KATALOG 2014/2015.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG 2014/2015. www.mabo.pl"

Transkrypt

1 KATALOG 2014/2015

2 SZANOWNI PAŃSTWO! CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA: Mamy przyjemność zaprezentować Państwu działalność produkcyjno-» Certyfikat Zgodności WE (NR 0780-CPD-63017) słupów i masztów usługową firmy Mabo założonej w 1967 roku. oświetleniowych z PN EN 40-5:2002 wydany przez Europejską Od początku specjalizujemy się w produkcji konstrukcji stalowych, a od Jednostkę Notyfikowaną (NR 0780) LGA Nürnberg uprawniający roku 2000 jesteśmy producentem m. in. konstrukcji do sygnalizacji do znakowania słupów i masztów oświetleniowych znakiem i oświetlenia. bezpieczeństwa CE. Dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednim zapleczem» Krajowy Certyfikat Zgodności (NR KCZ IBDiM-57-1/2012) dla słupów technicznym możemy zaoferować Państwu szeroką gamę usług i bram sygnalizacyjnych wydany przez Instytut Badawczy Dróg i wyrobów o uznanej jakości. i Mostów z Warszawy uprawniający do znakowania ich znakiem B.» Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg KATALOG PREZENTUJE: i Mostów z Warszawy dla słupów i bram sygnalizacyjnych.» gięte stożkowe słupy stalowe stosowane jako konstrukcje do sygnalizacji ruchu drogowego oraz bramy sygnalizacyjne,» Certyfikat ISO 9001: System Zarządzania Jakością dla zakresu: * produkcji słupów i bram sygnalizacyjnych,» gięte stożkowe słupy stalowe sygnalizacyjno - oświetleniowe, * słupów i masztów oświetleniowych oraz bram drogowych,» gięte stożkowe wysięgniki sygnalizacyjne, * cięcia i obróbki plastycznej blach CNC,» słupy oświetleniowe parkowe i uliczne oraz maszty oświetleniowe, * produkcji konstrukcji stalowych.» wieże oświetleniowe,» Świadectwo kwalifikacyjne NR 86/571/VI/2012 wydane przez» wysięgniki oraz wsporniki do słupów i masztów oświetleniowych, Instytut Spawalnictwa z Gliwic uprawniający do prowadzenia» ozdobne korony do słupów parkowych oraz ozdobne korony prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i wysięgniki mocowane do ściany, i remontów konstrukcji stalowych.» Świadectwo Kwalifikacyjne do wykonywania konstrukcji» maszty flagowe i odgromowe,» konstrukcje drogowe bramowe o rozpiętości do 24 mb,» słupy do montażu sygnalizatorów, stalowych zgodnie z normą DIN : wydane przez TÜV RHEINLAND.» Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na wykonywanie» fundamenty betonowe i zespoły kotwiące. konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN EN 1090 wydany przez Jeżeli propozycje zawarte w katalogu nie spełniają Państwa TÜV RHEINLAND. potrzeb, jesteśmy gotowi wyprodukować i dostarczyć wyrób» Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań jakościowych dostosowany do indywidualnych wymagań. Wszystkie wyroby obowiązujących w procesach spawalniczych zgodnie z normą zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, ponadto istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie proszkowe lub DIN EN ISO wydany przez TÜV RHEINLAND.» Świadectwo potwierdzające przynależność do Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. malowanie na mokro w szerokiej gamie kolorów wg palety RAL. FIRMA MABO ŚWIADCZY RÓWNIEŻ USŁUGI W ZAKRESIE:» laserowego cięcia (CNC) blach stalowych, nierdzewnych i aluminiowych oraz gazowego cięcia blach grubych,» gięcia blach (CNC) stalowych, nierdzewnych i aluminiowych,» cynkowania ogniowego i galwanicznego,» malowania proszkowego i mokrego. 2 MABO Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, Mierzyn k/a

3 STOŻKOWE ŁUKOWE SŁUPY STALOWE STOSOWANE JAKO KONSTRUKCJE DO SYGNALIZACJI RUCHU DROGOWEGO Zastosowanie w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Słupy wykonane są z blachy stalowej kształtowanej w rurę stożkową o stałej zbieżności. Rozwiązanie konstrukcyjne oparte jest na chronionym wzorze użytkowym Urzędu Patentowego RP nr W Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa zgodnie z normą PN EN ISO Trwałość tej powłoki w zależności od agresywności środowiska wynosi od kilku do kilkunastu lat. Wejherowo Słupy przystosowane są do posadowienia: poprzez zagłębienie w fundament posadowienie G, na stalowym zespole kotwiącym zagłębionym w fundamencie wylewanym na miejscu lokalizacji posadowienie ZK. na fundamentach prefabrykowanych posadowienie F*. Oryginalna konstrukcja słupa zapewnia dobrą wytrzymałość a także zdolność tłumienia drgań, co gwarantuje zmniejszenie awaryjności oraz zapewnia poprawną pracę zainstalowanych latarni sygnalizacyjnych i radarów. Kraków Zalety: duża wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne, dobre tłumienie drgań zmniejsza awaryjność zainstalowanych urządzeń, odporność na korozję, estetyczny wygląd i nowoczesna forma, oszczędność w kosztach eksploatacji. * Dobór wyposażenia wg tabeli ze strony 5 3

4 SCHEMATY SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH 4

5 CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH 5

6 SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH Połączenie poszczególnych elementów słupów sygnalizacyjnych Posadowienie słupów sygnalizacyjnych 6

7 WYSIĘGNIKI SYGNALIZACYJNE MABO Opis i zastosowanie Wysięgniki sygnalizacyjne MABO gięta stożkowa konstrukcja wsporcza do zamontowania sygnalizatorów i znaków drogowych nad pasami ruchu. Wysięgniki sygnalizacyjne przystosowane są do montażu na słupach trakcyjnych, trakcyjno oświetleniowych lub innych za pomocą obejmy skręcanej śrubami. Zastosowanie wysięgników sygnalizacyjnych w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN-77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec

8 BRAMY DO SYGNALIZACJI DROGOWEJ Zastosowanie bram sygnalizacyjnych w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Bramy sygnalizacyjne wykonane są na bazie zespołów słupów sygnalizacyjnych MABO. Bramy o rozpiętości do 20 m stosowane są jako konstrukcje wsporcze do mocowania latarni sygnalizacyjnych, znaków czy tablic informacyjnych nad pasami ruchu. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN EN ISO Kraków Bramy sygnalizacyjne MABO przystosowane są do posadowienia: na stalowym zespole kotwiącym (ZK), poprzez zagłębienie w fundamencie (G), na fundamencie (F). Typoszereg bram sygnalizacyjnych: do 13,0 mb M 212 / M 212 p { M 222 / M 222 p od 13,5 mb do 20,0 mb { M 312 / M 312 p M 322 / M 322 p Bramy sygnalizacyjne z regulowaną rozpiętością Piła Dopuszczalne wyposażenie bram sygnalizacyjnych MABO: max. 4 komplety (latarnia sygnalizacyjna + ekran kontrastowy + znak F11) + kamery videodetekcji max. 2 komplety wsporników oświetleniowych z wysięgnikiem jedno - lub wieloramiennym L = 1,5 m» drogowe tablice informacyjne (do uzgodnienia z firmą MABO) Piła *opcja mm wg indywidualnego projektu 8

9 SŁUPY PROSTE DO MONTAŻU SYGNALIZATORÓW (SRP) A Posadowienie słupa bezpośrednio w gruncie Słupy wykonywane są z rur cylindrycznych. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN-EN ISO B Posadowienie słupa w specjalnej podstawie C Posadowienie słupa: - na fundamencie (F) - na stalowym zespole kotwiącym (ZK) D Posadowienie słupa: - przez zagłębienie w gruncie (G) - na wsporniku z kołnierzem 9

10 BRAMY DROGOWE MABO Bramy drogowe mogą być zastosowane na obszarach objętych I, II i III strefą wiatrową dla wszystkich rodzajów terenu zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Gorzów Wielkopolski Rygiel poziomy składa się z n segmentów w zależności od rozpiętości. Słupy z ryglem poziomym oraz poszczególne elementy rygla poziomego połączone są ze sobą poprzez kołnierz. Bramy drogowe posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy), do którego dostarczamy stalowy zespół kotwiący. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN EN ISO profile prostokątne Widok orientacyjny ilość śrub kotwiących wg. inwidualnego doboru 10

11 BRAMY DROGOWE MABO Bramy drogowe kratowe mogą być stosowane w I, II oraz III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Bramy budowane są z zespołów łączonych za pomocą śrub. Ze względów transportowych oraz technologicznych długości zespołów nie powinny przekraczać 12 m. kratowe Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych wykonana zanurzeniowo (ogniowo) zgodnie z normą PN EN ISO Przy zamawianiu bramy zamawiający powinien określić swoje wymagania, a w tym: szerokość i wysokość bramy, strefę wiatrową lub miejscowość, w której będzie instalowana, wagę, powierzchnię oraz rozmieszczenie na długości bramy przewidywanego wyposażenia. Bramy drogowe projektowane są jako konstrukcje wsporcze nośników informacji drogowej tj.: tablice drogowe, sygnalizatory świetlne, kamery inne wg. inwidualnych uzgodnień. mieszane Zakresy wymiarów bram dają możliwość uzyskania dużych nośności przy niewielkiej wadze własnej. Zastosowanie tego typu konstrukcji zalecane jest szczególnie tam, gdzie występują duże obciążenia (duża waga oraz duża powierzchnia nawietrzna wymaganego wyposażenia). 11

12 SŁUPY OŚWIETLENIOWE ULICZNE I PARKOWE Słupy oświetleniowe produkcji MABO posiadają znak bezpieczeństwa CE i są produkowane dla wszystkich stref wiatrowych i dla każdego rodzaju terenu. Certyfikat Zgodności WE słupów i masztów oświetleniowych z PN EN 40 5:2002 wydany przez Europejską Jedndnostkę Notyfikowaną Nr 0780 LGA Nürnberg uprawnia do znakowania słupów i masztów oświetleniowych znakiem bezpieczeństwa CE. Konstrukcja wszystkich typów słupów oświetleniowych produkcji MABO jest zgodna z normą PN EN 40 5:2002 Słupy oświetleniowe stalowe wymagania. Produkcja obejmuje cztery rodzaje słupów: rurowe stopniowane, spawane z rur o różnych średnicach, rurowe o stałej średnicy, w postaci stożka ściętego o przekroju kołowym, w postaci ostrosłupa ściętego o przekroju ośmiokąta foremnego. Słupy przystosowane do posadowienia: poprzez zagłębienie w fundamencie lub gruncie z wylewką betonową posadowienie G, na fundamentach prefabrykowanych posadowienie F, na stalowym zespole kotwiącym zagłębionym w fundamencie wylewanym na miejscu lokalizacji posadowienie ZK. Zalety: duża wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne, dobre tłumienie drgań zmniejsza awaryjność źródeł światła, niewielkie wagi i wymiary ułatwiony transport oraz montaż, odporność na korozję, estetyczny wygląd i nowoczesna forma, oszczędność w kosztach eksploatacji. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa zgodnie z normą PN EN ISO Trwałość tej powłoki, w zależności od agresywności środowiska, wynosi od kilku do kilkunastu lat. Międzyzdroje Gryfino Gryfino 12

13 CHARAKTERYSTYKA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH MABO TYPU MSO Produkcja obejmuje zakres wysokości od 2,5 m do 12 m. Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub też z wysięgnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysięgach od 0,5 m do 2 m. * 13

14 SŁUPY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Przykładowe oznaczenie słupa: MABO 09/60/4 czytamy jako MABO 0H 1 /D/g gdzie H 1, D, g dobieramy z poniższej tabeli: 14

15 SŁUPY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OŚMIOKĄTNYM Produkcja obejmuje zakres wysokości od 3 m do 12 m. Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub też z wysięgnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysięgach od 0,5 m do 2 m.* S 3 Przykładowe oznaczenie słupa: MABO 09/60/4 czytamy jako MABO 0H 1 /D/g gdzie H 1, D, g dobieramy z poniższej tabeli: 15

16 MASZTY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OŚMIOKĄTNYM TYPU MABO M - H 1 = 12 do 20 m Stalowe maszty oświetleniowe MABO M produkowane są z blachy stalowej, giętej na profil ośmiokątny o stałej zbieżności. Składają się z części nasadzonych na siebie w sposób samohamowny na długości od 0,6 m do 1,5 m w zależności od wymiarów. Maszty zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN EN ISO Posadowienie: Maszty posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy), do którego dostarczamy ocynkowany stalowy zespół kotwiący. Wymiary fundamentu dobiera zamawiający w oparciu o warunki gruntowe danej lokalizacji oraz wielkości obciążeń i wyposażenia masztu. Zakres stosowania: I, II i II strefa wiatrowa zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Wyposażenie masztu: Maszty posiadają jeden lub dwa otwory rewizyjne do montowania tabliczek elektrycznych. Jedno lub wieloramienne wsporniki lub wysięgniki do mocowania naświetlaczy, opraw oświetleniowych itp. UWAGA! Parametry masztów oświetleniowych oraz zespołów kotwiących dobierane są w zależności od rodzaju wyposażenia i warunków eksploatacji. Poniższa tabela podaje wielkości orientacyjne Zakończenie masztów: S 3 Wrocław 16

17 MASZTY OŚWIETLENIOWE WYSOKIE - H powyżej 20 MB Stalowe wieże oświetleniowe (kratowe, stożkowe, wielokątne) stosowane są jako konstrukcje wsporcze do oświetlania portów, lotnisk, terminali przeładunkowych czy na przykład boisk sportowych, gdzie istnieje potrzeba zamontowania opraw oświetleniowych/naświetlaczy na dużej wysokości. Produkowane są według indywidualnych projektów i stosowane jako konstrukcje wsporcze dla zespołu projektorów/ naświetlaczy lub innego wyposażenia w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Maszty mogą być wykonywane z blach kształtowanych w stożki o przekroju okrągłym lub wielokątnym oraz jako kratownice przestrzenne o przekroju kwadratowym lub trójkątnym, zmniejszającym się w kierunku wierzchołka. Kolumny masztów składają się z odcinków o długości do 12 m. Przy montażu masztów o przekroju okrągłym lub wielokątnym odcinki górne są nasadzane na dolne, natomiast przy kratownicowych łączone ze sobą śrubami. Maszty mogą być wyposażone w elementy systemu wejściowego i obsługowego (drabiny, podesty, itp..) Łącznie z masztem może być dostarczony odpowiedni dla niego zespół śrub kotwiących. Zalecane zabezpieczenie antykorozyjne to ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) wszystkich powierzchni zgodnie z normą PN EN ISO

18 SŁUPY OŚWIETLENIOWE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ (HYBRYDY) Słupy oświetleniowe zasilane energią odnawialną, potocznie zwane hybrydami, stanowią konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową oraz akumulator. Ponadto wyposażone są w wysięgnik pod oprawę oświetleniową z możliwością regulacji kąta nachylenia. Słupy hybrydowe produkowane są wg indywidualnych rozwiązań i projektów. Parametry dobierane są w zależności od: rodzaju i ilości zainstalowanych podzespołów (wspornik, turbina, panel, akumulator, oprawa, itp.), wysokości konstrukcji, kształtu konstrukcji (stożek okrągły, stożek ośmiokątny, rurowy), posadowienia w miejscu lokalizacji (fundament prefabrykowany, fundament wylewany), strefy wiatrowej. Słupy są zabezpieczone antykorozyjnie na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN EN ISO Istnieje możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor według palety RAL. Międzyrzecz Mocowanie pod turbinę Wspornik Stelaż pod panel Gmina Dzierżoniów Połączenie tulejowe lub inne wg uzgodnień Kolumna Okienko rewizyjne Podstawa 18

19 WYSIĘGNIKI DLA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH Wysięgniki wykonane są jako jedno- lub wieloramienne o dowolnym kącie i rozstawie ramion. Średnica końcówki wysięgnika do mocowania oprawy oświetleniowej wynosi 48 mm lub 60 mm. Możliwe są dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL. Układy ramion wysięgników Mocowanie wysięgników na słupach mocowanie zewnętrzne mocowanie wewnętrzne mocowanie na kołnierz lub inna konfiguracja wg. inwidualnych uzgodnień 19

20 WSPORNIKI OŚWIETLENIOWE Wsporniki mogą być wykonane w dowolnej konfiguracji konstrukcji i mogą być mocowane na czopie lub kołnierzu słupa bądź masztu. Wsporniki pod oprawy oświetleniowe - WPO Konstrukcję wsporników stanowią: rury - dla opraw oświetleniowych, profile, kątowniki lub ceowniki - dla naświetlaczy. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN-EN ISO Wsporniki pod naświetlacze - WPN WPO 1R 8R 20

21 OZDOBNE KORONY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH TYPU MABO I MSO Korony ozdobne mogą być wykonane jako jedno- lub wieloramienne o dowolnej konfiguracji i rozstawie ramion. Możliwe są dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL. B1 Ł 21

22 POSADOWIENIE SŁUPÓW I MASZTÓW MABO Posadowienie słupów i masztów oświetleniowych Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest uzależniony od istniejących oraz słupów i bram sygnalizacyjnych może być realizowane przez w danej lokalizacji warunków gruntowych oraz od wyposażenia słupów. posadowienie bezpośrednio w fundamencie wykonanym w gruncie (tzw. słupy wykopywane rys. A) lub poprzez przykręcenie ich do Zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiedzialność za stalowych zespołów kotwiących osadzonych w prefabrykowanym lub prawidłowy dobór fundamentów ponosi pracownia projektowa wykonanym (wylanym) w gruncie fundamencie (rys. B). nadzorująca daną inwestycję. W tym przypadku słupy powinny posiadać odpowiednie stopy (tzw. słupy na podstawie). Fundamenty prefabrykowane: przeznaczone są do posadowienia słupów i masztów oświetleniowych MABO. Wykonane są z betonu zbrojonego odpowiedniej klasy wraz z kanałami do wprowadzenia przewodów oraz z czterema śrubami kotwiącymi. Do masztów: Do słupów: W zależności od wyposażenia słupa lub masztu (wysięgnik/ wspornik + oprawa/naświetlacz) oraz od strefy wiatrowej i parametrów gruntowych. Zespoły kotwiące dla fundamentów wylewanych na budowie Zastosowanie: Zespół kotwiący przeznaczony jest dla fundamentów Budowa: Zespół kotwiący wykonany jest z płyty stalowej wylewanych w miejscu lokalizacji słupów. Można stosować zamiennie z przyspawanymi do niej giętymi prętami ze stali konstrukcyjnej. za fundament prefabrykowany w tych miejscach gdzie nie jest Wyrób jest zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie możliwe jego zastosowanie. Należy pamiętać o wykonaniu kanału do ogniowe zgodnie z normą PN EN ISO wprowadzenia przewodów. ~ ~ ~ Żelbetowe wypełnienie kręgów 22 MABO Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, Mierzyn k/a

23 MASZTY FLAGOWE, MASZTY ODGROMOWE, MASZTY ALARMOWE Wyroby zabezpieczonie są antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO Istnieje także możliwość malowania na dowolny kolor RAL. maszt alarmowy maszt flagowy maszt odgromowy 23

24 CHARAKTERYSTYKA STREF WIATROWYCH Mapa stref wiatrowych zgodnie z normą PN-77/B i wg jej zmiany Az1: LIPIEC 2009 Strefa I II III V k H 300 m H > 300 m H 300 m H 300 m H > [1+0,0006 (H-300)] 26* [1+0,0006 (H-300)] UWAGA 1) H - wysokość nad poziomem morza UWAGA 2) Vk - w m/s * Dotyczy także rejonu Wieżycy. Granicę stref należy traktować jako pasy o szerokości około 5 km, przyjmując na pograniczu wartość q k, z jednej lub z drugiej w zależności od konfiguracji terenu i ekspozycji budowli. 24

25 Przykładowe realizacje Obwodnica m. Wolin Słupy oświetleniowe 165 Przeprawa przez Regalicę -,,Most Pionierów - Słupy oświetleniowe 400 Autostrada A2 - Poznań - Konin (punkty poboru opłat) Maszty oświetleniowe 40 Oświetlenie Stoczni Remontowej,,GRYFIA - Słupy i maszty oświetleniowe 30 Obwodnica m. Szubin Słupy oświetleniowe 125 Ulica Europejska - Słupy oświetleniowe 300 Droga krajowa nr 7- Gdańsk- Elbląg Słupy oświetleniowe 150 Ulica Struga - Słupy oświetleniowe 150 Obwodnica m. Skoczków Słupy oświetleniowe 300 Oświetlenie Biura Ochrony Rządu - Warszawa Słupy oświetleniowe 100 Oświetlenie przejścia granicznego - Lubieszyn Słupy oświetleniowe 100 Obszar południowo - zach. pasma akt. gosp. - Wrocław Słupy oświetleniowe 280 Ulica Piastów - Słupy oświetleniowe 120 Komenda Miejska Policji - Słupy oświetleniowe 50 Obwodnica Śródmiejska - Wrocław Słupy oświetleniowe 100 Obwodnica Trójmiasta (III etap) - Gdańsk Słupy oświetleniowe 140 Centrum Handlowe,,KOPERNIKUS - Toruń Słupy i maszty oświetleniowe 10 Ulica Struga - Maszty oświetleniowe 325 Tor żużlowy,,apator - Toruń Słupy i maszty oświetleniowe 50 Obwodnica m. Morzyczyn, Zieleniewo, Kobylanka Słupy oświetleniowe 400 Port lotniczy - Goleniów Słupy i maszty oświetleniowe 15 Wieża widokowa - Gniewino Słupy oświetleniowe 150 Lotnisko Rębiechowo - Gdańsk Wrzeszcz Słupy oświetleniowe 15 Strefa Ekonomiczna - Kobierzyce k. Wrocławia Słupy oświetleniowe 260 Ulica Warcisława - Maszty oświetleniowe 95 Wyspa Słodowa - Wrocław Słupy oświetleniowe 80 Szosa Olsztyńska - Toruń Maszty oświetleniowe 30 Obwodnica m. Grodziec Słupy oświetleniowe 90 Hipermarket,,AHOLD - Kwidzyn Słupy i maszty oświetleniowe 40 Centrum Handlowe,,FOCUS PARK - Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 80 Parki Miejskie - Słupy oświetleniowe 250 Strefa Ekonomiczna - Łysomice / Ostaszewo k. Torunia Słupy oświetleniowe 35 Ul. Przyjaciół Żołnierza - Słupy oświetleniowe 25 Obwodnica Śródmiejska - Słupy oświetleniowe 175 Autostrada Poznańska - - etap I Słupy oświetleniowe 35 Port,,KATOWICE - Słupy oświetleniowe 40 Strefa Ekonomiczna - Stargard Szczeciński Słupy oświetleniowe 75 Ul. Przestrzenna - Słupy oświetleniowe 60 Droga krajowa nr 10 - Toruń Blinno Słupy oświetleniowe 75 Hipermarket,,CARREFOUR - Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 80 Baza,,MPS Darłówek Słupy oświetleniowe 40 Rondo Fordońskie - Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 50 Fabryka Biopaliw - Kwidzyn Słupy oświetleniowe 50 Ul. Słowackiego (IV etap) - Gdańsk Słupy oświetleniowe 60 Rondo wraz z drogami dojazdowymi - Władysławowo Słupy oświetleniowe 55 Droga krajowa nr 1 - Kończewice k. Torunia Słupy oświetleniowe 50 Zespół Elektrowni,,DOLNA ODRA Słupy oświetleniowe 25 Południowa Obwodnica Gdańska Słupy oświetleniowe 1005 Obwodnica m. Międzyzdroje Słupy oświetleniowe 130 Trasa WZ- Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 150 Obwodnica Grudziądza Słupy oświetleniowe 215 Droga Ekspresowa S 22 - Elbląg - Granica RP Słupy oświetleniowe 280 Hipermarket,,CARREFOUR - Słupy i maszty oświetleniowe 60 Terminal przeładunkowy,,netto Domasław k. Wrocławia Maszty oświetleniowe 25 Goleniowski Park Przemysłowy Słupy oświetleniowe 85 Obwodnica m. Pcim Słupy oświetleniowe 60 Ul. Syta (dz. Wilanów) - Warszawa Słupy oświetleniowe 120 Hipermarket,,MAKRO - Toruń Słupy oświetleniowe 60 Port Słupy oświetleniowe 40 Obwodnica m. Kowal Słupy oświetleniowe 135 Przejazdy Kolejowe- woj. Zachodniopomorskie Słupy oświetleniowe 125 Ulica Wojska Polskiego- Słupy oświetleniowe 100 Port Wojenny- Hel Słupy oświetleniowe 25 Lębork Słupy oświetleniowe 45 Droga krajowa nr 10- I etap Słupy oświetleniowe 135 Hipermarket,,AUCHAN - Słupy i maszty oświetleniowe 140 Autostrada Poznańska- - etap II Słupy oświetleniowe 120 Ulica Ogińskiego- Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 195 Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego- Słupy i maszty oświetleniowe 102 Nowy Tor Żużlowy w Toruniu- drogi dojazdowe Słupy oświetleniowe 80 Przecław- Kołbaskowo Słupy oświetleniowe 80 Park Batorego- Stargard Szczeciński Słupy oświetleniowe 75 Gmina Rewal Słupy oświetleniowe 65 Droga Krajowa nr 5- Leszno Słupy oświetleniowe 275 Miasto Jelenia Góra Słupy oświetleniowe 65 Węzeł drogowy Świebodzin- S3 / A2 Słupy oświetleniowe 325 Nowa Karczma Słupy oświetleniowe 40 Ul. Anielewicza- Warszawa Słupy oświetleniowe 50 Mierzyn + Dobra Słupy oświetleniowe 170 Droga Krajowa nr 10- II etap Słupy oświetleniowe 515 Obwodnica Stargardu Szczecińskiego Słupy oświetleniowe 325 Droga Ekspresowa S3 - I etap Słupy oświetleniowe 805 Gmina Mirsk Słupy oświetleniowe 185 Droga wojewódzka nr 184- Pamiątkowo- Przeźmierowo Słupy oświetleniowe 250 Gdańsk ul. Nowatorów Słupy oświetleniowe 200 Obwodnica m. Strzelno Słupy oświetleniowe 70 Al. Niepodległości / ul. Bór / ul. Jagiellońska - Częstochowa Słupy oświetleniowe 128 S7- odc. Skarżysko Kamienna - Kielce Słupy i maszty oświetleniowe Obwodnica Wasilkowa Słupy oświetleniowe 179 Obwodnica Janikowa Słupy oświetleniowe 95 Łomża - ul. Piłsudskiego Słupy oświetleniowe 185 Przecław - Magazyn DHL Słupy i maszty oświetleniowe Żmigród Słupy oświetleniowe 155 Węgliniec Słupy oświetleniowe 145 Elbląg - Modrzewina Słupy oświetleniowe 105 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego Słupy oświetleniowe 125 Białystok ul. Sławińskiego / Kawaleryjska / Ciołkowskiego Słupy oświetleniowe 125 strefa Trzebusz Dunikowo Słupy oświetleniowe 180 Poznań - ul. Bożeny Słupy oświetleniowe 50 - Bulwary Słupy oświetleniowe 75 Gdańsk - ul. Sucharskiego Słupy oświetleniowe 200 Kopytkowo - Terminal Netto Słupy oświetleniowe Chełmża - Modern. Ośw. Miasta Słupy oświetleniowe 110 Inowrocław - Galeria Handlowa Słupy oświetleniowe 80 - ul. Łukasińskiego Słupy oświetleniowe 40 Toruń - ul. Bema Słupy oświetleniowe 70 Dębno - Modernizacja Ośw. Miasta Słupy oświetleniowe 125 Goleniów - ul. Konstytucji Słupy oświetleniowe 60 Toruń - Linia Tramw. UMK Słupy oświetleniowe 65 Daszewo Słupy oświetleniowe 65 - ul. Dąbska Słupy oświetleniowe 60 ek Słupy oświetleniowe 195 Przewłoka k. Ustki Słupy oświetleniowe 60 Kłobuck Słupy oświetleniowe 60 Toruń - ul. Staromostowa Słupy oświetleniowe 185 Porty - Świnoujście Słupy oświetleniowe 205 Golub - Dobrzyń Słupy oświetleniowe 40 Międzyzdroje - ul. Turystyczna / Wczasowa Słupy oświetleniowe 45 Toruń- os. Wrzosy + os. Stawki Słupy oświetleniowe 250 Stadion Narodowy w Warszawie Słupy oświetleniowe 200 Żarowo k. Stargardu Szcz. Słupy oświetleniowe 55 Autostrada A6 - Węzeł Morwowa Słupy oświetleniowe 60 Stargard Szczeciński - Bridgestone Słupy oświetleniowe 70 Władysławowo Słupy oświetleniowe 40 Obwodnica m. Pakość Słupy oświetleniowe 65 Obwodnica Kielce Słupy oświetleniowe 835 Pruszcz Gdański Słupy oświetleniowe 55 Bydgoszcz - ul. Sporna Słupy oświetleniowe 55 Białystok - ul. Mazowiecka Słupy oświetleniowe 155 Obwodnica Parłówka / Ostromic / Troszyna Słupy oświetleniowe 195 Obwodnica Nowogardu Słupy oświetleniowe 365 Autostrada A2 - Konin- Stryków (punkty poboru opłat) Słupy i maszty oświetleniowe Autostrada A1 - Piekary - Maciejów Słupy i maszty oświetleniowe Autostrada A1 - Pyrzowice - Piekary Słupy i maszty oświetleniowe , Hala widowiskowo-sportowa Słupy oświetleniowe 150 BARLINEK BEŁCHATÓW BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK BIECZ BIELSKO BIAŁA BOCHNIA BOGATYNIA BOLEWICE BOLESŁAW BOLESŁAWIEC BRANIEWO BROK BRZESKO BRZEŹNO BUDZYŃ BUSKO ZDRÓJ BYDGOSZCZ CHEŁM CHROBRÓW CIECHANÓW CHOJNICE CHRZANÓW CZARNY DUNAJEC CZARNY LAS CZERSK CZĘSTOCHOWA DANISZEW DĘBICA DOBRODZIEŃ DOBRZEJEWICE ELBLĄG EŁK GDAŃSK GDYNIA GIŻYCKO GŁADYSZÓW GŁOGÓW GNIEZNO GOMULIN GORLICE GORZÓW WLKP. GOSTYŃ GRODZIEC GRODZISK WLKP. GRUDZIĄC GRZYBÓW GUBIN INOWROCŁAW JAROSŁAW JASŁO JELENIA GÓRA JĘDRZEJÓW KALISZ KALWARIA KARTUZY KATOWICE Lista wybranych miejscowości gdzie zainstalowane są słupy sygnalizacyjne MABO KĘDZIERZYN KOŹLE KIEŻMARK KIELCE KLESZCZEWO KLIKUSZOWA KŁOBUCK KOŁOBRZEG KONIN KONSTANTYNÓW ŁDZ. KOSTRZYN WLKP. KOSTOMŁOTY KOSZALIN KOŚCIAN KOWAL KRAKÓW KRAPKOWICE KRAŚNIK KROSNO KROTOSZYN KRUSZYN KRYNICA ZDRÓJ KUDOWA ZDRÓJ KUTNO KWILCZ LEDNOGÓRA LEGNICA LESKO LIBERTÓW LUBACZÓW LUBICZ LUBIN LUBLIN LUBOJENKA LUBOŃ LUBSKO LWÓWEK ŁAGIEWNIKI ŁAŃCUT ŁASK ŁODYGOWICE ŁOMŻA ŁOWICZ ŁÓDŹ ŁUKÓW MAKOWISKA MIECHÓW MIĘDZYRZECZ PODL. MIKOŁAJOWICE MIELEC MILANÓWEK MILICZ MIROSŁAWIEC MYSŁOWICE MYŚLENICE NAMYSŁÓW NAKŁO NIDZICA NIECHANOWO NOWA SÓL NOWY SACZ NOWY TARG NOWY TOMYŚL OBORNIKI WLKP. OLEŚNICA OLKUSZ OLSZTYN OPATÓW OPOLE OSTASZEWO OSTRÓDA OSTRÓW WLKP. OTWOCK PABIANICE PARCZEW PILCHOWO PIŁA PIOTRKÓW TRYB. PLEWISKA PLESZEW PLUSKOWĘSY PŁOCK POLKOWICE POZNAŃ PRZEGORZAŁY PRZEMYŚL PRZYLEP PUŁAWY RABKA ZDRÓJ RACIBÓRZ RADOM RADOMSKO RAWICZ ROPCZYCE RUDAWA RYBNIK RYPIN RZĄŚNIA RZESZÓW SANDOMIERZ SANOK SĘDZISZÓW SIERADZ SKIERNIEWICE SKOCZÓW SŁUPSK SOSNOWIEC STALOWA WOLA STARACHOWICE STARCZANOWO STARGARD SZCZ. STAROGARD GD. STARY SĄCZ STRASZYN STRYSZEK STRYKOWO SUCHY LAS SYCÓW SZAMOTUŁY SZCZECIN SZCZECINEK ŚLESIN ŚWIDNICA ŚWIDNIK ŚWIECIE ŚWINOUJŚCIE STRZYŻAWA TARNOBRZEG TARNÓW TCZEW TORUŃ TOMASZÓW LUBEL. TRZEMESZNO WADOWICE WAŁBRZYCH WARSZAWA WASILKÓW WĄGROWIEC WEJHEROWO WICHLICE WIELICZKA WIELUŃ WIŚNIOWA GÓRA WŁOCŁAWEK WOLSZTYN WOJNICZ WROCŁAW WRZEŚNIA WYRZYSK ZAMOŚĆ ZASUTOWO ZAWADA ZGORZELEC ZIELONA GÓRA ŻAGAŃ ŻARY ZDUŃSKA WOLA ZŁOTKÓW ŻORY ŻÓRAWICA ŻUROMIN ŻYRARDÓW 25

26 BRAMY DROGOWE POD TABLICE ZMIENNEJ TREŚCI Wrocław 26

27 GALERIA ZDJĘĆ Międzyrzecz Międyzdroje Warszawa Gryfino 27

28 ul. Spółdzielców 8a M ierz yn k/a tel.: fax: E- mail: handlowc w w w. m a b o. p l

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) S t r o n a 1 Postępowanie nr: KPDA/2014-WNP-000550 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

01. O Firmie YAWAL S.A.

01. O Firmie YAWAL S.A. 01. O Firmie YAWAL S.A. jest jednym z największych dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Firma oferuje szeroką gamę nowoczesnych systemów, zarówno izolowanych termicznie

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH Rok założenia 1982 PRODUCENT Spis treści Informacje ogólne... 3 Historia firmy... 3 Zastosowanie... 3 Atesty i Gwarancje... 3 Projektowanie i dobór... 4 Miejsce

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T G E O G R A F I I DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA ZESZYT 5 ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ POLSKI TEOFIL LIJEWSKI W A R S Z A W A 19 5 9 WYKAZ ZESZYTÓW DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 1 Gęstość sieci kolejowej

Bardziej szczegółowo

Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE

Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE Specjal grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE ZAŁĄCZNIK 2 - listy projektów z Państw Członkowskich i Komisji CZĘŚĆ 2 OŚWIADCZENIE: Wzmianka o EBI lub Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Systemy przeładunkowe wszystko z jednej ręki

Systemy przeładunkowe wszystko z jednej ręki Systemy przeładunkowe wszystko z jednej ręki Pomosty przeładunkowe, rampy przeładunkowe, śluzy, rękawy uszczelniające, systemy bramowe, akcesoria Jakość ma nowe imię Kompetencje z jednej ręki Utworzona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo