Integracja aplikacji biznesowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja aplikacji biznesowych"

Transkrypt

1 Integracja aplikacji biznesowych

2 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise to rozwiązanie bardzo mocno dostosowane do specyfiki sieci dystrybucyjnych. System Epicor Enterprise został stworzony z myślą o zaspokojeniu potrzeb informatycznych średniej wielkości firm. Efektywnie wspomaga procesy zarządzania logistyką, sprzedażą i marketingiem. Dostarcza informacji na temat dotychczasowej sprzedaży, ilości dostępnych towarów, dokonanych rezerwacji i złożonych zamówień. Ułatwia prowadzenie efektywnej polityki cenowej, usprawnia realizację i analizę efektów prowadzonych kampanii promocyjnych oraz wspomaga zarządzanie programami lojalnościowymi. Zapewnia dostęp do pełnych i aktualnych informacji o rozrachunkach z klientami indywidualnymi oraz partnerami handlowymi. W standardowej wersji systemu znajdują się moduły dostosowane do wymagań sieci dystrybucyjnych. System Epicor Enterprise obejmuje aplikacje do obsługi centrali firmy i salonów własnych, zapewniając wymianę danych pomiędzy centralą a salonami w trybie off-line lub on-line oraz wymianę informacji z klientami i dealerami za pośrednictwem aplikacji internetowej - eportala B2B.,System Epicor Enterprise umożliwia zarządzanie siecią sklepów detalicznych, zarówno firmowych, jak i franczyzowych. Informacje zgromadzone w sieci sklepów na bieżąco przekazywane są do systemu w centrali. Dzięki temu możliwe jest nie tylko dostosowanie asortymentu do potrzeb klientów, ale także zapewnienie ciągłości sprzedaży towarów. Na podstawie otrzymanych informacji centrala ma możliwość bieżącej analizy wielkości i wartości sprzedaży w całej sieci sklepów i prowadzenia efektywnej polityki odświeżania zapasów. Interpretacja zebranych informacji pozwala łatwo zidentyfikować sklepy generujące największe przychody i najlepiej sprzedający się asortyment oraz ocenić efektywność prowadzonych kampanii marketingowych. Otrzymane w ten sposób dane znacznie ułatwiają proces podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. Dzięki wykorzystaniu systemu możliwe jest stałe poszerzanie i aktualizowanie informacji o klientach i skierowanych do nich działaniach sprzedażowych i marketingowych. Dzięki systemowi Epicor Enterprise centrala ma możliwość szybkiego planowania i reakcji na potrzeby sklepów. Centrala otrzymuje bieżącą informację o sprzedaży wyrobów w sklepach z jednoczesną możliwością analizy natężenia sprzedaży w danych punktach sprzedaży lub w danych rejo- nach. Uzyskuje bardzo szybko informacje o najpopularniejszych modelach rozmiarach, kolorach, rodzajach. Dla obsługi salonów Qumak-Sekom oferuje własną aplikację Salon.NET by Qumak Sekom. Na szczególną uwagę zasługują wdrażane wraz z systemem Epicor Enterprise rozwiązania z obszaru Business Intelligence. W przypadku, gdy w grę wchodzi obsługa ogromnej ilości danych, bardzo istotna staje się kwestia sprawnego ich raportowania i analizowania. Standardowe narzędzia raportowe mogą być w takiej sytuacji niewystarczające i korzystne staje się zbudowanie hurtowni danych oraz zastosowanie mechanizmów OLAP, umożliwiających wykonywanie wielowymiarowych analiz w obszarze dystrybucji i logistyki. Narzędzia te mogą stanowić niezastąpione źródło wiedzy biznesowej dla decyzyjnego szczebla firmy. Wybierając firmę Qumak Sekom i oferowane przez nią produkty oraz usługi, otrzymają Państwo: Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem silnie dostosowany do specyfiki sieci dystrybucyjnych, gwarantujący możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb, wsparcie sprawdzoną w praktyce metodyką wdrożenia, pozwalającą na etapowe uruchamianie poszczególnych elementów funkcjonalnych systemu w kolejności dyktowanej priorytetami przedsiębiorstwa, przewidującą czynniki ryzyka i wszelkie działania zapewniające skuteczne realizowanie zadań w planowanym terminie i w przewidywanym kosztorysie, gwarancję prowadzenia wdrożenia przez świetnie przygotowanych konsultantów, doskonale znających oferowany produkt, potrafiących skutecznie zastosować narzędzia informatyczne, dążących do dobrego poznania firmy klienta, bardzo silnie identyfikujących się z jego potrzebami i problemami, mobilnych.

3 Integracja aplikacji biznesowych Moduły systemu Epicor Enterprise obsługa centrali firmy W ramach proponowanego rozwiązania położono główny nacisk na: planowanie i realizację akcji marketingowych oraz ocenę efektywności tych działań, planowanie, prognozowanie i realizację sprzedaży procesowej oraz kontraktacyjnej, zintegrowanej z logistyką sprzedaży - umożliwia to między innymi ewidencję klientów i partnerów oraz klientów potencjalnych, segmentację klientów, śledzenie historii kontaktów, prowadzenie umów handlowych według określonych scenariuszy postępowania, planowanie działań związanych z klientami i partnerami, planowanie i realizację sprzedaży hurtowej i detalicznej z obsługą sieci salonów, zarówno w trybie on-line, jak i w trybie off-line z własnym mechanizmem replikacji, ergonomię i wydajność na stanowiskach pracy fakturzystek i kasjerów; współpracę z urządzeniami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych i kas pancernych, wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem sieci salonów (automatyczne zatowarowanie salonów, automatyczne generowanie zamówień do dostawców) wraz z obsługą składu celnego (mechanizmy clenia, integracja z agencją celną w zakresie dokumentów celnych) i organizacją zapotrzebowania na transport; optymalizacja procesów wysyłki, bieżący dostęp do rzetelnej informacji o sprzedaży w salonach, zastosowanie rozwiązań e-biznes z dostępem przez internet, wspomagających sprzedaż B2B (klienci), rozbudowane możliwości raportowania i analiz wielowymiarowych w oparciu technologię OLAP. System Epicor Enterprise posiada istotne elementy wyróżniające go spośród innych systemów oferowanych na rynku polskim dla średnich firm oraz gwarantujące satysfakcjonującą realizację wymagań firmy w obszarze zarządzania marketingiem, sprzedażą, logistyką w przedsiębiorstwie oraz koordynacją procesów w rozproszonym środowisku salonów i innych punktów sprzedaży. 3 Back-office - Finanse Wielowalutowość współpracuje ze wszystkimi modułami systemu, daje możliwość definiowania dowolnej liczby walut i stosowania różnych kursów dla każdej z nich, np. bieżący, historyczny, średni i inne. Umożliwia księgowanie, śledzenie i prezentowanie zysków i strat wynikających z różnic kursowych. Wielowalutowość jest dostosowana do wymogów Europejskiej Unii Monetarnej, obsługuje również walutę Euro, wprowadzoną od r. Konsolidacja moduł Konsolidacja bilansów i rachunku wyników umożliwia rozliczenie działalności holdingów i przedsiębiorstw międzynarodowych. Uwzględnia wszystkie rodzaje powiązań pomiędzy firmą macierzystą a pozostałymi jednostkami wchodzącymi w skład grupy. Moduł Konsolidacja pozwala na dokonanie tej operacji pomimo: różnej struktury planu kont w poszczególnych jednostkach, różnych okresów sprawozdawczych, różnej waluty podstawowej, trwania roku obrachunkowego.

4 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom 4 Należności umożliwia proste i wygodne zarządzanie operacjami związanymi z fakturami, notami kredytowymi, wpływami środków pieniężnych itp., jak również precyzyjne, bieżące śledzenie rozrachunków z klientami, planowanie wpływów pieniężnych z tego tytułu w oparciu o harmonogram spływu należności, kontrolę należności przeterminowanych, itp. Zobowiązania moduł zawiera procedury pozwalające na wprowadzanie wszystkich operacji związanych z zakupem (np. faktury kosztowe, faktury magazynowe, SAD-y, korekty i przeksięgowania). Ułatwia śledzenie i kontrolę zobowiązań wobec dostawców, które powstają w efekcie zamówień wprowadzanych w module Zakupy. Precyzyjne zarządzanie wydatkami przedsiębiorstwa i kompleksowa kontrola rozrachunków z dostawcami zapewnia utrzymanie płynności finansowej przy minimalnym zaangażowaniu kapitałów własnych. Wprowadzanie danych jest ułatwione dostępnością okien wyboru, znaczna część informacji jest wybierana automatycznie z istniejącej bazy danych. Płatności - moduł służy do kontroli ciągłości salda kasy lub rachunku bankowego, ewidencji przychodów i wydatków, tworzenia raportu kasowego i wyciągu bankowego z automatycznym księgowaniem w modułach. Dla każdego rachunku bankowego i kasy wyodrębnione jest konto w planie kont oraz identyfikator w module Płatności, na którym ewidencjonuje się przychody (wpłaty) i wydatki (wypłaty). W module można prowadzić pracę kasy w trybie on-line. Środki Trwałe moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego używanych w przedsiębiorstwie. Umożliwia równoległe rozliczanie amortyzacji jednego środka trwałego według różnych metod i w różnych walutach. Pozwala na ścisłą ilościowo-wartościową kontrolę stanów, dostarcza na bieżąco wszelkich niezbędnych informacji (np. dla potrzeb planowania). Home-banking w ramach proponowanego modułu Zobowiązania jest instalowana funkcjonalność przygotowywania danych do elektronicznego transferu przelewów. Na podstawie odpowiednio skonfigurowanych danych dla każdego z banków (metod płatności, danych o banku, numeru konta, kont środków pieniężnych, danych o bankach i rachunkach dostawców, struktury plików dla banku) można wprowadzać zapłaty do dostawców dla home-banking u. Faktoring dane o kliencie zawierają funkcję zarządzania limitem faktoringowym. Wniosek faktoringowy jest generowany przez system na żądanie użytkownika. Tworzony jest w systemie raport zestawienie faktur faktoringowych dla banku. W module Płatności następuje ewidencja wyciągu bankowego z rachunku podstawowego wypłaty do banku tytułem regresu. Po otrzymaniu informacji o regresie, w Dziale Handlowym uruchamiany jest proces windykacyjny, wydruk wezwania do zapłaty, naliczenie odsetek. Księga Główna moduł ten umożliwia: łatwe definiowanie planu kont, 32-znakowy kod konta, możliwość definiowania typów i podtypów kont, możliwość dynamicznego definiowania analityki dodatkowej, tzw. kodów odniesienia, ze wskazaniem relacji między kontami i analityką dodatkową, możliwość definiowania typów kodów odniesienia, definiowanie dowolnych okresów obrachunkowych (rok obrotowy może zawierać do 365 okresów sprawozdawczych, można definiować dowolne okresy oraz dowolnie początek i koniec roku obrotowego), integrację danych pochodzących z pozostałych modułów (wraz z pełnym audytem), księgowanie w różnych okresach sprawozdawczych, automatyzację operacji cyklicznych (księgowanie umorzeń, opłat czynszowych, ubezpieczenia) z możliwością kontroli salda, automatyczne przeksięgowania z wykorzystaniem kluczy lub danych niefinansowych, wprowadzanych z Księgi Głównej lub z arkuszy, ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz według miejsc powstawania kosztów, jak również według wyznaczonych działań czy procesów (ABC), rozliczanie kosztów według indywidualnych potrzeb firmy, łatwość we wdrażaniu controllingu w powiązaniu z danymi pochodzącymi wprost z systemu klasy CRM lub KP. Generator raportów finansowych FRx specjalny generator, służący do konstruowania raportów w oparciu o dane księgowe z systemu Epicor Enterprise. Jest to podstawowe narzędzie, w oparciu o które budowany jest System Informowania Kierownictwa dopasowany do indywidualnych potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa. Generator ten umożliwia łatwe przeprowadzanie analiz wskaźnikowych, analiz porównawczych danych rzeczywistych i budżetowych, prognozowania itp.

5 Integracja aplikacji biznesowych BackOffice - Dystrybucja i logistyka Planowanie Zapotrzebowania dla Produkcji definicja receptury modelu, kolekcji, generowanie okresowe zapotrzebowania dla produkcji na podstawie planów sprzedaży oraz zamówień zakupu na podstawie utworzonego zapotrzebowania dla produkcji i receptur modeli z zamówień; weryfikacja harmonogramu realizacji zamówień. Planowanie sprzedaży plan sprzedaży dla kanałów i grup asortymentowych; obsługa zamówień kontraktacyjnych i zamówień bieżących; raport bilansowania planów sprzedaży z zapotrzebowaniem dla produkcji opcja dodatkowa. Zakupy obejmują zamówienia zakupu wraz ze standardowymi mechanizmami generacji automatycznych zamówień do dostawców, przyjęcia wraz z kontrolą jakości, rozliczenie zakupu, dostawy niefakturowane, towary w drodze i rozliczenie importu. Magazyny zarządzanie magazynami, wielopoziomowa struktura asortymentu, kompletacja, inwentaryzacja z automatycznymi kompensatami, alerty na zagrożonych stanach magazynowych; analiza rotacji i nieprawidłowych zapasów. ATS Automatyczne zatowarowanie salonów mechanizmy automatycznego zatowarowania salonów na podstawie danych sprzedaży, stanów bieżących oraz ustalonych stanów minimalnych. Dodatkowe parametry brane do przetwarzania to definicja salonów z ich parametrami takimi, jak: priorytet, kalendarz dni pracy, liczba dni dostawy, liczba dni sprzedaży (cykl), współczynnik dni sprzedaży wykorzystywany przy obliczeniu bonus a, jak i sam cel zatowarowania. Sprzedaż kontrole i alerty finansowe na klientach i salonach; ewidencja sprzedawcy i kasjera przy każdej transakcji handlowej, liczniki linii na paragonach, obsługa urządzeń fiskalnych, czytników kodów kreskowych, automatyczne generowanie korekt do zwrotów oraz korekt skonta, podstawowe analizy sprzedaży. Promocje - moduł ten jest integralną częścią sprzedaży. Ewidencjonuje się tu programy i działania promocyjne. Działania promocyjne - to wszystkie działania marketingowe, które przez dodanie do produktu krótkotrwałych zachęt, zmierzają do zmiany postrzeganej przez klientów relacji ceny do wartości produktu, przez co stanowią dla nich bodziec do natychmiastowego zakupu. Działania te są skierowane zarówno do kanału dealerów, jak i do klientów detalicznych. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy: promocje, przeceny i wyprzedaże. Promocje - polegają na sprzedaży asortymentu w zestawach. Kupując zestaw klient może otrzymać gratis, rabat lub specjalną cenę promocyjną. Promocje mogą być ściśle powiązane z rokiem kalendarzowym (np. Walentynki, wakacje) lub mieć charakter mobilny. Mogą być skierowane do wybranej grupy klientów, do danego regionu, dla wskazanej listy asortymentu itp. Przeceny zwykle polegają one na obniżaniu cen asortymentu słabo sprzedającego się. Wyprzedaż - polega na największym obniżeniu cen całego pozostałego asortymentu lub części kolekcji. Ewidencja działania promocyjnego jest poprzedzona dokładną analizą sprzedaży, wytypowaniem modeli do promocji, ustaleniem na podstawie wcześniejszych działań jakiego rodzaju promocja będzie najskuteczniejsza. Dla działania promocyjnego jest określany budżet - jego akceptacja następuje po określeniu ilości i wartości kosztów, które traktowane są, jako planowane koszty promocji. Rzeczywiste koszty promocji są automatycznie rejestrowane w module promocji na podstawie wydanych towarów z magazynu, lub faktury kosztowej za usługę marketingową. Po zakończeniu akcji można wykonać raport Ocena efektywności promocji, w którym zebrane są: sprzedaż w okresie obowiązywania promocji, koszt własny sprzedaży oraz wszystkie koszty rzeczywiste związane z organizacją akcji. Ponadto, na bieżąco w trakcie trwania promocji, można analizować zainteresowanie sprzedażą i jej wzrostem. Szybka reakcja pozwala wzmocnić działanie promocji np. przez wyeksponowanie towaru promowanego, lub silniejszą reklamę. Jeśli promocja okaże się skuteczna, można wykorzystać ją jako szablon dla następnych akcji. Tworzenie nowych planów działania może być wspomagane przez definiowanie szablonów postępowania pozwalających na określenie dat realizacji poszczególnych kroków i przyporządkowanie ich do użytkowników systemu. W ramach programów można również zdefiniować działania związane z marketingiem wizerunkowym i budowaniem pozycji marki na rynku. Ta część marketingu nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, ale umożliwia analizowanie wpływu kampanii reklamowej na sprzedaż. Moduł wymiany danych EDI Moduł Obsługi Sprzedaży ma możliwość wymiany dokumentów z odbiorcami za pośrednictwem różnych systemów EDI. W chwili obecnej z integracji korzystają nasi klienci, wymieniając dokumenty ze swoimi klientami za pośrednictwem systemu EDI firmy Comarch. Integracja dokonana jest w zakresie zamówień od odbiorców oraz faktur sprzedaży. Dokumenty te przesyłane są w postaci elektronicznej w formacie plików xml. W zakresie EDI współpracujemy również w z firmą EDISON. 5

6 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Witryna Witryna to aplikacja internetowa, umożliwiająca poszczególnym użytkownikom - kierownikom salonów własnych i dealerskich składanie zamówień, przeglądanie oferowanego asortymentu i dostępnych stanów magazynowych. Na witrynie może być udostępniana informacja o aktualnych promocjach i czasach ich obowiązywania. Za pośrednictwem witryny mogą być składane reklamacje klienta i możliwe jest śledzenie statusu relizacji reklamacji. Witryna wspiera zarządzanie programami lojalnościowymi. 6 FrontOffice CRM Kontakty handlowe obsługa wszystkich rodzajów kontaktów handlowych z dealerami i kierownikami salonów własnych np. rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, tradycyjnej lub prowadzonej faksem, jak również kontaktów osobistych. Kontakt stanowiący jednolitą bazę danych oraz historię kontaktów jest przyporządkowywany konkretnej osobie. Istnieje także możliwość ustalania priorytetów zadań do wykonania w ramach danego kontaktu. Zarządzanie siecią dystrybucji moduł ten opisuje proces zarządzania siecią dystrybucyjną, tworząc spójne i usystematyzowane środowisko, gdzie rejestrowane są wszystkie kroki podejmowane w trakcie trwania tego procesu. W ramach sieci dystrybucyjnej możemy wyróżnić dwa podstawowe podmioty: salony własne oraz dealerów, z którymi podpisane są umowy franchizingowe. Głównym zadaniem tego narzędzia jest jednolity opis procesu zarządzania siecią dystrybucyjną oraz zbieranie wszystkich jego istotnych zdarzeń w przejrzystej strukturze. Równie ważne jest pozyskanie możliwości łatwego i szybkiego analizowania działań w obrębie odbywającego się procesu oraz globalnego spojrzenia na sieć, jej dynamikę rozwoju, czy też ustalane warunki handlowe i związane z nimi koszty. Moduł wspiera działania związane z otwarciem salonów dealerskich i salonów własnych. W kontekście miasta opisujemy instytucje (firmy, uczelnie, urzędy, hotele itd.), znajdujące się w danym mieście oraz znajdujące się w nim główne ciągi komunikacyjne. Rejestrujemy informacje o punktach handlowych konkurencji. Ewidencjonujemy oferty potencjalnych dealerów oraz faktyczne punkty sprzedaży. Wykorzystując mechanizmy kontaktów, jesteśmy w stanie automatycznie planować zadania związane z procesem otwierania nowych salonów i przypisywać je do odpowiednich osób. Tutaj rejestrujemy również każde zdarzenie, które miało miejsce w ramach procesu otwierania salonu. Umowy handlowe z dealerami jednym z elementów, który decyduje o podjęciu współpracy z dealerem, jest podpisanie umowy. W szczegółach umowy w kontekście dealera zawarte są terminy obowiązywania i warunki handlowe. Tutaj możemy przypisywać wszelkiego rodzaju załączniki. Z umowami mogą być również powiązane koszty (zarówno planowane, jak i zrealizowane). Koszty zrealizowane wpisywane są w księgowości w trakcie księgowania faktur kosztowych i poprzez integrację są widoczne w module CRM.

7 Integracja aplikacji biznesowych Umowy najmu przy otwieraniu własnych salonów, często wynajmowane są do tego celu lokale. W kontekście firmy wynajmującej rejestruje się umowy najmu. Na zakładce Dane handlowe definiowane są wszystkie podstawowe warunki najmu. Istnieje możliwość porównywania kosztów najmu i opłat zawartych w umowie z późniejszymi fakturami. Szczegóły wyposażenia moduł ten pozwala rejestrować podstawowe informacje, dotyczące wyposażenia salonów własnych. Alarmy przypominają o terminach okresowych przeglądów. Ewidencja wyposażenia jest ewidencją ilościową. Można uwzględniać środki trwałe, przy czym nie ma integracji z modułem środki trwałe. Opisywany moduł pełni rolę pomocniczą (ma formę organizera). Ma przypominać użytkownikom Działu Administracji i Inwestycji o zbliżających się terminach przeglądów gwarancyjnych. Szczegóły konkurencji moduł pozwala gromadzić informacje ogólne o naszej konkurencji, o grupach produktowych i cenach konkurencji oraz informacje opisowe pogrupowane tematycznie (dotyczące promocji, organizacji dystrybucji itp.). Oprócz tych informacji, wykorzystując raport miasta, jesteśmy w stanie wydobyć te, które dotyczą punktów sprzedaży konkurencji z dokładnym ich opisem. Marketing wizerunkowy w module definiowane są podstawowe informacje opisujące planowane, bądź realizowane działania marketingowe. Wspierana jest obsługa różnych typów działań marketingowych tj.: Projekt / koncepcja założenia realizacji poszczególnych działań marketingowych. Mają one zwykle formę opisowo-graficzną i przechowywane są w formie fizycznych dokumentów. Materiały marketingowe materiały będące na wyposażeniu sklepów, bądź rozdawane lub sprzedawane klientom. Forma tych materiałów może być dowolna. Mogą to być: katalogi, ulotki, plakaty, banery, hanger y, stojaki, folie, kasetony, itd. Public Relations działania, mające na celu wypromowanie marki na rynku. Spektrum działań możliwych do realizacji, a związanych z PR-em, jest bardzo szerokie. Sponsoring forma działań marketingowych zbliżonych pod względem celów do działań PR. Zasadniczą cechą działań sponsoringowych jest określenie formy oraz podmiotów / adresatów (osoby, organizacje, przedsięwzięcia). Media szeroki wachlarz działań marketingowych związanych z promowaniem marki na rynku przy wykorzystaniu rozmaitych mediów. Obecnie używane do promowania marki media to: prasa, radio, kino, outdoor, internet. Nie wyklucza się wykorzystywania również innych mediów. Product placement polega na użyczaniu stylistom ubiorów z kolekcji marki. Pokazy mody imprezy otwarte, na których prezentowane są kolekcje. Organizacja imprezy, zatowarownie, modelki i modele, usługodawcy i zaproszenia klientów. Mass-mailing działania marketingowe, polegające na ustaleniu grup klientów określonych informacji i przekazaniu im tych informacji w odpowiedni sposób (poczta, ). Telemarketing działania marketingowe, polegające na określeniu grupy odbiorców i przekazywaniu im odpowiednich informacji w trakcie rozmowy telefonicznej. Visual Merchandising działania, polegające na ujednoliceniu wizualizacji punktów handlowych. W tym celu zatrudniona jest osoba (stylistka) odpowiedzialna za wizualizację. Dodatkową formą promowania jest własna strona internetowa, na której znajdują się informacje dotyczące firmy, kolekcji, promocji oraz wszelkiego rodzaju newsy. System umożliwia prowadzenie harmonogramu planowanych wydatków marketingowych na liście umieszczane są informacje o kwotach i datach planowanych wydatków. Informacje te przenoszone są do modułów back office, gdzie aktualizowany jest plan kasowy. Użytkownicy mogą przeglądać zadania przypisane do nich w ramach harmonogramów w różnych działaniach marketingowych. W systemie istnieje szereg raportów, pokazujących efektywność poszczególnych działań marketingowych. Za pomocą narzędzia moje akceptacje użytkownicy mogą sprawdzać wszystkie akceptacje, do których zostali przypisani. Akceptacje mogą być związane z procesami: obsługi działań marketingowych, otwierania nowego sklepu czy też z ustalania warunków handlowych. 7

8 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Analizy wielowymiarowe: Repozytorium danych (baza danych na serwerze raportowym zasilana zweryfikowanymi danymi). Kostki analityczne w standardzie przyjęto kostkę analityczną sprzedaży. eintelligence Explorer AI narzędzie do prezentacji graficznej i analiz zdefiniowanych kostek analitycznych. Informacja zarządcza - OLAP, budżetowanie, alerty 8 Pojęcie Inteligencja biznesu łączy się ściśle z określonym typem zarządzania firmą. Chodzi o zarządzanie strategiczne, które w warunkach ciągłych zmian i rosnącej rywalizacji staje się kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, a w efekcie odniesienia sukcesu. Strategiczne zarządzanie wymaga strategicznej informacji wstępnie przetworzonej, szybkiej, aktualnej, czytelnej i precyzyjnej, czyli takiej, która pozwoli błyskawicznie ocenić sytuację i podjąć właściwą decyzję. Dopiero taka informacja jest cennym materiałem, przydatnym merytorycznie w procesie podejmowania taktycznych decyzji biznesowych. Duża ilość danych charakterystyczna dla doby szybkich mediów zmusza do wypracowania sprawnych mechanizmów selekcji i analiz, które skrócą czas reakcji na konkretne zdarzenia rynkowe i zminimalizują ryzyko popełnienia taktycznego błędu.

9 Integracja aplikacji biznesowych Rozwiązanie eintelligence to kompletny zestaw narzędzi, który umożliwia strategiczne analizowanie danych dostępnych we wszystkich aplikacjach zestawu Epicor Enterprise. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji analitycznych i operacyjnych osobom podejmującym strategiczne decyzje w obrębie całej firmy, na wszystkich szczeblach zarządzania. eintelligence pozwala na bardzo zaawansowany dostęp do danych przechowywanych w obrębie wszystkich używanych przez firmę systemów transakcyjnych oraz wykonywanie wysokiej jakości analizy tych danych. W skład zestawu eintelligence wchodzą następujące komponenty: Budżetowanie to pakiet umożliwiający rozległe wsparcie dla budżetowania, planowania i prognozowania. Budżetowanie stanowi kompleksowe wsparcie dla procesów budżetowania i planowania w obrębie całej struktury organizacyjnej firmy. Zaawansowane możliwości analityczne, oferowane przez ten pakiet, redukują czas, koszty i upraszczają proces planowania w całej firmie. Budżetowanie obsługuje proces tworzenia budżetu kompleksowo, dając różne możliwości korekty i rozbudowywania planu. Ustalając uprawnienia uczestnikom budżetowania i włączając mechanizmy planowanych forecast ów i bieżącej kontroli wykonania tych budżetów, wprowadza się pełną odpowiedzialność wszystkich uczestników. Rozwiązanie jest zaprojektowane z myślą o uelastycznieniu procesów planowania w firmie, tak aby mogła płynnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zapotrzebowania klientów oraz dostosowywać budżet do wyzwań, przed którymi staje przedsiębiorstwo. Za pomocą konfiguratora definiowane są budżety i ich architektura, kategorie budżetowane, centra kosztów/zysków, źródła danych historycznych i źródła planowania sprzedaży. Budżetowanie znacznie wykracza poza ramy tradycyjnego budżetowania finansowego i obejmuje również budżetowanie operacyjne. Przy pomocy tego rozwiązania firmy mogą dokonywać pomiarów oddziaływania produktów, regionów, osób i innych zasobów na całościowy stan przedsiębiorstwa. Efektywne budżetowanie i planowanie wymaga nie tylko struktury i dyscypliny w zarządzaniu wewnętrznymi inicjatywami. Konieczne jest przede wszystkim gruntowne zrozumienie zarówno potrzeb klientów, jak i wymagań dostawców oraz partnerów. Jeśli uwzględnimy w analizach obydwa te aspekty: hierarchię ważności i kompleksowość - jako czynniki równie istotne, funkcjonalność Budżetowania znacznie się rozszerzy i obejmie globalnie całe przedsiębiorstwo poprzez integrację z Front- Office, Back-Office i Witryną. Analizy eintelligence Explorer AI to wielowymiarowe zaawansowane analizy, ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania we wszystkich obszarach operacyjnych. Zastosowano doskonałe mechanizmy raportowania, pozwalające na optymalne wykorzystanie hurtowni danych i mechanizmów OLAP oraz informacji operacyjnych; umożliwiające wykonywanie różnorodnych i wielowymiarowych raportów. Podstawę stanowi tutaj eintelligence Explorer AI, doskonałe narzędzie analityczne, oparte na unikalnej technologii OLAPlink, pozwalające użytkownikom na analizowanie danych o wysokim stopniu agregacji (przydatne na poziomie zarządu), a następnie drążenie ich (mechanizm drilldown) na wszelkie możliwie sposoby (w najbardziej nietypowych przekrojach i konfiguracjach), aż do warstwy szczegółowych danych operacyjnych (istotne dla kadry kierowniczej niższych szczebli). Explorer jest również pierwszym rozwiązaniem tej klasy, w którym wykorzystano komponenty Microsoft Office 2000 do wykonywania analiz OLAP. Dzięki temu w prosty i bardzo elastyczny sposób można uzyskać szeroki zakres analiz ad-hoc, wyświetlanych zarówno w postaci tablic, jak i w formie wykresów. Użytkownik ma także szerokie możliwości budowania własnych analiz, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy. Jednocześnie rozwiązanie daje gwarancję aktualności wyświetlanych informacji. Obsługa Analiz eintelligence jest bardzo prosta sprowadza się najczęściej do wybrania odpowiedniego przycisku. 9

10 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom 10 Generator Raportów Finansowych FRx to narzędzie dla kontrolerów i analityków do samodzielnego tworzenia pakietów raportów opartych na danych finansowych. Bardzo łatwe w obsłudze (poziom obsługi Excela) mechanizmy raportowania, które optymalnie wykorzystują informacje operacyjne. Umożliwiają one uzyskiwanie na bieżąco różnorodnych, wielowymiarowych i aktualnych raportów, które można drukować lub wyświetlać w trybie on-line, również przez Internet. Pełny zestaw zintegrowanych raportów pozwala na sprawne i bezproblemowe zarządzanie raportowaniem w firmie, ułatwione mechanizmami drilldown (drążenia danych). Szablony raportów można łatwo modyfikować, tworząc dowolne raporty odpowiadające indywidualnym i bieżącym potrzebom oraz wymaganiom użytkownika. Elastyczność tego rozwiązania pozwala na szybkie i proste dostosowanie go do konkretnych potrzeb informacyjnych dowolnych użytkowników, począwszy od najwyższego szczebla kierowniczego, poprzez menedżerów pośrednich, a skończywszy na pracownikach umysłowych. Również za pomocą tego narzędzia można tworzyć własne kostki analityczne na danych finansowych, które są dostępne z poziomu eintelligenceexplorer AI. Elastyczne opcje użycia dają możliwość interaktywnego raportowania zarówno przez Internet, jak i w środowisku off-line przez użytkowników zdalnych i pracujących terenie (mobile users). Repozytorium danych - prekonfigurowane, zintegrowane i łatwo dostępne hurtownie danych, oparte o wbudowane w Microsoft SQL Server mechanizmy OLAP; mechanizmy automatycznej replikacji zweryfikowanych danych na wyodrębniony serwer raportowy; mechanizmy uaktualniania (odświeżania) kostek analitycznych. Alerty finansowe - to zestaw zintegrowanych narzędzi opartych na elektronicznym obiegu informacji (workflow), wykonujących określone czynności związane z realizacją konkretnych zadań, który pozwala firmie na proaktywne zarządzanie informacjami biznesowymi. Monitorując dane pod kątem zdefiniowanych przez użytkownika warunków lub zdarzeń, agenci mogą uprzedzać fakty i zawiadamiać odpowiednie osoby - np. poprzez wysłanie a o tym, że dane zdarzenie nastąpi zanim jeszcze dojdzie do tego w rzeczywistości. Alerty mogą automatycznie przeglądać rozległe magazyny danych przedsiębiorstwa i identyfikować odstępstwa od respektowanych przez firmę istotnych zasad biznesowych. Zwalnia to użytkowników od konieczności ciągłego analizowania dużej ilości raportów. Wyrafinowane techniki dostarczania danych dają gwarancję, że we właściwym czasie do właściwych osób zostaną dostarczane prawdziwe i rzetelne informacje. Dostarczenie tych informacji w odpowiednim czasie bezpośrednio do osób, które potrzebują ich najbardziej, umożliwia firmom bardziej efektywne identyfikowanie i rozwiązywanie różnych kwestii zanim staną się one problemami. Alerty to rozwiązanie wyposażone w wiele predefiniowanych gotowych mechanizmów, dzięki czemu każda firma może odnieść wymierne korzyści, wynikające z ich wykorzystania, od razu na pierwszym etapie procesu wdrożenia zintegrowanego rozwiązania inteligencji biznesu. Oprócz alertów definiowane są w systemie także dodatkowe kontrole. Ustalane są w trakcie wdrożenia punkty krytyczne dla wszystkich procesów odwzorowanych w systemie i dla nich ustawia się mechanizmy alertów na poziomie operacyjnym (w trakcie ewidencji danych) z możliwością określenia poziomu reakcji: BŁĄD (bezwzględna restrykcja - nie wolno dokonać takiej operacji, np. od dziś nie wolno stosować ceny promocyjnej), BŁĄD z korektą managera (bezwzględna restrykcja użytkownik nie może dokonać operacji, ale dopuszczamy korektę managera, który swoim loginem podpisuje akceptację zdarzenia mimo przekroczenia, np. przekroczene limitu kredytowego lub przeterminowane należności klienta), UWAGA (ostrzeżenie o innej niż domyślna lub przewidywana wartość w polu, program sygnalizuje ale nie blokuje możliwości wprowadzenia operacji, decyzja pozostaje w gestii użytkownika), POMIŃ (ignorowanie jakiejkolwiek kontroli w polu).

11 Integracja aplikacji biznesowych Aplikacja do obsługi punktów sprzedaży detalicznej Salon.NET by Qumak - Sekom Salon.NET by Qumak Sekom to kompleksowe rozwiązanie do obsługi sprzedaży detalicznej (FrontOffice), obsługi zaplecza (Back Store), wraz z komunikacją i przesyłką danych pomiędzy sklepami a Centralą. Aplikacja ta pracuje w środowisku Windows i oparta jest na technologii Microsoft SQL Server, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo danych. Każda operacja dokonana w punkcie sprzedaży jest w czasie rzeczywistym rejestrowana na serwerze zaplecza. Wszystkie dane są natychmiast aktualizowane i dostępne we wszystkich punktach kasowych sklepu. 11 Ergonomia pracy i wydajność poszczególnych procesów, została w pełni dopracowana poprzez dostarczanie w sposób czytelny odpowiednich funkcji sprzedaży, obsługi lojalności oraz wszelkich koniecznych informacji, aby w pełni obsłużyć klienta. System posiada kompletne narzędzia do tego, aby właściwie zarządzić stanami magazynowymi, ruchami towarów, kadrą kasjerów i sprzedawców, akcjami promocyjnymi, działaniem sklepów itd. Na rozwiązanie Salon.NET by Qumak Sekom składają się następujące obszary funkcjonalne: Obsługa zaplecza: zatwierdzanie dokumentów przyjęcia z centrali, wprowadzanie dokumentów zwrotów do centrali, korekta stanów (korekta rozmiarów), inwentaryzacja - integracja z terminalami dokowalnymi do kodów kreskowych, w zakresie przyjmowania pliku wymiany ( tylko 2 pola kod, ilość), wprowadzanie bieżących zamówień zatowarowania z centrali (witryna), wydanie pieniędzy z kasy do banku, raporty GM, portal klienta, raport dziennej sprzedaży według pracowników, metod płatności, zestawienie paragonów, raport dobowy zwrotów, raport wykonania planu sprzedaży. Kasa sklepowa komputer zintegrowany z drukarką fiskalną i kasą (szuflada pancerna) + klawiaturowy czytnik kodów kreskowych. Czynności wykonywane na komputerze: wprowadzanie paragonów za pomocą skanera lub ręcznie, 4 metody płatności (gotówka, karta, bon, EURO), rabaty (na pozycje i na nagłówek paragonu), wprowadzanie korekt paragonów, wprowadzanie korekt rozmiarów i kolorów na danym modelu, wprowadzanie faktur i korekt faktur na podstawie paragonów, szybki podgląd bieżących stanów, przegląd cenników, obsługa kasy (szuflada pancerna), wprowadzanie gotówkowych zapłat za paragon (PLN/EURO), wykonywanie podbioru do kasy pancernej na zapleczu, szybka kontrola stanu kasy, raport kasowy na koniec dnia (grupowanie po typach operacji), wprowadzanie kontrahentów do zafakturowania. Obsługa programów lojalnościowych system lojalnościowy umożliwia śledzenie aktywności klientów w zakresie nabywania towarów, realizacji ofert oraz korespondencji związanej z akcjami promocyjnymi, działaniami pobudzającymi rynek.

12 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom eportal eportale to zindywidualizowane aplikacje internetowe, umożliwiające poszczególnym użytkownikom klientom, dostawcom, partnerom łatwy i bezpieczny dostęp do istotnych informacji związanych z prowadzonym biznesem. Bogaty funkcjonalnie, zorientowany na usługi, informacyjny portal dla przedsiębiorstw umożliwia rozszerzenie zasięgu działalności firmy, zwiększenie jej wydajności i dyspozycyjności. 12 eportal jest doskonałym rozwiązaniem internetowym, uzupełniającym zestaw aplikacji biznesowych oferowanych przez Qumak Sekom S.A. czerpie i agreguje dane pochodzące nie tylko z aplikacji typu BackOffice i FrontOffice, ale także inne, zewnętrzne i wewnętrzne informacje. eportal umożliwia użytkownikom łatwą i efektywną nawigację w celu szybkiego uzyskania dokładnie takich informacji, jakich potrzebują. eportal funkcjonuje jako aplikacja internetowa. Nie istnieje zatem potrzeba instalowania po stronie klienta żadnego specjalistycznego oprogramowania, a dostęp do aplikacji jest możliwy zarówno z poziomu sieci firmy (intranetu), jak również z dowolnego miejsca na świecie (ekstranet). Połączenie z serwerem WWW może być wykonywane kanałem HTTPS. Oznacza to szyfrowanie wszystkich przesyłanych informacji, a więc uniemożliwienie ich przechwycenia i podejrzenia. Odpowiedni system uprawnień pozwala na rozpoznanie użytkownika, spersonalizowanie zawartości aplikacji, udostępnienie zasobów oraz wykonywanie operacji zależnie od uprawnień. Do uruchomienia eportala wykorzystuje się przeglądarkę internetową, więc koszty szkolenia są minimalne. Oferowany przez Qumak-Sekom eportal zaprojektowany został dla partnerów (B2B) - jest on dedykowany firmom posiadającym rozproszoną sieć sprzedaży (oddziały, filie, sklepy, salony, przedstawiciele handlowi, konsultanci w terenie itp.), a także współpracującym z dużą liczbą partnerów handlowych. Handlowy eportal Partnera za pośrednictwem Internetu lub Intranetu umożliwia klientom proste i wygodne: składanie zamówień bieżących z uwzględnieniem różnych adresów wysyłkowych, składanie zamówień kontraktacyjnych w ramach zawartych kontraktów, przeglądanie dostępnego asortymentu (z uwzględnieniem takich szczegółów jak zdjęcia, parametry techniczne, certyfikaty itp.), sprawdzanie aktualnych stanów magazynowych, sprawdzanie aktualnych cenników i rabatów, dostępnych dla danego kanału dystrybucji, sprawdzanie aktualnego stanu realizacji zamówień, sprawdzanie aktualnego stanu rozrachunków, przeglądanie asortymentu w ramach oferty, artykułów będących aktualnie w promocji. Przykładowe funkcje dostępne dla własnego sklepu: obsługa zamówień bieżących domówień (dodanie, zmiana, usunięcie), podgląd swoich zamówień bieżących i domówień, planowanej daty dostawy, podgląd nowych pozycji asortymentu. Przykładowe funkcje dostępne dla Przedstawiciela Handlowego: obsługa zamówień bieżących-domówień (dodanie, zmiana, usunięcie) dla własnego regionu, podgląd bieżącej oferty z dostępnością dla przedstawiciela handlowego, podgląd zamówień swojego regionu, podgląd stanu rozrachunków dealerów swojego regionu.

13 Integracja aplikacji biznesowych Przykładowe funkcje dostępne dla konsultanta w terenie: obsługa zamówień złożonych w ramach kontraktów i domówień (dodanie, zmiana, usunięcie) dla własnego regionu/kanału, wystawianie potwierdzeń zamówień dla dealerów, obsługa dyspozycji wydania dla zamówień od dealerów (tworzenie, zmiana, usunięcie), podgląd zamówień kanału dealerów, podgląd stanu realizacji dyspozycji wydania, podgląd nowych pozycji asortymentu, podgląd bieżącej oferty z dostępnością dla konsultanta, podgląd stanu rozrachunków dealerów, podgląd zamówień z obu kanałów, zarządzanie niedoborami asortymentu we wszystkich kanałach, generacja zatowarowania punktów sprzedaży obsługa zamówień złożonych w ramach kontraktów (dodanie, zmiana, usunięcie). 13 W ramach wdrożenia budowane są portale na życzenie Zleceniodawcy, np. portal dla dostawców, zawierający taką funkcjonalność, jakiej oczekuje na bieżąco dostawca oraz Brand Manager. 200 Usprawnień dla sieci dystrybucyjnych Usprawnienia w zarządzaniu asortymentem system umożliwia wykorzystanie wielopoziomowej struktury asortymentu, poprzez definiowanie indeksu kolekcji producenta na poziomie modelu, który może być rozbudowany o kolejne poziomy do kolorystyki i rozmiarówki, a także elastycznie o kolejne wersje pakietów/kompletów. Informacja o dostępnych stanach magazynowych jest widoczna na każdym poziomie indeksu. Sprzedaż detaliczna jest realizowana na najniższym poziomie szczegółowości. Rozliczenia księgowe (księgowanie dokumentów magazynowych) odbywa się na poziomie modelu, co w znakomity sposób zmniejsza ilość zapisów w bazie. System automatycznie generuje kompensaty inwentaryzacyjne i korekty rozmiarów przy niezgodności rozmiarów lub kolorystyki w obrębie tego samego modelu z zachowaniem zasad kolejki kosztowej. Usprawnienia w obsłudze składu celnego funkcjonowanie składu celnego w firmie nie jest już problemem, jeśli stosując procedurę uproszczoną i włączając integrację z aplikacją Agencji Celnej praca operatora sprowadza się tylko do wczytania dokumentów celnych i uruchomienia generacji dokumentów WZ dla celnika. Pozostałe elementy związane z automatycznym cleniem i księgowaniem są obsłużone przez program. Z poziomu zamówienia klienta już można zobaczyć czy towar jest dostępny i dokonać rezerwacji niezależnie od tego, czy jest na magazynie krajowym, czy na składzie celnym. Zatowarowanie salonów również jest realizowane wprost ze składu celnego, a system sam dopilnuje kolejnych zdarzeń wydania ze składu, odprawy i przyjęcia na magazyn krajowy i wydanie z magazynu krajowego we właściwej cenie.

14 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Usprawnienia w zarządzaniu łańcuchem dostaw zbudowano mechanizmy automatycznego zatowarowania salonów (ATS) na podstawie danych sprzedaży, bieżących stanów oraz ustalonych stanów minimalnych. Dodatkowe parametry uwzględniane podczas przetwarzania to definicja salonów z ich parametrami, takimi jak: priorytet, kalendarz dni pracy, liczba dni dostawy, liczba dni sprzedaży (cykl), współczynnik dni sprzedaży wykorzystywany przy obliczeniu bonus a, jak i sam cel zatowarowania. Możliwość automatycznego generowania list kompletacyjnych i tworzenia częściowych dyspozycji dla wózkowych. 14 Usprawnienia w obsłudze zwrotów od klientów dla czasochłonnych prac związanych z przyjęciem zwrotów od klientów i wyszukiwania poprawnych faktur do korekt, zostało opracowane narzędzie do ewidencji zwrotów z pełną kontrolą poprawności (występowania faktu sprzedaży), na podstawie którego wyszukiwane są faktury sprzedaży wg zasady najmłodszej daty sprzedaży, do których program generuje zwroty do dowodów WZ i faktury korygujące dla faktur sprzedaży. Usprawnienia w obsłudze przeceny skonta dla klientów dla czasochłonnych prac związanych z wystawieniem korekt z tytułu osiągniętego skonta lub częściowej przeceny, zostało opracowane narzędzie generujące faktury korygujące do faktur sprzedaży za zadany okres z możliwością ograniczenia w parametrach do modelu, asortymentu lub maski asortymentu dla wskazanego klienta. Wydajność i skalowalność wykonano prace optymalizacyjne z myślą o szybkości i skalowalności. Oznacza to w przypadku najczęstszych transakcji biznesowych możliwość przetwarzania równocześnie przez setki użytkowników na wielotysięcznej bazie asortymentu w zadowalającym czasie, szybkie działanie sprzedawców/kasjerów na stanowiskach w środowisku rozproszonym przy współpracy z urządzeniami skanującymi i fiskalnymi. Większa mobilność oprócz dostępu on-line przy wykorzystaniu protokołu WAP, system obsługuje technologie umożliwiające kombinację bezprzewodowego dostępu on-line i off-line do systemu. Funkcjonalność ta jest wykorzystywana przy pracy użytkowników mobilnych. Analiza płynności rozbudowa analiz o moduł Plan Kasowy to rozwiązanie pozwalające na samodzielne skonfigurowanie rodzajów wpływów i wydatków ze wskazaniem źródła informacji w celu uzyskania cash flow liczonego metodą bezpośrednią. Raportowanie pokazuje cash flow planowany za dowolny okres (roczny, miesięczny jak i np. tygodniowy lub kwartalny) oraz wykonanie planu i forecast. Inne sposoby finansowania włączono obsługę faktoringu zarówno jako import i eksport plików dla faktora, jak i kontrolę limitów dla klientów per typ limitu kredytowego i faktoringowego. Możliwa jest pełna obsługa najczęściej stosowanego faktoringu z regresem, który można wyłączać i wyłączać okresowo. Analiza zarządcza rozbudowa struktur analitycznych o nowe kostki i pomiary; włączenie wszelkich pomiarów do wyznaczania mierników i ich realizacji, wykorzystując np. dane z liczników bramek do obliczania natężenia ruchu w ciągu dnia i tygodnia, skuteczności sprzedawców. Lepsze wsparcie dla arkuszy ocen scorecard, analizy i raportowania.

15 Integracja aplikacji biznesowych Architektura i technologia System operacyjny Aplikacje wykorzystują system operacyjny firmy Microsoft. Dla serwerów baz danych jest wykorzystywany Microsoft Windows Server 2000 (2003) w wersji Standard lub Advanced (Enterprise), stacje robocze, to Windows 2000/XP. Baza danych Baza danych to Microsoft SQL Server 2000 w wersji Standard lub Enterprise. W przypadku pracy off-line jest wykorzystywany Microsoft SQL Server MSDE. Zaawansowana architektura Rozwiązania off-line Rozwiązanie off-line wymaga zainstalowania na serwerze w salonie bazy MSDE. Serwer ten sporadycznie replikuje się z Centralą, a praca salonu nie wymaga stale podniesionego łącza. Dokumenty pracy salonu są replikowane do Centrali i przetwarzane. Do salonu z kolei są replikowane dokumenty powstałe w Centrali. Do celów wymiany danych wykorzystywany jest Moduł Replikacji Danych z możliwością wykorzystania standardowych narzędzi Microsoft SQL. Replikacja danych może się odbywać via internet w ustalonym przez Centralę cyklu. Nie ma ograniczenia czasowego. Replikacja danych może być uruchamiana automatycznie w nocy lub na żądanie w dowolnym momencie. Gdzie dane mogą być modyfikowane: indeksy towarowe wyłącznie centrala, cenniki, rabaty, promocje wyłącznie centrala, kartoteki klientów i programy lojalnościowe salony, dokumenty MM centrala i salony, paragony wyłącznie salony, stany ilościowe wyłącznie salony, raporty kasowe wyłącznie salony. Warunkiem połączeń jest korzystanie z protokołu TCP/IP, posiadanie modemów na końcówkach w centrali na komputerach w salonach oraz łącze o szerokości pasma 256 kb/s. Na stacji w salonie, z której będą wysyłane dane powinien być zainstalowany: MSDE MS SQL Server, Licencja MS SQL CAL (dla celów replikacji danych). Dla celów replikacji w salonie konieczne jest zestawienie łącza internetowego o przepustowsci 256 kbit/s. Zaletą rozwiązania off-line jest uniezależnienie pracy w salonach od dostępności połączenia z centralą. Koszty połączeń w momencie replikacji danych są niewielkie. Rozwiązanie off-line jest trudniejsze w administrowaniu od rozwiązania on-line. Qumak-Sekom posiada sprawdzone mechanizmy replikacji danych. Rozwiązania on-line W rozwiązaniu on-line użytkownicy zdalni pracują poprzez Terminal Services na serwerze (serwerach) dostępowym w centrali. Serwerem baz danych jest główny serwer centrali. Użytkownicy mają dostęp do funkcjonalności, do jakiej nadane są im uprawnienia, a więc odrębne dla kasjerów, księgowych i kierowników salonów. Praca awaryjna w przypadku braku łączności Praca w trybie on-line jest podatna na awarie związane z brakiem łączności. W takim przypadku salon powinien mieć możliwość nawiązania łączności alternatywną drogą (np. poprzez połączenie modemowe). Jeśli nie jest to możliwe, wtedy w salonie zostaje uruchomiony serwer MSDE umożliwiający realizację sprzedaży lokalnie w salonie. Serwer MSDE raz na dobę jest zasilany: słownikami kartoteki asortymentu, słownikami cenników, słownikami promocji, słownikami paragonów, stanami magazynowymi. W przypadku braku połączenia uruchamiany jest tryb pracy awaryjnej. Z pulpitu uruchamiana jest aplikacja SALON TRYB AWARYJNY. 15

16 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom 16 Automatycznie przełączana jest sekwencja numeracyjna dokumentów sprzedaży i po zalogowaniu się możliwa jest bieżąca praca w zakresie: wystawiania paragonów i ich fiskalizacji, podglądu asortymentu, podglądu klientów ujętych w programie lojalnościowym, lecz bez obsługi naliczania punktów, podglądu promocji, rabatów i cenników, obsługi kasy (wpłaty i wypłaty) wraz z drukowaniem kwitów i raportu kasowego. W pracy w trybie awaryjnym nie ma obsługi korekt sprzedaży, aktualnych stanów magazynowych i obsługi programów lojalnościowych. Po przywróceniu łączności wykonywane są następujące kroki: uruchomienie trybu on-line w salonie, przełączenie sekwencji numeracyjnej i zmiana stanu gotówki w kasie, uruchomienie sprzedaży on-line, przesłanie (replikacja) dokumentów do Centrali, (aktualizacja) sprzedaży, stanów magazynowych, danych dla programów lojalnościowych, promocji), wydruk raportu z awarii jako podstawa do uzgodnienia stanu faktycznego danych na koniec dnia, w którym wystąpiła awaria w celu potwierdzenia poprawności odzyskanych danych. Zaletą rozwiązania on-line jest łatwość administrowania systemu z poziomu centrali, bieżąca informacja o stanach magazynowych w salonach. W pracy on-line liczba licencji dla systemu jest określana jako liczba otwartych sesji terminalowych (po jednej na stację) w tym samym czasie. Ilość wykupionych licencji systemu ERP oznacza liczbę jednoczesnych użytkowników (mogą z tych licencji korzystać użytkownicy sieci lokalnej, oddziałów - pracujący jako klienci Terminal Services). W przypadku pracy terminalowej wymagania w stosunku do stacji klienckich są stosunkowo niewielkie i wiążą się z wymaganiami używanej wersji systemu operacyjnego. Dodatkowym kosztem po stronie infrastruktury jest koszt łącza stałego pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Łącze takie powinno być zaprojektowane przy założeniu, że każde łącze z salonem będzie miało minimum przepustowość 256 kbit/s, a łącze z centralą 512 kbit/s. Słabą stroną rozwiązania on-line jest możliwość braku połączenia i konieczność uruchomiania w takiej sytuacji procedury awaryjnej. Koszty utrzymania łączy o odpowiedniej przepustowości są stosunkowo wysokie. Założenia dla wymagań sprzętowych Wymagania sprzętowe w centrali: Serwer bazodanowy - wymagania optymalne: Dwa procesory Pentium (możliwie najszybsze dostępne) 4 GB RAM Ultra SCSI HDD w układzie RAID GB CD-ROM Urządzenie do tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych (np. streamer) Windows 2003 Server Standard Edition MS SQL Server 2000 Enterprise Edition Serwer raportowy - wymagania optymalne: Dwa procesory Pentium (możliwie najszybsze dostępne) 4 GB RAM Ultra SCSI HDD w układzie RAID GB CD-ROM Urządzenie do tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych (np. streamer) Windows 2003 Server Standard Edition MS SQL Server 2000 Enterprise Edition Wymagania sprzętowe w salonie: Wymagania sprzętowe dla stanowiska kierownika: Komputer Pentium II Windows 2000 HDD 80 GB RAM Min 512 MB RAM Baza MSDE Modem i łącze internetowe 256 kbit/s Optymalne wymagania dla stanowiska kasowego: Komputer Pentium II Windows 2000 HDD 80 GB RAM Min. 512 MB RAM Baza MSDE Drukarka fiskalna Kasa pancerna Czytnik kodów kreskowych Szczegółowe wymagania są ustalane po zapoznaniu się ze specyfiką klienta, wielkością baz danych, ilością salonów, koncepcją rozwiązania informatycznego itp.

17 Integracja aplikacji biznesowych Charakterystyka producenta oprogramowania Amerykańska firma Epicor Software Corporation jest od ponad 20 lat uznanym dostawcą zintegrowanych aplikacji wspierających planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie relacjami z klientem (CRM) oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) dla średnich przedsiębiorstw na całym świecie. Po akwizycji firmy Scala Business Solutions w roku 2004, Epicor stał się światowym liderem na rynku średnich przedsiębiorstw, obsługującym ponad aktywnych klientów w ponad 140 krajach i oferującym oprogramowanie i wsparcie techniczne w ponad 30 językach. Rozwiązania firmy Epicor cechują się stabilnością i niezawodnością, łatwą obsługą, bezproblemową integracją, optymalnym wykorzystaniem parametrów sprzętu i oprogramowania oraz niskimi kosztami eksploatacji. Od października 1992 roku Epicor Software Corporation jest spółką publiczna na giełdzie NASDAQ (EPIC). Partnerami strategicznymi firmy są m.in.: Microsoft, Hewlett-Packard, Intel, IBM, NEC. Swoją działalność w 1984 roku firma rozpoczęła oferując zintegrowane aplikacje do zarządzania finansami, które zdobyły szybko duże uznanie na rynku. Dzięki temu Epicor w szybkim czasie stał się liderem na rynku aplikacji dla średniej wielkości firm i był tym, który pierwszy wykorzystuje w swoich produktach najnowsze technologie Microsoft (MS SQL 1992, Microsoft.Net 2001). Dzięki przemyślanej strategii i trafionym akwizycjom Epicor posiada obecnie bardzo nowoczesny pełny zintegrowany pakiet rozwiązań biznesowych i doskonale zdefiniowaną wizję linii produktowych na następnych kilka lat. Przejęcie firmy Scala Business Solutions w roku 2004 ma na celu silną ekspansję na rynku europejskim. W wyniku połączenia firm na rynku pojawił się największy niezależny dostawca aplikacji klasy collaborative ERP, CRM, SCM, zbudowanych w oparciu o Microsoft.NET i Web Services. Nowopowstała organizacja zwiększyła udziały w rynku w zakresie sprzedaży, usług konsultingowych oraz wsparcia technicznego dla segmentu średnich firm, dużych międzynarodowych koncernów i lokalnych przedsiębiorstw. Klienci obu firm obsługiwani są przez globalną firmę, otrzymują bardziej efektywne wsparcie dla prowadzonej działalności. Wedle ocen firm analitycznych z końca 2004 roku (Gartner) żadna z obecnych na rynku firm nie jest w stanie zagrozić pozycji Epicor na rynku firm średniej wielkości. Firma zatrudnia obecnie ponad 1500 osób, a jej obroty w roku 2004 wyniosły 230 mln dolarów. Qumak-Sekom jest partnerem Epicor w Polsce od 1994 roku. Przez cały okres swej działalności Epicor był laureatem wielu prestiżowych nagród. Oto wybrana lista tych zdobytych w ostatnim czasie: Hottest Companies of 2005 START Magazine, Best Multinational Company Finalist International Business Awards 2005, Innovative Product/Technology AeA, Orange County Council 2005, Outstanding Company Finalist AeA, Orange County Council 2005, Company of the Year Software Council of Southern California 2005, Supply Chain Pros to Know Supply & Demand Chain Executive 2005, Top 100 Logistics IT Providers Inbound Logistics 2005, Top 100 Products Epicor Enterprise Accounting Today 2005, Partner of the Year Progress Software 2003, 2004, 2005, Microsoft Global ISV of the Year Award Finalist Więcej informacji: 17

18 Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka Qumak-Sekom S.A. 18 Qumak-Sekom S.A. to jeden z największych polskich integratorów IT. Firma w obecnym kształcie powstała poprzez połączenie w jeden organizm czterech firm informatycznych: Qumak International z Krakowa oraz Sekom, Gandalf Polska i Blue Bridge z Warszawy. Dziś jest to firma o wiedzy i potencjale umożliwiającym realizację zaawansowanych projektów informatycznych, oferująca najnowsze technologie i rozwiązania. Przychody firmy ze sprzedaży produktów i usług IT wyniosły w 2004 roku ponad 114 mln zł - co, według Raportu TOP 200 tygodnika Computerworld, plasuje spółkę na 4 pozycji wśród integratorów w Polsce. Realizowana konsekwentnie strategia koncentracji opiera się na trzech, uzupełniających się liniach biznesowych. Pozwala to na utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz pozyskiwanie klientów oczekujących kompleksowej obsługi w zakresie IT. Koncentrujemy się na zastosowaniu technologii teleinformatycznych w najważniejszych dla naszych klientów obszarach szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem front-office, czyli najcenniejszego dla firmy kapitału wiedzy o kliencie. Nasze unikalne na polskim rynku doświadczenie i partnerstwo ze światowymi liderami we wszystkich kluczowych dziedzinach pozwalają nam świadczyć najwyższej jakości usługi i gwarantować naszym Klientom optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązania. Wykres przychodów We wszystkich trzech obszarach działania, oferujemy kompletną gamę usług: analizę / projekt koncepcyjny, projekt szczegółowy, dostawę, uruchomienie, wdrożenie, serwis naprawczy, gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasi strategiczni partnerzy to m.in.: Genesys Telecommunications Laboratory, Epicor Software Corp., Microsoft Business Solutions, IBM, HP, NICE, RSA, MCAfee, Checkpoint, 3COM, Cisco, Delta Controls, Tour Andover Controls, Honeywell, Phillips Bosch, Siemens, Alcatel i wiele innych. Posiadamy odpowiednie autoryzacje, a nasi konsultanci dysponują certyfikatami osobowymi najwyższego stopnia.

19 Integracja aplikacji biznesowych Segmenty odbiorców Nasi klienci reprezentują wszystkie istotne segmenty gospodarki. Do najważniejszych z nich należą: Sektor finansowy BPH, Fortis Bank, PKO BP, BZ WBK, Enterprise Investors, Eurobank, DB 24, ING Bank; Telekomunikacja TP S.A., Polkomtel, PTC ERA, Netia; Przemysł i handel Global Cosmed, Artman, Polservice, Phillip Morris, STOEN, BAT, Linde Gas, Valeo, Thompson, Amica, Dolina Nidy; Sektor publiczny NIK, Ministerstwo Finansów, MSWiA, UM Krakowa, NFZ. Misja firmy i polityka jakości 19 Misja firmy, której realizacja jest celem wdrożonej polityki jakości, brzmi: Pomagamy naszym klientom osiągnąć ich cele przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie, organizację i wymianę informacji. Jesteśmy specjalistami o najwyższych kompetencjach w zakresie: systemów wspierających zarządzanie kontaktami z klientem (CRM i Contact Center) oraz systemów ERP, rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa IT, systemów automatyki budynkowej. systemów automatyki budynkowej, oraz usługi zarządzania i opieki nad systemami informatycznymi. Uzyskanie certyfikatu uwieńczyło ponad roczny wysiłek zarządu i pracowników firmy we wdrażaniu polityki jakości. Otrzymany certyfikat to nasz wspólny sukces. Obecnie przedmiotem naszych starań jest ciągłe doskonalenie opracowanych procedur w trosce o zapewnienie naszym Klientom najwyższej jakości obsługi w każdych warunkach rynkowych. Zakładamy, że punktem wyjścia udanego projektu IT jest poznanie specyfiki działania naszych Klientów. W oparciu o tę wiedzę i nasze wieloletnie doświadczenie wdrażamy dedykowane do ich potrzeb rozwiązania, które poprawiają jakość i efektywność ich działalności. W czerwcu 2005 r. Qumak-Sekom uzyskał dla swego systemu zarządzania jakością certyfikat zgodności z normą EN ISO 9001:2000. Instytucją certyfikującą jest DAS Certification Ltd. - niezależna, akredytowana przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service) organizacja certyfikująca systemy zarządzania. Otrzymany certyfikat obejmuje swoim zakresem procesy projektowania, sprzedaży, dostawy i wdrożeń oraz serwisu: systemów informatycznych, systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i relacjami z klientami,

20 Warszawa ul. Jagiellońska Warszawa tel. +48 (22) fax +48 (22) Kraków ul. Kobierzyńska Kraków tel. +48 (12) fax +48 (12) Copyright 2005 Qumak-Sekom SA Wszelkie prawa zastrzeżone Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study Dane Klienta: Metalzbyt Sp. z o.o. ul. Wiesława 1 80-757 Gdańsk www.metalzbyt.com Historia zakładu sięga roku 1946 kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych METALZBYT.

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Przedsiębiorstwo Handlowe "CHEMIA" Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1945 roku. Specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów w trybie SaaS

Porównanie systemów w trybie SaaS Porównanie systemów w trybie SaaS lipiec 2013 O ISOF-START w skrócie ISOF-START jest uproszczoną wersja systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012)

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012) Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną czcionką. Comarch ERP XL

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo