...bo liczy się jakość!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "...bo liczy się jakość!"

Transkrypt

1 10 JUBILEUSZOWA EDYCJA NAJWIĘKSZEGO W POLSCE PROGRAMU PROMUJĄCEGO JAKOŚĆ EUROPEJSKI WYMIAR JAKOŚCI...bo liczy się jakość! 1

2 O PROGRAMIE jakość ROKU 10 jubileuszowa edycja PROGRAMU JAKOŚĆ ROKU 2015 KTO JEST ORGANIZATOREM? Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od początku swojego istnienia stawia sobie za cel wspieranie i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie. Realizuje go poprzez popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia i merytoryczną obecność na licznych spotkaniach, seminariach, konferencjach czy kongresach związanych z jakością. Z inicjatywy Fundacji organizowanych jest kilka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów. Pierwszy z nich to program JAKOŚĆ ROKU organizowany od 10 lat największy w Polsce konkurs promujący przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów, innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju. Jest także organizatorem Europejskiego Kongresu Jakości jedynego wydarzenia w naszym kraju, podczas którego w dyskusję o jakości włączają się zarówno praktycy, jak i teoretycy tematu. Najnowszym projektem Fundacji, dla której szczególne znaczenie ma wykorzystanie potencjału młodego pokolenia, jest IKAR JAKOŚCI ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania jakością. Fundacja Qualitas jest członkiem uznanych organizacji działających w obszarze jakości: Jakość. Nowa perspektywa Od 10 lat wyróżniamy liderów przedsiębiorczości i upowszechniamy najlepsze wzorce w zakresie zarządzania jakością. Wspólnie z naszymi europejskimi partnerami staramy się tworzyć nowe wartości, wdrażać innowacyjne rozwiązania i dążyć do doskonalenia w jakości. W naszych działaniach, podobnie jak Platon, aspirujemy do ideału. Wraz z kolejną dekadą otwiera się nowa, jakościowa perspektywa. Prawdziwą przyjemnością jest dla nas obserwowanie przedsiębiorstw, które chcą wykazywać i potwierdzać dążenie do doskonałości. Takie postawy chcemy nagradzać i promować. Nie chodzimy na skróty i nie uznajemy kompromisów, gdy gra toczy się o jakość. Jakość to zdolność organizacji do wprowadzenia Klienta w stan zachwytu Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli Klubu Polskie Forum ISO 9000 KTO WYBIERA LAUREATÓW? W skład Kapituły programu wchodzą osoby, które w swojej codziennej działalności zajmują się jakością zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Członkowie Kapituły spotykają się dwa razy w roku (w styczniu oraz lipcu), by zweryfikować otrzymaną dokumentację uczestników i rozstrzygnąć, które ze zgłoszonych przedsiębiorstw i organizacji otrzymają certyfikat JAKOŚĆ ROKU. Dr inż. Wojciech Henrykowski Europejski auditor EOQ w zakresie systemów: jakości i środowiskowego oraz BHP. Autor blisko 150 publikacji z dziedziny jakości, zarządzania w oparciu o kryterium jakości, akredytacji i certyfikacji oraz szeregu wygłoszonych referatów na konferencjach, sympozjach i wykładach. W latach Prezes Zarządu PCBC SA. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w Warszawie I Europejski Kongres Jakości - jedyne takie wydarzenie w naszym kraju, które umożliwiło realną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami tematu jakości. Znakomici goście specjalni, zainteresowanie ze strony ministerstw, jednostek samorządowych, mediów i samych uczestników wydarzenia dowiodło, że to wartościowa i potrzebna na rynku inicjatywa. Chcemy na stałe wpisać ją w krajobraz gospodarczy Europy Środkowej oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń dotyczących jakości. Bo liczy się jakość! Idealnym potwierdzeniem projakościowego myślenia jest udział w programie JAKOŚĆ ROKU. Warto poddać się obiektywnej weryfikacji podejmowanych działań przez specjalistów z tego zakresu. Wierzę, że zaangażowanie w tę inicjatywę, największą pod względem promowania jakości, stanie się dla Państwa impulsem do dalszego rozwoju. Mgr Marcin Kałużny Przewodniczący Kapituły, pomysłodawca programu JAKOŚĆ ROKU. Od 10 lat zajmuje się popularyzowaniem jakości w polskich przedsiębiorstwach. Certyfikowany przez PCBC SA Pełnomocnik Systemów Zarządzania Jakością. Dr Joanna Rosak-Szyrocka Pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością w ochronie zdrowia, zarządzania produkcją i usługami, projektowania systemów produkcyjnych oraz systemów jakości. Wykładała Zarządzanie Jakością m.in. na Uniwersytecie Salford w Manchester. Laureatka wielu nagród za popularyzację jakości i pojęcia toyotaryzmu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: Do zobaczenia podczas 10 Jubileuszowej Gali Finałowej JAKOŚĆ ROKU 2015 i II Europejskiego Kongresu Jakości. Z wyrazami szacunku, Marcin Kałużny, Przewodniczący Kapituły Programu JAKOŚĆ ROKU Mgr Krzysztof Stadler Prezes Zarządu Fundacji QUALITAS. Współtwórca merytoryki programu i kryteriów oceny uczestników. Popularyzator idei jakości na polskich uczelniach. W latach odpowiedzialny za jakość produktów dostarczanych na rynki europejskie: Niemcy, Włochy, Holandia, Dania, Czechy, Słowacja. Dr inż. Marek Roszak Członek Zarządu Klubu Polskie Forum ISO Audytor systemu zarządzania jakością, wieloletni kierownik kursu audytora wewnętrznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz metaloznawstwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. KTO WSPIERA JAKOŚĆ ROKU? PATRONI HONOROWI: PARTNERZY: dystrybuowany z dystrybuowany z 2 3

3 O PROGRAMIE jakość ROKU 10 jubileuszowa edycja PROGRAMU JAKOŚĆ ROKU 2015 DLACZEGO WARTO WZIĄć UDZIAŁ? W jakiej kategorii można wystartować? Każda inicjatywa promująca ideę jakości i zmierzająca do poprawy działania organizacji ma pozytywny wpływ i jest warta wspierania. ( ) W Europejskiej Organizacji Jakości (przyp. red.) popieramy tylko wartościowe projekty. JAKOŚĆ ROKU to unikatowe przedsięwzięcie w skali całego kontynentu! Dr. Eric Janssens, Dyrektor Generalny European Organization for Quality Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość i gotowość do podnoszenia jakości firmy. Powinniśmy mówić o jakości przedsiębiorstwa, z której wynika jakość produktu, a nie o jakości samego produktu. (...) Należy konsumentów informować o tym, że prowadzi się działania projakościowe, pamiętając, że to oni wystawiają ostateczną ocenę. Prof. Andrzej Blikle, Autor książki Doktryna Jakości godło przyznawane w kategoriach: Produkt, Usługa, Innowacja, Nauka, Ekologia Program JAKOŚĆ ROKU to doskonała forma promocji jakości. Udowadniają to przedsiębiorcy, którzy co roku poddają się ocenie audytorów i zabiegają o zdobycie godła potwierdzającego jakość. Wszyscy na tym skorzystamy - rynek i gospodarka nie mogą się bowiem rozwijać bez jakości. Dr inż. Wojciech Henrykowski, Członek Kapituły Programu CO ZYSKUJE UCZESTNIK PROGRAMU? Od momentu zamieszczenia na opakowaniach zbiorczych godła JAKOŚĆ ROKU sprzedaż wzrosła o 40%! Tomasz Tomaszewski, Dyrektor VauPe Sp. z o.o. DOKĄD BIEGNIE DROGA JAKOŚCI? JAKOŚĆ ROKU NOMINACJA kandydaci mogą się posługiwać godłem już od momentu przystąpienia do programu JAKOŚĆ ROKU BRĄZ nagroda specjalna dla dwukrotnych Kandydat do nagrody, już od momentu nominacji, może posługiwać się specjalnym logotypem JAKOŚĆ ROKU 2015 NOMINACJA. Laureaci mogą posługiwać się godłem JAKOŚĆ ROKU 2015 bezterminowo, we wszystkich podejmowanych działaniach promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych. Uczestnik ma możliwość uzyskania nagród specjalnych: statuetek JAKOŚC ROKU BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO i DIAMENT. Laureaci posiadający tytuł JAKOŚĆ ROKU odznaczają się większą wiarygodnością biznesową. Laureaci poznają wyniki oraz otrzymują dyplomy i statuetki w trakcie uroczystej Gali Finałowej, organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Jakości. To doskonały moment do spotkań, wymiany doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy w zakresie jakości. Grono laureatów JAKOŚĆ ROKU to wąskie i prestiżowe środowisko. JAKOŚĆ ROKU SREBRO nagroda specjalna dla trzykrotnych JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO nagroda specjalna dla czterokrotnych Uczestnicy i laureaci programu promowani są w ogólnopolskich mediach magazynie QUALITY TODAY ukazującym się na łamach Dziennika Gazety Prawnej i tygodnika POLITYKA oraz na stronach internetowych konkursu. Program cechuje międzynarodowy charakter dzięki współpracy z Europejską Organizacją Jakości z siedzibą w Brukseli. Laureaci programu otrzymują również anglo- i niemieckojęzyczną wersję godła JAKOŚĆ ROKU. The Quality of the year znakomicie sprawdza się jako narzędzie promocji na rynkach zagranicznych. JAKOŚĆ ROKU DIAMENT wyjątkowe wyróżnienie dla sześciokrotnych 4 5

4 i europejski kongres jakości gala wręczenia certyfikatów jakość roku DO CZEGO ZMIERZAMY? I Europejski Kongres Jakości I Europejski Kongres Jakości to szczególna inicjatywa. Po raz pierwszy przedstawiciele świata biznesu i nauki mieli możliwość spotkać się, dyskutować, a także wymienić poglądy i doświadczenia. Wydarzenie było ogólnodostępne, aby każdy mógł skorzystać z przekazywanej wiedzy. Zgromadzeni eksperci omawiali aspekty m.in. zarządzania poprzez jakość, innowacyjności i ekologii. - Jakość to sposób myślenia. W obecnych czasach w Europie uznajemy jakość za oczywistość. Osiągnęliśmy ją i sądzimy, że tak już będzie zawsze. W efekcie znalazła się ona w defensywie. Chcemy, Prawie 500 uczestników, sześć paneli tematycznych, znakomici goście i cały dzień merytorycznych rozmów na temat znaczenia i roli jakości w osiąganiu sukcesu w biznesie. To krótkie podsumowanie I Europejskiego Kongresu Jakości, który odbył się 23 marca 2015 r. w Warszawie. Organizator - Fundacja QUALITAS - dokonała rzeczy z pozoru niemożliwej: zintegrowała ze sobą teoretyków i praktyków tematu zarządzania jakością pod hasłem: JAKOŚĆ. NOWA PERSPEKTYWA. Wydarzenie było połączone z uroczystym wręczeniem certyfikatów JAKOŚĆ ROKU aby Europejski Kongres Jakości stał się nową siłą dla rozwoju i zmiany sposobu, w jaki myślimy o jakości - mówił w czasie przemówienia inaugurującego Marcin Kałużny, pomysłodawca GWARANCJA JAKOŚCI Orlen Oil Sp. z o.o. Będziemy chcieli wykorzystać logo JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO w komunikacji marketingowej skierowanej do kierowców. Zależy nam również na poinformowaniu o wyróżnieniu klientów biznesowych, dla których ta informacja z pewnością może stać się silnym argumentem w rozmowach z kontrahentami. Maciej Gondko, Dyrektor ds. marketingu wydarzenia i Przewodniczący Kapituły programu JAKOŚĆ ROKU. - Cieszymy się także, że Kongres stwarza okazję do integracji środowisk projakościowych - dodał. Wydarzenie uświetnili znakomici goście specjalni: m.in. prof. Andrzej Blikle, autor książki Doktryna Jakości, który przez lata zarządzał jedną z najstarszych i najbardziej znanych firm rodzinnych: A.Blikle, oraz dr Eric Janssens, Dyrektor Generalny European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli. Obaj wygłosili wykłady, a także brali udział w dyskusjach i dzielili się swoją wiedzą. O jakości należy mówić jak najwięcej, a takie spotkania to doskonała ku temu okazja mówił prof. Andrzej Blikle. Tego samego zdania jest również dr Eric Janssens, który podkreślał, że nad jakością trzeba przez cały czas pracować, potwierdzać ją certyfikatami i mówić o niej swoim klientom. Oprócz wykładów i wystąpień plenarnych, podczas Kongresu odbyło się sześć paneli tematycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dotyczyły one rozmaitych aspektów jakości i podzielone były na dwie części. Temat Zmiany w normie ISO 9001:2015 co dla Twojej organizacji wniesie nowa wersja standardu zarządzania jakością? moderował dr Marek Roszak, Członek Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, zasiadający jednocześnie w Kapitule programu JA- KOŚĆ ROKU. W panelu pt. KAIZEN w służbie jakości - efektywne zarządzanie organizacją głównym ekspertem była Ilona Nowicka, dyrektor KAIZEN Institute Poland Operations. Natomiast debatę na temat tego, jak promować jakość swojej organizacji i jakie korzyści z tego płyną, poprowadził Krzysztof Stadler, Prezes Zarządu Fundacji QUALITAS. W drugiej części dyskusji panelowych eksperci moderowani przez prof. Stanisława Borkowskiego z Politechniki Częstochowskiej szukali odpowiedzi na pytania, jakie znaczenie ma transfer wiedzy teoretycznej do organizacji oraz jakie są w tym zakresie szanse i możliwości współpracy na linii nauka - biznes. W tym samym czasie Piotr Błoński trener i audytor firmy DE- KRA, omawiał aspekty zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem auditów wewnętrznych. Z kolei panel Małgorzaty Skuchy, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczył miejsca i roli jakości w ekologii. Merytoryczne dyskusje, ciekawe wnioski i wiele cennych uwag dla zarządzających tak można podsumować półtoragodzinne sesje panelowe. Główna debata, podsumowująca wnioski płynące z wcześniejszych paneli tematycznych, odbyła się w części wieczornej. Dyskusję poprowadził Marcin Piasecki, redaktor naczelny magazynu SUKCES, szukając wspólnie z ekspertami odpowiedzi na pytanie, jaka jest nowa perspektywa jakości w myśl hasła przewodniego Kongresu. Część merytoryczną wydarzenia zamknęła uroczysta Gala Finałowa, podczas której odbyło się wręczenie certyfikatów JAKOŚĆ ROKU W prestiżowym gronie laureatów znalazły się tylko te przedsiębiorstwa, instytucje, jednostki naukowo-badawcze oraz szkoły wyższe, które w swojej codziennej pracy odznaczają się projakościowym podejściem do prowadzenia działalności i zarządzania. W gronie blisko 200 laureatów znaleźli się przedstawiciele POCZUCIE SATYSFAKCJI Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Jesteśmy niezmiernie dumni z przyznanego tytułu, który traktujemy jako zewnętrzny przejaw uznania dla 125-letniej historii wysokiej jakości. Z pewnością o fakcie zdobycia nagrody poinformujemy nie tylko naszych klientów, ale i inne oddziały Abbott w wielu krajach świata. JAKOŚĆ ROKU 2013 daje poczucie satysfakcji całemu personelowi, bowiem to właśnie ludzie, swoją wiedzą i odpowiedzialnością, każdego dnia na nowo tworzą tę firmę. Kierujemy w tym miejscu podziękowania dla organizatora i Kapituły Konkursu za wyjście z inicjatywą programu, który z naszej perspektywy zdecydowanie wpływa na podnoszenie doskonałości nie tylko produktów i usług, ale i samej wiedzy na temat jakości w społeczeństwie polskim. Dominique Baum, Prezes Zarządu DOWODY UZNANIA KLIENTÓW BEKO SA Ogromnie nas cieszą wszelkie dowody uznania wśród klientów, jak i instytucji. Robimy to, co potrafimy najlepiej. Słuchamy potrzeb konsumentów i staramy się wprowadzać funkcje, programy i modele urządzeń, które ułatwią codzienne życie. Produkty Beko powstają dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń z różnych rynków. W ten sposób budujemy markę przyjazną rodzinie, wszechstronną i bardzo praktyczną na co dzień. Maciej Mienik, Prezes Zarządu różnych branż, reprezentujący zarówno małe, lokalne firmy, jak i duże koncerny o światowym zasięgu. Zostały im wręczone dyplomy (m.in. Farmio SA, Agito Sp. z o.o., ABAKUS OKNA S.A., Seifert Polska Sp. z o.o.) oraz statuetki JAKOŚĆ ROKU BRĄZ (m.in. PLUS Bank S.A., Gandalf Sp. z o.o.), SRE- BRO (m.in. przedsiębiorstwo Amex Bączek, Oras Olesno Sp. z o.o.), ZŁO- TO (m.in. Instytut Podstaw Informatyki PAN, INNOVA S.A., Sokółka Okna i Drzwi S.A.) i DIAMENT (CLASSEN-POL SA, VauPe Sp. z o.o. i Vetrex Sp. z o.o.). Ta edycja pokazała bardzo wysoki poziom zarządzania jakością wśród polskich przedsiębiorstw podkreślał Krzysztof Stadler, Prezes Zarządu Fundacji QUALITAS, członek Kapituły Programu JAKOŚĆ ROKU. Chcemy coraz więcej mówi o jakości, a takie wydarzenia pomagają szerzyć tą ideę w świecie biznesu. Podczas Kongresu miała miejsce również oficjalna premiera nowego magazynu, który na rynku pojawił się w pierwszym kwartale tego roku: QUALITY TODAY. Nowy tytuł porusza kwestie związane z praktycznymi aspektami jakości, jej wpływem na osiągane efekty biznesowe i funkcjonowanie gospodarki. Magazyn ukazuje się wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz na łamach tygodnika POLITYKA. I Europejski Kongres Jakości zakończył uroczysty bankiet połączony z recitalem Basi Janygi, finalistki programu The Voice of Poland. Był to doskonały moment na nawiązanie kontaktów biznesowych i rozmowy w kuluarach. Uczestnicy mogli również, w specjalnie wydzielonej przestrzeni, obejrzeć i przetestować nagrodzone produkty, oznaczone godłem JAKOŚĆ ROKU. Prestiżowe grono patronów honorowych i partnerów, znakomici eksperci i goście specjalni, obecność przedstawicieli jednostek samorządowych z całej Polski, a także ogromne zainteresowanie ze strony uczestników I Europejskiego Kongresu Jakości to wszystko dowodzi, że wydarzenie było długo oczekiwane i potrzebne. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejne edycje, a Kongres z pewnością wpisze się w krajobraz gospodarczy Europy Środkowej oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń dotyczących jakości. I EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI WSPARLI: Organizator: patroni honorowi: PARTNERZY MERYTORYCZNI: PATRON MEDIALNY: PATRON HONOROWY KONKURSU JAKOŚĆ ROKU: PATRON MEDIALNY GALI FINAŁOWEJ: SPONSOR GALI FINAŁOWEJ: PARTNERZY: 6 7

5 Szanowni Państwo, Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo dołączyć do grona uczestników 10 jubileuszowej edycji programu JAKOŚĆ ROKU. Do zobaczenia na Gali Finałowej! pl-pl.facebook.com/jakoscroku JAKOŚĆ ROKU 2015 Sekretariat Programu: Katowice, ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6 tel , 8

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (76) Lipiec/Sierpień 2015 POLSKA GOSPODARKA PRZYSPIESZA NR INDEKSU 344583

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (76) Lipiec/Sierpień 2015 POLSKA GOSPODARKA PRZYSPIESZA NR INDEKSU 344583 LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (76) Lipiec/Sierpień 2015 POLSKA GOSPODARKA NR INDEKSU 344583 PRZYSPIESZA Kopalnia Wapienia Morawica SA ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE JAKOŚĆ ROKU Regulamin NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (51) Maj/Czerwiec 2011 KONTROWERSYJNA ENERGETYKA ATOMOWA str. 45 WSTĘGĄ SZOS DO ZAROBKÓW str. 150 IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU str. 134 NR

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo