S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi S/N 004/06/07/DG DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Zastrzega się prawo zmian technicznych! 1

2 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo 3. Transport i tymczasowe składowanie 4. Opis produktu i akcesoriów 5. Ustawienie / montaż 6. Uruchomienie 7. Konserwacja 8. Usterki, przyczyny i ich usuwanie 9. Przezbrojenie i akcesoria 2

3 1. Informacje ogólne Montaż i uruchomienie tylko przez fachowy personel 1.1 Przeznaczenie Układ sterowania pompy jest przeznaczony do regulacji poziomu cieczy. Układ steruje i kontroluje pompę pobierającą do 4 kw mocy (nie nadaje się do pomp z monitoringiem szczelności). Głównym obszarem zastosowania są instalacje kanalizacyjne poszczególnych domów, tj tłoczenie wody zanieczyszczonej, ścieków i fekaliów. UWAGA! Przestrzegać obowiązujących przepisów stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Można stosować zamknięte i otwarte dzwony nurkowe. Jeżeli w przypadku zastosowania dzwonu otwartego wydzielają się gazy, to konieczny jest powietrzny barbotaż. Urządzenia przełączające serii PL1 / PL1-WS nie są w wykonaniu przeciw wybuchowym i można je instalować tylko poza strefą zagrożoną wybuchem. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się dodatkowo zastosować armaturę odcinającą obsługiwaną przez upoważnione do tego osoby. 1.2 Dane techniczne Podłączenie Napięcie robocze: PL1: 3 ~ 400 V (L1, L2, L3, N, PE) 1 ~ 230 V (po przełożeniu przewodów) PL1-WS (3~): 3 ~ 400 V (L1, L2, L3, PE) PL1-WS (1~): 1 ~ 230 V (L, N, P, E) Częstotliwość: 50/60 Hz Napięcie sterujące: 230 V AC Pobór mocy: max. 6 VA Max. moc przyłączeniowa: P 2 < 4 KW Pobór prądu: 0,3 12,0 A Zabezpieczenie silnika: wbudowany w silnik pompy bezpiecznik termiczny (WSK) Klasa ochrony: IP 65 Obudowa: poliwęglany Zakres temperatury: -20 do +60 o C Zakres ciśnienia: 0 1 m słupa wody Wąż z tworzywa sztucznego: 8 x 6 mm Styk alarmowy: obciążenie 250 V, 1 A 2. Bezpieczeństwo Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, których należy przestrzegać w czasie ustawiania i eksploatacji urządzenia. Dlatego monter i obsługa mają ją bezwarunkowo przeczytać jeszcze przed montażem. Należy przestrzegać nie tylko ogólnych wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszym punkcie, ale również pozostałych zasad podanych w dalszych punktach. 3

4 2.1 Oznakowanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji Wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji, których nieprzestrzeganie może powodować zagrożenie osób są oznakowane ogólnym symbolem zagrożenia a w przypadku zagrożenia napięciem elektrycznym za pomocą Wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie lub zakłócenie pracy urządzenia są oznakowane za pomocą 2.2 Kwalifikacje personelu UWAGA! Personel montażowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. 2.3 Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może powodować zagrożenie osób i urządzeń, a także do utraty prawa do roszczeń. W szczególności nie przestrzeganie wskazówek może powodować następujące zagrożenia: eliminację ważnych funkcji urządzenia zagrożenie osób przez oddziaływania elektryczne, mechaniczne i bakteriologiczne 2.4 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika Przestrzegać aktualnych przepisów przeciw wypadkowych. Wyeliminować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przestrzegać przepisy VDE i lokalnych przedsiębiorstw energetycznych. 2.5 Wskazówki bezpieczeństwa w czasie prac kontrolnych i montażowych Użytkownik ma dbać o to, by wszystkie prace kontrolne i montażowe były wykonywane przez autoryzowany i wykwalifikowany personel wystarczająco zaznajomiony z niniejszą instrukcją obsługi. Generalnie wszystkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane tylko w stanie beznapięciowym. 2.6 Samowolne przebudowy i wykonywanie części zamiennych Modyfikacje urządzenia są dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu z producentem. Zapewnieniu bezpieczeństwa służą oryginalne lub dopuszczone przez producenta części. stosowanie innych części może zwolnić producenta od odpowiedzialności za urządzenie. 4

5 2.7 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Bezpieczeństwo pracy urządzenia jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest ono użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, które opisano w Pkt 1 niniejszej instrukcji. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać wartości granicznych podanych w karcie danych urządzenia. 3. Transport i tymczasowe składowanie UWAGA! Urządzenie należy chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi powodowanymi przez uderzenia. Temperatura zewnętrzna nie może przekraczać zakresu 20 do +60 o C. 4. Opis produktu i akcesoriów 4.1 Opis instalacji (Rys. 1) Budowa ogólna wraz z opcjami Rys. 1 Powstawanie ciśnienia spiętrzania lub barbotaż powietrzny 5

6 Rys. 2 Wyłącznik pływakowy Rys. 3 Czujnik poziomu 6

7 Pompa (Poz. 1) jest sterowana poprzez skrzynkę sterowniczą (Poz. 9). Podłączenie elektryczne pompy (Poz. 12) wg schematu elektrycznego. Włączenie i wyłączenie pompy w wyniku zmian ciśnienia w dzwonie nurkowym (Poz. 2). Czujnik ciśnienia jest podłączony do skrzynki sterowniczej (Poz. 9) poprzez wąż z tworzywa sztucznego (Poz. 3) przechodzącego przez uchwyt (Poz. 7) będący dławikiem PG 9 lub M20 z odciążeniem. Kształt kątownika uchwytu zależy od lokalnych warunków. W miejscu montażu należy wykonać zasilanie skrzynki sterowniczej (Poz. 10) i zasilanie (Poz. 11) małej sprężarki (Poz. 6). Opcjonalne stosowanie elementów składowych: Sprężarka (Poz. 6), zawór zwrotny (Poz. 5) i trójnik (Poz. 4) są potrzebne tylko w przypadku barbotażu. Poziomy przełączenia: A pompa WYŁĄCZONA B pompa WŁĄCZONA C wysoka woda punkt wyłączenia pompy punkt włączenia pompy w przypadku przekroczenia tej wartości następuje sygnalizacja alarmu: Poziom wody jest mierzony pneumatycznie za pomocą piezooporowych czujników ciśnienia w skrzynce sterowniczej (Rys. 1). Zmiany ciśnienia mogą być wykrywane na trzy sposoby: a) System zamknięty. Dzwon nurkowy mieszkiem z perbunanu lub vitonu. b) Barbotaż powietrzny. W szybie zawieszona jest rurka spiętrzająca lub dzwon żeliwny, do których pompa przeponowa poprzez trójnik tłoczy powietrze. c) Ciśnienie spiętrzania. W szybie jest zawieszony żeliwny dzwon. Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomocą wyłącznika pływakowego (Rys. 2). UWAGA! Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez wzmacniacz odłącznikowy (akcesoria). Maksymalnie można podłączyć 3 wyłączniki pływakowe. Punkty włączania i wyłączania są określone położeniem pływaka w szybie. można także zastosować mniejszą liczbę pływaków. Styki nie zajętych poziomów muszą pozostać otwarte. Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomocą zewnętrznych czujników poziomu (Rys. 3) (4 20 ma, dwa przewody). UWAGA! Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez barierę bezpieczeństwa (akcesoria). Zewnętrzny czujnik przetwarza poziom (0 1 m słupa wody) w sygnał elektryczny (4 20 ma). Elektroniczny układ regulacji PL1 / PL1-WS (Ryz. 1, Poz. 9) umożliwia automatyczna pracę urządzenia. Układ regulacji składa się głównie z mikroprocesora (CPU) sterującego, nadzorującego, rejestrującego i nastawiającego wszystkie procesy robocze. Pompa jest włączana poprzez stycznik i zabezpieczona przed przeciążeniem za pomocą elektronicznego wyzwalacza prądowego. 7

8 4.2 Obsługa Wszystkie elementy sygnalizacyjne i obsługowe znajdują się na przedniej stronie urządzenia (Rys. 4). Rys. 4 Urządzenie jest obsługiwane poprzez przyciski i potencjometr cyfrowy. Zmiana nastaw (za pomocą potencjometru cyfrowego) pokazywana jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LC jako tekst otwarty. Poziom wody podawany jest w cm. Elektronika sterownicza umieszczona jest w naściennej obudowie (IP65) Elementy sygnalizacyjne (Poz. 1) Świeci się czerwona LED = usterka lub wysoki poziom wody Świeci się żółta LED = pompa pracuje Żółta LED migocze = pompa kończy pracę Świeci się zielona LED = tryb automatyki Zielona LED migocze = tryb ręczny 8

9 4.2.2 Elementy obsługowe (Poz. 2) Obsługa pokrętła Wybór nowego poziomu lub nowego parametru odbywa się poprzez przekręcenie pokrętła w prawo lub w lewo. Krótkie wciśnięcie pokrętła zmienia poziom lub potwierdza wybrane nastawy. Jeżeli nastawy mają być zmienione, to pokrętło należy tak przestawić, aby na wyświetlaczu pojawiły się odpowiednie wartości, a następnie na krótko je wcisnąć. Ostatnio zapamiętana wartość migocze i wtedy można ją zmienić. Szybki obrót pokrętła powoduje duże zmiany nastaw, a obrót powolny umożliwia precyzyjne nastawy. Za pomocą pokrętła można sprawdzić nastawy wszystkich parametrów, roboczogodzin, momentu uruchomienia pompy i prądu silnika. Za pomocą pokrętła resetuje się wszystkie usterki po usunięciu ich przyczyn. W przypadku nadal trwającej usterki odłączone zostają tylko przekaźnik błędu zbiorczego i brzęczyk. - Za pomocą przycisku Ręka włącza się pompę. Zielona LED zaczyna migotać. Po dwóch minutach pompa automatycznie się wyłącza. - Za pomocą przycisku Zero wyłącza się pompę. Zapala się zielona LED. - Za pomocą przycisku Auto pompa jest sterowana od poziomu. Zielona LED stale się świeci Wyłącznik główny (Poz. 3) Wyłącznik główny (Poz. 3) służy do włączania i wyłączania urządzenia i jest standardowo montowany w urządzeniach serii PL!-WS. Urządzenia serii PL1 mogą być opcjonalnie wyposażone w wyłącznik główny lub odłączane od sieci przez zewnętrzny wyłącznik Nastawy W poniższej Tabeli pokazano istniejące możliwości nastaw. W górnym wierszu wyświetlacza pojawia się opcja, a we wierszu dolnym zmieniana wartość. Możliwości zmian w Tabeli podane są w kolejności takiej, jaka występuje w przypadku obrotu potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 9

10 Pierwszy wiersz wyświetlacza Poziom WŁACZONY Poziom Możliwości nastaw cm Punkt włączenia pompy cm Punkt wyłączenia pompy Objaśnienie WYŁĄCZONY Poziom wysoki cm Po przekroczeniu nastawionej wartości, na wyświetlaczu pojawia się meldunek Wysoki poziom wody, świeci się stosowna LED alarmowa oraz następuje przełączenie przekaźników błędu zbiorczego i alarmu. Usterka zostaje automatycznie skwitowana, gdy poziom opadnie o nastawione na stałe 5 cm słupa wody (histereza). UWAGA! Alarm wysokiego poziomu wody < punktu włączenia = sygnalizacja błędu na wyświetlaczu Opóźnienie s Zapewnia, że po wypadnięciu zasilania nie wszystkie pompy (w przypadku zastosowania kilku urządzeń) zostaną jednocześnie uruchomione. Po powrocie zasilania i przy odpowiednich nastawach, gdy dana pompa ma być uruchomiona, na wyświetlaczu pojawia się >Delay xx s< [opóźnienie]. Pompa zostaje uruchomiona dopiero po upływie nastawionego czasu. Wybieg s Po przekroczeniu punktu wyłączenia pompa pracuje jeszcze przez nastawiony czas. Ograniczenie prądu Włączenie na 24 h Alarm akustyczny Alarm wewnętrzny Usterka termiczna 1 Tryb serwisowy Sterowanie poziomu Język od 0,0 12,0 A Kontroluje przepływ prądu w fazie L2. Jeżeli na określony czas zostanie przekroczona nastawiona wartość, to pompa się wyłącza i można ją uruchomić dopiero po wciśnięciu przycisku kwitującego > 0,25 s. Pojawia się meldunek: Prąd przeciążeniowy. UWAGA! Jeżeli urządzenie przełączające ma być sprawdzone bez obciążenia, to ograniczenie prądowe musi być nastawione na 0 A, w przeciwnym razie pojawi się meldunek usterki Brak obciążenia. Aktywowany Odłączony Aktywowany Odłączony Aktywowany Odłączony Aktywowany Odłączony Aktywowany Odłączony Przetwornik wewnętrzny Wyłącznik pływakowy Złącze 4 20 ma Niemiecki, angielski, francuski, polski Po aktywacji = jeżeli przez 24 h do pompy ani razu nie został przesłany sygnał od poziomu, to zostaje ona po 5 s automatycznie wyłączona. UWAGA! Tę funkcję aktywować tylko wtedy, gdy medium może opaść poniżej pompy. Po aktywacji = w przypadku usterki rozlega się wewnętrzny, piezoelektryczny brzęczyk. Po aktywacji = przekaźnik błędu jest taktowany. Zamiast lampki migającej można zastosować tańszą lampkę świecąca w sposób ciągły. Po aktywacji = na zaciskach 20, 21 musi być podłączony styk bimetalowy (ostrzegawczy). Po dezaktywacji = zacisk 20 bez funkcji Po aktywacji = można zmieniać wszystkie nastawy Po dezaktywacji = nastawy są widoczne, ale nie można ich zmienić Sprawdzanie poziomu za pomocą rurki spiętrzającej lub barbotażu powietrznego Sprawdzanie poziomu za pomocą wyłącznika pływakowego (max. 3) Sprawdzanie poziomu za pomocą zewnętrznego czujnika (4 20 ma) Nastawa języka 10

11 UWAGA! Punkt włączenia < punktu wyłączenia = meldunek błędu na wyświetlaczu Punkt włączenie = punkt wyłączenia histereza 5 cm (punkt włączenia = punkt odniesienia) Jeżeli dla punktów włączenia i wyłączenia wybierze się wartości mniejsze niż 5 cm, to pompa włącza się przy 5 cm i wyłącza przy 3 cm tak, by zapewnić bezpieczna pracę. Tryb serwisowy Urządzenie jest dostarczane z aktywnym trybem serwisowym, tzn wszystkie nastawy mogą zostać zmienione. po dezaktywacji tego trybu nastawy można tylko odczytać za pomocą potencjometru. Po podłączeniu do sieci lub przerwie w zasilaniu, układ sterowania automatycznie uruchamia pompę po upływie nastawionego czasu opóźnienia. Stycznik silnika bezpośrednio steruje pompa. Na wyświetlaczu LC w pierwszym wierszu podawany jest poziom, a w drugim wierszu liczba godzin pracy pompy. Po uruchomieniu, w drugim wierszu odczytuje się prąd. Poprzez obrót potencjometru w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara można pokazać uruchomienia pompy. Oprócz wyświetlacza LC, diody LED sygnalizują następujące stany: - LED czerwona = alarm wysokiego poziomu cieczy / usterka pompy - LED żółta świecąca ciągle = pompa pracuje - LED żółta migająca = pompa kończy pracę - LED zielona świecąca ciągle = tryb automatyki - LED zielona migająca = tryb ręczny Do przekazywania sygnałów błędów są do dyspozycji dwa lub trzy styki przekaźnika. - błąd zbiorczy (potencjałowy( (tylko PL1) UWAGA! W razie alarmu na styku jest 230 V AC - błąd zbiorczy (bezpotencjałowy) - alarm wysokiego poziomu cieczy Obsługa i nastawa za pomocą cyfrowego potencjometru lub przycisków. Mikroprocesor rozpoznaje zmiany nastaw i pokazuje automatycznie na wyświetlaczu LC stosowne wartości (punkty przełączenia, czasy, ograniczenia prądowe itp.). Układ sterowania rozpoznaje błędne nastawy: - jednakowe wartości nastaw (bez histerezy) - punkt wyłączenia poniżej punktu włączenia - wysoki poziom cieczy poniżej punktu włączenia Możliwy jest wybór pracy z wybiegiem (czas wybiegu po osiągnięciu punktu wyłączenia). Zmienione parametry są zapamiętywane (także na okres braku zasilania). Po podłączeniu barbotażu powietrznego, dzięki sprężarce następuje podniesienie poziomu. Jeżeli zastosowana jest pompa, która w czasie pracy przynajmniej częściowo musi być zalana, to należy sprawdzić punkt wyłączenia na wypadek usterki Brak barbotażu. 11

12 5. Ustawienie / montaż 5.1 Zakres dostawy Skrzynka sterownicza PL1 lub PL1-WS, komplet (z przewodami montażowymi i roboczymi) 5.2 Montaż Urządzenie należy ustawić w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Miejsce instalacji powinno być chronione przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Urządzenie mocuje się do ściany za pomocą 4 śrub. Przy ustawianiu na zewnątrz posłużyć się akcesoriami i danymi katalogowymi. Wąż zadajnika ciśnienia podłączyć do złączki u dołu urządzenia i ułożyć ze spadkiem od skrzynki sterowniczej do pompy. Wymiary skrzynki sterowniczej: 255 x 180 x 180 mm (wys. x szer. x głęb.) Rozmieszczenie otworów: 239 x 164 mm (wys. x szer.) 5.3 Podłączenie elektryczne Podłączenie elektryczne musi być dopuszczone przez lokalny zakład energetyczny oraz wykonane przez elektroinstalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami VDE. Prą i napięcie muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. Zainstalować bezpieczniki sieciowe max, 16 A, zwłoczne oraz wyłącznik różnicowoprądowy FI zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pompę / urządzenie uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kable poprowadzić przez stosowne dławiki i podłączyć do listwy zaciskowej zgodnie z oznakowaniem Podłączenie elektryczne PL1 Urządzenie jest zasilane poprzez zaciski oznakowane przez PE, N, L1, L2, L3. Każdy zacisk jest podwójny i wewnętrznie zmostkowany. Podłączenie sieciowe do zacisków L1, L2, L3, N, PE (Rys. 5): 3 ~ 400 V + N + PE, kabel 5-żyłowy, dostarczany przez użytkownika. Prawy kierunek obrotów pola elektrycznego (zaciski). Podłączenie pompy bezpośrednio do stycznika silnika na zaciskach 2, 4 i 6, Przewód ochronny do zacisku PE. Podłączenie sieciowe do zacisków L1, N, PE (Rys. 6): 1 ~ 230 V + N + PE, kabel 3-żyłowy, dostarczany przez użytkownika. Zmostkować zaciski L1 i L2 oraz N i L3. Faza przewodu zasilającego na zacisku L1, a zero na zacisku N. Podłączenie pompy bezpośrednio do stycznika silnika na zaciskach 4 (faza) i 6 (zero). Przewód ochronny do zacisku PE. 12

13 5.3.2 Podłączenie elektryczne PL1-WS Urządzenie jest zasilane poprzez zaciski oznakowane przez PE, L1, L2, L3. Podłączenie sieciowe do zacisków L1, L2, L3, PE (Rys. 7): 3 ~ 400 V + N + PE, kabel 4-żyłowy, dostarczany przez użytkownika. Prawy kierunek obrotów pola elektrycznego (zaciski). Podłączenie pompy bezpośrednio do stycznika silnika na zaciskach 2, 4 i 6, Przewód ochronny do zacisku PE. Podłączenie sieciowe do zacisków L1, N, PE (Rys. 8): 1 ~ 230 V + N + PE, kabel 3-żyłowy, dostarczany przez użytkownika. Zmostkować zaciski L1 i L2 oraz N i L3. Faza przewodu zasilającego na zacisku L1, a zero na zacisku N. Podłączenie pompy bezpośrednio do stycznika silnika na zaciskach 4 (faza) i 6 (zero). Przewód ochronny do zacisku PE. Zaciski 20, 21 (WSK1) Styk bimetalu włączający automatycznie pompę po ochłodzeniu na zaciskach 20 i 21 na górnej płycie. Zaciski 20, 21 (WSK2) Styk bimetalu włączający pompę dopiero po skwitowaniu na zaciskach 20 i 21 na górnej płycie. Konfiguracja poprzez oprogramowanie. Zaciski 32, 33 Na płycie górnej przeznaczone do podłączenia zewnętrznego przycisku kwitującego. Zaciski 1, 2 W przypadku PL1 na płycie dolnej do potencjałowej sygnalizacji błędu zbiorczego (230 V AC). To wyjście jest wyposażone w precyzyjny bezpiecznik 1 A T. W przypadku alarmu na tych zaciskach znajduje się napięcie 230 V AC W przypadku PL1-WS zaciski te nie pełnią żadnej funkcji. Zaciski 3, 4 Bezpotencjałowa sygnalizacja błędu zbiorczego. W przypadku alarmu, braku zasilania oraz wyłączonym wyłączniku głównym styk jest zamknięty. Zaciski 5, 6 Bezpotencjałowy alarm wysokiego poziomu cieczy. W przypadku alarmu styk jest zamknięty. W przypadku usterki zaciski 3 i 4 są aktywne, także w razie alarmu wysokiego poziomu cieczy. Jeżeli za pośrednictwem oprogramowania aktywuje się alarm interwałowy, to wyjścia te zaczynają taktować tak, że zamiast lampki migającej można zastosować tańszą lampkę o ciągłym świetle. Zaciski 12 do 17 (wyłącznik pływakowy) Do zacisków 12 do 17 można podłączyć wyłączniki pływakowe. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, który wyłącznik jest podłączony. W razie osiągnięcia lub przekroczenia w dół nastawionego poziomu styk wyłącznika pływakowego musi być zamknięty. W przypadku zastosowania wyłącznika pływakowego w strefie zagrożonej wybuchem należy zastosować wzmacniacz rozdzielczy. Zaciski 12 i 13 WYŁĄCZENIE Zaciski 14 i 15 WŁĄCZENIE Zaciski 16 i 17 Alarm wysokiego poziomu cieczy 13

14 Zaciski 13, 15 i 17 są połączone wewnętrznie tak, że można pracować ze wspólną żyłą. Zaciski 34, 35 Do zacisków 34 (-) i 35 (+) można podłączyć zewnętrzny czujnik o sygnale wyjściowym 4 20 ma, dwuprzewodowy. Czujniki jest zasilany stabilizowanym napięciem stałym ok. 20 V. W przypadku zastosowania wyłącznika pływakowego w strefie zagrożonej wybuchem należy zastosować barierę bezpieczeństwa. W przypadku stosowania i nastaw pneumatycznych lub elektronicznych czujników ciśnienia, można w celu zwiększenia bezpieczeństwa podłączyć wyłącznik pływakowy do zacisków alarmu wysokiego poziomu cieczy (zaciski 16 i 17). Wyłącznik pływakowy wymusza włączenie pompy i sygnalizacja poprzez styk alarmowy (zaciski 5 i 6). Po opadnięciu poziomu cieczy poniżej dolnej granicy pompa natychmiast się wyłącza po nastawionym czasie wybiegu. 6. Uruchomienie Zaleca się wykonanie uruchomienia przez serwis WILO. Wykonać połączenie sieciowe Zgrubnie nastawić poziomy przełączania. Wykonać nastawy. Sprawdzić działanie urządzenia. W przypadku podłączenia barbotażu przestrzegać zwiększenia wartości poziomów. 7. Konserwacja Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze wykonywać w stanie beznapięciowym i zabezpieczyć się przed ponownym, przypadkowym włączeniem urządzenia. Skrzynka sterująca PL1 / PL1-WS prawie nie wymaga konserwacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy i zminimalizowania kosztów eksploatacji należy co 6 miesięcy sprawdzać: Szczelność węży z tworzywa sztucznego (kontrola wzrokowa). W przypadku zastosowania sprężarki do barbotażu, sprawdzić wzrokowo jej działanie. W przypadku dłuższych postojów (np. braku zasilania) sprawdzić przy swobodnie zawieszonym dzwonie punkt zerowy wskazania poziomu. W przypadku stosowania zewnętrznych czujników poziomu lub wyłączników pływakowych oczyścić je zależnie od stopnia zabrudzenia. 8. Usterki, przyczyny i ich usuwanie W przypadku usterek sprawdzić, czy w zbiorniku są obce ciała (w dzwonie nurkowym). sprawdzić podłączenie elektryczne (bezpieczniki) Gdy pojawią się usterki, to w dolnym wierszu wyświetlacza pojawią się następujące meldunki: 14

15 Na wyświetlaczu Usterka termiczna 1 Usterka termiczna 2 Opis usterki Zadziałał styk zabezpieczający uzwojenie pompy (styk pomiędzy zaciskami 20/21 otworzył się) Zadziałał styk zabezpieczający uzwojenie pompy (styk pomiędzy zaciskami 21/22 otworzył się) Naprawa Sprawdzić pompę, w razie zablokowania usunąć obce ciała, sprawdzić, czy silnik jest dobrze chłodzony (bieg na sucho) Sprawdzić pompę, w razie zablokowania usunąć obce ciała, sprawdzić, czy silnik jest dobrze chłodzony (bieg na sucho) Sprawdzić i ewentualnie skorygować prąd silnika i znamionowy Sprawdzić zasilanie, pompę i kabel Nadmierny Przekroczone nastawione prąd ograniczenie prądowe Brak Brak fazy L2 lub sterowanie obciążenia pracuje bez obciążenia pompy Alarm Za wysoki poziom cieczy Sprawdzić reakcje pompy na nastawy wysokiego (wynikający z nastaw w menu) poziomu i same nastawy poziomu cieczy (pływak) Czujnik Powtarzający się alarm wysokiego Sprawdzić układ kontroli poziomu wysokiego poziomu cieczy poziomu cieczy Punkt Zmienione nastawy punktu Sprawdzić nastawy poziomu włączenia włączania i wyłączania poniżej punktu wyłączenia Wysoki poziom Nastawa alarmu wysokiego Sprawdzić nastawy poziomu cieczy poniżej poziomu cieczy punktu włączenia Złe działanie Wyłączniki pływakowe przełączają Sprawdzić wyłączniki pływakowe i wyłącznika w złej kolejności połączenia elektryczne pływakowego Złącze < 3 ma Sygnał prądowy mniejszy niż 3 ma Sprawdzić czujnik poziomu i połączenia elektryczne Jeżeli nie można usunąć usterki, zwrócić się do specjalisty lub wezwać serwis WILO. 9. Przezbrojenie i akcesoria 9.1 Akcesoria Akcesoria należy zamawiać oddzielnie. Elektroniczny czujnik poziomu 0 1 m słupa wody (4 20 ma) z kablem podłączeniowym 10, 30 lub 50 m Bariera bezpieczeństwa (Zenera) w obudowie z kablem podłączeniowym do stosowania czujników poziomu w strefie zagrożonej wybuchem Wyłącznik pływakowy Przekaźnik odłączający do wyłączników pływakowych stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem Szafa sterownicza do ustawienia na zewnątrz (możliwe są dodatkowe akcesoria dla szafy, wyłącznik różnicowoprądowy FI itp.) Sygnalizator dźwiękowy 230 V / 50 Hz Lampka migająca 230 V / 50 Hz 15

16 Podzespół Dzwon nurnikowy - dzwon z wężem z tworzywa sztucznego ok. 10 m 8x6x1 - kątownik uchwytu z odciążonym mocowaniem kabla M16 Podzespół Barbotaż powietrzny Pompa przeponowa (mała sprężarka) z wężem z tworzywa sztucznego ok. 3 m Trójnik z zaworem zwrotnym 9.2 Zestaw spiętrzający ciśnienie z dzwonem nurnikowym Skrzynka sterownicza może współpracować z różnymi dzwonami nurnikowymi Montaż Opróżnić zbiornik Zamontować urządzenie przełączające Poluzować połączenie gwintowe pokrywy Otworzyć pokrywę Za pomocą dostarczonego kątownika zamocować dzwon nurnikowy Sprawdzić, czy dzwon swobodnie się porusza Przez połączenia gwintowe przeprowadzić kabel i wąż z tworzywa sztucznego Dokręcić połączenie gwintowe Podłączyć kabel do urządzenia przełączającego Wykonać nastawy Sprawdzić działanie i uruchomić 9.3 Zestaw spiętrzający ciśnienie z barbotażem powietrznym Dodatkowo oprócz skrzynki przełączającej i dzwonu nurnikowego instaluje się małą sprężarkę (patrz Rys. 1) Montaż Zainstalować sprężarkę (Rys. 1) Podłączyć wąż z tworzywa sztucznego (z trójnikiem i zaworem zwrotnym) Dokręcić połączenia gwintowe Sprawdzić nastawy Sprawdzić działanie i uruchomić 9.4 Elektroniczny czujnik ciśnienia z barierą Zenera Do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem niezbędna jest bariera bezpieczeństwa (Zenera) zainstalowana pomiędzy czujnikiem, a skrzynką sterowniczą Montaż Montaż elektryczny na zaciskach 34 (-) i 35 (+). Podłączenie wykonać następująco: Odłączyć skrzynkę od napięcia Zdjąć pokrywę zacisków Otworzyć obudowę bariery Zenera Podłączyć czujnik elektroniczny do zacisków bariery Zenera 16

17 Przewody łączące barierę Zenera podłączyć do zacisków 34 (-) i 35 (+) w skrzynce sterowniczej (przy większych odległościach stosować ekranowany kabel). Barierę Zenera podłączyć do wyrównania potencjałów (PA) urządzenia (miedź, min. 4,0 mm 2 ) UWAGA! Bezwzględnie przestrzegać wskazówki bezpieczeństwa odnośnie bariery Zenera Zamknąć pokrywę obudowy Sprawdzić działanie i uruchomić 9.5 Wyłącznik pływakowy z przekaźnikiem oddzielającym Ex Do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem niezbędny jest przekaźnik oddzielający Ex zainstalowany pomiędzy wyłącznikiem pływakowym, a skrzynką sterowniczą Montaż Montaż elektryczny na zaciskach 12 do 17. Podłączenie wykonać następująco: Odłączyć skrzynkę od napięcia Zdjąć pokrywę zacisków Otworzyć obudowę przekaźnika oddzielającego Wyłącznik pływakowy podłączyć do przekaźnika Połączyć przekaźnik ze skrzynką sterowniczą Zasilić przekaźnik o0ddzielający Zamknąć pokrywę obudowy Sprawdzić działanie i uruchomić Zastrzega się prawo zmian technicznych! 17

18 Rys. 5 18

19 Rys. 6 19

20 Rys. 7 20

21 Rys. 8 Opis rysunków: Niveau = poziom 21

22 D GB F EG - Konformitätserkläruna EC - Declaration of conformity Declaration de conformite CE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Herewith, we declare that this product: Par le present, nous declarons que cet agregat : DrainControl PL1 in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state comply with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il releve: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilite electromagnetique- directive Niederspan nungsrichtl inie Low voltage directive Direction basse-tension 89/336/EWG i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants: 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG 73/23/EWG i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : 93/68/EWG Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: Applied harmonized standards, in particular: Normes harmonisees, notamment: EN EN EN DIN EN Dortmund, IW/LOI WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Document:

23 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG P Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE I S Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar 93/68/EWG E N Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 98/37/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: 93/68/EWG Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU strojní zařízení 98/37/EG Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Směrnicím EU nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 93/68/EWG Použité harmonizační normy, zejména: 1) GR ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις : Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Οδηγία χα ηλής τάσης EG 73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε 93/68/EWG Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 93/68/EWG Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) H Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) PL Deklaracja Zgodności CE RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią Настоящим документом заявляем, что данный że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi агрегат в его объеме поставки соответствует dokumentami: следующим нормативным документам: EC dyrektywa dla przemysłu maszynowego Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 98/37/EG Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 93/68/EWG Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą Директивы по низковольтному напряжению 93/68/EWG 73/23/EWG с поправками 93/68/EWG Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Kısmen kullanılan standartlar: 1) Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : 1) 1) Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

24 Wilo Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 38, Janki, Raszyn tel: , fax: , infolinia: (czyli DO WILO)

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI PL Instrukcja montażu i obsługi 2 527 299-Ed.01 (PL-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a: FF4 Fig

Bardziej szczegółowo

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Instrukcja montażu i obsługi 2048393-Ed.4/2007-04-DDD Fig. 3 Fig. 4 Fig. 1 (IPL N) Fig. 2 (IPL) 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie. 1.1

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Instruk cja montażu i obsługi 2061372 0705 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 POLSKI 1 Ogólne Montaż i uruchomienie przeprowadza tylko fachowy personel! 1.1 Przeznaczenie Pompy głębinowe

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain VC 32 / VC 40

Wilo-Drain VC 32 / VC 40 Wilo-Drain VC 32 / VC 40 2047640-Ed.02/2007-03-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 VC 32 Fig. 6 VC 40 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie! 1.1 Zastosowanie Pompy

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD Wilo-Stratos ECO 4 102 972-Ed. 01 / 2006-07-GRD Fig.1: ECO ECO-Z ECO-L auto 1 1 2 2 3 3 m ECO-BMS ECO-Z-BMS ECO-ST m auto 1 2.0 2.5 1m 3 1.5 3.0 3 5 off 3.5 rpm x 1000 5 Fig.2a: Fig.2b: Fig.3: Fig.4: Fig.5:

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Wilo-Stratos PICO 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4a: Fig. 4b: PE N L Fig. 4c: Fig. 4d: Fig. 4e: Fig.5: 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Językiem oryginalnej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Star-Z 15 TT PL Instrukcja montażu i obsługi INFOLINIA SERWISOWA: Spis treści: 1. Przegląd 2 2. Bezpieczeństwo 3 3. Dane techniczne 4 4. Sposób działania 5 5. Instalacja 7 6. Ustawienia 9 7. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Wilo-AlarmControl 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Fig.1: Fig.2: Fig.3: 1 Ogólne informacje 1.1 O niniejszym dokumencie Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz produktu.powinna by stale dost pna

Bardziej szczegółowo

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 1 Ogólne Montaż i uruchamianie może wykonać tylko fachowy personel! 1.1 Zastosowanie Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Wilo-IR-Monitor 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: Elektromagnetische Verträglichkeit

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainControl PL 2

Wilo-DrainControl PL 2 Instrukcja montażu i obsługi 2519991 DC PL 2 / 27.03.03 Wilo-DrainControl PL 2 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie. 1.1 Zastosowanie Układ sterowania pompy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw)

Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw) 2 063 315 / 2005-10-05-WILO Fig. 1: IPL 7,5 kw Fig.1: IPL Fig.2: DPL Fig.3: 3a 3b 3c Fig.4: IPL Fig.5: DPL 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift Con D F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DK Monterings- og driftsvejledning

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 2046787-Ed.03/2007-07-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 TP TS Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 POLSKI 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wilo-Control EC Drain 1 x 4,0

Wilo-Control EC Drain 1 x 4,0 Wilo-Control EC Drain 1 4,0 2065455 1105 DDD Fig. 1 Fig. 2 1 Dane ogólne Montaż i uruchomienie dozwolone tylko osobom wykwalifikowanym! 1.1 Zastosowanie Urządzenie sterujące do automatycznego sterowania

Bardziej szczegółowo

Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE

Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE 4104146- Ed.1-11/06 0 1 Fig. 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Ø129 Ø129 93,5 Rp 1 1/4 55 Ø175 TWI5-SE TWI5 Fig. 2 Fig. 3 1x230 V 4 2 7 5 6 7 4 3 9 1x230 V 1 13 8 150 mini. 500 mini. 0 1 Fig.

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi

Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi Wilo-MHIL Instrukcja montau i obsługi 4088957 Ed.02/1204 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Spis treci 1. Dane ogólne.............................. 5 2. Bezpieczestwo............................ 6 3. Transport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL Aktualizacja: 23.01.04 Wilo-DrainLift XL Spis treści: 1 Dane ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane wyrobu 1.2.1 Oznaczenie typu 1.2.2 Dane odnośnie podłączenia i wydajności 2 Bezpieczeństwo 2.1 Oznaczenie zaleceń

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95...

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... 2 040 502 - Ed3/0805 pdf MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... Fig. 1 MVI 70.../MVI 95... Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 Informacje ogólne Tylko

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Wilo-CC-System PL Instrukcja montażu i obsługi 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Fig. 1.1: Fig. 1.2: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4: Instrukcja 1 Informacje montażu ogólne i obsługi Montaż i uruchomienie tylko przez

Bardziej szczegółowo

Wilo-Fluidcontrol / - EK / ed

Wilo-Fluidcontrol / - EK / ed Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 6 5 2 3 1 4 12 Fig. 1 10 11 9 8 Fig. 2 Fig. 2 220-240 V 50-60 Hz L1 N M 1 U V Fig. 4 7 Fig. 5 1 Informacje ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis Siłownik automatycznie dostosowuje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nr zam. : 1008 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Economy-Regeltechnik. Wilo-ER 1, ER 1-A Ed.02/ DDD

Economy-Regeltechnik. Wilo-ER 1, ER 1-A Ed.02/ DDD Economy-Regeltechnik Wilo-ER 1, ER 1-A 2021982-Ed.02/2007-05-DDD Economy-Regeltechnik Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 Dane ogólne Montaż i uruchomienie może wykonać tylko fachowy personel. 1.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Arkusz Informacyjny Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Opis Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający siłownik i zawór przed nadmiernym obciążeniem. Siłownik

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Wielofunkcyjne trójfazowe przekaźniki monitorujące, serii CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H. PKWiU

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H. PKWiU ELMAST BIAŁYSTOK F40-3001 F63-3001 F90-3001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H O G Ó L N E G O Z A S T O S O W A N I A PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

LevelControl. BasicUnit CompactUnit SwitchgearUnit. Urządzenie sterujące zależnie od poziomu. Opis produktu LevelControl:

LevelControl. BasicUnit CompactUnit SwitchgearUnit. Urządzenie sterujące zależnie od poziomu. Opis produktu LevelControl: Opis serii 4040.5/2-61 LevelControl Urządzenie sterujące zależnie od poziomu BasicUnit CompactUnit SwitchgearUnit Opis produktu LevelControl: D Może zostać zintegrowany w instalacji rozdzielczej klienta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

GA-2. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru z dwiema sondami

GA-2. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru z dwiema sondami Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLANDIA Tel.: + 358 29 006 260 Faks: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Adres strony internetowej: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Urządzenie alarmowe do separatora smaru

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE 3 PRZEZNACZENIE Kaseta synoptyczna typu S16A(B)-E przeznaczona jest do kontroli wizualnodźwiękowej 16 kanałów wejściowych. Kaseta synoptyczna ma za zadanie informować obsługę o przebiegu procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków 4.1 P 15 Produkt Opis produktu Rysunek pokazuje urządzenie jednopompowe nr art. 866 621B Aby uniknąć skraplania się pary, zalecamy wentylowanie studzienki. Głębokości zabudowy (T): T 1 1630-2130 mm T 2

Bardziej szczegółowo

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D 2054062 1005 DDD

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D 2054062 1005 DDD Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D 2054062 1005 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 1 Ù 3 Ù 1 Ù/3 Ù (3Ù400 V/230 V/1Ù230 V) Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 8c Fig. 8d Fig. 8e Fig. 8f TOP S TOP-Z

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:28 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo