Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego"

Transkrypt

1 CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa tel , fax: Warszawa 3 grudnia 203 roku Zapytanie ofertowe Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego zaprasza do składania ofert na dostawę mebli biurowych i konferencyjnych..nazwa i adres Zamawiającego. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa tel.: Tryb udzielania zamówienia. Zamówienie o wartości nie przekraczającej 4.000,- euro, do którego na podstawie art. 4 pkt.8, nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. poz. 907). Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV: ) Krzesła; 2) Biurka; 3) Meble biurowe

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z transportem, na potrzeby wyposażenia powierzchni biurowej Zamawiającego, według poniższej specyfikacji. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej (nie do samodzielnego montażu), pomieszczenia do umeblowania znajdują się na parterze budynku. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją udzieloną na okres co najmniej 24 miesięcy. Wykaz i parametry zawiera tabela poniżej. Lp. Opis Symbol Ilość [szt.] Biurko o wymiarach 60x60 cm SALA KONFERENCYJNA blat laminat brzozowy B3 8 2 Biurko o wymiarach 40x60 cm blat laminat brzozowy B4 2 3 Biurko o wymiarach 40x60 cm blat laminat brzozowy front panel (osłona na nogi) front panel wylicowany do blatu, kolor brzozowy B4b 2 4 Krzesło konferencyjne z podłokietnikami tapicerowane siedzisko i oparcie Konstrukcja z profili stalowych, w kolorze szarym siedzisko profilowane kolorystyka po wyborze wykonawcy K 46 5 HOL GŁÓWNY Biurko o wymiarach 80x60 cm blat laminat biały B2 5a ścianka modułowa do frontu biurka B2 wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 60 cm x 3 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy ZB

3 Lp. Opis Symbol Ilość [szt.] HOL GŁÓWNY 6 Biurko o wymiarach 200x80 cm blat laminat biały front panel (osłona na nogi) front panel cofnięty, kolor laminat biały B Ścianka modułowa do boku biurka B i B2 wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa 6a 7 7a 7b 8 wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Biurko o wymiarach 200x80 cm blat laminat biały Ścianka modułowa do frontu biurka B wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x 2 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Ścianka modułowa z blatem do boku biurka B wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. niezbędne nóżki, łączniki i wsporniki blatu kontuar okrągły, blat laminat biały, średnica cm kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Kontenerek podbiurkowy, 3 szuflady wymiary 43-50x60x 53,5-60cm kółka i zamek obudowa i fronty kolor biały ZB2 B ZB3 ZB4 KO Krzesła do poczekalni na ławce po 3 siedziska siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji Krzesła do poczekalni z podłokietnikami siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji KP 7 KP2 2

4 Lp. Opis Symbol Ilość [szt.] Sofa gościnna 2-osobowa INNE WYPOSAŻENIE wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety min. wymiary; szer. 29 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm S 2 Fotel gościnny wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety min. wymiary: szer. 70 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm F 4 4. Minimalne wymagania technologiczne mebli. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: - na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania chyba, że Wykonawca przedstawi wyniki badań potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438, w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w normie EN konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być skręcana śrubami, - materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 0%, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości stołów. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 203 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( 6.), Zamawiający wymaga: Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzające zgodność normami. Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów

5 wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Karty katalogowe wszystkich mebli gotowych, posiadających karty katalogowe. 4. Specyfikacja techniczna: 4.. Biurka/stoły Materiały, z których powinny być wykonane meble i ich podstawowe parametry techniczne: Biurka i stoły maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadają certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527- oraz PN-EN wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 0 grudnia 998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ). Opis dotyczy biurek/stołów o następujących symbolach i wymiarach: B 200x80xh65-85 cm (hol - pom. /22) B2-80x60xh65-85 cm (hol - pom. /22) B3-60x60xh65-85 cm (sala konferencyjna - pom. /8) B4-40x60xh65-85 cm (sala konferencyjna - pom. /8) B4b - 40x60xh65-85 cm (sala konferencyjna - pom. /8) Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,40 mm Blat biurek oznaczonych symbolem B3, B4 oraz B4b powinien być w kolorze brzozowym, a dla biurka B i B2 w kolorze białym Biurka i stoły mają być typu A wg normy PN-EN527-:20 czyli m.in. wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić cm Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min.,0 mm w kolorze blatu Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Całość ma być w kolorze RAL Nogi mają być okrągłe o grubości mm (+/-3mm) Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta.

6 Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu. Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu (optymalnie powinien to być odlew żeliwny lub aluminiowy), okrągły, idealnie spasowany ze średnicą nogi tak, aby po przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była sztywna w gnieździe Biurka oznaczone symbolem B4b (sala konferencyjna katedra) powinny posiadać w blacie przelotkę na przewody o średnicy 80 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu Akcesoria uzupełniające: Frontpanel (panel osłaniający) dotyczy biurek/stołów oznaczonych symbolem B (szt.) oraz B4b Panel ma być wykonany z płyty MDF grubości min. 7 mm, pokryty dwustronną laminatem HPL grubości min. 0,40 mm lub okleiną naturalną grubości min. 0,60 mm w kolorze blatu. Wysokość panelu ma wynosić min. 30 cm, ale nie więcej niż 60 cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Przykładowe rozwiązania, rysunek poglądowy: B2, B3, B4 B, B4b Zabudowy modułowymi ściankami System modułowych ścianek działowych przewidziany ma być do jednoczesnego podziału przestrzeni biurowej oraz łatwego sposobu prowadzenia okablowania do stanowisk pracy. Modułowość systemu ma pozwalać na swobodne zmiany w aranżacji w trakcie użytkowania. Różnorodność dostępnych wymiarów, łączników, dodatków do systemu oraz paleta wykończeń ma pozwalać na zastosowanie systemu w każdym pomieszczeniu biurowym Opis dotyczy zabudowy modułowymi ściankami o następujących symbolach i wymiarach: ZB zabudowa modułowymi ściankami frontu biurka B2 stanowiska nr w holu ZB2 zabudowa modułowymi ściankami boku biurka B oraz B2 stanowiska nr w holu ZB3 zabudowa modułowymi ściankami frontu biurka B stanowiska nr 2 w holu ZB4 zabudowa modułowymi ściankami boku biurka B wraz z blatem dla stanowiska nr 2 w holu Konstrukcja ma być wykonana z profili aluminiowych grubości min. 50 mm lakierowanych proszkowo farbą strukturalną odporną na promienie UV System ma być oparty na podstawowych modułach, dwóch o szerokości 80 cm i dwóch o szerokości 60 cm.

7 System ma posiadać elementy łączące moduły w ciągi proste lub łamane pod katem stałym 90 0 Wysokość wyjściowego elementu ma wynosić 9 do 00cm (+/cm) Wypełnienia mają być wykonane z tapicerki, wybór koloru na etapie realizacji Wypełnienia mają być wymienialne w trakcie eksploatacji systemu w sposób łatwy i bez rozkręcania modułów System ma posiadać możliwość zamocowania dodatkowych stóp stabilizujących ściankę Narożny łącznik ma umożliwiać wykorzystanie zestawu ścianek jako punktu informacyjnego poprzez zamontowany blat roboczy Blat roboczy o średnicy cm, powinien być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm w kolorze białym Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: 4..3 Ławka gościnna do poczekalni Opis dotyczy ławki gościnnej do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: KP ławka gościnna do poczekalni, wyposażona w 3 siedziska Siedziska na ławce powinny być zamocowane na metalowej belce osadzonej na metalowych nogach Konstrukcja stelaża powinna przewidywać 3 siedziska Siedziska i oparcia mają być wykonane z tworzywa sztucznego, wybór koloru na etapie realizacji Wymiary całkowite ławki oznaczonej symbolem KP powinny być następujące: szerokość min.85 cm, wysokość min. 83 cm, głębokość min. 5,5 cm Wymiary siedzisk ławki oznaczonej symbolem KP powinny być następujące: wysokość min.45,5 cm, szerokość min.46 cm, głębokość min.46,5 cm

8 Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: - 3 siedziska! Krzesło gościnne do poczekalni Opis dotyczy krzesła do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: KP2 krzesło gościnne do poczekalni: Stelaż krzesła powinien być wykonany z rury metalowej o przekroju fi 22 mm w kolorze chrom/satyna Nogi krzesła mają być zakończone stopkami z tworzywa sztucznego Siedzisko i oparcie mają być wykonane z tworzywa sztucznego, kolor do wyboru na etapie realizacji Krzesło powinno być wyposażone w podłokietniki Wymiary krzesła powinny być następujące: szerokość 60 cm, wysokość 80 cm, głębokość min. 52 cm Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: Kontener podbiurkowy System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek. Kontener ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. System kontenerów ma posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Kontenery maja być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej.

9 Opis dotyczy kontenera podbiurkowego o następujących symbolach i wymiarach: KO kontener podbiurkowy Obudowa i fronty maja być wykonane z płyty wiórowej grubości min.8 mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min.2 mm, całość w kolorze białym Wszystkie widoczne krawędź są trwale zabezpieczona doklejką PCV lub PP w kolorze płyty Kontenery mają być wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy min.65 mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy Kontenery mają posiadać zamek centralny, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady Wkłady szuflad mają być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90% Kontener powinien posiadać szuflady, górna szuflada zawsze ma być piórnikiem Kontener powinien posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika) Kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera ma być przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: Krzesło gościnno-konferencyjne System krzeseł gościnno-konferencyjnych ma być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej z elastycznym oparciem. Krzesła maja posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 376 oraz PN-EN 022 wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

10 Opis dotyczy krzeseł gościnno-konferencyjnych o następujących symbolach i wymiarach: K krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem i oparciem (sala konferencyjna) Wszystkie krzesła muszą się sztaplować w ilości min. 0 szt. jednorazowo Krzesła mają występować jako tapicerowane na siedzisku i oparciu Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych, w kolorze szarym Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane, a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu) Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska Tylne nogi mają być umieszczone pod kątem rozwartym w stosunku do siedziska i mają wystawać poza obrys krzesła (siedziska łącznie z oparciem) w taki sposób, aby po dosunięciu krzesła do ściany oparcie nie dotykało ściany dotknięcie ma być blokowane tylnymi nogami krzesła Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu Ze względu na design, kształt siedziska i oparcia ma być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tyś. cykli w skali Martindale a) oraz gęstą, regularną strukturę tkania, wybór koloru na etapie realizacji Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: Fotel gościnny do poczekalni Opis dotyczy fotela gościnnego do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: F fotel gościnny do poczekalni: Siedzisko powinno być wykonane w postaci ramy z litego drewna, pozostałe części stelaża powinny wykorzystywać materiały takie jak sklejka, płyta wiórowa, lite drewno Stelaż siedziska powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 35 kg/m3

11 Stelaż oparcia powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 25 kg/m3 Min. wymiary krzesła powinny być następujące: szerokość 70 cm, wysokość 75 cm, głębokość 62 cm Wykończenie powinno być wykonane z ekoskóry, wybór koloru na etapie realizacji Przykładowe rozwiązanie: Sofa Opis dotyczy sofy do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: S sofa gościnna do poczekalni: Siedzisko powinno być wykonane w postaci ramy z litego drewna, pozostałe części stelaża powinny wykorzystywać materiały takie jak sklejka, płyta wiórowa, lite drewno Stelaż siedziska powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 35 kg/m3 Stelaż oparcia powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 25 kg/m3 Min. wymiary sofy powinny być następujące: szerokość 29 cm, wysokość 75 cm, głębokość 62 cm Wykończenie powinno być wykonane z ekoskóry, wybór koloru na etapie realizacji Przykładowe rozwiązanie: 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami w wykonaniu zamówienia. 8.Termin lub okres wykonania zamówienia: Dostawa mebli do dnia 30 grudnia 203 r. 9.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

12 9..W postępowaniu mogą wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy prowadzą działalność handlową w branży meble wyposażenie biur. 9.2.Oferowany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3 niniejszego zaproszenia ofertowego. 9.3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 0.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu, o których mowa w pkt 3,4 i 8 niniejszego zapytania ofertowego..informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Gnas Michał tel Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być: ) sporządzona zgodnie ze załącznikiem nr do niniejszego zapytania ofertowego, 2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią, 3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty, będące załącznikami do oferty powinny być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 4. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę, z uwagi na pilny termin realizacji, ofertę prosimy złożyć do dnia r. do godz.4:00, na adres poczty elektronicznej: lub w Centrum Pomocy Społecznej im. prof. Andrzeja Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/ Warszawa tel.(22)

13 5. Opis sposobu obliczania ceny. Oferta powinna zawierać cenę za zakup całego zestawu mebli. Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z zakupem, dostawą zgodnie z warunkami umowy. Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich. 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania zgodnie z następującymi kryteriami: Cena oferty brutto 00 % 7. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego. Załącznik nr Formularz oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczać założenia budżetowe przewidziane na realizację zamówienia, przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

14 Załącznik nr do zapytania cenowego FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące dostawcy: Nazwa.... Siedziba.... Nr. Telefonu. Fax.. Nr NIP. Nr REGON. Nazwa banku i numer rachunku bankowego. .. Dane dotyczące Zamawiającego: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa tel.: Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 4000 euro na: Dostawę mebli biurowych i konferencyjnych My niżej podpisani:.. działający w imieniu na rzecz.... (Należy podać pełna nazwę Dostawcy adres) Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

15 . Dostawę przedmiotu zamówienia wymienionego w tabeli dostarczymy w cenie: Symbol Opis Ilość [szt.] SALA KONFERENCYJNA Cena jednostkowa netto [PLN] Cena jednostkowa brutto [PLN] Razem brutto [PLN] Biurko o wymiarach 60x60 cm B3 blat laminat brzozowy 8 B4 Biurko o wymiarach 40x60 cm blat laminat brzozowy 2 B4b Biurko o wymiarach 40x60 cm blat laminat brzozowy front panel (osłona na nogi) front panel wylicowany do blatu, kolor brzozowy 2 K B2 Krzesło konferencyjne z podłokietnikami tapicerowane siedzisko i oparcie Konstrukcja z profili stalowych, w kolorze szarym siedzisko profilowane kolorystyka po wyborze wykonawcy Biurko o wymiarach 80x60 cm blat laminat biały HOL GŁÓWNY 46 ZB ścianka modułowa do frontu biurka B2 wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 60 cm x 3 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy SUMA = zł

16 Symbol Opis Ilość [szt.] HOL GŁÓWNY Biurko o wymiarach 200x80 cm Cena jednostkowa netto [PLN] Cena jednostkowa brutto [PLN] Razem brutto [PLN] B blat laminat biały front panel (osłona na nogi) front panel cofnięty, kolor laminat biały Ścianka modułowa do boku biurka B i B2 wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa ZB2 B ZB3 ZB4 KO wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Biurko o wymiarach 200x80 cm blat laminat biały Ścianka modułowa do frontu biurka B wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x 2 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Ścianka modułowa z blatem do boku biurka B wysokość ścianki cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. niezbędne nóżki, łączniki i wsporniki blatu kontuar okrągły, blat laminat biały, średnica cm kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Kontenerek podbiurkowy, 3 szuflady wymiary 43-50x60x 53,5-60cm kółka i zamek obudowa i fronty kolor biały 2 KP KP2 Krzesła do poczekalni na ławce po 3 siedziska siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji Krzesła do poczekalni z podłokietnikami siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji 7 2 SUMA = zł

17 Symbol Opis Ilość [szt.] Cena jednostkowa netto [PLN] Cena jednostkowa brutto [PLN] Razem brutto [PLN] INNE WYPOSAŻENIE Sofa gościnna 2-osobowa S F wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety min. wymiary; szer. 29 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm Fotel gościnny wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety min. wymiary: szer. 70 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm 4 SUMA = zł RAZEM brutto = zł Wykonawca na w/w meble udziela gwarancji minimum 24 m-ce. Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia dostaw do 20 grudnia 203 roku. 2. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji.. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 4. Zobowiązujemy w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu cenowym i formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 5 dni od upływu terminu składania ofert. 6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: osoba do kontaktu (podać adres) Tel.: (miejscowość, data).. (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Wg Rozdzielnika Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo