VII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt"

Transkrypt

1 2011 VII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA POLSKA pod patronatem SKG S.A. 29 listopada 2011, Warszawa Uregulowania normatywne, dostępne środki techniczne i narzędzia oraz wymagane kompetencje audytorów w kontekście zintegrowanych systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa danych i procesów biznesowych Kontrola dostępu: audyt, monitoring, zarządzanie incydentami Weryfikacja jakości danych Narzędzia wspierające kontrolę zarządczą Zarządzanie audytem Ewidencjonowanie i analiza ryzyka dla aktywów informacyjnych Integrowanie systemów zarządzania Audit Analytics Capability Model Hotel Polonia Palace Hotel Warszawa Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

2 Budowanie, eksploatowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem AGENDA SEMINARIUM GODZINA TEMAT WYSTĄPIENIA PRELEGENT 08:30-09:00 Rejestracja uczestników 09:00-09:10 Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników 09:10-09:30 Kompetencje audytora, a audyt systemów zintegrowanych Joanna Mrowicka - Prezes IIA Polska Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk 09:30-10:00 Audit Analytics Capability Model Jarosław Główka 10:00-10:30 Mechanizmy ciągłego doskonalenia na przykładzie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 10:30-11:00 Przerwa kawowa 11:00-11:45 11:45-12:30 12:30-13:30 Lunch 13:30-14:15 14:15-15:00 Automatyzowanie poszczególnych etapów analizy danych integracja narzędzi i technik Nowe normy dotyczące audytu bezpieczeństwa informacji ISO i w powiązaniu z ISO 19011:2011 Techniki i narzędzia audytu dostępu do danych w systemach opartych o bazy danych Oracle Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie audytem wewnętrznym 15:00-15:30 Przerwa kawowa Jakub Syta Roman Małkowski dr Bolesław Szomański Jacek Sapiński Roman Bronowski 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-16:45 System zarządzania, czyli mechanizmy kontrolne wbudowane w działania organizacji Integracja systemów zarządzania, w odniesieniu do audytu kontroli zarządczej lub Audytor, jako strategiczny doradca w rozwoju IT oraz systemów bezpieczeństwa w organizacji. Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników dr inż. Grażyna Paulina Wójcik członek Zarządu IIA Polska Sebastian Burgemejster CISA, CCSA, CGAP członek Zarządu IIA Polska Joanna Mrowicka - Prezes IIA Polska 2

3 Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. W czasie studiów pobierał stypendium naukowe. W swoim życiorysie zawodowym znany jest z pracy naukowej i zawodowej, w tym m.in. pracował w Instytucie Metalurgii Żelaza, Politechnice Śląskiej, a także w Zakładzie Badań i Akredytacji ZETOM, Instytucie Technologii Eksploatacji, Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Od 10 lat jest Dyrektorem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, w resorcie Ministerstwa Gospodarki. Profesor Stanisław Tkaczyk jest cenionym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie i zarządzania, zwłaszcza jakością w oparciu o kryteria jakości, opakowalnictwa, a także w zakresie inżynierii materiałowej. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych zwartych i artykułów, patentów oraz prac o charakterze naukowobadawczym w wymienionych dziedzinach, a także twórcą własnej szkoły naukowej w tym zakresie. Profesor jest również recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, jak i w postępowaniach do stanowiska i tytułu profesora. Profesor współpracuje czynnie z przemysłem oraz uczestniczy w pracach wielu instytucji, placówek naukowobadawczych oraz organizacji rządowych. Profesor odbył szereg staży zagranicznych; m.in: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Japonii, Francji, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, Armenii i innych. Był Członkiem Rady Głównej JBR w czasie dwóch ostatnich kadencji. Obecnie Profesor pełni m.in. funkcje Przewodniczącego Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Prezesa Polskiej Izby Opakowań. Profesor jest m.in. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem OOP, a także wieloma odznaczeniami branżowymi. Jarosław Główka Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Instytutu Orgmasz w Warszawie (Podyplomowe Studia Analityki Zarządzania), stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dients na Universitaet Passau w Niemczech (Mikroekonomia). Z SKG S.A. związany od 12 lat, początkowo angażował się bezpośrednio w prace projektowe, aby z czasem koordynować prace Spółki. We wrześniu 2008 r. mianowany Prezesem Zarządu. Jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Zarządu rozwinął i wdrożył do realnej działalności produkcyjnej współpracę z nauką polską doprowadzając do podpisania dwóch konsorcjów naukowo-przemysłowych: z Akademią Ekonomiczną w Katowicach i z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Jako pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania jakością był odpowiedzialny za procesy opracowania od podstaw i certyfikacji Systemu Zarządzania jakością - SKG S.A. otrzymała certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000 w maju 2002 r. jako jedna z pierwszych firm informatycznych w Polsce. Koordynator prac nad przygotowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO Autor udanej lokalizacji oprogramowania ACL w Polsce. Jakub Syta Ekspert w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. Wieloletni praktyk i manager bezpieczeństwa, znający problemy, z którymi na codzień zderzają się szefowie działów bezpieczeństwa. Doświadczony doradca wyższej kadry zarządzającej. Od wielu lat zajmuje się ochroną informacji. Specjalizuje się z zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz zarządzaniu ciągłością funkcjonowania, zdobył doświadczenie w szeregu zagadnień z zakresu ochrony fizycznej oraz przeciwdziałania nadużyciom. Będąc odpowiedzialnym za zabezpieczenie informacji, czyli najbardziej krytycznych zasobów firmy, pracował zawsze na styku IT oraz biznesu. Ostatnie lata spędził kierując działem bezpieczeństwa w jednym z największych światowych banków będąc odpowiedzialnym za dostarczanie usług bezpieczeństwa dla kilku krajów. Od 2010 jest wspólnikiem w spółce doradczej IMMUSEC. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, doświadczony wykładowca. Ekspert w Podkomitecie ds. ISMS przy KT 182 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, były członek zarządu ISACA Polska, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest audytorem wiodącym ISO i ISO 9001, legitymuje się certyfikatami takimi jak CISA, CISSP, CRICS, ITIL Foundation. 3

4 Roman Małkowski Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej. Jest specjalistą w zakresie telekomunikacji z 18-letnim stażem. 6 lat pracował dla jednego z największych banków w Polsce, uczestnicząc we wdrożeniu głównego systemu informatycznego. W SKG S.A. koordynator wdrożenia i eksploatacji systemów obsługujących i nadzorujących międzynarodowy ruch towarowy, w zakresie rozliczeń celno podatkowych. Wielokrotnie z sukcesem kierował kompleksowymi projektami rozwojowo wdrożeniowymi. Jest posiadaczem wielu certyfikatów z zakresu zarządzania projektami i zapewnienia jakości (ITIL, PRINCE 2). Aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem przedsiębiorstwie. systemu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w swoim dr Bolesław Szomański (Politechnika Warszawska) Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i certyfikacją SZBI oraz zapewnieniem jakości w IT. Kierownik wszystkich 6 edycji studium podyplomowego Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT. Współwłaściciel firmy konsultingowej, która oferuje usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz metod doskonalenia jakości w IT. Autor 60 publikacji w tym obszarze oraz promotor 70 prac magisterskich i inżynierskich. Członek podkomitetu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w komitecie 182 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, zarządu sekcji bezpieczeństwa PTI oraz komisji rewizyjnej ISACA Polska. Jacek Sapiński Service Manager i Senior DBA w OPITZ CONSULTING Kraków sp. z o.o. Kieruje grupą Service Operations odpowiedzialną za monitorowanie i utrzymanie systemów. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji krytycznych systemów baz danych w jednym z największych cywilnych centrów przetwarzania danych w Europie. 4

5 Roman Bronowskii Absolwent Politechniki Łódzkiej, jest specjalistą automatykiem i informatykiem z 38-letnim stażem. 10 lat pracował dla największego producenta samochodów w Polsce jako specjalista i prowadzący projekty automatyzacji badań jakościowych części i podzespołów. W SKG S.A. projektant systemów analizy danych oraz analizy jakości w systemach obsługujących i nadzorujących międzynarodowy ruch towarowy, dwukrotnie nominowanych do nagrody eeurope Awards for egovernment jako najlepszych systemów elektronicznej administracji w Europie. Odpowiedzialny za nadzorowanie i prowadzenie projektów informatycznych, a także kierownik jakości projektów o ogólnonarodowej skali dla ministerstw finansów w Polsce i na Litwie. Doradca strategiczny przy projektach automatyzujących pracę audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz współdziałania systemów analizy danych z systemami zarządzania ryzykiem. dr inż. Grażyna Paulina Wójcik (członek zarządu Stowarzyszenia IIA Polska) Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, kierunek Ekonomia i Zarządzanie oraz Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe Analityk zarządzania oraz Zarządzanie Projektami Informatycznymi. Egzaminator ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Obecnie pracuje na stanowisku Radcy Ministra w Ministerstwie Finansów oraz na stanowisku adiunkta w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Produkcją. Jej zainteresowania naukowo-dydaktyczne koncentrują się wokół nauk ekonomicznych, a w szczególności nauk o zarządzaniu. Na pierwszy plan wysuwają się grupy problemów dotyczących praktycznych metod oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w ujęciu: organizacyjnym, ekonomicznym oraz finansowym. Zainteresowania dotyczą audytu wewnętrznego, zarządzania jakością, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, sektorów silnie regulowanych, kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, rynków finansowych. Autorka licznych publikacji w tym zakresie. Sebastian Burgemejster (członek zarządu Stowarzyszenia IIA Polska) Absolwent Politechniki Warszawskiej o kierunku Marketing i Zarządzanie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT. Doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania, audytu oraz bezpieczeństwa. Obecnie pracuje jako Kierownik Zespołu Audytów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzednio pełnił obowiązki naczelnika w Departamencie Kontroli Ministerstwa Infrastruktury. Posiada dyplom CISA, CCSA, CGAP, QA Validator, audytora ISO 9001, 20000, oraz BS

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r.

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r. Marta Brańska-Rybicka - Dyrektor Sektora Publicznego IBM Polska Posiada tytuł magistra na kierunku Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od 2000 roku budowała kanał sprzedaży produktów leasingowych

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym PATRONAT Dostrzegając coraz większy stopień wykorzystania technologii IT w przedsiębiorstwach oraz rosnącą potrzebę zdobywania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2013-2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

OSOBOWOŚCI. branży magazynowej 2013

OSOBOWOŚCI. branży magazynowej 2013 OSOBOWOŚCI branży magazynowej 2013 Po kilku latach inspirujących spotkań z przedstawicielami branży magazynowej w trakcie przygotowywania wywiadów, zbierania opinii czy organizowania konferencji redakcja

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ zaprasza na XXX POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE Patronat Honorowy DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 Mikro-, średnie i małe

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo