Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Warszawa r. Nabywca: Dane oferenta: ABW Sp. z o.o. Ul. Tamka Warszawa Tel./fax ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Stworzenie Katalogu Produktów ABW wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem ABW a systemami Partnerów-Producentów dofinansowanego z programu POIG Działanie 8.2 firma ABW Sp. z o.o. zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania: Budowa Katalogu Produktów ABW: Wykonanie narzędzia do pobierania danych ze stron www Partnerów Wykonanie narzędzia do pobierania danych bezpośrednio z systemów Partnera Wykonanie Pozostałych modułów opr. Integracja całości Zgodnie z załącznikiem nr 1 Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do do godz w siedzibie Zamawiającego drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem (adres jak wyżej) lub pocztą (pod adresem: Kryteria oceny ofert: - najniższa cena - doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów - czas realizacji zadania Wymagania: W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przedstawić: - wycenę oraz termin wykonania ABW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do negocjowania ostatecznych warunków realizacji zamówienia. PODPIS 1

2 Załącznik nr 1 Budowa Katalogu Produktów ABW: Zakres prac programistycznych Katalogu Produktów ABW Spis treści 1 Cel i opis oprogramowania Katalog Produktów Cel oprogramowania Katalog Produktów Spis modułów Moduł Moduł Moduł Moduł Opis poszczególnych modułów Moduł Narzędzie do pobierania danych ze stron www Partnera Narzędzie do pobierania danych z systemu Partnera Moduł Narzędzie do pobierania danych z systemu Partnera Pozostałe moduły oprogramowania Moduł Pozostałe moduły oprogramowania Moduł Pozostałe moduły oprogramowania Integracja całości Aktorzy Systemu Pracownicy ABW

3 3.1.1 Administrator Redaktor Partnerzy ABW Producenci Projektanci Generalni Wykonawcy, Developerzy i Inwestorzy Analiza wymagań funkcjonalnych Spis najważniejszych funkcjonalności Opis procesu ręcznego importu pliku XML Krok Krok Krok Krok Krok Przykład rozwiązań interfejsu Strona główna Użytkownik niezalogowany Użytkownik zalogowany Katalog produktów Drzewo kategorii Struktura budowli Lista produktów Widok produktu Wyniki wyszukiwania Panel Producenta

4 5.4.1 Odebrane zapytania ofertowe Szczegóły zapytania ofertowego Panel Inwestora Zapytania ofertowe Szczegóły wiadomości Teczka zapytań ofertowych

5 1 Cel i opis oprogramowania Katalog Produktów 1.1 Cel oprogramowania Katalog Produktów System ABW posiada oprogramowanie pozwalające na współpracę z Partnerami w zakresie wymiany informacji z branży architektoniczno budowlanej. Oprogramowanie zostało wykonane w ramach dwóch projektów: Utworzenie zintegrowanego systemu wymiany informacji pomiędzy firmą ABW a współpracującymi Partnerami oraz projektu: Stworzenie MultiCAD ABW - inteligentnego narzędzia wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów - Producentów i Projektantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D. Posiadany system jest zintegrowany z systemami Partnerów-Producentów w zakresie opracowywania i przekazywania Informacji o Inwestycjach (export i import danych), automatyczne opracowywanie wyborów wg wskazanych kryteriów i wysyłka danych w formie kompatybilnej z systemem Partnera. System ABW jest również zintegrowany z systemami Partnerów ABW-Projektantów w zakresie bloków CAD i bibliotek CAD, a wkrótce również cyfrowego modelu 3D. Utworzone oprogramowanie zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu zwane dalej Katalogiem Produktów ABW ma być wydzielonym modułem portalu ABW.pl prezentującym produkty Partnerów ABW - Producentów z branży budowlanej, z którego korzystać będą inni Partnerzy ABW: Projektanci, Generalni Wykonawcy, Developerzy i Inwestorzy. Katalog Produktów ma być źródłem informacji profesjonalnej, łatwej do wyszukiwania, porównywania i pobierania, z detalami technicznymi niezbędnymi do włożenia do projektu (dla projektantów) i z modułem składania zapytań ofertowych (dla wykonawców, developerów i inwestorów). Dla potrzeb Katalogu Produktów opracowany został tezaurus branży architektonicznobudowlanej ułatwiający klasyfikowanie i wyszukiwanie informacji. Wymagana będzie jego integracja tak, aby użytkownicy Systemu mogli w pełni wykorzystywać jego możliwości. Nadrzędnym celem Systemu jest stworzenie profesjonalnej i pełnej bazy danych produktów z branży budowlanej - z wykorzystaniem najnowszych trendów w Internecie - stworzenie uporządkowanego systemu linków do stron producentów, dynamiczne i automatyczne pobieranie informacji, prezentowanie jej według założonych szablonów oraz bieżąca aktualizacja. Powyższy cel osiągnie się poprzez dokonanie pełnej integracji Systemu ABW ze stronami własnymi Producentów (parsowanie) i ich wewnętrznymi bazami danych (API) oraz zautomatyzowanie przepływu informacji między firmą ABW i jej Partnerami (XML). Zakres prac programistycznych zakłada stworzenie inteligentnego, wielopostaciowego narzędzia wymiany danych i integracji z systemami Partnerów, a w szczególności kompletu narzędzi do pobierania danych, modułu akceptacji, implementacji tezaurusa branży architektoniczno-budowlanej oraz struktur samego Katalogu wraz z wyszukiwarką, modułem składania zapytań ofertowych z wykorzystaniem formatu XML i podpisu elektronicznego. W efekcie realizacji Katalogu Produktów wdrożony ma zostać nowoczesny system informatyczny B2B wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem ABW, a systemami Partnerów-Producentów. Katalog ten będzie internetową platformą integracji Partnerów ABW - Producentów, ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego branży budowlanej. Ponadto dzięki prawidłowemu wdrożeniu wspomnianego powyżej systemu będzie możliwa automatyzacja wymiany informacji między systemem informatycznymi firmy ABW i systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw z branży architektoniczno budowlanej. 5

6 1.2 Spis modułów Moduł Narzędzie do pobierania danych ze stron www Partnera Mechanizm do wychwytywania zmian i pobierania danych Dane sczytywane w formacie XML Dane zapisane w katalogu produktu Parsowanie danych (dane zapisane w jednolitym szablonie) Mechanizm informacji o zmianach na stronie partnera Narzędzie do pobierania danych z systemu Partnera Opracowanie specyfikacji dedykowanej aplikacji - "wtyczka" (API) Moduł Narzędzie do pobierania danych z systemu Partnera "Wtyczka" (API) - Partner używa własnego systemu; "Wtyczka" (API) - Partner korzysta z oprogramowania dostępnego na rynku; wykonanie aplikacji na najpopularniejsze systemy Partnerów Pozostałe moduły oprogramowania Narzędzie do dynamicznej aktualizacji ( wychwytywanie i wprowadzanie zmian) Moduł Pozostałe moduły oprogramowania Moduł akceptacji (wgląd przed publikacją do opracowanych podanych danych na poziomie ich opracowania; pobranie danych; podpis elektroniczny) Implementacja tezaurusa, Wyszukiwarka z systemem podpowiedzi Narzędzie do opracowania pozyskanej informacji (przepisanie do klasyfikacji, integracja z biblioteka CAD i MultiCAD oraz katalogiem firm) Moduł Pozostałe moduły oprogramowania Moduł składania zapytań ofertowych (wykorzystanie podpisu elektronicznego; format XML) Integracja całości Integracja wszystkich wymienionych modułów ze sobą 6

7 2 Opis poszczególnych modułów 2.1 Moduł Narzędzie do pobierania danych ze stron www Partnera Mechanizm do wychwytywania zmian i pobierania danych Partnerzy ABW-Producenci dysponują różnego typu oprogramowaniem informatycznym. Niektórzy bazują na programach własnych pisanych na potrzeby danej firmy, większość wdraża i custumizuje systemy CRM dostępne na rynku bądź dedykowane rozwiązania korporacyjne. W zależności od Producenta jego rangi, pozycji na rynku, wielkości i zamożności firmy zastosowane systemy są albo bardzo zaawansowane, rozbudowane i zautomatyzowane albo bardzo podstawowe. System ABW ma umożliwić prezentację danych w Katalogu ABW wszystkim swoim Partnerom za pomocą takich mechanizmów jak: system pobiera pliki XML z danymi o produktach przygotowany przez Partnera, analizuje jego treść i automatycznie prezentuje pobrane informacje o produktach w Katalogu Produktów ABW. System dokonuje w odstępach nie dłuższych jak 7 dni automatycznych aktualizacji w przypadku dokonania jakiejkolwiek modyfikacji przez Partnera. parsowanie danych bezpośrednio ze strony internetowej Producenta metoda nie wymagająca ingerencji Partnera opracowany mechanizm do wychwytywania zmian na stronie i pobierania danych, sczytywania ich w postaci XML i zapisywania ich do Katalogu Produktów. dla Partnerów, u których nie jest możliwe zastosowanie powyższych dwóch mechanizmów, a także integracji przy pomocy wtyczki API (więcej o API w kolejnych punktach) zostanie stworzona i udostępniona aplikacja webowa, umożliwiająca gromadzenie informacji o produktach z opcją eksportu do systemu ABW, opcja ta będzie wykorzystywała mechanizm informowania o zmianach na stronie Partnera i ręcznego przejmowania danych. Zwłaszcza w przypadku, gdy Partner nie posiada zaawansowanego systemu i struktura jego strony nie pozwala na automatyczne przejęcie danych Struktura pliku XML zawierającego produkty Wszystkie pozyskiwane dane będą zapisywane w postaci XML, podobnie wszystkie dane exportowane z Katalogu będą w tej postaci. Doświadczenie przy realizacji poprzednich Projektów pokazuje, iż format XML jest kompatybilny z systemami Partnerów i jest w pełni wystarczający dla zapewnienia płynnej wymiany danych między systemami. Ma zostać opracowany i wdrożony uniwersalny format wymiany danych XML dedykowany dla całej branży architektoniczno-budowlanej obecnie nie ma na polskim rynku takiego formatu, co wprowadza chaos w obiegu informacji. Wprowadzając taki uniwersalny, opracowany na bazie obecnych doświadczeń format wymiany informacji z tej branży powstanie System umożliwiać ma szybki, przejrzysty i zintegrowany obieg informacji na płaszczyźnie między ABW a Partnerami biznesowymi (Producentami, Projektantami, Wykonawcami, Inwestorami i Deweloperami). Format 7

8 bazować będzie na tezaurusie branży budowlano-architektonicznej, który został opracowany specjalnie dla potrzeb Katalogu Produktu ABW, pozwoli na efektywne klasyfikowanie informacji oraz zapewni wielodostęp do informacji (przez słownik synonimów oraz wyrażeń wieloznacznych) i opracowanie efektywnego systemu podpowiedzi przy wyszukiwaniu danych. Stworzony sposób wymiany danych XML udostępnić ma Producentom szczegółową informację, co do pełnej struktury kategorii (kategorie główne, podkategorie) oraz do wprowadzenia informacji o oferowanych przez Partnera produktach. Moduł ten umożliwić ma dodawanie oraz edycję produktów do katalogu zawierającego ich: nazwę, opis, zdjęcie, plik CAD oraz cechy i dopasowanie ich do kategorii głównej, podkategorii. Ponadto użytkownik w Systemie ABW ma mieć możliwość utworzenia nowej kategorii głównej oraz podkategorii. Redaktor zatwierdza zaproponowaną przez użytkownika nazwę i jej umieszczenie w strukturze kategorii Zawartość standardu XML Opracowany standard wymiany danych XML dedykowany branży architektoniczno-budowlanej, musi umożliwić jak najdokładniejsze opisanie wszystkich produktów oferowanych przez Producentów tej branży z podziałem na poniższe kategorie: Struktura budowli Uzupełnianie struktury Instalacje Wykończenia Wyposażenie Teren, otoczenie Materiały Maszyny i sprzęt Ponadto standard ten ma zapewnić płynną wymianę danych między systemem ABW, a systemem Partnerów. Utworzona struktura pliku XML powinna umożliwić zapisanie między innymi poniższych typów produktów oferowanych przez Partnerów: Chemia budowlana Farby, lakiery, impregnaty Kleje i zaprawy klejące Środki czyszczące 8

9 Środki do spoin dylatacyjnych, przyłączeniowych Środki gruntujące Środki specjalistyczne Środki uszczelniające Masy spoinowo-fugowe Piany montażowe i akcesoria Preparaty zabezpieczające zbrojenie Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki Spoiwa i zaprawy budowlane Szpachle, gładzie, kity Tynki, zaprawy tynkarskie Drewno Drewno konstrukcyjne Tarcica Elementy zamocowań Gwoździe Kołki rozporowe Kotwy mechaniczne Liny i łańcuchy Śruby Mocowania chemiczne Mocowania elektryczne Mocowania sanitarne Nakrętki Nitonakrętki Nity Podkładki Pręty Taśmy klejące Tuleje rozporowe Wkręty Złącza ciesielskie metalowe Złącza dekarskie Instalacje Elektryka Instalacje gazowe Instalacje kanalizacyjne Instalacje wodne Izolatory Kominy systemowe Ogrzewanie Systemy ochrony Wentylacja - klimatyzacja 9

10 Izolacje Hydroizolacje stałe Izolacje akustyczne Izolacje przeciwogniowe i wysokotemperaturowe Izolacje termiczne Kamień Kamień naturalny (slaby) Kruszywa Grys Kamień Keramzyt Kliniec Żwir Mieszanki Niesort Otoczaki Piasek Tłuczeń Kształtki, listwy, gzymsy Materiały do dachu Izolacje dachowe Materiały ciesielskie Materiały dekarskie Opierzenia Podbitka dachowa Pokrycia Rynny i systemy zbierania wody Materiały konstrukcji surowej Betoniarnie Drobnowymiarowe elementy murowe (cegły, pustaki, bloczki) Kształtki "U, L, C, N" Nadproża Płyty Podciągi Profile budowlane Słupy Stropy Systemy montażu suchego sufitów podwieszanych i ścian działowych Materiały metalowe Materiały aluminiowe Materiały stalowe 10

11 Nawierzchnie Nawierzchnie brukowe Nawierzchnie drewniane Nawierzchnie z tworzyw sztucznych Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Okładziny ścienne - wewnętrzne i zewnętrzne Boazerie Deska elewacyjna Kamień dekoracyjny Panele ścienne Płytki elewacyjne Płyty elewacyjne Płytki Kolekcje płytek Płytki Podłogi wewnętrzne Płytki Posadzki drewniane i drewnopodobne Wykładziny Stolarka otworowa, bramy Bramy Drzwi Drzwi osprzęt Markizy Napędy Okna Okna osprzęt Osłony okienne Parapety Tapety ścienne Bordery Kolekcje tapet Tapety- poszczególne produkty Wyposażenie łazienek Armatura łazienkowa Armatura łazienkowa dla niepełnosprawnych- kolekcje Armatura łazienkowa- kolekcje Mechanizm informacji o zmianach na stronie partnera System ABW nie rzadziej niż raz w tygodniu sprawdzana po sumie kontrolnej czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany w pliku XML udostępnionym przez Producenta. Jeśli nastąpiły zamiany System 11

12 pobiera plik i analizuje, które elementy zostały zmienione lub dodane. Uaktualnione produkty prezentuje wszystkim użytkownikom w serwisie ABW.pl Narzędzie do pobierania danych z systemu Partnera Narzędzie do pobierania danych z systemu Partnera powinno w sposób zrozumiany wyjaśniać, w jaki sposób system Partnera ma komunikować się z Systemem ABW. Ma być to zestaw ściśle określony reguł i ich opisów tak, aby programista pracujący po stronie Partnera mógł dokonać pełnej integracji. API powinno być zdefiniowane na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak aplikacje oraz poszczególne biblioteki. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. Dedykowana aplikacja wtyczka (API) po dokonaniu integracji ma być kompatybilna z systemem Partnera, umożliwiająca bezpośrednio z bazy Partnera zrzut danych opisanych w API, automatyczne przesłanie i sczytanie danych do Katalogu Produktów ABW w takiej postaci, aby wszystkie dane prezentowane użytkownikom były poprawnie wyświetlane w całej strukturze kategorii. 2.2 Moduł Narzędzie do pobierania danych z systemu Partnera Na podstawie opracowanej specyfikacji dedykowanej aplikacji ma zostać zbudowany moduł, który składać ma się z dwóch rozwiązań stosowanych w zależności od posiadanego przez Partnera oprogramowania: "wtyczka" (API) - Partner używa własnego systemu i jest w stanie przy pomocy integracji, przeprowadzonej zgodnie z dostarczonym w formie opisanego API, przesyłać dane o oferowanych produktach. "wtyczka" (API) - Partner korzysta z oprogramowania dostępnego na rynku. Należy wykonać aplikację na najpopularniejsze systemy Partnerów tak, aby była możliwość w sposób możliwie najprostszy dokonania pełnej integracji oferowanych produktów przez Producenta oraz Katalogu Produktów ABW. API ABW ma być w pełni kompatybilne z najbardziej popularnymi systemami dostępnymi na ryku, z których nasi Partnerzy-Producenci korzystają Pozostałe moduły oprogramowania Narzędzie do dynamicznej aktualizacji Moduł ten pełnić ma rolę narzędzia do dynamicznego sprawdzania poprawności informacji spośród wszystkich danych udostępnionych przez Partnera, w tym wychwytywania zmian. System dzięki temu modułowi usuwać ma wszelkie informacje nieaktualne oraz zastępować je aktualnymi jak i ewentualnie wprowadzać nowe. Automatyczna aktualizacja wszystkich informacji znajdujących się w Katalogu Produktów następuje poprzez narzędzie wykrywające dokonanie każdej zmiany w ofertach Producentów. W przypadku udostępnianych plików XML przez Producentów każdorazowo badana jest suma kontrolna i porównywana z ostatnim plikiem zgodnie, z którym prezentowana jest dana oferta w serwisie ABW. W przypadku różnej sumy kontrolnej szczegółowo badane są te fragmenty pliku XML, które zostały zmienione, następnie produkty z tych fragmentów są aktualizowane w bazie danych katalogu produktów. Moduł ten zapewnić ma ciągłą aktualność wszystkich prezentowanych produktów w Katalogu Produktów ABW, jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia Inwestorów, którzy oczekują od oprogramowania rzetelnej i pewnej informacji o poszukiwanych artykułach. 12

13 2.3 Moduł Pozostałe moduły oprogramowania Moduł akceptacji Moduł akceptacji zapewnić ma wgląd przed publikacją do opracowanych podanych danych na poziomie ich opracowania oraz pobranie danych o ofercie Producenta. Najważniejszym elementem modułu akceptacji jest implementacja podpisu elektronicznego. Zastosowany w Katalogu Produktów ABW to niekwalifikowany podpis elektroniczny. W Katalogu Produktów ABW podpis nie służyć ma do podpisywania faktur, umów, czy też innych dokumentów prawnych. Podpisem elektronicznym są opatrzone wpisy informacji o inwestycjach dokonane przez Partnerów. Chcąc ułatwić dostęp wszystkim klientom w ABW zastosowany powinien być podpis niekwalifikowany. Zasada działania: klient (zweryfikowany przez pracownika ABW - Redaktor), wpisuje informacje w naszym systemie, zapisuje plik na swoim komputerze. W następnym kroku pobiera plik zapisany i edytuje w bazie danych ABW, w ten sposób inwestycja zostaje podpisana elektronicznie. Dotąd trzeba było potwierdzać wprowadzane dane i zawsze mogło być tak, iż dostęp na zasadzie uprawnień (login/hasło) mógł wpaść w niepowołane ręce, a nawet administrator systemu mógł zrobić coś na konto Partnera biznesowego. W celu uniknięcia wątpliwości należy wprowadzić unikalną technologię na polskim rynku zastosować cyfrowy podpis elektronicznego. Podpis zastosowany zostanie w module składania zapytań ofertowych. Dzięki temu zapewniona ma zostać: wiarygodność danych - Partner biznesowy - Producent wprowadzający dane do systemu będzie miał pewność, że nie zostaną one zmienione, a ABW będzie miał pewność, że w systemie egzystują wyłącznie poprawne dane poufność danych (szyfrowanie) - Partner biznesowy - Producent będzie mógł podpisaną elektronicznie ofertę wysłać za pośrednictwem systemu ABW, ze świadomością, że nie trafi ona w niepowołane ręce, a Partner biznesowy - Wykonawca, Inwestor, Deweloper otrzymując ofertę będzie miał pewność, iż jest to oferta wiążąca. Podpis elektroniczny znajdzie swe specjalne zastosowanie w module akceptacji. Moduł ten umożliwi Partnerom-Producentom oraz innym Zamawiającym wgląd przed publikacją do opracowanych/pobranych danych na różnym poziomie ich opracowania (wersja próbna i finalna) oraz pobranie danych. Na każdym etapie procesu akceptacji wymagane jest podpisanie protokołu przekazania i odbioru oraz złożenie enumeratywnej listy uwag. Każda z tych akcji wymaga podpisu Partnera. Dzięki implementacji podpisu elektronicznego będzie można podpisać się elektronicznie, a cały proces akceptacji i publikacji danych zostanie skrócony i w pełni zautomatyzowany Implementacja tezaurusa W formacie XML będzie zawarty również tezaurus ABW rozbudowana klasyfikacja umożliwiająca przypisane danego produktu do struktury systemu ABW a co za tym idzie uporządkowanie danych i łatwe wyszukiwanie oraz w konsekwencji wprowadzenie jednolitej struktury prezentowania danych dla wszystkich Producentów. Moduł ten należy zaimplementować w części oprogramowania, która prezentuje zawartość Katalogu Produktów ABW poszczególnym użytkownikom. Ponadto należy 13

14 opracować wyszukiwarkę z systemem podpowiedzi bazującym na hasłach z poszczególnych kategorii głównych i podkategorii Narzędzie do opracowania pozyskanej informacji Narzędzie ułatwiające pracę Redaktorowi jak również osobie reprezentującej Producenta w trakcie ręcznego przepisania konkretnego produktu do klasyfikacji (kategoria główna, podkategorie). Integracja z biblioteką CAD i MultiCAD oraz katalogiem firm w warstwie prezentacyjnej, zapewnić ma użytkownikom serwisu ABW.pl dostęp do szczegółowych informacji w sposób użyteczny i intuicyjny. 2.4 Moduł Pozostałe moduły oprogramowania Moduł składania zapytań ofertowych przygotowany ma być dla Inwestora, który chce pozyskać niezbędne do przeprowadzania realizacji inwestycji produkty. Inwestor tworzy szczegółowy opis inwestycji wraz z opisem wymaganych do realizacji produktów. Taki opis przesyłany jest do wszystkich potencjalnych zainteresowanych Producentów (newsletter oraz mailing wewnętrzny). Ponadto Inwestor przeglądając oferty Producentów ma możliwość przesłania zapytania ofertowego do konkretnego Producenta. Moduł ten dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego gwarantować ma wiarygodność i rzetelność wszystkich informacji zawartych w zapytaniu ofertowym Integracja całości Poszczególne moduły muszą zostać ze sobą zintegrowane tak, aby użytkownik mógł korzystać ze wszystkich narzędzi w sposób możliwie jak najbardziej intuicyjny. W skład integracji wchodzić mają: komplet narzędzi do pobierania danych, moduł akceptacji, zaimplementowany tezaurus branży architektoniczno-budowlanej wraz ze strukturą samego Katalogu z wyszukiwarką, moduł składania zapytań ofertowych z wykorzystaniem formatu XML i podpisu elektronicznego. W wyniku implementacji zintegrowanych modułów wymagana jest przebudowa strony głównej, dodanie zakładki Katalog Produktów, przebudowa pozostałych zakładek tak, aby po dodaniu nowej zakładki zachować logikę i użyteczność serwisu ABW.pl. 3 Aktorzy Systemu 3.1 Pracownicy ABW Administrator Posiada pełen zakres uprawnień. Dziedziczy wszystkie funkcjonalności dostępne dla pozostałych użytkowników. Ma możliwość zmiany oraz nadawania uprawnień innym użytkownikom serwisu ABW.pl. 14

15 3.1.2 Redaktor Ten typ użytkownika pełni kontrolę nad wszystkimi wprowadzanymi przez Producentów danymi tak, aby dane te były wiarygodne, poprawnie wyświetlane dla wszystkich użytkowników oraz aby nie dublowały się między sobą. Moderuje także wszystkie wprowadzane teksty przez pozostałych użytkowników. Redaktor wykorzystuje narzędzie do opracowania pozyskanej informacji. Ponadto użytkownik ten po każdorazowej zmianie dokonanej przez Producenta zatwierdza ją, po czym System aktualizuje prezentowany produkt. 3.2 Partnerzy ABW Producenci Korzystając z opracowanego w ramach Projektu oprogramowania Producent ma mieć możliwość zamieszczenia informacji o swych produktach w Katalogu Produktów ABW. Cały proces zamieszczania danych i akceptacji do publikacji ma zostać zautomatyzowany w celu zminimalizowania nakładów czasu, pracy i środków zarówno po stronie ABW jak i Partnera-Producenta. Dane do katalogu będą pozyskiwane w sposób innowacyjny czterema sposobami: pobieraniu przez System ABW udostępnionego przez Partnera pliku XML z danymi produktów, na zasadzie wtyczki (API) pobierającej dane bezpośrednio z systemu Partnera, poprzez bezpośrednie parsowanie danych ze stron www Partnerów oraz przez udostępnienie aplikacji do wprowadzania danych z opcją exportu do aplikacji głównej Katalogu Projektanci Zamiast żmudnie przeszukiwać strony producentów w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, technologii budowlanych i produktów Projektanci mają mieć do dyspozycji profesjonalnie opracowany Katalog Produktów ABW. Katalog dostępny będzie online, ale również z poziomu opracowanego przez ABW MultiCADa oprogramowania wspomagającego projektowanie ( wpisującego się do oprogramowania, z którego Projektanci, na co dzień korzystają) i na bieżąco będą informowani o dostępnych aktualizacjach. Dzięki temu umieszczą w swych projektach produkty Partnerów ABW - Producentów. Informacje o projektowanej inwestycji zamieszczą w serwisie Informacji o Inwestycjach, który jest zintegrowany z systemami Partnerów ABW - Producentów a dzięki temu Partner ABW - Producent będzie mógł bezpośrednio przedstawić Partnerowi ABW - Projektantowi swoją ofertę korzystając z Katalogu Produktów ABW (platformy wymiany danych) Generalni Wykonawcy, Developerzy i Inwestorzy Zamiast żmudnie przeszukiwać strony producentów w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, technologii budowlanych i produktów mają mieć do dyspozycji profesjonalnie opracowany Katalog Produktów ABW. Dzięki temu wykorzystają w swych inwestycjach budowlanych produkty Partnerów ABW - Producentów. Informacje o realizowanych inwestycjach zamieszczą w serwisie Informacji o Inwestycjach, który jest zintegrowany z systemami Partnerów ABW - Producentów a dzięki temu Partner ABW - Generalny Wykonawca, Developer i Inwestor będzie mógł bezpośrednio przedstawić Partnerowi ABW - Projektantowi swoją ofertę korzystając z Katalogu Produktów ABW (platformy wymiany danych). 15

16 4 Analiza wymagań funkcjonalnych 4.1 Spis najważniejszych funkcjonalności 1. Dodawanie produktów do katalogu z ich nazwą, opisem, zdjęciem, plikiem CAD oraz cechami i dopasowanie ich do kategorii, podkategorii 2. Tworzenie kategorii, podkategorii, cech produktów dla katalogu 3. Tworzenie różnych kategorii użytkowników z różnymi uprawnieniami 4. Umożliwia podanie lokalizacji pliku XML zawierającego produkty partnera, które zostaną importowane do katalogu oraz umożliwia ich edycję 5. Umożliwia podpis elektroniczny przez producenta edytowanych samodzielnie produktów 6. Interfejs umożliwiający pracownikom oraz partnerom korzystanie z katalogu wg punktów Aplikacja WWW umożliwiająca partnerom prezentacje produktów dla inwestorów oraz inwestorom prezentacje swoich inwestycji 8. Umożliwia wyszukiwanie produktów wg kategorii, cech oraz wg wyszukiwania słownego 9. Umożliwia składanie zapytań ofertowych oraz jeśli to możliwe zakupów 10. Możliwość pobrania plików CADowskich dla produktów, które je posiadają 11. Umożliwia przystąpienie nowego partnera, producenta oraz inwestora 4.2 Opis procesu ręcznego importu pliku XML W aplikacji webowej ABW.pl użytkownik ma mieć możliwość ręcznego wgrania pliku XML zawierającego szczegóły produktów oferowanych przez Producenta. Użytkownik po zalogowaniu z menu wybiera opcję: Import pliku XML. Import pliku XML odbywa się w 5 krokach, przy czym użytkownik w każdej chwili może zapisać stan dokonanej pracy i wyjść z procesu importu. W dowolnej chwili może do niego powrócić Krok 1 W kroku pierwszym użytkownik wybiera jedną z dwóch opcji: plik XML zgodny ze standardem ABW lub inny. Następnie użytkownik podaje adres URL lub wczytuje z dysku. Po wgraniu pliku XML, przy wybraniu przez użytkownika opcji importu pliku XML niezgodnego ze standardem ABW, użytkownik parametry kategorii wykryte przez System w zaimportowanym pliku XML. 16

17 4.2.2 Krok 2 W kroku 2 następuje mapowanie kategorii. Użytkownik korzystając z podpowiedzi Systemu ABW lub wybierając kategorie ręcznie przyporządkowuje swoje kategorie do kategorii obowiązujących w katalogu ABW. Proces ten zapobiega przed brakiem spójności w nazwach kategorii, w których użytkownicy będą przeszukiwali poszczególnych produktów. Poniższy przykład obrazuje mapowanie w kategorii: Materiały > Ściany > Cegła na kategorię znajdującą się w Systemie ABW: Materiały budowlane > Ściany i elewacje > Cegła. Użytkownik za pomocą checkbox oznacza które kategorie są przeznaczone do importu. 17

18 4.2.3 Krok 3 Krok 3 polega na wyborze powtarzających się pól w pliku XML i oznaczeniu które z nich mają zostać zaimportowane do Katalogu Produktów ABW. 18

19 4.2.4 Krok 4 Krok ten służy do przyporządkowania wybranych pól w kroku poprzednim do poszczególnych kategorii. Poniżej listy znajduje się podgląd, który umożliwia użytkownikowi sprawdzenie czy pola zostały przypisane prawidłowo Krok 5 W kroku tym otrzymujemy podsumowanie wszystkich dotychczasowych ustawień prócz informacji o importowanym pliku oraz mapowanych kategoriach prezentowany jest lista poszczególnych pól z podziałem na wspólne i unikalne. Dla przejrzystości każdy z nagłówków można zwinąć (ukryć szczegóły) lub rozwinąć (pokazać szczegóły). W tym kroku zatwierdzając użytkownik przesyła wykonaną swoją pracę do akceptacji dla pracownika ABW (redaktor). 19

20 5 Przykład rozwiązań interfejsu Poniżej prezentowane są przykłady rozwiązań interfejsu dla najpopularniejszych ekranów: Strona główna o Dla użytkownika niezalogowanego o Dla użytkownika zalogowanego Katalog produktów o Drzewo kategorii o Struktura budowli o Lista produktów o Widok produktu Wyniki wyszukiwania Panel Producenta o Odebrane zapytania ofertowe o Szczegóły zapytania ofertowego Panel Inwestora o Zapytanie ofertowe o Szczegóły wiadomości o Teczka zapytań ofertowych 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo