Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Rafał Wiewiórowski"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates Occupation or position held Assistant lecturer PhD candidate Scientific activities, Lecturer of constitutional law Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk Higher education Dates Occupation or position held Editor Legal databases and information retrieval systems - design and management Wydawnictwo Prawnicze Lex (from 1998 part of WoltersKluwer), Sopot Poland Legal publishing house Dates Occupation or position held Editor and editor-in-chief Legal databases, information retrieval systems and internet services - design and management 2p.pl Portale Profesjonalne, Gdańsk Online services for lawyers, education and public administration Occupation or position held Dates Head of Internet Team Internet services of the publishing house, dedicated internet services for National Notaries' Council and National Council of Legal Advisors Polskie Wydawnictwa Profesjonalne - Wolters Kluwer Polska, Gdańsk - Warsaw Legal publishing house Dates Occupation or position held Lecturer Lecturer in constitutional law, European law, public administration Gdańsk College of Administration Higher Education 1

2 Occupation or position held Occupation or position held Occupation or position held Occupation or position held Dates Management function: Head of Department of IT Law, adjunct professor and 1) Head of Laboratory of Legal Informatics (Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej) 2) 5 employees 3) ca PLN (ca EUR) 4) 2 higher level positions (dean, rector), 16 equal heads of departments in the structure of the Faculty Lecturer in legal informatics, IT law, data protection, e-government; head of the department responsible for didactic and scientific activities of the team and for Internet services of the Faculty Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk Higher Education Dates High level advisory function: Member of the Cabinet of the Minister of Interior and Administration and Deputy Prime Minister (doradca w gabinecie politycznym wice premiera) Advise in the field of e-government, information society and constitutional law, representing the Deputy Prime Minister in the legislative activities in the parliamentary committees, representation in Governmental Permanent Committee for e-government and Telecommunication, representation towards chambers of commerce, drafting law, supervising the e-governmental projects. Ministry of the Interior and Administration / Chancellery of the Council of Ministers Public administration Dates President of the Regulatory Commission of the Polish Autocephalous Orthodox Church Regulation of real estate claims of the Church Regulatory Commission of the Polish Autocephalous Orthodox Church at the Minister of Interior Regulatory panel, ADR Dates Management function: Director of the Informatisation Department 1) Director of the Informatisation Department (Dyrektor Departamentu Informatyzacji) 2) ca. 40 employees 3) ca. 1,7 million PLN (ca EUR) 4) 3 higher level positions (undersecretary of state, minister, prime minister), 2 lower levels (head of unit, head of referat), 15 equal directors of departments in the structure of the Ministry Legal aspects of e-government, public investment in the field of internet services of public administration, representation of the Government in the parliamentary activities, Secretary of the Governmental Permanent Committee for e-government and Telecommunication, representation towards chambers of commerce and self-government, drafting law, supervising the e-governmental projects, leading role in drafting and consultations of the Amended Law on e-government and its implementing acts.. Ministry of Interior and Administration Public administration 2

3 Dates Occupation or position held August present Management function: Inspector General for the Protection of Personal Data 1) Inspector General for the Protection of Personal Data (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 2) 123 employees 3) ca. 15 million PLN (ca. 3,6 million EUR) 4) no higher level positions (independent controlling organ), 3 lower levels (deputy, director of department, head of unit), no equal positions in the hierarchy National Data Protection Authority; Representation of Poland in the Article 29 Working Party, T-PD Committee, GPEN, International Working Group on Data Protection in Telecommunications (Berlin Group); Representation of WP 29 in European Multistakeholder Forum on Electronic Invoicing Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection Public administration Education and training Title of qualification awarded Title of qualification awarded Dates Master of Laws Law Dissertation: "International Co-operation in the Scope of Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area" Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk (Poland) Dates Doctor in constitutional law PhD Dissertation: "The Principle of the Separation of Powers under the Judicial Review and the Constitutional Role of Courts in United States of America" Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk Title of qualification awarded Dates 1995 International Business and Trade Summer School European law, international trade law, comparative constitutional law Catholic University of America and Jagiellonian University of Cracow Title of qualification awarded Dates English and European Law School English and European law British Law Centre of Cambridge University and the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk 3 Title of qualification awarded Dates Special Studies in Professional Education of Teachers Postgraduate teaching course Gdańsk College of Administration

4 Title of qualification awarded Dates 2009 Singapore Co-operation Programme. egovernment - Journey Towards Public Sector Excellance egovernment, Information & Communication Technology Civil Service College - Singapore Personal skills and competences Mother tongue(s) Polish Other language(s) Self-assessment Understanding Speaking Writing European level (*) Listening Reading Spoken interaction Spoken production English C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user Spanish B1 B2 B1 B1 B1 Russian B2 B2 B1 B1 B1 (*) Common European Framework of Reference for Languages Additional information Vice Chairman of the Article 29 Working Party since February 2014; Member of the Executive Committee of the International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners since October 2012; Representing Poland in committee on Interoperability Solutions for European Public Administrations (the ISA Committee) assisting the European Commission ( ); In appointed the member of the Archives Council to the Ministry of Culture and National Heritage; Member of the Polish Association for European Law; Member of Scientific Centre of Law and IT; Member of the European Law Students' Association ELSA (member of the national board, and director for IT in the international board); Author of numerous studies, publications and lectures in the field of personal data protection, IT law, e-government and legal informatics including 4 books, 20 chapters in books and 18 articles. 4

5 Annexes Publications and lectures Publications: Books 1. Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług [co-editor:] G. Szpor, C.H.Beck, Warsaw 2012, p. 389, ISBN ; e-book ; 2. Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej [coauthor:] G. Wierczyński, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2012, p. 364, ISBN ; 3. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej [coauthor:] G. Wierczyński, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2008, p. 394, ISBN ; 4. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej [coauthor:] G. Wierczyński, Zakamycze Kraków 2008, ISBN: ; Chapters in books: 1. Ochrona prywatności jako ograniczenie prawa do ponownego przetwarzania informacji publicznej [in:] A. Szmyt [ed.:] Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXXI. Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło, University Of Gdansk Edit., 2014, ISSN: , p.12; 2. Ponowne przetwarzanie informacji publicznej zawierającej dane osobowe [in:] G. Sibiga [ed.:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warsaw 2013, ISBN , p. 9; 3. Kwanty informacji o osobie. Prawne aspekty przetwarzania danych o osobach i "obiektach" pochodzących z rozproszonych zbiorów [in:] P. Andrzej R., Z. Rau, M. Wągrowski [ed.:] Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, LEX Wolters Kluwer, Warsaw 2013, p. 8, ISBN , 4. Wprowadzenie [in:] Piotr Górny [ed.:] Ochrona danych osobowych w praktyce, Polski Komitet Normalizacyjny, Warsaw 2013, p. 2, ISBN Za nami dopiero początek [w:] 15-lecie ustawy o ochronie danych osobowych, GIODO, Warsaw 2013, p. 3, ISBN Prawne aspekty udostępniania usług administracji publicznej w modelu chmury [in:] G. Szpor [ed.:] Internet Cloud computing. Przetwarzanie w chmurze, C.H.Beck, Warsaw 2013, p. 38, ISBN , e-book ; 7. Profilowanie osób na podstawie ogólnodostępnych danych [in:] A. Mednis [ed.:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Wyd. WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2013, p. 16, ISBN ; 8. Dokument elektroniczny i emaritime [in:] D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska [ed.:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, C.H.Beck, Warsaw 2013, ISBN ; years of personal data protection in Poland and in Central Europe [in:] F. Ferrari [ed.:] Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo. Tempo di bilanci e di bilanciamenti, Egea, Milan 2012, p. 11, ISBN ; 10. Privacy by Design jako paradygmat ochrony prywatności [in:] G. Szpor, W. Wiewiórowski [ed.:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, C.H.Beck, Warsaw 2012, p. 17, ISBN ; e-book ; 11. Prawna ochrona danych biometrycznych w systemach teleinformatycznych pracodawcy. Cele przetwarzania a zakres ochrony [in:] A. Nerka, T. Wyka [ed.:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2012, p. 10, ISBN ; 12. Privacy and the Liability of Intermediary Service Provider in the Clouds. E-Governmental Aspects [in:] F. Zombor [ed.:] International Data Protection Conference 2011, Magyar Kozlony Lap-Es Konyvkiado, Budapest 2011, p. 11, ISBN ; 13. Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych załatwianych przez organ administracji publicznej [współautor:] G. Sibiga [in:] J. Gołaczyński [ed.:] Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, C.H.Beck, Warsaw 2010, p. 13, ISBN ; 14. Prawne aspekty informatyki [współautor:] G. Wierczyński [in:] S. Wrycza [ed.:] Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2010, p. 32, ISBN ; 15. Pojęcie referencyjności w dyskusji o zasobach informacyjnych państwa [in:] M. Barczewski, K. Grajewski, J. Warylewski [ed.:] Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości III Konferencja Naukowa WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, października 2008, Wolters Kluwer Polska, Warsaw - Kraków 2009; s. 9, ISBN ; 16. Prawnokarne aspekty działań informatycznych. Czy Polskie Towarzystwo Informatyczne jest zorganizowaną grupą przestępczą? [in:] P. Fuglewicz, J. Nowak [ed.:] Społeczne aspekty informatyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2009, p. 10, ISBN ; 17. Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym [in:] H. Ganinska [ed.:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, p. 14, ISBN ; 18. System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej [współautor:] G. Wierczyński, [in:] J. Zajadło [ed.:] Gdańskie Studia Prawnicze. Filozofia dogmatyk prawniczych. Tom XVIII, Wyd. UG, Gdańsk 2007, ISSN: ; 19. Informatyka prawnicza [in:] J. Zajadło [ed.:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 najważniejszych pojęć, C.H.Beck, Warsaw 2007, p. 8, ISBN: ; 20. Europejska informacja prawna w Internecie [in:] Z. Brodecki [ed.:] Regiony, LexisNexis, Warsaw 2005, p. 17, ISBN ; 5

6 Articles 1. Proces przetwarzania danych z dokumentów elektronicznych w systemach teleinformatycznych emaritime [co-author: I. Zużewicz- Wiewiórowska], "Prawo Morskie" XXX 2014; 2. Ochrona danych osobowych w świecie inteligentnych przedmiotów, "Monitor Prawniczy - Dodatek 'Ochrona danych osobowych' [ed.:] G. Sibiga, No 9/2014, p. 3-11; 3. Ministerstwo Prawdy vs prawo do bycia zapomnianym, "Nowe Media" No 3/2013, p Prawo do prywatności w systemie inteligentnych sieci, "Monitor Prawniczy - Dodatek 'Ochrona danych osobowych' [ed.:] G. Sibiga, No 8/2013, p ; 5. Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej jako wyzwanie dla polskiego sądownictwa, "Krajowa Rada Sądownictwa, No 1/2013, p ; 6. Legal Aspects of e-governmental Clouds, International Journal on Information Technology and Security, No 1/2013; 7. Personal Profiling Based on Generally Accessible Data, International Journal on Information Technology and Security, No 3/2012, p ; 8. Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Monitor Prawniczy - Dodatek 'Ochrona danych osobowych' [ed.:] G. Sibiga, No 7/2012, p. 1-8; 9. Rewolucja 2010?: Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji może pchnąć polski e-government na nowe tory?,,czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w administracji i gospodarce No 1/2010; 10. Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych - styczeń styczeń Cz. II, Czas Informacji. Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce, 2010, p ; 11. Usługi e-administracji, Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w administracji i gospodarce, No 1/2010, p Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych - styczeń 2009 styczeń Cz. I, Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w administracji i gospodarce, No 1/2010, p Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną za niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda), Gdańskie Studia Prawnicze XXI, 2009 p ; 14. epuap bez wad prawnych, IT w Administracji, No 6/2008, p ; 15. Elektroniczna publikacja prawa. Problemy techniki prawodawczej, Prawo Nowych Technologii, No 1/2008, p ; 16. Recenzja - Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Przegląd Sejmowy No 6/2007, p. 5; 17. Czego nie może posiadać kryptolog? Odpowiedzialność karna za posiadanie narzędzi, komponentów i programów do usuwania skutecznych zabezpieczeń [in:] XI Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA Materiały konferencyjne, Enigma, Warsaw 2007; 18. Profesjonalny haker. Paradoks odpowiedzialności karnej za czyny związane z ochrona danych i systemów komputerowych [in:] Bezpieczeństwo sieci komputerowych a hacking. Internetki V - materiały z konferencji naukowej, Wyd. UMCS, Lublin 2005, p Presentations/papers delivered in English at international conferences since the beginning of the DPA s term on August 4 th, Internet of Things as a Challenge for the Privacy Protection in the Workplace lecture during the international workshop "Raising awareness of the data protection issues among the employees working in the EU ) organised Polish, Czech, Croatian and Bulgarian Data Protection Authorities in the scope of Leonardo da Vinci programme in the University of Gdansk (Poland) on June 25th, 2014r. 2. Moderator of third PHAEDRA workshop "The EU Data Protection Regulation and regional perspectives on improving international cooperation between Data Protection Authorities, Privacy Commissioners and Privacy Enforcement Authorities" organised in Seoul (Rep. of Korea) on June 18th, "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy of Eastern European Privacy Protection" lecture during the 41st Asia and Pacific Privacy Association (APPA) Forum organised in Seoul (Rep. of Korea) on June th, Predictive Analytics as Today's and Tomorrow's Dilemma of the Protection of Personal Data lecture during 7. International MCSS Conference 2014 Multimedia Communications, Services & Security organised in the Faculty of Telecommunication of the Cracow Technical University AGH, June 11-12th, Cooperation in the Area of Best Practices lecture during the European Spring Conference of Data Protection Authorities "European and International Cooperation in the Field of Data Protection" organised by CNIL and the Council of Europe in Strasbourg on June 5th, "What role for regulatory authorities?" lecture during the international seminar "Privacy, Consumers, Competition and Big Data" organised by the European Data Protection Supervisor (EDPS) in the European Parliament in Brussels on June 2nd, Panelist at "Forum on International Privacy Law" organised by Cambridge Forums Inc. in The K-Club in Kildare (Ireland), May 19-21st, "Data Protection Enforcement: Current Trends and Future Predictions lecture during the "IAPP Europe Data Protection Intensive" conference organised by The International Association of Privacy Professionals, April 29th - May 1st, 2014 in London. 6

7 "Judicial Review of the European Privacy Law" lecture during conference "The European Union and its Courts - a Judicial Synergy" organised by British Law Centre of the University of Cambridge celebrating the XX Central and Eastern European Moot Court Competition on April 24th, 2014 in Warsaw, 10. "The data protection authorities and supervisory bodies: Effective capacity to protect the personal data of the citizens?" lecture during the international conference "Filing, Inform citizens Passport for the protection of personal data" organised by the European Association for the defense of Human Rights (AEDH), Ligue des droits de l Homme (LDH), Civil Liberties Union, Humanistische Union, ALOS LDH and MEDEL - European Magistrates for Democracy and Freedom in the premises of the European Economical and Social Committee in Brussels on April 9th, "How should Data Protection Authorities address the privacy and data protection challenges raised by drones?" lecture during "European DPAs meeting on civil applications of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)" organised by DG Enterprise in Brussels on February 28th, "Interoperability between privacy enforcement regimes" lecture during the ession "Enforcing Privacy" organised in Brussels on January 23rd, Panel EU Data Protection Reform. State of Play during the international conference Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) Reforming Data Protection. The Global Perspective organised by Vrije Universiteit Brussel (Research group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) and Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Brussels, January 22-24th, Panel "Through the Regulators Lens" during the European Data Protection Congress organised by The International Association of Privacy Professionals in Brussels, December 10-12th, "The Role of International Organisations in Overcoming the Fragmentation of the Global Privacy Protection Schemes" lecture during the international conference "Constitutionalisation and Fragmentation of International Law Revisited" organised by Institute of Legal Science of the Polish Academy of Science (INP PAN) in the scope of "International Law between Constitutionalisation and Fragmentation: the Role of Law in the Post-national Constellation" project in Warsaw, November 18-19th, "Profiling the citizen. Access of public authorities to the data on citizen stored in public and private resources" lecture during lecture during IV International Conference International cooperation as safeguarding of privacy in every country organised by Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications (ROSKOMNADZOR - Федеральнa службa по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) in Moscow, November 5-8th, "Cloud and the Citizen" lecture during the conference "EuroCloud Congress 2013" organised by EuroCloud Europe in Luxemburg, October 15-16th, Privacy Compass lecture during 35. International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners A Privacy Compass in a Turbulent World organised in Warsaw, September 23-26th, "Improving Practical and Helpful Cooperation Between Data Protection Authorities. Introduction" lecture during first workshop of PHAEDRA project "A need for better cooperation and coordination between DPAs" organised in Warsaw, September 24th, "Public Voice in the International Debate on Privacy Protection" lecture during the The Public Voice Conference "Our Data, Our Lives" organised in Warsaw, September 24th, Reflection of the case law of European Court of Human Rights into domestic legislation presented during the workshop Civil & Criminal Liability for violating the right to personal data protection organized by DG Enlargement as a part of TAIEX project in Skopje (FYR Macedonia), May th, Information security: a renewed priority? presented during the Spring Conference of European Data Protection Authorities in Lisbon, May th, Personal Data Protection and eid. Bringing two reforms of EU law to common denominator" presented during the international conference European Identity & Cloud Conference 2013 organised by KuppingerCole in Munich (Germany), May th, 2013 and participation in the panel discussion The new EU Data Protection Strategy. EU s General Data Protection Regulation: 10 uneasy Truths for any Business at the same conference. 24. Sensitive Data and Emerging Technologies: Friends or Foes? presented at the international conference Data Protection Intensive organized by The International Association of Privacy Professionals in London, April th, Privacy Impact Assessment for egovernmental Clouds presented during the 15. Conference of Central and Eastern Europe Data Protection Authorities in Belgrade April th, Right to be forgotten and freedom of expression presented at the international workshop The Right to be Forgotten organized by the Centre for European Legal Studies (CELS) of the University of Cambridge on April 9 th,

8 Right to Be Forgotten. The Fundamental Right of the Person or the Danger of the Ministry of Truth presented during the international conference Online Privacy: Consenting to Your Future organised by Universita ta Malta in the scope of CONSENT - Consumer sentiment regarding privacy on user generated content services in the digital economy in St. Julian s (Malta), March st, Privacy and Open Data. Siamese Twins or Mortal Enemies? presented during the international conference 2013 epsi pt. Gotcha! getting everyone on board organised by epsi Platform and Digital Centre in the University of Warsaw on February 22 nd, The Essential Elements in Distributed Environments of Accountability. Introduction presented during the plenary session of V Phase of Accountability Project organised by Centre for Information Policy Leadership (CIPL) Hunton & Williams LLP in co-operation with the European Data Protection Supervisor and data protection authorities from France, Ireland, Poland and Spain in Warsaw, February nd, From Solidarity to the Surveillance Society. Privacy Protection Dilemmas In Poland chairman of the session during the international conference Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) Reloading Data Protection organised by Vrije Universiteit Brussel (Research group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) and Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Brussels, January th, Panelist in the EU Roundtable Discussion & White Paper launch organized by Future of Privacy Forum in Brussels, January 24 th, "Interoperability: A Goal within Reach" presented during pre-conference workshop of the European Data Protection Congress organised by the International Association of Privacy Professionals in Brussels, November th, Police data sharing and access to private data bases" presented during Interparliamentary Committee Meeting The reform of the EU Data Protection framework - Building trust in a digital and global world organised by the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) for Member States Parliaments in Brussels, October 9-10 th, IPPC Working Document on the Collection, Processing, and Transfer of Biomedical Research and Pharmacovigilance Data presented during the international conference Data Protection in Pharmaceutical Research and Drug Safety: A Dialogue Among DPAs and the Pharmaceutical Sector organized by the International Pharmaceutical Privacy Consortium (IPPC) in Paris on October 3 rd, 2012 r. 35. Moving My Digital Identity. Pros and Cons of Profiling and Data Portability Rules In the New Data Protection Framework presented during the 25. Annual International Conference Privacy Law & Business "Overcoming Privacy Hurdles" organised in FitzWilliam College of the University of Cambridge, July 2-4 th, Social Security Databases as Public Registers. Privacy and Confidentiality Issues Of The Interoperable eadministration lecture and participation in the panel Security, authorization and digital signatures gaining client s trust during the technical seminar Efficient e- Services In Social Security organized by ISSA European Network Polish Social Insurance Authority in Warsaw, May th, Legal Aspects of Privacy in Cloud Computing presented during the international conference Personal Data Protection: Legislation, Practices, Enforcement ( Защита персональных данных: Право, практика, надзор ) organized by Legal Informatics Research Centre of the Academy of Legal Science of Ukraine, Institute of Information the Academy of Science of Ukraine and Business and Security ( Бизнес и безопасность ) magazine in Kiev, May nd, New Framework of Data Protection in the European Union presented during the 14. Conference of Central and Eastern Europe Data Protection Authorities in Kiev, May nd, Improving Practical and Helpful Co-operation between Data Protection Authorities presented during the workshop Réunion internationale sur l application de la loi organized by the International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners in Montreal, May th, Right to Be Forgotten. The Fundamental Right of the Person and the Danger of the 'Ministry of Truth' presented during the 3. Annual Symposium of the Fundamental Rights Agency The EU Data Protection Reform: New Fundamental Rights Guarantees organised in Vienna, May 10 th, Does the Harmonised Data Protection in Europe Need Common Enforcement Practices? Central and Eastern European perspective presented during the 2nd European Data Protection Day EDPD European Data Protection Reform organised by Euroforum in Berlin, May 7-8 th, New Harmonised Rules for a Common Area of Police and Justice presented during the Spring Conference of European Data Protection Authorities Meeting the Expectations? The New Data Protection of the EU organised in Luxembourg, May 3-4 th, EU Data Protection Law and Third Countries presented during the workshop Revision of the EU Data Protection Directive organised by Centre for European Legal Studies (CELS) in the Law Faculty of the University of Cambridge, April th, EU law and jurisprudence in selected areas of fundamental rights law. Privacy and data protection presented during the seminar How to litigate before the European Union Courts. Seminar for human rights lawyers organised by Open Society Forum and Helsinki Foundation of Human Rights, March 9-10 th, 2012 in Warsaw. 45. Behavioural Biometrics in the Smart House. What does the house know about the user and what the user knows about the house presented in the session Privacy and Data Protection in Smart Grids during the international conference Computers, Privacy and Data

9 2011 Protection (CPDP) European Data Protection: Coming Of Age organised by Vrije Universiteit Brussel (Research group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) and Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Brussels January th, Combination of Data Collected from Public Resources with Other Data for the Purpose of Individual s Profiling presented during the 2 nd symposium of the European Thematic Network Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSI) organised in the University Foundation in Brussels, January th, Binding Corporate Rules in the context of the review of the Directive: from 'Nice to Have' to 'Must Have' Approach presented during the session Global Data Transfer organised in the scope of the European Data Protection Congress of The International Association of Privacy Professionals (IAPP) in Paris, November th, Legal Aspects of Cloud Computing in Public Administration presented during the plenary session Cloud Computing and Service Oriented Architecture in Public Sector of the 6 th European Ministerial Conference on egovernment Borderless egovernment Services for Europeans. egov2011pl organised by Polish Presidency in the Council of the European Union and by the European Commission in Poznan, November th, Enforcement Powers in Data Protection Law of Italy and Poland presented during the conference The Protection of Personal Data in Italy 15 Years After: Time for Review and Balance in Bocconi University of Milan on November 11 th, Privacy Responsibility in Cloud Computing presented during the 33. International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Privacy: The Global Age organised in Mexico City, November 2-3 rd, Biometrics and privacy protection. Adequacy of the data stored for the purposes stated by data controller presented during the 2nd International Conference Защита персональных данных organised by Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications (ROSKOMNADZOR - Федеральнa службa по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) in Moscow, October 25-26th, Digital Single Market in Europe. European and National Legislation as Promotion and Obstacles for Access to Personal Data presented during the conference The European Privacy Officers Forum in Brussels on September 28 th, Considerations and Contextual Factors Contributing to Introduction of Privacy Impact Assessment in Poland presented for the Research Group on Law Science Technology & Society in Vrije Universiteit Brussel on September 27 th, The Role of Privacy Protection in the Implementation of Digital Agenda presented during the International Conference on Data Protection organised by Polish Ministry of Interior and Administration, the Inspector General for Protection of Personal Data, Hungarian Parliamentary Ombudsman for Data Protection and Freedom of Information, Hungarian Ministry of Public Administration and Justice, Council of Europe, European Commission, European Law Academy and by Spanish Ministry of Justice in Warsaw on September 21 st, Single Market and Personal Data Protection presented during the conference "Raising Awareness of the Data Protection Issues among the Entrepreneurs Operating in the EU" organised by Data Protection Commissioner of Czech Republic, Parliamentary Ombudsman for Data Protection and Freedom of Information oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w dniu 20 lipca Two lectures Poland's Data Protection Plans for Its EU Presidency, July to December 2011 and Changes to Poland's Data Protection Law in Force in 2011 presented during 24. Annual International Conference Privacy Law & Bussiness Aligning privacy accountability with your business strategy organised in St. John's College University Cambridge, July th, Privacy and ISP Liability in the Clouds presented during the international Conference on Data Protection organised by Hungarian Parliamentary Ombudsman for Data Protection and Freedom of Information, Hungarian Ministry of Public Administration and Justice, Polish Ministry of Interior and Administration, the Inspector General for Protection of Personal Data, Council of Europe, European Commission, European Law Academy and by Spanish Ministry of Justice in Budapest, June th, Janitor of Public Registers. The Problem of State Officers' Authorization to Share the Resources of State Information Infrastructure presented during the XII European Electronic Signature Forum Electronic Identification, Authentication And Signatures In The European Common Digital Market organized by Unizeto Technologies, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polish Security Printing Works (PWPW S.A.) and Technological University of West Pomerania in Międzyzdroje (Poland), June 6-8 th Cloud Computing as a Challenge for IT Law. Privacy Protection and ISP Responsibility in the New Model of IT Business presented during the international conference Control and Prevention of Sensitive Knowledge as Conditions Limiting the Abuse of Emerging Technologies organised by University of Lodz in the scope of FESTOS - Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies in Lodz, May th Data Protection And Privacy In The Digital Era. Privacy Protection In Cloud Computing presented during the expert session organised by Fundamental Rights Agency of the EU in Vienna, Feb. 21 st From European to international standards on data protection. Introduction presented during the conference Data protection 30 years later: from European to international standards organised the European Commission and the Council of Europe in Brussels on January 28 th 2011 on 5 th European Data Protection Day. 9

10 Data Protection Authorities' Views on Data Breach Notifications presented during the conference Data Breach Notifications in Europe - The way forward organised by the European Network and Information Security Agency (ENISA) in Brussels on January 24 th 2011.

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

Techniki Komputerowe

Techniki Komputerowe ISSN 0239-8044 1 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH WARSZAWA 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY Rok XXXIX, Nr 1, 2004 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011 Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland Meetings & Events Industry Report 211 www.poland-convention.pl Krzysztof Celuch Ewa Dziedzic Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo