PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15. mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16. mgr inż. Tadeusz Pluta ŁOD/IE/1452/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15. mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16. mgr inż. Tadeusz Pluta ŁOD/IE/1452/02"

Transkrypt

1 1 Data opracowania: PROJEKT BUDOWLANY NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ INSTALACJI W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z NOCLEGOWNIĄ DO PRZEPISÓW P. POŻ ADRES INWESTYCJI: UL. GAŁCZYŃSKIEGO 7; ŁÓDŹ.; INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KILIŃSKIEGO 102/102 A; ŁÓDŹ.; JEDNOSTKA PROJ.: Firma Pasja mgr inż. RAFAŁ NAGÓRKA UL. DWORCOWA TOMASZÓW MAZOWIECKI; PROJEKTANCI: KONSTRUKCJE: PROJEKTANCI SPRAWDAJĄCY: KONSTRUKCJE - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15 mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16 INST. ELEKT.: INST. ELEKT. - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tadeusz Pluta ŁOD/IE/1452/02 mgr inż. Paweł Kowalczyk ŁOD/IE/9778/13 INST. SANIT.: INST. SANIT. - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wiktor Pecyna ŁOD/IS/7989/07 mgr inż. Paweł Pająk ŁOD/IS/2602/02 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

2 2 2. Zawartość opracowania Poz. NAZWA DZIAŁU Nr strony: 1. STRONA TYTUŁOWA 1 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 3 4. PODSTAWA OPRACOWANIA 4 5. ZAKRES OPRACOWANIA 4 6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 4 RYS. 1. MAPA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 8 7. INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY 9 8. OPIS TECHNICZNY PROJ. PRAC BUDOWLANYCH OCHRONA P.POŻ INFORMACJE BIOZ INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z - ZAŁĄCZNIKI 35 Z. 1. ZAŚWIAD. I DECYZJE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW 35 Z. 2. DECYZJE KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP CZĘŚĆ RYSUNKOWA 52 RYS. 2. INWEWNTARYZACJA- RZUT PIWNICY 52 RYS. 3. INWEWNTARYZACJA- RZUT PARTERU 53 RYS. 4. INWEWNTARYZACJA- RZUT PIĘTRA 54 RYS. 5. PB KONSTRUKCJA - RZUT PARTERU 55 RYS. 6. PB KONSTRUKCJA - RZUT PIĘTRA 56 RYS. 7 PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PARTERU 57 RYS. 8 PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PIĘTRA 58 RYS. 9 PB INSTALACJE SANITARNE- RZUT PIWNICY 59 RYS. 10 PB INSTALACJE SANITARNE- RZUT PARTERU 60 RYS. 11 PB INSTALACJE SANITARNE- RZUT PIĘTRA 61 RYS. 12 PB INSTALACJE SANITARNE- HYDRANT 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM TYP Z25/30 62 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

3 3 3.OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW Projekt budowlany dla : PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ INSTALACJI W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z NOCLEGOWNIĄ DO PRZEPISÓW P. POŻ, obręb 20 - ZABORÓW., przy UL. GAŁCZYŃSKIEGO 7; w ŁÓDŹ, którego inwestorem jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KILIŃSKIEGO 102/102 A; ŁÓDŹ, sporządzony został w zakresie konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. KONSTRUKCJE: mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15 KONSTRUKCJE - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16 Projekt budowlany dla : PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ INSTALACJI W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z NOCLEGOWNIĄ DO PRZEPISÓW P. POŻ, obręb 20 - ZABORÓW., przy UL. GAŁCZYŃSKIEGO 7; w ŁÓDŹ, którego inwestorem jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KILIŃSKIEGO 102/102 A; ŁÓDŹ., sporządzony został w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. INST. SANIT.: mgr inż. Wiktor Pecyna ŁOD/IS/7989/07 INST. SANIT. - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Pająk ŁOD/IS/2602/02 Projekt budowlany dla : PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ INSTALACJI W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z NOCLEGOWNIĄ DO PRZEPISÓW P. POŻ, obręb 20 - ZABORÓW., przy UL. GAŁCZYŃSKIEGO 7; w ŁÓDŹ, którego inwestorem jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KILIŃSKIEGO 102/102 A; ŁÓDŹ, sporządzony został w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. INST. ELEKT.: INST. ELEKT. - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tadeusz Pluta ŁOD/IE/1452/02 mgr inż. Paweł Kowalczyk ŁOD/IE/9778/13 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

4 4 4. PODSTAWA OPRACOWANIA - umowa o prace projektowe nr nr 138/2016 z dnia ekspertyza wykonana przez mgr. inż. Zbigniewa Ścibiorka Rzeczoznawcę Budowlanego nr 507/96/R i mgr inż. Tomasza Błażejewskiego Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 405/2000 warunków ochrony przeciwpożarowej - postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi. - inwentaryzacja - wizja lokalna, 5. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na: - budowa instalacji hydrantowej, - wymiana części drzwi, wydzielenia przeciwpożarowe, -montaż samoczynnego systemu instalacji oddymiającej i instalacją okna oddymiającego. - montaż okna podawczego w portierni - zamurowywanie otworu szybu windowego z cegły pełnej - demontaż istniejących ścianek z g-k - demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami - murowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12 cm- RI60 lub rozwiązanie równoważne - montaż drzwi p. poż EI 30 - podłączenie okien do istniejącej centrali systemu sygnalizacji p.poż Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

5 6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - część opisowa Informacje ogólne: 5 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ INSTALACJI W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z NOCLEGOWNIĄ DO PRZEPISÓW P. POŻ ADRES INWESTYCJI: UL. GAŁCZYŃSKIEGO 7; ŁÓDŹ.; INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KILIŃSKIEGO 102/102 A; ŁÓDŹ.; Istniejący stan zagospodarowania działki. Działka, na której usytuowano budynek Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, zlokalizowana jest na ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi. Działka ogrodzona, zabudowana, pokryta zielenią wysoka i niską uporządkowaną. Działka uzbrojona, na której znajduje się przyłącze wodne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze i napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne. Obecnie w budynku mieści się Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i noclegownia. Noclegownia zlokalizowana jest w prawym skrzydle budynku, przeznaczona jest ona dla 20 osób, działa od 1 listopada do 30 kwietnia każdego roku. Pozostała część parteru i druga kondygnacja przeznaczona jest na schronisko dla 62 kobiet. Odprowadzenie wód opadowych rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji i w teren. Projektowany stan zagospodarowania działki. Projekt swoim zakresem nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu zarówno pod względem infrastruktury podziemnej jak również elementów drogowych dojść, dojazdów i utwardzeń a także elementów powierzchni biologicznie czynnej. Obsługa komunikacyjna. Projekt nie ingeruje w istniejące dojazdy i dojścia do obiektu. Istniejąca infrastruktura drogowa komunikacji pieszej i kołowej oraz parking w sposób prawidłowy i wystarczający zapewniają dojazd, dojścia oraz obsługę komunikacyjną budynku. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

6 6 Zieleń. Projekt nie ingeruje w elementy zieleni niskiej i wysokiej. Nie przewiduje się zmian w zakresie układów roślinnych istniejącego terenu ani wycinki drzew w ramach zakresu objętego projektem. Sieci i przyłącza uzbrojenia terenu. - zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza i wodociągu projekt nie ingeruje z przyłącza. - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej, - zaopatrzenie w energię cieplną z sieci miejskiej istniejący węzeł cieplny, - odprowadzenie ścieków gospodarczo bytowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej - odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - miejsce gromadzenia odpadów stałych - na terenie obiektu. Ukształtowanie terenu. Poziom posadowienia, teren przy wejściach i poziom posadzki parteru obiektu nie ulega zmianą. Zestawienie urbanistyczne powierzchni. Projekt swoim zakresem nie ingeruje w elementy zagospodarowania terenu. Powierzchnia dojść i dojazdów - bez zmian Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian Powierzchnia zabudowy: Powierzchnia użytkowa: Kubatura: m2-950 m2-4358,58 m3 Ochrona konserwatorska. Działka będąca przedmiotem opracowania nie jest wpisana do rejestru zabytków Ochrona przed wpływami górniczymi. Działka na której projektuje się przebudowę istniejącego budynku nie znajduję się w granicach oddziaływania eksploatacji górniczej. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

7 7 Ochrona środowiska. Projektowana przebudowa budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, higienę i zdrowie użytkowników oraz ich otoczenie (obiekty sąsiadujące). Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne. Obszar oddziaływania: Projektowana przebudowa budynku swoim obszarem oddziaływania nie wykracza poza granice działki inwestora w zakresie dopuszczalnej odległości określonej w 12, dotyczące usytuowania budynku na działce oraz względem granicy z sąsiednią działką zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 75, poz.690, tekst jednolity z , poz Pozostałe warunkowania zostały zachowane tj.: Przedmiotowy budynek jest wolnostojący, odległość do najbliższego sąsiedniego budynku wynosi ponad 20 m, nie powoduje przesłaniania dopływu światła dziennego do pomieszczeń sąsiednich w myśl 13 w/w rozporządzenia. Warunki oświetlenia i minimalnego czasu nasłonecznienia światłem dziennym pomieszczeń mieszkalnych określonych w 60, również zostały zachowane. Jednocześnie usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe określone w 271, 272, 273 jest spełnione. Budynek nie spowoduje zakłócenia ciągów w przewodach kominowych istniejących i projektowanych budynków na działkach sąsiednich zgodnie z wymogami normy PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. KONSTRUKCJE: mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15 KONSTRUKCJE - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

8 8 Projekt zagospodarowania działki - MAPA: Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

9 9 7. INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY Ogólna charakterystyka. Adoptowany na potrzeby M.O.P.S. filia Łódź Górna, budynek dawnego żłobka rejonowego zrealizowany wg. projektu typowego typu A ZB/56/T w biurze projektów służby zdrowia. Adaptacja i dostosowanie do nowych potrzeb wg. p.tech. architektoniczno-budowlanego opracowanego przez zakład produkcyjno-usługowy Budekol Łódź ul. Tuszyńska 9 w 1992r. W związku z brakiem dokumentacji przeprowadzono pomiary z natury w celu zinwentaryzowania budynku. Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony południowo-wschodniej i pod względem komunikacyjnym obsługiwana jest z istniejącego zjazdu od ulicy Gałczyńskiego. Przedmiotowy budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący, o konstrukcji tradycyjnej, dach krokwiowo-płatwiowy pokryty papą. Parametry techniczne obiektu : - Szerokość budynku: 21,18 m - Długość budynku: 37,61 m - Wysokość budynku : 7,50 m - Powierzchnia użytkowa: 950,80 m 2 - Powierzchnia zabudowy: 558,00 m 2 - Kubatura: 4358,58 m 3. Zestawienie powierzchni: Wykaz pomieszczeń : -1 PIWN. Pow. użytkowa Razem m2 Pow. użytkowa m 2 Nr P-1/1 P-1/2 P-1/3 P-1/4 Nazwa pomieszczenia Kl. sch. Pom.gosp. Pom. Archiwum Pow. użytkowa 9.19 m m m m2 Nr P-1/5 P-1/6 P-1/7 P-1/8 Nazwa pomieszczenia Pom.gosp. Suszarnia Warsztat Szyb wind. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

10 10 Pow. użytkowa m m m m2 Nr P-1/9 P-1/10 P-1/11 P-1/12 Nazwa pomieszczenia Pom. Pom.gosp. Pom. tech. Pom. Pow. użytkowa m m m m 2 Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa P-1/13 Węzeł cieplny m2 Wykaz pomieszczeń : PARTER Pow. użytkowa Razem m2 Pow. użytkowa m 2 Nr P1/1 P1/2 P1/3 P1/4 Nazwa pomieszczenia Kl. schod. Pomieszczenie Pracownik socjalny Jadalnia Pow. użytkowa m m m m2 Nr P1/5 P1/6 P1/7 P1/8 Nazwa pomieszczenia Sypialnia Sypialnia Natrysk WC Pow. użytkowa m m m m 2 Nr P1/9 P1/10 P1/11 P1/12 Nazwa pomieszczenia WC WC Kuchnia Pom.socjalne Pow. użytkowa 1.05 m m m m2 Nr P1/13 P1/14 P1/15 P1/16 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie WC Pomieszczenie Szyb wind. Pow. użytkowa 2.66 m m m m2 Nr P1/17 P1/18 P1/19 P1/20 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

11 11 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie Pralnia Pomieszczenie Portiernia Pow. użytkowa 4.25 m m m m 2 Nr P1/21 P1/22 P1/23 P1/24 Nazwa pomieszczenia Kierownik Natryski WC Jadalnia Pow. użytkowa 9.66 m m m m2 Nr P1/25 P1/26 P1/27 P1/28 Nazwa pomieszczenia Pom.socjalne Magazyn Sypialnia Sypialnia Pow. użytkowa m m m m2 Nr P1/29 P1/30 P1/31 P1/32 Nazwa pomieszczenia Sypialnia Sypialnia Sypialnia Sypialnia Pow. użytkowa m m m m 2 Nr P1/33 P1/47 P1/48 P1/51 Nazwa pomieszczenia Pom.gosp. Pokój Pokój Pokój Pow. użytkowa 3.22 m m m m2 Nr P1/53 Nazwa pomieszczenia Pokój Pow. użytkowa m 2 Wykaz pomieszczeń : PIĘTRO Pow. użytkowa Razem m2 Pow. użytkowa m2 Nr P+1/1 P+1/2 P+1/3 P+1/4 Nazwa pomieszczenia Kl. schod. Hol Sypialnia Taras Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

12 12 Pow. użytkowa m m m m2 Nr P+1/5 P+1/6 P+1/7 P+1/7 Nazwa pomieszczenia Sypialnia Sypialnia Sypialnia WC Pow. użytkowa m m m m 2 Nr P+1/8 P+1/9 P+1/10 P+1/11 Nazwa pomieszczenia Sypialnia Palarnia WC WCj Pow. użytkowa m m m m2 Nr P+1/12 P+1/13 P+1/14 P+1/15 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie Natrysk WC Szyb wind. Pow. użytkowa 4.38 m m m m 2 Nr P+1/16 P+1/17 P+1/18 P+1/19 Nazwa pomieszczenia Magazyn Magazyn Magazyn Sypialnia Pow. użytkowa m m m m2 Nr P+1/20 P+1/21 P+1/22 P+1/23 Nazwa pomieszczenia WC WC Sypialnia Sypialnia Pow. użytkowa 1.77 m m m m2 Nr P+1/24 P+1/25 P+1/26 P+1/27 Nazwa pomieszczenia Sypialnia Sypialnia Sypialnia Taras Pow. użytkowa 8.00 m m m m 2 Nr P+1/28 P+1/29 P+1/29 P+1/30 Nazwa pomieszczenia Hol Natrysk Pomieszczenie Natrysk Pow. użytkowa m m m m2 Nr P+1/31 P+1/31 P+1/32 Nazwa pomieszczenia Jadalnia Kuchnia Sypialnia Pow. użytkowa 9.65 m m m 2 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

13 13 Układ konstrukcyjny. Fundamenty: ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany piwnic: o grubości 38 i 51 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany zewnętrzne: o grubości 38 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany wew. nośne: o grubości 25 i 38 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Ścianki działowe: o grubości 6 i 12cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy: żelbetowe typu DMS. Stropodach: wentylowany z płyt dachowych korytkowych opartych na ściankach ażurowych z cegieł. Pokrycie dachowe: Papa termozgrzewalna. Stolarka: okienna PCV, wewnętrzne drzwi płycinowe, pełne, natomiast zewnętrzne stalowe. Infrastruktura techniczna. Budynek wyposażony w następujące instalacje: - instalacja elektryczna z istniejącego przyłącza, - instalacja wodociągowa, z istniejącego przyłącza, - instalacja kanalizacyjna, z istniejącego przyłącza, - C.O. z istniejącej sieci ciepłowniczej, - instalacja telefoniczna, - istniejące przyłącze gazowe, - istniejąca instalacja odgromowa, - instalacja p.poż czujniki dymowe, - istniejący system ochrony obiektu. KONSTRUKCJE: mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15 KONSTRUKCJE - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

14 8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH Ogólna charakterystyka 14 Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż zostanie zrealizowana wg projektu indywidualnego wykonanego przez jednostkę projektową na zlecenie Inwestora. Inwestor wykonał część robót sposobem gospodarczym w związku z powyższym dokonano montażu drzwi przeciwpożarowych EI 30 firmy Hörmann w ścianach wydzielających klatki schodowe, na które Inwestor posiada odpowiednie certyfikaty i deklaracje. Jednakże nie posiada takich atestów na ścianki działowe z płyt g-k w związku powyższym zachodzi konieczność demontażu istniejących ścian działowych i ponownego wymurowania ścian z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Projektuje się ściany z cegły pełnej ceramicznej - gr. 6,5 cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości 1,5 klasa odporność ogniowej 1-odzina to jest wg. tablicy poz 1.1 instrukcja 221 ITB R60 - gr. 12 cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym klasa odporności ogniowej elementu wynosi 2h R120. Projektant dopuszcza rozwiązania równoważne z zakresu rodzaju materiału z którego ma być wykonany ponowny montaż ścianek działowych z obsadzeniem drzwi p.poż. Projektuje się również zamurowywanie otworu szybu windowego z cegły pełnej ceramicznej z tynkiem cementowo-wapiennym klasa odporności ogniowej j.w. oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do hydrantu p. poż. 25 a także montaż samoczynnego systemu instalacji oddymiającej i montaż okna oddymiającego z siłownikiem oraz okna napowietrzającego na parterze budynku. PROJEKTOWANY SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ: Wymóg zastosowania systemu samoczynnego oddymiania klatki schodowej wynika z projektu budowlanego, wykonanego na podstawie postanowienia wydanego przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przedmiotowego budynku stanowiącej jego integralną część. Cele projektowe systemu, powinny spełniać poniższe założenia: ułatwiają ewakuację poprzez utrzymywanie dolnej części pomieszczeń bez dymu, ułatwiają działania ratownicze, zapewniają ochronę konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem, zmniejszają pośrednie straty pożarowe spowodowane dymem i gorącymi gazami pożarowymi. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

15 15 Przepisy wykorzystane przy określaniu wymagań dla systemu oddymiania: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); PN-B :2001 oraz PN-B :2001/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady projektowania. Obowiązujące w okresie wykonywania projektu przepisy i normy oraz stan wiedzy technicznej dotyczący wymagań w tym zakresie. System oddymiania klatki schodowej. Zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego wewnętrznej klatki schodowej istniejącej wg PN-B z samoczynnym napowietrzaniem poprzez drzwi wejściowe do klatki schodowej system sterowany (uruchamiany) przez czujki dymu. Czujki wraz z urządzeniami sygnalizacji akustycznej powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami instalacji SSP stanowiącej oddzielne opracowanie. Warunki napowietrzania: Aby system wentylacji pożarowej funkcjonował prawidłowo należy zapewnić dopływ świeżego powietrza przez otwory umiejscowione w dolnych częściach klatki schodowej. Będą to w przypadku klatki schodowej drzwi wejściowe prowadzące z klatki schodowej na zewnątrz oraz drzwi przedsionka. Otwór napowietrzający powinien być oznakowany oraz mieć możliwość otwarcia z zewnątrz. Rozmieszczenie klap dymowych: Klapę dymową należy umieścić nad spocznikiem górnym schodów w postaci okna w ścianie zewnętrznej. Okno oddymiające będzie wyposażone w siłownik powodujący samoczynne otwarcie. Okno oddymiające powinno spełniać wymagania określane w PN-EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych. Drzwi przeznaczone do napowietrzania powinny posiadać odpowiednie zamknięcia (nieblokowane). Zaleca się zamki bębenkowe. W przypadku konieczności ich zamykania należy zapewnić ich odblokowanie z systemu sterowania oddymianiem przed uruchomieniem siłowników. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

16 System sterowania oddymianiem: 16 W przedmiotowym budynku, na klatce schodowej zaprojektowano instalację grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. W tym celu zamontowano okno oddymiające z siłownikiem elektrycznym. Parametry techniczne przebudowywanego obiektu : bez zmian Zestawienie powierzchni po przebudowie: bez zmian Układ konstrukcyjny po przebudowie : Fundamenty bez zmian Ściany nośne bez zmian Nadproża, wieńce bez zmian Stropy bez zmian Dach bez zmian Stolarka okienna okna oddymiające, okno podawcze KONSTRUKCJE: mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15 KONSTRUKCJE - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

17 17 9. OCHRONA P.POŻ. Podstawa prawna. Przepis 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U poz ). Przepis 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124 poz ), Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. nr 109 poz. 719 /. Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr poz. 2117). Przepis 5 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462). Przepis 6 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55 poz. 362). Niniejszy projekt obejmuje część zagadnień do realizacji postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi znak WZ /10 z dnia 7 lipca 2010 r. Oraz decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi nr MZ i MZ Projekt obejmiuje system samoczynnego oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, podłączonego do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru oraz hydrantów wewnętrznych i przegród z drzwiami EI 30. Charakter budynku. Budynek o powierzchni zabudowy 558,00 m 2 i wysokości 7,50 m. Wysokość budynku kwalifikuje go do budynków (N) niskich- 8 przepisu [1]. Budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii ZL V WT Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

18 18 Tabela 1. Kategorie budynków oraz części budynków, Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo definiowanych jak w - 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2]. Przewidywana gęstość wielkości obciążenia ogniowego(q d). Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii jako ZL i nie określa się wielkości obciążenia ogniowego. Kategoria zagrożenia ludzi. Określa się jako - ZL V. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem. Podział budynku na strefy pożarowe. Nie przewiduję się. Klasa odporności pożarowej budynku Zgodnie z 216 WT dla budynku N oraz dla ZL V, określa się klasę odporności pożarowej na klasę C części budynku Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

19 19 Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. - głównej konstrukcji nośna (ściany, słupy, podciągi i ramy) ( R60); - konstrukcji nośnej dachu nie określa się, (R15); - stropów ( REI 60 ), - ścian zewnętrznych ( EI 30 ), - ścian wewnętrznych projektuje się ścianki działowe EI 15, - pokrycie dachu nie określa się, Hydranty wewnętrzny Z uwagi na powierzchnię i gęstość obciążenia ogniowego przewiduje się 4 hydranty wewnętrzne DN 25 np.: firmy Supron, z wężem półsztywnym Typ Z25/30. Zawór na wysokości 1,35m od poziomu posadzki. Minimalne ciśnienie 0,2MPa i wydatek 1 l/s. Instalacja z rur stalowych bez szwu. Instalacja jako odrębna bez przyłączy przyborów sanitarnych. Przewidziano zawór pierwszeństwa odcinający zimną wodę bytową w przypadku spadku ciśnienia na hydrantach. Hydranty zewnętrzny Istniejący, podziemny, przed ogrodzeniem, przy furtce wejściowej na posesję, o wydajności 10 l/s. Wyłącznik główny p.poż Istniejący, wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych, System samoczynnego oddymiania grawitacyjnego - System składa się z okablowania, centrali oddymiającej, 2 okien oddymiających z siłownikami oraz przycisku do ręcznego uruchamiania oddymiania. Napowietrzanie będą stanowić otwierane od zewnątrz drzwi wejściowe do budynku i automatycznie otwierające się okno na parterze. Centrala, przycisk do ręcznego uruchamiania i siłowniki muszą być zasilane przewodem PH90, z przed p pożarowego wyłącznika prądu. Wszystkie elementy systemu muszą mieć aprobaty, dopuszczenia CNBOP. Na klatce schodowej i w całym obiekcie są detektory dymu oraz umieszczona w pomieszczeniu ochrony centrala sygnalizacji pożaru. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

20 20 Droga pożarowa Dla budynku przewiduje się dostęp dla PSP z istniejącej drogi publicznej. Podręczny sprzęt gaśniczy Nie projektuje się. Budynek wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Droga ewakuacyjna Nie projektuje się. Zgodnie z ekspertyzą uzyskano odstępstwo w związku z przekroczeniem długości drogi ewakuacyjnej ze względu na zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo użytkowników. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Wymagana, poza zakresem projektu. Odległość od obiektów sąsiednich. Przedmiotowy budynek jest wolnostojący, odległość do najbliższego sąsiedniego budynku wynosi ponad 20 m. Wniosek: Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne spełniają w całości wyżej wymienione warunki. KONSTRUKCJE: mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15 KONSTRUKCJE - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

21 Informacja BIOZ. Informacje ogólne: NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ INSTALACJI W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z NOCLEGOWNIĄ DO PRZEPISÓW P. POŻ ADRES INWESTYCJI: UL. GAŁCZYŃSKIEGO 7; ŁÓDŹ.; INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KILIŃSKIEGO 102/102 A; ŁÓDŹ.; Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Przedmiotem projektu są roboty budowlane w budynku istniejącym M.O.P.S. Zakres robót: - wykonanie robót murowych - prace wykończeniowe - wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznych, - wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Przedmiotowa działka jest działką zabudowaną. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie działki nie ma elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Głównym zagrożeniem dla planowanej inwestycji podczas jej realizacji będzie niebezpieczeństwo upadku z wysokości w związku z wykonaniem prac murarskich oraz możliwość porażenia prądem skala zagrożenia bardzo duża. Pozostały zakres robót budowlanych związany z pracami budowlanymi oraz wykonaniem elementów wykończeniowych nie są stosunkowo złożone, w związku z czym skala niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem tych prac określa się jako znikome. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

22 22 Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa: - upadek z wysokości, - możliwość upadku przedmiotów z wysokości na teren przyległy. - porażenie prądem, Jednocześnie należy zauważyć, że roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia r Prawo budowlane (Dz.U ), w związku z powyższym, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić szkolenia BHP stanowiskowe na każde stanowisko oddzielnie oraz wstępne. Szkolenia może przeprowadzić osoba posiadająca stosowne uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń np.: specjalista BHP lub kierownik budowy. Podstawowe zasady przeprowadzania i ramowy program instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: 1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; 2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1; 3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. 2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. 3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków technicznoorganizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. 4. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

23 23 6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego wg odpowiedniego wzoru, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Ramowy program instruktażu stanowiskowego: 1. Cel szkolenia. Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. 2. Uczestnicy szkolenia. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. 3. Sposób organizacji szkolenia. Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy: a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, d) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, e) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

24 24 Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 4. Ramowy program szkolenia. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin *) 1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, b) omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania 2 2 Pokazanie przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i 0,5 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

25 25 niebezpieczne 3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5 4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4 5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1 Razem: Min. 8 *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. nr180 z dnia 18 sierpnia 2004r., poz.1860/. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. W tym środków zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Roboty budowlano montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie występują strefy szczególnego zagrożenia. Roboty budowlane pod nadzorem osoby uprawnionej kierownika budowy, przestrzegając przepisów Rozp. Min. Infr. z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401) a w szczególności: 1) nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je bezzwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania; 3) wznowienie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 4) przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej na wys. 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

26 26 5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia; 6) teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, które powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mieć wysokość co najmniej 1,5m; 7) strefę niebezpieczną, w której mogą wystąpić źródła zagrożenia np.: możliwość upadku z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, 8) rusztowania powinny: - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; - posiadać konstrukcję niezbędną do przenoszenia działających obciążeń; - umożliwiać pracę w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 9) pracownicy zatrudnieni do montażu i rozbiórki rusztowań powinni mieć przeszkolenie do wykonywania danego rodzaju rusztowań; 10) wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych; 11) materiał z rozbiórki powinien być usunięty na wyznaczone składowisko; 12) przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami BHP. KONSTRUKCJE: mgr inż. Rafał Nagórka LOD/2690/PWOK/15 KONSTRUKCJE - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mateusz Chmielewski LOD/2844/PBKb/16 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

27 OPIS TECH. INSTALACJE SANITARNE Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora, - projekt architektoniczno budowlany, - plan zagospodarowania działki. - aktualne przepisy i normy. Zakres projektu. Opracowanie obejmuje zaprojektowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych pionu i poziomu wodnego oraz montażu czterech sztuk hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym jako instalacja p.poż. z wpięciem do istniejącej instalacji wodnej wraz z zaworem z siłownikiem odcinającym wodę dla celów bytowych w razie pożaru. Zasilanie budynku Zasilanie budynku jest wykonane z istniejącego przyłącza wodnego. Instalacja wody dla celów p.poż. Włączenie ( wpięcie ) projektowanej instalacji hydrantowej należy wykonać w pkt. P1 do istniejącej instalacji wodnej budynku za istniejącym wodomierzem patrząc od strony zewn. budynku, co zostało pokazane na rys. nr 9 IS rzut piwnicy. Włączenie zostanie wykonane w pomieszczeniu piwnicy o nr P- 1/11, natomiast montaż projektowanych hydrantów zostanie wykonany w miejscach pokazanych w części rysunkowej. Rurociągi wody projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, układane w bruzdach ściennych lub na ścianach. Przy wykonywaniu pionów konieczne będzie wykonanie przejść p.poż. przez stropy międzykondygnacyjne. Przewody prowadzone w bruzdach lub na ścianie powinny być układane w otulinie PE gr. min 6,0 mm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy wykonać dezynfekcje i płukanie instalacji wodociągowej. Dezynfekcje instalacji wykonać za pomocą roztworu chlorku wapnia o stężeniu mg/l, przetrzymując roztwór w instalacji przez okres 24 h. Instalacja p.poż. - hydrant wewnętrzny. Projektuję się rozbudowę istniejącej instalacji wodnej o p.poż. hydrant wewnętrzny DN 25 np.: firmy Supron, z wężem półsztywnym Typ Z25/30. Zawór należy usytuować na wysokości 1,35m od poziomu posadzki. Minimalne wymagane ciśnienie wynosić powinno 0,2MPa i wydatek 2,5m/s. Instalacja wykonać z rur stalowych bez szwu. Projektowaną instalację należy wpiąć w pomieszczeniu piwnicy o nr P-1/11-, natomiast montaż projektówanych hydrantów zgodnie z częścią rysunkową Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

28 28 Przykładowa karta tech. Projektant dopuszcza zastosowanie hydrantów o równoważnych parametrach tech.! Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

29 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź. 29

30 30 Dane techniczne: Rodzaj natynkowy Sposób podłączenia z boku, podłączenie do instalacji zasilającej 1 Typ węża DN 25, półsztywny Długość węża 25 m Średnica węża 25 mm Wymiary - wysokość 650 mm - szerokość 700 mm - głębokość 250 mm Ciśnienie robocze od 0.2 do 0.7 MPa Zawór aluminiowy DN 25 Wspornik węża wąż ułożony w koszu Szafka materiał blacha stalowa ocynkowana - kolor czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9003) - wykończenie lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową Drzwiczki pełne Zamek Patent Wyposażenie podstawowe szafka hydrantowa, zawór hydrantowy DN 25, wąż tłoczny półsztywny φ25mm, prądownica hydrantowa PWh-25, oznakowanie: znak 'Hydrant", tabliczka informacyjna, instrukcja montażu i konserwacji hydrantu, instrukcja podłączenia, karta gwarancyjna, nr identyfikacyjny Dane dodatkowe: kraj produkcji producent Polska SUPRON Normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje: - hydrant posiada Certyfikat Zgodności CE wystawiony przez CNBOP, - wąż zgodny z normą PN-EN prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-694, - prądownica posiada certyfikat zgodności PN-EN Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

31 31 Wykaz elementów instalacji wodociągowej Rysunek Nazwa Oznaczenie Ilość Hydrant przeciwpożarowy HP1 HP2 2 szt. Punkt włączenia instalacji P1 1 szt. Zawór czerpalny ze złączką do węża Zawór odcinający ZO1 w piwnicy ZW1 ZW2 ZO1 2 szt. 1 szt. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7;; Łódź.

32 ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE Autor: Firma Pasja Rafał Nagórka [L01] 32 Zestawienie materiałów instalacji wodociągowe Lp. Niezgrupowane Nazwa Jednostk a Ilość Wymiary 1 Hydrant przeciwpożarowy szt DN25 2 Hydrant przeciwpożarowy szt DN25 3 Kolano 90 Stal Gwint GW szt DN32 4 Redukcja Stal Gwint GW DN32/DN25 szt DN32/DN25 5 Redukcja Stal Gwint GZ DN32/DN205 szt DN32/DN25 6 Zaślepka Stal Gwint GW szt DN25 7 Zawór do węża szt DN32 8 Złączka Stal Gwint GW DN20 szt DN25 9. Zawór odcinający Szt DN32 Zimna woda 1 Izolacja m x10.00 mm 2 Rura Stal m x3.25 mm 3 Rura Stal m x2.90 mm 4 Rura Stal m x3.25 mm 5 Rura Stal m 1.96 DN x3.25 mm INST. SANIT.: INST. SANIT.: mgr inż. Wiktor Pecyna ŁOD/IS/7989/07 mgr inż. Paweł Pająk GP.IV.7342/42/94 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

33 ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Autor: Firma Pasja Rafał Nagórka [L01] OPIS TECH. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora, - projekt architektoniczno budowlany, - plan zagospodarowania działki. - aktualne przepisy i normy. Zakres projektu. Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do podłączenia ( wpięcia ) do istniejącej Centrali systemu sygnalizacji pożaru, która znajduję się w pomieszczeniu portierni na parterze budynku. W celu wykonania włączenia należy uzgodnić ten fakt z zarządcą sytemu tj. z Firmą ELECTRONICS Magierski, Majewski, Magierski s.j z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 109, koncesja MSWiA Nr L-2066/00 tel.: ; fax.: ; Przewiduję się zaprojektowanie następujących prac w zakresie instalacji wewnętrznych: - podłączenie Centrali od okien oddymiających do istniejącego Systemu centrali sygnalizacji pożaru wraz podłączeniem do siłowników oraz ręcznego wyłącznika systemu oddymiana, które to podłączenia należy wykonać przewodem PH90 Zasilanie budynku Zasilanie budynku jest zrealizowane z istniejącego przyłącza napowietrznego na frontowej ścianie elewacyjnej, na której znajduje się złącze przyłączeniowo-pomiarowe ZPP, skąd doprowadzony jest przewód zasilający do tablicy rozdzielczej. Do tablic podłączone są obwody oświetleniowe oraz oraz obwody gniazd wtyczkowych 230V i 380V. Projektowana instalacja elektryczna centrali nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania na zasilanie, zatem istniejące zasilanie jest wystarczające do zasilania budynku. Układanie przewodów. Rozprowadzenie obwodów instalacyjnych pokazano na rzucie budynku rys. 7 i 8. Instalacją wykonana będzie w układzie sieci TNS przewodami typu YDYżo 750V o ilości żył jak na rysunku. Przewody będą układane w wykutych bruzdach na ścianach w winidurowych rurkach ochronnych. Instalacja obwodów zasilających centrale będzie wykonana z przewodów typu YDY żo 3x1,5 mm wg części rysunkowej projektu. Uwagi dla wykonawcy. Skuteczność ochrony należy sprawdzić wykonując pomiary po realizacji prac elektrycznych. Dokonać pomiarów rezystencji przewodów. Całość zadania wykonać zgodnie z PN/IEC, PN-HD zeszyt 41 i pod odpowiednim nadzorem. W szczególności należy przestrzegać zasad i przepisów dotyczących BHP. Wszystkie materiały wbudowane na obiekcie powinny posiadać atesty bądź deklaracje zgodności. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

34 ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Autor: Firma Pasja Rafał Nagórka [L01] 34 Wykaz elementów instalacji elektrycznej Rysunek Nazwa Oznaczenie Ilość Stropowy przepust kablowy PS1 PS2 2 szt. Proj. centrala od okien oddymiających. I, 20/20/20 cm, 250A IP 44 Cent. oknna 1 szt. Istn. centrala systemu sygnalizacji pożaru I, 35/65/20 cm, 250A IP 44 SSp.poż 1 szt. Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa W1 W2 2 szt. Zestawienie materiałów instalacji elektrycznej Lp. Nazwa Jednostka Ilość Niezgrupowane 1 Przewód YDY 3x1.5 m Proj. centrala od okien oddymiających. I, 20/20/20 cm, 250A IP 44 Istn. centrala systemu sygnalizacji pożaru I, 35/65/20 cm, 250A IP 44 szt szt Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa szt INST. ELEKT.: INST. ELEKT. - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tadeusz Pluta ŁOD/IE/1452/02 mgr inż. Paweł Kowalczyk ŁOD/IE/9778/13 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

35 Z ZAŁĄCZNIKI Z.1 zaświadczenia o przynależności do Izby i decyzje o nadaniu uprawnień projektantów Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB konstrukcje Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

36 36 Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności konstrukcje Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

37 37 Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB konstrukcje - sprawdzający Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

38 38 Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności konstrukcje sprawdzający: Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

39 39 Zaświadczenia o przynależności do ŁOIIB instalacje elektryczne Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

40 40 Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności instalacje elektryczne Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

41 41 Zaświadczenia o przynależności do ŁOIIB instalacje elektryczne sprawdzający: Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

42 42 Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności instalacje elektryczne sprawdzający: Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

43 43 Zaświadczenia o przynależności do ŁOIIB instalacje sanitarne. Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

44 44 Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności instalacje sanitarne Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

45 45 Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB instalacje sanitarne sprawdzający: Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

46 46 Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności instalacje sanitarne-sprawdzający: Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

47 47 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

48 48 Decyzja KM PSP znak MZ z dnia Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

49 49 Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

50 50 Decyzja KM PSP znak MZ z dnia Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.

51 51 Decyzja KM PSP znak MZ z dnia Projekt budowlany: Przebudowa budynku oraz instalacji w związku z dostosowaniem budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z noclegownią do przepisów p.poż ; ul. Gałczyńskiego 7; Łódź.