Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:"

Transkrypt

1

2

3

4 Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania w kulturę organizacji obszary związane z bezpieczeństwem pracy w sposób podnoszący efektywność działania. I wiemy, że jesteśmy dobrzy. Jesteśmy równocześnie audytorami systemów zarządzania i trenerami umiejętności organizowania i zarządzania działaniami. Umiemy pełnić rolę doradców i facylitatorów, Swoje działania wykonujemy z uśmiechem na ustach ( może zamiast uśmiechu w sposób budujący relacje z Klientami oparte na pozytywnych emocjach i uśmiechu). Nasze kreatywne i indywidualne podejście do każdego wyzwania pozwala stworzyć wartość dla każdego Klienta, która nie tylko poprawi jego wyniki, zmniejszy ryzyka ale pozostawi niezapomniane wrażenie i atmosferę. Tacy staramy się być, a wspólnie wypracowane rozwiązania pomagamy wdrożyć w strukturę organizacyjną na zasadzie działań win-win. W naszym katalogu nie znajdziecie WSZYSTKICH SZKOLEŃ. Mamy inną misję. Za każdym naszym produktem stoi trener, który potrafi lepiej niż ktokolwiek inny przedstawić obszar szkolenia. Z tego powodu warto właśnie z nami się uczyć i doskonalić! Uważamy, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oprócz zapewnienia środowiska pracy zgodnego z normami i przepisami, to szkolenia dające możliwość doskonalenia kultury organizacyjnej poprzez podniesienie współpracy komórki BHP z pozostałą częścią organizacji. Jesteśmy przekonani, że alby to mogło się stać konieczne jest również doskonalenie w obszarach, które dotąd postrzegano jaki niezależne od BHP, czyli w przywództwie i pracy zespołowej. Szkolenia organizowane przez QES Consulting wnoszą do organizacji możliwość wdrożenia wielu znaczących i długofalowych zmian w podejściu do bezpieczeństwa pracy poprzez: 1. Współuczestnictwo w budowaniu kultury bezpieczeństwa, dzięki której wszyscy pracownicy biorą na osobistą odpowiedzialność oraz angażują się w doskonalenie i promowanie bezpiecznych metod pracy. 2. Rozwijanie kompetencji ( wiedzy i umiejętności ) oraz umiejętności działań proaktywnych, 3. Zapewnienie pełnej zgodności funkcjonujących standardów działania z prawem polskim i europejskim, 4. Pełnienie roli mentorów/ konsultantów usprawniających proces ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa. QES Consulting proponuje również gamę szkoleń, których celem jest rozwój pracowników, poprawa komunikacji oraz innych aspektów organizacji mających za zadanie podnieść jej wartość poprzez inwestycję w aspekty związane z pracą w grupie, elementami psychologii oraz socjologii. Nasze szkolenia w tym obszarze prowadzone są przez psychologów, psychoterapeutów czy socjopsychologów czyli osoby mające najlepsze przygotowanie do analizy i ukierunkowania zachowań indywidualnych i grupowych QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

5 1. Nowoczesne bezpieczeństwo pracy dla managerów oraz pracowników służb BHP Audytor behawioralny,tworzenie kultury bezpiecznych zachowań. Cykl Szkoleń Ocena ryzyka zawodowego i warsztaty z oceny Nowoczesne Badanie Wypadków Analiza drzewa Zdarzeń oraz 5W Bezpieczeństwo podczas pracy z chemią HAZOP Identyfikacja, Analiza i Ocena Ryzyka VCA/ SCC dla pracowników oraz pracowników dozoru Wprowadzenie do wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS 18001, SCC, SCT Doskonalenie kompetencji pełnomocników ZSZ ISO 9001/14001 oraz Audytor systemów zarządzania (bhp, ochrona środowiska, jakość) Wprowadzenie do wymagań normy ISO :2011. (Dlaczego zarządzanie dostępnością i jakością usług informatycznych jest ważne dla organizacji?) Wprowadzenie do wymagań normy ISO 22301:2012. (Dlaczego zarządzanie ciągłością działania pozwala zmniejszyć straty finansowe organizacji wynikające z awarii, katastrof i incydentów?) Praktyczne podejście do Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wprowadzenie do wymagań normy ISO 27001: Zabezpieczenia maszyn i urządzeń zasadnicze i minimalne wymagania Bezpieczeństwo podczas pracy ze szkłem w laboratoriach Lider ergonomii w zakładzie pracy Osłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń - warsztaty Elektryczność statyczna, jako przyczyna pożarów i eksplozji Pierwsza pomoc przedmedyczna Inspirujące przywództwo Przywództwo zarządzanie energią swoją i energią pracowników Motywowanie I wpływanie na zaangażowanie pracowników i zespołów pracowniczych Motywowanie II wykorzystanie oceny okresowej oraz rozwoju kompetencji pracowników Wywieranie wpływu na ludzi Budowanie efektywnie działających zespołów I Budowanie efektywnie działających zespołów II Komunikowanie interpersonalne Prowadzenie spotkania z zespołem Wdrażanie zmian Delegowanie zadań Zadanie zespołowe Konflikty w zespole i sposoby ich rozwiązywania Stres. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Trening antystresowy Negocjacje w biznesie Kreatywność w działaniu i twórcze podejmowanie decyzji Aktualizacja mapy kompetencji Warsztaty Development Center Rozwój organizacji w oparciu indywidualne i zespołowe programy rozwojowe Strumień wartości Wdrażanie techniki 5 S Wbudowanie metody SMED (Single Minute Exchange of Die) w kulturę organizacyjną Warsztaty doskonalące konserwację zapobiegawczą. (Preventive maintenance ) Aspekty ergonomii w planowaniu laboratoriów i biur Aspekty ergonomii w planowaniu pomieszczeń produkcyjnych Aspekty ergonomii podczas ręcznych prac transportowych Aspekty ergonomii podczas pracy w laboratorium Ergonomia na stanowisku komputerowym Szkolenie podstawowe z zakresu ergonomii na stanowisku pracy Bezpieczne używanie gazu w laboratorium Bezpieczne używanie gazu przez służby techniczne i użytkowników końcowych Zapobieganie zachlapaniem i rozlaniem substancji niebezpiecznych... 48

6 52. Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom Zapobieganie upadkom podczas wykonywania prac na wysokości Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Instruktaż stanowiskowy dla pracowników rozpoczynających pracę (stałe lub sezonowe) Instruktaż wstępny ogólny dla pracowników rozpoczynających pracę (stale lub sezonowe) Instruktaż stanowiskowy dla szczególnie niebezpiecznych Szkolenie zawodowe w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w energetyce Ocena zgodności z wymaganiami polskiego prawa Identyfikacja wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie Obsługa firm w zakresie BHP Ocena ryzyka zawodowego Analiza MSD Ergonomiczna ocena stanowisk pracy pracownicy produkcyjni Ergonomiczna ocena stanowisk pracy z badaniem ankietowym dotyczącym dolegliwości układu ruchu pracownicy produkcyjni Ergonomiczna ocena stanowisk pracy pracownicy administracyjno - biurowych Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Wdrożenia Systemów Zarządzania Ocena kultury bezpieczeństwa. Usługa i narzędzie SCMS Ocena ryzyka zawodowego - Arkusz kalkulacyjny NASI WYBRANI KLIENCI:... 80

7 1. Nowoczesne bezpieczeństwo pracy dla managerów oraz pracowników służb BHP Szkolenie nieobligatoryjne, doskonalące. Każdy kierownik i osoba przełożona jest także osobą, która odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Założeniem szkolenia jest teza, że każdy kierownik jest także kierownikiem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pacy. Szkolenie BHP dla kierowników dostarczy głębokiego zrozumienia aspektów bezpieczeństwa oraz zachęci kierowników do promocji bezpieczeństwa oraz ograniczenia wypadków w pracy. Duże zainteresowanie szkoleniem. Cele szkolenia: Przekazanie koncepcji bezpieczeństwa kierownikom. BBS Behavior base safety. Kultura bezpieczeństwa w organizacji. Znajomość przepisów i standardów bezpieczeństwa. Poznanie sposobów przekazywania informacji o bezpieczeństwie wewnątrz zakładu. Poznanie sposobów promowania świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników. Badanie aspektów bezpieczeństwa ocena zachowań i technicznego bezpieczeństwa. Przygotowanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa Umiejętność wprowadzania zmian a aspekty bezpieczeństwa Treść szkolenia: - Polityka bezpieczeństwa, Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa. Cele i programy, Ocena ryzyka zawodowego procesów oraz LMRA, Wymagania prawne. ocena zgodności, Odpowiedzialności za przepisy bezpieczeństwa. Delegowanie zadań, Komunikacja i konsultacja. Promocja i prezencja zagadnień BHP, - Zarzadzanie bezpieczeństwem w obszarze produkcji oraz obszarach wspomagających ( utrzymanie ruchu, logistyka, zaopatrzenie, laboratoria itp.), Prace szczególnie niebezpieczne oraz polecenia pracy, - Postępowanie w przypadku awarii, Nowoczesne techniki badania wypadków i near miss, Monitorowanie, pomiary, Audyty: ocena zgodności, ryzyka, behawioralne, systemowe, Zarzadzanie CAPA, Analizy bezpieczeństwa i wskaźniki bezpieczeństwa. Środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony zbiorowej bezpieczeństwo maszyn i osoby kompetentne. Aspekty bezpieczeństwa podczas wykonywania projektów. Spawanie oraz narzędzia do pracy.p raca w ograniczonej przestrzeni. Urządzenia do podnoszenia. Warunki środowiska pracy. Bezpieczeństwo elektryczne. Zezwolenia na wykonanie prac niebezpiecznych, Niebezpieczne materiały, transportowanie I magazynowanie. Ergonomia w przemyśle, BBS Behavior base safety obserwacja procesu pracy. Motywowanie Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie. Kurs przeznaczony dla: Kadry kierowniczej Czas trwania szkolenia: 16 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od zł/ dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica) Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

8 2. Audytor behawioralny,tworzenie kultury bezpiecznych zachowań. Cykl Szkoleń. Audytor behawioralny oraz Tworzenie kultury bezpiecznych zachowań dedykowane są dla osób, które prowadzić będą obserwację zachowań lub zarządzających organizacją. Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia) Szkolenie prowadzi zawodowy Audytor wiodący oraz wieloletni pełnomocnik systemów zarządzania, ekspert UE w ocenie rozwoju poziomu bezpieczeństwa w różnych gałęziach przemysłu, oceniający i wdrażający pogramy poprawy kultury bezpieczeństwa Szkolenie trwa 16 godzin. Po zakończonym szkoleniu wystawiane są certyfikaty uczestnictwa. Cele szkolenia: Przedstawienie uczestnikom technik obserwacji pracowników, identyfikacji przekonań niebezpiecznych zachowań, sposobów motywowania pracowników. prowadzących do Treść Szkolenia: Perspektywy bezpieczeństwa w organizacji, Aspekt ekonomiczny:, kryterium minimalizacji wskaźników wypadkowości (koszty wypadków) kryterium maksymalizacji zysków (istota wyniku finansowego), Aspekt humanistyczny, zdrowie, rodzina, bezpieczeństwo, praca; etyka pracy, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Kultura bezpieczeństwa w organizacji, kultura organizacyjna wg Edgara H. Scheina,, jak budować kulturę bezpieczeństwa? rozwój kultury bezpieczeństwa, ocena poziomu rozwoju kultury bezpieczeństwa, Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji, humanistyczna definicja zarządzania, funkcje zarządzania wg Henri Fayola, projakościowe koncepcje w zarządzaniu (cykl Deminga, Keizen, 5S),zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem, role menedżera (Henry Mintzberg),rola menedżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa, Praca zespołowa przywództwo, Motywacja, hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa, dwuczynnikowa teoria motywacji Fredericka Herzberga, teoria X, Y Douglasa McGregora, teoria Z Williama Ouchi, pozapłacowe aspekty motywowania, metody motywowania Model BURKHARDA. Komunikacja narzędzie zmiany przekonań,definicje i poziomy komunikacji, style komunikacji, poprawna komunikacja, pułapki komunikacyjne, język ciała, perswazja, powiedz to inaczej, komunikacja w konflikcie, negocjacje w zarządzaniu, style komunikacji Brounstein a, BŁĘDY W KOMUNIKACJI BEZPIECZEŃSTWA. Audyt behawioralny PSYCHOLOGIA NIEBEPIECZNYCH ZACHOWAŃ, percepcja, świadomość, osobowość, temperament, zachowania, postawy, nawyki, przyzwyczajenia, Audyt behawioralny zasadność metody, badania jakościowe (pytania typu: jak?, dlaczego?), etnografia organizacji, co to jest BBS?, obserwacja uczestnicząca jawna, wywiad antropologiczny swobodny, pogłębiony, niestandaryzowany, niestrukturalizowany, pytania otwarte, rozmówca, nie respondent!!, bariery w prowadzeniu audytów,udyt behawioralny,soft skills umiejętności, kompetencje, wiedza audytora, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, empatia, asertywność, coaching, tutoring, Prowadzenie rozmów motywujących podczas audytu behawioralnego zgodnie z przewodnikiem oraz listami kontrolnymi Drugi dzień szkolenia to warsztaty, na których uczestnicy uczą się rozpoznawania niewłaściwych postaw, definiowania problemu, sposobów komunikacji, Celem jest pokazanie, na czym polega obserwacja zachowań oraz jak empatycznie się komunikować z pracownikiem, tak aby zmienić ich postawę. Jak uniknąć błędów w BBS. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study, praktyczne ćwiczenia. Udział psychologa w szkoleniu. Szkolenie przeznaczone dla: obserwatorów, kadry kierowniczej Czas trwania szkolenia :16 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 3500/ dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 1200 zł. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica) Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

9 3. Ocena ryzyka zawodowego i warsztaty z oceny Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa to wymóg prawny każdego pracodawcy. To właśnie pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi prawdopodobieństw opierało się o zasady zdrowego rozsądku. W większości przypadków ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z popularną pięciokrokową zasadą: -> Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego; -> Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia; -> Oszacowanie ryzyka; ->Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe; -> Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego. Nasze szkolenie ma na celu przygotowanie Państwa do dokonania prawidłowej i zgodnej z wymaganiami prawnymi oceny ryzyka zawodowego. Nauczenie się prawidłowej oceny ryzyka w sytuacjach nietypowych pozwalających na wykonanie pracy przy zachowaniu akceptowanego poziomu ryzyka. Zapoznanie się z ostatnimi zmianami w polskich przepisach dotyczących oceny ryzyka zawodowego. Cele szkolenia: Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ważnego 10 lat i wymaganego na wielu wiodących projektach. Zaznajomienie się z podstawowymi koncepcjami, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Poznanie zasad oceny ryzyka i zapobiegania, zdarzeniom wypadkowym. Przypomnienie najważniejszych zagrożeń, i odpowiednich środków ochrony. Treść Szkolenia: W ciągu ostatnich kilku lat ukazało się bardzo dużo szczegółowych wymagań prawnych określających metodologię wykonania oceny ryzyka w sposób zróżnicowany dla różnych grup zagrożeń. Nasze szkolenie jest odpowiedzią na takie wymagania. Dowiecie się Państwo m.in jak wykonać ocenę ryzyka dla zagrożeń czynnikami mechanicznymi, biologicznymi, chemicznymi, obciążeń statycznych czy dynamicznych a także psychonerwowych. Omawiamy również specjalne dedykowane metody oceny ryzyka na przykład dla sytuacji kiedy nie są z różnych powodów znane stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu a znamy jedynie jej właściwości fizykochemiczne oraz używane ilości. Przedstawiamy takie metody jak OWAS czy REBA dedykowane dla problemów zwianych z ergonomią. Poza tym, zapoznajemy z różnymi możliwymi źródłami zagrożeń indywidualne, zawodowe, miejscowe, przedsiębiorstwa. Przedstawiamy również, jak można wykorzystać wynik oceny ryzyka w przedsiębiorstwie np. poprzez Analizę efektywności i priorytetów ograniczania ryzyka. Wreszcie, na naszym szkoleniu prezentujemy prosty arkusz kalkulacyjny, który możecie państwo wykorzystać do prowadzonej przez siebie oceny ryzyka nie tylko w celu uzyskania zgodności z wymaganiami prawnymi ale także OHSAS 18001:2007. UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ ARKUSZ AKLKULACYJNY DO OCENY RYYZKA ZAWODOWEGO ( 6 metod oceny ryzyka adresowanych do różnych grup zagrożeń patrz ulotka ocena ryzyka zawodowego narzędzie RAT RISK Assessment Tool Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia) Szkolenie przeznaczone dla: Odbiorcami szkolenia są kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni. Czas trwania szkolenia :1-2 dni Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 1200 zł.

10 4. Nowoczesne Badanie Wypadków Analiza drzewa Zdarzeń oraz 5W Analiza przyczyn źródłowych / pierwotnych jest metodyką rozwiązywania problemów ukierunkowaną na identyfikowanie źródeł przyczyny problemów lub zdarzeń. Skuteczność metodyki RCA wynika z eliminowania rzeczywistych przyczyn problemów, w przeciwieństwie do adresowania przyczyn do oczywistych symptomów. Przez kierowanie działań naprawczych i odpowiednich środków we właściwe miejsca, można spodziewać się, że prawdopodobieństwo powtarzania się problemu będzie zminimalizowane. Jednakże uznaje się, że całkowite zapobieżenie powtarzaniu się przyczyny przez pojedynczą interwencję nie jest zawsze możliwe. W ten sposób RCA często brana jest pod uwagę jako wielokrotny proces i często jest postrzegana jako narzędzie ciągłej poprawy. Analiza przyczyn źródłowych nie jest jedyną, wnikliwie zdefiniowaną metodyką - istnieje wiele innych narzędzi, podobnych do RCA będących w codziennym użyciu. Proponujemy państwu RCA - oparty na bezpieczeństwie - który pochodzi z analizy wypadku i bezpieczeństwa oraz zdrowia. zawodowego Cele szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne nauczenie różnych metod analizy przyczyn występowania problemów i poszukiwania ich rozwiązań. Wypracowanie możliwie najlepszych działań korygujących i zapobiegawczych Treść Szkolenia: Wprowadzenie do szkolenia. Jakościowa analiza przyczyn źródłowych. Budowanie ciągu przyczynowo skutkowego> budowanie drzewa przyczyn. Definicje pojęć. Omówienie proponowanych narzędzi. Wytypowanie przykładów z organizacji (do dalszych ćwiczeń) Burza mózgów a kreatywność zespołu. Poszukiwanie rozwiązań problemów. Zastosowanie poznanych narzędzi w analizie problemów wskazanych przez uczestników szkolenia. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( przykłady, ćwiczenia, case study w tym klienta).szkolenie przeznaczone dla: Odbiorcami szkolenia są kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni. Czas trwania szkolenia : 1 lub dwudniowe Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 500 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

11 5. Bezpieczeństwo podczas pracy z chemią Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników wykonujących prace analityczne oraz syntezy w laboratorium. Szkolenie ma na celu zaprezentowania sposobu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Reakcje chemiczne, oraz substancje chemiczne mogą tworzyć niebezpieczne sytuacje, które należy poznać w celu minimalizowania zagrożeń Cele szkolenia: Zagrożenia chemiczne identyfikacja oraz rozpoznawanie. Praca ze szkłem. Znakowanie substancji niebezpiecznych. Ograniczanie ryzyka związanego z chemią w praktyce. Treść szkolenia: 1. Regulacje prawne dotyczące substancji i mieszanin niebezpiecznych. (REACH,GHS/ CLP itp.) 2. Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. 3. Karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych. 4. Zagrożenia występujące w procesie pracy i magazynowania. 5. Dobór środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczeń technicznych w laboratoriach. 6. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów, w tym ochrona przeciwpożarowa. 7. Zasady wspólnego przechowywania chemikaliów. 8. Raportowanie i Rejestry chemiczne 9.Przechowywanie substancji niebezpiecznych. 10. Postępowanie ze zlewkami, odpadami oraz produktami ubocznymi. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. dyskusja i pokazy / demonstracje Kurs przeznaczony dla: specjaliści bhp, pracownicy laboratoryjni Czas trwania szkolenia: 8 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 3500 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica) Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

12 6. HAZOP Identyfikacja, Analiza i Ocena Ryzyka HAZOP Analiza zagrożeń I zdolności operacyjnych to systematyczna analiza dla specyficznych zagrożeń procesowych wykonywana w celu identyfikacji prawdopodobnych sytuacji niebezpiecznych. Analiza i ocena zagrożeń to narzędzie wykorzystywane w celu redukcji poziomu zagrożenie w instalacji i procesie. Głównym założeniem wykorzystywanym w analizie HAZOP jest analiza procesu krok po kroku i badanie odchyleń. Dla każdego przypadku badane są przyczyny odchylenia, jego skutki oraz istniejące zabezpieczenia w celu niedopuszczenia lub ograniczenia niekorzystnych konsekwencji. Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z techniką oraz z narzędziem oceny ryzyka procesowego. Treść szkolenia: Techniki identyfikacji zagrożeń procesowych. Przegląd wypadków w fabrykach chemicznych: wypadki, awarie i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, Wstępne analizy zagrożeń Wstęp do HAZOP, zasady, przewodniki, przykłady i bieżące strategie Szacowanie ryzyka i bariery bezpieczeństwa. Norma SIL Ćwiczenia: Przykładowe schematy procesu Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie. Kurs przeznaczony dla: inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp Czas trwania szkolenia: 16 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 4200 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 1000 zł. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica) Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

13 7. VCA/ SCC dla pracowników oraz pracowników dozoru Szkolenie dla osób wyjeżdżających do pracy W Niemczech, Holandii czy Belgii. Certyfikat ten potwierdza posiadanie przez nich odpowiedniego zasobu wiedzy z zakresu bhp i ochrony środowiska do samodzielnego, bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań. Certyfikat jest dokumentem imiennym, ważnym przez 10 lat. Certyfikat VCA/ SCC daje większa szansę pracy na europejskim rynku pracy, gdyż zapewnia mu spełnienie ustawowych wymagań w zakresie BHP, zwiększa osobiste bezpieczeństwo dzięki większej świadomości zagrożeń, w miejscu pracy oraz w sposobu postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, (awaryjnych),daje dowód zrozumienia i wiarygodności przed pracodawcą w UE a także gwarantuje posiadanie niezbędnej wiedzy pozwalającej samodzielnie i bezpiecznie realizować powierzone zadania. Obecnie wymagania SCC/VCA są znane na rynku międzynarodowym i stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności wszędzie tam gdzie wykonywane są prace niebezpieczne tak dla zdrowia i życia ludzkiego jak i dla środowiska np.: projekty dla energetyki, prace dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, prace budowlano-remontowe, specjalistyczne prace instalacyjne, prace na wysokościach, i inne, przy których istnieje ryzyko wypadków. Szkolenie zakończone jest egzaminem testowym. Szkolenie VCA trwa 8 godzin, (SCC 8-24 h) egzamin 1h dla pracowników liniowych oraz 1,5 h dla dozoru. Certyfikaty wystawiane wyłącznie osobom, które zdały egzamin. Ważność certyfikatu można sprawdzić na Cele szkolenia: Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ważnego 10 lat i wymaganego na wielu wiodących projektach. Zaznajomienie się z podstawowymi koncepcjami, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Poznanie zasad oceny ryzyka i zapobiegania, zdarzeniom wypadkowym. Przypomnienie najważniejszych zagrożeń, i odpowiednich środków ochrony. Treść Szkolenia VCA /SCC: Norma SCC, historia, wymagania., A: Temat: Wymogi prawne prawa niemieckiego, B: Temat: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka, C: Przyczyny wypadków, zapobieganie wypadkom i postępowanie powypadkowe,d: Bezpieczeństwo, zachowanie pracowników i kultura BHP, E: Organizacja pracy, F: Wymagania dotyczące miejsca pracy, G: Postępowanie na wypadek awarii/ katastrofy, H: Materiały niebezpieczne, I: Zagrożenia pożarowe i ochrona przez wybuchem J: Maszyny i urządzenia w miejscu pracy K: Procesy pracy (technologie budowlane) L: Elektryczność i promieniowanie M: Organizacja miejsca pracy N: Środki ochrony osobistej (SOI)Egzamin Dodatkowo dla dozoru: Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i ochrona środowiska w dyrektywach Unii Europejskiej. Praktyka promocji bezpiecznych metod pracy. Analiza ryzyka. Plan awaryjny. Ryzyko i środki bezpieczeństwa przy występowaniu hałasu, elektryczności, promieniowania i azbestu. Podstawy ergonomii. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia) Szkolenie przeznaczone dla: pracowników ora pracowników dozoru (BVCA, VOL VCA) (VCA-1 i VCA-2) Czas trwania szkolenia :8 godzin VCA, SCC 8 lub 24 h. Cennik Szkolenia: Grupa od 4000 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 650 (jendodniowe do 950 dwudniowe). Zapisz się na szkolenie lub swoich pracowników:

14 8. Wprowadzenie do wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N , OHSAS 18001, SCC, SCT Coraz więcej organizacji wdraża wymagania norm systemów 5. zarządzania, tworząc wielokrotnie zintegrowane systemy, Zdarza się również, jak to ma miejsce w przypadku normy SCC (VCA 5.1), że uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie wymagań normy bezpieczeństwa jest warunkiem przystąpienia do kontraktu i współpracy ze zleceniodawcą. Ww. Normy wprowadzają wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz BHP. Omawiamy wymagania dowolnej normy ISO. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest ukazanie znaczenia wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego lub i Systemu Zarządzania BHP w organizacji i jego efektywnego funkcjonowania oraz zapoznanie uczestników ze strukturą i wymogami każdej z norm. Treść Szkolenia: - wprowadzenie, Pętla Deminga. historia zarządzania systemów - terminologia, definicje oraz podstawowe zagadnienia w odniesieniu do danej normy - omówienie i interpretacja wymagań norm - podstawowe wymagania prawne sprzężone z wymaganiami norm, - podejście procesowe, elementy wspólne między normami Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia) Szkolenie przeznaczone dla: Odbiorcami szkolenia są kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni. Czas trwania szkolenia :1 dzień na każdą normę Cennik Szkolenia: Grupa 3500 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 400 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

15 9. Doskonalenie kompetencji pełnomocników ZSZ ISO 9001/14001 oraz Aby skutecznie zarządzać, trzeba umieć zmierzyć efektywność funkcjonowania systemu zarządzania zarówno w obszarze jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Jedną z najważniejszych funkcji w systemach zarządzania jest pełnomocnik. To ON odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem ZSZ. Wiele elementów funkcjonowania ZSZ zależy właśnie od wiedzy, jaką posiada pełnomocnik systemu zarzadzania. Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg norm PN-N-18001, OHSAS 18001,ISO 9001, czy ISO Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001, ISO PN-N Cel szkolenia: Ugruntowanie, podniesienie kompetencji pełnomocnika zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość + środowisko + bezpieczeństwo) Treść szkolenia: Wprowadzenie: budowa ZSZ w oparciu o normy: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 z punktu widzenia podejścia procesowego, prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania, dokumentowanie ZSZ. Wymagania i interpretacja norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania: integracja systemów, rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, metodyka informacji i motywacji wszystkich pracowników. Wskazania praktyczne przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu ZSZ: 8 zasad zarządzania, identyfikacja klientów i ich oczekiwań, zarządzanie procesowe. Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami, w zakresie ochrony środowiska, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Auditowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w oparciu o normę ISO 19011:, cele i podstawy auditu, przygotowanie auditów jakości, kwalifikacje auditorów, przebieg auditu, w tym m.in.: stwierdzenia auditorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena, udokumentowanie niezgodności, sprawozdanie z auditu, karty niezgodności, zakończenie auditu. Proces certyfikowania zintegrowanych systemów zarządzania. Ciągłe doskonalenie: metoda PDCA, działania korygujące i zapobiegawcze, przegląd ZSZ.Warsztaty: interpretacja i aspekty praktycznego zastosowania systemów wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, procedura auditu wewnętrznego, analiza przyczyn powstania niezgodności oraz formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych, praktyczne przeprowadzenie auditu. Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( przykłady, ćwiczenia, case study). Szkolenie przeznaczone dla: pełnomocników systemów zarządzania Czas trwania szkolenia :3 dni Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

16 10. Audytor systemów zarządzania (bhp, ochrona środowiska, jakość) Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem, trzeba go umieć mierzyć. Do pomiaru skuteczności działań w obszarze jakości bezpieczeństwa pracy czy ochrony środowiska naturalnego jednym z najważniejszych narzędzi jest audyt wewnętrzny. To dzięki niemu możemy ocenić skuteczność naszych działań, określić, czy ustanowiony system zarządzania funkcjonuje zgodnie z wewnętrznymi zewnętrznymi wymaganiami jak np. normami zarządzania. Audyt dostarcza również zarządowi informacji w jakim stopniu ustanowione cele zostały zrealizowane. Szkolenie Przygotowuje uczestników nie tylko teoretycznie ale również, dzięki case study oraz licznym symulacjom umożliwia przećwiczenie najczęściej występujących w trakcie audytu elementów. Nasze szkolenie przygotowuje do prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm PN-N-18001, OHSAS lub VCA/ SCC. ISO 9001, czy ISO 14001Dedykowane wersje tego szkolenia oferujemy również pod kątem konkretnej, wybranej przez Klienta normy. Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001, ISO PN-N-18001, OHSAS lub VCA/ SCC, sposobu przygotowania się do audytu, technik jego prowadzenia oraz dokumentowania wyników takiego audytu. Ponieważ szkolenie prowadzone jest tylko przez zawodowych audytorów systemów zarządzania, jedną z najistotniejszych korzyści płynących z tego szkolenia są ich praktyczne doświadczenia, którymi się chętnie dzielą. Szczegółowa znajomość wymagań norm zarządzania bezpieczeństwem oraz umiejętność oceny spełnienia tych wymagań, stanowią również bazę dla osób prowadzących czynności doradcze w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy Cele szkolenia: Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego wybranego systemu zarządzania. Treść Szkolenia: Wprowadzenie oraz poznanie terminologii, Najważniejsze elementy systemu zarządzania. Budowa systemów zarządzania w oparciu o normy : ISO 9001, ISO PN-N-18001, OHSAS lub VCA/ SCC, wymagania norm, Proces audytu wg ISO 19011, Zasady przygotowania do audytu Techniki audytowania Dokumentowanie wyników audytu Działania CAPA Certyfikacja systemów zarządzania. Uczestnicy szkolenia mają możliwość również poprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego audyt. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( przykłady, ćwiczenia, case study w tym klienta) Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie dedykujemy pełnomocnikom systemów zarządzania, kandydatom na audytorów wewnętrznych, kadrze kierowniczej, specjalistom BHP oraz innym osobom zainteresowanym. Szkolenie to może być również pierwszym krokiem dla osób które chciałyby w przyszłości zgłębiać tajniki zawodu audytora lub konsultanta/ doradcy. Czas trwania szkolenia : 2 lub 3 lub dwudniowe Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

17 11. Wprowadzenie do wymagań normy ISO :2011. (Dlaczego zarządzanie dostępnością i jakością usług informatycznych jest ważne dla organizacji?) Prawie każda współczesna organizacja korzysta z usług i infrastruktury informatycznej. W organizacjach możemy zidentyfikować dwie grupy związane z obszarem usług informatycznych: pracownicy korzystający z tych usług oraz z drugiej strony pracownicy działu IT świadczący te usługi. Każda z grup może mieć czasami wrażenie, że wspólne kontakty i zrozumienie wzajemnych potrzeb oraz wymagań, nie osiągnęły jeszcze zadawalającego poziomu. W założeniu dział IT ma wspierać w taki sposób pracowników biznesowych, aby mogli oni w sprawny i płynny sposób osiągać zadane przez Kierownictwo cele. Natomiast dział IT powinien świadczyć swoje usługi optymalnie w odniesieniu do posiadanego budżetu i zasobów. W praktyce każda ze stron, tj. jednostki biznes owe oraz dział IT, mają często odmienną percepcję definicji efektywnie i skutecznie świadczonych usług informatycznych i jakości tych usług. Środkiem pozwalającym na uzyskanie konsensusu i wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi interesariuszami jest system zarządzania usługami IT. Stanowi on interfejs komunikacyjny pomiędzy jednostkami zaangażowanymi bezpośrednio w procesy biznesowe oraz jednostkami wspierającymi te procesy. Wdrożenie takiego systemu zarządzania usługami IT pozwala na uzyskiwanie sukcesów biznesowych przez Firmę przy transparentnym i skutecznym wsparciu przez dział IT. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zobrazowanie znaczenia i przedstawienie praktycznego podejścia do zarządzania usługami informatycznymi wraz ze wskazaniem przykładów dobrych praktyk, które mogą zostać zaimplementowane w celu podniesienia skuteczności, efektywności i jakości prowadzonych działań operacyjnych i biznesowych. Celem szkolenia jest również wskazanie możliwości uzyskania wzajemnego porozumienia między biznesem a działem IT, w odniesieniu do jakości usług IT, w środowisku pozornie rozbieżnych celów jakie mają do zrealizowania poszczególne strony. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze strukturą i wymaganiami normy normy ISO :2011. Zakres i treść szkolenia - omówienie kontekstu, w którym rozpatruje się zarządzanie usługami IT, - terminologia, definicje oraz podstawowe zagadnienia w odniesieniu do normy ISO , - omówienie struktury normy ISO , - praktyczne przykłady stosowania zarządzania usługami IT, - podejście procesowe, elementy wspólne i odniesienia do innych norm ISO. Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnych wykładów z przykładami, ćwiczeniami, quizami i zagadkami. Szkolenie przeznaczone jest dla średnich i dużych Firm. Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy: - kadrę kierowniczą, zarządzających ważnymi obszarami, osoby odpowiadające za systemy zarządzania, kierowników projektów, audytorów wewnętrznych, pracowników IT, pracowników innych obszarów. Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cennik Szkolenia : GRUPA od 3500 zł za 1 dzień szkoleniowy, Indywidualnie od 400zł za 1 osobę za 1 dzień szkoleniowy (przy grupie min.10 osób)

18 12. Wprowadzenie do wymagań normy ISO 22301:2012. (Dlaczego zarządzanie ciągłością działania pozwala zmniejszyć straty finansowe organizacji wynikające z awarii, katastrof i incydentów?) Prawidłowo wdrożony system zarządzania ciągłością działania skutecznie zmniejsza ryzyka na jakie narażona jest organizacja w związku ze skutkami poważnych awarii czy incydentów. Nawet jeśli te poważne zdarzenia wystąpią, organizacja będzie odpowiednio przygotowana, aby skutecznie i efektywnie reagować. W większości przypadków pozwala to drastycznie zmniejszyć potencjalne negatywne skutki takiego zdarzenia. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zobrazowanie znaczenia zarządzania ciągłością działania w organizacji i przedstawienie praktycznego podejścia wraz ze wskazaniem przykładów dobrych praktyk, które mogą zostać zaimplementowane w celu zmniejszenia potencjalnych poważnych skutków awarii/incydentów. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze strukturą i wymaganiami normy ISO 22301, która została opracowana na bazie najlepszych światowych praktyk i doświadczeń. Treść Szkolenia: terminologia, definicje oraz podstawowe zagadnienia w odniesieniu do normy ISO 22301, analiza działalności przez pryzmat ryzyka, omówienie struktury normy ISO 22301, praktyczne przykłady stosowania zarządzania ciągłością działania, podejście procesowe, elementy wspólne i odniesienia do innych norm ISO. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnych wykładów z przykładami, ćwiczeniami, quizami i zagadkami. Szkolenie przeznaczone jest dla średnich i dużych Firm: kadry kierowniczej, zarządzających ważnymi/krytycznymi obszarami, kierowników projektów, osób odpowiadających za systemy zarządzania, audytorów wewnętrznych, pracowników IT, pracowników BHP, zespołów kryzysowych. Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cennik Szkolenia: grupa od 3500 zł za 1 dzień szkoleniowy, szkoleniowy (przy grupie min.10 osób) indywidualnie od 400zł za 1 osobę za 1 dzień Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób.

19 13. Praktyczne podejście do Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wprowadzenie do wymagań normy ISO 27001:2005. Bardzo często informacje przetwarzane w organizacji stanowią o przewadze konkurencyjnej, a nawet o przetrwaniu tej organizacji na rynku. Bezpieczeństwo informacji jest związane co najmniej z trzema aspektami tj. poufnością, integralnością i dostępnością informacji w organizacji w zakresie niezbędnym do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań biznesowych i operacyjnych. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji jest pojęciem o wiele szerszym niż, jak się czasami przyjmuje, zarządzanie bezpieczeństwem IT. Obejmuje bowiem, oprócz aspektów IT, również zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa fizycznego (budynków, sprzętu itp.), zarządzanie bezpieczeństwem związanym z działaniami pracowników (w biurach, w halach, w terenie itp.). Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wiąże się również ze spełnieniem wymagań prawnych takich jak ochrona danych osobowych, ochrona własności intelektualnej, spełnieniem obowiązków terminowego składania kompletnych i prawidłowych danych (np. w formie deklaracji, sprawozdań czy raportów) do urzędów i instytucji. Coraz więcej organizacji, rozumiejąc wagę bezpieczeństwa informacji, poddaje się certyfikacji zgodnie z normą ISO 27001:2005. Wiele organizacji wdraża też zarządzanie bezpieczeństwa informacji, podchodząc praktycznie do tego zagadnienia, opierając jednak swoje działania właśnie m.in. na normie ISO 27001:2005. Takie podejście ułatwia uzyskanie certyfikatu w tym obszarze, w przypadku podjęcia w przyszłości przez organizację decyzji o poddaniu się certyfikacji w tym zakresie. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie znaczenia jakie ma zarządzanie bezpieczeństwem Informacji w organizacji i przedstawienie praktycznego podejścia wraz wskazaniem przykładów dobrych praktyk, które mogą zostać zaimplementowane w celu podniesienia skuteczności i efektywności prowadzonych działań operacyjnych i biznesowych. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze strukturą i wymaganiami normy ISO 27001:2005. Zakres i treść szkolenia: terminologia, definicje oraz podstawowe zagadnienia w odniesieniu do normy ISO 27001:2005, omówienie kontekstu, w którym rozpatruje się zarządzanie bezpieczeństwem informacji, omówienie i interpretacja wymagań prawnych związanych bezpośrednio z normą ISO 27001:2005, omówienie struktury normy ISO 27001:2005, praktyczne przykłady efektywnego wdrażania i stosowania zarządzania bezpieczeństwem informacji, podejście procesowe, elementy wspólne i odniesienia do innych norm ISO. Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych wykładów z przykładami dobrych praktyk, ćwiczeniami, quizami i zagadkami. Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry kierowniczej, osób zarządzających kluczowymi obszarami w organizacji, osób odpowiadających za wdrażanie i utrzymanie systemów zarządzania, osób odpowiedzialnych za ciągłość działania organizacji, audytorów wewnętrznych, kierowników projektów, pracowników IT oraz innych obszarów. Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cennik Szkolenia:grupa od 3500 zł za 1 dzień szkoleniowy, indywidualnie od 400zł za 1 osobę za 1 dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób.

20 14. Zabezpieczenia maszyn i urządzeń zasadnicze i minimalne wymagania Intencją szkolenia jest w przekazanie informacji w temacie systemów bezpieczeństwa maszyn, które są aktualnie eksploatowane oraz zasady zabezpieczania maszyn przed wystąpieniem urazu. Głównym celem jest redukcja ilości zagrożeń w środowisku pracy oraz wzrost świadomości pracowników. Cele szkolenia: Przekazanie informacji o typach maszyn i zasadach bezpieczeństwa oraz rodzajach stosowanych zabezpieczeń. Umiejętność identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez maszyny Treść szkolenia: Część 1: Teoria Wymagania prawne dotyczące maszyn oraz zabezpieczeń. Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn. Listy kontrolne. Typy systemów mechanicznych oraz mechanizmów w maszynach, które wymagają zastosowania zabezpieczeń, Typowe zagrożenia Wymagane właściwości osłon i zabezpieczeń maszyn oraz wymagane sposoby montowania osłon Alternatywne zabezpieczenia maszyn, automatyczne systemy zabezpieczeń Obowiązek prac konserwacyjnych, LOTO (lock out/tagout) Część 2: Praktyczna Analiza wypadków w pracy podczas obsługi maszyn oraz możliwe rozwiązania techniczne w cele zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu. Wycieczka po zakładzie(jeśli dedykowane szkolenie), analiza miejsc problematycznych i źródeł zagrożeń w stosowanych urządzeniach, przeprowadzenie dyskusji oraz wniesienie możliwych rozwiązań. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie. Kurs przeznaczony dla: inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp, służby techniczne Czas trwania szkolenia: 8 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 3400 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica) Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

21 15. Bezpieczeństwo podczas pracy ze szkłem w laboratoriach Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników wykonujących prace ze szkłem w celu zaprezentowania sposobu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Szkło jest materiałem wrażliwym, wysoce podatnym na uszkodzenia, w związku z tym należy poznać rodzaje niebezpiecznych sytuacji, które są związane z prace ze szkłem oraz metody ograniczania i minimalizowania zagrożeń. Cele szkolenia: Poszerzenie wiedzy związanej z pracą ze szkłem Szkolenie pracowników z poprawnych zasad pracy ze szkłem Szkolenie pracowników z identyfikacji zagrożeń i ryzyka Nauka zapobiegania zagrożeniom i ograniczenie ryzyka Treść szkolenia: Sytuacje, w których istnieje duże prawdopodobieństwo rozbicia szkła. Cykl życia szkła. W jaki sposób pracować ze szkłem Jak używać szkło. Zdarzenie pęknięcia szkła i zasady postępowania z tym szkłem Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. dyskusja i pokazy / demonstracje Kurs przeznaczony dla: specjaliści bhp, pracownicy laboratoryjni Czas trwania szkolenia: 4 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 1600/ dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 300 zł. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

22 16. Lider ergonomii w zakładzie pracy Ergonomia coraz częściej jest wsparciem pracodawców w zakresie optymalizacji kosztów związanych z warunkami pracy, poprawy wydajności i jakości pracy, podniesienia komfortu pracy, a tym samym zadowolenia pracowników. Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom wiedzę na temat podstawy prawnej działań ergonomicznych, ergonomicznych czynników ryzyka, wybranych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem w środowisku pracy ergonomicznych czynników ryzyka oraz sposobach doboru działań minimalizujących to ryzyko. Szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy o dostępnych metodach ergonomicznej oceny stanowiska pracy, nauczenie uczestników posługiwania się wybranymi metodami, przekazanie wiedzy na temat ergonomii w zakresie pozwalającym na samodzielną ocenę ergonomiczną stanowisk pracy oraz prowadzenie przez uczestników szkoleń dla pozostałych pracowników w Firmie Treść szkolenia: Wstęp do ergonomii: podstawowe pojęcia, normalizacja, podstawa prawna Schorzenia powiązane z pracą Elementy antropometrii Identyfikacja i klasyfikacja ergonomicznych czynników ryzyka Wybrane metody oceny ryzyka ergonomicznego Część praktyczna samodzielna ocena ryzyka ergonomicznego przez uczestników Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie praktycznej części na wybranych przez Klienta stanowiskach pracy na terenie zakładu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Kurs przeznaczony dla: służby BHP oraz innych pracowników, których zadaniem będzie przeprowadzanie ergonomicznych ocen w zakładzie pracy oraz przekazywanie wiedzy na temat ergonomii pozostałym pracownikom Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) Cennik Szkolenia: 3200 zł za dzień szkoleniowy, od dwóch zamówionych szkoleń wzwyż cena 2800 zł brutto. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica) Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

23 17. Osłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń - warsztaty Intencją szkolenia jest w przekazanie informacji w temacie systemów bezpieczeństwa maszyn, które są aktualnie eksploatowane oraz zasady zabezpieczania maszyn przed wystąpieniem urazu. Głównym celem jest redukcja ilości zagrożeń w środowisku pracy oraz wzrost świadomości pracowników. Cel szkolenia: Przekazanie informacji o typach maszyn i zasadach bezpieczeństwa oraz rodzajach stosowanych zabezpieczeń. Umiejętność identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez maszyny, Drugi dzień warsztaty z praktyczną oceną zgodności w zakresie minimalnych wymagań Treść szkolenia: Część 1: Teoria - I dzień Wymagania prawne dotyczące osłon maszyn oraz zabezpieczeń. Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn. Listy kontrolne. Typy systemów mechanicznych oraz mechanizmów w maszynach, które wymagają zastosowania osłon, Typowe zagrożenia Wymagane właściwości osłon i zabezpieczeń maszyn oraz wymagane sposoby montowania osłon Alternatywne zabezpieczenia maszyn, automatyczne systemy zabezpieczeń Obowiązek prac konserwacyjnych, LOTO (lock out/tagout) Analiza wypadków w pracy podczas obsługi maszyn oraz możliwe rozwiązania techniczne w cele zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu. Część 2: Praktyczna II dzień AUDYT maszyny, analiza miejsc problematycznych i źródeł zagrożeń w stosowanych urządzeniach, przeprowadzenie dyskusji oraz wniesienie możliwych rozwiązań. Ocena zgodności z minimalnymi wymaganiami w praktyce. Uczestnicy szkolenia dokonują w praktyce oceny zgodności z minimalnymi/ zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dla maszyn. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Ćwiczenia praktyczne - -ocena zabezpieczeń maszyn. Kurs przeznaczony dla: inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp, służby techniczne Czas trwania szkolenia: 16 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 3400 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica) Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

24 18. Elektryczność statyczna, jako przyczyna pożarów i eksplozji Elektryczność statyczna, naturalne zjawisko powstające w wyniku tarcia i rozdzielania się materiałów lub powstanie pola elektrostatycznego, jest jednym ze znanych przyczyn powstania zapłonów w procesach w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz innych i może powodować pożary i eksplozje zakładów, w których występuje emisja mieszanin palnych gazów lub pyłów organicznych z powietrzem. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaje zjawisko elektryczności statycznej oraz zagrożenie zapłonem w wyniku wyładowania elektrostatycznego w różnych procesach typowych dla zakładów chemicznych, w których przetwarzających surowce z gazami, rozpuszczalnikami i zawiesinami stałymi. Cele szkolenia: Poszerzenie wiedzy o elektryczności statycznej Wzrost świadomości o właściwościach wyładowanie elektrostatycznego na stanowiskach pracy poprzez analizę zdarzeń, które miały miejsce w zakładach przemysłowych. Zdobycie umiejętności identyfikacji potencjalnych zagrożeń na stanowiskach pracy. Treść szkolenia: Zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną. normy Wstęp: Historia świadomości zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną Przykłady zniszczeń wywołanych pożarami i wybuchami Niezbędne uziemianie wózków i przejezdnego sprzętu Palność i wybuchowość pyłów Trójkąt wystąpienia ładunku elektrostatycznego Metodologiczny opis kilku wypadków wywołanych elektrycznością statyczną w przemyśle. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Kurs przeznaczony dla: Inżynierów, służb technicznych, operatorzy (pracownicy pracujący w strefach zagrożenia wybuchem) służby BHP Czas trwania szkolenia: 8 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 3200 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł. Odrębnie kalkulowane szkolenia wyjazdowe dla grup (Szczyrk, Wisła, Krynica)

25 19. Pierwsza pomoc przedmedyczna Pracodawca zobowiązany jest do włożenia dużego wysiłku w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i zapewnienia pracownikowi powrotu do domu w zdrowiu. Niemniej jednak obowiązkiem pracownika jest bycie gotowym na wystąpienie zdarzenia wypadkowego oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi. Narażenie na różne zagrożenia takie jak chemikalia, zagrożenia fizyczne, ogień, elektryczność zobowiązuje do niesienia szybkiej i fachowej pomocy poszkodowanemu, co staje się ważnym zadaniem, na które musimy być gotowi każdego dnia. Szkolenie prowadzone jest przez RATOWNIKA MEDYCZNEGO/ Pracodawca powinien wyznaczyć i przeszkolić pracowników,aby potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, gdy zajdzie taka potrzeba. Cel szkolenia: Przeszkolenie pracowników w celu udzielania pierwszej pomocy do czasu przybycia pogotowia ratunkowego. Treść szkolenia: Postępowanie z pracownikiem w razie wypadku podstawowe czynności zabezpieczające Resuscytacja krążeniowo oddechowa Urazy głowy Krwotoki Utrata przytomności Złamania, zranienia, oparzenia Urazy klatki piersiowej, szczęki Poparzenia chemiczne Uwaga! Jeśli szkolenie organizowane jest jako dedykowane dla organizacji, bardzo dokładnie omawiane są przypadki najczęściej występujących urazów, z punktu widzenia najczęściej występujących wypadków w organizacji. Procedura szkolenia: Szkolenie jest kombinacją wykładów z praktycznymi pokazami oraz ćwiczeniami pojedynczych pracowników i w parach. Szkolenie prowadzone jest z użyciem manekinów przez ratowników medycznych. Kurs przeznaczony dla: Pracownicy, kierownicy I osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy Czas trwania szkolenia: 8 godzin Cennik Szkolenia: Grupa 1600 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 150 zł. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 10 osób

26 Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, potrafiący nie tylko umiejętnie przekazać wiedzę, ale przede wszystkim rozpoznać potrzeby uczestników znaleźć ich słabe punkty oraz pomóc w osobistym rozwoju.

27 20. Inspirujące przywództwo Cel szkolenia : Budowa partycypacji pracowniczej poprzez rozwinięcie umiejętności przywódczych przedstawicieli kadry liniowej i średniej. Treść szkolenia Skrzynka stylów kierowania W.J. Reddina; style zachowań/przywództwa; siedem poziomów zarządzania (ustalenie w jaki sposób przywódca ma inspirować pracowników, współpracowników, przełożonego); różne oczekiwania od przywódcy w organizacji - godzenie przeciwieństw; czynniki katalizujące i wzmacniające progres, zarządzanie sobą i pracownikami w czasie, zasady budowy efektywnie działających zespołów pracowniczych. Zaprezentowane zostaną też skale i kwestionariusze psychologiczne, które pozwolą na ocenienie własnych predyspozycji przywódczych (skala cech przywódczych, spis zachowań przywódczych,). Określenie czynników wspomagających postęp realizacji działań zasada postępu. Umiejętność: wykrywania pozornej zgody, zarządzania zachowaniami konformistycznymi i spolegliwymi; sposoby na motywujące podsumowywanie dnia pracy; umiejętność obniżania frustracji pracowników i uwalnianie ich potencjału z wykorzystaniem umiejętności mentoringowych i coachingowych, budowa subkultury zespołu przez siebie zarządzanego. Rola przywódcy w budowaniu i doskonaleniu kultury organizacyjnej z uwzględnieniem elementów kultury bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem na stanowiskach pracy. Umiejętność bycia tu i teraz (uważność). Umiejętność udzielania wsparcia pracownikom i zespołom pracowniczym w sposób inspirujący ich do działania. Metody i formy używane na szkoleniu analizy przypadków (case studies) inscenizacje, IPW (Inne Punkty Widzenia), debata oksfordzka; adwokat diabła; cykl mikrowykładów; technika 635; autorefleksja grupy Szkolenie przeznaczone jest dla : Kadry kierowniczej. Czas trwania szkolenia : Wersja skrócona - 16 godzin, wersja pełna 24 godziny (1 dzień szkoleniowy to 8 godzin). Cennik szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

28 21. Przywództwo zarządzanie energią swoją i energią pracowników. Cel szkolenia : Budowa partycypacji pracowniczej poprzez rozwinięcie umiejętności przywódczych u przedstawicieli kadry. Treść szkolenia : budowanie autorytetu własnego, podwładnych i organizacji, Budowanie własnej wiarygodności i sprawczości; różnice pomiędzy motywowaniem a manipulowaniem, czynniki finansowe i pozafinansowe wpływające na postawy i zachowania pracowników, sposoby budowania i niszczenia zaufania, granice zaufanie zaufanie/ kontrola, sposoby świadomego udzielania wsparcia. Budowa atmosfery bezpieczeństwa psychologicznego wzajemny szacunek. Umiejętność świadomej realizacji swoich obowiązków od mikrozarządzania. Umiejętność optymalizowania działań operacyjnych i czynności procesowych w sposób niwelujący ryzyko. Wyrabianie w pracownikach postawy probezpiecznej. Umiejętność poznania i zarządzania potrzebami indywidualnymi swoich pracowników. Metody i formy używane na szkoleniu: mini-wykład, technika grup nominalnych, analiza przypadku symulacje, debata za i przeciw Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej) Czas trwania : Wersja skrócona - 8 godzin, wersja pełna - 16 godzin (dwa dni po 8 godzin). Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

29 22. Motywowanie I wpływanie na zaangażowanie pracowników i zespołów pracowniczych. Cel szkolenia : Doskonalenie umiejętności wpływania na postawy i zachowania pracowników. Treść szkolenia : Nabycie umiejętności wspierania pracowników i zespołów pracowniczych. Budowanie w pracowniku poczucia sprawstwa. Sposoby wykorzystania działań zespołowych do oczekiwanej zmiany postaw i zachowań pracownika. Czynniki katalizujące progres efektywności działań zespołowych. Budowa zespołów w strukturze hierarchicznej oraz funkcjonalnej/ zadaniowej( działania w strukturze macierzowej). Działania związane z wprowadzeniem/ doskonaleniem zarządzania przez cele (MBO). Sposoby na motywujące podsumowanie dnia pracy. Świadome budowanie subkultury zespołu, który jest prowadzony przez szkolonego. Metody i formy używane na szkoleniu: szkolenie prowadzone metodą warsztatu, word cafe, odwrotna burza mózgów (kruszenie), analiza pola sił, case study Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej) Czas trwania szkolenia : 16 godzin, opcjonalnie 8 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od 3500 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób 23. Motywowanie II wykorzystanie oceny okresowej oraz rozwoju kompetencji pracowników. Cel szkolenia : Poszerzenie umiejętności angażowania pracowników w realizację zadań i rozbudzenia ich kreatywności. Treść szkolenia : Budowa/ weryfikacja sposobu prowadzenia procesu formalnego oceniania pracowników: wprowadzenie do oceny pracownika również elementów oceny zespołu, do którego należy pracownik. Wypracowanie akceptowalnej formy budowania samooceny. Sposób poszerzenia umiejętności autorefleksji i zasad budowy samooceny przez pracownika. Prowadzenie rozmowy okresowej część oceniająca z uwzględnieniem działań zespołu, do którego należy oceniany. Prowadzenia rozmowy okresowej część rozwijająca zawierająca oczekiwany przez oceniającego rozwój pracownika i zespołu, do którego należy. Sposób doskonalenia kultury organizacyjnej, w tym kultury bezpieczeństwa z wniosków po przeprowadzeniu rozmów okresowych. Nabycie umiejętności wspierania pracowników w realizowaniu zaplanowanych działań rozwojowych. Wiarygodna pochwała; budowa atmosfery bezpieczeństwa psychologicznego; obdarzanie szczerym uznaniem; udzielanie wsparcia, budowa kultury w której prośba o pomoc jest równo cenną z udzielaniem pomocy; radzenie sobie z wyuczoną bezradnością nikt nam nie mówił, nikt nas nie pytał. Metody i formy używane na szkoleniu: SWOT dla pracownika i dla zespołu; technika trójkąta; analizy przepadków martwa, drama; Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej) Czas trwania szkolenia : 16 godzin, opcjonalnie 8 godzin. Firma proponuje dodatkowe działania związane z świadomym zarządzaniem kompetencjami pracowniczymi polegającymi na: wykonanie/ weryfikacja mapy kompetencji (z wydzieleniem kompetencji kluczowych), przeprowadzenie sesji DC, wykorzystanie wiedzy uzyskanej z DC do rozwoju pracowników i zespołów pracowniczych. Zbudowanie/ weryfikacja listy kluczowych pracowników każda z propozycji wymaga podjęcia indywidualnych rozmów z firmą. Cennik Szkolenia: Grupa od 3500 / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

30 24. Wywieranie wpływu na ludzi. Cel szkolenia : Każda osoba funkcjonująca w społeczeństwie poddawana jest szeregowi wpływów ze strony innych ludzi. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z tego rodzaju wpływami, przedstawienie możliwości jak samemu skutecznie wpływać na innych oraz nauka obrony przed niechcianymi wpływami. Treść szkolenia : Uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami społecznymi (teoria wpływów) i rodzajami wpływów społecznych np. z zasadą wzajemności i konsekwencji. Omówione zostaną także rodzaje wpływów między grupowych np. czy i na ile mniejszość może wpływać na większość oraz stosowane powszechnie metody ingracjacji. Duży nacisk zostanie położony na umiejętności rozpoznawania i obrony przed tzw. wpływami niesprawiedliwymi oraz umiejętnością asertywnej odmowy. Uczestnicy będą mogli wzbogacić swą wiedzę na temat własnych kompetencji społecznych i asertywności rozwiązując kwestionariusze psychologiczne oraz doskonaląc omówione wcześniej umiejętności w części warsztatowej. Procedura szkolenia : Wykład, dyskusja, warsztaty - scenki, ćwiczenia w grupie, kwestionariusze psychologiczne. Szkolenie przeznaczone jest dla : Osób chcących doskonalić umiejętności społeczne, szczególnie dla pracowników poddawanych dużej presji ze strony otoczenia np. dla pracowników działu obsługi klienta. Czas trwania szkolenia : 8 godzin, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób 25. Budowanie efektywnie działających zespołów I. Cel szkolenia : Wdrożenie w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa działań poprzez samoorganizujące się zespoły zadaniowe. Treść szkolenia : grupa pracowników a zespół pracowniczy; formy organizacji zespołu; cechy efektywnego zespołu; podstawy efektywnego współdziałania; etapy rozwoju zespołu sposoby zmniejszenia ich wpływu na długotrwale działające zespoły; zagrożenia dla efektywności pracy zespołu; prezentacja wyników zespołu; komunikacja wewnątrz zespołu; relacje zespołu z innymi zespołami wewnątrz firmy; korzyści wynikające ze skutecznego współdziałania; uwarunkowania w naszym kraju wpływające na budowę i trwałość zespołu: elementy nowoczesnego zarzadzania na stanowisku pracy między innymi 5S i Kanban. Metody i formy używane na szkoleniu: wykład, praca w zespołach (warsztaty), analiza wytworów współpracy zespołowej, test psychologiczny, analiza efektywności zespołu, metoda sześciu kapeluszy, IPW (Inne Punkty Widzenia). Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej) Czas trwania szkolenia : 8 godzin, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

31 26. Budowanie efektywnie działających zespołów II. Cel szkolenia : Budowa motywacji pracowników poprzez ich funkcjonowanie w dobrze zarządzanym i sprawczym zespole pracowniczym. Wdrożenie elementów kultury intensyfikującej proaktywność i partycypację poprzez wpływanie na zmianę postaw pracowników z biernej na aktywną. Wdrożenie nowych pracowników w kulturę zarzadzania produkcją/usługami poprzez zespoły pracownicze. Treść szkolenia : dobór uczestników zespołu w tym: przyjmowanie do zespołu nowego uczestnika; role w zespole; konflikt między rolą oczekiwana a preferowaną; sposoby analizy efektywności zespołu, rozwiązywanie problemów w zespole, socjogram władzy; ustalenie priorytetów działań poszczególnych członków zespołu w stosunku do zadania całego zespołu, wzmocnienie samoświadomości członków zespołu, branie odpowiedzialności za działanie swoje i zespołu, do którego się należy, wbudowywanie działań innowacyjnych (system sugestii) opartych na filozofii Kaizen, cykl PDCA stosowany do wzmocnienia kreatywności i efektywności zespołu; kontrola i analiza wyników osiągniętych przez zespół; rozwój zespołu a plany rozwojowe każdego z uczestników zespołu, przekazywanie uczestnika zespołu do innej części organizacji, zwalnianie pracownika z zespołu, zatrudnianie gorszych od siebie; szukanie pracowników BMW (biernie, miernie, ale wiernie); zaufanie a kontrola w budowaniu zespołu, SWOT zespołu; liderzy - formalny i nieformalny; lider emocjonalny; uczestnik - kategorie zachowań, synergia, wewnętrzne życie zawodowe; techniki wyznaczania drogi rozwoju zespołu Metody i formy używane na szkoleniu: test Belbina, Ishikawa, drzewo problemów, ZWI (Zalety, Wady i to, co interesujące) drzewo celów, metoda da Vinci, diagram RACI, ANW (Alternatywy- Możliwości Wybory). Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej) Czas trwania szkolenia : 16 godzin, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób 27. Komunikowanie interpersonalne. Cel szkolenia : usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sposobów i zasad komunikacji międzyludzkiej. Doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Treść szkolenia : sposoby wpływania na spostrzeżenia i opinie przełożonego; jak dbać, by przełożony uznał Cię za kompetentnego; jak być pomocnym w działaniach firmy; jak uzyskać poczucie sprawstwa w organizacji i czuć się potrzebnym. Pięć podstawowych umiejętności w zakresie komunikowania; komunikacja niewerbalna; operowanie dystansem; charakterystyka zachowań; style komunikacji; informacja zwrotna - zasady udzielania; pochwała - zasady udzielania; indywidualne filtry - ich wpływ na postrzeganie świata; poziomy słuchania; rozmowa konfrontacyjna - jak poradzić sobie z zawiedzionymi przez zwierzchników oczekiwaniami. Podstawowe gry psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi. Wstępne informacje po analizie translacyjnej. Zgodność komunikatu ta sama informacja werbalna i niewerbalna. Słuchanie odzwierciedlające. Techniki używane przez rozmówcę w celu szybkiego zakończenia rozmowy sposoby świadomego ich niwelowania. Metody i formy używane na szkoleniu: technika trójkąta, burza mózgów klasyczna i odwrotna, technika 635, kula śnieżna, analiza przypadku, technika grup nominalnych, gry doskonalące komunikację werbalną i niewerbalną. Szkolenie przeznaczone jest dla : Wszystkich chętnych chcących ulepszać swoje umiejętności komunikacyjne. Czas trwania szkolenia : 16 godzin, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

32 28. Prowadzenie spotkania z zespołem. Cel szkolenia : Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnego spotkania. Podniesienie sprawczości prowadzonych spotkań bez stosowania technik manipulacyjnych. Treść szkolenia : ewaluacja efektywności poprzedniego spotkania; techniki zadawania pytań przez prowadzącego; problem z konformizmem (pozorną zgodą) i biernością uczestników; wewnętrzne życie zawodowe; zasady skutecznego motywowania uczestników spotkania; przekonania, które ograniczają lidera. Zachowania werbalne i niewerbalne budujące pozycję lidera; radzenie sobie z zakłóceniami w procesie komunikacji, budowanie swojej pozycji jako lidera w procesie komunikacji na spotkaniach z zespołem, warunki efektywnej komunikacji, sztuka przekonywania; brak efektów po poprzednim spotkaniu. Podstawowe gry psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi. Wstępne informacje po analizie translacyjnej. Metody i formy używane na szkoleniu: gry budujące poczucie bezpieczeństwa w grupie, promyczkowe uszeregowanie, analiza pola sił, symulacje, metoda sześciu kapeluszy, metoda kartek Crawforda, Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej) Czas trwania szkolenia : 16 godzin, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

33 29. Wdrażanie zmian. Cel szkolenia : nauczenie zauważania potrzeby wdrażania zmian oraz ich monitorowania a także przejścia z działań projektowych na działania systemowe (zarządzanie trwałością efektów zmiany). Treść szkolenia: umiejętność wychodzenia poza swoją/zespołu sferę komfortu; stosowanie techniki SMARTER do realizacji zmiany, Systemowe wdrażanie zmiany - pętla PDCA, doskonalenie umiejętności proaktywnego diagnozowania potrzeby zmian (Warusa-kagen) i wprowadzania zmian przez zespoły pracownicze, analiza korzyści z wprowadzenia zmiany - SWOT; wbudowywanie/doskonalenie systemu działań innowacyjnych (system sugestii) opartych na filozofii Kaizen; wpływanie na postawy i zachowania wobec zmian - emocjonalny cykl reakcji na zmiany; budowanie współodpowiedzialności za wprowadzenie zmiany; komunikacja w trakcie realizowania zmiany uzyskanie świadomości przez zarządzających zmianą jak ich styl komunikacji i zarządzania może wpłynąć na zaangażowanie pracowników; faza projektowa - obszar pilotażowy wprowadzenia zmiany; świadome pozyskiwanie sojuszników w organizacji ułatwiających wprowadzenie zmiany ( role jakie można wyróżnić w organizacji podczas wdrażania zmian ) utrzymanie zmiany - przejście z fazy projektu w fazę procesu; zakorzenienie zmiany w kulturze organizacji. Sposoby redefiniowania zmiany w przypadku jej początkowej klęski. Funkcjonowanie organizacji w strukturze macierzowej powołanej na czas fazy projektowej zmiany. Analiza wpływu potencjalnych efektów zmiany na: strumień wartości dodanej. Metody i formy używane na szkoleniu: optymalizacja prac w zasymulowanym zadaniu zespołowym (nauka dostrzegania potrzeby obszarów do zmian). 6 kapeluszy, dyskusja panelowa, akwarium, cebulka, odwrotna burza mózgów ( kruszenie), technika trójkąta, IPW ( Inne Punkty Widzenia ), ZWI (Zalety Wady i to co intersujące ), scenki, wykres Gantta, analiza filmów. Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej) Czas trwania szkolenia : warsztaty od 8 do 24 godzin, w zależności od zakresu wiedzy i umiejętności do przekazania. Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: maksymalnie 10 osób 30. Delegowanie zadań. Cel szkolenia : Optymalizacja wykorzystania czasu pracy przez kadrę zarządzającą oraz doskonalenie umiejętności samodzielnej realizacji zadania i autoodpowiedzialności u pracowników liniowych. Treść szkolenia : co zarządzający może a czego nie może delegować; etapy delegowania zadania; zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień; opór przed delegowaniem u zwierzchników; opór przed przyjęciem delegowanych zadań u podwładnych, świadome upełnomocnianie osób, którym przekazano zadanie, budowa zaufania między delegującym a osobą przyjmującą zadanie, różnice pomiędzy delegowaniem a instruowaniem; delegowanie jakości; doskonalenie u pracowników automotywacji; sposoby weryfikacji postępów i realizacji zleconego zadania; dostrzeganie i świętowanie małych sukcesów; dysfunkcyjne zachowania delegującego i sposoby ich diagnozowania m.in. mikrozarządzanie, nadmierna kontrola. Nieświadome wpływanie na odpowiedzialnego za zadanie przez delegującego ( ja bym to widział tak.., myślałem, że zrobisz to tak.. ). Danie poczucia bezpieczeństwa osobie realizującej zadanie przez delegującego w warunkach wstępnych ustalenie konsekwencji w razie klęski przy realizowaniu zadania. Metody i formy używane na szkoleniu: Phillips 66, debata za i przeciw, AWM (Alternatywy, Możliwości, Wybory), PO ( Prowokacja Operacyjna myślenie lateralne) Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) oraz kadry liniowej Czas trwania szkolenia : 8 lub 16 godzin, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

34 31. Zadanie zespołowe. Cel szkolenia : Doskonalenie umiejętności delegowania zadania całemu zespołowi produkcyjnemu. Treść szkolenia : Zarzadzanie przez zadania jako element kompetencji przywódczych; realizowanie w organizacji standardów poprzez samodzielne i autonomiczne zespoły zadaniowe - sposoby przemodelowania kultury organizacyjnej firmy oraz budowy subkultury w zespole zadaniowym ( w tym doskonalenie kultury bezpieczeństwa). Nabycie przez pracowników umiejętności systemowego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem struktury zespołu zadaniowego. podejmowanie decyzji w zespołach; budowanie w uczestnikach poczucia własnej skuteczności. Kierownik zespołu - członkiem zespołu czy nadzorcą jego pracy, alchemia zespołu - wpływ motywacyjny zespołu na każdego z jego członków; świadomość zarządzania efektem synergii (wygaszanie synergii ujemnej i wzmacnianie synergii dodatniej); spotkania zespołu, autonomus meitenance jako stałe zadanie zespołowe;, zrozumienie struktury macierzowej i jej wpływu na zlecone zadanie zespołowe; sposoby zlecania zadań, sprawdzenie zrozumienia zleconego zadania, technika SMART ; ryzyko realizacji zadania i sposób jego niwelowania; jak utrzymywać pozytywną energię zespołu; pozyskiwanie sojuszników przy realizacji zadania, udzielania wsparcia podwładnym przy realizacji zadania. Niwelowanie dychotomia my-oni oraz syndromów oblężonej twierdzy, kozła ofiarnego. Metody i formy używane na szkoleniu: Metoda Phillips 66 ; Kula śnieżna; debata oksfordzka, akwarium; metoda harwardzka; burza mózgu - kruszenie; spytaj pięć razy dlaczego, Metoda kartek Crawforda, analiza przypadku; symulacja; filmowanie Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej poziomu strategicznego ( trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) oraz kadry liniowej Czas trwania szkolenia : 24 godziny, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób 32. Konflikty w zespole i sposoby ich rozwiązywania. Cel szkolenia : doskonalenie umiejętności wyłapywania, rozpoznania i świadomego zarządzania oznakami konfliktu interpersonalnego, w zespole (podział na frakcje )oraz między zespołami. Treść szkolenia : Wypracowanie w kulturze organizacji świadomości, że konflikt jest twórczy i oczyszczający atmosferę- przez co każdy uczestnik procesu swoim zachowaniem i postawą powinien prezentować umiejętność konfrontowania swojego zdania z poglądami innych osób. Poznanie przebiegu sytuacji konfliktowej. Usystematyzowanie zachowań kierownika wobec dziejącego się konfliktu w obszarze jego działania moderacja, mediacja i negocjacja. Umiejętność rozróżnienia, kiedy używać jednej z form: mediacji, moderowania/ facylitowania i negocjacji. Omówione zostaną:, rodzaje konfliktów, iluzje dotyczące konfliktów, sposoby dochodzenia do skutecznych rozwiązań konfliktów (metoda 4 kroków). Metoda win-win. Przedstawiony zostanie także kwestionariusz psychologiczny umożliwiający rozpoznanie własnych strategii rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnych rozwiązań hipotetycznych sytuacji konfliktowych Wykrywanie pozornej zgody i zachowań konformistycznych. Świadome zarządzanie przez konflikt sposoby realizacji tego rodzaju zarządzania, obszary stosowania tego zarządzania. Metody i formy używane na szkoleniu: wykład, dyskusja, warsztaty (praca w grupach), kwestionariusz psychologiczny, gra psychologiczna, symulacja, drama. Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry zarządzającej grupami zespołami pracowniczymi. Czas trwania szkolenia : godzin,. Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

35 33. Stres. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Trening antystresowy. Opis szkolenia : szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest omówieniu zagadnień związanych ze stresem, w części drugiej uczestnicy będą mieli możliwość poddania się treningowi antystresowemu (relaksacyjnemu). Cel szkolenia : część pierwsza szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy na temat stresu i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Część druga (trening antystresowy) daje możliwość nauki technik i ćwiczeń relaksacyjnych umożliwiających obniżanie stresu. Po zakończeniu obu części szkolenia możliwa jest indywidualna konsultacja uczestników na temat własnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Treść szkolenia : w części pierwszej przedstawione zostaną następujące zagadnienia : co to jest stres, rodzaje sytuacji stresowych, mity (błędne poglądy) rozpowszechniane na temat stresu, charakterystyka działania w sytuacjach stresowych, rodzaje strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy zidentyfikują stosowane przez siebie strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych (kwestionariusz psychologiczny). W części drugiej zaprezentowane zostaną ćwiczenia indywidualne i zespołowe pozwalające na niwelowanie stanów napięcia, wyciszania organizmu, pozytywną integrację jednostek z grupą. Metody i formy używane na szkoleniu: wykład, dyskusja, rozwiązywanie kwestionariusza, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia relaksacyjne (niezbędne będą odpowiednie stroje do ćwiczeń, to jest : podkoszulki, luźne swetry i spodnie oraz karimata dla każdego uczestnika). Szkolenie przeznaczone jest dla : personelu wszystkich szczebli, a w szczególności dla pracowników narażonych na nadmierne przeciążenia. Czas trwania szkolenia : 2 dni po 8 godzin (razem 16 godzin), szkolenie może mieć charakter wyjazdowy, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób 34. Negocjacje w biznesie. Cel szkolenia : nabycie teoretycznych podstaw skutecznego negocjowania oraz doskonalenie umiejętności negocjacyjnych. Zwiększanie skuteczności negocjacyjnej oraz zdolności do wywierania wpływu na innych. Doskonalenie umiejętności przekonywania w grach negocjacyjnych. Treść szkolenia : uczestnicy zapoznają się ze : stylami negocjowania, cechami dobrego negocjatora, fazami procesu negocjacyjnego, trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi oraz podstawami skutecznej komunikacji i tworzeniem komunikatów perswazyjnych wpływających na odnoszenie sukcesów w procesie negocjowania. Uczestnicy będą mieli również możliwość zmierzenia własnej aktywności komunikacyjnej, poznania swego stylu negocjowania, : oraz praktycznego zastosowania wiedzy o negocjacjach w ćwiczeniach i grach negocjacyjnych. Podstawowe gry psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi. Wstępne informacje po analizie translacyjnej. Metody i formy używane na szkoleniu: wykład, dyskusja, ćwiczenia, gry perswazyjne i negocjacyjne, skala psychologiczna. Szkolenie przeznaczone jest dla : kadry kierowniczej i menadżerskiej oraz pracowników wszystkich szczebli chcących doskonalić swe umiejętności negocjacyjne. Czas trwania : 8 godzin, Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób

36 Treningi i Warsztaty ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, potrafiący nie tylko umiejętnie przekazać wiedzę, ale przede wszystkim rozpoznać potrzeby uczestników znaleźć ich słabe punkty oraz pomóc w osobistym rozwoju.

37 35. Kreatywność w działaniu i twórcze podejmowanie decyzji Cel treningu : Pokazanie w jaki sposób i jakimi technikami można obudzić kreatywne myślenie u siebie i u pracowników. Przeprowadzenie treningu twórczego myślenia na temat uzgodniony z zamawiającym szkolenia. Rodzaje myślenia - dywergencyjne i konwergencyjne oraz lateralne. Sposoby facylitowanie zespołu twórczego myślenia m.in. poprzez eliminowanie zwrotów powstrzymujących zespół od twórczego myślenia. Istnieje również możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dotyczących omawianej tematyki. Metody i formy używane w ramach treningu: indywidualna konsultacja, stosowanie technik heurystycznych oraz technik TROP (twórcze rozwiązywanie problemów), mapa myśli, pole sił, drzewo problemów. Trening przeznaczony jest dla : Kadry kierowniczej i zarządzającej grupami pracowników. Czas trwania : 8 godzin, Cennik: Grupa od 3 500/ dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób 36. Aktualizacja mapy kompetencji. Cel warsztatu : Budowa mapy kompetencji wraz z opisem zachowań, które charakteryzują te kompetencje z uwzględnieniem zbudowania kultury bezpieczeństwa. Treść warsztatu : Podczas warsztatów zostaną wypracowane: a) Kluczowe kompetencje dla każdego rodzaju stanowiska b) Kompetencje zostaną przełożone na oczekiwane zachowania pozwalające ocenić postawę i zaangażowanie pracownika, c) Wypracowana zostanie skala ocen poszczególnych zachowań ( macierz zachowań), d) Zostanie określona oczekiwana wiedza konieczna do realizacji obowiązków na danym rodzaju stanowiska pracy e) Opisane zostanie kto jest klientem wewnętrznym, kto dostawcą na danym rodzaju stanowisk pracy, f) Zbudowana zostanie lista pracowników kluczowych w każdym z rodzaju stanowisk, g) Uzupełniona zostanie lista kadry rezerwowej. Wypracowane informacje pozwolą na zbudowanie długofalowego planu rozwoju personelu. Metody i formy używane podczas warsztatu: debata za i przeciw, kula śnieżna, burza mózgów różne odmiany Warsztat przeznaczony jest dla : Kadry kierowniczej i zarządzającej grupami pracowników. Czas trwania : 8 godzin, Cennik: Grupa od / dzień warsztatu. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 8 osób

38 37. Warsztaty Development Center Cel warsztatu : zweryfikowanie oczekiwanych zachowań na danym stanowisku pracy do zachowań rzeczywiście dostępnych osobie uczestniczącej w warsztacie Warsztat przeznaczony jest dla : wybranej grupy pracowników pracujących na tym samym lub podobnym stanowisku Czas trwania : 10 godzin dla 8 uczestników warsztatu. Czas trwania dla asesorów wewnętrznych: 3 dni szkoleniowe po 8 godzin oraz 1 dzień warsztatów 15 godzin Całość usługi składa się z: a) przygotowania case studies (dla każdego ćwiczenia 6 do 8 scenariuszy); b) spotkanie z kadrą wyższą w celu weryfikacji mapy kompetencji i decyzji jakie kluczowe kompetencje będą oceniane u uczestników warsztatu, c) wybór i szkolenie asesorów wewnętrznych d) opracowanie indywidualnych raportów dla każdego z uczestników warsztatów e) spotkanie z przełożonymi osób będących uczestnikami warsztatów w celu weryfikacji zapisów w raporcie f) przygotowanie przełożonych do indywidualnych rozmów z uczestnikami warsztatów na temat budowy planów działań rozwojowych, g) przeprowadzenie indywidualnych rozmów z każdym uczestników spotkania przez asesorów naszej firmy w celu wyjaśnienia zapisów w raporcie. Spotkanie to jest przed spotkaniem ocenianego pracownika z przełożonym na temat jego planu rozwojowego. Cennik: przeprowadzenie warsztatu dla 8 osób cena orientacyjna około 50 tys. Zł. Dodatkowo można negocjować dopasowanie case studies z DC na case studies do AC. Scenariusze case studies pozostają własnością klienta. W przypadku kolejnych warsztatów cena ich przeprowadzenia jest mniejsza o około 1/ Rozwój organizacji w oparciu indywidualne i zespołowe programy rozwojowe. Cel warsztatu : Nauczyć się budować indywidualne plany rozwojowe zawierające w swej treści: a) obszary do rozwoju indywidualnego ( uczestnictwo w szkoleniu nie może być obszarem rozwojowym), b) Obszary w działaniu zespołu, do którego należy osoba, której jest budowany plan rozwojowy. Treść warsztatu : W naszej firmie uważamy, ze każdy pracownik powinien posiadać kompetencje przywódcze ( oczywiście ich oczekiwany rozwój jest zależny od miejsca w strukturze hierarchicznej jakie zajmuje pracownik ). Dlatego jako obszar kluczowy do rozwoju proponujemy doskonalenie przywództwa promującego kulturę organizacyjną i w niej zawartą kulturę bezpieczeństwa. Na podstawie oceny okresowej poszerzonej o wnioski z raportu po DC (o ile oceniany był ich uczestnikiem). Wypracujemy z uczestnikami warsztatu jednoznaczne formy zapisu programu rozwojowego oraz programu naprawczego opartego na technice SMART. Metody i formy używane podczas warsztatu: dyskusja, burza mózgów, SWOT, mapa myśli. Warsztat przeznaczony jest dla : Kadry kierowniczej i zarządzającej zespołami pracowniczymi. Czas trwania: 8 godzin, Cennik: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 8 osób

39 39. Strumień wartości Cel warsztatu :.opisanie strumienia wartości podczas prowadzonych procesów z uwzględnieniem holistycznej kultury organizacyjnej Treść warsztatu : Określenie co jest wartością dodaną dla klienta ostatecznego. Doskonalenie umiejętności obserwowania działań pracowników i zespołów pracowniczych pod kątem zbędnych operacji jednostkowych i czynności. Przeanalizowanie procesu pod kątem strat (mudy). Eliminacja wewnętrznych fabryk, tj. napraw lub działań, które nie powodują przyrostu wartości dodanej. Określenia, które operacje mogłyby być wyeliminowane poprzez wprowadzenie elementów TQM. Metody i formy używane podczas warsztatu: przeprowadzenie audytów całego procesu produkcji pod kątem rzeczywistego przyrostu wartości dodanej z punktu widzenia klienta ostatecznego. Mapa myśli, praca na flipchartach, filmowanie i analizowanie. Metoda migawkowa. Wykres spaghetti (sznurkowy). Warsztat przeznaczony jest dla : Kadry liniowej oraz liderów zespołów pracowniczych Czas trwania warsztatu : 8 godzin, Cennik: Grupa od / dzień szkoleniowy. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 16 osób 40. Wdrażanie techniki 5 S Cel warsztatu : wypracowanie standardu utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy Treść warsztatu : wypracowanie jednolitego wglądu stanowiska pracy, ustandaryzowanie rozmieszczenia wyposażenia i narzędzi na stanowisku, ustalenie standardu utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz ustalenie odpowiedzialnych za jego stosowanie, wprowadzenie techniki Kanban i pociągów logistycznych w celu optymalizacji wielkości zapasów na stanowisku pracy Metody i formy używane podczas warsztatu: prezentacja, burza mózgów, audyt, IPW (inne punkty widzenia). Warsztat przeznaczony jest dla : Kadry liniowej oraz liderów zespołów pracowniczych Czas trwania warsztatu : 1 dzień szkoleniowy, 3 dni warsztatów w wybranym obszarze pilotażowym łącznie 32 godziny Cennik: Grupa od / dzień szkoleniowy. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 16 osób

40 41. Wbudowanie metody SMED (Single Minute Exchange of Die) w kulturę organizacyjną. Cel warsztatu : skrócenie czasu postoju maszyny potrzebnego do jej przezbrojenia koniecznego z punktu widzenia zmiany wytwarzanego produktu Treść warsztatu : podział przezbrojeń na jednolite grupy, ustalenie częstotliwości realizowania poszczególnych grup przezbrojeń, obserwacja nieuczestnicząca aktualnie wykonywanych przezbrojeń z uwzględnieniem realizowanych czynności, podział czynności na zewnętrzne( czyli te które są wykonywane przed lub po okresie zatrzymania maszyny) i wewnętrzne (realizowane w trakcie postoju maszyny). Wypracowanie nowego podziału działań na zewnętrzne i wewnętrzne w celu zminimalizowania ilości operacji wewnętrznych. Analiza zmian czynności z wewnętrznych na wewnętrzne pod kątem bezpieczeństwa pracy i jakości produktu realizowanego bezpośrednio po wykonaniu zmiany oprzyrządowania. Metody i formy używane podczas warsztatu: wykład, filmowanie, burza mózgów, audyt, IPW (inne punkty widzenia). Warsztat przeznaczony jest dla : Kadry liniowej oraz liderów zespołów pracowniczych Czas trwania warsztatu : 1 dzień szkoleniowy, 1 dzień warsztatów w wybranym obszarze pilotażowym łącznie 16 godziny Cennik: Grupa od / dzień szkoleniowy. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 8 osób 42. Warsztaty doskonalące konserwację zapobiegawczą. (Preventive maintenance ). Cel warsztatu : Ustalenie zasady konserwacji zapobiegawczej w oparciu o techniki TPM (Total Productive Maintenance ) i autonomous maintenance (Samodzielna Obsługa). Treść warsztatu : 7 kroków Autonomous Maintenance. Ustalenie jakie działania może wykonywać na maszynie operator ( co wchodzi w skład AM ).Sprawdzenie, czy ustalony zakres działań wymaga dodatkowych szkoleń uprawnień, poszerzenia ryzyka na stanowisku pracy. Sposób zgłaszania uwag i spostrzeżeń przez Operatorów przed Maitenence wykonywanym przez UR. Sposób zgłaszania przez operatorów awarii i usterek wpływających na konieczność zatrzymania maszyny w okresie pomiędzy planowanymi konserwacjami. Wypracowanie jednolitego harmonogramu konserwacji zapobiegawczych dla każdej z maszyn. Wykorzystanie technik wizualizacyjnych przy tworzeniu planów działań pracowników UR i Operatorów. Metodologia tworzenia planów przeglądów AM. Wyodrębnienie punktów inspekcyjnych AM. Opracowanie zasad i sprawdzenie ich efektywności współpracy Operatora z pracownikami UR w trakcie planowanych konserwacji zapobiegawczych. Analiza zmian w kulturze bezpieczeństwa po wprowadzonych zmianach systemowych. Wskaźniki pokazujące efektywność wykonywanych przeglądów i napraw. Metody i formy używane podczas warsztatu: wykład, filmowanie, burza mózgów, audyt, IPW (inne punkty widzenia). Warsztat przeznaczony jest dla : Kadry liniowej oraz kardy i liderów utrzymania ruchy Czas trwania warsztatu : 1 dzień szkoleniowy, 1 dzień warsztatów w wybranym obszarze pilotażowym łącznie 16 godziny Cennik: Grupa od / dzień szkoleniowy. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 8 osób

41 Zbuduj Własne Szkolenie. Dajemy Państwu możliwość zbudowania własnego szkolenia, szytego na miarę. Przygotowaliśmy kilkanaście modułów szkoleniowych, które możecie Państwo połączyć, tworząc własne szkolenie według potrzeb. Jeśli nie znajdziecie państwo interesującego Was modułu przygotujemy go dla Was. Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, potrafiący nie tylko umiejętnie przekazać wiedzę, ale przede wszystkim rozpoznać potrzeby uczestników znaleźć ich słabe punkty oraz pomóc w osobistym rozwoju.

42 43. Aspekty ergonomii w planowaniu laboratoriów i biur W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia z dziedziny ergonomii wykorzystywane podczas planowania warunków środowiska pracy. Ergonomia jest dziedziną, która musi być wdrażana podczas planowania i polepszania stanowisk pracy, włączając biura, laboratoria oraz pozostałe stanowiska. Cel modułu szkoleniowego: Zrozumienie roli ergonomii w środowisku pracy. Przedstawienie informacji o uszkodzeniach układu mięśniowo szkieletowego powstałych w wyniku nieprawidłowych warunków pracy. Identyfikacja zagrożeń związanych z nie ergonomicznymi stanowiskami pracy w laboratoriach oraz podczas wykonywania prac biurowych. Zasady właściwej pracy w laboratoriach i biurach przy komputerze. Właściwa organizacja stanowiska pracy. Treść modułu szkoleniowego: Co to jest ergonomia? W jaki sposób należy wdrażać zasady ergonomii w zakładzie pracy? Wdrażanie ergonomii, jako integralnej dziedziny planowania stanowisk pracy i innych stanowisk roboczych Modele ergonomiczne Użycie wymiarów antropometrycznych podczas planowania schematów i stanowisk roboczych. Aspekty ergonomii w planowaniu obszarów pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas) Przykłady zastosowania rozwiązań ergonomicznych i ich powiązania z planowaniem Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Moduł szkoleniowy przeznaczony dla: Służb technicznych, dział zakupów i inwestycji, służby BHP Czas trwania modułu: 3 godzin Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę 44. Aspekty ergonomii w planowaniu pomieszczeń produkcyjnych W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia z dziedziny ergonomii wykorzystywane podczas planowania warunków środowiska pracy. Ergonomia jest dziedziną, która musi być wdrażana podczas planowania i polepszania stanowisk pracy, włączając stanowiska pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i technicznych. Cel modułu szkoleniowego: Zrozumienie roli ergonomii w środowisku pracy. Przedstawienie informacji o uszkodzeniach układu mięśniowo szkieletowego powstałych w wyniku nieprawidłowych warunków pracy. Identyfikacja zagrożeń związanych z nie ergonomicznymi stanowiskami pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i pomieszczeniach technicznych. Zasady właściwej pracy w laboratoriach i biurach przy komputerze. Właściwa organizacja stanowiska pracy. Treść modułu szkoleniowego: Co to jest ergonomia? W jaki sposób należy wdrażać zasady ergonomii w zakładzie pracy? Wdrażanie ergonomii, jako integralnej dziedziny planowania stanowisk pracy i innych stanowisk roboczych Modele ergonomiczne Użycie wymiarów antropometrycznych podczas planowania schematów i stanowisk roboczych. Aspekty ergonomii w planowaniu obszarów pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas) Przykłady zastosowania rozwiązań ergonomicznych i ich powiązania z planowaniem Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Szkolenie organizowane jako interaktywne - Wykłady, pokazy i ćwiczenia Moduł szkoleniowy przeznaczony dla: Służb technicznych, dział zakupów i inwestycji, służby BHP Czas trwania modułu: 2 godziny Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę

43 45. Aspekty ergonomii podczas ręcznych prac transportowych W trakcie szkolenia omawiane są podstawowe zasady ergonomiczne dotyczące ręcznych prac transportowych, które powinny zostać wdrożone już podczas planowania i montowania linii produkcyjnych i stanowisk pracy. Celem szkolenia jest zmniejszenie ryzyka powstania urazu fizycznego u pracownika, który może powstać w wyniku wykonywania ręcznego transportu. Wdrożenie zasad zaprezentowanych w niniejszym szkoleniu przenosi o krok do przodu działania pracodawcy w celu stworzenia wolnego od zagrożeń i wypadków środowiska pracy. Cel modułu szkoleniowego: Zrozumienie ważności zagadnienie ergonomii w środowisku pracy. Przedstawienie informacji o uszkodzeniach układu mięśniowo szkieletowego powstałych w wyniku nieprawidłowych warunków pracy. Identyfikacja zagrożeń związanych z czynnościami transportu ręcznego Nauka zasad właściwych metod transportu ręcznego. Treść modułu szkoleniowego: Powiązania między człowiekiem a środowiskiem pracy Trójkąt ergonomiczny (pracownik czynności - stanowisko pracy) Warunki środowiska pracy Transport ręczny Urazy zawodowe uszkodzenie układu mięśniowo szkieletowego Zarządzenie ryzykiem zawodowym z uwzględnieniem ergonomii podczas ręcznych prac transportowych Identyfikacja zagrożeń ergonomicznych podczas ręcznych prac transportowych Ograniczenia ciężarów w transporcie ręcznym Techniki podnoszenie, transportu i rozładunku Biomechaniczne wartości wysiłku Zasady ergonomii w tworzeniu ergonomicznego stanowiska pracy Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Szkolenie organizowane jako interaktywne - Wykłady, pokazy i ćwiczenia Moduł szkoleniowy przeznaczony dla: Wszystkich, którzy są zaangażowani w transporcie ręcznym podczas produkcji, w magazynach i różnego rodzaju wydziałach. Czas trwania modułu: 2 godziny Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę

44 46. Aspekty ergonomii podczas pracy w laboratorium Szkolenie z zasad ergonomii w laboratoriach dostarcza pracownikom niezbędną wiedzę, świadomość oraz zdolność do pracy w zgodzie z zasadami właściwego wykonywania pracy w celu zapobiegania poczuciu dyskomfortu, fizycznego napięcia i urazów układu mięśniowo szkieletowego. Szkolenie jest szkoleniem interaktywnym i zawiera wiele przykładów z powszedniego dnia pracy i głównie w laboratorium. Szkolenie ma na celu stworzenie optymalnego interfejsu pomiędzy pracownikiem, wykonywanymi czynnościami, stanowiskiem pracy oraz środowiskiem pracy, dzięki czemu możliwe jest znaczące zredukowanie urazów mięśniowo-szkieletowych u pracowników. Cel modułu szkoleniowego: Zrozumienie ważności zasad ergonomii na stanowisku pracy. Przekazanie informacji i wiedzy w temacie urazów systemu mięśniowo-szkieletowego Identyfikacja zagrożeń ergonomicznych podczas wykonywania czynności w laboratoriach Nauka zasad poprawnej i bezpiecznej pracy w laboratorium Organizacja pracy w laboratorium Cel modułu szkoleniowego: Powiązania pomiędzy pracownikiem a środowiskiem pracy Trójkąt ergonomiczny (pracownik czynności - stanowisko pracy) Urazy zawodowe system mięśniowo szkieletowy Aspekty ergonomii w środowisku pracy w laboratorium Aspekty ergonomii przy planowaniu oświetlenia w laboratorium Zarządzenie ryzykiem ergonomicznym w laboratorium Zgłaszanie zagrożenia ergonomicznego Schemat poruszania się po laboratorium spaghetti Techniki podnoszenia i transportu ręcznego Wskazówki poprawy postawy ciała Techniki przeciągania się i relaksu Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Szkolenie organizowane jako interaktywne - Wykłady, pokazy i ćwiczenia Moduł szkoleniowy przeznaczony dla: Pracowników na stanowiskach laboratoryjnych. Czas trwania modułu: 2 godziny Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę

45 47. Ergonomia na stanowisku komputerowym Szkolenie z zasad ergonomii na stanowisku komputerowym dostarcza pracownikom niezbędną wiedzę, świadomość oraz zdolność do pracy w sposób zgodny z zasadami ergonomii w celu zapobiegania poczuciu dyskomfortu, fizycznego napięcia oraz urazów systemu mięśniowo szkieletowego. Niniejsze szkolenie jest szkoleniem interaktywnym i zawiera przykłady z codziennej pracy w szczególności ze stanowiska komputerowego. Szkolenie ma na celu stworzenie optymalnego interfejsu pomiędzy pracownikiem, wykonywanymi czynnościami, stanowiskiem pracy oraz środowiskiem pracy, dzięki czemu możliwe jest znaczące zredukowanie urazów mięśniowo-szkieletowych u pracowników. Cel modułu szkoleniowego: Po zakończeniu szkolenia pracownik będzie świadomy ważności zagadnienia poprawnego dostosowania stanowiska pracy, środowiska pracy oraz swoich czynności do indywidualnych cech antropomorficznych człowieka. Wskazać zasady ergonomii pracy i wyjaśnić ich ważność. Zidentyfikować problemy ergonomii na stanowisku pracy Zidentyfikować problemy ergonomii oraz ich wpływ na poczucie dyskomfortu w pracy Znać sposób organizacji stanowiska pracy w zgodzie z zasadami ergonomii Być zaznajomionym z ergonomicznymi zasadami poprawnej pracy Treść modułu szkoleniowego: Co to jest ergonomia i jej zastosowanie w codziennym życiu. Zasady ergonomii przy poprawnej pracy na stanowisku komputerowym Możliwość połączenia wymagań pracownika oraz warunków stanowiska pracy Ergonomiczne sposoby uniknięcia fizycznego napięcia MSD i jego implikacje Sposoby oszczędzania wzroku Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Szkolenie organizowane jako interaktywne - Wykłady, pokazy i ćwiczenia Moduł szkoleniowy przeznaczony dla: Pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory komputerowe. Czas trwania modułu: 2 godziny Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę

46 48. Szkolenie podstawowe z zakresu ergonomii na stanowisku pracy Często pracodawcy, którzy stosują zaawansowane systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz zapewnili technicznie bezpieczne i komfortowe stanowiska spotykają się z potrzebą wpłynięcia na zachowania pracowników i ich motywację poprzez podniesienie ich świadomości w zakresie roli, jaką odgrywają sami pracownicy i sposób, w jaki wykonują pracę, na ich komfort i zdrowie. Pracownik, który na doskonale zorganizowanym stanowisku nie przestrzega podstawowych zasad ergonomii (nieodpowiednio podnosi ciężary, rozkłada materiały pracy w sposób wymagający schylania, rotowania tułowia itp.) nadal jest zagrożony wystąpieniem schorzeń narządu ruchu i jego praca nadal będzie niezadowalająca pod względem wydajności i jakości. Szkolenie poprzedzone jest wizytą w Firmie Klienta celem dostosowania programu do ergonomicznych czynników ryzyka występujących w zakładzie pracy i sporządzenia dokumentacji fotograficznej, służącej do przygotowania prezentacji szkoleniowej. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Cel modułu szkoleniowego: Wskazanie uczestnikom bezpiecznych metod wykonywania pracy obciążającej układ mięśniowo szkieletowy. Zmotywowanie pracowników do stosowania prawidłowych rozwiązań poprzez ukazanie negatywnych skutków konkretnych sposobów wykonywania pracy oraz korzyści zdrowotnych stosowania zasad ergonomii. Treść modułu szkoleniowego: Co to jest ergonomia? Ergonomiczne czynniki ryzyka? Schorzenia powiązane z pracą. Identyfikacja podstawowych czynników ryzyka na wybranych stanowiskach w zakładzie Klienta Wskazanie bezpiecznych metod wykonania pracy. Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study, praktyczne ćwiczenia podnoszenie, przenoszenie ciężarów na stanowiskach robotniczych Moduł szkoleniowy przeznaczony dla: pracowników na stanowiskach robotniczych, produkcyjnych, administracyjno - biurowych Czas trwania modułu: 4 godziny Cennik Modułu Szkolenia: 2000 zł brutto jedno zamówione szkolenie, od dwóch szkoleń wzwyż cena za jedno szkolenie 1700 zł brutto Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

47 49. Bezpieczne używanie gazu w laboratorium Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy pracują z gazami sprężonymi w przestrzeniach zamkniętych / ograniczonych z utrudnionym dojściem. Intencją szkolenia jest przekazanie pracownikom narzędzi i umiejętności w celu identyfikacji materiałów, ryzyka, zagrożeń i wymaganych systemów zabezpieczeń. Celem jest również przekazanie informacji co do bezpiecznego sposobu postępowania z gazami w laboratorium Cel modułu szkoleniowego: Przekazanie informacji o właściwościach i zagrożeniach stwarzanych przez gazy używane w zakładzie. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń. Treść modułu szkoleniowego: Zagrożenia związane z używaniem gazów sprężonych Praca w przestrzeniach zamkniętych z ograniczonym dojściem Identyfikacja materiałów, ryzyka i zagrożeń Sposoby unikania zagrożeń Transport gazów Bezpieczna praca z gazami Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Mieszane wykłady, dyskusja i pokazy / demonstracje Moduł szkoleniowy przeznaczony dla: Pracownicy wykonujący prace z urządzeniami pobierającymi gazy techniczne Czas trwania modułu: 3 godziny Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę 50. Bezpieczne używanie gazu przez służby techniczne i użytkowników końcowych Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace ze sprężonymi gazami w środowisku pracy oraz z ciekłym azotem. Intencją szkolenia jest przekazanie pracownikom narzędzi i umiejętności w celu identyfikacji materiałów, ryzyka, zagrożeń i wymaganych systemów zabezpieczeń. Cel modułu szkoleniowego: Zaznajomienie się z właściwościami gazów, Gazy w pomieszczeniach pracy Zrozumienie zagrożenia podczas pracy z gazami, Podstawowe zasady bezpieczeństwa, Poznanie różnych typów zbiorników na gaz Transport i użycie gazów, Odpowiedzialność oraz uprawnienia Treść modułu szkoleniowego: Ważność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zakładu Zagrożenia związane z używaniem gazów, Uszkodzenia oraz urazy wypadkowe Wyposażenie butli ze sprężonymi gazami, elementy składowe Poprawne wykonywanie czynności z butlami, transport, magazynowanie i obsługa butli z gazami, Użycie gazów i butli Badanie szczelności instalacji i butli gazowych Używanie ciekłych gazów zagrożenia oraz bezpieczeństwo użytkowania Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego : Mieszane wykłady, dyskusja i pokazy / demonstracje Kurs przeznaczony dla: Każdy pracownik wyznaczony przez pracodawcę do pracy z ciekłym azotem, wykonującym prace z materiałami kriogenicznymi oraz pracownicy wykonujący prace ze skompresowanymi gazami. Czas trwania modułu: 3 godziny Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę

48 51. Zapobieganie zachlapaniem i rozlaniem substancji niebezpiecznych W wielu zakładach przemysłowych niebezpieczne substancje takie jak kwasy, substancje żrące, rozpuszczalniki i ciecze łatwo palne są transportowane, odmierzane, dozowane, mieszane oraz przesyłane. Podczas wykonywania tych operacji bardzo prawdopodobna jest emisja niebezpiecznych oparów i gazów. Transport i przesył często realizowany jest za pomocą cystern, beczek, naczyń i rur. Zachlapanie lub rozlanie się niebezpiecznych cieczy stwarza zagrożenie zapłonu i wybuchu rozlanej cieczy oraz zanieczyszczenia środowiska. Celem niniejszego szkolenia jest zmniejszenie ilości wypadków związanych z rozlaniem niebezpiecznych cieczy do zera. W trakcie szkolenia omawiane będą także sposoby zapobiegania urazom powstającym w wyniku zachlapania lub rozlania się niebezpiecznej cieczy. Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom narzędzia do zapobiegania urazom wynikającym z zachlapania / rozlania się niebezpiecznej substancji. Treść szkolenia: Identyfikacja zagrożenia zachlapaniem i rozlaniem Analiza scenariuszy zdarzeń wypadkowych Działania podejmowane w celu zapobiegania rozlaniem substancji niebezpiecznych Użycie środków ochrony indywidualnej do ograniczenia ryzyka Postępowanie w przypadku rozlania się substancji niebezpiecznej Procedura szkolenia: Wykład, prezentacje oraz praktyczne pokazy i ćwiczenia Kurs przeznaczony dla: Pracownicy wydziałów produkcyjnych I służb technicznych Czas trwania szkolenia: 2 godziny Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę

49 52. Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom Wypadki spowodowane poślizgnięciem lub potknięciem się często powoduję ciężkie i trwałe urazy. Często w zakładach pracy te rodzaje wypadków są jedynymi lub dominującymi wypadkami w pracy. Celem niniejszego szkolenia jest znaczące zmniejszenie ilości wypadków spowodowanych poślizgnięciem się lub potknięciem. Poślizgnięcia i potknięcia spowodowane są wieloma przyczynami: rodzajem obuwia, przeszkodami na drodze, czyszczeniem podłóg, czynnikami środowiskowymi lub czynnikiem ludzkim. Podczas niniejszego szkolenia skupimy się głównie na czynniku ludzkim oraz na tym, co każdy pracownik może zrobić we własnym zakresie w celu zapobiegania poślizgnięciom, potknięciom i upadkom w pracy. Cel szkolenia: Nauczenie pracowników sposobów zapobiegania poślizgnięciom, potknięciom i wynikającym z nich upadkom. Treść szkolenia: Omówienie wypadków związanych z poślizgnięciami i potknięciami Główne przyczyny wypadków spowodowanych poślizgnięciami i potknięciami Środki i sposoby redukcji ryzyka poślizgnięcia i potknięcia Procedura szkolenia: Wykład, prezentacje Kurs przeznaczony dla: Wszyscy pracownicy Czas trwania szkolenia: 1 godzina Cennik Modułu Szkolenia: Wyceniamy szkolenie, po złożeniu go z modułów i zgłoszeniu, które moduły Państwa interesują. Cena za dzień szkoleniowy zł za grupę

50 53. Zapobieganie upadkom podczas wykonywania prac na wysokości Wypadki spowodowane upadkiem z wysokości przeważnie kończą się śmiercią lub ciężkim urazem. W wielu zakładach pracy wykonywane są codziennie czynności wymuszające konieczność wejścia na drabinę, podest, rusztowanie dach lub konstrukcję. Często pracownicy i osoby sprawujące nadzór nie są świadomi zagrożeń i wymagań bezpieczeństwa przy tych rodzajach prac. Celem niniejszego szkolenia jest znaczące zmniejszenie ilości wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości. Upadki z wysokości spowodowane są wieloma przyczynami: brakiem indywidualnych środków zapobiegających upadkowi, niewłaściwe zabezpieczenia lub brak stałych zabezpieczeń, brak bezpośredniego nadzoru, brak ustalenia zasad wykonywanych prac lub czynnikiem ludzkim. Podczas niniejszego szkolenia omówione zostaną zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokości, zapobieganie upadkom oraz opisane zostaną odpowiedzialności pracownika i osoby sprawującej nadzór nad wykonywaną pracą.. Cel szkolenia: Nauczenie pracowników sposobów bezpiecznego wykonywania prac na wysokości i ograniczenia związanych z wykonywaną pracą upadkom. Treść szkolenia: Omówienie wypadków związanych z upadkiem z wysokości Główne przyczyny wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości Środki i sposoby ograniczenia ryzyka zawodowego podczas wykonywania prac na wysokości Procedura szkolenia: Wykład, prezentacje, pokazy i ćwiczenia Kurs przeznaczony dla: Wszyscy pracownicy i pracownicy nadzoru Czas trwania szkolenia: 2 godziny

51 Szkolenia obligatoryjne Szkolenia obligatoryjne prowadzimy z najlepszymi specjalistami inspektorami PIP,PIS, strażakami oraz ratownikami medycznymi Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, potrafiący nie tylko umiejętnie przekazać wiedzę, ale przede wszystkim rozpoznać potrzeby uczestników znaleźć ich słabe punkty oraz pomóc w osobistym rozwoju.

52 54. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Każdy pracodawca, kierownik, osoba przełożona odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Szkolenie jest realizowane w formie samokształcenia kierowanego lub w formie kursu stacjonarnego. Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie, dostarczymy ci przegotowane przez nas materiały szkoleniowe, na podstawie których przygotujesz się do egzaminu. Możemy również przeprowadzić to szkolenie częściowo na drodze samokształcenia a częściowo jako konsultacje. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Treść szkolenia: Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,- ochrony pracy kobiet i młodocianych,- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów: Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn wypadków przy pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) Ochrona przeciwpożarowa i ochrony środowiska. Polityka bezpieczeństwa w zakładzie Sposób prowadzenia szkolenia : Kurs stacjonarny lub samokształcenie kierowane. Szkolenia kursowe organizowane u pracodawcy, w siedzibie QES Consulting lub w ośrodkach wypoczynkowych. Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Kurs przeznaczony dla: Pracodawcy, Managerowie inne e osoby kierujące pracownikami Czas trwania szkolenia: 16 godzin Cennik Szkolenia: Samokształcenie kierowane od 80 zł, kurs stacjonarny od 120 zł, szkolenie wyjazdowe: Zapytaj o cenę. Cena zależna od liczebności grup. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i dedykowane dla konkretnego przedsiębiorcy. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób Zapisz się na szkolenie:

53 55. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Każdy pracownik wykonujący dowolne prace fizyczne (instalatorzy, operatorzy, pracownicy budowlani, magazynowi, fryzjerzy, służby porządkowe, portierzy, pielęgniarki, elektrycy i inne), odpowiadają za wykonanie pracy zgodnie zasadami bezpieczeństwa.. Szkolenie jest realizowane z elementami instruktażu na stanowisku pracy. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 3 lat. Dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, szkolenie ważne jest przez okres roku. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. Treść szkolenia: Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting dostosowanego dla konkretnej grupy zawodowej. Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Kurs przeznaczony dla: Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych Czas trwania szkolenia: 8 godzin Cennik Szkolenia: Kurs stacjonarny od 40 zł,. Cena zależna od liczebności grup. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i dedykowane dla konkretnego przedsiębiorcy. Zapytaj o cenę. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

54 56. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno - technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, specjalistów związanych z produkcją, technologów, organizatorów produkcji. Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie, dostarczymy ci przegotowane przez nas materiały szkoleniowe, na podstawie których przygotujesz się do egzaminu. Możemy również przeprowadzić to szkolenie częściowo na drodze samokształcenia a częściowo jako konsultacje Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy. Treść szkolenia: Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne). Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej). Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego albo samokształcenia kierowanego -na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting dostosowanego dla konkretnej grupy zawodowej. Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Kurs przeznaczony dla: Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno - technicznych Czas trwania szkolenia: 16 godzin Cennik Szkolenia: Kurs stacjonarny od 100 zł,. Kursy organizowane w siedzibie QES Consulting lub dedykowane w siedzibie pracodawcy. Cena zależna od liczebności grup. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i dedykowane dla konkretnego przedsiębiorcy. Zapytaj o cenę. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

55 57. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Szkolenie wymagane przez polskie prawo, organizowane wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem pracowników służb BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie, dostarczymy ci przegotowane przez nas materiały szkoleniowe, na podstawie których przygotujesz się do egzaminu. Możemy również przeprowadzić to szkolenie częściowo na drodze samokształcenia a częściowo jako konsultacje. Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy. Treść szkolenia: Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, zagrożenia wypadkowe, hałas i drgania mechaniczne, szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, czynniki biologiczne, promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, pola elektromagnetyczne, energia elektryczna i elektryczność statyczna, mikroklimat środowiska pracy, oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych). Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. Nowoczesne metody pracy służby bhp. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. Systemy zarządzania BHP. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego albo samokształcenia kierowanego -na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem pracowników służb BHP., Szkolenia organizowane jako interaktywne wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie. Kurs przeznaczony dla: Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Czas trwania szkolenia: 32 godzin Cennik Szkolenia: Kurs stacjonarny od 600 zł,. Kursy organizowane w siedzibie QES Consulting lub wyjazdowe (Szczyrk, Wisła, Krynica) Cena zależna od liczebności grup. Zapytaj o cenę. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

56 58. Instruktaż stanowiskowy dla pracowników rozpoczynających pracę (stałe lub sezonowe) Szkolenie wymagane przez polskie prawo, Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę. Przygotowujemy pracowników, którzy będą zatrudnieni na stałe na określonym stanowisku oraz pracowników tymczasowych, zatrudnianych sezonowo. Dla każdego zawodu oraz czynności opracowujemy program instruktażu. Jeżeli podczas pracy pracownicy wykonują prace z użyciem elektronarzędzi lub innych urządzeń ( np. kosy spalinowe czy pilarki), częścią szkolenia jest demonstracja bezpiecznego sposobu użycia a następnie ćwiczenia praktyczne opisujące użycie, przygotowanie do pracy oraz konserwację urządzeń. Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Po zakończeniu instruktażu wystawiane są przewidziane prawem zaświadczenia. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Treść szkolenia: Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting oraz uzgodnionego i zatwierdzonego przez pracodawcę. Szkolenie uwzględnia następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. Kurs przeznaczony dla: Pracowników rozpoczynających pracę Czas trwania szkolenia: minimum 8 h. Cennik Szkolenia: Instruktaż od 200 zł/osoby/1 dzień. Wycena indywidualna w zależności od rodzaju instruktażu i rodzaju prac. Kursy organizowane w siedzibie QES Consulting lub pracodawcy. Możliwe również dla grup pracowników sezonowych. Cena dla grupy ustalana indywidualnie. Zapytaj o cenę. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 10 osób

57 59. Instruktaż wstępny ogólny dla pracowników rozpoczynających pracę (stale lub sezonowe) Szkolenie wymagane przez polskie prawo, Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę. Szkolenie prowadzimy w ramach stałej obsługi BHP, (umowa ) lub na indywidualne zamówienie. Po zakończeniu instruktażu wystawiane są przewidziane prawem zaświadczenia. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Treść szkolenia: Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.. Kurs przeznaczony dla: Pracowników rozpoczynających pracę Czas trwania szkolenia: minimum 8 h. Cennik Szkolenia: Instruktaż od 35 zł/osoby.. Cena dla grupy ustalana indywidualnie. Zapytaj o cenę. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 10 osób

58 60. Instruktaż stanowiskowy dla szczególnie niebezpiecznych Szkolenie wymagane przez polskie prawo, Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne takie jak: Prace na wysokości, prace w zagłębieniach terenu, prace z użyciem materiałów szczególnie niebezpiecznych (substancje toksyczne/ łatwopalne/ wybuchowe), prace z azbestem, prace w zbiornikach zamkniętych i inne.przygotowujemy pracowników, którzy będą wykonywali ww. prace. Dla każdej czynności /pracy niebezpiecznej opracowujemy program instruktażu. Przedstawiamy sposoby używania zabezpieczeń, środków ochrony indywidualnej, urządzeń do pomiaru stężeń, środków chroniących przed upadkiem wysokości. Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Po zakończeniu instruktażu wystawiane są przewidziane prawem zaświadczenia. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących przy pracy niebezpiecznej oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Treść szkolenia: Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów otoczenia w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), omówienie i przedstawienie właściwego sposobu użycia środków ochrony indywidualnej lub urządzeń pomiarowych, które będą wykorzystywane podczas pracy. omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. Omówienie czynności jakie powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem pracy w trakcie oraz po jej zakończeniu. Omówienie sposobów asekuracji oraz komunikacji Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting oraz uzgodnionego i zatwierdzonego przez pracodawcę. Podczas szkolenia prezentowane sa techniki stosowania zabezpieczeń (np. dla prac na wysokości) Kurs przeznaczony dla: Pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne Czas trwania szkolenia: minimum 3 h. Cennik Szkolenia: Wycena indywidualna w zależności od rodzaju instruktażu i rodzaju prac. Kursy organizowane w siedzibie QES Consulting lub pracodawcy. Możliwe również dla grup pracowników sezonowych. Cena dla grupy ustalana indywidualnie. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 10 osób

59 61. Szkolenie zawodowe w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. Oferta szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne związane zagadnieniami organizacji bezpiecznej pracy w energetyce wg nowego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych została opracowana nowa Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Cel szkolenia: ugruntowanie wiedzy w zakresie prowadzenia prac elektroenergetycznych Treść szkolenia: I. Wiadomości ogólne -Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych. (Warunki pracy urządzeń elektrycznych, Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna, Instrukcja eksploatacji, Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji, Organizacja bezpiecznej pracy w technologii PPN, Zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem, Działanie prądu elektrycznego na człowieka, System oceny zgodności wyrobów, Sprzęt ochronny) II. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Wymagania dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci. III. Prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia. ( Prace bez napięcia, w pobliżu napięcia, pod napięciem) IV. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. (Ochrona przed dotykiem bezpośrednim- obudowy urządzeń energetycznych, Ochrona przed dotykiem pośrednim, Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem) V. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska. VI. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych Zgodnie z nowym rozporządzeniem.( Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci. ) Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( przykłady, ćwiczenia, case study). Szkolenie przeznaczone dla: pełnomocników systemów zarządzania Czas trwania szkolenia :8 godzin Cennik Szkolenia: Grupa od / dzień szkoleniowy. Indywidualnie od 600 zł/ dzień szkoleniowy Dodatkowo prowadzimy następujące szkolenia z branży elektroenergetycznej: Szkolenie zawodowe dla pracowników laboratoriów przemysłowych badających okresowo elektroenergetyczny sprzęt ochronny BHP Szkolenie zawodowe dla pracowników zakładów energetycznych w zakresie pół elektromagnetycznych Szkolenie zawodowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej odgromowej i przepięciowej w obiektach niskiego napięcia oraz zasady stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem

60 Doradztwo, Konsultacje Wdrożenia, Oceny, Audyty, Dokumentacja i wiele innych Własne narzędzia Usługi konsultacyjne podzielone zostały na dwie grupy. W pierwszej znajdą państwo usługi wdrożenia systemów zarządzania, weryfikacji dokumentacji systemowej, opracowania wzorów procedur systemowych, instrukcji czy np. dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem. W drugiej grupie znajdują się usługi, które z założenia wykorzystują techniki audytowania. Do takich produktów zaliczyć można: ocenę zgodności z wymaganiami prawa w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz p.poż, audyty behawioralne (zachowań), audyt oceniający poziom przygotowania organizacji o certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania lub audyt zerowy, wykonywany, w celu ustalenia jakie elementy systemu zarządzania powinny zostać wdrożone. Kalkulacja cen, w takich przypadkach nie zawsze jest możliwa do podania w katalogu, szczególnie w odniesieniu do tych usług, których cena zależy od wielkości i różnorodności organizacji. Jednakże, w przypadku zainteresowania, prosimy o informację od państwa. Wyceny dokonujemy najdłużej w ciągu 2 dni roboczych, jeśli posiadamy wszystkie niezbędne informacje. Nasi konsultanci to zawodowi audytorzy, osoby z doświadczeniami członków zarządu, pełnomocników systemów zarządzania, psycholodzy, chemicy, górnicy, biolodzy, farmaceuci oraz prawnicy.

61 62. Ocena zgodności z wymaganiami polskiego prawa Cel : Minimalizacja ryzyka związanego z niespełnianiem przez organizację wymagań prawnych. Zdefiniowanie działań naprawczych. Niezależny, zewnętrzny monitoring przestrzegania przez organizację wymagań prawnych. Dodatkowo spełnienie wymagań punktu normy ISO oraz OHSAS Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi Dodatkowym celem może być opracowanie zadań wynikających z wymagań prawnych dla każdej osoby kierującej. Dzięki temu, określając częstotliwość tych zadań uruchomimy w przedsiębiorstwie nie tylko procedurę oceny zgodności ale i stałego zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa. Sposób wykonania usługi : Określenie szczegółowych wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie. Ocena zgodności z tymi wymaganiami. Wskazanie obszarów organizacji, które nie spełniają lub niecałkowicie spełniają wymagania prawne. Ocena ryzyka związanego z niespełnieniem wymagań. Priorytetyzacja niezgodności oraz działań naprawczych. Istnieje możliwość kwartalnej, półrocznej lub corocznej aktualizacji przygotowanego zbioru wymagań prawnych wraz przypisywaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych. Efekty realizacji usługi : W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje: -Listę kontrolną (macierz) wymagań prawnych, które zostały szczegółowo przypisane do poszczególnych komórek organizacyjnych, w których mają zastosowanie. Czysta macierz wymagań prawnych może być narzędziem do wykonywania wewnętrznych audytów oceny zgodności - Wypełnioną Macierz wymagań prawnych z określeniem miejsc, i wymagań, które nie są spełnione - Raport z wykonanej oceny wraz z priorytetyzacją (określeniem stopnia krytyczności) niezgodności - Możliwość stałej aktualizacji wymagań prawnych Czas realizacji usługi: od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od poziomu złożoności organizacji Cennik usługi: Wycena indywidualna Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.

62 63. Identyfikacja wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie Cel : Szczegółowa analiza wszystkich wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie Niezależny, zewnętrzny monitoring przestrzegania przez organizację wymagań prawnych. Dodatkowo spełnienie wymagań punktu normy ISO oraz OHSAS Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi Sposób wykonania usługi : Określenie szczegółowych wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie. Przypisanie wymagań prawnych do poszczególnych komórek organizacych. Efekty realizacji usługi : W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje: -Listę kontrolną (macierz) wymagań prawnych, które zostały szczegółowo przypisane do poszczególnych komórek organizacyjnych, w których mają zastosowanie. Czysta macierz wymagań prawnych może być narzędziem do wykonywania wewnętrznych audytów oceny zgodności (4.5.2 OHSAS 18001) - Możliwość stałej aktualizacji wymagań prawnych Czas realizacji usługi: od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od poziomu złożoności organizacji Cennik usługi: Wycena indywidualna Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.

63 64. Obsługa firm w zakresie BHP Cel : Zapewnienie zgodności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z przepisami bhp. Minimalizacja ryzyka. Identyfikacja ryzyka. Sposób wykonania usługi : Obsługa podmiotów gospodarczych zatrudniających do 600 pracowników (w przypadku braku własnych służb BHP). Szkolenia wstępne ogólne, Dokumentacja powypadkowa, Przygotowywanie dokumentacji w przypadku ubiegania się pracownika odszkodowanie, dokumentacji doradztwo w zakresie przepisów BHP, p,poż oraz wybranych ochrony środowiska. Odbiory eksploatacyjne, opiniowanie, przygotowywanie instrukcji BHP oraz technologicznych, ocena stanu BHP, inna wymagana przez prawo dokumentacja. Pomoc w kontaktach z PIP, PIS, PSP. Efekty realizacji usługi : Zgodność z wymaganiami prawa. Przygotowana dokumentacja ze szkoleń, wypadków, kontroli. Zmniejszenie ryzyka powstania wypadku w przedsiębiorstwie Czas realizacji usługi: Systematyczne wizyty w organizacji częstotliwość do ustalenia. Cennik usługi: od 300 zł do 20 pracowników, od 500 zł do 50 pracowników, od 1000 zł do 200 pracowników. Powyżej 200 pracowników do ustalenia. Podczas ustalania ilości wizyt i zakresu obsługi brane są pod uwagę wymagania prawne oraz branża oraz potrzeby przedsiębiorcy Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.

64 65. Ocena ryzyka zawodowego Cel : USŁUGA. Zapewnienie zgodności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z przepisami bhp. Minimalizacja ryzyka. Sposób wykonania usługi : Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz wymaganej prawem dokumentacji. Uwaga! Metoda oceny ryzyka dobierana jest w zależności od rodzaju zagrożeń,jakie są oceniane oraz branży. Specjalizujemy się w branży chemicznej w tym farmaceutycznej, przemyśle samochodowym, mechanicznym oraz elektroenergetycznym. Posiadamy własne wzory dokumentacji, - oprogramowanie do oceny ryzyka, które w znacznym stopniu pomaga w wykonaniu oceny. Do wyboru kilkanaście metod oceny ryzyka zawodowego. Metoda ustalana wspólnie z przedsiębiorcą. Zapoznanie pracowników z wynikami oceny oraz niezbędnymi środkami ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, które muszą być używane w trakcie oceny. Nasz sposób prowadzenia oceny przedstawiany jest na kilku uczelniach jako jedna z wzorcowych metod oceny ryzyka zawodowego. Efekty realizacji usługi : Ocena ryzyka dla wszystkich stanowisk w organizacji. Posiadamy własny arkusz kalkulacyjny narzędzie RAT. ARKUSZ AKLKULACYJNY DO OCENY RYYZKA ZAWODOWOWEGO ( 6 metod oceny ryzyka adresowanych do różnych grup zagrożeń patrz ulotka ocena ryzyka zawodowego narzędzie RAT RISK Assessment Tool. Patrz pozycja 71 Czas realizacji usługi: 1-2 dni na jedno stanowisko pracy Cennik usługi: od 300 zł do 600 zł za jedno stanowisko, w zależności od rodzaju wykonywanych prac, zagrożeń, ilości używanych substancji/preparatów niebezpiecznych, występujących źródeł zagrożeń biologicznych itp. Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.

65 66. Analiza MSD Przeprowadza się analizę (Ankieta) dotycząca obciążeń mięśniowo - szkieletowych wypełniana przez pracowników, następnie analizowana przez specjalistów ds. ergonomii. Może występować jako samodzielna usługa dla Klienta, jak również może stanowić część modułu szkoleniowego Szkolenie podstawowe z zakresu ergonomii na stanowisku lub ergonomicznych ocen stanowisk pracy Cel : Wstępna diagnoza ergonomiczna, typowanie obszarów w organizacji, gdzie praca może powodować nadmierne przeciążenia układu mięśniowo szkieletowego, określenie skali występowania dolegliwości mięśniowoszkieletowych w populacji pracowników zakładu Sposób wykonania usługi : Przekazanie ankiet do wypełnienia przez pracowników. Po zwrocie wypełnionych ankiet dane są analizowane przez specjalistów ds. ergonomii. Efekty realizacji usługi : W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje: Raport zawierający analizę danych, w tym: Ocenę zagrożenia wystąpieniem schorzeń narządu ruchu w grupach pracowniczych w podziale na płeć, wiek, staż pracy, występujące czynniki ryzyka oraz obszary zakładu pracy Ergonomiczną prognozę dotyczącą wystąpienia problemów zdrowotnych w newralgicznych z punktu widzenia ergonomii obszarach w zakładzie pracy Określenie priorytetów działań doskonalących w odniesieniu do konkretnych czynników ryzyka ergonomicznego w zakładzie pracy oraz potencjalnych skutków zdrowotnych zagrożeń. Czas realizacji usługi: Wypełnienie 1 ankiety przez pracownika: ok. 10 minut, analiza wyników badania ankietowego dla 200 osób: 2 tygodnie Cennik usługi: 1500, % VAT Grupa objęta badaniem: 200 osób. Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej. Zgłoszenie na :

66 67. Ergonomiczna ocena stanowisk pracy pracownicy produkcyjni Cel : Ocena ergonomii na stanowiskach i przedstawienie propozycji działań doskonalących, zmierzających do eliminacji lub ograniczenia czynników ryzyka ergonomicznego Sposób wykonania usługi : Wizytacja stanowisk pracy (obserwacja pracowników podczas procesu pracy, dokumentacja fotograficzna, wypełnienie list kontrolnych przy współpracy z pracownikiem na stanowisku), wstępny pomiar parametrów środowiska pracy (hałas, oświetlenie, temperatura i wilgotność powietrza), pomiar siły wykorzystywanej do pchania/ciągnięcia za pomocą dynamometru. Efekty realizacji usługi : W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje: Raport zawierający analizę danych, w tym: ocenę ryzyka zawodowego związanego z transportem ręcznym (metoda oceny dobierana jest po wizytacji stanowisk pracy) ocenę obciążenia statycznego i dynamicznego badanych stanowisk, wpływ czynników środowiska pracy na ergonomię na stanowisku rekomendacje dotyczące minimalizacji potencjalnych skutków ryzyka ergonomicznego wraz z określeniem priorytetów. Czas realizacji usługi: Obserwacja pracowników podczas wykonywania pracy, analiza organizacji stanowisk pracy ok. 8 godzin, opracowanie raportu 3 tygodnie Cennik usługi: % VAT Liczba stanowisk objętych badaniem: 10. Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej. Zgłoszenie na : Pomiary parametrów środowiska pracy (hałas, temperatura, oświetlenie, wilgotność powietrza) mają charakter chwilowy, typu pick i nie mogą być traktowane jako referencyjne dla danego stanowiska pracy w wymiarze zmianowym

67 68. Ergonomiczna ocena stanowisk pracy z badaniem ankietowym dotyczącym dolegliwości układu ruchu pracownicy produkcyjni Cel : Identyfikacja ewentualnych problemów zdrowotnych pracowników na stanowiskach pracy (układ ruchu), wspomaganie ustalenia priorytetów działań doskonalących ze względu na potencjalne koszty negatywnych skutków zdrowotnych u pracowników, ocena ergonomii na stanowiskach z uwzględnieniem wyników ankiety i przedstawienie propozycji działań doskonalących, zmierzających do eliminacji lub ograniczenia czynników ryzyka ergonomicznego Sposób wykonania usługi : Przekazanie ankiety MSD do wypełnienia, po zwrocie wypełnionej ankiety i wstępnej analizie jej wyników wizytacja stanowisk pracy (obserwacja pracowników podczas procesu pracy, dokumentacja fotograficzna, wypełnienie list kontrolnych przy współpracy z pracownikiem na stanowisku), wstępny pomiar parametrów środowiska pracy (hałas, oświetlenie, temperatura i wilgotność powietrza), pomiar siły wykorzystywanej do pchania/ciągnięcia za pomocą dynamometru. Efekty realizacji usługi : W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje: Raport zawierający analizę danych, w tym: Wyniki badania ankietowego określenie ewentualnych problemów zdrowotnych (narząd ruchu) występujących na badanych stanowiskach ocenę ryzyka zawodowego związanego z transportem ręcznym (metoda oceny dobierana jest po wizytacji stanowisk pracy) ocenę obciążenia statycznego i dynamicznego badanych stanowisk, wpływ czynników środowiska pracy na ergonomię na stanowisku rekomendacje dotyczące minimalizacji potencjalnych i już istniejących (wykazanych przez ankietę) skutków ryzyka ergonomicznego wraz z określeniem priorytetów, z uwzględnieniem wyników badania ankietowego. Czas realizacji usługi: Wypełnianie ankiety przez pracownika ok. 10 minut, obserwacja pracowników podczas wykonywania pracy, analiza organizacji stanowisk pracy ok. 8 godzin, opracowanie raportu 4 tygodnie Cennik usługi: 5500, % VAT Liczba stanowisk objętych badaniem: 10. Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej. Zgłoszenie na : Jak w produkcie Ankieta MSD Pomiary parametrów środowiska pracy (hałas, temperatura, oświetlenie, wilgotność powietrza) mają charakter chwilowy, typu pick i nie mogą być traktowane jako referencyjne dla danego stanowiska pracy w wymiarze zmianowym

68 69. Ergonomiczna ocena stanowisk pracy pracownicy administracyjno - biurowych Cel : Ocena ergonomii na stanowiskach i przedstawienie propozycji działań doskonalących, zmierzających do eliminacji lub ograniczenia czynników ryzyka ergonomicznego Sposób wykonania usługi : Wizytacja stanowisk pracy (obserwacja pracowników podczas procesu pracy, dokumentacja fotograficzna, wypełnienie list kontrolnych przy współpracy z pracownikiem na stanowisku), wstępny pomiar parametrów środowiska pracy (hałas, oświetlenie, temperatura i wilgotność powietrza) Efekty realizacji usługi : W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje: Raport zawierający analizę danych, w tym: ocenę ryzyka ergonomicznego związanego z pracą przy monitorze ekranowym ocenę wpływu czynników środowiska pracy na ergonomię na stanowisku rekomendacje dotyczące minimalizacji potencjalnych skutków ryzyka ergonomicznego wraz z określeniem priorytetów. Czas realizacji usługi: Obserwacja pracowników podczas wykonywania pracy, analiza organizacji stanowisk pracy ok. 8 godzin, opracowanie raportu 2 tygodnie Cennik usługi: 4000, % VAT Liczba stanowisk objętych badaniem: 20. Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej. Zgłoszenie na : Pomiary parametrów środowiska pracy (hałas, temperatura, oświetlenie, wilgotność powietrza) mają charakter chwilowy, typu pick i nie mogą być traktowane jako referencyjne dla danego stanowiska pracy w wymiarze zmianowym

69 70. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Cel : Przeprowadzenie analizy i opracowanie dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem. Celem opracowania dokumentu jest spełnienie wymagań prawnych oraz obniżenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w środowisku pracy Sposób wykonania usługi : Miejsca pracy, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zostaną sklasyfikowane z uwzględnieniem podziału na strefy zagrożenia wybuchem, zgodnie z normą PN-EN :2001 "Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Kolejnym etapem będzie identyfikacja źródeł zapłonu zgodnie z następującym wykazem: gorące powierzchnie, płomienie (palące się cząstki i gazy), iskry pochodzenia mechanicznego, urządzenia elektryczne, prądy błądzące i katodowa ochrona przed korozją, elektryczność statyczna (wyładowania snopiaste, stożkowe, z obłoku pyłu), uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (104 3x1012 Hz), fale elektromagnetyczne o częstotliwości (3x1011 3x1015 Hz), promieniowanie jonizujące, ultradźwięki, sprężenia adiabatyczne i fale uderzeniowe, reakcje egzotermiczne, włącznie z samozapaleniem się pyłów. W przypadku określenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie zweryfikowane, czy urządzenia i systemy zabezpieczające dla wszystkich stanowisk pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dobrane zgodnie z kategoriami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem, określonych w normie PN-EN :2002 "Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. - Część 10: Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem". Ostatnim etapem będzie określenie prawdopodobieństwa i wielkości skutków Efekty realizacji usługi : Dokument zabezpieczenia przed wybuchem będzie m.in. zawierał:. informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu informacje o podjętych odpowiednich środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożeń wybuchem, sporządzone w formie zestawienia wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją deklarację, że stanowiska pracy i narzędzia pracy, a także urządzenia zabezpieczające i alarmujące, są zaprojektowane, używane i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.(forma zostanie przygotowana przez QES Consulting, natomiast pracodawca w momencie zastosowania ewentualnych zaleceń wynikających z dokumentu potwierdzi to oświadczenie). Czas realizacji usługi: 1 tydzień n a1 stanowisko Cennik usługi: Wycena indywidualna w zależności od stanowiska (od 2000 PLN za stanowisko) Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.

70 71. Wdrożenia Systemów Zarządzania Cel : Opracowanie wzorów procedur systemowych oraz doradztwo związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i Środowiskowego lub i Jakością w oparciu o wymagania, ISO 9001, ISO oraz OHSAS lub PN-N lub SCC petro (VCA petro ) wraz z integracją z istniejącą dokumentacją Opracowanie przykładowych zapisów systemowych wynikających z tych procedur Sposób wykonania usługi : KONSULTACJE w trakcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o wymagania wybranej normy OBEJMUJĄCE: 1. Analizę istniejącej dokumentacji systemowej (dowolnej, dokumentacja istniejąca, polecenia, decyzje, nakazy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje,). AUDYT ZEROWY 2. Doradztwo w zakresie sposobu wdrożenia określonych praktyk bezpieczeństwa pracy oraz jakości 3. Przygotowanie propozycji najistotniejszych procedur systemowych zgodnych z wymaganiami normy 4. Wykonanie przykładowych zapisów systemowych wynikających z wszystkich procedur systemu zarządzania 5. Przeprowadzenie 1 audytu oceniającego poziom wdrożenia ( przed certyfikacją) oraz przygotowanie na tej podstawie wskazówek do poprawy 6. Przeprowadzenie szkolenia osób uczestniczących (ze strony Klienta) we wdrożeniu po stronie Klienta. 7. Uczestniczenie w audycie Certyfikacyjnym po stronie Klienta Efekty realizacji usługi : Przygotowanie dokumentacji klienta oraz pracowników klienta do audytu certyfikacyjnego. Zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania. Czas realizacji usługi: od 1,5 do 3 miesięcy. Cennik usługi: wycena indywidualna.jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej. Zgłoszenie na :

71 72. Ocena kultury bezpieczeństwa. Usługa i narzędzie SCMS Cel : Ocena, wdrożenie, monitorowanie budowy programu rozwoju kultury bezpieczeństwa w organizacji. Efektem zmiana zachowań i przekonań pracowników dotyczących ich bezpiecznych zachowań. Program tworzenia kultury bezpieczeństwa w organizacji. Stworzyliśmy specjalistyczne narzędzie SCMS Safety Culture Management System opisane poniższymi wartościami I. Kształtowanie postaw przez najwyższe kierownictwo; II. Standardy działań; III. Budowanie i realizacja celów obszarze w kultury bezpieczeństwa. Technika SMART. IV. Kształtowanie środowiska pracy przez kierowników operacyjnych; V. Wsparcie przez personel BHP; VI. Dojrzałość procesowa organizacji; VII. Budowa automotywacji; VIII. Proaktywne działania w obszarze doskonalenia środowiska pracy; IX. Budowa relacji pionowych i poziomych; X. Współdziałanie z podwykonawcami. Opis narzędzia SCMS oraz badanych i doskonalonych obszarów: 1. Kształtowanie postaw przez najwyższe kierownictwo - ustalenie, przestrzeganie, monitorowanie i weryfikowanie: priorytetów, odpowiedzialności, zaangażowania nastawionego na rezultat, współpracę i dobre relacje w obszarze BHP. Działanie ustalające i utrwalające zasady budowania Kultury Bezpieczeństwa w poszczególnych komórkach organizacyjnych organizacji. Budowa matryca kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy z uwzględnieniem jakie zachowana będą prezentowały oczekiwane postawy. Jednoznaczne określenie sposobu nadania priorytetu ciągłemu doskonaleniu Kultury Bezpieczeństwa pokazanie które wartości organizacji będą wbudowywane w Kulturę bezpieczeństwa. Zbudowanie spójnego systemu zależności pomiędzy Kulturą Organizacji a Kulturą Bezpieczeństwa.

72 2. Standardy działań - Zweryfikowanie zapisów i dokumentów wewnętrznych: procesowych w sposób podnoszący wagę bezpieczeństwa. dokumentacji wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowym pod kątem ich efektywności w doskonaleniu standardów działania. Opisujących wprowadzanie zmian w procesie ( projekty) lub innowacji ( np. efektywność zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zgłaszanie zdiagnozowanych ryzyk na stanowiskach pracy, zgłaszanie propozycji doskonalenia środowiska pracy). Zbudowanie: świadomości oczekiwań zakładu w stosunku do działań i zachowań i rozwoju każdego pracowników. umiejętność funkcjonowania w organizacji macierzowej tj. zarówno w zależnościach hierarchicznych jak i funkcjonalnych. 3. Budowanie i realizacja celów obszarze w Kultury Bezpieczeństwa. Technika SMART. Przegląd posiadanych standardu w określaniu, realizowaniu i podsumowywaniu zadań z uwzględnieniem SMART-owskiego sposobu opisu i monitorowania. Poszerzenie umiejętność ewaluacji standardu realizacji zadań w tym i wprowadzanych zmian. Wdrożenie standardu planowania i realizacji zadań wykorzystując SMARTA zarówno do zadań indywidualnych jak i zespołowych w tym tych, które wynikają z planów rozwojowych, oczekiwanych wyników zbudowanych w ramach systemu MBO. ( zarządzanie przez cele). 4. Kształtowanie środowiska pracy przez kierowników operacyjnych; Określenie na czym polega wiarygodność Kierowników i liderów funkcjonalnych ( w tym specjalistów) oraz sprawdzenie ich kompetencji przywódczych. Doskonalenie umiejętności: bycia wzorem zachowań probezpiecznych. rozpoznawania potrzeb pracowników w ich środowisku pracy. obserwacji uczestniczącej i obserwacji nieuczestniczącej. dostrzegania małych zwycięstw pracowników i zespołów pracowniczych i ich celebrowanie. komunikacyjnych zwłaszcza podczas spotkań z indywidualnych z pracownikami jak i z podległym mu zespole. pokazanie swojej otwartości na zmiany oraz eliminowanie objawów dychotomii myoni. radzenia sobie z frustracją i zniechęceniem pracowników. eliminowana przejawów konformizmu i doprowadzania do sytuacji poznania rzeczywistych poglądów swoich pracowników, rozwiązywania konfliktów delegowania odpowiedzialności i uprawnień

73 5. Wsparcie przez personel BHP; Współuczestnictwo przedstawicieli służb BHP w budowaniu Kultury Bezpieczeństwa w organizacji. Określenie: sposobów współpracy służb BHP z Kierownikami operacyjnymi i liderami funkcjonalnymi. sposobów współpracy służb BHP z pracownikami liniowymi jakie zachowania pracownika BHP są oczekiwane i pożądane z przede wszystkim uwzględniając te proaktywne zakresu odpowiedzialności służb BHP za zachowania pracowników. roli w wprowadzanej zmianie i podczas wdrażania działań projektowych w działania procesowe. jak mają wbudować w organizację działania eliminujące efekty monotonni i monotypii. ewaluacji szkoleń i wbudowanie nowych form szkoleniowych. 6. Dojrzałość procesowa organizacji; Umiejętność eliminacji strat zwłaszcza tych które wpływają bezpośrednio na zaangażowanie pracowników takich jak czekanie na decyzję lub powstawanie wewnętrznych fabryk eliminujących nieprawidłowości jakie wystąpiły w procesie. Doskonalenie współdziałania w ramach istniejącej struktury procesowej. Nabycie sposobów budowy dodatniej synergii w zespołach i w relacjach pomiędzy zespołami. Pozyskanie świadomości kto jest moim klientem wewnętrznym a kto dostawcą oraz jakie oczekiwania mam od dostawcy a jakie oczekiwania ma klient ode mnie. 7. Budowa automotywacji; Budowa autoodpowiedzialności pracowniczej. Wzmacnianie zachowań opartych na przestrzeganiu złotych zasady BHP. Działania przesuwające motywację pracowników z zewnętrznej na wewnętrzne poprzez: budowanie wagi zgłaszania: zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, nowo zauważonych ryzyk, propozycji innowacji nabywania umiejętności prowadzenia rozmów konfrontacyjnych czyli takich, w których każdy z rozmówców będzie otwarcie budowanie wzajemnego szacunku budowanie autonomicznych zespołów z jednoznacznym podziałem ról. Wprowadzenie/udoskonalenie ankiety oceniającą satysfakcję pracowników oraz działań będących wynikiem analizy uzyskanych wyników. Wprowadzenie/ modyfikację do procesu ocen okresowych.

74 8. Proaktywne działania w obszarze doskonalenia środowiska pracy; Określenie jakie działania są proaktywne a jakie reaktywne. Kiedy konieczne jest działanie reaktywne a kiedy organizacja oczekuje działań proaktywnych. Wbudowanie do oceny okresowej wyższej rangi na działania proaktywne. Analiza ryzyka i wynikające z niej działania proaktywne. Działania reaktywne związane z wystąpieniem zdarzeń naruszających bezpieczeństwo pracy. Działania wzmacniające system zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 9. Budowa relacji pionowych i poziomych; Doskonalenie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sugestywnego i spójnego przekazu. Prowadzenie i/lub uczestnictwo w spotkaniach. Budowa organizacji uczącej się. Szersze zastosowanie słuchania odzwierciedlającego tak by pracownik miał przekonanie, że został uważnie wysłuchany. Nie dominowanie, lekceważenie podczas rozmowy pracownik przedstawiciel kadry. Poszerzenie umiejętności: radzenia sobie z grami i stosowania analizy trans akcyjnej w rozmowie. 10. Współdziałanie z podwykonawcami. Oddziaływanie organizacji na środowisko zewnętrzne (CSR). Budowanie: świadomości wspólnych celów systemu bezpieczeństwa pracy ( organizacja <-> podwykonawca) w trakcie realizacji usługi przez podwykonawcę. zachowań u pracowników liniowych by uważali i zgłaszali wzrost ryzyka bezpieczeństwa pracy w swoim środowisku pracy w wyniku działań podwykonawcy. Goście w organizacji Zrównoważony rozwój oparty na poszukiwaniu równowagi pomiędzy sferą ekonomiczną, ekologiczną i etyczną. Stosowanie interaktywnych narzędzi z obszaru social media. Pomiar wykonywany jest narzędziem SCMS. Sposób pomiaru: I. ankieta bezpośrednia, wypełniana indywidualnie, zawierająca 100 pytań zamkniętych i półotwartych skierowana do wszystkich szczebli kadry zarządzającej ( wielkość próby chcemy by była z nami skonsultowana ze względu zgodność statystyczną): Ankieta jest podzielona na 10 obszarów działalności organizacji, które badane są zarówno poprzez analizę wyników ankiety jak i dalsze działania opisane poniżej. Zawartość Ankiety patrz opis narzędzia SCMS.

75 a. W sumie narzędzie w 10 obszarach definiuje 100 dobrych praktyk zarządzania opisanych, zdefiniowanych, opomiarowanych. Zakres ankiety pokrywa badanie świadomości w obszarach odpowiadających praktykom opisanym narzędziem SCMS. II. III. Wizyty w zakładzie podczas których: a. Spotkanie/spotkania z przedstawicielami/ całym zespołem kadry organizacji w formie warsztatów twórczego myślenia moderacja i facylitacja spotkania przez trenera z QES Consulting zastosowanie technik heurystycznych b. Przeprowadzone zostaną audity behawioralne. c. Obserwacje nieuczestniczące z wykorzystaniem technik stosowanych przez asesorów w trakcie warsztatów AC/DC. d. Wywiady częściowo skategoryzowane, jawne i niejawne. e. Przegląd zapisów i dokumentów, w których będzie można zanalizować działania reaktywne ( np. działania powypadkowe) i działania proaktywne ( np. zgłoszenia i realizacje pomysłów/ innowacji) przez pracowników oraz dokumentacji rozwojowej ( ocena okresowa, program rozwojowy, cele MBO). Budowa raportu w którym przedstawione zostaną mocne obszary działania i części działań organizacyjnych, które będą wymagać opracowania propozycji planu działań rozwojowych, w tym analiza efektywności aktualnie używanych mierników i wskaźników do oceny Kultury Bezpieczeństwa.. Przesłanie raportu do przedstawicieli najwyższego kierownictwa IV. Spotkanie z najwyższym kierownictwem: a. zweryfikowanie czy zakres i forma raportu jest akceptowana przez zleceniodawcę b. ustalenie jednoznacznego rozumienia raportu, c. uzgodnienie zasad dalszej współpracy V. Propozycje dalszych działań a. Benchmarkingu w zakładzie produkcyjnym, nie zapewniamy, że będzie to organizacja z obszaru działań klienta b. Cykl warsztatów określających oczekiwania najwyższego kierownictwa co do rozwoju Kultury Bezpieczeństwa przykładowe tematy: a. Ustalenie spójności Kultury Bezpieczeństwa w obszarze istniejącej Kultury Organizacyjnej;

76 b. Określenie oczekiwanych postaw kadry zarządzającej w celu propagowania i budowania kultury bezpieczeństwa oczekiwany styl przywództwa od zarządzających. c. Ustalenie oczekiwań i zasad współpracy kadra odpowiedzialna za produkcję <-> zespół pracowników BHP. d. Rola menedżera w promowaniu zasad kultury BHP bezpieczeństwa wśród podległych pracowników wykorzystanie wniosków z audytów behawioralnych i z innych form zarządzania personelem używanych w organizacji. e. Oczekiwane zachowania, podnoszące kompetencje załogi w obszarze doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa. f. sposoby dostrzegania sukcesów oraz ich świętowania jako kluczowego elementu wspierania trwałych zachowań probezpiecznych. g. Opisanie standardu ciągłego doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa. Narzędzie SCMS standaryzuje i ocenia wszystkie obszary, które definiują pojęcie kultury bezpieczeństwa w organizacji, oraz których wpływ na kulturę bezpieczeństwa jest niezaprzeczalny. Założenia dotyczące ustalenia wielkości próby losowej do badania ankietowego Indywidualne wywiady pogłębione (ang. IDIs - In Depth Interviews; tzw. wywiady swobodne) to spotkania, których celem jest zebranie informacji tylko od jednej osoby badanej. Ten sposób zbierania danych umożliwia między innymi: - zbieranie informacji w sytuacjach, gdy interakcja grupowa jest przeszkodą w otwarciu się osób badanych, - poznanie specyfiki języka, jakim posługują się badani w odniesieniu do produktu (lub usługi), - zbadanie indywidualnych motywacji i barier Indywidualne wywiady pogłębione zamierzamy przeprowadzić w formie ankiety. Ankieta może być dostępna drogą elektroniczną (internet) lub pracownicy będą mieli dostęp do kilku tabletów, na których udziela odpowiedzi na zadane pytania. Można też wykorzystać formę papierową.

77 Narzędzie SCMS - Safety Culture Managenent System zawiera następujące moduły: 1) Moduł Przewodnik kultura bezpieczeństwa w organizacji opis standardów i wymagań w obszarze kultury bezpieczeństwa 2) Moduł Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa moduł umożliwia dokonanie oceny w następujący sposób: Ilość i rodzaj realizowanych praktyk wpływających na poziom rozwoju kultury (w zakresie wiedzy, świadomości, standardów praktyk wartość w skali - dla każdego obszaru wartość w skali - ocena pro aktywności działań organizacji w obszarze kultury bezpieczeństwa na poszczególnych szczeblach zarządzania wartość w skali ocena rodzaju motywacji ( chcę <->muszę) przeważającej w organizacji na poszczególnych szczeblach zarządzania w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy Ocenia się 100 praktyk bezpieczeństwa Na podstawie wyników oceny generowany jest program rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy. Moduł prezentuje również wyniki w sposób graficzny. 3) Moduł Zachowania moduł umożliwia dokonanie oceny implikacji kultury bezpieczeństwa w organizacji na podstawie obserwacji zachowań. Moduł zawiera: listy kontrolne do audytu behawioralnego podręcznik do audytu behawioralnego oraz opis techniki rozmów motywujących Moduł prezentuje również wyniki w sposób graficzny 4) Moduł Monitorowanie moduł umożliwia dokonanie monitorowanie za pomocą wcześniej zdefiniowanych wskaźników postępów w realizacji programów rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy. Moduł zawiera: definicje wskaźników monitorowania - graficzną prezentację postępów wdrożenia programu rozwoju kultury bezpieczeństwa na podstawie wprowadzonych danych Narzędzie SCMS jest dostępne w jako odrębny produkt. Przeprowadzenie oceny kultury bezpieczeństwa zgodnie z przedstawionym standardem nie powoduje przekazania praw autorskich do narzędzia. Więcej na :

78 73. Ocena ryzyka zawodowego - Arkusz kalkulacyjny Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa to wymóg prawny każdego pracodawcy. Pełna odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi prawdopodobieństw opierało się o zasady zdrowego rozsądku. W większości przypadków ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z popularną pięciokrokową zasadą: -> Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego; -> Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia; -> Oszacowanie ryzyka; ->Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe; -> Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego. W tym zakresie posiłkujemy się metodą i listami kontrolnymi opisanymi w dokumencie OSHA: Risk assessement tool. W ciągu ostatnich kilku lat ukazało się bardzo dużo szczegółowych wymagań prawnych określających metodologię wykonania oceny ryzyka w sposób zróżnicowany dla różnych grup zagrożeń. Dlatego też w odpowiedzi na takie wymagania opracowaliśmy arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu dobieramy metodę do zagrożenia. Arkusz zawiera takie metody jak: Risk Score, Ocena ryzyka dla czynników chemicznych gdzie dokonano pomiarów w powietrzu stężenia oraz ocena ryzyka dla czynników chemicznych kiedy nie dokonano pomiarów stężenia tego czynnika w powietrzu, OWAS dla grupy zagrożeń ergonomicznych, ocena ryzyka dla zagrożeń biologicznych. Przygotowaliśmy wersję w pełni edytowalną, dającą możliwość dowolnej modyfikacji zaprezentowanego narzędzia. Skoroszyt Excela umożliwia również wygenerowanie informcji dla pracownika oraz stworzenie planu redukcji ryzyka. Arkusz zapewnia spełnienie nie tylko wymagań prawnych, ale także OHSAS 18001:2007.

79 74. Inne usługi Nasz Katalog stale uzupełniamy o nowe pozycje. W chwili obecnej prowadzimy również następujące szkolenia: SZKOLENIA ZAWODOWE - Szkolenie dla hakowych 1 dniowe - Szkolenie dla operatorów suwnic, żurawi - Jak prawidłowo realizować zadania SIP Szkolenie dla Społecznej Inspekcja Pracy - - Operator żurawia dźwigów (IIS) 3-5 dniowe - Ochrona przeciwpożarowa - Szkolenia elektroenergetyczne SZKOLENIA MIEKKIE - Różnice międzykulturowe USŁUGI BHP i pokrewne - przygotowanie dokumentacji powypadkowej - ocena zgodności urządzeń z minimalnymi i zasadniczymi wymaganiami BHP - ocena zagrożeń chemicznych (w tym API) w przemyśle farmaceutycznym USŁUGI - OCHRONA ŚRODOWISKA: Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, Prowadzenie wymaganej przez prawo ewidencji zrzutów środowiskowych (odpady, emisje do powietrza, ścieki, pobór wód), Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz PIOŚ, (od 400 pln)reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych, Okresowy audyt wewnętrzny (kontrola dokumentacji, realizacji wymagań prawnych), Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (gospodarka odpadami, emisje do atmosfery), Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia, Pomoc w znalezieniu odbiorcy odpadów, Wykonywanie Ocen Oddziaływania na Środowisko, Wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskowego. Obsługa w zakresie ochrony środowiska (od 400 pln) Jeśli jakiś produkt państwa interesuje prosimy o kontakt z nami.

80 NASI WYBRANI KLIENCI: QES CONSULTING sp. z o.o sp.k. z siedzibą w Krakowie, KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr , kapitał zakładowy wniesiony ,00 zł NIP: REGON: TEL MOB: : TEL.1. (12) TEL.2, (12) Fax: (12)

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. O P I S S Z K O L E N I A

I. O P I S S Z K O L E N I A Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki I. O P I S S Z K O L E N I A Tytuł szkolenia Metodyka

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy. Okresowe

Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy. Okresowe Szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy Okresowe Szukasz szkoleń, które zmieniają postawy pracownicze? ZADAJ SOBIE PYTANIA Czy wykonywałeś kiedykolwiek pracę niezgodnie z zasadami BHP? Czy pośpiech był

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001! Celem szkolenia jest:

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/06/8177/10350 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle zmian w prawie po 2014 roku

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle zmian w prawie po 2014 roku Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle zmian w prawie po 2014 roku Cele szkolenia - wykazanie roli MBI w organizacji, - określenie i prezentacja zróżnicowanych struktur ochrony informacji w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo