnych) lub pod (z telefonów komórkowych) i wypełnij deklarację przez telefon. * W częściach elementary - upper-intermediate Kliknij! Wejdź na stronę wydrukuj dekarację, wypełnij ją i wyślij na podany adres. ** Ankieta telefoniczna przeprowadzona w listopadzie 2011 roku na próbie 187 użytkowników kursu Matura Explorer *** Przy podpisaniu deklaracji do 30 maja 2012 roku

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE Imię i nazwisko:..... Data:... Uzyskana ilość punktów:... /60 Podpis osoby oceniającej:... I) Underline the correct answer, a), b), c) or d). 0. I. a student of English.

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II)

Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II) Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II) Wersja B Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn Rodzaje szkół, przedmioty, oceny i wymagania 1. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki. complete

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2.

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2. Volley English! Zapraszamy na drugą lekcję języka angielskiego! Pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni na turniej towarzyski juniorów w maju 2011 roku. Czas najwyższy odpowiedzieć na to zaproszenie i zadać Organizatorom

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów Zestaw 1 wersja dla egzaminatora Kolega/Koleżanka wybiera się na wesele i prosi Cię o poradę dotyczącą stroju. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. propozycje najbardziej

Bardziej szczegółowo