Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej"

Transkrypt

1 Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej Benchmarking zarządzania ryzykiem jak korzystać z doświadczeń spółek grupy i z poza niej Jak optymalizować i przyspieszać zarzadzanie ryzykiem przy użyciu narzędzi i systemów informatycznych Wdrażanie jednolitych systemów raportowania w całej Grupie Kapitałowej Praktyka wdrożenia systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) case study Renata Davidson Waldemar Indrzejczak DNB Bank Polska Włodzimierz Kiciński Rafał Kmiecik DNV GL Katowice Anna Słodczyk ASA Agency, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Mariusz Sumiński MDDP Business Consulting Igor Ziniewicz Radosław Ziomko Aon CEE&CIS Patronat medialny Współpraca Organizator

2 PROGRAM Dzień 1 Dzień 2 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Prawidłowa organizacja procesu monitorowanie ryzyka Postępowanie z rozpoznawanym ryzykiem Aktualizacja planów postępowania z ryzykiem Jak egzekwować i określać odpowiedzialność Rafał Kmiecik - audytor i wykładowca, DNV GL Katowice 11:00 Przerwa Kawowa 11:20 Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej - wskaźników KRI Określanie prawidłowych wartości progowych - case study Zastosowanie spójnych wartośći wskaźników dla całej Grupy Kapitałowej Wpływ zdefiniowanych ryzyk na poszczególne spółki Włodzimierz Kiciński -. 13:10 Przerwa na lunch 14:15 Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej Przeniesienie jednostkowych ryzyk spółek na działanie całej organizacji 8:30 Rejestracja i poranna kawa 9:00 Benchmarking zarządzania ryzykiem - jak korzystać z doświadczeń spółek grupy i z poza niej Radosław Ziomko - Regional Risk Officer w Aon CEE&CIS 10:30 Przerwa Kawowa 10:50 Jak optymalizować i przyspieszać zarządzanie ryzykiem przy użyciu narzędzi i systemów informacyjnych Waldemar Indrzejczak - ekspert ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym 11:50 Wdrażanie jednolitych systemów raportowania w całej Grupie Kapitałowej Mariusz Sumiński - Starszy Manager w MDDP Business Consulting 13:00 Przerwa na lunch 14:00 Praktyka wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej case study Anna Słodczyk - magister inżynier elektronik oraz dyplomowany menedżer ryzyka 15:30 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów Renata Davidson - Prezes Zarządu Igor Ziniewicz - Członek Zarządu 15:45 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

3 Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie: Zarządzanie ryzykiem w grupach kapitałowych jest kluczowym elementem umożliwiającym spółce utrzymać stabilną pozycję na rynku. Kierowanie organizacją w oparciu o świadomość ryzyka znacząco zwiększa możliwości rozwoju. Wnikliwa analiza otoczenia, w którym działa grupa kapitałowa może także pozytywnie wpłynąć na rozwój biznesu i stwarza możliwość ekspansji. Ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności osób odpowiedzialnych za analizę i raportowanie ryzyk daje niewątpliwie szansę na zwiększenie pozycji przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Na organizowanym przez naszą firmę warsztacie zapoznają się Państwo z najaktualniejszymi i najbardziej problematycznymi aspektami zarządzania ryzykiem w ramach grupy kapitałowej. Nasi Eksperci dostarczą Państwu wszelkich potrzebnych informacji i rozwiązań w celu poprawy jakości zarządzania ryzykiem we wszystkich spółkach grupy. Dzięki rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej naszych Prelegentów, uzyskają Państwo możliwość przełożenia zdobytych doświadczeń na własne komórki zarządzania ryzykiem. Grupa docelowa Organizator Przedstawiciele Grup Kapitałowych, pracujący w działach: ryzyka kontrolingu zarządzania audytu/oceny ryzyka relacji właścicielskich MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujmy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Kontakt Adres warsztatu: Paweł Rachowski Kierownik Projektu T: Hotel Sheraton Ul. Bolesława Prusa Warszawa

4 Renata Davidson - Prezes Zarządu Renata Davidson - zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością od blisko 16 lat. Wówczas jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy Ministerstwie Infrastruktury. Posiada najwyższy poziom certyfikacji potwierdzony certyfikatami akredytowanymi przez Professional Evaluation & Certification Board: PECB ISO 22301:2012 Master - License PECB-BCMSM PECB ISO 22301:2012 Lead Implementer - License PECB-BCMSLI PECB ISO 22301:2012 Lead Auditor - PECB-BCMSLA Waldemar Indrzejczak - ekspert ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym Ryzykiem operacyjnym zajmuje się od ponad 7 lat. Od 2011 roku związany jest z DNB Bank Polska SA, w którym zbudował i wdrożył kompleksowy system do zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wcześniej, w latach , pracował w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Z sukcesem koordynował proces dostosowawczy banku do wymogów metody zaawansowanej pomiaru ryzyka operacyjnego. Waldemar Indrzejczak jest absolwentem Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu bankowości i problematyki zarządzania ryzykiem operacyjnym. Włodzimierz Kiciński - Davidson Consulting Sp. z.o.o Ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa Warszawie) oraz studia magisterskie na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Ponadto w latach odbył studia podyplomowe w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz /Niemcy/.Jest absolwentem Advanced Management Program w INSEAD Business School Fontainebleau/ Francja /. Włodzimierz Kiciński zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako: Pierwszy Wiceprezes KGHM Polska Miedź SA, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A., w latach członek Komitetu Zarządzającego New European Markets Nordea Bank AB Stockholm, Wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Wiceprezes Zarządu Hypo-Bank Polska S.A., Doradca w Bayerische Hypotheken-undWechsel-Bank AG w Monachium, Dyrektor Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego, Doradca w Central Europe Trust sp. z o.o Pracownik naukowy, Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS( SGH ).. Jest członkiem rady nadzorczej PZU S.A., a także Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Od 1991 roku członek kilkunastu rad nadzorczych, m.in. International EconomicCooperation Bank and International Investment Bank in Moscow, Wielkopolski Bank Rolniczy S.A. w Kaliszu, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Związek Banków Polskich (ZBP), Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., KGHM International Canada, Ltd.,KGHM Shanghai Copper Trading Co., Ltd.Ponadto Włodzimierz Kiciński był w latach Przewodniczącym Rady Wydawców Kart Bankowych, w latach Członkiem Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, w latach Reprezentantem banków z udziałem kapitału zagranicznego w ZBP. Uczestniczył w procesie redukcji i restrukturyzacji polskiego zadłużenia: w roku 1991 był członkiem Delegacji Polskiej do negocjacji z Klubem Paryskim, a w latach członkiem Delegacji Polskiej do negocjacji z Klubem Londyńskim.Od 1998 uczestniczył w pracach Komitetu do spraw Regulacji Nadzorczych w ZBP.Jest członkiem Komisji Etyki Bankowej w Związku Banków Polskich.Włodzimierz Kiciński jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Bankowy Menedżer Roku 2010 oraz Lider Polskiego Biznesu Business Centre Club nagroda otrzymana w 2009 roku. Ponadto, został odznaczony w 2006 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta oraz w roku 2011 Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. Rafał Kmiecik - audytor i wykładowca, DNV GL Katowice Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Absolwent podyplomowego studium dla audytorów wiodących DNV z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego. Doświadczony konsultant i audytor wiodący systemów zarządzania jakością, risk manager. Uczestnik międzynarodowych szkoleń w zakresie TQM (Japonia) w zakresie Problem Solving Method, audytor wiodący systemów zarządzania jakością oraz standardów pokrewnych m in. branża wyrobów medycznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ceramiki, przetwórstwo, obróbka metali i wyrobów metalowych, przetwórstwo żywności. Posiadane doświadczenia audytowe i szkoleniowe obejmują ponadto projekty realizowane w placówkach służby zdrowia oraz administracji publicznej i samorządowej. Wykładowca szkoleń z zakresu audytowania systemów zarządzania i doskonalenia procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem, technicznym, operacyjnym i strategicznym.

5 Anna Słodczyk - magister inżynier elektronik oraz dyplomowany menedżer ryzyka Magister inżynier elektronik (Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz dyplomowany menedżer ryzyka (Akademia Finansów w Warszawie), zajmuje się korporacyjnym zarządzaniem ryzykiem w firmach wraz z reagowaniem na sytuacje kryzysowe, szacowaniem ryzyka, a także kontrolą zarządczą na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, ryzykiem zawodowym, ryzykiem w projekcie, bezpieczeństwem firm, w tym bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych, audytem i kontrolą wewnętrzną. Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu. Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, audytor wiodący ISO/IEC 27001:2013,certyfikat CICA, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man, e-kontroler MSWiA, II stopień licencji zabezpieczenia technicznego, audytor wiodący OHSAS 18001, menadżer projektu IPMA D, wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych. Pracuje w rodzinnej firmie w Tychach, jako konsultant, współpracując jednak z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi w charakterze ich przedstawiciela, w tym z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW). Wykłada na wyższych uczelniach (studia podyplomowe PIKW), głównie na: Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie Jest członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń, a w ramach niektórych z nich (głównie niżej wymienione izby gospodarcze) prowadzi edukację z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji: Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Mariusz Sumiński - Starszy Manager w MDDP Business Consulting Od ponad 10 lat doradza polskim przedsiębiorstwom w optymalizacji, projektowania i wdrażaniu systemów informacji zarządczej. Współpracował z wieloma polskimi przedsiębiorstwami, pomagając im w dostosowaniu procesów controllingowych do zmieniających się wymagań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych w procesach planowania, budżetowania, raportowania zarządczego, monitorowania efektywności strategicznej czy konsolidacji finansowej. Autor wielu artykułów specjalistycznych publikowanych na łamach prasy branżowej oraz prelegent konferencji branżowych i naukowych dedykowanych problematyce efektywnego zarządzania firmą. Igor Ziniewicz - Członek Zarządu Igor Ziniewicz - od 11 lat uczestniczy w realizacji projektów budowy planów ciągłości działania dla wielu instytucji finansowych (banków, towarzystw ubezpieczeniowych), firm z sektora telekomunikacyjnego. Kierował projektem budowy pierwszego polskiego systemu informatycznego do budowy i aktualizacji planów ciągłości działania. Jest wiodącym ekspertem w projektach prowadzonych w firmach z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i informatycznego. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i oraz w tematyce utrzymania ciągłości działania usług ICT. Jest autorem unikalnej metodyki analizy ryzyka stosowanej w projektach BCM. Radosław Ziomko - Regional Risk Officer Aon CEE&CIS Radosław Ziomko rozpoczął prace zawodową w 2003 roku w międzynarodowej firmie brokerskiej, gdzie zajmował się komplesową obsługą ubezpieczeniowa instytucji finansowych, kancelarii prawnych i innych firm świadczących usługi profesjonalne oraz usługami brokerskimi w zakresie specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych i rynków międzynarodowych dla przedsiębiorstw z innych branż. Doradztwem w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem (ERM) zajmuje się od 2005 roku poprzez prowadzenie warsztatów identyfikacji i oceny ryzyka, mapowanie ryzyka, wdrażanie i ocenę systemów zarządzania ryzykiem oraz projektowania programów ubezpieczeniowych m.in. z zastosowaniem narzędzi statystycznych i finansowych (np. w oparciu o symulacje szkodowości metodą Monte Carlo). Realizował wiele projektów doradczych, jak wycena ubezpieczeń pod kątem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacnego (AMA), opracowanie systemu zarządzania i kontroli kosztów ubezpieczeń w Grupie kapitałowej (w tym ub. pracowniczych, bancassurance, operacje zagraniczne), stworzenie polityki i organizacji ochrony ubezpieczeniowej w grupie kapitałowej, opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o standard COSO i inne. Realizowane projekty doradcze obejmowały klientów z szeregu branż, miedzy innymi: banki, chemia, energetyka, media, motoryzacja, telekomunikacja, transport i logistyka, sektor publiczny, inne. Był zaangażowany w realizację trzech kolejnych edycji badania oraz raportu realizowanego przez Aon - Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Był także odpowiedzialny za wdrożenie narzędzia Aon Risk Maturity Index, który pozwala ocenić poziom zaawansowania i dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem w badanej organizacji.

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google?

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millennium Plaza co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Przegląd od A do Z Google Analytics, aspektów pozycjonowania SEO, kampanii w AdWords

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Metodologia szkolenia. Artur Maciorowski. Ekspert e-marketingu WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY

Główne zagadnienia. Metodologia szkolenia. Artur Maciorowski. Ekspert e-marketingu WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY Główne zagadnienia Fundamenty Content Marketingu Promocja w ramach content marketingu Perswazja, sprzedaż i neuromarketing jak manipulować słowem by skłaniać użytkowników do podejmowania oczekiwanych przez

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r.

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r. Marta Brańska-Rybicka - Dyrektor Sektora Publicznego IBM Polska Posiada tytuł magistra na kierunku Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od 2000 roku budowała kanał sprzedaży produktów leasingowych

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2013-2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo