Agregat chłodniczy COOL DX wersja F, COOL DX Top wersja E, Instrukcja instalacji, obsługi i serwisu Wielkości 05-80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agregat chłodniczy COOL DX wersja F, COOL DX Top wersja E, Instrukcja instalacji, obsługi i serwisu Wielkości 05-80"

Transkrypt

1 L.COOLDX.IN.F.5089 Agregat chłodniczy COOL DX wersja F, COOL DX Top wersja E, Instrukcja instalacji, obsługi i serwisu Wielkości COOL DX COOL DX Top

2 L.COOLDX.IN.F.5089 Spis treści. Informacje ogólne 3. Budowa agregatu 3. odstawowe funkcje 4. Wymogi bezpieczeństwa 5. Wyłącznik bezpieczeństwa/wyłącznik główny 5. Niebezpieczeństwa 5.3 Wyposażenie elektryczne 5.4 Wymagane kwalifikacje 5.5 Tabliczka znamionowa 5 3. Montaż 6 3. Rozładowanie/transport na miejscu montażu Transport za pomocą wózka widłowego odnoszenie za pomocą dźwigu odnoszenie przy pomocy śrub z uchem 6 3. Ustawienie agregatu Konfiguracje przyłączeń agregatu COOL DX Regulacja wysokość montażu COOL DX oraz centrali GOLD/syfon wodny odłączenie COOL DX, wielkość 08- do centrali GOLD odłączenie COOL DX, wielkość 0-40 do centrali GOLD odłączenie COOL DX, wielkość do centrali GOLD Montaż wolnostojący agregatu COOL DX Filtr powietrza agregatu 3.4 odstawowy schemat instalacji agregatu COOL DX Top odłączenie do centrali GOLD Odwodnienie/syfon wodny 4 4. odłączenie elektryczne 5 4. odłączenie napięcia zasilającego Agregat COOL DX Agregat COOL DX Top 5 4. odłączenie kabla komunikacyjnego Agregat COOL DX Agregat COOL DX Top 6 6. Alarmy 7 7. Konserwacja agregatu 8 7. Czyszczenie 8 7. Napełnianie czynnikiem chłodniczym rzegląd roczny 7.4 Serwis 8 8. Rozwiązywanie problemów i wykrywanie wycieków 9 8. Lista kontrolna rozwiązywania problemów 9 8. Wykrywanie wycieków 9 9. Wymiary agregatów 0 0. Dane techniczne agregatów. Wyposażenie elektryczne. Agregat COOL DX. Agregat COOL DX Top 3. Wewnętrzny schemat połączeń 4. Agregat COOL DX, wielkość 80, wariant mocy 4. Agregat COOL DX wielkość 08, wariant mocy i 3, wielkość i 0, wszystkie warianty mocy i wielkości 30, warianty mocy 5.3 Agregat COOL DX, wielkość 30, warianty mocy i 3; wielkość 40, wszystkie warianty mocy; wielkość 60, warianty mocy i ; wielkość 80, wariant mocy 6.4 Agregat COOL DX, wielkość 60, wariant mocy 3 i wielkość 80, wariant mocy 7.5 Agregat COOL DX, wielkość 80, wariant mocy Agregat COOL DX Top wielkość 05, wszystkie warianty mocy; wielkość 08, wariant mocy 9.7 Agregat COOL DX Top, wielkość 08, wariant mocy ; wielkość, wszystkie warianty mocy Informacje o serwisie 3 5. Rozruch agregatu 7 5. rzygotowanie agregatu do pracy rzed pierwszym uruchomieniem Uruchomienie agregatu Czujnik ciśnienia Sterowanie kolejnością podłączenia faz Korekta nieprawidłowego podłączenia faz 7 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

3 L.COOLDX.IN.F Informacje ogólne.. Budowa agregatu Agregat COOL DX / COOL DX Top Agregat COOL DX i COOL DX Top to kompletny agregat chłodniczy przeznaczony do stosowania w instalacjach klimatyzacyjnych wraz z centralą klimatyzacyjną GOLD. Wszystkie elementy agregatu chłodniczego są całkowicie okablowane, agregat ma kompletną instalację chłodniczą i wszystko to umieszczone jest wewnątrz jednej budowy. Obudowa agregatu COOL DX wykonana jest z aluminiowych profili oraz paneli typu sandwich. anele wykonane są z zewnętrznej ocynkowanej blachy o grubości 0,7 mm, która jest dodatkowo malowana (kolor: NCS S005- Y30R), wewnętrznej blachy stalowej o grubości,0 mm pokrytej powłoką aluminiowo-cynkową oraz wewnętrznej izolacji grubości 50 mm z pianki poliuretanowej. Wężownice chłodnicy i skraplacza agregatu chłodniczego wykonane są z rurek miedzianych, na które nałożone są profilowane aluminiowe lamele. Obudowa wymienników wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. Wszystkie agregaty chłodnicze COOL DX są testowane fabrycznie przed wysłaniem. Agregaty chłodnicze COOL DX produkowane są w 0 wielkościach fizycznych posiadających 9 wariantów wydajności przystosowanych do central klimatyzacyjnych GOLD o wielkościach z wymiennikiem rotacyjnym RX, wymiennikiem krzyżowym X i wymiennikiem glikolowym CX. Agregaty chłodnicze COOL DX Top produkowane są w 3 wielkościach fizycznych posiadających 6 wariantów wydajności przystosowanych do central klimatyzacyjnych GOLD Top o wielkościach 04 - z wymiennikiem rotacyjnym RX. Czynnik chłodniczy Agregat COOL DX/COOL DX Top wyposażony jest w podwójny układ obiegu czynnika chłodniczego wzajemnie od siebie oddzielony. W agregacie zastosowano nieszkodliwy dla środowiska czynnik R40A, którym wypełnione są dwa oddzielne obiegi. Agregat jest fabrycznie napełniony czynnikiem chłodniczym. Zastosowany czynnik chłodniczy nie wpływa szkodliwie na warstwę ozonową i jest dopuszczony bez ograniczeń do stosowania. Ilość czynnika chłodniczego podano w rozdziale 0. Dane techniczne. Roczny przegląd Jeżeli masa objętościowa czynnika chłodniczego w obiegu chłodniczym przekroczy 3 kg, wymagana jest coroczna kontrola przez uprawnionego inspektora. Wszystkie agregaty chłodnicze COOL DX/COOL DX Top muszą przejść coroczny przegląd. Za wyjątkiem agregatów COOL DX wielkości 08 oraz COOL DX Top wielkości 05 i 08, które są z tego zwolnione. System jakości zgodny z ISO 900 i ISO 400 Swegon produkuje wszystkie urządzenia zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 900 oraz Systemem Zarządzania Środowiskiem ISO 400. Sprężarka Agregat chłodniczy COOL DX/COOL DX Top jest wyposażony w sprężarkę typu spiralnego i/lub tłokowego. System chłodzenia Agregaty COOL DX/COOL DX Top posiadają parownik (nazywany również w tej instrukcji chłodnicą) dla bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego po stronie chłodzącej (nawiewu) oraz skraplacz po stronie grzewczej (wywiewu). Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 3

4 L.COOLDX.IN.F Zasada działania Agregat chłodniczy CoolDX posiada dwa oddzielne obiegi chłodnicze. Każdy obieg wyposażony jest w skraplacz, parownik oraz sprężarkę. Dwie sprężarki obu obiegów mają różną wydajność, co pozwala na regulację 3-stopniową wydajności agregatu chłodniczego. Czynnik chłodniczy w fazie gazowej sprężany jest przez sprężarkę M i M, a następnie przepływa przez skraplacz SKR, gdzie jest schładzany przez przepływające powietrze wywiewane. W wyniku schłodzenia gaz skrapla się. Ciśnienia i temperatura zmniejsza się w miarę jak czynnik chłodniczy w fazie płynnej przepływa przez zawór rozprężny VET i VET. FD IL VET FD IL VET COND EVA Schemat ideowy agregatów VSH M H B- H B- COND Skraplacz VSH Zawór bezpieczeństwa. (nie dotyczy COOL DX Top) VSH Zawór bezpieczeństwa. (nie dotyczy COOL DX Top) B- resostat wysokiego ciśnienia B- resostat niskiego ciśnienia B- resostat wysokiego ciśnienia B- resostat niskiego ciśnienia B- resostat alarmowy wysokiego ciśnienia B- resostat alarmowy wysokiego ciśnienia M Sprężarka M Sprężarka M3 Sprężarka (wielkość 80 tylko wersja mocy 3) EVA. arownik (chłodnica) VET Zawór rozprężny z termostatem VET Zawór rozprężny z termostatem IL Wziernik, obieg chł. IL Wziernik, obieg chł. FD Filtr osuszacz FD Filtr osuszacz Z zaworu rozprężnego czynnik przepływa do parownika AR., gdzie odparowuje i schładza przepływające powietrze zewnętrzne. Z parownika AR. odparowany czynnik doprowadzany jest dalej do przewodu ssawnego sprężarki, gdzie powtórnie zostaje sprężony. L B- VSH M H B- H B- M3 L B- Sterowanie Wydajność chłodnicza agregatu CoolDX jest sterowana poprzez załączanie jednej lub dwóch sprężarek - sterowanie realizowane w 3-stopniach binarnych. Sprężarka agregatu jest sterowana przez sterownik centrali GOLD poprzez przekaźnik modułu IQlogic lus zamontowany w agregatach CoolDX/Cool DX Top. Krok : Jeśli wymagane jest chłodzenie załączana jest sprężarka M. Krok : Jeżeli wydajność nie jest wystarczająca, sterownik załącza sprężarkę M jednocześnie wyłączając sprężarkę M. Regulowany czas opóźnienia (długość zwłoki czasowej 300 sekund) gwarantuje, że sprężarka M nie załączy się dopóki sprężarka M pracuje z pełną wydajnością. Krok 3: Jeżeli zapotrzebowanie chłodnicze jest w dalszym ciągu większe - sterownik załącza jednocześnie obie sprężarki: M i M. Trzeci krok mocy chłodzenia jest również regulowany ustawianym czasem opóźnienia. onadto, czas ponownego uruchamiania (300 sekund) sprężarki M wygasa. Jeśli wymagana jest mniejsza moc chłodnicza sprężarki są wyłączane jedna po drugiej, nie będzie opóźnienia czasowego między sprężarkami. Czas restartu dla sprężarki M (300 sekund) wygaśnie, aby umożliwić ponowny start sprężarki w kroku po jej pracy w kroku 3. Jeśli któraś ze sprężarek zatrzyma się czas opóźnienia czasowego musi upłynąć zanim ponowny restart będzie możliwy. Czas restartu jest obliczany od jednego uruchomienia sprężarki do kolejnego. resostat niskiego/ wysokiego ciśnienia B/B mierzy ciśnienie w układzie i przekazuje odczyty do układu sterowania, który sprawdza czy odczytane wartości mieszczą się w założonych granicach. Jeśli ciśnienie w obiegu chłodniczym będzie za niskie lub ciśnienie w obiegu skraplacza będzie za wysokie sprężarka zatrzyma się i wyświetlona zostanie na panelu sterującym informacja OGRANICZENIE CIŚNIENIA. Jeżeli czas opóźnienia czasowego dobiegnie końca sprężarki podejmą próbę ponownego uruchomienia. Jeśli ciśnienie bardziej wzrośnie, zadziałają presostaty alarmowe wysokiego ciśnienia B- i B- i zatrzymają centralę GOLD i agregat chłodniczy COOL DX. Na panelu sterującym wyświetlone zostaną alarmy 64 i 65. resostaty alarmowe wysokiego ciśnienia B- i B- mogą być ręcznie zresetowane przez naciśnięcie przycisku zlokalizowanego pod zabezpieczeniem w górnej części presostatu. Można tego dokonać bez demontażu zabezpieczenia. 4 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

5 L.COOLDX.IN.F Wymogi bezpieczeństwa. Wyłącznik bezpieczeństwa/wyłącznik główny Wyłącznik bezpieczeństwa agregatu COOL DX znajduje się po stronie inspekcyjnej agregatu. Wyłącznika bezpieczeństwa nie można używać do włączania i wyłączania agregatu. W celu upewnienia się, że agregat COOL DX jest wyłączony: wyłącz centralę klimatyzacyjną lub krótko przyciśnij wyłącznik agregatu chłodniczego na panelu sterowania centrali GOLD. Działanie to opisane zostało w instrukcji obsługi centrali GOLD. o wykonaniu tej procedury wyłącznikiem głównym możemy odciąć całkowicie napięcie zasilające od agregatu. Wyłącznik główny musi być w pozycji wyłączony, aby możliwe było otwarcie drzwi inspekcyjnych. Ważne! rzed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych zawsze należy odłączyć napięcie zasilające za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa. (O ile odpowiednia instrukcja wykonania danej czynności nie stanowi inaczej).. Niebezpieczeństwa Uwaga rzed dokonaniem jakichkolwiek czynności należy upewnić się czy napięcie zasilające jest odłączone. Uwaga Obieg czynnika chłodniczego nie może być pod żadnym pozorem otwierany przez niepowołane osoby. W obiegu znajduje się gaz pod wysokim ciśnieniem. Uwaga COOL DX Drzwiczki inspekcyjne agregatu nie mogą być otwierane podczas pracy wentylatora centrali GOLD. Ze względu na nadciśnienie drzwiczki mogą otworzyć się z dużą siłą i spowodować obrażenia personelu. (Wyłącznik główny musi być w pozycji wyłączony, aby możliwe było otwarcie drzwi inspekcyjnych). COOL DX Top Drzwiczki inspekcyjne agregatu można otworzyć podczas pracy wentylatora centrali GOLD (nie występuje nadciśnienie)..3 Wyposażenie elektryczne Wyposażenie elektryczne agregatu zlokalizowane jest za drzwiczkami inspekcyjnymi w oddzielnej skrzynce elektrycznej..4 Wymagane kwalifikacje Tylko wykwalifikowany elektryk lub przeszkolony personel jest uprawniony do wykonywania podłączeń elektrycznych w agregacie. Ingerencja w obieg czynnika chłodniczego może być wykonana jedynie przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa. Agregat może być naprawiany jedynie przez serwisantów Swegon Sp. z o.o. W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z oddziałami serwisu Swegon Sp. z o.o. (atrz ostatnia strona instrukcji)..5 Tabliczka znamionowa Tabliczka z numerem seryjnym, oznaczeniem typu, ilością czynnika chłodniczego itd. przymocowana jest do drzwiczek inspekcyjnych agregatu. Oznaczenia typu: Wielkość GOLD COOL DX-aa-E-c-d-e-f-g Wariant wydajności Ryzyko kontaktu z czynnikiem chłodniczym Całe wnętrze obudowy agregatu COOL DX stanowi obszar, w którym może wystąpić wyciek czynnika chłodniczego. ostępowanie w razie wystąpienia wycieku czynnika chłodniczego przedstawiono w rozdziale 7.. Obiegi napełnione są czynnikiem R 407C. Oznaczenia typu: Wielkość GOLD Wariant wydajności COOLDXTO-aa-D-c-d- Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 5

6 L.COOLDX.IN.F Montaż 3. Rozładowanie/transport na miejscu montażu Ważne! 3.. odnoszenie za pomocą dźwigu Na dole i u góry agregatu należy umieścić po dwie belki rozpierające liny, a następnie ułożyć zawiesia pod paletą transportową (lub bezpośrednio pod belkami rozporowymi jeśli agregat nie posiada palety) i unieść agregat. Agregat powinien być zawsze transportowany w pozycji poziomej. 3.. Transport za pomocą wózka widłowego 3..3 odnoszenie przy pomocy śrub z uchem Agregat COOL DX Top może być podnoszony przy pomocy czterech śrub z uchem zlokalizowanych w króćcach przyłączeniowych kanałów do agregatu chłodniczego (patrz rysunek). Należy pamiętać o zdemontowaniu śrub z uchem po przeniesieniu agregatu na miejsce montażu. Uwaga! Agregat chłodnicy ma wysoko umieszczony środek ciężkości! Należy zachować ostrożność przy podnoszeniu agregatu. 3. Ustawienie agregatu Agregat COOL DX/COOL DX Top powinien być umieszczony w odpowiednim miejscu w maszynowni wentylacyjnej. Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca przed drzwiami inspekcyjnymi, minimum 700 mm w celu przeprowadzenia inspekcji i serwisu agregatu. Wyłącznik obwodu głównego zlokalizowany jest za drzwiami inspekcyjnymi zgodnie z lokalnymi wymogami bezpieczeństwa. Agregat może być ustawiony tyłem do ściany. Jednakże zaleca się odsunięcie go o ok. metr od ściany w celu łatwiejszego serwisowania sprężarki. 6 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

7 L.COOLDX.IN.F Konfiguracje przyłączeń agregatu COOL DX (Dla agregatu COOL DX Top, patrz rozdział 3.4) Budowa agregatu COOL DX pozwala na jego bezpośrednie przyłączenie do centrali wentylacyjnej GOLD od strony wlotu powietrza zewnętrznego i wyrzucanego. Agregat COOL DX może zostać zainstalowany również jako samodzielna jednostka, należy wówczas wybrać wariant z panelami przyłączeniowymi. Wymiary oraz wydajności agregatu COOL DX dostosowane są do przyłączenia dla wielkości centrali wentylacyjnej GOLD Zestawienie wielkości agregatów wraz z ich wydajnościami oraz odpowiadające im wielkości central GOLD przedstawiono w rozdziale: 0 Dane techniczne agregatów. COOL DX 08 Wersja prawostronna agregatu Wersja lewostronna agregatu COOL DX -80 Wersja prawostronna agregatu Chłodnica w dolnej części, GOLD układ wentylatora Chłodnica w górnej części, GOLD układ wentylatora Wersja lewostronna agregatu Chłodnica w górnej części, GOLD układ wentylatora Chłodnica w dolnej części, GOLD układ wentylatora ow. zewn. Nawiew Wywiew Wyrzut Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 7

8 L.COOLDX.IN.F Regulacja wysokość montażu COOL DX oraz centrali GOLD/syfon wodny COOL DX, wielkość 08 W połączeniu z centralą GOLD RX 08 Konstrukcja centrali GOLD wymaga zamontowania jej na statywie lub innej podporze, aby możliwe było otwieranie drzwi inspekcyjnych. Statyw dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe. Odpowiedni statyw jest również dostępny jako wyposażenie dodatkowe agregatu COOL DX. Wysokości statywów centrali GOLD i agregatu COOL DX są dopasowane do siebie oraz równocześnie zapewniają niezbędną przestrzeń dla syfonu wodnego, jeżeli jest wymagana, do podłączenia w części dolnej centrali (wykonanie prawe). W połączeniu z centralą GOLD X 08 Centrala wentylacyjna dostarczana jest na ramie nośnej o wysokości 80 mm. Odpowiednia rama jest również dostępna jako wyposażenie dodatkowe agregatu COOL DX. Wysokości ram nośnych centrali GOLD i agregatu COOL DX dopasowane są do siebie oraz równocześnie zapewniają niezbędną przestrzeń dla syfonu wodnego (jeżeli jest on wymagany) do podłączenia w części dolnej centrali (wykonanie prawe). COOL DX, wielkość -40 Centrala wentylacyjna GOLD jak i agregat chłodniczy COOL DX dostarczane są na ramie nośnej o wysokości 00 mm. Wariant z chłodnicą w dolnej części: W wypadku montażu syfonu wodnego centrala wraz z agregatem musi być zamontowana o minimum 50 mm wyżej. W tym celu można zastosować regulowane nóżki podporowe (wyposażenie dodatkowe) montowane pod ramą. COOL DX, wielkość Centrala wentylacyjna GOLD oraz agregat chłodniczy COOL DX dostarczane są na nóżkach podporowych o wysokości 00 mm. Nóżki mogą zostać usunięte z centrali i agregatu chłodniczego. Wariant z chłodnicą w dolnej części: W wypadku montażu syfonu wodnego centrala wraz z agregatem musi być zamontowana o minimum 50 mm wyżej. W tym celu należy pozostawić nóżki podporowe dostarczane z centralą lub zamienić je na regulowane nóżki podporowe (wyposażenie dodatkowe) montowane pod ramą. 8 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

9 L.COOLDX.IN.F odłączenie agregatu COOL DX, wielkości 08- do centrali GOLD Gumowe uszczelki są fabrycznie przymocowane do urządzenia. odłączyć agregat chłodniczy bezpośrednio do centrali wentylacyjnej za pomocą dostarczonych śrub + wstępnie zamocowanych nitów i dwóch regulowanych zamknięć. atrz rysunek. Zabezpieczyć regulowane zamki mocujące agregatu chłodniczego do centrali od strony drzwi rewizyjnych centrali wentylacyjnej. Może okazać się konieczne, aby wyjąć zespół wentylatora lub kasety filtra w celu umożliwienia dostępu do regulowanych zamków. Regulowane zamki Agregat chłodniczy COOL DX W tym przypadku, mocowanie odbywa się za pomocą dostarczonych śrub i wstępnie zamocowanych nitów Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 9

10 L.COOLDX.IN.F odłączenie COOL DX, wielkości 0-40 do centrali GOLD Gumowe uszczelki są fabrycznie przymocowane do urządzenia. odłączyć agregat chłodniczy bezpośrednio do centrali wentylacyjnej za pomocą dostarczonych śrub (4 śruby) + wstępnie zamocowanych nitów. odłączenie wyposażenia do tylnej krawędzi Opcja, montaż zewnętrzny Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca do prac montażowych z tyłu centrali wentylacyjnej, najprostszym sposobem, aby podłączyć agregat chłodniczy do tylnej krawędzi centrali GOLD jest połączenie zewnętrzne, patrz rysunek. odłącz agregat chłodniczy do przedniej krawędzi centrali GOLD dostęp z wnętrza urządzenia za pośrednictwem drzwi rewizyjnych, patrz ilustracja 3. Rysunek. Centrala GOLD, strona tylna Zdejmij pokrywę i izolacje. rzymocuj agregat chłodniczy do centrali GOLD dostarczonymi śrubami i wstępnie zamocowanymi nitami. Załóż osłonę i izolację. Tył agregatu COOL DX Opcja, montaż wewnętrzny Agregat chłodniczy jest podłączony do tylnej krawędzi centrali GOLD wewnątrz obudowy patrz rysunek. Wymaga to wymontowania wentylatora i kasety z filtrem Rysunek. powietrza. odłącz agregat chłodniczy do przedniej krawędzi centrali GOLD dostęp z wnętrza urządzenia za pośrednictwem drzwi rewizyjnych, patrz ilustracja 3. Agregat chłodniczy COOL DX W tym przypadku mocowanie odbywa się za pomocą dostarczonych śrub i wstępnie zamocowanych nitów w nawierconych otworach. odłączenie wyposażenia do przedniej krawędzi Rysunek 3. Agregat chłodniczy COOL DX W tym przypadku mocowanie odbywa się za pomocą dostarczonych śrub i wstępnie zamocowanych nitów w nawierconych otworach. 0 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

11 L.COOLDX.IN.F odłączenie COOL DX, wielkości do centrali GOLD Gumowe uszczelki są fabrycznie przymocowane do urządzenia. odłączyć agregat chłodniczy bezpośrednio do centrali wentylacyjnej za pomocą dostarczonych śrub (4 śruby) + wstępnie zamocowanych nitów, patrz rysunek. Może okazać się konieczne wymontowanie filtra powietrza. Agregat chłodniczy COOL DX W tym przypadku mocowanie odbywa się za pomocą dostarczonych śrub i wstępnie zamocowanych nitów w nawierconych otworach. Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

12 L.COOLDX.IN.F Montaż wolnostojący agregatu COOL DX Należy wybrać wariant z króćcami przyłączeniowymi do podłączenia z kanałem powietrza. Wykonać połączenie kanałowe pomiędzy centralą wentylacyjna GOLD a agregatem chłodniczym COOL DX, patrz rozdział 3.3 Konfiguracje przyłączeń agregatu COOL DX. Może okazać się konieczne przedłużenie przewodów komunikacyjnych i rur (nie zawarte w dostawie) w zależności od odległości miedzy centralą wentylacyjną GOLD i agregatem chłodniczym COOL DX Filtr powietrza agregatu Filtr powietrza nawiewanego należy wyjąć z centrali GOLD przed uruchomieniem systemu i umieścić w agregacie chłodniczym COOL DX. rzewody służące do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze powietrza nawiewanego znajdują się w agregacie COOL DX i są fabrycznie podłączone. Jednakże przewody te muszą być połączone z układem pomiarowym spadku ciśnienia filtra powietrza nawiewanego wewnątrz centrali GOLD. Ważne! Nie odłączać przewodów od przetwornika ciśnienia, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenie przewodów połączeniowych przetwornika ciśnienia. Ważne! Istnieją inne warianty agregatów COOL DX obok tych pokazanych na schematach. atrz rozdział 3.3 Konfiguracje przyłączeń agregatu COOL DX. rzedłużyć i zabezpieczyć przewody w sposób bezpieczny do obudowy centrali, na przykład opaskami do przewodów elektrycznych. Wielkość 80: rzedłużyć przewody z agregatu COOL DX wzdłuż króćców przyłączeniowych obu jednostek aż do sekcji filtra powietrza nawiewanego znajdującego się w centrali GOLD. rzepiąć niebieski przewód z agregatu COOL DX z niebieskim przewodem odchodzącym z przetwornika ciśnienia w centrali GOLD, podłączyć niebieski przewód odchodzący od agregatu CoolDX z nyplem zlokalizowanym pod szyną prowadząca filtr powietrza w centrali GOLD. Białe przewody należy podłączyć bezpośrednio do przetwornika ciśnienia. Wielkości Nyple pod pośrednią pokrywą centrali rzetwornik ciśnienia GOLD Nyple połączeniowe Niebieski przewód Wentylator wywiewu Biały przewód COOL DX Wielkości 08-60: rzedłużyć przewody z agregatu COOL DX wzdłuż króćców przyłączeniowych obu jednostek aż do wentylatora wywiewnego znajdującego się w centrali GOLD. Odłączyć istniejące przewody pomiarowe spadku ciśnienia od nypli znajdujących się pod pośrednią pokrywą centrali. Wstrzyknąć sylikon lub inną substancję uszczelniającą w szczelinę dookoła pokrywy w celu zapewnienia szczelności i uniknięcia strat przepływu powietrza wzdłuż środkowej pokrywy. odłączyć niebieski przewód odchodzący od agregatu COOL DX z niebieskim odchodzącym z przetwornika ciśnienia w centrali przy pomocy dołączonych nypli połączeniowych. Białe przewody należy podłączyć tak samo. atrz rysunek. Istniejące przewody do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze w centrali GOLD Wielkość 80 rzetwornik ciśnienia Istniejący niebieski przewód GOLD Filtr powietrza nawiewanego (do demontażu) Biały przewód COOL DX Króćce pomiarowe Niebieski przewód Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

13 L.COOLDX.IN.F odstawowy schemat instalacji agregatu COOL DX Top Umieścić agregat chłodniczy COOL DX Top na górnej części centrali wentylacyjnej, patrz rysunek. Wymiary i wydajności agregatu chłodniczego COOL DX Top są dostosowane do podłączenia do central wentylacyjnych GOLD RX wielkości 04-. Lista dopasowanych wielkości i wydajności agregatów chłodniczych do odpowiednich wielkości central wentylacyjnych, patrz rozdział 0. Dane techniczne agregatów. COOL DX Top Wersja lewostronna agregatu Wersja prawostronna agregatu ow. zewn. Nawiew Wywiew Wyrzut Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 3

14 L.COOLDX.IN.F odłączenie do centrali GOLD Gumowe uszczelki są już fabrycznie przymocowane do urządzenia. Aby zamontować agaregat na centrali należy ustawić agregat chłodniczy COOL DX Top na górnej części centrali wentylacyjnej GOLD zgodnie z rozdziałem 3.4 odstawowy schemat instalacji agregatu COOL DX Top. Jeśli konieczne jest podniesienie agregatu należy użyć do tego czterech śrub z uchem zlokalizowanych w króćcach przyłączeniowych kanałów do agregatu, patrz rozdział o zakończeniu montażu zdemontować śruby z uchem. Dla właściwego pozycjonowania podczas instalacji w górnej części centrali GOLD zlokalizowane są kołki prowadzące, atrz rysunek. Demontaż pokrywy serwisowej. o demontażu pokrywy serwisowej, zdjąć pokrywę znajdującą się wewnątrz agregatu chłodniczego. atrz rysunek. Wyłącznik bezpieczeństwa centrali wentylacyjnej GOLD jest dostarczony luzem należy go zamontować w wyciętym otworze w panelu agregatu COOL DX Top. atrz rysunek. Wycięty otwór na wyłącznik bezpieczeństwa centrali GOLD okrywa serwisowa Demontaż pokrywy wewnątrz agregatu chłodniczego Kołki prowadzące Wyłącznik bezpieczeństwa centrali GOLD 3.4. Drenaż/syfon wodny odłączyć spust skroplin do rurociągu odpływowego poprzez syfon, patrz oddzielna instrukcja dla TBXZ Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

15 L.COOLDX.IN.F odłączenie elektryczne Dobierając przekrój przewodu zasilającego należy wziąć pod uwagę temperaturę otoczenia oraz umiejscowienie przewodów. Ważne! odłączenia elektryczne muszą być wykonane przez uprawnionego elektryka. 4. odłączenie napięcia zasilającego 4.. Agregat COOL DX Doprowadzenie zasilania Wielkości 08-0, wszystkie wydajności i wielkość 30, wariant wydajnosci : system 5-żyłowy, 400 V. Wielkość 30, warianty mocy i 3, i wielkości 40-80, wszystkie warianty wydajności: system 4-żyłowy, 400 V. Wielkości 08-40, 60-/ Otworzyć drzwi inspekcyjne skrzynki elektrycznej. rzeciągnąć przewód zasilający przez otwór w panelu agregatu chłodniczego (dławik w otworze dla przewodu jest już zamontowany) przez przestrzeń sprężarek i dławik dla przewodu w skrzynce elektrycznej. rzewód prowadzić w bezpieczny sposób nie narażający go na uszkodzenia. Należy się upewnić czy przewód nie dotyka sprężarek i pozostałych elementów gdyż może być narażony na wibrację i ciepło. odłączyć doprowadzone przewody kabla zasilającego bezpośrednio do zacisków wyłącznika bezpieczeństwa zlokalizowanego we wbudowanej skrzynce elektrycznej, patrz rysunek. Zacisk uziemienia zlokalizowany jest w sąsiedztwie wyłącznika bezpieczeństwa. atrz rozdział 0. Dane techniczne agregatów. Wielkości 60-3, 80 Zdjąć osłonę zewnętrznego wyłącznika bezpieczeństwa. odłączyć doprowadzone przewody kabla zasilającego bezpośrednio do zacisków wyłącznika bezpieczeństwa, patrz rysunek. Zacisk uziemienia zlokalizowany jest w sąsiedztwie wyłącznika bezpieczeństwa. atrz rozdział 0. Dane techniczne agregatów. 4.. COOL DX Top Doprowadzenie zasilania Wielkości 05- wszystkie warianty mocy: system 5-żyłowy, 400 V. Otworzyć drzwi inspekcyjne skrzynki elektrycznej. rzewód przeprowadzić w bezpieczny sposób nie narażający go na uszkodzenia. Należy się upewnić czy przewód nie dotyka sprężarek i pozostałych elementów gdyż może być narażony na wibrację i ciepło. Centrala wentylacyjna GOLD RX Top Należy upewnić się, że wyłącznik bezpieczeństwa centrali wentylacyjnej GOLD jest zamontowany we właściwej pozycji na agregacie chłodniczym COOL DX Top, patrz rozdział odłączenie do centrali GOLD. rzeciągnąć przewód zasilający przez otwór w panelu agregatu chłodniczego (dławik w otworze dla przewodu jest już zamontowany) do zacisków wyłącznika bezpieczeństwa centrali GOLD, patrz rysunek poniżej. Informacje na temat okablowania i bezpieczników można uzyskać z instrukcji montażu centrali wentylacyjnej GOLD. Agregat chłodniczy COOL DX Top rzeciągnąć przewód zasilający przez otwór w panelu agregatu chłodniczego COOL DX Top (dławik w otworze dla przewodu jest już zamontowany) do skrzynki elektrycznej agregatu. odłączyć przewód zasilający do zacisków wyłącznika bezpieczeństwa zlokalizowanego w skrzynce elektrycznej, patrz rysunek. atrz rozdział 0. Dane techniczne agregatów. okrywa panelu Klapa inspekcyjne Zaciski wyłącznika bezpieczeństwa rzewód zasilający jest podłączony tutaj Wyłącznika bezpieczeństwa agregatu chłodniczego COOL DX Top Wyłącznika bezpieczeństwa centrali wentylacyjnej GOLD RX Izolowane zaciski wyłącznika bezpieczeństwa rzewód zasilający może być podłączony tutaj Fabrycznie zamontowane okablowanie Fabrycznie zamontowane okablowanie Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 5

16 L.COOLDX.IN.F odłączenie kabla komunikacyjnego Do transmisji informacji pomiędzy agregatem COOL DX, a systemem sterującym centrali wentylacyjnej GOLD niezbędny jest tylko jeden kabel komunikacyjny. Wszystkie parametry pracy oraz inne informacje dostępne są na wyświetlaczu sterownika centrali GOLD. 4.. Agregat COOL DX Kabel komunikacyjny podłączony jest do urządzeń elektrycznych w agregacie COOL DX, wyprowadzony na zewnątrz agregatu jest zwinięty i umieszczony za jego drzwiami inspekcyjnymi. Kabel ten należy poprowadzić przez wywiercony wcześniej otwór w pokrywie przedniego panelu agregatu. Należy umieścić dostarczony gumowy dławik w wywierconym otworze, przez który należy przeprowadzić kabel komunikacyjny, łącząc dalej agregat COOL DX ze skrzynką umieszczoną na pokrywie centrali GOLD. odłączenie kabla do centrali GOLD odłączyć kabel komunikacyjny do odpowiedniego gniazda na karcie sterowania. atrz załączony rysunek zaznaczenie w kółku. 4.. Agregat COOL DX Top Kabel komunikacyjny podłączony jest do urządzeń elektrycznych w agregacie COOL DX Top, wyprowadzony na zewnątrz agregatu jest zwinięty i umieszczony za jego drzwiami inspekcyjnymi. Kabel ten należy poprowadzić przez otwór w górnej części centrali GOLD i podłączyć do skrzynki elektrycznej centrali GOLD. odłączenie kabla do centrali GOLD odłączyć kabel komunikacyjny do odpowiedniego gniazda na karcie sterowania. atrz załączony rysunek zaznaczenie w kółku. A B 3 GND Com Com Com 3 Com 4 Com 5 SA Temp Heat SD Cool 0 C NO C 3 NO 4 C 5 NO 6 C 7 NO WLAN CU CU G G0 4V AC 3 G 3 G0 Sensor Sensor Sensor 4 Sensor 3 Com 6 Com 7 Com 8 Com 9 Com 0 Com G 35 G0 36 Y 37 U 4V AC In V AC In V AC Ou t 30V AC In A B 3 GND Com Com Com 3 Com 4 Com 5 SA T emp Heat Cool 0 C NO C 3 NO 4 C 5 NO 6 C 7 NO G G0 4V AC 3 G 3 G0 SD WLAN CU CU Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego jest zainstalowany w standardzie dla funkcji: kompensacja ze względu na temperaturę zewnętrzną, blokowanie stopni mocy chłodniczej, forsowanie chłodzenia, chłodzenie nocne w okresie lata, sterowanie funkcji komfortu poprzez COOL DX, sterowanie pompy nagrzewnicy jest aktywne w sterowaniu centralą GOLD. Sensor Sensor Sensor 4 Sensor 3 Com 6 Com 7 Com 8 Com 9 Com 0 Com G 35 G0 36 Y 37 U 4V AC In V AC In V AC Ou t 30V AC In Kabel należy wprowadzić przez odpowiednie gumowe uszczelnienie w tylnej części plastikowej obudowy umieszczonej na górze centrali wentylacyjnej GOLD. Następnie należy rozluźnić dławik w celu przeciągnięcia przez otwór kabla komunikacyjnego. odłączyć kabel do odpowiedniego gniazda na karcie sterowania. Dopasować długość kabla wewnątrz skrzynki elektrycznej, a następnie zamontować dławik w prawidłowej pozycji. Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego jest zainstalowany w standardzie dla funkcji: kompensacja ze względu na temperaturę zewnętrzną, blokowanie stopni mocy chłodniczej, forsowanie chłodzenia, chłodzenie nocne w okresie lata, sterowanie funkcji komfortu poprzez COOL DX, sterowanie pompy nagrzewnicy jest aktywne w sterowaniu centralą GOLD. 6 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

17 L.COOLDX.IN.F Rozruch agregatu 5. rzygotowanie agregatu do pracy 5.. rzed pierwszym uruchomieniem Napięcie zasilające musi być podłączone do agregatu COOL DX. Kabel komunikacyjny agregatu musi być podłączony do centrali GOLD do jednego z gniazd na karcie sterowania oznaczonych jako EIA-485. Należy sprawdzić, czy wszystkie bezpieczniki są sprawne, a wyłączniki zabezpieczające silniki są w pozycji włączonej. Należy sprawdzić czy przełączniki funkcyjne w module sterowania IQlogic lus są ustawione jak opisano w rozdziale 3. Raport z uruchomienia. System sterowania centrali GOLD ma zaprogramowane ustawienia fabryczne, co czyni agregat chłodzący gotowym do pracy po wprowadzeniu ustawień podstawowych. Funkcje agregatu COOL DX powinny zostać wtedy automatycznie uruchomione. Dodatkowe informacje programowania ustawień przedstawione zostały w Instrukcji obsługi i eksploatacji centrali wentylacyjnej GOLD. 5.. Uruchomienie agregatu Sprawdzić czy dioda L na module sterującym IQlogic lus świeci światłem ciągłym (zasilanie 4 V), a dioda L świeci światłem przerywanym (komunikacja). Sprawdzić czy na sterowniku centrali GOLD wybrany jest tryb pracy automatycznej jako funkcja chłodzenia centrali wentylacyjnej w trybie eksploatacji oraz czy wybrany jest tryb COOL DX Economy lub COOL DX Comfort w regulacja chłodzenia (nie dot. COOL DX Top. rzejdź do trybu testowego na programatorze centrali GOLD. atrz Instrukcja obsługi i uruchomienia centrali GOLD. rzejdź do opcji wyboru COOL DX. Uruchomić kolejno sprężarki. Jeżeli jedna z nich nie zostanie uruchomiona, załączy się alarm. Dla agregatu COOL DX ważny jest prawidłowy kierunek obrotów sprężarki. atrz rozdział: 5..4 Sterowanie kolejnością podłączenia faz. Następnie należy ustawić sprężarki w pozycji 0 (stop). W ostatnim kroku powrócić do głównego menu. o tych czynnościach agregat jest gotowy do pracy i produkcji chłodu po otrzymaniu sygnału sterującego Czujnik ciśnienia Agregat chłodniczy wyposażony jest w dwa presostaty ciśnienia w każdym obiegu chłodniczym, jeden dla niskiego ciśnienia i jeden dla wysokiego ciśnienia. Jeżeli ciśnienie pracy w którymś z obiegów chłodniczych przekroczy lub spadnie poniżej wartości granicznej odpowiednia sprężarka zostanie wyłączona. Wyświetlony zostanie na programatorze centrali GOLD komunikat COOL DX wartość graniczna ciśnienia. Sprężarka uruchomi się ponownie dopiero, gdy upłynie określony czas zwłoki czasowej. Ustawienia czujnika ciśnienia: Zakres Nastawy Wartość nastaw fabryczne Sprężarka Ograniczenie ciśnienia minimalnego -0 bar 4,0 bar Alarm niskiego ciśnienia -0 bar 3.0 bar Ograniczenie ciśnienia maksymalnego 5-50 bar 39.0 bar Alarm wysokiego ciśnienia 5-50 bar 40.5 bar Sprężarka Ograniczenie ciśnienia minimalnego -0 bar 4.0 bar Alarm niskiego ciśnienia -0 bar 3.0 bar Ograniczenie ciśnienia maksymalnego 5-50 bar 39.0 bar Alarm wysokiego ciśnienia 5-50 bar 40.5 bar 5..4 Sterowanie kolejnością podłączenia faz Agregat COOL DX/COOL DX Top wyposażony jest w sterowanie kolejnością podłączenia faz dla sprężarek (nie dotyczy wielkości 05 i 08, wariant mocy ). Sterowanie kolejnością podłączenia faz dla wariantu mocy jest zainstalowane w skrzynce elektrycznej, patrz rysunek. Jeśli kolejność faz jest niewłaściwa wzbudzony zostanie alarm nr. 7. IQlogic + Kolejność faz jest poprawna jeśli świeci się dioda. Napięcie jest podłączone jeśli świeci się dioda Korekta nieprawidłowego podłączenia faz Uwaga! oniższe czynności mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy wyłączyć agregat COOL DX/COOL DX Top ustawiając tryb pracy agregatu w pozycji Wyłączony w menu ustawienia. Ustawić wyłącznik bezpieczeństwa w pozycji wyłączonej. Odłączyć zasilanie agregatu COOL DX/COOL DX Top. Ważne! Upewnić się przy pomocy miernika, czy zasilanie agregatu COOL DX / COOL DX Top zostało odłączone. Zamienić miejscami dwa przewody fazowe, w celu uzyskania prawidłowego kierunku obrotów. Włączyć zasilanie agregatu COOL DX/COOL DX Top. Ustawić wyłącznik bezpieczeństwa w pozycji włączonej. Włączyć agregat COOL DX/COOL DX Top zgodnie z opisem w punkcie 5.. Uruchomienie. 6. Alarmy Dodatkowe informacje dotyczące alarmów przedstawione zostały w Instrukcji obsługi i eksploatacji centrali wentylacyjnej GOLD. DA5 3-hase monitoring relay SC Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 7

18 L.COOLDX.IN.F Konserwacja agregatu 7. Czyszczenie Wnętrze agregatu należy czyścić przy pomocy odkurzacza i wilgotnej ścierki. Czyszczenie agregatu należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku. 7. Napełnianie czynnikiem chłodniczym Obiegi chłodnicze agregatu napełnione są czynnikiem R 40A. Agregat jest fabrycznie napełniony czynnikiem chłodniczym. Uwaga 7.3 rzegląd roczny Agregaty COOL DX należy regularnie serwisować. Serwis powinien być przeprowadzany z częstotliwością przynajmniej raz na rok. Serwis powinien być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych w tym celu pracowników. 7.4 Serwis Serwis oraz ewentualne naprawy agregatu chłodniczego COOL DX mogą być wykonywane jedynie przez serwisantów firmy Swegon Sp. z o.o. Obieg czynnika chłodniczego nie może być pod żadnym pozorem otwierany przez nieupoważnione osoby. W obiegu znajduje się gaz pod wysokim ciśnieniem. Ingerencja w obieg czynnika chłodniczego może być dokonywana jedynie przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa. Agregat COOL DX (nie dotyczy COOL DX Top) wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernie wysokim ciśnieniem spowodowanym wysoką temperaturą np. przez pożar. Ważne W razie stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego należy skontaktować się z serwisem firmy Swegon Sp. z o.o. Uwaga rzy kontakcie z ogniem lub w razie nadmiernego podgrzania czynnika chłodniczego mogą wytworzyć się trujące gazy. Ważne Obieg chłodniczy agregatu COOL DX musi być napełniony zgodnie z zaleceniami producenta czynnika chłodniczego. W razie możliwości, przy napełnianiu obiegu należy stosować metody uniemożliwiające bezpośredni kontakt z czynnikiem i olejem smarnym. rzy napełnianiu należy używać rękawic i szczelnych okularów ochronnych oraz ubranie robocze pokrywające całą powierzchnię ciała. Napełnianie należy wykonywać w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. W razie kontaktu czynnika z oczami rzemywać oczy letnią wodą przez 0 minut. Skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu czynnika ze skórą Ostrożnie przemyć skórę letnią wodą z mydłem. W razie wystąpienia poparzeń Skontaktować się z lekarzem. 8 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

19 L.COOLDX.IN.F Rozwiązywanie problemów i wykrywanie wycieków 8.. Lista kontrolna rozwiązywania problemów Objaw Możliwa przyczyna Środki zaradcze Sprężarka nie działa. Za niska wydajność chłodnicza. Sprężarka wyłączyła się ponieważ presostat niskiego ciśnienia zmierzył zbyt niską wartość ciśnienia. Sprężarka wyłączyła się ponieważ presostat wysokiego ciśnienia zmierzył zbyt wysoką wartość ciśnienia. Znaczne oszronienie parownika. Napięcie zostało odłączone. Nieprawidłowa kolejność faz. Obwód zabezpieczający sprężarki został przerwany. Uszkodzona sprężarka. Napięcie zostało odłączone. Nieprawidłowa kolejność faz. Brak lub za mały przepływ powietrza przez parownik. Termostat/sterownik nieprawidłowo ustawiony lub uszkodzony. Niedostateczna ilość czynnika. Brak przepływu powietrza lub zbyt mały przepływ powietrza przez parownik. Zawór rozprężny jest uszkodzony. resostat niskiego ciśnienia jest uszkodzony. Brak lub za mały przepływ powietrza przez skraplacz. Zbyt wysoka temperatura powietrza wywiewanego. resostat wysokiego ciśnienia jest uszkodzony. Zawór rozprężny jest wadliwy lub źle ustawiony. Brak przepływu powietrza lub zbyt mały przepływ powietrza przez parownik. Sprawdzić wyłącznik bezpieczeństwa. Sprawdzić bezpieczniki Sprawdzić i zmienić kolejność faz. Sprawdzić reset. Wymienić sprężarkę. Sprawdzić wyłącznik bezpieczeństwa. Sprawdzić bezpieczniki Sprawdzić i zmienić kolejność faz. Sprawdzić przepływ powietrza. Dostosować ustawienia lub wymienić wadliwy element. Układ chłodniczy ma wyciek. Uszczelnić wyciek i uzupełnić czynnik chłodniczy. Sprawdzić przepływ powietrza. Sprawdzić, wymienić. Sprawdzić, wymienić. Sprawdzić przepływ powietrza. Sprawdzić temperaturę powietrza wywiewanego. Sprawdzić, wymienić. Sprawdzić. Wymienić lub dostosować ustawienia. Sprawdzić przepływ powietrza. 8. Wykrywanie wycieków Jako środek zapobiegawczy, system chłodzenia powinien być kontrowany co najmniej raz w roku w celu wykrycia ewentualnego przecieku. Kontrola wykrywania wycieku musi być udokumentowana. Jeżeli układ chłodniczy jest nieszczelny, to staje się to widoczne w pierwszej kolejności w obniżonej wydajności chłodzenia, lub w przypadku dużego wycieku układ chłodzący w ogóle nie zadziała. Jeśli zachodzi podejrzenie, że system chłodzenia jest nieszczelny i wycieka czynnik chłodniczy, sprawdzić poziom czynnika we wzierniku zlokalizowanym w układzie freonowym po stronie ciekłego czynnika. Jeśli widoczne są ciągłe i znaczne ilość pęcherzyków we wzierniku i urządzenie działa ze znacznie niższą wydajnością niż normalnie, w układzie jest prawdopodobnie wyciek. Jeden lub kilka pęcherzyków występujące przy uruchamianiu agregatu, praca z obniżoną wydajnością lub normalna praca nie musi koniecznie oznaczać niedoboru czynnika chłodniczego. Jeśli występują pęcherzyki powietrza we wzierniku i agregat pracuje ze znacznie obniżoną wydajnością, wezwać wykwalifikowany serwis. Uwaga! race konserwacyjne w układzie chłodniczym powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa. Uwaga! race konserwacyjne oraz ewentualne naprawy agregatu chłodniczego mogą być wykonywane jedynie przez serwisantów firmy Swegon Sp. z o.o. Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 9

20 L.COOLDX.IN.F Wymiary COOL DX 08 ) ) M Wielkość L B H K M odłączenie kanału ) Ø 400 ) W celu określenia położenia przyłączy kanałów, zobacz odpowiednią centrale wentylacyjną GOLD K 50 Rama nośna dostępna jako opcja. ) Końcowy panel podłączeniowy, jest opcjonalny. COOL DX ) ) M Wielkość L B H K M odłączenie kanału ) Ø 500 ) W celu określenia położenia przyłączy kanałów, zobacz odpowiednią centrale wentylacyjną GOLD K 50 ) Końcowy panel podłączeniowy, jest opcjonalny. COOL DX 0, 30, 40, 60, 80 ) ) M Wielkość L B H K M odłączenie kanału ) x x x x x 000 ) W celu określenia położenia przyłączy kanałów, zobacz odpowiednią centrale wentylacyjną GOLD. 50 K ) Końcowy panel podłączeniowy, jest opcjonalny. COOL DX Top 05, 08, 50 Agregaty o wielkościach 60 i 80 dostarczane są na nóżkach podporowych wysokości 00 mm. Mogą być one usunięte na miejscu instalacji bądź pozostawione wraz z agregatem. Dla regulowanych nóżek podporowych są przewidziane specjalne gniazda. 6 ) Wielkość L B H odłączenie kanału ) Ø Ø Ø 500 ) rzy obliczaniu całkowitej wysokości zestawu urządzeń należy przyjąć wysokość centrali GOLD + wymiar H agregatu z rysunku powyżej. 8 ) W celu określenia położenia przyłączy kanałów, zobacz odpowiednią centrale wentylacyjną GOLD. 0 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

21 L.COOLDX.IN.F Dane techniczne agregatów Agregat chłodniczy COOL DX COOL DX Wielkość Nominalny przepływ powietrza (m 3 /s) Minimalny przepływ powietrza (m 3 /s) Nominalna wydajność chłodnicza ) (kw) Wariant wydajności Zapotrzebowanie mocy elektrycznej nominalne (kw) Czynnik chłodniczy (kg) Zasilanie Waga z wyłączeniem końcowych paneli połączeniowych (kg) Waga/pc. - jeśli wymagane końcowe panele podłączeniowe ) fazy+N, 400 V, 6 A 94 8 Obieg fazy+N, 400 V, 0 A fazy+N, 400 V, 0 A fazy+N, 400 V, 5 A fazy+N, 400 V, 5 A 43 0/ fazy+N, 400 V, 5 A 83 0/ fazy+N, 400 V, 40 A 34 0/ fazy+N, 400 V, 3 A 3 / fazy, 400 V, 5 A 374 / fazy, 400 V, 40 A 44 / fazy, 400 V, 5 A 468 8/ fazy, 400 V, 40 A 476 8/ fazy, 400 V, 50 A 59 8/ , 6, Obieg fazy, 400 V, 40 A 3-fazy, 400 V, 50 A 3-fazy, 400 V, 80 A 3-fazy, 400 V, 50 A 3-fazy, 400 V, 80 A 3-fazy, 400 V, 00 A ) Dla temperatury zewnętrznej 6 C, 50% RH (wariant mocy ), 7 C, 50% RH (wariant mocy ) lub 8 C, 50% RH (wariant mocy 3) i temperatura powietrza wywiewanego 6 C. ) ierwsza wartość wagi odnosi się do małych końcowych paneli podłączeniowych; druga wartość wagi odnosi się do dużych końcowych paneli podłączeniowych. Agregat COOL DX może być dostarczony bez końcowych paneli podłączeniowych lub z maksymalnie dwoma małymi i dwoma dużymi końcowymi panelami podłączeniowymi zależnie od wybranego wariantu. Agregat chłodniczy COOL DX Top COOL DX Top Wielkość Nominalny przepływ powietrza (m 3 /s) Minimalny przepływ powietrza (m 3 /s) Nominalna wydajność chłodnicza ) (kw) Wariant wydajności Zapotrzebowanie mocy elektrycznej nominalne (kw) Czynnik chłodniczy ) Dla temperatury zewnętrznej 6 C, 50% RH (wariant mocy ), lub 8 C, 50% RH (wariant mocy ), i temperatura powietrza wywiewanego 6 C (kg) Zasilanie fazy.+N, 400 V, 6 A fazy.+N, 400 V, 0 A fazy.+N, 400 V, 0 A fazy.+N, 400 V, 0 A fazy.+N, 400 V, 0 A fazy.+N, 400 V, 5 A 340 Obieg Obieg (kg) Waga (kg) Dobór agregatów Istnieje wiele czynników wpływających na właściwy wybór wielkości agregatu chłodniczego. Agregat COOL DX/COOL DX Top zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby sprostać wielu różnym warunkom wyjściowym. W celu prawidłowego doboru agregatów COOL DX należy użyć programu doborowego rounit firmy Swegon. Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

22 L.COOLDX.IN.F Wyposażenie elektryczne Wyposażenie elektryczne agregatu COOL DX/COOL DX Top zlokalizowane jest wewnątrz agregatu za drzwiami inspekcyjnymi. Umieszczenie poszczególnych elementów elektrycznych i sterowania pokazują poniższe rysunki. W zależności od wybranego wariantu wyposażenie elektryczne może nieznacznie różnić się rozlokowaniem, jednak zamontowane elementy są zawsze takie same.. COOL DX Wielkość 08 wariant wydajności Wielkość 08 wariant wydajności, wielkość, 0 wszystkie warianty wydajności i wielkość 30 wariant wydajności 4 5 IQlogic + 5 IQlogic Układ sterowania IQlogic.. Zabezpieczenie, sprężarki. 3. Zabezpieczenie, sprężarki. 4. Transformator. 5. Zabezpieczenie obwodu sterowania. 6. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 7. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 8. Wyłącznik bezpieczeństwa Wielkość 30 wariant wydajności i 3, wielkość 40 wszystkie warianty wydajności. Układ sterowania IQlogic.. Zabezpieczenie obwodu sterowania. 3. Zabezpieczenie, sprężarki. 4. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 5. Transformator. 6. Monitor kolejności faz. 6. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 7. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 8. Wyłącznik bezpieczeństwa. Wielkość 60 wszystkie warianty wydajności i wielkość 80 wariant wariant wydajności i 5 6 IQlogic + IQlogic Układ sterowania IQlogic.. Zabezpieczenie obwodu sterowania. 3. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 4. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 5. Transformator. 6. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 7. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 8. Wyłącznik bezpieczeństwa. 9. Monitor kolejności faz.. Transformator.. Monitor kolejności faz. 3. Zabezpieczenie obwodu sterowania. 4. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 5. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 6. Układ sterowania IQlogic. 7. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 8. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 9. Wyłącznik bezpieczeństwa. Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.

23 L.COOLDX.IN.F.5089 Wielkość 80 wariant wydajności 3 IQlogic Transformator.. Monitor kolejności faz. 3. Zabezpieczenie obwodu sterowania. 4. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 6. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 7. Układ sterowania IQlogic. 8. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 0. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki.. Wyłącznik bezpieczeństwa.. Agregat COOL DX Top Wielkość 05 wszystkie warianty wydajności, wielkość 08 wariant wydajności Wielkość 08 wariant wydajności, wielkość wszystkie warianty wydajności IQlogic + 6 IQlogic Transformator.. Układ sterowania IQlogic. 3. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 4. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 5. Zabezpieczenie obwodu sterowania. 6. Zabezpieczenie, sprężarki. 7. Zabezpieczenie, sprężarki. 8. Wyłącznik bezpieczeństwa.. Transformator.. Układ sterowania IQlogic. 3. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 4. Stycznik z dodatkowym podłączeniem dla sprężarki. 5. Zabezpieczenie obwodu sterowania. 6. Zabezpieczenie, sprężarki. 7. Wyłącznik zabezpieczający silnik dla sprężarki. 8. Monitor kolejności faz. 9. Wyłącznik bezpieczeństwa. Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 3