KATALOG 2014/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG 2014/2015. www.mabo.pl"

Transkrypt

1 KATALOG 2014/2015

2 SZANOWNI PAŃSTWO! CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA: Mamy przyjemność zaprezentować Państwu działalność produkcyjno-» Certyfikat Zgodności WE (NR 0780-CPD-63017) słupów i masztów usługową firmy Mabo założonej w 1967 roku. oświetleniowych z PN EN 40-5:2002 wydany przez Europejską Od początku specjalizujemy się w produkcji konstrukcji stalowych, a od Jednostkę Notyfikowaną (NR 0780) LGA Nürnberg uprawniający roku 2000 jesteśmy producentem m. in. konstrukcji do sygnalizacji do znakowania słupów i masztów oświetleniowych znakiem i oświetlenia. bezpieczeństwa CE. Dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednim zapleczem» Krajowy Certyfikat Zgodności (NR KCZ IBDiM-57-1/2012) dla słupów technicznym możemy zaoferować Państwu szeroką gamę usług i bram sygnalizacyjnych wydany przez Instytut Badawczy Dróg i wyrobów o uznanej jakości. i Mostów z Warszawy uprawniający do znakowania ich znakiem B.» Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg KATALOG PREZENTUJE: i Mostów z Warszawy dla słupów i bram sygnalizacyjnych.» gięte stożkowe słupy stalowe stosowane jako konstrukcje do sygnalizacji ruchu drogowego oraz bramy sygnalizacyjne,» Certyfikat ISO 9001: System Zarządzania Jakością dla zakresu: * produkcji słupów i bram sygnalizacyjnych,» gięte stożkowe słupy stalowe sygnalizacyjno - oświetleniowe, * słupów i masztów oświetleniowych oraz bram drogowych,» gięte stożkowe wysięgniki sygnalizacyjne, * cięcia i obróbki plastycznej blach CNC,» słupy oświetleniowe parkowe i uliczne oraz maszty oświetleniowe, * produkcji konstrukcji stalowych.» wieże oświetleniowe,» Świadectwo kwalifikacyjne NR 86/571/VI/2012 wydane przez» wysięgniki oraz wsporniki do słupów i masztów oświetleniowych, Instytut Spawalnictwa z Gliwic uprawniający do prowadzenia» ozdobne korony do słupów parkowych oraz ozdobne korony prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i wysięgniki mocowane do ściany, i remontów konstrukcji stalowych.» Świadectwo Kwalifikacyjne do wykonywania konstrukcji» maszty flagowe i odgromowe,» konstrukcje drogowe bramowe o rozpiętości do 24 mb,» słupy do montażu sygnalizatorów, stalowych zgodnie z normą DIN : wydane przez TÜV RHEINLAND.» Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na wykonywanie» fundamenty betonowe i zespoły kotwiące. konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN EN 1090 wydany przez Jeżeli propozycje zawarte w katalogu nie spełniają Państwa TÜV RHEINLAND. potrzeb, jesteśmy gotowi wyprodukować i dostarczyć wyrób» Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań jakościowych dostosowany do indywidualnych wymagań. Wszystkie wyroby obowiązujących w procesach spawalniczych zgodnie z normą zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, ponadto istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie proszkowe lub DIN EN ISO wydany przez TÜV RHEINLAND.» Świadectwo potwierdzające przynależność do Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. malowanie na mokro w szerokiej gamie kolorów wg palety RAL. FIRMA MABO ŚWIADCZY RÓWNIEŻ USŁUGI W ZAKRESIE:» laserowego cięcia (CNC) blach stalowych, nierdzewnych i aluminiowych oraz gazowego cięcia blach grubych,» gięcia blach (CNC) stalowych, nierdzewnych i aluminiowych,» cynkowania ogniowego i galwanicznego,» malowania proszkowego i mokrego. 2 MABO Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, Mierzyn k/a

3 STOŻKOWE ŁUKOWE SŁUPY STALOWE STOSOWANE JAKO KONSTRUKCJE DO SYGNALIZACJI RUCHU DROGOWEGO Zastosowanie w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Słupy wykonane są z blachy stalowej kształtowanej w rurę stożkową o stałej zbieżności. Rozwiązanie konstrukcyjne oparte jest na chronionym wzorze użytkowym Urzędu Patentowego RP nr W Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa zgodnie z normą PN EN ISO Trwałość tej powłoki w zależności od agresywności środowiska wynosi od kilku do kilkunastu lat. Wejherowo Słupy przystosowane są do posadowienia: poprzez zagłębienie w fundament posadowienie G, na stalowym zespole kotwiącym zagłębionym w fundamencie wylewanym na miejscu lokalizacji posadowienie ZK. na fundamentach prefabrykowanych posadowienie F*. Oryginalna konstrukcja słupa zapewnia dobrą wytrzymałość a także zdolność tłumienia drgań, co gwarantuje zmniejszenie awaryjności oraz zapewnia poprawną pracę zainstalowanych latarni sygnalizacyjnych i radarów. Kraków Zalety: duża wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne, dobre tłumienie drgań zmniejsza awaryjność zainstalowanych urządzeń, odporność na korozję, estetyczny wygląd i nowoczesna forma, oszczędność w kosztach eksploatacji. * Dobór wyposażenia wg tabeli ze strony 5 3

4 SCHEMATY SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH 4

5 CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH 5

6 SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH Połączenie poszczególnych elementów słupów sygnalizacyjnych Posadowienie słupów sygnalizacyjnych 6

7 WYSIĘGNIKI SYGNALIZACYJNE MABO Opis i zastosowanie Wysięgniki sygnalizacyjne MABO gięta stożkowa konstrukcja wsporcza do zamontowania sygnalizatorów i znaków drogowych nad pasami ruchu. Wysięgniki sygnalizacyjne przystosowane są do montażu na słupach trakcyjnych, trakcyjno oświetleniowych lub innych za pomocą obejmy skręcanej śrubami. Zastosowanie wysięgników sygnalizacyjnych w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN-77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec

8 BRAMY DO SYGNALIZACJI DROGOWEJ Zastosowanie bram sygnalizacyjnych w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Bramy sygnalizacyjne wykonane są na bazie zespołów słupów sygnalizacyjnych MABO. Bramy o rozpiętości do 20 m stosowane są jako konstrukcje wsporcze do mocowania latarni sygnalizacyjnych, znaków czy tablic informacyjnych nad pasami ruchu. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN EN ISO Kraków Bramy sygnalizacyjne MABO przystosowane są do posadowienia: na stalowym zespole kotwiącym (ZK), poprzez zagłębienie w fundamencie (G), na fundamencie (F). Typoszereg bram sygnalizacyjnych: do 13,0 mb M 212 / M 212 p { M 222 / M 222 p od 13,5 mb do 20,0 mb { M 312 / M 312 p M 322 / M 322 p Bramy sygnalizacyjne z regulowaną rozpiętością Piła Dopuszczalne wyposażenie bram sygnalizacyjnych MABO: max. 4 komplety (latarnia sygnalizacyjna + ekran kontrastowy + znak F11) + kamery videodetekcji max. 2 komplety wsporników oświetleniowych z wysięgnikiem jedno - lub wieloramiennym L = 1,5 m» drogowe tablice informacyjne (do uzgodnienia z firmą MABO) Piła *opcja mm wg indywidualnego projektu 8

9 SŁUPY PROSTE DO MONTAŻU SYGNALIZATORÓW (SRP) A Posadowienie słupa bezpośrednio w gruncie Słupy wykonywane są z rur cylindrycznych. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN-EN ISO B Posadowienie słupa w specjalnej podstawie C Posadowienie słupa: - na fundamencie (F) - na stalowym zespole kotwiącym (ZK) D Posadowienie słupa: - przez zagłębienie w gruncie (G) - na wsporniku z kołnierzem 9

10 BRAMY DROGOWE MABO Bramy drogowe mogą być zastosowane na obszarach objętych I, II i III strefą wiatrową dla wszystkich rodzajów terenu zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Gorzów Wielkopolski Rygiel poziomy składa się z n segmentów w zależności od rozpiętości. Słupy z ryglem poziomym oraz poszczególne elementy rygla poziomego połączone są ze sobą poprzez kołnierz. Bramy drogowe posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy), do którego dostarczamy stalowy zespół kotwiący. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN EN ISO profile prostokątne Widok orientacyjny ilość śrub kotwiących wg. inwidualnego doboru 10

11 BRAMY DROGOWE MABO Bramy drogowe kratowe mogą być stosowane w I, II oraz III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Bramy budowane są z zespołów łączonych za pomocą śrub. Ze względów transportowych oraz technologicznych długości zespołów nie powinny przekraczać 12 m. kratowe Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych wykonana zanurzeniowo (ogniowo) zgodnie z normą PN EN ISO Przy zamawianiu bramy zamawiający powinien określić swoje wymagania, a w tym: szerokość i wysokość bramy, strefę wiatrową lub miejscowość, w której będzie instalowana, wagę, powierzchnię oraz rozmieszczenie na długości bramy przewidywanego wyposażenia. Bramy drogowe projektowane są jako konstrukcje wsporcze nośników informacji drogowej tj.: tablice drogowe, sygnalizatory świetlne, kamery inne wg. inwidualnych uzgodnień. mieszane Zakresy wymiarów bram dają możliwość uzyskania dużych nośności przy niewielkiej wadze własnej. Zastosowanie tego typu konstrukcji zalecane jest szczególnie tam, gdzie występują duże obciążenia (duża waga oraz duża powierzchnia nawietrzna wymaganego wyposażenia). 11

12 SŁUPY OŚWIETLENIOWE ULICZNE I PARKOWE Słupy oświetleniowe produkcji MABO posiadają znak bezpieczeństwa CE i są produkowane dla wszystkich stref wiatrowych i dla każdego rodzaju terenu. Certyfikat Zgodności WE słupów i masztów oświetleniowych z PN EN 40 5:2002 wydany przez Europejską Jedndnostkę Notyfikowaną Nr 0780 LGA Nürnberg uprawnia do znakowania słupów i masztów oświetleniowych znakiem bezpieczeństwa CE. Konstrukcja wszystkich typów słupów oświetleniowych produkcji MABO jest zgodna z normą PN EN 40 5:2002 Słupy oświetleniowe stalowe wymagania. Produkcja obejmuje cztery rodzaje słupów: rurowe stopniowane, spawane z rur o różnych średnicach, rurowe o stałej średnicy, w postaci stożka ściętego o przekroju kołowym, w postaci ostrosłupa ściętego o przekroju ośmiokąta foremnego. Słupy przystosowane do posadowienia: poprzez zagłębienie w fundamencie lub gruncie z wylewką betonową posadowienie G, na fundamentach prefabrykowanych posadowienie F, na stalowym zespole kotwiącym zagłębionym w fundamencie wylewanym na miejscu lokalizacji posadowienie ZK. Zalety: duża wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne, dobre tłumienie drgań zmniejsza awaryjność źródeł światła, niewielkie wagi i wymiary ułatwiony transport oraz montaż, odporność na korozję, estetyczny wygląd i nowoczesna forma, oszczędność w kosztach eksploatacji. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa zgodnie z normą PN EN ISO Trwałość tej powłoki, w zależności od agresywności środowiska, wynosi od kilku do kilkunastu lat. Międzyzdroje Gryfino Gryfino 12

13 CHARAKTERYSTYKA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH MABO TYPU MSO Produkcja obejmuje zakres wysokości od 2,5 m do 12 m. Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub też z wysięgnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysięgach od 0,5 m do 2 m. * 13

14 SŁUPY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Przykładowe oznaczenie słupa: MABO 09/60/4 czytamy jako MABO 0H 1 /D/g gdzie H 1, D, g dobieramy z poniższej tabeli: 14

15 SŁUPY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OŚMIOKĄTNYM Produkcja obejmuje zakres wysokości od 3 m do 12 m. Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub też z wysięgnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysięgach od 0,5 m do 2 m.* S 3 Przykładowe oznaczenie słupa: MABO 09/60/4 czytamy jako MABO 0H 1 /D/g gdzie H 1, D, g dobieramy z poniższej tabeli: 15

16 MASZTY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OŚMIOKĄTNYM TYPU MABO M - H 1 = 12 do 20 m Stalowe maszty oświetleniowe MABO M produkowane są z blachy stalowej, giętej na profil ośmiokątny o stałej zbieżności. Składają się z części nasadzonych na siebie w sposób samohamowny na długości od 0,6 m do 1,5 m w zależności od wymiarów. Maszty zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN EN ISO Posadowienie: Maszty posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy), do którego dostarczamy ocynkowany stalowy zespół kotwiący. Wymiary fundamentu dobiera zamawiający w oparciu o warunki gruntowe danej lokalizacji oraz wielkości obciążeń i wyposażenia masztu. Zakres stosowania: I, II i II strefa wiatrowa zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Wyposażenie masztu: Maszty posiadają jeden lub dwa otwory rewizyjne do montowania tabliczek elektrycznych. Jedno lub wieloramienne wsporniki lub wysięgniki do mocowania naświetlaczy, opraw oświetleniowych itp. UWAGA! Parametry masztów oświetleniowych oraz zespołów kotwiących dobierane są w zależności od rodzaju wyposażenia i warunków eksploatacji. Poniższa tabela podaje wielkości orientacyjne Zakończenie masztów: S 3 Wrocław 16

17 MASZTY OŚWIETLENIOWE WYSOKIE - H powyżej 20 MB Stalowe wieże oświetleniowe (kratowe, stożkowe, wielokątne) stosowane są jako konstrukcje wsporcze do oświetlania portów, lotnisk, terminali przeładunkowych czy na przykład boisk sportowych, gdzie istnieje potrzeba zamontowania opraw oświetleniowych/naświetlaczy na dużej wysokości. Produkowane są według indywidualnych projektów i stosowane jako konstrukcje wsporcze dla zespołu projektorów/ naświetlaczy lub innego wyposażenia w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN 77/B i wg jej zmiany Az1: lipiec Maszty mogą być wykonywane z blach kształtowanych w stożki o przekroju okrągłym lub wielokątnym oraz jako kratownice przestrzenne o przekroju kwadratowym lub trójkątnym, zmniejszającym się w kierunku wierzchołka. Kolumny masztów składają się z odcinków o długości do 12 m. Przy montażu masztów o przekroju okrągłym lub wielokątnym odcinki górne są nasadzane na dolne, natomiast przy kratownicowych łączone ze sobą śrubami. Maszty mogą być wyposażone w elementy systemu wejściowego i obsługowego (drabiny, podesty, itp..) Łącznie z masztem może być dostarczony odpowiedni dla niego zespół śrub kotwiących. Zalecane zabezpieczenie antykorozyjne to ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) wszystkich powierzchni zgodnie z normą PN EN ISO

18 SŁUPY OŚWIETLENIOWE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ (HYBRYDY) Słupy oświetleniowe zasilane energią odnawialną, potocznie zwane hybrydami, stanowią konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową oraz akumulator. Ponadto wyposażone są w wysięgnik pod oprawę oświetleniową z możliwością regulacji kąta nachylenia. Słupy hybrydowe produkowane są wg indywidualnych rozwiązań i projektów. Parametry dobierane są w zależności od: rodzaju i ilości zainstalowanych podzespołów (wspornik, turbina, panel, akumulator, oprawa, itp.), wysokości konstrukcji, kształtu konstrukcji (stożek okrągły, stożek ośmiokątny, rurowy), posadowienia w miejscu lokalizacji (fundament prefabrykowany, fundament wylewany), strefy wiatrowej. Słupy są zabezpieczone antykorozyjnie na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN EN ISO Istnieje możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor według palety RAL. Międzyrzecz Mocowanie pod turbinę Wspornik Stelaż pod panel Gmina Dzierżoniów Połączenie tulejowe lub inne wg uzgodnień Kolumna Okienko rewizyjne Podstawa 18

19 WYSIĘGNIKI DLA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH Wysięgniki wykonane są jako jedno- lub wieloramienne o dowolnym kącie i rozstawie ramion. Średnica końcówki wysięgnika do mocowania oprawy oświetleniowej wynosi 48 mm lub 60 mm. Możliwe są dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL. Układy ramion wysięgników Mocowanie wysięgników na słupach mocowanie zewnętrzne mocowanie wewnętrzne mocowanie na kołnierz lub inna konfiguracja wg. inwidualnych uzgodnień 19

20 WSPORNIKI OŚWIETLENIOWE Wsporniki mogą być wykonane w dowolnej konfiguracji konstrukcji i mogą być mocowane na czopie lub kołnierzu słupa bądź masztu. Wsporniki pod oprawy oświetleniowe - WPO Konstrukcję wsporników stanowią: rury - dla opraw oświetleniowych, profile, kątowniki lub ceowniki - dla naświetlaczy. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN-EN ISO Wsporniki pod naświetlacze - WPN WPO 1R 8R 20

21 OZDOBNE KORONY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH TYPU MABO I MSO Korony ozdobne mogą być wykonane jako jedno- lub wieloramienne o dowolnej konfiguracji i rozstawie ramion. Możliwe są dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL. B1 Ł 21

22 POSADOWIENIE SŁUPÓW I MASZTÓW MABO Posadowienie słupów i masztów oświetleniowych Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest uzależniony od istniejących oraz słupów i bram sygnalizacyjnych może być realizowane przez w danej lokalizacji warunków gruntowych oraz od wyposażenia słupów. posadowienie bezpośrednio w fundamencie wykonanym w gruncie (tzw. słupy wykopywane rys. A) lub poprzez przykręcenie ich do Zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiedzialność za stalowych zespołów kotwiących osadzonych w prefabrykowanym lub prawidłowy dobór fundamentów ponosi pracownia projektowa wykonanym (wylanym) w gruncie fundamencie (rys. B). nadzorująca daną inwestycję. W tym przypadku słupy powinny posiadać odpowiednie stopy (tzw. słupy na podstawie). Fundamenty prefabrykowane: przeznaczone są do posadowienia słupów i masztów oświetleniowych MABO. Wykonane są z betonu zbrojonego odpowiedniej klasy wraz z kanałami do wprowadzenia przewodów oraz z czterema śrubami kotwiącymi. Do masztów: Do słupów: W zależności od wyposażenia słupa lub masztu (wysięgnik/ wspornik + oprawa/naświetlacz) oraz od strefy wiatrowej i parametrów gruntowych. Zespoły kotwiące dla fundamentów wylewanych na budowie Zastosowanie: Zespół kotwiący przeznaczony jest dla fundamentów Budowa: Zespół kotwiący wykonany jest z płyty stalowej wylewanych w miejscu lokalizacji słupów. Można stosować zamiennie z przyspawanymi do niej giętymi prętami ze stali konstrukcyjnej. za fundament prefabrykowany w tych miejscach gdzie nie jest Wyrób jest zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie możliwe jego zastosowanie. Należy pamiętać o wykonaniu kanału do ogniowe zgodnie z normą PN EN ISO wprowadzenia przewodów. ~ ~ ~ Żelbetowe wypełnienie kręgów 22 MABO Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, Mierzyn k/a

23 MASZTY FLAGOWE, MASZTY ODGROMOWE, MASZTY ALARMOWE Wyroby zabezpieczonie są antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO Istnieje także możliwość malowania na dowolny kolor RAL. maszt alarmowy maszt flagowy maszt odgromowy 23

24 CHARAKTERYSTYKA STREF WIATROWYCH Mapa stref wiatrowych zgodnie z normą PN-77/B i wg jej zmiany Az1: LIPIEC 2009 Strefa I II III V k H 300 m H > 300 m H 300 m H 300 m H > [1+0,0006 (H-300)] 26* [1+0,0006 (H-300)] UWAGA 1) H - wysokość nad poziomem morza UWAGA 2) Vk - w m/s * Dotyczy także rejonu Wieżycy. Granicę stref należy traktować jako pasy o szerokości około 5 km, przyjmując na pograniczu wartość q k, z jednej lub z drugiej w zależności od konfiguracji terenu i ekspozycji budowli. 24

25 Przykładowe realizacje Obwodnica m. Wolin Słupy oświetleniowe 165 Przeprawa przez Regalicę -,,Most Pionierów - Słupy oświetleniowe 400 Autostrada A2 - Poznań - Konin (punkty poboru opłat) Maszty oświetleniowe 40 Oświetlenie Stoczni Remontowej,,GRYFIA - Słupy i maszty oświetleniowe 30 Obwodnica m. Szubin Słupy oświetleniowe 125 Ulica Europejska - Słupy oświetleniowe 300 Droga krajowa nr 7- Gdańsk- Elbląg Słupy oświetleniowe 150 Ulica Struga - Słupy oświetleniowe 150 Obwodnica m. Skoczków Słupy oświetleniowe 300 Oświetlenie Biura Ochrony Rządu - Warszawa Słupy oświetleniowe 100 Oświetlenie przejścia granicznego - Lubieszyn Słupy oświetleniowe 100 Obszar południowo - zach. pasma akt. gosp. - Wrocław Słupy oświetleniowe 280 Ulica Piastów - Słupy oświetleniowe 120 Komenda Miejska Policji - Słupy oświetleniowe 50 Obwodnica Śródmiejska - Wrocław Słupy oświetleniowe 100 Obwodnica Trójmiasta (III etap) - Gdańsk Słupy oświetleniowe 140 Centrum Handlowe,,KOPERNIKUS - Toruń Słupy i maszty oświetleniowe 10 Ulica Struga - Maszty oświetleniowe 325 Tor żużlowy,,apator - Toruń Słupy i maszty oświetleniowe 50 Obwodnica m. Morzyczyn, Zieleniewo, Kobylanka Słupy oświetleniowe 400 Port lotniczy - Goleniów Słupy i maszty oświetleniowe 15 Wieża widokowa - Gniewino Słupy oświetleniowe 150 Lotnisko Rębiechowo - Gdańsk Wrzeszcz Słupy oświetleniowe 15 Strefa Ekonomiczna - Kobierzyce k. Wrocławia Słupy oświetleniowe 260 Ulica Warcisława - Maszty oświetleniowe 95 Wyspa Słodowa - Wrocław Słupy oświetleniowe 80 Szosa Olsztyńska - Toruń Maszty oświetleniowe 30 Obwodnica m. Grodziec Słupy oświetleniowe 90 Hipermarket,,AHOLD - Kwidzyn Słupy i maszty oświetleniowe 40 Centrum Handlowe,,FOCUS PARK - Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 80 Parki Miejskie - Słupy oświetleniowe 250 Strefa Ekonomiczna - Łysomice / Ostaszewo k. Torunia Słupy oświetleniowe 35 Ul. Przyjaciół Żołnierza - Słupy oświetleniowe 25 Obwodnica Śródmiejska - Słupy oświetleniowe 175 Autostrada Poznańska - - etap I Słupy oświetleniowe 35 Port,,KATOWICE - Słupy oświetleniowe 40 Strefa Ekonomiczna - Stargard Szczeciński Słupy oświetleniowe 75 Ul. Przestrzenna - Słupy oświetleniowe 60 Droga krajowa nr 10 - Toruń Blinno Słupy oświetleniowe 75 Hipermarket,,CARREFOUR - Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 80 Baza,,MPS Darłówek Słupy oświetleniowe 40 Rondo Fordońskie - Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 50 Fabryka Biopaliw - Kwidzyn Słupy oświetleniowe 50 Ul. Słowackiego (IV etap) - Gdańsk Słupy oświetleniowe 60 Rondo wraz z drogami dojazdowymi - Władysławowo Słupy oświetleniowe 55 Droga krajowa nr 1 - Kończewice k. Torunia Słupy oświetleniowe 50 Zespół Elektrowni,,DOLNA ODRA Słupy oświetleniowe 25 Południowa Obwodnica Gdańska Słupy oświetleniowe 1005 Obwodnica m. Międzyzdroje Słupy oświetleniowe 130 Trasa WZ- Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 150 Obwodnica Grudziądza Słupy oświetleniowe 215 Droga Ekspresowa S 22 - Elbląg - Granica RP Słupy oświetleniowe 280 Hipermarket,,CARREFOUR - Słupy i maszty oświetleniowe 60 Terminal przeładunkowy,,netto Domasław k. Wrocławia Maszty oświetleniowe 25 Goleniowski Park Przemysłowy Słupy oświetleniowe 85 Obwodnica m. Pcim Słupy oświetleniowe 60 Ul. Syta (dz. Wilanów) - Warszawa Słupy oświetleniowe 120 Hipermarket,,MAKRO - Toruń Słupy oświetleniowe 60 Port Słupy oświetleniowe 40 Obwodnica m. Kowal Słupy oświetleniowe 135 Przejazdy Kolejowe- woj. Zachodniopomorskie Słupy oświetleniowe 125 Ulica Wojska Polskiego- Słupy oświetleniowe 100 Port Wojenny- Hel Słupy oświetleniowe 25 Lębork Słupy oświetleniowe 45 Droga krajowa nr 10- I etap Słupy oświetleniowe 135 Hipermarket,,AUCHAN - Słupy i maszty oświetleniowe 140 Autostrada Poznańska- - etap II Słupy oświetleniowe 120 Ulica Ogińskiego- Bydgoszcz Słupy oświetleniowe 195 Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego- Słupy i maszty oświetleniowe 102 Nowy Tor Żużlowy w Toruniu- drogi dojazdowe Słupy oświetleniowe 80 Przecław- Kołbaskowo Słupy oświetleniowe 80 Park Batorego- Stargard Szczeciński Słupy oświetleniowe 75 Gmina Rewal Słupy oświetleniowe 65 Droga Krajowa nr 5- Leszno Słupy oświetleniowe 275 Miasto Jelenia Góra Słupy oświetleniowe 65 Węzeł drogowy Świebodzin- S3 / A2 Słupy oświetleniowe 325 Nowa Karczma Słupy oświetleniowe 40 Ul. Anielewicza- Warszawa Słupy oświetleniowe 50 Mierzyn + Dobra Słupy oświetleniowe 170 Droga Krajowa nr 10- II etap Słupy oświetleniowe 515 Obwodnica Stargardu Szczecińskiego Słupy oświetleniowe 325 Droga Ekspresowa S3 - I etap Słupy oświetleniowe 805 Gmina Mirsk Słupy oświetleniowe 185 Droga wojewódzka nr 184- Pamiątkowo- Przeźmierowo Słupy oświetleniowe 250 Gdańsk ul. Nowatorów Słupy oświetleniowe 200 Obwodnica m. Strzelno Słupy oświetleniowe 70 Al. Niepodległości / ul. Bór / ul. Jagiellońska - Częstochowa Słupy oświetleniowe 128 S7- odc. Skarżysko Kamienna - Kielce Słupy i maszty oświetleniowe Obwodnica Wasilkowa Słupy oświetleniowe 179 Obwodnica Janikowa Słupy oświetleniowe 95 Łomża - ul. Piłsudskiego Słupy oświetleniowe 185 Przecław - Magazyn DHL Słupy i maszty oświetleniowe Żmigród Słupy oświetleniowe 155 Węgliniec Słupy oświetleniowe 145 Elbląg - Modrzewina Słupy oświetleniowe 105 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego Słupy oświetleniowe 125 Białystok ul. Sławińskiego / Kawaleryjska / Ciołkowskiego Słupy oświetleniowe 125 strefa Trzebusz Dunikowo Słupy oświetleniowe 180 Poznań - ul. Bożeny Słupy oświetleniowe 50 - Bulwary Słupy oświetleniowe 75 Gdańsk - ul. Sucharskiego Słupy oświetleniowe 200 Kopytkowo - Terminal Netto Słupy oświetleniowe Chełmża - Modern. Ośw. Miasta Słupy oświetleniowe 110 Inowrocław - Galeria Handlowa Słupy oświetleniowe 80 - ul. Łukasińskiego Słupy oświetleniowe 40 Toruń - ul. Bema Słupy oświetleniowe 70 Dębno - Modernizacja Ośw. Miasta Słupy oświetleniowe 125 Goleniów - ul. Konstytucji Słupy oświetleniowe 60 Toruń - Linia Tramw. UMK Słupy oświetleniowe 65 Daszewo Słupy oświetleniowe 65 - ul. Dąbska Słupy oświetleniowe 60 ek Słupy oświetleniowe 195 Przewłoka k. Ustki Słupy oświetleniowe 60 Kłobuck Słupy oświetleniowe 60 Toruń - ul. Staromostowa Słupy oświetleniowe 185 Porty - Świnoujście Słupy oświetleniowe 205 Golub - Dobrzyń Słupy oświetleniowe 40 Międzyzdroje - ul. Turystyczna / Wczasowa Słupy oświetleniowe 45 Toruń- os. Wrzosy + os. Stawki Słupy oświetleniowe 250 Stadion Narodowy w Warszawie Słupy oświetleniowe 200 Żarowo k. Stargardu Szcz. Słupy oświetleniowe 55 Autostrada A6 - Węzeł Morwowa Słupy oświetleniowe 60 Stargard Szczeciński - Bridgestone Słupy oświetleniowe 70 Władysławowo Słupy oświetleniowe 40 Obwodnica m. Pakość Słupy oświetleniowe 65 Obwodnica Kielce Słupy oświetleniowe 835 Pruszcz Gdański Słupy oświetleniowe 55 Bydgoszcz - ul. Sporna Słupy oświetleniowe 55 Białystok - ul. Mazowiecka Słupy oświetleniowe 155 Obwodnica Parłówka / Ostromic / Troszyna Słupy oświetleniowe 195 Obwodnica Nowogardu Słupy oświetleniowe 365 Autostrada A2 - Konin- Stryków (punkty poboru opłat) Słupy i maszty oświetleniowe Autostrada A1 - Piekary - Maciejów Słupy i maszty oświetleniowe Autostrada A1 - Pyrzowice - Piekary Słupy i maszty oświetleniowe , Hala widowiskowo-sportowa Słupy oświetleniowe 150 BARLINEK BEŁCHATÓW BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK BIECZ BIELSKO BIAŁA BOCHNIA BOGATYNIA BOLEWICE BOLESŁAW BOLESŁAWIEC BRANIEWO BROK BRZESKO BRZEŹNO BUDZYŃ BUSKO ZDRÓJ BYDGOSZCZ CHEŁM CHROBRÓW CIECHANÓW CHOJNICE CHRZANÓW CZARNY DUNAJEC CZARNY LAS CZERSK CZĘSTOCHOWA DANISZEW DĘBICA DOBRODZIEŃ DOBRZEJEWICE ELBLĄG EŁK GDAŃSK GDYNIA GIŻYCKO GŁADYSZÓW GŁOGÓW GNIEZNO GOMULIN GORLICE GORZÓW WLKP. GOSTYŃ GRODZIEC GRODZISK WLKP. GRUDZIĄC GRZYBÓW GUBIN INOWROCŁAW JAROSŁAW JASŁO JELENIA GÓRA JĘDRZEJÓW KALISZ KALWARIA KARTUZY KATOWICE Lista wybranych miejscowości gdzie zainstalowane są słupy sygnalizacyjne MABO KĘDZIERZYN KOŹLE KIEŻMARK KIELCE KLESZCZEWO KLIKUSZOWA KŁOBUCK KOŁOBRZEG KONIN KONSTANTYNÓW ŁDZ. KOSTRZYN WLKP. KOSTOMŁOTY KOSZALIN KOŚCIAN KOWAL KRAKÓW KRAPKOWICE KRAŚNIK KROSNO KROTOSZYN KRUSZYN KRYNICA ZDRÓJ KUDOWA ZDRÓJ KUTNO KWILCZ LEDNOGÓRA LEGNICA LESKO LIBERTÓW LUBACZÓW LUBICZ LUBIN LUBLIN LUBOJENKA LUBOŃ LUBSKO LWÓWEK ŁAGIEWNIKI ŁAŃCUT ŁASK ŁODYGOWICE ŁOMŻA ŁOWICZ ŁÓDŹ ŁUKÓW MAKOWISKA MIECHÓW MIĘDZYRZECZ PODL. MIKOŁAJOWICE MIELEC MILANÓWEK MILICZ MIROSŁAWIEC MYSŁOWICE MYŚLENICE NAMYSŁÓW NAKŁO NIDZICA NIECHANOWO NOWA SÓL NOWY SACZ NOWY TARG NOWY TOMYŚL OBORNIKI WLKP. OLEŚNICA OLKUSZ OLSZTYN OPATÓW OPOLE OSTASZEWO OSTRÓDA OSTRÓW WLKP. OTWOCK PABIANICE PARCZEW PILCHOWO PIŁA PIOTRKÓW TRYB. PLEWISKA PLESZEW PLUSKOWĘSY PŁOCK POLKOWICE POZNAŃ PRZEGORZAŁY PRZEMYŚL PRZYLEP PUŁAWY RABKA ZDRÓJ RACIBÓRZ RADOM RADOMSKO RAWICZ ROPCZYCE RUDAWA RYBNIK RYPIN RZĄŚNIA RZESZÓW SANDOMIERZ SANOK SĘDZISZÓW SIERADZ SKIERNIEWICE SKOCZÓW SŁUPSK SOSNOWIEC STALOWA WOLA STARACHOWICE STARCZANOWO STARGARD SZCZ. STAROGARD GD. STARY SĄCZ STRASZYN STRYSZEK STRYKOWO SUCHY LAS SYCÓW SZAMOTUŁY SZCZECIN SZCZECINEK ŚLESIN ŚWIDNICA ŚWIDNIK ŚWIECIE ŚWINOUJŚCIE STRZYŻAWA TARNOBRZEG TARNÓW TCZEW TORUŃ TOMASZÓW LUBEL. TRZEMESZNO WADOWICE WAŁBRZYCH WARSZAWA WASILKÓW WĄGROWIEC WEJHEROWO WICHLICE WIELICZKA WIELUŃ WIŚNIOWA GÓRA WŁOCŁAWEK WOLSZTYN WOJNICZ WROCŁAW WRZEŚNIA WYRZYSK ZAMOŚĆ ZASUTOWO ZAWADA ZGORZELEC ZIELONA GÓRA ŻAGAŃ ŻARY ZDUŃSKA WOLA ZŁOTKÓW ŻORY ŻÓRAWICA ŻUROMIN ŻYRARDÓW 25

26 BRAMY DROGOWE POD TABLICE ZMIENNEJ TREŚCI Wrocław 26

27 GALERIA ZDJĘĆ Międzyrzecz Międyzdroje Warszawa Gryfino 27

28 ul. Spółdzielców 8a M ierz yn k/a tel.: fax: E- mail: handlowc w w w. m a b o. p l

MABO Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 8a, Mierzyn k/szczecina tel.: , fax: ,

MABO Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 8a, Mierzyn k/szczecina tel.: , fax: , Edycja X Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu działalność produkcyjno usługową firmy Mabo założonej w 1967 roku. Od początku specjalizujemy się w produkcji konstrukcji stalowych, a

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

termin miejscowość wypoczynku (obiekt) nr turnus

termin miejscowość wypoczynku (obiekt) nr turnus miasto miejscowość wypoczynku (obiekt) nr turnus termin Aleksandrów Łódzki Dźwirzyno OW SOLARIS 3 04.8-13.8.2017 Andrychów Dźwirzyno OW SOLARIS 3 04.8-13.8.2017 Barlinek Sierockie OW Anna Maria 1 16.7-25.7.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz kas Przewozów Regionalnych. ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa

Wykaz kas Przewozów Regionalnych. ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa Wykaz kas Przewozów Regionalnych ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz Aleksandrów Kujawski agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg Zielona Góra 102 Krzyż 103 2 19,00 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lista miast średnich Miasto Podkategoria

Lista miast średnich Miasto Podkategoria Lista miast średnich L.p. Miasto Podkategoria 1 Aleksandrów Łódzki miasta > 20 tys. miesz. (bez woj.) bez względu na status administracyjny 2 Andrychów miasta > 20 tys. miesz. (bez woj.) bez względu na

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE 28 VII 28/29 VII 29 VII 29 VII 29/30 VII 29 / 30 VII środa środa czwartek czwartek czwartek czwartek RZESZÓW GŁ. 5:58 20:45 Sędziszów Młp. 6:23 21:10 Ropczyce 6:31 21:18 Dębica

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg 1 Rzepin 9,00 5,67 4,59 1,98 0,45 Zielona Góra 2 Krzyż 19,00 Zbąszynek 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE 28 VII 28/29 VII 29 VII 29 VII 29/30 VII 29 / 30 VII środa środa czwartek czwartek czwartek czwartek RZESZÓW GŁ. 5:58 20:45 Sędziszów Młp. 6:23 21:10 Ropczyce 6:31 21:18 Dębica

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę nowoczesnego osprzętu sygnalizacji świetlnej.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę nowoczesnego osprzętu sygnalizacji świetlnej. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę nowoczesnego osprzętu sygnalizacji świetlnej. Zastosowanie proponowanych przez nas wyrobów, oprócz poprawy bezpieczeństwa ruchu umożliwia uatrakcyjnienie wyglądu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015

Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015 Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015 lp. Makroregion Nr placówki Miasto 31.01.2015 godziny otwarcia 1 centralny 30 BEŁCHATÓW 9:00-14.00 2 centralny 278 GNIEZNO 9:00-14.00 3 centralny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Akademia Metropolitalna 13.11.2014. Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Program Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015 Berlin Hbf Bielsko-Biała Główna Bytom Chełmża Chojnice Czechowice- Dziedzice Czersk Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Chylonia Gdynia Główna Gniezno Grudziądz Iława Główna IC-EIC 08:52 V 01:12 III 05:37

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% VAT 1 Bełżec Lublin 22,00 2 Biała Podlaska Terespol 7,50 Bielsk Podlaski 8,50 4 Czarna Białostocka 5,00

Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% VAT 1 Bełżec Lublin 22,00 2 Biała Podlaska Terespol 7,50 Bielsk Podlaski 8,50 4 Czarna Białostocka 5,00 Zryczałtowane ceny biletów jednorazowych normalnych ważnych na przejazdy pociągami REGIO przy przejazdach pociągami REGIO na podstawie biletów jednorazowych, zgodnie z postanowieniami części I ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO RELACJA PRZEJAZDU

Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO RELACJA PRZEJAZDU Załącznik do Warunków taryfowych obowiązujących od 12 czerwca 2016 r. Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO Od poniższych opłat

Bardziej szczegółowo

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw.

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw. 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 12x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

I TURNUS

I TURNUS MURZASICHLE 28.6-07.7.2016 I TURNUS - 28.06.- 07.07 Goleniów > Murzasichle tam: Goleniów 4:30 - Szczecin 5:30 - Gryfino 6:00 - Murzasichle 19:00 pow: Murzasichle 9:00 - Gryfino 22:00 - Szczecin 22:30 -

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 05:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 06:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 36x0%z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch 1

Bardziej szczegółowo

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017 Biała Podlaska Białogard Białystok Bielsko-Biała Główna Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Częstochowa Stradom Działdowo Elbląg Ełk Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Giżycko 1) 19:03 I 10) 21:21

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. stawek przy UTK

Zespół ds. stawek przy UTK Porównanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozkładzie 0/0 do 0/0 na podstawie otrzymanego projektu Cennika obowiązującego od dnia 09 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

RMS POLSKA Sp. z o.o. 39-126 Zagorzyce 12 B. Tel.: +48 17 745 25 84, Fax: + 48 17 785 28 53. kom: 0 609 696 425, 0 660 769 520, 0 531 977 440

RMS POLSKA Sp. z o.o. 39-126 Zagorzyce 12 B. Tel.: +48 17 745 25 84, Fax: + 48 17 785 28 53. kom: 0 609 696 425, 0 660 769 520, 0 531 977 440 RMS POLSKA Sp. z o.o. 39-126 Zagorzyce 12 B Tel.: +48 17 745 25 84, Fax: + 48 17 785 28 53 kom: 0 609 696 425, 0 660 769 520, 0 531 977 440 BIURO HANDLOWE: ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp. E-mail:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW odjazdy 1/2.VIII 2.VIII 2.VIII 2/3.VIII 3.VIII 3.VIII 3.VIII 3/4.VIII 4.VIII 48107 48109/8 38112/3 48107 68101/0 38104/5 48110/1 48109/8 68101/0 KRAKÓW GŁ. 64,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9.

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9. Załącznik 9. Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN]

Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN] Załącznik 8. Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN] Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc LISTA POCIĄGÓW ODWOŁANYCH BĄDŹ KURSUJĄCYCH W SKRÓCONEJ RELACJI OD 1 VI 2010 WRAZ ZE ZMIANAMI W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY (POCIĄGI EIC PILSKO 4102/3; 1402/3 ORAZ TLK 32104/5; 23104/5) Lp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy Lp. OISW Jednostka Termin obowiązywania umowy Okres wypowiedzenia umowy Uwagi 1 CZSW CZSW czas nieoznaczony 30 dni (zgodnie z cyklem rozliczeniowym) Umowa indywidualna 2 OISW Białystok AŚ Białystok - -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz relacji i cen zryczałtowanych obowiązujących w ramach oferty specjalnej "Połączenie w dobrej cenie" obowiązujący od 1 września 2014 r.

Wykaz relacji i cen zryczałtowanych obowiązujących w ramach oferty specjalnej Połączenie w dobrej cenie obowiązujący od 1 września 2014 r. TABELA nr 1 ZRYCZAŁTOWANE CENY (w zł) BILETÓW JEDNORAZOWYCH WAśNYCH NA PRZEJAZDY POCIĄGAMI REGIO l.p. relacja przejazdu (kierunek dowolny) N ulga 33% ulga 37% ulga 49% ulga 51% ulga 78% ulga 93% ulga 95%

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010 Nr krajowy 1 EIC 1602/3 Fredro 15:23 Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna, Poznań Główny, Leszno - Wrocław Główny 20:34 w (1) - (5), (7) dodatkowy postój na stacji Wrocław Mikołajów 2 TLK 1810/1 14:18

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Czerwiec 2008. Konstrukcji do podwieszania sygnalizacji drogowych

KATALOG. Czerwiec 2008. Konstrukcji do podwieszania sygnalizacji drogowych KATALOG Konstrukcji do podwieszania sygnalizacji drogowych Czerwiec 2008 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MIRS Sp. z o.o. ul. Poświęcka 17/38, 51-128 Wrocław tel. 071 327-47-69, 372-68-70, fax 071

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013

Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013 Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013 Priorytety w rozwoju transportu Wielkośćśrodków przeznaczonych na transport w PO Infrastruktura i Środowisko Wielkośćśrodków unijnych ok.

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł"

Regulamin Promocji Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 WYKAZ LOKALIZACJI DOSTAW Część 1- Drukarka Typ 1 1 SA BIAŁYSTOK 10 ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok 2 SA RZESZÓW 3 al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów 3 SO BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją MPK Miasto Adres 4661 Andrychów ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 3761 Augustów ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA - WŁOCHY POLSKA Linia : A-04

ROZKŁAD JAZDY POLSKA - WŁOCHY POLSKA Linia : A-04 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Grill z Kasztelanem (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Grill z Kasztelanem (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Grill z Kasztelanem (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji pod nazwą Grill z Kasztelanem określonej w niniejszym Regulaminie (zwanej dalej: Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony Regulamin Promocji 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA - PAŹDZIERNIK

AKTUALIZACJA - PAŹDZIERNIK KATALOG Konstrukcji do podwieszania sygnalizacji drogowych Nr aprobaty: AT/2008-03-2398 AKTUALIZACJA - PAŹDZIERNIK 2014 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS Sp. z o.o. Spalice, ul. Kasztanowa 3,

Bardziej szczegółowo

hurtownia mpk miejscowość (potocznie)

hurtownia mpk miejscowość (potocznie) Lp mpk hurtownia (potocznie) 1 C405 Bartoszyce Bartoszyce 2 C232 Bełchatów Bełchatów 3 C383 Będzin Będzin 4 C293 Biała Podlaska T Biała Podlaska 5 C278 Białystok Białystok 6 C345 Bielsko Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr Maciej Zathey

Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr Maciej Zathey Konferencja Inteligentna specjalizacja jako zaleta dla konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016 Biała Podlaska Błonie Bydgoszcz Główna Chełm Częstochowa Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Grodzisk Mazowiecki Hel Iława Główna Kalisz Katowice Kielce Kiev-Passajirskii Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo