WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI I. LOKALE. 1. Instalacje centralnego ogrzewania: 1) wymiana uszkodzonych i skorodowanych (nie z winy użytkownika) elementów grzejnych w lokalu za wyjątkiem grzejników wymienionych przez użytkownika lokalu we własnym zakresie, 2) wymiana uszkodzonych (nie z winy użytkownika) zaworów i głowic termostatycznych w mieszkaniach, w których zostały zamontowane przez Spółdzielnię zawory termostatyczne wraz z głowicami, w ramach modernizacji instalacji c.o. w okresie od 2000 roku, 3) wymiana w lokalu użytkowym uszkodzonych (nie z winy użytkownika) zaworów termostatycznych i głowic termostatycznych, 4) wymiana skorodowanej instalacji c.o. w lokalu, 5) wymiana niesprawnych zaworów odpowietrzających w lokalach na ostatnich kondygnacjach, 6) wymiana uszkodzonych, niesprawnych zaworów odcinających przy zaworach odpowietrzających w lokalach na ostatnich kondygnacjach, 7) montaż ręcznych odpowietrzników na grzejnikach c.o. w lokalach (w przypadkach uzasadnionych), 8) montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami w lokalach użytkowych, w których nie zostały jeszcze zamontowane, 9) montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami w lokalach mieszkalnych, w których nie zostały zamontowane zawory w części kosztów robocizny. Kosztem zakupu zaworów i głowic obciążany jest użytkownik lokalu, 10) chemiczne czyszczenie wewnętrznej instalacji c.o. (w przypadkach uzasadnionych). 2. Instalacje wodno kanalizacyjne i gazowe: 1) wymiana niesprawnych zaworów odcinających zimną i ciepłą wodę w lokalu, 2) uszczelnienie lub wymiana uszkodzonej części instalacji kanalizacyjnej w lokalu od pionu kanalizacyjnego do podejścia kratki ściekowej w stropie, (łącznie z trójnikiem), 3) wymiana niesprawnego odcinającego zaworu gazowego przed gazomierzem w lokalach wyposażonych w gazomierze, 4) wymiana niesprawnego zaworu odcinającego przybór gazowy w lokalach bez gazomierzy (gazomierze wspólne),

2 5) okresowe przeglądy instalacji gazowej, 6) wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody co 5 lat w lokalach mieszkalnych. 3. Roboty ogólno-budowlane: 1) wymiana stolarki okiennej zgodnie z zasadami zawartymi w Zał. Nr 3 do Regulaminu gzm, 2) przeglądy okresowe i remonty przewodów kominowych (wentylacyjne i spalinowe), 3) remont balkonów i loggii w zakresie obróbek blacharskich, izolacji i podłoży betonowych (bez posadzek ) oraz usuwanie przecieków do lokali z balkonów / loggii. II. NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNE 1. Instalacje centralnego ogrzewania: 1) wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów grzejnych w klatkach schodowych, pomieszczeniach ogólnego użytku (pralnie suszarnie), 2) wymiana uszkodzonych zaworów termostatycznych zamontowanych na grzejnikach c.o. w klatkach schodowych, pomieszczeniach ogólnego użytku, 3) wymiana skorodowanej części instalacji centralnego ogrzewania w klatkach schodowych, pomieszczeniach ogólnego użytku (pralnie, suszarnie), 4) wymiana niesprawnych zaworów odpowietrzających instalacji c.o. w klatkach schodowych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku na ostatnich kondygnacjach budynku, 5) wymiana uszkodzonych, niesprawnych zaworów odcinających przy zaworach odpowietrzających w klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku na ostatnich kondygnacjach, 6) montaż zaworów podpionowych odcinających, regulacyjnych na instalacji c.o. w piwnicach budynku, 7) remont urządzeń i instalacji w węzłach c.o., wymiana zaworów odcinających c.o. i cwu oraz zaworów regulacyjnych c.o. oraz: a) wymiana manometrów i termometrów, b) wymiana lub uzupełnienie izolacji na instalacji c.o. i cwu, c) montaż liczników ciepła, d) wymiana innych urządzeń będących wyposażeniem węzłów c.o, 8) wymiana lub uzupełnienie izolacji na instalacji c.o. w piwnicach, klatkach schodowych oraz pralniach i suszarniach, 9) remont przyłączy c.o. do budynku:

3 a) roboty ziemne odkopanie i zasypanie po robotach kanału c.o. i cwu, b) odkrycie kanałów c.o. sprzętem ciężkim i ponownie ułożenie płyt na kanale c.o. c) wymiana rur c.o. i cwu, kolan, zasuw, zaworów c.o. d) wymiana lub uzupełnienie izolacji na rurach c.o. i cwu, e) remont kanałów c.o. roboty budowlane, f) próby ciśnieniowe przyłączy c.o. 2 Instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe: 1) wymiana skorodowanej, nieszczelnej instalacji wodociągowej zimnej wody od zaworu odcinającego za wodomierzem głównym w budynku, do zaworu odcinającego przed wodomierzem w lokalu, 2) wymiana skorodowanej, nieszczelnej instalacji cwu od zaworu odcinającego w węźle cieplnym, do zaworu odcinającego przed wodomierzem cwu w lokalu, 3) wymiana lub uzupełnienie izolacji na instalacji cwu, 4) wymiana skorodowanej, nieszczelnej instalacji gazowej od kurka ogniowego do zaworu odcinającego przed gazomierzem w lokalu wyposażonym w gazomierz, 5) wymiana skorodowanej, nieszczelnej instalacji gazowej od kurka ogniowego do zaworu odcinającego przybór gazowy w lokalu bez gazomierzy ( gazomierze wspólne), 6) wymiana i montaż zaworów podpionowych instalacji gazowej, 7) malowanie rur instalacji gazowej, 8) próby szczelności instalacji gazowej, 9) wymiana niesprawnych zaworów odcinających pod pionami zimnej i cwu w piwnicach, 10) montaż lub wymiana zaworów termostatycznych na pionach instalacji cwu, 11) montaż ciepłomierzy na instalacji cwu, 12) chemiczne płukanie instalacji cwu, 13) montaż stacji uzdatniania wody na instalacji cwu w węzłach cieplnych, 14) wymiana, uszczelnienie i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej (piony i poziomy), 15) naprawy i konserwacja przyłączy kanalizacyjnych do budynku (od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej). 3. Instalacja elektryczna, odgromowa i CZART: 1) konserwacja, naprawa, wymiana uszkodzonych elementów urządzeń elektrycznych i instalacji od złącza kablowego budynku do przyłącza lokalu włącznie, 2) konserwacja, naprawa, wymiana elementów instalacji odgromowej,

4 3) wymiana, konserwacja, regulacja urządzeń instalacji AZART, anten, odciągów, przewodów, likwidacja zwarć w pionach, usuwanie zakłóceń odbioru RTV / jeżeli nie są spowodowane zakłóceniami zewnętrznymi/, 4) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji w całym budynku, 4. Ogólno- budowlane: 1) naprawy i uzupełnienia tynków ścian i sufitów klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku, 2) malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, korytarzy piwnicznych i innych pomieszczeń wspólnego użytku w okresach nie krótszych niż 10 lat, 3) wymiany, naprawy i konserwacja dachów, obróbek blacharskich, rur, rynien, tynków zewnętrznych, opasek odbojowych budynku, przewodów wentylacyjno spalinowych, 4) przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych. III. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE MIENIE SPÓŁDZIELNI 1. Sieci centralnego ogrzewania : 1) remont sieci niskoparametrowej: a) roboty ziemne odkopanie i zasypanie po robotach kanału c.o. i cwu, b) odkrycie kanałów c.o. sprzętem ciężkim i ponownie ułożenie płyt na kanale c.o. c) wymiana rur c.o. i cwu, kolan, zasuw, zaworów w kanałach i komorach c.o. d) wymiana lub uzupełnienie izolacji na rurach c.o. i cwu, e) remont kanałów i komór c.o. roboty budowlane, f) próby ciśnieniowe sieci c.o. 2. Sieć kanalizacyjna: 3. Infrastruktura: 1) remont, wymiana, uszczelnienie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i kratami ulicznymi dróg osiedlowych, 2) wymiana, remont, uszczelnienie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej wraz ze studzienkami, będącej w eksploatacji Spółdzielni. 1) remont, naprawa i konserwacja elementów małej architektury (chodników, schodów, dróg wewnątrz osiedlowych placów zabaw, osłon śmietnikowych, ogrodzeń), 2) konserwacja terenów zielonych.

5 4. Garaże: 1) wymiana, naprawa, konserwacja instalacji elektrycznej od złącza kablowego do układu pomiarowego w tablicy głównej, 2) naprawa, konserwacja dróg i placów, schodów przy garażach, 3) naprawa, konserwacja kanalizacji deszczowej. Rada Nadzorcza PSM WYKAZ Załącznik Nr 2 do Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi napraw i remontów wykonywanych przez użytkownika lokalu własnym staraniem i na jego koszt 1. Instalacja c.o. 1) Wymiana grzejników za zgodą Spółdzielni. 2) Wymiana uszkodzonych, skorodowanych elementów grzejnych: a) grzejników zamontowanych przez użytkownika lokalu we własnym zakresie. b) grzejników uszkodzonych z winy użytkownika lokalu. 3) Wymiana zaworów termostatycznych i głowic termostatycznych: a) uszkodzonych z winy użytkownika lokalu, b) zamontowanych przez Spółdzielnię w okresie do 2000 roku w części kosztów zakupu materiałów, c) montaż zaworów termostatycznych i głowic termostatycznych w lokalach, w których jeszcze nie dokonano montażu w części kosztów zakupu zaworów i głowic. 4) Montaż podzielników kosztów c.o. w lokalach nieopomiarowanych (wraz z kosztem zakupu podzielników kosztów c.o.). 2. Instalacje zimnej i ciepłej wody. 1) Wszelkie naprawy, remonty, wymiana instalacji w lokalu wraz z osprzętem (baterie, wanny, umywalki, zlewozmywaki, muszle ustępowe, spłuczki i inne) od zaworu odcinającego pion wody. 2) Montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach nieopomiarowanych.

6 3) Legalizacja wodomierzy poprzez wymianę na nowe co 5 lat w przypadku nie udostępnienia mieszkania do legalizacji wykonywanej przez Spółdzielnię. 4) Legalizacja wodomierzy co 5 lat w lokalach użytkowych. 3. Instalacja kanalizacyjna. 1) Przebijanie, uszczelnianie odpływów muszli ustępowych, umywalkowych, zlewozmywaków, odpływów wannowych, kratek ściekowych. 2) Likwidacja przecieków z instalacji kanalizacyjnej. 4. Instalacje gazowe. 1) Wymiana lub naprawa niesprawnych piecyków gazowych, term i kuchni gazowych. 2) Wymiana niesprawnych zaworów odcinających przybór gazowy w lokalach wyposażonych w gazomierz. 3) Wymiana nieszczelnej instalacji gazowej od zaworu odcinającego przed gazomierzem w lokalach wyposażonych w gazomierze. 4) Wymiana instalacji gazowej od zaworu odcinającego przybór w lokalach bez gazomierza. 5. Instalacja elektryczna i AZART. 1) Wymiana lub naprawa elementów instalacji elektrycznej lokalu od gniazda bezpiecznikowego włącznie. 2) Naprawa lub wymiana dzwonków w mieszkaniach. 3) Wymiana lub naprawa sznurów RTV, wymiana gniazd RTV, likwidacja uszkodzeń instalacji AZART zawinionych przez lokatora. 6. Roboty budowlane. 1) Wymiana i uzupełnienie podłoży oraz posadzek w mieszkaniach. 2) Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitów w mieszkaniach. 3) Malowanie ścian i sufitów w mieszkaniach. 4) Naprawa drzwi i okienek w piwnicach oraz pomieszczeniach dodatkowych użytkowanych przez lokatora /za wyjątkiem pomieszczeń użytkowanych zbiorowo/. 7. Naprawa domofonów w mieszkaniach, 8. Stolarka okienna i drzwiowa: 1) Naprawa, malowanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach. 2) Wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych w mieszkaniu. 3) Wymiana szyb, zamków, klamek, okuć stolarskich w oknach i drzwiach.

7 9. Garaże: 1) Wymiana, naprawa pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa i konserwacja ciągów wentylacyjnych. 2) Uzupełnienie, naprawa i malowanie tynków wewnętrznych i elewacji. 3) Wymiana, naprawa i malowanie drzwi wjazdowych. 4) Wymiana, naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej. Rada Nadzorcza PSM Załącznik Nr 3 do Regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi Zasady dokonywania wymiany stolarki okiennej 1. Wymiana stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni wymaga każdorazowo zgody Zarządu. 2. Nowo wbudowana stolarka okienne musi być typowa dla systemu, w jakim wybudowany został budynek i nie może odbiegać wyglądem od architektury budynku. 3. Wymiana stolarki okiennej może być dokonana przez : 1) spółdzielnię na pisemny wniosek członka spółdzielni, po dokonaniu przez niego odpowiedniej wpłaty. 2) członka spółdzielni na własny koszt z prawem zwrotu części kosztów, po uprzednim złożeniu wniosku o wymianę stolarki we własnym zakresie i uzyskaniu zgody zarządu PSM. 4. Podstawą do wymiany stolarki okiennej, o której mowa w pkt. 3, jest protokół oceny stanu technicznego stolarki dokonany przez służby techniczne PSM. 5. Członek spółdzielni lub lokator nie będący członkiem spółdzielni, za zgodą zarządu spółdzielni może wymienić stolarkę na swój koszt bez uprzedniego zakwalifikowania jej przez służby techniczne PSM, zachowując typ stolarki wymienianej. W takim przypadku wszelkie koszty zakupu i wymiany stolarki okiennej ponosi wyłącznie członek spółdzielni lub lokator nie będący członkiem spółdzielni. 6. Spółdzielnia dokonuje wymiany stolarki okiennej lub zwrotu części kosztów za wymianę stolarki dokonanej we własnym zakresie przez członka spółdzielni w terminie wynikającym z kolejności złożonego wniosku, wpisanego do rejestru osób oczekujących na wymianę stolarki okiennej. 7. Wysokość wymaganej od członka wpłaty za wymianę stolarki przez spółdzielnię ustala się w terminie, o którym mowa w pkt.6, na podstawie ceny 1 m powierzchni stolarki okiennej określonej przez wykonawcę robót wyłonionego przez spółdzielnię, pomnożonej przez ilość m 2 wymienianej stolarki oraz przez procentowy udział członka spółdzielni w odpłatności.

8 8. Wysokość zwrotu części poniesionych przez członka kosztów za wymianę dokonaną we własnym zakresie ustala się w terminie, o którym mowa w pkt.6, na podstawie ceny 1 m 2 powierzchni stolarki okiennej określonej przez wykonawcę robót wyłonionego przez spółdzielnię w ramach przetargu, pomnożonej przez ilość m wymienionej stolarki oraz procentowy udział spółdzielni. 9. Procentowy udział członka spółdzielni w odpłatności ustalony na podstawie wieku budynku, określonego na dzień wymiany stolarki lub zwrotu części kosztów za wymianę według niżej podanych zasad: - wiek budynku do 15 lat - odpłatność 50% - wiek budynku od 16 do 20 lat - odpłatność 40% - wiek budynku od 21 do 25 lat - odpłatność 30% - wiek budynku od 26 do 30 lat - odpłatność 20% - wiek budynku powyżej 30 lat - odpłatność 15% 10. Mieszkanie, w którym spółdzielnia ma wymienić stolarkę okienną, nie może być obciążone zadłużeniem czynszowym, ani innymi opłatami w stosunku do spółdzielni. Wymiana stolarki następuje w kolejności wynikającej z rejestru, po dokonaniu przez członka spółdzielni wpłaty w wysokości i terminie ustalonym przez zarząd PSM. 11. Zwrot części poniesionych kosztów z tytułu wymiany stolarki okiennej dokonanej przez członka spółdzielni we własnym zakresie (za zgodą zarządu PSM), w wysokości ustalonej wg. zasad określonych w pkt. 9, następuje w terminie wynikającym z kolejności wpisu do rejestru, po złożeniu następujących dokumentów. protokół kwalifikujący stolarkę okienną do wymiany. faktura za wymianę stolarki okiennej. protokół odbioru wbudowanej stolarki. 12. Zwrot części kosztów, o których mowa w pkt. 11, przysługuje również członkom spółdzielni, którzy nabyli mieszkanie w drodze spadku lub darowizny jako zstępni lub wstępni. 13. W przypadkach, o których mowa w pkt. 11 i 12, przysługujący zwrot kosztów pomniejsza się o wszelkie zaległości (zadłużenia) w stosunku do Spółdzielni. 14. W przypadku zbycia mieszkania (sprzedaży, zamiany) zwrot części kosztów z tytułu dokonanej wymiany stolarki okiennej nie przysługuje ani stronie zbywającej, ani nabywającej. 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa partycypuje w kosztach wymiany stolarki okiennej w danym mieszkaniu tylko jeden raz. W przypadku kolejnych wymian stolarki okiennej pełne koszty finansowe ponosi członek spółdzielni (bez prawa do zwrotu części kosztów). Zapis ten nie dotyczy tej części stolarki, która nie była wymieniana w danym mieszkaniu, 16. Osoba dokonująca zamiany lub sprzedaży mieszkania zostaje wykreślona z rejestru. Zarząd może odstąpić od wykreślenia osoby z rejestru, jeżeli zamiana lub sprzedaż mieszkania dotyczy wstępnych lub zstępnych. 17. Zarząd może w szczególnych przypadkach odstąpić od zapisów zawartych w pkt. 11 dotyczących protokołu kwalifikacyjnego oraz faktury za wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu. Rada Nadzorcza PSM

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 7 z dnia 10.03.2009 roku Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU. na 2016 rok. Budynek Reja 11

PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU. na 2016 rok. Budynek Reja 11 PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU na 2016 rok Budynek Reja 11 2. Ocena stanu technicznego instalacji sanitarnej ( przegląd roczny) 3.Wymiana zaworu samo dopustu czynnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni, Członków lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni, Członków lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali Tekst jednolity z dnia 12.06.2017 r. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni, Członków lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i Członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ( Dz. U. z dnia 17 października 2013 r., poz ).

R E G U L A M I N. ( Dz. U. z dnia 17 października 2013 r., poz ). R E G U L A M I N W SPRAWIE OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÒW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA W MYŚLENICACH Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. REGULAMIN obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są remonty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY NORMATYWNE

I. PODSTAWY NORMATYWNE 1 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I JEJ UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM BACIECZKI. I. PODSTAWY NORMATYWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA LOKALI Z TYTUŁU ICH ZUŻYCIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONSERWACJI, NAPRAWY I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU. I. Podstawy prawne

REGULAMIN KONSERWACJI, NAPRAWY I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU. I. Podstawy prawne REGULAMIN KONSERWACJI, NAPRAWY I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U., z 2017r., poz. 1332

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu.

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu. Regulamin określający zasady podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów, modernizacji i konserwacji, obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA. Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA. Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych i pomieszczeniach przynależnych w budynku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego.

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 Plan Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. Nieruchomość Zakres robót remontów planu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z CZŁONKAMI LUB NAJEMCAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE ORAZ OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA LOKALI. I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz obciążające użytkownika lokalu

R E G U L A M I N. I. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz obciążające użytkownika lokalu Tekst jednolity na 29.12.2014r. R E G U L A M I N obowiązków Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie utrzymania lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6 / Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2013 roku

UCHWAŁA nr 6 / Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2013 roku UCHWAŁA nr 6 / 2013 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu Obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ROZDZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ A MIESZKAŃCAMI I UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW DOTYCZĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZASADY TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY NA REMONTY ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY Załącznik Nr 11 do SIWZ Strona 1 z 27 5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY budynku przy ulicy: w Warszawie KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK:(mieszkalny / użytkowy / inny) ZARZĄDCA: Zarząd Budynków Komunalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI PODSTAWA PRAWNA 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Zrzeszeni w Elblągu. 2. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie.

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D w Warszawie. REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie. I. Część ogólna 1 Niniejszy regulamin działa w oparciu o 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin LWSM Osowa w Gdańsku określający obowiązki Spółdzielni i jej użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin LWSM Osowa w Gdańsku określający obowiązki Spółdzielni i jej użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin LWSM Osowa w Gdańsku określający obowiązki Spółdzielni i jej użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa wzajemne obowiązki Spółdzielni i użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN obowiązków Spółdzielni i jej członków oraz użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w MSM Zjednoczenie w Krapkowicach. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Regulamin określający obowiązki Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny.

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny. R E G U L A M I N rozdziału obowiązków między Spółdzielnią Mieszkaniową w Gołdapi a członkami, mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków i lokali. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

RozpMSWiA_warunkow_technicznych_uzytkowania_budynkow_mieszkalnych.doc 1 / 5

RozpMSWiA_warunkow_technicznych_uzytkowania_budynkow_mieszkalnych.doc 1 / 5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) (wybrane fragmenty) 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.03.2016R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 2. ul. Wieczorka 6 12/2015 34/2016

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU

R E G U L A M I N FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. R E G U L A M I N FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgodnie z 91

Bardziej szczegółowo

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO. Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Płocku

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO. Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Płocku REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Płocku 1. Podstawę prawna stanowią: 1.Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych dnia 15.12.200 r. tekst jednolity Dz.U. nr 119 poz.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity wg stanu na dzień 19.12.2011r. -

- tekst jednolity wg stanu na dzień 19.12.2011r. - Regulamin udziału finansowego osób posiadających tytuł prawny do lokalu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w robotach remontowych i modernizacyjnych zasobów mieszkaniowych. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni.

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwatoryjnych w obrębie budynków i wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Będzinie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA I CZŁONKÓW W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM LOKALI MIESZKANIOWYCH I NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z CZŁONKAMI

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy - Wykonanie remontów 2012 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy - Wykonanie remontów 2012 rok Remonty dachów Waryńskiego 33 Waryńskiego 35 Waryńskiego 41 Waryńskiego 45 Zamenhofa 62 Prądzyńskiego 99-105 Rolnicza 8-10 Kopernika 21-31 Kilińskiego 1-11 Kilińskiego 23-29 Słobódzkiego 35-39 Zamenhofa

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Remont lukarn od str. ul. Żydowskiej. Oświetlenie na szczycie budynku- lampa wysięgnikowa od str. garaży Remont lukarn od str.

Remont lukarn od str. ul. Żydowskiej. Oświetlenie na szczycie budynku- lampa wysięgnikowa od str. garaży Remont lukarn od str. PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2014 Lp Adres nieruchomości Planowane remonty 1. Chrobrego 3 2. Chrobrego 5 Remont lukarn od str. ul. Żydowskiej Oświetlenie na szczycie budynku- lampa wysięgnikowa

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

A. Postanowienia ogólne.

A. Postanowienia ogólne. REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI i CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z CZŁONKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNI I NAJEMCAMI LOKALI UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN - określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali i zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROZSTAJE UL. LESZCZYŃSKICH 4 Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. 1 Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK 18.02017 r. (korekta po spotkaniach z mieszkańcami) Załącznik nr 1 Plan Remontów 2017 r. - Roboty Elewacyjne i Balkony L.P. ul. MEANDER 22 - wymiana barierek balkonowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w SM Piast w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2015, załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2015, załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2015, załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Lp. Adres Stan na 31.XII 2014 1 Bernardyńska 11-144 948,51 1,55 26 987,52 drobne naprawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Podstawa prawna.

REGULAMIN. w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Podstawa prawna. REGULAMIN w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU REMONTOWEGO

FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin normuje działalność obejmującą utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. NIP prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej. Zwanym dalej "Wykonawcą", o treści następującej:

UMOWA. NIP prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej. Zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową M "Karłowice" we Wrocławiu, ul. Koszarowa 70 reprezentowaną przez: 1.. - Prezes Zarządu 2.. - Członek Zarządu zwaną w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. Regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są czynności organizacyjno-techniczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI lipiec 2012r. Zgodnie z 57, 72 i 87 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PARKITKA w Częstochowie

R E G U L A M I N FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PARKITKA w Częstochowie R E G U L A M I N FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PARKITKA w Częstochowie 1. 1. Regulamin funduszu na remonty i konserwacje Spółdzielni Mieszkaniowej PARKITKA w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej Transportowiec w Lublinie

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej Transportowiec w Lublinie REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej Transportowiec w Lublinie PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.

Bardziej szczegółowo

YTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

YTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale I. PODSTAWA PRAWNA 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU.

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PREMIL w SOSNOWCU. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU. Podstawa prawna: 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach 2016-2020 I. TERMORENOWACJA NIERUCHOMOŚCI (KONTYNUACJA). 1. Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM W OLSZTYNIE

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM W OLSZTYNIE Tekst jednolity REGULAMIN FUNDUSZU REMONTWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM W OLSZTYNIE 1. Regulamin funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie, zwany dalej regulaminem normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul.

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. Załącznik nr 3 do umowy Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. WYKONAWCA: Data i Podpis Skontrolowane elementy budynku: Stwierdzony stan techniczny (w

Bardziej szczegółowo

1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836).

1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836). R E G U L A M I N Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Definicja Część leżąca po stronie właściciela Część wspólna

Definicja Część leżąca po stronie właściciela Część wspólna USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892.) Art. 1.1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU

R E G U L A M I N FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU Tekst ujednolicony przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2016 z dnia 14 września 2016r. R E G U L A M I N FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN okre laj cy wzajemne obowi zki Spółdzielni i Mieszka ców w zakresie napraw wewn trz lokali oraz cz

REGULAMIN okre laj cy wzajemne obowi zki Spółdzielni i Mieszka ców w zakresie napraw wewn trz lokali oraz cz REGULAMIN określający wzajemne obowiązki Spółdzielni i Mieszkańców w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz części wspólnych i zasad rozliczania Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Plan remontów w roku 2016 dla SM Spółdzielca - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 /2016 z dnia r.

Plan remontów w roku 2016 dla SM Spółdzielca - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 /2016 z dnia r. Plan remontów w roku 2016 dla SM Spółdzielca - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 /2016 z dnia 23.02.2016r. Lp. Adres Stan na 31.XII 2015 Stawka na fundusz Naliczenia Roboty zaplanowane Kwota zaplanow.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2012

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Porozumienia na stolarkę okienną - c/10. Porozumienia na stolarkę okienną - 11. Remont instalacji kanalizacyjnej

Porozumienia na stolarkę okienną - c/10. Porozumienia na stolarkę okienną - 11. Remont instalacji kanalizacyjnej PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2012 Lp Adres nieruchomości Planowane remonty 1. Chrobrego 3 Remont lukarn - kl. B od strony wejść 2. Chrobrego 5 Wykonanie poręczy przy wejściach 3. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i Użytkowników lokali w zakresie remontów, konserwacji i napraw.

R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i Użytkowników lokali w zakresie remontów, konserwacji i napraw. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i Użytkowników lokali w zakresie remontów, konserwacji i napraw. I. Postanowienia ogólne II. Remonty, konserwacje i naprawy należące do obowiązków Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE UTRZYMANIA, KONSERWACJI I NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALU MIESZKALNEGO

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE UTRZYMANIA, KONSERWACJI I NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALU MIESZKALNEGO REGULAMIN dotyczący rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a Użytkownikami lokali mieszkalnych w zakresie utrzymania, napraw i konserwacji w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 czerwca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 czerwca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz. 1616 UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ******************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r.

Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Os. Skarpa: wymiana ocieplenie ścian szczytowych budynków przy u. Sympatycznej 1 (szczyt południowy), Sympatyczna

Bardziej szczegółowo